Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka"

Transkript

1 BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008 BP003 Aktuální problémy / uplatňování DPH v cestovním ruchu Kolář Jan Vybíhal 2008 BP004 Financování příspěvkové organizace Kosinová Lucie Kalouda 2008 BP005 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Milbach Jaroslav Dandová 2008 BP006 Audit Mravík Pavel Žalio 2008 BP007 Účetní uzávěrka a závěrka, finanční analýza Nekudová Petra Štohl 2008 BP008 Dopad reformy daní a dávek na finanční situaci domácností Nováková Miroslava Vybíhal 2008 BP009 Finanční leasing: účtování u pronajímatele a nájemce. Daňové dopady Ondráčková Pavlína Štohl 2008 BP010 Daňové a účetní odpisy dlouhodobého majetku Sádlíková Lenka Štohl 2008 BP011 Účetní a daňová problematika společnosti s ručením omezeným Salašová Lenka Štohl 2008 BP012 Specifické účtování v obchodní společnosti s ručením omezeným. Účtování společníků, rozdělení hospodářského výsledku Tomáštíková Hana Štohl 2008 BP013 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování. Účtování způsobem A, B. Tunková Šárka Štohl 2008 BP014 Účetnictví a daňová evidence podnikatelů - fyzických osob Železná Darina Štohl 2008 BP015 Podniková kultura Barták Aleš Kotrba 2008 BP016 Manažer a jeho role v malém podniku Beleš Marek Tuček 2008 BP017 Analýza marketingové komunikace firmy S MORAVA Leasing, a.s. Beleš Martin Foret 2008 BP018 Marketingový mix jeskyní České republiky Červenková Jitka Foret 2008 BP019 Firemní kultura Čopfová Jana Kotrba 2008 BP020 Analýza činnosti pracovníků sociálního odboru Čopfová Hana Wildmannová 2008 BP021 Využití marketingových nástrojů ve firmě FK Dřevěné lišty, spol. s r.o. Divišová Lenka Foret 2008 BP022 Analýza marketingové komunikace Národního parku Podyjí Doležalová Jitka Přibyl 2008 BP023 Propagace Barterové společnosti s.r.o. - zhodnocení a návrh Drimlová Tereza Foret 2008 BP024 Zaměstnanecké výhody v konkrétním podniku Frojdová Pavlína Kotrba 2008 BP025 Komunikační strategie pro perspektivní cílové skupiny návštěvníků města Znojma Hubáčová Petra Tučková 2008 BP026 Marketingový mix znojemské Dopravní společnosti - Psota, s.r.o. Klepáčková Veronika Dufek 2008 BP027 Zavádění systému řízení kvality ve společnosti Kühtreiber s.r.o. Koláčková Ivana Tuček 2008 BP028 Marketingový mix penzionu a pizzerie Šalamoun Komendová Dagmar Dufek 2008 BP029 Využití PR na příkladech města Znojma Krejčí Lenka Přibyl 2008 BP030 Využití Národního parku Podyjí v cestovním ruchu Krulová Jitka Tučková 2008 BP031 Analýza systému odměňování ve vybraném podniku Macháčková Lucie Kotrba 2008 BP032 Manažerské kompetence pracovníků ve zdravotnictví Morávková Pavlína Kotrba 2008 BP033 Využití marketingové komunikace na příkladě Znojma se zaměřením na veletrhy Ondrová Michaela Tučková 2008

2 BP034 Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu ve společnosti Znojemská Beseda Pavelková Šárka Dufek 2008 BP035 Styl a metod yřízení středních a malých podniků a jejich hodnocení Peš Martin Tuček 2008 BP036 Distanční management na příkladech Znojemského regionu Pešťálová Radka Přibyl 2008 BP037 Tvorba podnikatelského plánu firmy a jeho realizace Sobolová Ilona Živělová 2008 BP038 Analýza marketingové komunikace v místním cestovním ruchu na příkladu Hotelu Prestige Svobodová Zdenka Přibyl 2008 BP039 Využití marketingu pro zvýšení návštěvnosti Jihomoravského muzea ve Znojmě Šabatka Jiří Dufek 2008 BP040 Tvorba podnikatelského plánu firmy a jeho realizace Šnajdrová Veronika Živělová 2008 BP041 Tvorba podnikatelského plánu firmy a jeho realizace Veselá Jitka Živělová 2008 BP042 Funkční vs. procesní řízení ve společnosti ZENZA Znojmo, a.s. Vlašín Jan Tuček 2008 BP043 Návrh na vytvoření společného informačního portálu mikroregionu MORAVIA Vlčková Hana Tučková 2008 BP044 Styly řízení ve vybraném výrobním podniku Vybíralová Pavla Tuček 2008 BP045 Zhodnocení marketingové komunikace firmy Elnas s.r.o. Zacha Michal Foret 2008 BP046 Návrh marketingové strategie cyklokempu na rok 2008,2009 Zezulová Lucie Tučková 2008 BP047 Aspekty dlouhodobého majetku vybraného podikatelského subjektu Bulínová Jana Andrlík 2009 BP048 Specifické případy účtování s.r.o. Dušková Ivana Štohl 2009 BP049 Veřejná sbírka jako nástroj neziskové organizace Eliášová Veronika Wildmannová 2009 BP050 Analýza invalidních důchodů Havlasová Eliška Wildmannová 2009 BP051 Hospodaření s dlouhodobým majetkem v podmínkách mezinárodní společnosti Hvězda Jaroslav Andrlík 2009 BP052 Specifické účtování akciových společností Jančová Blanka Žalio 2009 BP053 Analýza finanční situace vybraných městských úřadů Janoušek Petr Živělová 2009 BP054 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kačenková Pavlína Žalio 2009 BP055 Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru Kuřitková Zuzana Šoba 2009 BP056 Manažerské účetnictví jako jeden z nástrojů pro určení budoucí strategie podniku Mašek Jiří Janoušková 2009 BP057 Mzdový systém České republiky a Rakouska Peřinková Veronika Andrlík 2009 BP058 Úloha České správy sociálního zabezpečení při výběru pojistného Petříček Radim Wildmannová 2009 BP059 Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, cash flow Podolská Markéta Žalio 2009 BP060 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování. Učtování způsobem A, B Pokorná Michaela Dandová 2009 BP061 Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a interních zdrojů financování Poláková Jitka Šoba 2009 BP062 Zdaňování piva spotřební daní Přinosil Jiří Vybíhal 2009 BP063 Analýza finanční situace podniku Rychetská Jana Živělová 2009

3 BP064 Specifické případy účtování v obchodní společnosti s. r. o. Simandlová Jaroslava Štohl 2009 BP065 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování. Účtování způsobem A, B. Svobodová Jitka Dandová 2009 BP066 Měření vyvolaných nákladů zdanění Taufer Tomáš Vybíhal 2009 BP067 Harmonizace nepřímých daní v EU Truhlářová Iva Vybíhal 2009 BP068 Srovnávací studie daňového odpisování majetku mezi ČR a Rakouskem Vachalíková Jana Vybíhal 2009 BP069 Vliv organizační struktury na vnitropodnikové účetnictví firmy Váňová Jana Janoušková 2009 BP070 Komparace změn v daňových předpisech a jejich dopad na disponibilní příjem Vargová Kateřina Andrlík 2009 BP071 Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení spotřebního zboží Veselá Michaela Šoba 2009 BP072 Specifické účtování v obchodní společnosti s. r. o. Tesařová Lucie Štohl 2009 BP073 Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, cash flow Bazalová Hana Žalio 2009 BP074 Zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními daněmi Bendová Renáta Vybíhal 2009 BP075 Srovnávací studie daňových soustav ČR a Slovenska Brančová Věra Vybíhal 2009 BP076 Vedení vnitropodnikového účetnictví Čírtek Jiří Janoušková 2009 BP077 Řízení zásob v konkrétním podniku Čopf Martin Kalouda 2009 BP078 Struktura podnikových aktiv (reálná, finanční) a strategie financování Dufková Markéta Kalouda 2009 BP079 Specifické případy při vedení účetnictví fyzických osob a rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím Dvořák František Žalio 2009 BP080 Manažerské účetnictví a jeho význam v účetní jednotce Fila Roman Janoušková 2009 BP081 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a jejich dopad na základ daně z příjmů Hlávková Pavlína Andrlík 2009 BP082 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS - zajišťovací účetnictví Holíková Ilona Janoušková 2009 BP083 Je český důchodový systém v krizi? Horká Dana Wildmannová 2009 BP084 Silniční daň v České republice a ve vybraných zemích evropské unie Išová Petra Andrlík 2009 BP085 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - dlouhodobý hmotný majetek Jarošová Kateřina Janoušková 2009 BP086 Specifika nájmu komerčních nemovitostí Jirousová Marie Žalio 2009 BP087 Daň z nemovitostí v České republice a ve vybraných zemích evropské unie Kapinus Jiří Andrlík 2009 BP088 Finanční analýza společnosti Sixt Umformtechnik s. r. o. Kavalírová Alena Konečný 2009 BP089 Řízení zásob v konkrétním podniku Weingruberová Jana Kalouda 2009 BP090 Finanční analýza podniku se zaměřením na financování SVŠE Znojmo Kortanová Martina Kalouda 2009 BP091 Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace Koukalová Ivana Dandová 2009 BP092 Finanční analýza vybraného zemědělského podniku Krčková Marie Kalouda 2009 BP093 Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, cash flow Lahodná Martina Dandová 2009 BP094 Český důchodový systém a demografický vývoj Loubová Vlasta Wildmannová 2009 BP095 Analýza činnosti a financování vybrnaného školského zařízení Lutz Romana Wildmannová 2009 BP096 Finanční analýza průmyslového podniku rodinného typu Morkus Petr Kalouda 2009 BP097 Finanční analýza vybrané společnosti Muchová Anna Konečný 2009

