Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků 5. ročník odborné konference ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 Křižovatky architektury Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků , Nová budova Národního muzea, Praha 1 Éra socialismu, tedy léta , v naší zemi zanechala také dědictví architektonické. Jde o stylově velmi různorodý soubor staveb, na nichž nicméně ulpívá negativní stigma a jež jsou neprávem hodnoceny právě jen z politického hlediska. Často přitom jde o stavby, které jsou bezesporu hodnotou samy o sobě a k tomu také cenným historickým svědectvím. Jak se k tomuto dědictví chovat? Má cenu tyto objekty rekonstruovat nebo některé zbouráme? Jak se k socialistické architektuře staví památková péče? A proč je laickou veřejností většinou vnímána negativně? Především o těchto problémech byl letošní ročník Křižovatek architektury. PROGRAMOVÁ RADA Předsedkyně Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka NPÚ Členové PhDr. Anna Matoušková náměstkyně MK ČR akad. arch. Ladislav Kuba Kuba & Pilař architekti, zástupce ČKA Ing. arch. Iveta Ludvíková městská architektka, Znojmo Mgr. Jakub Potůček kurátor sbírky architektury SMSU, NG v Praze JUDr. Petr Bým šéfredaktor Stavebního fóra BLOK i ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ ÉRY SOCIALISMU Zahájení konference PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR Česká architektura a evropský kontext Mgr. Jakub Potůček, NG v Praze Hodnoty architektury 2. pol. 20. století prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Foto Jakub Potůček Kde se bere ošklivost architektury z období socialismu? Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně Ochrana a obnova památek architektury pozdního modernismu Mgr. Martin Strakoš, ÚOP NPÚ v Ostravě Památková ochrana staveb 2. pol. 20. století Ing. Jana Dvořáková, Odbor památkové péče MK ČR Hotel International a jeho rekonstrukce Ing. arch. Michal Šourek, MS architekti s.r.o. Foto archiv NG v Praze

3 BLOK ii ochrana, REKONSTRUKCE, KONVERZE PŘÍPADOVÉ STUDIE Prezentace Beton Brož Ing. David Hajíček, produktový poradce Beton Brož s.r.o. Zkušenost samosprávy s péčí o architekturu 2. pol. 20. století v rámci plošné ochrany Ing. Miroslav Křídlo, Oddělení památkové péče Magistrátu města Ostravy, Ing. arch. Cyril Vltavský, ÚHA Magistrátu města Ostravy Památky 2. pol. 20. století na Slovensku a postoj k nim prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT v Praze, ÚSTARCH SAV Bratislava Máj vs. Quadrio - konfrontace dvou pohledů doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze, Dipl. arch. Vincent Marani, AIA, Cigler Marani Architects, a.s. Obchodní dům Uran, Česká Lípa: ochrana vs. záměry vlastníka Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa Sídliště Lesná v Brně - panelová diskuse JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o., Mgr. Martin Maleček, Občanské sdružení Obzor Lesná, Ing. arch. Karel Doležel, ÚOP NPÚ v Brně Bývalé Federální shromáždění jako symbol architektury doby socialismu doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze Moderátor: Petr Král, ČRo Radiožurnál Foto archiv Národního muzea DOPROVODNÝ PROGRAM exkurze po budově bývalého Federálního shromáždění KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VEŘEJNÝCH I NEVEŘEJNÝCH PROSTOR Nová budova Národního muzea je unikátní z hlediska své historie, sloužila jako burza, parlament a sídlo Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, dále z hlediska architektonického díky přestavbě z přelomu 60. a 70. let podle návrhu Karla Pragera a jeho kolegů a v neposlední řadě také z hlediska novodobých českých a československých dějin díky přelomovým událostem, které se v budově odehrály. Foto archiv Národního muzea

