Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM SEZÓNNÍ AKCE STATSTKA NÁVŠTĚVNOST BUDOUCNOST FNANČNÍ ZPRÁVA PROFL ORGANZACE...25 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPC...25 PRACOVNÍ TÝM...26 PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANZACE...30 KONTAKTNÍ ADRESA...31 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Vážení a velmi milí, ÚVODEM nedávno jsem se zúčastnila dvoudenní Mezinárodní konference kreativních terapií Space for art therapies v Praze. Mezi kreativní terapie patří arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně-pohybová terapie. Všechny tyto terapie se snaží pracovat s lidmi (dětmi i dospělými) s nějakou poruchou, handicapem, nemocí fyzickou nebo psychickou, ale třeba i s lidmi po traumatech, ve stresu, po vyhoření, hledajícími novou životní cestu nebo s těmi, kteří potřebují jen pořádně se uvolnit a zrelaxovat nebo dosytit to, čeho se jim v dosavadním životě nedostávalo. Ať je to láska, porozumění, přátelství, pochopení, čas pro sebe, empatie, radost, štěstí, spokojenost, zábava, odpočinek, podpora, zázemí, naplnění Protože při nedosycení a nenaplnění a také při přetížení a přepracování, většinou dochází k psychosomatizaci, tedy k tělesným projevům. Dochází k na první pohled bezdůvodným bolestem různých částí těla, k větší náchylnosti k nemocem, větší unavitelnosti organismu V našem centru máme psychology a psychoterapeuty a další odborníky, kteří Vám nebo vašim blízkým mohou pomoci s některými již výše zmíněnými problémy. Není vůbec ostuda nebo slabost zajít za nimi a poradit se, protože čím dříve, tím lépe Starat se o sebe je nutnost a snažit se řešit problémy je přednost. Také doufám, že Vám budeme u nás časem moci nabídnout i některou kreativní terapii, ale již nyní si dovolím říci, že i rodiče i děti mohou u nás najít určité dosycení nebo prevenci určitého nenasycení svých některých potřeb při našich aktivitách. PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER První mateřská centra vznikala v Německu v Mnichově, kde se také touto myšlenkou inspirovala Rut Kolínská, která první mateřské centrum v České republice založila v roce 1992 v YMCA Praha. Mateřská centra jsou neziskové organizace, sloužící původně hlavně rodinám s dětmi do 7let věku. Mateřská centra vznikala a většinou stále ještě vznikají především jako iniciativa maminek (v poslední době se zapojením i tatínků) na mateřské dovolené, z jejich potřeby a zájmu nebýt izolováni ze společnosti, nesedět doma, ale aktivně trávit volný čas se svými dětmi a s ostatními rodiči. Jsou založena na principu rodinné svépomoci, otevřená a dostupná všem sociálním vrstvám, všem bez ohledu na národnost či víru. Na jejich chodu se ze začátku podílejí především maminky na MD a RD zajišťující provoz i programy, kurzy, semináře, odpolední akce pro celé rodiny i širší veřejnost. Později se mateřské centrum profesionalizuje, některé maminky zůstávají na různé dohody či zkrácené úvazky. Mateřská centra se snaží posílit mateřskou roli žen a také otcovskou roli mužů, rodiče zapojují do své činnosti, nechávají vyniknout jejich profesionálním i získaným dovednostem, zkušenostem a nápadům, věnují se jejich zálibám i potřebám. Zaměřují se také na integraci rodičů s handicapovanými dětmi a jejich dětí do společnosti i zapojení seniorů a veřejnosti. Přeji Vám všem i Vašich blízkým sytost a naplnění! Petra Jelenová -2-

