Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

2 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci 7 3 Přehled činnosti 8 Zahrada KC 8 Chodovská tvrz 11 Místní lidová knihovna 12 Další projekty realizované v roce Mezinárodní projekty, aktivity a spolupráce 20 Publikace 21 Umělecké projekty, studie 21 4 PR a propagace 22 5 Hospodaření 23 Výsledky hospodaření 23 Komentář k hospodaření 26 6 Přílohy 28 7 Zpráva auditora 30 8 English summary 36 2 Kapitola 0 Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 0 Obsah 3

3 1 Poslání organizace 2 Základní informace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahrada KC a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. Základní principy a cíle: otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města; péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity; rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města; viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat; efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města; atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí; inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování; soběstačnost: neustále zvyšovat podíl vícezdrojového financování. Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a statutem. Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). Střediska: zahrada KC, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, od 13. května 2010 Donovalská 1684, Praha 4 Kontakty: zahrada KC Chodovská Tvrz Knihovna Kapitola 1 Poslání organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 2 Základní informace 5

4 Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Lenka Petrová Místopředseda: Martin Laštovička Člen: PaeDr. Josef Škvor Dozorčí rada Předseda: Členové: Mgr. Milan Česal Jan Meixner, Tomáš Töpfer Ředitel společnosti MgA. Eliška Vinařová Zaměstnanci Průměrný evidenční stav zaměstnanců v roce 2009 byl 7,6 osob. Celkový počet dohod o provedení práce byl 31 a dohod o činnosti 12. Průměrná měsíční mzda byla Kč. 6 Kapitola 2 Základní informace Kapitola 2 Základní informace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok

5 3 Přehled činnosti ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahrada KC ) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Eliška Vinařová Počet zaměstnanců hlavní pracovní poměr: 1 dohoda o pracovní činnosti: 8 (správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správ a majetku) dohoda o provedení práce: 11 (recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,...) externisté na živnostenský list, smlouvy o spolupráci: (PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění) Zahrada KC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části, která je nejen na okraji Prahy, ale i na okraji kulturního dění obecně. Zahrada KC se snaží od této skutečnosti postupně odklánět tak, aby význam její činnosti výrazně přesahoval hranice Jižního Města. Programová nabídka Zahrady se skládá z několika sérií. Divadlo pro dospělé doplňují pravidelná dětská představení. Významnou část nabídky Zahrady představují pravidelné umělecké a umělecko-pohybové dílny. Koncerty pod hlavičkou Jižní JaM podporují místní kapely, jazzové koncerty v atriu hledají neformální cestu k objevovaní vynikajících hudebníků. Folková série nabízí známé i vycházející hvězdy žánru. Zahrada KC zároveň nově od roku 2009 intenzivně spolupracuje se školami na kulturně-vzdělávacích pořadech. Vedle projektů uskutečňovaných v průběhu celého roku v prostorách Zahrady, zasahuje činnost centra do veřejného prostoru Jižního Města. Cílem pořádání festivalů Street For Art, Hudba mezi bloky či veřejných průvodů (Mikulášský, Dušičkový, Chodovská pouť apod.) je kultivace veřejného prostoru JM, rozvíjení místní komunity a působení v oblasti prevence sociálně-patologických jevů místních mladých lidí. Dramaturgickou novinkou na podzim roku 2009 bylo zahájení spolupráce s filmovým klubem VŠE. Obsahem projektu jsou filmové projekce dokumentárních filmů, obohacené o následnou debatu s hostem. V rámci této spolupráce se v Zahradě uskutečnily první 4 projekce (Zeitgeist, Vítejte v KLDR, Auto*mat a Landův lektvar lásky). V rámci představení pro nejmenší diváky došlo v roce 2009 k výraznému nárůstu návštěvnosti (průměrný nárůst o 18 diváků na jednom představení), který si vysvětlujeme především velice pečlivou a zacílenou komunikací s danou cílovou skupinou a dále díky novým propagačním nástrojům, kterým je nepochybně oblíbené pohádkové předplatné. Další novinkou roku 2009 bylo zahájení spolupráce s mateřskými, základními i středními školami v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo více než 50 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z celé Prahy. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě. ZAHRADA KC přehled činnosti typ pořadu počet akcí návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty jazz v atriu 6 97 film divadlo cestovatelské přednášky pořady pro seniory výstavy 15 ostatní (jednorázové akce ve veřejném prostoru, komentované prohlídky výstav, klub her apod.) pravidelné kurzy a workshopy * Celkem * číslo zahrnuje pravidelné kurzisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát 8 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok Kapitola 3 Přehled činnosti Kapitola 3 Přehled činnosti

6 CHODOVSKÁ TVRZ Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut Počet zaměstnanců pracovní poměr: 4,91 (včetně knihovny) dohoda o pracovní činnosti: 4 (galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní) dohoda o provedení práce: 20 (pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní) Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve Tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie. Jednou z hlavních činností Chodovské Tvrze je galerie, která se za posledních 10 let vypracovala mezi prestižní pražské výstavní síně. Zcela pochopitelně jsou proto na její činnost kladeny od vystavujících a návštěvníků vysoké nároky. Galerie umožňuje prezentovat svou tvorbu jak české výtvarné elitě, tak začínajícím umělcům. Největší událostí roku 2009 byla nepochybně výstava kompletního cyklu 80 grafických listů Francisca Goyi Hrůzy války ( ), který byl takto v celku představen v České republice vůbec poprvé. Druhou akcí celorepublikového významu byla výstava grafik, ilustrací i animací Adolfa Borna s názvem Z domova až do ciziny, která se na Tvrzi uskutečnila od do Obě výstavy zhlédly na tři tisíce návštěvníků. Hudební dramaturgie Těžištěm tzv. pořadů pro dospělé je hudební produkce komorních těles či sólistů zejména klasické hudby. Chodovská tvrz navazuje na tradici koncertů, na nichž se představují umělci, kteří si ve Tvrzi získali své věrné posluchače a návštěvníky. Vzhledem k velikosti sálu se jedná o hudební události komorního charakteru. Do hudební dramaturgie patří také dva druhy pořadů věnované převážně seniorům. V roce 2009 se na Tvrzi konala čtyři Středeční hudební odpoledne věnovaná této divácké skupině. Jednalo se o komponované hudební pořady předních českých muzikantů, které navštívilo celkem 220 diváků. Druhým pořadem, který se pravidelně koná na Chodovské tvrzi, a je určen především seniorům, jsou Šansonová setkání. Dramaturgie cyklu vychází z názoru, že šanson je mezižánrová forma, která těží ze široké nabídky hudebních i kulturních stylů. Pořady jsou koncipovány jako bezprostřední setkání umělců tohoto žánru s obecenstvem. Hlavním přínosem projektu je nabídka kulturního a společenského vyžití nejen obyvatelům Jižního Města, ale všem, kterým je žánr šansonu blízký. Mezi interprety, kteří na Chodovské tvrzi v rámci tohoto pořadu pravidelně vystupují, patří především Milan Jíra, Rudolf Pellar a Jan Petránek či v alternaci Marta Balejová a Filip Sychra. V Chodovské tvrzi se v roce 2009 uskutečnilo celkem 8 Šansonových setkání s celkovou návštěvností 327 diváků. Pořad se již řadu let se těší stabilnímu a neklesajícímu zájmu diváků. V červenci se konal již šestý ročník tradičního festivalu klasické hudby Tóny Chodovské tvrze, jehož hlavním protagonistou je houslista Jaroslav Svěcený. Šest festivalových koncertů navštívilo celkem 1219 diváků. Programovou novinkou byl venkovní zářijový koncert Vlasty Redla, který se setkal s velkým zájmem posluchačů. Na tento typ koncertů se bude navazovat i v roce 2010, koncerty takových hudebních skupin, jako je Hradišťan, Javory, nebo sólovým vystoupením Ireny Budweiserové. Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2009 se uskutečnilo 29 představení, která navštívilo celkem 1393 diváků. Díky zahájení intenzivní spolupráce se školami v rámci projektu kulturně-vzdělávacích programů se v galerii Chodovská tvrz uskutečnilo celkem 6 galerijních animací pod vedením doc. PhDr. Marie Fulkové, Ph.D. z katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Jednalo se o animace při příležitosti následujících výstav: F. Goya, cyklus: Hrůzy války a A. Born, cyklus: Z domova až do ciziny. Účastníci dostali příležitost aktivně přistupovat ke zhlédnutým dílům a utvářet si k nim osobní vztah. Rozšířili si povědomí o současném i klasickém umění, a to v teoretické i v praktické rovině. Další prostor byl poskytnut tzv. hudebním edukacím (dříve tzv. výchovné koncerty ), které dětem nabídly kromě hudebních ukázek a odborného výkladu také prostor k interaktivnímu přístupu ve vztahu divák a umělec. 10 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 11

