KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005"

Transkript

1 Přílohu připravila Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. Česká kancelář pojistitelů Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka GOTHAER Allgemeine Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Životní pojištění poskytuje jistotu i vysoké zhodnocení prostředků Dnes už zřejmě nenajdeme člověka, který by neslyšel spojení životní pojištění anebo důchodové pojištění. A většina lidí také více či méně ví, nebo alespoň tuší, k čemu tyto produkty slouží a jaké jsou jejich výhody. Postupně se u nás konečně životní pojištění dostává do povědomí lidí jako něco, co by mělo být standardní součástí života každého zodpovědného člověka, protože mu umožňuje získat jistotu při náhlém poškození zdraví, případně finančně ochránit blízké osoby v případě nejtragičtějším. Pojistné podvody zdražují pojištění Pojistný podvod je trestným činem a jeho pachateli za něj hrozí až dvanáctileté vězení. Přesto se všechny pojišťovny působící na českém trhu s pojistnými podvody setkávají a pracovníci, kteří se zabývají jejich potíráním, každoročně odhalují podvody za stovky milionů korun. Spolupracují při tom nejenom mezi sebou, ale také s orgány činnými v trestním řízení, s hasiči, soudními znalci a četnými zahraničními institucemi. Nejčastěji jsou podvody v pojišťovnictví spojeny s automobily a mají přímou vazbu na povinné ručení a havarijní pojištění. Díky neustále se prohlubující spolupráci mezi jednotlivými pojišťovnami se daří lépe odhalovat organizované skupiny, které se zaměřují na drahá auta nebo žhářství. Důležitou roli při tom sehrává rovněž Sekce pro prevenci pojistného podvodu, která pracuje jako odborný orgán České asociace pojišťoven a v jejíž řadách jsou nejzkušenější specialisté z jednotlivých pojistných ústavů. Rozhodně nelze říci, že by pojišťovny považovaly každého klienta za podezřelého. V posledních letech se však do popředí zájmu dostává životní a důchodové pojištění jako nástroj spoření, a to zejména ve smyslu zabezpečení dostatku finančních prostředků do důchodového věku. Je to naprosto logické vzhledem k situaci důchodového systému v naší republice, který je dlouhodobě neudržitelný a stojí před nutnou reformou. V současnosti nikdo nedokáže přesně říci, kterým směrem se změny budou ubírat, a nikdo tedy není schopen vyčíslit si státem garantovanou penzi, ať je mladý, či ve středním věku. Tuto jistotu mu právě produkty životního a důchodového pojištění bezesporu dát mohou. Díky technické (pojišťovnou garantované) úrokové míře a velmi solidnímu zhodnocení peněz, kterého pojišťovny dlouhodobě dosahují, jsou ideálním nástrojem zabezpečení na stáří. Za zamyšlení určitě stojí skutečnost, že v množství nejrůznějších finančních produktů pojišťovny běžně dosahují výnosu z finančních prostředků klientů ve výši tří, čtyř, ale i více procent ročně. Nesmíme zapomenout ani na možnost daňového zvýhodnění, a to ve výši až 12 tisíc korun ročně, které je možné si při splnění podmínek stanovených zákonem od daňového základu odečíst. Přesto ale na českém trhu jasně vidíme, že klienti zatím nevnímají potřebu pojistné ochrany ani důchodového zabezpečení vlastními silami dostatečně silně. Je zjevné, že při průměrném měsíčním pojistném ve výši několika set korun či ještě méně nejsou pojistné částky v ČR dostatečně vysoké. Pojišťovny běžně dosahují výnosu z finančních prostředků klientů ve výši tří, čtyř, ale i více procent ročně. Porovnávat průměrné pojistné v ČR s původními státy EU je vzhledem k výrazně vyšším tamním příjmům problematické. Názornější je vyčíslit poměr mezi průměrným ročním pojistným na životní pojištění na jednoho obyvatele a jeho průměrným disponibilním příjmem, což dokumentuje, kolik ze svého příjmu jsou obyvatelé v jednotlivých zemích ochotni vydat na životní pojištění. V ČR se tento podíl pohybuje pod úrovní 4 %, tedy o něco více než v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, ale méně než Světové statistiky uvádějí, že 14 % všech případů, které klienti hlásí pojišťovnám, patří do kategorie pojistných podvodů. U motoristů jde dokonce o 35 %. Na odhalování pojistných podvodů se proto v pojišťovnách zaměřují specialisté všude na světě a ani Česká republika v tomto směru není výjimkou. Důvod je prostý, kdyby to nedělali, vycházelo by pojistné mnohem dráž. Pojistní matematici by totiž do svých vzorců museli uvádět vyplacené finanční částky i za nehody, které se buď vůbec nestaly, anebo se odehrály jinak. S podvodníky pojišťovny bojují mnoha způsoby. Kdyby to nedělaly, vycházelo by pojistné mnohem dráž. Většina pojistných událostí je zcela standardní a ty, které zaměstnávají specialisty v jednotlivých pojišťovacích domech, představují pouze nepatrné procento mezi tisíci případy, které klienti hlásí denně svým pojišťovnám. Zabývat se jimi ale musí, neboť tak šetří peníze naprosté většiny poctivých občanů. S podvodníky pojišťovny bojují mnoha způsoby. Upravují postupy při sjednávání pojištění a při likvidaci pojistných událostí, vytvářejí týmy specialistů, kteří monitorují škody a prošetřují každé podezření, ale také důsledným způsobem vymáhají neoprávněně vyplacené peníze. Pracovníci specializovaných pracovišť berou v úvahu při prošetřování podezřelých pojistných událostí řadu okolností a jevů, které mohou upozornit na možnost podvodu. Zajímají se třeba o situaci pojištěného, zkoumají, nemá-li finanční obtíže, zjišťují, jestli jeho nemovitost nezatěžují neujasněné vlastnické vztahy, pozornost věnují i jeho odbytové situaci a pátrají po tom, zda mu v Německu nebo Itálii, a výrazně méně než například ve Francii, Belgii (kde dosahuje 10 %), a to už vůbec nemluvíme o pojišťovacích velmocích, jako je Švýcarsko (13 %) či Velká Británie (téměř 20 %). Pozitivní růstovou tendenci v ČR lze ovšem vypozorovat z vývoje podílu prostředků vložených do životního pojištění na celkových depozitech obyvatel ČR, který již přesáhl 10 % a ročně narůstá o půl procentního bodu. I když přetrvává konzervativnost a opatrnost našich spoluobčanů, která se projevuje tím, že stále mají velmi vysoký podíl svých úspor na bankovních účtech (termínovaných i tzv. na viděnou), roste zájem o takové formy uložení prostředků, přinášející dlouhodobé možnosti zhodnocování. Na trhu finančních služeb jsou tak především tři perspektivní oblasti: penzijní připojištění, investiční podílové fondy a životní pojištění. Moderní životní pojištění spojuje možnosti prvních dvou uvedených produktů a navíc skýtá to, v čem je