VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení Hlavní úkoly Personální zabezpečení Pracoviště MKZ Uničov Kulturní činnost Pořady pro děti a rodiče Pořady pro mateřské školy a I. stupeň základních škol Pořady pro II. stupeň základních škol Kulturní pořady pro dospělé Pronájmy Koncertní síň Kinosál MKZ Malý sál, klubovna, bar Zájmová činnost při MKZ Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Smíšený pěvecký sbor Uničov Dechový orchestr Haná Uničov Sdružení pro film a video Uničovské dětské sborové dny XXI. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov Kulturní léto Vánočka Ezoterický festival Souznění Dámský klub Výstavnická činnost Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé Taneční kurz pro studenty Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci Koncerty KPH Kino Knihovna Výpůjční služby

3 Čtenáři a návštěvníci Výpůjčky Meziknihovní výpůjční služba Kulturně vzdělávací činnost Knihovní fond Revize v Městské knihovně Uničov Regionální funkce Akce konané v Městské knihovně v Uničově Besedy s autory Výstavy Soutěže pro děti Ostatní akce Celkem Seznam besed v r Nejžádanější dokumenty za rok Dospělé oddělení Dětské oddělení Městské informační centrum Činnost MEIS v roce Muzeum Muzeum vězeňství Šatlava Provozní záležitosti Návštěvnost Propagace instituce Přednášková, výstavní činnost a proběhlé akce Muzeum U Vodní branky Hospodaření příspěvkové organizace Provozní dotace MKZ v roce Celkové hospodaření organizace v roce Rozbor hospodaření podle jednotlivých položek a zdůvodnění odchylek mezi rozpočtem a skutečností Rozpis přijatých dotací, jejich čerpání a probíhající investiční akce Soupis závazků a pohledávek Závazné ukazatele na rok

4 11.7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Přehled kontrol provedených v organizaci Zpráva o výsledku inventarizace majetku Výčet dotací a grantů

5 1. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Telefon: E:mail Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour 5

6 2. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov (dále organizace) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační služby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých 6

7 3. Personální zabezpečení Stálí zaměstnanci Limit: 14 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Středisko MKZ celkem úvazek 6 Miloslav Ševčík úv. 1 manažer kina, zpracovávání podkladů účetnictví Ing. Marie Mikulová úv. 1 programové oddělení dětské a školní pořady, neorganizovaná zájmová činnost Gabriela Outratová úv. 1 programové oddělení organizovaná Zájmová činnost, pronájmy, zástup MIC Vilém Bartoněk úv. 1 technik a údržba budov MKZ, promítač Jana Smékalová úv. 1 hlavní pokladní, propagace a reklama akcí MKZ Marie Žochová úv. 1 úklid prostor MKZ Středisko Městská knihovna celkem úvazek 5 Soňa Holoubková úv. 1 vedoucí knihovny Alena Léharová úv. 1 oddělení pro dospělé Irena Ochránková úv. 1 oddělení pro mládež, besednická činnost Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítě MKZ, web MKZ, kurzovní činnost Marie Jaklová úv. 1 úklid budov (knihovna a muzea) Středisko Městské informační centrum, Městská galerie a muzea Dagmar Entrová úv. 1 vedoucí střediska (MIC, MEIS a Galerie) Mgr. Jaroslav Franz, Ph.d. úv. 1 vedoucí muzeí 7

8 Externí spolupracovníci: Bartoš Bořivoj Běhunková Danuše Mgr. Ciba Petr Ďuricová Jiřina Fiala Jiří Filipová Ludmila Fritscher Petr PhDr. Folprechtová Květoslava Mgr. Gucká Zuzana Ing. Kadlčík Jan Kocůrek Jaroslav Kohlová Magda Kopecká Martina Kovář Josef Kovaříková Jitka Mathonová Dagmar Mgr. Mathonová Marie Němečková Jiřina Outratová Vendula Raušer Drahomír Schremmerová Danuše Škoda Jiří Mgr. Smetanová Ludmila Mgr. Svozil Vladimír Ing. Ševčík Pavel Vincourová Marie Zezulová Vendula Obrazové noviny města Uničov muzejní činnost - pomocné práce vedení DO Haná - dirigent spoluorganizace přehlídek DPS údržba plynových kotlů uvaděčka, šatnářka promítač sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička Uničovských postřehů pořizování dokumentace údržba varhan v KS pomocné práce přivedení Dětského pěveckého sboru Rosička zajištění provozu pobočky knihovny v Benkově spolupráce při organizování akcí pomocné práce přivedení Dětského pěveckého sboru Rosička spoluorganizace přehlídek DPS sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička spolupráce při organizování akcí spolupráce při organizování akcí promítač uvaděčka, šatnářka Uničovských postřehů pořizování dokumentace klavírní doprovod DPS Rosička lektorská činnost přehlídek DPS propagační materiály zajištění provozu kinobaru muzejní činnost - pomocné práce 8

