MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013

2 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. Název zpravodajské jednotky Městské kulturní středisko Doksy IČO Korespondenční adresa Valdštejnská 251 Doksy Adresa kulturního domu Provozovatel MěKS Doksy Telefon E - mail Kraj Ministerstvo kultury, POB PRAHA 2 Vyplněný výkaz doručte do Vlastní www stránky Liberecký kraj, Česká Lípa Ano Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 120/12 ze dne Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. * 11 Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 12 Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 13 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. * 21 Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 22 Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * (23) Státní podnik dle zák. č. 111/1990 Sb. * 30 Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. * 32 Sdružení (svaz, spolek, společnost, odbory, klub aj.) dle zák. 83/1990 * 40 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 Církevní organizace dle zák. č. 3/2002 Sb. * 62 Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. * 64 Veřejná obchodní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 71 Komanditní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 72 Společnost s r. o. dle zák. č. 513/1991 Sb. * 73 Akciová společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 74 Družstvo dle zák. č. 513/1991 Sb. * 75 Živnostenské oprávnění fyzická osoba dle zák. č. 455/1991 Sb.; 513/1991 Sb. * 80 Jiná: 90 www stránky zpravodajské jednotky * ve znění pozdějších předpisů TYP ZAŘÍZENÍ (zakřížkuje se odpovídající položka) ano ne ano Bezbariérový přístup ne Subjekt s vlastními prostory pro pořádání akcí Subjekt bez vlastních prostor pro pořádání akcí (prostory si většinou pronajímá u jiných subjektů) Pouze objekt s prostory bez pořadatelských pracovníků (své akce a aktivity v objektu pořádají různí zájemci) I. ZÁJMOVÁ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Forma cyklická Forma jednorázová počet kurzů počet návštěvníků počet kurzů počet návštěvníků a občanské (právní, účetnictví, pro podnikatele aj.) umělecké environmentální Kurzy a kroužky prosociální zdravotní tradiční řemesla a lidová kultura práce s počítačem získávání technologických a praktických dovedností jazykové jiné (improvizace, příprava k maturitě, taneční aj.) Kontrolní součet (ř až 0110)

3 Kulturní středisko II. ZÁJMOVÁ UMĚLECKÁ ČINNOST souborů Počet členů souborů Zájmová činnost věkově smíšených dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských Č. ř. a divadelní (činoherní, loutkové, pohybové divadlo, divadlo pro děti, umělecký přednes) taneční (moderní, lidový, parketový, sportovní a společenský tanec) hudební (vážná hudba, alternativní, lidová/etnická) celkem folklorní sborový zpěv výtvarná v oblastech: film, fotografie, lovci zvuku, audiotvorba literární dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských celkem akcí Kontrolní součet (ř až 0208) III. ZÁJMOVÁ MIMOUMĚLECKÁ ČINNOST klubů a kroužků Počet členů klubů a kroužků věkově smíšených dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských Č. ř. a přírodovědné (chovatelství, pěstitelství aj.) celkem dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských celkem akcí Kluby a kroužky sběratelské aktivity logické hry technické aktivity (modelářství, radioamatérství aj.) sport, turistika jiné (vlastivědné aj.) Kontrolní součet (ř až 0306) IV. DALŠÍ KULTURNÍ SLUŽBY VEŘEJNOSTI Počet představení koncertů výstav akcí Č. ř. a Pořádání kulturních akcí x x x x x x x Pořádání společenských akcí (plesů, zábav, diskoték, schůzí aj.) objektů festivalů, přehlídek, soutěží 0402 x x x 0 x x 0 0 x x x x Akce tradiční a lidové kultury 0403 x x x 0 x x 0 0 x x x x Pořádání festivalů, přehlídek, soutěží aj x x x x x x x x x Pronájem prostor pro jiné uživatele 0405 x x x 0 x x 0 x x x x x Provozování kina x x x x x x x x x Internet pro veřejnost 0407 x x x x x x x x x x Správa památkových objektů 0408 x x x x 0 x x 0 x x x x Vydávání místního zpravodaje 0409 x x x x x x x x x 1/ x Veřejné knihovnické služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. Muzeum ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb x x x x x x x x x x x Ano 0411 x x x x x x x x x x x Ne Hvězdárna 0412 x x x x x x x x x x x Ne Kult. akce pořádají různé spolky a organizace v obci 0413 x x x x x x x x x x x Ano Kontrolní součet (ř až 0413) x celkem akcí návštěvníků počítačů titulů /periodicita roční náklad ano/ne 4

