VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení Hlavní úkoly Personální zabezpečení Pracoviště MKZ Uničov Kulturní činnost Pořady pro děti a rodiče Pořady pro mateřské školy a I. stupeň základních škol Pořady pro II. stupeň základních škol Kulturní pořady pro dospělé Pronájmy Koncertní síň Kinosál MKZ Malý sál, klubovna, bar Zájmová činnost při MKZ Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Smíšený pěvecký sbor Uničov Dechový orchestr Haná Uničov Sdružení pro film a video Uničovské dětské sborové dny XXI. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov Kulturní léto Vánočka Ezoterický festival Souznění Dámský klub Výstavnická činnost Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé Taneční kurz pro studenty Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci Koncerty KPH Kino Knihovna Výpůjční služby

3 Čtenáři a návštěvníci Výpůjčky Meziknihovní výpůjční služba Kulturně vzdělávací činnost Knihovní fond Revize v Městské knihovně Uničov Regionální funkce Akce konané v Městské knihovně v Uničově Besedy s autory Výstavy Soutěže pro děti Ostatní akce Celkem Seznam besed v r Nejžádanější dokumenty za rok Dospělé oddělení Dětské oddělení Městské informační centrum Činnost MEIS v roce Muzeum Muzeum vězeňství Šatlava Provozní záležitosti Návštěvnost Propagace instituce Přednášková, výstavní činnost a proběhlé akce Muzeum U Vodní branky Hospodaření příspěvkové organizace Provozní dotace MKZ v roce Celkové hospodaření organizace v roce Rozbor hospodaření podle jednotlivých položek a zdůvodnění odchylek mezi rozpočtem a skutečností Rozpis přijatých dotací, jejich čerpání a probíhající investiční akce Soupis závazků a pohledávek Závazné ukazatele na rok

4 11.7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Přehled kontrol provedených v organizaci Zpráva o výsledku inventarizace majetku Výčet dotací a grantů

5 1. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Telefon: E:mail Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour 5

6 2. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov (dále organizace) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační služby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých 6

7 3. Personální zabezpečení Stálí zaměstnanci Limit: 14 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Středisko MKZ celkem úvazek 6 Miloslav Ševčík úv. 1 manažer kina, zpracovávání podkladů účetnictví Ing. Marie Mikulová úv. 1 programové oddělení dětské a školní pořady, neorganizovaná zájmová činnost Gabriela Outratová úv. 1 programové oddělení organizovaná Zájmová činnost, pronájmy, zástup MIC Vilém Bartoněk úv. 1 technik a údržba budov MKZ, promítač Jana Smékalová úv. 1 hlavní pokladní, propagace a reklama akcí MKZ Marie Žochová úv. 1 úklid prostor MKZ Středisko Městská knihovna celkem úvazek 5 Soňa Holoubková úv. 1 vedoucí knihovny Alena Léharová úv. 1 oddělení pro dospělé Irena Ochránková úv. 1 oddělení pro mládež, besednická činnost Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítě MKZ, web MKZ, kurzovní činnost Marie Jaklová úv. 1 úklid budov (knihovna a muzea) Středisko Městské informační centrum, Městská galerie a muzea Dagmar Entrová úv. 1 vedoucí střediska (MIC, MEIS a Galerie) Mgr. Jaroslav Franz, Ph.d. úv. 1 vedoucí muzeí 7

8 Externí spolupracovníci: Bartoš Bořivoj Běhunková Danuše Mgr. Ciba Petr Ďuricová Jiřina Fiala Jiří Filipová Ludmila Fritscher Petr PhDr. Folprechtová Květoslava Mgr. Gucká Zuzana Ing. Kadlčík Jan Kocůrek Jaroslav Kohlová Magda Kopecká Martina Kovář Josef Kovaříková Jitka Mathonová Dagmar Mgr. Mathonová Marie Němečková Jiřina Outratová Vendula Raušer Drahomír Schremmerová Danuše Škoda Jiří Mgr. Smetanová Ludmila Mgr. Svozil Vladimír Ing. Ševčík Pavel Vincourová Marie Zezulová Vendula Obrazové noviny města Uničov muzejní činnost - pomocné práce vedení DO Haná - dirigent spoluorganizace přehlídek DPS údržba plynových kotlů uvaděčka, šatnářka promítač sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička Uničovských postřehů pořizování dokumentace údržba varhan v KS pomocné práce přivedení Dětského pěveckého sboru Rosička zajištění provozu pobočky knihovny v Benkově spolupráce při organizování akcí pomocné práce přivedení Dětského pěveckého sboru Rosička spoluorganizace přehlídek DPS sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička spolupráce při organizování akcí spolupráce při organizování akcí promítač uvaděčka, šatnářka Uničovských postřehů pořizování dokumentace klavírní doprovod DPS Rosička lektorská činnost přehlídek DPS propagační materiály zajištění provozu kinobaru muzejní činnost - pomocné práce 8

