ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012"

Transkript

1 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012

2 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat z internetových stránek společnosti ING: nebo si je vyžádat zprávou elektronické pošty zaslané v angličtině na adresu: (in English language). Verze dokumentu Verze květen 2012 Všeobecné údaje Výtah Cílová skupina Odkazy Tento dokument je veřejně přístupný i mimo skupinu ING Group. Copyright 2012 ING Bank N.V. Veškerá práva vyhrazena. Tyto Postupy při vydávání certifikátů (Certificate Policy - CP) pro CA pro zákazníky PKI společnosti ING obsahují pravidla, kterými se řídí vydávání a používání Certifikátů Zákazníky podílejících se na systému ING Public Key Infrastructure (PKI), v souladu s Podmínkami poskytování certifikačních služeb PKI společnosti ING (ING PKI Certification Practice Statement - CPS). Informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pro všechny uživatele firemního systému PKI společnosti ING. ING PKI Certificate Practice Statement ING PKI Certificate Policy Root CA ING PKI Employee Certificate Policy ING PKI Technical Certificate Policy ANSI X ETSI ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

3 Obsah 1. Přehled Definice pojmů Identifikace Správa a kontaktní informace 5 2. Použitelnost 5 3. Povinnosti Povinnosti CA Fyzické osoby Neosobní zařízení Povinnosti RA Fyzické osoby Neosobní zařízení Povinnosti koncového uživatele Povinnosti spoléhající se strany Povinnosti úložiště 6 4. Odpovědnost Odpovědnost CA Odpovědnost RA Nadřazená legislativa 7 5. Zachování důvěrnosti 7 6. Identifikace a ověření 7 7. Postup podání žádosti o Certifikát 7 8. Vydání a o doručení Certifikátu 8 9. Přijetí Certifikátu Administrativní postupy 8 ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

4 1. Přehled ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.1. Podle těchto Zásad bude společnost ING Bank N.V. vystupovat jako instituce Certifikační autority Zákazníků pro systém ING PKI (ING PKI Customer CA). Systém ING PKI a související pravidla, směrnice a postupy jsou založeny na dokumentu ETSI Certifikáty, které jsou institucí ING PKI Customer CA vydávány, jsou použitelné výhradně pro elektronickou komunikaci mezi společností ING a jejími Zákazníky (např. fyzickými osobami, zařízeními, resp. aplikacemi) a poskytují ověřené propojení mezi identitou Zákazníka (např. fyzickou osobou, zařízením nebo aplikací) a Veřejným klíčem. Zákaznické certifikáty mohou být vydány fyzickým osobám a neosobním zařízením (např. technické certifikáty pro Zákazníky společnosti ING). Soukromé klíče spojené s Certifikáty vydanými institucí ING PKI Customer CA mohou být uloženy buď na kartě Smart Card nebo jako Softwarový token. Jestliže je Soukromý klíč uložen na kartě Smart Card, jeho Certifikát udává vysokou úroveň zabezpečení pro všechny Spoléhající se strany. Jestliže je Soukromý klíč uložen v Softwarovém tokenu, udává jeho Certifikát střední úroveň jistoty pro všechny Spoléhající se strany. Podle těchto Zásad nemohou Soukromé klíče uložené v Softwarovém tokenu nikdy poskytnout vysokou úroveň zabezpečení. Každý Certifikát vydaný institucí ING PKI Customer CA potvrzuje: identitu Koncového uživatele uvedeného v Certifikátu; status Koncového uživatele jako Zaměstnance Zákazníka; status Koncového uživatele jako zařízení nebo aplikace vlastněné, řízené nebo spravované Zákazníkem společnosti ING, a podle situace, status doménového jména uvedeného v Certifikátu, co by vlastnictví Zákazníka společnosti ING. Jestliže společnost ING Customer CA 2005 omezí své služby certifikace na neosobní zařízení (např. technické certifikáty pro Zákazníky společnosti ING), může tyto služby poskytnout prostřednictvím jedné nebo více fyzických osob zastupujících daný certifikovaný hardware. Proto, jestliže v těchto případech tyto Postupy hovoří o Koncovém uživateli, není tím myšlen pouze daný hardware, ale také jeho zástupce/zástupci. Podle těchto Zásad mohou být Zařízení Zákazníka pro účely certifikace zastupována pouze Zaměstnanci Zákazníka společnosti ING. O Certifikáty vydávané institucí ING PKI Customer CA mohou Zaměstnanci Zákazníka společnosti ING požádat jeho jménem. Podle těchto Zásad nebude Certifikát vydán fyzické osobě, která není Zaměstnancem Zákazníka společnosti ING, ani jiné osobě ani právnímu subjektu. Spoléhání se na Certifikát podle těchto Zásad je omezeno výhradně na společnost ING. Žádná jiná strana se na tento Certifikát nesmí spoléhat. Křížová certifikace s certifikačními autoritami provozovanými jinými stranami, než společností ING, není těmito Zásadami povolena Definice pojmů ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.2. Definice pojmů použitých v těchto Zásadách jsou uvedeny ve Slovníčku pojmů ING PKI Identifikace ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.3. Název Zásad Označení Zásad Verze Zásad 5.2 Status Zásad Zásady pro Zákaznické certifikáty ING PKI Vydavatelem tohoto Certifikátu je společnost ING Bank N.V. Na použití se mohou vztahovat omezení; podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech CP a CPS. Další informace získáte na stránkách pki nebo prostřednictvím u zaslaného v angličtině na adresu (in English language) Konečná ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