7 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti typ pořadu počet akcí návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze pořady pro seniory edukace Celkem Celkový počet akcí společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2009 byl 683 a celkový počet návštěvníků Místní lidová knihovna Místní lidová knihovna, která sídlila v ulici V Benátkách 1750, byla v provozu pouze do poloviny listopadu 2009, protože výše zmíněný objekt se přestavuje na zdravotnické zařízení. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku nebyla situace kolem knihovny zcela jasná, došlo k určitému úbytku čtenářů. Hlavní příčina byla v tom, že budova procházela celkovou rekonstrukcí fasády a okolí objektu, takže dostupnost knihovny byla výrazně snížena. V průběhu roku se MČ intenzivně snažila najít nové prostory, aby nedošlo k zániku knihovny. Po dlouhých debatách se nakonec podařilo objevit vhodné prostory v areálu ZŠ Donovalská. Otevření knihovny v nových prostorách se uskutečnilo v květnu Místní lidová knihovna v číslech: knihovní fond celkem: naučná literatura: 5039 krásná literatura: přírůstek knih. jednotek: 228 úbytek: 0 výpůjčky celkem: 6886 počet registrovaných čtenářů: 142 dětí: 10 Další projekty realizované v roce 2009 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 16. až Místo konání: zahrada KC Počet návštěvníků: 1217 Pořadatel: Člověk v tísni, o.p.s. a Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Za podpory: MČ Praha 11 ZEMĚ-MĚSTO environmentální minifestival o vztahu člověka k místu, kde žije Termín konání: 16. až Místo konání: zahrada KC Počet návštěvníků: 314 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Za podpory: Státní fond životního prostředí, MČ Praha 11 Festival ukazuje co je to krajina a co je to příroda. Tyto dva fenomény staví do vzájemných kontrastů a ukazuje jejich vzájemnou koexistenci. Hlavním spojujícím článkem těchto dvou témat je člověk obyvatel Jižního Města, jako ten, kdo krajinu vnímá a aktivně do ní zasahuje. Ve svém přesahu festival podněcuje lidské vědomí vlastní sounáležitosti a zodpovědnosti ke krajině a přírodě. Svým rozpětím tedy zasahuje do oblastí ekologických, sociálních, uměleckých, ale zejména environmentálních. Jednotlivé aktivity festivalu mají za cíl podporovat pozitivní a kritický vztah člověka k prostředí, ve kterém žije. Tohoto cíle festival dosahuje třemi způsoby. Jedním je vlastní získávání autentické zkušenosti a dovednosti v rámci environmentálních dílen. Ty umožňují obyvatelům Jižního Města aktivně pohledět do krajiny svého bydliště a tvořivým způsobem se k němu vyjádřit. Druhým způsobem, je zprostředkování kulturně hodnotného zážitku. A třetím způsobem, jak festival dosahuje daného cíle, je seznamování veřejnosti s aktuálním děním v oblastech ekologie a environmentalistiky. Důležitou součástí festivalu je též otevřená platforma Urban Buran pro prezentaci projektů či aktivit zabývajících se veřejným prostorem z hlediska ekologického, kulturně- -sociálního či výtvarně akčního umění, určená občanským sdružením, zájmovým skupinám, akademikům či jednotlivcům. K dispozici je 1 mikrofon, projekční plátno, podium a 10 minut času. Program festivalu Separatisté, Činoherní studio Ústí nad Labem, pražská premiéra Vladimír Václavek, koncert URBAN BURAN Otevřená prezentace projektů z celé České republiky, které se zabývají veřejným prostorem a jeho oživováním uměleckými a sociálními aktivitami. Své projekty prezentovali: o.s. Kuprospěchu (Chomutov), zahrada KC (Plochy, Kitchen Monument, Street For Art), Skupina Ládví (Centrum současného umění), Tomáš Žižka, offcity.cz (Pardubice), automat (Praha), Karina Kottová (Umakart), Kateřina Nováčková, studenti DAMU, Projekt Plochy, AJZ Chemnitz (Německo) -123 minut, koncert Galerijní edukace pro školy Co nakupujeme, co spotřebováváme a co potřebujeme. Kolik čeho nakupuji, kolik odpadu vyprodukuji a kolik toho vlastně reálně potřebuji? To jsou otázky na které jsme hledali odpovědi společně se studenty základních škol. Industryart, Výstava fotografií Šimona Vejvančického Projekce filmů: Ozvěny Ekofilmu I.: Kousni a zemři / Ta naše povaha česká : Nepořádek po česku Úředník a jeho Velká dobrodružství Nehasit! Hořím! Miloslav Příhoda Příběh s myší: Recyklace Petek Panelák je kamarád, režie: Jan Gogola, ml. (ČR, 1999). Po filmu následovala debata s režisérem Janem Gogolou, která otevřela živou diskuzi na téma sídliště dneška. Pohádky: Jak se zachraňuje Země Divadlo Piškot : Ekologická klauniáda Výtvarná dílna, re-cy-kla-ce a práce s recyklovatelnými materiály Komentovaná vyjížďka Po památkách Jižních aneb poznej Prahu jedenáctou z okénka veteránu MHD! Autobusem ŠKODA 706 RTO LUX jsme se s místním kronikářem Jiřím Bartoněm vypravili po zajímavých místech na Jižním Městě. Videoreportáž z festivalu: 12 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 13