4 V. ZAMĚSTNANCI Č.ř. Celkem a 1 2 Celkový počet pracujících (fyzických) osob 1) ,0 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) řádných pracovníků externích pracovníků celkem ,0 odborných pracovníků ,0 z toho VŠ ,0 technických pracovníků ,0 ostatních ,0 celkem ,0 z toho VŠ 0508 dobrovolných 2) pracovníků 0509 Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0510 Kontrolní součet (ř až 0510) ,0 1) Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod. 2) Dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. VI. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Č. ř. Celkem v Kč a 1 2 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží VII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Č. ř. Celkem v Kč a 1 2 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb z toho vybrané vstupné vybrané kurzovné 0603 tržby z prodeje upomínkových předmětů, propagačních materiálů, programů apod. Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu 0605 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0608 z toho pronájmy 0702 Osobní náklady (součet ř až 0707) mzdy v tom ostatní osobní náklady náklady na zdravotní a sociální pojištění ostatní sociální náklady Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0609 z toho z fondů EU 0610 Dary a sponzorské příspěvky 0611 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř ř až ř ř. 0612) Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0614 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje Dotace a granty na investice z rozpočtu obce Dotace a granty na investice od ostatních subjektů Dotace a granty na investice ze zahraničí z toho z fondů EU 0619 Dotace a granty na investice celkem (součet ř až 0618) 0620 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0708 Daň z příjmů (účt. skupina 59) Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady výše neuvedené Výdaje (náklady) celkem (součet ř ř ř až 0711) Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem v tom hmotný majetek 4) 0714 nehmotný majetek 5) 0715 Kontrolní součet (ř až 0715) ) Vstupní cena vyšší než Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok ( 26 ZDP). 5) Vstupní cena vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok ( 32a ZDP). Vlastní vklady 3) 0621 Kontrolní součet (ř až 0621) ) Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.). Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno: Odesláno dne: :39:01 Razítko: Městské kulturní středisko Doksy Výkaz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) a podpis: Renata Mauserová Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího zpravodajské jednotky: Telefon: e mail:

5 Kulturní středisko Příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Doksy, Valdštejnská 251, Doksy, IČ , tvoří tato střediska: Městská knihovna Doksy, Informační středisko Doksy, Kino Máj, kulturní středisko a od roku 2012 muzeum Čtyřlístek. Z tohoto důvodu se výroční zpráva bude skládat z pěti kapitol dle jednotlivých středisek. Personální obsazení: Středisko Počet pracovníků na plný úvazek Počet pracovníků na zkrácený úvazek Knihovna 1 0 Infocentrum 1 červenec a srpen brigádník Kino uklízečka a pokladní, v červenci a v srpnu na celý úvazek Kultura 0 0 Muzeum Čtyřlístek brigádníci červenec a srpen Uklízečka 1 0 Ekonomka 1 0 Ředitelka 1 0 Podílí se ve spolupráci s dalšími organizacemi na organizování kultury v Doksech. Náklady Název Kulturní pořady , ,00 Dokský zpravodaj , ,00 Elektřina , ,00 Voda 4.944, ,00 Plyn , ,00 Tržby Název Vstupné , ,00 Inzerce v DZ , ,00 Prodej DZ 8.460, ,00 Pronájem , ,00 Náklady na elektřinu, vodu a plyn jsou pro budovu MěKS ve Valdštejnské ulici čp Za Infocentrum, které sídlí ve dvou přízemních místnostech v budově čp. 191 na nám. Republiky, platíme za spotřebované energie (voda, plyn, elektřina) samostatně, viz kapitolu Infocentrum. Kino Máj má samostatnou budovu v Máchově ulici 542, její spotřeba energií je uvedena v kapitole Kino Máj. Výstavy MěKS uspořádalo 9 výstav, které navštívilo 805 lidí. Jejich rozpis je uveden v kapitole Městská knihovna. Divadelní představení Uskutečnila se 2 divadelních představení, obě v kině Máj. Dívčí válka v podání divadla N.P.O.Ď. z Nového Boru, 7. 3., u příležitosti oslav MDŽ, zúčastnilo se 152 diváků, vybrané vstupné 1950 Kč (platili pouze muži), náklady Kč. Není drak jako drak, divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ, 312 návštěvníků, vybrané vstupné Kč, náklady Kč I. KULTURNÍ STŘEDISKO Koncerty Koncert bluegrasové skupiny Lužická tráva, ochutnávka vín, 40 návštěvníků, vybrané vstupné Kč, náklady Kč Koncert klarinetového kvarteta Bohemia Clartet, 54 návštěvníků, placeno sponzorsky Vánoční koncert: Simona Klímová zpěv a kytara, 75 návštěvníků, náklady Kč, vybrané vstupné žádné, koncert se konal v kostele sv. Bartoloměje, kde se nesmí vstupné vybírat Další akce Velikonoce a vítání jara v Památníku K. H. Máchy - akce se konala ve spolupráci se ZŠ K. H. Máchy a Vlastivědným muzeem v České Lípě, součástí akce byl velikonoční jarmark, vernisáž Jarní výstavy a kulturní program 5

