MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013

2 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. Název zpravodajské jednotky Městské kulturní středisko Doksy IČO Korespondenční adresa Valdštejnská 251 Doksy Adresa kulturního domu Provozovatel MěKS Doksy Telefon E - mail Kraj Ministerstvo kultury, POB PRAHA 2 Vyplněný výkaz doručte do Vlastní www stránky Liberecký kraj, Česká Lípa Ano Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 120/12 ze dne Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. * 11 Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 12 Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * 13 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. * 21 Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. * 22 Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. * (23) Státní podnik dle zák. č. 111/1990 Sb. * 30 Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. * 32 Sdružení (svaz, spolek, společnost, odbory, klub aj.) dle zák. 83/1990 * 40 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 Církevní organizace dle zák. č. 3/2002 Sb. * 62 Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. * 64 Veřejná obchodní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 71 Komanditní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 72 Společnost s r. o. dle zák. č. 513/1991 Sb. * 73 Akciová společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 74 Družstvo dle zák. č. 513/1991 Sb. * 75 Živnostenské oprávnění fyzická osoba dle zák. č. 455/1991 Sb.; 513/1991 Sb. * 80 Jiná: 90 www stránky zpravodajské jednotky * ve znění pozdějších předpisů TYP ZAŘÍZENÍ (zakřížkuje se odpovídající položka) ano ne ano Bezbariérový přístup ne Subjekt s vlastními prostory pro pořádání akcí Subjekt bez vlastních prostor pro pořádání akcí (prostory si většinou pronajímá u jiných subjektů) Pouze objekt s prostory bez pořadatelských pracovníků (své akce a aktivity v objektu pořádají různí zájemci) I. ZÁJMOVÁ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Forma cyklická Forma jednorázová počet kurzů počet návštěvníků počet kurzů počet návštěvníků a občanské (právní, účetnictví, pro podnikatele aj.) umělecké environmentální Kurzy a kroužky prosociální zdravotní tradiční řemesla a lidová kultura práce s počítačem získávání technologických a praktických dovedností jazykové jiné (improvizace, příprava k maturitě, taneční aj.) Kontrolní součet (ř až 0110)

3 Kulturní středisko II. ZÁJMOVÁ UMĚLECKÁ ČINNOST souborů Počet členů souborů Zájmová činnost věkově smíšených dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských Č. ř. a divadelní (činoherní, loutkové, pohybové divadlo, divadlo pro děti, umělecký přednes) taneční (moderní, lidový, parketový, sportovní a společenský tanec) hudební (vážná hudba, alternativní, lidová/etnická) celkem folklorní sborový zpěv výtvarná v oblastech: film, fotografie, lovci zvuku, audiotvorba literární dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských celkem akcí Kontrolní součet (ř až 0208) III. ZÁJMOVÁ MIMOUMĚLECKÁ ČINNOST klubů a kroužků Počet členů klubů a kroužků věkově smíšených dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských Č. ř. a přírodovědné (chovatelství, pěstitelství aj.) celkem dospělých seniorských (nad 65 let) mládeže (15 26 let) dětských celkem akcí Kluby a kroužky sběratelské aktivity logické hry technické aktivity (modelářství, radioamatérství aj.) sport, turistika jiné (vlastivědné aj.) Kontrolní součet (ř až 0306) IV. DALŠÍ KULTURNÍ SLUŽBY VEŘEJNOSTI Počet představení koncertů výstav akcí Č. ř. a Pořádání kulturních akcí x x x x x x x Pořádání společenských akcí (plesů, zábav, diskoték, schůzí aj.) objektů festivalů, přehlídek, soutěží 0402 x x x 0 x x 0 0 x x x x Akce tradiční a lidové kultury 0403 x x x 0 x x 0 0 x x x x Pořádání festivalů, přehlídek, soutěží aj x x x x x x x x x Pronájem prostor pro jiné uživatele 0405 x x x 0 x x 0 x x x x x Provozování kina x x x x x x x x x Internet pro veřejnost 0407 x x x x x x x x x x Správa památkových objektů 0408 x x x x 0 x x 0 x x x x Vydávání místního zpravodaje 0409 x x x x x x x x x 1/ x Veřejné knihovnické služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. Muzeum ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb x x x x x x x x x x x Ano 0411 x x x x x x x x x x x Ne Hvězdárna 0412 x x x x x x x x x x x Ne Kult. akce pořádají různé spolky a organizace v obci 0413 x x x x x x x x x x x Ano Kontrolní součet (ř až 0413) x celkem akcí návštěvníků počítačů titulů /periodicita roční náklad ano/ne 4

