ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012"

Transkript

1 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012

2 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat z internetových stránek společnosti ING: nebo si je vyžádat zprávou elektronické pošty zaslané v angličtině na adresu: (in English language). Verze dokumentu Verze květen 2012 Všeobecné údaje Výtah Cílová skupina Odkazy Tento dokument je veřejně přístupný i mimo skupinu ING Group. Copyright 2012 ING Bank N.V. Veškerá práva vyhrazena. Tyto Postupy při vydávání certifikátů (Certificate Policy - CP) pro CA pro zákazníky PKI společnosti ING obsahují pravidla, kterými se řídí vydávání a používání Certifikátů Zákazníky podílejících se na systému ING Public Key Infrastructure (PKI), v souladu s Podmínkami poskytování certifikačních služeb PKI společnosti ING (ING PKI Certification Practice Statement - CPS). Informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pro všechny uživatele firemního systému PKI společnosti ING. ING PKI Certificate Practice Statement ING PKI Certificate Policy Root CA ING PKI Employee Certificate Policy ING PKI Technical Certificate Policy ANSI X ETSI ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

3 Obsah 1. Přehled Definice pojmů Identifikace Správa a kontaktní informace 5 2. Použitelnost 5 3. Povinnosti Povinnosti CA Fyzické osoby Neosobní zařízení Povinnosti RA Fyzické osoby Neosobní zařízení Povinnosti koncového uživatele Povinnosti spoléhající se strany Povinnosti úložiště 6 4. Odpovědnost Odpovědnost CA Odpovědnost RA Nadřazená legislativa 7 5. Zachování důvěrnosti 7 6. Identifikace a ověření 7 7. Postup podání žádosti o Certifikát 7 8. Vydání a o doručení Certifikátu 8 9. Přijetí Certifikátu Administrativní postupy 8 ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

4 1. Přehled ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.1. Podle těchto Zásad bude společnost ING Bank N.V. vystupovat jako instituce Certifikační autority Zákazníků pro systém ING PKI (ING PKI Customer CA). Systém ING PKI a související pravidla, směrnice a postupy jsou založeny na dokumentu ETSI Certifikáty, které jsou institucí ING PKI Customer CA vydávány, jsou použitelné výhradně pro elektronickou komunikaci mezi společností ING a jejími Zákazníky (např. fyzickými osobami, zařízeními, resp. aplikacemi) a poskytují ověřené propojení mezi identitou Zákazníka (např. fyzickou osobou, zařízením nebo aplikací) a Veřejným klíčem. Zákaznické certifikáty mohou být vydány fyzickým osobám a neosobním zařízením (např. technické certifikáty pro Zákazníky společnosti ING). Soukromé klíče spojené s Certifikáty vydanými institucí ING PKI Customer CA mohou být uloženy buď na kartě Smart Card nebo jako Softwarový token. Jestliže je Soukromý klíč uložen na kartě Smart Card, jeho Certifikát udává vysokou úroveň zabezpečení pro všechny Spoléhající se strany. Jestliže je Soukromý klíč uložen v Softwarovém tokenu, udává jeho Certifikát střední úroveň jistoty pro všechny Spoléhající se strany. Podle těchto Zásad nemohou Soukromé klíče uložené v Softwarovém tokenu nikdy poskytnout vysokou úroveň zabezpečení. Každý Certifikát vydaný institucí ING PKI Customer CA potvrzuje: identitu Koncového uživatele uvedeného v Certifikátu; status Koncového uživatele jako Zaměstnance Zákazníka; status Koncového uživatele jako zařízení nebo aplikace vlastněné, řízené nebo spravované Zákazníkem společnosti ING, a podle situace, status doménového jména uvedeného v Certifikátu, co by vlastnictví Zákazníka společnosti ING. Jestliže společnost ING Customer CA 2005 omezí své služby certifikace na neosobní zařízení (např. technické certifikáty pro Zákazníky společnosti ING), může tyto služby poskytnout prostřednictvím jedné nebo více fyzických osob zastupujících daný certifikovaný hardware. Proto, jestliže v těchto případech tyto Postupy hovoří o Koncovém uživateli, není tím myšlen pouze daný hardware, ale také jeho zástupce/zástupci. Podle těchto Zásad mohou být Zařízení Zákazníka pro účely certifikace zastupována pouze Zaměstnanci Zákazníka společnosti ING. O Certifikáty vydávané institucí ING PKI Customer CA mohou Zaměstnanci Zákazníka společnosti ING požádat jeho jménem. Podle těchto Zásad nebude Certifikát vydán fyzické osobě, která není Zaměstnancem Zákazníka společnosti ING, ani jiné osobě ani právnímu subjektu. Spoléhání se na Certifikát podle těchto Zásad je omezeno výhradně na společnost ING. Žádná jiná strana se na tento Certifikát nesmí spoléhat. Křížová certifikace s certifikačními autoritami provozovanými jinými stranami, než společností ING, není těmito Zásadami povolena Definice pojmů ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.2. Definice pojmů použitých v těchto Zásadách jsou uvedeny ve Slovníčku pojmů ING PKI Identifikace ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.3. Název Zásad Označení Zásad Verze Zásad 5.2 Status Zásad Zásady pro Zákaznické certifikáty ING PKI Vydavatelem tohoto Certifikátu je společnost ING Bank N.V. Na použití se mohou vztahovat omezení; podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech CP a CPS. Další informace získáte na stránkách pki nebo prostřednictvím u zaslaného v angličtině na adresu (in English language) Konečná ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

