Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM SEZÓNNÍ AKCE STATSTKA NÁVŠTĚVNOST BUDOUCNOST FNANČNÍ ZPRÁVA PROFL ORGANZACE...25 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPC...25 PRACOVNÍ TÝM...26 PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANZACE...30 KONTAKTNÍ ADRESA...31 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Vážení a velmi milí, ÚVODEM nedávno jsem se zúčastnila dvoudenní Mezinárodní konference kreativních terapií Space for art therapies v Praze. Mezi kreativní terapie patří arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně-pohybová terapie. Všechny tyto terapie se snaží pracovat s lidmi (dětmi i dospělými) s nějakou poruchou, handicapem, nemocí fyzickou nebo psychickou, ale třeba i s lidmi po traumatech, ve stresu, po vyhoření, hledajícími novou životní cestu nebo s těmi, kteří potřebují jen pořádně se uvolnit a zrelaxovat nebo dosytit to, čeho se jim v dosavadním životě nedostávalo. Ať je to láska, porozumění, přátelství, pochopení, čas pro sebe, empatie, radost, štěstí, spokojenost, zábava, odpočinek, podpora, zázemí, naplnění Protože při nedosycení a nenaplnění a také při přetížení a přepracování, většinou dochází k psychosomatizaci, tedy k tělesným projevům. Dochází k na první pohled bezdůvodným bolestem různých částí těla, k větší náchylnosti k nemocem, větší unavitelnosti organismu V našem centru máme psychology a psychoterapeuty a další odborníky, kteří Vám nebo vašim blízkým mohou pomoci s některými již výše zmíněnými problémy. Není vůbec ostuda nebo slabost zajít za nimi a poradit se, protože čím dříve, tím lépe Starat se o sebe je nutnost a snažit se řešit problémy je přednost. Také doufám, že Vám budeme u nás časem moci nabídnout i některou kreativní terapii, ale již nyní si dovolím říci, že i rodiče i děti mohou u nás najít určité dosycení nebo prevenci určitého nenasycení svých některých potřeb při našich aktivitách. PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER První mateřská centra vznikala v Německu v Mnichově, kde se také touto myšlenkou inspirovala Rut Kolínská, která první mateřské centrum v České republice založila v roce 1992 v YMCA Praha. Mateřská centra jsou neziskové organizace, sloužící původně hlavně rodinám s dětmi do 7let věku. Mateřská centra vznikala a většinou stále ještě vznikají především jako iniciativa maminek (v poslední době se zapojením i tatínků) na mateřské dovolené, z jejich potřeby a zájmu nebýt izolováni ze společnosti, nesedět doma, ale aktivně trávit volný čas se svými dětmi a s ostatními rodiči. Jsou založena na principu rodinné svépomoci, otevřená a dostupná všem sociálním vrstvám, všem bez ohledu na národnost či víru. Na jejich chodu se ze začátku podílejí především maminky na MD a RD zajišťující provoz i programy, kurzy, semináře, odpolední akce pro celé rodiny i širší veřejnost. Později se mateřské centrum profesionalizuje, některé maminky zůstávají na různé dohody či zkrácené úvazky. Mateřská centra se snaží posílit mateřskou roli žen a také otcovskou roli mužů, rodiče zapojují do své činnosti, nechávají vyniknout jejich profesionálním i získaným dovednostem, zkušenostem a nápadům, věnují se jejich zálibám i potřebám. Zaměřují se také na integraci rodičů s handicapovanými dětmi a jejich dětí do společnosti i zapojení seniorů a veřejnosti. Přeji Vám všem i Vašich blízkým sytost a naplnění! Petra Jelenová -2-

