PRŮVODNÍ ZPRÁVA INTERIER PŘÍSTAVBY KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH. Stavebník: Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 Trhové Sviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA INTERIER PŘÍSTAVBY KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH. Stavebník: Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 Trhové Sviny 374 01"

Transkript

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: INTERIER PŘÍSTAVBY KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH Stavebník: Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 Trhové Sviny projektant: R2 COMP Senovážné nám. č. 1 České Budějovice odp. projektant: Ing. arch. P. Heteša autorizace ČKA: PŘEDMĚT DOKUMENTACE Předmětem dokumentace je návrh interieru objektu přístavby kulturního domu v Trhových Svinech. Autorem objemové a dispoziční studie této stavby je R2 COMP, ing. arch. P. Heteša, tedy zpracovatel i tohoto projektu interieru, čímž odpadl i potenciální problém ohledně autorských práv. Zpracovatelem realizačního projektu je pak PAKS České Budějovice ing. Vinický. Jako podklad pro návrh a zpracování interieru byla požita realizační dokumentace PAKS, jejíž zhotovitel poskytl technické podklady.a výkresy. Vzhledem k tomu, že tato prováděcí dokumentace je osm let stará, byla dohodnuta aktualizace a změny některých jejích částí (jedná se ale pouze o detaily jako zábradlí a podobně.

2 Předmět řešení byl dohodnut s objednatelem takto: VSTUPNÍ HALA druh, barva a spárořez dlažby, barevnost stěn, svítidla, zábradlí a povrch schodiště HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ dlažba a obklady druh, barevnost, spárořez, barevnost stěn, dveří a zárubní, sanitární zařízení ŠATNA šatnový pult tvar, materiál, barevnost, povrchy podlah a stěn, barevnost, ZÁZEMÍ ÚČINKUJÍCÍCH barevnost a druhy povrchů HLAVNÍ SÁL akustické řešení, struktura, barevnost a druh akustických obkladů na základě akustické studie, osvětlení, podlaha OBČERSTVENÍ barevnost a spárořez dlažby, povrchy stěn, barový pult - tvar, materiál, barevnost, povrchy, osvětlení GALERIE povrchy stěn a podlah, zábradlí, osvětlení, podhled. Součástí návrhu není řešení technologických a technických zařízení jako strojovny, audio a light aparatury, jejichž řešení bude součástí dodávky těchto zařízení. 2. NÁVRH INTERIERU OSVĚTLENÍ Změna návrhu osvětlení oproti stávajícímu projektu elektroinstalací je navržena pouze v prostorech hlavního sálu, baru a galerie v patře. Tato změna respektuje původní světelné výpočty. HLAVNÍ SÁL jako hlavní osvětlení budou osazeno osm svítidel Habana UP 23 Classe I, 450 Grigio, 250 W PODHLED GALERIE bude osazeno do podhledu (akustického) 15 ks bodových svítidel 3F Dodeca, 220, 3 x 26 CD,HF 2 MG PODHLED BARU bude osazeno 12 ks bodových svítidel do podhledu Downspot Fixed HRGI 50 W, max. 12 V, GU5.3, 4Bi 1080, a 5 ks svídiel Downspot Adjustabel 30, Vertically HRGI 50 W, max. 12 V, GU5.3, 4Bi 1035 BAR ZAVĚŠENÁ SVÍTIDLA- 1 ks Bubble 1000, IP 20, 9 x 26 W, TC D EL, opálový plastový kryt a 2 ks ks Bubble 600, IP 20, 6 x 18 W, TC D EL, opálový plastový kryt AKUSTICKÉ PODHLEDY A OBKLADY Jedná se pouze o řešení hlavního sálu. V nejvyšších dvou sekcích mezi nosnými segmentovým vazníky (2 pole) bude realizován akustický obklad Ecophon Focus,