4 V. ZAMĚSTNANCI Č.ř. Celkem a 1 2 Celkový počet pracujících (fyzických) osob 1) ,0 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) řádných pracovníků externích pracovníků celkem ,0 odborných pracovníků ,0 z toho VŠ ,0 technických pracovníků ,0 ostatních ,0 celkem ,0 z toho VŠ 0508 dobrovolných 2) pracovníků 0509 Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0510 Kontrolní součet (ř až 0510) ,0 1) Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod. 2) Dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. VI. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Č. ř. Celkem v Kč a 1 2 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží VII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Č. ř. Celkem v Kč a 1 2 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb z toho vybrané vstupné vybrané kurzovné 0603 tržby z prodeje upomínkových předmětů, propagačních materiálů, programů apod. Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu 0605 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0608 z toho pronájmy 0702 Osobní náklady (součet ř až 0707) mzdy v tom ostatní osobní náklady náklady na zdravotní a sociální pojištění ostatní sociální náklady Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0609 z toho z fondů EU 0610 Dary a sponzorské příspěvky 0611 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř ř až ř ř. 0612) Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0614 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje Dotace a granty na investice z rozpočtu obce Dotace a granty na investice od ostatních subjektů Dotace a granty na investice ze zahraničí z toho z fondů EU 0619 Dotace a granty na investice celkem (součet ř až 0618) 0620 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0708 Daň z příjmů (účt. skupina 59) Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady výše neuvedené Výdaje (náklady) celkem (součet ř ř ř až 0711) Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem v tom hmotný majetek 4) 0714 nehmotný majetek 5) 0715 Kontrolní součet (ř až 0715) ) Vstupní cena vyšší než Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok ( 26 ZDP). 5) Vstupní cena vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok ( 32a ZDP). Vlastní vklady 3) 0621 Kontrolní součet (ř až 0621) ) Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.). Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno: Odesláno dne: :39:01 Razítko: Městské kulturní středisko Doksy Výkaz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) a podpis: Renata Mauserová Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího zpravodajské jednotky: Telefon: e mail:

5 Kulturní středisko Příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Doksy, Valdštejnská 251, Doksy, IČ , tvoří tato střediska: Městská knihovna Doksy, Informační středisko Doksy, Kino Máj, kulturní středisko a od roku 2012 muzeum Čtyřlístek. Z tohoto důvodu se výroční zpráva bude skládat z pěti kapitol dle jednotlivých středisek. Personální obsazení: Středisko Počet pracovníků na plný úvazek Počet pracovníků na zkrácený úvazek Knihovna 1 0 Infocentrum 1 červenec a srpen brigádník Kino uklízečka a pokladní, v červenci a v srpnu na celý úvazek Kultura 0 0 Muzeum Čtyřlístek brigádníci červenec a srpen Uklízečka 1 0 Ekonomka 1 0 Ředitelka 1 0 Podílí se ve spolupráci s dalšími organizacemi na organizování kultury v Doksech. Náklady Název Kulturní pořady , ,00 Dokský zpravodaj , ,00 Elektřina , ,00 Voda 4.944, ,00 Plyn , ,00 Tržby Název Vstupné , ,00 Inzerce v DZ , ,00 Prodej DZ 8.460, ,00 Pronájem , ,00 Náklady na elektřinu, vodu a plyn jsou pro budovu MěKS ve Valdštejnské ulici čp Za Infocentrum, které sídlí ve dvou přízemních místnostech v budově čp. 191 na nám. Republiky, platíme za spotřebované energie (voda, plyn, elektřina) samostatně, viz kapitolu Infocentrum. Kino Máj má samostatnou budovu v Máchově ulici 542, její spotřeba energií je uvedena v kapitole Kino Máj. Výstavy MěKS uspořádalo 9 výstav, které navštívilo 805 lidí. Jejich rozpis je uveden v kapitole Městská knihovna. Divadelní představení Uskutečnila se 2 divadelních představení, obě v kině Máj. Dívčí válka v podání divadla N.P.O.Ď. z Nového Boru, 7. 3., u příležitosti oslav MDŽ, zúčastnilo se 152 diváků, vybrané vstupné 1950 Kč (platili pouze muži), náklady Kč. Není drak jako drak, divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ, 312 návštěvníků, vybrané vstupné Kč, náklady Kč I. KULTURNÍ STŘEDISKO Koncerty Koncert bluegrasové skupiny Lužická tráva, ochutnávka vín, 40 návštěvníků, vybrané vstupné Kč, náklady Kč Koncert klarinetového kvarteta Bohemia Clartet, 54 návštěvníků, placeno sponzorsky Vánoční koncert: Simona Klímová zpěv a kytara, 75 návštěvníků, náklady Kč, vybrané vstupné žádné, koncert se konal v kostele sv. Bartoloměje, kde se nesmí vstupné vybírat Další akce Velikonoce a vítání jara v Památníku K. H. Máchy - akce se konala ve spolupráci se ZŠ K. H. Máchy a Vlastivědným muzeem v České Lípě, součástí akce byl velikonoční jarmark, vernisáž Jarní výstavy a kulturní program 5

6 Kulturní středisko Máchovi v patách ročník Máchovi v patách se dá putovat nekonečně dlouho, neboť cesta sama je nekončící proces, je výzvou, poznáním i tvořením. Vydejte se s námi a s K. H. Máchou na cestu za neotřelými pohledy do krajiny, abyste přitom nahlédli i do svého nitra. Motem letošního devátého ročníku etapového didakticko-kulturně- -turistického putování jsou totiž Pohledy do krajiny a nitra. Vydáme se tedy na místa s úžasnými rozhledy, která povedou i k vnitřnímu usebrání. První etapa (14. dubna) byla zaměřena na niterné pohledy, neboť cílem byla johanitská komenda Sv. Zdislavy a Havla z Lemberka v Českém Dubu. Pohledy do krajiny i nitra 9. ročník PUtoVÁnÍ MÁCHoVi V PatÁCH dubna 2012 SYCHROV - ČESKÝ DUB ČD Sychrov, Radimovice, Vlastibořice, Sedlíšťka, Trávníček, Letařovice, Český Dub Druhá etapa 9. ročníku etapového turisticko-kulturně-didaktického putování Máchovi v patách, která se konala v sobotu 12. května, zavedla poutníky do Českého ráje, a sice do jeho nejkouzelnější části co se týče vyhlídkových bodů. A není divu, neboť moto letošního putování Pohledy do krajiny i nitra přímo vyzývá, abychom se drápali na nejzajímavější vrcholy s úžasnými vyhlídkami. Připravili jsme dvě trasy, jednu pro polykače kilometrů a druhou pro pohodáře. Delší trasa začínala v Semilech, vedla nejvyššími partiemi Turnovska na Kozákov a dále Zlatou stezkou Českého ráje s odbočením do Suchých skal českých Dolomitů. Cíl trasy dlouhé 17 km byla v malebném Boučkově statku na Malé Skále. Kratší trasa pro pohodáře (10 km) vedla rovněž zajímavými vyhlídkovými body v okolí Malé Skály a sice na Vranovský hřeben, který jako pohádkový drak ční nad Maloskalskem, pohléddli jsme do kraje z rozhledny Kopanina, zastavili jsme se na filmaři oblíbeném tajemném hradě Frýdštejn a vrátili se zpět na Malou Skálu přes Panteon odměněni úžasnými výhledy do krajiny. Třetí a poslední etapa, která se koná v sobotu 9. června, vedla na česko-německou horu Hvozd (Hochwald), z níž jsou neopakovatelné výhledy přes vrcholky Lužických hor do české krajiny a na severu pak na Žitavsko. S K. H. Máchou na Hvozdu, setkání s německými partnery Novinkou této etapy bylo, že jsme ji pořádali ve spolupráci s partnerským městečkem Oybin a že jsem poprvé s Máchou v patách nahlédli k německým sousedům, abychom se na Hvozdu společně setkali a pobavili. A nejen my, současní. V divadelní skeči se setkal K. H. Mácha s významným německým romantickým malířem Casparem Davidem Friedrichem, který byl Máchův současník a jehož obrazy K. H. Mácha obdivoval. Všichni poutníci obdrželi z každé etapy pamětní listy, razítka a mohli si zakoupit výroční turistickou známku. Startovné bylo 30 Kč. Akci pořádala MKZ Bělá pod Bezdězem a MěKS Doksy pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj ve spolupráci s TPD Bělá pod Bezdězem, oddílem turistiky OS Tajemství a s partnerským německým městečkem Oybin. 6

