CENÍK PLATNOST: KANALIZACE POZEMNÍ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PLATNOST: KANALIZACE POZEMNÍ STAVBY"

Transkript

1 2017 KANALIZACE KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL POZEMNÍ STAVBY NÁDRŽE A PROSTOROVÉ PREFABRIKÁTY CENÍK PLATNOST: 2017 tel.: fax:

2 ZÁVOD OSLAVANY ZÁVOD KUŘIM 1.1 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1 Obsah Závody společnosti a obchodní oddělení Obchodní podmínky KANALIZACE 2.1 Trouby Kanalizační šachty Horské vpusti Studny a vodoměrné šachty Dešťové vpustě KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 3.1 Barevné provedení a povrchové úpravy Dlažba betonová Zatravňovací dlažba Obrubníky a přídlažba Dílce pro vedení povrchové vody Prvky venkovní architektury Městský mobiliář PREFACUBE Městský mobiliář MIAKI Lavičky PREFAELEGANCE Desky schodišťové, bloky schodišťové Výrobky DEKOR Plotové systémy Výrobky pro zděné stavby POZEMNÍ STAVBY 4.1 Konstrukce montované Ramena schodišťová Překlady železobetonové Desky stropní PZD Panely stropní vylehčené Panely silniční Panely stropní FILIGRAN Předpjaté stropní panely SPIROLL Předpjaté stěnové panely SPIROLL NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 5.1 Nádrže kruhové Nádrže pravoúhlé Energokanály Vodoměrné šachty DOPLŇKOVÁ VÝROBA A SLUŽBY 6.1 Směs betonová, dodatkové fakturační položky tel.: fax: CENÍK

3 1 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVOD STRÁŽNICE ZÁVOD HODONÍN 1.2 ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZÁVOD KUŘIM program Adresa stropy SPIROLL a FILIGRAN, nádrže, dílce montovaných staveb Prefa Brno a. s., Kuřim, Blanenská 1190, Kuřim Ředitel u Ing. Hynek Smolka Expedice Obchodní manažer Stanislav Benda Příprava zak. výroby Středisko montáže Ing. Petr Burka Prodejna Prefa Kuřim Miroslav Jansa ZÁVOD OSLAVANY program Adresa dlažba, obrubníky a přídlažba, zatravňovací dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdicí tvarovky, silniční panely, plotové systémy, prvky venkovní architektury, výrobky DEKOR Prefa Brno a. s., Oslavany, Nádražní 20, Oslavany Ředitel u David Čožík Expedice Referent zakázky Tomaš Sedmik Prodejna Prefa Oslavany (52, 56) ZÁVOD STRÁŽNICE program Adresa betonové a železobetonové trouby, šachty, vpustě a transportbeton Prefa Brno a. s., Strážnice, U cihelny 1375, Strážnice Ředitel u Ing. Jiří Janek Expedice Referent zakázky Petra Hořáková STAVEBNINY STRÁŽNICE Adresa Prefa Brno a. s., Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice Vedoucí stavebnin Blanka Tomečková LOGISTICKÝ AREÁL STRÁŽNICE Adresa Prefa Brno a. s., Logistický areál, Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice Správce areálu Milan Nedůchal ZÁVOD HODONÍN program Adresa nádrže, prostorové prefabrikáty, odvodňovací žlaby, silniční panely, dílce pro montované stavby a transportbeton Prefa Brno a. s., Hodonín, Na Výhoně 3527, Hodonín Ředitel u Ing. Pavel Kováčik Expedice Referent zakázky Bc. David Novák Prodejna Prefa Hodonín Martina Balogová STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU program výroba forem a zařízení, zámečnické práce, opravy strojního zařízení Adresa Masarykova ul., Veselí nad Moravou Ředitel u Jiří Matulaj (543) tel.: fax: CENÍK

4 PRODUKTOVÁ SKUPINA KANALIZACE Produktový manažer Milan Polčin Obchodní manažer Markéta Harviščáková Obchodní manažer Ondřej Trlica Výkonný ředitel Ing. Michal Holák Obchodní ředitelka Ing. Vlasta Urbanová Finanční ředitel Ing. Petr Daňhel ŘEDITELSTVÍ Adresa Prefa Brno a. s. Kulkova 10/4231, Brno PRODUKTOVÁ SKUPINA DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL Produktový manažer Petr Šandera Obchodní manažer Leona Šerová Obchodní manažer Irena Štěpánová PRODUKTOVÁ SKUPINA POZEMNÍ STAVBY Produktový manažer Tomáš Koudelka Obchodní manažer Ing. Jiří Bednář Obchodní manažer Ing. Lenka Gabrielová Obchodní manažer Nela Vrtílková PRODUKTOVÁ SKUPINA NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE Produktový manažer Ing. Jiří Stix Obchodní manažer Pavla Moravcová Referent zakázky Bc. Lucie Hošková DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Hlavní technolog: Ing. Michal Ševčík Manažer jakosti: Ing. Miloslava Danová Manažer výroby: Ing. Zdenka Kubínová Manažer propagace: Ing. Monika Fleková DCEŘINÁ SPOLEČNOST PREFA KOMPOZITY, a. s. Ředitel společnosti Ing. Pavel Stryk Obchodní ředitel Ing. Václav Poulík Obchodní manažer Ing. Marek Šlapanský PREFA Brno SK, a. s. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA TRNAVA Obchodní manažer Jan Skotal OBCHODNÍ CENTRUM (infolinka ) Obchodní referent Jana Kejlová tam, kde vy stavíte 6 tel.: fax: CENÍK

5 1 ÚVODNÍ ČÁST jsou stanoveny franko (fco) výrobní dodavatele. V ceně výrobků a je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Obaly a další předměty slou- v prodlení s placením. Neobdrží-li dodavatel v této lhůtě vrácenou fakturu, má se za to, že odpovídá zákonným i sjednaným podmínkám a bude ve sjed- dodavatele manažerovi jakosti, Kulkova 10/4231, Brno , tel.: , fax: ,. 1.3 OBCHODNÍ PODMÍNKY žící k zajištění během přepravy a skladování jsou účtovány zvlášť a nevztahují se na ně slevy. U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku dodavatele. nané lhůtě v ní uvedené uhrazena. 8. Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li odběratel v prodlení s úhradou fakturované ceny výrobků, a nebo 6. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 7. Beton, ze kterého je výrobek vyroben, sestává z čistých přírodních materiálů písek, štěrk, 2. U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny služeb, popřípadě dopravy, je povinen uhradit cement a voda. Ve vazbě na faktory působící VŠEOBECNĚ ných ve smlouvě a odběratel je povinen výrobky, 8. Odběratel má právo na výměnný způsob palet v platném ceníku dodavatele. 3. U výrobků na zakázku jsou ceny kalkulovány dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. během výroby a skladování, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují a nebo služby odebrat a zaplatit dodavateli a prokladů při osobním odběru, nebo na jejich vrá- a časově omezeny pro každý obchodní případ. 9. Dodavatel neposkytuje pozastávky. odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními jejich cenu. cení dodavateli za těchto podmínek: Dojde-li mezi vypracováním cenové nabídky doda- 10. Oprávněná reklamace po převzetí výrobků neo- volného vápna obsaženého v betonu, na povrch stranami jsou Prefa Brno a.s., IČ , se sídlem Brno, Kulkova 10/4231, PSČ jako doda- DODACÍ PODMÍNKY a) vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené, vatelem a uzavřením smlouvy k výraznému zvýšení cen vstupů (zejména materiálu nebo energií), nebo pravňuje odběratele k zadržování plateb za výrobky bez vad.. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu vatel a fyzické nebo právnické osoby jako odběratel. 1. Nebezpečí vzniku škody na věci - pře- b) palety a proklady mohou být vráceny pouze došlo-li ze strany odběratele k chybnému či neúpl- 11. V případě, že odběratel neuhradí své předcháze- působení všech negativních vlivů je i za použití OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené chází na odběratele: v místě plnění (nákupu) a od odběratele nému zadání, je dodavatel oprávněn upravit odpo- jící závazky dodavateli, má dodavatel právo další nejpokrokovějších chemických přísad technologicky mezi dodavatelem a odběratelem. Odlišná ujednání a) osobním převzetím výrobků a odběra- c) palety a proklady musí být dodavateli vráceny vídajícím způsobem cenovou kalkulaci. dodávky výrobků, a nebo služeb zastavit, aniž nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. telem v místě plnění ě dodavatele (za nejpozději do čtyř měsíců následujících po 4. V případě, že dodavatel zajišťuje pro odběratele by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení být různé intenzity, v žádném případě však nemají 2. Předmětem plnění je dodání výrobků, osobní převzetí se považuje okamžik naložení měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna, i dopravu na místo plnění dle požadavku odběratele, a aniž by odběratel měl právo vymáhat po dodava- naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti a nebo služeb specifikované ve smlouvě. Výrobky výrobků na přepravní prostředek) d) pokud nebudou palety vráceny v období dle je odběratel povinen uhradit dodavateli dopravné teli případnou náhradu škody a ušlý zisk.. Případné barevnostní rozdíly a vápenné vyráběné na zakázku nejsou skladem a vyrábí se až dle požadavku odběratele dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace b) předáním výrobků a k přepravě prvnímu pověřenému dopravci. Odběratel má povinnost označit dodavateli přesné místo, čas a způsob bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn vykoupit od odběratele palety v ceně 80 Kč/ks e) poškozené palety a proklady jsou nevratné. a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků a. Nebude-li vozidlo dodavatele nebo jím určené třetí osoby, vyloženo v místě TECHNICKÉ POŽADAVKY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE výkvěty nelze proto uz jako vadu. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání a jejich dodávky se realizují vždy pouze na základě vykládky, zajišťuje li dle požadavku odběrate- 9. Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b) c) určení odběratelem do 90 minut od příjezdu, může 1. Dodavatel ve smyslu zákona č. 22/97 Sb., o tech- barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů. písemné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo le dopravu dodavatel. Dodavatel neodpovídá za a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen vzít dodavatel účtovat odběrateli prostoje vozidla dle nických požadavcích na výrobky, vydal dle V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotře- SMLOUVA škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. 2. Výrobky je oprávněn odebrat osobně odběratel, palety a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za palety svého platného ceníku a odběratel je povinen tyto prostoje dodavateli uhradit. tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh Prohlášení o shodě výrobků, která jsou bitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, 1. Dodávky výrobků a a poskytování služeb se popř. odběratelem zmocněná třetí osoba. Plná moc a prokladový materiál ve výši 90 % z ceny bez DPH. 5. bude odběratelem uhrazena takto: uložena na prodejních místech ů a u vedou- který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, uskutečňují na základě písemné smlouvy, čímž není musí obsahovat: Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve pro- a) platba v hotovosti odběratel, popř. jím pově- cího oddělení kontroly a řízení jakosti dodavatele. může spotřebitel podat návrh na mimosoudní dotčen způsob uzavření smlouvy dle následujícího a) základní údaje o zmocniteli (jméno, sídlo nebo spěch odběratele dobropis. řená třetí osoba, uhradí cenu v hotovosti při Při vlastních dodávkách výrobků na žádost odbě- řešení takového sporu určenému subjektu odstavce písm. a) těchto OP. Za písemnou formu bydliště, IČ, DIČ, telefon) 10. V případě, že ve smlouvě není dohodnuto přesné odběru výrobků v místě plnění ratele předloží dodavatel příslušné Prohlášení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kte- se považuje i uzavření smlouvy prostřednictvím b) úplné údaje o zmocněnci (jméno, sídlo nebo datum odběru, může odběratel, popř. jím pověřená b) platba na zálohovou fakturu na základě o shodě k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii. rým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspekto- u a faxu. Změny v ujednáních smluvních stran bydliště, IČ, DIČ, telefon) třetí osoba, výrobky odebrat pouze po předchozí vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků, 2. Dodavatel poskytuje objedeli záruku na jakost rát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2 mohou být prováděny pouze v písemné formě. c) k čemu předkladatele tato plná moc zmocňuje dohodě s dodavatelem, popř. na základě výzvy a/nebo služeb budou zahájeny po uhra- v délce 24 měsíců, záruka za jakost začíná běžet ( web: adr.coi.cz). 2. K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem může dojít: (včetně čísla smlouvy) d) dobu platnosti plné moci dodavatele. 11. Odběratel se zavazuje, že výrobky odebere zení zálohy odběratelem. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel odběrateli ode dne převzetí výrobků. 3. Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ a) ústně: při osobním odběru předáním a převzetím e) razítko, podpis zmocnitele a zmocněnce. v daném termínu s max. posunem 14 kalendářních fakturu daňový doklad, kde bude uhrazená v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné 1. Smluvní podmínky mezi dodavatelem a odběra- výrobků a na základě vystavení dodacího listu Plná moc v jednom vyhotovení zůstává uložena dní. Pokud odběratel nedodrží ani tento posunutý záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura manipulace s výrobky a m, na vady způsobené telem lze sjed individuálně s ohledem na kon- a zaplacením ceny v hotovosti, u dodavatele. termín, je dodavatel oprávněn po tomto termínu uhrazena do sedmi dnů po datu její splatnosti, odběratelem nebo třetí osobou a na nedodržení krétní obchodní případ. b) písemnou formou: 3. Dodavatel není povinen prověřovat osoby jednající účtovat poplatek za uskladnění ve výši 2 % z ceny má dodavatel právo od smlouvy odstoupit technologických a montážních předpisů a návodů 2. Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto OP, se ve věcech Písemná objednávka odběratele je návrhem na uza- za odběratele, i pokud se jedná o dopravce výrobků uskladněných výrobků za každý započatý den pro- a provést storno vystavené zálohové faktury. dodavatele. neupravených těmito OP řídí českými práv- vření smlouvy. Objednávka musí obsahovat přesnou pro odběratele. Uvedením čísla občanského průka- dlení. Pokud nebudou výrobky vyrobené na zakázku Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena 4. Odběratel je povinen co nejdříve po přechodu ními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., specifikaci, jeho množství, místo a způsob zu, jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ odebrány odběratelem do 30 dnů od posunutého práva dodavatele na úhradu sankčních postihů, nebezpečí škody na věci provést prohlídku věci. občanským zákoníkem. dodání. Nedílnou součástí objednávky odběratele na jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost termínu dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok které je odběratel dodavateli povinen uhradit. Zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, rozmě- 3. V případě odlišností ve znění platí ustanovení výrobky a vyráběné na zakázku je jeho výrobní dodavatele předat výrobky odběrateli. na zaplacení ceny tohoto a toto může Dodavatel přitom neodpovídá za škodu způ- rové odchylky, množství atd.) je odběratel povinen v následujícím pořadí: smlouva pro konkrétní dokumentace. Samotná smlouva je uzavřena potvr- 4. Vlastnické právo k věci, popř. k dílu být odběrateli vyfakturováno. sobenou nerealizováním původně sjednaného vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu poté, obchodní případ, rámcová smlouva, obchodní zením objednávky dodavatelem. Objednávka a po- nabývá odběratel až úplným zaplacením ceny. 12. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli závazku. kdy měl možnost tuto prohlídku provést. U výrobků podmínky. tvrzení objednávky mohou být následně dle dohody 5. Na dodané výrobky vystaví dodavatel dodací list, nedodáním výrobků a služeb z důvodu vyšší moci, c) platba na fakturu ve lhůtě splatnosti stano- a, které je paletováno, je povinen odběra- 4. Tyto OP nahrazují v plném rozsahu OP z smluvních stran nahrazeny písemnou smlouvou kterým prokazuje svoje plnění. tj. zejména z důvodu povětrnostních vlivů, při pře- vené smlouvou. tel vytknout vady do okamžiku jejich zabudování, s podpisy smluvních stran na jedné listině. 6. V případě, že dodavatel zajišťuje na základě poža- rušení dodávky elektrické energie do svých ů, 6. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňo- ale nejpozději do 15 dnů od převzetí. Skryté vady Platnost od Postup uvedený v předchozím odstavci může davku odběratele dopravu výrobků, je povinen požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí. vého dokladu dle zákona o DPH ve znění platném je odběratel povinen vytknout bez zbytečného být nahrazen přímo uzavřením písemné smlouvy s podpisy smluvních stran na jedné listině. Na vy- výrobky zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně výrobků vhodnými obaly. PLATEBNÍ PODMÍNKY ke dni vystavení faktury. 7. Fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje odkladu poté, co je zjistil. 5. Dodavatel se zavazuje odstraňovat oprávněné žádání odběratele zašle dodavatel odběrateli návrh 7. Obaly se rozumí palety, proklady a další předměty 1. výrobků a nebo služeb je stanovena dohodou a nesplňující zákonné a smluvní náležitosti nebo vady na základě písemné reklamace odběratele. smlouvy. sloužící k zajištění výrobků během přepravy a skla- smluvních stran. K těmto cenám může dodavatel obsahující nesprávné cenové údaje, je odběratel Reklamace musí obsahovat popis vady, její přesnou za Prefa Brno a.s. 4. Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje výrobky, dování. Nevratné obaly fakturuje dodavatel odběra- poskytnout odběrateli slevy. Na poskytnutí slevy oprávněn do 5 kalendářních dnů od jejich doručení specifikaci a požadavek reklamujícího. Rekla- Ing. Jaroslav Starosta a nebo služby dodat dle podmínek sjedna- teli společně s dodávkami výrobků a nebo. nemá odběratel právní nárok. Ceny výrobků a vrátit zpět bez proplacení dodavateli s tím, že není mace musí být zaslána nebo jinak dodána do sídla místopředseda představenstva 8 tel.: fax: CENÍK

