Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků 5. ročník odborné konference ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 Křižovatky architektury Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků , Nová budova Národního muzea, Praha 1 Éra socialismu, tedy léta , v naší zemi zanechala také dědictví architektonické. Jde o stylově velmi různorodý soubor staveb, na nichž nicméně ulpívá negativní stigma a jež jsou neprávem hodnoceny právě jen z politického hlediska. Často přitom jde o stavby, které jsou bezesporu hodnotou samy o sobě a k tomu také cenným historickým svědectvím. Jak se k tomuto dědictví chovat? Má cenu tyto objekty rekonstruovat nebo některé zbouráme? Jak se k socialistické architektuře staví památková péče? A proč je laickou veřejností většinou vnímána negativně? Především o těchto problémech byl letošní ročník Křižovatek architektury. PROGRAMOVÁ RADA Předsedkyně Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka NPÚ Členové PhDr. Anna Matoušková náměstkyně MK ČR akad. arch. Ladislav Kuba Kuba & Pilař architekti, zástupce ČKA Ing. arch. Iveta Ludvíková městská architektka, Znojmo Mgr. Jakub Potůček kurátor sbírky architektury SMSU, NG v Praze JUDr. Petr Bým šéfredaktor Stavebního fóra BLOK i ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ ÉRY SOCIALISMU Zahájení konference PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR Česká architektura a evropský kontext Mgr. Jakub Potůček, NG v Praze Hodnoty architektury 2. pol. 20. století prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Foto Jakub Potůček Kde se bere ošklivost architektury z období socialismu? Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně Ochrana a obnova památek architektury pozdního modernismu Mgr. Martin Strakoš, ÚOP NPÚ v Ostravě Památková ochrana staveb 2. pol. 20. století Ing. Jana Dvořáková, Odbor památkové péče MK ČR Hotel International a jeho rekonstrukce Ing. arch. Michal Šourek, MS architekti s.r.o. Foto archiv NG v Praze

3 BLOK ii ochrana, REKONSTRUKCE, KONVERZE PŘÍPADOVÉ STUDIE Prezentace Beton Brož Ing. David Hajíček, produktový poradce Beton Brož s.r.o. Zkušenost samosprávy s péčí o architekturu 2. pol. 20. století v rámci plošné ochrany Ing. Miroslav Křídlo, Oddělení památkové péče Magistrátu města Ostravy, Ing. arch. Cyril Vltavský, ÚHA Magistrátu města Ostravy Památky 2. pol. 20. století na Slovensku a postoj k nim prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT v Praze, ÚSTARCH SAV Bratislava Máj vs. Quadrio - konfrontace dvou pohledů doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze, Dipl. arch. Vincent Marani, AIA, Cigler Marani Architects, a.s. Obchodní dům Uran, Česká Lípa: ochrana vs. záměry vlastníka Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa Sídliště Lesná v Brně - panelová diskuse JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o., Mgr. Martin Maleček, Občanské sdružení Obzor Lesná, Ing. arch. Karel Doležel, ÚOP NPÚ v Brně Bývalé Federální shromáždění jako symbol architektury doby socialismu doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze Moderátor: Petr Král, ČRo Radiožurnál Foto archiv Národního muzea DOPROVODNÝ PROGRAM exkurze po budově bývalého Federálního shromáždění KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VEŘEJNÝCH I NEVEŘEJNÝCH PROSTOR Nová budova Národního muzea je unikátní z hlediska své historie, sloužila jako burza, parlament a sídlo Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, dále z hlediska architektonického díky přestavbě z přelomu 60. a 70. let podle návrhu Karla Pragera a jeho kolegů a v neposlední řadě také z hlediska novodobých českých a československých dějin díky přelomovým událostem, které se v budově odehrály. Foto archiv Národního muzea