nenahraditelné: kryje závažná osobní rizika v dlouhodobém časovém horizontu lidského života. Vladimír Mráz viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa ve skladech neleželo velké množství neprodejného zboží atd. V minulosti se pojistné podvody odehrávaly téměř výhradně v oblasti neživotního pojištění. V posledních letech však k inscenovaným haváriím a krádežím automobilů, požárům a v zahraničí vykradeným kamionům přibývají rovněž podvody z oblasti životního pojištění. Někdy jde o příběhy, které svojí brutalitou a chladnokrevností doslova vyrážejí dech a nad kterými se pozastavují i zkušení kriminalisté a pojišťováci. Jedním z nejzávažnějších byl v loňském roce případ dvou bratrů z České Třebové, kteří nejprve přiměli svého známého uzavřít životní pojistku v jejich prospěch hned u šesti pojišťoven najednou a po dvou letech ho usmrtili ve skříňové nástavbě speciálně upravené avie. Po celou dobu za něj platili pojistku a pak ho otrávili oxidem uhelnatým. Kdyby jim všechny pojišťovny pojistky vyplatily, přišli by si na více než 21,5 milionu korun. Za vraždu ovšem skončili s mnohaletými tresty v žaláři. I v tomto případě k jejich odhalení přispěla úzká spolupráce mezi pojišťovnami a policií. Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Z OBSAHU: Vloni vzrostl tržní podíl Kooperativy z 19 % na více než 21 %, což byl největší nárůst na českém pojistném trhu. str. 1 a 6 U progresivních produktů, jako je Generali Life, lze sjednat různé varianty pojistné ochrany a později je měnit. str. 2 a 6 Cílem Penzijního fondu KB je bezpečné investování a zajímavé zhodnocení svěřených prostředků. str. 2 Experti společnosti se snaží najít nejlepší řešení pro vaše životní pojištění a penzi. str. 2 Pojištění Dynamik a Sluníčko získala v loňském roce významná ocenění. str. 3 S 30 miliony klientů a 150letou tradicí patří Aegon k největším a nejstabilnějším pojišťovacím skupinám na světě. str. 3 K 10. výročí připravila pojišťovna svým klientům řadu zajímavých novinek. str. 4 Pokud máte strach zavázat se k splátkám za byt na mnoho let, informujte se na vhodné pojištění. str. 4 Životní pojištění vhodná cesta k dlouhodobým úsporám str. 4 Univerzální a dynamicky se rozvíjející pojišťovna nabízí produkty občanského, podnikatelského i skupinového pojištění. str. 1 a 5 Produkty pojišťovny chrání v každé životní situaci již více než 200 tisíc klientů. str. 5 Již 12 let působí společnost na českém trhu. Široká veřejnost oceňuje její vynikající pojistné produkty a služby. str. 6 RENTA Profit mi loni vydělala 4,7 %. Dobrá vyhlídka na budoucnost... Jako z mých oken. Kapitálové pojištění RENTA Profit zařídí, že Vaše peníze vydělají další peníze. Pět až osm let se budou samy zhodnocovat. Dalších pět až deset let Vám budeme vyplácet pěknou rentu, nebo si ji můžete vybrat v hotovosti najednou. Zastavte se a my Vám vypočítáme, kolik Vám Vaše RENTA může vynést. RENTA Profit Kapitálové pojištění P R O Ž I V O T J A K Ý J E

2 STRANA 2 Generali Pojišťovna Životní pojištění je významný fenomén Podle Petra Hájka, ředitele odboru pojištění osob Generali Pojišťovny, budou lidé sjednávat životní pojištění s vyšší spořicí složkou, než je tomu dnes. Očekává také, že zaměstnavatelé budou více přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění a penzijní připojištění. Životní pojištění se tak stane významným nástrojem udržení potřebné úrovně důchodového zabezpečení i zdravotní péče. V posledních letech výrazně převyšuje zájem o variabilní životní pojištění zájem o klasické produkty. Proč k tomu dochází? Své jistě sehrály i klesající Petr Hájek úrokové sazby. Pojišťovny musely snížit garantovaný podíl, což vedlo k zdražení pojistného. Tím hlavním důvodem jsou však stále různorodější požadavky klientů na životní pojištění. Chtějí si pojistit nejen riziko smrti, případně úrazu či nemoci, ale také chtějí spořit, nejlépe s garantovaným výnosem, a současně mít možnost aktuálně reagovat na svoji okamžitou finanční situaci. Například vybírat finanční hotovost ze svého účtu dříve než okamžikem pojistné události, ukládat finanční hotovost v případě přebytků, a tudíž zacházet se svým pojištěním jako se svým spořicím účtem. Jak na tyto požadavky reaguje Generali Pojišťovna? Máme v nabídce takové produkty, které těmto požadavkům vyhovují, a zároveň nové produkty připravujeme. U progresivních produktů investičního životního pojištění Clever Invest a pojištění Generali Life má klient možnost sjednat si různé varianty pojistné ochrany, jimž odpovídá libovolná výše pojistné částky pro případ smrti. Během doby ji může postupně upravovat, může sjednat též pojištění pro manželku nebo úrazové připojištění pro děti. Pojištění Generali Life pak ideálně kopíruje životní etapy, a lze ho tedy dle přání klienta pružně měnit. Klient dnes uzavře pojištění, které za rok, za dva nebo za pět let může změnit tak, aby aktuálně vyhovovalo jeho potřebám a možnostem. Nespornou výhodou je možnost čerpání finančních prostředků v případě potřeby již v samotném průběhu pojištění, nikoli třeba až za dvacet let, na své peníze tedy může sáhnout kdykoli. Klient má navíc možnost do pojištění vkládat peníze nad rámec sjednaného pojištění ve formě mimořádných vkladů, které pojišťovna dále zhodnocuje. Zmínil jste investiční životní pojištění Jaké s ním máte zkušenosti? Investiční pojištění je pro klienty především zajímavé tím, že strategii investování mohou volit sami. Předností investičního pojištění je i transparentnost transakcí. Klient má k dispozici pro své finanční operace informace o vložených prostředcích do pojištění a současně informace o nákladech, které pojišťovna klientům účtuje. Jak se, podle vás, bude vyvíjet životní pojištění v následujících letech? Celou Evropskou unii čeká sociální reforma a členské státy stojí před úkolem reformovat své systémy sociálního zabezpečení tak, aby zůstaly schopné nadále financovat rostoucí počet potřebných občanů. Pro udržení důchodů na vysoké úrovni, stejně jako i zdravotní péče, je nutné do budoucna tento systém zároveň kombinovat s nejrůznějšími komerčními pojištěními. Očekáváme, že v České republice rovněž dojde ke změně filozofie přístupu P O J I Š T Ě N Í k životnímu pojištění. Jedním z nejvýznamnějších instrumentů je podpora zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. Životní pojištění se už také stalo významnou součástí českých rodinných financí, o čemž svědčí zhruba šest milionů uzavřených smluv. Jak jsme na tom v porovnání s Evropou? Zatím stále Evropu spíše doháníme. Konkrétně v Rakousku, mateřské zemi Generali Pojišťovny, je poměr předepsaného životního a neživotního pojištění vyrovnaný. Naším záměrem je docílit obdobného poměru i v České republice. Vše ovšem souvisí s tím, jak je životní pojištění vnímáno jednotlivci, jaké jsou místní tradice, jakou roli sehrává životní pojištění v sociální oblasti státní politiky. Životní pojištění má totiž díky odložené spotřebě klientů protiinflační charakter. Pojišťovny zároveň tvoří rezervy, které pak investují do státních dluhopisů, což státu umožňuje financovat státní zakázky. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném tedy u nás zatím není výrazný. V čem to je? Je to v mentalitě. Přece jen se ukazuje, že český občan raději více utrácí za okamžitou spotřebu. A pokud jde o pojištění, čísla naznačují, že se stále více obáváme nepříjemných událostí, které mohou zničit nebo poškodit náš majetek než naše vlastní zdraví či život. Přitom je to otázka pro každého z nás, jak odpovědně přistupujeme ke svému nejbližšímu okolí, ke své rodině, ke svým dětem. Ještě jsem nerozeslala svatební oznámení. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Penzijní fond Komerční banky - pracuje pro Vaši budoucnost Bezpečné investování svěřených prostředků, které umožní připisovat účastníkům fondu zajímavé zhodnocení jejich vkladů to je hlavním cílem Penzijního fondu KB. V roce 2004 daly svou důvěru Penzijnímu fondu tisíce klientů fond uzavřel nových smluv o penzijním připojištění a celkově tedy spravuje peníze více než tří set tisíc účastníků penzijního připojištění. PF KB je v současné době třetím největším fondem na trhu, podle výše spravovaného majetku. Rozsáhlá pobočková síť mateřské Komerční banky navíc zaručuje dostupnost služeb a také vysoký standard obsluhy. Penzijní fond KB Vám tedy nabízí finanční stabilitu a kvalitní servis, což jej řadí na špici trhu penzijního připojištění v České republice. Výhody penzijního připojištění u PF KB: státní příspěvek až 150 Kč měsíčně po celou dobu spoření možnost snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu až o Kč ročně zdarma slevová karta na vybrané zboží a služby možnost on-line přístupu ke svému účtu prostřednictvím internetu dostupnost na každé pobočce KB veškeré služby bez poplatků Další informace získáte na všech obchodních místech KB nebo na infolince KB infolinka Na co ještě jste nepomysleli? Nečekejte na zítřek. Zkuste spolu s našimi experty najít nejlepší řešení pro vaše životní pojištění a penzi. Jako významná švýcarská finanční instituce máme více než 140 let zkušeností. Credit Suisse je partner, na kterého se můžete spolehnout. Zavolejte na , , nebo navštivte Credit Suisse Life & Pensions. Investujte do života.

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Česká pojišťovna spolehlivý partner na celý život Myslíte na zadní vrátka? Přemýšlejte o Dynamiku Sluníčko našetří vašim dětem Kladete si často otázku, jak se co nejlépe postarat o sebe a své blízké? I když se samozřejmě raději necháváte v životě překvapovat jen příjemnými zprávami, uvědomujete si, že některé životní momenty neovlivníte a jejich důsledky rozhodně nemusí být příjemné. Přemýšlíte, jak tomu předejít? A jak jste na tom s životním pojištěním? Výhodná kombinace pojištění a spoření Pojištění i spoření dnes patří k standardní a každodenní součásti života mnoha z nás. Většinou využíváme finanční služby k zajištění sebe a rodiny proti rizikům, čím dál častěji však chceme šetřit a své úspory co nejbezpečněji a zároveň nejvýhodněji zhodnocovat. Jak uspokojit všechny tyto potřeby? Jako odpověď se nabízí produkt, který všechny uvedené parametry splňuje, a dokonce nabízí i něco navíc. Životní pojištění Dynamik už svým názvem napovídá, že se jedná o moderní produkt připravený reagovat na různé životní situace. Správný čas na uzavření životního pojištění nadejde především v případě, kdy jsou na nás ekonomicky závislí blízcí rodinní příslušníci, či v okamžiku, kdy máme do budoucna plány, které bude třeba zajistit proti hrozícím rizikům. Životní pojištění Dynamik České pojišťovny pokrývá jak pojištění pro případ smrti, dožití, závažných onemocnění, úrazové pojištění dospělých a současně až tří dětí či soukromé zdravotní připojištění, tak zároveň atraktivně zhodnocuje úspory. Pružnost? U Dynamiku samozřejmost! Heslem dnešní doby je pružný, flexibilní přístup. Životní pojištění vyvolává zpravidla představu, že je zapotřebí se upsat k pravidelným platbám na celý život a teprve na konci obdržet naspořené peníze zpět. V současnosti je ale situace jiná. Česká pojišťovna nabízí životní pojištění Dynamik, jedno z nejflexibilnějších životních pojištění na českém trhu. Jednoduše se přizpůsobí podle toho, jak se mění vaše životní situace a vaše potřeby. Co to znamená v praxi? S Dynamikem můžete průběžně snižovat nebo zvyšovat pojistnou částku i pojistné, a dokonce měnit pojistnou dobu. Tak jak se mění vaše potřeby v průběhu let, tak můžete dodatečně sjednávat různá volitelná pojištění a měnit jejich parametry jedná se zejména o úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění, pojištění zproštění v případě invalidity či soukromé zdravotní pojištění. Česká pojišťovna myslí i na děti v rámci Dynamiku je možné současně připojistit až tři ratolesti. A ještě jedna důležitá zpráva: Vložené prostředky nejsou nedobytné, lze je nejen dodatečně vkládat, ale také mimořádně vybírat. V momentě, kdy se peněz nedostává, můžete dokonce využít platební prázdniny, aniž byste přestali být pojištěni. S Dynamikem ušetříte i na daních Zřejmě již víte, že vám životní pojištění umožní uplatnit úspory na daních. Málokdo si však uvědomí jejich dlouhodobý dopad. Od daňového základu můžete uplatnit odpočet až 12 tisíc korun ročně. Žádejte příspěvek na pojištění Dynamik od zaměstnavatele! Zaměstnavatel vám může přispívat na životní pojištění přímo. Příspěvek zaměstnavatele patří mezi daňově uznatelné výdaje, a tak se z něj dále neplatí pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Zaměstnavatel ušetří a vy na tom vyděláte. Štěstí a spokojenost vaší rodiny zdaleka nejsou jen otázkou peněz. Česká pojišťovna proto vytvořila pojištění, které se umí přizpůsobit individuálním požadavkům. To, že se jí dílo podařilo, potvrzuje jednak ocenění Zlatá koruna 2004, jež pojištění Dynamik obdrželo ve stejnojmenné soutěži o nejoblíbenější životní pojištění na trhu, jednak počet jeho příznivců, který čítá přes 600 tisíc. Střádáte jim do pokladničky? Chcete mít jednu takovou kasičku plnou, až budou dospělé? Pak byste měli vědět, že