9 4. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava (muzeum vězeňství) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov 78 9

10 5. Kulturní činnost 5.1. Pořady pro děti a rodiče počet diváků Povídání o pejskovi a kočičce, divadlo SemTamFor O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku div. Mladá scéna 136 loutková představení ve spolupráci s Gaudolinem celkem Pořady pro mateřské školy a I. stupeň základních škol počet diváků 7.2. Nápady myšky Terezky -1. představení O Červené karkulce 2. představení Jak se Honza učil čarovat 2. představení Když jde Kůzle otevřít 2. představení Aladin a kouzelná lampa 2 představení Filmové pásmo pro nejmenší Jaroslav Uhlíř Zpívání ve zvěřinci 2. představení O Nebojsovi 2. představení Mikulášování 2. představení 586 celkem 4427 Uvedených pořadů se zúčastnily uničovské mateřské a základní školy, stacionář Jasněnka, MŠ a ZŠ mikroregionu Uničovsko Medlov, Šumvald, Nová Hradečná, Újezd, Troubelice. Představení navštívily i školy ze vzdálenějších obcí: Červenka, Hnojice, Moravská Huzová, Žerotín, Štěpánov. Celkový počet škol navštěvující dětská představení se zvýšil, avšak celkový počet návštěvníků je nižší. Průměrná návštěvnost je o něco málo vyšší. tabulka č.1. Vývoj návštěvnosti dětských představení v letech rok celkový počet návštěvníků průměrná návštěvnost

11 5.3. Pořady pro II. stupeň základních škol KUFR pantomina 1. představení 287 Další pořady pro II. stupeň ZŠ se konaly v rámci pronájmu 5.4. Kulturní pořady pro dospělé Za rok 2012 se uskutečnilo celkem 14 kulturních pořadů pro dospělé, celkem tyto pořady navštívilo 3822 návštěvníků, průměr na jedno představení je 273 návštěvníků. Kulturní pořady pro dospělé řadíme do kategorií: Divadelní představení 6 představení za rok, celkem 2034 návštěvníků, průměr na jedno představení je 339 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ. Zábavné pořady 3 představení za rok, celkem 765 návštěvníků, průměr na jedno představení je 255 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ. Hudební pořady 4 koncerty za rok (mimo koncerty KL 2012), celkem 986 návštěvníků, průměr na jedno představení je 247 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ a koncertní síň Uničov. Novinkou tohoto roku bylo uspořádání audiovizuálního pořadu Martina Dufka (agentura Pohodáři) pro širokou veřejnost pod názvem Guatemala: mayské poselství k roku 2012, pořad navštívilo 37 návštěvníků, vstupné 50 Kč, místo konání kinosál MKZ. Největší zájem návštěvníků jsou divadelní představení, proto již každoročně pořádáme divadelní sezónu. Sezónu tvoří čtyři až pět divadel v období od podzimu do jara. Cena permanentky zvýhodňuje předplatitele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky v tomto roce byla 990 Kč (řada 1 5), 890 Kč (řada 6 10) a 810 Kč (řada 11 16). Sezóna 2012/2013 má 163 předplatitelů Pronájmy MKZ Uničov pronajímá prostory MKZ (kinosál, malý sál, kinobar, klubovnu) a Koncertní síň na Haškové ulici Koncertní síň Prostory koncertní síně se nejčastěji využívají k pořádání koncertů vážné hudby, výuce varhan, konání svatebních obřadů, předávání vysvědčení, nahrávání CD atd. Kapacita koncertní síně je až 300 míst. Prostory využívají: - ZUŠ Uničov 28 x (9 koncertů + 19 zkoušek) - ZUŠ Uničov x (výuka varhan pravidelně 1x týdně, vyjma prázdnin) - MÚ Uničov 15 x svatební obřady 5x předávání vysvědčení - Gymnázium Uničov 6 x (koncerty + zkoušky) - ZŠ Haškova 5 x (koncerty, zkoušky a předávání vysvědčení) 11

