DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY"

Transkript

1 DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY KNIHA = základní inf. pramen, uchovává poznatky minulých generací a přenáší na generace nové, slouží k zaznamenání myšlenky, působí na výchovu a vzdělávání -kniha řecky : BIBLOS, latinsky : LIBER, česky KNIHA od 14.st. původ názvu dodnes není vysvětlen -ke vzniku knihy bylo zapotřebí vytvořit PÍSMO = umožňuje fixovat řeč, sdělovat myšlenky místně i časově vzdáleným lidem, písmem se lidé odlišují od ostatních národů, zachovává pospolitost národů, přenáší řeč v čase a prostoru, zachovává obsah, umožňuje vytvořit památky písemnictví -pomocí písma bylo možno vyjádřit zkušenosti, prožitky, projevy citu Pravěký člověk si sděloval inform. prostřednictvím kreseb v jeskyních, starověký čl. zachycuje inf. různými způsoby : -střední Asie a Indie palmové listy -Čína svitky hedvábí -Egypt papyrové svitky Některé národy tesali do kamene, na sloupy, později vyráběli cílený materiál pro psaní. Předpokladem pro vznik knihy je písmo. Ústní předávání myšlenek a zpráv nestačilo. U vývoje písma rozeznáváme 2 hlavní období : přdhistrorické (vznik předchůdců písma kresby, piktogramy, ideogramy) historické (vznik ručně psaných, kreslených písem, vznik tiskových písem a tisku, nových tiskových technik,..) Prvním písmem bylo MNEMOTECHNICKÉ ( v pravěku, shlukování kamenů v určité poloze, uzlování, zářezy do kury stromů, mušličky,..) První skutečné písmo bylo OBRÁZKOVÉ(=PIKTOGRAMY)-primitivně zobrazené předměty sestavené vedle sebe v určitých časových sledech, zachycují událost ale né její přesné slovní znění -dnes např. dopravní značky Později se obrázek spojil se slovem a vzniká obrázkové slovní písmo IDEOGRAMY symboly, např. pták s roztaženými křídly znamenal letět Piktogramy a obrázky se začaly zjednodušovat a vznikalo písmo, nejprve slovní, které se dále vyvíjelo přes slabikové k hláskovému První skutečná písma byla vytvořena nezávisle na sobě. Vytvořili jej obyvatelé Babylonu, Egypta a Číny. Vzniká 4. tis. př. n. l.v Přední Asii Sumerové- písmo klínové. Nejprve kreslili a pak vytlačovali do hliněných tabulek. 4.st. př. n.l. ve starém Egyptě- hieroglyfické zaznamenalo jen první písmeno slova, né celé 1) monumentální ke zdobení pyramid, chrámů a paláců slavnostní) 2) hieratické(knižní)-vzn. zjednodušením, menší, na papyrus 3) démotické(lidové) běžně se s ním psalo, pro psaní dopisů, poznámek -písmo Egypťanů bylo dokonalejší než Sumerské(hier. znak znamenal několik pojmů, teprve zjednodušením vzn. hláska) -v této době vznikla také 1. abeceda = uzavřený soubor písmen, který má své ustálené pořadí -Egypt. vytvořili 24 znaků pro souhlásky, převzali od nich Féničané(2.tis. př. n.l.),kteří vytvořili souhláskovou abecedu s 22 souhláskami, psali zprava doleva. Od Féničanu převzali písmo Řekové(v 10.st. př. n.l.) V té době neměli ještě jednotný jazyk, vzniklo několik variant písma, 2skupiny: východní(stala se základem národního písma všech Řeků, později z nich vzn. i písma slovanská) západní řeckou abecedu(latinka) Řekové nejprve změnili způsob psaní na obousměrný, tj. první řádků zprava do leva, druhou zleva doprava, třetí zprava doleva atd..nevyhovovalo, nakonec zleva doprava. 1