4 BP098 Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru Němcová Kateřina Šoba 2009 BP099 Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení spotřebního zboží Odehnalová Radmila Šoba 2009 BP100 Reforma daní a dávek v kontextu finanční situace mladé rodiny Ondráková Ludmila Vybíhal 2009 BP101 Použití finanční analýzy u vybraného podnikatele Pazderová Kristýna Konečný 2009 BP102 Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku prostřednictvím finanční ananlýzy Pípalová Aneta Kalouda 2009 BP103 Specifika účtování majetku v obcích Studencová Jiřina Andrlík 2009 BP104 Finanční analýza vybrané společnosti Stuchlíková Miroslava Konečný 2009 BP105 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování. Učtování způsobem A, B Svoboda Ivo Dandová 2009 BP106 Finanční majetek se zaměřením na bankovnictví v ČR Svoboda Patrik Živělová 2009 BP107 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Špryňarová Monika Andrlík 2009 BP108 Odpisy dlouhodobého majetku Teplá Jitka Dandová 2009 BP109 Metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví Tomsová Renáta Konečný 2009 BP110 Specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným Vystrčilová Jana Štohl 2009 BP111 Finanční analýza zemědělského podniku rodinného typu Wilkowská Yveta Kalouda 2009 BP112 Struktura podnikových aktiv (reálná a finanční) a strategie financování Zpěváková Ivana Kalouda 2009 BP113 Vnější prostředí podniku a jeho analýza Bílková Dagmar Plhoňová 2009 BP114 Vnější prostředí podniku a jeho analýza Bulínová Jitka Plhoňová 2009 BP115 Analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení Essender David Tučková 2009 BP116 Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný Hochmanová Kamila Tučková 2009 BP117 Využití public relations na příkladech Znovínu Znojmo, a. s. Klakurková Simona Foret 2009 BP118 Využití marketingu na příkladech Znovínu Znojmo, a.s. Kohoutková Ivana Veselá 2009 BP119 Public relations na příkladech obce Únanov Lenikusová Jitka Foret 2009 BP120 Marketingová komunikace na trhu vína na příkladech ZNOVÍN Znojmo, a.s. Loucký Radek Foret 2009 BP121 Manažer hotelového zařízení Mucha Tomáš Veselá 2009 BP122 Využití public relations na příkladech města Znojma Růžička Jan Foret 2009 BP123 Motivace zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Vertex, s.r.o. Senciová Monika Kotrba 2009 BP124 Využití internetu v místním cestovním ruchu na příkladech města Znojma Silvestrová Daniela Tuček 2009 BP125 Podnikatelský plán hotelu Andalusia Šalamoun Lukáš Tučková 2009 BP126 Uvedení nového výrobku na příkladu dýňového oleje Šrámková Markéta Přibyl 2009 BP127 Podniková kultura Vaněk Jan Kotrba 2009 BP128 Návrh na vytvoření reklamní kampaně ve spoelčnosti Riverich s. r. o. Vašíčková Lenka Tučková 2009 BP129 Příprava absolventů středních škol na trh práce Křížová Gabriela Kotrba 2009 BP130 Organizační struktura na úrovni státní správy v rámci příprav v předsednictví ČR v radě EU Baroňová Jiřina Plhoňová 2009 BP131 Využití marketingu na příkladech společnosti Vapas, a.s. Böhmová Monika Přibyl 2009

5 BP132 Optimalizace systému řízení kvality ve finanční instituci Komerční banka, a.s. Březinová Vendula Tuček 2009 BP133 Využití systému e-commrce v marketingové komunikaci společnosti Čechová Radmila Přibyl 2009 BP134 Uplatnění marketingového mixu v České pojišťovně a.s. v regionu jižní Morava Doležalová Petra Tuček 2009 BP135 Marketingový mix Jihomoravského muzea ve Znojmě Durajka David Přibyl 2009 BP136 Analýza nákladů ve vybraném podniku a návrh jejich optimalizace Hruška David Tučková 2009 BP137 Vstupní analýza společnosti,,xy" za účelem certifikace dle ČSN EN ISO 9001 Huňová Veronika Tuček 2009 BP138 využití marketingových nástrojů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Znojmo Jirgalová Hana Dufek 2009 BP139 Prostředí podniku a jeho analýza Kopřivová Kateřina Plhoňová 2009 BP140 Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. Laušová Lucie Přibyl 2009 BP141 Využití marketingových nástrojů zobrazené příkladem rodiného vinařského podniku Markel Marika Přibyl 2009 BP142 Marketingový mixv místním cestovním ruchu v obci Slup Mrkvová Lenka Dufek 2009 BP143 Zaměstnanecké výhody v podniku S Morava Leasing, a. s. Mrňová Pavla Kotrba 2009 BP144 Firemní struktura Českých drah, a.s. Nocar Jan Kotrba 2009 BP145 Marketing v místním cestovním ruchu na příkladech Znojma Ondráčková Anna Dufek 2009 BP146 Tvorba marketingového mixu pro využití nepoužívaných ploch v Praze 12 Podivín Michal Dufek 2009 BP147 Tvorba podnikatelského plánu firmy Pronet a jeho realizace Profotová Ivana Tučková 2009 BP148 Marketing v místním cestovním ruchu na příkladu obce Miroslavi Ryšavá Jaromíra Přibyl 2009 BP149 Organizační struktury a jejich aplikace ve vybraných podnicích Seitlová Marcela Plhoňová 2009 BP150 Návrh zefektivnění procesu odkoupení státního majetku z úřadu pro zastupování Smolíková státu ve věcech majetkových Pavla Tučková 2009 BP151 Marketingová komunikace v rámci místního cestovního ruchu na příkladech Znojma Švandová Zuzana Dufek 2009 Nezveřejněno BP152 Role manažera ve společnosti Agrall zemědělská technika a.s. a jeho efektivní vzdělávání Švejdová Radka Tuček 2009 BP153 Analýza turistů přijíždějících do hotelu Imos*** se zaměřením na mimosezonní období Texl Jaroslav Dufek 2009 BP154 Komparace motivačních systémů Tomková Hana Kotrba 2009 BP155 Event marketing Znojemských městských hradeb Trulíková Ivana Přibyl 2009 BP156 Marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě na příkladech města Humpolce Weingärtner Petr Tučková 2009 BP157 Návrh nového produktu cestovního ruchu Zítková Ivana Přibyl 2009 BP158 Důchody v EU - koordinace důchodového pojištění v EU Bětíková Sylva Wildmannová 2009

