Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013

2 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze, sídliště Černý Most, historickou část a obchodní Centrum Černý Most. A co je hlavní je domovem 45 tisíc obyvatel. Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací Prahy 14, jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části tedy zlepšení prostředí domova. Obsahem naší činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských, sportovních a komunitních aktivit. Principem naší práce je aktivní zapojení obyvatel, místních neziskových organizací či komunit do výše uvedených činností. Společně s místními obyvateli tak utváříme z Prahy 14 místo, kde se dobře žije.

3 Kulturní dům Kyje Kulturní dům není v dnešní době snadné označení. My se však snažíme této zátěži nepodléhat. Kulturní domy v sobě nesou tradici besedních, lidových, obecních či spolkových aktivit dnes bychom řekli, že jsou stěžejním přirozeným místem pro setkávání komunit a společenských aktivit v dané lokalitě. A přesně v takové tradici chceme pokračovat. Mezi základní aktivity kulturního domu Kyje tak patří koncerty (top koncerty zaměřené na žánr folk a country), rodinné pohádky pro nejmenší, volnočasové kurzy a pravidelná taneční odpoledne. Kulturní dům je také zázemím pro řadu vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit pořádaných místním neziskovým sektorem či neprofesionálními lokálními umělci. Kulturní zastávka v Kyjích prošla na konci roku 2012 změnou vizuální identity připravili jsme nové webové stránky, nové tiskoviny, pravidelné tematické kampaně a propracovali systém distribuce. Počet návštěvníků, kteří v letošním roce do KD Kyje zavítali, ať již z jakýchkoliv důvodů, je tak příjemnou zpětnou vazbou. KD Kyje je především místem sousedského setkání. Právě proto bychom rádi v roce 2014 prohloubili jeho charakter místního kulturně-komunitního centra. A to jak na rovině programové, například podporou neziskových aktivit a aktivních místních komunit, tak na rovině odborné, tedy zaměřením se na téma potřeb podpory komunitního života. Kulturní dům je tak jedním ze základních pilířů mozaiky přirozených urbánních a komunitních center v jednotlivých lokalitách Prahy 14.

4 Plechárna Černý Most Plechárna Černý Most je lokální kreativní a volnočasové centrum, které vzniklo konverzí bývalé kotelny v září Součástí projektu je víceúčelová volnočasová hala, hudební zkušebny, recepce, klubovna, veranda ve veřejném prostoru. Plechárna Černý Most je místem pro setkávání a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení sídliště Černý Most. Během nultého roku provozu, který jsme slavnostně zahájili Týdnem Plechárny v září 2013, jsme otevřeli řadu volnočasových kurzů skateboardingovou školu a školku, tréninky parkouru, hodiny žonglování, kurzy angličtiny pro mládež ve spolupráci s Církví bratrskou, kurzy češtiny pro cizince ve spolupráci s Integračním centrem Praha, hudební hip hopové workshopy ve spolupráci se zpěvákem Bonusem, romskou aktivistkou Ivanou Mariposou Čonkovou a Radiem Wave. Plechárna Černý Most byla však návštěvníkům otevřená od prvních okamžiků, kdy jsme coby noví realizátoři projektu převzali klíče od bývalého autoservisu tedy v březnu Během prvních březnových dní jsme realizovali projednání o konkrétní podobě projektu s veřejností ( ), v dubnu jsme společně s dobrovolníky připravili základy komunitní zahrady, na konci června jsme pak své nejbližší okolí pozvali na sousedskou slavnost s hostinou a filmovým promítáním Černý Mošt ( ). Plechárna Černý Most je místní kreativní a volnočasové centrum otevřené mnoha specifickým cílovým skupinám. Během slavnostního Týdne Plechárny jsme tak představili program pro děti, využití venkovní verandy od edit!

