ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Ivana Severová Školní rok: Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

2 Obsah: ÚVOD 3 1. HISTORIE A SOUČASNOST TYPOLOGIE HIPPOKRAT JUNG MBTI 4 2. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ TEST VÝSLEDEK TESTU 6 3. ZÁVĚR 6 LITERATURA 8 2

3 Úvod Typologii člověka, jako téma absolventské práce, jsme si vybrala proto, že vědy jakou je i psychologie, tedy zkoumání nás samých, mě velice lákají. Hlavním cílem mé práce je vás seznámit se základními typy temperamentu. Od základních dělení osobností od řeckého lékaře Hippokrata až po dvojici žen, Katharine Cook Briggs a Isabel Briggs Meyers rozvíjející Jungovu teorii. Ke všem těmto teoriím jsou vytvořeny testy, které jsou používány po celém světě. Hlavním důvodem využívání není zjištění vašich schopností, jako je to u IQ testů. Naopak, tyto testy vás nerozdělují na podprůměrné, průměrné či nadprůměrné osoby. Rozdělují vás do sobě rovných skupin. Ani jedna není horší či lepší. 1. Historie a současnost typologie 1.1. Hippokrat Počátky typologie začal zkoumat lékař ze starověkého Řecka, jehož jméno je Hippokrat. Rozdělil ji na čtyři temperamenty podle převažujících tekutin, které odpovídali živlům: vzduchu (sangvinik), vodě (flegmatik), ohni (cholerik) a zemi (melancholik). Tyto čtyři temperamenty mají i svoje specifické vlastnosti a jelikož je jich hodně vypsala jsem vám ty nejdůležitějších ke každému ve dvou větách. Sangvinik má tolik pozitivní energie, že nakazí i své okolí. Lidé se s ním nenudí jsou tedy velice oblíbení v kolektivu. Jeho největší slabinou je, že neumí naslouchat lidem a že nejsou schopni udržet tajemství. V Hippokratově teorii je přirovnán k životodárné krvi. 3

4 Sliz a hlen je zodpovědný za povahu flegmatika, která se jeví jinak než-li je. Lidé si myslí, že nemají svůj názor na věc, ale opak je pravdou. Razantně si za svým názorem stojí, ale nemají potřebu ho nahlas vyslovit. Za cholerikovu nestálou povahu, která je chvíli výbušná chvíli, jako mílius může žluč. A tzv. černá žluč je melancholika vyznačujícího se jako tichého a přemýšlivého člověka, který se svému okolí většinou jeví, jako přecitlivělí. Na druhou stranu i přes jeho přecitlivělost si ho lidé volí za přítele kvůli jeho naslouchavé povaze, je tedy ve společnosti vnímán jako vrba Jung Další teorie typologie, která byla v pozdějších letech rozvinuta je teorie Carla Gustava Junga, která rozděluje osobnost na dva základní typy. Introvert a extrovert, jak všichni dobře víte, introverta znají všichni, jako člověka zabývajícího se svým vlastním vnitřním životem, ale to není vše. Protože introvert je také velice vnímavý pozorovatel, přemýšlivý, má sklony k mlčenlivosti, je často ve společnosti, stejně jako melancholik, vnímán jako tzv. vrba, tedy jinak řečeno, člověk, kterému se hodně lidé svěřují. Rozdílným a už zmíněným druhým typem je extrovert, který žije ve společnosti. Neboli člověk žijící navenek, citováno z wikipedie.cz. Snadno komunikuje s lidmi a dokáže udržovat, jakoukoliv konverzaci (dokonce i nudnou či o ničem) MBTI Jungova teorie či Hippokratova se sice využívá dodnes, ale není natolik dokonalá, aby se dalo říct, že když jste cholerik musíte mít dané vlastnosti a chování, které se k tomuto temperamentu přiřazují. A proto Katharine cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Meyers nezávisle na Jungovo teorii začaly rozvíjet typy osobností. MBTI je založeno na osmi preferencích, které jsou ve čtyřech skupinách. První skupinou je Aktivizace (orientace, reagování), do které zapadají první dvě rozdílné preference a to jsou Extroverze (značení E jako extroversion) a Introverze (I 4