3 NAŠE HSTORE Mateřské centrum na Barrandově bylo založeno v září 1993 Lídou Kirchnerovou jako druhé v republice. Lída Kirschnerová se inspirovala společně s Rut Kolínskou při návštěvě mateřského centra v Mnichově. Lída získala nejen prostory v budově Misijního střediska v Grussově ulici, ale také nadšené maminky ochotné podílet se na realizaci myšlenky centra. Společně zahájily provoz dvakrát v týdnu dopoledne a jednou odpoledne. V roce 1995 se jim podařilo získat větší a lépe vyhovující prostory ve Werichově ulici, kde Kulturní a mateřské centrum Barrandov sídlí dodnes. Postupem času se podařilo nejen provoz rozšířit na pět dní v týdnu dopoledne a jednou až dvakrát odpoledne, ale i o soboty a neděle. Také přidat pravidelný program pro rodiče a děti v herně, různé kroužky, kurzy, přednášky i sezónní akce pro celé rodiny. BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ CENTRUM Naše centrum se nachází v 1.patře panelového domu na sídlišti Barrandov s velkou výstavbou a velkou migrací zejména mladých lidí s malými dětmi. Navazování nových sociální kontaktů je ve velkém anonymním sídlištím komplexu velmi obtížné. Především rodiče na MD a RD a jejich děti jsou v tomto prostředí velmi izolováni. Svou činností jim dáváme možnost se při našich společných aktivitách s dětmi seznámit s ostatními maminkami a tatínky, navazovat kamarádské vztahy a necítit se tolik ztraceně a osamoceně v novém prostředí. Pro celé rodiny s dětmi, ale i širší veřejnost, zajišťujeme kulturní a sportovní sezónní akce, kterými se snažíme jednak alespoň trochu navazovat na staročeské tradice a udržovat je, jednak reagovat na nové trendy a požadavky společnosti. Chceme, aby naše akce byly odpočinkové, zábavné, ale i poučné, aby stmelovaly vzájemně členy rodiny a zároveň posilovaly soužití rodin v místní komunitě

4 V období, kdy počasí neumožňuje trávit s dětmi čas v přírodě a na hřištích, chceme být oázou, kam se lze uchýlit a v příjemném prostředí se věnovat nejen dětem ale i sami sobě. V novém prostředí a s novými hračkami se děti od maminek a tatínků lépe odpoutávají, a rodiče mohou načerpat u nás nové psychické i fyzické síly, a s úsměvem a novou energii se svým dětem dále při našich aktivitách věnovat. Nabízíme i jazykové kurzy, semináře a přednášky s hlídáním dětí tematicky zaměřené na výchovu a péči o děti, vzájemné rodinné vztahy, krizové situace aby se maminky i tatínci dále dovzdělávali a seznamovali se s novými nepoznanými oblastmi i při péči o děti, přispívající k rodinné pohodě i lepšímu a rychlejšímu návratu na trh práce. Děti si u nás nenásilnou formou zvykají na nové prostředí a kamarády, učí se s nimi komunikovat a spolupracovat. Poskytujeme dětem mnoho kreativních programů k rozvíjení jejich osobnosti. Učí se u nás již odmalička smysluplně trávit volný čas, což je dobrou prevencí kriminality a drogové či jiné závislosti. Snažíme se, aby naše akce byly dostupné všem sociálním vrstvám obyvatelstva. Pořádáme je v místě bydliště nebo v nedalekých přírodních lokalitách, aby byly přístupné právě rodinám s malými dětmi i handicapovanými s ohledem na dopravu, finance a čas. Zajišťujeme kroužky a kurzy nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost, kterými se snažíme zaplnit prázdná místa v nabídce jiných zařízení a uspokojit poptávku spoluobčanů. Rodiče i děti u nás mohou celoročně využít služby naši psychologů; psychoterapeutů; odborníků na masáže dětí a kojenců; relaxační, reflexní a lymfatické masáže; alternativní a celostní medicíny, aromaterapie, lymfodrenáží a kosmetické péče, kineziologie, poradnu One brain