6 2.1 KANALIZACE TROUBY TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, ČD - osvědčení SŽDC, CV - trouba s čedičovou výstelkou - výroba na zakázku [Kč] bez DPH s DPH Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 30/250 CV / ks St TBH-Q 30/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 40/ / ks St TBH-Q 40/250 SC 400/ ks St TBH-Q 40/200 PR 400/ ks St TBH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St TBH-Q 40/250 CV / ks St TBH-Q 40/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 50/ / ks St TBH-Q 50/250 SC 500/ ks St TBH-Q 50/200 PR 500/ ks St TBH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St TBH-Q 50/250 CV / ks St TBH-Q 50/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 60/ / ks St TBH-Q 60/250 SC 600/ ks St TBH-Q 60/200 PR 600/ ks St TBH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St TBH-Q 60/250 CV / ks St TBH-Q 60/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 80/ / ks St TBH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St TBH-Q 80/250 RIM 800/ ks St TBH-Q 80/250 SC 800/ ks St TBH-Q 80/250 CV / ks St TBH-Q 80/250 CV / ks St TBH-Q 80/250 CV / ks St TBH-Q 80/200 PR 800/ ks St TBH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St TBH-Q 80/200 PR CV / ks St TBH-Q 80/200 PR CV / ks St TBH-Q 80/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 100/ / ks St TBH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St TBH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St TBH-Q 100/250 SC 1000/ ks St TBH-Q 100/250 CV / ks St TBH-Q 100/250 CV / ks St TBH-Q 100/250 CV / ks St TBH-Q 100/200 PR 1000/ ks St TBH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St TBH-Q 100/200 PR CV / ks St TBH-Q 100/200 PR CV / ks St TBH-Q 100/200 PR CV / ks St [Kč] [kg/] bez DPH s DPH Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 120/ / ks St TBH-Q 120/250 SC 1200/ ks St TBH-Q 120/250 BT 1200/ ks St TBH-Q 120/250 CV / ks St TBH-Q 120/250 CV / ks St TBH-Q 120/250 CV / ks St TBH-Q 120/200 PR 1200/ ks St TBH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St TBH-Q 120/200 PR CV / ks St TBH-Q 120/200 PR CV / ks St TBH-Q 120/200 PR CV / ks St Trouba přímá betonová DN TBP-Q 140/ / ks St TBP-Q 140/250 CV / ks St TBP-Q 140/250 CV / ks St TBP-Q 140/250 CV / ks St TBP-Q 140/200 PR 1400/ ks St TBP-Q 140/200 PR CV / ks St TBP-Q 140/200 PR CV / ks St TBP-Q 140/200 PR CV / ks St Trouba přímá betonová DN TBP-Q 160/ / ks St TBP-Q 160/ / ks St TBP-Q 160/200 CV / ks St TBP-Q 160/200 CV / ks St TBP-Q 160/200 CV / ks St TBP-Q 160/100 PR 1600/ ks St TBP-Q 160/100 PR CV / ks St TBP-Q 160/100 PR CV / ks St TBP-Q 160/100 PR CV / ks St Trouba přímá betonová DN TBP-Q 180/ / ks St TBP-Q 180/200 CV / ks St TBP-Q 180/200 CV / ks St TBP-Q 180/200 CV / ks St Trouba přímá betonová DN TBP-Q 200/ / ks Ku TBP-Q 200/200 CV / ks Ku TBP-Q 200/200 CV / ks Ku TBP-Q 200/200 CV / ks Ku Trouba přímá betonová DN TBP-Q 220/ / ks Ho TBP-Q 220/200 CV / ks Ho TBP-Q 220/200 CV / ks Ho TBP-Q 220/200 CV / ks Ho Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 30/ / ks St TZH-Q 30/250 SC 300/ ks St TZH-Q 30/200 PR 300/ ks St TZH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St TZH-Q 30/250 CV / ks St TZH-Q 30/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 40/ / ks St TZH-Q 40/250 SC 400/ ks St TZH-Q 40/200 PR 400/ ks St TZH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St TZH-Q 40/250 CV / ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 11

7 [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TZH-Q 40/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 50/ / ks St TZH-Q 50/250 SC 500/ ks St TZH-Q 50/200 PR 500/ ks St TZH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St TZH-Q 50/250 CV / ks St TZH-Q 50/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 60/ / ks St TZH-Q 60/250 SC 600/ ks St TZH-Q 60/200 PR 600/ ks St TZH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St TZH-Q 60/250 CV / ks St TZH-Q 60/200 PR CV / ks St CD TZH-Q 60/250 ČD 600/ ks St CD TZH-Q 60/200 PR ČD 600/ ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 80/ / ks St TZH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St TZH-Q 80/250 RIM 800/ ks St TZH-Q 80/250 SC 800/ ks St TZH-Q 80/250 CV / ks St TZH-Q 80/250 CV / ks St TZH-Q 80/250 CV / ks St TZH-Q 80/200 PR 800/ ks St TZH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St TZH-Q 80/200 PR CV / ks St TZH-Q 80/200 PR CV / ks St TZH-Q 80/200 PR CV / ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 100/ / ks St TZH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St TZH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St TZH-Q 100/250 SC 1000/ ks St TZH-Q 100/250 CV / ks St TZH-Q 100/250 CV / ks St TZH-Q 100/250 CV / ks St TZH-Q 100/200 PR 1000/ ks St TZH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St TZH-Q 100/200 PR CV / ks St TZH-Q 100/200 PR CV / ks St TZH-Q 100/200 PR CV / ks St CD TZH-Q 100/250 ČD 1000/ ks St CD TZH-Q 100/200 PR ČD 1000/ ks St Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 120/ / ks St TZH-Q 120/250 SC 1200/ ks St TZH-Q 120/250 BT 1200/ ks St TZH-Q 120/250 CV / ks St TZH-Q 120/250 CV / ks St TZH-Q 120/250 CV / ks St TZH-Q 120/200 PR 1200/ ks St TZH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St TZH-Q 120/200 PR CV / ks St TZH-Q 120/200 PR CV / ks St TZH-Q 120/200 PR CV / ks St CD TZH-Q 120/250 ČD 1200/ ks St CD TZH-Q 120/200 PR ČD 1200/ ks St [Kč] [kg/] bez DPH s DPH Trouba přímá železobetonová DN TZP-Q 140/ / ks St TZP-Q 140/250 CV / ks St TZP-Q 140/250 CV / ks St TZP-Q 140/250 CV / ks St TZP-Q 140/200 PR 1400/ ks St TZP-Q 140/200 PR CV / ks St TZP-Q 140/200 PR CV / ks St TZP-Q 140/200 PR CV / ks St CD TZP-Q 140/250 ČD 1400/ ks St CD TZP-Q 140/200 PR ČD 1400/ ks St Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 160/ / ks St TZP-Q 160/ / ks St TZP-Q 160/200 CV / ks St TZP-Q 160/200 CV / ks St TZP-Q 160/200 CV / ks St TZP-Q 160/100 PR 1600/ ks St TZP-Q 160/100 PR CV / ks St TZP-Q 160/100 PR CV / ks St TZP-Q 160/100 PR CV / ks St CD TZP-Q 160/200 ČD 1600/ ks St CD TZP-Q 160/100 PR ČD 1600/ ks St Deska zákrytová pro spouštěné studny DN TZK 204/ x ks Ho Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 180/ / ks St TZP-Q 180/200 CV / ks St TZP-Q 180/200 CV / ks St TZP-Q 180/200 CV / ks St CD TZP-Q 180/200 ČD 1800/ ks St Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 200/ / ks Ku TZP-Q 200/200 CV / ks Ku TZP-Q 200/200 CV / ks Ku TZP-Q 200/200 CV / ks Ku Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 220/ / ks Ho TZP-Q 220/200 CV / ks Ho TZP-Q 220/200 CV / ks Ho TZP-Q 220/200 CV / ks Ho Trouby přímé DN 2400, DN 2600 dle individuální cenové kalkulace Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q /15/17 600/170/ ks Ho TBX-Q 60-80/15/17 800/170/ ks Ho TBX-Q 80-80/15/17 800/170/ ks Ho TBX-Q /15/ /170/ ks Ho TBX-Q /15/ /170/ ks Ho TBX-Q /20/ /200/ ks Ho TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ - VÝROBA NA ZAKÁZKU Trouby protlakové železobetonové jsou dodávány včetně manžety a dřevotřískového mezikruží. LM - sklolaminátová manžeta, OM - ocelová manžeta, NM - nerezová manžeta, CV - trouba s čedičovou výstelkou Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 800/ ks St TZT-Q /199 OM 800/ ks St TZT-Q /199 NM 800/ ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 13

8 [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1000/ ks St TZT-Q /199 OM 1000/ ks St TZT-Q /199 NM 1000/ ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1200/ ks St TZT-Q /199 OM 1200/ ks St TZT-Q /199 NM 1200/ ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St TZT-Q /199 LM CV / ks St TZT-Q /199 OM CV / ks St TZT-Q /199 NM CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St TZT-Q /250 CV / ks St TZT-Q /250 CV / ks St TZT-Q /250 CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St TZT-Q /200 CV / ks St TZT-Q /200 CV / ks St TZT-Q /200 CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St TZT-Q /200 CV / ks St TZT-Q /200 CV / ks St TZT-Q /200 CV / ks St Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks Ku TZT-Q /200 CV / ks Ku TZT-Q /200 CV / ks Ku TZT-Q /200 CV / ks Ku Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks Ho TZT-Q /200 CV / ks Ho TZT-Q /200 CV / ks Ho [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TZT-Q /200 CV / ks Ho TROUBY VEJČITÉ HRDLOVÉ - VÝROBA NA ZAKÁZKU PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou Dle požadavku zákazníka jsme schopni zabudovat čedičový žlab s bočnicí Trouba vejčitá betonová 500/ TBO-Q 50/75/ /750/ ks St TBO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St TBO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St TBO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St TBO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St TBO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St Trouba vejčitá betonová 600/ TBO-Q 60/90/ /900/ ks St TBO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St TBO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St TBO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St TBO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St TBO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St Trouba vejčitá betonová 700/ TBO-Q 70/105/ /1050/ ks St TBO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St TBO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St TBO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St TBO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St TBO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St Trouba vejčitá betonová 800/ TBO-Q 80/120/ /1200/ ks St TBO-Q 80/120/250 SC 800/1200/ ks St TBO-Q 80/120/250 CV 800/1200/ ks St TBO-Q 80/120/200 PR 800/1200/ ks St TBO-Q 80/120/200 PR SC 800/1200/ ks St TBO-Q 80/120/200 PR CV 800/1200/ ks St Trouba vejčitá betonová 900/ TBO-Q 90/135/ /1350/ ks St TBO-Q 90/135/250 SC 900/1350/ ks St TBO-Q 90/135/250 CV 900/1350/ ks St TBO-Q 90/135/200 PR 900/1350/ ks St TBO-Q 90/135/200 PR SC 900/1350/ ks St TBO-Q 90/135/200 PR CV 900/1350/ ks St Trouba vejčitá železobetonová 500/ TZO-Q 50/75/ /750/ ks St TZO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St TZO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St TZO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St TZO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St TZO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St Trouba vejčitá železobetonová 600/ TZO-Q 60/90/ /900/ ks St TZO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St TZO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St TZO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St TZO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St TZO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St Trouba vejčitá železobetonová 700/ TZO-Q 70/105/ /1050/ ks St TZO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St TZO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 15

9 [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TZO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St TZO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St TZO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St Trouba vejčitá železobetonová 800/ TZO-Q 80/120/ /1200/ ks St TZO-Q 80/120/250 SC 800/1200/ ks St TZO-Q 80/120/250 CV 800/1200/ ks St TZO-Q 80/120/200 PR 800/1200/ ks St TZO-Q 80/120/200 PR SC 800/1200/ ks St TZO-Q 80/120/200 PR CV 800/1200/ ks St Trouba vejčitá železobetonová 900/ TZO-Q 90/135/ /1350/ ks St TZO-Q 90/135/250 SC 900/1350/ ks St TZO-Q 90/135/250 CV 900/1350/ ks St TZO-Q 90/135/200 PR 900/1350/ ks St TZO-Q 90/135/200 PR SC 900/1350/ ks St TZO-Q 90/135/200 PR CV 900/1350/ ks St TROUBY ŽLABOVÉ CV-B trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí, CV-CV trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-B / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St TBH-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /250 CV-B / ks St TBP-Q /250 CV-B / ks St TBP-Q /250 CV-B / ks St TBP-Q /250 CV-CV / ks St TBP-Q /250 CV-CV / ks St TBP-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /200 CV-B / ks St TBP-Q /200 CV-B / ks St TBP-Q /200 CV-B / ks St TBP-Q /200 CV-CV / ks St TBP-Q /200 CV-CV / ks St TBP-Q /200 CV-CV / ks St Trouba žlabová železobetonová DN 1000 VÝROBA NA ZAKÁZKU TZH-Q /250 CV-B / ks St TZH-Q /250 CV-B / ks St TZH-Q /250 CV-B / ks St TZH-Q /250 CV-CV / ks St TZH-Q /250 CV-CV / ks St TZH-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová železobetonová DN 1200 VÝROBA NA ZAKÁZKU TZH-Q /250 CV-B / ks St TZH-Q /250 CV-B / ks St TZH-Q /250 CV-B / ks St [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TZH-Q /250 CV-CV / ks St TZH-Q /250 CV-CV / ks St TZH-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová železobetonová DN 1400 VÝROBA NA ZAKÁZKU TZP-Q /250 CV-B / ks St TZP-Q /250 CV-B / ks St TZP-Q /250 CV-B / ks St TZP-Q /250 CV-CV / ks St TZP-Q /250 CV-CV / ks St TZP-Q /250 CV-CV / ks St Trouba žlabová železobetonová DN 1600 VÝROBA NA ZAKÁZKU TZP-Q /200 CV-B / ks St TZP-Q /200 CV-B / ks St TZP-Q /200 CV-B / ks St TZP-Q /200 CV-CV / ks St TZP-Q /200 CV-CV / ks St TZP-Q /200 CV-CV / ks St KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN OZ KANALIZACE KANALIZAČNÍ ŠACHTY 2.2 [kg/] [Kč] bez DPH s DPH šachetního kompletu se tvoří individuálně na každou zakázku dle projektové dokumentace. OZ - obchodní. Prodejní místo výrobní a Praha. Deska zákrytová /OZ TZK-Q 200/ PS 1000/800/ ks St Konus /OZ TBR-Q 500/1000x800/120 KPS 1000/800/ ks St /OZ TBR-Q 600/800x625/120 KPS 800/625/ ks St Skruž /OZ TBS-Q.800/1000/120 PS 800/1000/ ks St /OZ TBS-Q.800/500/120 PS 800/500/ ks St /OZ TBS-Q.800/250/120 PS 800/250/ ks St Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 800 (OZ) /OZ Elastomerové těsnění DN ks St Šachtové díly DN 800 PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Skruž výšky 250 mm A TBS-Q.1 80/25/9 800/250/ ks St TBS-Q.1 80/25/9 PS 800/250/ ks St Skruž výšky 500 mm A TBS-Q.1 80/50/9 800/500/ ks St TBS-Q.1 80/50/9 PS 800/500/ ks St Skruž výšky mm A TBS-Q.1 80/100/9 800/1000/ ks St TBS-Q.1 80/100/9 PS 800/1000/ ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 17