3 výška svšení 200 mm pod nosnou stropní konstrukci. Panely nejsou demontovatelné, upevňují se pomocí speciálních nosných profilů. Systém sestává z panelů Ecophon Focus a roštu Ecophon Connect. Viditelný povrch je tvořen vrstvou Akutex FT. Rošt je vyroben z hliníku. Podhled pod galerií bude tvořen materiálem Ecophon Master A, Extrabass. Systém se skládá z Ecophon Master Alpha 40 mm a Master Extra Bass 100 mm a nosného roštu Ecophon Connect z pozinkované oceli. Hloubka podvěšení 200 mm. Zadní stěna sálu v ploše 32 m2 bude taktéž obložena akustickými deskami, v tomto případě se jedná o Wall Panel Texona, tl 40 mm. Rozložení na stěně viz výkresová část. Tento obklad začíná 1200 mm nad podlahou, a proto bude na stěně vytvořen od podlahy sokl tl. 70 mm do výše 1200m, nad který bude osazeny akustický obklad. Tento sokl může být realizován buď v sádrokartonu a nebo přizdívkou Ytong. V každém případě finální povrchová úprava bude tvořena omítkou. Všechny uvedené akustické obklady mají protipožární atest (viz příloha) a splňují podmínky požární zprávy projektu. SPECIFIKACE Ecophon Master A/ beta, modul 600x600x40, 1200x600x40mm Akustický podhled ze skelného vlákna. Koeficient pohltivosti α w = 0,7, artikulační, třída AC = 200 (dle ASTM), světelná odrazivost 85% (rozptyl 99%), třída čistoty místnosti M3,5/100, omyvatelný povrch Akutex FT, odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 C (ISO 4611). Viditelný rastr Connect, systém je demontovatelný. Požární odolnost A2-s1,d0. Ecophon Extrabass, Natural 1200x600x100mm Akustická vata pro snížení hluku na nízkých frekvencích (tloušťka 100mm). Pokládá se na viditelný podhled do stropní dutiny. Akustická pohltivost NRC 1,00. Ecophon Focus A, modul 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20mm Širokopásmový akustický podhled ze skelného vlákna. Koeficient pohltivosti α w = 0,95, třída absorpce A. Světelná odrazivost 85% (rozptyl 99%), třída čistoty místnosti M3,5/100, omyvatelný povrch Akutex FT, odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 C (ISO 4611). Systém je demontovatelný. Požární odolnost A2- s1,d0. Ecophon Wall Panel A, modul 2700x1200x40mm Širokopásmový akustický stěnový obklad ze skelného vlákna. Koeficient pohltivosti α w = 0,95, třída absorpce A. Povrch ze sklovlákenné tkaniny Texona (nebo Super G) výběr barvy dle vzorníku. Odolnost proti vlhkosti : 70% vlhkost při 30 C. Panely jsou zasazeny do hliníkového rámu. Požární odolnost A2-s1,d0. Všechny uvedené akustické obklady mají protipožární atest (viz příloha) a splňují podmínky požární zprávy projektu.

4 ODKLADY A DLAŽBY Na žádost dodavatele stavby (VIDOX Český Krumlov) a se souhlasem investora byly veškeré dlažby a obklady vybírány ze sortimentních možností SIKO České Budějovice. HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BARU (WC) obklad stěn rozměrové řady 200/500, kódy Siko VEW , VEW a , do výšky 2000 mm, dlažba rozměrové řady 330/330, kódy Siko VED , VED VED Část obkladu je nahrazena zrcadlem. Množství a spárořez viz výkresová část. DLAŽBA BARU rozměrová řada 330/330, kódy Siko SED , VED ,VED Množství a spárořez viz výkresová část. PŘÍPRAVNA BARU dlažba rozměrové řady 330/330, kód Siko KAD , obklad stěn rozměrové řady 250/330, kód Siko SEW , SEW , do výšky 2000 mm. Množství a spárořez viz výkresová část. VSTUPNÍ VESTIBUL dlažba rozměrové řady 330/330, kódy Siko KAD , KAD , KAD , dle spárořezu některá dlaždice ve středové části budou kladeny na koso a tudíž budou muset být seříznuty Množství a spárořez viz výkresová část. HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ WC MUŽI dlažba rozměrová řada 330/330, kódy Siko SED , SED SED , obklad rozměrové řady 250/330, kódy Siko SED , SED , SED do výšky 2000 mm. Část obkladu je nahrazena zrcadlem. Množství a spárořez viz výkresová část. HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ WC ŽENY dlažba rozměrové řady 330/330, kódy Siko LDO , LDO , LDO 06003,1, obklady stěn rozměrové řady 200/400, kódy Siko LW , LW , LW , do výšky 2000 mm. Část obkladu je nahrazena zrcadlem. Množství a spárořez viz výkresová část. ŠATNY ÚČINKUJÍCÍCH dlažba rozměrové řady 330/330, kódy Siko SED , SED , obklady rozměrové řady 250/330, kódy Siko SEW , SEW Část obkladu je nahrazena zrcadlem. Množství a spárořez viz výkresová část. VENKOVNÍ TERASA U BARU vymývaná betonová dlažba Beton Hronek Ledenice, rozměrová řada 400/400, odstín Vesuv a Verde. Množství a spárořez viz výkresová část