5 introversie). Druhou skupinou je získávání informací (získávání dat), smysly (S sensing) a Intuice (N intuition). Třetí skupinoiu je Rozhodování (zpracovávání dat), myšlení (T thinking) a cítění (F feeling). A poslední tedy čtvrtou skupinou Životní styl (preference problémů), vsuzování (J judgiing) a vnímání (P perceiving). Z těchto osmi preferencí se vyberou čtyři podle vašeho typu, vždy jedna ze dvojice ve skupině. Po té tvoří čtveřice preferencí název typu osobnosti. Například mezi charakteristické profese (specializaci) typu INTP je architekt a jeho jedinečnou vlastností je logické uvažování. Z této čtveřice preferencí zjistíte do jaké temperamentní skupiny patříte. První skupinou je NT, což je název pro první typ temperamentu, který je označován jako prométheovský (INTP, INTJ, ENTJ, ENTP). NF označován jako apollonský typ (INFP, INFJ, ENFJ, ENFP). SP označováno jako dionýsovský (ESFP, ESTP, ISTP, ISFP). A nebo, jako vždy, poslední skoro by se dalo říct magické číslovky, čtvrté skupiny s názvem SJ a označením epimétheovský (ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ). 2. Testování žáků 2.1. Test Jelikož, jak jsme se zmínila, jsou ke všem těmto teoriím testy, rozhodla jsem se vybrat si skupinu žáků, abych je otestovala. Pracovala jsem s 15 žáky z 9.a. Mohla jsem si sice vybrat i mladší jedince, ale myslím si, že se v ranném věku nedokážou ve svém já vyznat. Testem byl nejrozšířenější a podle mě i nejlépe rozvinutý test MBTI. Testy byly dva. Jeden jednoduší a druhý složitější. Tímto jsem porovnala jestli oba testy budou mít shodný výsledek, stejný typ temperamentu i přes to, že jeden je jen povrchový a ten druhý hloubkový (test1 příloha1, test2 příloha 1.). Poté byl vyplněn dotazník (příloha 2), kterým jsem chtěla zjistit, jaký mají žáci názor na testy MBTI. 5

6 2.2. Výsledek testu Po vyplnění testů jsem udělala vyhodnocení. Patnáct testovaných žáků jsem podrobila testu číslo jedna. Začali jsme povrchovým testem, ve kterém zapadá 6 osob do apollónského typu. A do typu prométheovského, dionýsovského a epimetheovského vždy po třech osobách. Testované žáky s testy číslo jedna jsem podrobila i testem č.2. I přes to, že tyto dva testy jsou na stejné bázi, neboli spíše myšlení MBTI, druhý test se od prvního lišil. V tomto testu bylo sedm osob typu apollónského. V typu epimetheovském bylo osob pět. Dva v typu prométheovském. A jen po jedné osůbce v typu dionýsovském. A jak už jsem se zmínila testy se lišily. Šesti lidem se testy neshodují. A zbytku tedy devíti osobám ze skupiny ano. Napadala mě otázka, jak je to možné? Když tyto testy jsou přece MBTI, tedy podle výzkumu dvou slavných žen velmi účinné. Uvědomila jsme si, že první test, tedy ten povrchový se žákům hůře vyplňoval než test hloubkový, ve kterém pouze vybírali z nabízených možností. Názory na tyto testy jsem zjistila v anketě (příloha 3). 60% osob si myslí, že tyto testy jsou vhodné při hledání zaměstnance do firem už kvůli tomu, že se zjistí vlastnosti a způsob chování a zbylých 40% zastává opačný názor, protože si myslí, že by zájemce mohl lhát či, že zaměstnanci se mají přijímat podle vzdělání. Při hledání partnera zastává 80% tedy většina názor, že tyto testy k hledání partnera jsou nevhodné, protože si myslí, že by měli partnera napřed poznat než mu dávat nějaký test. A zbylých 20% se rozhodli zvolit druhou odpověď tedy ano ze stejných důvodů, jako při hledání zaměstnání. Na otázku co si myslí o testech MBTI odpověděli testované osoby takto: osmi lidem tyto testy přijdou dobré, zbytek testované skupiny zastávají jiný názor. 3. Závěr Vzhledem k tomu, že jsem zmínila názory mé testované skupiny bylo by dobré říci i ten můj. Podle mě jsou tyto testy užitečné, ale i přes to si myslím, že toto škatulkování není sto procentní. Podle mne je věda okolo naší duše tedy psychologie, 6

