Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok Výroční zpráva Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

2 OBSAH OBSAH Úvod...3 Vážení přátelé Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace: Vymezení činnosti Nové budovy...5 Kino...5 Komunitní centrum...6 Galerie Branka Zaměstnanci Nová grafická identita organizace Činnost jednotlivých složek organizace Další nové akce Propagace Hospodaření organizace Shrnutí Poděkování Plány na rok

3 KULTURA = OBRÁZEK MĚSTA Kultura se podílí na vytváření jedinečnosti místa. Jedinečností města je podílení se na rozvoji kultury 1. Úvod Vážení přátelé, před sebou držíte výroční zprávu organizace, která během 9 měsíců prošla velkými změnami. Od 1. dubna 2012, kdy došlo ke změně vedení a změně statutárního zástupce se organizace přerodila v nový organizmus, včetně nového jména, nového sídla, nových zaměstnanců, nového loga, grafické image, nových webových stránek, včetně fungování na sociálních sítích. Změn bylo opravdu hodně a chtěla bych přednostně poděkovat zaměstnancům za jejich trpělivost, vytrvalost a důvěru při přípravě i realizaci všech změn, včetně náročného stěhování do nových prostor. Dále bych chtěla poděkovat zřizovateli Městu Sušice za jejich finanční příspěvek, za realizaci dvou projektů (S.I.R.K.A, Komunitní centrum), díky kterým jsme se mohli přestěhovat do krásných nových prostor a zkvalitnit tím kulturní služby pro občany města Sušice, jejímu okolí i mnohé návštěvníky z celé ČR. Na závěr bych také ráda poděkovala všem návštěvníkům, divákům, příznivcům, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem a že také většina z nich změny přijala v dobrém. Budeme se nadále snažit, aby kulturní život byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich zařízeních našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace a aby se do Sušice dařilo přivážet kvalitní umění nejen z ČR, ale i ze zahraničí. MgA. Jitka Doubravová, ředitelka Sušického kulturního centra 2. Základní údaje Název organizace: Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace Sídlo organizace: Příkopy 178, Sušice, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: MgA. Jitka Doubravová Webové stránky: Zřizovatel organizace: Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice, PSČ Nové znění zřizovací listiny s platností ode dne 1. října 2012

4 3. Vymezení činnosti Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie občanů a návštěvníků Města Sušice: - veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy), - veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino), - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení regionálních služeb uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny Chmelná, - vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách, - vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., - příspěvková organizace je zřizovatelem souboru zájmové umělecké činnosti - smíšeného pěveckého sboru Svatobor, dechové hudby Solovačka, hudebního souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické ochotnické divadlo Schody. V rámci zřizovatelské funkce bude SKC spolupracovat s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC v Sušici a bude spravovat finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od Města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory : Příloha č.1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory : Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

5 4. Nové budovy Organizace s názvem Městské kulturní středisko sídlila do srpna 2012 v budově KD Sokolovna, kde se nacházely kanceláře ředitele, předprodeje vstupenek na kulturní akce, Sušických novin, účtárny a techniky. Vzhledem k dokončování dvou investičních projektů během léta 2012 probíhaly přípravy ke stěhování a v září se organizace přesunula do nově zrekonstruované budovy kina do ulice Příkopy 178. Během podzimu se také do nových prostor přestěhovala Městská knihovna a to sice do budovy Komunitního centra Káčka v ulici Klostermannova Od července 2012 jsme dostali do provozu také Galerii Branku. Společně se Sokolovnou tak organizace MKS SKC provozuje celkem čtyři budovy v Sušici. Kino Stávající budova kina z roku 1966 byla kompletně po více než roční přestávce slavnostně znovuotevřena 27. září Objekt kina s okolním prostranstvím byl pod názvem projektu Sušice - S.I.R.K.A. (Sušická regionální kulturní aula) v letech kompletně rekonstruován, a to především díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad ve výši téměř 33 mil. Kč. Celý objekt je přístupný také imobilním osobám a vybaven výtahovou plošinou. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. Technologie kina je plně digitální. Promítáme v rozlišení 2K(2048x1080), se zvukovým systémem 7.1, promítáme i 3D. Filmová představení jsou standardně uváděna ve formátu DCP (Digital Cinema Package), jsme vybaveni pro přehrávání filmů z Blueray i DVD nebo systému Playstation3, lze přehrát materiál také přímo z PC. Pro besedy přednášky apod. lze využít připojení do projektoru ze sálu. Sál disponuje kapacitou 217 míst, z toho 20 míst představují oblíbené 'dvojsedačky' (deset dvousedadel). V prvním patře se nachází kanceláře Sušického kulturního centra a Galerie výtvarného umění. Celé příjemné prostředí dotváří Kavárna s celodenním provozem, dětským koutkem a možností rychlého občerstvení nebo připojení k Wifi.

