KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Tomáš Urban za Turistické Informační centrum Lenka Jehličková za Europe Direct Nina Kvapilová za Kulturní dům Hronovická Lenka Královcová za Centrum volného času Dubina zdeněk Závodný za Divadlo 29 Iva Panochová za Galerii města Pardubic Soňa Oberreiterová za Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o. Michal Strašek, ekonomicko-provozní náměstek Kulturního centra

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Předkladatel Zprávy o činnosti 4 Zřizovatel organizace 4 Vedení organizace 4 Charakteristika Kulturního centra 5 Struktura organizace 6 Kulturní centrum Pardubice 7 Centrum volného času Dubina 7 Kulturní dům Hronovická 8 Divadlo 29 9 Výstavní prostor Mázhaus 10 Zelená brána 11 Galerie města Pardubic 12 Turistické informační centrum Pardubice 13 Europe Direkt 14 Partneři a spolupracovníci Kulturního centra 15 2 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE 16 Kulturní centrum Pardubice 16 Ekonomicko-správní činnost 16 Festivaly a tematické akce 16 Centrum volného času Dubina 17 Kurzy a kroužky 17 Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce 17 Koncerty 18 Pořady pro děti, školy 18 Akce pro seniory, taneční večery, plesy 18 Ostatní akce 18 Kulturní dům Hronovická 19 Zábavné akce, přednášky, výstavy ostatní kulturní akce 19 Divadla 19 Koncerty 19 Pořady pro děti, školy 20 Senioři, taneční večery, taneční, plesy 20 Komerční akce 21 Festivaly 21 Ostatní 21 Výstavní prostor Mázhaus 22 Mázhaus v rámci městské kulturní strategie 22 Aktivity v roce Přehled návštěvnosti 23 Otevírací doba 23 Program výstavního prostoru Mázhaus 23 Doplňkový program Šatlava 24 Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok Zelená brána 25 Divadlo Charakteristika činnosti 26 Pořady a návštěvnost 27 Události celorepublikového významu v Divadle Přehled dotací D29 28 Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla Galerie města Pardubic 30 Hlavní okruhy činností 30 Výstavní program hlavní výstavy 31 Doprovodné výstavy v komunikačním prostoru 34 Animační programy pro školní kolektivy v roce Doprovodné kulturní a edukační aktivity 36 Návštěvnost 37 Otevírací doba, vstupné, sídlo 37 Turistické informační centrum 38 Statistické údaje 38 Popis jednotlivých služeb, činností a událostí za rok Pardubicko 43 Europe Direkt 45 3 POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 48 Zaměstnanci, Mzdové prostředky 48 Dotace a granty 48 Přehled ekonomických vstupů a výstupů 50 4 EKONOMICKÁ ČÁST 52 Výsledek hospodaření, Komentář k hospodářskému výsledku 52 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 53 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

4 1 Základní údaje Předkladatel Zprávy o činnosti Název organizace: Kulturní centrum Pardubice Sídlo organizace: Náměstí republiky 1, Pardubice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovací listina: schválená Zastupitelstvem města Pardubic Ředitel organizace: Mgr. Romana Vojířová Místa dalších činností: Centrum volného času Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice Turistické informační centrum, Náměstí republiky 1, Pardubice Telefon: , www stránky, Zřizovatel organizace Název: Statutární město Pardubice Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice IČ: www stránky: Vedení organizace Ředitel Kulturního centra Pardubice statutární orgán: Mgr. Romana Vojířová od dosud Zástupce ředitele ekonomicko-provozní náměstek: Michal Strašek od dosud 4 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

5 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Charakteristika Kulturního centra Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko. Ve své hlavní činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města. Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení 17 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl. Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru. Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku. Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů. Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy. Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných školení a seminářů. Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení. Poskytování telekomunikačních služeb. Geografické informace, včetně orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu. Souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i regionu, informace o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací). Informace o Evropské unii. Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky. Marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Podporu programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Statutární orgán Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ve své doplňkové činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Objektivní a vhodnou propagaci města, regionu a Pardubického kraje dle pokynů zřizovatele. Koordinaci činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicko, tvorbu a organizování turistických produktů. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Struktura organizace TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Volnočasové centrum Dubina KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ ZELENÁ BRÁNA KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE DIVADLO 29 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS GALERIE MĚSTA PARDUBIC 6 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

