KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Tomáš Urban za Turistické Informační centrum Lenka Jehličková za Europe Direct Nina Kvapilová za Kulturní dům Hronovická Lenka Královcová za Centrum volného času Dubina zdeněk Závodný za Divadlo 29 Iva Panochová za Galerii města Pardubic Soňa Oberreiterová za Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o. Michal Strašek, ekonomicko-provozní náměstek Kulturního centra

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Předkladatel Zprávy o činnosti 4 Zřizovatel organizace 4 Vedení organizace 4 Charakteristika Kulturního centra 5 Struktura organizace 6 Kulturní centrum Pardubice 7 Centrum volného času Dubina 7 Kulturní dům Hronovická 8 Divadlo 29 9 Výstavní prostor Mázhaus 10 Zelená brána 11 Galerie města Pardubic 12 Turistické informační centrum Pardubice 13 Europe Direkt 14 Partneři a spolupracovníci Kulturního centra 15 2 ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE 16 Kulturní centrum Pardubice 16 Ekonomicko-správní činnost 16 Festivaly a tematické akce 16 Centrum volného času Dubina 17 Kurzy a kroužky 17 Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce 17 Koncerty 18 Pořady pro děti, školy 18 Akce pro seniory, taneční večery, plesy 18 Ostatní akce 18 Kulturní dům Hronovická 19 Zábavné akce, přednášky, výstavy ostatní kulturní akce 19 Divadla 19 Koncerty 19 Pořady pro děti, školy 20 Senioři, taneční večery, taneční, plesy 20 Komerční akce 21 Festivaly 21 Ostatní 21 Výstavní prostor Mázhaus 22 Mázhaus v rámci městské kulturní strategie 22 Aktivity v roce Přehled návštěvnosti 23 Otevírací doba 23 Program výstavního prostoru Mázhaus 23 Doplňkový program Šatlava 24 Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok Zelená brána 25 Divadlo Charakteristika činnosti 26 Pořady a návštěvnost 27 Události celorepublikového významu v Divadle Přehled dotací D29 28 Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla Galerie města Pardubic 30 Hlavní okruhy činností 30 Výstavní program hlavní výstavy 31 Doprovodné výstavy v komunikačním prostoru 34 Animační programy pro školní kolektivy v roce Doprovodné kulturní a edukační aktivity 36 Návštěvnost 37 Otevírací doba, vstupné, sídlo 37 Turistické informační centrum 38 Statistické údaje 38 Popis jednotlivých služeb, činností a událostí za rok Pardubicko 43 Europe Direkt 45 3 POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 48 Zaměstnanci, Mzdové prostředky 48 Dotace a granty 48 Přehled ekonomických vstupů a výstupů 50 4 EKONOMICKÁ ČÁST 52 Výsledek hospodaření, Komentář k hospodářskému výsledku 52 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 53 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

4 1 Základní údaje Předkladatel Zprávy o činnosti Název organizace: Kulturní centrum Pardubice Sídlo organizace: Náměstí republiky 1, Pardubice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovací listina: schválená Zastupitelstvem města Pardubic Ředitel organizace: Mgr. Romana Vojířová Místa dalších činností: Centrum volného času Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice Turistické informační centrum, Náměstí republiky 1, Pardubice Telefon: , www stránky, Zřizovatel organizace Název: Statutární město Pardubice Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice IČ: www stránky: Vedení organizace Ředitel Kulturního centra Pardubice statutární orgán: Mgr. Romana Vojířová od dosud Zástupce ředitele ekonomicko-provozní náměstek: Michal Strašek od dosud 4 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