5 Číslo Zásad/OID pro střední úroveň jistoty Číslo Zásad/OID pro vysokou úroveň jistoty Číslo Zásad/OID pro vysokou úroveň (bez možnosti odmítnutí) jistoty Datum vydání 29. května 2012 Datum platnosti Související dokument CPS neuvedeno 1.3. Správa a kontaktní informace Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement) ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.6. Tyto Postupy při vydávání certifikátů instituce ING PKI Customer CA spravuje útvar ING PKI Policy Approval Authority (PAA). Veškeré dotazy týkající se těchto zásad je možno zasílat em (v angličtině) na adresu: (in English language). 2. Použitelnost ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.4, 1.5. Certifikáty vydané podle těchto Zásad je možno použít pouze a výhradně pro elektronickou komunikaci mezi Zákazníky a společností ING, včetně zařízení a aplikací. V závislosti na svém typu je každý Certifikát vystavený institucí ING PKI Customer CA potvrzením identity Koncového uživatele a jeho statusu jako Zaměstnance Zákazníka společnosti ING, a to vysoké nebo střední úrovně, a Koncovému uživateli umožňuje: identifikovat se vůči, resp. být ověřen Zaměstnanci společnosti ING, sítěmi nebo aplikacemi společnosti ING; odesílat podepsané zprávy vybraným Zaměstnancům společnosti ING, organizačním složkám společnosti ING nebo oddělením organizační složky; dostávat zašifrované zprávy od vybraných Zaměstnanců společnosti ING, organizačních složek společnosti ING nebo oddělení organizační složky, aby tyto zprávy rozšifroval; podepisovat transakce; využívat aplikace využívající virtuální privátní síť (Virtual Private Network - VPN); vytvářet spojení využívající protokol Secure Socket Layer (SSL) za účelem zachování důvěrnosti, a umožnit aplikace využívající virtuální privátní síť (Virtual Private Network - VPN) v souladu s ustanoveními zvláštní smlouvy s některou z organizačních složek společnosti ING. Rozhodnutí, pro jaká sdělení, včetně, ale nejen, transakcí, se bude spoléhat na Certifikát vystavený institucí ING PKI Technical CA, je plně a výhradně v odpovědnosti Spoléhající se strany, která bude používat vlastní předpoklady důvěryhodnosti postupů předcházejících vydání Certifikátu (které jsou popsány v Části č. 6 těchto Zásad). Tyto Postupy při vydávání certifikátů jsou závazné pro každého Koncového uživatele, který žádá o, resp. získá Certifikát vystavený institucí ING PKI Customer CA, a to na základě Ustanovení a podmínek instituce ING PKI Customer CA (dále v textu označované jen jako Ustanovení ). 3. Povinnosti ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Povinnost CA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Fyzické osoby Povinnosti instituce ING PKI Customer CA vztahující se na fyzické osoby jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti Neosobní zařízení Instituce ING PKI Customer CA, včetně jejích Operátorů, je povinna: ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

