ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 listopad 2012

2 1 SOUVISLOSTI Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Plzeň Mons Monitorovací a poradní výbor PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání Delegace EHMK Plzeň Delegace EHMK Mons SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI Plzeň Mons HODNOCENÍ VÝBORU Plzeň Mons POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI... 12

3 Tento dokument je zprávou o prvním zasedání Monitorovacího a poradního výboru pro Evropská hlavní města kultury. Zasedání se týkalo Evropských hlavních měst kultury 2015, a to Plzně (Česká republika) a Mons (Belgie). Uskutečnilo se dne 14. listopadu SOUVISLOSTI 1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Cílem iniciativy Evropských hlavních měst kultury (EHMK), která představuje významný počin Evropské unie v kulturní oblasti, je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur i jejich společné znaky, a také podporovat větší vzájemné poznání a porozumění mezi občany Evropy. Počínaje EHMK 2013 jsou města vybírána postupem stanoveným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019 (rozhodnutí č. 1622/2006/ES). Monitorovací a poradní výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Jeho zasedání se konají dvakrát během období od vyhlášení EHMK do začátku samotné akce, s cílem provést inventuru příprav akce a pomoci tak městům připravit vysoce kvalitní program s výrazně evropským rozměrem. V případě titulu pro rok 2015 se první monitorovací zasedání konalo dne 14. listopadu 2012, druhé se bude konat na jaře roku Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria akce a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena je finanční a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku, jestliže jsou splněny nezbytné podmínky. Cena bude udělena z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Požadavky na udělení ceny jsou uvedeny v bodě 5 níže. Vedle formálních monitorovacích zasedání uvedených výše vyzvala Evropská komise Evropská hlavní města kultury 2015 ke schůzkám s monitorovacím a poradním výborem na neformální a dobrovolné bázi šest měsíců po jejich oficiálním vyhlášení. Cílem této schůzky po vyhlášení EHMK bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim konstruktivní poradenství, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytoval metodické vedení a rady. Na prvním monitorovacím zasedání byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru. 1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015 Dvěma členskými státy oprávněnými hostit akci Evropské hlavní město kultury v roce 2015 byly Česká republika a Belgie. Soutěž v příslušném členském státu řídilo Ministerstvo kultury České republiky, resp. Belgie. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES byla soutěž organizována ve dvou kolech (předběžný výběr a konečný výběr).

4 Ve fázi předběžného výběru (přibližně 5 let před rokem akce) se setkala komise nezávislých odborníků v oblasti kultury ( výběrová komise ), aby posoudila původní návrhy podle kritérií a sestavila užší výběr měst. Města, která postoupila do užšího výběru, byla vyzvána k předložení podrobnějších přihlášek. Ve fázi konečného výběru (přibližně 9 měsíců po předběžném výběru) se výběrová komise sešla k posouzení konečných návrhů podle kritérií a doporučila jedno město z každého členského státu k udělení titulu. Zprávy o předběžném výběru a konečném výběru jsou dostupné na této internetové adrese: Zasedání, během nichž proběhl konečný výběr v Praze a Bruselu, se konala v září 2010, resp. v únoru 2010 a komise doporučila pro titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň a Mons. Česká republika a Belgie tudíž nominovaly Plzeň, resp. Mons a svou nominaci sdělily Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů na jaře a na podzim roku Komise poté předložila Radě doporučení pro úřední jmenování těchto dvou měst. Na základě toho toho jmenovala dne 19. května 2011, resp. 18. listopadu 2010 Rada ministrů EU Plzeň a Mons Evropskými hlavními městy kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Tato část uvádí doporučení, která výběrová komise vydala v září a v únoru , ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou ještě před rokem 2015 budou obě Evropská hlavní města kultury pro tento rok muset odvést Plzeň Komise vymezila pro Plzeň následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Výběrová komise blahopřeje městu Plzni k vítězství v soutěži a připomíná mu závazky, které město učinilo a které mají být splněny (např. komplex nového divadla). Výběrová komise zdůrazňuje velký význam projektů Světovar a Techmanie. Výběrová komise se domnívá, že přispění soukromého sektoru do tohoto projektu je poměrně nízké vzhledem k počtu společností působících v Plzni a že tyto společnosti by měly být v tomto ohledu ambicióznější. Výběrová komise připomíná městu jeho slib, že pokud se během příprav na rok 2015 celková ekonomická situace zlepší, program se rozroste. Výběrová komise upozorňuje na skutečnost, že město se zavázalo investovat do vzdělávání s cílem získat větší počet lépe kvalifikovaných kulturních manažerů. Výběrová komise doporučuje zvýšit rozpočet na marketing a komunikaci, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu. Výběrová komise není přesvědčena o tom, že stávající rozpočet bude dostačující. Výběrová komise očekává, že plánovaná výměna s městem Mons a společné projekty budou realizovány. Výběrová komise připomíná městu, že má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že bude realizován v plánovaném rozsahu a v budoucnosti dále rozvíjen. 1