6 Komunitní centrum Tento ucelený objekt vznikl na místě starého zanedbaného areálu po vojenské divizi. Budova komunitního centra byla slavnostně otevřena 30. listopadu Ve druhém patře se nachází několik kluboven (Centrum volného času) a společenský sál. V prvním patře budovy najdou návštěvníci Městskou knihovnu, která konečně dostala důstojné prostory na míru. Ta zahájila plný provoz v pondělí 3. prosince. Galerie Branka Od 1. července 2012 organizace dostala pod správu také nově zrekonstruovaný objekt na nábřeží, v ulici V Brance 156. Branka je městská minigalerie, která vznikla po rekonstrukci historického objektu na nábřeží Karla Houry. Nabízí výstavní prostor, který je vhodný k prezentaci malých výstavních souborů různých žánrů. Ideální je tedy pro začínající umělce, kteří mají co ukázat, ale jejichž prostředky na produkci výstavy jsou omezené. Provoz galerie byl zahájen v neděli 1. července 2012 v 17 hodin vernisáží výstavy

7 prací účastníků fotografické dílny, která byla součástí Dramasterie Dramaturgii výstav si vzala na starost Tvůrčí skupina Šumák o.s. 5. Zaměstnanci Vzhledem k otevření nových prostor se proměnil počet zaměstnanců a organizační struktura organizace. Byla učiněna personální opatření, přehodnocení pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a i při nárůstu objemu činnosti jsme dodrželi plánovaný rozpočet mezd. V plánu na bylo 16,7 úvazků a tento plán byl dodržen. Rozpočet Plnění Skutečnost - rozpočet Mzdy celkem v tis. Kč OON celkem v tis. Kč Odvody zdravotní v tis. Kč Odvody sociální v tis. Kč Celkem v tis. Kč Nová grafická identita organizace Od bylo Městské kulturní středisko přejménováno na Sušické kulturní centrum. Vzhledem k tomu, že se převážná část organizace a aktivit přesunula do nové budovy kulturního centra SIRKUS, zvolili jsme tak tento název i pro logo organizace a to především z důvodu jasné, výrazné, originální a konkurenceschopné značky. Logotyp Sušického kulturního centra SIRKUS se skládá z jednotlivých složek a činností organizace: Kino, Knihovna, Sokolovna, Galerie, Kavárna, Sušické noviny a Spolky a každá složka dále používá svoji vlastní ikonu. Od logotypu organizace se také odvíjí celková grafika nových webových stránek, vizitek a hlavičkového papíru. Stejná grafika také dotváří interiér nové budovy kina, včetně orientačního a navigačního systému. Vznikla tak zcela nová, originální a moderní grafická identita celé organizace, která je svébytná, životaschopná a která se tímto také mnohem více přiblížila zájmu mladší generace.

8 7. Činnost jednotlivých složek organizace (hospodaření viz. kapitola 10) Po roční pauze kino spustilo svůj provoz 27. září 2012 a tím byla také slavnostně zahájena činnost nového kulturního centra SIRKUS. Název, který vznikl inspirací dotačního názvu projektu budovy S.I.R.K.A. je pojmem pro Sušickou regionální kulturní scénu, neboť se v budově kromě kina budou konat divadelní, taneční, hudební produkce, dále besedy, přednášky, v prvním patře se nachází galerie výtvarného umění a nedílnou součástí budovy je také kavárna s dětským koutkem. Slavnostní otevření nové budovy: Program začal na sušickém náměstí, kde postupně vystoupila Solovačka, divadelní spolek Schody předvedl ukázky z muzikálu Trhák a pak zazpíval sbor Svatobor. Na náměstí přijela v kočáře herecká delegace, režisér Tomáš Vorel, jeho syn herec Tomáš Vorel junior a herec Tomáš Hanák. Režisér Tomáš Vorel zde uvedl v předpremiéře svůj nový film, který vznikal na severním Plzeňsku - Cesta do lesa. Po programu na náměstí se všichni vydali k novému kinu, kde opravené stavbě požehnal páter Tomas van Zavrel a za účasti zástupců města Sušice byla budova slavnostně otevřena.

