KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Tomáš Urban za Turistické Informační centrum Lenka Jehličková za Europe Direct Nina Kvapilová za Kulturní dům Hronovická Lenka Královcová za Centrum volného času Dubina zdeněk Závodný za Divadlo 29 Iva Panochová za Galerii města Pardubic Soňa Oberreiterová za Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o. Michal Strašek, ekonomicko-provozní náměstek Kulturního centra

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Předkladatel Zprávy o činnosti 4 Zřizovatel organizace 4 Vedení organizace 4 Charakteristika Kulturního centra 5 Struktura organizace 6 Kulturní centrum Pardubice 7 Centrum volného času Dubina 7 Kulturní dům Hronovická 8 Divadlo 29 9 Výstavní prostor Mázhaus 10 Zelená brána 11 Galerie města Pardubic 12 Turistické informační centrum Pardubice 13 Europe Direkt 14 Partneři a spolupracovníci Kulturního centra 15 2 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE 16 Kulturní centrum Pardubice 16 Ekonomicko-správní činnost 16 Festivaly a tematické akce 16 Centrum volného času Dubina 17 Kurzy a kroužky 17 Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce 17 Koncerty 18 Pořady pro děti, školy 18 Akce pro seniory, taneční večery, plesy 18 Ostatní akce 18 Kulturní dům Hronovická 19 Zábavné akce, přednášky, výstavy ostatní kulturní akce 19 Divadla 19 Koncerty 19 Pořady pro děti, školy 20 Senioři, taneční večery, taneční, plesy 20 Komerční akce 21 Festivaly 21 Ostatní 21 Výstavní prostor Mázhaus 22 Mázhaus v rámci městské kulturní strategie 22 Aktivity v roce Přehled návštěvnosti 23 Otevírací doba 23 Program výstavního prostoru Mázhaus 23 Doplňkový program Šatlava 24 Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok Zelená brána 25 Divadlo Charakteristika činnosti 26 Pořady a návštěvnost 27 Události celorepublikového významu v Divadle Přehled dotací D29 28 Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla Galerie města Pardubic 30 Hlavní okruhy činností 30 Výstavní program hlavní výstavy 31 Doprovodné výstavy v komunikačním prostoru 34 Animační programy pro školní kolektivy v roce Doprovodné kulturní a edukační aktivity 36 Návštěvnost 37 Otevírací doba, vstupné, sídlo 37 Turistické informační centrum 38 Statistické údaje 38 Popis jednotlivých služeb, činností a událostí za rok Pardubicko 43 Europe Direkt 45 3 POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 48 Zaměstnanci, Mzdové prostředky 48 Dotace a granty 48 Přehled ekonomických vstupů a výstupů 50 4 EKONOMICKÁ ČÁST 52 Výsledek hospodaření, Komentář k hospodářskému výsledku 52 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 53 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

4 1 Základní údaje Předkladatel Zprávy o činnosti Název organizace: Kulturní centrum Pardubice Sídlo organizace: Náměstí republiky 1, Pardubice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovací listina: schválená Zastupitelstvem města Pardubic Ředitel organizace: Mgr. Romana Vojířová Místa dalších činností: Centrum volného času Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice Turistické informační centrum, Náměstí republiky 1, Pardubice Telefon: , www stránky, Zřizovatel organizace Název: Statutární město Pardubice Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice IČ: www stránky: Vedení organizace Ředitel Kulturního centra Pardubice statutární orgán: Mgr. Romana Vojířová od dosud Zástupce ředitele ekonomicko-provozní náměstek: Michal Strašek od dosud 4 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