5 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ Včetně baterií byly odsouhlaseny dle katalogu subdodavatele firmy Vidox Český Krumlov. BAROVÝ PULT Barový pult je pravidelného segmetnového tvaru a sestává z hlavního korpusu a dvou barových desek nad ním. Hlavní pracovní pro obsluhu a vyšší a užší pro zákazníky. Konstrukce je celodřevěná a konstrukčně je rozdělena na tři samostatné díly pro jednodušší montáž a manipulaci. Nosnou konstrukci tvoří příčné dřevěné desky tl mm, na které je uložena hlavní pracovní deska baru (dřevo masív 40 mm. může být nahrazeno nerez plechem) výdejní barová deska o šířce 350 mm (pro zákazníky) - ta musí být v každém případě dřevěná (masív 40 mm). Pod horní (výdejní) barovou deskou je navržen podélný blok obložený dřevem se dvěma vodorovnými průřezy osazenými ledkovými diodovými pásy modré barvy. Přichycení ke konstrukci baru pomocí pacek z páskové oceli. Část svislé krycí desky baru směrem ke klientům je obložena perforovaným plechem osazeným od baru 40 mm, podsvíceným v horní části také led zdroji. Nástřik tohoto plechu bude proveden Caparol Lacke, odstín Kupfer. Soklový pásek bude obložen stejnou dlažbou jako je dlažba baru. Police uvnitř barového pultu také dřevěné, tl 20 mm. SVĚTELNÁ RAMPA NAD BAROVÝM PULTEM Světelná rampa opět segmentového tvaru a kopíruje barový pult, celodřevěná, (desky tl. 20 mm), spodní deska opatřena průřezy pro umístění bodových svítidel. Ze strany obsluhy je přišroubován liniová držák skleniček zhotovený z nerez plechu. V krycí desce směrem k zákazníkům je opět vodorovný prožez pro umístění ledkového pásku (modrá). Uchycení rampy - závěsy ze stropní konstrukce. Na baru budou umístěny dvě výčepní stolece (limoníáa a pivo), plus nerez dřez. CENTRÁLNÍ ŚATNA Vybavení centrální šatny spočívá jednak v příjmovém a výdajovém šatnovém pultu a pak otočných věšácích na kabáty Výdajový a příjmový pult je navržen dřevěný (buď masív nebo jiný materiál podýhovaný) a je rozdělen na tři samostatné části pro lepší manipulaci a instalaci v šatně. Nosný systém tvoří svislé příčné desky (tl mm) ztužené obvodovou krycí deskou (20 mm). Horní desku pultu tvoří dřevěná deska tl 36 mm, vnitřní policovou

6 pak deska 20 mm. V levé krajové části je pak část horní čelní krycí desky otevíravá pro umožnění vstupu a výstupu obsluhy. Výška pultu 900mm, šířka 400 mm. Otočné věšáky jsou kotveny přímo do obvodových stěn šatny a jsou tvořeny 1100 mm dlouhým kovovým ramenátem lichoběžníkového tvaru (s vyřezanými kruhovými otvory) se širší stranou u stěny. Zde budou opatřeny kloubem, který umožní jejich otáčení. Horní část tohoto ramenátu je opatřena jednotlivými věšáky ve dvou řadách nad sebou (taktéž kovovými), umístěnými na přeskáčku. Horní hrana věšáku je pak ještě opatřena dřevěnou deskou na odkládání klobouků a podobně. Vzdálenost jednotlivých ramenátů 900 mm. SVĚTELNÁ RAMPA PÓDIA Na žádost provozovatele bude pod jeden z hlavních segmentových nosníků sálu (nejbližší u pódia) instalována lehká příhradová konstrukce pro případnéou instalaci osvětlovací techniky. Navržena je prefabrikovaná příhradová stavebnice systému ZEBRA, koncipovaná právě pro tyto účely..svou koncepcí je systém předurčen pro převažující tvorbu stánků v pravoúhlých souřadnicích, s modulovou řadou dobře využívající daný prostor, ale umožňuje také vytvoření válcového kubusu nebo nepravidelných či bionických struktur napojováním modulových prvků pomocí úhlově stavitelného kloubu. Od základní čtyřhranné prostorové konstrukce s profilem čtvercovým (s otvory) nebo kruhovým (bez montážních otvorů) - u světelných ramp je horní část nosníku z U-profilu pro snadné vedení kabelu - je odvozena trojúhelníková konstrukce pro subtilnější soliterní objekty, výstavní panely, podstavce a světelné rampy Výhoda ocelových příhradových konstrukcí tohoto typu spočívá v dobrém poměru tuhosti a pevnosti vůči váze konstrukce při dodržení relativně subtilního průřezu (do 200x200mm) oproti např. konstrukcím z hliníkových slitin. V měřítku rozsáhlejších staveb působí konstrukce dojmem spíše lehké subtilní "pavučiny" při zachování svých kvalit v oblasti pevnosti a stability. Kromě instalací, kde je příhradová konstrukce tzv. přiznaná, lze používat i nosníky lehce opláštěné (průřezu 220x220 mm) ve stejném tektonickém výrazu nebo i konstrukci zcela skrytou mající roli jen statickou. Pro povrchovou úpravu stavebnice využívá dle záměru projektanta celou škálu RAL-odstínů práškových barev, různé metalické, strukturní nebo krakelové povrchy (včetně např. kovářských exterierových syntetických). Dodavatel:Ing. arch. Ivan Zimák, Zebra-atelier, Vražkov č.p.3, Roudnice nad Labem (mobil: , tel.:

7 ZMĚNY OPROTI STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBČERSTVENÍ Změna příčky mezi barem a skladem baru. V zápultí baru tak bude vytvořen prostor 1200/600 mm pro umístění chladícího boxu viz výkresová část, výkres Občerstvení Na hygienickém zařízení pro muže bude záměna mezi pisoárem a umyvadlem - výměna pozic. HLAVNÍ SÁL Sokl pódia směrem do sálu dřevěná stěna oblepená kobercem bude nahrazena vyzdívkou Ytong tl. 65 mm, která bude omítnuta. Povrchová úprava - Capadecor Arte Lasur odstín dle výkresu, omyvatelný. Boční stěny sálu budou obloženy buď dvojitým sádrokartonem nebo deskami Cetris s nataženým štukem. Toto bude provedeno až po osazení radiátorů, jelikož v jejich místě tento obklad nebude (niky). Povrchová úprava Capadecor Arte Lasur odstín dle výkresu, omyvatelný. Zadní stěna sálu - na stěně přizdívka Ytong od podlahy tl. 70 mm do výše 1200m, nad který bude osazen akustický obklad. Povrchová úprava Capadecor Arte Lasur odstín dle výkresu, omyvatelný. VSTUPNÍ VESTIBUL Schodiště v horní polovině schodiště (uzavřené) budou podstupnice tvořeny deskami Cetris, které budou z vnější části obloženy zrcadlem (nejlépe ze 3 kusů). Je upraven také tvar svislých ocelových stojek zábradlí, stejně jako jejich tvar. Prostor mezi sloupky bude tvořen jednak tyčovou ocelí (ve spodní části 2 řady) a ocelovými lanky (v horní části 2 řady). Madlo dřevěné mořerné. Sloupky budou opatřeny nátěrem Caparol Lacke odstín Kupfer. Stejně tak budou natřeny hlavní nosné ocelové schodnice a držáky jednotlivých stupňů. Nášlapná plocha dřevěná deska masív zůstává. Vstupní dveře oboje venkovní i ty ze zádveří budou upraveny dle výkresové části, tzn. horní hrana bude segmentového tvaru. Je upraveno také jejich členění, stejně jako madlo - kombinace kovu a dřeva nátěr kovové části Caparol Lacke odstín Kupfer. GALERIE (BALKON) Zábradlí na zadní straně galerie bude stejné jako vodorovné zábradlí centrálního schodiště z hlavního vestibulu. Ocelové sloupky, prostor mezi nimi bude tvořen

8 jednak tyčovou ocelí (ve spodní části 2 řady) a ocelovými lanky (v horní části 2 řady). Madlo dřevěné mořené. Sloupky budou opatřeny nátěrem Caparol Lacke odstín Kupfer. Dlažba na galerii bude nahrazena zátěžovým kobercem FORTESSE 38 (modrá). Požární specialista požaduje požární odolnost třídy D, navržený koberec má atest o třídu vyšší, na třídu C. VENKOVNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY NAD SÁLEM Nebude provedena sendvičová konstrukce z vněšjší povrchovou úpravou obkladem Cetris, ale budou vyzděny z Ytong a opatřeny klasickou omítkou stejnou jako celá vnější fasáda. Ing. arch. Petr Heteša Listopad 2011

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Požadavky na zpracování dokumentace

Požadavky na zpracování dokumentace Požadavky na zpracování dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více