5 Výběrová komise zdůrazňuje, že je důležité zachovat dobrou rovnováhu mezi radou projektu a městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Výběrová komise bude kontrolovat, aby tato rovnováha nebyla zpochybněna případnou změnou politické konfigurace v nadcházejících letech a aby projekt byl realizován v aktuálně navrhovaném rozsahu. Výběrová komise doufá, že Plzeň bude v budoucnosti spolupracovat s Ostravou v rámci společných projektů. Výběrová komise zdůrazňuje důležitost vyobrazení oficiálního loga projektu Evropské hlavní město kultury na komunikačních materiálech týkajících se akce. Porota dále zdůrazňuje, že udělení Ceny Meliny Mercouri Evropskou komisí není automatickým důsledkem získání titulu EHMK. Město si bude muset tuto cenu zasloužit splněním všech svých závazků uvedených v projektu se zohledněním připomínek výběrové komise a monitorovacího výboru Mons Výběrová komise vymezila pro Mons následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Rozměr kultury a demokracie ve školách by měl být zachován, třebaže tato zkušenost není v programu uvedena. Vztahy s místní komunitou SHAPE je třeba lépe rozvíjet. Multikulturní stránka, účast sociálně znevýhodněných skupin a dopad na životní prostředí by měly být zdůrazňovány i nadále. Proces výzev umělcům by měl být co nejvíce transparentní. Všechny umělecké rozměry projektu by měly být co nejviditelnější. Přihláška města Mons se vyznačuje velmi silným závazkem všech politických orgánů. Má také podporu ze strany místních ekonomických, sociálních a kulturních činitelů. Plán financování se jeví jako důkladný. Tento politický závazek a finanční podpora jsou základními zárukami pro úspěch akce. Je důležité, aby všichni zúčastnění partneři zachovali silný politický a finanční závazek vůči projektu po celou dobu příprav i během samotného roku Výběrová komise má však určité otázky k harmonogramu financování uvedenému v přihlášce, zejména k návrhu vynakládat každoročně pouze 10 % rozpočtu až do roku Vzhledem k tomu, jak důležité je období přípravných let na akci, doporučila výběrová komise začít zvyšovat výdaje dříve. Mělo by být zaručeno autonomní umělecké rozhodování. Výběrová komise velice uvítala jasné konstatování starosty města, že politické orgány jsou odhodlány respektovat uměleckou nezávislost, protože je pro ni tento prvek v celém přípravném období velmi důležitý. Evropský rozměr programu by měl přesahovat rámec vytváření sítí a měl by být dále rozvíjen na základě předložených témat. Rovněž by mělo být prohloubeno zdůraznění kulturní rozmanitosti Evropy. Je třeba rozvíjet styky s ostatními zeměmi Evropské unie a zakládat trvalá partnerství. Pokud jde o kritérium město a občané, projekt města Mons se jeví jako příkladný vzhledem k silné účasti jeho obyvatel. Pro zajištění úspěchu projektu bude třeba tento zásadní prvek udržet i nadále.