5 architects, sportovní odpoledne a mnoho dalšího. Vyvrcholením otevření Plechárny pak byl sedmý ročník festivalu Stop Zevling, který přivítal téměř návštěvníků. Plechárna je také místem, které ve svém dokumentárním filmu mapuje producentka Alena Stibralová a režisérka Hedvika Hlaváčková premiéra filmu Periferní snění ( ) se tak nemohla odehrávat jinde. Během listopadového Rodinného Plechování jsme představili jednotlivé zóny volnočasové haly a aktivní činnosti, které lze v hale provozovat (stolní fotbálek, skateboarding, badminton, basketball, bmx, dětská zóna, ping pong, parkour atd.). Ve spolupráci s našimi programovými partnery jsme hostili vietnamské odpoledne Na křídlech vietnamského draka ( , Integrační centrum Praha) či hudební projekt a série diskuzí pro mládež o drogové problematice EXIT Tour ( , Církev bratrská). Proměnu sportovní haly v koncertní sál jsme vyzkoušeli během komorního koncertu prestižního Kühnova dětského sboru na Plechárně ( ). Plechárna je platformou pro realizaci uměleckých, kulturních, sportovních i volnočasových akcí s lokálním, sociálním a obecně společenským přesahem. Praha 14 kulturní tak bude nadále aktivně vyhledávat (nejen) místní programové partnery a aktivní komunity, jímž dokáže nabídnout produkční a dramaturgickou pomoc při realizaci vlastních aktivit s přímým dopadem jak na sídliště Černý Most, tak na Prahu 14.

6 Veřejná projednání participativní setkávání s veřejností Praha 14 kulturní se v roce 2014 stala ve spolupráci s ÚMČ Praha 14 a Agendou 21 realizátorem celkem tří veřejných projednání. Jednalo se o participativní představení a projednání projektu Plechárna Černý Most ( ), focus group na téma potřebné kulturní infrastruktury v Hloubětíně, resp. definování případného obsahu budoucího zdejšího komunitního centra známého pod názvem projektu H55 ( ), a setkání neziskových organizací, zástupců úřadu, škol a veřejnosti při představení Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 ( ). Dílčí konkrétní projednání či workshopy ve vztahu ke zlepšení kvality daných lokalit pak proběhly například také na festivalu Street For Art v dočasném parku kultury a oddechu Blackville na metru Černý Most, kdy bylo za facilitace Agory projednáno území takzvaného Vetiškova náměstí (tedy okolí metra Hloubětín) či za účasti architekta Petra Klápště a antropologa Martina Veselého samotné problémy a potenciály území přímého okolí metra Černý Most. Veškeré výstupu jsou součástí závěrečné zprávy festivalu Street For Art 2013.

7 Akce ve veřejném prostoru Praha 14 kulturní si uvědomuje potřebu realizace akcí v místě, kde lidé žijí, a kde tráví svůj volný čas. Rok 2013 jsme tedy pojali jako jakýsi modelový rok kultury. Oproti dřívějším letům kdy se organizace (pozn. pod jiným vedením i názvem, KVIZ, p.o., v rámci stejného rozpočtu) zaměřovala výhradně na programovou skladbu v KD Kyje, jenž vzhledem k ostatním částem Prahy 14 nedisponuje příliš vhodnou dostupností jsme se zaměřili na aktivity ve veřejném prostoru (Street For Art, Tai Chi v Centrálním parku, Den architektury atd.) a na aktivity saturující sportovní a volnočasové potřeby v daných lokalitách Prahy 14 (Kyje Hall Cup, Lehovec sportuje, Den s Palestrou, Mikulášský běh na Černém Mostě atd.) Kyje Hall Cup ( ), 80 návštěvníků Urban Game ( ), 70 návštěvníků Staročeský jarmark ( ), 500 návštěvníků In-line den Prahy 14 ( ), 240 návštěvníků Street For Art ( ), návštěvníků Dětský den v Hloubětíně ( ), 200 návštěvníků Lehovec sportuje ( ), 40 návštěvníků Tai chi v Centrálním parku, 30 návštěvníků Skateboardingové závody ambasadorů ( ), 200 návštěvníků Stop Zevling ( ), návštěvníků Den architektury ( ), 80 návštěvníků Den s Palestrou ( ), 60 návštěvníků Mikulášský běh kolem Plechárny ( ), plánováno Vánoce Prahy 14 na Rajské zahradě ( ), plánováno