3 NAŠE HSTORE Mateřské centrum na Barrandově bylo založeno v září 1993 Lídou Kirchnerovou jako druhé v republice. Lída Kirschnerová se inspirovala společně s Rut Kolínskou při návštěvě mateřského centra v Mnichově. Lída získala nejen prostory v budově Misijního střediska v Grussově ulici, ale také nadšené maminky ochotné podílet se na realizaci myšlenky centra. Společně zahájily provoz dvakrát v týdnu dopoledne a jednou odpoledne. V roce 1995 se jim podařilo získat větší a lépe vyhovující prostory ve Werichově ulici, kde Kulturní a mateřské centrum Barrandov sídlí dodnes. Postupem času se podařilo nejen provoz rozšířit na pět dní v týdnu dopoledne a jednou až dvakrát odpoledne, ale i o soboty a neděle. Také přidat pravidelný program pro rodiče a děti v herně, různé kroužky, kurzy, přednášky i sezónní akce pro celé rodiny. BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ CENTRUM Naše centrum se nachází v 1.patře panelového domu na sídlišti Barrandov s velkou výstavbou a velkou migrací zejména mladých lidí s malými dětmi. Navazování nových sociální kontaktů je ve velkém anonymním sídlištím komplexu velmi obtížné. Především rodiče na MD a RD a jejich děti jsou v tomto prostředí velmi izolováni. Svou činností jim dáváme možnost se při našich společných aktivitách s dětmi seznámit s ostatními maminkami a tatínky, navazovat kamarádské vztahy a necítit se tolik ztraceně a osamoceně v novém prostředí. Pro celé rodiny s dětmi, ale i širší veřejnost, zajišťujeme kulturní a sportovní sezónní akce, kterými se snažíme jednak alespoň trochu navazovat na staročeské tradice a udržovat je, jednak reagovat na nové trendy a požadavky společnosti. Chceme, aby naše akce byly odpočinkové, zábavné, ale i poučné, aby stmelovaly vzájemně členy rodiny a zároveň posilovaly soužití rodin v místní komunitě

4 V období, kdy počasí neumožňuje trávit s dětmi čas v přírodě a na hřištích, chceme být oázou, kam se lze uchýlit a v příjemném prostředí se věnovat nejen dětem ale i sami sobě. V novém prostředí a s novými hračkami se děti od maminek a tatínků lépe odpoutávají, a rodiče mohou načerpat u nás nové psychické i fyzické síly, a s úsměvem a novou energii se svým dětem dále při našich aktivitách věnovat. Nabízíme i jazykové kurzy, semináře a přednášky s hlídáním dětí tematicky zaměřené na výchovu a péči o děti, vzájemné rodinné vztahy, krizové situace aby se maminky i tatínci dále dovzdělávali a seznamovali se s novými nepoznanými oblastmi i při péči o děti, přispívající k rodinné pohodě i lepšímu a rychlejšímu návratu na trh práce. Děti si u nás nenásilnou formou zvykají na nové prostředí a kamarády, učí se s nimi komunikovat a spolupracovat. Poskytujeme dětem mnoho kreativních programů k rozvíjení jejich osobnosti. Učí se u nás již odmalička smysluplně trávit volný čas, což je dobrou prevencí kriminality a drogové či jiné závislosti. Snažíme se, aby naše akce byly dostupné všem sociálním vrstvám obyvatelstva. Pořádáme je v místě bydliště nebo v nedalekých přírodních lokalitách, aby byly přístupné právě rodinám s malými dětmi i handicapovanými s ohledem na dopravu, finance a čas. Zajišťujeme kroužky a kurzy nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost, kterými se snažíme zaplnit prázdná místa v nabídce jiných zařízení a uspokojit poptávku spoluobčanů. Rodiče i děti u nás mohou celoročně využít služby naši psychologů; psychoterapeutů; odborníků na masáže dětí a kojenců; relaxační, reflexní a lymfatické masáže; alternativní a celostní medicíny, aromaterapie, lymfodrenáží a kosmetické péče, kineziologie, poradnu One brain

