Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok Výroční zpráva Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

2 OBSAH OBSAH Úvod...3 Vážení přátelé Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace: Vymezení činnosti Nové budovy...5 Kino...5 Komunitní centrum...6 Galerie Branka Zaměstnanci Nová grafická identita organizace Činnost jednotlivých složek organizace Další nové akce Propagace Hospodaření organizace Shrnutí Poděkování Plány na rok

3 KULTURA = OBRÁZEK MĚSTA Kultura se podílí na vytváření jedinečnosti místa. Jedinečností města je podílení se na rozvoji kultury 1. Úvod Vážení přátelé, před sebou držíte výroční zprávu organizace, která během 9 měsíců prošla velkými změnami. Od 1. dubna 2012, kdy došlo ke změně vedení a změně statutárního zástupce se organizace přerodila v nový organizmus, včetně nového jména, nového sídla, nových zaměstnanců, nového loga, grafické image, nových webových stránek, včetně fungování na sociálních sítích. Změn bylo opravdu hodně a chtěla bych přednostně poděkovat zaměstnancům za jejich trpělivost, vytrvalost a důvěru při přípravě i realizaci všech změn, včetně náročného stěhování do nových prostor. Dále bych chtěla poděkovat zřizovateli Městu Sušice za jejich finanční příspěvek, za realizaci dvou projektů (S.I.R.K.A, Komunitní centrum), díky kterým jsme se mohli přestěhovat do krásných nových prostor a zkvalitnit tím kulturní služby pro občany města Sušice, jejímu okolí i mnohé návštěvníky z celé ČR. Na závěr bych také ráda poděkovala všem návštěvníkům, divákům, příznivcům, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem a že také většina z nich změny přijala v dobrém. Budeme se nadále snažit, aby kulturní život byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich zařízeních našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace a aby se do Sušice dařilo přivážet kvalitní umění nejen z ČR, ale i ze zahraničí. MgA. Jitka Doubravová, ředitelka Sušického kulturního centra 2. Základní údaje Název organizace: Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace Sídlo organizace: Příkopy 178, Sušice, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: MgA. Jitka Doubravová Webové stránky: Zřizovatel organizace: Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice, PSČ Nové znění zřizovací listiny s platností ode dne 1. října 2012

4 3. Vymezení činnosti Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie občanů a návštěvníků Města Sušice: - veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy), - veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino), - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení regionálních služeb uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny Chmelná, - vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách, - vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., - příspěvková organizace je zřizovatelem souboru zájmové umělecké činnosti - smíšeného pěveckého sboru Svatobor, dechové hudby Solovačka, hudebního souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické ochotnické divadlo Schody. V rámci zřizovatelské funkce bude SKC spolupracovat s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC v Sušici a bude spravovat finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od Města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory : Příloha č.1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory : Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

5 4. Nové budovy Organizace s názvem Městské kulturní středisko sídlila do srpna 2012 v budově KD Sokolovna, kde se nacházely kanceláře ředitele, předprodeje vstupenek na kulturní akce, Sušických novin, účtárny a techniky. Vzhledem k dokončování dvou investičních projektů během léta 2012 probíhaly přípravy ke stěhování a v září se organizace přesunula do nově zrekonstruované budovy kina do ulice Příkopy 178. Během podzimu se také do nových prostor přestěhovala Městská knihovna a to sice do budovy Komunitního centra Káčka v ulici Klostermannova Od července 2012 jsme dostali do provozu také Galerii Branku. Společně se Sokolovnou tak organizace MKS SKC provozuje celkem čtyři budovy v Sušici. Kino Stávající budova kina z roku 1966 byla kompletně po více než roční přestávce slavnostně znovuotevřena 27. září Objekt kina s okolním prostranstvím byl pod názvem projektu Sušice - S.I.R.K.A. (Sušická regionální kulturní aula) v letech kompletně rekonstruován, a to především díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad ve výši téměř 33 mil. Kč. Celý objekt je přístupný také imobilním osobám a vybaven výtahovou plošinou. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. Technologie kina je plně digitální. Promítáme v rozlišení 2K(2048x1080), se zvukovým systémem 7.1, promítáme i 3D. Filmová představení jsou standardně uváděna ve formátu DCP (Digital Cinema Package), jsme vybaveni pro přehrávání filmů z Blueray i DVD nebo systému Playstation3, lze přehrát materiál také přímo z PC. Pro besedy přednášky apod. lze využít připojení do projektoru ze sálu. Sál disponuje kapacitou 217 míst, z toho 20 míst představují oblíbené 'dvojsedačky' (deset dvousedadel). V prvním patře se nachází kanceláře Sušického kulturního centra a Galerie výtvarného umění. Celé příjemné prostředí dotváří Kavárna s celodenním provozem, dětským koutkem a možností rychlého občerstvení nebo připojení k Wifi.