7 teprve v polovině cesty. Ale má tato cesta konce? Bohužel na tuto otázku není odpověď, protože svět nám přináší nové a nové věci. Naše duše je jako vesmír. Má plno součástek, které se musí složit. Když už si myslíme, že je úplný, nalezneme novou součástku, která naše dřívější, podle nás už dokonalá, mínění rozruší. Tím pádem vše začíná od začátku a zjišťujeme, že věda, kterou zkoumáme není stále u konce. Podle mě je to takto i s naší duší. Vědci jí zkoumají, ale nejsou stále u konce. I přes tyto všechny zádrhely jsou vědy, které vědci zkoumají k něčemu dobré. Mohou pomoci lidem, kteří mají problémy se svojí duší. 7

8 Literatura ČAKRT, Michal: Typologie osobnosti, 1. vydání, Praha, Nakladatelství Management Press 2008, ISBN JOSEF, Miroslav: Carl Gustav Jung, citace , přístup z internetu: BLADE, Luckas: Myers Briggs Type Indicator, citace , přístup z internetu: JOSEF, Miroslav: Temperament, citace , přístup z internetu: 8

9 Přílohy Příloha 1 Skupina Aktivizace (Orientace reagování) Získávání informací (Získávání dat) Charakteristika Zaměření na svět lidí, mají mnoho přátel, mluví více než poslouchají, vlídní. (-) Otálení se záležitostmi vyžadující soustředění Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rádi věci promýšlejí, dobří posluchači, rezervovaní (-) Otálení se záležitostmi vyžadující styk s lidmi Zaměření na současnost, hmatatelné výsledky, fakta; nedůvěřující intuici, nemilující nové problémy, soustavně pracující, držící se při zemi (-) Problémy při pohledech do budoucna, formulaci koncepcí Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti, modely, ideje, teorie; často myslí najednou na více věcí, raději dávají obecné odpovědi, nerespektují zaběhané postupy, mají rozvinutou fantazii (-) Zanedbávání detailů Rozhodování logické, lépe si pamatují čísla a obrazy než jména a tváře, neosobní, zaměření na výkon, preferují pravdu před dohodou Rozhodování (-) Problémy se vztahy na pracovišti (Zpracování dat) Rozhodování podle pocitů a vlastních hodnot, zájem o druhé, preferují harmonii před pravdou, empatičtí (-) Hůře řeší neosobní problémy Rádi plánují, organizují, dělají věci důkladně, včas (uzavřené problémy) Životní styl (-) Odkládají odpočinek (Preference problémů) Flexibilní, spontánní, neplánují, odkládají rozhodnutí, milují neznámo (otevřené problémy) (-) Odkládají závazná rozhodnutí a plánování Příloha 2 1. Raději: a) řešíte nový a komplikovaný problém b) pracujete na něčem, co jste již dělali dříve 2. Rádi: a) pracujete sami v tichém prostředí b) jste tam, kde se "něco děje" 9

10 3. Při posuzování jiných se řídíte spíše: a) zákonitostmi než okamžitými okolnostmi b) okolnostmi než trvalými zákonitostmi 4. Máte sklon vybírat si: a) spíše pečlivě b) poněkud impulzivně 5. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: a) s několika málo lidmi, které dobře znáte b) s více lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne 6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše: a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku b) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě 7. Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout nového asistenta. Co byste pro přijetí považoval/a za důležitější? a) jaký to bude člověk, jak se naše osobnosti shodnou a budou se doplňovat b) zda bude soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi 8. Když na něčem pracujete: a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny 9. Na večírcích, ve společnosti: a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte b) odcházíte co nejdřív, zdržíte se jenom, abyste neurazil, protože vás to vyčerpává 10. Zajímá vás více: a) to, co bylo a co je nyní b) co může být 11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte: a) vztáhnout to na vlastní zkušenost a porovnávat, zda to odpovídá b) hodnotit a analyzovat danou situaci 12. Když na něčem pracujete, jste raději: a) když máte přehled a udržujete věci pod kontrolou b) můžete zkoušet různé možnosti 10