5 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Charakteristika Kulturního centra Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko. Ve své hlavní činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města. Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení 17 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl. Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru. Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku. Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů. Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy. Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných školení a seminářů. Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení. Poskytování telekomunikačních služeb. Geografické informace, včetně orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu. Souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i regionu, informace o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací). Informace o Evropské unii. Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky. Marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Podporu programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Statutární orgán Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ve své doplňkové činnosti má Kulturní centrum Pardubice: Objektivní a vhodnou propagaci města, regionu a Pardubického kraje dle pokynů zřizovatele. Koordinaci činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicko, tvorbu a organizování turistických produktů. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Struktura organizace TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Volnočasové centrum Dubina KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ ZELENÁ BRÁNA KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE DIVADLO 29 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS GALERIE MĚSTA PARDUBIC 6 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

7 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní centrum Pardubice 1. Ekonomicko-správní centrum celé organizace zajišťuje ekonomický, technický a organizační chod jednotlivých složek organizace. 2. Pořadatel významných festivalů a tematických akcí. Centrum volného času Dubina Centrum volného času Dubina je střediskem volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Jeho činností jsou výchovné, vzdělávací a rekreační aktivity pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce ve volném čase. Jeho posláním je především osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů a dospělých zájemců v oblasti neformálního vzdělávání. Kulturní dům Dubina je prostorem pro využití volného času dětí a mládeže kurzy, kroužky realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých středisko podpory amatérské kultury (podpora amatérských souborů) středisko vzdělávacích aktivit (vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy, přednášková činnost) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

8 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí divadelní, kongresové i plesové uspořádání. Kulturní dům Hronovická je prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí pořádání akcí a vzdělávacích programů pro děti, mateřské, základní a střední školy nekomerční akce ostatních neziskových organizací akce pro rodiny s dětmi 8 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

9 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Divadlo 29 Divadlo 29 je prostorem pro podporu multižánrové kultury uvádění a podporu současného nemainstreamového umění napříč žánry projevy současného živého umění produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl vytváření prostoru pro komunikaci setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.) KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

10 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Výstavní prostor Mázhaus Výstavní prostor Mázhaus je výstavní a komunikační prostor prostor pro prezentaci tvorby amatérských umělců Pardubicka komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy 10 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

11 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zelená brána Zelená brána jako kronika města svými expozicemi připomíná historii Pardubic poskytuje vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost nabízí specifické akce v rámci významných kulturních akcí města KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

12 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie města Pardubic Galerie města Pardubic vznikla v květnu roku 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby doplnila veřejný prostor Pardubic o výstavní instituci typu Kunsthalle. Zaměřuje se na pravidelně se obměňující prezentace současných domácích a evropských uměleckých trendů. Nevytváří umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastní, ani není galerií prodejní. Představuje hostující autorské projekty, které obměňuje každé dva měsíce. Cílem nové městské galerie je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor. 12 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

13 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Turistické informační centrum Pardubice Turistické informační centrum je samostatnou organizační složkou Kulturního centra Pardubice od října roku Hlavním posláním informačního centra je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických medií v kvalitě a dostupnosti specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra, a to vše bez účelu dosažení zisku. Stěžejní činností Turistického informačního centra je tedy poskytování informací o městě Pardubice, turistické oblasti Pardubicko, regionu Pardubického kraje a Evropské unii. Jedná se o informace pro turisty, návštěvníky města, místní občany a zástupce soukromého sektoru. Od roku 2009 byla činnost informačního centra rozšířena o marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Turistické informační centrum poskytuje prostor pro informační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice. Faktická činnost informačního centra je mnohem širší, než popisuje hlavní činnost, a mnohem širší, než je u podobných institucí obvyklé. Pardubické informační centrum nabízí široké spektrum doplňkových služeb a činností: předprodej vstupenek po celé České republice a do zahraničí prostřednictvím ticketingových portálů (Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Ticket-art, Eventim) díky vlastnímu prodejnímu systému Ticketcity vytváření předprodejů pro kulturní akce servisní místo společnosti DHL zajišťování služeb Dopravního podniku města Pardubic zprostředkování průvodcovské služby rezervace ubytování zapůjčování multimediálních průvodců, holí nordicwalking a cyklistického vybavení (certifikované místo Cyklisté vítáni) projekty pro rozvoj cestovního ruchu KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