10 [kg/] [Kč] bez DPH s DPH KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 TYP Q.1 Šachtové díly DN 1000, síla stěny 90 mm Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Konus TBR-Q /58/9 KPS 1000/625/ ks St Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St TBS-Q.1 100/25/9 PS 1000/250/ ks St Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St TBS-Q.1 100/50/9 PS 1000/500/ ks St Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/ ks St Šachtové díly DN 1000, síla stěny 100 mm Konus A TBR-Q /58/10 KPS 1000/625/ ks St Skruž výšky 250 mm A TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St A TBS-Q.1 100/25/10 PS 1000/250/ ks St Skruž výšky 500 mm A TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St A TBS-Q.1 100/50/10 PS 1000/500/ ks St Skruž výšky 1000 mm A TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St A TBS-Q.1 100/100/10 PS 1000/1000/ ks St Šachtové díly DN 1000, síla stěny 120 mm KPS kapsové plastové stupadlo, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Konus TBR-Q /58/12 KPS 1000/625/ ks St Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St TBS-Q.1 100/25/12 PS 1000/250/ ks St Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St TBS-Q.1 100/50/12 PS 1000/500/ ks St Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St TBS-Q.1 100/100/12 PS 1000/1000/ ks St Šachtová dna kanalizačních šachet DN VÝROBA NA ZAKÁZKU OZ obchodní. Dno výšky 600 mm přímé G TBZ-Q.1 100/60 V max /600x ks St Dno výšky 800 mm přímé G TBZ-Q.1 100/80 V max /800x ks St Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max /1000x ks St Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Dno jednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/53 KOM V /525x ks St TBZ-Q.1 100/58 KOM V /575x ks St TBZ-Q.1 100/63 KOM V /625x ks St TBZ-Q.1 100/68 KOM V /675x ks St TBZ-Q.1 100/78 KOM V /775x ks St [Kč] [kg/] bez DPH s DPH TBZ-Q.1 100/88 KOM V /875x ks St TBZ-Q.1 100/98 KOM V /975x ks St je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků. Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000 (OZ) /OZ EMT DN k s S t Poklopy OZ obchodní Poklop litinový KASI (OZ) /OZ KA 01 Poklop zab. BEGU "A1" PARK A15 vnitř. prům. 605 mm 70 ks Ku, St /OZ KA 02 Poklop litinový BEGU "A2" PARK A15 vnitř. prům. 605 mm 53 ks Ku, St /OZ KB 01 Poklop zab. BEGU "B1" B125 vnitř. prům. 605 mm 97 ks Ku, St /OZ KB 02 Poklop zab. BEGU "B2" B125 s odv. vnitř. prům. 605 mm 111 ks Ku, St /OZ KB 03 Poklop litinový bez odvět."b3" B125 vnitř. prům. 605 mm 96 ks Ku, St /OZ KD 01 Poklop zab. BEGU s odvět. DIN "D1" D400 vnitř. prům. 610 mm 165 ks Ku, St /OZ KD 02-T Poklop zab. BEGU bez odvět. "D2-T" D400 vnitř. prům. 610 mm 96 ks Ku, St /OZ KD 03 Poklop litinový s odvětráním "D3" D400 vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St /OZ KD 05 Poklop litinový bez odvět. "D5" D400 vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St /OZ KD 06 Poklop zab. BEGU s odvět. "D6" D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St /OZ KD 07 Poklop zab. BEGU bez odvět. na klíč "D7" D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St Poklop vzor BRNO (OZ) /OZ Poklop litinový - vzor Brno vnitř. prům. 610 mm 92 ks St Poklop kompozitní (OZ) /OZ Poklop s rámem a zámky A15 vnitř. prům. 610 mm 15 ks Ku, St /OZ Poklop s rámem a zámky B125 vnitř. prům. 610 mm 22 ks Ku, St /OZ Poklop s komp. rámem včetně těsnění a zámků D100 vnitř. prům. 610 mm 50 ks Ku, St Ceny jiných typů poklopů se stanovují individuální cenovou nabídkou. Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) /OZ TBW-Q.1 63/4 625/120/40 28 ks St /OZ TBW-Q.1 63/6 625/120/60 40 ks St /OZ TBW-Q.1 63/8 625/120/80 54 ks St /OZ TBW-Q.1 63/10 625/120/ ks St /OZ TBW-Q.1 63/12 625/120/ ks St /OZ TBW-Q.1 63/ /120/ ks St Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1200 TYP Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q /1000/ ks Ho Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho Skruž TBS-Q.1 120/ /500/ ks St TBS-Q.1 120/50 PS 1200/500/ ks St TBS-Q.1 120/ /1080/ ks St TBS-Q.1 120/100 PS 1200/1080/ ks St Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/120 V x1200x ks St TBZ-Q.1 120/120 V80 CV x1200x ks St TBZ-Q.1 120/120 V50/ x1200x500/ ks St TBZ-Q.1 120/120 V50/75 CV 1200x1200x500/ ks St TBZ-Q.1 120/120 V60/ x1200x600/ ks St TBZ-Q.1 120/120 V60/90 CV 1200x1200x600/ ks St Dno jednolité šachtové KOMPAKT je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků TBZ-Q.1 120/113 KOM V max x1130x800 ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 19

11 [Kč] [kg/] bez DPH s DPH Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1200 (OZ) /OZ EMT DN k s S t KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 TYP Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q /1000/ ks Ho Deska zákrytová Skruž TZK-Q / /625/ ks Ho J TBS-Q.1 150/ /500/ ks St J TBS-Q.1 150/50 PS 1500/500/ ks St J TBS-Q.1 150/ /1000/ ks St J TBS-Q.1 150/100 PS 1500/1000/ ks St Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V x1585x ks St TBZ-Q.1 150/184 V x1835x ks St TBZ-Q.1 150/184 V120 CV x1835x ks St TBZ-Q.1 150/159 V70/ x1585x700/ ks St TBZ-Q.1 150/159 V70/105 CV 1800x1585x700/ ks St TBZ-Q.1 150/184 V80/ x1835x800/ ks St TBZ-Q.1 150/184 V80/120 CV 1800x1835x800/ ks St TBZ-Q.1 150/184 V90/ x1835x900/ ks St TBZ-Q.1 150/184 V90/135 CV 1800x1835x900/ ks St Dno jednolité šachtové KOMPAKT je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků TBZ-Q.1 150/139 KOM V max x1388x1000 ks St Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1500 (OZ) /OZ EMT DN k s S t KANALIZAČNÍ ŠACHTY ČTVERCOVÉ WN 1500 ZDC zákrytová deska čtvercová, SKC skruž čtvercová, BZC základový dílec čtvercový, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, V15-V60 průměr odtoku Deska přechodová TZK-Q /27 ZDC PS 1500/1800/ ks Ho Deska zákrytová TZK-Q /18 ZDC 1500/1800/ ks Ho Skruž čtvercová TZS-Q 150/100 SKC 1500/1800/ ks St TZS-Q 150/50 SKC PS 1500/1800/ ks St TZS-Q 150/100 SKC PS 1500/1800/ ks St TZS-Q 150/150 SKC PS 1500/1800/ ks St Dno čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St TZZ-Q 150/160 BZC PS V /1800/ ks St KANALIZAČNÍ ŠACHTY VELKOROZMĚROVÉ dle individuální cenové kalkulace. VPUSŤ HORSKÁ S PRESTENCEM KANALIZACE HORSKÉ VPUSTI [kg/] [Kč] bez DPH s DPH OZ obchodní HBV 65/127/ /620/ ks Ho HBV 65/127/ /650/ ks Ho /OZ Mříž dvojitá B125 OZ 1200/ ks Ho /OZ Mříž kompozitní PREFAGRID s rámem - B / ks Ho /OZ Mříž kompozitní PREFAGRID s rámem - C / ks Ho KANALIZACE STUDNY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY STUDNY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY Studny ZD zákrytová deska [kg/] [Kč] bez DPH s DPH Poklop dvojdílný (zákrytová deska) TBN 98/7 ZD 980/ ks St TBN 124/7 ZD 1240/ ks St Skruž DN A TBS-Q 80/25/9 800/250/ ks St A TBS-Q 80/50/9 800/500/ ks St A TBS-Q 80/100/9 800/1000/ ks St Skruž DN TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St Šachty vodoměrné SK skruž, SK1 skruž s 1 stupadlem, SK2 skruž se 2 stupadly, ZD1 zákrytová deska, ZD2 zákrytová deska s poklopem, D šachtové dno PVS 120/90/50 SK 1200/900/ ks Ho PVS 120/90/50 SK1 1200/900/ ks Ho PVS 120/90/50 SK2 1200/900/ ks Ho PVS 136/106/10 ZD1 1360/1060/ ks Ho PVS 136/106/10 ZD2 1360/1060/ ks Ho PVS 136/106/10 D 1360/1060/ ks Ho Zákrytová deska - NOVINKA PVS 144/114/20 ZD1 D /1140/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD2 D /2100/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD1 B /1140/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD2 B /2100/ ks Ho Vodoměrné šachty - NOVINKA PVS 120/90/180 D /1140/ ks Ho PVS 120/90/180 B /1140/ ks Ho tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 21

12 2.5 KANALIZACE DEŠŤOVÉ VPUSTĚ DEŠŤOVÉ VPUSTĚ Dílce dešťové vpustě DN 500 [kg/] CP čtvercový poklop, SN skruž nízká, SV skruž vysoká, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KN kaliště nízké, KV kaliště vysoké, KO kaliště s odtokem, KOD kaliště s dolním odtokem, KOH kaliště s horním odtokem, OZ obchodní. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm. cena výrobní prodejní místo Oslavany /OZ TBV-10/a - OZ 510/250/60 22 ks St TBV-Q 50/20 CP 500/190x65 70 ks St TBV-Q 50/29 SN 500/290x65 76 ks St TBV-Q 50/59 SV 500/590x ks St TBV-Q 50/59 SO 500/590x ks St TBV-Q 50/59 SO 15 PVC 500/590x ks St TBV-Q 50/59 SO 20 PVC 500/590x ks St TBV-Q 50/59 SO BRNO 500/590x ks St TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC 500/645x ks St TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC 500/645x ks St TBV-Q 50/19 KN 500/225x ks St TBV-Q 50/49 KV 500/525x ks St TBV-Q 50/79 KV BRNO 500/820x ks St TBV-Q 50/21 KO 500/245x ks St TBV-Q 50/21 KO 15 PVC 500/245x ks St TBV-Q 50/21 KO 20 PVC 500/245x ks St TBV-Q 50/33 KO 500/365x ks St TBV-Q 50/33 KO 2 x 15 PVC 500/365x ks St TBV-Q 50/33 KO 2 x 20 PVC 500/365x ks St TBV-Q 50/92 KV 500/920x ks St TBV-Q 50/92 KOD 15 PVC 500/920x ks St TBV-Q 50/92 KOD 20 PVC 500/920x ks St TBV-Q 50/92 KOH 15 PVC 500/920x ks St TBV-Q 50/92 KOH 20 PVC 500/920x ks St Mříž vtoková (OZ) /OZ Rám s mříží, zatížení 25 tun 500/ ks St /OZ Rám s mříží, zatížení 40 tun 500/ ks St /OZ Rám s mříží M3, zatížení 25 tun 500/ ks St /OZ Kompletní mříž ŘSD D400 s pantem 50 ks St /OZ Kalový koš - žárově pozinkovaný plech vysoký UA4V 9 ks St /OZ Kalový koš - žárově pozinkovaný plech nízký UB1 9 ks St Dílce dešťové vpustě DN 450 SH skruž horní, SS skruž střední, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KO kaliště s odtokem, KN kaliště nízké, VP vyrovnávací prstenec, OZ obchodní. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm. cena [kg/] výrobní prodejní místo Oslavany TBV-Q 45/45 SO /450x50 90 ks St TBV-Q 45/45 SO 20 PVC 450/450x50 90 ks St TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC 450/645x ks St TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC 450/645x ks St TBV-Q 45/24 KN 450/240x50 67 ks St TBV-Q 45/25 KO /250x ks St TBV-Q 45/25 KO 15 PVC 450/245x ks St TBV-Q 45/25 KO /245x ks St TBV-Q 45/37 2 x KO /370x ks St TBV-Q 45/25 KO 20 PVC 450/245x ks St TBV-Q 45/37 2 x KO /370x ks St TBV-Q 45/37 2 x KO 15 PVC 450/370x ks St TBV-Q 45/37 2 x KO 20 PVC 450/370x ks St POZNÁMKY OZ TBV-Q 10/a - OZ 510/250/40 14 ks St /OZ /OZ TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500 TBV-Q 10d vyrovnávací prstenec pro mříž curb - king 300/ ks St ks St /OZ TBV-Q 11/325 konus 61 ks St TBV-Q 45/30 SH 450/295x50 55 ks St TBV-Q 45/57 SH 450/570x ks St TBV-Q 45/30 SS 450/295x50 54 ks St TBV-Q 45/57 SS 450/570x ks St TBV-Q 45/45 SO /450x50 90 ks St TBV-Q 45/45 SO 15 PVC 450/450x50 90 ks St tel.: fax: CENÍK 2017 KANALIZACE 23

13 3.1 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BARVY ZÁKLADNÍ BARVY LUX VZORNÍK LITÝCH VÝROBKŮ BARVY ZÁKLADNÍ MELÍRY BARVY LUX ural hnědá bílá žlutá ural ural () hnědá (tmh) Rhodos Santorini bílá (bil) červená písková oranžová smetanová hnědá červená (cer) písková (pis) Korsika Korfu žlutá (zlu) černá karamelová písková černá (blk) karamelová (kar) Madeira Kréta oranžová (oranž) BARVY MOŘENÍM ebony cofee - barva přírodní šedá (ural) Elba Canaria smetanová (sme) POVRCH TRYSKANÝ béžová Barvy základní pis - barva písková cer - barva červená tmh - barva hnědá blk - barva černá kar - barva karamelová Melíry RHODOS - kombinace červená, oranžová, žlutá SANTORINI - kombinace tmavohnědá, oranžová, žlutá KORFU - kombinace smetanová, karamelová CANARIA - kombinace smetanová, žlutá, tmavě hnědá LANZAROTE - kombinace bílá, černá oranžová MADEIRA - kombinace tmavě hnědá, smetanová ELBA - kombinace bílá, černá KORSIKA - kombinace oranžová, smetanová KRÉTA - kombinace bílá, tmavě hnědá, oranžová Lanzarote Barvy LUX bil - barva bílá zlu - barva žlutá oranž - barva oranžová sme - barva smetanová bilbao POVRCH VYMÝVANÝ cordoba leon rubí vigo červená 24 tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 25

14 3.2 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL DLAŽBA BETONOVÁ d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa HBG 30/30/5 II 300/300/ ,44 10, m 2 Os DLAŽBA BETONOVÁ d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Dlažba a obrubníky se vyrábí jako dvouvrstvé (ve značce se objevuje II) Jednovrstvé provedení dlažby a obrubníků se vyrábí u všech tvarů a tlouštěk na zakázku a cena se tvoří individuálně dle objemu zakázky. Informace o sortimentu na jednotlivých prodejných místech (Os, St, Ho, Ku) získáte na jednotlivých expedicích ů. Na označené jako OZ (obchodní ) se nevztahují slevy dle RKS, kontaktujte prosím obchodního zástupce. Plošná dlažba HBG HBG 20/20/5 II 200/200/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 20/20/5 II 200/200/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 20/20/5 II LUX 200/200/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 20/20/5 II melír 200/200/ ,00 10, m 2 Os _ _ HBG 20/20/5 II HBG 20/20/5 II HBG 20/20/5 II LUX 200/200/ ,00 10, m 2 Os /200/ ,08 10, m 2 Os /200/ ,00 10, m 2 Os HBG 40/20/5 II 200/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/20/5 II 200/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/20/5 II LUX 200/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/20/5 II melír 200/400/ ,08 10, m 2 Os _ _ HBG 40/20/5 II HBG 40/20/5 II HBG 40/20/5 II LUX 200/400/ ,00 10, m 2 Os /400/ ,08 10, m 2 Os /400/ ,08 10, m 2 Os HBG 40/40/5 II 400/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/40/5 II 400/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/40/5 II LUX 400/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 40/40/5 II melír 400/400/ ,08 10, m 2 Os _ _ HBG 40/40/5 II HBG 40/40/5 II HBG 40/40/5 II LUX 400/400/ ,00 10, m 2 Os /400/ ,08 10, m 2 Os /400/ ,08 10, m 2 Os HBG 60/40/5 II 600/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 60/40/5 II 600/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 60/40/5 II LUX 600/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG 60/40/5 II melír 600/400/ ,08 10, m 2 Os _ HBG reliéf 40/40/5 II HBG reliéf 40/40/5 II 400/400/ ,08 10,56 117,5 m 2 Os /400/ ,08 10,56 117,5 m 2 Os NOVINKA! Dlažební kameny GRANIT _ HBG 30/30/5 II 300/300/ ,44 10, m 2 Os HBG 50/50/5 II 500/500/ ,00 10, m 2 Os _ HBG 50/50/5 II 500/500/ ,00 10, m 2 Os _ HBG 50/50/5 II melír 500/500/ ,00 10, m 2 Os _ HBG 50/50/5 II vymývaná 500/500/ ,00 10, m 2 Os HBG 50/50/10 II 500/500/ ,00 5, m 2 Os _ HBG 50/50/10 II 500/500/ ,00 5, m 2 Os GRA 20/10/4 II 200/100/ ,44 11,76 94 m 2 Os _ GRA 20/10/4 II 200/100/ ,44 11,76 94 m 2 Os GRA 20/10/5 II 200/100/ ,00 9, m 2 Os _ GRA 20/10/5 II 200/100/ ,32 9, m 2 Os /OZ GRA 10/10/6 II 100/100/ ,00 8, m 2 Os _/OZ _ _ _ GRA 10/10/6 II GRA 20/10/6 II - do vyprodání zásob GRA 20/10/6 II - do vyprodání zásob GRA 20/10/6 II - od GRA 20/10/6 II - od GRA 20/10/6 II vymývaná - od /100/ ,00 8, m 2 Os /100/ ,40 8, m 2 Os /100/ ,40 8, m 2 Os /100/ ,00 9, m 2 Os /100/ ,00 9, m 2 Os /100/ ,00 9, m 2 Os GRA 20/20/6 II 200/200/ ,60 9, m 2 Os _ GRA 20/20/6 II 200/200/ ,60 9, m 2 Os GRA 10/10/8 II 100/100/ ,64 5, m 2 Os _ _ _ GRA 10/10/8 II GRA 20/10/8 II - do vyprodání zásob GRA 20/10/8 II - do vyprodání zásob GRA 20/10/8 II - od GRA 20/10/8 II - od /100/ ,64 5, m 2 Os /100/ ,36 6, m 2 Os /100/ ,36 6, m 2 Os /100/ ,00 7, m 2 Os /100/ ,00 7, m 2 Os GRA 20/20/8 II 200/200/ ,84 7, m 2 Os _ GRA 20/20/8 II Dlažební kameny GRANIT nesražená hrana 200/200/ ,84 7, m 2 Os /OZ GRA 20/10/6 II NH 200/100/ ,00 9, m 2 Os _/OZ GRA 20/10/6 II NH 200/100/ ,00 9, m 2 Os GRA 20/10/8 II NH 200/100/ ,36 6, m 2 Os _ GRA 20/10/8 II NH 200/100/ ,36 6, m 2 Os GRA 20/20/8 II NH 200/200/ ,84 7, m 2 Os _ GRA 20/20/8 II NH 200/200/ ,84 7, m 2 Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 27