9 Od 29. září kino promítalo každý den 2x, dvakrát týdně 3x. Kromě běžných projekcí byly spuštěny tyto projekty: - Baby kino pro maminky s přítomností malých dětí na sále - Seniorské projekce, filmový klub, nedělní cyklus dokumentárních filmů - Přímé přenosy a záznamy baletních představení z Bolšoj těatru Moskva - Dětské projekce, školní a vzdělávací projekce, přednášky, besedy Díky vysoké návštěvnosti prvních tří měsíců provozu, která byla způsobena velkým zájmem návštěvníků o nové kino a kvalitní dramaturgií byly tržby o 511 tisíc Kč vyšší, než v plánovaném rozpočtu na. počet odehraných projekcí: 185 počet školních představení: 6 (1 007 dětí) počet diváků: počet seniorských projekcí: 5 (41 diváků) průměrně divákůna jedné projekci: 44,30 počet Baby kino : 6 (33 diváků) tržby celkem: Kč počet filmových klubů: 9 (50 diváků) odvody: Kč čistá tržba: Kč V listopadu proběhl Mezinárodní festival outdoorových filmů (238 diváků) Alternativní programy v sále: Koncerty: Jazzový koncert s Alfredem Strejčkem Přímý přenos či záznam baletů: 1 Divadelní představení pro školy: 2 V prostorách Sokolovny pořádáme, či spolupořádáme akce vlastní, nebo je pronajímáme jiným pořadatelům. Celkem bylo uspořádáno 145 akcí: 16 tanečních akcí, 66 divadelních představení (z toho 50 pro děti), 26 koncertů (z toho 5 dětských), 3 taneční kurzy, 1 taneční soutěž, 7 besed, 4 zábavné pořady, 15 kulturně poznávacích výletů v ČR a sousedních státech, 7 školních akcí. V rámci doplňkové činnosti zde proběhlo 39 pronájmů (prodejních akcí, či prezentací firem).

10 Výroční zpráva Sušické kulturní centrum Do 14. října 2012 sídlila knihovna ve stávající budově v ulici Na Vrškách. Od 15. října do 30. listopadu 2012 byla uzavřena z důvodu stěhování a revize knižního fondu. 30. listopadu byla slavnostně otevřena budova Komunitního centra. Knihovna, která se během jednoho měsíce přestěhovala do 1. patra této budovy byla otevřena v pondělí 3. prosince 2012a tímto dnem také zahájila svůj pravidelný provoz se stejnou otevírací dobou, jako v předchozí budově. Knihovna je rozdělena na dvě oddělení dětské a dospělé. V dospělém oddělení se nachází také čítárna a veřejný internet.