6 postupovat v souladu s těmito Zásadami a dokumentem ING PKI CPS a v souladu s veškerými příslušnými zákony nadřazené jurisdikce; pravidelně ověřovat, zda všechny podřízené RA dodržují příslušná ustanovení těchto Zásad a dokumentu ING PKI CPS; Certifikát vytvářet výhradně po přijetí platného schválení k vydání Certifikátu od příslušné RA; Aktivační údaje a Soukromé klíče distribuovat jejich Koncovým uživatelům zabezpečeným způsobem, a Certifikáty uložit v úložišti PKI společnosti ING a udržovat v něm uložené informace o Certifikátech, včetně údajů CRL Povinnosti RA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Fyzické osoby Povinnosti RA, které jsou podřízeny instituci ING PKI Customer CA jsou řešeny pouze a výhradně v Ustanoveních a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Zásady nestanovují žádné doplňující povinnosti Neosobní zařízení Každá RA, včetně jejích Operátorů, je povinna: ověřit totožnost Koncových uživatelů způsobem odpovídajícím postupem definovaným v těchto Zásadách a v dokumentu ING PKI CPS; přijmout všechna odpovídající opatření k tomu, aby bylo zajištěno, že Koncoví uživatelé budou seznámeni se svými právy a povinnostmi souvisejícími s používáním Certifikátů vydaných podle těchto Zásad; postupovat v souladu s těmito Zásadami a dokumentem ING PKI CPS a v souladu s veškerými příslušnými zákony nadřazené jurisdikce, a archivovat doklady o všech kontrolách provedených před schválením vydání Certifikátu Povinnosti Koncového uživatele ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Povinnosti Koncových uživatelů instituce ING PKI Customer CA jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti Povinnosti Spoléhající se strany ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Všechny osoby nebo právní subjekty jednající v postavení Spoléhající se strany jsou povinny: Certifikáty ověřit v souladu s postupem pro cestu pro pověření certifikátu popsanou v dokumentu in ITU-T Rec. X.509:1997 ISO/IEC (1997), při uvážení veškerých kritických rozšíření, a Certifikátu vystavenému institucí ING PKI Technical CA důvěřovat pouze tehdy, jestliže jeho platnost nepropadla, není pozastavený ani zrušený, a také pouze tehdy, jestliže může být vytvořen řádný řetězec důvěry k instituci ING PKI Root CA Povinnosti Úložiště ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Veškeré povinnosti týkající se Úložiště PKI společnosti ING (ING PKI Repository) jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti. 4. Odpovědnost ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Odpovědnost CA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Společnost ING Bank N.V. neponese žádnou odpovědnost za žádné (finanční) škody způsobené škodami na majetku ( vermogensschade ), ani za čistě finanční škody ( zuivere vermogensschade ), které by zahrnovaly, ale nejen, škody způsobené pozdním dodáním, ztrátou nebo poškozením dat, ztrátami zisku nebo příjmu, které by vznikly Zákazníkům nebo jiným stranám. V žádném případě nepřevýší celková odpovědnost společnosti ING Bank N.V. částku eur (jednoho milionu eur) za jednu událost. Společnost ING Bank N.V. neponese odpovědnost za obsah sdělení, resp. transakcí, iniciovaných Zákazníky nebo jinými ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