12 - DPS Rosička 9 x (3 koncerty + 6 zkoušky) - Ostatní 15 x (koncerty, zkoušky, pohřeb, 8 x pronájem varhan) Kinosál MKZ Kapacita sálu 430 míst. Prostory kinosálu využívají: - agentury, které pořádají výchovné koncerty a besedy pro ZŠ a SŠ z Uničova a okolí 2x Pohodáři 4x Výchovné hudební koncerty - DO Haná x zkoušky orchestru - ZUŠ Uničov 7x (koncerty + zkoušky) - MÚ Uničov 2x (Talent roku + Den seniorů) - ZŠ Uničov 1x (Akademie ZŠ Pionýrů) - DDM 1x (Carusošou) - Ostatní 3x (MK 2012, 2x výroční schůze) Malý sál, klubovna, bar Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst (využívá se především při výkupu zlata, schůzky klubu Seniorů a schůzky politických stran), kinobar 30 míst (školení, Kino Senior, schůzky) Prostory těchto tří prostor využívají: - KRS Uničov 40 x jóga s p. Holcovou (každé pondělí od hod) - Bohoslužby 25 x (Náboženská obec Církve československé husité v Troubelicích) - Uničovští senioři 24 x (10x taneční odpoledne, 10x schůze výboru, 4x výběr poplatků) - MÚ Uničov 15 x (6 x zastupitelstva, 9 x školení a ost.) - Spol. Hrdobec 8 x - Schůzky. pol. stran 12x (10 x KSČM, 2 x ODS) - Vlastníci byt. dom. 7 x - DDM Uničov 1 x (výstava plastikových modelů) - Gaudolino 5 x (divadelní představení pro děti) - Výkup zlata 8x - Kino Senior 7 x (filmová projekce v kinobaru pro seniory) - Centrum mentoringu 17 x (projekt Práce šitá na míru, 9 x kinobar, 8 x klubovna) - FÚ Šternberk 2 x - ZŠ Uničov 1 x (šachový turnaj ZŠ U Stadionu) - Ostatní 17 x (prodeje, předváděčky, schůze, atd.) 12

13 5.6. Zájmová činnost při MKZ Uničov - Dětský pěvecký sbor Rosička - Smíšený pěvecký sbor Uničov - DO Haná - Sdružení pro film a video Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov DPS Rosička navštěvovalo v roce dětí ze tří základních škol v Uničově. Sbor pracoval ve dvou odděleních, mladší přípravka a starší sbor (děti od 4. do 9. třídy). Sbor zkoušel pravidelně dvakrát týdně na ZŠ Haškova a jednou týdně také na ZŠ U Stadionu. Od školního roku 2012/2013 se z organizačních důvodů zkoušky centralizovaly na ZŠ Haškova, kde má sbor dobré zázemí pro zkoušky i koncerty. DPS Rosička se každý rok účastní Krajské postupové přehlídky, kde také získal zlaté pásmo v mladší i starší kategorii. V květnu sbor pravidelně pořádá Koncert ke Dni matek, kde je vždy pozván další spřátelený sbor (v r to byl DPS Plamínek Holešov). Rosička také zazpívala výměnou na koncertě v Holešově. V červnu DPS Rosička uskutečnil výchovný koncert pro žáky základních škol a také vytvořil nahrávku koncertu z koncertní síně ve spolupráci s MKZ. DPS Rosička v r zorganizoval dvě třídenní soustředění v Karlově pod Pradědem, jarní v březnu a letní v srpnu. V září sbor vystoupil jako host na výročním koncertu Smíšeného sboru Uničov. Celoroční úsilí sboru vyvrcholilo třemi koncerty v listopadu a prosinci Sbor prezentoval své město na festivalu Loučenská vločka, sbor vystoupil na koncertu pro zahraniční návštěvu z Anglie a Španělska v rámci projektu Comenius na ZŠ Haškova a sbor zazpíval také na společném koncertě se Smíšeným sborem Uničov, kde si děti mohly zazpívat Rybovu mši s doprovodem orchestru. Sbor řídí Mgr. Zuzana Gucká a Mgr. Marie Mathonová, se sborem pravidelně spolupracuje klavíristka Mgr. Ludmila Smetanová, organizační a pedagodický dozor na akcích sboru zajišťují p. Magda Kohlová a p. Jitka Kovaříková. Více o DPS Rosička na http: Smíšený pěvecký sbor Uničov Rok 2012 byl pro sbor jubilejní, neboť slavil 10 výročí trvání a také kulaté výročí p. dirigentky. Hned začátkem roku jsme si vytipovali nové skladby, kterými jsme se prezentovali v dubnu na 5té přehlídce pěveckých sborů v Litovli. V květnu jsme se zúčastnili akce - Otevření zahrad při zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Zde se konala velká přehlídka místních sborů a my jsme byli pozváni místním sborem jako jediní hosté. Naším stěžejním vystoupením byl zářijový koncert k 10. výročí založení SPS. Tohoto koncertu se zúčastnil také člen oblastního výboru Unie Českých pěveckých sborů a předal 8 13