8 STREET FOR ART 2. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Termín konání: Místo konání: veřejný prostor Jižního Města a zahrada KC Počet návštěvníků: cca 2500 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC, Tolerdance, o.s. Spolupořadatel: Městská část Praha 11, Image Aiguë (Francie) Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, Evropská komise, Goethe Institut, EU2009.cz, Francouzský institut, Boehringer Ingelheim Spolupráce: Cirqueon, hura.cz, FunkFu, Zephid, Fogosh a další. Mediální partneři: Radio 1, freemusic, bandzone.cz a phatbeatz.cz, TV Aktuál Dramaturgická koncepce Základem dramaturgické koncepce festivalu bylo využití veřejného prostoru Jižního Města, jako otevřeného uměleckého prostranství, kde se člověk (divák / chodec) bude moci setkat s uměním. Důležitým principem festivalu bylo minimalizování jakýchkoliv bariér, které brání lidem v přístupu k umění. Šlo nám především o navázání upřímné komunikace s místními lidmi, pro které byl festival primárně určen. Program festivalu Kitchen monumet (Raumlabor, Berlín) Nejviditelnější součástí festivalu byla průhledná nafukovací bublina, kterou pod názvem Kitchen Monument představila poprvé v České republice berlínská umělecká skupina Raumlabor. Bublina se stala centrem festivalového dění a po celou dobu přitahovala pozornost kolemjdoucích. Stala se atrakcí, na kterou se jezdili dívat lidé z celé Prahy. Evropa je tady i tam / Ici là-bas Druhým stěžejním projektem festivalu Street For Art 2009 byl společný česko-francouzský projekt Evropa je tady i tam / Ici là-bas. Od prosince 2008 do dubna 2009 probíhaly ve spolupráci s francouzským divadelním souborem Image Aiguë divadelní dílny s žáky škol na Jižním Městě. 20. a 21. května projekt vyvrcholil českou premiérou představení Evropa je tady i tam / Ici là-bas, kterého se kromě profesionálních herců z Francie a ČR zúčastnily také české, vietnamské, turecké a polské děti. Projekt byl oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví v Evropské unii a součástí kampaně Ministerstva školství Evropa mladýma očima. Sousedské večeře bar-beck-you Speciálně pro festival vytvořený komponovaný večer s večeří, který nasytil všechny smysly. Podstatou sousedských večeří bylo setkání lidí žijících na Jižním Městě, kteří ovšem neznají své sousedy. Celkem se konaly 3 sousedské večeře, kterých se účastnilo celkem 180 lidí. 3D projekce na budovu staré pošty Ve spolupráci s uměleckou skupinou Phase byly realizovány velkoplošné 3D projekce na budovu bývalé pošty, která byla pro tyto potřeby natřena na bílo. Centrální park na Jižním Městě tak ožil trojrozměrným vizuálním uměním a přilákal nejen kolemjdoucí, ale zaujal i obyvatele přilehlých paneláků, kteří sledovali projekce z balkónů svých bytů. Celkem se projekce konaly 4x a navštívilo je celkem zhruba 250 lidí. Naučný průvodce po Jižním Městě Tento projekt byl vytvořen přímo pro festival. Vznikla naučná červená stezka po zajímavých zákoutích sídliště. Kombinovala jak skutečně cenné památky Jižního Města, tak zákoutí, která nominovala sama autorka projektu Michaela Hladíková. Byla vytištěna mapa s vyznačenou trasou a informacemi ke každému místu. Průvodce byl k dispozici po celou dobu festivalu a odhadem tuto trasu absolvovalo cca 150 lidí. Po památkách jižních aneb poznej krásy Jižního Města z okénka veteránu MHD. V průběhu festivalu se uskutečnily 2 komentované projížďky po zajímavostech Jižního Města. Průvodcem byl kronikář Jižního Města, pan Bartoň. Kapacita čtyřiceti místného autobusu byla v obou případech plná. Poslední festivalovou sobotu se uprostřed Centrálního parku pořádaly dětské soutěže, cirkusový workshop, výtvarná dílna, kurz beatboxu a jiné aktivity určené převážně dětem, ale i jejich rodičům. Po celou dobu byl otevřen bleší trh s uměním (artbazar), kde prodávali své výrobky nejen umělecké skupiny či designéři z celé republiky, ale také obyvatelé Jižního Města. Kromě toho se přímo v parku odehrávaly pohádky pro děti a také drum circle (skupinové bubnování) určený všem bez rozdílu věku. Celkem se festivalové soboty účastnilo přibližně 600 lidí Doprovodný program Součástí festivalu byl též doprovodný program, který doplňoval celkovou programovou skladbu. Konkrétně se jednalo o tyto projekty: Plochy kultivace veřejného prostoru se zapojením sousedů City golf golfové jamky přímo v parku Legal graffiti jam Street art exhibice Videoreportáž: HUDBA MEZI BLOKY 2. ročník hudebního festivalu ve veřejném prostoru Jižního Města Termín konání: Místo konání: veřejný prostor Jižního Města a zahrada KC Počet návštěvníků: cca 1300 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Spolupořadatel: Městská část Praha 11 Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, Nadace život umělce Mediální partneři: Radio 1, freemusic, Respekt, TV Aktuál Dramaturgický koncept Jižní Město je více méně tranzitní zónou, kterou denně procházejí tisíce lidí, aniž by se zajímaly o dění kolem. Festival Hudba mezi bloky se snaží tento trend alespoň na pár dní změnit. Na Jižním Městě proto vyrostly na několik dní podia, jakési hudební zóny, které nabídly lidem místo k zastavení a poslechu. Program festivalu Základním pilířem festivalu byla série malých koncertů umístěných na rušná místa veřejného prostoru Jižního Města stanice metra Chodov a Háje. Zde se odehrály koncerty přístupné zdarma široké veřejnosti. 17. června u stanice metra Chodov, 18. června u stanice metra Háje 19. června průvod od stanice Chodov k Chodovské tvrzi. Hráli: Ruah (klezmer), Trumpet Tune, Bubenická show 14 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 15

9 Koncerty v KC Zahrada 17. června / S.C.U.R., Urban Traffic, Jižní Distance Hip-hopové kapely z Jižního Města a vítězové soutěže Allons en France. 18. června / Lenka Dusilová a Eternal Seekers Prvotřídní hudební uskupení poprvé na Jižním Městě 20. června / Zrní, Love Songs Orchestra Tomáše Průši, Prague Ska Conspiracy (SKA), Swing Society (energy swing) Kombinace energické muziky. TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 6. ročník multižánrového hudebního festivalu Termín konání: Místo konání: Chodovská tvrz Počet návštěvníků: 1219 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. Chodovská tvrz Spolupráce: MČ Praha 11 Za podpory: Magistrát hlavního města Prahy Na nádvoří Chodovské tvrze se uskutečnilo celkem šest festivalových koncertů, kde si přišli na své vyznavači klasické, populární, rockové i alternativní hudby všech generací. Festival Tóny Chodovské tvrze pod programovou taktovkou houslisty Jaroslava Svěceného je festival multižánrový. Na Chodovské tvrzi se vystřídali Radim Hladík, Michal Dvořák, Lubomír Brabec, Jitka Zelenková nebo Svěceného teprve patnáctiletá dcera Julie jako talentovaná houslistka. První trojice festivalových koncertů byla už krátce po zahájení prodeje téměř vyprodaná. Zážitek přinesly i koncerty v druhém festivalovém týdnu od 27. do 29. července. Na nádvoří Chodovské tvrze se například objevil mobilní varhanní pozitiv. Nejcennější nástroje zahrály 28. července na koncertu Slavné housle pražského hradu. Ty získal Jaroslav Svěcený výjimečně ze soukromých sbírek pro natočení DVD a koncert na Tvrzi byl unikátní možností vidět mistrovské nástroje naživo zblízka. Předposlední festivalový koncert 28. července bude opravdovým hudebním svátkem zazní totiž projekt Slavné housle Pražského hradu.v krásných skladbách italského, českého a německého baroka se rozezní unikátní kolekce pražských houslí 18. a 19. století, které se dosud nacházejí v soukromých sbírkách. Návštěvníci koncertu si budou moci představované nástroje také prohlédnout zblízka a dovědět se zajímavé informace o jejich historii. To, že na historické housle budeme moci i hrát je naprosto výjimečné, v den koncertu se nástroje vyzvedávají z bankovního trezoru a po koncertě se do něj opět vrací, zdůrazňoval houslista Jaroslav Svěcený. Festival Tóny Chodovské tvrze se díky každoročnímu velkému zájmu posluchačů stal již tradiční a nezastupitelnou součástí kulturní sezóny na Jižním Městě i pražské kulturní scény v prázdninových měsících, říká starosta Městské části Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský. Program festivalu 21. července Slavné barokní koncerty Instrumentální koncerty pro orchestr a housle skladatelů Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a loňského jubilanta Františka Bendy (narozen 1709). Jaroslav Svěcený-housle / Dana Vlachová-housle / Julie Svěcená housle / Český komorní orchestr 22. července Vivaldianno 2009 Multižánrový projekt Michala Dvořáka (bývalý člen skupiny Lucie) a Jaroslava Svěceného odstraňuje bariéry mezi žánry a spojuje tak vyznavače několika hudebních stylů. Populární CD Vivaldianno je již ověnčeno platinovou deskou. Michal Dvořák klávesy / Jaroslav Svěcený housle / Radim Hladík kytara / Jiří Janouch kytara / Tomáš Waschinger bicí / Melody Quartett 23. července Letní slavnosti strun Skladby pro housle a kytaru od N. Paganiniho, M.Giulianiho, F. Gragnaniho i dalších. Jaroslav Svěcený housle / Lubomír Brabec kytara 27. července Varhany a trubka na Chodovské tvrzi Lahodná kombinace zvuku trubky, houslí a pro tento koncert speciálně dovezeného varhanního pozitivu vytvořila na nádvoří historické Chodovské tvrze neopakovatelný hudební zážitek. Zazněla díla autorů 18. a 19. století. Josef Popelka varhanní pozitiv / Vladimír Rejlek trubka / Jaroslav Svěcený housle 28. července Slavné housle Pražského hradu Unikátní kolekce pražských houslí 18. a 19. století, která byla zhotovena na Malé Straně, Starém a Novém Městě pro kulturní využití na Pražském hradě zazněla v tento večer ve skladbách A. Corelliho, A. Vivaldiho, G. Tartiniho, Georga Friedricha Händela a Františka Bendy. Tento projekt je také zachycen na DVD J. Svěceného s názvem,čtvero ročních období Pražského hradu. Jaroslav Svěcený housle a průvodní slovo / Jitka Navrátilová cembalo 16 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 17