7 stranami, ani za škody vzniklé v souvislosti s použitím Certifikátu způsobem, který není povolen těmito Zásadami nebo dokumentem ING PKI CPS povolen. Společnost ING odmítá jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat (včetně Certifikátů) i za nemožnost využít ING PKI z důvodu závady nebo chyby ve funkci telekomunikací nebo zařízení pro přenos dat, bez ohledu na způsob, jakým se přenos provádí. Dokument Ustanovení a Podmínky může v případě potřeby stanovit doplňující ustanovení Odpovědnost RA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Společnost ING Bank N.V. nenese žádnou odpovědnost za organizační složky společnosti ING vystupující v roli RA podřízené instituci ING PKI Technical CA. Jestliže budou škody způsobeny Zákazníky nebo jinými stranami v důsledku činnosti RA instituce ING PKI Technical CA, budou se tyto události považovat za součást odpovědnosti CA definované a omezené ustanovením článku č Dokument Ustanovení a Podmínky může v případě potřeby stanovit doplňující ustanovení Nadřazená legislativa ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Zpracování, platnost, výklad, vynutitelnost a uplatňování těchto Zásad se řídí zákony Nizozemí. Při řešení sporů se postupuje výhradně podle Ustanovení. Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti. 5. Zachování důvěrnosti ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 2.8 Veškeré údaje o Zákaznících získané během registrační fáze jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v plném souladu s příslušnou legislativou vztahující se na ochranu údajů. Prohlášení o zachování důvěrnosti v systému ING PKI (ING PKI Privacy Statement) se vztahuje na všechny činnosti ING PKI včetně činností instituce ING PKI Customer CA. 6. Identifikace a ověření ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 3.1 Před tím, než instituce ING PKI Customer CA vydá Certifikát, RA Zákazníka řádně ověří totožnost Koncového uživatele. Ověření žádosti vyžaduje doložení statutu Koncového uživatele coby Zaměstnance Zákazníka, buď prověřením údajů předložených Koncovým uživatelem nebo odkazem v informačním systému např. aktuální databázi osobního oddělení. Je možná i odvozená registrace, a to v případě, že Koncový uživatel byl již předregistrován u společnosti ING nebo u Zákazníka, nebo že byl již zaregistrován v informačním systému třetí strany, který je z hlediska ověření totožnosti považován za důvěryhodný, ovšem to pouze za předpokladu, že postupy při takové předchozí registraci jsou v souladu s požadavky těchto Zásad. Požadavky na informace (informační systémy) poskytující doklady o statusu koncového uživatele coby zákazníka společnosti ING budou popsány v příslušných postupech pro požadavky na registraci. Doklady, které bude muset Koncový uživatel předložit a další požadavky na identifikaci a ověření budou popsány v příslušných postupech pro požadavky na registraci. Jména, která budou zapsána pro účely certifikátů musí být smysluplná v takovém rozsahu, aby tato jména byla vysledovatelná zpět k odběrateli. 7. Postup podání žádosti o Certifikát ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.1 Zpracování každé žádosti o vydání Certifikátu institucí ING PKI Customer CA se musí sestávat přinejmenším z následujících kroků: předložení dokladu totožnosti a dokladu o statusu Zaměstnance ze strany Koncového uživatele, a to v souladu s ustanovením Části č. 6 těchto Zásad; v případě, že pár klíčů vytváří žadatel, předložení dokladu o vlastnictví Soukromého klíče ze strany Koncového uživatele, a uložení dokladů RA souvisejících se všemi provedenými kroky zjištění a ověření totožnosti. ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