5 Číslo Zásad/OID pro střední úroveň jistoty Číslo Zásad/OID pro vysokou úroveň jistoty Číslo Zásad/OID pro vysokou úroveň (bez možnosti odmítnutí) jistoty Datum vydání 29. května 2012 Datum platnosti Související dokument CPS neuvedeno 1.3. Správa a kontaktní informace Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement) ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.6. Tyto Postupy při vydávání certifikátů instituce ING PKI Customer CA spravuje útvar ING PKI Policy Approval Authority (PAA). Veškeré dotazy týkající se těchto zásad je možno zasílat em (v angličtině) na adresu: (in English language). 2. Použitelnost ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 1.4, 1.5. Certifikáty vydané podle těchto Zásad je možno použít pouze a výhradně pro elektronickou komunikaci mezi Zákazníky a společností ING, včetně zařízení a aplikací. V závislosti na svém typu je každý Certifikát vystavený institucí ING PKI Customer CA potvrzením identity Koncového uživatele a jeho statusu jako Zaměstnance Zákazníka společnosti ING, a to vysoké nebo střední úrovně, a Koncovému uživateli umožňuje: identifikovat se vůči, resp. být ověřen Zaměstnanci společnosti ING, sítěmi nebo aplikacemi společnosti ING; odesílat podepsané zprávy vybraným Zaměstnancům společnosti ING, organizačním složkám společnosti ING nebo oddělením organizační složky; dostávat zašifrované zprávy od vybraných Zaměstnanců společnosti ING, organizačních složek společnosti ING nebo oddělení organizační složky, aby tyto zprávy rozšifroval; podepisovat transakce; využívat aplikace využívající virtuální privátní síť (Virtual Private Network - VPN); vytvářet spojení využívající protokol Secure Socket Layer (SSL) za účelem zachování důvěrnosti, a umožnit aplikace využívající virtuální privátní síť (Virtual Private Network - VPN) v souladu s ustanoveními zvláštní smlouvy s některou z organizačních složek společnosti ING. Rozhodnutí, pro jaká sdělení, včetně, ale nejen, transakcí, se bude spoléhat na Certifikát vystavený institucí ING PKI Technical CA, je plně a výhradně v odpovědnosti Spoléhající se strany, která bude používat vlastní předpoklady důvěryhodnosti postupů předcházejících vydání Certifikátu (které jsou popsány v Části č. 6 těchto Zásad). Tyto Postupy při vydávání certifikátů jsou závazné pro každého Koncového uživatele, který žádá o, resp. získá Certifikát vystavený institucí ING PKI Customer CA, a to na základě Ustanovení a podmínek instituce ING PKI Customer CA (dále v textu označované jen jako Ustanovení ). 3. Povinnosti ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Povinnost CA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Fyzické osoby Povinnosti instituce ING PKI Customer CA vztahující se na fyzické osoby jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti Neosobní zařízení Instituce ING PKI Customer CA, včetně jejích Operátorů, je povinna: ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