6 BP159 Finanční analýza vybraného průmyslového podniku rodinného typu Boublík Jindřich Kalouda 2009 BP160 Srovnání vypovídacích schopnosti bankrotních a bonitních modelů Dubová Ludmila Konečný 2009 BP161 Bankrotní a bonitní modely Foltrová Jindřiška Konečný 2009 BP162 Specifické případy při vedení podvojného účetnictví FO Frič Martin Žalio 2009 BP163 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování. Účtování způsobem A,B. Klárisová Iveta Dandová 2009 BP164 Analýza efektivnosti využití majetku podniku Vyskočilová Darina Živělová 2009 BP165 Podniková kultura společnosti Impress, a.s. Bílková Jitka Kotrba 2009 BP166 Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladech Vranovska Kašparová Zuzana Poslušná 2009 BP167 Komparace soukromých a veřejných ekonomických vysokých škol v ČR Klímová Jitka Kotrba 2009 BP168 Marketingový mix v cestovním ruchu na příkladech města Znojma Maršounová Kateřina Veselá 2009 BP169 Marketingový výzkum místního cestovního ruchu na příkladech mikroregionu Lednicko-valtický areál Mynařík Josef Ziegelwagner 2009 BP170 Manažer a jeho role v malém podniku Nekulová Klára Plhoňová 2009 BP171 Metody řízení výroby malých a středních firem Pisk Ctirad Tuček 2009 BP172 Podnikatelský plán na založení firmy a jeho realizace Tiefenbacher Daniela Živělová 2009 BP173 Zavádění systému řízení kvality ve vybraném podniku a jeho posouzení Trůčka David Tuček 2009 BP174 Návrh na zlepšení úrovně poskytovaných služeb hotelu Katerina vacula Martin Tučková 2009 BP175 Splašková kanalizace a čistička odpadních vod v městyse Běhařovice Antlová Ilona Strejček 2010 BP176 Vzdělávání úředníků ve veřejné správě Brázdová Dagmar Urban 2010 BP177 Výzkum vnímání marketingu a kvality služeb supermarketů na vzorku obyvatel Znojma Bystřický Petr Urban 2010 BP178 Kvalita vzdělávacích služeb Desortová Lenka Wildmannová 2010 BP179 Postavení poskytovatelů sociálních služeb Drtilová Libuše Wildmannová 2010 BP180 Realizace výstavby kanalizace v obci Plaveč, studie a projekt Fila Roland Strejček 2010 BP181 Vliv regionálního operačního programu na rozvoj regionu soudržnosti Jihovýchod Havlíková a město Znojmo Jitka Wildmannová 2010 BP182 Postavení soukromých vysokých škol v České republice Chalupská Lenka Wildmannová 2010 BP183 Dopady reformy zdravotnictví na hospodaření zdravotních pojišťoven v ČR Kaslová Jarmila Wildmannová 2010 BP184 Komparace evropské komise a evroského parlamentu Knechtová Leona Strejček 2010 BP185 Návrh na využití multifunkční haly v Hrušovanech nad Jevišovkou Kuna Vratislav Tučková 2010 BP186 Vliv odborů na pracovní trh v České republice Maloušková Stanislava Wildmannová 2010 BP187 Postavení základního školství ve vzdělávacím systému České republiky Moudrá Iveta Wildmannová 2010 BP188 Analýza poskytováí sociálních služeb v domovech pro seniory na okrese Znojmo Nesnídalová Alžběta Tučková 2010 BP189 Návrh a analýza webových stránek pro neziskovou organzaci Pionýr Jevišovice Novák Jaroslav Jurman 2010 BP190 Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina Novotná Regina Wildmannová 2010

7 BP191 Efektivnost probační a mediační služby ČR se zaměřením na trest obecně prospěšných prací Prčíková Petra Wildmannová 2010 BP192 Analýza podnikové komunikace u oblastního ředitelství služby cizinecké policie Brno Raab Petr Urban 2010 Nezveřejněno BP193 Analýza rozvoje sociálních služeb regionu Znojmo Rocková Lucie Wildmannová 2010 BP194 Dopady vládních reforem na rozpočet domácností Siruková Růžena Wildmannová 2010 BP195 Sociální a marketingová komunikace České správy sociálního zabezpečení Sládková Eva Urban 2010 BP196 Možnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko Stojanová Dagmar Wildmannová 2010 BP197 Psychologické aspekty marketingu firmy Znovín Znojmo, a.s. Švecová Monika Urban 2010 BP198 Analýza vyplacených dávek hmotné nouze v Jihomoravském kraji Zifčáková Iveta Wildmannová 2010 BP199 Analýza řízení znalostí v procesu kontinuálního vzdělávání proacovníků kontaktních míst projektu Czech point. Absatz Marek Tučková 2010 BP200 Tvorba marketingové propagace pro restauraci "Pod Věží" ve Znojmě Bártečková Vendula Přibyl 2010 BP201 Cestovní ruch města Znojma se zaměřením na segment mladých lidí Benešovská Tamara Foret 2010 BP202 Zhodnocení nádražní haly Českých drah ve Znojmě z hlediska marketingu a cestovního ruchu Buchta Bohumír Přibyl 2010 BP203 Využití marketingu v zámeckém hotelu Vranov nad Dyjí. Bulín Tomáš Dufek 2010 BP204 Podnikatel jako zaměstnavatel na Znojemsku Drdová Jitka Plhoňová 2010 BP205 Využití marketingových nástrojů na Biofarmě Dora s.r.o. Hádlíková Lucie Přibyl 2010 BP206 Event marketing pro obchod s chovatelskými potřebami Horká Jiřina Přibyl 2010 BP207 Zahraniční návštěvníci Znojma v letní sezóně 2009 Chytková Eva Foret 2010 BP208 Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. Ill Josef Jurman 2010 BP209 Vyhodnocení marketingových aktivit firmy Hitradio Magic Brno ve vztahu k zákazníkům Ingerle Jaroslav Přibyl 2010 Nezveřejněno BP210 Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma se zaměřením na rodiny s dětmi Janderková Šárka Jana Přibyl 2010 BP211 Bankovní produkty poskytované bankami podnikatelům ve Znojmě Křápková Jana Plhoňová 2010 BP212 Marketingový výzkum návštěvníků města Znojma v letní sezóně 2009 Křišťál Jaroslav Foret 2010 BP213 Management podniku Žďaš, a.s. a životní prostředí Lapčáková Naděžda Plhoňová 2010 BP214 Úloha manažera ve sportovním klubu 1. SC Znojmo Malár Jiří Plhoňová 2010 BP215 Použití PDA a jiných mobilních technologií v manažerské praxi Matějka Lukáš Otte 2010 BP216 Cestovní ruch města Znojma z pohledu prázdninových návštěvníků v letní sezoně 2009 Matůš Martin Foret 2010 BP217 Vliv pracovních podmínek na výkonnost zaměstnanců v podniku Agrostroj Pelhřimov, a.s. Motáčková Zdenka Urban 2010

8 BP218 Manažer a jeho role ve středním podniku na příkladu firmy Zenza Znojmo, a.s. Pevná Miroslava Plhoňová 2010 BP219 Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě Poukar Jiří Ziegelwagner 2010 BP220 Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin" Raabe Jan Přibyl 2010 BP221 Analýza a interpretace marketingového výzkumu firmy Kosit Rokos Zdeněk Ziegelwagner 2010 BP222 Podniková kultura a identita firmy Hokcar s.r.o. Sekaninová Zuzana Urban 2010 BP223 Návrh vytvoření projektu Drakiáda v Moravském Krumlově Scharfová Kateřina Tučková 2010 BP224 Výběr a hodnocení dodavatelů firmy Frankische Slavíková Lenka Plhoňova, Ph.D Nezveřejněno BP225 Hodnocení služeb cestovního ruchu ve Znojmě s využitím výsledků marketingového výzkumu Tunková Michaela Foret 2010 BP226 Marketingová komunikácia v základnej škole JUDr. Josefa Mareše v Znojme Turčaníková Michaela Přibyl 2010 BP227 Úloha vedoucího pracovníka ve společnosti Agrodužstvo Jevišovice Turek Martin Urban 2010 BP228 Centrum služeb pro autobusové nádraží města Znojma Uhrin Martin Přibyl 2010 BP229 Marketingová komunikace firmy Česká zbrojovka, a.s. Urbánková Táňá Dufek 2010 Nezveřejněno BP230 Analýza ubytovacích kapacit v okrese Rychnov nad Kněžnou Vaník Vladimír Plhoňová 2010 BP231 Úřad pro ochranu hospodářské soutěe a jeho význam pro podikatelské prostředí Adamec František Fuchs 2010 BP232 Finanční analýza společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. Bábíková Kateřina Živělová 2010 BP233 Protikrizová opatření vlády ČR a zhodnocení jejich účinnosti Bouchalová Anna Fuchs 2010 BP234 Finanční analýza vybrané společnosti Doskočilová Renata Konečný 2010 BP235 Kvalitativní komparace internetovéo bankovnictví vybraných bank Ficová Bohumila Bartoš 2010 BP236 Majetková struktura podniku - srovnání teorie a reýlných podnikových dat Funk Karel Kalouda 2010 BP237 Zásoby ve výrobním podniku a jejich inventarizace Gabrielová Alžběta 2010 Nezveřejněno BP238 Finanční analýza vybraného podniku Havlíková Renata Živělová 2010 BP239 Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov Hejdová Markéta Žalio 2010 BP240 Měření vyvolaných nákladů zdanění Hlaváčková Věra Vybíhal 2010 BP241 Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení Hlávka Pavel Šoba 2010 BP242 Zlatá pravidla financování v České pojišťovně a.s. Holíková Petra Kalouda 2010 BP243 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Horecká Zuzana Žalio 2010 BP244 Majetková struktura podniku - srovnání teorie a reýlných podnikových dat Klouda Radek Kalouda 2010 BP245 Měření vyvolaných nákladů zdanění v průmyslových podnicích města Znojma Kožnarová Hana Vybíhal 2010 BP246 Specifické případy účtování v obchodní společnosti s. r. o. Krejčí Petra Štohl 2010

