Zápis ze schůze výboru ČPFS,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015"

Transkript

1 Zápis ze schůze výboru ČPFS, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice, Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin nové informace. Kolek informuje o složitém jednáni na MZ, které svolal hlavní hygienik na Byli přítomni zástupci epidemiologického odboru MZ včetně hlavního hygienika Valenty, zástupci FAR, SÚKL, Aveniere, Pharmos, za nás Kolek a Vašáková. MZ ČR informovalo o problémech se současnými možnostmi dovozu BCG vakcíny a tuberkulinu po opakovaných jednáních s SSI Kodaň. Tento subjekt opět odmítl export do ČR, a proto byl na schůzce dohodnut postup, jak SSI Kodaň vyhovět v minimalizaci povinností při dovozu zásilek BCG do ČR. Za ČPFS jsme projevili krajní nespokojenost s málo aktivním postupem SÚKL a získali jsme příslib, že v nových podmínkách by měl být dovoz opět zabezpečen do 8 týdnů. Zatím se bude BCG stále vozit přes Francii. S tuberkulinem není vůbec jasno. V loňském roce FAR vyhověl žádosti Phenixu o zrušení specifického léčebného programu dovozu tuberkulinu, ale jiný program se nenastartoval. Avenier se domnívá, že by se také mohl dovážet z SSI Kodaň, mohl by se také použít bulharský, uvažuje se i o francouzském nebo americkém. Závěr schůzky byl, že MZ udělá vše pro obnovení zásilek BCG i PPD z Dánska a je povolen podmíněný specifický lékový program pro BCG vakcínu. Je otázka, co může ČPFS dělat dále, když komunikace mezi MZ a SSI Kodaň vázne i po intervenci ministra zdravotnictví. Na druhé straně dochází k nesystematickému plýtvání. Měli bychom působit na naše členy, aby indikovali tuberkulin i BCG ve shodě s doporučením ČPFS. O tom se bude znovu hovořit na Hradeckých dnech. Skřičková uvádí, že tuberkulin je významně zneužíván pro nadbytečné vyšetření kontaktů s TBC. Bartů uvádí, že narůstá potřeba indikované vakcinace u rizikových děti. Vytiska si rovněž stěžuje, že není BCG vakcína. Roubec uvádí, že v PNE ambulancích v Moravskoslezském kraji bylo za úhradu očkováno více než 600 děti revakcinací v 11 letech. Proti podobnému jednání, které je evidentním porušením doporučení ČPFS, nemůže odborná společnost nic udělat, snad je tady možnost působit přes ČLK. Diskutujeme, jak ovlivnit naše lékaře, kteří revakcinují, aby toto nečinili. Můžeme edukovat, napsat dopis konkrétním lékařům, informovat o léčení proti doporučeným postupům kolegy, vhodné je i působit na veřejnost. Někde indikují revakcinaci i pediatři. Pneumolog by měl vysvětlit jim i rodičům dětí, že tento postup není lékařsky zdůvodnitelný. 2. Vyšetřování kontaktů. Kolek opětně vyzval hlavního hygienika k vytvoření přípravné skupiny pro vznik nového doporučení, jak vyšetřovat kontakty s TBC nemocným. Jde o zapojení IGRA testů. 3. Vzhledem k zůstatku financí na našem kontě můžeme vyzvat mladé členy k podání žádostí o cestovní čí jiné granty na kurzy či konference. Vzhledem k finančním možnostem, které nyní máme, je vhodné vypsat grant na edukační akce a kongresy pro mladé pneumology. Skřičková doporučuje zveřejnit na webových stránkách a em obeslat všechny pneumology. 4. Inventura našeho majetku dle doporučení ČLS JEP byla provedena a schválena 5. Doporučený postup (DP) pro rehabilitaci nemocných s respiračními nemocemi je hotov. Výbor navštívil vědecký sekretář Společnosti rehabilitace a fyzikální medicíny MUDr. I. Vařeka, Ph.D., Výbor Společnosti pro rehabilitaci a fyzikální medicínu hodnotí navržený doporučený postup pro rehabilitaci nemocných s respiračními nemocemi za účelně napsaný. On ani další členové výboru této společnosti nevznesli zásadní připomínky. Doc. Smolíková tento DP recenzovala. Dr. Vařeka nám sděluje, že se výbor Společnosti rehabilitace a fyzikální 1