6 postupovat v souladu s těmito Zásadami a dokumentem ING PKI CPS a v souladu s veškerými příslušnými zákony nadřazené jurisdikce; pravidelně ověřovat, zda všechny podřízené RA dodržují příslušná ustanovení těchto Zásad a dokumentu ING PKI CPS; Certifikát vytvářet výhradně po přijetí platného schválení k vydání Certifikátu od příslušné RA; Aktivační údaje a Soukromé klíče distribuovat jejich Koncovým uživatelům zabezpečeným způsobem, a Certifikáty uložit v úložišti PKI společnosti ING a udržovat v něm uložené informace o Certifikátech, včetně údajů CRL Povinnosti RA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Fyzické osoby Povinnosti RA, které jsou podřízeny instituci ING PKI Customer CA jsou řešeny pouze a výhradně v Ustanoveních a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Zásady nestanovují žádné doplňující povinnosti Neosobní zařízení Každá RA, včetně jejích Operátorů, je povinna: ověřit totožnost Koncových uživatelů způsobem odpovídajícím postupem definovaným v těchto Zásadách a v dokumentu ING PKI CPS; přijmout všechna odpovídající opatření k tomu, aby bylo zajištěno, že Koncoví uživatelé budou seznámeni se svými právy a povinnostmi souvisejícími s používáním Certifikátů vydaných podle těchto Zásad; postupovat v souladu s těmito Zásadami a dokumentem ING PKI CPS a v souladu s veškerými příslušnými zákony nadřazené jurisdikce, a archivovat doklady o všech kontrolách provedených před schválením vydání Certifikátu Povinnosti Koncového uživatele ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Povinnosti Koncových uživatelů instituce ING PKI Customer CA jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti Povinnosti Spoléhající se strany ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Všechny osoby nebo právní subjekty jednající v postavení Spoléhající se strany jsou povinny: Certifikáty ověřit v souladu s postupem pro cestu pro pověření certifikátu popsanou v dokumentu in ITU-T Rec. X.509:1997 ISO/IEC (1997), při uvážení veškerých kritických rozšíření, a Certifikátu vystavenému institucí ING PKI Technical CA důvěřovat pouze tehdy, jestliže jeho platnost nepropadla, není pozastavený ani zrušený, a také pouze tehdy, jestliže může být vytvořen řádný řetězec důvěry k instituci ING PKI Root CA Povinnosti Úložiště ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Veškeré povinnosti týkající se Úložiště PKI společnosti ING (ING PKI Repository) jsou řešeny výhradně Ustanoveními a dokumentem Podmínky poskytování certifikačních služeb ING PKI (ING PKI Certification Practice Statement). Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti. 4. Odpovědnost ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Odpovědnost CA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Společnost ING Bank N.V. neponese žádnou odpovědnost za žádné (finanční) škody způsobené škodami na majetku ( vermogensschade ), ani za čistě finanční škody ( zuivere vermogensschade ), které by zahrnovaly, ale nejen, škody způsobené pozdním dodáním, ztrátou nebo poškozením dat, ztrátami zisku nebo příjmu, které by vznikly Zákazníkům nebo jiným stranám. V žádném případě nepřevýší celková odpovědnost společnosti ING Bank N.V. částku eur (jednoho milionu eur) za jednu událost. Společnost ING Bank N.V. neponese odpovědnost za obsah sdělení, resp. transakcí, iniciovaných Zákazníky nebo jinými ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