5 NAŠE POSLÁNÍ Naším poslání je zamezit sociální izolaci rodičů a celých rodin s malými dětmi, zmírnit anonymitu sídlištního života a posílit soužití v místní komunitě. NAŠE CÍLE 1.Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím maminkám, tatínkům i celým rodinám s malými dětmi. 2.Nabídnout program k smysluplnému využití volného času rodičů s jejich dětmi. 3.Zapojit celé rodiny do činnosti centra. 4.Uplatnit profesionální i získané zkušenosti maminek i tatínků při našem programu a akcích. 5.Zamezit vyčlenění rodičů handicapovaných dětí i samotných dětí z místní komunity. LETEM ROKEM Opět jako každý rok jsme měli otevřenou hernu pro rodiny s malými dětmi každý všední den dopoledne a již dvakrát za týden i odpoledne v některé dny s pravidelným programem (po a čt -Výtvarná dílnička pro nejmenší s rodiči, út-hrátky s bubny, st-hudební ateliér). Během herny jsme rodičům nabízeli oblíbené příležitostné hlídání dětí, aby se mohli zúčastnit některých aktivit v našem centru (přednášky, semináře, kurzy...) nebo si vyřídit neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (úřady, lékaře...). Dopoledne probíhaly jazykové kurzy s hlídáním dětí (angličtina, španělština, francouzština). Výuku jsme se vždy snažili přizpůsobit ke spokojenosti rodiče i dítěte. Vždy byla k dispozici jedna nebo dvě maminky na hlídání, ale bylo-li to nutné, mohli si rodiče vzít děťátko sebou do vzdělávací místnosti, kde byl připraven malý hrací koutek se stolečkem a židličkou, kde si děti přítomné na kurzu malovaly, hrály jednodušší hry nebo také svačily. 6.Zamezit vyčlenění rodin z národnostních menšin. 7.Zajistit péči o dítě v době účasti rodiče na jiné aktivitě v mateřském centru (přednášky, kurzy, semináře ). 8. Zajistit příležitostné hlídání dětí v době, kdy si rodič vyřizuje své neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (lékař, úřady ). 9.Poskytovat informace týkající se rodiny, zdraví, manželství, péče o děti, krizových situací a nabídnout péči odborníků. 10.Zajistit vzdělávací kurzy, semináře, přednášky pro rodiče, děti i širší veřejnost dle zájmu a potřeby klientů

6 V odpoledních hodinách probíhaly jednak různé pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi, pro samotné rodiče i širší veřejnost a jednak byly volné hodiny využívány opět na jednorázové i cyklické kurzy, semináře a přednášky o zdraví, výchově dětí, psychologii, partnerských vztazích, rodině, pedagogice Páteční odpoledne, soboty a neděle byly opět využívány Školou vědomého rodičovství, probíhaly zde také lektorské Kurzy masáží dětí a kojenců, Rodinné konstelace, semináře alternativních metod, dětské oslavy narozenin... Jednou za měsíci jsme k nám již tradičně zvali divadelní společnosti s pohádkou pro děti i jejich rodiče. Divadelní představení pro velký zájem stále probíhala v pronajatém divadelním sále v ZŠ v Remízku. Jako každý rok jsme zorganizovali charitativní sbírku. Po dohodě s vedoucí Azylového domu pro maminky s dětmi Gloria na Barrandově jsme sbírku vyhlásili na výtvarné potřeby. Bohužel nikdo do této sbírky nepřispěl, což nás velmi mrzí. Doufáme, že příští rok sbírka dopadne lépe. Prezentovali jsme naši organizaci na pražské Bambiriádě, kde jsme vytvořili zázemí pro rodiny s dětmi (přebalovací, kojící, hrací koutek a výtvarné dílny). V únoru se konal zimní ozdravný pobyt v Jáchymově a v květnu ozdravný pobyt pro rodiny s malými dětmi na Fähnrichově mlýně. Stále u nás máme knihovnu zaměřenou na zdraví, výchovu dětí, rodinu, psychologii, rodinné vztahy i sociální... Rodiny i širší veřejnost u nás i nadále mohly využít služeb našich externích spolupracovníků - klinických psychologů a psychoterapeutů pro děti i dospělé, partnerské a vztahové problémy; speciálního pedagoga pro poruchy učení; odborníky na alternativní léčitelství, reflexní masáže, masáže zad a šíje, lymfodrenáže a kosmetickou péči, aromatické, celostní, relaxační masáže; poradnu One brain, kineziologie, aromaterapie, masáže dětí a kojenců, homeopatie. Díky těmto spolupracovníkům fungujeme již dlouhodobě také jako relaxační a psychologické centrum. Stále se snažíme o průběžnou rekonstrukci a zútulnění našich prostor. Chceme, aby naše aktivity byly dostupné všem sociálním skupinám obyvatelstva, pořádáme je v místě bydliště nebo v blízkých přírodních lokalitách s ohledem právě na rodiny s malými dětmi nebo s handicapovanými. Snadná dostupnost dopravní i finanční je naší prioritou. Rádi bychom co nejvíce uspokojit poptávku a vyplnit prázdná místa volnočasových aktivit i vzdělávacích kurzů a seminářů pro rodiny s dětmi, rodiče, starší děti i širší veřejnost. -11-