11 13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: a) to považujte za rušení b) nevadí vám ho zvednout 14. Je horší: a) "mít hlavu v oblacích" b) "držet se při zemi" 15. Ve vztahu k ostatním jste spíše: a) objektivní b) osobní 16. Vadí vám více, když: a) je více věcí rozpracovaných b) už je všechno hotovo 17. Když někam telefonujte nebo něco vyřizujete: a) nebojíte se, že na něco zapomenete b) připravíte si, co budete říkat 18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné a) vidět věci v "širším rámci" b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace 19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše: a) analytický typ b) empatický typ (umí se vcítit do situace druhých) 20. Často: a) když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit b) neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte 21. Ve společnosti jiných lidí spíše: a) začínáte rozhovor sami b) přenecháváte iniciativu druhým 22. Když pracujte na přidělené práci, máte tendenci k: a) plynulé a nepřetržité práci b) nárazové práci s velkými výdeji energie a následnými "pauzami" 11

12 23. V jaké situaci se cítíte lépe: a) přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem b) proměnlivé, ne zcela strukturované, s překvapeními 24. Je horší: a) být nespravedlivý b) nemít slitování 25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše: a) smysl pro realitu, fakta b) představivost, ideje 26. Když zazvoní telefon: a) spěcháte, abyste jej zvedli první b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný 27. Moje jednání vede a řídí více: a) hlas rozum b) hlas srdce 28. Více obdivu si zaslouží schopnost: a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je 29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: a) se pro ni nadchnete b) raději o ni hloubáte trochu déle 30. Řekli byste, že jste spíše: a) důvtipní b) praktičtí 31. Raději slyšíte: a) konečný a neměnný výrok b) zkusmý a předběžný výrok 32. Je vetší chyba být: a) tolerantní a smířlivý b) nekompromisní a kritičtí 33. Jste spíše: a) ranní ptáče b) noční sova 12

13 34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé: a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady b) prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi 35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se: a) idejemi, principy, myšlenkami b) lidmi, osobami, aktéry 36. O víkendech máte tendenci: a) plánovat, co budete dělat b) necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí 37. Při jednáních máte sklon: a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit 38. Když něco čtete, obvykle: a) se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno b) čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům 39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často: a) se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací b) jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici 40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde: a) byste měli práci s intelektuální motivací b) byste byli zaujati jejími cíli a posláním 41. Co vám imponuje více: a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování b) dobré, harmonické mezilidské vztahy 42. V písemném projevu dáváte přednost: a) věcnému stylu b) obraznému, metaforickému stylu 43. U dveří náhle zvoní zazvoní zvonek. Jste spíše: a) podrážděni, koho k vám zase "čerti nesou" b) potěšeni, že se na vás přišel někdo podívat 13

14 44. Dáváte přednost tomu: a) nechat věci, aby se samy nějak dostavily b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno 45. Charakterizují vás spíše: a) četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi 46. Cítíte se zpravidla lépe: a) po konečném rozhodnutí b) když jsou věci ještě otevřeny 47. Spolehnete se spíše na svou: a) zkušenost b) intuici a tušení 48. Jste si jistější: a) při logických úsudcích typu: správné nesprávné b) při hodnotových soudek typu: dobré - špatné Příloha 3 Anketa 1.) Myslíš si, že se dají MBTI testy využívat pro: a) pro přijímání zaměstnanců ANO NE b) pro hledání partnera/ky ANO NE 2.) Co si myslíš o testech MBTI a) Jsou dobré, protože slouží k zjištění našich povah. b) Jsou špatné, protože k ničemu nejsou. c) Zastávám jiný názor. 14