5 NAŠE POSLÁNÍ Naším poslání je zamezit sociální izolaci rodičů a celých rodin s malými dětmi, zmírnit anonymitu sídlištního života a posílit soužití v místní komunitě. NAŠE CÍLE 1.Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím maminkám, tatínkům i celým rodinám s malými dětmi. 2.Nabídnout program k smysluplnému využití volného času rodičů s jejich dětmi. 3.Zapojit celé rodiny do činnosti centra. 4.Uplatnit profesionální i získané zkušenosti maminek i tatínků při našem programu a akcích. 5.Zamezit vyčlenění rodičů handicapovaných dětí i samotných dětí z místní komunity. LETEM ROKEM Opět jako každý rok jsme měli otevřenou hernu pro rodiny s malými dětmi každý všední den dopoledne a již dvakrát za týden i odpoledne v některé dny s pravidelným programem (po a čt -Výtvarná dílnička pro nejmenší s rodiči, út-hrátky s bubny, st-hudební ateliér). Během herny jsme rodičům nabízeli oblíbené příležitostné hlídání dětí, aby se mohli zúčastnit některých aktivit v našem centru (přednášky, semináře, kurzy...) nebo si vyřídit neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (úřady, lékaře...). Dopoledne probíhaly jazykové kurzy s hlídáním dětí (angličtina, španělština, francouzština). Výuku jsme se vždy snažili přizpůsobit ke spokojenosti rodiče i dítěte. Vždy byla k dispozici jedna nebo dvě maminky na hlídání, ale bylo-li to nutné, mohli si rodiče vzít děťátko sebou do vzdělávací místnosti, kde byl připraven malý hrací koutek se stolečkem a židličkou, kde si děti přítomné na kurzu malovaly, hrály jednodušší hry nebo také svačily. 6.Zamezit vyčlenění rodin z národnostních menšin. 7.Zajistit péči o dítě v době účasti rodiče na jiné aktivitě v mateřském centru (přednášky, kurzy, semináře ). 8. Zajistit příležitostné hlídání dětí v době, kdy si rodič vyřizuje své neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (lékař, úřady ). 9.Poskytovat informace týkající se rodiny, zdraví, manželství, péče o děti, krizových situací a nabídnout péči odborníků. 10.Zajistit vzdělávací kurzy, semináře, přednášky pro rodiče, děti i širší veřejnost dle zájmu a potřeby klientů

6 V odpoledních hodinách probíhaly jednak různé pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi, pro samotné rodiče i širší veřejnost a jednak byly volné hodiny využívány opět na jednorázové i cyklické kurzy, semináře a přednášky o zdraví, výchově dětí, psychologii, partnerských vztazích, rodině, pedagogice Páteční odpoledne, soboty a neděle byly opět využívány Školou vědomého rodičovství, probíhaly zde také lektorské Kurzy masáží dětí a kojenců, Rodinné konstelace, semináře alternativních metod, dětské oslavy narozenin... Jednou za měsíci jsme k nám již tradičně zvali divadelní společnosti s pohádkou pro děti i jejich rodiče. Divadelní představení pro velký zájem stále probíhala v pronajatém divadelním sále v ZŠ v Remízku. Jako každý rok jsme zorganizovali charitativní sbírku. Po dohodě s vedoucí Azylového domu pro maminky s dětmi Gloria na Barrandově jsme sbírku vyhlásili na výtvarné potřeby. Bohužel nikdo do této sbírky nepřispěl, což nás velmi mrzí. Doufáme, že příští rok sbírka dopadne lépe. Prezentovali jsme naši organizaci na pražské Bambiriádě, kde jsme vytvořili zázemí pro rodiny s dětmi (přebalovací, kojící, hrací koutek a výtvarné dílny). V únoru se konal zimní ozdravný pobyt v Jáchymově a v květnu ozdravný pobyt pro rodiny s malými dětmi na Fähnrichově mlýně. Stále u nás máme knihovnu zaměřenou na zdraví, výchovu dětí, rodinu, psychologii, rodinné vztahy i sociální... Rodiny i širší veřejnost u nás i nadále mohly využít služeb našich externích spolupracovníků - klinických psychologů a psychoterapeutů pro děti i dospělé, partnerské a vztahové problémy; speciálního pedagoga pro poruchy učení; odborníky na alternativní léčitelství, reflexní masáže, masáže zad a šíje, lymfodrenáže a kosmetickou péči, aromatické, celostní, relaxační masáže; poradnu One brain, kineziologie, aromaterapie, masáže dětí a kojenců, homeopatie. Díky těmto spolupracovníkům fungujeme již dlouhodobě také jako relaxační a psychologické centrum. Stále se snažíme o průběžnou rekonstrukci a zútulnění našich prostor. Chceme, aby naše aktivity byly dostupné všem sociálním skupinám obyvatelstva, pořádáme je v místě bydliště nebo v blízkých přírodních lokalitách s ohledem právě na rodiny s malými dětmi nebo s handicapovanými. Snadná dostupnost dopravní i finanční je naší prioritou. Rádi bychom co nejvíce uspokojit poptávku a vyplnit prázdná místa volnočasových aktivit i vzdělávacích kurzů a seminářů pro rodiny s dětmi, rodiče, starší děti i širší veřejnost. -11-

