ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY Z ONKOHEMATOLÓGIE Jacková M., Ölvecká S. Poznámka. CLK Pracovisko Laboratórnej hematológie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY Z ONKOHEMATOLÓGIE Jacková M., Ölvecká S. Poznámka. CLK Pracovisko Laboratórnej hematológie"

Transkript

1 ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY Z ONKOHEMATOLÓGIE Jacková M., Ölvecká S CLK Pracovisko Laboratórnej hematológie 1

2 Akútne myeloidné leukémie (AML) 80% AL dospelých 15% u detí polovica pacientov 60rokov, medián 10 rokov heterogénna skupinu malígnych chorôb krvotvorby akumulácia nezrelých elementov ( blastov) myeloidnej línie primárne v KD Príčina: neobjasnená získané onemocnenie, epigenetické faktory chemické látky strava ionizujúce žiarenie genetická výbava jedinca Vznik: transformácia nezrelých myeloidných prekurzorov vkostnej dreni ( myelo, mono, erytro, megakaryocytové línie) Morfológiaia KD 20% blastov v kostnej dreni 2

3 myeloidná línia lymfoidná línia CFU GEMM 3

4 Akútna erytroblastová leukémia zriedkavé ochorenie dospelých (2 5% AML), zlá prognóza klonálna porucha prekurzorov multipotentnej kmeňovej bunky (CFU GEMM) zvýšený počet erytroidných a myeloidných prekurzorov dominantná nezrelá erytroidná populácia 50% Klinika: opakované infekcie purpura pokožky nepravidelné teploty zriedkavé zväčšenie uzlín 46% B symptómy hepato, splenomegália 25% bolesť kostí 4

5 PK: ťažká cytopénia výrazná anémia najnižší hemoglobín a počet Le a Tr prítomné jadrové erytroidné bunky KD: atypické erytroidné prekurzory erytrodysplázia (granul., megakar.) Stanovenie dg.: % erytroblasty : % myeloblasty cytochémia PAS pozit reakcia Liečba: chemoterapia namierená proti obom líniám, ale malá účinnosť allogénna transplantácia Prognóza: veľa relapsov, krátke prežívanie pacienta Survival analýza lepšia prognóza pre mladších, ženy, transplatovaných 5

6 ERYTROPOÉZA Pluripotentná hematopoetická bunka Myeloidná línia Lymfoidná línia kultivačne detegovateľné CFU-GEMM BFU-E CFU-E morfologicky detegovateľné jadrové prekurzory Proerytroblast Erytroblast: bazofilný polychromatofilný ortochromatofilný Retikulocyt bezjadrový Erytrocyt PK 6

7 Flow cytometrická analýza jadrových erytrocytových prekurzorov Erytropoéza strata CD45, CD117, HLA DR, CD38, CD105 CD34 proporcionálne k myel. ( 27% AML M6) Erytrocytová bunková línia CD235a ( glykoforína ) špecifický, slabšia intenzita na prekurzoroch, zrelé erytrocyty najvyššia intenzita CD71 ( receptor pre transferín, aktivačný znak iných leukémií) CD36 (monocyty aj megakaryocyty) 7

8 Expresia antigénov na povrchu jednotlivých vývojových štádií jadrových erytroidných prekurzorov Fajtová M a kol. Onkológia2013,8:48 49 Pro Bazofilné Polychromné Ortochromné CD CD CD CD CD CD CD235a / FSC SSC

9 Kazuistika erytroblastovej leukémie 14,5 ročný chlapec KO a diff.,morfológia a cytochémia KD, FC vyšetrenie nízky výskyt u detí (neznáma incidencia) Vzorka PK zo dňa : KO + diferenciál Le 1,5 x 10 9 /l R dif: Ne 17%, Eo 1%, Ly: 28%, Tyč. 16%, Mo 1%, Blast neurč. 1, ERYTROBLAST 36% výrazná cytopénia Cytochémia KD z PAS...nehod. Likvor počet elemenov pod 5/ µl 9