6 Komunitní centrum Tento ucelený objekt vznikl na místě starého zanedbaného areálu po vojenské divizi. Budova komunitního centra byla slavnostně otevřena 30. listopadu Ve druhém patře se nachází několik kluboven (Centrum volného času) a společenský sál. V prvním patře budovy najdou návštěvníci Městskou knihovnu, která konečně dostala důstojné prostory na míru. Ta zahájila plný provoz v pondělí 3. prosince. Galerie Branka Od 1. července 2012 organizace dostala pod správu také nově zrekonstruovaný objekt na nábřeží, v ulici V Brance 156. Branka je městská minigalerie, která vznikla po rekonstrukci historického objektu na nábřeží Karla Houry. Nabízí výstavní prostor, který je vhodný k prezentaci malých výstavních souborů různých žánrů. Ideální je tedy pro začínající umělce, kteří mají co ukázat, ale jejichž prostředky na produkci výstavy jsou omezené. Provoz galerie byl zahájen v neděli 1. července 2012 v 17 hodin vernisáží výstavy

7 prací účastníků fotografické dílny, která byla součástí Dramasterie Dramaturgii výstav si vzala na starost Tvůrčí skupina Šumák o.s. 5. Zaměstnanci Vzhledem k otevření nových prostor se proměnil počet zaměstnanců a organizační struktura organizace. Byla učiněna personální opatření, přehodnocení pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a i při nárůstu objemu činnosti jsme dodrželi plánovaný rozpočet mezd. V plánu na bylo 16,7 úvazků a tento plán byl dodržen. Rozpočet Plnění Skutečnost - rozpočet Mzdy celkem v tis. Kč OON celkem v tis. Kč Odvody zdravotní v tis. Kč Odvody sociální v tis. Kč Celkem v tis. Kč Nová grafická identita organizace Od bylo Městské kulturní středisko přejménováno na Sušické kulturní centrum. Vzhledem k tomu, že se převážná část organizace a aktivit přesunula do nové budovy kulturního centra SIRKUS, zvolili jsme tak tento název i pro logo organizace a to především z důvodu jasné, výrazné, originální a konkurenceschopné značky. Logotyp Sušického kulturního centra SIRKUS se skládá z jednotlivých složek a činností organizace: Kino, Knihovna, Sokolovna, Galerie, Kavárna, Sušické noviny a Spolky a každá složka dále používá svoji vlastní ikonu. Od logotypu organizace se také odvíjí celková grafika nových webových stránek, vizitek a hlavičkového papíru. Stejná grafika také dotváří interiér nové budovy kina, včetně orientačního a navigačního systému. Vznikla tak zcela nová, originální a moderní grafická identita celé organizace, která je svébytná, životaschopná a která se tímto také mnohem více přiblížila zájmu mladší generace.

8 7. Činnost jednotlivých složek organizace (hospodaření viz. kapitola 10) Po roční pauze kino spustilo svůj provoz 27. září 2012 a tím byla také slavnostně zahájena činnost nového kulturního centra SIRKUS. Název, který vznikl inspirací dotačního názvu projektu budovy S.I.R.K.A. je pojmem pro Sušickou regionální kulturní scénu, neboť se v budově kromě kina budou konat divadelní, taneční, hudební produkce, dále besedy, přednášky, v prvním patře se nachází galerie výtvarného umění a nedílnou součástí budovy je také kavárna s dětským koutkem. Slavnostní otevření nové budovy: Program začal na sušickém náměstí, kde postupně vystoupila Solovačka, divadelní spolek Schody předvedl ukázky z muzikálu Trhák a pak zazpíval sbor Svatobor. Na náměstí přijela v kočáře herecká delegace, režisér Tomáš Vorel, jeho syn herec Tomáš Vorel junior a herec Tomáš Hanák. Režisér Tomáš Vorel zde uvedl v předpremiéře svůj nový film, který vznikal na severním Plzeňsku - Cesta do lesa. Po programu na náměstí se všichni vydali k novému kinu, kde opravené stavbě požehnal páter Tomas van Zavrel a za účasti zástupců města Sušice byla budova slavnostně otevřena.