7 SEZÓNNÍ AKCE LEDEN Rodič. podpůr.skupina - dramaterapie Rodinný výlet Za stromy do Stromovky Večerní výtvarná dílna Pletení z papíru Tátova dílnička Budky pro ptáčky Rodinné konstelace Maškarní rej ÚNOR Rodinná výtvarná dílna Valentýn Rodinný sobotní výlet Vyšehrad Zimní ozdravný pobyt v Jáchymově Masopustní průvod Tátova dílnička Věšení budek pro ptáčky Divadlo pro děti Mísa plná ovoce BŘEZEN Kurz První pomoci Kurz Efektivního rodičovství 3x Rodinný výlet Kunratický les Večerní výtvarná dílna Burza Jaro/ léto Divadlo pro děti O čtyřech flétničkách DUBEN Seminář Respektovat a být respektován 2x Velikonoční zajíček: Rodinná výtvarná velikonoční dílna Dopolední dílna nejen pro seniory Pečení Jidášů Večerní tvořivá dílna velikonoční dekorace Přednáška Výživa dětí Přednáška Prevence rakoviny prsu -12- Rodinný výlet Botanická zahrada HMP Rodič. podpůr. skupina dramaterapie Večerní výtvarná dílna Malba na hedvábí Čarodějnice KVĚTEN Rodič. podpůr. skupina - dramaterapie Jarní ozdravný pobyt na Fähnrichově mlýně Kurz Respektovat a být respektován 2x Závody na kolech Večerní tvořivá dílna Brože Rodinný výlet Kroužkování mláďat Dětský den ČERVEN Kurz Respektovat a být respektován: 3x Rodinný výlet Zažít les v noci Hurá na prázdniny Rodič. podpůr. skupina - dramaterapie ČERVENEC Celorepublikový kurz lektorů masáží dětí a kojenců Týdenní příměstský tábor Každou středu volná herna + s výtvarnou dílničkou SRPEN Každou středu volná herna + s výtvarnou dílničkou Týdenní příměstský tábor Celorepublikový kurz lektorů masáží dětí a kojenců ZÁŘÍ Úklid prostor a příprava na nový školní rok Zahájení nové sezóny-akce na Trnkově náměstí Zápis do jazykových i zájmových kurzů Rodinný sobotní výlet Podél Rokytky Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Divadlo pro děti Ošklivé káčátko Drakiáda -13-