9 BP247 Řízení zásob v konkrétním podniku (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) Kudrová Silvie Kalouda 2010 BP248 Vyhodnocení komparace finančního leasingu a hypotečnío úvěru při pořízení komerční nemovitosti Macurová Dagmar Šoba 2010 BP249 Podnikatelský plán na otevření pobočky lékárny RV-APA Mezerová Vlasta Živělová 2010 BP250 Přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k ochraně konkurenčního prostředí na příkladu kartelové smlouvy Mynaříková Eva Fuchs 2010 BP251 Specifické případy při vedení účetnictví FO a rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím Neubauerová Dana Žalio 2010 BP252 Odpisy dlouhodobého majetku Ondrisková Miluše Dandová 2010 BP253 Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s.r.o. Rosůlková Michaela Kalouda 2010 BP254 Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru při pořízení nemovitosti pro komerční účely Skokanová Lucie Šoba 2010 BP255 Majetková struktura podniku (srovnání teorie a reálných podnikových dat) Sládková Michaela Kalouda 2010 BP256 Odpisy dlouhodobého majetku Suchá Ludmila Dandová 2010 BP257 Vyhodnocení výnosnosti stavebního spoření v závislosti na vybraných faktorech Svobodová Dana Šoba 2010 BP258 Měření vyvolaných nákladů zdanění v praxi Swiechová Alena Vybíhal 2010 BP259 Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti Šlápota Roman Šoba 2010 BP260 Optimalizace webových stránek pro vyhledávače s využitím metod SEO a SEM Václavková Ivana Jurman 2010 BP261 Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zapletalová Radka Žalio 2010 BP262 Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie. Hazuchová Darina Andrlík 2010 BP263 Komparace úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru za účelem financování soukromého bydlení Hochová Vladimíra Bartoš 2010 BP264 Aspekty majetkových daní v České republice Jarošová Petra Andrlík 2010 BP265 Srovnávací studie zdaňování příjmů v ČR a v Rakousku Kuželová Hana Vybíhal 2010 BP266 Komparace daně dědické ve vybraných zemích EU Morávková Ivana Andrlík 2010 BP267 Administrativní náklady majetkových daní v České republice Nechvátal Petr Andrlík 2010 BP268 Mzdová účetní v příspěvkové organizaci Pláňková Zuzana Vybíhal 2010 BP269 Měření vyvolaných nákladů zdanění Ustohalová Naděžda Vybíhal 2010 BP270 Nezaměstnanost v okrese Znojmo jako psychologický a sociální fenomén Miluše Jakubová Urban 2010 BP271 Návrh vytvoření metodiky na veřejnosprávní kontrolu dopravců vykonávajících závazek veřejné služby Korchanová Marie Tučková 2010 BP272 Komparace evropské komise a rady ministrů evropské unie Novosadová Marie Strejček 2010 BP273 Využití marketingu v penzionech Gaudeo Bajgl Stanislav Přibyl 2010 BP274 Kompetenční model obchodního vyjednavače Bárta Lubor Kotrba 2010

10 BP275 Marketingový výzkum na příkladě soukroméh zdravotnického zařízení Borovička Miloš Ziegelwagner 2010 BP276 Analýza spokojenosti zákazníků stravovacích služeb v Excalibur City Cardová Silvie Dufek 2009 Nezveřejněno BP277 Analýza marketingové komunikace města Břeclav na pozadí pořádání kulturních a společenských akcí Frýdek Tomáš Přibyl 2010 BP278 Manažer a jeho role v malém podniku Restaurace pod radnicí Konečná Jana Plhoňová 2010 BP279 Destinační marketing turistické oblasti Havraníky Kratochvíl Viktor Dufek 2010 BP280 Remodeling maloobchodní prodejny Kreuzerová Marika Přibyl 2010 BP281 Budování dobrého jména a image firmy ASD TRUCK s.r.o. Mezník Otto Plhoňová 2010 BP282 Metody řízení lidských zdrojů ve firmě Eremit, spol. s.r.o. Schlesingerová Zuzana Urban 2010 BP283 Využití marketingu v místním cestovním ruchu Sluka Martin Dufek 2010 BP284 Tržní segmentace zákazníků společnosti TOS ZNOJMO Stašková Marcela Tučková 2010 Nezveřejněno BP285 Vzdělávání zaměstnanců Úseku operativní správy sítí Jihomoravské plynárenské, a.s. Tikovský Karel Plhoňová 2010 BP286 Analýza jednotného vizuálního stylu firmy BSBV s.r.o. Weingärtnerová Iva Dufek 2010 BP287 Vztah obyvatel Jindřichova Hradce k rozvoji cestovního ruchu Wiatrová Kateřina Dufek 2010 BP288 Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU Eliášová Martina Andrlík 2010 BP289 Způsoby spojování podnikatelů Selinger Jiří Konečný 2010 BP290 Mzdy a mzdové účetnictví ve světě Tesařová Iveta Andrlík 2010 BP291 Dlouhodobý majetek - evidence, zařazení, účtování Buczyková Miloslava Dandová 2010 BP292 Finanční analýza společnosti z kategorie SME Ďurmeková Marianna Kalouda 2011 BP293 Vývojové trendy ve finančním vzdělávání v České republice a v Německu Flodrová Dana Bartoš 2011 BP294 Účetní závěrka a účetní uzávěrka v účetní jednotce Jahnová Marie Žalio 2009 BP295 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Maxerová Lucie Štohl 2011 BP296 Fúze a projekt fúze v akciové společnosti Nezveda Radek Konečný 2010 BP297 Zásoby - pořízení, evidence, vyskladňování, účtování způsobem A, B Svoboda Jan Dandová 2010 BP298 Pojetí nezaměstnanosti v ekonomii a aktivní politika zaměstnanosti na okrese Znojmo Jordánová Michaela Fuchs 2011 BP299 Dopad ekonomické krize na rozpočet města Znojma Gajdošová Simona Venclík 2011 BP300 Problematika regulovaného nájmeného ve vybraných městech v České republice Jahoda Lubomír Wildmannová 2011 BP301 Vyhodnocení trestu domácího vězení po prvním roce působnosti novely trestního Plíšková zákoníku v ČR Marie Němcová 2011 BP302 Vliv krize na rozpočet Jihomoravského kraje Dohnalová Dagmar Venclík 2011 BP303 Změny ve správních činnostech městských úřadů v souvislosti s reformou veřejné správy Pavlačková Lenka Němcová 2011