6 1.4 Monitorovací a poradní výbor Monitorovací a poradní výbor pro toto zasedání tvořili tito členové: Pan Manfred Gaulhofer a Sir Jeremy Isaacs, jmenováni Komisí na období ; Pan Steve Green a pan Jordi Pardo, jmenováni Evropským parlamentem na období (rozhodnutí Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011); Paní Erna Hennicot-Schoepges a pan Constantin Chiriac, jmenováni Radou pro kulturu na období ; Paní Elizabeth Vitouch, jmenovaná Výborem regionů na období Zasedání výboru předsedal pan Manfred Gaulhofer. 2 PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání V rámci přípravy na zasedání předložila obě Evropská hlavní města kultury 2015, Plzeň a Mons, zprávy o dosaženém pokroku. Zprávy zahrnovaly odpovědi na monitorovací dotazník Komise, který požadoval mimo jiné zprávu o dosaženém pokroku ohledně bodů vznesených výběrovou komisí. Každé město zvlášť předneslo výboru prezentaci a odpovídalo na dotazy. Výbor pak v neveřejném zasedání diskutoval o dosaženém pokroku a odsouhlasil základní nástin této zprávy. Delegace Evropských hlavních měst kultury 2015 měly následující složení: Delegace EHMK Plzeň 2015 Pan Martin Baxa, primátor Pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora Paní Helena Knížová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu Pan Tomáš Froyda, ředitel Pan Petr Forman, umělecký ředitel Paní Šárka Havlíčková, programová ředitelka Paní Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů Paní Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES Delegace EHMK Mons 2015 Marc Barvais, starosta (ff) Yves Vasseur, komisař Gilles Mahieu, dohled administrátora Pascal Keiser, nové technologie Anne-Sophie Charle, náměstkyně koordinátora Emmanuel Vinchon, poradce pro územní strategii Caroline Kadziola, komunikace Marie Noble, výkonná manažerka

7 Charlotte Jacquet, ředitelka projektů Laure Houben, koordinátorka pro územní projekty Paní Catherine Stilmant, inspektorka generálního ředitelství pro kulturu Ministerstva Federace Valonsko-Brusel: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES. Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních programů a akcí), Sylvain Pasqua, Vincent Lagarre a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů a akcí). 3 SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI 3.1 Plzeň 2015 V úvodu delegace podala výboru přehled činností prováděných v roce Plzeň 2015 o.p.s. pořádala kulturní akce a podílela se na kulturních akcích, které zahrnovaly mimo jiné slavnostní otevření Světovaru 2012, Den Meliny Mercouri, představení Autobusu 2015, vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012, otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Fórum pro kreativní Plzeň. Delegace také zmínila návštěvu předsedkyně výboru a zástupce Evropské komise v březnu a uvedla, že Plzeň 2015 si doporučení z této schůzky vzala k srdci. Delegace prezentovala komunikační a marketingové aktivity společnosti Plzeň 2015 v roce 2012, včetně definice a používání jednotného vizuálního stylu, jehož součástí je unikátní logo města Plzně i společnosti Plzeň Delegace také zdůraznila strategický komunikační cíl pro zbývající část roku 2012 a to, že celý příští rok bude věnován přesvědčování obyvatel Plzně o přínosech tohoto projektu. Pokud jde o financování, delegace podrobně uvedla své aktivity a cíle pro rok 2013: jednat a setkávat se s krajským úřadem, zapojit co nejvíce ministerstev, posílit fundraisingové aktivity, posílit spolupráci se sponzory, včetně zřízení podnikatelského klubu se zapojením primátora. Ke dni zasedání delegace potvrdila rozpočet ve výši 20 milionů EUR na krytí provozních výdajů. Delegace potvrdila, že do této výše je rozpočet zajištěn, až na podmíněné financování ve výši 1,5 milionu EUR v souvislosti s Cenou Meliny Mercouri, kterou má Evropská unie udělit na konci roku Delegace ujistila výbor, že tento rozpočet představuje minimální výši, a že doufá, že se jí podaří zajistit další veřejné a soukromé finanční prostředky. Pro umožnění kvalitního dialogu s dalšími veřejnými orgány zřídil primátor města Radu projektu EHMK. Tato rada má napomoci zlepšení dialogu a komunikace, bude však respektovat uměleckou nezávislost potřebnou k vytvoření důvěryhodného kulturního programu na celý rok. Investiční náklady pokryjí většinu infrastrukturních projektů uvedených v původní přihlášce města, např. novou budovu divadla, přestavbu bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory, sportovní a relaxační centrum v areálu Štruncových sadů, a Techmania Science Centre. Západočeská galerie nebude do zahájení akce připravena. Nový umělecký ředitel Petr Forman, jmenovaný dne 1. listopadu 2011, nastínil výboru svou uměleckou vizi. Potvrdil, že bude pokračovat v programu uvedeném v přihlášce a doplní ho o zkušenosti, které získal se svou divadelní společností na cestách po celé Evropě, a uvedl, že by chtěl do projektu přinést inspiraci, kultury a tradice z jiných oblastí Evropy. Tento přístup vedl k definování