11 Statistika MěK Sušice za : Stav knihovního fondu k : svazků, toho naučné literatury a dětské literatury Registrovaní čtenáři: 1 335, z toho 351 dětí do 15 let. Celkem návštěvníků půjčoven a studovny: , internetu: Výpůjček celkem: , z toho naučné pro dospělé, krásné pro dospělé, naučné pro děti, krásné pro děti Výpůjček periodik: Návštěvníků veřejného internetu: ( z toho v oddělení pro dospělé, na dětském oddělení) Knihovna uspořádala 53 besed pro školy s účastí dětí, 3 besedy se spisovatelem s účastí 84 návštěvníků a 3 počítačové kurzy pro seniory s 18 účastníky. Dále bylo v knihovně uspořádáno 18 výstavek a upoutávek. V rámci meziknihovní výpůjční činnosti bylo vyřízeno 600 požadavků obdržených z jiných knihoven a 227 požadavků zaslaných jiným knihovnám. Regionální činnost pro 27 obsluhovaných knihoven: 93 výměnných souborů (4 415 svazků), 41 metodických návštěv, 122 poskytnutých metodických konzultací, 2 porady (21 účastníků) a 1 seminář. Pro výměnný knižní fond bylo v roce 2012 nově zpracováno 410 svazků. V objektu sušického kina vznikl po kompletní rekonstrukci budovy nový galerijní prostor určený k prezentaci výtvarného umění. Galerie nabízí transdisciplinární výběr napříč současným výtvarným uměním (malba, grafiky, kresby, konceptuální umění, grafický design, ilustrace, videoart, instalace a objekty, ). Koncept a dramaturgie galerijního prostoru se zaměřuje zejména na současnou výtvarnou scénu a významné regionální umělce, či umělecké aktivity spojené s pošumavským regionem. Galerie zahájila svůj provoz 28. září 2012 výstavou významného sušického rodáka Miloslava Čelakovského, která byla přichystána ku příležitosti jeho 75. narozenin. Závěrečným výstupem pana Čelakovského k této výstavě je 11 nových grafik se sušickou tematikou, které byly věnovány Městu Sušice a trvale vystaveny v prostorách nového Komunitního centra. Vernisáže se zúčastnilo kolem 200 návštěvníků a během dvou měsíců výstavu navštívilo dalších 200 lidí. Druhou výstavou v nové galerii byla: skupinová výstava výtvarných umělců klatovského regionu KT Art: Alena Anderlová, Václav Fiala, Ladislav Sýkora, Jindřich Bílek, Josef Pospíchal, Zdeňka Dvořáková, Gustav Fifka, Pavel Hubený, Erika Kohoutová, Jarmila Štěpánková, Petr Štěpánek, David Bílek.

12 Součástí nového kulturního centra je také kavárna, kterou jsme začali provozovat v rámci doplňkové činnosti. Vynikající fair trade káva, občerstvení a popcorn zpříjemňuje chvíle nejen návštěvníkům kina, ale díky tomu, že je otevřená i přes den, také všem dalším návštěvníkům centra. Díky bohatě vybavenému dětskému koutku si kavárnu oblíbily zejména maminky s dětmi, pro které zde postupně chystáme speciální dopolední programy (cvičení, promítání, přednášky, konzultace...). Prostor dětského koutku je variabilní, večer se promění v šatnu pro veřejnost, nebo v pódium pro účinkující. Kavárna se stala novou scénou pro klubové koncerty. Do konce roku se uskutečnil koncert skupiny Zrní, která absolutně vyprodala celý prostor a vánoční večírek Karavany Swingers Band. Nově zde také vznikl pořad Škrtněte si prosím hudebně zábavná talkshow Radka Nakládala s významnými hosty. Kavárna také poskytla zázemí několika přednáškám, či besedám (Nadace Proměny, pěstounská péče...)