8 8. Vystavení a doručení Certifikátu ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.2 Teprve po úspěšném zjištění a ověření totožnosti Koncového uživatele v souladu s Částmi č. 6 a 7 těchto Zásad instituce ING PKI Customer CA: se vygeneruje Certifikát s využitím obsahu Žádosti; jestliže dvojici klíčů generuje ING PKI Customer CA, vygeneruje odpovídající Veřejný a Soukromý klíč, nebo jestliže dvojici klíčů generuje Koncový uživatel, ověří vlastnictví Soukromého klíče; zabezpečeným způsobem předá Koncovému uživateli Certifikát a v případě, kdy dvojici klíčů generovala instituce ING PKI Customer CA, také příslušný Soukromý klíč, a předá Aktivační údaje a pokyny pro vyzvednutí, resp. přijetí Certifikátu. Certifikáty, resp. Soukromé klíče budou doručeny přímo Koncovému uživateli, a to odděleně od Aktivačních údajů. V případě, že dvojici Klíčů generovala instituce ING PKI Customer CA, bude Soukromý klíč zabezpečeným způsobem předán Koncovému uživateli, a to oddělenou cestou od Aktivačních údajů. Přijetí Certifikátu bude mí za následek zrušení statusu Pozastaveno karty Smart Card. Použití Certifikátu Koncovým uživatelem potvrzuje akceptaci Certifikátu ze strany Koncového uživatele. 10. Administrativní postupy ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 8 RA bude Koncového uživatele informovat o: vydání certifikátu; pozastavení certifikátu; zrušení certifikátu; vypršení certifikátu, a to v případě, že takové oznámení nebude součástí aktuální činnosti RA. Pro tyto Postupy při vydávání certifikátů platí rovněž Administrativní postupy uvedené v dokumentu ING PKI CPS. Jestliže je Certifikát uložen na kartě Smart Card, bude tato karta Smart Card Koncovému uživateli doručena se statusem Pozastaveno. Přijetí Certifikátu bude mít za následek zrušení tohoto statusu karty Smart Card. Jakmile instituce ING PKI Customer CA Certifikát vystaví, bude tento okamžitě nabídnut k uveřejnění v Úložišti systému PKI společnosti ING. 9. Přijetí Certifikátu ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.3 Koncový uživatel musí požadovaný Certifikát výslovně přijmout. Přijetím Certifikátu Koncový uživatel potvrzuje, že podle jeho vědomostí: k Soukromému klíči odpovídajícímu Veřejnému klíči obsaženému v Certifikátu neměla nikdy přístup nepovolaná osoba k Aktivačním údajům neměla nikdy přístup nepovolaná osoba, a veškeré informace obsažené v Certifikátu jsou správné a aktuální. ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

9 Další informace Další informace naleznete na stránkách případně si je můžete vyžádat zprávou elektronické pošty zaslanou v angličtině na adresu (in English language) PCM ING Bank N.V.

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006 Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 5/2006 PČS nebo externího uživatele PKI-PČS SMĚRNICE Věc: elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. PostSignum VCA

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. PostSignum VCA Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS

Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Název předpisu: Autor/zpracovatel: Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Správa

Více

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Certifikační politika (CP) s vysokým stupněm ověření osobní totožnosti žadatele/klienta Osobní certifikát Komerční banka, a.s., se sídlem: 1/19 Obsah

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Příloha č. 3 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P.

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. Praha, září 2006 Strana 1 (celkem 47) 1. ÚVOD Tato certifikační prováděcí směrnice upravuje postupy činnosti

Více

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1 Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1.1 Úvodní informace Tento dokument popisuje, jak si konkrétní obec zařídí vše potřebné pro vydání certifikátů k přihlašování do projektu

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Vydávání certifikátů pro AIS pro produkční prostředí ISZR se řídí Certifikační politikou SZR pro certifikáty vydávané pro AIS uveřejněnou na webu SZR. Tento dokument

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant Vytváření PKI Biometrie Důvěryhodná digitalizace Příchozí dokumenty Důvěryhodný el. dokument Zpracování X Provozní systémy

Více

Závěrečná zpráva. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Slanina Ing. et Bc. Ondřej Prusek, Ph.D. Ing. Luboš Kopecký

Závěrečná zpráva. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Slanina Ing. et Bc. Ondřej Prusek, Ph.D. Ing. Luboš Kopecký Závěrečná zpráva Číslo projektu: 380R1/2010 Název projektu: Zavedení PKI s bezpečnými nosiči osobních elektronických certifikátů Pracoviště: Informační centrum, Univerzita Pardubice Řešitel: Ing. Lukáš

