Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy ekonomických témat absolventských prací"

Transkript

1 Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní formulaci a upřesnění tématu. Korespondence, správní písemnosti Založení a fungování podniku z hlediska vyhotovovaných písemností projekt fiktivní firmy Správní písemnosti zmapování problematiky jejich vyhotovování v různých oblastech činnosti konkrétního městského úřadu Ekonomika veřejné správy, účetnictví, daňová soustava Problémy financování vybraných oblastí veřejné správy (školství, kultura, sport, bezpečnost, zdravotnictví.. ) z hlediska konkrétního obecního (městského, krajského) úřadu nebo magistrátu, nebo konkrétního druhu neziskové organizace Obecní rozpočet a proces jeho tvorby z hlediska konkrétního obecního úřadu Změny v daňové soustavě a jejich dopad na konkrétní daňové subjekty. Historický vývoj jednotlivých druhů daní, event. Historický vývoj finanční správy v Čechách Organizace správy financí a daní v ČR a její aktuální problémy Účetnictví státu reforma účetnictví státních neziskových organizací Legislativní úprava účetnictví v ČR a EU porovnání vybraných účetních standardů Finanční analýza konkrétní účetní jednotky (analýza účetní závěrky vybraného podniku) Pohledávky a závazky v naší ekonomice Problémy oběhu účetních dokladů ve velkém podniku Výhody využití počítačové sítě při řízení hotelu Informační toky v logistice účetní stránka logistiky v konkrétním podniku Úloha vnitropodnikového účetnictví, rozpočetnictví, kalkulací v moderním podniku Účetní softwary výhody jejich využití, porovnání různých druhů Účetní závěrka a její ověřování ve vybraném podniku Daňové dopady přechodu z daňové evidence na účetnictví

2 Specifika nevýdělečných organizací Leasingové operace podle české legislativy a IFRS Účetnictví a daně (různé pohledy) Výkaz zisků a ztrát a jeho vypovídací schopnost Rozvaha a její vypovídací schopnost Mezinárodní regulace a harmonizace účetnictví, srovnání IAS (IFRS) a české legislativy Různé formy pořízení dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného i finančního) Odpisy a reprodukce majetku v podniku Systém zdravotního pojištění Systém sociálního zabezpečení Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Logistika, personální management, mezinárodní obchod 1. Financování bydlení a bytových potřeb 2. Nezaměstnanost kontra zahraniční pracovníci 3. Personalistika v malé firmě 4. Zaměstnanecké benefity v praxi (svobodná volba benefitů, nejčastěji používané benefity, zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnanců) 5. Postavení žen v zaměstnání 6. Vzdělávání a rozvoj lidí ve firmě 7. Rozdíly v odměňování u mužů a žen 8. Globalizace a světový obchod 9. Firma a její vstup na zahraniční trh 10. Specifika mezinárodního podnikání na zvoleném trhu 11. Logistika v mezinárodním obchodě 12. Překážky v obchodování na zvoleném trhu 13. Způsoby placení v mezinárodním obchodě (výhody, nevýhody) 14. Statické a dynamické prvky maloobchodního provozu 15. Skladová technologie

3 16. Maloobchodní technologie 17. Logistika nákupu Podniková ekonomika a management Podnikatelský záměr a založení firmy Partnerská spolupráce podniků Fiskální politika a její odezva v nepodnikatelském sektoru (např. financování VŠ) Monetární politika a její odezva v podnikatelském sektoru (aplikace na zvolenou firmu) (např. vliv kurzu koruny pro exportérské podniky) Stárnutí populace jako fenomén doby (např. rozvoj nabídky produktů a služeb pro seniory) Demografické změny společnosti a její dopady na ekonomiku (např. důchodová reforma a její dopady, odchod lékařů do zahraničí, zahraniční zaměstnanci v tuzemsku, stěhování do měst (bytů) resp. satelitů tvořených rod. domy) Problematika cestovního ruchu v podmínkách cenové konkurence (porovnání cen nabídek CK a CA v tuzemsku, event. v zahraničí) Hypermarkety a jejich praktiky (např. nástroje ovlivňování zákazníků při koupi zboží ve vybraných obchodech) Globalizace a její vliv na národní ekonomiky (např. restriktivní opatření EU) Zadlužování domácností Charakteristika personální činnosti ve firmě Aplikace stylu manažerské práce v konkrétní firmě Motivační chování a hodnocení zaměstnanců ve firmě Top manažer a způsoby rozhodování Marketing Hodnocení služeb firmy poskytovaných zákazníkům (výzkum trhu dotazník) Marketing podniku cestovního ruchu (marketingový mix) Marketingový plán firmy (např. reklamní kampaň) Marketing politické strany a volební kampaň (i na komunální úrovni) Získávání, pěstování a udržování zákazníků firmy (Tesco, Timeout,...) Analýza faktorů mikroprostředí firmy ovlivňující jeho činnost (VOŠ) Analýza faktorů makroprostředí firmy ovlivňující jeho činnost (VOŠ)

