Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007"

Transkript

1 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, IČO Zaregistrván u MV ČR dne pd č.j. VS/1-1/44883/00-R Činnst DSE.s. v rce 2007 První schůze zvlených členů d Rady sdružení Valnu hrmadu se uskutečnila dne a přijala v usnesení mim jiné: dpručila d vedení DSE.s. pana Mgr. M. Hýbnera d tut funkci vyknával Vladimír Kněžurek a) členy RS se stali : Stanislav Friedrich Martin Hlavatý Jiří Kněžurek Vladimír Kněžurek Růžena Kněžurkvá Milan Lánský pkladník hspdář: Vladislava Lánská kntrlní kmise: Jan Kněžurek, Iveta Zavadilvá b) návrh na dplnění a změnu stanv DSE.s. c) rzhdla pzvání DS Brezn Slvenská republika, v rámci knání divadelníh pdzimníh Erbenva Miletína, a návrh na uskutečnění reciprčníh představení v SR d) rzhdla zpracvání pamětní publikace k 180. výrčí trvání chtnickéh divadla v Miletíně e) záměr na rganizačním pdílení se na jarní pstupvé přehlídce VI. Miletinské divadelní jar (MDJ), které se již tradičně kná jak nminační přehlídka amatérských divadelních subrů pr celstátní přehlídku knanu ve Vyském nad Jizeru pd záštitu KÚ Králvehradeckéh kraje, Impulsu a města Miletín f) na záměru přádání XII. rčníku Divadelníh Erbenva Miletína g) na frmě a způsbu zajištění činnsti DSE.s. Rk 2007 byl rkem, který se zapsal d histrie miletínské kultury významným výrčím. V září uplynul 180 let d sehrání prvníh českéh amatérskéh divadla v Miletíně. Tt významné výrčí si nejen chtníci, ale i celá veřejnst připmněli mim jiné vydáním publikace činnsti divadla, kteru dne pkřtil významný znalec českéh amatérskéh divadla prf. PhDr. Jan Císař, CSc., divadelní teretik, prfesr DAMU. Publikace vznikla za přispění řady sučasných členů DSE pd krdinváním pana Stanislava Friedricha a za pdpry celé řady spnzrů, z nichž největší měru se pdílela Hřická výrbní a.s.

2 DSE sehrál v rce 2007 celkem 5 divadelních představení, které zhlédl 750 diváků. V Miletíně se během rku představil 12 hstujících divadelních subrů a jejich hry zhlédl dalších diváků. V. výchdčeská přehlídka venkvských divadelních subrů pd názvem V. Miletínské divadelní jar, které s námi přádal králvéhradecký IMPULS se uskutečnil května DMJ se zúčastnily subry : F.U.J. Dětenice s divadelní hru Zlatý klvrat, Divadl Neklid Vletiny se hru Ulice Bastardů, DS Kuks se hru Serpill a Melissa aneb Tymián a citrník rande shw, DS SNOOP Opatvice nad Labem s hru Ještě žiji s věšákem, čepicí a plácačku aneb mdrým andělům, DS Heřmanům Městec se hru Trumf. Miletínský subr se představil se hru Ježíškva kšilka v režii Vlastimila Čaňka, člena Klicperva divadla Hradec Králvé a hstujícíh člena ND Praha, kterému patří tímt naše pděkvání za významnu pmc a cenné rady. Za nastudvání a uvedení divadelní hry Ježíškva kšilka Jana Zahradníčka bdržel DS Erben.s. a pěvecký ženský sbr z Lázní Bělhradu pd vedením pana dirigenta Zdeňka Prchala d prty Čestné uznání. Za pdpry KÚ Králvéhradeckéh kraje, Impulsu HK a významné pdpry nejen finanční MěÚ v Miletíně jsme byli schpni nastudvat a uvést další premiéru našich chtníků - divadelní phádku aktivně píšícíh autra Jarslava Klděje Jak čert vyletěl z kůže v režijním debutu Vladimíra Kněžurka, premiérvě uvedenu pr miletínské diváky v rámci již 12. festivalu amatérskéh divadla v Miletíně uváděnéh pd názvem XII. Divadelní Erbenův Miletín. Bez finanční pdpry výše uvedených spnzrů bychm nebyli schpni tent tradiční festival uskutečnit XII. divadelní Erbenův Miletín byl zahájen 26. září představením divadla ze slvenskéh Zvlena Maska se hru Baba Jaga, která měla velký hlas nejen u dětskéh publika. Účast klegů ze Slvenska se tak histricky prvně pdílela na mezinárdním zastupení. Tht představení se zúčastnili nejen funkcináři KÚ králvehradeckéh kraje,ale také členvé vedení kraje Bánská Bystrica. Pravidelně každých 14 dní až d předvánčníh času pkračvala přehlídka uváděním dalších amatérských subrů: DS z Dbrušky s kmedií HABAĎURA (Hsté pana Swena) - kmedie Cash On Delivery DS A. Jiráska z Úpice předvedl kmedii ze sučasnsti Velká zlá myš, DS Kdym Opčn + chtníci z Dbrušky uvedl známu kmedii Světáci, Divadl Esence z Prahy uvedl hru Králvna jelenem, Divadl Drak z Hradce Králvé uvedl phádku pr děti Pták Ohnivák v režii: J.Krfty. 8. prsince na závěr XII.DEM uvedl DS Erben z Miletína svji premiéru Jak čert vyletěl z kůže, kteru pr děti zpakval druhý den v neděli s tradiční mikulášsku nadílku.