8 tří nových projektových sloganů v rámci celkového motta Pilsen, open up! (Otevři si Plzeň!), které bude nadále zachováno: Učíme se Inspirujeme se Pomáháme si. Petr Forman se zaměří především na sestavování stěžejních projektů. Zdůraznil také, že nechce importovat existující produkce z jiných částí Evropy, ale naopak umožnit, aby věci vznikaly zdola nahoru, což ovšem může vyžadovat více času. Delegace nicméně uznala potřebu definovat do konce roku 2013 jasný a konkrétní umělecký program. Vedle včasné přípravy akce je silný umělecký program rozhodujícím faktorem pro to, aby Plzeň 2015 přilákala více soukromých sponzorů, kteří jsou přirozeně obezřetní, dokud program není dostatečně jasně definován, a ředitel společnosti Plzeň 2015 Tomáš Froyda uvedl, že stěžejní projekty musejí být připraveny do poloviny roku Delegace také zmínila vytvoření mezinárodní umělecké rady, která je pověřena výběrem projektů. Tuto radu tvoří deset mezinárodně respektovaných osobností české národnosti, keré mají mnoho kontaktů na mezinárodní úrovni a zastupují všechny kulturní obory. Rozsáhlé projekty rada vybere prostřednictvím tří výzev k předkládání návrhů, které budou zveřejněny v roce Co se týká občanů, delegace se shodla na potřebě další práce, aby se zapojili všichni, i když některé iniciativy, jako např. Den Meliny Mercouri, již ke zvýšení povědomí přispěly. Pokud jde o evropský a mezinárodní rozměr projektu, delegace poukázala na to, že realizace programu uměleckých rezidencí již začala a probíhají jednání o dalších partnerstvích se švýcarskými a německými protějšky. 3.2 Mons 2015 Delegace zdůraznila, jak je kultura začleněna do celkové strategie města z hlediska rozvoje cestovního ruchu, a ujistila výbor o tom, že město a Nadace pro Mons 2015 úzce spolupracují na základě čtvrtletních pracovních schůzek. Delegace také ujistila výbor o připravenosti města přivítat návštěvníky. Strategie města pro cestovní ruch byla rozvíjena od roku 2001, a to ve dvou základních směrech: jedním je podnikání, druhým umění a kultura. Pokud jde o využití titulu EHMK coby příležitosti k posílení pozice Mons jako kulturního místa, hodlá město v nadcházejících měsících dále pracovat ve čtyřech oblastech: v centrum města chce vytvořit kancelář pro kulturu, kde by si návštěvníci mohli koupit vstupenky na akce, chce vypracovat mezinárodní marketingovou strategii, realizovat mezinárodní komunikaci a investovat do infrastruktury, například do nového železničního nádraží. Pokroku bylo dosaženo v projektech kulturní infrastruktury, včetně rekonstrukce domu, ve kterém žil Vincent Van Gogh. Delegace také podala výboru zpětnou vazbu o mezinárodní tiskové konferenci pořádané dne 8. listopadu 2012, na níž kurátoři stěžejních výstav v roce 2015 jednotlivě nastínili jejich obsah: v centru této části uměleckého programu budou Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, svatý Jiří, výstava současného umění a dvě výstavy o technologiích. Delegace zdůraznila, že tisková konference byla prvním krokem v komunikační strategii, která do popředí staví nejatraktivnější akce pro zahraniční turisty. Delegace nicméně výbor ujistila, že se bude snažit nalézt správnou rovnováhu mezi prestižními akcemi a akcemi pro širokou veřejnost.