11 BP304 Možnosti evropských dotací pro podporu zemědělství v České republice; case study Malenová Milena Strejček 2011 BP305 Analýza hospodaření nemocnice Jihlava, p.o. Palíková Hana Wildmannová 2011 BP306 Nezaměstnanost v obci Hustopeče jako psychologický fenomén Vydrová Simona Urban 2011 BP307 Změny a nové metody účtování vyplývající z účetní reformy 2010 v aplikaci na územní samosprávné celk Báňová Jana Němcová 2011 BP308 Vývoj nástrojů rodinné politiky po roce 1990 Telekiová Radka Wildmannová 2011 BP309 Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Lodesová Romana Dandová 2011 BP310 Řízení pohledávek ve firmě Dusík Lukáš Živělová 2011 BP311 Rozdíl v účtování zásob v daňové evidenci a v účetnictví, včetně dopadu na výsledek hospodaření Housková Ester Minaříková 2011 BP312 Reforma daní a dávek v kontextu finanční situace mladé rodiny Máca Petr Vybíhal 2011 BP313 Účetnictví, finanční a správní řízení příspěvkových organizací Damjanovová Táňa Vrtalová 2011 Nezveřejněno BP314 Charakteristika středisek a principy jejich řízení ve stavební firmě Chylíková Marie Janoušková 2011 BP315 Dlouhodobý hmotný majetek, odpisy - specifika u vkládaného majetku Tesaříková Petra Dandová 2011 BP316 Komparace penzijního připojištění s životním pojištěním Kučerová Jana Ptáček 2011 BP317 Nezaměstnanost - její vývoj a důsledky na příkladu mikroregionu Vranovsko Prchal Ivo Fuchs 2011 BP318 Řízení pohledávek ve vybrané firmě Radolcová Kateřina Živělová 2011 BP319 Specifika s.r.o. v oblasti odměňování Charvátová Olga Dandová 2011 BP320 Mýtný systém ve vybraných zemích Evropské unie Kozůbková Jana Andrlík 2011 BP321 Problematika zavedení státní maturity Chalabalová Lenka Wildmannová 2011 BP322 Analýza rozpočtové kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí ČR Třetinová Petra Wildmannová 2011 BP323 Zhodnocení finančních zdrojů a grantového řízení Nadace Terezy Maxové dětem Procházková v letech Martina Němcová 2011 BP324 Analýza úřadu sociálně-právní ochrany dětí Jiříkovská Nikola Wildmannová 2011 BP325 Maastrichtská smlouva a vznik Evrsopské unie Baťa Igor Hodač 2011 BP326 Hodnocení rozvoje mikroregionu Blaník v letech Šandová Lenka Němcová 2011 BP327 Metody personálního řízení servisního střediska společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Prušová Vendula Urban 2011 BP328 Psychologie spotřebního chování na příkladu prodejce automobilů Autoprodejna Suchý Smutná Eva Urban 2011 BP329 Porovnání psychologických aspektů marketingu v prodejnách obch. řetězců Interspar, Albert a Kaufland Pavlů Karel Urban 2011 BP330 Efektivnost sociálního podnikání v ČR Hrušková Kamila Wildmannová 2011 BP331 Sociální služby pro seniory a matky v tísni na Znojemsku Mandul'ová Lenka Venclík 2011 BP332 Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko Ambrozková Veronika Fuchs 2011

12 BP333 Pohledávky a závazky společnosti Somi-trans s.r.o. Ježková Kateřina Štohl 2011 BP334 Účetní uzávěrka a účetní závěrka v obci Těšetice Nováková Klára Minaříková 2011 BP335 Způsob evidování a účtování o zásobách Střechová Jitka Dandová 2011 BP336 Pohledávky po lhůtě splatnosti firmy ZKL nářadí, a.s. Grysiuková Petra Štohl 2011 BP337 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů ve společnosti Barrandov studio a.s. Topičová Ivana Štohl 2011 BP338 DPH - dopad osvobozených plnění bez nároku na odpočet na způsob stanovení daně Vrbová Martina Minaříková 2011 BP339 Finanční analýza obchodní společnosti rodinného typu Kvasničková Eva Kalouda 2011 BP340 Posouzení výkonnosti vybraného podniku pomocí finanční analýzy Marešová Eva Živělová 2011 BP341 Evidence a účtování zásob vlastních výrobků Heger Martin Dandová 2011 BP342 Specifické faktory ovlivňující úroveň nezaměstnanosti v okrese Znojmo Fialová Nikol Fuchs 2011 BP343 Cíle a zájmy vybraných zájmových skupin v Českém zdravotnictví Havlová Monika Němcová 2011 BP344 Datové schránky a jejich integrace do samosprávy a soukromého sektoru v České republice od Malačka Jakub Strejček 2011 BP345 Nároky kladené na osobnosti vedoucího pracovníka ve výchovném ústavu ve Višňovém Buchta Jakub Uban 2011 BP346 Nové plynovody z Ruské federace Kříž Jiří Hodač 2011 BP347 Zahraniční investice a jejich vliv na ekonomiku regionu Znojmo Trochtová Dagmar Fuchs 2011 BP348 Pozice KSČM v politickém systému ČR, její historie a transformace v demokratickou stranu Dočekal Roman Hodač 2011 BP349 Role sdělovacích prostředků v demokratickém systému Trmalová Veronika Venclík 2011 BP350 Srovnávací studie platů příslušníků a zaměstnanců policie české republiky Ouhrabková Jarmila Vybíhal 2011 BP351 Místní koeficienty jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů Illková Lenka Andrlík 2011 BP352 Způsoby a možnosti odměňování v s.r.o. Tomaníková Martina Dandová 2011 BP353 Projekt měření vyvolaných nákladů zdanění Malimánková Vladimíra Vybíhal 2011 BP354 Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU Drastilová Ivana Vybíhal 2011 BP355 Srovnání penzijních fondů v ČR a vliv plánované reformy důchodového systému na tyto fondy Peslarová Pavla Ptáček 2011 BP356 Srovnávání penzijních fondů v ČR a vliv plánované reformy důchodového systému na tyto fondy Malá Petra Ptáček 2011 BP357 Aspekty silniční daně v zemích EU Salášková Iveta Andrlík 2011 BP358 Mzdová účetní ve firmě Albatros s.r.o. Lukšová Blanka Vybíhal 2011 BP359 Využití moderních mobilních technologií pro time management v managerské praxi Jurman Zdeněk Otte 2011 BP360 Výnosnost penzijního připojištění v závislosti na zvolených faktorech Jelínková Lenka Šoba 2011 BP361 Specifika odpisování dlouhodobého majetku v zemědělském podniku Fáglerová Eva Dandová 2011

13 BP362 Specifika účtování v s.r.o. ve společnosti A+B, s.r.o. Fišerová Michaela Štohl 2011 BP363 Analýza mzdové problematiky v podniku z hlediska daňového a účetního v průběhu let Menšíková Jana Vrtalová 2011 Nezveřejněno BP364 Podnikatelský plán na založení keramické dílny Juráková Anna Živělová 2011 BP365 Finanční analýza rodinného podniku služeb Odehnalová Markéta Kalouda 2011 BP366 Finanční analýza průmyslového podniku rodinného typu Parolková Markéta Kalouda 2011 Nezveřejněno BP367 Psychologická analýza marketingu firmy DOVE Pevná Jana Urban 2011 BP368 Faktory ovlivňující výkonnost podniku Švecová Kateřina Živělová 2011 BP369 Dopady nepříznivého demograf. vývoje obyvatelstva na příspěvkou org. Školní jídelnu Dačice Brandlová Drahoslava Tučková 2011 BP370 Partnerství pro místní rozvoj ve firmě Sinuspark s.r.o., Dobšice Domanižová Petra Přibyl 2011 BP371 Turistický balíček jako nástroj výjezdové turistiky: Kulturně - poznávací zájezd do Vídně Baláž Stanislav David 2011 BP372 Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě Havelková Monika Tučková 2011 BP373 Nároky kladené na ředitele střední školy z hlediska jeho vedoucích a organizačních schopností Kavková Dana Urban 2011 BP374 Marketing nákupního centra City Park Jihlava Pařilová Jana Urban 2011 BP375 Marketing hokejového klubu HC Orli Znojmo s.r.o. Novák Miroslav Veselá 2011 BP376 Analýza ubytovacích zařízení ve Znojmě Virgler Lešek Plhoňová 2011 BP377 Výzkum pracovních činností staničních sester ve Fakultní nemocnici Ostrava Šrubařová Martina Kotrba 2011 BP378 Chování spotřebitele produktu Opavia piškoty Maršalíková Jana Přibyl 2011 BP379 Marketing ve mlýně Kojetín, s.r.o. Geryk Jan Veselá 2011 BP380 Projekt partnerství pro místní rozvoj na příkladu společnosti Znovín Znojmo, a.s. Dvořáková Lena Foret 2011 BP381 Výzkum pracovních činností vrchních sester ve fakultní nemocnici Ostrava Černý Miroslav Kotrba 2011 BP382 Marketingový mix společnosti SAJ a.s. Fiala Martin Dufek 2011 BP383 Marketingová komunikace společnosti Freeport International Outlet Filip Radek Přibyl 2011 BP384 Turistický balíček, jako marketingový nástroj Cyklistický výlet Národním parkem Podyjí Simonides Roman David 2011 BP385 Projekt Partnerství pro místní rozvoj na konkrétním příkladu podniku Lahofer Virglerová Monika Foret 2011 BP386 Internetový marketing pro internetové obchody Kačírek Michal Jurman 2011 BP387 Náplň pracovních činností zdravotních sester v řídících pozicích Hřibová Jana Kotrba 2011 BP388 Spokojenost zákazníků s firmou vvnné sklepy Lechovice s.r.o. Růžička Arnošt Přibyl 2011 BP389 Vliv pravidelného investování na výnosnost a rizikovost finančních investic Krnáčová Marcela Šoba 2011 BP390 Marketingová komunikace firmy Estetico Gastro s.r.o. Petříčková Lucie Přibyl 2011