5 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Charakteristika Kulturního centra Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko. Ve své hlavní činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města. Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení 17 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl. Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru. Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku. Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů. Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy. Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných školení a seminářů. Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení. Poskytování telekomunikačních služeb. Geografické informace, včetně orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu. Souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i regionu, informace o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací). Informace o Evropské unii. Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky. Marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Podporu programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Statutární orgán Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ve své doplňkové činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Objektivní a vhodnou propagaci města, regionu a Pardubického kraje dle pokynů zřizovatele. Koordinaci činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicko, tvorbu a organizování turistických produktů. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Struktura organizace TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Volnočasové centrum Dubina KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ ZELENÁ BRÁNA KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE DIVADLO 29 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS GALERIE MĚSTA PARDUBIC 6 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

7 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní centrum Pardubice 1. Ekonomicko-správní centrum celé organizace zajišťuje ekonomický, technický a organizační chod jednotlivých složek organizace. 2. Pořadatel významných festivalů a tematických akcí. Centrum volného času Dubina Centrum volného času Dubina je střediskem volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Jeho činností jsou výchovné, vzdělávací a rekreační aktivity pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce ve volném čase. Jeho posláním je především osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů a dospělých zájemců v oblasti neformálního vzdělávání. Kulturní dům Dubina je prostorem pro využití volného času dětí a mládeže kurzy, kroužky realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých středisko podpory amatérské kultury (podpora amatérských souborů) středisko vzdělávacích aktivit (vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy, přednášková činnost) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

8 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí divadelní, kongresové i plesové uspořádání. Kulturní dům Hronovická je prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí pořádání akcí a vzdělávacích programů pro děti, mateřské, základní a střední školy nekomerční akce ostatních neziskových organizací akce pro rodiny s dětmi 8 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

9 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Divadlo 29 Divadlo 29 je prostorem pro podporu multižánrové kultury uvádění a podporu současného nemainstreamového umění napříč žánry projevy současného živého umění produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl vytváření prostoru pro komunikaci setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

10 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Výstavní prostor Mázhaus Výstavní prostor Mázhaus je výstavní a komunikační prostor prostor pro prezentaci tvorby amatérských umělců Pardubicka komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy 10 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

11 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zelená brána Zelená brána jako kronika města svými expozicemi připomíná historii Pardubic poskytuje vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost nabízí specifické akce v rámci významných kulturních akcí města KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

12 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie města Pardubic Galerie města Pardubic vznikla v květnu roku 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby doplnila veřejný prostor Pardubic o výstavní instituci typu Kunsthalle. Zaměřuje se na pravidelně se obměňující prezentace současných domácích a evropských uměleckých trendů. Nevytváří umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastní, ani není galerií prodejní. Představuje hostující autorské projekty, které obměňuje každé dva měsíce. Cílem nové městské galerie je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor. 12 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

13 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Turistické informační centrum Pardubice Turistické informační centrum je samostatnou organizační složkou Kulturního centra Pardubice od října roku Hlavním posláním informačního centra je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických medií v kvalitě a dostupnosti specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra, a to vše bez účelu dosažení zisku. Stěžejní činností Turistického informačního centra je tedy poskytování informací o městě Pardubice, turistické oblasti Pardubicko, regionu Pardubického kraje a Evropské unii. Jedná se o informace pro turisty, návštěvníky města, místní občany a zástupce soukromého sektoru. Od roku 2009 byla činnost informačního centra rozšířena o marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Turistické informační centrum poskytuje prostor pro informační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice. Faktická činnost informačního centra je mnohem širší, než popisuje hlavní činnost, a mnohem širší, než je u podobných institucí obvyklé. Pardubické informační centrum nabízí široké spektrum doplňkových služeb a činností: předprodej vstupenek po celé České republice a do zahraničí prostřednictvím ticketingových portálů (Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Ticket-art, Eventim) díky vlastnímu prodejnímu systému Ticketcity vytváření předprodejů pro kulturní akce servisní místo společnosti DHL zajišťování služeb Dopravního podniku města Pardubic zprostředkování průvodcovské služby rezervace ubytování zapůjčování multimediálních průvodců, holí nordicwalking a cyklistického vybavení (certifikované místo Cyklisté vítáni) projekty pro rozvoj cestovního ruchu KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

