Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)"

Transkript

1 Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 1. a 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra

2 Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů II. Vývoj a perspektivy, DB systémy v marketingovém prostředí III. Relační databáze IV. Vlastní práce v databázovém nástroji V. Databáze jako informační zdroj pro manažera Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. - Sókratés -

3 Literatura Teorie Palovská H.: Databáze, Pokorný J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech akademia, 1992 Pro experty: Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom: A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 1997 (Kniha má přidělenu WWW stránku se slidy, cvičeními a dalšími infromacemi ke kurzu: MS Access a databáze Northwind Palovská H.: Databáze jako informační zdroj pro uživatele, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2004 Dostupné z WWW: knihovna VŠFS MS Access (obecný pohled): Písek S., Databáze v Accessu v rekordním čase, Praha: Grada Publishing, ISBN MS Access (2007 nová verze): Kruczek A., Microsoft Office Access 2007 : podrobná uživatelská příručka, Brno : Computer Press, ISBN Poděkování za cenné zdroje informací RNDr. Heleně Palovské, Ph.D.

4 Podmínky úspěšného ukončení předmětu Vytvoření databáze dle návrhu (při cvičení na soustředění) vypracování zadaných úloh (samostudium) Dotazy k organizaci? Kontakt v ISu:

5 Co nás čeká: 1. soustředění :00 15:30 Úvod do teorie databázové systémů Historie a vývoj DB systémů Architektury DB systémů Databázové modely Relační databázový model Perspektivy, další typy databázových systémů Využití DB systémů v marketingovém prostředí Úvod do prostředí nástroje MS Access

6 Co nás čeká: 2. soustředění :45 17:15 Relační databáze Návrh datové základny E-R diagram, převod do relačního schématu Normalizace databázového schématu Úvod do jazyka SQL Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu Vytváření dotazů v MS Access Seznámení se s MS Access databází Northwind Samostatné cvičení dotazy v databázi Northwind

7 Úvod do teorie databázových systémů Historie Architektura Modely

8 Cílem Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro manažerské rozhodování a strategické řízení.

9 Informace vs. znalosti Pro rozhodování a strategické řízení potřebujeme: Znalosti Vzdělání Zkušenosti Informace Data Informovat = podporovat rozhodování a řízení, závislé na znalostech ve vztahu ke konkrétnímu rozhodovacímu postupu výjimky v datech se ignorují.

10 Informační systém Informace - strategickým zdrojem pro fungování systémů. Informační systémy - založeny na datech. Podnikové procesy - propojeny s funkcemi informačního systému. Informačním systémem - organizace údajů vhodná pro systémové zpracování dat Zpracování dat -?

11 Informační systém Informace - strategickým zdrojem pro fungování systémů. Informační systémy - založeny na datech. Podnikové procesy - propojeny s funkcemi informačního systému. Informačním systémem - organizace údajů vhodná pro systémové zpracování dat Zpracování dat - sběr, uložení a uchování, zpracování, vyhledávání a vydávání informací o nich, to vše pro účely rozhodování

12 Databázový systém?

13 Databázový systém Systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování Data + vztahy Účelně členěno

14 Historický vývoj DB systémů Manuální zpracování dat kartotéky sčítání lidu v USA (1880), 36 otázek, 7 let, 500 úředníků (65 mil.) Strojové Děrnoštítkové stroje Počítačové Vynález transistoru systémy pro hromadné zpracování dat.

15 Papírové kartotéky nedávná historie

16 Dnes? Multimediální databáze

17 Dnes? Multimediální databáze Opravdu?

18 Počítačové zpracování dat Historie agendové zpracování (ad-hoc naprogramované úlohy) Problémy Nároky na zpracovatele Redundance Integrita Dosažitelnost Izolovanost Současný sdílený přístup Ochrana proti zneužití Řešení?

19 Počítačové zpracování dat Oddělení programu na zpracování dat a dat samotných => databázové zpracování dat

20 Logický a fyzický pohled na strukturu dat Tříúrovňová architektura (ANSI/SPARC) léta, snaha o standardizaci. Základ konceptuálního modelování.