8 ŘÍJEN Účast v týdnu NNO Prahy 5 Rodinný výlet Do Holyně Ukliďme svět Tátova dílnička Výroba draků Burza Podzim/zima Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Divadlo pro děti Tři čuníci Večerní dílna Šperky Fimo Halloweenská výtvarná dílna LSTOPAD Divadlo pro děti Zlatá rybka Rodinný sobotní výlet Do Tichého údolí Přednáška Výživa dětí Kurz Jak vytvořit fotoknihu Vánoční strom: Rodin. dílna adventní věnec z papíru Večerní výtvarná dílna Adventní věnec Rodičovská podpůrná skupina dramaterapie Kurz Škola lásky v rodině Večerní dílna Kanzashi brože STATSTKA NÁVŠTĚVNOST: Pravidelný týdenní program: Herna pro rodiče s dětmi dopolední/rok rodin ntegrovaná herna odpolední/rok...53 rodin Rodinná výtvarná odpolední dílna/rok rodin Cvičení rodičů s miminky Světýlka -3 kurzy...40 rodin Hrátky s bubny... 7 rodin Jóga pro rodiče rodičů Znakování s batolaty BABY SGNS...5 rodin Příležitostného hlídání... 5 d/týden Ostrov objevů...12 rodin Jazykové kurzy (Aj, Fj, Šj) s hlídáním dětí rodičů Výtvarný kroužek dopol. děti od 2 let s rodiči/rok. 665 rodin Fit-mami....4 maminky Hudební ateliér.4 rodiny Kroužek pro předškoláky Hlavička....5 dětí Počty u pravidelného programu jsou brány průměrně na akci a den, není-li uvedeno jinak. Někteří klienti nás navštěvují opakovaně. PROSNEC Charitativní sbírka Vánoční strom: Rodinná dílna - Výroba Betléma Vánoční zpívání Adventní průvod světel Mikuláš Vánoční rodinná dílna Rodinná dílna - Výroba svícnu a ozdob Rodinný sobotní výlet Vánoční koledování

9 Jednorázové akce: Divadlo Mísa plná ovoce...22 rodin Rodinný výlet Za stromy do Stromovky...8 rodin Večerní výtvarná dílna Pletení z papíru... 4 maminky Rodič. podpůr. skupina dramaterapie-leden..8 rodičů Valentýnská výtvarná dílna rodin Rodinný výlet Vyšehrad...10 rodin Zimní ozdravný pobyt v Jáchymově rodin Tátova dílnička Budky pro ptáčky.. 12 rodin Maškarní rej..33 rodin Masopustní průvod..25 rodin Tátova dílnička Věšení budek pro ptáčky rodin Rodinný výlet Kunratický les...20 rodin Školení První pomoci....7 rodičů Burza jaro léto...66 maminek Divadlo Princezna na hrášku...20 rodin Kurz efektivního rodičovství.3x9 rodičů Divadlo O čtyřech flétničkách..16 rodin Respektovat a být respektován.... 7x19 rodičů -16- Dopolední velik.dílna věnec...4 maminky Večerní velik.dílna - velikonoční dekorace.. 5 maminek Velikonoční rod. výtvar. dílna...18 rodin Velikonoční pečení Jidášů...11 rodin Přednáška Výživa dětí maminky Přednáška Prevence rakoviny prsu...5 maminek Rodinný výlet Botanická zahrada HMP....8 rodin Rodič. podpůr. skupina-dramaterapie duben...5 rodičů Čarodějnice s ukázkou dravců...52 rodin Jarní ozdravný pobyt Na Fähnrichově mlýně...25 rodin Večer. dílna Malba na hedvábí..5 maminek Rodinný výlet Kroužkování mláďat.. 21 rodin Rodič. podpůr. skupina dramaterapie-květen...6 rodičů Závody na kolech..25 rodin Večerní dílna Brože....5 maminek Dětský den Vodní svět.316 dětí rodičů Rodinný výlet Zažít les v noci. 7 rodin -17-