9 Byla zahájena kampaň zaměřená na potenciální soukromé sponzory s cílem propojit 2015 místních a regionálních podniků. Delegace Mons vyslovila přesvědčení, že rok 2015 by měl přinést ekonomickou vzpruhu celému regionu a mobilizovat sféru podnikání. K tomuto účelu byl na založen klub místních a regionálních podniků, jehož cílem je získat do svých řad 2015 firem. Myšlenka vytvoření Klubu firem pro Mons 2015 (Mons 2015 Enterprises Club) spočívá v posílení dialogu s místním ekonomickým sektorem. Poplatek za právo vstoupit do klubu byl záměrně stanoven demokraticky (250 eur ročně po dobu 4 let), aby projekt mohl podpořit co největší počet firem bez ohledu na jejich velikost. Cílem je dosáhnout do roku 2015 symbolické výše 2,015 milionu EUR (2015 firem po jednom tisíci eur), což je částka přibližně odpovídající příspěvku hlavního sponzora. Členové klubu se budou scházet na výročních gala večerech. Budou jim také poskytovány konkrétní informace o EHMK 2015, a to prostřednictvím vyhrazené sekce internetových stránek a informačního bulletinu, jehož vydávání bude v brzké době zahájeno. Delegace představila strategii zapojení občanů před rokem 2015, během roku 2015 a po roce Město bylo přesně zmapováno včetně 19 okresů tvořících region Mons a sousední oblasti Borinage, které budou prioritní oblastí pro realizaci asi 200 územních projektů. Důraz je tak jednoznačně kladen na místní měřítko, včetně komunitních center, rodin a škol. Zvláštní pozornost bude věnována mladým posluchačům, mimo jiné v rámci iniciativy dvacetiletí v roce Vedle zapojení občanů nadace Mons 2015 uznala, že je třeba ještě pracovat na dalším zapojení umělců. Zahajovací výstava, která se bude zabývat vztahy mezi uměním a technologií, k tomu poskytne příležitost, třebaže tvar a rozsah této akce v současné době není dobře definován. Stručně vyjádřeno, ústředním tématem výstavy je propojení a to, jakým způsobem mění akt stvoření, ale také a především vytvořená díla, vztah s regionem, vztah s veřejností a vztah mezi umělcem a veřejností. Pokud jde o evropský rozměr projektu, delegace podala přehled kontaktů navázaných s dalšími evropskými městy a projektech s evropskými partnery, např. koncepci Weekend en Folie, která by umožnila nejméně osmi evropským městům prezentovat své nejvíce inovativní umělecké iniciativy během několika dnů s využitím celého systému infrastruktury. Delegace rovněž připomněla, že výstava o svatém Jiří bude příležitostí vysvětlit, jak se jediná báje šířila po celé Evropě a byla různě interpretována na bezpočet způsobů evropskými umělci, a tedy příležitostí zdůraznit společné evropské dědictví i kulturní rozmanitost. Výstavy věnované Vincentu Van Goghovi a Paulu Verlainovi také mají přispět k evropské dimenzi programu tím, že obrátí pozornost k těmto dvěma proslulým umělcům, kteří žili v různých evropských zemích. 4 HODNOCENÍ VÝBORU Podle článku 10 rozhodnutí č. 1622/2006/ES je úkolem monitorovacího a poradního výboru sledovat plnění cílů a kritérií akce a poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. V této souvislosti jsou hodnocení a doporučení výboru následující: 4.1 Plzeň 2015 Výbor vyslovuje hlavnímu týmu společnosti Plzeň 2015 uznání za práci, kterou dosud odvedl od okamžiku výběru Plzně za Evropské hlavní město kultury pro rok Zároveň výbor konstatuje, že během krátké doby do začátku roku 2015 ještě zbývá udělat velmi mnoho práce.