10 29. července Hudba pro všechny generace Závěrečný koncert byl opravdovou lahůdkou zazní hudba Leonarda Bernsteina, George Gershwina, Chicka Corey, Johna Williamse, Davea Brubecka a řady dalších autorů moderní doby. Jitka Zelenková zpěv / Jaroslav Svěcený housle / Pavel Větrovec klavír DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, Taklamakan aneb dobrodružná cesta po neznámých zemích týdenní příměstský tábor Termín konání: Místo konání: zahrada KC, Jižní Město a okolí Počet účastníků: 48 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC a ADRA, o.s. Za podpory: MČ Praha 11 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Z pátku na sobotu měly děti možnost přespat v táboře a večer strávit u ohně. Příměstský tábor dětem nabídnul velice zajímavý a bohatý program. Legenda se týkala různých zemí a kultur. V rámci šesti dní tak měly děti možnost formou společných her a výletů proputovat celý svět a dozvědět se o tom, jak se žije lidem v jiných zemích a seznámit se s jinými kulturami. Různorodost světa byla dětem ukázána na příkladu pěti zemí. Vnitřním posláním tábora byl příběh dvou bohů: Zlý bůh Taklamakan se kdysi rozhodl zničit svět, protože se mu zdál hloupý a zbytečný. Taklamakan měl za to, že na světě je tolik různých národů, které se navzájem nemají rádi a neustále válčí mezi sebou, že by bylo lepší tento svět zničit a vytvořit jednotný svět, kde by existoval jen jeden národ a všichni lidé by byli naprosto stejní. Dobrý bůh Nakamalkat se mu však vzepřel a rozhodl se dokázat, že pestrý svět s lidmi různých národností je velmi hodnotný a zničit by ho byla škoda. Vymohl si tedy čas na to, aby Taklamakanovi dokázal, že pestrý svět zbytečný není a že má smysl. V tom mu právě pomáhaly děti. Spolu s bohem Nakamalkatem děti navštívily pět zemí: Keňu, Vietnam, Mongolsko, Srí Lanku a Pákistán. Úkolem dětí bylo tyto země prozkoumat a najít to, co je na těchto zemích skvělého, pozitivního a jedinečného. Děti se v těchto zemích seznámily s místní kulturou zvyky, jazykem a písmem, uměleckými výrobky, hudbou apod. Naučily se říkat dobrý den, nashledanou a děkuji v každém z jazyků. Dozvěděly se, jak napsat svoje jméno srílanským a mongolským písmem. Účastnily se tradičních mongolských závodů na koni Nádam, zahrály si na keňskou olympiádu, vyzkoušely si sehnat všechny suroviny na pákistánský koberec, zkusily se živit jako srílanští sběratelé čaje a rybolovci. Naučily se vyrábět keňské náramky, stavět mongolské jurty, malovat pákistánské koberce a vařit tradiční srílanské jídlo. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí. Letní příměstské tábory pořádá o.s. ADRA v rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák. Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je přispět k vyšší informovanosti dětí v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce a o otázkách života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě. Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 48 dětí především z Prahy 4 a přilehlých středočeských obcí. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, hudba, výtvarné dílny, soutěže Termín konání: Místo konání: park u Chodovské tvrze Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC a MČ Praha 11 GRÓNSKO, ZEMĚ MIZEJÍCÍHO LEDU výstava o kultuře, přírodě a historii Grónska výstava, komentované prohlídky pro veřejnost i pro školy, veřejné přednášky, dětský polární den Termín konání: Místo konání: zahrada KC Počet návštěvníků: cca 500 Autoři výstavy: Alena Klempířová a Jaroslav Klempíř (Polární svět, o.s), Stanislav Bártl a Ing. arch Martin Tröster. Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC a Polární svět, o.s. Za podpory: Ministerstvo životního prostředí, Městská část Praha 11 Pod záštitou: ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová, ministr kultury Václav Riedlbauch a ministr životního prostředí Ladislav Miko. Autory výstavy byli přední čeští polárníci Alena a Jaroslav Klempířovi. Výstava Grónsko, země mizejícího ledu mapuje přírodu, historii a kulturu této polární země. Téma mizejícího ledu naráží na ekologické a civilizační hrozby, které se dotýkají Grónska, výstava však poutavě přiblížila především unikátní kulturu Inuitů a Eskymáků a přírodu a geografii Grónska. Návštěvníci výstavy měli možnost si prohlédnout kopii iglů, grónské šamanské masky, mapy a především unikátní fotografie. Jaroslav a Alena Klempířovi jich za 15 let svých pravidelných a dlouhých cest do Grónska pořídili stovky a jsou autory celosvětově nejrozsáhlejší dokumentace grónské přírody. Díky jejich fotografiím diváci mohli vidět i obrovskou rychlost, s jakou v Grónsku ubývají ledovce. Výstavu zahájila 14. října velkolepá vernisáž za účasti zajímavých a významných hostů. Po celý měsíc trvání výstavy se konaly komentované prohlídky pod vedením manželů Klempířových, ale i přednášky se zajímavými hosty přednášet přijel např. klimatolog RNDr. Jan Pretel CSc, polárník Stanislav Bártl nebo PhDr. Josef Schütz, ředitel festivalu TOURFILM. Část komentovaných prohlídek byla určena i dětem a výstava vyvrcholila velkým dětským polárním dnem v sobotu 14. listopadu, kde hlavní atrakcí byla psí spřežení nejznámější české musherky Jany Henychové. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD Lehce strašidelný průvod s lampiony a ohňovou show Termín konání: Trasa průvodu: od OC Chodov ke starému chodovskému hřbitovu Počet účastníků: cca 350 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Termín konání: Trasa průvodu: od stanice metra Háje přes Central park Počet účastníků: více než 1000 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. zahrada KC Cíle projektu: Oslava svátku sv. Mikuláše v ulicích Jižního Města. Podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti. Umožnit obyvatelům Jižního Města aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí. Oživení městské části veřejného prostoru Jižního Města. Rozvíjení Mikulášské tradice na Jižním Městě 3. ročník průvodu. Popis projektu: Již potřetí se na Jižním Městě konal průvod Mikuláše, létajících čertů a andělů mezi Hájemi a Opatovem. Velká návštěvnost potvrdila, že se Mikulášský průvod stává jednou z největších pražských mikulášských akcí. Těsně před samotným vykročením průvodu vystoupil Mikuláš se svým doprovodem také v Komunitním Centru Matky Terezy. Součástí průvodu v sobotu 5. prosince bylo kromě výpravně pojatého Mikuláše a čertů a andělů se speciálními skákacími chůdami také hudební vystoupení a čertovská fireshow, která výborně doplnila skvělou podívanou pro všechny přítomné diváky. Během předchozích dvou ročníků bylo ještě uváděno divadelní představení s legendou o svatém Mikuláši. V loňském roce bylo ale diváků tolik, že bylo představení na hranici sledovatelnosti, proto jsme divadlo letos nahradili hudebním vystoupením. Na konci asi hodinové procházky bylo pro prokřehlé účastníky připraveno občerstvení a horký čaj. Oslava svatého Mikuláše byla zakončena koncertem skupiny Fast Food Orchestra v Zahradě, který navštívilo 248 posluchačů. WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden červen 2009, září prosinec 2009 Místo konání: zahrada KC Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11, MŠMT, Fond T-Mobile Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahrada KC zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Obsahem projektu je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Stěžejní je cílová skupina ve věkovém rozmezí let. Kurzy jsou vedeny rovněž mladými lidmi. U zrodu projektu stály čtyři pilotní workshopy (žonglování, beatbox, streetdance 18 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 19