14 BP391 Výstavba lanového centra ve Znojmě z pohledu marketingu a cestovních ruchu Peterková Monika Přibyl 2011 BP392 Koncept pro místní rozvoj na příkladu VHS plus, spol. s.r.o. Jelenová Petra Foret 2011 BP393 Projekt partnerství pro místní rozvoj na příkladu společnosti A.S.A. EKO Znojmo, Hrušková s.r.o. Petra Foret 2011 BP394 Public relations výrobního závodu Cihelna Hevlín Nekuda Libor Dufek 2011 BP395 Využití internetu v rozhodování firmy Jirchářová Lenka Otte 2011 Neobhájeno BP396 Marketingová strategie cyklostezek na Znojemsku Pavelková Jana Dufek 2012 Neobhájeno BP397 Faktory ovlivňující výkonnost firmy Hamplová Jitka Živělová 2011 BP398 Finanční struktura vybraného podniku - konfrontace teorie a praxe Kudláčková Petra Kalouda 2011 BP399 Rozpočtové určení daní Prchal Ivo Vrtalová 2011 BP400 Finanční krize a její příčiny Vrzal Tomáš Kalouda 2011 BP401 Změny v evropské unii po schválení Lisabonské smlouvy Valenta David Strejček 2011 BP402 Analýza volebního systému v České republice a způsob financování volebních kampaní Kříž David Venclík 2011 Neobhájeno BP403 Podniková kultura a identita firmy Baumax s.r.o. Dufková Denisa Urban 2011 BP404 Marketingová strategie rozvoje cyklostezek na Znojemsku Pavelková Jana Dufek 2011 Neobhájeno BP405 Destinační marketing mikroregionu Jevišovicko Dufková Petra Veselá 2011 BP406 Marketingová strategie rozvoje asistenčních služeb pro cyklist na Znojemsku Havlík Daniel Dufek 2011 BP407 Marketingové aktivity firmy Dormer Tools, příprava na účast na MSV Brno Hloušek Petr Přibyl 2011 BP408 Remodeling maloobchodní prodejny Kreuzerová Marika Přibyl 2009 Neobhájeno BP409 Budování dobrého jména a image firmy ASD TRUCK s.r.o. Mezník Otto Plhoňová 2009 Neobhájeno BP410 Postup tvorby strategie ve spoelčnosti Realitní kancelář Trend - Jaroslava Šrubařová Šrubařová Martina Veselá 2009 Neobhájeno BP411 Návrh cyklo zájezdu ve znojemském regionu Bajgl Stanislav Dufek 2010 Neobhájeno BP412 Analýza marketingová komunikace města Břeclav na pozadí pořádání kulturních a společenských akcí Frýdek Tomáš Přibyl 2010 Neobhájeno BP413 Manažer a jeho role v malém podniku Restaurace pod Radnicí Konečná Jana Plhoňová 2010 Neobhájeno BP414 Finanční majetek - členění, oceňování, účtování Heimlichová Dagmar Dandová 2008 Neobhájeno BP415 Finanční majetek - členění, oceňování, účtování Heimlichová Dagmar Dandová 2009 Neobhájeno BP416 Účetní závěrka vybrané obchodní společnosti Anderlová Romana Březinová 2012 BP417 Inventarizace majetku a závazků Bartošová Eva Březinová 2012 BP418 Specifické účtování v obchodní společnosti s ručením omezeným. Účtování vůči společníkům. Rozdělení hospodářského výsledku. Bartunčíková Kamila Březinová 2012 BP419 Daňová evidence a vedení účetnictví u fyzických osob - daňové dopady Bohůňková Jitka Sládková 2012 BP420 Finanční leasing. Účtování u pronajímatele a nájemce. Daňové dopady. Bubenová Daniela Mrkvičková 2012

15 BP421 Daň z příjmů fyzických osob - posouzení dopadu změn základu daně, úprav základu daně a změn daňových sazeb na daňové zatížení fyzických osob. Burianová Petra Hochmannová 2012 BP422 Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava. Účetní dokumentace. Eppingerová Nela Strouhal 2012 BP423 Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty - její rizika a přínosy Havlíčková Jana Hochmannová 2012 BP424 Možnosti externího financování pořízení nemovitosti pro bydlení Horová Vladimíra Strouhal 2012 BP425 Finanční leasing - účtování u pronajímatele a nájemce. Daňové dopady Hurtová Helena Mrkvičková 2012 BP426 Možnosti externího financování pořízení komerční nemovitosti Hubalová Jiřina Sládková 2012 BP427 Odpisy dlouhodobého majetku - účetní, daňové. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy a jejich dopad do daňového přiznání Kalužová Andrea Rauš 2009 BP428 Zásoby, nedokončená výroba Kobrová Ludmila Janoušková 2009 BP429 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (dříve Mezinárodní účetní standardy) Kulhánková Šárka Janoušková 2009 BP430 Odložená daň Kuncová Alena Sládková 2009 BP431 Zaměstnanecké benefity a jejich zavedení ve společnosti Lindovská Kateřina Strouhal 2012 BP432 Majetkové daně v Evropské unii Ludvíčková Jana Andrlík 2009 BP433 Mezinárodní účetní standardy Margolius Martin Sládková 2009 BP434 Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy, příloha k účetní závěrce. Cash flow Mizera Michal Sládková 2009 BP435 Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava. Účetní dokumentace Mynářová Jana Strouhal 2009 BP436 Finanční leasing vs. operativní leasing Petr Jan Sládková 2009 BP437 Účtování se zahraničím a kurzové rozdíly Příhodová Marie Rauš 2009 BP438 Dlouhodobý investiční majetek - pořízení, evidence, vyřazení Rašková Jarmila Knapová 2009 BP439 Analýza procesu inventarizace ve společnosti Bombardier Transportation CR a.s. Rašková Svatava Rauš 2009 BP440 Daň z příjmů fyzických osob Rennerová Martina Hochmannová 2009 BP441 Manažerské účetnictví. Porovnání kalkulací a rozpočtů programového projektu výzkumu a vývoje v konkrétním podnikatelském subjektu Ročárková Pavla Janoušková 2009 BP442 Analýza finanční situace podniku Střítecká Jitka Mrkvička 2009 BP443 Fungování systému DPH při přeshraničním obchodování Valešová Simona Hochmannová 2009 BP444 Dlouhodobý majetek, pořízení, evidence, vyřazení Vlasák René Janoušková 2009 BP445 Časové rozlišení - jeho význam, zachycení v účetnictví Vlasáková Jitka Rauš 2009 BP446 Specifické případy účtování u fyzických osob. Porovnání daňové evidence a účetnictví z hlediska fyzické osoby. Daňové dopady. Vohlídalová Petra Sládková 2009 BP447 Finanční analýza podniku Balogová Jana Mrkvička 2010 BP448 Daňová podpora výzkumu a vývoje ČR Bergerová Zuzana Sládková 2010 BP449 Daňové posouzení zaměstnaneckých výhod Brčáková Naděžda Kout 2010 BP450 Zásoby - oceňování, vykazování a inventarizace Bryndová Kamila Sládková 2010