9 4. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava (muzeum vězeňství) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov 78 9

10 5. Kulturní činnost 5.1. Pořady pro děti a rodiče počet diváků Povídání o pejskovi a kočičce, divadlo SemTamFor O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku div. Mladá scéna 136 loutková představení ve spolupráci s Gaudolinem celkem Pořady pro mateřské školy a I. stupeň základních škol počet diváků 7.2. Nápady myšky Terezky -1. představení O Červené karkulce 2. představení Jak se Honza učil čarovat 2. představení Když jde Kůzle otevřít 2. představení Aladin a kouzelná lampa 2 představení Filmové pásmo pro nejmenší Jaroslav Uhlíř Zpívání ve zvěřinci 2. představení O Nebojsovi 2. představení Mikulášování 2. představení 586 celkem 4427 Uvedených pořadů se zúčastnily uničovské mateřské a základní školy, stacionář Jasněnka, MŠ a ZŠ mikroregionu Uničovsko Medlov, Šumvald, Nová Hradečná, Újezd, Troubelice. Představení navštívily i školy ze vzdálenějších obcí: Červenka, Hnojice, Moravská Huzová, Žerotín, Štěpánov. Celkový počet škol navštěvující dětská představení se zvýšil, avšak celkový počet návštěvníků je nižší. Průměrná návštěvnost je o něco málo vyšší. tabulka č.1. Vývoj návštěvnosti dětských představení v letech rok celkový počet návštěvníků průměrná návštěvnost

11 5.3. Pořady pro II. stupeň základních škol KUFR pantomina 1. představení 287 Další pořady pro II. stupeň ZŠ se konaly v rámci pronájmu 5.4. Kulturní pořady pro dospělé Za rok 2012 se uskutečnilo celkem 14 kulturních pořadů pro dospělé, celkem tyto pořady navštívilo 3822 návštěvníků, průměr na jedno představení je 273 návštěvníků. Kulturní pořady pro dospělé řadíme do kategorií: Divadelní představení 6 představení za rok, celkem 2034 návštěvníků, průměr na jedno představení je 339 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ. Zábavné pořady 3 představení za rok, celkem 765 návštěvníků, průměr na jedno představení je 255 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ. Hudební pořady 4 koncerty za rok (mimo koncerty KL 2012), celkem 986 návštěvníků, průměr na jedno představení je 247 návštěvníků, vstupné od Kč, místo konání kinosál MKZ a koncertní síň Uničov. Novinkou tohoto roku bylo uspořádání audiovizuálního pořadu Martina Dufka (agentura Pohodáři) pro širokou veřejnost pod názvem Guatemala: mayské poselství k roku 2012, pořad navštívilo 37 návštěvníků, vstupné 50 Kč, místo konání kinosál MKZ. Největší zájem návštěvníků jsou divadelní představení, proto již každoročně pořádáme divadelní sezónu. Sezónu tvoří čtyři až pět divadel v období od podzimu do jara. Cena permanentky zvýhodňuje předplatitele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky v tomto roce byla 990 Kč (řada 1 5), 890 Kč (řada 6 10) a 810 Kč (řada 11 16). Sezóna 2012/2013 má 163 předplatitelů Pronájmy MKZ Uničov pronajímá prostory MKZ (kinosál, malý sál, kinobar, klubovnu) a Koncertní síň na Haškové ulici Koncertní síň Prostory koncertní síně se nejčastěji využívají k pořádání koncertů vážné hudby, výuce varhan, konání svatebních obřadů, předávání vysvědčení, nahrávání CD atd. Kapacita koncertní síně je až 300 míst. Prostory využívají: - ZUŠ Uničov 28 x (9 koncertů + 19 zkoušek) - ZUŠ Uničov x (výuka varhan pravidelně 1x týdně, vyjma prázdnin) - MÚ Uničov 15 x svatební obřady 5x předávání vysvědčení - Gymnázium Uničov 6 x (koncerty + zkoušky) - ZŠ Haškova 5 x (koncerty, zkoušky a předávání vysvědčení) 11