4 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Socialistická architektura za katedrou a v praxi Budova Federálního shromáždění je památníkem normalizace! takto kategoricky a zjevně nikoli jako sympatizant zmíněného objektu se před časem vyjádřil mediální odborník na historii architektury Zdeněk Lukeš. Projekt ovšem vznikl v roce 1966 (tedy před startem normalizace), ideově měl Foto Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980 být podporou obnovy parlamentarismu v tehdejším Československu, ovládaném komunistickou stranou, a kovový pylon před budovou měl nést plastiku připomínající Jana Palacha upřesnil na konferenci Křižovatky architektury Rostislav Švácha, naše nezpochybnitelná autorita pro moderní a soudobou architekturu, s tím, že zároveň má budova řadu pozoruhodných a dobově unikátních technických detailů. Už to naznačuje, kolik neznalosti, nepřesností, zavádějících zkratek, omylů a nedorozumění diskurs o české socialistické architektuře, tedy stavbách z období , přináší. Hlavně proto bylo toto období historie naší architektonické a urbanistické tvorby zvoleno jako téma 5. ročníku konference Křižovatky architektury. Ta se konala stylově právě ve Federálním shromáždění, dnes Nové budově Národního muzea. Foto Jakub Potůček Do budovy bývalého Federálního shromáždění zavítalo na 150 účastníků. Teorie a praxe Zbourat jako připomínku obecně odmítnuté dějinné epochy? Zachovat coby nenahraditelný historický doklad? A nejnaléhavěji: co s ní v praktickém, každodenním životě? Konference s názvem Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků absolutně platné odpovědi na tyto otázky nikoli překvapivě nepřinesla. Na řadu otázek konference odpovědi Foto Sbírka architektury, Muzeum umění Olomouc nepřinesla, nicméně přesvědčivě zdokumentovala, že ani zdaleka nejde o homogenní soubor staveb, naopak je velmi různorodý od funkcionalismu a sorely, přes mašinismus až k brutalismu a modernismu. A také to, že i v té době byla česká architektura součástí světového vývoje tohoto oboru. Jména jako Pleskot, Prager či Rajniš budila už tehdy pozornost ve světě a v některých případech možná díla jejich a dalších českých architektů posloužila jako vzor a inspirace za hranicemi. Zatímco v tomto ohledu mezi odborníky a poučenou veřejností žádné zvláštní rozpory nejsou, zcela jiné je to s praktickým přístupem ke stavbám ze zmíněného období. Zdá se, že na tomto poli se katedra, tedy akademická, vědecká i správní (památková péče) komunita, s praxí, tedy samosprávou, stavebníky a majiteli, moc neshodnou. První by zhusta a nejraději zachovali vše, a to bez jediného, byť sebemenšího zásahu. Druzí tváří v tvář realitě musejí zvažovat nejen rozměry historické a estetické. V životě českých měst je totiž ve hře podstatně více pochopitelně finance, majetkové vztahy, názory veřejnosti a potažmo samosprávy a zejména konkrétní potřeby obce či lokality, kde se socialistická stavba nachází.