4 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Socialistická architektura za katedrou a v praxi Budova Federálního shromáždění je památníkem normalizace! takto kategoricky a zjevně nikoli jako sympatizant zmíněného objektu se před časem vyjádřil mediální odborník na historii architektury Zdeněk Lukeš. Projekt ovšem vznikl v roce 1966 (tedy před startem normalizace), ideově měl Foto Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980 být podporou obnovy parlamentarismu v tehdejším Československu, ovládaném komunistickou stranou, a kovový pylon před budovou měl nést plastiku připomínající Jana Palacha upřesnil na konferenci Křižovatky architektury Rostislav Švácha, naše nezpochybnitelná autorita pro moderní a soudobou architekturu, s tím, že zároveň má budova řadu pozoruhodných a dobově unikátních technických detailů. Už to naznačuje, kolik neznalosti, nepřesností, zavádějících zkratek, omylů a nedorozumění diskurs o české socialistické architektuře, tedy stavbách z období , přináší. Hlavně proto bylo toto období historie naší architektonické a urbanistické tvorby zvoleno jako téma 5. ročníku konference Křižovatky architektury. Ta se konala stylově právě ve Federálním shromáždění, dnes Nové budově Národního muzea. Foto Jakub Potůček Do budovy bývalého Federálního shromáždění zavítalo na 150 účastníků. Teorie a praxe Zbourat jako připomínku obecně odmítnuté dějinné epochy? Zachovat coby nenahraditelný historický doklad? A nejnaléhavěji: co s ní v praktickém, každodenním životě? Konference s názvem Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků absolutně platné odpovědi na tyto otázky nikoli překvapivě nepřinesla. Na řadu otázek konference odpovědi Foto Sbírka architektury, Muzeum umění Olomouc nepřinesla, nicméně přesvědčivě zdokumentovala, že ani zdaleka nejde o homogenní soubor staveb, naopak je velmi různorodý od funkcionalismu a sorely, přes mašinismus až k brutalismu a modernismu. A také to, že i v té době byla česká architektura součástí světového vývoje tohoto oboru. Jména jako Pleskot, Prager či Rajniš budila už tehdy pozornost ve světě a v některých případech možná díla jejich a dalších českých architektů posloužila jako vzor a inspirace za hranicemi. Zatímco v tomto ohledu mezi odborníky a poučenou veřejností žádné zvláštní rozpory nejsou, zcela jiné je to s praktickým přístupem ke stavbám ze zmíněného období. Zdá se, že na tomto poli se katedra, tedy akademická, vědecká i správní (památková péče) komunita, s praxí, tedy samosprávou, stavebníky a majiteli, moc neshodnou. První by zhusta a nejraději zachovali vše, a to bez jediného, byť sebemenšího zásahu. Druzí tváří v tvář realitě musejí zvažovat nejen rozměry historické a estetické. V životě českých měst je totiž ve hře podstatně více pochopitelně finance, majetkové vztahy, názory veřejnosti a potažmo samosprávy a zejména konkrétní potřeby obce či lokality, kde se socialistická stavba nachází.