9 Od 29. září kino promítalo každý den 2x, dvakrát týdně 3x. Kromě běžných projekcí byly spuštěny tyto projekty: - Baby kino pro maminky s přítomností malých dětí na sále - Seniorské projekce, filmový klub, nedělní cyklus dokumentárních filmů - Přímé přenosy a záznamy baletních představení z Bolšoj těatru Moskva - Dětské projekce, školní a vzdělávací projekce, přednášky, besedy Díky vysoké návštěvnosti prvních tří měsíců provozu, která byla způsobena velkým zájmem návštěvníků o nové kino a kvalitní dramaturgií byly tržby o 511 tisíc Kč vyšší, než v plánovaném rozpočtu na. počet odehraných projekcí: 185 počet školních představení: 6 (1 007 dětí) počet diváků: počet seniorských projekcí: 5 (41 diváků) průměrně divákůna jedné projekci: 44,30 počet Baby kino : 6 (33 diváků) tržby celkem: Kč počet filmových klubů: 9 (50 diváků) odvody: Kč čistá tržba: Kč V listopadu proběhl Mezinárodní festival outdoorových filmů (238 diváků) Alternativní programy v sále: Koncerty: Jazzový koncert s Alfredem Strejčkem Přímý přenos či záznam baletů: 1 Divadelní představení pro školy: 2 V prostorách Sokolovny pořádáme, či spolupořádáme akce vlastní, nebo je pronajímáme jiným pořadatelům. Celkem bylo uspořádáno 145 akcí: 16 tanečních akcí, 66 divadelních představení (z toho 50 pro děti), 26 koncertů (z toho 5 dětských), 3 taneční kurzy, 1 taneční soutěž, 7 besed, 4 zábavné pořady, 15 kulturně poznávacích výletů v ČR a sousedních státech, 7 školních akcí. V rámci doplňkové činnosti zde proběhlo 39 pronájmů (prodejních akcí, či prezentací firem).

10 Výroční zpráva Sušické kulturní centrum Do 14. října 2012 sídlila knihovna ve stávající budově v ulici Na Vrškách. Od 15. října do 30. listopadu 2012 byla uzavřena z důvodu stěhování a revize knižního fondu. 30. listopadu byla slavnostně otevřena budova Komunitního centra. Knihovna, která se během jednoho měsíce přestěhovala do 1. patra této budovy byla otevřena v pondělí 3. prosince 2012a tímto dnem také zahájila svůj pravidelný provoz se stejnou otevírací dobou, jako v předchozí budově. Knihovna je rozdělena na dvě oddělení dětské a dospělé. V dospělém oddělení se nachází také čítárna a veřejný internet.

11 Statistika MěK Sušice za : Stav knihovního fondu k : svazků, toho naučné literatury a dětské literatury Registrovaní čtenáři: 1 335, z toho 351 dětí do 15 let. Celkem návštěvníků půjčoven a studovny: , internetu: Výpůjček celkem: , z toho naučné pro dospělé, krásné pro dospělé, naučné pro děti, krásné pro děti Výpůjček periodik: Návštěvníků veřejného internetu: ( z toho v oddělení pro dospělé, na dětském oddělení) Knihovna uspořádala 53 besed pro školy s účastí dětí, 3 besedy se spisovatelem s účastí 84 návštěvníků a 3 počítačové kurzy pro seniory s 18 účastníky. Dále bylo v knihovně uspořádáno 18 výstavek a upoutávek. V rámci meziknihovní výpůjční činnosti bylo vyřízeno 600 požadavků obdržených z jiných knihoven a 227 požadavků zaslaných jiným knihovnám. Regionální činnost pro 27 obsluhovaných knihoven: 93 výměnných souborů (4 415 svazků), 41 metodických návštěv, 122 poskytnutých metodických konzultací, 2 porady (21 účastníků) a 1 seminář. Pro výměnný knižní fond bylo v roce 2012 nově zpracováno 410 svazků. V objektu sušického kina vznikl po kompletní rekonstrukci budovy nový galerijní prostor určený k prezentaci výtvarného umění. Galerie nabízí transdisciplinární výběr napříč současným výtvarným uměním (malba, grafiky, kresby, konceptuální umění, grafický design, ilustrace, videoart, instalace a objekty, ). Koncept a dramaturgie galerijního prostoru se zaměřuje zejména na současnou výtvarnou scénu a významné regionální umělce, či umělecké aktivity spojené s pošumavským regionem. Galerie zahájila svůj provoz 28. září 2012 výstavou významného sušického rodáka Miloslava Čelakovského, která byla přichystána ku příležitosti jeho 75. narozenin. Závěrečným výstupem pana Čelakovského k této výstavě je 11 nových grafik se sušickou tematikou, které byly věnovány Městu Sušice a trvale vystaveny v prostorách nového Komunitního centra. Vernisáže se zúčastnilo kolem 200 návštěvníků a během dvou měsíců výstavu navštívilo dalších 200 lidí. Druhou výstavou v nové galerii byla: skupinová výstava výtvarných umělců klatovského regionu KT Art: Alena Anderlová, Václav Fiala, Ladislav Sýkora, Jindřich Bílek, Josef Pospíchal, Zdeňka Dvořáková, Gustav Fifka, Pavel Hubený, Erika Kohoutová, Jarmila Štěpánková, Petr Štěpánek, David Bílek.