15 Dlažební kameny GRANIT reliéfní _ _ Dlažební kameny GRANIT vodící línie GRA 20/10/6 II reliéf GRA 20/10/6 II reliéf GRA 20/10/8 II reliéf GRA 20/10/8 II reliéf d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 200/100/ ,40 8, m 2 Os /100/ ,40 8, m 2 Os /100/ ,00 6, m 2 Os /100/ ,00 6, m 2 Os d/š/v na na Dlažba RUBELIT skladba třech kamenů, složení kamenů: 10x8, 4x6, 10x7, 5x6, 10x10x6 NOVINKA [kg/] výrobní prodejní místa RUB 6 II NH 1263,00 9, m 2 Os _ RUB 6 II NH 1237,50 9, m 2 Os _ _ RUB 6 II NH LUX RUB 6 II NH barva vymývaná Dlažba LAZURIT skladba třech kamenů, složení kamenů: 60x26x8, 45x26x8, 30x26x8 NOVINKA 1237,50 9, m 2 Os ,00 9, m 2 Os LAZ 8 II 1408,00 7, m 2 Os Zámková dlažba RYOLIT celá H/OZ _/OZ GRA 20/20/8 II vodící linie GRA 20/20/8 II vodící linie 200/200/ ,00 8, m 2 Os /200/ ,00 8, m 2 Os RYO 20/16/6 II 200/165/ ,58 7, m 2 Os _ RYO 20/16/6 II 200/165/ ,58 7, m 2 Os RYO 20/16/8 II 200/165/ ,32 6, m 2 Os _ _ RYO 20/16/8 II RYO 20/16/8 II okrajová RYO 20/16/8 II okrajová 200/165/ ,32 6, m 2 Os /165/ ,00 6, m 2 Os /165/ ,00 6, m 2 Os okrajová RYO 10/16/8 II poloviční 99/165/ ,00 6, m 2 Os _ RYO 10/16/8 II poloviční 99/165/ ,00 6, m 2 Os RYO 20/16/10 II 200/165/ ,00 5, m 2 Os poloviční RYO 20/16/10 II _ 200/165/ ,00 5, m 2 Os Zámková dlažba RYOLIT nesražená hrana Historizující dlažba KREDO /OZ RYO 20/16/6 NH II 200/165/ ,00 8, m 2 Os _/OZ RYO 20/16/6 NH II 200/165/ ,00 8, m 2 Os RYO 20/16/8 NH II 200/165/ ,32 6, m 2 Os _ _ _ _ RYO 20/16/8 NH II RYO 20/16/8 NH II okrajová RYO 20/16/8 NH II okrajová RYO 10/16/8 NH II poloviční RYO 10/16/8 NH II poloviční RYO 20/16/10 NH II RYO 20/16/10 NH II 200/165/ ,32 6, m 2 Os /165/ ,00 7, m 2 Os /165/ ,00 7, m 2 Os /165/ ,00 6, m 2 Os /165/ ,00 6, m 2 Os /165/ ,00 5, m 2 Os /165/ ,00 5, m 2 Os KRE 24/16/6 II 240/160/ ,60 9, m 2 Os _ KRE 24/16/6 II 240/160/ ,60 9, m 2 Os _ KRE 24/16/6 II melír 240/160/ ,60 9, m 2 Os KRE 24/16/8 II 240/160/ ,84 7, m 2 Os _ KRE 24/16/8 II 240/160/ ,84 7, m 2 Os _ KRE 24/16/8 II melír 240/160/ ,84 7, m 2 Os Dlažba ARAGONIT NOVINKA ARA 40/40/6 II 400/400/ ,00 10, m 2 Os _ ARA 40/40/6 II 400/400/ ,00 10, m 2 Os _ ARA 40/40/6 II barva sme LUX 400/400/ ,60 10, m 2 Os _ ARA 40/40/6 II melír 400/400/ ,60 10, m 2 Os _ LAZ 8 II melír 1382,40 7, m 2 Os Dlažba BORIT skladba třech kamenů, složení kamenů: 21x14x6, 14x14x6, 14x7x6 NOVINKA BOR 6 II 1170,00 9, m 2 Os _ BOR 6 II barva LUX 1144,66 9, m 2 Os _ BOR 6 II melír 1144,66 9, m 2 Os _ BOR 6 II barva vymývaná Dlažba NORIT skladba třech kamenů, složení kamenů: 39x22x6, 33x12x6, 24x12x6 NOVINKA 1144,66 9, m 2 Os NOR 6 II NH 1451,00 10, m 2 Os _ NOR 6 II NH barva LUX 1425,60 10, m 2 Os _ NOR 6 II NH melír 1425,60 10, m 2 Os Dlažba SPLIT skladba čtyř kamenů, složení kamenů: 49,6x15,6x8, 49,6x11,1x8, 37,1x15,6x8, 37,1x11,1x8 NOVINKA SPI 8 II 1408,00 7, m 2 Os _ SPI 8 II 1382,40 7, m 2 Os _ SPI 8 II melír 1382,40 7, m 2 Os _ SPI 8 II LUX 1382,40 7, m 2 Os Dlažba KARNEOL skladba čtyř kamenů, složení kamenů: 60x40x6 (2 ks), 40x40x6 (2 ks), 40x20x6 (1 ks), 20x20x6 (2 ks) NOVINKA KAR 6 II 1451,00 10, m 2 Os _ KAR 6 II 1425,60 10, m 2 Os _ KAR 6 II LUX 1425,60 10, m 2 Os _ KAR 6 II melír 1425,60 10, m 2 Os Dlažba VERDELIT skladba čtyř kamenů, složení kamenů: 31x26x6, 23x23x6, 23x16x6, 16x16x VER 6 II 310/230/ ,00 8, m 2 Os _ VER 6 II 310/230/ ,00 8, m 2 Os _ VER 6 II LUX 310/230/ ,00 8, m 2 Os _ VER 6 II melír 310/230/ ,00 8, m 2 Os Zámková dlažba DIORIT /OZ DIO 22/11/6 II 226/114/ ,00 9, m 2 Os _/OZ DIO 22/11/6 II 226/114/ ,00 9, m 2 Os /OZ DIO 22/11/8 II 226/114/ ,00 8, m 2 Os _/OZ DIO 22/11/8 II 226/114/ ,00 8, m 2 Os Zámková dlažba VLNKA Zámková dlažba SYENIT /OZ VLN 22/11/6 II 222/107/ ,00 8, m 2 Os _/OZ VLN 22/11/6 II 222/107/ ,00 8, m 2 Os /OZ SYE 23/14/6 II 229/139/ ,00 10, m 2 Os _/ OZ SYE 23/14/6 II 229/139/ ,00 10, m 2 Os /OZ SYE 23/14/8 II 229/139/ ,00 7, m 2 Os _/ OZ SYE 23/14/8 II 229/139/ ,00 7, m 2 Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 29

16 3.3 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa /OZ Zastáv. obrubník bus náběhový L 1000/400/ ,00 4, ks Os ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Zatravňovací dlažba ANDEZIT, LORA AND 60/40/7 II 600/400/ ,60 48,00 24,7 ks Os AND 60/40/8 II 600/400/ ,00 40,00 28,2 ks Os /OZ /OZ /OZ A/OZ Zastáv. obrubník bus náběhový P Zastáv. obrubník bus přechodový L Zastáv. obrubník bus přechodový P Zastáv. obrubník bus přechodový L 1000/400/ / / / / / / ,00 4, ks Os ,00 4, ks Os ,00 4, ks Os ,00 4, ks Os AND 60/40/10 II 600/400/ ,00 32,00 34,0 ks Os LOR 24/24/8 II 235/235/ ,00 6, m 2 Os _ LOR 24/24/8 II 235/235/ ,00 6, m 2 Os Obrubník obloukový OZ B/OZ /OZ /OZ /OZ /OZ Zastáv. obrubník bus přechodový P Obrubník MONO II R 0,5 vnější 25 cm Obrubník MONO II R 1 vnější 25 cm Obrubník MONO II R 2 vnější 25 cm Obrubník MONO II R 0,5 vnitřní 25 cm 1000/ / ,00 4, ks Os /150/ ,00 15,00 53 ks Os /150/ ,00 15,00 59 ks Os /150/ ,00 18,00 61 ks Os /150/ ,00 9,00 72 ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/30 II 1000/150/ ,00 15,00 98,0 ks Os ABO 100/15/25 II 1000/150/ ,50 15,00 81,1 ks Os ABO 50/15/25 II 500/150/ ,00 30,00 41,0 ks Os ABO 25/15/25 II 250/150/ ,00 60,00 20,3 ks Os Obrubník bezbariérový OZ ABO 100/15/15 II N 1000/150/ ,00 25,00 51 ks Os ABO 50/15/15 II N 500/150/ ,00 50,00 25 ks Os /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ ABO 100/15/25 II LV ABO 100/15/25 II PV Zastávkový obrubník bus přímý 370 Zastávkový obrubník bus přímý 330 Zastávkový obrubník bus přímý 290 Zastáv. obrubník bus náběhový L Zastáv. obrubník bus náběhový P 1000/150/ /150/ ,00 12,00 68,2 ks Os ,00 12,00 68,2 ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ /400/ ,00 4, ks Os ,00 4, ks Os /OZ /OZ /OZ Chodníkový obrubník GRANITOID Obrubník MONO II R 1 vnitřní 25 cm Obrubník MONO II roh vnější 25 cm Obrubník MONO II roh vnitřní 25 cm 780/150/ ,00 12,00 68 ks Os x250/150/ ,00 36,00 28 ks Os x400/150/ ,00 24,00 53 ks Os ABO 100/10/25 II 1000/100/ ,00 21,00 57,6 ks Os ABO 50/10/25 II 500/100/ ,00 42,00 28,8 ks Os ABO 25/10/25 II 250/100/ ,00 84,00 14,4 ks Os ABO 100/10/20 II 1000/100/ ,00 28,00 48,0 ks Os ABO 50/10/20 II 500/100/ ,00 56,00 24,0 ks Os Parkový obrubník GRANITOID ABO 100/8/25 II 1000/80/ ,00 27,00 45,8 ks Os ABO 50/8/25 II 500/80/ ,00 54,00 22,9 ks Os ABO 25/8/25 II 250/80/ ,00 108,00 11,5 ks Os /OZ ABO 100/8/20 II 1000/80/ ,00 30,00 33,0 ks Os Zahradní obrubník GRANITOID Barvy základní i LUX pouze na objednávku podle individuální kalkulace _ _ _ ABO 100/5/20 II - do vyprodání zásob ABO 100/5/20 II celobarevný - do vyprodání zásob ABO 100/5/20 II - od ABO 100/5/20 II celobarevný - od ABO 50/5/20 II - do vyprodání zásob ABO 50/5/20 II celobarevný - do vyprodání zásob ABO 50/5/20 II - od /50/ ,00 52,00 22,5 ks Os /50/ ,00 52,00 22,5 ks Os /50/ ,00 64,00 22,5 ks Os /50/ ,00 64,00 22,5 ks Os /50/ ,00 104,00 12 ks Os /50/ ,00 104,00 12 ks Os /50/ ,00 128,00 12 ks Os _ ABO 50/5/20 II celobarevný - od /50/ ,00 128,00 12 ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 31

17 _ _ _ ABO 100/5/25 II - do vyprodání zásob ABO 100/5/25 II celobarevný - do vyprodání zásob ABI 100/5/25 II - od ABO 100/5/25 II celobarevný - od ABO 50/5/25 II - do vyprodání zásob ABO 50/5/25 II celobarevný - do vyprodání zásob ABO 50/5/25 II - od ABO 50/5/25 II _ celobarevný - od Silniční přídlažba krajník nízký a vysoký d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 1000/50/ ,00 39,00 29,1 ks Os /50/ ,00 39,00 29,1 ks Os /50/ ,00 48,00 29,1 ks Os /50/ ,00 48,00 29,1 ks Os /50/ ,00 78,00 14,6 ks Os /50/ ,00 78,00 14,6 ks Os /50/ ,00 96,00 14,6 ks Os /50/ ,00 96,00 14,6 ks Os ABK 50/25/8 II 500/250/ ,00 48,00 23,1 ks Os ABK 50/25/8 II bil 500/250/ ,00 48,00 23,1 ks Os ABK 50/25/10 II 500/250/ ,00 48,00 29,4 ks Os ABK 50/25/10 II bil 500/250/ ,00 48,00 29,4 ks Os Trávníková pojezdová obruba /OZ TPO 22/12/5 220/120/ ,00 432,00 3 ks Os _/OZ TPO 22/12/5 220/120/ ,00 432,00 3 ks Os d/š/v na na [kg/] Deska meliorační, výrobní Ho (Hodonín) do vyprodání zásob, Os (Oslavany) od výrobní prodejní místa TBM 50/50/10 500/500/ ,00 16,00 57 ks Ho TBM 50/50/10 500/500/ ,00 20,00 57 ks Os Žlab odvodňovací FILCOTEN /OZ Žlab odvodňovací 1000/126/90 632,20 66,00 9 ks Os /OZ Žlab odvodňovací s odtokem 1000/126/90 619,00 66,00 9 ks Os /OZ Rošt můstkový - zátěž do 15kN 1000/124/2 457,00 270,00 2 ks Os /OZ Rošt mřížkový - zátěž do 125kN 1000/124/2 525,00 200,00 3 ks Os /OZ Rošt litinový - zátěž do 250 kn 500/124/5 3 ks Os /OZ Materiál spojovací pro litinový rošt šroubovací ks Os /OZ Materiál spojovací pro mřížkový rošt ks Os /OZ Deska koncová 0 ks Os Žlab kabelový /OZ / OZ / OZ Deska koncová s odtokem Žlab kabelový TK1 1000/170/140 Deska krycí TK1 500/170/30 0 ks Os /170/ ,00 49,00 29 ks Os /170/30 721,00 120,00 6 ks Os Na obchodní se nevztahují slevy dle RKS. 3.5 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL DÍLCE PRO VEDENÍ POVRCHOVÉ VODY d/š/v DÍLCE PRO VEDENÍ POVRCHOVÉ VODY na na Žlab odvodňovací, výrobní Ho (Hodonín) - do vyprodání zásob, Os (Oslavany) - od [kg/] výrobní prodejní místa TBZ 50/50/13 500/500/ ,00 14,00 58 ks Ho TBZ 50/65/16 510/650/ ,00 18,00 67 ks Ho TBZ 33/65/16 330/650/ ,00 21,00 43 ks Ho TBZ 50/110/33 515/1100/ ,00 4, ks Ho TBZ 30/20/8 300/200/80 841,00 96,00 9 ks Os TBZ 50/50/13 500/500/ ,00 20,00 60 ks Os TBZ 50/65/16 510/650/ ,00 20,00 62 ks Os TBZ 33/65/16 330/650/ ,00 20,00 41 ks Os TBZ 50/105/31 515/1050/ ,00 8, ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY 3.6 PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY Svahové tvárnice NOVINKA Květináč /OZ _/OZ Svahová tvárnice DELTA Svahová tvárnice DELTA d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 300/230/ ,00 72,00 13,5 ks Os /230/ ,00 72,00 13,5 ks Os GRL 40/40/20 HR 400/400/ ,00 36,00 24,4 ks Os _ GRL 40/40/20 HR barva 400/400/ ,00 36,00 24,4 ks Os BDA 60/30/20 Felix 600/300/ ,00 4,00 57 ks Os _ _ _ BDA 60/30/20 Felix BDA 60/30/20 Felix mořený BDA 120/30/20 Felix BDA 120/30/20 Felix 600/300/ ,00 4,00 57 ks Os /300/ ,00 4,00 57 ks Os /300/ ,00 3, ks Os /300/ ,00 3, ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 33