21 Databázový systém DBS = SŘBD + data + technické prostředky SŘBD - systém řízení báze dat spravuje datovou základnu Datová základna velké množství persistentních (trvale dostupných) spolehlivých a sdílených dat Cílem: odstínění uživatele (aplikace) od technických detailů

22 Služby SŘBD sdílení dat, paralelní přístup nezávislost aplikací na fyzickém uložení dat jazyk přístupu k datům ochrana před neoprávněným přístupem a poruchami kontrola konzistence dat integritní omezení transakce velké objemy dat

23 Další přínosy zavedení SŘBD 1. Vznik důmyslných architektur DB systémů 2. Vznik různých modelů SŘBD 3. Vznik standardů pro DB jazyky

24 Další přínosy zavedení SŘBD Vznik důmyslných architektur DB systémů při snaze zaručit: Dosažitelnost Neizolovanost dat přímo do programů Současný sdílený přístup Systém ochrany proti zneužití Transakce Distribuované transakce Vznik různých modelů SŘBD, k zajištění: Redundance Integrita Vznik standardů pro jazyky na: Manipulace s daty řízení přístupu (ochrany proti zneužití) automatizace úloh

25 1. Architektury DB systémů A) Architektura typu mainframe

26 1. Architektury DB systémů B) Architektura typu PC file server

27 1. Architektury DB systémů C) Architektura klient/server (dvouvrstvá)

28 1. Architektury DB systémů D) Architektura vrstvená (vícevrstvá)

29 1. Architektury DB systémů E) Distribuovaný databázový systém

30 2. Modely SŘBD Popisuje uspořádání dat v SŘBD a vztahy mezi nimi hierarchický, síťový relační > objektový, objektově-relační

31 2. Modely SŘBD - hierarchický Data jsou organizována do stromové struktury. Každý záznam představuje uzel ve stromové struktuře, vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek. ODDĚLENÍ číslo oddělení, jméno oddělení, vedoucí MÍSTNOST číslo místnosti, počet židlí ZAMĚSTNANEC číslo zam., jméno zam., dat. nar., vzdělání, FUNKČNÍ HISTORIE datum, funkce DĚTI jméno dítěte, datum narození

32 2. Modely SŘBD - hierarchický Konkrétní struktura dat pak může vypadat takto:

33 2. Modely SŘBD - hierarchický Použití hierarchického modelu je vhodné tam, kde i zájmová realita má hierarchickou strukturu. Nevýhody modelu: v některých případech nepřirozená organizace dat složité operace vkládání a rušení záznamů duplicity

34 2. Modely SŘBD - síťový Zobecněný hierarchický FAKULTA jméno_fak, adresa zaměstnává vychovává ZAMĚSTNANEC č_zam, STUDENT č_st, přednáší si_zapsal PŘEDNÁŠKA č_před, název ZÁPIS č_před,č_st, známka je_zapsána

35 2. Modely SŘBD - síťový Zobecněný hierarchický Nevýhody modelu: obtížná změna jeho struktury duplicity MFF,Ke Karlovu 3, Praha 2 B65,... J45,... T32,... A81,...

36 2. Modely SŘBD - relační 1970 Edgar Fred Codd (později IBM) Relační - model vychází z matematického pojmu relace Mnoho implementací dnes s úpravami základem pro většinu komerčních SŘBD Později, po rozvoji objektových modelů objektověrelační

37 2. Modely SŘBD - relační Operace relační algebry sjednocení R S průnik R S rozdíl R S kartézský součin R S projekce R [Ai, Aj,,Ak] (restrikce) selekce R (podmínka) (join) spojení R (podmínka spojení) S

38 2. Modely SŘBD - objektový Díky rozmach objektově orientovaných programovacích jazyků Objekt vs. třída, dědění Nejen data, ale i metody Objekty mohou být složité Výhoda snadná práce pro programátory Nevýhoda nesnadná práce pro uživatele

39 2. Modely SŘBD objektověrelační Dnes nejpoužívanější model Rozšířené standardní relační databáze Rozšířené o některé objektové rysy Řízení chování dat v reakci na jejich změny Triggery uložené procedury nové datové typy pohled na řádky tabulek jako na objekty

40 2. Modely SŘBD objektověrelační Rozšíření nabídky datových typů BLOB velké binární datové objekty (obrázky, audio, video, technická data) Dlouhé texty CLOB (XML) Časová razítka Časové intervaly Logické odkazy Možnost uživatelsky definovaných typů => obrovský prostor pro kustomizaci Doplňující balíky možnost dokoupení dalších objektových a datových typů

41 3. Databázové jazyky Centrální popis dat Formalizovaný popis přístupu k datům Uživatel <-> SŘBD Závislý na Modelu SŘBD (hierarchický, síťový, relační, objektový) Samotné implementaci SŘBD Dotazovací jazyky (např.) Relační: SQL (Structured Query Language) Objektový: OQL (Object query language)