10 Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že projektu chybí dostatečné zapojení na úrovni vrcholového managementu, pokud jde o aspekty celkového řízení i realizaci uměleckého programu. Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že projekt vyžaduje dva vrcholové manažery (generálního ředitele a uměleckého ředitele) pracující na plný úvazek, a vyzývá Plzeň 2015 o.p.s., aby znovu přezkoumala personální kapacity svého vrcholového managementu. Dále výbor vycítil potřebu posílit co nejdříve střední úroveň řízení, počínaje obsazením klíčových pozic pracovníky splňujícími potřebné profily. Vedle otázek vedení a personálního zabezpečení nenabyl výbor na základě znění monitorovací zprávy města Plzně dojmu, že společnost Plzeň 2015 skutečně pracuje efektivním týmovým způsobem, a připomíná důležitost týmové práce. Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad skutečností, že společnost Plzeň 2012 dosud realizovala pouze část doporučení předsedy výboru, která zazněla během jeho návštěvy v Plzni v březnu, a vybízí společnost Plzeň 2015, aby znovu přezkoumala všechny záležitosti projednávané během této schůzky. Výbor má rovněž za to, že komunikaci a spolupráci s vnějším světem (např. s orgány veřejné správy, místními umělci a občanskou společností včetně škol) je třeba ještě posílit. Přestože umělecká nezávislost je důležitá, je třeba zajistit její soulad s výstupy kvalitního a průběžného dialogu s výše zmíněnými zúčastněnými stranami, jehož smyslem je vysvětlovat cíle, program akce a získávat místní podporu. Nejedná se o jednosměrnou aktivitu v rámci vztahů s veřejností, nýbrž o opravdový proces, který má zapojit občany a zúčastněné strany do partnerství. Ten je důležitý k tomu, aby pomohl projekt efektivně uskutečnit, včetně zajištění odkazu akce, a k tomu, aby lidé ve městě přijali akci za svou. Výbor by si přál být informován o tom, kdo v rámci společnosti Plzeň 2015 zodpovídá za tento druh komunikace se všemi příslušnými odděleními městské správy (např. s pracovníky pověřenými řízením oblasti kultury, školství, urbanismu, cestovního ruchu nebo ekonomického rozvoje atd.), s místním kulturním sektorem, občanskou společností a krajskými orgány, včetně toho, jak bude společnost Plzeň 2015 v tomto dialogu dále postupovat. Jelikož se začátek roku 2015 rychle blíží, výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015 o.p.s., aby co nejdříve zpracovala první návrh uměleckého programu, včetně stěžejních projektů, které musejí podle vyjádření zástupců společnosti Plzeň 2015 být připraveny do července Výbor by také uvítal, aby se zamýšlený odkaz Plzně 2015 odrážel v uměleckém programu. Výbor vyjadřuje své obavy z relativně nízkého rozpočtu, avšak bere na vědomí, že Plzeň považuje financování do výše 18,5 milionu EUR za zajištěné, přičemž potvrzuje, že se jedná skutečně o minimum, s možným doplněním rozpočtu o částku ve výši 1,5 milionu EUR, která by byla získána při udělení Ceny Meliny Mercouri. V tomto ohledu výbor připomíná, že udělení této ceny není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dokáže realizovat umělecký program navržený v původní přihlášce, splní své ostatní závazky a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Pokud jde o financování ze strany kraje, je výbor znepokojen jeho nízkou finanční podporou, přestože Plzeňský kraj se zapojil do přihlášky. Nyní, když jsou krajské volby již věcí minulosti, by měla společnost Plzeň 2015 učinit vše pro to, aby od Plzeňského kraje získala větší finanční podporu. Výbor s politováním konstatoval, že vláda České republiky podle všeho nezvýší svůj příspěvek, přičemž jako důvody uvádí program úsporných opatření. Výbor však podporuje Plzeň v jejím úsilí hledat další financování na státní úrovni, jelikož předchozí zkušenosti ukázaly, že přínosy projektu EHMK se projevují nejen ve městě, ale v celé zemi.