6 Kulturní středisko Máchovi v patách ročník Máchovi v patách se dá putovat nekonečně dlouho, neboť cesta sama je nekončící proces, je výzvou, poznáním i tvořením. Vydejte se s námi a s K. H. Máchou na cestu za neotřelými pohledy do krajiny, abyste přitom nahlédli i do svého nitra. Motem letošního devátého ročníku etapového didakticko-kulturně- -turistického putování jsou totiž Pohledy do krajiny a nitra. Vydáme se tedy na místa s úžasnými rozhledy, která povedou i k vnitřnímu usebrání. První etapa (14. dubna) byla zaměřena na niterné pohledy, neboť cílem byla johanitská komenda Sv. Zdislavy a Havla z Lemberka v Českém Dubu. Pohledy do krajiny i nitra 9. ročník PUtoVÁnÍ MÁCHoVi V PatÁCH dubna 2012 SYCHROV - ČESKÝ DUB ČD Sychrov, Radimovice, Vlastibořice, Sedlíšťka, Trávníček, Letařovice, Český Dub Druhá etapa 9. ročníku etapového turisticko-kulturně-didaktického putování Máchovi v patách, která se konala v sobotu 12. května, zavedla poutníky do Českého ráje, a sice do jeho nejkouzelnější části co se týče vyhlídkových bodů. A není divu, neboť moto letošního putování Pohledy do krajiny i nitra přímo vyzývá, abychom se drápali na nejzajímavější vrcholy s úžasnými vyhlídkami. Připravili jsme dvě trasy, jednu pro polykače kilometrů a druhou pro pohodáře. Delší trasa začínala v Semilech, vedla nejvyššími partiemi Turnovska na Kozákov a dále Zlatou stezkou Českého ráje s odbočením do Suchých skal českých Dolomitů. Cíl trasy dlouhé 17 km byla v malebném Boučkově statku na Malé Skále. Kratší trasa pro pohodáře (10 km) vedla rovněž zajímavými vyhlídkovými body v okolí Malé Skály a sice na Vranovský hřeben, který jako pohádkový drak ční nad Maloskalskem, pohléddli jsme do kraje z rozhledny Kopanina, zastavili jsme se na filmaři oblíbeném tajemném hradě Frýdštejn a vrátili se zpět na Malou Skálu přes Panteon odměněni úžasnými výhledy do krajiny. Třetí a poslední etapa, která se koná v sobotu 9. června, vedla na česko-německou horu Hvozd (Hochwald), z níž jsou neopakovatelné výhledy přes vrcholky Lužických hor do české krajiny a na severu pak na Žitavsko. S K. H. Máchou na Hvozdu, setkání s německými partnery Novinkou této etapy bylo, že jsme ji pořádali ve spolupráci s partnerským městečkem Oybin a že jsem poprvé s Máchou v patách nahlédli k německým sousedům, abychom se na Hvozdu společně setkali a pobavili. A nejen my, současní. V divadelní skeči se setkal K. H. Mácha s významným německým romantickým malířem Casparem Davidem Friedrichem, který byl Máchův současník a jehož obrazy K. H. Mácha obdivoval. Všichni poutníci obdrželi z každé etapy pamětní listy, razítka a mohli si zakoupit výroční turistickou známku. Startovné bylo 30 Kč. Akci pořádala MKZ Bělá pod Bezdězem a MěKS Doksy pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj ve spolupráci s TPD Bělá pod Bezdězem, oddílem turistiky OS Tajemství a s partnerským německým městečkem Oybin. 6