5 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Doklad doby nebo důkaz zločinu? International je otrockou kopií moskevských stalinských mrakodrapů. V jejich pozadí snad byla nějaká poctivá myšlenka, International je ale pouhým ideologickým paskvilem. Budovu nestojí za to chránit, ochranu si zaslouží jen některé detaily jako doklady špičkového uměleckého řemesla, tvrdí architekt Michal Šourek, jehož MS atelier prováděl první porevoluční rekonstrukci této nejspíš nejznámější stavby z období tzv. sorely, tedy období socialistického realismu v české architektuře. Socialistický realismus ovšem nikdy nebyl jako styl či směr přesně definován, a to proto, aby ho komunistická strana mohla používat jako obušek proti nepohodlným dílům i lidem, ilustruje tehdejší poměry v umělecké tvorbě Šourek a jejich společensko-politické souvislosti. Město je text, prostor plný symbolů. Stavby a jejich uspořádání jsou prezentací jeho minulosti, upozorňuje Slavomíra Ferenčuhová z brněnské Masarykovy univerzity. Co ovšem dělat tehdy, kdy jde o doklady historie negativní, odmítané, nebo dokonce zločinné? Ferenčuhová poukazuje na Foto archiv MS architekti skutečnost, že praktické řešení tohoto problému má více podob. Ihned po dějinných zvratech se obvykle koná jakási dezinfekce městské krajiny, mizejí dobové názvy a pomníky, samotné stavby se někdy dokonce maskují (ohromné billboardy dlouhá léta zakrývaly varšavský stalinský Palác kultury) a samozřejmě také bourají to ovšem přináší spíše ekonomická praxe než společenské a politické důvody. Popsaný postup ovšem není univerzální. Například tradičně levicové Ostravsko si z tamní sorely udělalo oficiální architekturu (a současně všechny tamní promomateriály míjejí architekturu z období určitě cennějšího, let 60. a 70.). Postupem let se leckde sorelové budovy zase staly objektem komodifikace v cestovním ruchu. Ferenčuhová přitom upozornila, že takový marketingový přístup je důsledkem změn v interpretaci socialistické epochy dějin Česka. Mladší generace prostě negativní konotace s ní spjaté vnímá už spíše jen teoreticky. A do debat o osudech nejrůznějších staveb také ale postupem času stále více vstupuje teoretická fronta s tendencemi architektonické památky spíše zachovat. Někdy ovšem pozdě. Promeškaná kauza Uran Poprvé v životě jsem pocítila, co to je, být vydírána! takto emotivně uvedla své vystoupení na konferenci Hana Moudrá, starostka České Lípy. Oč šlo a jde? O vskutku unikátní a pozoruhodnou stavbu socialistického obchodního domu Uran, dílo architekta Emila Přikryla. Uran stále slouží původnímu účelu, ovšem nikoli optimálně, jeho majitel ho proto chce nechat zbourat a nahradit modernější a době více odpovídající stavbou. Zveřejnění takového záměru ovšem vedlo k vytvoření hnutí historiků, architektů a občanských aktivistů pro jeho záchranu a všichni se obraceli hlavně na samosprávu. Majitel ovšem v té chvíli měl v ruce demoliční výměr! konstatovala českolipská první dáma. Ať už explicitně či nepřímo z jejího expozé vyplynuly dvě základní výtky vůči teoretické frontě i státu. Co je hodno záchrany (a Uran, byť dnes zpotvořený reklamní výzdobou, určitě je), má být už dávno zmapováno (pak by k zmíněné situaci nemohlo dojít), a pokud stát trvá na ochraně té či oné stavby, musí jejich majitele podpořit (rozuměj materiálně): Něco po majitelích chceme, musíme jim tedy také pro splnění našich požadavků vytvořit podmínky! Foto archiv MS architekti Foto archiv OS Obzor Lesná Foto archiv města Česká Lípa