11 Lepší vztahy s Plzeňským krajem by rovněž pomohly společnosti Plzeň 2015 získat další finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015, aby se spojila s dalšími Evropskými hlavními městy kultury, která byla úspěšná v zajišťování prostředků významnou měrou ze strukturálních fondů (jako jsou např. Košice), a to s cílem vyměnit si zkušenosti a poučit se z osvědčených postupů. Výbor také vyzývá Plzeň 2015, aby dále pracovala na vytváření silné sponzorské strategie a jednala s dalšími Evropskými hlavními městy kultury o jejich strategiích. Výbor si přeje být informován o případných změnách v rozpočtu, a to ve smyslu jeho snížení i zvýšení, jelikož budou mít na přípravu akce významný dopad. Výbor považuje za překvapující, že dosud nebylo učiněno více pro rozvoj spolupráci s městem Mons, jelikož může být cenným partnerem, od kterého lze získat určitá ponaučení (zejména pokud jde o soukromé sponzorství a zapojení občanů), a to nad rámec potřeby realizovat některé společné projekty, a očekává, že v tomto ohledu na svém příštím zasedání uvidí další pokrok. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na všech materiálech vnější komunikace (publikovaných tiskem i on-line). V této fázi výbor zatím není v dostatečné míře ujištěn o tom, že Plzeň 2015 v tuto chvíli splňuje dvě hlavní kritéria programu EHMK (evropský rozměr a zapojení občanů). Výbor připomíná společnosti Plzeň 2015, že udělení Ceny Meliny Mercouri není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dodrží své závazky, splní kritéria programu EHMK a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Výbor obrací pozornost Plzně 2015 k naléhavé potřebě realizovat jeho doporučení. V tomto ohledu by si výbor přál, aby mu do 15. února 2013 byly podány aktualizované informace, a to: s vhodným harmonogramem organizace práce a klíčových milníků do roku 2015 (např. oznámení stěžejních projektů, klíčové projekty v každé kategorii, komunikační strategie, atd.), s potvrzením, že rozpočet ve výši 18,5 milionů EUR je skutečně zajištěn a že byly podniknuty kroky směrem k Plzeňskému kraji s cílem získat další finanční prostředky, s dosažením pokroku směrem k zajištění adekvátního plného pracovního úvazku vedení a zajištění dostatečného počtu pracovníků a týmové práce, s uvedením osob odpovědných za komunikaci s orgány veřejné správy, místním kulturním sektorem, místní občanskou společností a krajskými orgány a s uvedením kroků k efektivnější komunikaci s těmito zainteresovanými stranami. Tuto aktualizaci je třeba zaslat Evropské komisi, která ji postoupí členům výboru. V závislosti na analýze této aktualizace může výbor vyslat jednoho ze svých členů k další návštěvě na místě spolu s úředníkem Evropské komise. 4.2 Mons 2015 Výbor je potěšen efektivní prací týmu a výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout od okamžiku výběru města Mons za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, včetně strategie časného oznámení stěžejních projektů, což poskytuje velmi dobrý základ pro další práci a komunikaci. Výbor je nicméně poněkud znepokojen otázkou účasti místních umělců a při příštím monitorovacím zasedání bude bedlivě sledovat připravené projekty k zapojení těchto umělců.

