Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení"

Transkript

1 ineární vedení

2 ineární vedení

3 TY STRANA Index Obsah ineární vedení Technická část rodukty TY STRANA Charakteristiky lineárních vedení MI Schéma rozdělení MI lineárních vedení 3. ostup výběru lineárního vedení 4. rojektovaná únosnost a životnost lineárního vedení 4.1 Základní statická únosnost (C ) 4.2 řípustný statický moment (M ) 4.3 Statický bezpečnostní faktor ( f s ) 4.4 Základní dynamická únosnost ( C ) 4.5 Výpočet nominální životnosti 4.6 Výpočet životnosti v čase Součinitel tření 6. Výpočet pracovní zátěže 7. Výpočet ekvivalentního zatížení 8. Výpočet střední zátěže říklad výpočtu 9.1 Výpočet zátěže, kterou vyvíjí každý vozík 9.2 Výpočet ekvivalentní zátěže 9.3 Výpočet statického faktoru 9.4 Výpočet střední zátěže na každý vozík m n 9.5 Výpočet nominální životnosti ( n ) 1. Norma přesnosti 1.1 Výběr stupně přesnosti 1.2 Norma přesnosti pro každou sérii 11. ředpětí a tuhost 11.1 Výběr stupně předpětí 11.2 Norma předpětí pro každou sérii opis jednotlivých sérií 12.1 MSA Série - Typ těžká zátěž 12.2 MSB Série - Kompaktní typ 12.3 MSR Série - lně válečkový typ 12.4 MSC Série Miniaturní typ 12.5 SM Série Typ s kuličkovým řetězem 12.6 SMR Série - Typ s válečkovým řetězem 13. Konstrukční reference 13.1 Směr instalace lineárního vedení 13.2 Způsoby upevnění lineárního vedení 13.3 Konstrukce montážního povrchu 14. Instalace lineárního vedení 14.1 Instalace lineárního vedení, je-li stroj vystaven vibracím a rázům 14.2 Instalace linárního vedení bez přítlačných šroubů 14.3 Instalace vozíku lineárního vedení bez referenční strany pro hlavní kolejnici 14.4 řesnost měření po instalaci 14.5 Doporučený utahovací moment pro kolejnice 15. Volitelné Ochrana proti prachu Mazání 16. Bezpečnostní opatření pro lineární vedení 17. MI ineární vedení - poptávkový formulář 2 Obsah General Catalog 3

4 ineární vedení

5 1 Charakteristiky MI lineárních vedení Schéma rozdělení MI lineárních vedení 2 (1) Vysoká přesnost polohování, četná opakovatelnost Typ Model Charakteristiky lavní aplikace MI lineární vedení je konstruováno pro valivý pohyb s nízkým koeficientem tření, kde rozdíl mezi dynamickým a statickým MSA-A třením je velmi malý. proto nedochází k odlučování a proklu- zování při provádění miniaturního posuvu. MSA-A (2) Nízký třecí odpor, vysoká přesnost zachována Těžká zátěž, vysoká tuhost po dlouhou dobu Třecí odpor lineárního vedení je pouze 1/2th až 1/4 kluzné- ho odporu v kluzném vedení. U lineárního vedení dochází ke snadnému promazávání dodáváním maziva prostřednictvím mazací hlavice na vozíku nebo za použití centralizovaného olejového čerpadla, takže třecí odpor se sníží a přesnost lze zachovat po dlouhou dobu. lně kuličkový Typ těžká zátěž MSA- MSA- MSA-S Schopnost samozarovnání ladký pohyb Nízká hlučnost Zaměnitelnost Obráběcí centrum, NC soustruh, XYZ osy nástrojů těžkých řezných strojů, posuvné osy brusné hlavy brusných strojů, frézky, Z osy vyvrtávačky a obráběcího stroje, DM, Z osy průmyslových strojů, mě- (3) Vysoká tuhost s čtyřcestnou únosností Optimální konstrukce geometrické mechaniky umožňuje lineár- MSA-S řící zařízení, přesné XY stoly, svařovací stroje, vázací stroje, automatické baličky nímu vedení nést zátěž ve všech čtyřech směrech, radiálním, reverzně radiálním a dvou bočních směrech. Navíc, tuhosti lineár- MSB-T ního vedení lze snadno dosáhnout předpětím vozíku a přidáním počtu vozíků. (4) Vhodný pro vysokorychlostní provoz Vzhledem k charakteristice nízkého třecího odporu, požadova- ná hnací síla je mnohem nižší, než u jiných systémů, tudíž spo- lně kuličkový, Kompaktní typ MSB- MSB-TS Kompaktní, těžká zátěž Schopnost samozarovnání ladký pohyb Nízká hlučnost Zaměnitelnost třeba energie je malá. Navíc nedochází ke zvyšování teploty, i když se jedná o vysokorychlostní provoz. MSB-S (5) Snadná instalace se zaměnitelností Ve srovnání s požadavky na vysoce odborný šrotovací proces běžného kluzného vedení, lineární vedení může nabídnout vy- sokou přesnost, i když je montážní povrch opracován frézováním nebo broušením. Navíc, zaměnitelnost lineárního vedení lně kuličkový, Miniaturní typ MSC Ultrakompaktní ladký pohyb Nízká hlučnost Kuličková klec Zaměnitelnost IC/SI výrobní stroje, pohon hard disků, kluzná jednotka OA zařízení, zařízení pro vodní přenos, osazování tištěných spojů, lékařská technika, kontrolní zařízení poskytuje vhodné podmínky pro instalaci a budoucí údržbu. 6 Charakteristiky MI lineárních vedení General Catalog 7