existuje životní pojištění Sluníčko, s nímž nejen naspoříte, ale i ochráníte celou rodinu. Sluníčko toho umí daleko více, převezme na sebe i rodičovské starosti, jak děti nejlépe zabezpečit a ochránit. A kde Sluníčko najdete? Stačí se zeptat v České pojišťovně. Co byste měli o Sluníčku vědět Kombinuje životní pojištění se spořením. Peníze, které budete pravidelně ukládat, se budou zhodnocovat lépe než doma v pokladničce a jsou ve větším bezpečí. V rámci Sluníčka je možné pojistit nejenom dítě, ale též jednoho či oba rodiče. Do pojištění lze rovněž zahrnout úrazové pojištění, a to jak dítěte, tak i rodičů. Kdy Sluníčko uzavřít Toto pojištění můžete uzavřít již od narození dítěte až do jeho 15 let. Pojištění uzavíráte do doby osmnáctých narozenin dítěte, kdy dostane vyplacenu předem stanovenou částku navýšenou nejen o úroky, ale i o výnosy z hospodaření pojišťovny. Nejčastěji rodiče volí pojistnou částku na 50 či 100 tisíc korun. Sluníčko může uzavřít nejenom rodič, ale také kdokoli jiný prarodiče, příbuzní, kmotři či jiní dospělí, kterým na dítěti záleží. Jak se Sluníčkem hospodařit Během pojištění může kdokoli přispívat dítěti libovolnou částku nad 1000 Kč formou mimořádných vkladů, které budou zhodnocovány po celou dobu pojištění. Peníze, které mohou být vhodným dárkem, se po dobu pojištění zhodnocují a navyšují o sumu, kterou dítě dostane na konci pojištění. A určitě se mu budou hodit! Sluníčko se stalo nejlépe hodnoceným produktem životního pojištění pro děti v soutěži Životní pojištění roku Podrobnější informace nejen o produktech životního pojištění České pojišťovny získáte na internetových stránkách A pro Sluníčko si můžete zajít nejenom na kterékoli ze 700 pracovišť České pojišťovny, ale i k vybraným přepážkám České pošty. Životní pojištění pro ty, kteří jej nemají, protože čekali na nás. Ale vážně, proč jste si ještě nevybrali? Možná proto, že jste nároční. Na sebe. Na lidi okolo Vás. Na výrobky a samozřejmě na služby. Věříme, že vyhovíme Vašim nárokům, protože 30 milionů našich klientů po celém světě jsou velmi nároční lidé, stejně nároční jako Vy. Aegon, mezinárodní finanční koncern s více než 150letou tradicí, se řadí mezi největší pojišťovací skupiny na světě. Cílem společnosti je postarat se o zabezpečení budoucnosti svých klientů prostřednictvím takových produktů životního pojištění, které jsou zárukou nadstandardního zhodnocení svěřeného kapitálu a kvalitní pojistné ochrany. Věříme, že k nim budete zanedlouho patřit i Vy. Myslete na budoucnost, myslete aegonomicky.

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í Česká podnikatelská pojišťovna Jistota v moři rizik V říjnu 1995 podepsal pojistnou smlouvu první klient České podnikatelské pojišťovny, a. s. Završených deset let práce je rozhodně dobrou příležitostí i důvodem k bilancování. Potvrdila se životaschopnost našeho podnikatelského záměru i správnost strategického směřování. ČPP je dnes moderní, ryze českou pojišťovnou, která se velmi úspěšně prosazuje na našem pojistném trhu. V oblasti tzv. povinného ručení se ČPP s počtem 550 tisíc pojištěných vozidel v ČR zařadila na třetí místo v žebříčku tuzemských pojišťoven. Každé desáté vozidlo v ČR je tudíž pojištěno u nás. V nesnadné konkurenci mezi ostatními pojišťovnami, českými i zahraničními, a v období stagnace na pojistném trhu roste počet našich klientů i v současnosti. Spolupráci s partnery ocení i klienti Úspěšná je i nadále spolupráce s našimi významnými obchodními partnery, kterými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Hasičská vzájemná pojišťovna, Česká pošta, odborová organizace Škoda Auto, a. s., a v oblasti asistenčních služeb pak AXA Assistance. Důvěru pojišťovně vyjádřili významní evropští i světoví zajistitelé. Novým vedoucím zajistitelem pro rok 2005 se stala zajišťovna Transatlantic Re. Zvýšili jsme naši kapitálovou vybavenost na 660 mil. Kč, technické rezervy činí 3140,4 mil. Kč. Cesta k úspěchu je cestou neustálého poznávání potřeb našich klientů ve stále se měnícím a rozvíjejícím světě. Naše produkty pojištění jsou proto v maximální možné míře variabilní, aby zde každý klient mohl uplatnit své potřeby a nároky. K základním druhům pojištění nabízíme širokou paletu připojištění, nebo je pojištění samo stavěno jako individuální produkt a každému klientovi je smlouva doslova ušita na míru. Tak je tomu především u pojištění podnikatelů. Naše služby využívají živnostníci, lékaři, účetní, naše pojištění vyhoví samozřejmě i náročným požadavkům velkých průmyslových firem. Naše pojištění uspokojí každého Vlajkovou lodí ČPP tradičně zůstává povinné ručení. Je připraveno tak, aby vyhovělo potřebám co nejširšího okruhu motoristů a nejpočetnějšímu druhu vozidel. V letošním roce jsme proto pro klienty připravili k povinnému ručení jubilejní dárkový balíček výhod pojištění čelního skla, střetu se zvěří a rozšířené úrazové připojištění sedadla řidiče. Pokud si naši klienti k povinnému ručení sjednají i havarijní pojištění, získají na ně slevu 20 %. Velkou oblibu si udržuje Pojištění finanční způsobilosti dopravce, které jsme uvedli v loňském roce jako první na český trh. V tomto jubilejním roce dostanou naši klienti možnost rozšířit si své pojištění ještě i o nové nabídky připojištění. Životní pojištění se svými stěžejními produkty, jimiž jsou Spoření s Filipem a Životní pojištění s Filipem PLUS, se setkává taktéž se stálým zájmem. Díky své variabilitě a možnosti kombinovat různá připojištění vychází vstříc nárokům současného klienta a navíc velmi úspěšně jejich vklady zhodnocuje. Za rok 2004 si naši klienti připsali výnos ve výši 5,5 %. Pro nově příchozí klienty životního pojištění jsme připravili dárkový kupon v hodnotě 500 Kč, který slouží jako mimořádný vklad k jejich nové pojistné smlouvě. Zavádíme nově také systém tzv. zrychlené likvidace. Věříme, že právě snahu o urychlení procesu likvidace menších pojistných událostí a zejména její časovou úsporu naši klienti ocení. Velmi si ceníme všech výhod úzké spolupráce s VZP ČR, zvláště nyní, kdy je už Česká republika členem Evropské unie. Pro všechny, kteří budou vyjíždět za hranice, ať již za turistikou, nebo za prací, jsme společně připravili řadu novinek v cestovním pojištění tak, aby pokrylo všechny požadavky a potřeby našich klientů. Standardní klasické hodnoty, kvalita, důvěryhodnost, korektnost a s nimi nabídka moderních produktů jsou základními prioritami ČPP. Stejně jako kvalitní služby za přijatelnou cenu pro každého našeho klienta bez rozdílu. Informovanost klientů se ještě zvýší