2 medicíny se k tomuto DP ještě oficiálně vysloví. Naší snahou je rozšířit RHC plicních nemocných do všech nemocnic, i do OLÚ a lázní, zajistit kontinuální rehabilitaci chronicky nemocných a pokusit se o legislativní formu Doporučeného postupu formou vyhlášky. Chceme vydat tento DP společně se Společností rehabilitace a fyzikální medicíny po uplynutí doby cca 14 dní, kdy budeme čekat na připomínky RHC odborníků. Souhlasíme s tím, že ČSAKI nebude spolutvůrcem tohoto DP, ale budeme rádi, pokud jej bude podporovat. 6. Upřesnění atestací: jaro v Plzni, kurz bude od 16. do a atestace budou 25., 26. a Přihlášeni jsou pouze 4 uchazeči. Témata zadá Pešek, atestační písemná práce bude ve formě jako dosud, tedy bude odevzdána ve 3 výtiscích, jednoduše svázaná, v rozsahu stran, ve formě přehledového sdělení na dané téma (téma by nemělo být stejné jako oficiálně publikované otázky, ale z jiných oblastí pneumologie). Chceme tedy zachovat status quo. Další atestace bude na 1. LF UK. Termín předatestačního kurzu a atestací z našeho oboru: předatestační kurz, atestační zkoušky , Další atestace plánujeme takto: jaro 2016 Olomouc, podzim 2016 Brno, jaro 2017 Hradec Králové, podzim 2017 Praha Motol. 7. Aktualizace a tvorba nových doporučených postupů. (DP) Je třeba inovovat doporučení pro diagnostiku a léčbu LTBI, který by využil údajů z doporučení WHO (spoluautorka Vašáková). DP vyšetřování a léčby před nasazením biologické léčby byl vypracován a poslán členům komise proti TBC. Nyní je otevřen k připomínkám členům výboru. Shodujeme se v potřebě jeho zjednodušení. Vašáková navrhuje a připraví společný postup pro LTBI ve všech situacích, použije k tomu jako podklad doporučení WHO. Návrh by měl být představen na další schůzi Výboru a prezentován na Hradeckých dnech. Dále se pracuje se na DP podání antitrombotické a antikoagulační léčby před bronchoskopickými výkony. Čekáme na korekci kardiologů. Další doporučení bude pro Bronchoskopickou Volume Redukci (Koblížek informuje o založení celostátního registru nemocných s BVR) a DP pro bronchiektasie, jenž bude vypracován Antušovou, Koblížkem, Filou, Heroutem a Zatloukalem. Vychází Doporučený postup léčby respiračních infekcí společně s praktickými lékaři (dr. Karen). 8. XIX. česko- slovenský kongres bude od středy do pátku v Brně v Hotelu Voroněž. Prezidentem kongresu bude Kolek, organizuje Skřičková. Ministr převzal záštitu. Skřičková informuje o sekci s IBA věnované registrům Tulung, IPP, CHOPN a OLA, která začne první den kongresu. Kongres začíná ve středu odpoledne. Čas bude ještě upřesněn. V úvodu zazní přednášky o stavu pneumologie v ČR a SR. Je návrh, aby byli pozváni speakeři z ERS. Kolek se nabídl, že vznese dotaz na centrálu ERS. Pokusíme se prosadit, aby abstrakta vyšla jako zvláštní číslo Studia pneumologica, Skřičková (event. firma organizující kongres) vstoupí v jednání s Mgr. Sabinou Janovicovou. Ohledně přispění SPFS do sekce registrů Skřičková kontaktovala doc. Majera, SPFS. Majer souhlasí s představením registrů první den této akce. Shodujeme se v tom, že je vhodné uspořádat kongresovou sekci pro účastníky mladší 35 let, koordinátorem by měl být dr. Sova z Olomouce. 9. Probíhá trvalá diskuze o indikacích DDOT, o indikacích mobilního koncentrátoru kyslíku. K celé problematice Jana Vyskočilová sděluje toto: zástupci sekce pro domácí oxygenoterapii (Fišerová, Vyskočilová, Homolka) jednali se zástupci pojišťovny (VZP, Dr. Šustková) o změnách v indikaci koncentrátorů i tekutého kyslíku. VZP sdělila, že bere náš doporučený postup pro DDOT tak, jak je vyvěšen na Nicméně je pravdou, že akceptují náš doporučený postup vytvořený před cca 8 lety (autorka Vyskočilová), kdy se zvažovalo zařazení LIV lahví do terapie a do této verze nově zabudovali i indikační kriteria pro mobilní koncentrátor kyslík. Doplnění doporučeného postupu: Indikace jednotlivých způsobů léčby se provádí na základě splnění indikačních kritérií takto: 1. Pacienti málo mobilní - podle posouzení klinického stavu ošetřujícím pneumologem (obvykle se jedná o pacienty, kteří nejsou schopni bez pomoci další 2