14 stříbrných a 3 zlaté odznaky členům sboru - jako ohodnocení jejich práce. Zbytek podzimu jsme věnovali přípravě na vánoční koncerty. O spolupráci jsme požádali DPS Rosičku, ZUŠ Šternberk, SPS Šternberk a nastudovali mši J. J. Ryby - Hej mistře, se kterou jsme vystoupili v Uničově, Šternberku a Vrbně pod Pradědem. Závěr vánočních vystoupení byl tradičně v Nové Hradečné. V čele sboru stojí p. Květoslava Folprechtová a druhý dirigent je p. František Pospíšil. Sbor zkouší jednou týdně ve čtvrtek v ZŠ Haškova, má cca 32 členů, z nichž aktivně pracuje 26 (nemoc, rodinné důvody, studium). V průběhu r jsme měli 44 zkoušek a před důležitými vystoupeními soustředění, cca 6x Dechový orchestr Haná Uničov Rok 2012 byl pro orchestr opět bohatý. Hlavní náplní bylo koncertní vystoupení jak v Uničově, tak i v okolních obcích a účast na 22. Festivalu dechových orchestrů Thum v Německu. V čele orchestru stojí dirigent Mgr. Petr Ciba ředitel ZUŠ Šternberk. Zkoušíme jednou týdně v pondělí od hod. v kinosále MKZ Uničov. MKZ poskytuje jak prostory kinosálu, tak i zázemí pro notový materiál a hudební nástroje. Přehled akcí: Uničov Oslavy osvobození města (kladení věnců) Troubelice kladení věnců Uničov koncert na Masarykově náměstí (v rámci Celostátní přehlídky sborů) Troubelice kácení máje Festival dechových orchestrů Thum v Německu Nová Hradečná Slavnost hasičů Troubelice - Slavnost hasičů Rohle Setkání sousedů Uničov Koncert na Masarykově náměstí u příležitosti vzniku československého státu Více o DO Haná na Sdružení pro film a video Sdružení má 7 členů. Celoročně zajišťujeme natáčení Uničovských postřehů (za rok 2012 bylo zhotoveno postřehů zveřejněny na You tube), projekce před filmovým představením, záznamy kulturních akcí, pořádáme 2 x ročně Video ze šuplíku projekce amatérských snímků na filmovém plátně (podzimní termín se koná v rámci projektu Europe Direct) a největší akcí našeho sdružení je pořádání Mladé kamery, která se uskutečnila v prostorách MKZ Uničov. Mladá kamera Uničov ročník 38. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov proběhl března 2012 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo stejně jako v minulých letech Sdružení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov. 14

15 Do soutěže bylo zasláno 54 snímků. Protože celková délka filmů přesahovala časové možnosti festivalu, bylo jich do vlastní soutěže zařazeno jen 32. Osm nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci samostatné nesoutěžní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících žánrově i tematicky pestrá, dominovaly hrané filmy - komedie, kriminální thrillery, psychologická dramata i civilní příběhy ze života. Několika reprezentanty byly zastoupeny i filmy animované a dokumentární a také filmové experimenty. Mezi tvůrci figurovali jak filmaři amatérští, tak studenti či absolventi filmových škol. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (6 filmů), do 30 let (8 filmů) a studenti či absolventi filmových škol (18 filmů). Délka soutěžních projekcí celkem činila přibližně sedm hodin, program byl rozdělen do šesti promítacích bloků. V porotě soutěže zasedl v roli předsedy režisér Zdeněk Jiráský, tvůrce Poupat, nejlepšího českého filmu roku Dalšími členy byli pedagogové FAMU Martin Čihák a Tomáš Doruška, někdejší ředitel Letní filmové školy Jiří Králík a scenáristka a režisérka Simona Oktábcová. V hodnocení soutěže porotci uvedli: Mezi klady amatérských i studentských filmů řadíme ojedinělé pokusy o autorskou výpověď, snahu projevit vlastní názor. Je v pořádku, když mladí tvůrci svými díly provokují nebo upozorňují na problémy kolem sebe. Jistou lítost vzbudil relativně velký počet projektů, které nepokrytě kopírují uctívané vzory bez ambice autorského podpisu. Ne všichni si zatím plně osvojili práci s filmovým jazykem, ale to neznamená, že jejich příští díla nebudou lepší. V době, kdy se česká kinematografie stále více soustředí na dokumentární tvorbu, by se mezi mladými amatéry dal očekávat i větší zájem o tuto oblast. Porotu potěšily i ojedinělé animované počiny, v hraných filmech doporučuje neupřednostňovat formu nad obsahem. Programovým doplňkem vlastní soutěže byl tradiční rozborový seminář, na němž členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a analyzovali zhlédnuté filmy. Hlavní cenu soutěže (napříč kategoriemi) získal Tomáš Elšík (FAMU Praha) za film Ruce revoluce. V první kategorii určené filmařům do 20 let nebyla první cena udělena. Ve druhé kategorii zvítězil akční snímek Jana Haluzy z Kostelce na Hané Do tmy a v kategorii studentů a absolventů filmových škol byl nejlepší dokument Viktora Portela (FAMU Praha) Kaiser Kanner Dirigent. Cenu diváků si odnesla Eva Gargašová z ostravského QQ studia za animovaný film Bylo nebylo. Čtyřdenní program zahrnul vedle samotné soutěže ještě další doprovodné akce. Ve čtvrtek 22. března to bylo tradiční setkání uničovských amatérských filmařů Video ze šuplíku. V pátek 23. března v 16 hodin byl v městském kině promítnut nový film Čtyři slunce režiséra Bohdana Slámy, který své dílo také osobně uvedl. Po skončení páteční části soutěže se účastníci festivalu mohli věnovat neformální zábavě za doprovodu Slámovy rockové kapely Šoustancem. Zakončení Mladé kamery doplnilo představení Muž sedmi sester v podání divadla SemTamFór. Závěrečný den festivalu nabídl promítnutí nového českého filmu Poupata a besedu s jeho režisérem Zdeňkem Jiráským. Soutěžní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 305 diváků zejména z řad studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se organizátoři snaží popularizovat amatérský film, zvýšit povědomí o méně známých podobách současné filmové tvorby a také upřít větší pozornost publika na domácí filmovou tvorbu. Pro autory přinášejí veřejné projekce možnost konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a využít těchto poznatků ve své další tvorbě. Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěže byl stejně jako při předchozích ročnících vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov Aktuální dění bylo průběžně zachycováno formou videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěžními bloky mohli účastníci zhlédnout přibližně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s 15