5 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Doklad doby nebo důkaz zločinu? International je otrockou kopií moskevských stalinských mrakodrapů. V jejich pozadí snad byla nějaká poctivá myšlenka, International je ale pouhým ideologickým paskvilem. Budovu nestojí za to chránit, ochranu si zaslouží jen některé detaily jako doklady špičkového uměleckého řemesla, tvrdí architekt Michal Šourek, jehož MS atelier prováděl první porevoluční rekonstrukci této nejspíš nejznámější stavby z období tzv. sorely, tedy období socialistického realismu v české architektuře. Socialistický realismus ovšem nikdy nebyl jako styl či směr přesně definován, a to proto, aby ho komunistická strana mohla používat jako obušek proti nepohodlným dílům i lidem, ilustruje tehdejší poměry v umělecké tvorbě Šourek a jejich společensko-politické souvislosti. Město je text, prostor plný symbolů. Stavby a jejich uspořádání jsou prezentací jeho minulosti, upozorňuje Slavomíra Ferenčuhová z brněnské Masarykovy univerzity. Co ovšem dělat tehdy, kdy jde o doklady historie negativní, odmítané, nebo dokonce zločinné? Ferenčuhová poukazuje na Foto archiv MS architekti skutečnost, že praktické řešení tohoto problému má více podob. Ihned po dějinných zvratech se obvykle koná jakási dezinfekce městské krajiny, mizejí dobové názvy a pomníky, samotné stavby se někdy dokonce maskují (ohromné billboardy dlouhá léta zakrývaly varšavský stalinský Palác kultury) a samozřejmě také bourají to ovšem přináší spíše ekonomická praxe než společenské a politické důvody. Popsaný postup ovšem není univerzální. Například tradičně levicové Ostravsko si z tamní sorely udělalo oficiální architekturu (a současně všechny tamní promomateriály míjejí architekturu z období určitě cennějšího, let 60. a 70.). Postupem let se leckde sorelové budovy zase staly objektem komodifikace v cestovním ruchu. Ferenčuhová přitom upozornila, že takový marketingový přístup je důsledkem změn v interpretaci socialistické epochy dějin Česka. Mladší generace prostě negativní konotace s ní spjaté vnímá už spíše jen teoreticky. A do debat o osudech nejrůznějších staveb také ale postupem času stále více vstupuje teoretická fronta s tendencemi architektonické památky spíše zachovat. Někdy ovšem pozdě. Promeškaná kauza Uran Poprvé v životě jsem pocítila, co to je, být vydírána! takto emotivně uvedla své vystoupení na konferenci Hana Moudrá, starostka České Lípy. Oč šlo a jde? O vskutku unikátní a pozoruhodnou stavbu socialistického obchodního domu Uran, dílo architekta Emila Přikryla. Uran stále slouží původnímu účelu, ovšem nikoli optimálně, jeho majitel ho proto chce nechat zbourat a nahradit modernější a době více odpovídající stavbou. Zveřejnění takového záměru ovšem vedlo k vytvoření hnutí historiků, architektů a občanských aktivistů pro jeho záchranu a všichni se obraceli hlavně na samosprávu. Majitel ovšem v té chvíli měl v ruce demoliční výměr! konstatovala českolipská první dáma. Ať už explicitně či nepřímo z jejího expozé vyplynuly dvě základní výtky vůči teoretické frontě i státu. Co je hodno záchrany (a Uran, byť dnes zpotvořený reklamní výzdobou, určitě je), má být už dávno zmapováno (pak by k zmíněné situaci nemohlo dojít), a pokud stát trvá na ochraně té či oné stavby, musí jejich majitele podpořit (rozuměj materiálně): Něco po majitelích chceme, musíme jim tedy také pro splnění našich požadavků vytvořit podmínky! Foto archiv MS architekti Foto archiv OS Obzor Lesná Foto archiv města Česká Lípa