7 Kulturní středisko Jarní putování se Čtyřlístkem okolo Blaťáku Naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku byla vybudovánakoncem roku 2011 v rámci projektu Zlepšení infrastruktury CR v oblasti Máchova jezera Jarmilina stezka, naučná stezka a muzeum Čtyřlístek, podpořeného z EU prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod. Je určena především pro zvídavé děti, ale i jejich rodiče si přijdou na své. Vede po žluté turistické značce kolem Máchova jezera, tedy Blaťáku. Je tvořena třemi informačními tabulemi, na nichž Čtyřlístek seznamuje návštěvníky se zajímavostmi v okolí. Tabule v podobě komiksu namaloval Jaroslav Němeček. K naučné stezce turista obdrží v Infocentru Doksy nebo v muzeu Čtyřlístku brožurku - průvodce, který je opět bohatě ilustrován Jaroslavem Němečkem a v němž najde soutěžní otázky, omalovánky a řadu zajímavostí. Naučná stezka byla slavnostně otevřena na apríla v neděli 1. dubna 2012 v 10:00 hod. Sraz pěších i cyklistů byl u prvního zastavení v Kuřivodské ulici. Ukončení putování bylo v Muzeu Čtyřlístek v Doksech Třeskoprskách, kde si účastníci pochodu odpočinuli, zahráli si hry a setkali se s Jaroslavem Němečkem, autorem Čtyřlístku. Děti, které správně zodpověděly všechny záludné otázky a obkreslily opisové štítky, dostaly v muzeu čtyřlístkovskou odměnu. A vážně to nebyl apríl!!! Odemknutí Máchova jezera s parohatými městy Tradiční otvírání Máchova jezera v Doksech, jímž se zahajuje letní turistická sezona, bylo spojeno se setkáním zástupců měst, která mají ve znaku paroží. A tak Doksy od pátku do neděle ovládly parohy různého druhu a velikosti. Pro zástupce parohatých měst začínal program již v pátek odpoledne. V Památníku K. H. Máchy na ně čekaly historické postavy ( K. H. Mácha s E. Hindlem a B. Němcová), které je odlehčenou formou prostřednictvím divadelních skečů seznámily s nejzajímavějšími místy v Doksech. Závěr procházky samozřejmě patřil muzeu Čtyřlístku, kde jsme připravili malý kvíz a každý dostal tzv. Glejt návštěvníka. Dlužno říci, že všichni (věk nehrál žádnou roli) byli z muzea nadšeni. Páteční večer na Poslově mlýně se nesl v duchu tábornické nostalgie - opékání vuřtů, soutěže, country hudba, tanec (i orientální jako předpůlnoční zpestření) - prostě vše, co navodí přátelskou a odlehčenou atmosféru. V sobotu 19. května se v dopoledních hodinách náměstí Republiky, zalité téměř letním sluncem, zaplnilo českými farmáři Parohaté město Doksy se řadí do průvodu 7