3 osoby opustit svůj byt) - jsou indikováni k léčbě stacionárním koncentrátorem kyslíku. 2. Pacienti středně mobilní: Pro indikaci varianty stacionárního koncentrátoru s mobilním koncentrátorem kyslíku je nutné splnit následující indikační kritéria mobility s použitím šestiminutového testu chůzí (6-MWT): Vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a po skončení testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%. 3. Pacienti výrazně mobilní: Pro indikaci přístroje na bázi kapalného kyslíku je nutné splnit následující indikační kritéria mobility s použitím šestiminutového testu chůzí (6-MWT): a) vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde metrů a více b) procentuálního navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a po skončení testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%. 4. Další skupiny pacientů indikovaných k terapii přístrojem na bázi kapalného kyslíku: Pacienti splňující kritéria uvedená u skupiny 1. a vyžadující současně průtok O 2 6 a více litrů/min. Pacienti splňující kritéria uvedená u skupiny 2. a vyžadující současně průtok O 2 2 a více litrů/min a pacienti zařazení na čekací listinu transplantace plic na základě kyslíkového testu bez nutnosti provádění 6MWT. Pokud výbor odsouhlasí tyto indikační kritéria, je VZP schopna dát mobilní koncentrátor kyslíku do sazebníku od března Odsouhlasil se písemný materiál, který se nejmenuje Doporučený postup ale Kriteria pro indikaci domácí oxygenoterapie, který byl navržený VZP. Ponámahová desaturace bude předmětem dalšího jednání, problém bude dořešen v HK během Hradeckých pneumologických dnů. Vyskočilová by měla být hlavní přednášející. Hlasujeme o tom, zda souhlasíme s poslední verzí dohody s VZP, všichni přítomní souhlasí, nikdo se nezdržel. Ještě je třeba o výsledku hlasování informovat dr. Šustkovou. (Kolek) 10. Pacientská organizace ČOPN (Český občanský spolek proti plicním nemocem) novinky: probíhají konzultace s právníkem o úpravách Stanov ČOPN. ČOPN se zapojí do seminářů Akademie pacientských organizací III. Diskutujeme, jak začít s organizací, o výhodách členství pro pacienty hlavně ve smyslu jejich přednostní edukace novinky o lécích, léčebných programech, výhledově i podpora při jednáních s organizátory i plátci zdravotnictví (MZ, ZP), možnost účasti ve studiích aj. 1. krokem musí být vypracování letáků, které by byly v ambulancích pneumologů, informovaly o ČOPN a obsahovaly i přihlášku pro pacienty. Náhradní valné hromady se účastnil i Kolek, doporučuje vazby ČOPN na ČPFS a ne přímo na ČLS JEP. Odborným garantem ČOPN bude ČPFS. Souhlasíme, že pacienti nebudou povinni skládat finanční příspěvek. Předseda ČPFS by měl být ve výboru ČOPN. Hlasujeme o tom: 10 přítomných je pro, 2 se zdrželi. Kos informoval výbor ČPFS o povinnostech členů statutárního orgánu ČOPN hájit zájmy ČOPN jako řádný hospodář. 11. Schvalujeme nové členy ČPFS:, Šimovič - VFN, Lužová - Znojmo, Paluch - Krč, Kolbeková - Krč, Němcová Eva Pardubice, Györfy Zsuzsana Krč 3