7 Kulturní středisko Jarní putování se Čtyřlístkem okolo Blaťáku Naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku byla vybudovánakoncem roku 2011 v rámci projektu Zlepšení infrastruktury CR v oblasti Máchova jezera Jarmilina stezka, naučná stezka a muzeum Čtyřlístek, podpořeného z EU prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod. Je určena především pro zvídavé děti, ale i jejich rodiče si přijdou na své. Vede po žluté turistické značce kolem Máchova jezera, tedy Blaťáku. Je tvořena třemi informačními tabulemi, na nichž Čtyřlístek seznamuje návštěvníky se zajímavostmi v okolí. Tabule v podobě komiksu namaloval Jaroslav Němeček. K naučné stezce turista obdrží v Infocentru Doksy nebo v muzeu Čtyřlístku brožurku - průvodce, který je opět bohatě ilustrován Jaroslavem Němečkem a v němž najde soutěžní otázky, omalovánky a řadu zajímavostí. Naučná stezka byla slavnostně otevřena na apríla v neděli 1. dubna 2012 v 10:00 hod. Sraz pěších i cyklistů byl u prvního zastavení v Kuřivodské ulici. Ukončení putování bylo v Muzeu Čtyřlístek v Doksech Třeskoprskách, kde si účastníci pochodu odpočinuli, zahráli si hry a setkali se s Jaroslavem Němečkem, autorem Čtyřlístku. Děti, které správně zodpověděly všechny záludné otázky a obkreslily opisové štítky, dostaly v muzeu čtyřlístkovskou odměnu. A vážně to nebyl apríl!!! Odemknutí Máchova jezera s parohatými městy Tradiční otvírání Máchova jezera v Doksech, jímž se zahajuje letní turistická sezona, bylo spojeno se setkáním zástupců měst, která mají ve znaku paroží. A tak Doksy od pátku do neděle ovládly parohy různého druhu a velikosti. Pro zástupce parohatých měst začínal program již v pátek odpoledne. V Památníku K. H. Máchy na ně čekaly historické postavy ( K. H. Mácha s E. Hindlem a B. Němcová), které je odlehčenou formou prostřednictvím divadelních skečů seznámily s nejzajímavějšími místy v Doksech. Závěr procházky samozřejmě patřil muzeu Čtyřlístku, kde jsme připravili malý kvíz a každý dostal tzv. Glejt návštěvníka. Dlužno říci, že všichni (věk nehrál žádnou roli) byli z muzea nadšeni. Páteční večer na Poslově mlýně se nesl v duchu tábornické nostalgie - opékání vuřtů, soutěže, country hudba, tanec (i orientální jako předpůlnoční zpestření) - prostě vše, co navodí přátelskou a odlehčenou atmosféru. V sobotu 19. května se v dopoledních hodinách náměstí Republiky, zalité téměř letním sluncem, zaplnilo českými farmáři Parohaté město Doksy se řadí do průvodu 7