7 SEZÓNNÍ AKCE LEDEN Rodič. podpůr.skupina - dramaterapie Rodinný výlet Za stromy do Stromovky Večerní výtvarná dílna Pletení z papíru Tátova dílnička Budky pro ptáčky Rodinné konstelace Maškarní rej ÚNOR Rodinná výtvarná dílna Valentýn Rodinný sobotní výlet Vyšehrad Zimní ozdravný pobyt v Jáchymově Masopustní průvod Tátova dílnička Věšení budek pro ptáčky Divadlo pro děti Mísa plná ovoce BŘEZEN Kurz První pomoci Kurz Efektivního rodičovství 3x Rodinný výlet Kunratický les Večerní výtvarná dílna Burza Jaro/ léto Divadlo pro děti O čtyřech flétničkách DUBEN Seminář Respektovat a být respektován 2x Velikonoční zajíček: Rodinná výtvarná velikonoční dílna Dopolední dílna nejen pro seniory Pečení Jidášů Večerní tvořivá dílna velikonoční dekorace Přednáška Výživa dětí Přednáška Prevence rakoviny prsu -12- Rodinný výlet Botanická zahrada HMP Rodič. podpůr. skupina dramaterapie Večerní výtvarná dílna Malba na hedvábí Čarodějnice KVĚTEN Rodič. podpůr. skupina - dramaterapie Jarní ozdravný pobyt na Fähnrichově mlýně Kurz Respektovat a být respektován 2x Závody na kolech Večerní tvořivá dílna Brože Rodinný výlet Kroužkování mláďat Dětský den ČERVEN Kurz Respektovat a být respektován: 3x Rodinný výlet Zažít les v noci Hurá na prázdniny Rodič. podpůr. skupina - dramaterapie ČERVENEC Celorepublikový kurz lektorů masáží dětí a kojenců Týdenní příměstský tábor Každou středu volná herna + s výtvarnou dílničkou SRPEN Každou středu volná herna + s výtvarnou dílničkou Týdenní příměstský tábor Celorepublikový kurz lektorů masáží dětí a kojenců ZÁŘÍ Úklid prostor a příprava na nový školní rok Zahájení nové sezóny-akce na Trnkově náměstí Zápis do jazykových i zájmových kurzů Rodinný sobotní výlet Podél Rokytky Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Divadlo pro děti Ošklivé káčátko Drakiáda -13-