10 Večerní dílna...9 maminek Hurá na prázdniny rodin Rodič.podpůr. skupina-dramaterapie-červen.6 rodičů Příměstský tábor červenec.13 dětí Příměstský tábor srpen...17 dětí Zahájení sezony na Trnkově nám..35 rodin Burza podzim-zima...61 maminek Rodinný výlet Podél Rokytky rodin Ukliďme svět..15 rodin Tátova dílnička Výroba draků rodin Rodinný výlet Do Holyně.. 12 rodin Divadlo Tři čuníci...32 rodin Drakiáda...15 rodin Halloweenská výtvar. dílna.. 17 rodin Divadlo Zlatá rybka. 26 rodin Rodinný výlet Do Tichého údolí rodin Rodič. podpůr. skupina-dramaterapie-listopad..5 rodičů Kurz Škola lásky v rodině rodičů Přednáška Výživa dětí 2 maminky Kurz Jak vytvořit fotoknihu...3 maminky Večerní dílna - Adventní věnec...9 maminek Adventní průvod světel...77 rodin Velká vánoční rodinná dílna rodin Mikuláš rodin Rodinný výlet - Vánoční koledování rodin BUDOUCNOST Příští rok oslavíme 20. výročí působení našeho centra. Rádi bychom uspořádali venkovní slavnost na začátku školního roku. Opět se budeme snažit udržet všechny naše aktivity a nabídku o něco rozšířit a obohatit. Stále se zaměřujeme na větší zapojení tatínků, seniorů a rodin z národnostních menšin. V době letních prázdnin bychom opět rádi uskutečnili dva příměstské tábory, o které je každý rok velký zájem, a snažíme se tak pomoci rodičům vyplnit volný čas dětí v tomto období. Ke všem těmto aktivitám i k uskutečnění našich všech plánů a nápadů bychom stále potřebovali nové prostory. Stávající prostory jsou již několik let opravdu čím dál více nevyhovující. Jsou pro nás velmi malé a nejsou bezbariérové. Sídlíme v běžném panelákovém domě v prvním patře s malým výtahem, kam se vejde jen jeden kočárek. Při větší akci v našem centru, kdy se sejde i dvacet rodin s kočárky dochází často k neřešitelné situaci, kdy blokujeme nájemníků domu výtah i schodiště, a to vede často k jejich pohoršení a k negativnímu vnímání naší organizace. Na jaře jsme ještě společně s občanským sdružením Čas pro Tebe připravili Barrandovské slavnosti Vítání jara a také jsme se zúčastnili jako každý rok pražské Bambiriády a v září Dnů neziskového sektoru Prahy

11 Malé prostory nás také velmi omezují při pořádání větších rodinných akcích i seminářů, kurzů a přednášek s hlídáním dětí. Kapacita je prostě omezena a my musíme zájemce odmítat a návštěvnost regulovat. Na některé akce je nutné pronajímat si větší prostory, abychom uspokojili velký zájem klientů, což je z finančního hlediska pro nás samozřejmě nevýhodné. A některé akce zatím u nás zorganizovat pro nedostatek prostoru ke škodě všech nemůžeme. Také bychom na spoustu našich aktivit užili svoje vlastní venkovní prostory. Stále se ucházíme o několik let prázdnou školku se zahradou ideální prostor po naše centrum - ale zatím neúspěšně. Příští rok se o to budeme stále pokoušet. Stále více se zaměřujeme na problematické oblasti života rodin s malými dětmi i širší veřejnosti, snažíme se o usnadnění a vylepšení jejich žití na velkém stále se rozšiřujícím sídlišti, vytváříme přátelskou komunitu lidí, snažíme se o spolupráci s ostatními organizacemi a dostáváme se stále více do podvědomí lidí i institucí na Praze 5. Dále se budeme účastnit schůzek neziskových organizací MČ, kde máme zastoupení v sekci Děti, mládež, rodina a budeme se opět prezentovat při Dnech neziskového sektoru Prahy 5. Plánujeme aktivity, kterých se mohou zúčastňovat rodiny s malými dětmi, senioři i širší veřejnost. nadále budeme upevňovat a rozvíjet dosavadní spolupráci s jinými organizacemi a chceme se zaměřit na spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi na Praze 5, která se zatím tak úplně nedaří pro nedostatek finančních prostředků a časového fondu jak jejich tak našich. Plánujeme zrekonstruovat omítky v herně, kam zatéká, a vymalovat chodby, výtvarnou místnost a sociální zařízení. Chceme, aby naše aktivity probíhaly ve vyhovujícím a příjemném prostředí pro děti i jejich rodiče. Také se ještě více zaměříme na získávání finanční i materiální podpory pro naše konání, což je čím dál více náročnější. Budeme žádat stávající donátory a sponzory a pokusíme se získat také nové a dlouhodobější dárce