6 NA KONFERENCI ZAZNĚLO Majitel není zločinec Musíme se zbavit předsudku, že majitel je nějaký darebák! trochu z jiné strany na kauzu Uran navázal Cyril Vltavský z magistrátu města Ostravy. Tedy jeden z těch, kteří podobné problémy řeší v praktickém životě, v konkrétních společenských a hospodářských podmínkách, nikoli v přednáškových sálech. Hlavní ostravský architekt určitě i proto zdůraznil význam spolupráce města či státu s majiteli a nutnost hledat pro každý chráněný objekt novou, udržitelnou funkci. Zároveň také trochu zlomyslně navrhl, aby se u staveb, které podle teoretiků prošly nevhodnou přestavbou, uváděla nejen jména původních autorů, ale také architektů, kteří stojí právě za takovou rekonstrukcí, za niž je vina standardně svalována na majitele, stát či obec. Odjinud upozornila na problém vnímání ochrany architektury socialistické epochy Jana Dvořáková Foto archiv města Ostravy z Ministerstva kultury: Ochrana se prosazuje obtížně, veřejnost totiž tyto objekty nevnímá jako dostatečně staré. U budov, které vznikly před dvěma a více stoletími, je argumentem pro zachování už samotná jejich existence, fakt, že přetrvaly. Tento aspekt či argument ale v těchto případech schází. Státní správa a samospráva se s problematikou ochrany staveb z uvedeného období zjevně bude potýkat ještě dlouho. Bude zajímavé sledovat, jak se vyrovnají se zmíněným Uranem. Majitel, jaksi v intencích výroku C. Vltavského, jakkoli by už mohl bourat, totiž s demolicí zatím vyčkává. Betonáři pro dobrou věc Architektura let je zjevně živé téma. Na konferenci to dokazovaly nejen příspěvky přednášejících, ale i zcela zaplněné auditorium, které na rozdíl od jiných podobných akcí vydrželo na svých místech do poslední chvíle. Mezi návštěvníky převládali představitelé památkové péče, samosprávy a také architekti, český development bohužel absentoval. Aktuálnost tématu dokazoval i sice nevelký, ale výmluvný seznam sponzorů, bez nichž se podobné akce neobejdou. V první řadě Křižovatky architektury letos stejně jako loni podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Náměstkyně Anna Matoušková také ve svém vystoupení zdůraznila, že ochrana architektonického dědictví, jakožto důležitého pramenu poznávání naší historie, je výsostnou záležitostí a odpovědností státu a je dobré, že ministerstvo do ní zahrnuje i podporu odborné diskuse. Ještě více uznání zaslouží druhý partner akce, společnost Beton Brož. Ta v duchu tradic měla v průběhu konference možnost užít si svou hvězdnou chvíli, nicméně nadhled a humor prezentace pozoruhodného sortimentu firmy svědčil o tom, že zjevně prosperitním Moravanům šlo evidentně více o podporu dobré věci než o utilitární prezentaci firmy. Postoje odborníků i veřejnosti k tak složitým a komplikovaným jevům, jakým nesporně je i česká architektura socialistické éry, se tvoří i na takových fórech, jakým byly letošní Křižovatky architektury. Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra ŘEKLI O NÁS V posledních letech se nám nabízí stále více důkazů o tom, že česká společnost nevnímá památky pouze jako starožitnosti, jako doklady spojené s dávnou minulostí. Obecné chápání toho, co má být součástí naší hmotné historické paměti, již vzalo na milost donedávna památkářsky podceňované 19. stol., učí se vnímat dědictví 1. pol. 20. stol. a je stále více připravené na přijímání faktu, že součástí památkového fondu musí být i objekty svázané s obdobím chronologicky vymezeným intervalem Zatímco zařazování movitých hmotných historických pramenů z období socialismu do legislativou uchopeného fondu našeho kulturního dědictví, jemuž se poměrně systematicky věnují naše muzea, probíhá stranou zájmu široké veřejnosti, je tomu v případě obohacování památkového fondu o nemovitosti svázané s 2. pol. 20. stol. zcela jinak. Otázka, jak z pohledu státní památkové péče přistupovat k architektonickému dědictví éry socialismu, resonuje veřejným prostorem stále intenzivněji a je spojena s ostrými názorovými střety i četným tápáním. To, že byl letošní ročník odborné konference Křižovatky architektury věnován právě architektuře období socialismu, je třeba ocenit jako pohotovou reakci na tuto skutečnost. Ministerstvo kultury si je vědomo toho, že o otázce rozšiřování památkového fondu o segment architektonické produkce 2. poloviny 20. stol. je třeba vést široký mezioborový diskurs. Proto se na přípravě konference podílelo nejen věcně, ale také finančně, proto též iniciovalo participaci svých příspěvkových organizací (Národní památkový ústav a Národní muzeum) na její přípravě a průběhu. Děkuji pořadateli konference i všem ostatním, kteří se o letošní Křižovatky zasloužili, děkuji všem, kteří se konference zúčastnili a nakonec vyslovuji i dík všem těm, kteří dál povedou korektní a konstruktivní dialog nad tématem, které 5. ročník Křižovatek architektury otevřel do nových dimenzí. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně kultury