16 BP451 Finanční instituce a jejich úvěrové produkty: retail versus korporace Čejková Pavlína Strouhal 2010 BP452 Účtování dlouhodobého majetku v malých a středních firmách Čermáková Klára Strouhal 2010 BP453 Reforma daní a dávek v kontextu finanční situace mladé rodiny Čiperová Soňa Andrlík 2010 BP454 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - srovnání přístupu českých účetních standardů (ČÚS) a mezinárodních účetních standardů (IFRS) Doležalová Eva Sládková 2010 BP455 Charterová přeprava a její účtování v ČSA, a.s. Drozdová Nataša Strouhal 2010 BP456 Analýza projektu moderizace malého zemědělského podniku spolufinancování z fondů Evropské unie Frydrychová Iva Mrkvička 2010 BP457 Evropské centrum sdílených služeb a v rámci nadnárodní společnosti Johnson&Johnson Hájková Alena Mrkvička 2010 BP458 Výhody moderních informačních systémů pro finanční účetnictví a finanční řízení Hájková podniku Lucie Mikulica 2010 BP459 Čerpání dotací a formy podpory malých a středních podniků Halámková Dana Hofman 2010 BP460 Implementace projektového controllingu Hauferová Tereza Menšík 2010 BP461 Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců z hlediska daní z příjmů a daně z přidané hodnoty Hlaváčková Václava Hochmannová 2010 BP462 Měřítka konkurenceschopnosti podniku na jednotném evropském trhu Hrubá Iveta Hofman 2010 BP463 Výkaz o peněžních tocích Janíčková Zdeňka Sládková 2010 BP464 Problematika dotací pro "Vědu a výzkum" z pohleud účetnictví, výkaznictví a financí podniku Ježdíková Petra Sládková 2010 BP465 Pohledávky a závazky, jejich zachycení v účetnictví a daňové evidenci, pohledávky po lhůtě splatnosti. Jiříková Daniela Sládková 2010 BP466 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Kašpárková Ludmila Hochmanová 2010 BP467 Finanční analýza České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group Konopková Petra Strouhal 2010 BP468 Zaměstnanec ve firmě z pohledu daňového a účetního Korečková Lenka Kout 2010 BP469 Současný stav bytové politiky, financování bydlení v různých sektorech bydlení Kovářová Zuzana Strouhal 2010 BP470 Finanční leasing Kratochvílová Ladislava Mrkvičková 2010 BP471 Daňový průvodce pro začínající podnikatele Křivánková Lenka Hochmannová 2010 BP472 Dlouhodobý majetek - odpisy, odpisová politika Kunclová Vendula Mrkvičková 2010 BP473 Daň z příjmu fyzických osob - nezdanitelná část základu daně, její prokazování a daňový dopad Kůrková Marie Kout 2010 BP474 Kalkulace a její využití ve vybraném podniku Květoňová Kateřina Menšík 2010 BP475 Zajištění. Význam a druhy zajištění a jeho účtování Kvíčalová Vlasta Mrkvičková 2010 BP476 Dlouhodobý majetek - pořizování, oceňování (účetní, daňový pohled, IAS/IFRS) Laucká Anna Janoušková 2010

17 BP477 Dlouhodobý majetek - pořizování Lišková Ivana Mrkvičková 2010 BP478 Projekt fúze skizžebán dviz společností Mihalovičová Irma Menšík 2010 BP479 Vedení účetnictví ve sdružení právnické a fyzické osoby Michálková Vendula Strouhal 2010 BP480 Zajištění peněžních toků Mráčková Jana Strouhal 2010 BP481 Daň z převodu nemovitosti Mrázová Irena Kout 2010 BP482 Podnikání zahraničních osob ve České republice Oniky Anna Hofman 2010 BP483 Eliminace rizik spojených s chybnou aplikací vybraných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Paďourová Jana Hochmannová 2010 BP484 Nájemné z hlediska daní z příjmů a daně z přidané hodnoty Petržilková Jana Hochmannová 2010 BP485 Zpracování účetní metodiky a vnitropodnikových směrnic vybraného podniku Pokorná Jitka Březinová 2010 BP486 DPH při dodání zboží a poskystování služeb v rámci Evropské unie od roku 2010 Pokorná Zdeňka Hochmannová 2010 BP487 Úloha a proces interního auditu v bankovním sektoru Razimová Jana Sládková 2010 BP488 Systém zpracování účetních dat a tvorba převodového můstku pro jejich výstup ve formátu Us Gaap s využitím ekonomického a kancelářského software Rosypal Bohuslav Mikulica 2010 BP489 Audit účetní závěrky v malé společností Rousková Pavlína Sládková 2010 BP490 Právní úprava, účetní a daňové povinnosti bytových družstev Rozehnalová Lucie Hofman 2010 BP491 Účetní a daňová problematika společentství vlastníků jednotek Řeháková Zuzana Hofman 2010 BP492 Účtování městské části hlavního města Prahy Strnadová Dana Hofman 2010 BP493 Založení společnosti s.r.o. z hlediska právní, daňové a účetní problematiky Škorpová Lenka Hofman 2010 BP494 Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a rozdíly mezi nimi Šomek Miroslav Mrkvičková 2010 BP495 Daňová evidence versus účetnictví, přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Štěpáníková Martina Sládková 2010 BP496 Dlouhodobý majetek - odpisy, odpisová politika (účetní, daňový pohled, IFRS) Štěpánková Monika Janoušková 2010 BP497 Zveřejnění účetní závěrky společnosti ŠKODA AUTO a.s. Tomášková Lucie Strouhal 2010 BP498 Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Trefný Jan Hofman 2010 BP499 Nehmotný majetek z účetní stránky podle IAS/IFRS a CAS Třísková Jitka Janoušková 2010 BP500 Finanční analýa podniku ŽP Trade Bohemia, a.s. Vábková Jaroslava Mrkvička 2010 BP501 Tvorba opravných položek k pohledávkám, odpis pohledávek a využití softwaru při zpracování událostí souvisejících s existencí pohledávek Vallová Lenka Mikulica 2010 BP502 Vnitropodnikové směrnice pro účtování obchodní společnosti Vokounová Jana Březinová 2010 BP503 Účetní uzávěrka a závěrka ve vybrané akciové společnosti Vistrová Monika Březinová 2010 BP504 Výkaz o peněžních tocích ve společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání Buchalová Radka Sládková 2010

18 BP505 Rozpočet a systém plánů a rozpočtů - pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení Bučková Šárka Menšík 2010 BP506 Akciový trh ČR v období od do v komparaci s akciovými trhy Benešová Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska Lenka Mrkvička 2011 BP507 Investiční dotace a jejich dopad na financování infrastruktury Černá Hana Březinová 2011 BP508 Založení vzdělávací instituce jako podniku Dvořáková Dagmar Hofman 2011 BP509 Technické zhodnocení a opravy nemovitosí u vlastníků a nájemců a jejich dopad do účetní závěrky včetně daňových dopadů Dvořáková Lenka Sládková 2011 BP510 Manažerské účetnictví - charakteristika středisek a principy jejich řízení v podniku Fajdeková K-protos, a.s. Radka Janoušková 2011 BP511 Analýza a optimalizace řízení vybraných zásob ve firmě ControlTech s.r.o. Fellerová Gabriela Mrkvička 2011 BP512 Controlling - zhodnocení konkrétního pojetí v podniku Hanusková Stanislava Menšík 2011 BP513 Účetní závěrka ČD Cargo, a.s. Hofreiterová Helena Strouhal 2011 BP514 Finanční analýza podniku Fujitsu Technology Solution s.r.o. Hošťálková Martina Mrkvička 2011 BP515 Komparace základu daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění v České republice v roce 2009 Hnízdilová Vladislava Hochmannová 2011 BP516 Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic Jáchym Josef Hrdý 2011 BP517 Převod účetní závěrky podle českých účetních pravidel na IFRS Kolářová Kateřina Janoušková 2011 BP518 Daně z příjmu - technické zhodnocení Kropáčková Simona Hochmannová 2011 BP519 Finanční leasing z pohledu účetních a dańových předpisů Maxianová Marie Kout 2011 BP520 Nemovitost z účetního a daňového aspektu Mezerová Věra Kout 2011 BP521 Rezervy a opravné položky z hlediska zákona o daních z příjmů Mišáková Renáta Hochmannová 2011 BP522 Odpisy dlouhodobého majetku Mojžíšová Jitka Mrkvičková 2011 BP523 Fotovoltaika jako zdroj energie a její konfrontace s budoucím vývojem Plachá Věra Hofman 2011 BP524 Hodnocení efektivnosti investičního projektu Rabochová Michaela Hrdý 2011 BP525 Čerpání dotací a jeho význam pro podnikové hospodářství Řehořová Věra Hofman 2011 BP526 Uplatňování daně z přidané hodnoty u dodání zboží a poskytování služeb uvnitř Evropské unie Smolková Markéta Hochmannová 2011 BP527 Využití nástrojů finanční analýzy při založení, organizaci a rozvoji podniku Svoboda Jaroslav Mrkvička 2011 BP528 Workflow a oběh dokumentů s podporou informačních systémů Šmíd René Mikulica 2011 BP529 Odpisy dlouhodobého majetku - účetní,daňové. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy a jejich dopad do daňového přiznání. Šmídová Miroslava Sládková 2011 BP530 Nájemné z hlediska daní z příjmu a daně z přidané hodnoty Váňová Kamila Hochmannová 2011 BP531 Finanční leasing vykazování dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a Vecková legislativy České republiky. Zuzana Sládková 2011 BP532 Statut kulturní památky jako překážka jejího ekonomického využití Kovaříková Lenka Kalouda 2012 BP533 Účtová a daňová specifika příspěvkové organizace, zřizované obcí Beleščiaková Helena Minaříková 2012