8 ŘÍJEN Účast v týdnu NNO Prahy 5 Rodinný výlet Do Holyně Ukliďme svět Tátova dílnička Výroba draků Burza Podzim/zima Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Divadlo pro děti Tři čuníci Večerní dílna Šperky Fimo Halloweenská výtvarná dílna LSTOPAD Divadlo pro děti Zlatá rybka Rodinný sobotní výlet Do Tichého údolí Přednáška Výživa dětí Kurz Jak vytvořit fotoknihu Vánoční strom: Rodin. dílna adventní věnec z papíru Večerní výtvarná dílna Adventní věnec Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Kurz Škola lásky v rodině Večerní dílna Kanzashi brože STATSTKA NÁVŠTĚVNOST: Pravidelný týdenní program: Herna pro rodiče s dětmi dopolední/rok rodin ntegrovaná herna odpolední/rok...53 rodin Rodinná výtvarná odpolední dílna/rok rodin Cvičení rodičů s miminky Světýlka -3 kurzy...40 rodin Hrátky s bubny... 7 rodin Jóga pro rodiče rodičů Znakování s batolaty BABY SGNS...5 rodin Příležitostného hlídání... 5 d/týden Ostrov objevů...12 rodin Jazykové kurzy (Aj, Fj, Šj) s hlídáním dětí rodičů Výtvarný kroužek dopol. děti od 2 let s rodiči/rok. 665 rodin Fit-mami....4 maminky Hudební ateliér.4 rodiny Kroužek pro předškoláky Hlavička....5 dětí Počty u pravidelného programu jsou brány průměrně na akci a den, není-li uvedeno jinak. Někteří klienti nás navštěvují opakovaně. PROSNEC Charitativní sbírka Vánoční strom: Rodinná dílna - Výroba Betléma Vánoční zpívání Adventní průvod světel Mikuláš Vánoční rodinná dílna Rodinná dílna - Výroba svícnu a ozdob Rodinný sobotní výlet Vánoční koledování

9 Jednorázové akce: Divadlo Mísa plná ovoce...22 rodin Rodinný výlet Za stromy do Stromovky...8 rodin Večerní výtvarná dílna Pletení z papíru... 4 maminky Rodič. podpůr. skupina dramaterapie-leden..8 rodičů Valentýnská výtvarná dílna rodin Rodinný výlet Vyšehrad...10 rodin Zimní ozdravný pobyt v Jáchymově rodin Tátova dílnička Budky pro ptáčky.. 12 rodin Maškarní rej..33 rodin Masopustní průvod..25 rodin Tátova dílnička Věšení budek pro ptáčky rodin Rodinný výlet Kunratický les...20 rodin Školení První pomoci....7 rodičů Burza jaro léto...66 maminek Divadlo Princezna na hrášku...20 rodin Kurz efektivního rodičovství.3x9 rodičů Divadlo O čtyřech flétničkách..16 rodin Respektovat a být respektován.... 7x19 rodičů -16- Dopolední velik.dílna věnec...4 maminky Večerní velik.dílna - velikonoční dekorace.. 5 maminek Velikonoční rod. výtvar. dílna...18 rodin Velikonoční pečení Jidášů...11 rodin Přednáška Výživa dětí maminky Přednáška Prevence rakoviny prsu...5 maminek Rodinný výlet Botanická zahrada HMP....8 rodin Rodič. podpůr. skupina-dramaterapie duben...5 rodičů Čarodějnice s ukázkou dravců...52 rodin Jarní ozdravný pobyt Na Fähnrichově mlýně...25 rodin Večer. dílna Malba na hedvábí..5 maminek Rodinný výlet Kroužkování mláďat.. 21 rodin Rodič. podpůr. skupina dramaterapie-květen...6 rodičů Závody na kolech..25 rodin Večerní dílna Brože....5 maminek Dětský den Vodní svět.316 dětí rodičů Rodinný výlet Zažít les v noci. 7 rodin -17-