12 Součástí nového kulturního centra je také kavárna, kterou jsme začali provozovat v rámci doplňkové činnosti. Vynikající fair trade káva, občerstvení a popcorn zpříjemňuje chvíle nejen návštěvníkům kina, ale díky tomu, že je otevřená i přes den, také všem dalším návštěvníkům centra. Díky bohatě vybavenému dětskému koutku si kavárnu oblíbily zejména maminky s dětmi, pro které zde postupně chystáme speciální dopolední programy (cvičení, promítání, přednášky, konzultace...). Prostor dětského koutku je variabilní, večer se promění v šatnu pro veřejnost, nebo v pódium pro účinkující. Kavárna se stala novou scénou pro klubové koncerty. Do konce roku se uskutečnil koncert skupiny Zrní, která absolutně vyprodala celý prostor a vánoční večírek Karavany Swingers Band. Nově zde také vznikl pořad Škrtněte si prosím hudebně zábavná talkshow Radka Nakládala s významnými hosty. Kavárna také poskytla zázemí několika přednáškám, či besedám (Nadace Proměny, pěstounská péče...)

13 Vycházely pravidelně každých 14 dní tj. 23 čísel za rok v rozsahu 12 stránek A3 s první a poslední barevnou stranou. Za bylo celkem vyrobeno ks novin, průměr na jedno vydání Celkem bylo prodáno , což je 96,3% z celkem vyrobených výtisků. Nárust celkové remitendy o 26,9% oproti minulému roku byl způsoben ukončením prodeje ve stánku na nádraží, v ulici K Brance a ve stánku u Letiště. SN jsou k přečtení také v elektronické verzi, kde si je v roce 2012 přečetlo osob, což je o víc, než v loňském roce. SKC je zřizovatelem 5 souborů zájmové umělecké činnosti. V rámci zřizovatelské funkce zajišťujeme pro soubory účetnictví (každý soubor má své středisko, kde jsou vedeny náklady a příjmy, včetně vyúčtování příspěvků na činnost a granty). Pro soubory zajišťujeme podmínky pro činnost TK Fialka, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody mají pravidelné zkoušky v budově Sokolovny celkem v roce 2012 měly soubory zajištěny prostor na zkoušení 169 x. Pěvecký sbor Svatobor a Karavana Swingers Band zkouší v budově ZUŠ. Při programech, které soubory připravují a prezentují zejména v budově Sokolovny jim SKC zajišťuje jak předprodej vstupenek a propagaci tak technické i personální zázemí. Spolky byly kromě svých vlastních aktivit zapojovány také do další kulturní činnosti SKC a podíleli se tak velkou mírou na kulturních aktivitách ve městě. Divadelní soubor Schody se podílel na festivalu Oslavy léta na Santosu, Solovačka zpestřovala promenádními koncerty jarní a letní atmosféru na náměstí a při Farmářských trzích, všechny spolky se aktivně zapojily do slavnostní události v rámci otevření nového kina. Divadelní spolek Schody se podílel také na rozsvícení vánočního stromu na sušickém náměstí. Taneční klub Fialka pořádal letos opět celostátní taneční soutěž s názvem O putovní pohár MKS a Velkou cenu města Sušice. Do Sušice tak letos zavítalo 25 tanečních párů z různých měst. Tento ročník byl opět i vzhledem k nepřízni počasí velmi zdařilý. Karavana Swingers Band pořádala v kavárně kina vánoční večírek a pěvecký sbor Svatobor v letošním roce mimořádně pořádal své vánoční koncerty v KD Sokolovna, za účasti tenora Opery Národního divadla Ivana Kusnjera. Oba koncerty byly beznadějně vyprodané, sklidily velký úspěch a postaraly se tak o nádherné a úspěšné zakončení kulturního programu Sušického kulturního centra v roce 2012.