19 BP534 Financování soukromých vysokých škol se zaměřením na SVŠE Znojmo Chvátalová Tereza Plaček 2012 BP535 Ekonomické vyhodnocení efektivnosti a možnosti financování investice Formanová Lucie Šoba 2012 BP536 Optimalizace nákladů u zásob ve společnostech vedených 'Účetním centrem' Černeková Eliška Štohl 2012 BP537 Vliv osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně na výši stanovení DPH Štachová Jana Minaříková 2012 BP538 Daňové aspekty poskytování zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance Radová a zaměstnavatele Eliška Vrtalová 2012 BP539 Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotku Tomanová Kateřina Plaček 2012 BP540 DPH při pořízení zboží a služeb z EU Bartůšková Zuzana Minaříková 2012 BP541 Stavební spoření a termínované vklady Antonínová Nikola Ptáček 2012 BP542 Redukční hranice a jejich role při stanovení výměry důchodu v ČR Havlíčková Marie Vybíhal 2012 BP543 Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Nejedlá Jaroslava Vybíhal 2012 BP544 Změny sazeb daně z nemovitostí a jejich vliv na rozpočet obce Lajkepová Jarmila Vybíhal 2012 BP545 Reflexe dávkové a daňové reformy v podmínkách ČR Březinová Růžena Vybíhal 2012 BP546 Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové organizace na hlavní a vedlejší činnost na konkrétním příkladu Mrhová Jarmila Minaříková 2012 BP547 Dopady integračních tendencí na české hospodářství v oblasti zemědělské výroby Zongorová Jiřina Fuchs 2012 BP548 Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Německu Smrčková Marie Vybíhal 2012 BP549 Dávky státní sociální podpory - problémy, vize Hrušková Hana Vybíhal 2012 BP550 Penzijní připojištění a jeho dopady na účastníky a státní rozpočet Krnáčová Jana Vybíhal 2012 BP551 Refinancování hypotečního úvěru Janderová Jarmila Šoba 2012 BP552 Dopad vedení daňové evidence u fyzické osoby na výši daně Macková Kateřina Minaříková 2012 BP553 Daň z nemovitosti jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů Nováková Věra Andrlík 2012 BP554 Účetní uzávěrka a závěrka Fišerová Zuzana Dandová 2012 BP555 Hypoteční trh v ČR Klabačková Jitka Ptáček 2012 BP556 Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u podnikatele Petra Antošová Procházky Eva Štohl 2012 BP557 Specifika s.r.o. Havlíková Eva Dandová 2012 BP558 Pohledávky v účetnictví a daních, odpis pohledávek a tvorba opravných položek k pohledávkám ve společnosti KENTO, spol. s.r.o. Vencl Oldřich Minaříková 2012 BP559 Neuhrazené pohledávky z obchodního styku a jejich řešení z pohledu platných zákonů ve firmě EUROVIT, s.r.o. Kyzlinková Dagmar Minaříková 2012 BP560 Refinancování půjček Dunkelová Eliška Ptáček 2012 BP561 Hypoteční trh v České republice a Republice Rakousko Šedrlová Dagmar Šoba 2012 BP562 Účetí a daňová specifika ve společnosti ZEO UNI, s.r.o. Kovářová Jana Štohl 2012

20 BP563 Audit neboli přezkum hospodaření územních samosprávných celků Štulhoferová Kristina Ptáčková Mís BP564 Zdanění a jeho důsledky v hospodaření Antlová Marta Fuchs 2012 BP565 Specifika s.r.o. Křepelová Martina Dandová 2012 BP566 Řízení pohledávek Navrátilová Iva Živělová 2012 BP567 Efektivnost podnikání firmy ZNOVÍN, a.s. v prostorách Louckého kláštera Procházková Lenka Kalouda 2012 BP568 Zdroje financování podnikatelských záměrů Černá Eva Živělová 2012 BP569 Stavební spoření v České republice a Spolkové republice Německo Šnajderová Iveta Šoba 2012 BP570 Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně Lejsková Kristýna Štohl 2012 BP571 Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku Polák Radek Vybíhal 2012 BP572 Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti XYZ, s.r.o. Sušil Marek Přibyl 2012 BP573 Motivace jako nástroj personálního managementu Kožíšek Zdeněk Kuchynková 2012 BP574 Projekt partnerství pro místní rozvoj na příkladu podniku Znojemská dopravní společnost Psota - s.r.o. Rosová Daniela Nagyová 2012 BP575 Budování vztahu místních obyvatel ke Znojemskému historickému vinobraní Radostová Lucie Dufek 2012 BP576 Zavedení nového produktu provozovatele placené televize Hladká Vendula Dufek 2012 BP577 Využití marketingu v místním cestovním ruchu an příkladu Znojemského podzemí Polický Martin Přibyl 2012 BP578 Manažerksé styly řízení v testovací laboratoři Sochor Marek Plhoňová 2012 BP579 Marketingový mix oblastní kanceláře společnosti OVB Allfinanz, a.s. Vodák Milan Dufek 2012 BP580 Hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti K-Produkt, s.r.o. Koza Robin Veselá 2012 BP581 Návrh a praktická realizace marketingové komunikace nových regionálních činností Centra pro regionální rozvoj České republiky Navrkalová Irena Přibyl 2012 BP582 Návrh komunikační kampaně společnosti AMMANN s cílem zvýšit povědomí značky Rygl Tomáš Přibyl 2012 BP583 Manažerské styly řízení a jejich aplikace ve společnosti HARTMANN - RICO a.s., Otradovská závod Havlíčkův Brod Blanka Plhoňová 2012 BP584 Využití geografického informačního systému v rozhodování a řízení, návrh řešení Ludvíková v konkrétní firmě Helena Otte 2012 BP585 Zhodnocení marketingového mixu se zaměřením na propagaci na příkladu S MORAVA Leasing, a.s. Růžičková Gabriela Veselá 2012 BP586 Marketingová komunikace Vinařství u Rytířů Toiflová Klára Veselá 2012 BP587 Marketingová komunikace ve středním podniku NATE - nápojová technika a.s. Chalupová Jaroslava Veselá 2012 BP588 Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků vybraného podniku ze segmentu služeb Hegerová Zuzana Kuchynková 2012 BP589 Marketingová komunikace ve společnosti Autodoprava Tunka Brožková Jana Veselá 2012

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor:

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Bakalářský seminář A - 117315 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Účetnictví a daně Semestr: 5. semestr Ročník: 3. ročník Rozsah: 0+4z Počet kreditních bodů: 2 Doba konání semináře:

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4)

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4) OPS - profi Swietelsky - Město profi 5:1 1016-937 (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4:2 1041-977 (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2:4 966-980 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 1 1 0 0 5,0:1,0 5,0:3,0 1016

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více