10 Večerní dílna...9 maminek Hurá na prázdniny rodin Rodič.podpůr. skupina-dramaterapie-červen.6 rodičů Příměstský tábor červenec.13 dětí Příměstský tábor srpen...17 dětí Zahájení sezony na Trnkově nám..35 rodin Burza podzim-zima...61 maminek Rodinný výlet Podél Rokytky rodin Ukliďme svět..15 rodin Tátova dílnička Výroba draků rodin Rodinný výlet Do Holyně.. 12 rodin Divadlo Tři čuníci...32 rodin Drakiáda...15 rodin Halloweenská výtvar. dílna.. 17 rodin Divadlo Zlatá rybka. 26 rodin Rodinný výlet Do Tichého údolí rodin Rodič. podpůr. skupina-dramaterapie-listopad..5 rodičů Kurz Škola lásky v rodině rodičů Přednáška Výživa dětí 2 maminky Kurz Jak vytvořit fotoknihu...3 maminky Večerní dílna - Adventní věnec...9 maminek Adventní průvod světel...77 rodin Velká vánoční rodinná dílna rodin Mikuláš rodin Rodinný výlet - Vánoční koledování rodin BUDOUCNOST Příští rok oslavíme 20. výročí působení našeho centra. Rádi bychom uspořádali venkovní slavnost na začátku školního roku. Opět se budeme snažit udržet všechny naše aktivity a nabídku o něco rozšířit a obohatit. Stále se zaměřujeme na větší zapojení tatínků, seniorů a rodin z národnostních menšin. V době letních prázdnin bychom opět rádi uskutečnili dva příměstské tábory, o které je každý rok velký zájem, a snažíme se tak pomoci rodičům vyplnit volný čas dětí v tomto období. Ke všem těmto aktivitám i k uskutečnění našich všech plánů a nápadů bychom stále potřebovali nové prostory. Stávající prostory jsou již několik let opravdu čím dál více nevyhovující. Jsou pro nás velmi malé a nejsou bezbariérové. Sídlíme v běžném panelákovém domě v prvním patře s malým výtahem, kam se vejde jen jeden kočárek. Při větší akci v našem centru, kdy se sejde i dvacet rodin s kočárky dochází často k neřešitelné situaci, kdy blokujeme nájemníků domu výtah i schodiště, a to vede často k jejich pohoršení a k negativnímu vnímání naší organizace. Na jaře jsme ještě společně s občanským sdružením Čas pro Tebe připravili Barrandovské slavnosti Vítání jara a také jsme se zúčastnili jako každý rok pražské Bambiriády a v září Dnů neziskového sektoru Prahy

11 Malé prostory nás také velmi omezují při pořádání větších rodinných akcích i seminářů, kurzů a přednášek s hlídáním dětí. Kapacita je prostě omezena a my musíme zájemce odmítat a návštěvnost regulovat. Na některé akce je nutné pronajímat si větší prostory, abychom uspokojili velký zájem klientů, což je z finančního hlediska pro nás samozřejmě nevýhodné. A některé akce zatím u nás zorganizovat pro nedostatek prostoru ke škodě všech nemůžeme. Také bychom na spoustu našich aktivit užili svoje vlastní venkovní prostory. Stále se ucházíme o několik let prázdnou školku se zahradou ideální prostor po naše centrum - ale zatím neúspěšně. Příští rok se o to budeme stále pokoušet. Stále více se zaměřujeme na problematické oblasti života rodin s malými dětmi i širší veřejnosti, snažíme se o usnadnění a vylepšení jejich žití na velkém stále se rozšiřujícím sídlišti, vytváříme přátelskou komunitu lidí, snažíme se o spolupráci s ostatními organizacemi a dostáváme se stále více do podvědomí lidí i institucí na Praze 5. Dále se budeme účastnit schůzek neziskových organizací MČ, kde máme zastoupení v sekci Děti, mládež, rodina a budeme se opět prezentovat při Dnech neziskového sektoru Prahy 5. Plánujeme aktivity, kterých se mohou zúčastňovat rodiny s malými dětmi, senioři i širší veřejnost. nadále budeme upevňovat a rozvíjet dosavadní spolupráci s jinými organizacemi a chceme se zaměřit na spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi na Praze 5, která se zatím tak úplně nedaří pro nedostatek finančních prostředků a časového fondu jak jejich tak našich. Plánujeme zrekonstruovat omítky v herně, kam zatéká, a vymalovat chodby, výtvarnou místnost a sociální zařízení. Chceme, aby naše aktivity probíhaly ve vyhovujícím a příjemném prostředí pro děti i jejich rodiče. Také se ještě více zaměříme na získávání finanční i materiální podpory pro naše konání, což je čím dál více náročnější. Budeme žádat stávající donátory a sponzory a pokusíme se získat také nové a dlouhodobější dárce