16 porotci, tvůrci i diváky. (Zpravodajství je k dispozici na YouTube na adrese Cíle Mladé kamery - formou soutěže představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit kulturní život regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit Uničovské dětské sborové dny XXII. ročník krajské postupové přehlídky škol. děts. pěv. sborů Olomoucký kraj kategorie I. A, I. B, II. A, II. B a postupová přehlídka středoškolských pěv. sborů Olomoucký kraj na 4. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU OPAVA CANTAT Pořadatelem přehlídky bylo Městské kulturní zařízení Uničov a NIPOS ARTAMA, za finanční podpory MK ČR. Přehlídka se konala v prostorách koncertní síně v pátek 30. března. Celkem se přihlásilo 14 sborů z toho v kategorii I. A - 5 sborů (DPS Běláčci, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, DPS Dubínek, ZŠ a MŠ Dubicko, DPS Přerováček, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, DPS Ptáčata, ZŠ Šumperk, DPS Slavíček, 3. ZŠ Zábřeh), v kategorie II. A. 2 sbory (DPS Rosička I., při MKZ Uničov, DPS Sluníčko, ZUŠ Potštát), v katerogii I. B 3 sbory (DPS Větrník, ZŠ Loštice, DPS Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou, DPS Mládí, ZŠ Litovel), kategorie II. B 2 sbory (DPS Rosička, při MKZ Uničov, DPS Music BoDo, BoDo centrum Olomouc), do skupiny středoškolských sborů se přihlásil jen 1 sbor a to za I. kategorii Dívčí pěvecký sbor GJB a SPgŠ Přerov a v neposlední řadě není možno opomenout hosta přehlídky - PS Palora, při GJO Litovel. Celkem si na přehlídce zazpívalo 373 dětí, žáků a studentů. Kvalitu sborů hodnotila 3 členná porota Vladimír Souček (předseda poroty), Vladimír Svozil a Petra Rašíková. Vítězem přehlídky se stal sbor z BoCo centra Olomouc DPS Music BoDo s postupem na celostátní postupovou přehlídku, která se uskutečnila ve dnech v Uničově XXI. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov 2012 Z pověření Ministerstva kultury ČR - NIPOS- ARTAMA, uspořádalo Městské kulturní zařízení Uničov ve dnech celostátní přehlídku dětských sborů. Vybranými sbory byly v tomto roce: Trallalinki - Český Těšín, Svitavský dětský sbor, Motýlek - Vyškov, Rarášek - Náchod, Music BoDo - Olomouc, Plamínek - Holešov, Da Capo - České Budějovice, Kopretina - Orlová, Barvičky - Rokycany, Kvítek - Litomyšl, Pomněnky - Děčín, Zvonečky - Mnichovo Hradiště, Kapky - Moravské Budějovice, Komoráček - Nejdek, Písnička - Praha, Carola - Liberec. Hostem přehlídky byl DPS Ondrášek, Nový Jičín Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházelo 14 postupových přehlídek ve všech krajích České republiky, na kterých vystoupilo celkem 179 sborů s zpěváky. Vystoupení sborů posuzovala odborná porota, která z každého kraje vybrala jeden až dva sbory k účasti na XXII. celostátní přehlídce v Uničově. V Uničově se nakonec představilo 16 sborů. Program celostátní přehlídky, která se konala v uničovské Koncertní síni, zahájil v pátek večer první přehlídkový koncert. Druhý den následoval další přehlídkový koncert a po něm 16