18 d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa _ BDA 120/30/20 Felix mořený 1200/300/ ,00 3, ks Os BDA 80 Alex ø ,00 1, ks Os _ BDA 80 Alex ø ,00 1, ks Os _ BDA 80 Alex mořený ø ,00 1, ks Os BDA 40/40/40 Nela 400/400/ ,00 6,00 73 ks Os _ _ BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela 400/400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os BDA 40/40/80 Zora 400/400/ ,00 6, ks Os _ _ _ _ BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra 400/400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os BDA 80/45 Mia 800/ ,00 1, ks Os BDA 80/45 Mia 800/ ,00 1, ks Os _ BDA 80/45 Mia 800/ ,00 1, ks Os _ BDA 80/45 Mia 800/ ,00 1, ks Os BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ,00 1, ks Os _ _ BDA 80/80/40 Xena BDA 80/80/40 Xena BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ,00 1, ks Os /800/ ,00 1, ks Os /800/ ,00 1, ks Os BDA 68/40/40 Stela 680/400/ ,00 2,00 85 ks Os _ _ _ _ _ _ BDA 68/40/40 Stela BDA 68/40/40 Stela BDA 68/40/40 Stela BDA 120/40/80 Linda BDA 120/40/80 Linda BDA 120/40/80 Linda BDA 120/40/80 Linda BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura barva 680/400/ ,00 2,00 85 ks Os /400/ ,00 2,00 85 ks Os /400/ ,00 2,00 85 ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os NOVINKA NOVINKA NOVINKA Koule betonová Polokoule betonová Patník _ _ _ _ _ _ BDA 40/40/60 Sara I BDA 40/40/60 Sara I BDA 40/40/60 Sara I BDA 40/40/60 Sara I barva BDA 40/40/60 Sara II BDA 40/40/60 Sara II BDA 40/40/60 Sara II BDA 40/40/60 Sara II barva BDA 40/40/60 Sara III BDA 40/40/60 Sara III BDA 40/40/60 Sara III BDA 40/40/60 Sara III barva d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 400/400/ ,00 6,00 93 ks Os /400/ ,00 6,00 93 ks Os /400/ ,00 6,00 93 ks Os /400/ ,00 6,00 93 ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os BKO ,00 3,00 76 ks Os BKO ,00 3,00 76 ks Os _ BKO ,00 3,00 76 ks Os _ BKO 40 barva ,00 3,00 76 ks Os BPK ,00 6,00 38 ks Os BPK ,00 6,00 38 ks Os _ BPK ,00 6,00 38 ks Os _ BPK 40 barva Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace. jehlan kužel válec Zábrana pod kola ,00 6,00 38 ks Os PAT 18/35/80 J 180/345/ ,00 6,00 95 ks Os PAT 18/35/80 J 180/345/ ,00 6,00 95 ks Os PAT 20/27/130 J 200/265/ ,00 2, ks Os PAT 20/27/130 J 200/265/ ,00 2, ks Os PAT 25/39/90 KU 245/385/ ,00 6, ks Os PAT 25/39/90 KU 245/385/ ,00 6, ks Os PAT 35/38/65 VA 350/375/ ,00 6, ks Os PAT 35/38/65 VA 350/375/ ,00 6, ks Os PAT 35/40/85 VA 350/395/ ,00 6, ks Os PAT 35/40/85 VA /OZ Trn kovový 350/395/ ,00 6, ks Os ø 12 mm, dl. 250 mm ks Os ZPK 100/23/ /230/ ,00 6,00 45 ks Os ZPK 190/23/ /230/ ,00 3, ks Os ZPK 190/23/ /230/ ,00 3, ks Os BPK ,00 6,00 38 ks Os BPK ,00 6,00 38 ks Os _ BPK ,00 6,00 38 ks Os _ BPK ,00 6,00 38 ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 35

19 3.7 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE Veškeré dřevěné doplňky jsou vyrobeny z kvalitního tvrdého dřeva _ BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 1200/400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os _ BDA 120/40/40 Sandra barva 1200/400/ ,00 2, ks Os /OZ Sedák Sandra 120 cm ks Os _ _ _ _ _ deska sedák Sandra 120 beton mořeno cofee deska sedák Sandra 120 beton mořeno ebony BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela barva BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora barva BDA 20/40/40 Vanda BDA 20/40/40 Vanda BDA 20/40/40 Vanda 1200/400/50 473,00 8,00 56 ks Os /400/50 473,00 8,00 56 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6,00 73 ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 10,00 79 ks Os /400/ ,00 10,00 79 ks Os /400/ ,00 10,00 79 ks Os _ BDA 20/40/40 Vanda barva 200/400/ ,00 10,00 79 ks Os /OZ Sedák Vanda 80 cm ks Os BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ,00 1, ks Os Koš odpadkový Stojan na kolo _ _ _ _ MA _ _ /OZ BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura BDA 80/40/40 Laura barva BDK 40/40/80 Zora koš BDK 40/40/80 Zora koš BDK 40/40/80 Zora koš BDK 40/40/80 Zora koš barva Pozinkovaná vložka do koše BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra barva Pozinkovaný stojan na kolo MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ MIAKI d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 800/400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 3, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /400/ ,00 6, ks Os /360/ ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os /400/ ,00 2, ks Os ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ MIAKI d/š/v na na [kg/] 3.8 výrobní prodejní místa _ BDA 80/80/40 Xena BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ,00 1, ks Os /800/ ,00 1, ks Os BDA 80/45 Mia 800/ ,00 1, ks Os _ BDA 80/80/40 Xena barva BDA 68/40/40 Stela 800/800/ ,00 1, ks Os /400/ ,00 2,00 85 ks Os MLS 120/40/10 sedák mořeno cofee 1200/400/ ,00 10, ks Os BDA 68/40/40 Stela 680/400/ ,00 2,00 85 ks Os MLS 120/40/10 sedák mořeno ebony 1200/400/ ,00 10, ks Os _ BDA 68/40/40 Stela 680/400/ ,00 2,00 85 ks Os _ BDA 68/40/40 Stela barva 680/400/ ,00 2,00 85 ks Os MLN 20/40/45 noha 200/400/ ,00 10,00 87 ks Os BDA 120/40/80 Linda 1200/400/ ,00 2, ks Os BDA 120/40/80 Linda 1200/400/ ,00 2, ks Os MLP 20/40/45 přechod 200/400/ ,00 10,00 74 ks Os _ BDA 120/40/80 Linda 1200/400/ ,00 2, ks Os _ BDA 120/40/80 Linda barva 1200/400/ ,00 2, ks Os MLR 40/40/45 roh 400/400/ ,00 6, ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 37

20 3.9 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL LAVIČKY Lavička deska dřevěná nebo betonová d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa LAVIČKY Lavička BETO Lavička kompletní BTO - L 200/45/45 sedák smrk Veškeré dřevěné doplňky jsou vyrobeny z kvalitního tvrdého dřeva. A C B D d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 2000/450/ ,00 1, ks Os BTO - L 200/45/45 sedák buk 2000/450/ ,00 1, ks Os Poznámka: 1 ks lavička BETO dodávka na (1200/1000 mm) + dřevěný sedák v samostatném balení LAV A - 150/59/ /594/ ks Os LAV A - 200/59/ /594/ ks Os LAV B - 150/59/ /594/ ks Os LAV B - 200/59/ /594/ ks Os LAV C - 150/54/ /540/ ks Os LAV C - 200/54/ /540/ ks Os LAV D - 150/48/ /480/ ks Os Poznámka: 1 paleta = 3 ks laviček + dřevěný sedák v samostatném balení LAV ADAM 1600/1020/ ,00 10,00 40 ks Os deska betonová deska dřevěná LAV E - 200/46/ /460/ ,00 2,00 71 ks Os LAV E - 150/46/ /460/ ,00 2,00 65 ks Os LAV E - 150/46/40 beton mořeno cofee LAV E - 150/46/40 beton mořeno ebony 1500/460/ ,00 2, ks Os /460/ ,00 2, ks Os Bar - deska dřevěná nebo betonová deska betonová SBR E - 200/110/ /1100/ ,00 1, ks Os deska dřevěná SBR E - 150/110/ /1100/ ,00 1, ks Os SBR E - 150/110/64 beton mořeno cofee SBR E - 150/110/64 beton mořeno ebony 1500/1100/ ,00 1, ks Os /1100/ ,00 1, ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL DESKY SCHODIŠŤOVÉ, BLOKY SCHODIŠŤOVÉ LAV FILIP 1600/850/ ,00 10,00 42 ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PREFA ELEGANCE PREFA ELEGANCE d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Veškeré dřevěné doplňky jsou vyrobeny z kvalitního tvrdého dřeva. Stůl deska dřevěná nebo betonová deska betonová SBZ E - 200/75/ /750/ ,00 1, ks Os SBZ E - 150/75/ /750/ ,00 1, ks Os deska dřevěná SBZ E - 150/75/75 beton mořeno cofee SBZ E - 150/75/75 beton mořeno ebony 1500/750/ ,00 1, ks Os /750/ ,00 1, ks Os d/š/v na DESKY SCHODIŠŤOVÉ, BLOKY SCHODIŠŤOVÉ Základní řada schodišťových desek Barvy základní: pis - barva písková, cer - barva červená, tmh - barva hnědá ural hladký protiskluzová úprava na [kg/] výrobní prodejní místa SDB 100/35/8 1000/350/ ,00 16,00 67 ks Os _ _ SDB 100/35/8 protiskluzová SDB 100/35/8 SDB 100/35/8 SDB 100/35/8 protiskluzová 1000/350/ ,00 16,00 67 ks Os /350/ ,00 16,00 67 ks Os /350/ ,00 16,00 67 ks Os /350/ ,00 16,00 67 ks Os _ SDB 100/35/8 1000/350/ ,00 16,00 67 ks Os SDB 120/35/8 1200/350/ ,00 16,00 81 ks Os _ _ SDB 120/35/8 protiskluzová SDB 120/35/8 SDB 120/35/8 SDB 120/35/8 protiskluzová 1200/350/ ,00 16,00 81 ks Os /350/ ,00 16,00 81 ks Os /350/ ,00 16,00 81 ks Os /350/ ,00 16,00 81 ks Os _ SDB 120/35/8 1200/350/ ,00 16,00 81 ks Os SDB 150/35/8 1500/350/ ,00 12, ks Os SDB 150/35/8 protiskluzová 1500/350/ ,00 12, ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 39

21 tryskaný nášlap _ _ _ Základní řada schodišťových bloků SDB 150/35/8 SDB 150/35/8 SDB 150/35/8 protiskluzová SDB 150/35/8 Barvy základní: pis - barva písková, cer - barva červená, tmh - barva hnědá d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa 1500/350/ ,00 12, ks Os /350/ ,00 12, ks Os /350/ ,00 12, ks Os /350/ ,00 12, ks Os SBB 75/35/15 750/350/ ,00 12,00 92 ks Os _ SBB 75/35/15 SBB 75/35/15 750/350/ ,00 12,00 92 ks Os /350/ ,00 12,00 92 ks Os _ SBB 75/35/15 750/350/ ,00 12,00 92 ks Os SBB 100/35/ /350/ ,00 8, ks Os _ SBB 100/35/15 SBB 100/35/ /350/ ,00 8, ks Os /350/ ,00 8, ks Os _ SBB 100/35/ /350/ ,00 8, ks Os SBB 120/35/ /350/ ,00 8, ks Os _ _ SBB 120/35/15 SBB 120/35/15 SBB 120/35/ /350/ ,00 8, ks Os /350/ ,00 8, ks Os /350/ ,00 8, ks Os SBB 135/35/ /350/ ,00 6, ks Os _ SBB 135/35/15 SBB 135/35/ /350/ ,00 6, ks Os /350/ ,00 6, ks Os _ SBB 135/35/15 barva 1350/350/ ,00 6, ks Os SBB 150/35/ /350/ ,00 6, ks Os _ SBB 150/35/15 SBB 150/35/ /350/ ,00 6, ks Os /350/ ,00 6, ks Os _ SBB 150/35/15 barva 1500/350/ ,00 6, ks Os SBB 165/35/ /350/ ,00 6, ks Os _ _ Schodišťový blok VIBROLIS - NOVINKA SBB 165/35/15 SBB 165/35/15 SBB 165/35/15 barva 1650/350/ ,00 6, ks Os /350/ ,00 6, ks Os /350/ ,00 6, ks Os SBV 100/35/ /350/ ,50 10, ks Os VÝROBKY DEKOR Schodišťový stupeň KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL VÝROBKY DEKOR 3.12 d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa _ DS 120/35/8 mořený 1200/350/80 815,00 10,00 79 ks Os _ DS 120/35/8 barva 1200/350/80 815,00 10,00 79 ks Os Schodišťový blok - NOVINKA Nášlapy Reliéf: D - dřevo, K - kámen _ DB 75/35/15 barva 750/350/ ,07 9,00 91 ks Os _ DB 75/35/15 mořený 750/350/ ,07 9,00 91 ks Os _ DB 100/35/15 barva 1000/350/ ,00 8, ks Os _ DB 100/35/15 mořený 1000/350/ ,00 8, ks Os _ DB 120/35/15 barva 1200/350/ ,20 8, ks Os _ DB 120/35/15 mořený 1200/350/ ,20 8, ks Os _ DN 40/37/5 D 400/370/50 797,32 48,00 16 ks Os _ DN 40/37/5 D mořený 400/370/50 797,32 48,00 16 ks Os _ DN 80/37/5 D 800/370/50 865,00 24,00 35 ks Os _ DN 80/37/5 D mořený 800/370/50 865,00 24,00 35 ks Os _ DN 60/30/5 D mořený 600/300/ ,00 48,00 21 ks Os _ DN 90/30/5 D mořený 900/300/50 786,00 24,00 32 ks Os _ DN 120/30/5 D mořený 1200/300/ ,00 24,00 42 ks Os KN 66/33/5 K 660/330/50 937,00 48,00 19 ks Os _ KN 66/33/5 K 660/330/50 937,00 48,00 19 ks Os _ KN 66/33/5 K mořený 660/330/50 937,00 48,00 19 ks Os KN 68/56/5 K 680/580/50 757,00 20,00 37 ks Os _ KN 68/56/5 K 680/580/50 757,00 20,00 37 ks Os _ KN 68/56/5 K mořený 680/580/50 757,00 20,00 37 ks Os _ DN 70/5 D 700/50 385,00 8,00 45 ks Os _ DN 70/5 D mořený 700/50 385,00 8,00 45 ks Os _ DN 45/5 D 450/50 785,00 40,00 19 ks Os _ DN 45/5 D mořený 450/50 785,00 40,00 19 ks Os _ DN 27/5 D 270/50 725,00 100,00 7 ks Os _ DN 27/5 D mořený 270/50 725,00 100,00 7 ks Os _ _ DN 60/40/5 Kostka 10 mořený DN 45/30/5 Kostka 15 mořený 600/400/ ,00 44,00 28 ks Os /300/ ,00 66,00 18 ks Os _ Trávníková pojezdová obruba - NOVINKA DN 40/40/5 Kostka 20 mořený 400/400/ ,00 66,00 18 ks Os TPO 27,5/13/4,5 275/130/ ,00 360,00 3 ks Os _ TPO 27,5/13/4,5 275/130/ ,00 360,00 3 ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 41

22 Palisády d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa PAL 12/60 D 120/ ,00 40,00 12 ks Os Sloupek rohový d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Ohradník _ PAL 12/60 D 120/ ,00 40,00 12 ks Os PAL 12/80 D 120/ ,00 32,00 17 ks Os _ PAL 12/80 D 120/ ,00 32,00 17 ks Os PAL 12/100 D 120/ ,00 24,00 22 ks Os _ PAL 12/100 D 120/ ,00 24,00 22 ks Os BOH 12/ / ,00 24,00 51 ks Os PLT 16/18/230 SRO 160/180/ ,00 10, ks Os _ PLT 16/18/230 SRO 160/180/ ,00 10, ks Os PLT 16/18/290 SRO 160/180/ ,00 10, ks Os _ PLT 16/18/290 SRO 160/180/ ,00 10, ks Os Kmen _ BOH 12/ / ,00 24,00 51 ks Os KD 190/24/18 smrk 1900/240/ ,00 5, ks Os _ _ KD 190/24/18 smrk KD 190/24/18 smrk mořený KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PLOTOVÉ SYSTÉMY PLOT DEKOR Sloupky betonové Sloupek průběžný Sloupek krajový 1900/240/ ,00 5, ks Os /240/ ,00 5, ks Os d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa PLT 11/16/230 SPR 105/160/ ,00 12,00 71 ks Os _ PLT 11/16/230 SPR 105/160/ ,00 12,00 71 ks Os PLT 11/16/290 SPR 105/160/ ,00 12,00 85 ks Os _ PLT 11/16/290 SPR 105/160/ ,00 12,00 85 ks Os PLT 11/16/230 SKR 105/160/ ,00 12,00 83 ks Os _ PLT 11/16/230 SKR 105/160/ ,00 12,00 83 ks Os PLT 11/16/290 SKR 105/160/ ,00 12, ks Os _ PLT 11/16/290 SKR 105/160/ ,00 12, ks Os Deska plotová jednostranná C - vzor cihla, R - vzor rákos, L - vzor lícovka, H - vzor haklík, D - vzor dřevo, Z P-D povrch hladký péro-drážka hladká základní cihla rákos haklík lícovka _ _ _ _ _ _ _ dřevo - NOVINKA Deska plotová oboustranná PLT 196/5/30 DPJ Z P-D PLT 196/5/30 DPJ Z P-D PLT 246/5/30 DPJ Z P-D PLT 246/5/30 DPJ Z P-D PLT 196/5/30 DPJ C PLT 196/5/30 DPJ C PLT 196/5/30 DPJ R PLT 196/5/30 DPJ R PLT 196/5/30 DPJ H PLT 196/5/30 DPJ H PLT 196/5/30 DPJ L PLT 196/5/30 DPJ L PLT 196/5/30 DPJ D PLT 196/5/30 DPJ D D - vzor dřevo, K - vzor kámen, S - vzor skládaný kámen dřevo kámen skládaný kámen _ _ _ Deska plotová jednostranná ukončovací PLT 196/5/30 DPO D PLT 196/5/30 DPO D PLT 196/5/30 DPO K PLT 196/5/30 DPO K PLT 196/5/30 DPO S PLT 196/5/30 DPO S 1955/50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 87 ks Os /50/ ,00 12,00 87 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os /50/ ,00 12,00 70 ks Os U oboustranných plotových desek (dřevo, kámen, skládaný kámen) se ukončovací deska nevyrábí. Plotové desky jsou uloženy na atypických paletách 205 x 80 cm PLT 196/5/40 DPJ C 1955/50/ ,00 12,00 87 ks Os _ PLT 196/5/40 DPJ C 1955/50/ ,00 12,00 87 ks Os PLT 196/5/40 DPJ L 1960/50/ ,00 12,00 85 ks Os _ PLT 196/5/40 DPJ L 1960/50/ ,00 12,00 85 ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 43