12 - DPS Rosička 9 x (3 koncerty + 6 zkoušky) - Ostatní 15 x (koncerty, zkoušky, pohřeb, 8 x pronájem varhan) Kinosál MKZ Kapacita sálu 430 míst. Prostory kinosálu využívají: - agentury, které pořádají výchovné koncerty a besedy pro ZŠ a SŠ z Uničova a okolí 2x Pohodáři 4x Výchovné hudební koncerty - DO Haná x zkoušky orchestru - ZUŠ Uničov 7x (koncerty + zkoušky) - MÚ Uničov 2x (Talent roku + Den seniorů) - ZŠ Uničov 1x (Akademie ZŠ Pionýrů) - DDM 1x (Carusošou) - Ostatní 3x (MK 2012, 2x výroční schůze) Malý sál, klubovna, bar Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst (využívá se především při výkupu zlata, schůzky klubu Seniorů a schůzky politických stran), kinobar 30 míst (školení, Kino Senior, schůzky) Prostory těchto tří prostor využívají: - KRS Uničov 40 x jóga s p. Holcovou (každé pondělí od hod) - Bohoslužby 25 x (Náboženská obec Církve československé husité v Troubelicích) - Uničovští senioři 24 x (10x taneční odpoledne, 10x schůze výboru, 4x výběr poplatků) - MÚ Uničov 15 x (6 x zastupitelstva, 9 x školení a ost.) - Spol. Hrdobec 8 x - Schůzky. pol. stran 12x (10 x KSČM, 2 x ODS) - Vlastníci byt. dom. 7 x - DDM Uničov 1 x (výstava plastikových modelů) - Gaudolino 5 x (divadelní představení pro děti) - Výkup zlata 8x - Kino Senior 7 x (filmová projekce v kinobaru pro seniory) - Centrum mentoringu 17 x (projekt Práce šitá na míru, 9 x kinobar, 8 x klubovna) - FÚ Šternberk 2 x - ZŠ Uničov 1 x (šachový turnaj ZŠ U Stadionu) - Ostatní 17 x (prodeje, předváděčky, schůze, atd.) 12

13 5.6. Zájmová činnost při MKZ Uničov - Dětský pěvecký sbor Rosička - Smíšený pěvecký sbor Uničov - DO Haná - Sdružení pro film a video Uničov Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov DPS Rosička navštěvovalo v roce dětí ze tří základních škol v Uničově. Sbor pracoval ve dvou odděleních, mladší přípravka a starší sbor (děti od 4. do 9. třídy). Sbor zkoušel pravidelně dvakrát týdně na ZŠ Haškova a jednou týdně také na ZŠ U Stadionu. Od školního roku 2012/2013 se z organizačních důvodů zkoušky centralizovaly na ZŠ Haškova, kde má sbor dobré zázemí pro zkoušky i koncerty. DPS Rosička se každý rok účastní Krajské postupové přehlídky, kde také získal zlaté pásmo v mladší i starší kategorii. V květnu sbor pravidelně pořádá Koncert ke Dni matek, kde je vždy pozván další spřátelený sbor (v r to byl DPS Plamínek Holešov). Rosička také zazpívala výměnou na koncertě v Holešově. V červnu DPS Rosička uskutečnil výchovný koncert pro žáky základních škol a také vytvořil nahrávku koncertu z koncertní síně ve spolupráci s MKZ. DPS Rosička v r zorganizoval dvě třídenní soustředění v Karlově pod Pradědem, jarní v březnu a letní v srpnu. V září sbor vystoupil jako host na výročním koncertu Smíšeného sboru Uničov. Celoroční úsilí sboru vyvrcholilo třemi koncerty v listopadu a prosinci Sbor prezentoval své město na festivalu Loučenská vločka, sbor vystoupil na koncertu pro zahraniční návštěvu z Anglie a Španělska v rámci projektu Comenius na ZŠ Haškova a sbor zazpíval také na společném koncertě se Smíšeným sborem Uničov, kde si děti mohly zazpívat Rybovu mši s doprovodem orchestru. Sbor řídí Mgr. Zuzana Gucká a Mgr. Marie Mathonová, se sborem pravidelně spolupracuje klavíristka Mgr. Ludmila Smetanová, organizační a pedagodický dozor na akcích sboru zajišťují p. Magda Kohlová a p. Jitka Kovaříková. Více o DPS Rosička na http: Smíšený pěvecký sbor Uničov Rok 2012 byl pro sbor jubilejní, neboť slavil 10 výročí trvání a také kulaté výročí p. dirigentky. Hned začátkem roku jsme si vytipovali nové skladby, kterými jsme se prezentovali v dubnu na 5té přehlídce pěveckých sborů v Litovli. V květnu jsme se zúčastnili akce - Otevření zahrad při zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Zde se konala velká přehlídka místních sborů a my jsme byli pozváni místním sborem jako jediní hosté. Naším stěžejním vystoupením byl zářijový koncert k 10. výročí založení SPS. Tohoto koncertu se zúčastnil také člen oblastního výboru Unie Českých pěveckých sborů a předal 8 13