17 očekávané vystoupení hosta přehlídky DPS Ondrášek z Nového Jičína vedený sbormistrem Josefem Zajíčkem, který nejen předvedl, jak jeho sbor umí zazpívat, ale také dokázal aktivně zapojit malé i větší zpěváčky. Počasí nám tentokráte přálo, a tak mohlo proběhnout plánované odpolední vystoupení všech sborů na Masarykově náměstí s DO Haná. Malí zpěváčci nakonec uničovské náměstí nejen rozezpívali, ale i roztančili. Celostátní přehlídka je nesoutěžní, ale všechna vystoupení sledovala šestičlenná odborná porota, ve složení: Jaroslava Macková, muzikolog s dlouholetým zaměřením na oblast dětské sborové tvorby, členka odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Ivana Kleinová, sbormistryně opavského dětského sboru Domino, členka odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Marek Valášek, sbormistr, dirigent a vyučující na PedF Univerzity Karlovy v Praze a Pražské konzervatoři, člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Josef Brabenec, sbormistr Tachovského dětského sboru, člen odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Vítězslav Hergesel, sbormistr dačického sboru Kvítek, člen odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA NIPOS-ARTAMA stanovila programovou náplň přehlídky (koncepce, výběr sborů, výběr porot), a připravila podklady pro propagační materiály. Městské kulturní zařízení Uničov mělo na starost především organizační zajištění přehlídky. Díky spolupráci uničovských škol se podařilo zajistit ubytování pro téměř 450 dětí a dospělých. Ve školních jídelnách bylo zajištěno stravování pro 500 strávníků a přichystáno od pátku do neděle porcí. Ještě jednou tímto děkujeme ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů a ZŠ U Stadionu. Finanční zabezpečení přehlídky: MK ČR Olomoucký kraj NIPOS-ARTAMA Účastnické poplatky PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Smyslem přehlídky nebyla soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Byla povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. 17

18 5.9. Kulturní léto 2012 počet návštěvníků 7.7. So Madame Pompadour koncertní síň Út Caveman - kinosál Čt Revival Johny Cash Út Velká detektývská cesta pohadka, kinosál Út Stříbrňanka Čt Mňága a Žďorp Út David Spilka unplugged Čt Cimballica Út Madalen a Vodníci Po Anna K Út Nešťastný šafařův dvoreček pohádka, kinosál Čt Robert Křesťan a Druhá tráva Út Jana Veberová Čt Jumping Drums Út Čechomor Pá Bluesberry 23 celkový počet návštěvníků 2796 Vývoj návštěvnosti a průměrné návštěvnosti v letech rok celkový počet průměrná návštěvnost celkový počet návštěvníků

19 prům. návštěvnost LETNÍ KINO V RÁMCI KL 2012 počet návštěvníků So Kam pánové kam jdete? ul. Dukelská Ne Extase, Masarykovo nám So Co je vám doktore? ul. Gen. Svobody Ne Sexmise, Masarykovo nám Vánočka 2012 V sobotu 15. prosince se v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově náměstí uskutečnil již 15. ročník tradiční soutěže O nejhezčí a nejvypečenější vánočku. Díky podpoře sponzorů a zajímavým cenám, které do soutěže věnovali, se podařilo motivovat k pečení prozatím nejvíce uničovských hospodyněk. Celkem se zúčastnilo 34 soutěžících. Z tohoto počtu byly tři pekárny, 3 školní jídelny, 10 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 18 domácích pekařek. Vývoj účasti na soutěži Vánočka v letech Rok Celkový počet účastníků počet domácích pekařek počet domácích pekařek celkový počet účastníků 19