2 Od Řeků přijala písmo celá Evropa (arménské, gruzinské, azbuka,..) Pro naše území je považováno za nejstarší písmo HLAHOLICE 9.st. a CYRYLICE(základ dnešní azbuky) Vývoj písma neprobíhal všude současně, vytvořením fonetických abeced se zvýšil počet lidí, kteří uměli psát, fonet. abec. má podíl na vzn. civilizace PSACÍ LÁTKY 1) ARCHEOLOGICKÉ (kůra, lýko, kámen, dřevo, hlína,..) 2) UMĚLÉ(=PALEOGRAFICKÉ) (papyrus, pergamen, papír) 3) přechod mezi 1 a 2 tvoří VOSKOVÉ TABULKY =destičky vylité tmavým voskem -v Říme se používaly k psaní dopisům, příp. dlužních úpisů, diářů (diptycha=2svázané tab., triptycha, polyptycha, základ kodexu) PAPYRUS -získával se z lodyhy papyrové třtiny pěstované v deltě Nilu -vyráběl se hlavně v Egyptě (4.tis.př.n.l.)a vyvážel se do jiných zemí -nejstarší známá papyrová listina z doby krále Assa -používal se pro listiny, v papežské kanceláři, kde byl psací látkou až do poč. 11.st. PERGAMEN -objevili Peršané -z kůži ovčí, telecí, nejlepší ještě z nenarozeného jehněte -trvalejší než papyrus -používal se na důležité listiny a privilegia 2 druhy : 1) italský (=jihoevropský)-opracován po 1 straně 2) středoevropský (=německý) po obou stranách, dražší PALIMPSESTY = znovu opracovaný perg. PAPÍR -v Číně, 1005 n.l., čínský Mandarín -pokrok : trvalejší, levnější a snáze dostupnější -pro výrobu se používali morušové větve, spařili se v kádích, odlupovala se kůra, hmota se sušila na slunci, znovu se hnětla na kousky, přidávali se hadry, vytvářela se kaše, kterou nalévali do dřevěného rámu ve kt. byla upevněna bambusová rohož -z Číny se papír dostal do Koreji a Japonska do Egypta sev.afrikou do Maroka a díky Arabům do Španělska Francie Itálie a dále na sever. -k nám z Itálie povolal papírníky Karel IV. v Chebu zřízena 1. papírna(dřív něž v Něm., Švýc.) -původně vyráběn z hadrů, od 19.st. z buničiny ITÁLIE největší vývozce i výrobna papíru -používal se pro koncepty, záznamy, učební knihy, od 14.st. patenty a listiny (po vynálezu knihtisku vytlačil papír pergamen) 1.papírová kniha MĚSTSKÁ KNIHA PRAŽSKÁ doložená papírna Zbraslavská 1499 VELKÉ LOSINY nejdéle působící papírna ve stř. Evropě, stará 4. st. -zal. koncem 16.st. Janem starším ze Žerotína měla vyrábět běžné psací papíry a lepenku -rozkvět v 18.st. v době Habs. (poštovní papír, kancel.) -změny v 19. st. zmechanizace výroby vstupní surovina pro výrobu papíru : hadry konopné, lněné a bavlněné závisela na nich kvalita papíru, třídily se, mechanicky se čistily, později i chemicky čistěny a běleny. Nechávaly se zahnívat v kádích. HOLANDR - stroj na rozmělňování 2