7 MICHAL ACHREMENKO v Brně pro to má vysvětlení stavba je vnímána jako ošklivá, protože je spojována s mi- Praha Rozhodně to není líbivá stavba. Ale je vynikající nulostí a touhou se od ní odříznout. Architektura tohoto a od mimořádně talentovaného architekta, říká historik architektury Rostislav symbol nechtěné minulosti období je odmítána spíše jako Švácha a má na mysli obchodní dům Uran v České Lítě. Její odstraňování je sou- než kvůli své estetické hodnopě z roku 1983, který jménem částí čištění městské krajiny, kam patří i přejmenová- České komory architektů bojuje za jeho záchranu. vání ulic a odstraňování soch To nejde jednoduše vysvětlit. Lidé se musí sami čuhová. a památníků, uvedla Feren- vzdělávat, číst knihy o architektuře a zjistit, že ten ateliér Položíme-li lidem otázku, SIAL, jmenovitě architekt Emil Přikryl (autor projektu Obecně platná Uranu), byl významný. To nikomu za pár vteřin nevysvět- definice socialistického realismu neexistovala. líte, dodal Švácha, který se zúčastnil konference Křižovatky architektury. rafinované politické Pojem sloužil jen jako Obchodní dům Uran však zadání. bude mít asi smůlu. Žádost o jeho prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultu- rekonstrukce hotelu Internacionál Ing. Arch. Michal Šourek, autor ry nebyla zatím vyřízena, vše ale nasvědčuje jejímu zamítnutí. Zatím v něm sídlí vietnamská tržnice a současný česká architektura éry socia- co si představují pod pojmem majitel chce dům zbourat a lismu, téměř každý odpoví, postavit na jeho místě novou panelák. Ale na příkladu několika významných staveb se nákupní galerii. Přitom neofunkcionalistický Uran je můžeme přesvědčit, že čeští nejpublikovanější stavbou architekti se v letech 1948 až České Lípy v architektonických časopisech. špičkovým výkonům, a reali dokázali vybičovat ke Štěstí, že se dostaly pod památkovou ochranu, má jen referovaly prestižní evropské zovali tak stavby, o kterých mizivý počet staveb z tohoto architektonické publikace, období. Mezi nimi je například pražský obchodní dům rodní galerie v Praze. uvedl Jakub Potůček z Ná- Máj, budova Federálního To, že nějaká budova shromáždění a také dejvický vznikla v totalitních podmínkách, určitě neznamená, že je hotel Internacionál. Problém, který naznačil architekt Přibyl, platí obecně. Laická ve až 1989 vznikala zajímavá automaticky špatná. I v letech řejnost nemá podklady, vzdělání a informace, aby si na ardova Federálního shromáždě- architektonická díla. Jistě také proto, že jejich autoři režimem nastavená pravidla často nerespektovali, řekla Na- Když se stavba dostane do dějin ďa Goryczová, generální ředitelka Národního památkového ústavu. (architektury), nezáleží na tom, jestli je hezká nebo ošklivá, profesor PhDr. Rostislav Švácha, V hlavním městě se nachází Ústav dějin umění AV ČR hned několik kandidátů na zápis do seznamu památek. Po právu se na něm ocitla už buchitekturu tohoto období ní v Praze u Václavského náměstí, navzdory tomu, že ji ve- utvořila názor a ignorují ho i lidé, v jejichž moci je o osudu řejnost v anketě označila za cenné památky rozhodovat. nejošklivější českou stavbu. Magistra Slavomíra Ferenčuhová z Fakulty sociálních dí: Když se stavba dostala do Rostislav Švácha však tvr- studií Masarykovy univerzity světových dějin architektury, OSTRAVSKÝ OBLOUK. Inspirace renesancí a sovětským vzorem. Foto: VLP/Pavel Sonek tak nezáleží na tom, jestli je hezká nebo ošklivá. O jejím významu svědčí časté citace ve světové odborné literatuře. Jejím autorem je Karel Prager a hlavní koncepcí je dům na domě. Stavba obsahuje některá unikátní technická řešení, jako například skleněná zavěšená stěna směrem k Národnímu muzeu, takzvaná terčovka skla drží pohromadě jen kovové terče a svého času to byla v Evropě největší stavba, která tuto technologii využila. Zdeněk Lukeš, teoretik a popularizátor architektury, ji označil za pamětník normalizace. To si ovšem neuvědomil, že projekt vyhrál soutěž už v roce 1966, kdy o nějaké normalizaci ještě nebyla ani řeč, upozornil Švácha. Jediným ústupkem architekta vůči režimu bylo neumístění sochy Plamenonosiče na pylon URAN. Architektonicky cenná budova v České Lípě se památkové ochrany asi nedočká Foto: VLP před budovou, která byla poctou Janu Palachovi. postavený v letech 1970 až 1972 mátek) a třeba ambasáda v jako například ve Frýdku ňovaný obchodní dům Máj ském seznamu kulturních pa- Vítkovice) a sportovní haly V Praze najdeme příkladů a oceňovaný i ve světovém Brazílii. Místku. Celkem je vytipováno architektury s rudou měřítku. Dále pak Dům ČKD Nejpopulárnější stavbou 3414 objektů, z nichž jen 88 bylo zatím uznáno za památko- hvězdou samozřejmě víc. Je autorů Aleny a Jana Šrámkových Na můstku, který mimo