8 Kultura jako nástroj pro rozvoj lokality Praha 14 kulturní se na fenomén lokální kultury a kultury jako nástroje pro rozvoj dané lokality zaměřuje v širším kontextu. Stali jsme se tak součástí celopražského projektu Ladíme Prahu či národního projektu zaměřeného na regeneraci brownfieldů pro kulturní účely Partnerství pro české brownfieldy (pozn. Plechárna Černý Most je tak jedním ze 2 pražských subjektů, vedle Nákladového nádraží Žižkov, který je součástí daného networkingu). Plechárna se rovněž postupně stává součástí mezinárodních dobrovolnických sítí. Na začátku roku 2014 tak přivítá první italské stážisty prostřednictvím Evropské rozvojové agentury. Praha 14 kulturní se stala také součástí několika celopražských festivalů a akcí Zažít město jinak, Den architektury, 72 hodin. Vedle standardních mediálních kanálů je progresivním aktivitám příspěvkové organizace věnovaná pozornost také v odborných periodicích (Veřejná správa, Moderní obec) či na konferencích (Revitalizace brownfields prostřednictvím kultury případová studie Plechárna Černý Most, Petra Šobáňová, Blanka Marková). Nedílnou součástí je pak prezentace našich projektů a sdílení profesních zkušeností na mezioborových konferencích a festivalech (Plzeň 2015, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravská univerzita, Nábřeží žije, Mezidomí Ostrava a další).

9 Mediální monitoring

10 Praha 14 kulturní v číslech Počet obyvatel MČ Praha Počet TOP koncertů v KD Kyje... 7 Počet rodinných pohádek v KD Kyje Celkový počet vlastních akcí v KD Kyje Celkový počet návštěvníků na vlastních akcí v KD Kyje Počet pronájmů v KD Kyje Počet návštěvníků na pronájmech v KD Kyje Počet akcí ve veřejném prostoru Počet návštěvníků na venkovních akcí (Street for Art, Stop Zevling, In-line den Prahy 14, Staročeský jarmark atd.) Počet akcí na Plechárně...12 Počet návštěvníků akcí na Plechárně Počet pravidelných kurzů na Plechárně... 5 Počet pravidelných návštěvníků kurzů na Plechárně Počet veřejných projednání... 3 Počet návštěvníků na veřejných projednání Počet nových Strategií pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze Počet mediálních výstupů Počet návštěvníků Prahy 14 kulturní Rozpočet Prahy 14 kulturní (příspěvek od MČ Praha 14) Počet dobrovolníků a stážistů Počet zaměstnanců Prahy 14 kulturní... 8

11 Kontakt Praha 14 kulturní Plechárna Černý Most KD Kyje Praha 14 kulturní Šimanovská 47 Praha

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

www.mlynymestu.cz Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu

www.mlynymestu.cz Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu AUTOMATICKÉ MLÝNY: PARDUBICKÁ KULTURFABRIK Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu Existence brownfields a problematika jejich regenerace představuje

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Občanské sdružení Plán B 3 Orgány sdružení 4 Klub Labyrint 5 Dobrovolnické centrum 67 7 Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji 12 Propagační aktivity

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2 Kontakty: Ing. Pavel Borecký Mgr. et Mgr. Pavla Burgos Mgr. Lukáš Hanus Mgr. Markéta Slavková pavel@anthropictures.cz pavla@anthropictures.cz lukas@anthropictures.cz marketa@anthropictures.cz www.anthropictures.cz

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- Obsah A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014...3 1. Popis projektu...3 2. Národní síť zdravých měst ČR...4

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více