14 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Europe Direct Infomační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice je zřízeno Evropskou komisí a jeho posláním je podporovat informované a aktivní evropské občanství. Europe Direct je prostorem pro základní informace o Evropské unii kontakty na evropské instituce brožury EU, EK, propagační materiály přednáškovou činnost pro školy besedy, výstavy, informační kampaně pro širokou veřejnost akce přibližující tematiku EU široké veřejnosti z různých oblastí (kultura, sport, vzdělání, ekologie, cizí jazyky apod.) měsíční Newsletter s aktualitami Evropské unie a informacemi o aktivitách střediska Europe Direct Pardubice Pardubice 14 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

15 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Partneři a spolupracovníci Kulturního centra Kulturní centrum Pardubice není osamoceným subjektem ve městě. Velké množství akcí, které pořádá, by se neobešlo bez spolupráce s různými partnery a spolupracovníky, kteří jsou převážně z řad dalších neziskových organizací. Společně tak vytvářejí širokou paletu příležitostí a nabídek neziskových aktivit, kulturních a dalších akcí pro děti i dospělé. Partneři: Základní umělecká škola Polabiny Lonkova, Základní škola Erno Košťála, Základní škola Studánka, Základní umělecká škola Havlíčkova, Mateřská škola Sluníčko, Pardubický dětský sbor, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, NIPOS Artama, Služby města Pardubic, Dopravní podnik města Pardubic, Rozvojový fond města Pardubic, Krajská knihovna Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice a další. KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva

16 2 Údaje o činnosti organizace Kulturní centrum Pardubice Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace, dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí. Organizační složka Kulturní centrum Pardubice má 7 zaměstnanců ředitel ekonomicko-provozní náměstek administrativní pracovník 4 produkční V roce 2013 dochází ve správě i činnosti organizace k několika významným skutečnostem: 1. Přestavba Turistického informačního centra podle vizuálu Statutárního města Pardubice. 2. Přestavba kancelářských prostor nad Turistickým informačním centrem. 3. Stěhování Kulturního centra Pardubice z objektu Kulturního domu Dubina do objektu. Turistického informačního centra na náměstí Republiky. 4. Přestavba bývalých kancelářských prostor v objektu na Dubině na multifunkční sál. Ekonomicko-správní činnost Management činnost pro všechny organizační složky KCP Propagace aktivit KCP jako celku PR, tvorba značky Zajištění finančních zdrojů, fundraising Zpracování účetních dokladů Zajištění administrativního chodu (směrnice, zákonné kontroly, objednávky, faktury apod.) Zajištění technického chodu jednotlivých složek (zákonné revize, technické kontroly, opravy apod.) Zajištění všech aktivit KD Dubina Zajištění kulturních a dalších akcí KD Hronovická Zajištění chodu historického objektu Zelená brána Produkční a organizační zajištění výstavního prostoru Mázhaus Produkční a organizační zajištění festivalů a tematických akcí Festivaly a tematické akce Festivaly Jarní část městských slavností Zrcadlo umění Mezinárodní folklórní festival Pernštýnská noc Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Podzimní městské slavnosti Pardubická arabeska Perníkový festiválek Tematické akce Svítkovské vítání jara Čarodějnice Dětský den Velikonoční veselení Pohádkové království Polabinská pouť Studánecké posvícení Pardubické dožínky Mikulášské trhy slavnostní rozsvícení vánočního stromu Pardubický advent Běh seniorů Štědrovečerní zpívání 16 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013