8 Kulturní středisko 8 Průvod zástupců parohatých měst (sedláky), kteří na prvních farmářských trzích v Doksech nabízeli své produkty. A zájem o ně byl značný, neboť fronty na domácí máslo či voňavý koláč nebraly konce. Od 10 hod. pak vypukl parohatý program, v němž zástupci parohatých měst představovali svá města a ukazovali, co jejich spolky, školy, školky, ochotníci apod. umějí. Dlužno říci, že ani naše školy, školky a spolky nezůstaly pozadu. A hlavně, všichni se dobře bavili. Celý dopolední program měl slovně na povel moderátor na chůdách. Ale on to nebyl jen moderátor, na chůdách kejkloval, dělal dřepy, poskakoval, prostě jako by měl v těle pérka a jako by pro něj neexistovala zemská přitažlivost. Ve 12:30 se začal formovat roztodivný alegorický průvod průvod parohatých měst, který ve 13:00 hod. vyrazil k Máchovu jezeru. Za dechovkou z Libochovic, hrající řízně do kroku, šlo hostitelské město Doksy v čele se starostkou Evou Burešovou, jež měla na krku připevněn obrovský zlatý klíč, aby jím odemkla Máchovo jezero. Pak už následovala jednotlivá města podle abecedy. To bylo parožího! Po slavnostním odemknutí Máchova jezera, kdy se starostka, doprovázená zástupci parohatých měst a davem přihlížejících, vnořila až po kolena do chladně průzračné vody, začal odpolední program. Opět se na pódiu i před ním střídala divadelní vystoupení s tancem, zazpívaly Babíny di Doksy a dokský dětský pěvecký sbor Pramínek, svým cvičením nadchly dokské gymnastky, pastvou pro oči byla taneční vystoupení taneční školy Enliven Centre. Diváky rozesmála parodie na Labutí jezero v podání zástupců města Semily. Odpolední bohatý kulturní program završilo vystoupení kapely Las Vegas, která posluchače provedla světem populární a rockové hudby. Po celé odpoledne byly na hlavní pláži připraveny v režii dokských hasičů a dokské tělovýchovné jednoty soutěže nejen pro děti. Celé akci, která se opravdu vydařila, bylo letos i velice příznivě nakloněno počasí, proto naše poděkování míří i tam nahoru. Starosplavská pouť Sobota 28. èervence 2012 park ve Starých Splavech 9:30 Pøíjezd Jezerní královny s doprovodem 10:00 Skláøská muzika Míly Doèkala 12:00 Psí taneèník Endy, kejklíø, dìtská diskotéka 13:00 Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka 15:00 Kejklíø, orientální taneènice 16:00 NaEx band Petra Bratršovského 18:30 Hudební skupina Lihomor Moderuje Šáša Váša Akci poøádá Obèanské sdružení pro rozvoj Starých Splavù a Sbor dobrovolných hasièù Staré Splavy.

9 Kulturní středisko Starosplavská pouť Jezerní královna Šáša Váša Jezerní královna Družina Jezerní královny Náklady Kulturní program Kč Propagace Kč Doprava Kč OSA Kč Celkem