Více

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN Národní elektronický nástroj Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN V 1.2 31.10.2014 Obsah 1 Vymezení pojmů... 3 1.1 Vymezení

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Certifikační politika Správy základních registrů

Certifikační politika Správy základních registrů Certifikační politika Správy základních registrů Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 1.srpna 2012 Schválil: Klasifikace: Ředitel SZR Veřejný dokument Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Přehled... 5 1.2 Název a jednoznačné

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené k ověření elektronického podpisu zaměstnance Verze 1.17 30. srpna 2005 Česká

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Kvalifikovaná certifikační autorita

Kvalifikovaná certifikační autorita Kvalifikovaná certifikační autorita Příručka pro zákazníky právnické osoby verze 2.1 druh dokumentu: Provozní dokument identifikace dokumentu: QCA P56 Srpen 2010 Strana 1 (celkem 15) Verze Datum Autor

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

Certifikační autorita

Certifikační autorita Certifikační autorita Příručka pro zákazníky nepodnikající fyzické osoby verze 2.0 druh dokumentu: Provozní dokument identifikace dokumentu: QCA P54 Srpen 2010 Strana 1 (celkem 11) Verze Datum Autor Poznámka

Více

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 DNSSEC Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 1 Systém doménových jmen Proč vlastně doménová jména? IP adresa 124.45.10.231 2001:1488:800:200:217:a4ff:fea7:49fe

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Public CA pro certifikáty zaměstnanců nebo podnikající fyzické osoby Verze 1.50 7. listopadu 2005 Česká pošta, s.p.

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Certifikační autorita Corporate Portal O2 CZ

Certifikační autorita Corporate Portal O2 CZ Certifikační autorita Corporate Portal O2 CZ Obsah......1 1 Úvodní ustanovení......7 1.1 Obsah dokumentu......7 1.1.1 Definice pojmů......7 1.1.2 Použité zkratky......8 1.2 Identifikace dokumentu......8

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá technickými prostředky pro podporu užití elektronického podpisu v prostředí nemocničního informačního systému

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Smlouva o elektronické fakturaci/výměně fakturačních dat

Smlouva o elektronické fakturaci/výměně fakturačních dat Smlouva o elektronické fakturaci/výměně fakturačních dat kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ŠKODA AUTO a.s. sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Využívání čipových karet na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Smart Card Forum OKsystem 22. května 2008 Krátký pohled do historie - proč právě MPSV? zvažovalo možnosti využití čipových

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Root QCA Verze 1.17 30. června 2005 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem 24) Schváleno: Verze Schválil 1.00 Komise

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Testovací SSL certifikát RapidSSL

Testovací SSL certifikát RapidSSL Testovací SSL certifikát RapidSSL Připravili jsme pro Vás podrobný návod, jak si ZDARMA vytvořit testovací SSL certifikát RapidSSL a vyzkoušet si jeho plnou funkčnost po dobu 30 dní. Aktuální ceny, objednávky

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát. Martin Fiala digri@dik.cvut.cz

Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát. Martin Fiala digri@dik.cvut.cz Certifikační autorita Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát Certifikační autority u nás Martin Fiala digri@dik.cvut.cz Význam šifer umožnit zakódování a pozdější dekódování

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE prosinec 2013 Obsah: Návod na obnovu klientského certifikátu a digitálního podpisu Úvod...

Více

Certifikační politika

Certifikační politika První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika vydávání SSL certifikátů (algoritmus RSA) Certifikační politika vydávání SSL certifikátů (algoritmus RSA) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptografie, elektronický podpis Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptologie Kryptologie věda o šifrování, dělí se: Kryptografie nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Příručka pro zákazníky nepodnikající fyzické osoby

Příručka pro zákazníky nepodnikající fyzické osoby Příručka pro zákazníky nepodnikající fyzické osoby Verze 3.0 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum 21. 7. 2014 Datum 21. 7. 2014 Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů Miroslav Šedivý, Telefónica CZ 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic Pokud nepočítáme některé výklady a vyjádření, mající především

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více