10 Morfológia KD dňa Hypercelulárna dreň s nižším počtom megakaraocytov, hyperplázia kvalitatívne zmenenej erytropoézy tvorí 51,7% buniek, výskyt myeloblastov v prepočte na bunky nie erytroidného pôvodu (NEC) 31%. Blasty sú malé aj stredne veľké, aj so slabo bazofilnou cytoplazmou s jemnou azurofilnou granuláciou v cytoplazme. Vyzrievajúca myelopoéza má maturačnú poruchu s redukovaným počtom tyčiek a segmentov, tiež má dysplastické rysy v nesúlade zrenia, granulácií aj veľké Mmy. Výskyt patologických mikromegakaryocytov. Záver: Morfologický obraz v kostnej dreni spľňa percentuálne kritéria (aj s prítomnosťou multilineárnej dysplázie ) pre diagnózu AML M6 erytroleukémia. 10

11 FC analýza kostnej drene Príprava : Vzorka KD neseparovaná Farbenie: 50µl vzorky + potrebné množstvo MoAb Použité MoAb (Immunotech Beckman Coulter) Erytro. línia: CD235a-PE, CD71 FITC, CD36 FITC Myelo mono línia: CD13 PE, CD33 PC5, CD64 A750, CD14 PC7, 117 PE Nešpecifické antigény: CD34 A750, CD45 FITC, CD43 FITC, HLA DR PC5.5 B línia: CD10 PE, CD19 PC5, CD20 PE/ T línia: CD7 PC7, CD3 PC5, A750, CD8 PC7 11

12 Lýza: s NH 4 Cl: erytroblasty nepodliehajú lýze dôjde k lýze len zrelých erytrocytov Premytie: 2 krát s fyziologickým roztokom Meranie: 4 5 farebná analýza FC Navios (Beckman Coulter) 12

13 13

14 14

15 15

16 Výsledky FC analýzy KD z Erytroidná populácia 20 25% CD34 CD117 HLA DR CD45 CD235+ CD71+ CD36+ CD43+ CD13 CD33 CD14 Myeloblasty 21% CD34 CD117+ HLA DR+ CD45+ (dim) CD235 CD71+ CD36 CD43+ CD13+ CD33+ CD14 CD7 /+ 16

17 WHO klasifikácia AML, NOS ( 19. mája 2016, časopis BLOOD) revízia 4. vydania 2008 stretnutie 2014 nové poznatky klinické, prognostické, morfologické, imunofenotypové, molekulárno genetické. AML with recurrent genetic abnormalities AML s rekurentnými cytologickými abnormalitami AML with myelodysplasia related changes AML s myelodysplastickými zmenami Therapy related myeloid neoplasms AML a MDS súvisiaci s terapiou AML, NOS inak nezaradené (zaradenie podľa morfológie) AML, NOS inak nezaradené Myeloid sarcoma Myeloidný sarkom Myeloid proliferations related to Down syndrome 17

18 Zmeny v klasifikácii AML, NOS Jediná zmena Akútna erytroblastová leukémia (AML M6) a) akútna erytroidná/myeloidná leukémia (AML M6a) definovaná 50% erytroidných prekurzorov a 20% myeloblastov z neerytroidných buniek Nová klasifikácia: vynechaná z kategórie AML! myeloblasty sa počítajú vždy ako percento zo všetkých buniek KD! Hodnotenie: % erytroidných buniek : % myeloblastov b) čistá erytroidná leukémia (AML M6b) jediný typ akútnej erytroblastovej leukémie > 80% erytroblastov ( 30% proerytroblastov) 18