17 Centrum volného času Dubina Činnost Centra volného času Dubina zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Dubina je střediskem volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Kulturní dům Dubina má 4 technickohospodářské zaměstnance: 2 zaměstnanci vrátnice (ranní a odpolední směna, otevřeno od 7.00 do hod.) uklízečka správce Kurzy a kroužky Pohybové kurzy pro děti: 411 dětí týdně Cvičení pro rodiče s dětmi Pohybová výchova: 3-5 let, 5-7 let Taneční průprava Arco přípravka pro děti od 5 let Barbaři přípravka pro děti Pohybové kurzy pro všechny děti Pohybové kurzy pro dospělé: 203 účastníků týdně Rehabilitační cvičení Kondiční a zdravotní cvičení JOGA Vzdělávací kurzy pro děti: 133 účastníků týdně Angličtina pro nejmenší Flétna Bubnování Kytara Klavír Vzdělávací kurzy pro dospělé: 37 účastníků týdně Angličtina 2. ročník Angličtina 3. ročník Angličtina 4. ročník Angličtina 5. ročník Keramika Šití Na Dubinu chodí trávit svůj volný čas 784 osob týdně, tj. cca 157 lidí denně. Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce MŠ Dubina představení pro rodiče Seminář psí výchova 4x Představení pohybových kurzů Představení tanečních kurzů Promítání dokumentu Šmejdi 2x Přednáška o zdraví Představení ZŠ Studánka Výstava morčat Přednáška Lidmila Pekařová Senza babča DDM Alfa představení Předávání maturitních vysvědčení SPŠCH Předávání maturitních vysvědčení SPŠP Charitativní módní přehlídka Akademie ZŠ Závodu Míru Akademie ZŠ Studánka Akademie Waldorfská škola Předávání maturitních vysvědčení 250 osob 120 osob 220 osob 176 osob 150 osob 50 osob 400 osob 186 osob 98 osob 180 osob 350 osob 400 osob 400 osob 80 osob 400 osob 400 osob 400 osob 400 osob CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva

18 Koncerty Představení hudebních kurzů Koncert Zvoneček 2x Hudební škola Chmelař Přehlídka dechových orchestrů Koncert pro děti gymnázium Pořady pro děti, školy Pohádka Káťa a Škubánek Pohádka Špalíček Pohádka Loupežník a Anka Představení pro děti Herákles Pohádka Jak na obra Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka Šípková Růženka Představení pro školy Čarodějná pohádka Tvořivé dílny Pohádka Jezinky-bezinky Akce pro seniory, taneční večery, plesy Večer s dechovkou 6x Ples evangelické mládeže Masopustní tancovačka Ples TS Ryengle Taneční večer Lipka Taneční soutěž R. Smejkal Ostatní akce Školení BOZP Schůze bytové družstvo 7x Soustředění Soustředění Barbaři 102 osob 186 osob 280 osob 160 osob 280 osob 134 osob 167 osob 195 osob 267 osob 143 osob 183 osob 240 osob 255 osob 274 osob 160 osob 930 osob 180 osob 137 osob 180 osob 195 osob 150 osob 90 osob 650 osob 50 osob 60 osob Schůze bytové družstvo Koalice nevládek školení + hlídání dětí 8 dní Zasedání MO III Burza dětského oblečení 2x Firemní školení 2x Síť mateřských center rekvalifikační kurz 6 dní Firemní večírek Multiscan 90 osob 18 osob + 5 dětí 280 osob 381 osob 170 osob 144 osob 160 osob V roce 2013 navštívilo akce pořádané Kulturním centrem Pardubice v Centru volného času na Dubině návštěvníků. 18 CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA Výroční zpráva 2013