4 12. Příští jednání výboru ČPFS bude středa, Olomouc, na klinice ve 13 hodin, březen Luhačovice , čtvrtek 15 hodin hotel Alexandrie. Další zasedání výboru bude v Hradci Králové v předvečer Hradeckých dnů, tedy ve čtvrtek 23. dubna od 15 hodin, v hotelu Tereziánský dvůr. 13. Pneumoonkocentra: je připraven návrh o personálním a jiném vybavení. Kolek o Pneumoonkocentrech jednal s Mgr. Křemenovou. Vzhledem k odvolání ředitelky Sajdlové byl náš návrh poslán náměstkovi ministra prof. Vymazalovi. Bude ustavena komise pro posouzení našeho návrhu. Za nás se jednání účastní Pešek, Skřičková, Kolek, dále přijali účast onkolog prof. Vorlíček a chirurg prof. Lischke. 14. Asociační smlouva s ERS. Kolek je v kontinuálním kontaktu s executive director ERS Fernandem Martinem MSc ( Biol ) MBA a na základě jeho odporučení provedl survey mezi členy ČPFS, zda chtějí či nechtějí přidružené členství za 20 Euro s tím, že osoby nad 65 let budou mít členství zdarma. Naši členové do 35 let zatím měli také členství v ERS zdarma, ale to se dle informace výkonného ředitele ERS pro futoro ruší. Naše asociační smlouva bude v základě stejná jako s jinými zeměmi, ale bude mít amendment. Peníze za předplacená členství budou vráceny formou nákupu literatury aj. materiálů ERS. Výsledky hlasování: na dotaz ohledně asociační dohody mezi ČPFS a ERS odpovědělo 197 osob tedy 29 % všech členů, souhlas vyjádřilo 144, nesouhlas 53. Tedy 21 % členů ČPFS aktivně souhlasí s přidruženým členstvím.. Zatím jsou některé body navrhovaného doplňku smlouvy poměrně nejasné. Konkrétní platby půjdou do ERS vždy až dle naší účasti a ekonomického zisku ERS kongresů (první je v Amsterodamu). Kolek bude dál jednat s výkonným ředitelem Fernandem Martinem. 15. Volba našeho zástupce v ERS: navrhujeme Marela. 16. Pneumologická cytodiagnostika: Dne 4.2. bude jednání o pneumocytologii patologů a cytologů, kteří k jednání přizvali také nás. Budou formulovány požadavky na pneumocytologii z hlediska provádění,vybavení a vzdělávání. Představy se různí. Náš vzdělávací program jim Kolek zaslal. Pro činnost laboratoří by měla stačit jen garance patologa. Kolek mluvil s prof. Ryškou a bude jednat dále s prof. Duškovou. Ryška přislíbil, že funkční licence, které již máme, nikdo nebude rušit. Šnorek a Měřička napsali Kolkovi, že skončí ve svých funkcích v cytologické sekci. Kolek je přesvědčil, aby pro pneumocytologii pracovali dále. Oba se účastní schůzky s Kolkem. Vašáková jednala o cytodiagnostických kódech svého pracoviště a byla úspěšná v jednání s VZP, která plně uznává naši licenci F019 a nemá námitek proti vykazování kódů patologických (zpracování cytologických vzorků a stanovení diagnózy) našimi cytology. Problém bude ale v budoucnosti s vybavením naších cytologických laboratoří, neboť bude vyžadována jejich akreditace- to bychom měli řešit se společností patologie (prof. Ryška slíbil již dříve podporu při akreditacích našich laboratoří). 17. Volební sjezd ČLS se koná v Praze. Navrženými delegáty jsou Kolek, Marel. Do předsednictva navržena jako naše kandidátka Vašáková bude European PnemoUpdate kongres v Budapešti. Od organizátorů máme nabídku 8 míst. 3 volné a 5 s aktivní účastí. Tito nemusí platit kongresový poplatek, ale ubytování a cestovné jim bude hradit ČPFS. K účasti na Update Budapešť se přihlásili: Stehlík, Kolbeková, Gyorfy, všichni s abstraktem z Krče, Sova z Olomouce bez abstrakta, Andrušková HK bez abstrakta a prim. Krákorová Plzeň také bez abstrakta. Celkem se tedy přihlásilo 6 našich členů, 3 s a 3 bez abstrakta. S jejich účastí výbor souhlasí. 19. Salajka dodal seznam jubilantů v r Kubík a Trnka jsou jednohlasně navrženi na cenu dr. Stýbla. Kde a jak se ceny předají, není dosud jasné, Kubíkovi nejspíše doma, zda by mohl přijet Trnka např. do Hradce či do Brna je věc další diskuze (posoudí a ověří Salajka). 4