6 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Majitel není zločinec Musíme se zbavit předsudku, že majitel je nějaký darebák! trochu z jiné strany na kauzu Uran navázal Cyril Vltavský z magistrátu města Ostravy. Tedy jeden z těch, kteří podobné problémy řeší v praktickém životě, v konkrétních společenských a hospodářských podmínkách, nikoli v přednáškových sálech. Hlavní ostravský architekt určitě i proto zdůraznil význam spolupráce města či státu s majiteli a nutnost hledat pro každý chráněný objekt novou, udržitelnou funkci. Zároveň také trochu zlomyslně navrhl, aby se u staveb, které podle teoretiků prošly nevhodnou přestavbou, uváděla nejen jména původních autorů, ale také architektů, kteří stojí právě za takovou rekonstrukcí, za niž je vina standardně svalována na majitele, stát či obec. Odjinud upozornila na problém vnímání ochrany architektury socialistické epochy Jana Dvořáková Foto archiv města Ostravy z Ministerstva kultury: Ochrana se prosazuje obtížně, veřejnost totiž tyto objekty nevnímá jako dostatečně staré. U budov, které vznikly před dvěma a více stoletími, je argumentem pro zachování už samotná jejich existence, fakt, že přetrvaly. Tento aspekt či argument ale v těchto případech schází. Státní správa a samospráva se s problematikou ochrany staveb z uvedeného období zjevně bude potýkat ještě dlouho. Bude zajímavé sledovat, jak se vyrovnají se zmíněným Uranem. Majitel, jaksi v intencích výroku C. Vltavského, jakkoli by už mohl bourat, totiž s demolicí zatím vyčkává. Betonáři pro dobrou věc Architektura let je zjevně živé téma. Na konferenci to dokazovaly nejen příspěvky přednášejících, ale i zcela zaplněné auditorium, které na rozdíl od jiných podobných akcí vydrželo na svých místech do poslední chvíle. Mezi návštěvníky převládali představitelé památkové péče, samosprávy a také architekti, český development bohužel absentoval. Aktuálnost tématu dokazoval i sice nevelký, ale výmluvný seznam sponzorů, bez nichž se podobné akce neobejdou. V první řadě Křižovatky architektury letos stejně jako loni podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Náměstkyně Anna Matoušková také ve svém vystoupení zdůraznila, že ochrana architektonického dědictví, jakožto důležitého pramenu poznávání naší historie, je výsostnou záležitostí a odpovědností státu a je dobré, že ministerstvo do ní zahrnuje i podporu odborné diskuse. Ještě více uznání zaslouží druhý partner akce, společnost Beton Brož. Ta v duchu tradic měla v průběhu konference možnost užít si svou hvězdnou chvíli, nicméně nadhled a humor prezentace pozoruhodného sortimentu firmy svědčil o tom, že zjevně prosperitním Moravanům šlo evidentně více o podporu dobré věci než o utilitární prezentaci firmy. Postoje odborníků i veřejnosti k tak složitým a komplikovaným jevům, jakým nesporně je i česká architektura socialistické éry, se tvoří i na takových fórech, jakým byly letošní Křižovatky architektury. Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra ŘEKLI O NÁS V posledních letech se nám nabízí stále více důkazů o tom, že česká společnost nevnímá památky pouze jako starožitnosti, jako doklady spojené s dávnou minulostí. Obecné chápání toho, co má být součástí naší hmotné historické paměti, již vzalo na milost donedávna památkářsky podceňované 19. stol., učí se vnímat dědictví 1. pol. 20. stol. a je stále více připravené na přijímání faktu, že součástí památkového fondu musí být i objekty svázané s obdobím chronologicky vymezeným intervalem Zatímco zařazování movitých hmotných historických pramenů z období socialismu do legislativou uchopeného fondu našeho kulturního dědictví, jemuž se poměrně systematicky věnují naše muzea, probíhá stranou zájmu široké veřejnosti, je tomu v případě obohacování památkového fondu o nemovitosti svázané s 2. pol. 20. stol. zcela jinak. Otázka, jak z pohledu státní památkové péče přistupovat k architektonickému dědictví éry socialismu, resonuje veřejným prostorem stále intenzivněji a je spojena s ostrými názorovými střety i četným tápáním. To, že byl letošní ročník odborné konference Křižovatky architektury věnován právě architektuře období socialismu, je třeba ocenit jako pohotovou reakci na tuto skutečnost. Ministerstvo kultury si je vědomo toho, že o otázce rozšiřování památkového fondu o segment architektonické produkce 2. poloviny 20. stol. je třeba vést široký mezioborový diskurs. Proto se na přípravě konference podílelo nejen věcně, ale také finančně, proto též iniciovalo participaci svých příspěvkových organizací (Národní památkový ústav a Národní muzeum) na její přípravě a průběhu. Děkuji pořadateli konference i všem ostatním, kteří se o letošní Křižovatky zasloužili, děkuji všem, kteří se konference zúčastnili a nakonec vyslovuji i dík všem těm, kteří dál povedou korektní a konstruktivní dialog nad tématem, které 5. ročník Křižovatek architektury otevřel do nových dimenzí. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně kultury