10 Dokské městské slavnosti na Poslově mlýně V neděli 19. srpna 2012 se uskutečnily Dokské městské slavnosti, které se letos konaly v rekreačním areálu Poslův mlýn. Opoustili jsme zámecký areál, protože byl uzavřen, neboť dochází k přesunutí učiliště do České Lípy. Z organizačních důvodů slavností je samotná budova zámku potřebná (zázemí pro účinkující, připojení k elektrickému proudu apod.). Kdo dobře zná Doksy, ví, že moc vhodných venkovních veřejných prostor pro takovou slávu nemáme, a tak jsme rádi využili nabídky pana Vladimíra Vladimirova, majitele Rekreačního zařízení Poslova mlýna, a na základě dobrých zkušeností z naší spolupráce přesunuli slavnosti tam. Letos byly slavnosti věnovány přelomu 19. a 20. století, kdy se městečko Doksy těšilo hospodářskému rozkvětu díky Arnoštovi z Valdštejna a kdy můžeme také vysledovat počátky lázeňství a turistického ruchu. Proto název slavností Staré dobré časy aneb Krásné dvacáté století. Akci pořádalo město Doksy a MěKS ve spolupráci s rekreačním areálem Poslův Mlýn a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. PROGRAM V sobotu 18. srpna od 15:00 do18:00 hod. na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech vám předvedeme Velké prádlo aneb Jak se pralo před sto lety. Kromě kulturního programu s možností vyzkoušet si praní v neckách a na valše bude na zahradě památníku malý jarmark s předváděním řemesel. Dokské městské slavnosti jsou součástí projektu Živý venkov - tradice a současnost, který je prostřednictvím MAS LAG Podralsko spolufinancován z Evrospkého zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Náklady Kulturní program Propagace - video Zvukař Celkem Kč Kč Kč Kč Kulturní středisko Neděle 19. srpna Rekreační areál Poslův mlýn Zahájení Kejklíři a komedianti Byla vojna byla aneb Za císaře pána a jeho rodinu Sokolníci - výcvik a lety dravců Klapeto - písničky s harmonikou a Mistr ostrého meče a tupého pohledu aneb Veselé vyprávění z Dokské katovny Ceremonie - příjezd vyslance Císaře pána, Exhibice historických českých bicyklů Klapeto - písničky s harmonikou Rekruti - soutěž pro malé i velké Kejklíři a komedianti Sokolníci - výcvik a lety dravců CK kabaret ze starého mocnářství Klapeto - písničky s harmonikou a Exhibice historických českých bicyklů Mistr ostrého meče a tupého pohledu aneb Veselé vyprávění z Dokské katovny Vyhodnocení střelecké soutěže Akci doprovází staročeský jarmark a řada doprovodných atrakcí nejen pro děti. Mìsto Doksy OD Andy Akce je souèástí projektu Živý venkov - tradice a souèasnost 10

11 Dokské městské slavnosti na Poslově mlýně Kulturní středisko Abychom návštěvníkům zkrátili a zatraktivnili cestu do areálu, zajistili jsme dopravu výletním vláčkem až tam, kam to terén dovolil, tedy na most u hřbitova. Zahájení Velkého prádla, foto V. Štěpánský Slavnosti se nesly v duchu c. a k. mocnářství na přelomu 19. a 20. století, proto jsme v sobotu na zahradě Památníku K. H. Máchy nahlédli do prádelny našich prababiček. Akci připravily zaměstnankyně knihovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Památníku K. H. Máchy v Doksech ve spolupráci s MěKS. Arnošt z Valdštejna se starostkou Evou Burešovou Akce byla finančně podpořena z projektu Živý venkov, tradice a současnost, jehož nositelem je LAG Podralsko. Z Dokské katovny Sokolník Praní jako za našich prababiček, foto V. Štěpánský Kašpárkovo divadlo, foto V. Štěpánský Slavnosti pokračovaly následujícího dne v rekreačním areálu Poslův mlýn. Zahájila je starostka Eva Burešová společně s velvyslancem císaře pána Arnoštem Františkem de Pauli z Valdštejna, který v letech spravoval dokské panství a zasloužil se o jeho hospodářský rozkvět mimo jiné i tím, že prosadil, aby železniční trať z Bakova do České Lípy vedla právě přes Doksy. Stylový dobový kulturní program zajišťovala společnost GRYFF. První ročník slavností se také poprvé uskutečnil v rekreačním areálu Poslův Mlýn. Děkuji tímto majitelům areálu panu Vladimirovi a paní J. Kalousové a jejich personálu za maximální vstřícnost a pracovní nasazení při technickém zajištění slavností a během jejich průběhu. Výborné občerstvení, příjemné ceny, perfektní zázemí. 11