11 PREZENTACE Prezentace Zahrady na Pecha Kucha Night Prague Možnost představit svou činnost široké veřejnosti na prestižní akci dostala Zahrada 18. června 2009 byla mezi projekty vybranými pro Pecha Kucha Night v pražském kině Aero. Art of livin 6. a evropský multimediální projekt -česko-slovensko-polsko-maďarská spolupráce jejímž obsahem byly koncerty, divadelní představení či videoprojekce Prezentace Zahrady na veletrhu současného umění Art Prague Kulturní centrum zahrada KC se v červnu 2009 prezentovala také na veletrhu umění Art Prague na pozvání jeho ředitelky Ivy Nesvatbové v pražském Mánesu. Na rozdíl od ostatních účastníků dostala Zahrada místo k prezentaci zdarma. Pro veletrh Art Prague Zahrada připravila prezentaci komunitních projektů a projektů ve veřejném prostoru. Prezentace programu a práce kulturního centra zahrada KC na následujících mezinárodních konferencích a seminářích: Forum Sofia (Bulharsko), květen 2009 N.A.T.O. Meeting Stockholm (Švédsko), říjen 2009 Forum Cluj (Rumunsko), říjen 2009 Na diskusích spolupracovala Zahrada s evropskou organizací A Soul for Europe. a graffiti). Ve školním roce 2008/2009 byla nabídka dílen rozšířena o cirkusovou školku, dílnu sítotisku, filmovou dílnu, zahrátky výtvarně akční dílnu, workshop skupinového bubnování (drum circle) a ateliér kreativního pohybu. V září 2009 byla nabídka kurzů obohacena o dva nové workshopy pro děti do 10 let, a to Divadelní dílnu a Školu animace. Z předchozího pololetí pokračovala Cirkusová školka, Akční výtvarka (pouze změna názvu původní dílny Zahrátky ), Sobotní kreativní dílna a Drum circle skupinové bubnování. Pro děti nad 10 let byla od září nově otevřena Streetartová dílna a Škola animace (ve spolupráci s festivalem Anifest) a pokračovala Filmová dílna, dílna Žonglování a workshop Streetdance. V období leden až prosinec 2009 se do projektu přihlásilo celkem 132 stálých kursistů (59 v letním semestru, 73 v zimním semestru). Navíc se dílen pravidelně účastnilo 24 dětí ze zařízení FOD Klokánek Láskova na Praze 11, kterým jsou kurzy nabízeny zdarma. Všechny kurzy se konají jednou týdně v zahrada KC, Škola animace, Sobotní kreativní dílna a kurzy skupinového bubnování Drum circle se konají zpravidla jednou měsíčně a je možné je navštěvovat jednorázově. Těchto jednorázových dílen se v roce 2009 zúčastnilo celkem 297 dětí. Hlavními cíli projektu je zapojovat mladé lidi do kulturních aktivit a dávat jim tím prostor pro rozvoj vlastní kreativity. Dále se realizací projektu snažíme mladým lidem nabízet hodnotný program jako alternativu ke způsobům trávení volného času. Cílem naší činnosti je přispívat tak ke snižování rizika dopadu sociálně patologických jevů na děti a mládež, prezentovat jejich práci na veřejnosti a v neposlední řadě přispívat k rozvoji duševních i fyzických dovedností mladých lidí. Obdržené dotace na projekt nám zároveň umožnily zpřístupnit kurzy i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, pro které je většina běžných kurzů cenové nedostupná. S náplní všech workshopů se zájemci mohou pravidelně seznámit v rámci týdne otevřených dveří, kdy nabízíme zájemcům ukázkové lekce zdarma. Týden otevřených dveří se konal od 14. do 18. září. První veřejná prezentace se konala v sobotu 7. února, druhá se uskutečnila ve středu 17. června. Účastníci jednotlivých kurzů měli také v průběhu roku možnost aktivně se zapojit do dalších kulturních programů pořádaných nejen kulturním centrem zahrada KC a aktivně tak uplatnit svůj talent a dovednosti. Forum Cluj říjen 2009 Prezentace projektů KC Zahrada na konferenci u příležitosti otevření multifunkčního centra Fabrica de Pensule. Ve spolupráci s iniciativou A Soul for Europe. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, AKTIVITY, SPOLUPRÁCE Europe starts here or over there Nejvýznamnějším mezinárodním projektem roku 2009 byla spolupráce na česko francouzsko švédském projektu realizovaném v rámci českého předsednictví EU Europe starts here or over there s francouzským divadelním souborem Compagnie Image Aiguë z Lyonu. Česká část projektu začala na podzim 2008 castingem v ZŠ Campanus a mezi českými herci, kteří se posléze stali spolu s vybranými dětmi z Jižního Města a francouzskými herci aktéry českofrancouzského představení Evropa je tady i tam / Ici là-bas. Jeho premiéra se uskutečnila v rámci festivalu Street For Art Při příležitosti festivalu Zahrada také uspořádala mezinárodní konferenci Workshop Prague na téma Kultura jako nástroj rozvoje lokality za účasti významných evropských a lokálních kulturních představitelů. PUBLIKACE Divadlo po rekonstrukci, Nová síť, 2008, ISBN: Art Prague 2009, katalog výstavy UMĚLECKÉ PROJEKTY, STUDIE Veřejný prostor Ostravy studie pro Ostrava 2015, o.p.s. Kulturní politika MČ Praha 11 konzultace a oponentura Eliška Vinařová: Jižák, Jižák, město snů, magisterská diplomová práce Dominik Blachut: Chodovská tvrz, magisterská diplomová práce 20 Kapitola 3 Přehled činnosti Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 3 Přehled činnosti 21

12 4 PR a propagace Zahrada KC PR a marketing v roce 2009 V oblasti marketingu byla situace KC Zahrada ovlivněna finanční situací a úpravou rozpočtu v průběhu kalendářního roku. Snížení rozpočtu na marketing ovlivnilo i změnu strategie a marketingového a mediálního mixu. Na druhou polovinu roku nebyly prodlouženy smlouvy s firmami Pragoplakát a AAA kultura, což přineslo rozpočtu úsporu cca ,- Kč. Změna marketingové strategie se projevila čtyřmi základními kroky: 1) větší vliv marketingového rozhodování v oblasti programu, 2) zvýšení důrazu na distribuci vstupenek, prodejní síť a způsobů plateb za vstupné a služby, 3) intenzivní práce na e-marketingových metodách, přítomnost v sociálních sítích a budování databází, 4) stálá péče v oblasti public relations. V oblasti programu zasahuje marketingová analýza do rozhodování více než dosud. Zpřehlednila se data uvádění akcí a upravily se také obchodní podmínky především ve vztahu ke kalkulování honorářů. V oblasti distribuce vstupenek byla uzavřena dlouhodobá smlouva s firmou Ticketpro na distribuci vybraných akcí, především větších koncertů a divadelních představení. Pokračuje práce na zpřehlednění a zjednodušení nákupu vstupenek on-line, kde jsme zaznamenali nárůst počtu prodaných vstupenek touto formou. V oblasti způsobu plateb za vstupenky byl do pokladny KC Zahrada zaveden terminál k úhradě platebními kartami, který se setkal s velmi rychlým a pozitivním přijetím. Dále byla uzavřena smlouva s firmou Accor Services o přijímání poukázek této firmy k platbám za akce a podobná smlouva byla uzavřena s firmou Benefit Plus. Zahrada se zaměřila v roce 2009 na intenzivní přítomnost na internetu. Byla spuštěna prezentace Zahrady na síti Facebook (410 fanoušků k 25. březnu 2010). Úspěšně byly realizovány kampaně PPC v rámci sítí Sklik a Facebook. Neustále roste počet přihlášených uživatelů newsletteru (2500 uživatelů v březnu 2010). Obecně nárůst návštěvnosti v roce 2009 ( diváků v roce 2008 a diváků v roce 2009, tj. nárůst o 18,3 %, tržby Kč v roce 2008 a v roce 2009, tj. nárůst o 33%) prokazuje, že zvolená strategie je úspěšná. Zároveň je nárůst návštěvnosti ovlivněn zvyšující se důvěrou obyvatel Jižního Města v KC Zahrada jako instituci a zúročují se tři roky intenzivní práce s publikem a potenciálním publikem. PR K pozornosti médií přispěly především programově zajímavé akce. Hlavními takovými vlajkovými loděmi byl festival Street For Art 2009 a Mikulášský průvod, velkou pozornost médií si získala i výstava Grónsko, země mizejícího ledu. Tyto tři akce získaly prostor v celostátních denících a časopisech, rozhlase i televizi. K mediální popularitě festivalu Street For Art přispěla nejen fotogenická bublina Kitchen Monument (dva příklady za všechny: fotograf ČTK Roman Vondrouš se sérií fotek, kde je i bublina získal 2. místo v kategorii Umění soutěže Czech Press Photo, záběry z bubliny si do svého nového dokumentu vybral i dokumentarista Karel Vachek), ale i programová skladba. Prestiži akce také pomohl fakt, že představení francouzského souboru Image Aigue se stalo oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví Evropské unii. Mikulášský průvod na Jižním Městě si postupně získává pověst jednoho z největších v Praze a v tomto smyslu se mu také věnovala média, především deníky. Výstava Grónsko, země mizejícího ledu získala nadstandartní prostor především na stanicích Českého rozhlasu, kde její autoři, manželé Klempířovi byli hosty několika hodinových diskusních pořadů. Celkem KC Zahrada zaznamenala 130 zmínek v tištěných médiích, 1 přímý vstup ve vysílání ČT, dvakrát se zástupci zahrady účastnili jako hosté pořadů ČT a 20x pořadů ČRo a soukromých rádií. Několik článků vyšlo i na respektovaných internetových serverech jako idnes, novinky.cz, aktuálně.cz a ct24.cz. Chodovská tvrz PR a marketing v roce 2009 V roce 2009 bylo pro marketingovou komunikaci Chodovské tvrze zásadní dlouhodobé partnerství s firmou euroawk, která poskytuje plochy citylight vitrín v pražském metru pro prezentaci výstav v Galerii Chodovské trvze. Dalším zásadní krokem v marketingu Chodovské tvrze bylo spuštění nových webových stránek, možnosti on-line rezervace a akceptace platebních karet. V oblasti public relations se podařilo s programem Chodovské tvrze uspět v regionálních i celostátních médiích. Výstava grafických listů Francisca Goyi byla reflektována recenzemi a dvoustránkovou reportáží v časopise Instinkt, z výstavy proběhl přímý vstup do vysílání ČT 24. Podobný ohlas měla i výstava díla Adlofa Borna. Celkem Chodovská tvrz zaznamenala 57 zmínek v tištěných médiích a další desítky v rozhlase, na internetu i v televizi. 0 0 Návštěvnost Tržby Kapitola 4 PR a propagace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 4 PR a propagace 23