23 Deska podhrabová d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa Plotová hlavice d/š/v na na [kg/] výrobní prodejní místa DP 246/5/ /50/ ,00 12,00 58 ks Os /OZ Hlavice 39/39/7 390/390/70 883,00 60,00 14 ks Os Držák podhrabové desky - NOVINKA K - koncový, P - průběžný DP 246/5/ /50/ ,00 12,00 72 ks Os DP 246/5/ /50/300 12,00 ks Os Podhrabové desky jsou uloženy na atypických paletách 205x80cm /OZ Držák PD 20 K ks Os /OZ Držák PD 20 P ks Os /OZ Držák PD 25 K ks Os /OZ Držák PD 25 P ks Os /OZ Držák PD 30 K ks Os /OZ Držák PD 30 P ks Os Držák ostého drátu - NOVINKA Patka pro ocelový sloupek /OZ /OZ /OZ /OZ PLOT GARDELOT Plotovka průběžná Plotovka sloupová Držák plotové desky oboustranný Plotová stříška jednostranný Držák ostého drátu rohový rovný Držák ostého drátu rohový zahnutý Držák ostého drátu průběžný rovný Držák ostého drátu průběžný zahnutý ks Os ks Os ks Os ks Os POS 26/26/35 ZP 260/260/ ,00 24,00 48 ks Ho GRL 39/20/20 HR 390/200/ ,00 72,00 17 ks Os _ GRL 39/20/20 HR 390/200/ ,00 72,00 17 ks Os GRL 30/30/20 HR 300/300/ ,00 48,00 17,0 ks Os _ GRL 30/30/20 HR 300/300/ ,00 48,00 17,0 ks Os GRL 40/40/20 HR 400/400/ ,00 36,00 24,4 ks Os _ /OZ /OZ GRL 40/40/20 HR Držák plotové desky jednostranný Držák plotové desky oboustranný 400/400/ ,00 36,00 24,4 ks Os volně loženo ks Os volně loženo ks Os /OZ Stříška 39/27/5,5 390/270/55 825,00 80,00 10 ks Os /OZ _/OZ Stříška 39/27/5,5 Stříška 39/27/5,5 390/270/55 849,00 80,00 10 ks Os /270/55 849,00 80,00 10 ks Os Cihla /OZ Hlavice 39/39/7 390/390/70 883,00 60,00 14 ks Os _/OZ Hlavice 39/39/7 390/390/70 883,00 60,00 14 ks Os /OZ Hlavice 49/49/8,5 490/490/ ,00 40,00 28 ks Os /OZ _/OZ Hlavice 49/49/8,5 Hlavice 49/49/8,5 490/490/ ,00 40,00 28 ks Os /490/ ,00 40,00 28 ks Os CIH 24/12/7 240/120/ ,00 288,00 5 ks Os _ CIH 24/12/7 240/120/ ,00 255,00 5 ks Os KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY 3.14 VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY Bednicí tvarovky 40 cm BTB 40/15/25 pero - drážka BTB 40/20/25 pero - drážka BTB 40/25/25 pero - drážka BTB 40/30/25 pero - drážka BTB 40/40/25 pero - drážka BTB 40/50/25 pero - drážka Bednicí tvarovky 50 cm - výroba od NOVINKA BTB 50/10/25 pero - drážka BTB 50/15/25 pero - drážka BTB 50/20/25 pero - drážka BTB 50/25/25 pero - drážka BTB 50/30/25 pero - drážka BTB 50/40/25 pero - drážka BTB 33/50/25 pero - drážka na na [kg/] výrobní prodejní místa 400/150/ ,00 80,00 15 ks Os /200/ ,00 60,00 16 ks Os /250/ ,00 50,00 17 ks Os /300/ ,00 40,00 18 ks Os /400/ ,00 30,00 25 ks Os /500/ ,00 20,00 30 ks Os /100/ ,00 66,00 20 ks Os /150/ ,00 56,00 22 ks Os /200/ ,00 50,00 25 ks Os /250/ ,00 40,00 26 ks Os /300/ ,00 40,00 28 ks Os /400/ ,00 30,00 36 ks Os /500/ ,00 30,00 39 ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 45

24 Zdicí tvarovky - výroba od NOVINKA na na [kg/] výrobní prodejní místa ZTP 50/10/20 500/100/ ,00 108,00 12 ks Os POZEMNÍ STAVBY KONSTRUKCE MONTOVANÉ Ceny prvků montovaných skeletů a hal jsou stanovovány individuálně dle výrobní dokumentace. ( : Kuřim, Hodonín) ZTP 50/15/20 500/150/ ,00 70,00 17 ks Os ZTP 50/20/20 500/200/ ,00 60,00 20 ks Os ZTP 50/25/20 500/250/ ,00 48,00 26 ks Os ZTP 50/10/25 500/100/ ,00 30,00 15 ks Os POZEMNÍ STAVBY RAMENA SCHODIŠŤOVÁ Součástí ramene může být horní případně dolní podesta (individuální kalkulace). Volitelné rozměry schodišťových stupňů, délky, a šířky ramene viz katalogový list Schodiště. ( : Kuřim) 4.2 POZNÁMKY POZEMNÍ STAVBY PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ 4.3 PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ [kg/] výrobní prodejní místa P plný výrobek, V výrobek vylehčený dutinou Překlad 70/240 mm plný RZP 119/7/24 P 1190/70/ ks Os RZP 149/7/24 P 1490/70/ ks Os RZP 179/7/24 P 1790/70/ ks Os RZP 209/7/24 P 2090/70/ ks Os RZP 239/7/24 P 2390/70/ ks Os RZP 269/7/24 P 2690/70/ ks Os RZP 299/7/24 P 2990/70/ ks Os RZP 329/7/24 P 3290/70/ ks Os Překlad 115/240 mm vylehčený RZP 119/12/24 V 1190/115/ ks Os RZP 149/12/24 V 1490/115/ ks Os RZP 179/12/24 V 1790/115/ ks Os RZP 209/12/24 V 2090/115/ ks Os RZP 239/12/24 V 2390/115/ ks Os RZP 269/12/24 V 2690/115/ ks Os Překlad 140/240 mm vylehčený RZP 119/14/24 V 1190/140/ ks Os RZP 149/14/24 V 1490/140/ ks Os RZP 179/14/24 V 1790/140/ ks Os RZP 209/14/24 V 2090/140/ ks Os RZP 239/14/24 V 2390/140/ ks Os RZP 269/14/24 V 2690/140/ ks Os Překlad 100/140 mm příčkový RZP 89/10/14 P 890/100/ ks Os RZP 119/10/14 P 1190/100/ ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 POZEMNÍ STAVBY 47

25 [kg/] výrobní prodejní místa Překlad 115/140 mm příčkový RZP 89/12/14 V 890/115/ ks Os RZP 119/12/14 V 1190/115/ ks Os Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 89/14/14 V 890/140/ ks Os RZP 119/14/14 V 1190/140/ ks Os RZP 149/14/14 V 1490/140/ ks Os RZP 179/14/14 V 1790/140/ ks Os RZP 209/14/14 V 2090/140/ ks Os RZP 239/14/14 V 2390/140/ ks Os RZP 254/14/14 V 2540/140/ ks Os RZP 284/14/14 V 2840/140/ ks Os Překlad 115/190 mm vylehčený RZP 119/12/19 V 1190/115/ ks Os RZP 149/12/19 V 1490/115/ ks Os RZP 179/12/19 V 1790/115/ ks Os RZP 209/12/19 V 2090/115/ ks Os RZP 239/12/19 V 2390/115/ ks Os RZP 269/12/19 V 2690/115/ ks Os RZP 299/12/19 V 2990/115/ ks Os Překlad 140/190 mm vylehčený RZP 119/14/19 V 1190/140/ ks Os RZP 159/14/19 V 1590/140/ ks Os RZP 199/14/19 V 1990/140/ ks Os RZP 239/14/19 V 2390/140/ ks Os RZP 279/14/19 V 2790/140/ ks Os RZP 319/14/19 V 3190/140/ ks Os Překlad 240/190 mm plný RZP 119/24/19 P 1190/240/ ks Os RZP 149/24/19 P 1490/240/ ks Os RZP 179/24/19 P 1790/240/ ks Os RZP 199/24/19 P 1990/240/ ks Os RZP 239/24/19 P 2390/240/ ks Os RZP 269/24/19 P 2690/240/ ks Os RZP 299/24/19 P 2990/240/ ks Os RZP 319/24/19 P 3190/240/ ks Os Překlad 140/215 mm vylehčený RZP 119/14/22 V 1190/140/ ks Os RZP 149/14/22 V 1490/140/ ks Os RZP 179/14/22 V 1790/140/ ks Os RZP 209/14/22 V 2090/140/ ks Os RZP 239/14/22 V 2390/140/ ks Os RZP 254/14/22 V 2540/140/ ks Os RZP 284/14/22 V 2840/140/ ks Os DESKY STROPNÍ PZD POZEMNÍ STAVBY DESKY STROPNÍ PZD 4.4 [kg/] výrobní prodejní místa V výrobek vylehčený dutinou, P plný výrobek, 3 nebo 5 užitné zatížení prvku v kn/m 2 Deska stropní plná H = 65 mm PZD 59/29/7 P5 590/290/65 26 ks Os PZD 74/29/7 P5 740/290/65 34 ks Os PZD 89/29/7 P5 890/290/65 41 ks Os PZD 104/29/7 P5 1040/290/65 46 ks Os Deska stropní plná H = 90 mm PZD 59/29/9 P5 590/290/90 35 ks Os PZD 74/29/9 P5 740/290/90 45 ks Os PZD 89/29/9 P5 890/290/90 54 ks Os PZD 104/29/9 P5 1040/290/90 63 ks Os Deska stropní vylehčená H = 90 mm PZD 119/29/9 V3 1190/290/90 61 ks Os PZD 119/29/9 V5 1190/290/90 61 ks Os PZD 149/29/9 V3 1490/290/90 75 ks Os PZD 149/29/9 V5 1490/290/90 75 ks Os PZD 179/29/9 V3 1790/290/90 91 ks Os PZD 179/29/9 V5 1790/290/90 91 ks Os PZD 209/29/9 V3 2090/290/ ks Os PZD 209/29/9 V5 2090/290/ ks Os PZD 239/29/9 V3 2390/290/ ks Os PZD 239/29/9 V5 2390/290/ ks Os PZD 269/29/9 V3 2690/290/ ks Os PZD 269/29/9 V5 2690/290/ ks Os PZD 299/29/9 V3 2990/290/ ks Os PZD 299/29/9 V5 2990/290/ ks Os PZD 329/29/9 V3 3290/290/ ks Os PZD 329/29/9 V5 3290/290/ ks Os Deska stropní vylehčená H = 140 mm PZD 239/29/14 V3 2390/290/ ks Os PZD 239/29/14 V5 2390/290/ ks Os PZD 269/29/14 V3 2690/290/ ks Os PZD 269/29/14 V5 2690/290/ ks Os PZD 299/29/14 V3 2990/290/ ks Os PZD 299/29/14 V5 2990/290/ ks Os PZD 329/29/14 V3 3290/290/ ks Os PZD 329/29/14 V5 3290/290/ ks Os tel.: fax: CENÍK 2017 POZEMNÍ STAVBY 49

26 4.5 POZEMNÍ STAVBY PANELY STROPNÍ VYLEHČENÉ PANELY STROPNÍ VYLEHČENÉ [kg/] výrobní prodejní místa V výrobek vylehčený dutinou, 1,5 nebo 3 nebo 5 užitné zatížení prvku v kn/m 2 Panel stropní vylehčený H = 140 mm, B = 600 mm PZD 239/59/14 V3 2390/590/ ks Os PZD 239/59/14 V5 2390/590/ ks Os PZD 269/59/14 V3 2690/590/ ks Os PZD 269/59/14 V5 2690/590/ ks Os PZD 299/59/14 V3 2990/590/ ks Os PZD 299/59/14 V5 2990/590/ ks Os PZD 309/59/14 V3 3090/590/ ks Os PZD 309/59/14 V5 3090/590/ ks Os PZD 319/59/14 V3 3190/590/ ks Os PZD 319/59/14 V5 3190/590/ ks Os PZD 329/59/14 V3 3290/590/ ks Os PZD 329/59/14 V5 3290/590/ ks Os Panel stropní vylehčený H = 140 mm, B = 1200 mm PZD 239/119/14 V3 2390/1190/ ks Os PZD 239/119/14 V5 2390/1190/ ks Os PZD 269/119/14 V3 2690/1190/ ks Os PZD 269/119/14 V5 2690/1190/ ks Os PZD 299/119/14 V3 2990/1190/ ks Os PZD 299/119/14 V5 2990/1190/ ks Os PZD 309/119/14 V3 3090/1190/ ks Os PZD 309/119/14 V5 3090/1190/ ks Os PZD 319/119/14 V3 3190/1190/ ks Os PZD 319/119/14 V5 3190/1190/ ks Os PZD 329/119/14 V3 3290/1190/ ks Os PZD 329/119/14 V5 3290/1190/ ks Os [kg/] výrobní prodejní místa Panel silniční výšky 180 mm IZD 300/100/18 JP 20 tun 3000/1000/ ks Ku, Os, Ho IZD 300/200/18 JP 20 tun 3000/2000/ ks Ku, Ho Panel silniční výšky 220 mm IZD 300/100/22 JP 6 tun 3000/1000/ ks Os, Ho IZD 300/100/22 JP 20 tun 3000/1000/ ks Os, Ho PANELY STROPNÍ FILIGRAN POZEMNÍ STAVBY PANELY STROPNÍ FILIGRAN [kg/] se stanovuje individuálně podle výrobní dokumentace. L délka, B šířka, H výška prvku v cm 46.. SPF L/B/H - ocel 5 kg m 2 Ku, Ho 46.. SPF L/B/H - ocel 8 kg m 2 Ku, Ho 46.. SPF L/B/H - ocel 12 kg m 2 Ku, Ho 46.. SPF L/B/H - ocel nad 16 kg m 2 Ku, Ho výrobní prodejní místa POZEMNÍ STAVBY PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POZEMNÍ STAVBY PANELY SILNIČNÍ PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL [kg/] výrobní prodejní místa PANELY SILNIČNÍ [kg/] JP jednorázové použití Panel silniční výšky 150 mm IZD 200/100/15 JP 6 tun 2000/1000/ ks Os, Ho IZD 300/100/15 JP 6 tun 3000/1000/ ks Os, Ho IZD 300/100/15 JP 20 tun 3000/1000/ ks Os, Ho IZD 300/150/15 JP 6 tun 3000/1500/ ks Ho IZD 300/150/15 JP 20 tun 3000/1500/ ks Ho IZD 300/200/15 JP 6 tun 3000/2000/ ks Ho IZD 300/200/15 JP 20 tun 3000/2000/ ks Ho výrobní prodejní místa Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena je stanovena cenovou nabídkou. Níže uvedená cena neobsahuje případné úpravy panelů (podélné řezy, šikmé řezy, výhraby, výřezy a vývrty), ocelové výměny a ucpávky dutin. je stanovena individuální cenovou nabídkou. V místě třech teček se do objednávky udává požadovaná délka v cm. SPIROLL tl /9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+2/9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+2/9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9, PPD / /1190/ m Ku tel.: fax: CENÍK 2017 POZEMNÍ STAVBY 51