3 Papírovina byla dále zbavena uzlíků a ředěna vodou následovalo lisování papíru a sušení (=samovolným prouděním vzduchu) klížení v klížící lázní sušení, po něm se papír vyhlazoval (nejdříve ručně,pak mechanicky-kalandr) třídění podle kvality PSACÍ NÁČINÍ -na papír TŘTINOVÉ PERO 14.st. BRKOVÉ KOVOVÉ(1/3 19.st.) -ve středověku OLŮVKA, HRUDKY, v 16.st. v Anglii něco jako tužka, plnící pera v USA na poč. 20.st. -inkoust se ve st. Římě vyráběl ze sazí, z borovice pinie, ve středověku z dubenky - měl černou barvu -rukopisy se zdobily červenou barvou, později i zlatou a stříbrnou Tvar knihy závisel na psací látce. V některých starověkých kulturách známe SVITKY jako knihy, od Egypťanů převzali tento tvar Řekové a Římané. Dlouhý svitek papíru se opisoval po jedné straně. Svinoval se od konce textu, aby začátek zůstal nahoře. Otrok, který držel papírový svitek se jmenoval Lektor. Větší svitky se navinovaly na hole, nahoře se zavěšoval papírek (jméno autora + název díla) = INDEX nebo TITULUS, řecky SILABOS. První spisy byly náboženské, pak i matem., přírodovědné, cestopisy,.. (podoba svitkové knihy u nás TÓRA v židovs. synag.) st. ustupuje svitková kniha nahrazuje KODEX = svazek pergamenových listů svázaných do kožené nebo jiné vazby (předobrazem kodexu byly voskové tabulky sepnuté řemínky)-byl oblíbený pro jeho úsporu místa, začal vytlačovat svitky FOLIUM = lat. listopad PAGINA = strana MARGO = okraje marginálie = poznámky na okrajích -číslovalo se od 14.st. (1 č. pro 2 otevřené strany) -kniha měla podobu rukopisu TITUL v nejstarších knihách chybí, v kodexu na konci, zpočátku žádné údaje o autorovi ani název identifikovala se podle 1. slova FORMÁT označoval velikost knihy, dnes výška knihy v cm. -středověké knihy byly drahé vzn. ve SKRIPTORIÍCH = písařské dílny při klášterech, 1 kniha se cenila jako vesnice -nejstarší rukopis zachovaný u nás ZLOMEK EVANGELIA SV. MARKA přivezl ho Karel IV. (domníval se, že ho sám Marek napsal,až Dobrovský dokázal, že je ze 6.st.) -uložen v Metropolitní knihovně v kapitule sv. Víta KORUNOVAČNÍ EVANGELIÁŘ (=KODEX VYŠEHRADSKÝ) bohatě zdobený, napsán ke korunovaci krále Vratislava II nejstarší český rukopis GIGAS součástí sb. Rudolfa II. 14.st. gotický sloh SKUPINA RUKOPISŮ NAŠICH KRÁLOVEN (7 ruk.-význ. památka, 4 v Nár. kn. ve Vídni a 3 v Brně) PASIONÁL ABATYŠE KUNHUTY (=dcera Př. Ot.II.) vzn. 1320, nedokončeno -bohatě zdoben ilustracemi, vzácné BIBLE VELISLAVOVA (=kancléř Karla IV) -fragment(=zlomek), přes 700 obrázkových kreseb perem 3

4 VÝZDOBA RŮKOPISŮ Od počátku zaznamenání informací do knihy je touha doplnit text obrázky. Obrázkové doplňky pomáhaly třeba negramotným lidem. Někteří králové neuměli číst, kniha pro ně byla reprezentativní záležitostí. (dělali si do knih GLOSY =poznámky. Podle výzdoby knihy se dá určit, kdy a kde kniha vznikla. Ve středověku se stala knižní malba specifickým uměním inspirovaly se jí další umělecké proudy jako malířství, sochařství,.. Nejstarší formy zdobení podtrhávání, zdůraznění barvou, později samostatná vyobrazení nebo ilustrace(všechny tyto druhy výzdoby znala svitková kniha v Egyptě) Nejvýznamnější bylo zdůrazňování významných míst červenými čarami, prováděl to RUBRIKÁTOR pracoval několika způsoby: 1) opisoval červenou linkou obrysy písem 2) důležité slova podtrhl 3) psal slova i celé věty červeně Červeně bývají psány začátky textu INCIPIT i konec EXPLICIT rukopisů, dále nadpisy, názvy kapitol, marginálie podtrhávají se vlastní jména, čísla, hl. pojmy -práce rubrikátorů byla nenáročná, vykonával ji obvykle sám písař Na konci starověku začali písaři zdobit písmena textu (vysunovali je ze sloupce, zvětšovali, zdobili je malbou) INICIÁLA = 1.písmeno, výrazné, velké, bohatě zdobené, bávaly tvořeny ze stejného písma jako rukopis -výzdobu iniciály může tvořit ORNAMENT, který bývá geometrický,vegetativní(rostlinný)živočišný(animální) nebo figurální, architektonický, krajiny (ve starých rukopisech se na počátku textu shledáme s VERSALKAMI velká nezdobená písmena. Románská doba příznačné rostlinné ornamenty, iniciály pokryty zlatem a barevným pozadím -kolem 12.st. figurální prvky, rostlinné motivy Gotika zavedla výzdobu po celém okraji strany Renesance inspirovala se antickým uměním, příznačné živé barvy kombinované V Itálií, ten kdo zdobil knihu byl MINIÁTOR (dnes kresba menšího rozsahu) -výzdoba kodexu čerpá z malířství nástěnného a deskového -nejstarší zachované kodexy s ilustracemi jsou ze st.n.l. a obsahují fragmenty děl řeckých a římských básníků (Homéra, Vergilia,..) -bible byly bohatě zdobené a ilustr. i liturgické texty ustupuje zájem o lidskou postavu, narůstá záliba v ornamentech -od 9.st. se iniciála zdobí perokresbou, ornamenty jsou geom.,rostlinné a barva převážně červená a modrá, popř.žlutá a zelená -od 12.st. přetahují iluminátoři malbu přes písmeno -od 13.st. se množí figurální motivy a ilustrační iniciály, které mají úzký vztah k obsahu knihy, malbu ovlivňuje gotika, začíná se znázorňovat i prostor, ve kterém se figury pohybují -ve středověku se hojně pěstuje knižní malba, panovníci velmi podporují iluminaci v knihách, díky nim vzn. také celé malbové cykly -15.st. je stoletím velkého zlomu kniha je tištěna, grafická technika, dřevořezy, ruční malba ustupuje -ve středověké knize najdeme notové záznamy kancionály noty mají tvar kosočtverce 4