13 5 Výsledky hospodaření středisko CHODOVSKÁ TVRZ v tis. Kč hlavní činnost vedlejší činnost up. plán skutečnost up. plán skutečnost plnění v tis. Kč středisko KNIHOVNA up. plán skutečnost plnění Dotace celkem % Dotace celkem % MČ dotace % v tis. Kč KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. up. plán skutečnost plnění Dotace celkem % MČ dotace % ostatní dotace.a granty Výnosy celkem % vstupné % nájem a služby % reklama 312 kursovné % úroky % ostatní tržby a výnosy % tržby za zboží % Náklady celkem % spotřeba materiálu % energie % prodané zboží % služby celkem % z toho:opravy a údržba % cestovné % reprezentace 86 nájemné % reklama % honoráře % práce externistů 1703 ostatní služby % mzdové a zák. pojištění % daně a poplatky 1 ostatní náklady % odpisy 82 Hospodářský výsledek 0 0 v tis. Kč středisko ZAHRADAKC hlavní činnost vedlejší činnost up. plán skutečnost up. plán skutečnost plnění Dotace celkem % MČ dotace % ostatní dotace.a granty 375 Výnosy celkem % vstupné % nájem a služby % reklama 113 kurzovné % úroky ostatní tržby a výnosy % tržby za zboží % Náklady celkem % spotřeba materiálu % energie % prodané zboží služby celkem % z toho: opravy a údržba % cestovné % reprezentace 7 nájemné % reklama % honoráře % práce externistů ostatní služby % mzdové a zák. pojištění % daně a poplatky ostatní náklady 118 odpisy 82 Hospodářský výsledek MČ dotace % ostatní dotace.a granty Výnosy celkem % vstupné % nájem a služby reklama 199 kurzovné úroky ostatní tržby a výnosy % provize z prodeje tržby za zboží Náklady celkem % spotřeba materiálu ,9 101% energie % prodané zboží % služby celkem % z toho: opravy a údržba % cestovné % reprezentace 8 nájemné % reklama % honoráře % práce externistů 61 provize z prodeje uměleckých děl 136 ostatní služby % mzdové a zák. pojištění % daně a poplatky ostatní náklady 8 odpisy Hospodářský výsledek ostatní dotace.a granty Výnosy celkem % vstupné nájem a služby reklama kurzovné úroky ost.tržby a výnosy % tržby za zboží Náklady celkem % spotřeba materiálu % energie % prodané zboží služby celkem % z toho: opravy a údržba cestovné reprezentace nájemné % reklama honoráře práce externistů ostatní služby % mzdové a zák. pojištění % daně a poplatky ostatní náklady odpisy Hospodářský výsledek Kapitola 5 Výsledky hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 5 Výsledky hospodaření 25