4 Výzkum spotřebitelských zvyklostí - Albert, Tesco, Kaufland porovnání muži, ženy senioři Výzkum nákupních zvyklostí vybraného sortimentu zboží, služeb - porovnání Analýza postavení (vybraného) podniku na trhu (tržní podíl, tržní umístění ) viz odborná praxe - banka Hodnocení organizace marketingu ve firmě viz odborná praxe - Pošta Ochrana spotřebitele v telekomunikacích (v dopravě, v cestovním ruchu) legislativa x realita Reklama v regionálních podmínkách - město Kladno Využití věrnostních systémů pro podporu prodeje (např. Baťa) Využití sekundárních dat k analýzám spotřeby (vybraného) zboží (Statistická ročenka Hospodářské komory, internet) Cílová skupina (možnosti určení, definování, nalezení, oslovení) např. studenti VOŠ Reklamní kampaň na produkt (na značku, na firmu, ) např. naši školu Marketing vzdělávací instituce Informační etika ve veřejné správě Public relation ve firmě viz odborná praxe Faktory ovlivňující výběr zákazníka v oblasti služeb v bankovnictví, pojišťovnictví,... Porovnání postojů k reklamě mezi různými skupinami české populace - muži x ženy, mladí x staří Zavádění nového produktu na trh návrh marketingové strategie pro nový výrobek nebo službu ve firmě (neveřejném sektoru) časopisu, autobusového spoje... Obchodní etika Firemní kultura v podniku pravidla x realita Etický kodex pro určitou oblast x realita, pro naši školu tvorba x porovnání Uplatňování obchodní etiky v podniku návrh Společenské aspekty obchodního jednání mezi podniky Diplomatický protokol v praxi Finanční matematika a statistika, demografie Akciový trh v ČR

5 Ekonomické rozdíly leasingu a dlouhodobého bankovního úvěru Možnosti hypotečních úvěrů v ČR výhody a nevýhody vybraných bankovních domů Leasing a jiné způsoby financování Penzijní připojištění v ČR porovnání možností Studentská konta Statistická analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR - důvody Statistická analýza demografických změn v EU a v ČR Možnosti využití statistických metod v podniku Etika podnikání s informacemi Alternativní formy financování faktoring, forfaiting Obchodní úvěr v podnikání Produkty České spořitelny, a. s. Stárnutí populace jako fenomén doby (např. rozvoj nabídky produktů a služeb pro seniory) Demografické změny společnosti a její dopady na ekonomiku (např. důchodová reforma a její dopady, odchod lékařů do zahraničí, zahraniční zaměstnanci v tuzemsku, stěhování do měst (bytů) resp. satelitů tvořených rod. domy) Technika cestovního ruchu Česká republika očima zahraničního turisty Česká republika očima průvodce cestovního ruchu Česká republika její cestovní ruch a jeho zlepšení Česká republika a její turistické zajímavosti Česká republika nejnavštěvovanější regiony (možno Národní parky, CHKO apod.) Česká republika turistická místa, která jsou málo známa Česká republika její památky, restaurace a ubytování Cestovní ruch v České republice, letní a zimní pobyty Ostrovy, které jsem poznal/a (možno popsat jakékoliv ostrovy) Příjezdový cestovní ruch v Praze a Středních Čechách (možno i jinde) Doprava v ČR a její vliv na cestovní ruch (možno jakýkoliv druh dopravy) Vybraná lázeňská místa v České republice (možno i jako trávení dovolené) Jsou lázně v ČR atrakcí pro turisty? Porovnání lázeňských míst v ČR a v Evropě (lze si vybrat jakékoliv místo) Průvodcovská činnost a služby průvodce v cest. ruchu

6 Průvodce jeho práce s klienty na zájezdu Založení a chod cestovní kanceláře (možno si vybrat nějakou specializaci) Založení a základní činnosti cestovní kanceláře (možno i se specializací) Charakteristika a činnost cestovní kanceláře (možno i se specializací) Zajímavé trasy v ČR pro mladé turisty Zajímavé trasy v ČR pro střední generaci (možno i pro seniory) Nezbytné doplňkové služby v cestovním ruchu Cestovní ruch, jeho vylepšení Proč cestovat na dovolenou do zahraničí? Horská turistika ve světě, v ČR (lze si vybrat) Letní turistika ve světě, v ČR (lze si vybrat) Přínos (zisk) cestovního ruchu pro regiony, pro ČR (lze upravit po dohodě) Vybrané ministáty Evropy Evropská unie (možno psát o hl. městech, které jsem navštívil/a ) Netradiční dovolená v na.. Málo známá místa v na.. Hotelový provoz Podnikatelský projekt založení ubytovacího zařízení Podnikatelský projekt založení gastronomické provozovny Komparační analýza vybraných hotelů Zapojení restaurace nebo hotelu do řetězce Vliv hospodářské krize na provoz hotelu a její řešení Tržní příležitosti hotelu, segmentace návštěvníků hotelu Nové technologie v gastronomii a jejich využití a přínos v praxi Hotelové sporty a wellness náklady a návratnost Systém sledování kvality v gastronomii - HACCP

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více