7 stranami, ani za škody vzniklé v souvislosti s použitím Certifikátu způsobem, který není povolen těmito Zásadami nebo dokumentem ING PKI CPS povolen. Společnost ING odmítá jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat (včetně Certifikátů) i za nemožnost využít ING PKI z důvodu závady nebo chyby ve funkci telekomunikací nebo zařízení pro přenos dat, bez ohledu na způsob, jakým se přenos provádí. Dokument Ustanovení a Podmínky může v případě potřeby stanovit doplňující ustanovení Odpovědnost RA ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Společnost ING Bank N.V. nenese žádnou odpovědnost za organizační složky společnosti ING vystupující v roli RA podřízené instituci ING PKI Technical CA. Jestliže budou škody způsobeny Zákazníky nebo jinými stranami v důsledku činnosti RA instituce ING PKI Technical CA, budou se tyto události považovat za součást odpovědnosti CA definované a omezené ustanovením článku č Dokument Ustanovení a Podmínky může v případě potřeby stanovit doplňující ustanovení Nadřazená legislativa ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), Zpracování, platnost, výklad, vynutitelnost a uplatňování těchto Zásad se řídí zákony Nizozemí. Při řešení sporů se postupuje výhradně podle Ustanovení. Tyto Postupy při vydávání certifikátů nestanovují žádné doplňující povinnosti. 5. Zachování důvěrnosti ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 2.8 Veškeré údaje o Zákaznících získané během registrační fáze jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v plném souladu s příslušnou legislativou vztahující se na ochranu údajů. Prohlášení o zachování důvěrnosti v systému ING PKI (ING PKI Privacy Statement) se vztahuje na všechny činnosti ING PKI včetně činností instituce ING PKI Customer CA. 6. Identifikace a ověření ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 3.1 Před tím, než instituce ING PKI Customer CA vydá Certifikát, RA Zákazníka řádně ověří totožnost Koncového uživatele. Ověření žádosti vyžaduje doložení statutu Koncového uživatele coby Zaměstnance Zákazníka, buď prověřením údajů předložených Koncovým uživatelem nebo odkazem v informačním systému např. aktuální databázi osobního oddělení. Je možná i odvozená registrace, a to v případě, že Koncový uživatel byl již předregistrován u společnosti ING nebo u Zákazníka, nebo že byl již zaregistrován v informačním systému třetí strany, který je z hlediska ověření totožnosti považován za důvěryhodný, ovšem to pouze za předpokladu, že postupy při takové předchozí registraci jsou v souladu s požadavky těchto Zásad. Požadavky na informace (informační systémy) poskytující doklady o statusu koncového uživatele coby zákazníka společnosti ING budou popsány v příslušných postupech pro požadavky na registraci. Doklady, které bude muset Koncový uživatel předložit a další požadavky na identifikaci a ověření budou popsány v příslušných postupech pro požadavky na registraci. Jména, která budou zapsána pro účely certifikátů musí být smysluplná v takovém rozsahu, aby tato jména byla vysledovatelná zpět k odběrateli. 7. Postup podání žádosti o Certifikát ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.1 Zpracování každé žádosti o vydání Certifikátu institucí ING PKI Customer CA se musí sestávat přinejmenším z následujících kroků: předložení dokladu totožnosti a dokladu o statusu Zaměstnance ze strany Koncového uživatele, a to v souladu s ustanovením Části č. 6 těchto Zásad; v případě, že pár klíčů vytváří žadatel, předložení dokladu o vlastnictví Soukromého klíče ze strany Koncového uživatele, a uložení dokladů RA souvisejících se všemi provedenými kroky zjištění a ověření totožnosti. ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