19 Diferenciálna diagnostika erytrolekémie: ( AML, NOS Pure erythroid leukemia 80% erytroblastov a 30% proerytroblastov ) 50% až 80% erytroblastov a zároveň 1. Žiadne myeloblasty reaktívna erytroidná hyperplázia ako následok imunosupresívnej liečby, rádioterapie, chemoterapie Therapy related myeloid neoplasms 2. 20% myeloblastov ANC BM MDS 3. 20% myeloblastov ANC BM a) AML with recurrent genetic abnormalities b) a 50% buniek s dyspláziou v dvoch a viac líniách AML with myelodysplasia related changes c) AML, NOS iný subtyp 19

20 AML, NOS ( not otherwise specified) subkategória AML with minimal differentiation AML without maturation AML with maturation Acute myelomonocytic leukemia Acute monoblastic/monocytic leukemia Pure erythroid leukemia ( Acute erythroid leukemia erythroid/myeloid type) Acute megakaryoblastic leukemia Acute basophilic leukemia Acute panmyelosis with myelofibrosis 20 f

21 ZHODNOTENIE FC ANALÝZY Erytroidná línia na základe uvedených antigénov ťažko odlíšiť erytroblasty od erytrocytov (aj napriek lýze môžu byť erytrocyty prítomné?) Detekcia menej zrelých myeloblastov presný subtyp neuvedený (nevyšetrená cympo) Korelácia morfologickej klasifikácie s imunofenotypizáciou neplatí vždy Presnejšia analýza erytrocytových neoplází (imunofenotypové abnormality) 21

22 22

Myeloproliferativní tumory

Myeloproliferativní tumory Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda, CML a ET, také u dětí Hypercelulární

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 24.11.2016 Odborná garance: Legenda: >>> > SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii... označuje správný (očekávaný)

Více

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie (CML) s t(9;22), gen BCR/ABL pozitivní (Chronická granulocytární

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 14.03.2014 Odborná garance: SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii Legenda: >>> >... označuje správný (očekávaný)

Více

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2015, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního

Více

Zajímavé kazuistiky z laboratoře

Zajímavé kazuistiky z laboratoře Zajímavé kazuistiky z laboratoře Kamila Kutějová a kol. Spadia Lab Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter květen 2016, Mikulov Myelom biklonální Pacientka 80 let, hematoonkol.ambulance

Více

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie krevního ústrojí II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru H&E Polycythaemia vera Giemsa Erythroidní proliferace Glycophorin C Polycythaemia vera ABNORMAL MEGAKARYOCYTIC PROLIFERATION

Více

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové LEUKÉMIE x LYMFOM Nádorová onemocnění buněk krvetvorné

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

WHO klasifikace myeloidních malignit 2016

WHO klasifikace myeloidních malignit 2016 WHO klasifikace myeloidních malignit 2016 Lukáš Semerád IHOK FN Brno 26.10.2016 Podzimní Hematologický seminář OKH FN Brno Klasifikace neoplázií hematopoetické tkáně Vývoj WHO klasifikace 2008 WHO klasifikace

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Myelodysplastický syndróm. Peter Rohoň Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Myelodysplastický syndróm. Peter Rohoň Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci Myelodysplastický syndróm Peter Rohoň Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci Definícia (pan)cytopénia je charakterizovaná redukciou počtu elementov všetkých troch základných bunkových populácii

Více

1 Akutní myeloická leukemie

1 Akutní myeloická leukemie Hypertextový atlas patologie: Myeloproliferativní choroby 1 Josef Feit Do této kapitoly jsou zařazeny poruchy postihující bílé krevní řady: erytrocyty, granulocyty (neutrofily, eosinofily, basofily), monocyty

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Akutní myeloidní leukémie

Akutní myeloidní leukémie Akutní myeloidní leukémie Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF a ÚHKT AML - incidence Geneticky heterogenní nemoc s akumulací získaných genetických alterací

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Flowcytometrie u MG. - zasedání pracovní skupiny. Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno

Flowcytometrie u MG. - zasedání pracovní skupiny. Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno Flowcytometrie u MG - zasedání pracovní skupiny Lucie Kovářová a kol. OKH, FN Brno 2/26 Program setkání Program setkání 1) Využití flow cytometrie u MG 2) Zkušenosti jednotlivých center - zhodnocení dotazníku

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Hemopoéza Hierarchie kmenových bun k Erytropoéza http://www.noblesmedart.com/morph.mov Vyzrávání erytrocyt erytropoetin, Fe, kys. listová,

Více

VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU

VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU Jaroslav Čermák Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha VROZENÉ SYNDROMY SELHÁNÍ KRVETVORBY VROZENÉ SYNDROMY SELHÁNÍ KRVETVORBY VROZENÉ

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Allergenicity kit, BAT tabletky vs. účinné látky

Allergenicity kit, BAT tabletky vs. účinné látky Allergenicity kit, BAT tabletky vs. účinné látky Pavol Bologa Janka Nosková Jela Petrisková Nina Kojtálová Uživateľské stretnutie prietokovej cytometrie Beckman Coulter, Bořetice, 14.05 16.05.2017 Bazofily

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých

Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých Primárna zdravotná starostlivosť v SR je cca 2331 VL hlavnou úlohou PZS poskytovanie liečebno-preventívnej

Více

Hematologické abnormality. v mikroskopu a průtokovém cytometru

Hematologické abnormality. v mikroskopu a průtokovém cytometru Hematologické abnormality v mikroskopu a průtokovém cytometru Lenka Zdražilová Dubská, Ladislava Bačíková, Kateřina Pilátová Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno hematologické

Více

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2,

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, Karcinóm prostaty MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, 010 01 Prevalencia V štátoch EU je ročne diagnostikovaných 85 000 nových prípadov karcinómu prostaty (KP) U mužov

Více

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT).

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT). Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobiť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše 3 MILIÓNOV Američanov má glaukóm. Len polovica z nich to VIE. DIIAGNÓZA JE PRVÝM KROKOM ZÁCHRANY VÁŠHO ZRAKU

Více

Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky

Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky Hodnocení morfologie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: koncept, možnosti a kazuistiky Kateřina Pilátová, Lenka Zdražilová Dubská Oddělení laboratorní medicíny

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií 1) Použití validovaných kitů od výrobce značka CE/IVD 2) Home made metoda s vlastní (laboratoří

Více

Národný register darcov kostnej drene. Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M

Národný register darcov kostnej drene. Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M Národný register darcov kostnej drene Kušíková M, Stemnická D, Farkašová D, Slezáková K, Mistrík M Národný register darcov kostnej drene Vyhľadávanie darcu krvotvorných buniek pre dospelých a detských

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné onemocnění krve Kmenová buňka v kostní dřeni se chromozomálně odchýlí (změní) změněná buňka plodí další již změněné (patologické) buňky

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Využití metod klasické cytogenetiky a molekulární cytogenetiky pro přesné určení chromozómových a genových změn

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků Zpracovaly: MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., MUDr. Dana Mikulenková, supervizorky programu DIF Poslední aktualizace: 23.2.2015 Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Program periferní krve (DIF)

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd. Zdravotnická bioanalytika

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd. Zdravotnická bioanalytika Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Zdravotnická bioanalytika POROVNÁNÍ DIFERENCIÁLNÍHO POČTU LEUKOCYTŮ STANOVENÉHO NA ANALYZÁTORU BECKMAN

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom

Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom Zdravotná poisťovňa: Kód zdravotnej poisťovne: Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom Liečba začatie liečby pokračova liečby ukonče liečby Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL)

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Chrobák L II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie, LFHK a FN Hradec Králové Eozinofily Normální počet 0,1 0,5 x10 9 /l Regulace

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Preimplantačná genetická diagnostika. Černáková I. ISCARE, a.s., Bratislava