14 stříbrných a 3 zlaté odznaky členům sboru - jako ohodnocení jejich práce. Zbytek podzimu jsme věnovali přípravě na vánoční koncerty. O spolupráci jsme požádali DPS Rosičku, ZUŠ Šternberk, SPS Šternberk a nastudovali mši J. J. Ryby - Hej mistře, se kterou jsme vystoupili v Uničově, Šternberku a Vrbně pod Pradědem. Závěr vánočních vystoupení byl tradičně v Nové Hradečné. V čele sboru stojí p. Květoslava Folprechtová a druhý dirigent je p. František Pospíšil. Sbor zkouší jednou týdně ve čtvrtek v ZŠ Haškova, má cca 32 členů, z nichž aktivně pracuje 26 (nemoc, rodinné důvody, studium). V průběhu r jsme měli 44 zkoušek a před důležitými vystoupeními soustředění, cca 6x Dechový orchestr Haná Uničov Rok 2012 byl pro orchestr opět bohatý. Hlavní náplní bylo koncertní vystoupení jak v Uničově, tak i v okolních obcích a účast na 22. Festivalu dechových orchestrů Thum v Německu. V čele orchestru stojí dirigent Mgr. Petr Ciba ředitel ZUŠ Šternberk. Zkoušíme jednou týdně v pondělí od hod. v kinosále MKZ Uničov. MKZ poskytuje jak prostory kinosálu, tak i zázemí pro notový materiál a hudební nástroje. Přehled akcí: Uničov Oslavy osvobození města (kladení věnců) Troubelice kladení věnců Uničov koncert na Masarykově náměstí (v rámci Celostátní přehlídky sborů) Troubelice kácení máje Festival dechových orchestrů Thum v Německu Nová Hradečná Slavnost hasičů Troubelice - Slavnost hasičů Rohle Setkání sousedů Uničov Koncert na Masarykově náměstí u příležitosti vzniku československého státu Více o DO Haná na Sdružení pro film a video Sdružení má 7 členů. Celoročně zajišťujeme natáčení Uničovských postřehů (za rok 2012 bylo zhotoveno postřehů zveřejněny na You tube), projekce před filmovým představením, záznamy kulturních akcí, pořádáme 2 x ročně Video ze šuplíku projekce amatérských snímků na filmovém plátně (podzimní termín se koná v rámci projektu Europe Direct) a největší akcí našeho sdružení je pořádání Mladé kamery, která se uskutečnila v prostorách MKZ Uničov. Mladá kamera Uničov ročník 38. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov proběhl března 2012 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo stejně jako v minulých letech Sdružení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov. 14

15 Do soutěže bylo zasláno 54 snímků. Protože celková délka filmů přesahovala časové možnosti festivalu, bylo jich do vlastní soutěže zařazeno jen 32. Osm nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci samostatné nesoutěžní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících žánrově i tematicky pestrá, dominovaly hrané filmy - komedie, kriminální thrillery, psychologická dramata i civilní příběhy ze života. Několika reprezentanty byly zastoupeny i filmy animované a dokumentární a také filmové experimenty. Mezi tvůrci figurovali jak filmaři amatérští, tak studenti či absolventi filmových škol. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (6 filmů), do 30 let (8 filmů) a studenti či absolventi filmových škol (18 filmů). Délka soutěžních projekcí celkem činila přibližně sedm hodin, program byl rozdělen do šesti promítacích bloků. V porotě soutěže zasedl v roli předsedy režisér Zdeněk Jiráský, tvůrce Poupat, nejlepšího českého filmu roku Dalšími členy byli pedagogové FAMU Martin Čihák a Tomáš Doruška, někdejší ředitel Letní filmové školy Jiří Králík a scenáristka a režisérka Simona Oktábcová. V hodnocení soutěže porotci uvedli: Mezi klady amatérských i studentských filmů řadíme ojedinělé pokusy o autorskou výpověď, snahu projevit vlastní názor. Je v pořádku, když mladí tvůrci svými díly provokují nebo upozorňují na problémy kolem sebe. Jistou lítost vzbudil relativně velký počet projektů, které nepokrytě kopírují uctívané vzory bez ambice autorského podpisu. Ne všichni si zatím plně osvojili práci s filmovým jazykem, ale to neznamená, že jejich příští díla nebudou lepší. V době, kdy se česká kinematografie stále více soustředí na dokumentární tvorbu, by se mezi mladými amatéry dal očekávat i větší zájem o tuto oblast. Porotu potěšily i ojedinělé animované počiny, v hraných filmech doporučuje neupřednostňovat formu nad obsahem. Programovým doplňkem vlastní soutěže byl tradiční rozborový seminář, na němž členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a analyzovali zhlédnuté filmy. Hlavní cenu soutěže (napříč kategoriemi) získal Tomáš Elšík (FAMU Praha) za film Ruce revoluce. V první kategorii určené filmařům do 20 let nebyla první cena udělena. Ve druhé kategorii zvítězil akční snímek Jana Haluzy z Kostelce na Hané Do tmy a v kategorii studentů a absolventů filmových škol byl nejlepší dokument Viktora Portela (FAMU Praha) Kaiser Kanner Dirigent. Cenu diváků si odnesla Eva Gargašová z ostravského QQ studia za animovaný film Bylo nebylo. Čtyřdenní program zahrnul vedle samotné soutěže ještě další doprovodné akce. Ve čtvrtek 22. března to bylo tradiční setkání uničovských amatérských filmařů Video ze šuplíku. V pátek 23. března v 16 hodin byl v městském kině promítnut nový film Čtyři slunce režiséra Bohdana Slámy, který své dílo také osobně uvedl. Po skončení páteční části soutěže se účastníci festivalu mohli věnovat neformální zábavě za doprovodu Slámovy rockové kapely Šoustancem. Zakončení Mladé kamery doplnilo představení Muž sedmi sester v podání divadla SemTamFór. Závěrečný den festivalu nabídl promítnutí nového českého filmu Poupata a besedu s jeho režisérem Zdeňkem Jiráským. Soutěžní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 305 diváků zejména z řad studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se organizátoři snaží popularizovat amatérský film, zvýšit povědomí o méně známých podobách současné filmové tvorby a také upřít větší pozornost publika na domácí filmovou tvorbu. Pro autory přinášejí veřejné projekce možnost konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a využít těchto poznatků ve své další tvorbě. Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěže byl stejně jako při předchozích ročnících vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov Aktuální dění bylo průběžně zachycováno formou videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěžními bloky mohli účastníci zhlédnout přibližně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s 15