27 výrobní prodejní místa [kg/] SPIROLL tl /9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+7/9, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+7/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12,5+8/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12,5+10/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+8/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+10/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+10/12, PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+8/12,5 - NOVINKA 4582 PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+10/12,5 - NOVINKA 4586 PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+11/12,5 - NOVINKA 4590 PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+13/12,5 - NOVINKA 4594 PPD / /1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+16/12,5 - NOVINKA 4596 PPD / /1190/ m Ku POZEMNÍ STAVBY PŘEDPJATÉ STĚNOVÉ PANELY SPIROLL 4.9 PŘEDPJATÉ STĚNOVÉ PANELY SPIROLL [kg/] výrobní prodejní místa Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena je stanovena cenovou nabídkou. Níže uvedená cena neobsahuje případné úpravy panelů (podélné řezy, šikmé řezy, výhraby, výřezy a vývrty), ocelové výměny a ucpávky dutin. V místě třech teček se do objednávky udává požadovaná délka v cm. SPIROLL tl /12,5+3/9, PPD /166 S 1000/1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+2/9, PPD /204 S 1000/1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+3/9, PPD /206 S 1000/1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+4/9, PPD /208 S 1000/1190/ m Ku SPIROLL tl /9,3+5/9, PPD /210 S 1000/1190/ m Ku Výměny ocelové SPIROLL A VOS 120/16 Standardní 31 ks Ku A VOS 120/16 Krajová 31 ks Ku A VOS 120/20 Standardní 32 ks Ku A VOS 120/20 Krajová 32 ks Ku A VOS 120/26 Standardní 49 ks Ku A VOS 120/26 Krajová 46 ks Ku A VOS 120/32 Standardní 62 ks Ku A VOS 120/32 Krajová 58 ks Ku A VOS 120/40 Standardní 64 ks Ku A VOS 120/40 Krajová 59 ks Ku 52 tel.: fax: CENÍK 2017 POZEMNÍ STAVBY 53

28 NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 5.1 NÁDRŽE KRUHOVÉ Skladebné rozměry NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 1500 Užitný objem [m 3 ] [kg/] výrobní prodejní místa PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, SKP skruž pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný, ZDP zákrytová deska pojížděná, OZ obchodní Zákrytová deska PNK-Q / /625/ ks Ho Skruž PNK-Q.1 150/50 SKP 1780/590 0, ks St PNK-Q.1 150/100 SKP 1780/1090 1, ks St Dno PNK-Q.1 150/84 BZP 1800/1090 1, ks St PNK-Q.1 150/164 BZP 1800/1885 2, ks St Těsnění /OZ Elastomerové těsnění obyčejné OZ DN 1500 ks St NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2000 SÍLA STĚNY 150 mm PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP zákrytová deska pojížděná, SKP skruž pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný, DS dělicí stěna, K kruhový otvor, OZ obchodní Zákrytová deska PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K / ks Ku PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K / ks Ku PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K / ks Ku PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ Q / ks Ku Ceny jiných typů se stanovují individualní cenovou nabídkou. Skruž PNK-Q.1 200/50 SKP 2300/590 1, ks Ku PNK-Q.1 200/100 SKP 2300/1090 3, ks Ku PNK-Q.1 200/150 SKP 2300/1590 4, ks Ku PNK-Q.1 200/175 SKP 2300/1840 5, ks Ku PNK-Q.1 200/200 SKP 2300/2090 6, ks Ku PNK-Q.1 200/241 SKP 2300/2500 7, ks Ku Dno PNK-Q.1 200/150 BZP 2300/1650 4, ks Ku PNK-Q.1 200/175 BZP 2300/1900 5, ks Ku PNK-Q.1 200/200 BZP 2300/2150 6, ks Ku PNK-Q.1 200/250 BZP 2300/2650 7, ks Ku Zabudování 1 ks stupadla ks Ku Dělicí stěna PNK 198/8/145 DS 1980/80/ ks Ku PNK 198/8/170 DS 1980/80/ ks Ku PNK 198/8/195 DS 1980/80/ ks Ku PNK 198/8/245 DS 1980/80/ ks Ku Těsnění /OZ Elastomerové těsnění obyčejné OZ DN 2000 ks Ku /OZ Elastomerové těsnění samomazné OZ DN 2000 ks Ku Skladebné rozměry Užitný objem [m 3 ] [kg/] NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2200 SÍLA STĚNY 150 mm výrobní prodejní místa PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP - zákrytová deska pojížděná, SKP - skruž pojížděná, BZP - základový dílec (báze) pojížděný, DS - dělicí stěna, K - kruhový otvor, OZ - obchodní Zákrytová deska PNK-Q.1 220/20 ZDP 1K / ks Ho PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K / ks Ho PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K / ks Ho PNK-Q.1 220/25 ZDP 1K 100 typ Q / ks Ho Ceny jiných typů se stanovují individuální cenovou nabídkou. Skruž PNK-Q.1 220/50 SKP 2500/590 1, ks Ho PNK-Q.1 220/100 SKP 2500/1090 3, ks Ho PNK-Q.1 220/150 SKP 2500/1590 5, ks Ho PNK-Q.1 220/175 SKP 2500/1840 6, ks Ho PNK-Q.1 220/200 SKP 2500/2090 7, ks Ho PNK-Q.1 220/241 SKP 2500/2500 9, ks Ho Dno PNK-Q.1 220/150 BZP 2500/1650 4, ks Ho PNK-Q.1 220/175 BZP 2500/1900 6, ks Ho PNK-Q.1 220/200 BZP 2500/2150 7, ks Ho PNK-Q.1 220/250 BZP 2500/2650 9, ks Ho Zabudování 1 ks stupadla ks Ho Těsnění /OZ Elastomerové těsnění obyčejné OZ DN 2200 ks Ho /OZ Elastomerové těsnění samomazné OZ Dělící stěna DN 2200 ks Ho PNK 213/8/145 DS 2130/80/ ks Ho PNK 213/8/170 DS 2130/80/ ks Ho PNK 213/8/195 DS 2130/80/ ks Ho PNK 213/8/245 DS 2130/80/ ks Ho NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2500 SÍLA STĚNY 150 mm PNK prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP zákrytová deska pojížděná, SKP skruž pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný, DS dělicí stěna, K kruhový otvor, OZ obchodní Zákrytová deska PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K / ks Ku PNK-Q.1 250/20 ZDP 2K / ks Ku PNK-Q.1 250/20 ZDP 3K / ks Ku PNK-Q.1 250/25 ZDP 1K 100 typ Q / ks Ku PNK-Q.1 250/25 ZDP 2K 100 typ Q / ks Ku Ceny jiných typů se stanovují individualní cenovou nabídkou. Skruž PNK-Q.1 250/50 SKP 2800/590 2, ks Ku PNK-Q.1 250/100 SKP 2800/1090 4, ks Ku PNK-Q.1 250/150 SKP 2800/1590 7, ks Ku PNK-Q.1 250/175 SKP 2800/1840 8, ks Ku PNK-Q.1 250/200 SKP 2800/2090 9, ks Ku PNK-Q.1 250/241 SKP 2800/ , ks Ku Dno PNK-Q.1 250/150 BZP 2800/1650 7, ks Ku PNK-Q.1 250/175 BZP 2800/1900 8, ks Ku PNK-Q.1 250/200 BZP 2800/2150 9, ks Ku PNK-Q.1 250/250 BZP 2800/ , ks Ku Zabudování 1 ks stupadla ks Ku tel.: fax: CENÍK 2017 NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 55

29 Užitný Skladebné rozměry objem výrobní prodejní místa [kg/] [m 3 ] Dělicí stěna PNK 243/8/145 DS 2430/80/ ks Ku PNK 243/8/170 DS 2430/80/ ks Ku PNK 243/8/195 DS 2430/80/ ks Ku PNK 243/8/245 DS 2430/80/ ks Ku Těsnění /OZ Elastomerové těsnění obyčejné OZ DN 2500 ks Ku /OZ Elastomerové těsnění samomazné OZ DN 2500 ks Ku NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2000 SÍLA STĚNY 100 mm - PRO DOMÁCÍ ÚČELY PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZD zákrytová deska, BZ základový dílec (báze), K - kruhový otvor, B125 - maximální zatížení osobními automobily Zákrytová deska PNK-TS 200/15/10 ZD, B125 1K 100 Dno / ks Ku PNK-TS 200/150/10, B /1620 4, ks Ku PNK-TS 200/175/10, B /1870 5, ks Ku PNK-TS 200/200/10, B /2120 6, ks Ku PNK-TS 200/250/10, B /2620 7, ks Ku NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2500 SÍLA STĚNY 100 mm - PRO DOMÁCÍ ÚČELY PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZD zákrytová deska, BZ základový dílec (báze), K - kruhový otvor, B125 - maximální zatížení osobními automobily Zákrytová deska PNK-TS 250/15/10 ZDP, B125 1K 100 Dno PNK-TS 250/150/10 BZ, B125 PNK-TS 250/175/10 BZ, B125 PNK-TS 250/200/10 BZ, B125 PNK-TS 250/250/10 BZ, B / ks Ku /1620 7, ks Ku /1870 8, ks Ku /2120 9, ks Ku / , ks Ku NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ Skladebné rozměry Užitný objem [m 3 ] [kg/] výrobní prodejní místa NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ NÍZKÉ MODUL 240 SÍLA STĚNY 100 mm PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP zákrytová deska pojížděná, SVP skruž vysoká pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný, RP rozpěrná příčka Zákrytová deska PNO 240/130/20 ZDP 2600/1500/ ks Ho PNO 240/280/20 ZDP 2600/3000/ ks Ho PNO 240/330/20 ZDP 2600/3500/ ks Ho PNO 240/380/20 ZDP 2600/4000/ ks Ho PNO 240/430/20 ZDP 2600/4500/ ks Ho PNO 240/480/20 ZDP 2600/5000/ ks Ho PNO 240/530/20 ZDP 2600/5500/ ks Ho PNO 240/580/20 ZDP 2600/6000/ ks Ho Užitný Skladebné rozměry objem výrobní prodejní místa [kg/] [m 3 ] PNO 240/610/20 ZDP 2600/6300/ ks Ho Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace. Nástavec PNO 240/130/95 SVP 2600/1500/950 2, ks Ho PNO 240/280/95 SVP 2600/3000/950 6, ks Ho PNO 240/330/95 SVP s RP 2600/3500/950 7, ks Ho PNO 240/380/95 SVP s RP 2600/4000/950 8, ks Ho PNO 240/430/95 SVP s RP 2600/4500/950 9, ks Ho PNO 240/480/95 SVP s RP 2600/5000/950 10, ks Ho PNO 240/530/95 SVP s RP 2600/5500/950 12, ks Ho PNO 240/580/95 SVP s RP 2600/6000/950 13, ks Ho PNO 240/610/95 SVP s RP 2600/6300/950 13, ks Ho Dno PNO 240/130/87 BZP 2600/1500/990 2, ks Ho PNO 240/280/87 BZP 2600/3000/990 5, ks Ho PNO 240/330/87 BZP 2600/3500/990 6, ks Ho PNO 240/380/87 BZP 2600/4000/990 7, ks Ho PNO 240/430/87 BZP 2600/4500/990 8, ks Ho PNO 240/480/87 BZP 2600/5000/990 10, ks Ho PNO 240/530/87 BZP 2600/5500/990 11, ks Ho PNO 240/580/87 BZP 2600/6000/990 12, ks Ho PNO 240/610/87 BZP 2600/6300/990 12, ks Ho Rozpěrná příčka PNO 237/25/25 RP 2370/250/ ks Ho NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ NÍZKÉ MODUL 280, SÍLA STĚNY 100 mm PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP zákrytová deska pojížděná, SVP skruž vysoká pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný, RP rozpěrná příčka Zákrytová deska PNO 280/280/20 ZDP 3000/3000/ ks Ho PNO 280/330/20 ZDP 3000/3500/ ks Ho PNO 280/380/20 ZDP 3000/4000/ ks Ho PNO 280/430/20 ZDP 3000/4500/ ks Ho PNO 280/480/20 ZDP 3000/5000/ ks Ho PNO 280/530/20 ZDP 3000/5500/ ks Ho PNO 280/580/20 ZDP 3000/6000/ ks Ho PNO 280/610/20 ZDP 3000/6300/ ks Ho Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace. Nástavec PNO 280/280/95 SVP 3000/3000/950 7, ks Ho PNO 280/330/95 SVP s RP 3000/3500/950 8, ks Ho PNO 280/380/95 SVP s RP 3000/4000/950 9, ks Ho PNO 280/430/95 SVP s RP 3000/4500/950 11, ks Ho PNO 280/480/95 SVP s RP 3000/5000/950 12, ks Ho PNO 280/530/95 SVP s RP 3000/5500/950 13, ks Ho PNO 280/580/95 SVP s RP 3000/6000/950 15, ks Ho PNO 280/610/95 SVP s RP 3000/6300/950 16, ks Ho Dno PNO 280/280/87 BZP 3000/3000/990 6, ks Ho PNO 280/330/87 BZP 3000/3500/990 7, ks Ho PNO 280/380/87 BZP 3000/4000/990 9, ks Ho PNO 280/430/87 BZP 3000/4500/990 10, ks Ho PNO 280/480/87 BZP 3000/5000/990 11, ks Ho PNO 280/530/87 BZP 3000/5500/990 12, ks Ho PNO 280/580/87 BZP 3000/6000/990 13, ks Ho PNO 280/610/87 BZP 3000/6300/990 14, ks Ho Rozpěrná příčka PNO 277/25/25 RP 2770/250/ ks Ho tel.: fax: CENÍK 2017 NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 57