8 8. Vystavení a doručení Certifikátu ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.2 Teprve po úspěšném zjištění a ověření totožnosti Koncového uživatele v souladu s Částmi č. 6 a 7 těchto Zásad instituce ING PKI Customer CA: se vygeneruje Certifikát s využitím obsahu Žádosti; jestliže dvojici klíčů generuje ING PKI Customer CA, vygeneruje odpovídající Veřejný a Soukromý klíč, nebo jestliže dvojici klíčů generuje Koncový uživatel, ověří vlastnictví Soukromého klíče; zabezpečeným způsobem předá Koncovému uživateli Certifikát a v případě, kdy dvojici klíčů generovala instituce ING PKI Customer CA, také příslušný Soukromý klíč, a předá Aktivační údaje a pokyny pro vyzvednutí, resp. přijetí Certifikátu. Certifikáty, resp. Soukromé klíče budou doručeny přímo Koncovému uživateli, a to odděleně od Aktivačních údajů. V případě, že dvojici Klíčů generovala instituce ING PKI Customer CA, bude Soukromý klíč zabezpečeným způsobem předán Koncovému uživateli, a to oddělenou cestou od Aktivačních údajů. Přijetí Certifikátu bude mí za následek zrušení statusu Pozastaveno karty Smart Card. Použití Certifikátu Koncovým uživatelem potvrzuje akceptaci Certifikátu ze strany Koncového uživatele. 10. Administrativní postupy ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 8 RA bude Koncového uživatele informovat o: vydání certifikátu; pozastavení certifikátu; zrušení certifikátu; vypršení certifikátu, a to v případě, že takové oznámení nebude součástí aktuální činnosti RA. Pro tyto Postupy při vydávání certifikátů platí rovněž Administrativní postupy uvedené v dokumentu ING PKI CPS. Jestliže je Certifikát uložen na kartě Smart Card, bude tato karta Smart Card Koncovému uživateli doručena se statusem Pozastaveno. Přijetí Certifikátu bude mít za následek zrušení tohoto statusu karty Smart Card. Jakmile instituce ING PKI Customer CA Certifikát vystaví, bude tento okamžitě nabídnut k uveřejnění v Úložišti systému PKI společnosti ING. 9. Přijetí Certifikátu ING PKI (ING PKI Certificate Practice Statement), 4.3 Koncový uživatel musí požadovaný Certifikát výslovně přijmout. Přijetím Certifikátu Koncový uživatel potvrzuje, že podle jeho vědomostí: k Soukromému klíči odpovídajícímu Veřejnému klíči obsaženému v Certifikátu neměla nikdy přístup nepovolaná osoba k Aktivačním údajům neměla nikdy přístup nepovolaná osoba, a veškeré informace obsažené v Certifikátu jsou správné a aktuální. ING Public Key Infrastructure / ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen

9 Další informace Další informace naleznete na stránkách případně si je můžete vyžádat zprávou elektronické pošty zaslanou v angličtině na adresu (in English language) PCM ING Bank N.V.

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Certifikační prováděcí směrnice

Certifikační prováděcí směrnice První certifikační autorita, a.s. Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006 Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 5/2006 PČS nebo externího uživatele PKI-PČS SMĚRNICE Věc: elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Příloha č. 6 Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 1.1 21. prosince 2009 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby Verze 1.20 1. září 2006 Česká

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Certifikační politika MERO ČR, a. s.

Certifikační politika MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SI-GŘ-113 A Certifikační politika MERO ČR, a. s. 2. Ing. Jan Kotera v. r. 1. února 2014 Ing. Tomáš Klačer v. r. Ing. Jaroslav Pantůček v. r. - změna osoby

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 74/30 Úřední věstník Evropské unie 16.3.2013 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních

Více

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Certifikační politika (CP) pro Kořenovou certifikační autoritu Komerční banky Certifikační politika kořenové CA 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 POJMY... 5

Více

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Kvalifikovaná certifikační autorita České pošty, s.p. Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. PostSignum VCA

Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. PostSignum VCA Certifikační prováděcí směrnice pro úlohu Komerční certifikační autorita České pošty, s.p. Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012 Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv Jihlava, 31.1.2012 Informační systém datových schránek Aktuální data k 29.1. 2012 431 062 aktivních datových schránek 68 884 490 úspěšně odeslaných datových

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN Národní elektronický nástroj Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN V 1.2 31.10.2014 Obsah 1 Vymezení pojmů... 3 1.1 Vymezení

Více

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1 Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1.1 Úvodní informace Tento dokument popisuje, jak si konkrétní obec zařídí vše potřebné pro vydání certifikátů k přihlašování do projektu

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Říjen 2014 Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop registrace EU režim Mini One Stop Shop registrace

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu. Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s.

Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu. Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s. Zabezpečení dat pomocí SSL přehled důvěryhodných certifikačních autorit na trhu Petr Komárek, Jindřich Zechmeister ZONER software, a.s. WWW a bezpečnost Nutnost bezpečné komunikace na internetu: e-komerční

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce Základní princip Elektronický podpis Odesílatel podepíše otevřený text vznikne digitálně podepsaný text Příjemce ověří zda podpis patří odesílateli uvěří v pravost podpisu ověří zda podpis a text k sobě

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční šifrovací certifikáty Verze 2.0 30. června 2009 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem 61) Schváleno:

Více

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA)

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Certifikační autorita v praxi

Certifikační autorita v praxi České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Certifikační autorita v praxi Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/14 Osnova přenášky Úvod