14 Galerie Branka: Od 1. července 2012 SKC provozovalo také tuto novou galerii. Dramaturgický program zde zajišťovala tvůrčí fotografický skupina Šumák. Byly uskutečněny tyto výstavy: Dramasteria 2011 výstava absolventů fotografické dílny Pavel Jedlička, MAKROFOTOGRAFIE Luděk Bufka Jižní Altaj Fotokroužek ZŠ TGM, Sušice Krajina a lidé Čtyři kontinenty, čtyři různé světy Dramasteria 2012 výstava absolventů fotografické dílny Galerii Branka navštívilo do konce roku 150 návštěvníků. 8. Další nové akce První větší akcí pod novým vedením organizace byl projekt Kulturní léto v Sušici 2012 (viz. příloha č. 1). Kromě koordinace a propagace činnosti ostatních organizátorů jsme v rámci tohoto projektu uskutečnili šest pohádkových nedělí na dětském hřišti za gymnáziem, ve spolupráci s Okrášlovacím spolkem jsme zorganizovali a uskutečnili tři workshopy v rámci Dramasteria 2012: Hlasohledání, Rytmus-tóny-hlasy-zvuky, Jak zachytit anděla. Vrcholem projektu byl rodinný festival Oslavy léta hudbou, divadlem, tancem a filmem, který zároveň uzavíral ostrov Santos před jeho rekonstrukcí. V rámci spolupráce s Plzní 2015 o. s. se v září uskutečnila akce Rozsvícení Majáku Autobus Propagace MKS provozovalo vlastní webové stránky Návštěvnost těchto webových stránek byla vysoká, za se zvýšila oproti loňskému roku o návštěvníků a činila , což je průměrně 178 návštěvníků denně. Během podzimu 2012 jsme vyvíjeli nové webové stránky do jejichž přípravy bylo zapojeno několik zaměstnanců i externistů SKC. V září jsme spustili nové stránky kina:www.kinosusice.cz. Na těchto webových stránkách je aktualizovaný program kina, online předprodej přes rezervační systém Colosseum a také zde návštěvníci najdou podrobné informace o filmech, včetně fotek a videoukázek. Do konce roku probíhaly intenzivní přípravy celého rozsáhlého webu a nových webových stránek knihovny

15 Díky těmto aktivitám Sušické kulturní centrum zajišťuje propagaci a koordinaci aktivit všech organizátorů kulturních, společenských a sportovních akcí, dále poskytuje reportáže a fotogalerii z akcí a spoustu dalších aktivit, které nový web umožňuje. Proto jsem zvolili pro tento web název KULTURASUSICE.CZ. Pomocí sdíleného kalendáře jsme začali také jednotně koordinovat další kulturní aktivity ve městě a předcházeli tak překrývání kulturních akcí. Nedílnou součástí propagace je také zapojení SKC do sociálních sítí: facebook Sirkus, Kino Sušice, Knihovna, twitter Sušické noviny, Google+, youtube kanál s videozáznamy z akcí. Propagace se vyvinula také díky novým plakátům a skládačkám s programem kina, který se obměňoval každých 14 dnů, v souladu s vydáním čísla Sušických novin. Pro tento způsob propagace byla zvolena nová moderní grafika, která je stylově propojena s grafikou nových webových stránek a celkové grafické image celé organizace (viz. příloha č. 2) 10. Hospodaření organizace Příjmová stránka Struktura příjmů hlavní činnost doplňková činnost příspěvek MÚ Žádoucí by bylo, aby se v dalších letech změnila struktura příjmů organizace tak, aby se příspěvek Města Sušice postupně snižoval a zároveň se zvyšovaly příjmy z hlavní činnosti. K tomuto cíli bylo učiněno několik opatření: začali jsme hledat jiné zdroje financování, zvýšili jsme tržby a příjem z pronájmů a reklam. Výše příspěvku od Města Sušice v % z celkových nákladů Procento příspěvku z celkových nákladů