8 Kulturní středisko 8 Průvod zástupců parohatých měst (sedláky), kteří na prvních farmářských trzích v Doksech nabízeli své produkty. A zájem o ně byl značný, neboť fronty na domácí máslo či voňavý koláč nebraly konce. Od 10 hod. pak vypukl parohatý program, v němž zástupci parohatých měst představovali svá města a ukazovali, co jejich spolky, školy, školky, ochotníci apod. umějí. Dlužno říci, že ani naše školy, školky a spolky nezůstaly pozadu. A hlavně, všichni se dobře bavili. Celý dopolední program měl slovně na povel moderátor na chůdách. Ale on to nebyl jen moderátor, na chůdách kejkloval, dělal dřepy, poskakoval, prostě jako by měl v těle pérka a jako by pro něj neexistovala zemská přitažlivost. Ve 12:30 se začal formovat roztodivný alegorický průvod průvod parohatých měst, který ve 13:00 hod. vyrazil k Máchovu jezeru. Za dechovkou z Libochovic, hrající řízně do kroku, šlo hostitelské město Doksy v čele se starostkou Evou Burešovou, jež měla na krku připevněn obrovský zlatý klíč, aby jím odemkla Máchovo jezero. Pak už následovala jednotlivá města podle abecedy. To bylo parožího! Po slavnostním odemknutí Máchova jezera, kdy se starostka, doprovázená zástupci parohatých měst a davem přihlížejících, vnořila až po kolena do chladně průzračné vody, začal odpolední program. Opět se na pódiu i před ním střídala divadelní vystoupení s tancem, zazpívaly Babíny di Doksy a dokský dětský pěvecký sbor Pramínek, svým cvičením nadchly dokské gymnastky, pastvou pro oči byla taneční vystoupení taneční školy Enliven Centre. Diváky rozesmála parodie na Labutí jezero v podání zástupců města Semily. Odpolední bohatý kulturní program završilo vystoupení kapely Las Vegas, která posluchače provedla světem populární a rockové hudby. Po celé odpoledne byly na hlavní pláži připraveny v režii dokských hasičů a dokské tělovýchovné jednoty soutěže nejen pro děti. Celé akci, která se opravdu vydařila, bylo letos i velice příznivě nakloněno počasí, proto naše poděkování míří i tam nahoru. Starosplavská pouť Sobota 28. èervence 2012 park ve Starých Splavech 9:30 Pøíjezd Jezerní královny s doprovodem 10:00 Skláøská muzika Míly Doèkala 12:00 Psí taneèník Endy, kejklíø, dìtská diskotéka 13:00 Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka 15:00 Kejklíø, orientální taneènice 16:00 NaEx band Petra Bratršovského 18:30 Hudební skupina Lihomor Moderuje Šáša Váša Akci poøádá Obèanské sdružení pro rozvoj Starých Splavù a Sbor dobrovolných hasièù Staré Splavy.

9 Kulturní středisko Starosplavská pouť Jezerní královna Šáša Váša Jezerní královna Družina Jezerní královny Náklady Kulturní program Kč Propagace Kč Doprava Kč OSA Kč Celkem