Preimplantačná genetická diagnostika. Černáková I. ISCARE, a.s., Bratislava Preimplantačná genetická diagnostika Černáková I. ISCARE, a.s., Bratislava História PGD 1978 Narodenie 1. IVF dieťaťa 1990 Narodenie 1. dieťaťa po PGD Určenie pohlavia preimplantačného embrya 1993 Určenie

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Imunofixácia. Mitánková Beáta OKB NsP Trenčín

Imunofixácia. Mitánková Beáta OKB NsP Trenčín Imunofixácia Mitánková Beáta OKB NsP Trenčín Biochemické vyšetrenie Z hľadiska : indikačného vysoko špeciálne informačného určujúce, diagnostické Slúžiace na identifikáciu : monoklonálnych Ig a ich ľahkých

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní

Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní Suspektní tuhá nerovná uzlina, velikosti 3,5 x 2,5 x 2 cm

Více

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM APLASTICKÁ ANÉMIE DIF.DG. PANCYTOPENIE. Doc. MUDr. J.Čermák,CSc.

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM APLASTICKÁ ANÉMIE DIF.DG. PANCYTOPENIE. Doc. MUDr. J.Čermák,CSc. MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM APLASTICKÁ ANÉMIE DIF.DG. PANCYTOPENIE Doc. MUDr. J.Čermák,CSc. MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM klonální porucha krvetvorby (preleukémie,doutnající leukémie) NOXA - poškození kmenové

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Zpracoval: Buliková A., Mikulenková D. Recenzent: Faber E., Smolej. L. Schváleno Laboratorní sekcí ČHS ČLS JEP: 12.6.2015 Schváleno

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE Role proteinů tepelného šoku v patogenezi leukémie (Role of heat shock proteins in the pathogenesis of leukaemia) Diplomová práce

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

MUDr. Filip Málek I. interní klinika FN Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Filip Málek I. interní klinika FN Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM POHLED INTERNISTY MUDr. Filip Málek I. interní klinika FN Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Přehledný článek podává aktuální informace o definici,

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Sledování vyšetření Sledovat: hloubku anémie v KO morfologické změny erytrocytů v periferní krvi (barevné, tvarové, inkluze) morfologické a množstevní změny erytrocytární

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biologických a lékařských věd

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biologických a lékařských věd Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biologických a lékařských věd Hodnocení diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi mikroskopicky a analyzátorem (bakalářská

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

MUDr. Renata Procházková, PhD.

MUDr. Renata Procházková, PhD. MUDr. Renata Procházková, PhD. I. Úvod do problematiky II. Krvetvorba III. Krevní buňky - funkce, morfologie IV. Růstové faktory V. Možnosti využití v praxi/výzkumu Nauka o krvi hematologie (haima krev

Více

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů

HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů HEMOPOESA II Morfologie vývojových řad krevních elementů Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednáška 2. paralelky 25.

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Léčba anémie erytropoézu stimulujícími proteiny u pacientů s myelodysplastickým syndromem

Léčba anémie erytropoézu stimulujícími proteiny u pacientů s myelodysplastickým syndromem 101 Léčba anémie erytropoézu stimulujícími proteiny u pacientů s myelodysplastickým syndromem Magda Šišková 1. interní klinika hematoonkologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity

Více

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej Eva Havlíková Miroslav Humaj Literárne údaje 25% spôsobených dopravnou nehodou, cca 60% smrteľných KCP pády, napadnutia a športové úrazy Najrizikovejšie

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

PEDIATRICKÁ HEMATOLÓGIA A ONKOLÓGIA

PEDIATRICKÁ HEMATOLÓGIA A ONKOLÓGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTÚDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR PEDIATRICKÁ HEMATOLÓGIA A ONKOLÓGIA A. Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Detská hematológia a onkológia

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Vyšetření retikulocytů Barvení RNA v erytrocytech: mikroskopicky supravitální barvení (bez fixace preparátu) analyzátorem analýza prošlého světla analýza fluorescence Mikroskopické