16 Výdajová stránka Rok 2012 byl pro Sušické kulturní centrum výjimečný i po výdajové stránce. V souvislosti s novými budovami byla schválena rozpočtová opatření pro dovybavení kina nábytkem, pro provoz nové galerie v Brance nebo pro vytvoření nových webových stránek. Tyto investice byly jednorázové a v dalších letech se již nebudou opakovat. Naopak, budou přinášet spíše výnosy. Ačkoliv předem nebylo známé, kolik energií a nákladů bude potřeba na provoz nových budov, byl jejich rozpočet dodržen, dokonce se ještě ušetřilo, zejména na topení. Posledním krokem bylo plánované snížení finančních nákladů Sušických novin (cca 115 tis. za rok). Tyto peníze mohou být použity na náklady, které nebyly v rozpočtu plánovány např. tisk plakátů, programů kina a další propagaci. Celkem organizace Plán Skutečnost Vlastní výnosy celkem tis. Kč tis. Kč Příspěvek celkem tis. Kč tis. Kč Náklady celkem tis. Kč tis. Kč Hospodářský výsledek Celkem 0 Kč 105 tis. Kč Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č. 3 účetní závěrka za (rozvaha organizace, výkaz zisku a ztráty organizace, dotace, fondy - rezervní fond, FKSP,investiční) 11. Shrnutí I když byl rokem velmi náročným a plným změn, kulturní centrum se postupně začínalo stávat živým, pulsujícím centrem kulturního a společenského dění v Sušici. Zvedla se návštěvnost akcí, tím pádem i tržby a o organizaci začala projevovat mnohem větší zájem i mladší generace. Sušické kulturní centrum a pojem SIRKUS vstoupil díky svým aktivitám do povědomí lidí i za hranicemi regionu a to především svojí činností a propagačními formami (nové weby, sociální sítě...). 12. Poděkování Děkujeme především našemu zřizovateli Městu Sušici za finanční příspěvek. Velký dík patří všem zaměstancům, kteří během velmi náročného a přelomového roku vytrvali a s obrovským nasazením pracovali tak, abychom i v dobách stěhování a reorganizace mohli nepřetržitě nabízet občanům kvalitní kulturní služby. Děkuji mnohokrát všem těm, kteří nám fandili a podporovali nás, či se s námi na některých akcích, či aktivitách podíleli. Děkuji Tradičnímu KlOUbu a Restauraci Sokolovna. Děkuji také Majáku Plzně 2015 Mileně Vrhelové za její intenzivní, i když velice krátkou spolupráci. Děkuji paní Ludmile Szvitkové za její laskavé předání

17 organizace a dále děkuji všem zřizovaným spolkům za jejich pomoc a spolupráci při mnoha kulturních akcích. V neposlední řadě chci také poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem a že také většina z nich změny přijala v dobrém. Budeme se nadále snažit, aby kulturní život byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich zařízeních našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace a aby se do Sušice dařilo přivážet kvalitní umění nejen z ČR, ale i ze zahraničí. 13. Plány na rok 2013 V roce 2013 je podstatné organizaci především stabilizovat. Jak po stránce personální, provozní, tak i administrativní a ekonomické. Rozvinout možnosti vícezdrojového financování (fundraizing), především v oblasti galerijních a nových kulturních projektů. Vytvořit pevnou, jasnou a silnou platformu pro další činnosti a aktivity Sušického kulturního centra. V plánu máme navázání spolupráce s prestižním festivalem Tanec Praha a uspořádat v Sušici partnerské představení. Chtěli bychom se zaměřit také na přeshraniční spolupráci a partnerská města. Galerie Sirkus má připravenu velice kvalitní dramaturgii a představí tak obyvatelům Sušice nejen tvorbu místních umělců, ale také současnou vlnu výtvarného umění a jejich případné provázání, propojení s tímto regionem. Kromě zřizovaných spolků jsme také navázali spolupráci s dalšími kreativními lidmi a budeme se snažit jim poskytovat zázemí při jejich tvorbě, či kulturních aktivitách. V Kafe Sirkus jsou v plánu pravidelné páteční koncerty současné alternativní hudby místních, či regionálních kapel a uskupení. Pravidelně bude jednou měsíčně pokračovat také nový pořad hudebně zábavné talkshow Radka Nakládala Škrtněte si prosím se zajímavými hosty. Plánů je hodně, jejich naplnění je závislé na mnoha vnitřních i vnějších faktorech. Vše má svůj čas a výsledkem je mravenčí práce několika lidí, kteří (i když jejich práce není na první pohled vidět) usilovně vytváří jednotlivé složky celého rozsáhlého řetězce vedoucího ke splňování poslání organizace. Přestože jsem byla v době vytváření této výroční zprávy (jako před rokem má předchůdkyně) odvolána z funkce vedení této organizace, přeji Sušickému kulturnímu centru, aby nebylo znovu změnami vedení tolik oslabováno a aby dostalo šanci změny a procesy, které byly nastartovány dotáhnout a nastavit tak, aby byly životaschopné. MgA. Jitka Doubravová