12 Dokský zpravodaj MěKS zajišťuje technickou stránku vydávání měsíčníku Dokský zpravodaj. V roce 2012 došlo k úsporám nákladů na tisk Dokského zpravodaje téměř o Kč, neboť se vysoutěžil ve výběrovém řízení levnější dodavatel. Náklady na vydání 12 čísel byly rozpočtovány na Kč, skutečné náklady činily Kč. Inzerce v Dokském zpravodaji je placenou službou. Plánovaný příjem z inzerátů byl Kč, skutečný příjem byl Kč, tedy o Kč více než v roce Tento nárůst příjmů za inzerci je dán především tím, že se cena inzerce v důsledku změněného formátu a celobarevného provedení zvýšila, a také tím, že přibyli inzerenti se zájmem o barevnou reklamu. Příjmy z inzerce pokryly 54 % nákladů na tisk Dokského zpravodaje, což je o 17 % více oproti roku Kulturní středisko Dokský zpravodaj se zájemcům ze samostatných obcí prodával za 15 Kč. Tržby z prodeje Dokského zpravodaje činily Kč, tedy o Kč více oproti roku Příjmy z pronájmu MěKS pronajímá za účelem výstav společenskou místnost v budově čp. 251 ve Valdštejnské ulici. Jedná-li se o výstavy nekomerčního charakteru či o výstavy s regionální tematikou, je pronájem zdarma. Další prostor, který MěKS pronajímá, je vestibul kina Máj. Zde jsem za pronájem získali Kč. Největší příjmy jsou z pronájmu vysílače mobilních operátorů Telefonica O2 a Vodafon, což činilo Kč. Příjmy z pronájmu jsou celkem Kč. Dokský zpravodaj informační měsíčník pro Doksy a přidružené obce prosinec 2012 PEKELNÉ ČERTĚNÍ 8. PROSINCE VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 16. PROSINCE NOVOROČNÍ BĚH OKOLO MÁCHOVA JEZERA 1. LEDNA 2013 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 1. LEDNA 2013 Bezděz, foto V. Kuřátko 12 obalka_12_2012.indd :35:32

13 KINO MÁJ

14 Kino Máj Roční výkaz o kinu za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. Zpravodajská jednotka (provozovatel) Název zpravodajské jednotky - provozovatele Městské kulturní středisko Doksy, p.o. IČO Plátce DPH Ano Adresa Valdštejnská 251 Doksy Kraj Liberecký kraj, Česká Lípa Statutární zástupce PhDr.Renata Mauserová Telefon Vlastní www stránky www stránky zpravodajské jednotky provozovatele Zřizovatel / zakladatel (vyplní se slovně) Ano 30 Člen APK Ano Počet kin 1 Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) I. Informace o provozovaném kině (v případě více kin uvádějte údaje o 2 a dalším kině na zvláštní papír) Č. ř. Kino a 1 2 Název kina 0101 Kino Máj Číslo kina Adresa kina Valdštejnská, 251 PSČ Město Doksy, Kraj a okres CZ051, CZ0511 Odpovědný zástupce 0106 PhDr. Renata Mauserová Telefon www stránky sálů představení v roce návštěvníků v roce Počet Ministerstvo kultury, POB PRAHA 2 Vyplněný výkaz doručte do Umístění kina 2 Provoz kina 2 kinosál/y v samostatné budově 0113 ano kinosál/y ve víceúčelové budově 0114 ne víceúčelový sál nebo jiný krytý prostor 0115 ne otevřený areál / letní kino 0116 ne otevřený areál / autokino 0117 ne putovní kino v uzavřeném prostoru 0118 ne putovní kino v otevřeném prostoru 0119 ne stálý min. 7 představení týdně 0120 ne celoroční pravidelný min. jedno představení týdně 0121 ano sezónní 0122 ne občasný nepravidelný 0123 ne vlastník technického zařízení 0124 ne Putovní kino 2 nájemce technického zařízení 0125 ne Bezbariérový přístup 0126 ne Počítačová pokladna 0127 ne Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 124/12 ze dne Organizační složka státu dle zák. č. 218/2000 Sb. * 11 Organizační složka kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 12 Organizační složka obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 13 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 218/2000 Sb. * 21 Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 22 Příspěvková organizace obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * (23) Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. * 30 Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. * 40 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 Veřejná obchodní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 71 Komanditní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 72 Společnost s r. o. dle zák. č. 513/1991 Sb. * 73 Akciová společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 74 Družstvo dle zák. č. 513/1991 Sb. * 75 Živnostenské oprávnění fyzická osoba 80 Jiná: 90 * ve znění pozdějších předpisů 14 1 Vyplňuje se pouze, je-li odlišné od provozovatele.