13 Vycházely pravidelně každých 14 dní tj. 23 čísel za rok v rozsahu 12 stránek A3 s první a poslední barevnou stranou. Za bylo celkem vyrobeno ks novin, průměr na jedno vydání Celkem bylo prodáno , což je 96,3% z celkem vyrobených výtisků. Nárust celkové remitendy o 26,9% oproti minulému roku byl způsoben ukončením prodeje ve stánku na nádraží, v ulici K Brance a ve stánku u Letiště. SN jsou k přečtení také v elektronické verzi, kde si je v roce 2012 přečetlo osob, což je o víc, než v loňském roce. SKC je zřizovatelem 5 souborů zájmové umělecké činnosti. V rámci zřizovatelské funkce zajišťujeme pro soubory účetnictví (každý soubor má své středisko, kde jsou vedeny náklady a příjmy, včetně vyúčtování příspěvků na činnost a granty). Pro soubory zajišťujeme podmínky pro činnost TK Fialka, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody mají pravidelné zkoušky v budově Sokolovny celkem v roce 2012 měly soubory zajištěny prostor na zkoušení 169 x. Pěvecký sbor Svatobor a Karavana Swingers Band zkouší v budově ZUŠ. Při programech, které soubory připravují a prezentují zejména v budově Sokolovny jim SKC zajišťuje jak předprodej vstupenek a propagaci tak technické i personální zázemí. Spolky byly kromě svých vlastních aktivit zapojovány také do další kulturní činnosti SKC a podíleli se tak velkou mírou na kulturních aktivitách ve městě. Divadelní soubor Schody se podílel na festivalu Oslavy léta na Santosu, Solovačka zpestřovala promenádními koncerty jarní a letní atmosféru na náměstí a při Farmářských trzích, všechny spolky se aktivně zapojily do slavnostní události v rámci otevření nového kina. Divadelní spolek Schody se podílel také na rozsvícení vánočního stromu na sušickém náměstí. Taneční klub Fialka pořádal letos opět celostátní taneční soutěž s názvem O putovní pohár MKS a Velkou cenu města Sušice. Do Sušice tak letos zavítalo 25 tanečních párů z různých měst. Tento ročník byl opět i vzhledem k nepřízni počasí velmi zdařilý. Karavana Swingers Band pořádala v kavárně kina vánoční večírek a pěvecký sbor Svatobor v letošním roce mimořádně pořádal své vánoční koncerty v KD Sokolovna, za účasti tenora Opery Národního divadla Ivana Kusnjera. Oba koncerty byly beznadějně vyprodané, sklidily velký úspěch a postaraly se tak o nádherné a úspěšné zakončení kulturního programu Sušického kulturního centra v roce 2012.

14 Galerie Branka: Od 1. července 2012 SKC provozovalo také tuto novou galerii. Dramaturgický program zde zajišťovala tvůrčí fotografický skupina Šumák. Byly uskutečněny tyto výstavy: Dramasteria 2011 výstava absolventů fotografické dílny Pavel Jedlička, MAKROFOTOGRAFIE Luděk Bufka Jižní Altaj Fotokroužek ZŠ TGM, Sušice Krajina a lidé Čtyři kontinenty, čtyři různé světy Dramasteria 2012 výstava absolventů fotografické dílny Galerii Branka navštívilo do konce roku 150 návštěvníků. 8. Další nové akce První větší akcí pod novým vedením organizace byl projekt Kulturní léto v Sušici 2012 (viz. příloha č. 1). Kromě koordinace a propagace činnosti ostatních organizátorů jsme v rámci tohoto projektu uskutečnili šest pohádkových nedělí na dětském hřišti za gymnáziem, ve spolupráci s Okrášlovacím spolkem jsme zorganizovali a uskutečnili tři workshopy v rámci Dramasteria 2012: Hlasohledání, Rytmus-tóny-hlasy-zvuky, Jak zachytit anděla. Vrcholem projektu byl rodinný festival Oslavy léta hudbou, divadlem, tancem a filmem, který zároveň uzavíral ostrov Santos před jeho rekonstrukcí. V rámci spolupráce s Plzní 2015 o. s. se v září uskutečnila akce Rozsvícení Majáku Autobus Propagace MKS provozovalo vlastní webové stránky Návštěvnost těchto webových stránek byla vysoká, za se zvýšila oproti loňskému roku o návštěvníků a činila , což je průměrně 178 návštěvníků denně. Během podzimu 2012 jsme vyvíjeli nové webové stránky do jejichž přípravy bylo zapojeno několik zaměstnanců i externistů SKC. V září jsme spustili nové stránky kina:www.kinosusice.cz. Na těchto webových stránkách je aktualizovaný program kina, online předprodej přes rezervační systém Colosseum a také zde návštěvníci najdou podrobné informace o filmech, včetně fotek a videoukázek. Do konce roku probíhaly intenzivní přípravy celého rozsáhlého webu a nových webových stránek knihovny