10 Dokské městské slavnosti na Poslově mlýně V neděli 19. srpna 2012 se uskutečnily Dokské městské slavnosti, které se letos konaly v rekreačním areálu Poslův mlýn. Opoustili jsme zámecký areál, protože byl uzavřen, neboť dochází k přesunutí učiliště do České Lípy. Z organizačních důvodů slavností je samotná budova zámku potřebná (zázemí pro účinkující, připojení k elektrickému proudu apod.). Kdo dobře zná Doksy, ví, že moc vhodných venkovních veřejných prostor pro takovou slávu nemáme, a tak jsme rádi využili nabídky pana Vladimíra Vladimirova, majitele Rekreačního zařízení Poslova mlýna, a na základě dobrých zkušeností z naší spolupráce přesunuli slavnosti tam. Letos byly slavnosti věnovány přelomu 19. a 20. století, kdy se městečko Doksy těšilo hospodářskému rozkvětu díky Arnoštovi z Valdštejna a kdy můžeme také vysledovat počátky lázeňství a turistického ruchu. Proto název slavností Staré dobré časy aneb Krásné dvacáté století. Akci pořádalo město Doksy a MěKS ve spolupráci s rekreačním areálem Poslův Mlýn a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. PROGRAM V sobotu 18. srpna od 15:00 do18:00 hod. na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech vám předvedeme Velké prádlo aneb Jak se pralo před sto lety. Kromě kulturního programu s možností vyzkoušet si praní v neckách a na valše bude na zahradě památníku malý jarmark s předváděním řemesel. Dokské městské slavnosti jsou součástí projektu Živý venkov - tradice a současnost, který je prostřednictvím MAS LAG Podralsko spolufinancován z Evrospkého zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Náklady Kulturní program Propagace - video Zvukař Celkem Kč Kč Kč Kč Kulturní středisko Neděle 19. srpna Rekreační areál Poslův mlýn Zahájení Kejklíři a komedianti Byla vojna byla aneb Za císaře pána a jeho rodinu Sokolníci - výcvik a lety dravců Klapeto - písničky s harmonikou a Mistr ostrého meče a tupého pohledu aneb Veselé vyprávění z Dokské katovny Ceremonie - příjezd vyslance Císaře pána, Exhibice historických českých bicyklů Klapeto - písničky s harmonikou Rekruti - soutěž pro malé i velké Kejklíři a komedianti Sokolníci - výcvik a lety dravců CK kabaret ze starého mocnářství Klapeto - písničky s harmonikou a Exhibice historických českých bicyklů Mistr ostrého meče a tupého pohledu aneb Veselé vyprávění z Dokské katovny Vyhodnocení střelecké soutěže Akci doprovází staročeský jarmark a řada doprovodných atrakcí nejen pro děti. Mìsto Doksy OD Andy Akce je souèástí projektu Živý venkov - tradice a souèasnost 10

11 Dokské městské slavnosti na Poslově mlýně Kulturní středisko Abychom návštěvníkům zkrátili a zatraktivnili cestu do areálu, zajistili jsme dopravu výletním vláčkem až tam, kam to terén dovolil, tedy na most u hřbitova. Zahájení Velkého prádla, foto V. Štěpánský Slavnosti se nesly v duchu c. a k. mocnářství na přelomu 19. a 20. století, proto jsme v sobotu na zahradě Památníku K. H. Máchy nahlédli do prádelny našich prababiček. Akci připravily zaměstnankyně knihovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Památníku K. H. Máchy v Doksech ve spolupráci s MěKS. Arnošt z Valdštejna se starostkou Evou Burešovou Akce byla finančně podpořena z projektu Živý venkov, tradice a současnost, jehož nositelem je LAG Podralsko. Z Dokské katovny Sokolník Praní jako za našich prababiček, foto V. Štěpánský Kašpárkovo divadlo, foto V. Štěpánský Slavnosti pokračovaly následujícího dne v rekreačním areálu Poslův mlýn. Zahájila je starostka Eva Burešová společně s velvyslancem císaře pána Arnoštem Františkem de Pauli z Valdštejna, který v letech spravoval dokské panství a zasloužil se o jeho hospodářský rozkvět mimo jiné i tím, že prosadil, aby železniční trať z Bakova do České Lípy vedla právě přes Doksy. Stylový dobový kulturní program zajišťovala společnost GRYFF. První ročník slavností se také poprvé uskutečnil v rekreačním areálu Poslův Mlýn. Děkuji tímto majitelům areálu panu Vladimirovi a paní J. Kalousové a jejich personálu za maximální vstřícnost a pracovní nasazení při technickém zajištění slavností a během jejich průběhu. Výborné občerstvení, příjemné ceny, perfektní zázemí. 11