18 Příloha č. 1 - program Kulturního léta v Sušici

19 Příloha č. 2 plakát Kina Výroční zpráva Sušické kulturní centrum

20

21 P,íloha.1 - Rozvaha PQÍSPJVKOVÉ ORGANIZACE Sušické kulturní centrum, p.o., P,íkopy Sušice, p,ísp$vková organizace, kulturní innost, sestavený k (v tis. K ) Físlo Název položky Syntet. OBDOBÍ položky ú et BJŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo,ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehmot. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p,edm$ty Stavby Samostatné movité v$ci a soubory movitých v$cí P$stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo,ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. Majetková ú ast v osobách s rozhodujícím vlivem Majetková ú est v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv$r Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástroj0 spolufinancovaných ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnutá zálohy na transfery 471 B. Ob$žná aktiva I. Zásoby Po,ízení materiálu Materiál na sklad$ Materiál na cest$ Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po,ízení zboží Zboží na sklad$ Zboží na cest$ Ostatní zásoby 139 MINULÉ

22 Físlo Název položky Syntet. OBDOBÍ položky ú et BJŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Krátkodobé pohledávky Odb$ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zam$stnanci Zú tování s institucemi sociál.zabezpe ení a zdrav.pojišt$ní Da* z p,íjm Jiné p,ím$ dan$ Da* z p,idané hodnoty Jiné dan$ a poplatky Pohledávky za vybranými úst,edními vládními institucemi Pohledávky za vybranýni místními vládními institucemi Pohledávky za ú astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástroj0 spolufinancovaných ze zahr Poskytnuté zálohy na transfery Náklady p,íštích období P,íjmy p,íštích období Dohadné ú ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finan ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b$žné ú ty B$žný ú et B$žný ú et FKSP Ceniny Peníze na cest$ Pokladna 261

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70983437 Název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49056972 Název: Základní umělecká škola Žirovnice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49056972 Název: Základní umělecká škola Žirovnice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 48133035 Název: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Licence: DRJ3 XCRGURXA / RYA ( / ) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

Licence: DRJ3 XCRGURXA / RYA ( / ) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72744260 Název: Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864360 Název: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60154730 Název: Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E: Krásnohorské 2919, okres Trutnov

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71220011 Název: Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70985316 Název: Mateřská škola Lhotka, příspěvková

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Sídlo: čp. 39 569 35 Mladějov na Moravě Právní forma: příspěvková organizace

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70876118 Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71003835 Název: Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71175237 Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 60 747 571,69 22 670 193,74 38 077 377,95

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 083267 Název: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 43 387 863,19 29 711

Více

Rozvaha - Příspěvkové organizace

Rozvaha - Příspěvkové organizace z 3 3.2.2015 11:02 Rozvaha - Příspěvkové organizace IČ 70157324 ID osoby 0 Název Základní škola Pohoří Jméno a příjmení Mgr. Eva Bělohlávková Kapitola 999 Email senkova.ekojj@tiscali.cz Datum výkazu 31.12.2014

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 68730799 Název: Základní umělecká škola Ivanovice na Hané AKTIVA CELKEM 6 107 237,59 4 144 706,70 1

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 60154691 Název: Základní škola Podharť, Máchova 884 DKnL Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název 708878 Předmět činnosti: 8000 Okamžik sestavení: 0.0.06 :56:7 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 00 9,0 6 89,00 60 0,0 6 06,8 5 98,00 6 89,00 78 09,00 9 09,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 75020491 Název: Základní škola a Mateřská škola Březolupy,okres Uh.Hradiště,příspěvková organizace

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 45 ORGANIZACE: ROZVAHA :30 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 45 ORGANIZACE: ROZVAHA :30 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 45 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační číslo 00669792, Ústavní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více