14 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Europe Direct Infomační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice je zřízeno Evropskou komisí a jeho posláním je podporovat informované a aktivní evropské občanství. Europe Direct je prostorem pro základní informace o Evropské unii kontakty na evropské instituce brožury EU, EK, propagační materiály přednáškovou činnost pro školy besedy, výstavy, informační kampaně pro širokou veřejnost akce přibližující tematiku EU široké veřejnosti z různých oblastí (kultura, sport, vzdělání, ekologie, cizí jazyky apod.) měsíční Newsletter s aktualitami Evropské unie a informacemi o aktivitách střediska Europe Direct Pardubice Pardubice 14 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

15 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Partneři a spolupracovníci Kulturního centra Kulturní centrum Pardubice není osamoceným subjektem ve městě. Velké množství akcí, které pořádá, by se neobešlo bez spolupráce s různými partnery a spolupracovníky, kteří jsou převážně z řad dalších neziskových organizací. Společně tak vytvářejí širokou paletu příležitostí a nabídek neziskových aktivit, kulturních a dalších akcí pro děti i dospělé. Partneři: Základní umělecká škola Polabiny Lonkova, Základní škola Erno Košťála, Základní škola Studánka, Základní umělecká škola Havlíčkova, Mateřská škola Sluníčko, Pardubický dětský sbor, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, NIPOS Artama, Služby města Pardubic, Dopravní podnik města Pardubic, Rozvojový fond města Pardubic, Krajská knihovna Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice a další. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

16 2 Údaje o činnosti organizace Kulturní centrum Pardubice Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace, dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí. Organizační složka Kulturní centrum Pardubice má 7 zaměstnanců ředitel ekonomicko-provozní náměstek administrativní pracovník 4 produkční V roce 2013 dochází ve správě i činnosti organizace k několika významným skutečnostem: 1. Přestavba Turistického informačního centra podle vizuálu Statutárního města Pardubice. 2. Přestavba kancelářských prostor nad Turistickým informačním centrem. 3. Stěhování Kulturního centra Pardubice z objektu Kulturního domu Dubina do objektu. Turistického informačního centra na náměstí Republiky. 4. Přestavba bývalých kancelářských prostor v objektu na Dubině na multifunkční sál. Ekonomicko-správní činnost Management činnost pro všechny organizační složky KCP Propagace aktivit KCP jako celku PR, tvorba značky Zajištění finančních zdrojů, fundraising Zpracování účetních dokladů Zajištění administrativního chodu (směrnice, zákonné kontroly, objednávky, faktury apod.) Zajištění technického chodu jednotlivých složek (zákonné revize, technické kontroly, opravy apod.) Zajištění všech aktivit KD Dubina Zajištění kulturních a dalších akcí KD Hronovická Zajištění chodu historického objektu Zelená brána Produkční a organizační zajištění výstavního prostoru Mázhaus Produkční a organizační zajištění festivalů a tematických akcí Festivaly a tematické akce Festivaly Jarní část městských slavností Zrcadlo umění Mezinárodní folklórní festival Pernštýnská noc Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Podzimní městské slavnosti Pardubická arabeska Perníkový festiválek Tematické akce Svítkovské vítání jara Čarodějnice Dětský den Velikonoční veselení Pohádkové království Polabinská pouť Studánecké posvícení Pardubické dožínky Mikulášské trhy slavnostní rozsvícení vánočního stromu Pardubický advent Běh seniorů Štědrovečerní zpívání 16 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