30 Skladebné rozměry Užitný objem [m 3 ] [kg/] výrobní prodejní místa NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ VYSOKÉ MODUL 240, SÍLA STĚNY 100 mm PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP zákrytová deska pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný Zákrytová deska Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace PNO 240/140/25 ZDP 2600/1600/ ks Ho PNO 240/190/25 ZDP 2600/2100/ ks Ho PNO 240/240/25 ZDP 2600/2600/ ks Ho PNO 240/280/25 ZDP 2600/3000/ ks Ho PNO 240/330/25 ZDP 2600/3500/ ks Ho PNO 240/380/25 ZDP 2600/4000/ ks Ho PNO 240/430/25 ZDP 2600/4500/ ks Ho Dno výšky 1930 mm PNO 240/140/193/10 BZP 2600/1600/2050 6, ks Ho PNO 240/190/193/10 BZP 2600/2100/2050 8, ks Ho PNO 240/240/193/10 BZP 2600/2600/ , ks Ho PNO 240/280/193/10 BZP 2600/3000/ , ks Ho PNO 240/330/193/10 BZP 2600/3500/ , ks Ho PNO 240/380/193/10 BZP 2600/4000/ , ks Ho PNO 240/430/193/10 BZP 2600/4500/ , ks Ho Dno výšky 2380 mm PNO 240/140/238/10 BZP 2600/1600/2500 8, ks Ho PNO 240/190/238/10 BZP 2600/2100/ , ks Ho PNO 240/240/238/10 BZP 2600/2600/ , ks Ho PNO 240/280/238/10 BZP 2600/3000/ , ks Ho PNO 240/330/238/10 BZP 2600/3500/ , ks Ho PNO 240/380/238/10 BZP 2600/4000/ , ks Ho PNO 240/430/238/10 BZP 2600/4500/ , ks Ho NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ VYSOKÉ MODUL 240, SÍLA STĚNY 140 mm PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP zákrytová deska pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný Zákrytová deska PNO 240/140/25 ZDP /1680/ ks Ho PNO 240/190/25 ZDP /2180/ ks Ho PNO 240/240/25 ZDP /2680/ ks Ho PNO 240/280/25 ZDP /3080/ ks Ho PNO 240/330/25 ZDP /3580/ ks Ho PNO 240/380/25 ZDP /4080/ ks Ho PNO 240/430/25 ZDP /4580/ ks Ho PNO 240/480/25 ZDP /5080/ ks Ho PNO 240/530/25 ZDP /5580/ ks Ho PNO 240/580/25 ZDP /6080/ ks Ho PNO 240/610/25 ZDP /6380/ ks Ho A PNO 240/660/25 ZDP /6880/ ks Ho B PNO 240/710/25 ZDP /7380/ ks Ho C PNO 240/760/25 ZDP /7880/ ks Ho D PNO 240/810/25 ZDP /8380/ ks Ho Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace. Dno výšky 1930 mm A T3 PNO 240/140/193/14 BZP 2680/1680/2050 6, ks Ho PNO 240/190/193/14 BZP 2680/2180/2050 8, ks Ho PNO 240/240/193/14 BZP 2680/2680/ , ks Ho PNO 240/280/193/14 BZP 2680/3080/ , ks Ho PNO 240/330/193/14 BZP 2680/3580/ , ks Ho PNO 240/380/193/14 BZP 2680/4080/ , ks Ho PNO 240/430/193/14 BZP 2680/4580/ , ks Ho PNO 240/480/193/14 BZP 2680/5080/ , ks Ho Užitný Skladebné rozměry objem výrobní prodejní místa [kg/] [m 3 ] PNO 240/530/193/14 BZP 2680/5580/ , ks Ho PNO 240/580/193/14 BZP 2680/6080/ , ks Ho PNO 240/610/193/14 BZP 2680/6380/ , ks Ho A PNO 240/660/193/14 BZP 2680/6880/ , ks Ho B PNO 240/710/193/14 BZP 2680/7380/ , ks Ho C PNO 240/760/193/14 BZP 2680/7880/ , ks Ho D PNO 240/810/193/14 BZP 2680/8380/ , ks Ho Dno výšky 2380 mm A T3 PNO 240/140/238/14 BZP 2680/1680/2500 8, ks Ho PNO 240/190/238/14 BZP 2680/2180/ , ks Ho PNO 240/240/238/14 BZP 2680/2680/ , ks Ho PNO 240/280/238/14 BZP 2680/3080/ , ks Ho PNO 240/330/238/14 BZP 2680/3580/ , ks Ho PNO 240/380/238/14 BZP 2680/4080/ , ks Ho PNO 240/430/238/14 BZP 2680/4580/ , ks Ho PNO 240/480/238/14 BZP 2680/5080/ , ks Ho PNO 240/530/238/14 BZP 2680/5580/ , ks Ho PNO 240/580/238/14 BZP 2680/6080/ , ks Ho PNO 240/610/238/14 BZP 2680/6380/ , ks Ho A PNO 240/660/238/14 BZP 2680/6880/ , ks Ho B PNO 240/710/238/14 BZP 2680/7380/ , ks Ho C PNO 240/760/238/14 BZP 2680/7880/ , ks Ho D PNO 240/810/238/14 BZP 2680/8380/ , ks Ho Dno výšky 2780 mm T3 PNO 240/140/278/14 BZP 2680/1680/2900 9, ks Ho T3 PNO 240/190/278/14 BZP 2680/2180/ , ks Ho T3 PNO 240/240/278/14 BZP 2680/2680/ , ks Ho T3 PNO 240/280/278/14 BZP 2680/3080/ , ks Ho T3 PNO 240/330/278/14 BZP 2680/3580/ , ks Ho T3 PNO 240/380/278/14 BZP 2680/4080/ , ks Ho T3 PNO 240/430/278/14 BZP 2680/4580/ , ks Ho T3 PNO 240/480/278/14 BZP 2680/5080/ , ks Ho T3 PNO 240/530/278/14 BZP 2680/5580/ , ks Ho T3 PNO 240/580/278/14 BZP 2680/6080/ , ks Ho A T3 PNO 240/610/278/14 BZP 2680/6380/ , ks Ho A PNO 240/660/278/14 BZP 2680/6880/ , ks Ho B PNO 240/710/278/14 BZP 2680/7380/ , ks Ho C PNO 240/760/278/14 BZP 2680/7880/ , ks Ho D PNO 240/810/278/14 BZP 2680/8380/ , ks Ho NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ VYSOKÉ MODUL 280, SÍLA STĚNY 140 mm PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP zákrytová deska pojížděná, BZP základový dílec (báze) pojížděný Zákrytová deska PNO 280/280/25 ZDP /3080/ ks Ho PNO 280/330/25 ZDP /3580/ ks Ho PNO 280/380/25 ZDP /4080/ ks Ho PNO 280/430/25 ZDP /4580/ ks Ho PNO 280/480/25 ZDP /5080/ ks Ho PNO 280/530/25 ZDP /5580/ ks Ho PNO 280/580/25 ZDP /6080/ ks Ho A PNO 280/610/25 ZDP /6380/ ks Ho D PNO 280/660/25 ZDP /6880/ ks Ho E PNO 280/710/25 ZDP /7380/ ks Ho F PNO 280/760/25 ZDP /7880/ ks Ho G PNO 280/810/25 ZDP /8380/ ks Ho Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace. 58 tel.: fax: CENÍK 2017 NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 59

31 Užitný Skladebné rozměry objem výrobní prodejní místa [kg/] [m 3 ] Dno výšky 1930 mm PNO 280/280/193/14 BZP 3080/3080/ , ks Ho PNO 280/330/193/14 BZP 3080/3580/ , ks Ho PNO 280/380/193/14 BZP 3080/4080/ , ks Ho PNO 280/430/193/14 BZP 3080/4580/ , ks Ho PNO 280/480/193/14 BZP 3080/5080/ , ks Ho PNO 280/530/193/14 BZP 3080/5580/ , ks Ho PNO 280/580/193/14 BZP 3080/6080/ , ks Ho A PNO 280/610/193/14 BZP 3080/6380/ , ks Ho D PNO 280/660/193/14 BZP 3080/6880/ , ks Ho E PNO 280/710/193/14 BZP 3080/7380/ , ks Ho F PNO 280/760/193/14 BZP 3080/7880/ , ks Ho G PNO 280/810/193/14 BZP 3080/8380/ , ks Ho Dno výšky 2380 mm PNO 280/280/238/14 BZP 3080/3080/ , ks Ho PNO 280/330/238/14 BZP 3080/3580/ , ks Ho PNO 280/380/238/14 BZP 3080/4080/ , ks Ho PNO 280/430/238/14 BZP 3080/4580/ , ks Ho PNO 280/480/238/14 BZP 3080/5080/ , ks Ho PNO 280/530/238/14 BZP 3080/5580/ , ks Ho PNO 280/580/238/14 BZP 3080/6080/ , ks Ho A PNO 280/610/238/14 BZP 3080/6380/ , ks Ho D PNO 280/660/238/14 BZP 3080/6880/ , ks Ho E PNO 280/710/238/14 BZP 3080/7380/ , ks Ho F PNO 280/760/238/14 BZP 3080/7880/ , ks Ho G PNO 280/810/238/14 BZP 3080/8380/ , ks Ho Dno výšky 2780 mm PNO 280/280/278/14 BZP 3080/3080/ , ks Ho PNO 280/330/278/14 BZP 3080/3580/ , ks Ho PNO 280/380/278/14 BZP 3080/4080/ , ks Ho PNO 280/430/278/14 BZP 3080/4580/ , ks Ho PNO 280/480/278/14 BZP 3080/5080/ , ks Ho PNO 280/530/278/14 BZP 3080/5580/ , ks Ho PNO 280/580/278/14 BZP 3080/6080/ , ks Ho A PNO 280/610/278/14 BZP 3080/6380/ , ks Ho D PNO 280/660/278/14 BZP 3080/6880/ , ks Ho E PNO 280/710/278/14 BZP 3080/7380/ , ks Ho F PNO 280/760/278/14 BZP 3080/7880/ , ks Ho G PNO 280/810/278/14 BZP 3080/8380/ , ks Ho NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE ENERGOKANÁLY ENERGOKANÁLY Skladebné rozměry Užitný objem [m 3 ] [kg/] výrobní prodejní místa U - tvar prvku, ZD - zákrytová deska Energokanály tvaru U ENK 50/39/35 U 500/390/ ks Ho ENK 239/85/50 U 2390/850/ ks Ho Užitný Skladebné rozměry objem výrobní prodejní místa [kg/] [m 3 ] ENK 239/117/65 U 2390/1170/ ks Ho ENK 239/146/82 U 2390/1460/ ks Ho ENK 239/163/88 U 2390/1630/ ks Ho ENK 239/180/94 U 2390/1800/ ks Ho ENK 239/202/105 U 2390/2020/ ks Ho ENK 239/124/199 U 2390/1240/ ks Ho ENK 239/174/199 U 2390/1740/ ks Ho ENK 239/210/203 U 2390/2100/ ks Ho ENK 239/230/203 U 2390/2300/ ks Ho Zákrytová deska ENK 58/39/5 ZD 580/390/50 30 ks Os ENK 239/85/10 ZD 2390/850/ ks Ho ENK 239/117/10 ZD 2390/1170/ ks Ho ENK 239/146/15 ZD 2390/1460/ ks Ho ENK 239/163/15 ZD 2390/1630/ ks Ho ENK 239/180/15 ZD 2390/1800/ ks Ho ENK 239/202/15 ZD 2390/2020/ ks Ho ENK 239/124/25 ZD 2390/1240/ ks Ho ENK 239/174/25 ZD 2390/1740/ ks Ho ENK 239/210/25 ZD 2390/2100/ ks Ho ENK 239/230/25 ZD 2390/2300/ ks Ho VODOMĚRNÉ ŠACHTY Skladebné rozměry NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE VODOMĚRNÉ ŠACHTY 5.4 Užitný objem [m 3 ] [kg/] SK skruž, SK1 skruž s 1 stupadlem, SK2 skruž se 2 stupadly, ZD1 zákrytová deska, ZD2 zákrytová deska s poklopem, D šachtové dno PVS 120/90/50 SK 1200/900/ ks Ho PVS 120/90/50 SK1 1200/900/ ks Ho PVS 120/90/50 SK2 1200/900/ ks Ho PVS 136/106/10 ZD1 1360/1060/ ks Ho PVS 136/106/10 ZD2 1360/1060/ ks Ho PVS 136/106/10 D 1360/1060/ ks Ho Zákrytová deska NOVINKA PVS 144/114/20 ZD1 - D /1140/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD2 - D /2100/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD1 - B /1140/ ks Ho PVS 144/114/20 ZD2 - B /2100/ ks Ho Vodoměrné šachty NOVINKA PVS 120/90/180 - D /1140/ ks Ho PVS 120/90/180 - B /1140/ ks Ho výrobní prodejní místa 60 tel.: fax: CENÍK 2017 NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 61

32 6.1 DOPLŇKOVÁ VÝROBA SMĚS BETONOVÁ, DODATKOVÉ FAKTURAČNÍ POLOŽKY x Dlažba čedičová ks St x Žlab čedičový stokový ks St x Hrdlo Ultra Rib DIN ks Ku, St, Ho x Hrdlo Hobas ks St bez DPH s DPH x Tvarovka čedičová radiální ks St bez DPH s DPH bez DPH s DPH x Spojka těsnící PVC ks Ho SMĚS BETONOVÁ SMĚS BETONOVÁ B 7, m 3 St C 20/25 B m 3 Ho Název bez DPH B m 3 Ho m 3 St C 12/15 B m 3 Ho m 3 St C 16/20 B m 3 Ho m 3 St m 3 St C 25/30 B m 3 Ho m 3 St C 30/37 B m 3 Ho m 3 St MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY Zapůjčujeme montážní prostředky, za které fakturujeme níže uvedené ceny: Montážní vahadlo s kleštěmi nájem 500 Kč/den Montážní závěsy RD Kč/ks RD Kč/ks RD Kč/ks RD Kč/ks RD Kč/ks RD Kč/ks DODATKOVÉ FAKTURAČNÍ POLOŽKY Palety bez DPH s DPH RD 30 RD 36 RD 42 RD 52 Kulové spojky DEHA závěsy 1 1,3 t Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Dle Obchodních podmínek je výše dobropisované částky za palety a prokladový materiál vrácený zákazníkem ve výši 90 % z ceny bez DPH. Při vrácení palet je třeba doložit dodací list nebo fakturu /OZ Paleta 1,20 0,80 m ks /OZ Paleta 1,20 1,00 m ks /OZ Paleta 1,00 1,00 m ks /OZ Paleta 2,05 x 0,80 m ks Opotřebení palety ks Prostoje dopravy při vykládce Vykládka minut 15 min Vykládka nad 150 minut 15 min Vykládka za 1 paletu ks Spojka těsnící PVC ks Ho PRODEJ MATERIÁLŮ Prodejní ceny materiálů se stanovují individuálně. x Tyč ocelová žebírková R6 až R32, jakost kg Ku, Ho x Síť svařovaná kg Ku, Os x Kamenivo těž. drobné 0-4, třída B t Ku, St, Ho x Kamenivo drcené hrubé 4-8, 4-11,8-16, 16-22, třída B t Ku, Os, St, Ho x Těsnění elastomerové DN 1000 ks Ku x Těsnění elastomerové DN 2000 samomazné ks Ku, St, Ho x Těsnění elastomerové DN 2500 samomazné ks Ku, St, Ho DEHA závěsy 1,5 2,5 t Kč/ks DEHA závěsy 3 5 t Kč/ks DEHA závěsy 6 10 t Kč/ks DEHA závěsy t Kč/ks DEHA závěsy 32 t Kč/ks Šrouby Neotočný šroub RD Kč/ks Neotočný šroub RD Kč/ks Neotočný šroub RD Kč/ks KOMBI Hlava RD Kč/ks Dřevěné proklady Hranol 6x8x100 cm 27 Kč/ks Hranol 3x5x120 cm 14 Kč/ks Klín 60x20x25 cm 200 Kč/ks Dřevěné palety 120x80 cm 250 Kč/ks 100x100 cm 250 Kč/ks 120x100 cm 250 Kč/ks 205x80 cm 300 Kč/ks Při vrácení v nepoškozeném stavu dobropisujeme 90 % z výše uvedených cen. Účtujeme poplatek 10 % z těchto cen na amortizaci. Při krátkodobém zapůjčení je možná dohoda nájmu 100 Kč/den musí se předem projed s obchodníkem nebo vedoucím expedice. x Ucpávka Spiroll ks Ku x Vložka PVC ks St x Hrdlo Pragma ks St x Žlab čedičový ks St x Žlab půlený - kalibrovaný ks St x Žlab čedičový stokový ks St 62 tel.: fax: CENÍK 2017 DOPLŇKOVÁ VÝROBA 63

33 INFOLINKA Prefa Brno a. s. ředitelství společnosti Kulkova 10/4231, Brno Praha Kuřim Oslavany Brno Hodonín Strážnice Veselí nad Moravou ZÁVOD OSLAVANY Nádražní 14, Oslavany prodejna: ZÁVOD HODONÍN Na výhoně 3527, Hodonín prodejna: ZÁVOD KUŘIM Blanenská 1190, Kuřim prodejna: ZÁVOD STRÁŽNICE U Cihelny 1375, Strážnice PRODEJNA STAVEBNIN STRÁŽNICE Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU Masarykova ul., Veselí nad Moravou

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH

Více

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

OBSAH ÚVODNÍ ČÁST 4. POZEMNÍ STAVBY 2. KANALIZACE 5. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 3. KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

OBSAH ÚVODNÍ ČÁST 4. POZEMNÍ STAVBY 2. KANALIZACE 5. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 3. KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 2015 KANALIZACE KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL POZEMNÍ STAVBY NÁDRŽE A PROSTOROVÉ PREFABRIKÁTY CENÍK PLATNOST: 2015 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833

Více

CENÍK / Platnost: 2014. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2014. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2014 CENÍK / Platnost: 2014 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200 Trouby přímé a hrdlové KANALIZACE [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - KSV - trouba s kameninovou výstelkou,

Více

CENÍK / Platnost: 2012. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2012. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2012 CENÍK / Platnost: 2012 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému!

Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému! ceník 2009 Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému! OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah 3 Závody společnosti a obchodní oddělení 4 Obchodní podmínky 6 KANALIZACE Trouby 9 Šachty 15 Studny 18 Dešťové vpustě

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s.

Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s. Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s. 1. Všeobecně 1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou H.A.N.S. prefa, a.s. jako prodávající

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY Použití Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012 INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ pro rok 2012 Platnost od : 1.4.2012 Aktualizace k : 1.1.2013 OBSAH : Strana: 1) Podzemní sítě a kanalizace 2 2) Komunikace a terénní úpravy 12 3) Pozemní stavitelství

Více

KATALOG KANALIZACE. Prvky pro podzemní sítě a kanalizace.

KATALOG KANALIZACE. Prvky pro podzemní sítě a kanalizace. 2014 KATALOG KANALIZACE Prvky pro podzemní sítě a kanalizace Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.0.1 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem -

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KATALOG KOMUNIKACE DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PRVKY PRO VÝSTAVBU KOMUNIKACE, VENKOVNÍ ARCHITEKTURU A VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY

KATALOG KOMUNIKACE DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PRVKY PRO VÝSTAVBU KOMUNIKACE, VENKOVNÍ ARCHITEKTURU A VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY INFOLINKA 800 60 003 KATALOG KOMUNIKACE DROBNÝ PRVKY PRO VÝSTAVBU KOMUNIKACE, VENKOVNÍ ARCHITEKTURU A VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY tel.: +40 541 583 111 fax: +40 541 583 833 www.prefa.cz www.betoneshop.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

ŠACHTY ŠACHTY POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POPIS ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

ŠACHTY ŠACHTY POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POPIS ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ 3. ŠACHTY 3.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY ŠACHTY 3.0.2 POPIS ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ POUŽITÍ Kanalizační šachty tvořené šachtovými díly umožňují přístup k systémům stokových sítí a kanalizačních přípojek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Česká republika

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele:

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele: Obchodní podmínky Číslo smlouvy odběratele: Číslo smlouvy dodavatele: Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi: Město Semily se sídlem Husova 82, 513 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. odice 221, 751 01 Tovačov ovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

TROUBY POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2.1

TROUBY POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2.1 2.1 POUŽIÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém přetlaku, jsou určeny pro výstavbu zejména jednotných

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. odice 221, 751 01 Tovačov ovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více