20 5.11. Ezoterický festival Souznění Na podzim se konal druhý ročník festivalu Souznění. V průběhu dvou dnů probíhaly ve velkém sále přednášky zaměřené na zdraví fyzické i duševní, na vaření i bydlení, mezilidské vztahy, meditace, aromaterapie apod. V ostatních prostorech probíhala výstavní a prodejní činnost (obrázky, kalendáře, zelené potraviny, bylinky, keramika, svíce, knihy apod.), a také byly poskytovány netradiční služby (výklady karet, masáže, chiromantie, astrologické rozbory a další). Festivalu předcházely po celý rok přednášky a kurzy, které navštívilo celkem 211 návštěvníků. Účast na festivalu: 176 platících diváků, zhruba 60 přednášejících a vystavovatelů, včetně pořadatelů se na festivalu sešlo cca 250 lidí Dámský klub V roce 2012 zahájil pod MKZ činnost Dámský klub. Během roku se uskutečnilo 15 setkání, na kterém se návštěvnice klubu seznámily s různými ručními pracemi a výtvarnými technikami, kterými byly např. pletení, pletení z papíru, keramika, háčkování, malování na textil, smaltovaný šperk, tvorba z fima, malování na hedvábí, výroba svíček. Na dámském klubu se vystřídalo cca 160 návštěvnic Výstavnická činnost Výstavy v předsálí kina Uničov MŠ Komenského obrázky a ruční práce dětí Stacionář Jasněnka obrázky, ruční práce dětí, fotografie z akcí Gymnázium Uničov Majáles - fotografie Výstavy byly zpřístupněny při kulturních a filmových akcích Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé Kurz byl pokračujícím kurzem z podzimního kurzu pro začátečníky, konal se od do v sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 18 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné Kč za jeden taneční pár. Uskutečnilo se 6 lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. 20

21 Taneční kurz pro studenty Od do v malém sále G-CLUB Uničov. Zúčastnilo se 76 studentů (39 chlapců + 37 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí. Kurzovné pro 1 studenta Kč. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. Uskutečnilo se 10 základních lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). 1 prodloužená s živou hudbou se konala v malém a velkém sále G-Clubu Uničov v úterý od hodin, vstupné pro veřejnost 50 Kč. K tanci a poslechu hrála živá hudba DUO Vykoukal. Kolony s živou hudbou se konaly v malém a velkém sále G-Clubu Uničov v pátek pro skupinu A a v sobotu skupinu B vždy od hodin, vstupné pro veřejnost 90 Kč. K tanci a poslechu hrála živá hudba DUO Vykoukal. V kurzu se učí tance jak standardní (valčík, waltz, tango, foxtrot) tak tance latinskoamerické (cha-cha, jive, rokenrol) a tance ostatní (polka, blues) Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci Od do v malém sále G-Clubu Uničov. Zúčastnilo se 13 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné pro 1 taneční pár Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí (úterky hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. V kurzu se učí tance jak standardní (valčík, waltz, tango, foxtrot) tak tance latinskoamerické (cha-cha, jive, rokenrol) a tance ostatní (polka, blues) Koncerty KPH Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu Návštěvnost těchto koncertů je v průměru posluchačů. Cena vstupného 50 Kč, ceny permanentek základní 300 Kč a snížené 200 Kč. Pro sezónu 2012/2013 bylo vydáno 46 permanentek FIVE STAR QUARTETT klarinetové kvarteto / Koncertní síň Miroslav a Zuzana AMBROŠOVI housle, klavír / sálek ZUŠ LA MUSICA TRIO klavír, housle, lesní roh / sálek ZUŠ Jan POSPÍŠIL, Jana RYŠÁNKOVÁ trombon, klavír / Koncertní síň SMETANOVO TRIO klavír, housle, violoncello / Koncertní síň L. EUSTIS, B. NEDVIN, A. FIEDLEROVÁ soprán, tenor, klavír / Americké jaro Anna PAULOVÁ, Marek ŠEDIVÝ klarinet, klavír / Koncertní síň GUARNERI TRIO klavír, housle, violoncello / Hudební festival KPH Alena a Petr ČECHOVI housle, klavír, varhany / Hudební festival KPH Michaela a Ivan ŠTRAUSOVI housle, viola / Hudební festival KPH STUPKOVO KVARTETO klavír, housle, viola, violoncello/hudební festival KPH KLAVÍRNÍ KVARTETO BM klavír, housle, viola, violoncello/ Hudební festival KPH 21

22 6. Kino počet představení počet diváků tržba prům. návštěvnost prům. vstupné ,7 54, ,7 56, ,6 57, ,8 59, ,6 56, ,3 58,9 V roce 2012 se snížil počet projekcí vzhledem k nižší dostupnosti filmů 35 mm a nevelké nabídky kvalitních filmů na DVD. Od ledna většina distributorů z finančních důvodů přestala vyrábět filmové kopie 35 mm a jen někteří uváděli premiéry na DVD nosičích, převážně evropské a nízkorozpočtové tituly. Z celkového počtu 141 filmů uvedených v našem kině bylo na 35 mm 87 a na DVD 54. Na základě menšího počtu představení a projekcí méně atraktivních filmů poklesla návštěvnost a tržby proti roku Průměrná návštěvnost na jedno představení naopak vzrostla. 191 večerních představení navštívilo 6036 diváků průměr na 1 představení 32 diváků Z tohoto počtu bylo uvedeno: 6 projekcí artových filmů s návštěvností 37 diváků průměr na 1 přestavení 6 diváků 3 projekce v rámci P 100 s návštěvností 47 diváků průměr na 1 představení 15,5 diváků 9 představení v rámci akce kino senior, který probíhal v baru kina za finanční podpory města Uničov, který navštívilo 192 seniorů průměr na 1 představení 21 diváků Dále bylo uskutečněno 11 školních představení, které navštívilo 1581 diváků průměr na 1 představení 144 diváků 22