17 Centrum volného času Dubina Činnost Centra volného času Dubina zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Dubina je střediskem volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Kulturní dům Dubina má 4 technickohospodářské zaměstnance: 2 zaměstnanci vrátnice (ranní a odpolední směna, otevřeno od 7.00 do hod.) uklízečka správce Kurzy a kroužky Pohybové kurzy pro děti: 411 dětí týdně Cvičení pro rodiče s dětmi Pohybová výchova: 3-5 let, 5-7 let Taneční průprava Arco přípravka pro děti od 5 let Barbaři přípravka pro děti Pohybové kurzy pro všechny děti Pohybové kurzy pro dospělé: 203 účastníků týdně Rehabilitační cvičení Kondiční a zdravotní cvičení JOGA Vzdělávací kurzy pro děti: 133 účastníků týdně Angličtina pro nejmenší Flétna Bubnování Kytara Klavír Vzdělávací kurzy pro dospělé: 37 účastníků týdně Angličtina 2. ročník Angličtina 3. ročník Angličtina 4. ročník Angličtina 5. ročník Keramika Šití Na Dubinu chodí trávit svůj volný čas 784 osob týdně, tj. cca 157 lidí denně. Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce MŠ Dubina představení pro rodiče Seminář psí výchova 4x Představení pohybových kurzů Představení tanečních kurzů Promítání dokumentu Šmejdi 2x Přednáška o zdraví Představení ZŠ Studánka Výstava morčat Přednáška Lidmila Pekařová Senza babča DDM Alfa představení Předávání maturitních vysvědčení SPŠCH Předávání maturitních vysvědčení SPŠP Charitativní módní přehlídka Akademie ZŠ Závodu Míru Akademie ZŠ Studánka Akademie Waldorfská škola Předávání maturitních vysvědčení 250 osob 120 osob 220 osob 176 osob 150 osob 50 osob 400 osob 186 osob 98 osob 180 osob 350 osob 400 osob 400 osob 80 osob 400 osob 400 osob 400 osob 400 osob CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva

18 Koncerty Představení hudebních kurzů Koncert Zvoneček 2x Hudební škola Chmelař Přehlídka dechových orchestrů Koncert pro děti gymnázium Pořady pro děti, školy Pohádka Káťa a Škubánek Pohádka Špalíček Pohádka Loupežník a Anka Představení pro děti Herákles Pohádka Jak na obra Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka Šípková Růženka Představení pro školy Čarodějná pohádka Tvořivé dílny Pohádka Jezinky-bezinky Akce pro seniory, taneční večery, plesy Večer s dechovkou 6x Ples evangelické mládeže Masopustní tancovačka Ples TS Ryengle Taneční večer Lipka Taneční soutěž R. Smejkal Ostatní akce Školení BOZP Schůze bytové družstvo 7x Soustředění Soustředění Barbaři 102 osob 186 osob 280 osob 160 osob 280 osob 134 osob 167 osob 195 osob 267 osob 143 osob 183 osob 240 osob 255 osob 274 osob 160 osob 930 osob 180 osob 137 osob 180 osob 195 osob 150 osob 90 osob 650 osob 50 osob 60 osob Schůze bytové družstvo Koalice nevládek školení + hlídání dětí 8 dní Zasedání MO III Burza dětského oblečení 2x Firemní školení 2x Síť mateřských center rekvalifikační kurz 6 dní Firemní večírek Multiscan 90 osob 18 osob + 5 dětí 280 osob 381 osob 170 osob 144 osob 160 osob V roce 2013 navštívilo akce pořádané Kulturním centrem Pardubice v Centru volného času na Dubině návštěvníků. 18 CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva 2013