12 Výnosy 2012 FNANČNÍ ZPRÁVA Tržby za služby: Kč Vstupné ,- Příjmy z kurzovného a vstupného ,- Ostatní služby 3.980,- Příspěvky na provoz ,- (exter.spolupracovníci) Tržby za služby celkem ,- Úroky 757,- Ostatní příjmy 2.193,- Ostatní příjmy celkem 2.950,- Dary a dotace: Dotace MPSV ,- Dotace MHMP ,- Dotace MČ Praha ,- Ostatní dary ,- Dary a dotace celkem ,- PŘÍJMY ZA ROK 2012 CELKEM: 1, ,- VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,- Náklady 2012 Materiál: Kč Potraviny ,- Kancelářské potřeby 6.878,- Vybavení do 40. tisíc 0,- Pohonné hmoty 0,- Ostatní materiál ,- Materiál celkem: ,- Spotřeba el. energie ,- Voda, teplo, teplá voda ,- Energie celkem: ,- Opravy a udržování celkem: ,- Cestovné: 488,- Služby: Telefony, internet ,- Poštovné 1.092,- Nájemné nebyt. prostor ,- Nájem ostatní ,- Vzdělávání 1.490,- Ostatní služby ,- Služby celkem: ,

13 Ostatní finanční náklady: Kč Bankovní poplatky 3.648,- Ostatní poplatky 486,- Ostatní finanční náklady celkem: 4.134,- PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM: ,- Mzdové náklady: Hrubé mzdy HPP ,- Hrubé mzdy DPČ ,- Mzdy DPP ,- Odvody ZP a SP ,- Zákonné pojištění Kooperativa 1.587,- MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM: ,- NÁKLADY ZA ROK 2012 CELKEM: 1, ,- PROFL ORGANZACE VALNÁ HROMADA Revizní komise Statutární zástupci Ředitelka asistentka - koordinátorka pravidelného programu a sezónních akcí asistentka - koordinátorka aktivních maminek a výtvarných dílen aktivní maminky lektoři kurzů a seminářů externí spolupracovníci externí účetní STATUTÁRNÍ ZÁSTUPC Petra Jelenová členka rady Kateřina Šormová členka rady Jana Valtrová Vávrová členka rady Eva Šíchová - revizní komise -25-