16 porotci, tvůrci i diváky. (Zpravodajství je k dispozici na YouTube na adrese Cíle Mladé kamery - formou soutěže představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit kulturní život regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit Uničovské dětské sborové dny XXII. ročník krajské postupové přehlídky škol. děts. pěv. sborů Olomoucký kraj kategorie I. A, I. B, II. A, II. B a postupová přehlídka středoškolských pěv. sborů Olomoucký kraj na 4. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU OPAVA CANTAT Pořadatelem přehlídky bylo Městské kulturní zařízení Uničov a NIPOS ARTAMA, za finanční podpory MK ČR. Přehlídka se konala v prostorách koncertní síně v pátek 30. března. Celkem se přihlásilo 14 sborů z toho v kategorii I. A - 5 sborů (DPS Běláčci, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, DPS Dubínek, ZŠ a MŠ Dubicko, DPS Přerováček, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, DPS Ptáčata, ZŠ Šumperk, DPS Slavíček, 3. ZŠ Zábřeh), v kategorie II. A. 2 sbory (DPS Rosička I., při MKZ Uničov, DPS Sluníčko, ZUŠ Potštát), v katerogii I. B 3 sbory (DPS Větrník, ZŠ Loštice, DPS Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou, DPS Mládí, ZŠ Litovel), kategorie II. B 2 sbory (DPS Rosička, při MKZ Uničov, DPS Music BoDo, BoDo centrum Olomouc), do skupiny středoškolských sborů se přihlásil jen 1 sbor a to za I. kategorii Dívčí pěvecký sbor GJB a SPgŠ Přerov a v neposlední řadě není možno opomenout hosta přehlídky - PS Palora, při GJO Litovel. Celkem si na přehlídce zazpívalo 373 dětí, žáků a studentů. Kvalitu sborů hodnotila 3 členná porota Vladimír Souček (předseda poroty), Vladimír Svozil a Petra Rašíková. Vítězem přehlídky se stal sbor z BoCo centra Olomouc DPS Music BoDo s postupem na celostátní postupovou přehlídku, která se uskutečnila ve dnech v Uničově XXI. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Uničov 2012 Z pověření Ministerstva kultury ČR - NIPOS- ARTAMA, uspořádalo Městské kulturní zařízení Uničov ve dnech celostátní přehlídku dětských sborů. Vybranými sbory byly v tomto roce: Trallalinki - Český Těšín, Svitavský dětský sbor, Motýlek - Vyškov, Rarášek - Náchod, Music BoDo - Olomouc, Plamínek - Holešov, Da Capo - České Budějovice, Kopretina - Orlová, Barvičky - Rokycany, Kvítek - Litomyšl, Pomněnky - Děčín, Zvonečky - Mnichovo Hradiště, Kapky - Moravské Budějovice, Komoráček - Nejdek, Písnička - Praha, Carola - Liberec. Hostem přehlídky byl DPS Ondrášek, Nový Jičín Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházelo 14 postupových přehlídek ve všech krajích České republiky, na kterých vystoupilo celkem 179 sborů s zpěváky. Vystoupení sborů posuzovala odborná porota, která z každého kraje vybrala jeden až dva sbory k účasti na XXII. celostátní přehlídce v Uničově. V Uničově se nakonec představilo 16 sborů. Program celostátní přehlídky, která se konala v uničovské Koncertní síni, zahájil v pátek večer první přehlídkový koncert. Druhý den následoval další přehlídkový koncert a po něm 16