7 MICHAL ACHREMENKO v Brně pro to má vysvětlení stavba je vnímána jako ošklivá, protože je spojována s mi- Praha Rozhodně to není líbivá stavba. Ale je vynikající nulostí a touhou se od ní odříznout. Architektura tohoto a od mimořádně talentovaného architekta, říká historik architektury Rostislav symbol nechtěné minulosti období je odmítána spíše jako Švácha a má na mysli obchodní dům Uran v České Lítě. Její odstraňování je sou- než kvůli své estetické hodnopě z roku 1983, který jménem částí čištění městské krajiny, kam patří i přejmenová- České komory architektů bojuje za jeho záchranu. vání ulic a odstraňování soch To nejde jednoduše vysvětlit. Lidé se musí sami čuhová. a památníků, uvedla Feren- vzdělávat, číst knihy o architektuře a zjistit, že ten ateliér Položíme-li lidem otázku, SIAL, jmenovitě architekt Emil Přikryl (autor projektu Obecně platná Uranu), byl významný. To nikomu za pár vteřin nevysvět- definice socialistického realismu neexistovala. líte, dodal Švácha, který se zúčastnil konference Křižovatky architektury. rafinované politické Pojem sloužil jen jako Obchodní dům Uran však zadání. bude mít asi smůlu. Žádost o jeho prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultu- rekonstrukce hotelu Internacionál Ing. Arch. Michal Šourek, autor ry nebyla zatím vyřízena, vše ale nasvědčuje jejímu zamítnutí. Zatím v něm sídlí vietnamská tržnice a současný česká architektura éry socia- co si představují pod pojmem majitel chce dům zbourat a lismu, téměř každý odpoví, postavit na jeho místě novou panelák. Ale na příkladu několika významných staveb se nákupní galerii. Přitom neofunkcionalistický Uran je můžeme přesvědčit, že čeští nejpublikovanější stavbou architekti se v letech 1948 až České Lípy v architektonických časopisech. špičkovým výkonům, a reali dokázali vybičovat ke Štěstí, že se dostaly pod památkovou ochranu, má jen referovaly prestižní evropské zovali tak stavby, o kterých mizivý počet staveb z tohoto architektonické publikace, období. Mezi nimi je například pražský obchodní dům rodní galerie v Praze. uvedl Jakub Potůček z Ná- Máj, budova Federálního To, že nějaká budova shromáždění a také dejvický vznikla v totalitních podmínkách, určitě neznamená, že je hotel Internacionál. Problém, který naznačil architekt Přibyl, platí obecně. Laická ve až 1989 vznikala zajímavá automaticky špatná. I v letech řejnost nemá podklady, vzdělání a informace, aby si na ardova Federálního shromáždě- architektonická díla. Jistě také proto, že jejich autoři režimem nastavená pravidla často nerespektovali, řekla Na- Když se stavba dostane do dějin ďa Goryczová, generální ředitelka Národního památkového ústavu. (architektury), nezáleží na tom, jestli je hezká nebo ošklivá, profesor PhDr. Rostislav Švácha, V hlavním městě se nachází Ústav dějin umění AV ČR hned několik kandidátů na zápis do seznamu památek. Po právu se na něm ocitla už buchitekturu tohoto období ní v Praze u Václavského náměstí, navzdory tomu, že ji ve- utvořila názor a ignorují ho i lidé, v jejichž moci je o osudu řejnost v anketě označila za cenné památky rozhodovat. nejošklivější českou stavbu. Magistra Slavomíra Ferenčuhová z Fakulty sociálních dí: Když se stavba dostala do Rostislav Švácha však tvr- studií Masarykovy univerzity světových dějin architektury, OSTRAVSKÝ OBLOUK. Inspirace renesancí a sovětským vzorem. Foto: VLP/Pavel Sonek tak nezáleží na tom, jestli je hezká nebo ošklivá. O jejím významu svědčí časté citace ve světové odborné literatuře. Jejím autorem je Karel Prager a hlavní koncepcí je dům na domě. Stavba obsahuje některá unikátní technická řešení, jako například skleněná zavěšená stěna směrem k Národnímu muzeu, takzvaná terčovka skla drží pohromadě jen kovové terče a svého času to byla v Evropě největší stavba, která tuto technologii využila. Zdeněk Lukeš, teoretik a popularizátor architektury, ji označil za pamětník normalizace. To si ovšem neuvědomil, že projekt vyhrál soutěž už v roce 1966, kdy o nějaké normalizaci ještě nebyla ani řeč, upozornil Švácha. Jediným ústupkem architekta vůči režimu bylo neumístění sochy Plamenonosiče na pylon URAN. Architektonicky cenná budova v České Lípě se památkové ochrany asi nedočká Foto: VLP před budovou, která byla poctou Janu Palachovi. postavený v letech 1970 až 1972 mátek) a třeba ambasáda v jako například ve Frýdku ňovaný obchodní dům Máj ském seznamu kulturních pa- Vítkovice) a sportovní haly V Praze najdeme příkladů a oceňovaný i ve světovém Brazílii. Místku. Celkem je vytipováno architektury s rudou měřítku. Dále pak Dům ČKD Nejpopulárnější stavbou 3414 objektů, z nichž jen 88 bylo zatím uznáno za památko- hvězdou samozřejmě víc. Je autorů Aleny a Jana Šrámkových