7 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní centrum Pardubice 1. Ekonomicko-správní centrum celé organizace zajišťuje ekonomický, technický a organizační chod jednotlivých složek organizace. 2. Pořadatel významných festivalů a tematických akcí. Centrum volného času Dubina Centrum volného času Dubina je střediskem volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Jeho činností jsou výchovné, vzdělávací a rekreační aktivity pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce ve volném čase. Jeho posláním je především osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů a dospělých zájemců v oblasti neformálního vzdělávání. Kulturní dům Dubina je prostorem pro využití volného času dětí a mládeže kurzy, kroužky realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých středisko podpory amatérské kultury (podpora amatérských souborů) středisko vzdělávacích aktivit (vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy, přednášková činnost) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

8 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí divadelní, kongresové i plesové uspořádání. Kulturní dům Hronovická je prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí pořádání akcí a vzdělávacích programů pro děti, mateřské, základní a střední školy nekomerční akce ostatních neziskových organizací akce pro rodiny s dětmi 8 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

9 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Divadlo 29 Divadlo 29 je prostorem pro podporu multižánrové kultury uvádění a podporu současného nemainstreamového umění napříč žánry projevy současného živého umění produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl vytváření prostoru pro komunikaci setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

10 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Výstavní prostor Mázhaus Výstavní prostor Mázhaus je výstavní a komunikační prostor prostor pro prezentaci tvorby amatérských umělců Pardubicka komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy 10 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

11 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zelená brána Zelená brána jako kronika města svými expozicemi připomíná historii Pardubic poskytuje vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost nabízí specifické akce v rámci významných kulturních akcí města KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

12 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie města Pardubic Galerie města Pardubic vznikla v květnu roku 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby doplnila veřejný prostor Pardubic o výstavní instituci typu Kunsthalle. Zaměřuje se na pravidelně se obměňující prezentace současných domácích a evropských uměleckých trendů. Nevytváří umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastní, ani není galerií prodejní. Představuje hostující autorské projekty, které obměňuje každé dva měsíce. Cílem nové městské galerie je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor. 12 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

13 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Turistické informační centrum Pardubice Turistické informační centrum je samostatnou organizační složkou Kulturního centra Pardubice od října roku Hlavním posláním informačního centra je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických medií v kvalitě a dostupnosti specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra, a to vše bez účelu dosažení zisku. Stěžejní činností Turistického informačního centra je tedy poskytování informací o městě Pardubice, turistické oblasti Pardubicko, regionu Pardubického kraje a Evropské unii. Jedná se o informace pro turisty, návštěvníky města, místní občany a zástupce soukromého sektoru. Od roku 2009 byla činnost informačního centra rozšířena o marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Turistické informační centrum poskytuje prostor pro informační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice. Faktická činnost informačního centra je mnohem širší, než popisuje hlavní činnost, a mnohem širší, než je u podobných institucí obvyklé. Pardubické informační centrum nabízí široké spektrum doplňkových služeb a činností: předprodej vstupenek po celé České republice a do zahraničí prostřednictvím ticketingových portálů (Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Ticket-art, Eventim) díky vlastnímu prodejnímu systému Ticketcity vytváření předprodejů pro kulturní akce servisní místo společnosti DHL zajišťování služeb Dopravního podniku města Pardubic zprostředkování průvodcovské služby rezervace ubytování zapůjčování multimediálních průvodců, holí nordicwalking a cyklistického vybavení (certifikované místo Cyklisté vítáni) projekty pro rozvoj cestovního ruchu KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

14 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Europe Direct Infomační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice je zřízeno Evropskou komisí a jeho posláním je podporovat informované a aktivní evropské občanství. Europe Direct je prostorem pro základní informace o Evropské unii kontakty na evropské instituce brožury EU, EK, propagační materiály přednáškovou činnost pro školy besedy, výstavy, informační kampaně pro širokou veřejnost akce přibližující tematiku EU široké veřejnosti z různých oblastí (kultura, sport, vzdělání, ekologie, cizí jazyky apod.) měsíční Newsletter s aktualitami Evropské unie a informacemi o aktivitách střediska Europe Direct Pardubice Pardubice 14 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