Žádný klient pro nás neznamená pouze pořadové číslo jeho pojistné smlouvy. Snažíme se hlavně o zkvalitnění péče a zvýšení spokojenosti našich klientů. Profesionální péče o spokojeného a věrného klienta, to je idea nové koncepce Klientského centra ČPP, které otevírá všem dveře do naší pojišťovny. Rozšiřujeme též pravidelnou korespondenci s klienty, v níž se mohou dočíst aktuální a důležité informace o všech připravovaných novinkách a akcích. Naši klienti mohou o všem, co se děje v ČPP, slyšet každý všední den v pravidelném hodinovém pořadu na vlnách řady regionálních rádií. Dnes již jejich dosah zahrnuje stovky tisíc posluchačů, přičemž spolupráce s dalšími rádii v celé republice se připravuje. Zanedlouho se bude ČPP pravidelně každý týden objevovat i na televizních obrazovkách, a to v pořadu pro motoristy, v němž se diváci dozvědí všechno důležité o pojištění vozidel, o specifických možnostech pojištění a vůbec o všech službách České podnikatelské pojišťovny motoristům. Oslavte s námi výročí Česká podnikatelská pojišťovna zůstává věrna svým společenským povinnostem a podílí se mnoha formami na četných veřejně prospěšných akcích a projektech např. na podpoře sportu dětí a mládeže, na protidrogových programech či programech Vládního výboru pro bezpečnost silničního provozu, nesčetná je rovněž spolupráce se soukromými nadacemi i nestátními organizacemi a ČPP se samozřejmě také podílí na rozličných charitativních akcích. Letošní jubilejní rok chceme oslavit především s našimi klienty. Jsme generálním partnerem multižánrového hudebního festivalu Putování s ČPP což bude patnáct koncertů, které začnou 14. května a skončí 28. srpna. Vyvrcholením oslav 10. narozenin ČPP bude Megakoncert v pražské Sazka Areně, v němž vystoupí nejznámější hvězdy české populární scény. Pevně věříme, že Česká podnikatelská pojišťovna bude i nadále pro všechny naše klienty stálou jistotou v moři rizik. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Budějovická 5, Praha 4 klientská linka: Důvodů, proč si založit životní pojištění, existuje několik. Jak z názvu vyplývá, v jádru se jedná o produkt, který si klade za cíl finančně ošetřit život člověka. Z tohoto pohledu je vhodné, aby si životní pojištění zřídila osoba, která je v rodině výdělečně činná a má poslání živitele. Když se s tímto člověkem něco stane a rodina v důsledku toho zůstane bez prostředků, jedná se o velmi nepříjemnou a komplikovanou situaci. Pro co možná největší zjemnění dopadu takového tíživého osudu se nabízí právě životní pojištění. To pojišťuje události jako smrt, vážné onemocnění, úraz a vznik trvalých následků. V případě smrti náleží pojistné plnění osobě, kterou označil pojištěný v pojistné smlouvě. Vložené prostředky se zúročují Dalším důvodem, který stále více nabírá na intenzitě, je spořicí efekt životního pojištění. Stejně jako u čistě rizikového pojištění je i v tomto případě subjekt pojištěn pro případ smrti, ale pojistnou událostí je také zároveň dožití konce pojistné smlouvy. Po jejím vypršení získá pojištěný zpět svoje vložené prostředky, které jsou navíc zúročené díky hospodaření pojišťovny. Životní pojištění tak lze výhodně užít i jako spořicí produkt. Jelikož je pojistná smlouva obvykle uzavírána na mnoho let a díky zákonným omezením pro pojistné ústavy, jak nakládat se svěřenými volnými prostředky, je možné životní pojištění zároveň považovat i za jeden z vhodných produktů sloužících k zajištění klidného stáří. U každé pojistné smlouvy si klient volí pojistnou částku a dobu trvání smluvního vztahu. Podle těchto parametrů a podle jeho věku mu pojišťovna vypočítá měsíční částku, kterou bude pravidelně ukládat na její účet. Placené měsíční pojistné v sobě skrývá jak rizikovou část, kterou si pojišťovna strhává, tak i spořicí část, jež je klientovi připisována na jeho účet. Podle charakteru pojištění buď klient může, nebo nemůže ovlivňovat, jakým způsobem budou jeho prostředky ze spořicí složky investovány. Pokud v průběhu trvání pojistného vztahu nedojde ke smrti klienta či úrazu s trvalými následky, je na konci smlouvy vyplacena celá naspořená pojistná částka včetně dodatečných úroků plynoucích ze zhodnocení vložených prostředků. Svět dává přednost investičnímu pojištění Speciálním druhem životního pojištění je investiční životní pojištění. Zde má sám pojištěný možnost ovlivňovat, do jakých instrumentů budou jeho prostředky alokovány. Ve světě je tento typ smluv velmi oblíben a tvoří více než 80 % všech nově uzavřených životních pojistek. V České republice lidé zatím dávají více přednost standardnímu kapitálovému životnímu pojištění, kde o způsobu investování peněz ze spořicí složky klienta rozhoduje pojišťovna. Životní pojištění se obvykle uzavírá na poměrně dlouhou dobu, což ovšem neznamená, že není žádná možnost nakládání s penězi před ukončením smlouvy. Prakticky všechny pojišťovny umožňují svým klientům průběžné výběry prostředků, aniž by bylo nutné rušit pojistnou smlouvu. Průměrná doba, od které je možné vybrat připsané úroky, se pohybuje okolo pěti let. Obecně platí, že více volnosti s nakládáním K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Životní pojištění vhodná cesta k dlouhodobým úsporám Životní pojištění dnes není zdaleka jen pojistný produkt, který by finančně ošetřil riziko ztráty života, případně riziko zranění s trvalými následky či vážné choroby. Stále více lidí využívá tento produkt ke spoření. K tomuto účelu se nejčastěji využívá kapitálové životní pojištění, což není nic jiného než kombinace rizikového životního pojištění a spoření, nebo důchodové pojištění, u kterého je spořicí funkce ještě zvýrazněna. Ve světě patří životní pojištění mezi jeden z pilířů důchodového zabezpečení. s vklady získá ten, kdo si zvolil flexibilnější pojistný produkt. Daňové úlevy zvyšují zájem Od počátku roku 2001 došlo u životního pojištění i k výrazné změně v oblasti daní. Od této doby mohou lidé uplatnit odčitatelnou položku od daně z příjmů. Je ale třeba splnit několik podmínek. Pojištění musí být uzavřeno na dobu minimálně pěti let a pojistné z titulu dožití nesmí být vyplaceno dříve, než pojištěný dosáhne 60 let věku. Daňové úlevy se vztahují pouze na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění. To znamená, že v pojistných podmínkách musí být stanoveno pojistné plnění formou jednorázové výplaty pojistné částky nebo důchodu v okamžiku dožití se konce pojistné doby. Na riziková pojištění stejně jako na pojistné zaplacené za riziková připojištění se daňová úleva nevztahuje. Při splnění těchto