42 3. Databázové jazyky Příklady SQL: SELECT isbn FROM kniha, výtisk WHERE kniha.id = výtisk.kniha_id AND výtisk.rok_vydání > 2008 (Co je výsledkem?) OQL: SELECT STRUCT(Pracovník: Z.Jméno, Dítě: D.Jméno, ŠkolaDítěte: D.Navštěvuje.Název, AdresaŠkolyDítěte: D.Navštěvuje.Adresa) FROM Z IN Zaměstnanec, D IN Z.Děti WHERE Z.Plat<15000 (Výsledkem dotazu je multi-množina struktur)

43 Relační databázový model

44 Relační model Struktura Struktura je dána jednoduchou tabulkou. Tabulka se skládá z řádků a sloupců. Sloupce datové typy Relace - vztah mezi dvěma tabulkami. Pomocí relací můžeme vyjádřit vztah mezi entitami.

45 Relační model datové typy Datové typy Text Měna Malé celé číslo Text zvolené maximální délky Číslo se zvolenou přesností Datum Logické ano/ne atd. (závislé na konkrétní implementaci SŘBD)

46 Relační model relace Relace Obecně vztah mezi množinami entit: Vztah 1:1 X "je vedoucím katedry Y (vedoucím katedry může být právě jedna osoba, vést lze pouze jednu katedru) Vztah 1:M X1, X2,, Xn "je členem katedry Y (za předpokladu, že každý vyučující může být členem právě jedné katedry, katedra obsahuje více vyučujících) Vztah M:N X1, X2,, Xn učí předmět Y1, Y2,, Yn (učitel může učit více předmětů, předmět může vyučovat více učitelů)

47 Relační model vztahy Další typy vztahů Unární 1:1, 1:M, M:N N-ární Vztahy mezi více entitami stejného typu Např.: učitelé učí předměty ve třídách, vztahy učitel a předmět (M:N) učitel a třída (M:N) Předmět a třída (M:N) => vztah tří entit: učí (učitel, předmět, třída)

48 Relační model integrita Integrita Entitní Jednoznačnost unikátní klíč záznamů v tabulce Doménová každá hodnota v daném sloupci má vyžadovaný typ Referenční cizí klíče (foreign key) integrita záznamů ve více tabulkách pouze jedním směrem dceřiná tabulka

49 Relační model návrh Životní cyklus návrhu databáze (datové základny) 1. Zadání 2. Sběr požadavků 3. Analýza pochopení požadavků, vyjasnění Návrh Implementace návrhu 6. Testování, předání do provozu Rutinní provoz

50 Relační (objektově-relační) DB systémy Oracle MS SQL Server Sybase PostgreSQL IBM DB2

51 Perspektivy Další typy databázových systémů

52 Další typy databázových systémů Perspektivy Multimediální databáze XML databáze XML formát? Fulltextové databáze Fuzzy dotazování Prostorová data Temporární databáze, verzování

53 Využití databázových systémů v marketingovém prostředí

54 Postavení systému řízení báze dat Informační systémy bez databáze? Marketingové informační systémy bez databáze?

55 Marketingové informační systém Marketingový informační systém (marketing information system) zahrnuje: Lidi Zařízení postupy zajišťující shromažďování třídění, analyzování, vyhodnocování včasnou distribuci potřebných a přesných informací pro pracovníky, kteří činí marketingová rozhodnutí.

56 Marketingové informační systémy orientace na systematický proces poskytování informací potřebných pro účinné řízení marketingové strategie Úkolem: vhodná aplikace výzkumných metodologií využití existujících zdrojů dat zpracování informací => pro strategická rozhodování

57 Marketingové informační systémy Podpora plánování, optimalizace a realizace kampaní Integrace s CRM komunikační kanály Customer profiling každý zákazník je jedinečný profilová databáze Cílený marketingový obsah založený na metadatech v internetových službách

58 Marketingové informační systémy Databázový marketing Datové sklady (data warehouse) Analytické nástroje demografická a obchodní charakteristika zákazníka Data mining predikce vývoje do budoucnosti Analýza asociací analýza nákupního koše spotřebitele

59 Databázové systémy v prostředí firmy

60

61 Pokročilé DB uživatelské nástroje Správa a analýza transakčních dat Business Intelligence Reporting transakční data DWH Analytické BI nástroje Databázové systémy pro osobní použití (MS Access)