19 Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí jak divadelní, tak plesové uspořádání míst. Program a veškeré aktivity Kulturního domu Hronovická zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Hronovická má 1 zaměstnance správce objektu. Zábavné akce, přednášky, výstavy, ostatní kulturní akce Cestopisná promítání 7x Taneční soutěž Vyhlášení sportovce roku Balet Prima Multikulturní týden DDM Delta zábavné odpoledne Tyflocentrum výroční akce Přednáška Levná elektřina Den seniorů Vánoční pořad Radost Vánoční pořad Perníček Taneční vystoupení KIT FIT 923 osob 530 osob 280 osob 400 osob 350 osob 150 osob 220 osob 60 osob 300 osob 380 osob 360 osob 320 osob Muzikantské přástky posezení s folklorem 250 osob FS Radost 200 osob FS Perníček 360 osob Radůza 290 osob H. Zagorová a P. Rezek 370 osob Výroční koncert Lipka 150 osob Koncert T. Klus 880 osob Jarní koncert ZUŠ 300 osob Koncert Petr Spálený 275 osob Koncert J. K. Band a Big Band 250 osob Bratři Nedvědi 202 osob Josef Fousek 177 osob Felix Slováček 220 osob Josef Sochor 266 osob Ondřej Havelka 455 osob Žalman a spol. 204 osob Irena Budweiserová 84 osob Divadla Caveman divadelní představení Všechnopartička Světáci Turné čtyř můstků Zamilovat se Koncerty Věra Martinová Plíhal 460 osob 352 osob 273 osob 363 osob 420 osob 182 osob 254 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

20 Pořady pro děti, školy Pravidelné nedělní pohádky a pořady pro děti 8x Představení pro školy p. Uhlíř Přednáška pro školy Holokaust Představení pro školy Bílá nemoc 3x Představení pro školy Ze života hmyzu Koncert pro školy FS Perníček Jů a Hele pro školy Představení pro školy K. H. Mácha Představení pro školy ZŠ Studánka Představení pro školy Králíci z klobouku Míša Růžičková představení pro děti Koncert pro děti cimbálovka Koncert pro děti ZUŠ Pardubice Představení pro školy Ze života hmyzu Mikulášská besídka Vánoční představení pro školy Představení pro školy Perníček Představení pro školy Putování do Betléma Dáda Patrasová Představení pro školy Vánoce Senioři, taneční večery, taneční, plesy Taneční odpolední čaje 7x Ples České pošty Ples seniorů Ples perníku Základní taneční 8x Taneční prodloužená 4x Tančírna přehlídka tanečních souborů Taneční večer J. K. Band osob 656 osob 432 osob osob 182 osob 400 osob 442 osob 221 osob 400 osob 713 osob 399 osob 400 osob 300 osob 400 osob 450 osob 380 osob 800 osob 626 osob 232 osob 400 osob osob 220 osob 260 osob 220 osob 960 osob 480 osob 760 osob 65 osob 20 KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva 2013

21 Přehlídka orientálních tanců 286 osob J. K. Band 120 osob Ples tanečních R. Smejkal 340 osob Ples historických vozidel 220 osob Taneční předsilvestr 102 osob Komerční akce Výprodeje 14x Schůze ODS 2x Školení BOZP Zasedání MO 4x Firemní školení EPOS 2x Schůze bytového družstva Festivaly Dny medu 2 dny Festival PLS MFPDS Ezoterika Perníkový festiválek Ostatní Burza sběratelů pivovarských suvenýrů 2x Setkání zástupců turistických atraktivit Orientální tance seminář Schůze zahrádkářů osob 150 osob 90 osob 480 osob 70 osob 320 osob 765 osob 150 osob 480 osob 800 osob 485 osob 392 osob 80 osob 40 osob 70 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