podmínek a za předpokladu, že pojistník a pojištěný je stejná osoba (pojistník je osoba, která uzavřela smlouvu, a pojištěný ten, na jehož život nebo zdraví se pojištění vztahuje), si pojištěný může ze svého daňového základu odečíst až 12 tisíc korun ročně. V případě předčasného ukončení pojištění (odbytným) nebo změny doby trvání pojištění mimo uvedené hranice, tj. dožití v 60 letech věku a při době trvání minimálně pět let, bude uplatněna daň za příslušné roky zpětně. Pojistné za sociální a zdravotní pojištění však není nutné doplácet. Životní pojištění v sobě ukrývá ještě jednu daňovou výhodu, která není novinkou posledních let. Jedná se o vlastní zdanění připsaného ročního úroku. Zatímco u bankovních vkladů je každým rokem tento úrok zdaněn a teprve pak připsán na účet klienta, u pojišťoven je zhodnocení připisováno na účet, aniž by v ten okamžik podléhalo zdanění. K němu dochází až při výběru prostředků a to z celkového hlediska přináší zajímavý dodatečný výnos. Výhody a nevýhody kapitálového životního pojištění Výhody peníze ze spořicí složky jsou zhodnocovány, klient má přitom garantované určité minimum daňová odčitatelná položka až Kč ročně krytí rizika ztráty života, zranění s trvalými následky či vážného onemocnění Nevýhody nízká likvidita peněz nelze s nimi v průběhu trvání pojištění nakládat mimo rámec vytyčený v pojistné smlouvě daňová odčitatelná položka je podmíněna výplatou naspořených peněz nejdříve ve věku 60 let

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 Hasičská vzájemná pojišťovna Cenově výhodné pojištění s vysokou kvalitou služeb Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP) je tradiční, ryze česká, univerzální a dynamicky se rozvíjející pojišťovna, která nabízí produkty občanského, podnikatelského i skupinového pojištění. V těžké konkurenci většinou nadnárodních pojišťoven na svou stranu získává stále více soukromých i podnikatelských subjektů a významných institucí. Největšími výhodami jejího pojištění jsou nízká cenová úroveň pojištění při zachování vysoké kvality služeb a rychlý průběh vyřízení případné škodní události. Předběžné výsledky za rok 2004 ukazují na další dynamický růst a upevňování pozice HVP, jejíž kapitál je v držení českých soukromých subjektů (72 % Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), na českém pojistném trhu. S objemem přijatého pojistného ve výši 353,4 mil. Kč, ale zvláště hospodářským výsledkem 20,236 mil. Kč před zdaněním HVP dosáhla za svou novodobou existenci těch nejlepších hodnot. HVP své služby poskytuje prostřednictvím poboček ve všech regionech ČR a více než 400 zástupců. Mezi její četné klienty patří i městské části a obce, bytová družstva, občanská sdružení, nadace, podnikatelé a větší průmyslové subjekty, zemědělská družstva a farnosti. Pojištění staveb Pojištění staveb se vztahuje na: stavby, vedlejší stavby, příslušenství staveb nedokončené stavby, stavební materiál, který se má stát součástí stavby, a drobnou stavební mechanizaci byt či nebytový prostor Pojistit lze na: sdružené riziko (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz či zřícení letadla, vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu anebo stožáru, náraz silničního dopravního prostředku, voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí, povodeň či záplava, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí) Připojistit lze na: např. zemětřesení, odcizení Pojištění se sjednává se spoluúčastí i bez spoluúčasti. Pojištění domácnosti Základní pojištění zahrnuje: soubor věcí tvořící zařízení (vybavení) domácnosti domácí zvířata stavební součásti bytu, vedlejších místností bytu Možnost připojištění u trvale obydlené domácnosti: stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností (nad omezený limit plnění) věci umístěné v příslušenství bytu připojištění elektroniky nad základní limit pojistného plnění Pojistit lze u trvale obydlené domácnosti na: sdružené riziko (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz či zřícení letadla, vichřice, krupobití, sesuv lavin, zemětřesení, zřícení skal anebo zemin, pád stromu nebo stožáru, náraz silničního dopravního prostředku, voda či topné médium vytékající z poškozeného potrubí, povodeň nebo záplava, odcizení, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí) Připojistit lze u rekreační domácnosti na: kupř. zničení věci pádem stromu anebo stožáru, povodeň či záplavu, odcizení Pojištění se sjednává se spoluúčastí i bez spoluúčasti. Havarijní pojištění Základní pojištění Toto pojištění se u HVP sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla havárií, živelní událostí a jednáním pachatele za účelem odcizení předmětu pojištění. Doplňková pojištění: pojištění pro případ odcizení pojištění věcí mimořádné výbavy pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby pojištění pro případ úrazu dopravovaných osob Za bezeškodní průběh poskytujeme až 60% slevu na pojistném, bonus přejímáme i od jiných pojistitelů. Územní platnost Možnost volby mezi pojištěním pouze pro území České republiky a pojištěním platným pro celou Evropu. Úrazové pojištění Pojištění jednotlivce Mohou sjednat jednotlivé osoby jak pracovníci organizací či firem a podnikatelé, tak osoby v domácnosti, mládež a děti na všechny vykonávané činnosti. Hodnotí se čtyři rizikové skupiny podle povolání, vykonávaného sportu a podle volby pojistné částky za jednotlivá rizika. Pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem Úrazové pojištění nejmenovaných osob. Vztahuje se na úrazy, které utrpí kterákoli z osob, včetně řidiče. Skupinové pojištění za jednorázové pojistné Pro skupinu osob, které se za jednorázové pojistné chtějí krátkodobě pojistit pro případ úrazu při cestách, sportovní činnosti, letních dětských táborech, ozdravném pobytu apod. Pojištění odpovědnosti HVP nabízí několik druhů pojištění, ze kterých v případě pojistné události poskytne poškozenému pojistné plnění za svého klienta odpovědného za škodu. Jednotlivé druhy pojištění lze rozdělit na dva základní okruhy, a to občanského a podnikatelského charakteru. U občanského pojištění odpovědnosti HVP nabízí pojištění odpovědnosti: v běžném občanském životě za škodu vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu ke stavbě za škodu způsobenou psem zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání uchazečů vykonávajících rekvalifikaci nebo stáž za škodu při výkonu dobrovolnické služby U podnikatelů jako základní pojištění HVP nabízí pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti nebo škody vyplývající z vlastnictví staveb a jejich příslušenství. K tomuto pojištění lze uzavřít dodatkové pojištění za škodu: vyplývající z vlastnictví movitých věcí uvedených v pojistné smlouvě která vznikla na věcech, jež nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní činnosti jež vznikla na věci, kterou pojištěný převzal do své moci od jiné osoby za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci anebo ke splnění jiného závazku která vznikla na vnesených věcech vzniklou regresí zdravotních pojišťoven vzniklou jinak než na zdraví nebo majetku, tzv. finanční škodu Nové životní pojištění SPEKTRA Moderní skladebné pojištění umožňující výběr mezi kapitálovým životním, rizikovým a důchodovým pojištěním, vycházející ze současných požadavků pojistného trhu. Součástí tohoto pojištění jsou rovněž tři možná připojištění: zproštění od placení pojistného z důvodu trvalé invalidity zdravotně sociální připojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici připojištění pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti Výhody tohoto pojištění: možnost daňových úlev možnost poskytnutí půjčky přerušení placení pojistného a úprav pojistné částky možnost mimořádných vkladů a výběrů možnost volby různých částek jak na smrt, tak i na dožití výhodné zhodnocení vložených finančních prostředků velká variabilita pojištění pro různé sociální skupiny obyvatel Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Římská 45, Praha 2 infolinka: , fax: Příklad z praxe Muž ve věku 35 let uzavře životní kapitálovou pojistnou smlouvu SPEKTRA na pojistnou dobu 25 let, tj. do věku 60 let, a zvolí pojistnou částku pro případ dožití (spoření) Kč a pro případ smrti Kč (zabezpečení členů rodiny). V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí jak pojistnou částku pro případ smrti, tak i rezervu z pojištění pro případ dožití. Klient k základnímu pojištění uzavře také připojištění pro případ zproštění od placení pojistného (trvalá invalidita), zdravotně sociální připojištění a úrazové připojištění pro případ trvalých tělesných následků nebo smrti úrazem. Pravidelné měsíční pojistné činí za hlavní pojištění 1410 Kč, za všechna připojištění 427 Kč, celkem tedy 1837 Kč Za pojistnou dobu 25 let si klient při předpokládaném 4% úroku a včetně daňového odpočtu za celou dobu trvání pojištění naspoří včetně výnosů Kč SOUHRNNÁ NABÍDKA HVP Pojištění osob pojištění trvale obydlených a rekreačních domácností pojištění staveb úrazové pojištění kapitálové životní pojištění havarijní pojištění kompletní cestovní pojištění pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu k stavbě Pojištění organizací, podnikatelů a dalších sdružení pojištění majetku (např. movitých věcí, skel, strojů, přerušení provozu) pojištění odpovědnosti havarijní pojištění skupinové úrazové pojištění pojištění přepravy pojištění výstav pojištění vybraných zemědělských rizik UNIQA pojišťovna: kompletní prevence Vašich rizik Jsme univerzální pojišťovna, která umí nabídnout prakticky všechna pojištění podle Vašich přání a potřeb. Již více než dvě stě tisíc našich klientů ví, že paleta produktů UNIQA chrání v každé životní situaci: Životní pojištění ve dvou základních druzích: rizikové pro případ smrti a kapitálové životní programy pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby. Lze kombinovat s úrazovým připojištěním. Investiční životní pojištění FINANCE LIFE ve třech různých variantách. Po odečtení rizikového pojistného je zbylá část prostředků investována do podílových fondů podle klientem zvoleného investičního programu. Možnost daňové optimalizace. Nyní také ve skupinové formě. Soukromé zdravotní pojištění Vás podrží výplatou denních dávek v pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Úrazové pojištění nabízí mnoho variant individuálního a kolektivního pojištění platného po celém světě, včetně unikátní milionové ochrany. Na cestách do zahraničí každý ocení přiměřené cestovní pojištění. Pojištění staveb, domků, domácnosti a rekreačních objektů chrání Váš majetek proti živlům, vloupání i vandalismu. Součástí je i pojištění občanské odpovědnosti. Pojištění vozidel v kompletní podobě zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a řadu připojištění (úraz cestujících, zavazadla, právní ochrana, skla na vozidle). Samozřejmou součástí jsou asistenční služby na cestách. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů je neocenitelnou službou pro každou moderní firmu, která se chce zabezpečit proti živelní události, poškození strojů, skel, elektroniky, proti odcizení, vandalismu, přerušení provozu, ale i proti případným nárokům z odpovědnosti za škodu podnikatele. Pojištění přepravy zásilek, veletrhů a výstav, lesů, stavebně montážní pojištění, pojištění CK proti úpadku a další speciální produkty na Vaše přání. UNIQA pojišťovna, a. s., Bělohorská 19, , Praha 6, tel.: , fax: , infolinka:

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je Mnohé starosti dokážete zvládnout sami či s pomocí blízkých, některé pro vás ale mohou být příliš velké. A právě s nimi se můžete obrátit na nás. Jsme tu, abychom vám pomohli ochránit vše, co jste v životě vybudovali a dosáhli. Poskytujeme kompletní pojištění, přizpůsobitelné pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. Své produkty neustále zlepšujeme, aby přesně odpovídaly vašim měnícím se potřebám. Jsme stabilní a máme výsledky Volba pojišťovny je podobně jako výběr životního partnera významným krokem. I zde vkládáte svůj život a svou budoucnost do rukou někoho, kdo o vás bude pečovat i celá desetiletí. Musí to tedy být někdo stabilní, silný. Někdo, kdo vás nezklame. Jsme druhou největší pojišťovnou na českém trhu s více než třináctiletými zkušenostmi. Kooperativa zvýšila v loňském roce tržní podíl nejvíce ze všech pojišťoven na českém trhu z 19,1 % v roce 2003 na 21,7 % v roce Máme bezpečné mezinárodní zázemí v jednom z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích koncernů Wiener Städtische Group (rating A s pozitivním výhledem). Kooperativa byla v letech 2000, 2001 a 2004 zvolena pojišťovacími makléři Pojišťovnou roku. V roce 2002 jsme obdrželi prestižní ocenění Pojišťovna roku v oblasti pojištění majetku občanů. Naše základní jmění dosahuje dvou miliard korun. Neustále navyšujeme své technické rezervy, v roce 2004 dosáhly hrubé výše více než 27 miliard korun. Předepsané pojistné Kooperativy dosáhlo v loňském roce 24,17 miliard korun. Máme širokou síť více než 300 kanceláří a přes 3500 zaměstnanců. Svou důvěru nám daly už