15 Kino Máj II. Informace o kinosále (-ch) - technické vybavení Počet Č. ř. 1. sál 2. sál 3. sál 4. sál 5. sál 6. sál 7. sál 8. sál 9. sá a sedadel míst pro vozíčkáře Šíře plátna Promítací zařízení Zvuk klasické digitální 35 mm 0204 ano diaprojektor 0205 ne projekce DVD 0206 ano projekce BluRay 0207 ano projekce z počítače/dataprojektoru 0208 ano DCI standard 0209 ano rozlišení 2K 0210 ne 4K 0211 ano 3D digitální projekce 0212 ne IMAX 0213 ne satelitní příjem 0214 ne kabelový příjem programu jiné uveďte 0216 vícekanálový digitální zvukový systém 0215 ne 0217 ano Od června 2001 je kino součástí příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy. Provoz kina zajišťuje jeden pracovník s úvazkem 8 hod., topič na dohodu a uklízečka s pracovním úvazkem 5 hod. Mimo sezonu se hraje 3 5x v týdnu (úterý (1-2x), středa (1x) a sobota (2x), v červenci a v srpnu denně kromě neděle. Do toho nejsou započítány filmové festivaly, komponované večery, mimořádné projekce pro základní školy a další akce. Tržby Rozpočet Kč Skutečnost % Porovnání s r Vstupné , , ,- Pronájem , , ,- Celkem , , ,- Náklady Rozpočet Skutečnost Porovnání % Kč Kč s r Půjčovné , , ,28 Elektrická energie , , ,- Plyn , , ,- Vodné a stočné , , ,- Přepravné filmů , , ,50 Opravy , , ,- OSA 5.000, , ,- Fond kinematografie 8.000, , ,- Celkem , , ,78 ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k výraznému zvýšení tržby ze vstupného - o Kč. Oproti roku 2011 se také zvýšil příjem za pronájem vstupní haly kina o Kč. Samozřejmě se zvýšením tržeb se odpovídajícím způsoběm navýšily náklady - půjčovné, energie, vodné. Díky vstupu do asociace kin a digitalizaci kina se výrazně snížilo přepravné filmů - o Kč. Návštěvnost Srovnání s rokem 2011 Návštěvnost za rok 2012 je vyšší o 984 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno představení je nižší o 2 diváky. Bylo naprogramováno o 32 filmů více, odehrálo se o 29 filmů více než v předchozím roce. Pro nulovou návštěvnost se nehrálo ve srovnání s rokem 2011 o 3 představení více. V roce 2012 bylo naprogramováno 183 filmů, z toho se odehrálo 179 filmů s celkovou návštěvností diváků. Průměrná návštěvnost byla 42 diváků. Pro nulovou návštěvnost se neodehrála 4 představení. Nejúspěšnější filmy z hlediska návštěvnosti České filmy: Zahraniční filmy: Název filmu Počet diváků Kamarádi z TV 170 Zimní pohádky 160 S krtkem do pohádky 134 Návštěvnost v jednotlivých čtvrtletích Čtvrtletí Počet představení Název filmu Počet diváků Doba ledová 4: Země v pohybu 380 Madagaskar Piráti 200 Počet návštěvníků Počet návštěvníků na jedno představení I II III IV Celkem

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010 -1. Úvod Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: a) je založena podle tohoto zákona, b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

STATISTIKA KULTURY 2006

STATISTIKA KULTURY 2006 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2006 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Úvod. Informační centrum v Klatovech

Úvod. Informační centrum v Klatovech Úvod Informační centrum Klatovy, které již působí třetím rokem, prožilo rok, který byl pracovně velmi náročný. Díky odvedené práci a účastí se na akcích, se úroveň organizace posunula opět o krok dopředu.

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 [Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 1. Projekt iniciace:... 3 2. Projekt plánování:... 3 2.1 Finance:... 3

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 1

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 1 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 1 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 3 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita 7 1.4. Prezentace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více