3 K dalším významným aktivitám v rce 2007 DSE patřil pdílení se na: 2. června Dětském dnu, přádaném MěÚ Miletín a ve splupráci s dalšími splky a sdruženími v areálu kempu, kam jsme pzvali maňáskvé divadl ze Dvra Králvé. Pr členy subru a příznivce divadla se uskutečnil ve dnech srpna 2007 již 4. zájezd na Mravu. S návštěvu akce Slvácký rk v Kyjvě, bhlídku Brna, státníh hradu Veveří ad. Tyt zájezdy jsu tak malým pděkváním za velku práci klem amatérskéh divadla. 17. listpadu ve splupráci s Vlným sdružením výchdčeských divadelníků a Impulsem jsme se pdíleli na 1. kursu líčení, který byl dprvdnu akcí k XII. Rčníku DEM. Na sále v Susedském dmě v Miletíně se sešl více než 40 zájemců divadelní líčení. Z našich herců se zúčastnily Anina Friedrichvá, Lucie Lhtvá a Iveta Zavadilvá. Kurz vedly dvě na slv vzaté dbrnice, maskérky Klicperva divadla z Hradce Králvé, paní Iva Helingervá a Vendula Bhdanecká. DSE.s. hstval v rce 2007 s představením Ježíškva kšilka v Lázních Bělhradě a Mlázvicích. Během rku se nás dtkly i rganizační změny ve vedení DSE. Dne 8.3. na schůzi RS rezignval z funkce dluhletéh předsedy RS pan Mgr. M. Hýbner, který se nadále věnuje výhradně aktivitám Českéh amatérskéh divadla, které se začátkem měsíce října ddělil d činnsti DSE.s. a vznikl nvé samstatné bčanské sdružení muzea Českéh amatérskéh divadla, které naváže na muzejní činnst, kteru v prvpčátku zaštiťvali členvé našeh DSE. Předsednictví v radě se ujal 5.dubna dčasně pan Vladimír Kněžurek rzhdl Nárdní památkvý ústav pdle 7, dst 1 zákna 20/1987 Sb. zapsat pny miletínských chtníků d seznamu kulturních památek ČR, a t : 1. pnu Phled na Miletín z rku 1867 rzměrech 325 x 615 cm 2. pnu Přemysl Oráč z rku 1921 rzměrech 300 x 580 cm. Miletín tak díky chtníkům a především přispění pánů Mgr. Ondřeje Stýbla (majitel zámku) a Mgr. Milslava Hýbnera má mžnst prezentvat Nárdní kulturní památku. Věříme, že význam takvéh pčinu cení nejen divadelní veřejnst, ale i měst. V prsinci 2007 jsme zapčali s přípravu valné hrmady, která bude rzhdvat klektivním členství v bčanském sdružení České amatérské divadl (OS ČAD). Prvřadým úklem vedle uvedení dalšíh divadelníh představení se tak pr subr stane: 1. Majetkvé vypřádání mezi samstatnými OS. Tedy mezi DSE s. a OS ČAD. 2. Dplnění a vypracvání znění stanv a jejich schválení valnu hrmadu. 3. Příprava vleb a zvlení nvéh vedení DSE.s. K byl v evidenci téměř 80 členů DSE a 5 členů,kterým byl udělen čestné členství. V rce 1899 se stal prvním čestným členem pan Jan Temnička,1922 pan F.Bydžvský, 1923 pan Alis Kčárník a v rce 2007 byl udělen čestné členství panu Jirkvi Kněžurkvi st. a panu Jiřímu Valentvi. Skutečnstí však je, že téměř plvina členů je pasivní a puze evidvána jak člen ve sdružení bez plnění pvinnstí stanvených stanvami. Téměř 35% již delší bdbí ani neplatí členské příspěvky, natž aby se zapjili d činnsti subru neb jeh výpmci. Prt dalším prvřadým úklem valné hrmady bude: 4. kntrla členství a zapjení členské základny d aktivní činnsti subru