12 Dokský zpravodaj MěKS zajišťuje technickou stránku vydávání měsíčníku Dokský zpravodaj. V roce 2012 došlo k úsporám nákladů na tisk Dokského zpravodaje téměř o Kč, neboť se vysoutěžil ve výběrovém řízení levnější dodavatel. Náklady na vydání 12 čísel byly rozpočtovány na Kč, skutečné náklady činily Kč. Inzerce v Dokském zpravodaji je placenou službou. Plánovaný příjem z inzerátů byl Kč, skutečný příjem byl Kč, tedy o Kč více než v roce Tento nárůst příjmů za inzerci je dán především tím, že se cena inzerce v důsledku změněného formátu a celobarevného provedení zvýšila, a také tím, že přibyli inzerenti se zájmem o barevnou reklamu. Příjmy z inzerce pokryly 54 % nákladů na tisk Dokského zpravodaje, což je o 17 % více oproti roku Kulturní středisko Dokský zpravodaj se zájemcům ze samostatných obcí prodával za 15 Kč. Tržby z prodeje Dokského zpravodaje činily Kč, tedy o Kč více oproti roku Příjmy z pronájmu MěKS pronajímá za účelem výstav společenskou místnost v budově čp. 251 ve Valdštejnské ulici. Jedná-li se o výstavy nekomerčního charakteru či o výstavy s regionální tematikou, je pronájem zdarma. Další prostor, který MěKS pronajímá, je vestibul kina Máj. Zde jsem za pronájem získali Kč. Největší příjmy jsou z pronájmu vysílače mobilních operátorů Telefonica O2 a Vodafon, což činilo Kč. Příjmy z pronájmu jsou celkem Kč. Dokský zpravodaj informační měsíčník pro Doksy a přidružené obce prosinec 2012 PEKELNÉ ČERTĚNÍ 8. PROSINCE VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 16. PROSINCE NOVOROČNÍ BĚH OKOLO MÁCHOVA JEZERA 1. LEDNA 2013 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 1. LEDNA 2013 Bezděz, foto V. Kuřátko 12 obalka_12_2012.indd :35:32

13 KINO MÁJ

14 Kino Máj Roční výkaz o kinu za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. Zpravodajská jednotka (provozovatel) Název zpravodajské jednotky - provozovatele Městské kulturní středisko Doksy, p.o. IČO Plátce DPH Ano Adresa Valdštejnská 251 Doksy Kraj Liberecký kraj, Česká Lípa Statutární zástupce PhDr.Renata Mauserová Telefon Vlastní www stránky www stránky zpravodajské jednotky provozovatele Zřizovatel / zakladatel (vyplní se slovně) Ano 30 Člen APK Ano Počet kin 1 Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) I. Informace o provozovaném kině (v případě více kin uvádějte údaje o 2 a dalším kině na zvláštní papír) Č. ř. Kino a 1 2 Název kina 0101 Kino Máj Číslo kina Adresa kina Valdštejnská, 251 PSČ Město Doksy, Kraj a okres CZ051, CZ0511 Odpovědný zástupce 0106 PhDr. Renata Mauserová Telefon www stránky sálů představení v roce návštěvníků v roce Počet Ministerstvo kultury, POB PRAHA 2 Vyplněný výkaz doručte do Umístění kina 2 Provoz kina 2 kinosál/y v samostatné budově 0113 ano kinosál/y ve víceúčelové budově 0114 ne víceúčelový sál nebo jiný krytý prostor 0115 ne otevřený areál / letní kino 0116 ne otevřený areál / autokino 0117 ne putovní kino v uzavřeném prostoru 0118 ne putovní kino v otevřeném prostoru 0119 ne stálý min. 7 představení týdně 0120 ne celoroční pravidelný min. jedno představení týdně 0121 ano sezónní 0122 ne občasný nepravidelný 0123 ne vlastník technického zařízení 0124 ne Putovní kino 2 nájemce technického zařízení 0125 ne Bezbariérový přístup 0126 ne Počítačová pokladna 0127 ne Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 124/12 ze dne Organizační složka státu dle zák. č. 218/2000 Sb. * 11 Organizační složka kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 12 Organizační složka obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 13 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 218/2000 Sb. * 21 Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 22 Příspěvková organizace obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * (23) Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. * 30 Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. * 40 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 Veřejná obchodní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 71 Komanditní společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 72 Společnost s r. o. dle zák. č. 513/1991 Sb. * 73 Akciová společnost dle zák. č. 513/1991 Sb. * 74 Družstvo dle zák. č. 513/1991 Sb. * 75 Živnostenské oprávnění fyzická osoba 80 Jiná: 90 * ve znění pozdějších předpisů 14 1 Vyplňuje se pouze, je-li odlišné od provozovatele.