19 Kulturní dům Hronovická Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí jak divadelní, tak plesové uspořádání míst. Program a veškeré aktivity Kulturního domu Hronovická zajišťují produkční pracovníci Kulturního centra Pardubice. Kulturní dům Hronovická má 1 zaměstnance správce objektu. Zábavné akce, přednášky, výstavy, ostatní kulturní akce Cestopisná promítání 7x Taneční soutěž Vyhlášení sportovce roku Balet Prima Multikulturní týden DDM Delta zábavné odpoledne Tyflocentrum výroční akce Přednáška Levná elektřina Den seniorů Vánoční pořad Radost Vánoční pořad Perníček Taneční vystoupení KIT FIT 923 osob 530 osob 280 osob 400 osob 350 osob 150 osob 220 osob 60 osob 300 osob 380 osob 360 osob 320 osob Muzikantské přástky posezení s folklorem 250 osob FS Radost 200 osob FS Perníček 360 osob Radůza 290 osob H. Zagorová a P. Rezek 370 osob Výroční koncert Lipka 150 osob Koncert T. Klus 880 osob Jarní koncert ZUŠ 300 osob Koncert Petr Spálený 275 osob Koncert J. K. Band a Big Band 250 osob Bratři Nedvědi 202 osob Josef Fousek 177 osob Felix Slováček 220 osob Josef Sochor 266 osob Ondřej Havelka 455 osob Žalman a spol. 204 osob Irena Budweiserová 84 osob Divadla Caveman divadelní představení Všechnopartička Světáci Turné čtyř můstků Zamilovat se Koncerty Věra Martinová Plíhal 460 osob 352 osob 273 osob 363 osob 420 osob 182 osob 254 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

20 Pořady pro děti, školy Pravidelné nedělní pohádky a pořady pro děti 8x Představení pro školy p. Uhlíř Přednáška pro školy Holokaust Představení pro školy Bílá nemoc 3x Představení pro školy Ze života hmyzu Koncert pro školy FS Perníček Jů a Hele pro školy Představení pro školy K. H. Mácha Představení pro školy ZŠ Studánka Představení pro školy Králíci z klobouku Míša Růžičková představení pro děti Koncert pro děti cimbálovka Koncert pro děti ZUŠ Pardubice Představení pro školy Ze života hmyzu Mikulášská besídka Vánoční představení pro školy Představení pro školy Perníček Představení pro školy Putování do Betléma Dáda Patrasová Představení pro školy Vánoce Senioři, taneční večery, taneční, plesy Taneční odpolední čaje 7x Ples České pošty Ples seniorů Ples perníku Základní taneční 8x Taneční prodloužená 4x Tančírna přehlídka tanečních souborů Taneční večer J. K. Band osob 656 osob 432 osob osob 182 osob 400 osob 442 osob 221 osob 400 osob 713 osob 399 osob 400 osob 300 osob 400 osob 450 osob 380 osob 800 osob 626 osob 232 osob 400 osob osob 220 osob 260 osob 220 osob 960 osob 480 osob 760 osob 65 osob 20 KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva 2013

21 Přehlídka orientálních tanců 286 osob J. K. Band 120 osob Ples tanečních R. Smejkal 340 osob Ples historických vozidel 220 osob Taneční předsilvestr 102 osob Komerční akce Výprodeje 14x Schůze ODS 2x Školení BOZP Zasedání MO 4x Firemní školení EPOS 2x Schůze bytového družstva Festivaly Dny medu 2 dny Festival PLS MFPDS Ezoterika Perníkový festiválek Ostatní Burza sběratelů pivovarských suvenýrů 2x Setkání zástupců turistických atraktivit Orientální tance seminář Schůze zahrádkářů osob 150 osob 90 osob 480 osob 70 osob 320 osob 765 osob 150 osob 480 osob 800 osob 485 osob 392 osob 80 osob 40 osob 70 osob KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ Výroční zpráva