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa

Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa Eva Rozborilová, Robert Vyšehradský Klinika TaPCH JLF UK a MFN Bronchiálna astma - manifestácia chronický zápal dýchacích ciest epizódy dýchavice a

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 necas@cesnet.cz Sylabus přednášky Anémie 1 1. Co je anémie 2. Co způsobuje anémii 3. Anemický syndrom 4. Klasifikace anémií 4. Shrnutí podstatných informací 1. Co je anémie? Anémie

Více

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi

Hodnotenie environmentálnych rizík. Karcinogenita. Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Hodnotenie environmentálnych rizík Karcinogenita Lujza Havelková 1.Mgr En Bi Karcinogenita schopnosť vyvolať nádorovité bujnenie nekontrolované delenie buniek nádory, neoplazmy (novotvary) dôsledok mutácií

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

SEKK Divize EHK Cyklus: DIF2/15 - Hodnocení nátěru periferní krve. Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu

SEKK Divize EHK Cyklus: DIF2/15 - Hodnocení nátěru periferní krve. Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2015, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Imunitní systém.

Imunitní systém. Imunitní systém Karel.Holada@LF1.cuni.cz Klíčová slova Imunitní systém Antigen, epitop Nespecifická, vrozená Specifická, adaptivní Buněčná a humorální Primární a sekundární lymfatické orgány Myeloidní

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru TRVALÝ PREPARÁT Zhotovení trvalého preparátu zahrnuje usmrcení, fixování a barvení objektu. Podle způsobu zpracování rozeznáváme preparáty celkové (obsahují celý organismus), nátěrové, roztěrové, roztlakové,

Více

Bioptická diagnostika nodálneho a splenického ML z B-buniek marginálnej zóny (v kontexte SZO klasifikácie 2008)

Bioptická diagnostika nodálneho a splenického ML z B-buniek marginálnej zóny (v kontexte SZO klasifikácie 2008) Lymfómové fórum 2010: Menej časté indolentné B-NHL 12.-14. marec 2010 Bioptická diagnostika nodálneho a splenického ML z B-buniek marginálnej zóny (v kontexte SZO klasifikácie 2008) Tomáš Balhárek Ústav

Více

DÁTOVÉ PRVKY NA POPIS ČÍSELNÍKA

DÁTOVÉ PRVKY NA POPIS ČÍSELNÍKA Identifikátor Názov Anglický názov Kód Verzia Akronym Popis Okruh Dĺžka kľúča Počet položiek Štandard verejnej správy Použitý v registri organizácií Vytvorený z hierarchie Predchodca Čiastkový Legislatívna

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI. MUDr. Mária Galčíková

24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI. MUDr. Mária Galčíková 24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI MUDr. Mária Galčíková TK METODIKY MERANIA AMBULANTNÉ MONITOROVANIE TK ZÁVER Page 2 CYKLICKÉ ZMENY HODNÔT TK 1-DŇOVÉ PRIBLIŽNE 3,5 DŇOVÉ 7 DŇOVÉ

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové.

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Část 5. Základy hematologie, koagulace, imunohematologie. Likvor. Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Buněčná

Více

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Zhoubná onemocnění krve LEUKÉMIE akutní chronické myeloidní lymfoidní myeloidní lymfoidní LYMFOMY Hodgkinův non Hodgkinské Leukémie Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné

Více

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Marcela Vlková Jana Nechvátalová FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Leukocytární subpopulace CD45 CD45 Lymfocytární subpopulace Fenotypizace základní subpopulace T a B lymfocytů a NK buněk subpopulace základních

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář E.Konířová Krvácení - kůže: petechie sufuze ekchymozy Krvácení - kůže / podkoží: hematomy Krvácení - sliznice Dutina ústní, Epistaxe Hematurie

Více

Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba

Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba 535 Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. Hematoonkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci V článku jsou shrnuty současné poznatky a nejdůležitější informace

Více