15 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Partneři a spolupracovníci Kulturního centra Kulturní centrum Pardubice není osamoceným subjektem ve městě. Velké množství akcí, které pořádá, by se neobešlo bez spolupráce s různými partnery a spolupracovníky, kteří jsou převážně z řad dalších neziskových organizací. Společně tak vytvářejí širokou paletu příležitostí a nabídek neziskových aktivit, kulturních a dalších akcí pro děti i dospělé. Partneři: Základní umělecká škola Polabiny Lonkova, Základní škola Erno Košťála, Základní škola Studánka, Základní umělecká škola Havlíčkova, Mateřská škola Sluníčko, Pardubický dětský sbor, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, NIPOS Artama, Služby města Pardubic, Dopravní podnik města Pardubic, Rozvojový fond města Pardubic, Krajská knihovna Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice a další. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

16 2 Údaje o činnosti organizace Kulturní centrum Pardubice Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace, dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí. Organizační složka Kulturní centrum Pardubice má 7 zaměstnanců ředitel ekonomicko-provozní náměstek administrativní pracovník 4 produkční V roce 2013 dochází ve správě i činnosti organizace k několika významným skutečnostem: 1. Přestavba Turistického informačního centra podle vizuálu Statutárního města Pardubice. 2. Přestavba kancelářských prostor nad Turistickým informačním centrem. 3. Stěhování Kulturního centra Pardubice z objektu Kulturního domu Dubina do objektu. Turistického informačního centra na náměstí Republiky. 4. Přestavba bývalých kancelářských prostor v objektu na Dubině na multifunkční sál. Ekonomicko-správní činnost Management činnost pro všechny organizační složky KCP Propagace aktivit KCP jako celku PR, tvorba značky Zajištění finančních zdrojů, fundraising Zpracování účetních dokladů Zajištění administrativního chodu (směrnice, zákonné kontroly, objednávky, faktury apod.) Zajištění technického chodu jednotlivých složek (zákonné revize, technické kontroly, opravy apod.) Zajištění všech aktivit KD Dubina Zajištění kulturních a dalších akcí KD Hronovická Zajištění chodu historického objektu Zelená brána Produkční a organizační zajištění výstavního prostoru Mázhaus Produkční a organizační zajištění festivalů a tematických akcí Festivaly a tematické akce Festivaly Jarní část městských slavností Zrcadlo umění Mezinárodní folklórní festival Pernštýnská noc Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Podzimní městské slavnosti Pardubická arabeska Perníkový festiválek Tematické akce Svítkovské vítání jara Čarodějnice Dětský den Velikonoční veselení Pohádkové království Polabinská pouť Studánecké posvícení Pardubické dožínky Mikulášské trhy slavnostní rozsvícení vánočního stromu Pardubický advent Běh seniorů Štědrovečerní zpívání 16 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

17 Centrum volného času Dubina Činnost Centra volného času Dubina zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Dubina je střediskem volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Kulturní dům Dubina má 4 technickohospodářské zaměstnance: 2 zaměstnanci vrátnice (ranní a odpolední směna, otevřeno od 7.00 do hod.) uklízečka správce Kurzy a kroužky Pohybové kurzy pro děti: 411 dětí týdně Cvičení pro rodiče s dětmi Pohybová výchova: 3-5 let, 5-7 let Taneční průprava Arco přípravka pro děti od 5 let Barbaři přípravka pro děti Pohybové kurzy pro všechny děti Pohybové kurzy pro dospělé: 203 účastníků týdně Rehabilitační cvičení Kondiční a zdravotní cvičení JOGA Vzdělávací kurzy pro děti: 133 účastníků týdně Angličtina pro nejmenší Flétna Bubnování Kytara Klavír Vzdělávací kurzy pro dospělé: 37 účastníků týdně Angličtina 2. ročník Angličtina 3. ročník Angličtina 4. ročník Angličtina 5. ročník Keramika Šití Na Dubinu chodí trávit svůj volný čas 784 osob týdně, tj. cca 157 lidí denně. Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce MŠ Dubina představení pro rodiče Seminář psí výchova 4x Představení pohybových kurzů Představení tanečních kurzů Promítání dokumentu Šmejdi 2x Přednáška o zdraví Představení ZŠ Studánka Výstava morčat Přednáška Lidmila Pekařová Senza babča DDM Alfa představení Předávání maturitních vysvědčení SPŠCH Předávání maturitních vysvědčení SPŠP Charitativní módní přehlídka Akademie ZŠ Závodu Míru Akademie ZŠ Studánka Akademie Waldorfská škola Předávání maturitních vysvědčení 250 osob 120 osob 220 osob 176 osob 150 osob 50 osob 400 osob 186 osob 98 osob 180 osob 350 osob 400 osob 400 osob 80 osob 400 osob 400 osob 400 osob 400 osob CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva

18 Koncerty Představení hudebních kurzů Koncert Zvoneček 2x Hudební škola Chmelař Přehlídka dechových orchestrů Koncert pro děti gymnázium Pořady pro děti, školy Pohádka Káťa a Škubánek Pohádka Špalíček Pohádka Loupežník a Anka Představení pro děti Herákles Pohádka Jak na obra Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka Šípková Růženka Představení pro školy Čarodějná pohádka Tvořivé dílny Pohádka Jezinky-bezinky Akce pro seniory, taneční večery, plesy Večer s dechovkou 6x Ples evangelické mládeže Masopustní tancovačka Ples TS Ryengle Taneční večer Lipka Taneční soutěž R. Smejkal Ostatní akce Školení BOZP Schůze bytové družstvo 7x Soustředění Soustředění Barbaři 102 osob 186 osob 280 osob 160 osob 280 osob 134 osob 167 osob 195 osob 267 osob 143 osob 183 osob 240 osob 255 osob 274 osob 160 osob 930 osob 180 osob 137 osob 180 osob 195 osob 150 osob 90 osob 650 osob 50 osob 60 osob Schůze bytové družstvo Koalice nevládek školení + hlídání dětí 8 dní Zasedání MO III Burza dětského oblečení 2x Firemní školení 2x Síť mateřských center rekvalifikační kurz 6 dní Firemní večírek Multiscan 90 osob 18 osob + 5 dětí 280 osob 381 osob 170 osob 144 osob 160 osob V roce 2013 navštívilo akce pořádané Kulturním centrem Pardubice v Centru volného času na Dubině návštěvníků. 18 CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva 2013

19 Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí jak divadelní, tak plesové uspořádání míst. Program a veškeré aktivity Kulturního domu Hronovická zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Hronovická má 1 zaměstnance správce objektu. Zábavné akce, přednášky, výstavy, ostatní kulturní akce Cestopisná promítání 7x Taneční soutěž Vyhlášení sportovce roku Balet Prima Multikulturní týden DDM Delta zábavné odpoledne Tyflocentrum výroční akce Přednáška Levná elektřina Den seniorů Vánoční pořad Radost Vánoční pořad Perníček Taneční vystoupení KIT FIT 923 osob 530 osob 280 osob 400 osob 350 osob 150 osob 220 osob 60 osob 300 osob 380 osob 360 osob 320 osob Muzikantské přástky posezení s folklorem 250 osob FS Radost 200 osob FS Perníček 360 osob Radůza 290 osob H. Zagorová a P. Rezek 370 osob Výroční koncert Lipka 150 osob Koncert T. Klus 880 osob Jarní koncert ZUŠ 300 osob Koncert Petr Spálený 275 osob Koncert J. K. Band a Big Band 250 osob Bratři Nedvědi 202 osob Josef Fousek 177 osob Felix Slováček 220 osob Josef Sochor 266 osob Ondřej Havelka 455 osob Žalman a spol. 204 osob Irena Budweiserová 84 osob Divadla Caveman divadelní představení Všechnopartička Světáci Turné čtyř můstků Zamilovat se Koncerty Věra Martinová Plíhal 460 osob 352 osob 273 osob 363 osob 420 osob 182 osob 254 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

20 Pořady pro děti, školy Pravidelné nedělní pohádky a pořady pro děti 8x Představení pro školy p. Uhlíř Přednáška pro školy Holokaust Představení pro školy Bílá nemoc 3x Představení pro školy Ze života hmyzu Koncert pro školy FS Perníček Jů a Hele pro školy Představení pro školy K. H. Mácha Představení pro školy ZŠ Studánka Představení pro školy Králíci z klobouku Míša Růžičková představení pro děti Koncert pro děti cimbálovka Koncert pro děti ZUŠ Pardubice Představení pro školy Ze života hmyzu Mikulášská besídka Vánoční představení pro školy Představení pro školy Perníček Představení pro školy Putování do Betléma Dáda Patrasová Představení pro školy Vánoce Senioři, taneční večery, taneční, plesy Taneční odpolední čaje 7x Ples České pošty Ples seniorů Ples perníku Základní taneční 8x Taneční prodloužená 4x Tančírna přehlídka tanečních souborů Taneční večer J. K. Band osob 656 osob 432 osob osob 182 osob 400 osob 442 osob 221 osob 400 osob 713 osob 399 osob 400 osob 300 osob 400 osob 450 osob 380 osob 800 osob 626 osob 232 osob 400 osob osob 220 osob 260 osob 220 osob 960 osob 480 osob 760 osob 65 osob 20 KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva 2013