5 OBSAH KNIH Typickým středověkým žánrem byla LEGENDA = to, co má byt čteno, příběhy pojednávající o životě světců nebo poustevníku fce : příkladná, návod pro ctnostný život -leg. byly součástí liturgie -o životě světcích, o umučení, o zázracích, o pochování (leg. mohou být námětem ke zkoumání hist. postav LEGENDA O SV. VÁCLAVOVI 1.STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA O SV. VÁCLAVOVI = o jeho životě, napsána po jeho +, v 1.pol. 10.st. -napsána staroslověnsky, hlaholským písmem GUMPALDOVA LEGENDA posl.1/4 10.st. -styl považován za umělecké dílo, vrchol umění KRISTIÁNOVA LEGENDA SVATOVÁCLAVSKÁ (spory v datum) =historické vyprávění o poč. křesťanství na VM + inf. o našich svědcích sv. Václav a sv. Ludmila -je uvedena prologem : věnován pražskému bisk. Vojtěchovi, následuje 10 kapitol : popisuje události, které se udály před vzn. legendy, např. křest knížete Bořivoje na VM 3. o životě sv. Ludmily 4. kap. popisuje její zavraždění -další kap. věnované sv. Václavovi 5. kap. líčí jeho zbožnost 6. líčí křesťanské ctnosti knížete Václ. 7. ukazuje portrét budoucího mučedníka 8. líčí zázraky v souvislosti se sv. Václ. VYNÁLEZ KNIHTISKU Předchůdci : 2. až 3.tis. př. n.l. hliněné destičky 12.st. nápis vytlačený v kůži knihy Gutenberg se inspiroval tlačení nápisů do vazby knih JOHANES GUTENBERG *v Mohuči, pocházel z patricijské rodiny, původním povoláním zlatník, rytec -s rodiči se odstěhoval do Strasburgu a otevřel si dílnu na výrobu zrcadel -1445se vrátil zpět do Mohuče a pracoval na svém vynálezu vytiskl své tisky -podstata vynálezu : sestrojil ruční licí zařízení na odlévání jednotlivých písmen z jedné matrice a v libovolném množství -přizpůsobil papířský lis k způsobu knihtisku a vyrobil tiskařskou čerň(fermež + saze) 1) bylo potřeba vyrobit kvalitní písmena, která odlévali PÍSMOLIJCI. Obsahovali slitinu olova 55%, mědi 15% antimonu 30% a nepatrné množství vizmutu. 2) potom se sázely do formy a sestavily se podle předlohy (mohly se kdykoliv měnit) 3) pak se přetřely barvou, která obsahovala fermež a saze 4) a tlakem lisu na litery se písmo otisklo na papír Nejprve tiskl drobnosti, které nevyžadovaly mnoho financí a měly naději na rychlý odbyt. Potřeboval peníze, sehnal mecenáše Johann Fuchs spolu chtěli vytisknout Bibli, ale těsně před dokončením se pohádali, Bibli ale dokončili (1455) a ta dokázala užitečnost knihtisku. Nejstarší tisky (pokusné) : MOHUČSKÝ ZLOMEK O POSLEDNÍM SOUDU a DONÁT Y (=učebnice latiny) mistrovská díla : 2 výtisky bible, starší 42 řádková, mladší 36 PETR ŠEFR žák a pomocník G. -vydal LATINSKÝ ŽALTÁŘ hist. doložená kniha se značkou tiskaře(=signet) a na závěr obsahuje poznámku, že byla vytištěna v Mohuči, v tiskařské dílně (=explicit) 5