62 MS Access jak k datům?

63 MS Access jak k datům?

64 MS Access jak k datům? 3. Možnost Samostatná izolovaná databáze pouze na disku PC Osobní použití Použijeme pro účely výuky

65 MS Access úvod Seznámení s prostředím DB nástroje MS Access Použijte databázi Northwind - stáhněte ji prohlížečem z adresy vytvořte kopii souboru na disk do složky R:\MK_UDS_D, pojmenujte ji podle vzoru UČO.mdb (např mdb) Databázi otevřete

66

67 MS Access - prostředí Tabulky Dotazy Formuláře Sestavy Stránky Makra Moduly Skupiny Zástupci

68 MS Access - prostředí Nástroje Relace Správa databáze Možnosti

69 Přestávka děkuji za pozornost

70

71 Co nás čeká v 2. soustředění :45 17:15 Relační databáze Návrh datové základny E-R diagram, převod do relačního schématu Normalizace databázového schématu Úvod do jazyka SQL Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu Vytváření dotazů v MS Access Seznámení se s MS Access databází Northwind Samostatné cvičení dotazy v databázi Northwind

72 Návrh datové základny relační databáze E-R diagram

73 Relační databáze - připomenutí Data jsou organizována do tabulek jeden záznam = jeden řádek nějaké tabulky Sloupce tabulky tvoří pole/položky záznamů Položky jsou atomické nejsou složeny z částí, které by nesly nějaký význam (ve světě aplikace) Není v nich více údajů

74 Relační databáze Čtyři základní operace 1. Výběr záznamů 2. Přidávání nových záznamů 3. Změna stávajících záznamů 4. Mazání záznamů Záznamy vkládány do tabulek, mezi záznamy se vytvářejí vazby pomocí cizích klíčů

75 Relační databáze Atomické položky

76

77 Relační databáze Triggery Uložené procedury Použit jazyk SQL

78 Relační model návrh Životní cyklus návrhu databáze (datové základny) 1. Zadání 2. Sběr požadavků 3. Analýza pochopení požadavků, vyjasnění Návrh konceptuální model Implementace návrhu 6. Testování, předání do provozu Rutinní provoz

79

80 Relační model návrh 4. Návrh - Identifikace entit - Zjištění vlastností entit - Identifikace vztahů mezi entitami Výstupem: Konceptuální model E-R diagram (Entity Relationship)

81 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) a) Identifikace entit Entity: učitel, předmět

82 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) b) Zjištění vlastností Učitel: Učo, jméno, příjmení Předmět: kód, název

83 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Učitel vyučuje Předmět (učitel ale nutně nemusí vyučovat každý předmět čárkovaně)

84 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Předmět je vyučován Učitelem (Předmět musí mít alespoň jednoho učitele plná čára)

85 Relační model návrh Příklad: učitel(é) vyučuj(e/í) předmět(y) c) Identifikace vztahů mezi entitami Předmět může být vyučován i více učiteli Učitel může vyučovat i více předmětů => vztah N:M

86 Relační model návrh 5. Implementace návrhu Převod konceptuálního schématu do relačního schéma: 1. Odvozené atributy 2. Absorpce/separace typů entit 3. Identifikace (klíče) 4. Pro každý typ entity tabulku 5. Vztahy 1:1 do samotné tabulky 6. Vztahy N:M do samotné tabulky (složený klíč) 7. Vztahy 1:N do cizích klíčů 8. Vícehodnotové atributy umělý entitní typ a stejně jako 1:N 9. Složené atributy rozdělení do sloupců (někdy nový entitní typ) 10. Integritní omezení převod do SQL (triggery apod.) tzv. postup shora dolů

87 Relační model návrh 5. Implementace návrhu Převod konceptuálního schématu do relačního schéma: Viz 3 a 4 Tabulka Učitel, primární klíč učo Tabulka Předmět, primární klíč kód Viz 6 Vztah N:M => tabulka Učitel_Předmět

88 Relační model návrh - příklad

89 Relační model návrh Proč konceptuální model? Srozumitelný a věcně správný model, na jehož základě bude databáze navržena srozumitelný, přehledný vše podstatné věcně správný Společný základ pro chápání objektů aplikace uživateli, analytikem, správcem databáze i programátory Dokumentace