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS

Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Název předpisu: Autor/zpracovatel: Certifikační politika Správy základních registrů pro certifikáty vydávané pro AIS Správa

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené k ověření elektronické značky fyzické osoby Verze 1.21 17. srpna 2007 Česká pošta,

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) v Komerční bance Certifikační politika (CP) s vysokým stupněm ověření osobní totožnosti žadatele/klienta Osobní certifikát Komerční banka, a.s., se sídlem: 1/19 Obsah

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Příloha č. 3 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené k ověření elektronického podpisu zaměstnance Verze 1.20 1. září 2006 Česká pošta,

Více

Prováděcí směrnice pro úlohu. Autorita časových razítek České pošty, s.p. PostSignum TSA

Prováděcí směrnice pro úlohu. Autorita časových razítek České pošty, s.p. PostSignum TSA Příloha č. 3 Prováděcí směrnice pro úlohu Autorita časových razítek České pošty, s.p. PostSignum TSA Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Variace. Elektronický podpis

Variace. Elektronický podpis Variace 1 Elektronický podpis Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Elektronický podpis Elektronický

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P.

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU KVALIFIKOVANÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. Praha, září 2006 Strana 1 (celkem 47) 1. ÚVOD Tato certifikační prováděcí směrnice upravuje postupy činnosti

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument Komerční certifikační autorita e-identity D100.1 Certifikační politika - CC Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel:

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Certifikační autorita PostSignum České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum České pošty, s.p. Politika vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA Verze 1.2 27. ledna 2012 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem 50) Schváleno: Verze Schválil

Více

Příloha č. 7. Politika vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA. Verze 1.3

Příloha č. 7. Politika vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA. Verze 1.3 Příloha č. 7 Politika vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA Verze 1.3 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE prosinec 2013 Obsah: Návod na obnovu klientského certifikátu a digitálního podpisu Úvod...

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Příloha č. 2 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v

Více

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 DNSSEC Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 1 Systém doménových jmen Proč vlastně doménová jména? IP adresa 124.45.10.231 2001:1488:800:200:217:a4ff:fea7:49fe

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant Vytváření PKI Biometrie Důvěryhodná digitalizace Příchozí dokumenty Důvěryhodný el. dokument Zpracování X Provozní systémy

Více

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Public CA pro certifikáty technologických komponent fyzických osob Verze 1.20 1. září 2006 Česká pošta, s.p. Strana

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.10 Vydávání certifikátů pro AIS pro produkční prostředí ISZR se řídí Certifikační politikou SZR pro certifikáty vydávané pro AIS uveřejněnou na webu SZR. Tento dokument

Více

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Využívání čipových karet na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Smart Card Forum OKsystem 22. května 2008 Krátký pohled do historie - proč právě MPSV? zvažovalo možnosti využití čipových

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TOVÁ N Í J E D N O R Á Z OV É H O DÁ L KOV É H O P Ř Í ST U P U D O K N 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v rámci závazků

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU VEŘEJNÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P.

CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU VEŘEJNÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. CERTIFIKAČNÍ PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO ÚLOHU VEŘEJNÁ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA ČESKÉ POŠTY, S.P. Praha, listopad 2005 Strana 1 (celkem 41) 1. ÚVOD Tato Certifikační prováděcí směrnice nahrazuje ve všech ustanoveních

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky)

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. ODISka je Osobní nebo Anonymní karta sloužící k cestování v rámci ODIS a to u všech dopravců zapojených v ODIS.

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

MFF UK Praha, 22. duben 2008

MFF UK Praha, 22. duben 2008 MFF UK Praha, 22. duben 2008 Elektronický podpis / CA / PKI část 2 http://crypto-world.info/mff/mff_03.pdf P.Vondruška Slide2 MOTIVACE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečná zpráva. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Slanina Ing. et Bc. Ondřej Prusek, Ph.D. Ing. Luboš Kopecký

Závěrečná zpráva. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Slanina Ing. et Bc. Ondřej Prusek, Ph.D. Ing. Luboš Kopecký Závěrečná zpráva Číslo projektu: 380R1/2010 Název projektu: Zavedení PKI s bezpečnými nosiči osobních elektronických certifikátů Pracoviště: Informační centrum, Univerzita Pardubice Řešitel: Ing. Lukáš

Více