tědu, ale představitele této éry vé. socialistické éry je věž na Ješ- to například sídliště Solidarita ve Strašnicích, Ústav jiné zdařile dokazuje, že i ve najdeme po celé republice, a to Při této úvaze, zda statut makromolekulární chemie od starší budově lze provozovat i v malých obcích, jako například tělocvičnu v Němčicích hraje hlavní roli pohled z bu- památky přiznat či nikoliv, Karla Pragera, budova bývalého Strojimportu v Praze 10, Poměrně volnou ruku měli na Hané, jinde, v Ostravě a doucnosti. Co o nás ta která obchod. hotel Interkontinental (kvůli naopak čeští architekti při Ostrově nad Ohří, jsou to celá stavba vypovídá? pohledovému betonu zařazovaný ke směru brutalismu). venských velvyslanectví ve záchraně sídliště Lesná v Brnulost zajímat, o stavby, které projektování budov českoslo- sídliště. Právě nyní se jedná o Veřejnost by se měla o mi- Podle odborníků je ale škoda, světě. Například Obchodní ně a jeho prohlášení za památkovou zónu. nátěru hodnotné. A protože jsou navzdory ideologickému že současný vlastník hotelu zastupitelství v Sofii, ambasáda v Londýně (cena za nej- Mnoho solitérních staveb je mnohým z nich hrozí záhuba, hrubý beton natřel barvou. Patří sem i obchodní dům hezčí neanglickou stavbu na roztroušeno po celém území měly by se alespoň podrobně Kotva manželů Věry a Vladimíra Machoninových, zmi- Stockholmu (ta je na švéd- nádražní budovy (Havířov, nezbude už vůbec území Velké Británie), ve republiky. Jsou to mnohdy dokumentovat. Jinak po nás nic. NEJHEZČÍ.Jedna z mála všeobecně kladně přijímaných. Foto: VLP Miroslav Hanuš a herci na první čtené zkoušce POD OCHRANOU.Bývalý obchodní dům Máj. Foto: VLP/Vladimír Šťastný NEJOŠKLIVĚJŠÍ. Budova bývalého Federálního shromáždění je odmítána. Foto VLP/Vladimír Šťastný Režisér Miroslav Hanuš připravuje v Divadle ABC vlastní adaptaci nejnovějšího románu oblíbeného amerického autora Roberta Fulghuma plnou tance, písní a moudré nostalgie Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Zkoušení je zatím dost netradiční. Někteří herci mají totiž role, ve kterých nebudou mluvit, ale jen tančit. Tančit argentinské tango se už od první zkoušky učí všichni herci. Inscenací Drž mě pevně, miluj mě zlehka Městská divadla pražská navazují na dramaturgickou linku takzvaných muzikálů pro činoherce, počítá se i s živou kapelou, takže příznivci hudebního divadla si jistě přijdou na své. Česká premiéra proběhne za účasti Roberta Fulghuma 8. června v Divadle ABC. Miroslav Hanuš má rád výzvy, a tak se s chutí pouští do tzv. nerealizovatelných projektů. Takovým dobrodružstvím je pro něj i převedení knihy o vášni baví ho i mezilidské vztahy v něm. Inspiroval se také vlastním zážitkem z mi- Podle Miroslava Hanuše má román Roberta Fulghuma atmosféru a potenciál, pro tanec a především pro tango. Příběh se odehrává v tančírně Century, kde longů, což jsou večery, kde se setkávají tanečníci tanga, kteří spolu tančí, aniž se setkáme s množstvím zajímavých charakterů, lidí, kteří přijali tanec nejen by se znali: Jsou to docela obyčejní lidé věnující se něčemu tichému, erotickému, je to vlastně taková uznávaná nevěra, zvláštní svět. jako součást svého života, ale dokonce jako životní filozofii. Hanuš si s postavami pohrává, a kromě těch existujících v knize přidává i různé postavy odkazující na jiná dramatická díla. Na scéně se objeví i alter ego samotného autora Roberta Fulghuma a jeho ženy, malířky Willow Baderové. nislav Fiaer a Lubomír Lipský, který 19. dubna oslaví devadesáté Hlavní roli ztvární Jiří Hána. Na jevišti se v jedné roli budou alternovat také Sta- narozeniny. P A R L A M E N T V L Á D A S A M O S P R Á V A MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Mediální kampaň probíhala na stránkách odborných titulů a odborných webových portálů. Celkem bylo publikováno více než 40 mediálních výstupů. O konferenci informoval také zpravodajský televizní kanál ČT24. Hodnota mediální a PR kampaně dosáhla téměř Kč. 12 PUBLICISTIKA deník úterý 25. června 2013 odborné webové portály Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. Zaslouží si památkovou ochranu? Kolem staveb z období 1948 až 1989 chodíme nevšímavě a spíše jsme nakloněni věřit tomu, že se nám nelíbí. Bez ohledu na to, že některé z nich jsou už cennými památkami, byť oficiálně tento status nemají. A bohužel asi mít nikdy nebudou. Jen málo z nich má to štěstí. Pražský výběr M Ě S T S K Á D I V A D L A P R A Ž S K Á Adaptace románu Roberta Fulghuma na prknech Divadla ABC odborné tituly 52 Generální partner: HLAVNÍ partner: PARTNEŘI: Hlavní mediální partner a spoluorganizátor: ZÁŠTITA: Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky Mediální partneři: Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