6 -centrum knihtisku Mohuč, Strassburg, Vamberk, Kolín nad Rýnem (nejvíce tiskařů Ulrich Zell- univerzitně vzdělán), Norimberk, Lipsko, Lübeck 1. tiskárny se objevovaly ve městech kterým se říkalo obchodní. Koncem 15.st. ve všech městech. Knihy vydané do konce r jsou INKUNÁBULE(=PRVOTISKY) z lat. in cunabulis-v kolépce Tvůrci prvotisků nejsou považováni za řemeslníky. Vzhled prvotisků jako rukopisy. 1. země, kde se tisky rozšířil z Něm. prostřednictvím mnichů byla Itálie (centra Řím a Benátky) KNIHTISK V ČECHÁCH 2.pol. 15.st. -v 15.st. je Praha v rozkvětu, za vlády Jiřího z Poděbrad jde úroveň vzdělanosti nahoru 1.kniha vytištěna na našem území je dílo světské KRONIKA TROJANSKÁ 1468 zabývá se dějinami Trojské války -vytištěna českou bastardou, psána v češtině, iniciála je vyryta do dřeva 1475 Bible- Nový zákon Jonáta z Vysokého Mýta v Praze 1476 LATINSKÁ STATUTA ARCIBISKUPA ARNOŠTA Z PARDUBIC v Plzni (většina tiskařů byla i autory- drobné prózy, cestopisy, slovníky, kalendáře) 1.město, kde existovala tiskárna PLZEŇ 2. VIMPERK, BRNO(tiskly se knihy latinské, založena Němci),PRAHA(tiskaři Jonata z Vysokého Mýta, Jan Severýn Kramár) 1488-tiskárna Severýnova Bible pražská, pak tiskárnu převzal severýnův syn-vydal Ezopovy bajky, kroniky, kalendáře, Česká kompaktáta další významné v KUTNÉ HOŘE(patřila Martinovi z Tišnova) na Moravě koncem 15.st. v OLOMOUCI (katolické spisy Konrád Baumgarten) Vytištěno bylo 51 prvotisků, v Čechách 39 a na Moravě 23. V Čechách převládaly publikace tištěné česky a na Moravě latinsky, někdy i Německy. (1925 vydán Soupis českých prvotisků, který vyšel v redakci Z. V. TOBOLKY, 1987 vydala Státní knihovna nový soubor prvotisků EVA URBÁNKOVÁ) 6

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Prezentace. časopisů. 19. Tvorba. Prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 19. 4. 2013. www.isspolygr.cz

Prezentace. časopisů. 19. Tvorba. Prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 19. 4. 2013. www.isspolygr.cz 19. Tvorba časopisů www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 19. 4. 2013 Strana: 1/15 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Každodennost pražských tiskařů v 16. a na počátku 17. století KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Petra Večeřová Pražský knihtisk 16. a 17. století je poznamenán dvěma mezníky,

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY Praha 2013 1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Odborné a metodické publikace, svazek 43 METODIKA DATOVÁNÍ

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 334 ČLÁNKY ARTICLES UMĚNÍ ART 4 LXII 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE STRAHOVSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 Francisk Heorhij

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Mgr. Marie Klašková Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí Rigorózní

Více

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Bc. Lukáš BOČEK Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jan HERCIK Olomouc

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA

O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA PROCHÁZKA O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA PŘÍRUČKA K ČÍTANCE PRO PÁTOU A ŠESTOU TŘÍDU GYMNASIÍ NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ UNIE N. P. V PRAZE O VÝVOJI ČESKÉHO JAZYKA PŘÍRUČKA K ČÍTANCE PRO PÁTOU A ŠESTOU TŘÍDU GYMNASIÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a účetnictví Historie účetnictví Diplomová práce Autor: Vendula Dolejšová Finance, hospodaření samosprávy Vedoucí práce: Ing. Miluše Korbelová Praha

Více