12 Výnosy 2012 FNANČNÍ ZPRÁVA Tržby za služby: Kč Vstupné ,- Příjmy z kurzovného a vstupného ,- Ostatní služby 3.980,- Příspěvky na provoz ,- (exter.spolupracovníci) Tržby za služby celkem ,- Úroky 757,- Ostatní příjmy 2.193,- Ostatní příjmy celkem 2.950,- Dary a dotace: Dotace MPSV ,- Dotace MHMP ,- Dotace MČ Praha ,- Ostatní dary ,- Dary a dotace celkem ,- PŘÍJMY ZA ROK 2012 CELKEM: 1, ,- VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,- Náklady 2012 Materiál: Kč Potraviny ,- Kancelářské potřeby 6.878,- Vybavení do 40. tisíc 0,- Pohonné hmoty 0,- Ostatní materiál ,- Materiál celkem: ,- Spotřeba el. energie ,- Voda, teplo, teplá voda ,- Energie celkem: ,- Opravy a udržování celkem: ,- Cestovné: 488,- Služby: Telefony, internet ,- Poštovné 1.092,- Nájemné nebyt. prostor ,- Nájem ostatní ,- Vzdělávání 1.490,- Ostatní služby ,- Služby celkem: ,

13 Ostatní finanční náklady: Kč Bankovní poplatky 3.648,- Ostatní poplatky 486,- Ostatní finanční náklady celkem: 4.134,- PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM: ,- Mzdové náklady: Hrubé mzdy HPP ,- Hrubé mzdy DPČ ,- Mzdy DPP ,- Odvody ZP a SP ,- Zákonné pojištění Kooperativa 1.587,- MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM: ,- NÁKLADY ZA ROK 2012 CELKEM: 1, ,- PROFL ORGANZACE VALNÁ HROMADA Revizní komise Statutární zástupci Ředitelka asistentka - koordinátorka pravidelného programu a sezónních akcí asistentka - koordinátorka aktivních maminek a výtvarných dílen aktivní maminky lektoři kurzů a seminářů externí spolupracovníci externí účetní STATUTÁRNÍ ZÁSTUPC Petra Jelenová členka rady Kateřina Šormová členka rady Jana Valtrová Vávrová členka rady Eva Šíchová - revizní komise -25-

14 PRACOVNÍ TÝM Petra Jelenová - ředitelka - celková organizace chodu MC, plánování, příprava a organizace pravidelného programu a sezónních akcí, vyhledávání a podávání žádostí o dotace, oslovování sponzorů propagace, komunikace s donátory, Městkou částí Praha 5, korespondence s úřady a bankou, komunikace s lektory a s externími spolupracovníky, spolupráce s ostatními organizacemi a s Unií center pro rodinu a komunitu, lektorka výtvarných dílen Jana Valtrová Vávrová - asistentka -koordinátorka pravidelného týdenního programu a sezónních akcí, správa webových stránek, propagace, psaní článků do novin a časopisů, plánování, příprava a organizace akcí, administrativa, služba v odpolední integrované herně PODĚKOVÁNÍ Poděkování je velmi důležitá a radostná věc Velmi děkuji jménem celé organizace i všech našich klientů......ministerstvu práce a sociálních věcí za opětovnou finanční podporu, i když až po námitce na zamítnutou dotaci. Obnos jsme využili na odbornou část našich aktivit.... Magistrátu hl.m. Prahy za finance na všechny naše aktivity, jak volnočasové tak i odborné pro všechny naše klienty i veřejnost. Andrea Vagnerová asistentka -koordinátorka aktivních maminek a výtvarných dílen, plánování, příprava a organizace akcí, nákup materiálu, lektorka kroužku Hlavička Aktivní maminky - služba a záskok v herně, hlídání dětí, pomoc při akcích - Martina Jurčová, Katka Burianová, Alena Nosková, Klára Limberská, Šárka Cafourková, Jana Šváchová Lektoři kurzů a seminářů: Nataša Figueroa, Lucie Santiliánová Garcia, Zuzana Národová, Marie Lenka Novotná, Jan Murarik Externí spolupracovníci: Mgr. Jana Hašplová, Jana Jírová, PhDr. Michaela Hapalová, Mgr. Pavla Stiburková, Mgr. Petra Vondráčková, PhDr. rena Vlachynská, Hana Čechová, Mgr. rena Mýtinová, Marcela Gancarzová DiS., Dagmara Heřmanská, ng. Šárka Ozgová, ng. Pavlína Novotná