22 Výstavní prostor Mázhaus Organizační složka Mázhaus nemá žádné zaměstnance. Organizace výstav i produkce kulturních akcí jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Mázhaus v rámci městské kulturní strategie Výstavní prostor Mázhaus je výstavním a komunikačním prostorem amatérských umělců a neziskových organizací v Pardubicích. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu na pardubické radnici aktuálně doplňují kulturní život Pardubic. Na prostor Mázhausu navazuje prostor Šatlavy, určený výstavám pro děti. Aktivity v roce 2013 V roce 2013 proběhlo ve výstavních prostorách Mázhausu 12 výtvarných výstav. Některé výstavní projekty doplňovaly aktuální kulturní akce v Pardubicích Zrcadlo umění, podzimní část Městských slavností. Program pro rok 2013 vznikl ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, se školami ve městě či s amatérskými umělci, kteří zde našli prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. Po loňském úspěchu dětské výstavy Krteček nabídl výstavní prostor Mázhaus v roce 2013 ve svém programu 2 interaktivní dětské výstavy v navazujícím prostoru Šatlavy. Výstava Dinosauři, probíhající od dubna do září 2013, byla věnována světu pravěkých zvířat a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Navštívil ji rekordní počet platících návštěvníků. Výstava Peklo, probíhající v listopadu a prosinci, se konala ve spolupráci s výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou, která na výstavu zapůjčila autorské interaktivní loutky. Součástí programu výstavního prostoru jsou také doprovodné akce, výtvarné dílny a akce pro děti. Na podzim při Městských slavnostech zajistil pro děti Výstavní prostor Mázhaus stánky s výtvarnými dílnami, které navštívilo cca 800 dětí. Letní akce Malování s dinosaury se účastnilo cca 80 dětí. Akce Staročeské dílny, pořádané sdružením Cechy Labe, se účastnilo 120 návštěvníků. Vánoční akce Zdobení perníčků se účastnilo cca 200 dětí z mateřských a základních škol. 22 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

23 Přehled návštěvnosti Výstavní prostor Mázhaus navštívilo během roku 2013 celkem cca návštěvníků. Celkem se zde uskutečnilo 12 výtvarných výstav. proběhlo 8 vernisáží s celkovou návštěvností cca 450 osob. pravidelné výtvarné výstavy mimo vernisáže navštívilo celkem návštěvníků. Výstavy pro děti v Šatlavě navštívilo během roku 2013 rekordních návštěvníků včetně 150 kolektivů MŠ a ZŠ. Výstavu Dinosauři (doba trvání 6 měsíců) navštívilo návštěvníků včetně 70 tříd mateřských a základních škol. Výstavu Peklo (doba trvání 1 měsíc) navštívilo celkem návštěvníků včetně 80 tříd mateřských a základních škol. OtEvírací doba pondělí hodin středa hodin pátek hodin sobota hodin neděle hodin Program výstavního prostoru Mázhaus 2013 leden František Oplíštil, Krajiny a zátiší 253 návštěvníků + cca 80 osob na vernisáži únor DDM Beta, Ohlédnutí za Pernštýnským rokem 156 návštěvníků (bez vernisáže) březen Gábina Měkotová, Obrazy 271 návštěvníků + 86 osob na vernisáži duben ak. mal. Teodor Buzu, Akvarely 196 návštěvníků + 38 osob na vernisáži květen Andrea Sokolová, Obrazy 278 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži červen ZUŠ Polabiny a Zrcadlo umění 169 návštěvníků (bez vernisáže) červenec Jaroslava Divišová, Střípky radosti / obrazy 280 návštěvníků (bez vernisáže) VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva

24 srpen Andrea Mullerová, The Portraits of the Great Musicians / Portréty velkých hudebníků 205 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži září Stanislav Voksa, Fotografie 334 návštěvníků + cca 100 osob na vernisáži říjen Evžen Báchor, Fotografie z Velké pardubické 290 návštěvníků + cca 50 osob na vernisáži listopad Silva Česlarová, Vesmír tvoří / obrazy 150 návštěvníků (bez vernisáže) prosinec Jana Salfická, Textilní kompozice 150 návštěvníků + 35 osob na vernisáži Doplňkový program Šatlava duben září Dinosauři dětská interaktivní výstava věnovaná světu pravěkých zvířat z autorské dílny Andrey Sokolové, výstava trvala 6 měsíců. listopad prosinec Peklo z autorské dílny dětské ilustrátorky Vítězslavy Klimtové, výstava trvala 4 týdny. Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok 2014 leden Vladimír Císař, Obrazy, kresby únor Jitka Weinschnerová, Cesta duše obrazy březen Karel Kafka/UVU, Obrazy duben Bohuslava Lochmanová, Obrazy olejomalba květen Helena Štědroňová, Obrazy olejomalba červen DDM Beta, Zrcadlo umění červenec Veteran Klub Pardubice, Fotografie srpen Ondřej Sigmund/UVU, Sochy září Knihařství Vojtíšková-Hrubá, Umělecká knižní vazba říjen Cechy Labe, Průřez tvorbou listopad Ivan Baborák, Obrazy prosinec Katka Klenorová, Fotografie Plánované dětské interaktivní výstavy v Šatlavě: duben říjen EVOLUCE příběh člověka listopad prosinec Peklo 24 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS Výroční zpráva 2013