15 Kino Máj II. Informace o kinosále (-ch) - technické vybavení Počet Č. ř. 1. sál 2. sál 3. sál 4. sál 5. sál 6. sál 7. sál 8. sál 9. sá a sedadel míst pro vozíčkáře Šíře plátna Promítací zařízení Zvuk klasické digitální 35 mm 0204 ano diaprojektor 0205 ne projekce DVD 0206 ano projekce BluRay 0207 ano projekce z počítače/dataprojektoru 0208 ano DCI standard 0209 ano rozlišení 2K 0210 ne 4K 0211 ano 3D digitální projekce 0212 ne IMAX 0213 ne satelitní příjem 0214 ne kabelový příjem programu jiné uveďte 0216 vícekanálový digitální zvukový systém 0215 ne 0217 ano Od června 2001 je kino součástí příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy. Provoz kina zajišťuje jeden pracovník s úvazkem 8 hod., topič na dohodu a uklízečka s pracovním úvazkem 5 hod. Mimo sezonu se hraje 3 5x v týdnu (úterý (1-2x), středa (1x) a sobota (2x), v červenci a v srpnu denně kromě neděle. Do toho nejsou započítány filmové festivaly, komponované večery, mimořádné projekce pro základní školy a další akce. Tržby Rozpočet Kč Skutečnost % Porovnání s r Vstupné , , ,- Pronájem , , ,- Celkem , , ,- Náklady Rozpočet Skutečnost Porovnání % Kč Kč s r Půjčovné , , ,28 Elektrická energie , , ,- Plyn , , ,- Vodné a stočné , , ,- Přepravné filmů , , ,50 Opravy , , ,- OSA 5.000, , ,- Fond kinematografie 8.000, , ,- Celkem , , ,78 ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k výraznému zvýšení tržby ze vstupného - o Kč. Oproti roku 2011 se také zvýšil příjem za pronájem vstupní haly kina o Kč. Samozřejmě se zvýšením tržeb se odpovídajícím způsoběm navýšily náklady - půjčovné, energie, vodné. Díky vstupu do asociace kin a digitalizaci kina se výrazně snížilo přepravné filmů - o Kč. Návštěvnost Srovnání s rokem 2011 Návštěvnost za rok 2012 je vyšší o 984 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno představení je nižší o 2 diváky. Bylo naprogramováno o 32 filmů více, odehrálo se o 29 filmů více než v předchozím roce. Pro nulovou návštěvnost se nehrálo ve srovnání s rokem 2011 o 3 představení více. V roce 2012 bylo naprogramováno 183 filmů, z toho se odehrálo 179 filmů s celkovou návštěvností diváků. Průměrná návštěvnost byla 42 diváků. Pro nulovou návštěvnost se neodehrála 4 představení. Nejúspěšnější filmy z hlediska návštěvnosti České filmy: Zahraniční filmy: Název filmu Počet diváků Kamarádi z TV 170 Zimní pohádky 160 S krtkem do pohádky 134 Návštěvnost v jednotlivých čtvrtletích Čtvrtletí Počet představení Název filmu Počet diváků Doba ledová 4: Země v pohybu 380 Madagaskar Piráti 200 Počet návštěvníků Počet návštěvníků na jedno představení I II III IV Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

298 Vydává město Mimoň Měsíčník

298 Vydává město Mimoň Měsíčník 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč CO SE DĚJE V TOUŽIMI TOUŽIMSKO V OBRAZE Vážení občané, v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku 450 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. května 4,- Kč Čtvrtek 9. května Další nezaměstnaní dostali šanci Veřejně prospěšné práce mají v Krásné Lípě již dlouhou tradici. V průběhu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více