17 očekávané vystoupení hosta přehlídky DPS Ondrášek z Nového Jičína vedený sbormistrem Josefem Zajíčkem, který nejen předvedl, jak jeho sbor umí zazpívat, ale také dokázal aktivně zapojit malé i větší zpěváčky. Počasí nám tentokráte přálo, a tak mohlo proběhnout plánované odpolední vystoupení všech sborů na Masarykově náměstí s DO Haná. Malí zpěváčci nakonec uničovské náměstí nejen rozezpívali, ale i roztančili. Celostátní přehlídka je nesoutěžní, ale všechna vystoupení sledovala šestičlenná odborná porota, ve složení: Jaroslava Macková, muzikolog s dlouholetým zaměřením na oblast dětské sborové tvorby, členka odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Ivana Kleinová, sbormistryně opavského dětského sboru Domino, členka odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Marek Valášek, sbormistr, dirigent a vyučující na PedF Univerzity Karlovy v Praze a Pražské konzervatoři, člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Josef Brabenec, sbormistr Tachovského dětského sboru, člen odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA Vítězslav Hergesel, sbormistr dačického sboru Kvítek, člen odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA NIPOS-ARTAMA stanovila programovou náplň přehlídky (koncepce, výběr sborů, výběr porot), a připravila podklady pro propagační materiály. Městské kulturní zařízení Uničov mělo na starost především organizační zajištění přehlídky. Díky spolupráci uničovských škol se podařilo zajistit ubytování pro téměř 450 dětí a dospělých. Ve školních jídelnách bylo zajištěno stravování pro 500 strávníků a přichystáno od pátku do neděle porcí. Ještě jednou tímto děkujeme ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů a ZŠ U Stadionu. Finanční zabezpečení přehlídky: MK ČR Olomoucký kraj NIPOS-ARTAMA Účastnické poplatky PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Smyslem přehlídky nebyla soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Byla povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. 17

18 5.9. Kulturní léto 2012 počet návštěvníků 7.7. So Madame Pompadour koncertní síň Út Caveman - kinosál Čt Revival Johny Cash Út Velká detektývská cesta pohadka, kinosál Út Stříbrňanka Čt Mňága a Žďorp Út David Spilka unplugged Čt Cimballica Út Madalen a Vodníci Po Anna K Út Nešťastný šafařův dvoreček pohádka, kinosál Čt Robert Křesťan a Druhá tráva Út Jana Veberová Čt Jumping Drums Út Čechomor Pá Bluesberry 23 celkový počet návštěvníků 2796 Vývoj návštěvnosti a průměrné návštěvnosti v letech rok celkový počet průměrná návštěvnost celkový počet návštěvníků

19 prům. návštěvnost LETNÍ KINO V RÁMCI KL 2012 počet návštěvníků So Kam pánové kam jdete? ul. Dukelská Ne Extase, Masarykovo nám So Co je vám doktore? ul. Gen. Svobody Ne Sexmise, Masarykovo nám Vánočka 2012 V sobotu 15. prosince se v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově náměstí uskutečnil již 15. ročník tradiční soutěže O nejhezčí a nejvypečenější vánočku. Díky podpoře sponzorů a zajímavým cenám, které do soutěže věnovali, se podařilo motivovat k pečení prozatím nejvíce uničovských hospodyněk. Celkem se zúčastnilo 34 soutěžících. Z tohoto počtu byly tři pekárny, 3 školní jídelny, 10 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 18 domácích pekařek. Vývoj účasti na soutěži Vánočka v letech Rok Celkový počet účastníků počet domácích pekařek počet domácích pekařek celkový počet účastníků 19