90 Relační model normalizace Pokud jsou data v tabulkách uložena, tak, že nesplňují požadavky tzv. normálních forem => nenormalizované tabulky Normalizace proces odstraňování nedostatků (redundance, nemožnost správné aktualizace dat apod.) = změna relačního schématu databáze tzv. postup zdola nahoru Běžně uváděno 5 normálních forem (v praxi většinou tabulky v třetí normální formě)

91 Relační model normalizace 1. Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty 2. Každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči 3. Všechny neklíčové atributy musí být vzájemně nezávislé 4. Tabulka popisuje pouze příčinnou souvislost mezi klíčem a atributy 5. Relaci již není možno bezztrátově rozložit

92 Relační model 1. normální forma 1. NF = Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty pouze výslovným zopakováním požadavku relačního databázového modelu, že atributy jsou atomické Jinak je tabulka v nulté normální formě.

93 Relační model 1. normální forma 1. NF = Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty

94 Relační model 2. normální forma 2. NF = 1. NF + každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči Tzn. data závisí na celém klíči (ne jen na jeho části) Jméno (klíč) Škola (klíč) WWW školy Funkce Fakulta Jan Novák VŠE Rektor FI Jan Novák VŠFS Učitel KME Problém: www adresa školy je závislá pouze na části složeného klíče (jen Škola, ne Jméno + Škola) Řešení: rozpad na dvě tabulky: Učitel a Škola

95 Relační model 3. normální forma 3. NF = 2. NF + Všechny neklíčové atributy musí být vzájemně nezávislé Tzn. neklíčová data jsou závislá jen na klíči a ne mezi sebou = není žádná funkční závislost mimo klíč Učo (primární klíč) Jméno Zařazení Škola WWW školy 1 Jan Novák Učitel VŠE 2 Jan Novák Rektor VŠFS Problém: neklíčové atributy Škola a WWW školy jsou mezi sebou závislé Řešení: rozpad na dvě tabulky: Učitel a Škola

96 Relační model normální formy Další NF jen pro případné zájemce Viz skripta RNDr. Heleny Palovské, Ph.D. Popř. WWW

97 Úvod do jazyka SQL Structured Query Language

98 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze které to jsou?

99 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů Přidávání nových záznamů Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

100 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

101 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů Mazání záznamů

102 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů - UPDATE Mazání záznamů

103 SQL jazyk 4 základní operace relační databáze Výběr záznamů - SELECT Přidávání nových záznamů - INSERT Změna stávajících záznamů - UPDATE Mazání záznamů - DELETE

104 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

105 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

106 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák

107 SQL jazyk Konstrukce příkazu pro výběru záznamů SELECT seznam polí FROM seznam tabulek WHERE podmínky Vyber Jméno z tabulky Učitel, kde Jméno je Novák SELECT Jméno FROM Učitel WHERE Jméno= Novák SELECT Učo FROM Učitel WHERE NOT Jméno= Novák SELECT Jméno, Příjmení FROM Učitel WHERE Učo>1000 SELECT U.Jméno, U.Příjmení FROM Učitel U, Škola S WHERE S.Učo_Učitele=U.Učo AND NOT S.Funkce= Rektor

108 SQL jazyk Dobrá zpráva DB nástroje mají často nástroj pro vizuální sestavování dotazů Špatná zpráva Může vést k zavádějícím výsledkům, pokud použito nesprávně

109 Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu

110 MS Access vlastní DB Vytvoření vlastní MS Access databáze dle zpracovaného návrhu

111 MS Access vlastní DB Konceptuální schéma Relační schéma: Tabulka Učitel, primární klíč učo Tabulka Předmět, primární klíč kód Vztah N:M => tabulka Učitel_Předmět

112 Tabulka Učitel

113 Tabulka Předmět

114 Tabulka Učitel_předmět Složený klíč

115 MS Access relace

116 MS Access referenční integrita

117 Analytická dokumentace

118 Analytická dokumentace

119 Analytická dokumentace Výsledkem: automaticky generovaná sestava

120 MS Access referenční integrita

121 MS Access referenční integrita

122 Jednoduchý dotaz Nový jednoduchý dotaz (návrhové zobrazení) Přidání tabulky Učitel Jak by vypadal SQL SELECT?

123 SQL Jak by vypadal SQL SELECT? SELECT Učitel.Učo, Učitel.Jméno, Učitel.Příjmení FROM Učitel WHERE Učitel.Jméno="Jan" OR Učitel.Jméno="Pavel";