5 21. Jednání s předsedou Internistické společnosti s prof. Češkou se uskuteční 5.2. na III. interní klinice 1. LF UK a VFN ve14 hodin. Za nás budou přítomni Kolek, Vašáková, Marel. Jednat se bude o SLF a postgraduálním vzdělávání. 22. Prof. Vymazal předseda komise pro rekonstrukci postgraduálního vzdělávání obdržel dopis od Kolka s požadavky na doplnění postgraduálního vzdělávání v pneumologii pro jiné obory. Mimo jiné také o uznání atestací Hermes. 23. Akreditační komise shodujeme se na společné kandidátce 15 členů, výbor s nimi souhlasí Kandidáti jsou tito: 3 dřívější členové AK přecházejí do nové AK: Šnorek, Krynská, Snížek. Noví členové: Hradec Král.-Koblížek, Brno-Doubková, Plzeň-Krákorová, Krč- Šterclová, Motol-Fila, Olomouc-Losse, Zlín-Řihák, Severní Čechy-Fišerová, praktičtí pneumologové - Peterová- Čierná, OLU- Zdenka Polzerová, MBA, z Paseky, VFN Slováková, Frýdek Místek Adamec. 24. Cestovní grant na Kurz Cystické fibrózy v Praze požaduje Žurková Brno. Výbor souhlasí. Úspěšný žadatel si vše zaplatí, dodá Skřičkové doklady o zaplacení, Skřičková vykomunikuje odeslání peněz na žadatelův účet z našeho konta. 25. Byla rozeslána 1. informace k Hradeckým dnům, deadline pro abstrakta bude prodloužen do Vašáková registr IPF- změna jména- nyní nově je registr mezinárodní- EMPIRE ( Europen MultiPartner IPF Registry)- členy i Slovensko, Maďarsko, Polsko, jedná se i s dalšími zeměmi, nejde o lékový registr, ale registr IPF, spravován je IBA, sponzoring firem je procesován přes IBA. Nová podoba registru bude prezentována na Hradeckých dnech. Vyšel nový sazebník kódů zdravotních výkonů- kde jsou naše nové bronchologické kódy, potní test a screening spánkové monitorace. 27. Web pro pacienty s IPF, odkaz bude na našich stránkách. Martina pošle Renatě Marelové informaci a ta to zařídí. 28. Peterová sděluje, že rozeslala nové kódy ambulantním pneumologům, šlo o tyto kódy: DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU -výkon lze považovat za screeningový před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři a o kód EDUKACE K INHALAČNÍ LÉČBĚ. Dr. Dvořáková z Litomyšle si chce nasmlouvat kód CRP, kolegyně prý žádala na VZP o tento kód již před 2 lety. Bylo jí řečeno, že jde o kód Praktických lékařů, urologů a pediatrů, avšak podle sdělení laboratoře (zjistila Peterová - Čierná) vyšetření CRP je výkon 91153, což je výkon náležící do kompetence biochemiků. K projednání této záležitosti se vrátíme na jednání příštího výboru v únoru Koblížek: Na Hradeckých dnech bude opět sekce Ph.D. prací (získávání dalších Ph.D. v našem oboru je stále aktuální). Předvedou se nové práce, ale třeba i 5 let od obhájení, pokud se z nich aplikují závěry v praxi, či mají mezinárodní citační ohlas.v sobotu se po ukončení vědeckého programu (cca od 14h) uskuteční volejbalový turnaj nemocničních týmů o putovní pohár (HRADECKÉ SAKO,soutěž pod záštitou pana profesora Krále). Organizátoři vyzývají všechny potenciální týmy k přihlášení (nejlépe na 30. Koblížek: Existuje nové hlášení CHOPN na slovenský "UZIS". Koblížek nám jej rozešle. Diskuse o našem hlášení bude nutno nějak jasně uzavřít. Slováci vyjádřili přání vstoupit do Databáze těžké CHOPN- Výbor souhlasí. 31. Koblížek: ve spolupráci s IBA vzniká BVR pod-registr v rámci CHOPN Databáze (budou participovat všechna tři dosavadní pracoviště provádějící BVR, tedy Krč + VFN + HK). 5

6 Nemocní, kteří jsou již v CHOPN Databázi, budou mít data o BVR napojena na systém stávajících kontrol. Spuštění plánováno v březnu (po testování v únoru). 32. Diplomy pro oslavence (Cena dr. Stýbla) se nechají připravit na ČLS (Kolek). Zapsal Marel 6

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Kontrola zápisu: 1. Termíny dalších výborových schůzí: Další schůze bude 18. 9. 2014 v 10.00 v Olomouci v hotelu Clarion. Říjnová schůze bude v Darové,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 Kontrola zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 1. Pacientské organizace Kos: je domluveno jednání s právníkem (Mgr. Vít) o pobočném spolku ČOPN nemocných s CHOPN. Herec Michal

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga.