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator eský svaz orientačního běhu Zátopkova 2/100, P.S.40, 160 17 PRAHA 6, tel./fax: 220 513 295 http://www.orient acnibeh.cz, e -mail: csob@cstv.cz Výběr dorostu ČR v OB Myers-Briggs Type Indicator Test osobnostního

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

TYPOLOGIE OSOBNOSTI OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

TYPOLOGIE OSOBNOSTI OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK TYPOLOGIE OSOBNOSTI OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK Zdroj: Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Vydání 1. (3. dotisk), Praha 2000 Vaše osobnost je to, co jste vy sami. Lidé mívají shodné

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2013 Ondřej Skála Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Využití

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. nmnobr Studijní text byl vypracován v rámci projektu Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách / CZ.1.07/1.3.09/01.0004. Tento projekt je spolufinancován

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce

Více

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text KAPITOLA 5. MBTI test a jeho vyuţití. A/ Vymezení pojmu B/ Historický vývoj aneb odkaz C. G. Junga C/ Systém MBTI testu D/ Praktické vyuţití Cílem

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Profil manažera Bakalářská práce

Profil manažera Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav práva a humanitních věd Profil manažera Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková Vypracoval: Lukáš Galousek

Více

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research

Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research 21 Working Paper Institute of Interdisciplinary Research Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Temperament Reakce lidí v životních situacích různá, dáno odlišností tzv. temperamentu spíše vrozený závisí na zděděných vlastnostech nervové

Temperament Reakce lidí v životních situacích různá, dáno odlišností tzv. temperamentu spíše vrozený závisí na zděděných vlastnostech nervové Temperament Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_07 Tématický celek: Člověk Autor: PaedDr. Helena Stejskalová Datum:

Více

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka.

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. OSOBNOST Co je osobnost? Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku Otázka: Osobnost - společenskovědný základ Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tereza Malzová Teorie schopnosti Osobnost uspořádaný systém psychických a fyziologických funkcí v neustálé interakci

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Lucie Matoušková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Centrum školského managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ředitelé škol podle typologie

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti

Mezilidské vztahy na pracovišti Mezilidské vztahy na pracovišti Mgr. et Ing. Soňa Plháková Městská knihovna Havířov, 11. dubna 2016 O čem to bude? Vztahy na pracovišti a co je propojuje? Jsme spíše stejní nebo spíše rozdílní? Co vztahy

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

POZORnost (prosexie) 4. přednáška

POZORnost (prosexie) 4. přednáška POZORnost (prosexie) 4. přednáška Co je pozornost? Pozornost umožňuje lidem monitorovat vnější i vnitřní prostředí a vybírat z něj pouze ty podněty, které si v daném okamžiku přejí nebo potřebují uvědomit,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Řízení kariéry Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Vypracovala: Eva Blechová Brno 2011 Poděkování Touto

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Veřejná politika a lidské zdroje: Personální management a organizační rozvoj Analýza organizace z pohledu jungovské

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH ROZVOJE MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ Obsah Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ vii VII VII vod 1 Kapitola 1 Manipulace s lidmi obecnï 3 Kapitola 2 SystÈmy a jejich ch p nì 5 Kapitola 3 Komunikace

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Chceme vám tímto prostřednictvím poděkovat za koupi jedinečné věštby, kterou náš "Tarot přání" nabízí, a zároveň si vás dovolíme s ním krátce seznámit. Tarot přání je velmi mocný magický

Více

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ.

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. BŘEZEN 2010 OBSAH ÚVOD...4 1 CO JE TO OSOBNOST...5 1.1 Vlastnosti osobnosti...6 1.1.1 Vrozené vlastnosti

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ. Nina Hladníková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ. Nina Hladníková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské prezenční studium 2006 2009 Nina Hladníková Typologie osobnosti podle Myersové a Briggsové Personality

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Diana Hroncová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA Dramatická umění Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE PŘÍNOSY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO VYUŽITÍ VE FIREMNÍM

Více