12 Výbor nemá žádnou pochybnost o umělecké nezávislosti a je přesvědčen, že realizace uměleckého programu je na správné cestě. Výbor však připomíná, že motto vítězné přihlášky zní místo, kde se kultura setkává s technologií a rád by byl ujištěn, že tato koncepce i nadále zůstává středobodem uměleckého programu. Tato myšlenka je podpořena celkovou strategií města přilákat na své území odvětví vyspělých a inovativních technologií. EHMK 2015 poskytuje vynikající příležitost k programu, který bude silně orientován na digitální technologie, aby samotné akce (a ne jen nabídka pro turisty) mohly být přenášeny lidem v celé Evropě i mimo ni. To by určitým způsobem vyvážilo současnost s kulturním dědictvím Vincenta Van Gogha a Paula Verlaina. Výbor oceňuje úzké vztahy mezi nadací Mons 2015 a městem. Výbor s potěšením konstatuje zapojení města do procesu, přál by si však na příštím zasedání aktuální informace ze strany města ohledně toho, jak přesně akce zapadá do dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Zároveň je výbor znepokojen absencí financování po roce 2015, neboť se domnívá, že zkušenosti a dovednosti nadace Mons 2015 jsou pro řešení otázek udržování odkazu nezbytné. Zkušenosti ukazují, že k efektivnímu dosažení úspěšného odkazu akce je nutné zachovat dynamiku a některé členy týmu. Výbor vítá iniciativy Mons 2015 při informování občanů a jejich zapojení do realizace projektu, a zejména oceňuje zaměření na mladé lidi. Pokud jde o evropský rozměr, výbor znovu opakuje své doporučení učiněné ve fázi výběru a vybízí nadaci Mons 2015 k tomu, aby překročila rámec pouhého importu jiného evropského umění a vytváření sítí. Výbor očekává v příštím kole programu rozpracování evropských otázek a výzev. Výbor s potěšením konstatuje, že byly obnoveny kontakty s Plzní, a těší se na společné projekty. Připomíná rovněž, že sdělování evropského rozměru by mělo být nedílnou součástí komunikace i cestou k dalšímu podnícení zájmu a přilákání občanů z celé Evropy během hlavního roku akce i mimo jeho rámec. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na veškerých materiálech o akci, a to jak během hlavního roku akce, tak v letech předcházejících. 5 POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria stanovená v článku 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES (viz níže), dodržela své závazky a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena má podobu částky ve výši 1,5 milionu EUR a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku. Obecně bude financována z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Článek 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES určuje kritéria, která kulturní program musí splňovat. Ta jsou rozdělena do dvou kategorií ( evropský rozměr a město a občané ). Pokud jde o evropský rozměr, musí program: a) podporovat spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti; b) vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;

13 c) zviditelňovat společné znaky evropských kultur. Pokud jde o kritérium město a občané, musí program: a) podněcovat k účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšovat jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí; b) být udržitelný a tvořit nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje města. Výbor bude věnovat maximální pozornost tomu, jak obě města budou plnit své závazky přijaté ve fázi výběru a jak budou plnit doporučení výboru. Výbor Manfred Gaulhofer, podpis Sir Jeremy Isaacs, podpis Steve Green, podpis Constantin Chiriac, podpis Erna Hennicot Schoepges, podpis Elizabeth Vitouch, podpis Jordi Pardo, podpis

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z konečného výběru Praha, 8. září 2010 2 Podle přílohy k rozhodnutí č.1622/2006/es Evropského parlamentu a

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze)

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Praha, 7.- 8. prosince 2009 2 Úvod Podle přílohy k Rozhodnutí č. 1622/2006/ES

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více