20 5.11. Ezoterický festival Souznění Na podzim se konal druhý ročník festivalu Souznění. V průběhu dvou dnů probíhaly ve velkém sále přednášky zaměřené na zdraví fyzické i duševní, na vaření i bydlení, mezilidské vztahy, meditace, aromaterapie apod. V ostatních prostorech probíhala výstavní a prodejní činnost (obrázky, kalendáře, zelené potraviny, bylinky, keramika, svíce, knihy apod.), a také byly poskytovány netradiční služby (výklady karet, masáže, chiromantie, astrologické rozbory a další). Festivalu předcházely po celý rok přednášky a kurzy, které navštívilo celkem 211 návštěvníků. Účast na festivalu: 176 platících diváků, zhruba 60 přednášejících a vystavovatelů, včetně pořadatelů se na festivalu sešlo cca 250 lidí Dámský klub V roce 2012 zahájil pod MKZ činnost Dámský klub. Během roku se uskutečnilo 15 setkání, na kterém se návštěvnice klubu seznámily s různými ručními pracemi a výtvarnými technikami, kterými byly např. pletení, pletení z papíru, keramika, háčkování, malování na textil, smaltovaný šperk, tvorba z fima, malování na hedvábí, výroba svíček. Na dámském klubu se vystřídalo cca 160 návštěvnic Výstavnická činnost Výstavy v předsálí kina Uničov MŠ Komenského obrázky a ruční práce dětí Stacionář Jasněnka obrázky, ruční práce dětí, fotografie z akcí Gymnázium Uničov Majáles - fotografie Výstavy byly zpřístupněny při kulturních a filmových akcích Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé Kurz byl pokračujícím kurzem z podzimního kurzu pro začátečníky, konal se od do v sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 18 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné Kč za jeden taneční pár. Uskutečnilo se 6 lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. 20

21 Taneční kurz pro studenty Od do v malém sále G-CLUB Uničov. Zúčastnilo se 76 studentů (39 chlapců + 37 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí. Kurzovné pro 1 studenta Kč. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. Uskutečnilo se 10 základních lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). 1 prodloužená s živou hudbou se konala v malém a velkém sále G-Clubu Uničov v úterý od hodin, vstupné pro veřejnost 50 Kč. K tanci a poslechu hrála živá hudba DUO Vykoukal. Kolony s živou hudbou se konaly v malém a velkém sále G-Clubu Uničov v pátek pro skupinu A a v sobotu skupinu B vždy od hodin, vstupné pro veřejnost 90 Kč. K tanci a poslechu hrála živá hudba DUO Vykoukal. V kurzu se učí tance jak standardní (valčík, waltz, tango, foxtrot) tak tance latinskoamerické (cha-cha, jive, rokenrol) a tance ostatní (polka, blues) Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci Od do v malém sále G-Clubu Uničov. Zúčastnilo se 13 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné pro 1 taneční pár Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí (úterky hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek s Šárkou Brhelovou z taneční školy ze Šumperka. V kurzu se učí tance jak standardní (valčík, waltz, tango, foxtrot) tak tance latinskoamerické (cha-cha, jive, rokenrol) a tance ostatní (polka, blues) Koncerty KPH Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu Návštěvnost těchto koncertů je v průměru posluchačů. Cena vstupného 50 Kč, ceny permanentek základní 300 Kč a snížené 200 Kč. Pro sezónu 2012/2013 bylo vydáno 46 permanentek FIVE STAR QUARTETT klarinetové kvarteto / Koncertní síň Miroslav a Zuzana AMBROŠOVI housle, klavír / sálek ZUŠ LA MUSICA TRIO klavír, housle, lesní roh / sálek ZUŠ Jan POSPÍŠIL, Jana RYŠÁNKOVÁ trombon, klavír / Koncertní síň SMETANOVO TRIO klavír, housle, violoncello / Koncertní síň L. EUSTIS, B. NEDVIN, A. FIEDLEROVÁ soprán, tenor, klavír / Americké jaro Anna PAULOVÁ, Marek ŠEDIVÝ klarinet, klavír / Koncertní síň GUARNERI TRIO klavír, housle, violoncello / Hudební festival KPH Alena a Petr ČECHOVI housle, klavír, varhany / Hudební festival KPH Michaela a Ivan ŠTRAUSOVI housle, viola / Hudební festival KPH STUPKOVO KVARTETO klavír, housle, viola, violoncello/hudební festival KPH KLAVÍRNÍ KVARTETO BM klavír, housle, viola, violoncello/ Hudební festival KPH 21

22 6. Kino počet představení počet diváků tržba prům. návštěvnost prům. vstupné ,7 54, ,7 56, ,6 57, ,8 59, ,6 56, ,3 58,9 V roce 2012 se snížil počet projekcí vzhledem k nižší dostupnosti filmů 35 mm a nevelké nabídky kvalitních filmů na DVD. Od ledna většina distributorů z finančních důvodů přestala vyrábět filmové kopie 35 mm a jen někteří uváděli premiéry na DVD nosičích, převážně evropské a nízkorozpočtové tituly. Z celkového počtu 141 filmů uvedených v našem kině bylo na 35 mm 87 a na DVD 54. Na základě menšího počtu představení a projekcí méně atraktivních filmů poklesla návštěvnost a tržby proti roku Průměrná návštěvnost na jedno představení naopak vzrostla. 191 večerních představení navštívilo 6036 diváků průměr na 1 představení 32 diváků Z tohoto počtu bylo uvedeno: 6 projekcí artových filmů s návštěvností 37 diváků průměr na 1 přestavení 6 diváků 3 projekce v rámci P 100 s návštěvností 47 diváků průměr na 1 představení 15,5 diváků 9 představení v rámci akce kino senior, který probíhal v baru kina za finanční podpory města Uničov, který navštívilo 192 seniorů průměr na 1 představení 21 diváků Dále bylo uskutečněno 11 školních představení, které navštívilo 1581 diváků průměr na 1 představení 144 diváků 22