8 kontakt: Bc. Eva Pácaltová, manažerka projektu tel.: ABF, a.s. Mimoňská 645/2a Praha 9 - Prosek

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2012

YOUNG ARCHITECT AWARD 2012 YOUNG ARCHITECT AWARD 2012 cena pro mladé a začínající architekty Vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží energie. Soutěž

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015 ROZPIS ZÁVODU Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT V PRAZE ve spolupráci s VŠTJ Stavební fakulta pořádá 63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU a 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod.

Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod. Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod.) Program zasedání: 1. Zahájení, schválení navrženého programu 2. Představení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR. 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci. Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014

Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR. 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci. Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014 Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR 20. 21. 10. 2014 v Oblastní galerii v Liberci Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014 Přivítání účastníků, čestných hostů a úvodní slovo: Mgr. Jiří Jůza PhD.,

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

Rezidence PARK KAVČÍ HORY

Rezidence PARK KAVČÍ HORY CENTRAL GROUP a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 146. jednání Sboru expertů

Zápis ze 146. jednání Sboru expertů Zápis ze 146. jednání Sboru expertů 3. 12. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Obnova památek a historických církevních staveb 24. 4. 2012. Závěry z průzkumů spokojenosti mezi návštěvníky konference

Obnova památek a historických církevních staveb 24. 4. 2012. Závěry z průzkumů spokojenosti mezi návštěvníky konference Obnova památek a historických církevních staveb 24. 4. 2012 Závěry z průzkumů spokojenosti mezi návštěvníky konference ÚVOD 2 Účelem průzkumu bylo zjistit spokojenost, náměty a připomínky návštěvníků odborné

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012 www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 17. 20. srpna 2014 XXI.

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů

Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů Datum: 25. 1. 2016 Místo: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno 601 90 Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: T. Mejzlík, M. Fiedlerová, J. Kořínková,

Více

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax 220560221, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz ALMA MATER: http://www.radavs.cz Z á z n a m z 2. zasedání sněmu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Příspěvky konference v mnohém

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA Historie bývalé budovy Pražské burzy bývalé budovy Federálního shromáždění a bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa Z dějin Federálního shromáždění zasedání Sněmovny národů v 70.

Více

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací místnost Klub Čas zasedání:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

Právní stav RVVI Aspekty hodnocení vědy

Právní stav RVVI Aspekty hodnocení vědy Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-XXXVII Právní stav RVVI Aspekty hodnocení vědy 24.1.2013 Záznam z XXXVII. Akademického fóra http://jcmf.cz/osov

Více

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Výroční zpráva Divadlo Orlík (Studio Hrdinů) 2011 Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Úvodní slovo...3 Fotodokumentace Divadlo Orlík 2011.....4 Konkrétní veřejné výstupy 2011.....5 Rozvaha

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky Jazykovědné sdružení České republiky Letenská 4, 118 51 Praha 1 tel.: 225 391 438 http://jazykovednesdruzeni.cz/ kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného

Více