22 Výstavní prostor Mázhaus Organizační složka Mázhaus nemá žádné zaměstnance. Organizace výstav i produkce kulturních akcí jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Mázhaus v rámci městské kulturní strategie Výstavní prostor Mázhaus je výstavním a komunikačním prostorem amatérských umělců a neziskových organizací v Pardubicích. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu na pardubické radnici aktuálně doplňují kulturní život Pardubic. Na prostor Mázhausu navazuje prostor Šatlavy, určený výstavám pro děti. Aktivity v roce 2013 V roce 2013 proběhlo ve výstavních prostorách Mázhausu 12 výtvarných výstav. Některé výstavní projekty doplňovaly aktuální kulturní akce v Pardubicích Zrcadlo umění, podzimní část Městských slavností. Program pro rok 2013 vznikl ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, se školami ve městě či s amatérskými umělci, kteří zde našli prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. Po loňském úspěchu dětské výstavy Krteček nabídl výstavní prostor Mázhaus v roce 2013 ve svém programu 2 interaktivní dětské výstavy v navazujícím prostoru Šatlavy. Výstava Dinosauři, probíhající od dubna do září 2013, byla věnována světu pravěkých zvířat a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Navštívil ji rekordní počet platících návštěvníků. Výstava Peklo, probíhající v listopadu a prosinci, se konala ve spolupráci s výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou, která na výstavu zapůjčila autorské interaktivní loutky. Součástí programu výstavního prostoru jsou také doprovodné akce, výtvarné dílny a akce pro děti. Na podzim při Městských slavnostech zajistil pro děti Výstavní prostor Mázhaus stánky s výtvarnými dílnami, které navštívilo cca 800 dětí. Letní akce Malování s dinosaury se účastnilo cca 80 dětí. Akce Staročeské dílny, pořádané sdružením Cechy Labe, se účastnilo 120 návštěvníků. Vánoční akce Zdobení perníčků se účastnilo cca 200 dětí z mateřských a základních škol. 22 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

23 Přehled návštěvnosti Výstavní prostor Mázhaus navštívilo během roku 2013 celkem cca návštěvníků. Celkem se zde uskutečnilo 12 výtvarných výstav. proběhlo 8 vernisáží s celkovou návštěvností cca 450 osob. pravidelné výtvarné výstavy mimo vernisáže navštívilo celkem návštěvníků. Výstavy pro děti v Šatlavě navštívilo během roku 2013 rekordních návštěvníků včetně 150 kolektivů MŠ a ZŠ. Výstavu Dinosauři (doba trvání 6 měsíců) navštívilo návštěvníků včetně 70 tříd mateřských a základních škol. Výstavu Peklo (doba trvání 1 měsíc) navštívilo celkem návštěvníků včetně 80 tříd mateřských a základních škol. OtEvírací doba pondělí hodin středa hodin pátek hodin sobota hodin neděle hodin Program výstavního prostoru Mázhaus 2013 leden František Oplíštil, Krajiny a zátiší 253 návštěvníků + cca 80 osob na vernisáži únor DDM Beta, Ohlédnutí za Pernštýnským rokem 156 návštěvníků (bez vernisáže) březen Gábina Měkotová, Obrazy 271 návštěvníků + 86 osob na vernisáži duben ak. mal. Teodor Buzu, Akvarely 196 návštěvníků + 38 osob na vernisáži květen Andrea Sokolová, Obrazy 278 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži červen ZUŠ Polabiny a Zrcadlo umění 169 návštěvníků (bez vernisáže) červenec Jaroslava Divišová, Střípky radosti / obrazy 280 návštěvníků (bez vernisáže) VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva

24 srpen Andrea Mullerová, The Portraits of the Great Musicians / Portréty velkých hudebníků 205 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži září Stanislav Voksa, Fotografie 334 návštěvníků + cca 100 osob na vernisáži říjen Evžen Báchor, Fotografie z Velké pardubické 290 návštěvníků + cca 50 osob na vernisáži listopad Silva Česlarová, Vesmír tvoří / obrazy 150 návštěvníků (bez vernisáže) prosinec Jana Salfická, Textilní kompozice 150 návštěvníků + 35 osob na vernisáži Doplňkový program Šatlava duben září Dinosauři dětská interaktivní výstava věnovaná světu pravěkých zvířat z autorské dílny Andrey Sokolové, výstava trvala 6 měsíců. listopad prosinec Peklo z autorské dílny dětské ilustrátorky Vítězslavy Klimtové, výstava trvala 4 týdny. Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok 2014 leden Vladimír Císař, Obrazy, kresby únor Jitka Weinschnerová, Cesta duše obrazy březen Karel Kafka/UVU, Obrazy duben Bohuslava Lochmanová, Obrazy olejomalba květen Helena Štědroňová, Obrazy olejomalba červen DDM Beta, Zrcadlo umění červenec Veteran Klub Pardubice, Fotografie srpen Ondřej Sigmund/UVU, Sochy září Knihařství Vojtíšková-Hrubá, Umělecká knižní vazba říjen Cechy Labe, Průřez tvorbou listopad Ivan Baborák, Obrazy prosinec Katka Klenorová, Fotografie Plánované dětské interaktivní výstavy v Šatlavě: duben říjen EVOLUCE příběh člověka listopad prosinec Peklo 24 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