více než dva miliony klientů. Strategickým partnerem Kooperativy je Finanční skupina České spořitelny. Dobré zajištění znamená pocit bezpečí Je samozřejmé, že když někomu svěřujete své peníze, chcete si být jisti, že si vaši důvěru zaslouží. U nás nemusíte váhat dlouho. Vaše investice chrání nejkvalitnější světoví zajistitelé v čele s druhou největší světovou zajišťovnou Swiss Re. ŽIVOTNÍ Kapitálová životní pojištění za běžně nebo jednorázově hrazené pojistné Důchodová pojištění Soukromá životní pojištění hrazená zaměstnavatelem Investiční pojištění Svatební pojištění Komerční zdravotní pojištění MAJETKU Pojištění domácností Pojištění rodinných domů OPTIMUM kombinované pojištění rodinný dům a domácnost Pojištění bytových domů Pojištění chat a chalup Pojištění bytů Pojištění VENKOV MOTO- ROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení Havarijní pojištění Doplňková připojištění nestandardní výbava zavazadla úrazové pojištění dopravovaných osob vnitrostátní přeprava strojní rizika čelní sklo náklady na zapůjčení náhradního vozidla asistence (rozšířená) NA CESTY Vkladové kapitálové pojištění RENTA Profit Tento druh pojištění za jednorázové pojistné s předem sjednanou pevnou výší renty dosahuje vysokého zhodnocení vložených prostředků. To v loňském roce činilo 3,85 až 4,79 %. Hlavní znaky produktu kapitálové pojištění pro případ dožití RENTA Profit se sjednává na dobu určitou, tj. 5 až 8 let (minimální věk pro jeho uzavření je 15 let, maximální 70 let) pojištění je charakteristické tím, že na začátku jednorázově vložíte pojistné, které je během trvání pojištění zhodnocováno pojistné plnění může být vyplaceno jednorázově, nebo v podobě měsíční renty po dobu 5 či 10 let, a to podle vašeho přání Jaké má pojištění výhody? finanční jistota pro vás i vaše blízké nadstandardní zhodnocení garantované technickou úrokovou mírou 3,5 % a podíly na zisku zdravotní stav pojištěného se nezkoumá Důchodové pojištění RENTA Garant MÁME PRODUKTY PRO KAŽDOU ŽIVOTNÍ SITUACI Toto pojištění je určeno pro klienty, kteří upřednostňují pravidelné placení pojistného po menších částkách. Stejně jako u produktu RENTA Profit jsou zde finanční prostředky zajímavě zhodnocovány. Renta může být vyplácena buď doživotně, anebo jednorázově. Cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí Roční karta pojištění léčebných výloh a cestovního pojištění ÚRAZOVÉ Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí Skupinové úrazové pojištění DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Pojištění právní ochrany Hlavní znaky produktu pojištění je možné sjednat pro každého ve věku od 15 až do 63 let pojistné je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně; při jiném než měsíčním způsobu placení je poskytována sleva pojistné se platí až do sjednaného počátku výplaty doživotního důchodu (minimálně dva roky) sjednaný důchod navýšený o přiznaný podíl na zisku je vyplácen od stanoveného věku pojištěného (minimálně od 50 a maximálně od 65 let) při uzavření smlouvy si lze zvolit garantovanou dobu výplaty doživotního důchodu 5, 10, 15 či 20 let zemře-li pojištěný před vznikem nároku na výplatu doživotního důchodu nebo před uplynutím garantované doby jeho výplaty, je plnění poskytnuto oprávněné osobě možnost připojištění pro případ invalidity (v případě přiznání invalidního důchodu je klient osvobozen od placení pojistného při zachování všech nároků) Povinné ručení Kooperativa má pro řidiče jednoduchý a přehledný systém povinného ručení, kde jedinými kritérii jsou obsah motoru a kvalita řidiče, a nikoli místo jeho bydliště. U Kooperativy záleží na tom, jak jezdíte, a ne kde jezdíte. Majitele nejpočetnější skupiny osobních automobilů vyjde v letošním roce povinné ručení průměrně o několik desítek až stovek korun laciněji než loni. Například majitel Škody Felicie (obsah motoru 1,3 ccm, pojištění STANDARD) zaplatí o stokorunu méně, tedy 2696 Kč oproti loňským 2796 Kč. Pro osobní auta s objemem ccm připravila Kooperativa speciální zvýhodnění. Za vozidla v této hraniční kategorii platí majitelé jen 3902 Kč oproti loňským 4312 Kč. V porovnání se standardní sazbou se tak v této skupině ( ccm) na hraniční kategorii vztahuje sleva 7 %. Kooperativa svým klientům letos nabízí ještě jednu speciální výhodu bezplatné mimořádné asistenční služby při poruše vozidla. Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo nám můžete kdykoli poslat dotaz na nebo zdarma zavolat na K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Sazby povinného ručení u automobilů pro rok 2005 platné pro většinu klientů nejvyšší bonus v daném roce: do 1000 ccm 2304 Kč ccm 2696 Kč ccm* 3902 Kč ccm 4196 Kč ccm 6540 Kč nad 2500 ccm 9144 Kč * nová hraniční kategorie Pojištění TANDEM Abyste se cítili v bezpečí za všech okolností, nabízí vám Kooperativa pojištění TANDEM. Tento produkt představuje komplexní pojištění vozidla jak povinně-smluvní pojištění odpovědnosti z jeho provozu, tak pojištění havarijní, které může být uzavřeno v podobě vyhovující individuálnímu zájmu pojistníka. Svůj pocit jistoty můžete zvýšit ještě uzavřením připojištění čelního skla, zavazadel a úrazového pojištění. Tato připojištění mohou být uzavřena i v průběhu trvání hlavní smlouvy. Podstatné také je, že za spojení obou pojištění do jednoho balíčku a tedy nám projevenou důvěru poskytneme pojistníkovi znatelné cenové zvýhodnění. Sjednání pojištění TANDEM je jednoduché, rychlé a pro klienta snadno srozumitelné. Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění Kolumbus od Kooperativy zahrnuje produkt Roční karta. Toto pojištění je vhodné ke krátkodobým výjezdům do zahraničí, na služební i turistické cesty a zahrnuje také pojištění pro některé druhy sportovní činnosti. Délka pobytu v zahraničí je stanovena maximálně na 90 dnů pro každou cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho běžného roku. Proč se pojistit u Kooperativy zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 3 milionů korun jediným omezením je limit na ošetření zubů děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči pojištění léčebných výloh i cestovní pojištění zdarma infolinka:

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ

NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ duben 2008 www.satum.cz NOVINKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ Novinky Registr škod České kanceláře pojistitelů Dne 1.10.2007 zahájila Česká kancelář pojistitelů provoz registru škod, který obsahuje údaje

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více