14 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ Jedním z hlavních důvodů pro transformaci příspěvkových organizací na obecně prospěšnou společnost byl předpoklad, že nově zřízená organizace bude svou činnost naplňovat efektivněji a progresivněji. Forma obecně prospěšné společnosti otevírá příležitosti pro získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových řízení, což zároveň umožňuje připravovat rozmanitější program. Dokladem efektivního řízení společnosti je fakt, že KJM dosahuje soběstačnosti 60%, přičemž běžný standard úspěšných neziskových organizací činí 30% a dotace na provoz z rozpočtů obcí tvoří 70% příjmů neziskových organizací. Dotace MČ Praha 11 přitom pokrývá pouze 40% nákladů organizace. Obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město v roce 2009 svou činností znásobila (zhodnotila) dotaci městské části 2,5 krát. Po dvou a půl letech fungování společnosti Kulturní Jižní Město lze doložit evidentní nárůst návštěvnosti v obou kulturních centrech, nárůst příjmů z vedlejší hospodářské činnosti, nesrovnatelný nárůst příjmů z grantů a zejména (hlavně díky pořádání originálních kulturních akcí) významný růst povědomí o organizaci. Vše se navíc podařilo bez navyšování dotací, oproti předchozím rokům je podíl financování obou kulturních center naopak výrazně nižší (viz níže srovnání příspěvků). Porovnání dotace Prahy 11 v letech pozn.: rok 2007 nelze porovnávat z důvodu transformace organizací KC Zahrada 2005 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 58 tis. Kč) 2006 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 72 tis. Kč) 2008 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty tis. Kč) 2009 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty tis. Kč) Chodovská tvrz 2005 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 83 tis. Kč) 2006 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 81 tis. Kč) 2008 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 494 tis. Kč) 2009 (skutečnost k ) tis. Kč (z toho granty 584 tis. Kč) V porovnání s rokem 2006 byla dotace na provoz obou středisek v roce 2008 nižší o tis. Kč a v roce 2009 nižší o tis. Kč. Je ovšem nutné říci, že vyrovnaný rozpočet se podařilo udržet pouze díky dodatečnému navýšení dotace ze strany Městské části Praha 11 z původních, neudržitelných tis. Kč na výsledných tis. Kč. Vzhledem k velmi napjatému rozpočtu byly učiněny úsporné kroky ke snižování proměnných nákladů, které ovšem více či méně negativně ovlivnily hlavní činnost organizace. Tyto úspory budou platné i pro rok 2010: propuštění 1 zaměstnance, propuštění 3 externích spolupracovníků, zkrácení 1 pracovního úvazku, snížení odměn pro lektory kurzů o cca 14%, snížení nákladů na propagaci o 30%, snížení počtu kulturních akcí cca o 20%, zvýšení vstupného u vybraných kulturních akcí o 5 až 15%. Od září 2008 nebyly z rozpočtu organizace žádné finanční prostředky investovány do renovace a zhodnocení majetku, protože potřebnými rezervami na investice organizace nedisponuje. Hrubé mzdy zaměstnanců se pohybují pod celorepublikovým průměrem ve výši Kč (průměrná měsíční mzda v ČR v roce 2009 byla Kč). Pronájmy prostor jsou v roce 2009 na maximu tak, aby neomezovaly činnost hlavní. NÁKLADY Celková přijatá dotace od MČ Praha 11 za rok 2009 byla Kč, byly z ní hrazeny přímé náklady související s provozem (energie, nájemné, mzdové náklady a zákonná pojištění). Zbývající část provozních nákladů je hrazena z výnosů z vedlejší činnosti. Jedná se o položky materiálových nákladů, o ostatní služby a ostatní náklady (účetnictví, ekonomický a právní servis, audit, doprava, správa a údržba sítě, pronájmy techniky, zahradnické služby, televizní a rozhlasové poplatky, školení, revize apod.). Náklady spojené s hlavní činností (organizace a pořádání kulturních akcí) jsou kryty z výnosů v hlavní činnosti a prostřednictvím grantových řízení. Kromě nákladů na umělecké honoráře, jsou to také autorské poplatky, technické zajištění, náklady na propagaci a marketing, práce externistů (dramaturgie, tvorba programu, produkce, PR a propagace apod.). Nákladové položky se oproti původnímu plánu úměrně navyšovaly se zvýšenými výnosy, zejména ze získaných grantů, které jsou poskytovány na zlepšení a rozšíření kulturních služeb organizace. Z grantů jsou hrazeny všechny kulturní akce tzv. nad rámec běžného programu (festivaly, průvody, speciální kulturně-společenské akce). Tyto projekty nejsou v plánu rozpočtu zahrnuty, protože jsou zcela závislé na příjmech z grantů. V případě, že se nepodaří získat dotace nebo sponzorské příspěvky, nemohou se tyto akce konat, proto s nimi také v rozpočtu organizace nelze předem počítat. Tento fakt je důvodem zvýšení zejména těchto nákladových položek: marketing a propagace, umělecké honoráře, práce externistů a ostatní služby (pronájmy technického vybavení, technické zajištění akcí apod.). V položce ostatní služby jsou zahrnuty u všech středisek: úklid, čistírna, telefon, poštovné, správa sítě a údržba počítačů, odvoz odpadu, školení, autorské poplatky a půjčovné k pořadům, provize z prodeje, přeprava apod. VÝNOSY Hlavní činnost: Základním příjmem společnosti je dotace na provoz poskytovaná MČ Praha 11, která byla v roce 2009 přidělena v celkové výši tis. Kč. Další významnou část výnosů tvoří příjmy z vlastní činnosti, především příjmy ze vstupného na kulturní akce a příjmy z pořádaných kurzů (kurzovné). Výnosy z vlastní činnosti byly proti plánu vyšší o Kč. Činnost organizace pokrývají také příjmy získané v grantových řízeních. V roce 2009 podala organizace KJM, o.p.s. celkem 38 grantových žádostí s celkovou požadovanou částkou tis. Kč. Celková přidělená částka dosáhla tis. Kč. Se spolupracujícími subjekty podala KJM, o.p.s. na kulturní akce konané na Jižním Městě celkem 49 žádostí s požadovanou celkovou částkou tis. Kč. Přiděleno bylo tis. Kč. Granty byly poskytnuty těmito subjekty: MČ Praha 11, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Via Fond T-Mobile, Hudební nadace OSA, Státní fond životního prostředí, Nadace život umělce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Srovnání výsledků grantových řízení v roce 2008 a 2009: 2008 Vedlejší činnost: Vedlejší hospodářská činnost je zásadním zdrojem příjmů organizace. Jedná se především o příjmy z dlouhodobých a krátkodobých podnájmů prostor a služeb s nimi souvisejících. Vzhledem k limitovaným prostorovým možnostem Tvrze se většina podnájmů týká střediska Zahrada, jsou to zejména nejrůznější vzdělávací kurzy, semináře, prezentace, společenské události apod. Na Chodovské tvrzi do těchto výnosů spadá pronájem prostor pro restauraci a také koncertní sál. Pronájmy prostor byly v roce 2009 na maximu tak, aby nezasahovaly a neomezovaly hlavní činnost organizace. Subjekty v dlouhodobém podnájmu v roce 2009 na Chodovské tvrzi: Inpos, provozovatel restaurace na Zahradě: ing. Jaroslava Vostatková, jazyková škola Alvin Zahrada o.p.s., provozovatel občerstvení, pronájem kanceláře Renata Kratochvílová, dětský klub Centrum Babočka Proxima Sociale, o.s., nízkoprahový klub žádáno za KJM, o.p.s.: 18 žádostí požadovaná částka tis. Kč přiděleno tis. Kč se spolupracujícími subjekty: 27 žádostí požadovaná částka tis. Kč přiděleno tis. Kč 2009 žádáno za KJM, o.p.s.: 38 žádostí požadovaná částka tis. Kč přiděleno tis. Kč se spolupracujícími subjekty: 49 žádostí požadovaná částka tis. Kč přiděleno tis. Kč TV Metropol, televizní stanice, do Společnost Gaspard, o. s., pronájem kanceláře Na Chodovské tvrzi spadá do kategorie výnosů z vedlejší činnosti také prodej uměleckých děl, knih nebo katalogů v galerii. Do tržeb za zboží se také počítají příjmy z prodeje suvenýrů nebo merchandisingových produktů. V Praze dne MgA. Eliška Vinařová ředitelka Lenka Petrová předsedkyně Správní rady 26 Kapitola 5 Výsledky hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 5 Výsledky hospodaření 27

15 6 Přílohy Příloha k účetní závěrce za rok 2009 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. Část I. Obecné údaje Název společnosti: Kulturní jižní město o.p.s. Sídlo společnosti: Malenická 1784, Praha 4 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Identifikační číslo: Předmět činnosti: provoz kulturních zařízení hlavní činnost pronájem nemovitostí, reklama a zprostředkování hosp. činnost Datum vzniku: Základní jmění: ,- Kč Statutární orgány: Eliška Vinařová, ředitelka Správní a dozorčí rada Organizační struktura: Společnost je členěna do tří středisek Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1471, Praha 4 Knihovna, V Benátkách 17560, Praha 4 Majetkový podíl v dalších společnostech: žádný Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění: žádné Průměrný počet zaměstnanců: 8 Způsoby ocenění: DNM a DHM vytvořený vlastní činností žádný stanovení reprodukční pořizovací ceny majetku žádné druhy vedlejších pořizovacích nákladů žádné změny způsobu oceňování žádné nehmotný a hmotný majetek se odepisuje prostřednictvím účetních odpisů přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu žádný vytváření opravných položek žádné. Část III. Doplňující informace k hospodaření organizace v roce 2009 V přiložené tabulce jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu KJM podle jednotlivých středisek. Rozpočet, resp. příspěvek na provoz KJM byl v roce 2009 upraven zvýšena dotace o 820 tis. Kč na základě předloženého rozboru ekonomické situace organizace. Úprava rozpočtu byla provedena ze strany MČ Prahy 11 z důvodu prokázaného, nereálně stanoveného rozpočtu při vzniku KJM, zejména v položce spotřeby energií a tak schodkový rozpočet KJM nebyl způsoben špatným hospodařením organizace. Touto úpravou rozpočtu se KJM dostala z neřešitelné situace a mohla tak zachovat provoz a naplňovat programovou koncepci podle dosavadních plánů a zájmu veřejnosti a médií. Výsledek hospodaření roku 2008 ztráta ve výši ,61 Kč byla kryta ze zdrojů vytvořeného fondu z minulých let. V Praze dne Zpracovala: Ing. Hosnédlová Kulturní jižní město o.p.s. CASH FLOW k Finanční prostředky k tis. Kč Hospodářský výsledek k tis. Kč Změna stavu majetku odpisy Změna stavu zboží Změna stavu závazků Změna stavu pohledávek Změna stavu nákladů příštích období Změna stavu výnosů příštích období Změna stavu dohadných účtů + 82 tis. Kč - 1 tis. Kč + 51 tis. Kč tis. Kč - 30 tis. Kč - 45 tis. Kč tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč V Praze dne Zpracovala: Ing. Hosnédlová Přehled o změnách vlastního jmění v roce 2009 KJM Počáteční stav vlastního jmění k tis. Kč Stav rezervního fondu k tis. Kč Čerpání z fondu na krytí ztráty z roku tis. Kč Jmění celkem k tis. Kč V Praze dne Zpracovala: Ing. Hosnédlová Část II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Za rok 2009 vykazuje organizace v hlavní činnosti vyrovnaný rozpočet, tj. náklady i výnosy ve stejné výši ,38 Kč. Důvodem je převod nečerpaných prostředků grantu v HČ ve výši ,74 Kč do roku Účetnictví společnosti je vedeno podle zásad zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a navazujících předpisů, zejména vyhlášky 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. V hospodářské činnosti byl dosažen zisk ve výši ,67 Kč, který byl předmětem daně z příjmů a v daňovém přiznání byl uplatněn 20, odst.7 ke snížení daně na Kapitola 6 Přílohy Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 6 Přílohy 29