25 Zelená brána Organizační složka Zelená brána nemá žádné zaměstnance. Náplň její činnosti, výstavy i kulturní akce jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Její rozpočet je součástí rozpočtu Kulturního centra. Na provoz Zelené brány nedostává Kulturní centrum Pardubice žádné dotace. Zelená brána (dříve též Pražská) se spolu s předbraním nachází na spojnici Pernštýnského náměstí a náměstí Republiky v centru Pardubic. Jedná se o jediný zbytek z původního pernštejnského městského opevnění, které se dochovalo při západní straně Pernštýnského náměstí. Věž poskytuje nádherný výhled na celou městskou památkovou rezervaci, zámek a široké okolí včetně hradu Kunětická hora. V několika výjimečných dnech v roce, kdy je výborná viditelnost, je možno spatřit i vrchol Sněžky. Prostory Zelené brány lze rozdělit do dvou částí renesanční předbraní a vlastní věž. Od ledna do září probíhala rozsáhlá rekonstrukce věže i ochozu. Z důvodu rekonstrukce byla Zelená brána v prvním pololetí uzavřena, a tak nedošlo ani k otevření nově připravených expozic. Od září do prosince navštívilo Zelenou bránu návštěvníků. ZELENÁ BRÁNA Výroční zpráva

26 Divadlo 29 Organizační složka Divadlo 29 má 4 zaměstnance: vedoucí Divadla 29 programový pracovník Divadla 29 programový pracovník Klubu Divadla 29 koordinátor Charakteristika činnosti Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových médií. Smyslem existence této scény je vytvoření prostoru, jehož prostřednictvím by se obyvatelé města a celého pardubického regionu mohli pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě běžných kulturních zařízení. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci v Čechách, Výstavní program v Klubu 29, Anilab), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 úzce spolupracuje s občanskými sdruženími Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity, Ostrovy v pohybu a Textconnexion. Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového významu, jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha nebo Týden pro duševní zdraví. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť - celorepublikové sítě kulturních a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Od září 2009 spolupracuje Divadlo 29 s Centrem na podporu integrace cizinců, které zde pravidelně organizuje vzdělávací semináře a workshopy pro cizince, kulturní a společenské akce pro příslušníky jiných národností. V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu Anilab. Na podzim 2012 oslavilo Divadlo 29 a občanské sdružení Terra Madoda deset let činnosti. 26 DIVADLO 29 Výroční zpráva 2013

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Předkladatel : David Knápek, ředitel KC Obsah:Komentář, příloha Výkaz provozu, příloha Návštěvnost, příloha Přehled hospodaření Komentář k roku 2010 Kulturní centrum i v roce

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Výroční zpráva 2014 Předkládá: Zpracovali: Účetní uzávěrka: Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Tomáš Urban Ivana Panochová Lenka Královcová Nina Kvapilová Andrea Pavlíková Lucie Nováková Soňa Oberreiterová

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY SWOT analýza činnosti Střediska volného času - tradice v činnosti - zkušení kreativní pracovníci, kteří činnost vykonávají, jejich osobní zájem o rozvoj činnosti - máme v Opavě

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 4 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2014 2 1. Základní informace Název, sídlo a

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více