Na můstku, který mimo tědu, ale představitele této éry vé. socialistické éry je věž na Ješ- to například sídliště Solidarita ve Strašnicích, Ústav jiné zdařile dokazuje, že i ve najdeme po celé republice, a to Při této úvaze, zda statut makromolekulární chemie od starší budově lze provozovat i v malých obcích, jako například tělocvičnu v Němčicích hraje hlavní roli pohled z bu- památky přiznat či nikoliv, Karla Pragera, budova bývalého Strojimportu v Praze 10, Poměrně volnou ruku měli na Hané, jinde, v Ostravě a doucnosti. Co o nás ta která obchod. hotel Interkontinental (kvůli naopak čeští architekti při Ostrově nad Ohří, jsou to celá stavba vypovídá? pohledovému betonu zařazovaný ke směru brutalismu). venských velvyslanectví ve záchraně sídliště Lesná v Brnulost zajímat, o stavby, které projektování budov českoslo- sídliště. Právě nyní se jedná o Veřejnost by se měla o mi- Podle odborníků je ale škoda, světě. Například Obchodní ně a jeho prohlášení za památkovou zónu. nátěru hodnotné. A protože jsou navzdory ideologickému že současný vlastník hotelu zastupitelství v Sofii, ambasáda v Londýně (cena za nej- Mnoho solitérních staveb je mnohým z nich hrozí záhuba, hrubý beton natřel barvou. Patří sem i obchodní dům hezčí neanglickou stavbu na roztroušeno po celém území měly by se alespoň podrobně Kotva manželů Věry a Vladimíra Machoninových, zmi- Stockholmu (ta je na švéd- nádražní budovy (Havířov, nezbude už vůbec území Velké Británie), ve republiky. Jsou to mnohdy dokumentovat. Jinak po nás nic. NEJHEZČÍ.Jedna z mála všeobecně kladně přijímaných. Foto: VLP Miroslav Hanuš a herci na první čtené zkoušce POD OCHRANOU.Bývalý obchodní dům Máj. Foto: VLP/Vladimír Šťastný NEJOŠKLIVĚJŠÍ. Budova bývalého Federálního shromáždění je odmítána. Foto VLP/Vladimír Šťastný Režisér Miroslav Hanuš připravuje v Divadle ABC vlastní adaptaci nejnovějšího románu oblíbeného amerického autora Roberta Fulghuma plnou tance, písní a moudré nostalgie Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Zkoušení je zatím dost netradiční. Někteří herci mají totiž role, ve kterých nebudou mluvit, ale jen tančit. Tančit argentinské tango se už od první zkoušky učí všichni herci. Inscenací Drž mě pevně, miluj mě zlehka Městská divadla pražská navazují na dramaturgickou linku takzvaných muzikálů pro činoherce, počítá se i s živou kapelou, takže příznivci hudebního divadla si jistě přijdou na své. Česká premiéra proběhne za účasti Roberta Fulghuma 8. června v Divadle ABC. Miroslav Hanuš má rád výzvy, a tak se s chutí pouští do tzv. nerealizovatelných projektů. Takovým dobrodružstvím je pro něj i převedení knihy o vášni baví ho i mezilidské vztahy v něm. Inspiroval se také vlastním zážitkem z mi- Podle Miroslava Hanuše má román Roberta Fulghuma atmosféru a potenciál, pro tanec a především pro tango. Příběh se odehrává v tančírně Century, kde longů, což jsou večery, kde se setkávají tanečníci tanga, kteří spolu tančí, aniž se setkáme s množstvím zajímavých charakterů, lidí, kteří přijali tanec nejen by se znali: Jsou to docela obyčejní lidé věnující se něčemu tichému, erotickému, je to vlastně taková uznávaná nevěra, zvláštní svět. jako součást svého života, ale dokonce jako životní filozofii. Hanuš si s postavami pohrává, a kromě těch existujících v knize přidává i různé postavy odkazující na jiná dramatická díla. Na scéně se objeví i alter ego samotného autora Roberta Fulghuma a jeho ženy, malířky Willow Baderové. nislav Fiaer a Lubomír Lipský, který 19. dubna oslaví devadesáté Hlavní roli ztvární Jiří Hána. Na jevišti se v jedné roli budou alternovat také Sta- narozeniny. P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Mediální kampaň probíhala na stránkách odborných titulů a odborných webových portálů. Celkem bylo publikováno více než 40 mediálních výstupů. O konferenci informoval také zpravodajský televizní kanál ČT24. Hodnota mediální a PR kampaně dosáhla téměř Kč. 12 PUBLICISTIKA deník úterý 25. června 2013 odborné webové portály Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. Zaslouží si památkovou ochranu? Kolem staveb z období 1948 až 1989 chodíme nevšímavě a spíše jsme nakloněni věřit tomu, že se nám nelíbí. Bez ohledu na to, že některé z nich jsou už cennými památkami, byť oficiálně tento status nemají. A bohužel asi mít nikdy nebudou. Jen málo z nich má to štěstí. Pražský výběr M Ě S T S K Á D I V A D L A P R A Ž S K Á Adaptace románu Roberta Fulghuma na prknech Divadla ABC odborné tituly 52 Generální partner: HLAVNÍ partner: PARTNEŘI: Hlavní mediální partner a spoluorganizátor: ZÁŠTITA: Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky Mediální partneři: Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