23 V měsíci červnu bylo na nádvoří MÚ promítáno letní kino za symbolické vstupné 20 Kč, i přes příznivé počasí byla celková návštěvnost 36 diváků na 4 představení, z toho poslední dvě byly vybrány na základě ankety na přání. v našem kině. V roce 2012 bylo uvedeno do distribuce 275 premiér, z toho 141 bylo promítnuto Počet uvedených filmů podle země původu - celkem 141 titulů, výrazně poklesl oproti roku 2011 podíl americké produkce ČR 48 tj. 35% USA 54 tj. 37% ostatní 39 tj. 28% / VB, Fr, Isl, Fin, Ru, Ka, Ně, Pol, Dá, Šp, Šv, Bel, SR/ Žebříček návštěvnosti Doba ledová 4 USA Líbáš jako ďábel ČR Madagaskar 2 USA Okresní přebor ČR Ošetřovatel USA Saxána a lexikon kouzel ČR Kocour v botách USA Probudím se včera ČR Šmoulové USA Perfekt Days: I žena mají své dny ČR 176 Celkem 3485 V porovnání s rokem 2011 je účast v Top 10 o 2220 diváků nižší, převládají pohádky a převážně české komedie. Na základě likvidačního přístupu distributorů k jednosálovým kinům v menších městech a vesnicích se MKZ rozhodlo již v roce 2011 požádat Fond kinematografie o finanční podporu na digitalizaci kina. Garantem celého projektu ve výši téměř 3 milionu korun se stalo město Uničov, které pokrylo větší část prostředků na tuto akci, aby zajistilo budoucí činnost kina pro veřejnost v Uničově a širokém okolí. Ze státního fondu byl poskytnut příspěvek ve výši 23

24 Kč. V listopadu 2012 ukončilo kino provoz a zahájila se rekonstrukce promítací kabiny s instalací digitálního projektoru včetně výměny promítacího plátna v sále. Současně začala rekonstrukce sálu s výměnou sedaček, podlahové krytiny a úpravy podia, dále rekonstrukce vstupních prostor a vestibulu pro návštěvníky kina a kulturních pořadů 24

25 7. Knihovna Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme služby široké veřejnosti, zejména je kladen důraz na práci s dětmi a mládeží, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory, nezaměstnané) Výpůjční služby Čtenáři a návštěvníci V roce 2012 bylo v knihovně registrováno 1428 čtenářů, z toho 1044 v dospělém oddělení a 384 v dětském oddělení. Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení) 1,64% do 15-ti let 2,93% 10,84% 14,67% 13,15% 13,30% 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 12,23% 15,55% 23,41% 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let 25

26 Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení) 1,04% 14,06% 84,90% do 15-ti let 16 až 19 let 20 až 29 Složení čtenářů dětského oddělení podle jednotlivých škol 8,47% ZŠ Haškova 2,35% 2,12% 2,35% 13,65% 20,71% 0,47% 22,59% 26,12% ZŠ Pionýrů ZŠ U Stadionu Gymnázium Uničov SPŠ a OA Uničov MŠ Ostatní SŠ Ostatní ZŠ SOŠ hotelnictví Čtenáři uskutečnili v roce návštěv. Počet návštěvníků od r do

27 Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky viz. níže. Čtenáři počet čtenářů celkem čtenáři dospělé oddělení čtenáři dětské oddělení Výpůjčky V roce 2012 bylo realizováno výpůjček, z toho bylo prolongací. Počet výpůjček periodik činil Počet výpůjček V dospělém oddělení bylo půjčeno titulů knih a periodik. V dětském oddělení titulů beletrie, periodik. 27

28 Složení výpůjček dle tématického zaměření (dospělé oddělení) 1,43% 5,00% 15,79% 69,74% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Složení výpůjček dle tématického zaměření (dětské oddělení) 5,11% 15,56% 60,87% 11,94% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 4.98 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 3.11 knih, příp. periodik. Celkem bylo vyřízeno rezervací, z toho v dětském oddělení 860, v dospělém oddělení Meziknihovní výpůjční služba Obdrželi jsme 94 požadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny. Zrealizovali jsme 58 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou originálu. 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální zabezpečení...

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální zabezpečení...

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Městská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím úkolem a posláním je:

Městská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím úkolem a posláním je: Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2015 Zřizovatel knihovny: Vedoucí knihovny: Knihovník: Město Bakov nad Jizerou Taťána Dvořáková Mgr. Karel Novák Spolupráce při realizaci

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více