15 ...Městské části Praha 5 za tři dotace na oslavu Dne dětí, na dva letní příměstské tábory, které jsme si s dětmi opravdu velmi užili, a také na provoz našeho centra....spolupracujícím organizacím, níže vyjmenovaným, za zachování přízně, pomoc při organizaci velkých sezónních akcí, za odměny do soutěží pro děti i za poskytování prostor. Jménem svým......všem mým výše vyjmenovaným kolegyním, aktivním, maminkám, lektorům a externím spolupracovníkům za vytrvalost, dobrotu, podporu, nadšení, energii a nápady Za vše, čím přispívají dobrému chodu centra-pravidelného týdenního programu, sezónních akcí a odborných činností....našim manželům, partnerům i tátům našich dětí za stálou podporu v našem konání, za toleranci, za zapojení do chodu organizace, za pomoc při akcích, za údržbu a opravy našich prostor i za letáky... Za tak potřebné uznání, obdiv i lásku......našim klientům za trvalou přízeň a obohacující podněty na aktivity, za vyjádření podpory, uznání, pochvaly a zřídka i nespokojenosti. Za vše, co nám dává směr pro další roky smysluplné práce, chuť i energii, protože je radost pozorovat jejich nadšení pro naše programy a akce

16 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANZACE Městská knihovna Praha pobočka Barrandov, Základní škola v Remízku, Základní škola Chaplinovo náměstí, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Cukrárna- Kavárna Modrá Laguna, Květiny a keramika Loxia, lékárna U lotosu, supermarket Billa, Restaurace U Vondráčků, Treshold jazyková škola, Čas pro Tebe o.s. KONTAKTNÍ ADRESA ( SÍDLO KANCELÁŘ ): Kulturní a mateřské centrum Barrandov Werichova 981 Praha 5 - Hlubočepy, Tel , ČO: Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800 Registrace u MV: číslo: /s-os/28 436/95R Kontaktní osoba: Petra Jelenová tel

17 Název publikace - KMC Barrandov - Výroční zpráva 2012 Redakce - Petra Jelenová Foto - Spolupracovnice Grafická úprava - Petra Jelenová Tisk - Canon tiskárna a kopírka Počet výtisků - 15 Od roku 2004 jsme držiteli ocenění: FAMLY FRENDLY SOCETY

18

Kulturní a mateřské centrum Barrandov

Kulturní a mateřské centrum Barrandov Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER...3 NAŠE HISTORIE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ....5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Dětské mobilní koutky na akcích

Dětské mobilní koutky na akcích Dětské mobilní koutky na akcích FESTIVALY VELETRHY KONFERENCE KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE Zřízením dětského mobilního koutku na akci dávají pořadatelé najevo, že jsou pro ně rodiče s dětmi důležití. Co

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015

Festival zdravého životního stylu maminek. KLADNO 6. června 2015. BRNO 19. září 2015 KLADNO 6. června 2015 BRNO 19. září 2015 Poslání akce: Maminy Cup je festival zdravého životního stylu s nejrozsáhlejším programem pro maminky. Posláním akce je podporovat maminky a rodiny v České republice

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky. Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah výroční zprávy občanského sdružení Rodinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více