4 Přehled příjmů a vydání DSE.s. Miletín za rk 2007 finanční zpráva P ř í j e m financí za rk 2007 členské příspěvky : 3 270,-- Kč příjem ze vstupnéh : ,50 Kč dtace z Ministerstva kultury : ,-- Kč dtace KÚ Hradec Králvé : ,-- Kč příspěvek IMPULS HK : ,50 Kč příspěvek z MěÚ Miletín : ,50 Kč spnzři : ,-- Kč úrk z bankvníh účtu : 322,09 Kč celkem příjem za rk 2007 : ,09 Kč celkvý zůstatek za rk 2006 na běžném účtu : 8 681,75 Kč na htvsti v pkladně k : ,50 Kč celkem příjem včetně zůstatku z rku 2006 pr rk 2007 : ,34 Kč V ý d e j financí za rk 2007 přesun ddací d muzea ČAD (včetně ,- p. Valenta) : ,50 Kč tiskviny a pštvné : 2 000,50 Kč prpagace : ,-- Kč dprava : ,-- Kč dměna subrům : ,-- Kč ubytvání a stravvání : ,50 Kč kulisy a kstýmy : 9 939,-- Kč technika a světlení : ,10 Kč pplatky DILIA : 2 864,20 Kč bankvní pplatky : 376,-- Kč majetkvá pjistka : 7 932,-- Kč celkem výdej za rk 2007 : ,30 Kč zůstatek na účtu : ,04 Kč zůstatek v pkladně : 491,-- Kč celkem výdej za rk 2007 včetně zůstatků na htvsti a účtu : ,34 Kč Celkem příjem dtací pr muzeum ČAD ,- Kč Celkem vyplacen z pkladny DSE.s ,- Kč ,- Kč p.valenta mim dtace

5 KÚ Králvehradeckéh kraje MěÚ Miletín Impuls Hradec Králvé, VSVD Hradec Králvé Hřická výrbní a.s., Hřice Jarslav ŠIMEK, Miletín Karel ERBEN,Miletín Ot LAUŠMAN, Miletín Vladimír Kněžurek, Miletín Milan Fejfar,autdprava Jičín Ondřej STÝBLO, Praha Pděkvání za pdpru a přízeň v rce 2007 Za dluhletu činnst pr subr a divadl v Miletíně Mgr. Milslavu Hýbnervi, Miletín předán Čestné uznání na Valné hrmadě 2007 Z výrční zprávy Mgr. Hýbnera stavu prací v muzeu Českéh amatérskéh divadla v Miletíně Muzeum českéh amatérskéh divadla vznikl z iniciativy členů Divadelníh subru Erben v Miletíně. Byl vybudván něklika dbrvlnými pracvníky subru ve splupráci s majitelem zámku, který dal k dispzici velmi zajímavé a pr muzeum velmi vhdné prstry Za pmci Nárdníh infrmačníh a pradenskéh střediska pr kulturu v Praze a za finanční pdpry Ministerstva kultury ČR, Krajskéh úřadu v Hradci Králvé, města Miletín a dalších spnzrů se základní expzici pdařil realizvat. V rce 2007 byl muzeum zařazen d databáze Muzeí a galerií v ČR a Ministerstv kultury v prgramu na pdpru tradiční lidvé kultury finančně přispěl částku ,-Kč a umžnil začít budvání expzice chrnlgicky stpující vývj chtnickéh divadla s tématem Obyčejvé tradice a lidvá religizita základní prameny lidvéh divadelnictví. Dále přispěl Králvéhradecký kraj a měst Miletín p ,-Kč a firma Techsn Praha ,-Kč. Otevření druhé části se připravuje na jar 2008 a zárveň pkračuje příprava budvání expzice Divadl nárdníh brzení a rzmach lidvéh divadla na přelmu 19. a 20. stletí. Také byla navázána splupráce s Památníkem nárdníh písemnictví v Praze, reginálními muzejními rganizacemi včetně divadelníh ddělení Nárdníh muzea v Praze, které předá a zapůjčí d Miletína další expnáty. Dalším z výsledků práce, je vytvření putvní výstavy, kteru jsme nazvali "Malvané pny", která seznamuje s bhatstvím naší země, které vznikl především z iniciativy divadelních splků, s bhatstvím, které dsud nebyl dceněn

6 Výrk kntrlníh výbru : Výrční zpráva byla zpracvána pdle skutečnsti a účetní a eknmick-hspdářské záznamy suhlasí s účetní evidencí. Jana Hškvá Předsedkyně KK Za radu sdružení Divadelníh subru Erben.s. : Jiří Kněžurek Místpředseda RS Martin Hlavatý předseda RS V Miletíně, dne 7. únra 2008

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více