124 Dotaz přes více tabulek Nový dotaz (návrhové zobrazení) Přidání všech tří tabulek

125 Dotaz přes více tabulek Výběr polí Kód, Název z tabulky Předmět Učo, Jméno z tabulky Učitel

126 Dotaz přes více tabulek Spuštění uloženého dotazu

127 Vytvoření formuláře Průvodce formulářem

128 Vytvoření formuláře Návrh formuláře

129 Seznámení s databází Northwind

130 Northwind E-R diagram

131 Northwind relační schéma

132 Northwind procvičení dotazů Názvy sloupců vs. Výrazy (např. dotaz Mezisoučty objednávek ) Tvůrce výrazů Kritéria Sestavení kritérií tvůrce výrazů Souhrny (Seskupit vs. Výraz) (také viz dotaz Mezisoučty objednávek ) Jedinečné hodnoty (vlastnost dotazu)

133 Tvůrce výrazů

134 Tvůrce výrazů Možnost použití vestavěných funkcí Mezisoučet: Sum(CCur([JednotkováCena]*[Množství]*(1-[Sleva])/100)*100)

135 Nápověda

136

137 Dotazy 1. Objednávky ze Severní Ameriky, v květnu 1998

138 Dotazy 2. Objednávky firem s "com" ve jméně

139 Dotazy 3. Kteří zákazníci sídlí v Německu?

140 Dotazy - samostatně 4. Kteří zaměstnanci bydlí v Velké Británii?

141 Dotazy - samostatně 5. Které výrobky jsou dražší než 1000?

142 Dotazy - samostatně Další dotazy 6. Vypište čísla a data objednávek zákazníka Bon app 7. Ve kterých zemích se prodává výrobek Aniseed Syrup? 8. Kteří zákazníci ze severní Evropy nakupovali od začátku roku 1998? 9. Kteří zákazníci ze severní Evropy nakupovali v prvním čtvrtletí roku 1998? 10. Hledám zákazníka podle jména firmy, vím, že ve jméně je "com"...

143 Co nás čeká příště? 3. soustředění ( ) Business Inteligence Pokročilé dotazování Reporting Databáze jako informační zdroj pro manažera

144 Do příště Procvičení dotazů v databázi Northwind Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Pavel Vávra

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 1. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Datové modelování II

Datové modelování II Datové modelování II Atributy Převod DM do schématu SŘBD Dotazovací jazyk SQL Multidimenzionální modelování Principy Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat).

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). 3. Relační model Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). Příklad 3.1: Filmová databáze relace: FILM REŢISÉR

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Popisné systémy a databáze

Popisné systémy a databáze Popisné systémy a databáze Databáze v archeologii přístup k použití databází - dva způsoby aplikace databáze - databázové programy (jejich přednosti a omezení) databáze v archeologii - databáze jako výstup

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010

Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010 Datový sklad Ing. Roman Danel, Ph.D. 2010 Co je to datový sklad a kdy se používá? Pojmem datový sklad (anglicky Data Warehouse) označujeme zvláštní typ databáze, určený primárně pro analýzy dat v rámci

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy - 2.1 - Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit Množiny vztahů Otázky návrhu Plánování mezí Klíče E-R diagram Rozšířené E-R rysy Návrh E-R databázového schématu Redukce

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Databázové systémy IDS

Databázové systémy IDS Databázové systémy IDS Studijní opora doc. Ing. Jaroslav Zendulka Ing. Ivana Rudolfová Verze: 18. 7. 2006 Tato publikace je určena výhradně jako podpůrný text pro potřeby výuky. Bude užita výhradně v přednáškách

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika

Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika Okruhy k absolutoriu specializace Podniková informatika 1. Data informace znalosti Definice a vzájemné vztahy pojmů data informace znalosti Jednotky informace (bit, byte), dvojková soustava Vysvětlete

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 6 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy Základní rozdělení, charakteristika Referenční model ISO/OSI a TCP/IP

T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy Základní rozdělení, charakteristika Referenční model ISO/OSI a TCP/IP T1 Vybrané kapitoly z počítačových sítí 01 P1 Síťové modely Úvod, pojmy. Co je počítačová síť. Základní součásti. Co umožňují počítačové sítě. Problém komunikace uzlů. Pojmy. Základní rozdělení, charakteristika.

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

Databáze v praxi. RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant

Databáze v praxi. RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant Databáze v praxi RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant Agenda Obsah Představení Teradata Teradata Databáze Doménové logické modely MS SQL Server Databáze Podpora BI Aktuální směry ve vývoji databází Profinit

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více