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga. Zápis ze schůze výboru ČPFS 26.1.2011 v Olomouci Přítomni: Kolek, Marel, Skřičková, Koblížek, Chlumský, Vašáková, Salajka Revizní komise: Fišerová Omluven: Teřl, Kos Odstoupili: Balý, Nykodýmová Za revizní

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015 Brno - Voroněž Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje: V ČR jsou dostatečné zásoby BCG vakcíny z Polska, většina kalmetizačních středisek

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Kontrola zápisu: 1. Česko dýchej akce proběhla a byla zdokumentována. Domluva bude o přípravě akce v roce 2014. Zástupci MHW přijdou na náš příští výbor

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Přítomni: Kolek, Salajka, Teřl, Balý, Nykodýmová, Vašáková, Marel, Koblížek, Skřičková Omluveni: Chlumský, Kos

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 11. 2. 2016 Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Kolek sděluje informace ze schůzky na MZ, kterého se účastnili mimo jiné

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Brně, Holiday Inn. Kontrola zápisu z minulé schůze

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Brně, Holiday Inn. Kontrola zápisu z minulé schůze Zprávy ze schůze výboru ČPFS 17.1.2013 v Brně, Holiday Inn Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Do akreditační komise MZ ČR byl kooptován nový člen, prim. Snížek. Na příští schůzi bude Pešek informovat o

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 2. 6. 2016 Praha Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Novinka: Máme informace, že by mohl být předložen pozměňovací návrh pro nás, jak se zdá,

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015 Darovanský dvůr Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Dostali jsme právní stanovisko z MZ ČR ohledně užívání polské vakcíny

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015 Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Potvrzena nutnost scházet se (jako Výbor ČPFS) rovněž během letních prázdnin, což bude platit od příštího roku

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Kontrola zápisu: 1. Den spirometrie: Dnes se uskutečnila schůze v poslanecké sněmovně za účasti členů výboru, zástupců ČARO, ČIPY, poslanců

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Kolek zahájil schůzi 1/ informace o kongresu 2/ přivítání nových členů: Peterová- Čierná, Bártů, Fila Poděkování odstupujícímu Drasnarovi a Homolkovi 3/

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 7. února 2013; 10.00 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Přítomni (bez

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Volby výboru ČGS 2014

Volby výboru ČGS 2014 Programové téze kandidátů do výboru ČGS Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Přítomni: Kos, Kolek, Pešek, Kašák, Teřl, Musil, Marel, Salajka, Nykodýmová, Skřičková Omluveni: Balý Kontrola zápisu: 1. Bod 3 vyšetřování

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 14.03.2014 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu zahájil

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 21. 4. 2016 Hradec Králové Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Kolek sděluje, že má informace o tom, že MZ ČR předloží pozměňovací návrh, zatím

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012 Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 3. 12. 2015 Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Opět se dováží dánský tuberkulin, SÚKL vše

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa 20. 1. 2016 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje, že je delší dobu nadbytek bulharského

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

Z á p i s PROGRAM SCHŮZE VÝBORU

Z á p i s PROGRAM SCHŮZE VÝBORU Z á p i s ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo dne 7. září 2016 od 17,00 hodin v rámci VIII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 17. 3. 2016 Luhačovice Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 96/2004. Situace se průběžně vyvíjí. Zdá se, že existují dvě představy. Původní návrh ČLK s

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 1 Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 Přítomni: MUDr. Masopust, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Kracíková, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek, Omluveni:

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Výbor pro bezpečnost pacientů. České lékařské komory

Výbor pro bezpečnost pacientů. České lékařské komory Výbor pro bezpečnost pacientů České lékařské komory 13. 4. 2010 Akční plán kvality a bezpečnos9 zdravotní péče na období 2010 2012 Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. 47, odst. 3, písm. b) Poskytovatel

Více

Z á p i s. z Valné hromady ČSKVCH, konané dne v Českých Budějovicích

Z á p i s. z Valné hromady ČSKVCH, konané dne v Českých Budějovicích Z á p i s z Valné hromady ČSKVCH, konané dne 4. 11. 2010 v Českých Budějovicích Přítomno: 73 účastníků viz prezenční listina Na základě stanov ČSKVCH byla na den 4. 11. 2010, u příležitosti IV. sjezdu

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení kolegové, milí přátelé, jak se již stalo zvykem, naleznete níže některé aktuální informace z dění společnosti i novinky důležité

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, as. Petřík, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE Přítomni: Výbor SKPZ: MUDr. Josef Štorek, Ph.D., Ing. Anton Tencer, MUDr.,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. onkologové : Dr. Bajčiová, Doc. Büchler, Doc. Feltl, Dr. Halámka, Doc. Konopásek, Dr.Kopecký,

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více