14 PRACOVNÍ TÝM Petra Jelenová - ředitelka - celková organizace chodu MC, plánování, příprava a organizace pravidelného programu a sezónních akcí, vyhledávání a podávání žádostí o dotace, oslovování sponzorů propagace, komunikace s donátory, Městkou částí Praha 5, korespondence s úřady a bankou, komunikace s lektory a s externími spolupracovníky, spolupráce s ostatními organizacemi a s Unií center pro rodinu a komunitu, lektorka výtvarných dílen Jana Valtrová Vávrová - asistentka -koordinátorka pravidelného týdenního programu a sezónních akcí, správa webových stránek, propagace, psaní článků do novin a časopisů, plánování, příprava a organizace akcí, administrativa, služba v odpolední integrované herně PODĚKOVÁNÍ Poděkování je velmi důležitá a radostná věc Velmi děkuji jménem celé organizace i všech našich klientů......ministerstvu práce a sociálních věcí za opětovnou finanční podporu, i když až po námitce na zamítnutou dotaci. Obnos jsme využili na odbornou část našich aktivit.... Magistrátu hl.m. Prahy za finance na všechny naše aktivity, jak volnočasové tak i odborné pro všechny naše klienty i veřejnost. Andrea Vagnerová asistentka -koordinátorka aktivních maminek a výtvarných dílen, plánování, příprava a organizace akcí, nákup materiálu, lektorka kroužku Hlavička Aktivní maminky - služba a záskok v herně, hlídání dětí, pomoc při akcích - Martina Jurčová, Katka Burianová, Alena Nosková, Klára Limberská, Šárka Cafourková, Jana Šváchová Lektoři kurzů a seminářů: Nataša Figueroa, Lucie Santiliánová Garcia, Zuzana Národová, Marie Lenka Novotná, Jan Murarik Externí spolupracovníci: Mgr. Jana Hašplová, Jana Jírová, PhDr. Michaela Hapalová, Mgr. Pavla Stiburková, Mgr. Petra Vondráčková, PhDr. rena Vlachynská, Hana Čechová, Mgr. rena Mýtinová, Marcela Gancarzová DiS., Dagmara Heřmanská, ng. Šárka Ozgová, ng. Pavlína Novotná

15 ...Městské části Praha 5 za tři dotace na oslavu Dne dětí, na dva letní příměstské tábory, které jsme si s dětmi opravdu velmi užili, a také na provoz našeho centra....spolupracujícím organizacím, níže vyjmenovaným, za zachování přízně, pomoc při organizaci velkých sezónních akcí, za odměny do soutěží pro děti i za poskytování prostor. Jménem svým......všem mým výše vyjmenovaným kolegyním, aktivním, maminkám, lektorům a externím spolupracovníkům za vytrvalost, dobrotu, podporu, nadšení, energii a nápady Za vše, čím přispívají dobrému chodu centra-pravidelného týdenního programu, sezónních akcí a odborných činností....našim manželům, partnerům i tátům našich dětí za stálou podporu v našem konání, za toleranci, za zapojení do chodu organizace, za pomoc při akcích, za údržbu a opravy našich prostor i za letáky... Za tak potřebné uznání, obdiv i lásku......našim klientům za trvalou přízeň a obohacující podněty na aktivity, za vyjádření podpory, uznání, pochvaly a zřídka i nespokojenosti. Za vše, co nám dává směr pro další roky smysluplné práce, chuť i energii, protože je radost pozorovat jejich nadšení pro naše programy a akce

16 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANZACE Městská knihovna Praha pobočka Barrandov, Základní škola v Remízku, Základní škola Chaplinovo náměstí, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Cukrárna- Kavárna Modrá Laguna, Květiny a keramika Loxia, lékárna U lotosu, supermarket Billa, Restaurace U Vondráčků, Treshold jazyková škola, Čas pro Tebe o.s. KONTAKTNÍ ADRESA ( SÍDLO KANCELÁŘ ): Kulturní a mateřské centrum Barrandov Werichova 981 Praha 5 - Hlubočepy, Tel , ČO: Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800 Registrace u MV: číslo: /s-os/28 436/95R Kontaktní osoba: Petra Jelenová tel

17 Název publikace - KMC Barrandov - Výroční zpráva 2012 Redakce - Petra Jelenová Foto - Spolupracovnice Grafická úprava - Petra Jelenová Tisk - Canon tiskárna a kopírka Počet výtisků - 15 Od roku 2004 jsme držiteli ocenění: FAMLY FRENDLY SOCETY

18

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více