25 Zelená brána Organizační složka Zelená brána nemá žádné zaměstnance. Náplň její činnosti, výstavy i kulturní akce jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Její rozpočet je součástí rozpočtu Kulturního centra. Na provoz Zelené brány nedostává Kulturní centrum Pardubice žádné dotace. Zelená brána (dříve též Pražská) se spolu s předbraním nachází na spojnici Pernštýnského náměstí a náměstí Republiky v centru Pardubic. Jedná se o jediný zbytek z původního pernštejnského městského opevnění, které se dochovalo při západní straně Pernštýnského náměstí. Věž poskytuje nádherný výhled na celou městskou památkovou rezervaci, zámek a široké okolí včetně hradu Kunětická hora. V několika výjimečných dnech v roce, kdy je výborná viditelnost, je možno spatřit i vrchol Sněžky. Prostory Zelené brány lze rozdělit do dvou částí renesanční předbraní a vlastní věž. Od ledna do září probíhala rozsáhlá rekonstrukce věže i ochozu. Z důvodu rekonstrukce byla Zelená brána v prvním pololetí uzavřena, a tak nedošlo ani k otevření nově připravených expozic. Od září do prosince navštívilo Zelenou bránu návštěvníků. ZELENÁ BRÁNA Výroční zpráva

26 Divadlo 29 Organizační složka Divadlo 29 má 4 zaměstnance: vedoucí Divadla 29 programový pracovník Divadla 29 programový pracovník Klubu Divadla 29 koordinátor Charakteristika činnosti Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových médií. Smyslem existence této scény je vytvoření prostoru, jehož prostřednictvím by se obyvatelé města a celého pardubického regionu mohli pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě běžných kulturních zařízení. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, Výstavní program v Klubu 29, Anilab), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 úzce spolupracuje s občanskými sdruženími Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity, Ostrovy v pohybu a Textconnexion. Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového významu, jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha nebo Týden pro duševní zdraví. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť - celorepublikové sítě kulturních a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Od září 2009 spolupracuje Divadlo 29 s Centrem na podporu integrace cizinců, které zde pravidelně organizuje vzdělávací semináře a workshopy pro cizince, kulturní a společenské akce pro příslušníky jiných národností. V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu Anilab. Na podzim 2012 oslavilo Divadlo 29 a občanské sdružení Terra Madoda deset let činnosti. 26 DIVADLO 29 Výroční zpráva 2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2012/2013

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 2012/2013 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2012/2013) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax: 466 400 310,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k 14. Kultura Město Pardubice dbá o pestré kulturní vyžití svých občanů i návštěvníků. V průběhu roku nabízí řadu kulturních akcí místního i národního významu, provozuje několik významných kulturních zařízení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Městské informační středisko Pardubice

Městské informační středisko Pardubice Městské informační středisko Pardubice Zpráva o činnosti za rok 2005 www.ipardubice.cz . OBECNÉ INFORMACE název forma založeno kontakt IČ účet ředitel Městské informační středisko Pardubice příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

(školní rok 2014/2015)

(školní rok 2014/2015) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2014/2015) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více