8 kontakt: Bc. Eva Pácaltová, manažerka projektu tel.: ABF, a.s. Mimoňská 645/2a Praha 9 - Prosek

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012 www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Plánování měst se u nás nebere vážně

Plánování měst se u nás nebere vážně Plánování měst se u nás nebere vážně Lidové noviny 6. 1. 2015 Rubrika: Domov Strana: 4 Autor: MARIE VEJVODOVÁ Bez dobré veřejné debaty o architektuře nebude ani dobrá architektura, říká historik umění

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU

PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU V areálu vily Stiassni vzniká Centrum obnovy památek architektury 20. století COPA, které bude sloužit ke studijním a badatelským

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy 4. - 6. 10. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Pravé křídlo Průmyslového paláce, Střední hala Průmyslového paláce DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

K. Prager s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, J. Kándlem v ateliéru

K. Prager s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, J. Kándlem v ateliéru P r a g e r o v s k é j a r o p r o s t o r z l í n 3 / 2 0 1 1 4 1 R a d o m í r a S e d l á k o v á Možná to bylo pro leckoho překvapivé. Minimálně první polovina roku 2011 by se dala nazvat půlrokem

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Kousek po kousku za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu Kousek po kousku za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu Kousek po kousku za rok 2012 Úvodní slovo správní rady Nadačního fondu Kousek po kousku Někdy chybí jen kousek, aby se Váš nápad či sen stal skutečností. Nadační fond Kousek

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více