21 Přehlídka orientálních tanců 286 osob J. K. Band 120 osob Ples tanečních R. Smejkal 340 osob Ples historických vozidel 220 osob Taneční předsilvestr 102 osob Komerční akce Výprodeje 14x Schůze ODS 2x Školení BOZP Zasedání MO 4x Firemní školení EPOS 2x Schůze bytového družstva Festivaly Dny medu 2 dny Festival PLS MFPDS Ezoterika Perníkový festiválek Ostatní Burza sběratelů pivovarských suvenýrů 2x Setkání zástupců turistických atraktivit Orientální tance seminář Schůze zahrádkářů osob 150 osob 90 osob 480 osob 70 osob 320 osob 765 osob 150 osob 480 osob 800 osob 485 osob 392 osob 80 osob 40 osob 70 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

22 Výstavní prostor Mázhaus Organizační složka Mázhaus nemá žádné zaměstnance. Organizace výstav i produkce kulturních akcí jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Mázhaus v rámci městské kulturní strategie Výstavní prostor Mázhaus je výstavním a komunikačním prostorem amatérských umělců a neziskových organizací v Pardubicích. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu na pardubické radnici aktuálně doplňují kulturní život Pardubic. Na prostor Mázhausu navazuje prostor Šatlavy, určený výstavám pro děti. Aktivity v roce 2013 V roce 2013 proběhlo ve výstavních prostorách Mázhausu 12 výtvarných výstav. Některé výstavní projekty doplňovaly aktuální kulturní akce v Pardubicích Zrcadlo umění, podzimní část Městských slavností. Program pro rok 2013 vznikl ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, se školami ve městě či s amatérskými umělci, kteří zde našli prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. Po loňském úspěchu dětské výstavy Krteček nabídl výstavní prostor Mázhaus v roce 2013 ve svém programu 2 interaktivní dětské výstavy v navazujícím prostoru Šatlavy. Výstava Dinosauři, probíhající od dubna do září 2013, byla věnována světu pravěkých zvířat a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Navštívil ji rekordní počet platících návštěvníků. Výstava Peklo, probíhající v listopadu a prosinci, se konala ve spolupráci s výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou, která na výstavu zapůjčila autorské interaktivní loutky. Součástí programu výstavního prostoru jsou také doprovodné akce, výtvarné dílny a akce pro děti. Na podzim při Městských slavnostech zajistil pro děti Výstavní prostor Mázhaus stánky s výtvarnými dílnami, které navštívilo cca 800 dětí. Letní akce Malování s dinosaury se účastnilo cca 80 dětí. Akce Staročeské dílny, pořádané sdružením Cechy Labe, se účastnilo 120 návštěvníků. Vánoční akce Zdobení perníčků se účastnilo cca 200 dětí z mateřských a základních škol. 22 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

23 Přehled návštěvnosti Výstavní prostor Mázhaus navštívilo během roku 2013 celkem cca návštěvníků. Celkem se zde uskutečnilo 12 výtvarných výstav. proběhlo 8 vernisáží s celkovou návštěvností cca 450 osob. pravidelné výtvarné výstavy mimo vernisáže navštívilo celkem návštěvníků. Výstavy pro děti v Šatlavě navštívilo během roku 2013 rekordních návštěvníků včetně 150 kolektivů MŠ a ZŠ. Výstavu Dinosauři (doba trvání 6 měsíců) navštívilo návštěvníků včetně 70 tříd mateřských a základních škol. Výstavu Peklo (doba trvání 1 měsíc) navštívilo celkem návštěvníků včetně 80 tříd mateřských a základních škol. OtEvírací doba pondělí hodin středa hodin pátek hodin sobota hodin neděle hodin Program výstavního prostoru Mázhaus 2013 leden František Oplíštil, Krajiny a zátiší 253 návštěvníků + cca 80 osob na vernisáži únor DDM Beta, Ohlédnutí za Pernštýnským rokem 156 návštěvníků (bez vernisáže) březen Gábina Měkotová, Obrazy 271 návštěvníků + 86 osob na vernisáži duben ak. mal. Teodor Buzu, Akvarely 196 návštěvníků + 38 osob na vernisáži květen Andrea Sokolová, Obrazy 278 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži červen ZUŠ Polabiny a Zrcadlo umění 169 návštěvníků (bez vernisáže) červenec Jaroslava Divišová, Střípky radosti / obrazy 280 návštěvníků (bez vernisáže) VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva

24 srpen Andrea Mullerová, The Portraits of the Great Musicians / Portréty velkých hudebníků 205 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži září Stanislav Voksa, Fotografie 334 návštěvníků + cca 100 osob na vernisáži říjen Evžen Báchor, Fotografie z Velké pardubické 290 návštěvníků + cca 50 osob na vernisáži listopad Silva Česlarová, Vesmír tvoří / obrazy 150 návštěvníků (bez vernisáže) prosinec Jana Salfická, Textilní kompozice 150 návštěvníků + 35 osob na vernisáži Doplňkový program Šatlava duben září Dinosauři dětská interaktivní výstava věnovaná světu pravěkých zvířat z autorské dílny Andrey Sokolové, výstava trvala 6 měsíců. listopad prosinec Peklo z autorské dílny dětské ilustrátorky Vítězslavy Klimtové, výstava trvala 4 týdny. Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok 2014 leden Vladimír Císař, Obrazy, kresby únor Jitka Weinschnerová, Cesta duše obrazy březen Karel Kafka/UVU, Obrazy duben Bohuslava Lochmanová, Obrazy olejomalba květen Helena Štědroňová, Obrazy olejomalba červen DDM Beta, Zrcadlo umění červenec Veteran Klub Pardubice, Fotografie srpen Ondřej Sigmund/UVU, Sochy září Knihařství Vojtíšková-Hrubá, Umělecká knižní vazba říjen Cechy Labe, Průřez tvorbou listopad Ivan Baborák, Obrazy prosinec Katka Klenorová, Fotografie Plánované dětské interaktivní výstavy v Šatlavě: duben říjen EVOLUCE příběh člověka listopad prosinec Peklo 24 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

25 Zelená brána Organizační složka Zelená brána nemá žádné zaměstnance. Náplň její činnosti, výstavy i kulturní akce jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Její rozpočet je součástí rozpočtu Kulturního centra. Na provoz Zelené brány nedostává Kulturní centrum Pardubice žádné dotace. Zelená brána (dříve též Pražská) se spolu s předbraním nachází na spojnici Pernštýnského náměstí a náměstí Republiky v centru Pardubic. Jedná se o jediný zbytek z původního pernštejnského městského opevnění, které se dochovalo při západní straně Pernštýnského náměstí. Věž poskytuje nádherný výhled na celou městskou památkovou rezervaci, zámek a široké okolí včetně hradu Kunětická hora. V několika výjimečných dnech v roce, kdy je výborná viditelnost, je možno spatřit i vrchol Sněžky. Prostory Zelené brány lze rozdělit do dvou částí renesanční předbraní a vlastní věž. Od ledna do září probíhala rozsáhlá rekonstrukce věže i ochozu. Z důvodu rekonstrukce byla Zelená brána v prvním pololetí uzavřena, a tak nedošlo ani k otevření nově připravených expozic. Od září do prosince navštívilo Zelenou bránu návštěvníků. ZELENÁ BRÁNA Výroční zpráva

26 Divadlo 29 Organizační složka Divadlo 29 má 4 zaměstnance: vedoucí Divadla 29 programový pracovník Divadla 29 programový pracovník Klubu Divadla 29 koordinátor Charakteristika činnosti Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových médií. Smyslem existence této scény je vytvoření prostoru, jehož prostřednictvím by se obyvatelé města a celého pardubického regionu mohli pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě běžných kulturních zařízení. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, Výstavní program v Klubu 29, Anilab), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 úzce spolupracuje s občanskými sdruženími Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity, Ostrovy v pohybu a Textconnexion. Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového významu, jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha nebo Týden pro duševní zdraví. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť - celorepublikové sítě kulturních a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Od září 2009 spolupracuje Divadlo 29 s Centrem na podporu integrace cizinců, které zde pravidelně organizuje vzdělávací semináře a workshopy pro cizince, kulturní a společenské akce pro příslušníky jiných národností. V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu Anilab. Na podzim 2012 oslavilo Divadlo 29 a občanské sdružení Terra Madoda deset let činnosti. 26 DIVADLO 29 Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více