15 Díky těmto aktivitám Sušické kulturní centrum zajišťuje propagaci a koordinaci aktivit všech organizátorů kulturních, společenských a sportovních akcí, dále poskytuje reportáže a fotogalerii z akcí a spoustu dalších aktivit, které nový web umožňuje. Proto jsem zvolili pro tento web název KULTURASUSICE.CZ. Pomocí sdíleného kalendáře jsme začali také jednotně koordinovat další kulturní aktivity ve městě a předcházeli tak překrývání kulturních akcí. Nedílnou součástí propagace je také zapojení SKC do sociálních sítí: facebook Sirkus, Kino Sušice, Knihovna, twitter Sušické noviny, Google+, youtube kanál s videozáznamy z akcí. Propagace se vyvinula také díky novým plakátům a skládačkám s programem kina, který se obměňoval každých 14 dnů, v souladu s vydáním čísla Sušických novin. Pro tento způsob propagace byla zvolena nová moderní grafika, která je stylově propojena s grafikou nových webových stránek a celkové grafické image celé organizace (viz. příloha č. 2) 10. Hospodaření organizace Příjmová stránka Struktura příjmů hlavní činnost doplňková činnost příspěvek MÚ Žádoucí by bylo, aby se v dalších letech změnila struktura příjmů organizace tak, aby se příspěvek Města Sušice postupně snižoval a zároveň se zvyšovaly příjmy z hlavní činnosti. K tomuto cíli bylo učiněno několik opatření: začali jsme hledat jiné zdroje financování, zvýšili jsme tržby a příjem z pronájmů a reklam. Výše příspěvku od Města Sušice v % z celkových nákladů Procento příspěvku z celkových nákladů

16 Výdajová stránka Rok 2012 byl pro Sušické kulturní centrum výjimečný i po výdajové stránce. V souvislosti s novými budovami byla schválena rozpočtová opatření pro dovybavení kina nábytkem, pro provoz nové galerie v Brance nebo pro vytvoření nových webových stránek. Tyto investice byly jednorázové a v dalších letech se již nebudou opakovat. Naopak, budou přinášet spíše výnosy. Ačkoliv předem nebylo známé, kolik energií a nákladů bude potřeba na provoz nových budov, byl jejich rozpočet dodržen, dokonce se ještě ušetřilo, zejména na topení. Posledním krokem bylo plánované snížení finančních nákladů Sušických novin (cca 115 tis. za rok). Tyto peníze mohou být použity na náklady, které nebyly v rozpočtu plánovány např. tisk plakátů, programů kina a další propagaci. Celkem organizace Plán Skutečnost Vlastní výnosy celkem tis. Kč tis. Kč Příspěvek celkem tis. Kč tis. Kč Náklady celkem tis. Kč tis. Kč Hospodářský výsledek Celkem 0 Kč 105 tis. Kč Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č. 3 účetní závěrka za (rozvaha organizace, výkaz zisku a ztráty organizace, dotace, fondy - rezervní fond, FKSP,investiční) 11. Shrnutí I když byl rokem velmi náročným a plným změn, kulturní centrum se postupně začínalo stávat živým, pulsujícím centrem kulturního a společenského dění v Sušici. Zvedla se návštěvnost akcí, tím pádem i tržby a o organizaci začala projevovat mnohem větší zájem i mladší generace. Sušické kulturní centrum a pojem SIRKUS vstoupil díky svým aktivitám do povědomí lidí i za hranicemi regionu a to především svojí činností a propagačními formami (nové weby, sociální sítě...). 12. Poděkování Děkujeme především našemu zřizovateli Městu Sušici za finanční příspěvek. Velký dík patří všem zaměstancům, kteří během velmi náročného a přelomového roku vytrvali a s obrovským nasazením pracovali tak, abychom i v dobách stěhování a reorganizace mohli nepřetržitě nabízet občanům kvalitní kulturní služby. Děkuji mnohokrát všem těm, kteří nám fandili a podporovali nás, či se s námi na některých akcích, či aktivitách podíleli. Děkuji Tradičnímu KlOUbu a Restauraci Sokolovna. Děkuji také Majáku Plzně 2015 Mileně Vrhelové za její intenzivní, i když velice krátkou spolupráci. Děkuji paní Ludmile Szvitkové za její laskavé předání