16 7 Zpráva auditora 30 Kapitola 7 Zpráva auditora Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 7 Zpráva auditora 31

17 32 Kapitola 7 Zpráva auditora Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 7 Zpráva auditora 33

18 34 Kapitola 7 Zpráva auditora Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Kapitola 7 Zpráva auditora 35

19 8 English Summary Kulturní Jižní Město, o.p.s. Annual Report 2009 The main principles and goals: openness: offering activities for all age and social groups of citizens of Jižní Město taking care of local citizens: emphasis on community development regional development: cultural and social cultivation of Jižní Město visibility: informing about, presentation of, inspiring by our work inspiration: initiate and inspire artistic expression attractiveness: to show local inhabitants, that valuable cultural events take place not only in the centre of Prague but also by their doorstep effectiveness: fully use and develop all means available through resources of KJM, o.p.s. but also by the unique environment of Jižní Město self sufficiency: increasing the share of multiple sources of financing The main activity of non-for-profit organization Kulturní Jižní Město, o.p.s. (KJM, o.p.s.) is running two cultural centers in Prague s district Prague 11-Jižní Město cultural centre zahradakc and cultural centre Chodovská tvrz and a local public library. The main aim of the organization is to create a lively centre of cultural and social life in Jižní Město, to offer a valuable quality programme and cultivate the neighborhood of Jižní Město by cultural and social events. Besides running the three venues, KJM, o.p.s. emphasizes on organizing outdoor and open air events in the district od f Jižní Město. With these events we focus on 1) keeping and reviving local traditions (parades, markets, festivities) and 2) discovering new ways of artistic expression in the suburbs (art in public space, community events etc.) KJM, o.p.s with its two cultural centers actively involves and includes all the age and social groups of citizens of Jižní Město and the activities of KJM, o.p.s are the main pillar of cultural and artistic life in Jižní Město. KJM, o.p.s. is an important player in development and presentation of various art forms and art practices, in accessibility of art for the inhabitants of Prague 11 and generally in cultivation of the urban environment. KJM, o.p.s strives to be recognized as a unique example of the best practice in the field and to be part of a network of respected arts centers. Venues: zahradakc, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 / Donovalská since May 2010 Managing authorities of the organization Board of directors Chairwoman: Lenka Petrová Vice-chair: Martin Laštovička Member: PaeDr. Josef Škvor Supervisory board Chairman: Mgr. Milan Česal Members: Jan Meixner, Tomáš Töpfer Director MgA. Eliška Vinařová Employees Average number of employees in 2009 was 7,6. Total number of freelance contracts was 31 and free contracts 12. The average salary was Kč. The main projects of KJM, o.p.s in 2009 zahrada KC concerts 35 jazz evenings 6 film projections 30 theatre 18 children shows 77 travelling presentations 10 events for seniors 16 exhibitions 15 other events 72 regular courses and workshops 297 number of audience Chodovská tvrz exhibitions 17 concerts 34 children shows 29 Tóny Chodovské tvrze summer festival 6 events for seniors 12 educational events 9 number of audience Selected important projects in 2009 One World festival in Zahrada Cooperation with 11th edition of a film festival of documentary movies on human rights. Public and school projections, debates, events. In cooperation with Člověk v tísni. ZEMĚ-MĚSTO / Environmental festival on the relationship of man and the place he lives. Exhibition, film projections, discussions, presentations. STREET FOR ART / nd edition of a festival of art in public space. location: public space of Jiží Město and the venue zahrada KC Number of audience: 2500 In cooperation with Image Aigue (France) Supported by: City of Prague, European Commission, Goethe Institute Prague, EU2009.cz Official accompanying event of the Czech presidency of European Union, French institute Prague, Boehringer Ingelheim Prague The main events: Kitchen Monument (Raumlabor, Berlin) architectural installation Europe starts here or over there / Ici la`-bas. (Image Aigue, France) theatre workshops and performances Neighbourhood dinners bar-beck-you 3D projections on the building of former post office (Phase, Prague) Tour guide for Jižní Město map and instalations in public space (Michaela Hladíková, Prague) Guided tour through Jižní Město with local historian HUDBA MEZI BLOKY (Music amongst the blocks) / nd edition of a music festival in public space of Jižní Město TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 6th edition of an outdoor chamber and classical music festival under the artistic leadership of violinist Jaroslav Svěcený CHODOVSKÁ POUŤ / Chodov wake Family event in the surroundings of Chodovská tvrz. Theatre, music, workshops. GRÓNSKO, ZEMĚ MIZEJÍCÍHO LEDU / Greenland, a country of disappearing ice Exhibition on culture, nature and history of Greenland. Educational events, activities for children. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD / All Souls Day promenade Local traditional promenade MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD / St. Nicolas Parade A parade with giant puppets, theatre show and music WORKSHOPPING A series of workshops open to young children and teenagers. We focus on innovative formats and topics like street art, new circus, film animation, theatre improvisation etc. International projects and cooperation Europe starts here or over there The biggest international cooperation in 2009 was realized together with Lyon s based theatre company Image Aigue. The cooperation was based around the presidencies of the European Union of France, Czech Republic and Sweden. The project was focused on cooperation with local schools, active participation of children in an international theatre company and presentation of theatre performances during the Street For Art festival in Prague. During the project we have organized a conference Culture as a tool for regional development with other important partner of KC Zahrada an initiative A Soul for Europe. There were about 50 participants from 10 European countries in the conference. Art of livin 6. and Visegrad cooperation on multimedia art project The content of the cooperation was an establishment of a small network for touring musical and multimedia performances in the partner venues. A hip-hop band based in Jižní Město was representing KC Zahrada in the project Presentation of Zahrada activities in conferences: Forum Sofia (Bulgaria), May 2009 N.A.T.O. Meeting Stockholm (Sweden), October 2009 Forum Cluj (Romania), October 2009 Cooperation with A Soul for Europe 36 Kapitola 8 English Summary Kapitola 8 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 English Summary 37

20 Tiráž Kulturní Jižní Město, 2010 Autoři textů: Eliška Vinařová, Markéta Janková, David Kašpar, Jiří Sulženko, Dominik Blachut, Kristýna Fialová Autoři fotografií: Tomáš Vodňanský, David Kašpar, Jan Krhovský, Matyáš Trnka Grafický design: X Production, s.r.o.

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ZAHRADA KC & Chodovská tvrz kultura na jižním městě OBSAH ÚVODEM PROJEKTY ZAHRADA KC ZEMĚ MĚSTO STREET FOR ART HUDBA MEZI BLOKY WORKSHOPPING DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEČERNÍ

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Autor dokumentu: Viktor Bohuslav Bohdal, 9. října 2012 Projekt Silicon Hill Open Wednesday - SHOW Stav

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Výroční zpráva Obsah 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Přehled činnosti 5. PR a marketing 6. Hospodaření. 1.

Výroční zpráva Obsah 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Přehled činnosti 5. PR a marketing 6. Hospodaření. 1. Výroční zpráva 2011 1. Obsah 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Přehled činnosti 5. PR a marketing 6. Hospodaření 1. Obsah Poslání organizace str. 2 Základní informace str. 3 Přehled činnosti

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Přehled činnosti spolku Popular v roce Bardzo fajný večer 6. června

Přehled činnosti spolku Popular v roce Bardzo fajný večer 6. června Přehled činnosti spolku Popular v roce 2015 Spolek Popular vzniknul v červenci 2013, a zabývá se organizací kulturních projektů. Snaží se o prezentaci, popularizaci a šíření kultury, především ve středoevropském

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava

Mediální informace. TV FORUM Nová Karolina. Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava Mediální informace TV FORUM Nová Karolina Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava TV FORUM Nová Karolina Mediální informace Nákupní a zábavní centrum FORUM Nová Karolina Ostrava je nejvýraznější

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více