23 V měsíci červnu bylo na nádvoří MÚ promítáno letní kino za symbolické vstupné 20 Kč, i přes příznivé počasí byla celková návštěvnost 36 diváků na 4 představení, z toho poslední dvě byly vybrány na základě ankety na přání. v našem kině. V roce 2012 bylo uvedeno do distribuce 275 premiér, z toho 141 bylo promítnuto Počet uvedených filmů podle země původu - celkem 141 titulů, výrazně poklesl oproti roku 2011 podíl americké produkce ČR 48 tj. 35% USA 54 tj. 37% ostatní 39 tj. 28% / VB, Fr, Isl, Fin, Ru, Ka, Ně, Pol, Dá, Šp, Šv, Bel, SR/ Žebříček návštěvnosti Doba ledová 4 USA Líbáš jako ďábel ČR Madagaskar 2 USA Okresní přebor ČR Ošetřovatel USA Saxána a lexikon kouzel ČR Kocour v botách USA Probudím se včera ČR Šmoulové USA Perfekt Days: I žena mají své dny ČR 176 Celkem 3485 V porovnání s rokem 2011 je účast v Top 10 o 2220 diváků nižší, převládají pohádky a převážně české komedie. Na základě likvidačního přístupu distributorů k jednosálovým kinům v menších městech a vesnicích se MKZ rozhodlo již v roce 2011 požádat Fond kinematografie o finanční podporu na digitalizaci kina. Garantem celého projektu ve výši téměř 3 milionu korun se stalo město Uničov, které pokrylo větší část prostředků na tuto akci, aby zajistilo budoucí činnost kina pro veřejnost v Uničově a širokém okolí. Ze státního fondu byl poskytnut příspěvek ve výši 23

24 Kč. V listopadu 2012 ukončilo kino provoz a zahájila se rekonstrukce promítací kabiny s instalací digitálního projektoru včetně výměny promítacího plátna v sále. Současně začala rekonstrukce sálu s výměnou sedaček, podlahové krytiny a úpravy podia, dále rekonstrukce vstupních prostor a vestibulu pro návštěvníky kina a kulturních pořadů 24

25 7. Knihovna Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme služby široké veřejnosti, zejména je kladen důraz na práci s dětmi a mládeží, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory, nezaměstnané) Výpůjční služby Čtenáři a návštěvníci V roce 2012 bylo v knihovně registrováno 1428 čtenářů, z toho 1044 v dospělém oddělení a 384 v dětském oddělení. Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení) 1,64% do 15-ti let 2,93% 10,84% 14,67% 13,15% 13,30% 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 12,23% 15,55% 23,41% 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let 25

26 Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení) 1,04% 14,06% 84,90% do 15-ti let 16 až 19 let 20 až 29 Složení čtenářů dětského oddělení podle jednotlivých škol 8,47% ZŠ Haškova 2,35% 2,12% 2,35% 13,65% 20,71% 0,47% 22,59% 26,12% ZŠ Pionýrů ZŠ U Stadionu Gymnázium Uničov SPŠ a OA Uničov MŠ Ostatní SŠ Ostatní ZŠ SOŠ hotelnictví Čtenáři uskutečnili v roce návštěv. Počet návštěvníků od r do

27 Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky viz. níže. Čtenáři počet čtenářů celkem čtenáři dospělé oddělení čtenáři dětské oddělení Výpůjčky V roce 2012 bylo realizováno výpůjček, z toho bylo prolongací. Počet výpůjček periodik činil Počet výpůjček V dospělém oddělení bylo půjčeno titulů knih a periodik. V dětském oddělení titulů beletrie, periodik. 27

28 Složení výpůjček dle tématického zaměření (dospělé oddělení) 1,43% 5,00% 15,79% 69,74% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Složení výpůjček dle tématického zaměření (dětské oddělení) 5,11% 15,56% 60,87% 11,94% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 4.98 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 3.11 knih, příp. periodik. Celkem bylo vyřízeno rezervací, z toho v dětském oddělení 860, v dospělém oddělení Meziknihovní výpůjční služba Obdrželi jsme 94 požadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny. Zrealizovali jsme 58 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou originálu. 28

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více