17 organizace a dále děkuji všem zřizovaným spolkům za jejich pomoc a spolupráci při mnoha kulturních akcích. V neposlední řadě chci také poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem a že také většina z nich změny přijala v dobrém. Budeme se nadále snažit, aby kulturní život byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich zařízeních našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace a aby se do Sušice dařilo přivážet kvalitní umění nejen z ČR, ale i ze zahraničí. 13. Plány na rok 2013 V roce 2013 je podstatné organizaci především stabilizovat. Jak po stránce personální, provozní, tak i administrativní a ekonomické. Rozvinout možnosti vícezdrojového financování (fundraizing), především v oblasti galerijních a nových kulturních projektů. Vytvořit pevnou, jasnou a silnou platformu pro další činnosti a aktivity Sušického kulturního centra. V plánu máme navázání spolupráce s prestižním festivalem Tanec Praha a uspořádat v Sušici partnerské představení. Chtěli bychom se zaměřit také na přeshraniční spolupráci a partnerská města. Galerie Sirkus má připravenu velice kvalitní dramaturgii a představí tak obyvatelům Sušice nejen tvorbu místních umělců, ale také současnou vlnu výtvarného umění a jejich případné provázání, propojení s tímto regionem. Kromě zřizovaných spolků jsme také navázali spolupráci s dalšími kreativními lidmi a budeme se snažit jim poskytovat zázemí při jejich tvorbě, či kulturních aktivitách. V Kafe Sirkus jsou v plánu pravidelné páteční koncerty současné alternativní hudby místních, či regionálních kapel a uskupení. Pravidelně bude jednou měsíčně pokračovat také nový pořad hudebně zábavné talkshow Radka Nakládala Škrtněte si prosím se zajímavými hosty. Plánů je hodně, jejich naplnění je závislé na mnoha vnitřních i vnějších faktorech. Vše má svůj čas a výsledkem je mravenčí práce několika lidí, kteří (i když jejich práce není na první pohled vidět) usilovně vytváří jednotlivé složky celého rozsáhlého řetězce vedoucího ke splňování poslání organizace. Přestože jsem byla v době vytváření této výroční zprávy (jako před rokem má předchůdkyně) odvolána z funkce vedení této organizace, přeji Sušickému kulturnímu centru, aby nebylo znovu změnami vedení tolik oslabováno a aby dostalo šanci změny a procesy, které byly nastartovány dotáhnout a nastavit tak, aby byly životaschopné. MgA. Jitka Doubravová

18 Příloha č. 1 - program Kulturního léta v Sušici

19 Příloha č. 2 plakát Kina Výroční zpráva Sušické kulturní centrum

20

21 P,íloha.1 - Rozvaha PQÍSPJVKOVÉ ORGANIZACE Sušické kulturní centrum, p.o., P,íkopy Sušice, p,ísp$vková organizace, kulturní innost, sestavený k (v tis. K ) Físlo Název položky Syntet. OBDOBÍ položky ú et BJŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo,ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehmot. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p,edm$ty Stavby Samostatné movité v$ci a soubory movitých v$cí P$stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo,ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. Majetková ú ast v osobách s rozhodujícím vlivem Majetková ú est v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv$r Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástroj0 spolufinancovaných ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnutá zálohy na transfery 471 B. Ob$žná aktiva I. Zásoby Po,ízení materiálu Materiál na sklad$ Materiál na cest$ Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po,ízení zboží Zboží na sklad$ Zboží na cest$ Ostatní zásoby 139 MINULÉ

22 Físlo Název položky Syntet. OBDOBÍ položky ú et BJŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Krátkodobé pohledávky Odb$ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zam$stnanci Zú tování s institucemi sociál.zabezpe ení a zdrav.pojišt$ní Da* z p,íjm Jiné p,ím$ dan$ Da* z p,idané hodnoty Jiné dan$ a poplatky Pohledávky za vybranými úst,edními vládními institucemi Pohledávky za vybranýni místními vládními institucemi Pohledávky za ú astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástroj0 spolufinancovaných ze zahr Poskytnuté zálohy na transfery Náklady p,íštích období P,íjmy p,íštích období Dohadné ú ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finan ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b$žné ú ty B$žný ú et B$žný ú et FKSP Ceniny Peníze na cest$ Pokladna 261

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Základní data společnosti Název Divadlo v Řeznické, o. p. s. zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 14. 12. 2007 oddíl 0, vložka číslo 537 Sídlo Řeznická

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více