6 Typ Model Charakteristiky lavní aplikace MSR- lně válečkový, Typ těžká zátěž MSR- MSR-S Ultra těžká zátěž Ultra vysoká tuhost ladký pohyb Nízká hlučnost Dobrá účinnost mazání Obráběcí centrum, NC soustruh, brusky, pětiosové frézky, vrtací přípravky, vrtací stroje, horizontální frézky, tvářecí stroje, DM MSR-S SM- Těžká zátěž, vysoká tuhost Obráběcí centrum, NC soustruh, XYZ osy nástrojů Kuličkový řetěz, Typ těžká zátěž SM- SM-S SM-S Schopnost samozarovnání Konstrukce s kuličkovým řetězem ladký pohyb Nízká hlučnost, dobrá účinnost mazání Zaměnitelnost těžkých řezacích strojů, posuvné osy brusné hlavy hlavy brusných strojů, frézky, Z osy vyvrtávačky a obráběcího stroje, DM, Z osy průmyslových strojů, měřící zařízení, přesné XY stoly, svařovací stroje, vázací stroje, automatické baličky SMR- SMR- Ultra těžká zátěž Ultra vysoká tuhost Obráběcí centrum, NC soustruh, brusky, pětiosové Válečkový řetěz, Konstrukce s válečkovým řetězem frézky, vrtací přípravky, vrtací stroje, horizontální Typ těžká zátěž ladký pohyb frézky, tvářecí stroje, DM SMR-S Nízká hlučnost Dobrá účinnost mazání SMR-S 8 Schéma rozdělení MI lineárních vedení General Catalog 9

7 3 ostup výběru lineárního vedení rojektovaná únosnost a životnost lineárního vedení 4 Identifikace arametry pro výpočet zatížení lineárního vedení provozních podmínek rostor, který je k dispozici pro instalaci rozpětí, počet vozíků, změna počtu kolejnic Velikost (rozpětí, počet vozíků, počet kolejnic) oloha instalace (horizontální, vertikální, nakloněný nebo nástěnný atd.) Velikost, směr a umístění působící zátěže Frekvence použití (směnný cyklus) Délka zdvihu Rychlost pohybu, zrychlení ožadovaná životnost a přesnost rovozní prostředí Změna typu nebo velikosti Výběr typu Výpočet aplikované zátěže Výpočet ekvivalentní zátěže Výpočet statického bezpečnostního faktoru Výběr správného typu a velikosti (Je-li aplikováno s kuličkovým šroubem, velikost vedení by měla být podobná průměru kuličkového šroubu.) Výpočet zátěže aplikované na každý vozík řevod zátěže bloku působící v každém směru na ekvivalentní zátěž Ověření bezpečnostního faktoru pomocí základní statické projektované únosnosti a max. ekvival. zátěže N Ověření bezpečnostního faktoru ANO Výpočet střední zátěže Zprůměrování aplikovaných zátěží, které kolísají během provozu a jejich převod na střední zátěž ro získání modelu, který je nejvhodnější pro vaše provozní podmínky systému lineárního vedení, se musí vzít v úvahu zatížitelnost a provozní životnost modelu. ro ověření statické zatížitelnosti se bere základní statická projektovaná únos- nost ( C ), aby se získal statický bezpečnostní faktor. rovozní životnost lze získat výpočtem nominální životnosti založe- né na základní dynamické projektované únosnosti. rotože oběžné drážky nebo valivé prvky jsou vystaveny opakovaným tla- kům, provozní životnost lineárního vedení je definována jako celková vzdálenost chodu, kterou lineární vedení urazí, než se objeví únavové trhlinky. 4.1 Základní statická projektovaná únosnost (C ) Když je lineární vedení vystaveno nadměrné zátěži nebo velkým rázům, dochází ke vzniku místních trvalých deformací mezi oběžnámi drážkami a valivými elementy. Jestliže velikost deformace překročí určitou hranici, mohlo by dojít k omezení hladkého pohybu lineárního vedení. Základní statická únosnost ( C ) odpovídá statické zátěži v daném směru se specifickou velikostí aplikovanou na kontaktní plochu pod největším tlakem, kdy vzniká suma trvalé deformace mezi oběžnou drážkou a valivými elementy o velikosti.1 násobku průměru valivého tělesa. roto základní statická projektovaná únosnost stanovuje hranici statického přípustného zatížení. 4.2 řípustný statický moment (M) Když je na lineární vedení aplikován moment, při distribuci tlaku přes valivé elementy v systému působí největší tlak na valivá tělesa na obou koncích. řípustný statický moment (M ) odpovídá statickému momentu v daném směru se specifickou velikostí aplikovanou na kontaktní plochu pod největším tlakem, kde vzniká suma trvalé deformace mezi oběžnou drážkou a valivými elementy o velikosti.1 násobku valivých elementů. roto přípustný statický moment stanovuje hranici statického momentu. V systému lineárních vedení je přípustný statický moment definován jako tři směry M, M Y, M R. Viz obrázek níže. Výpočet nominální životnosti oužití rovnice životnosti pro výpočet vzdálenosti chodu nebo hodin M R M N Ověření, zda vypočtená hodnota vyhovuje požadované životnosti ANO Identifikace tuhosti Volba předpětí Stanovení způsobů upevnění Stanovení tuhosti plochy upevnění M Y Identifikace přesnosti Volba stupně přesnosti Identifikace přesnosti montážního povrchu Mazání a ochrana proti prachu Typy mazání (tuk, olej, speciální mazání) Způsob mazání (pravidelné nebo tlakové mazání) Konstrukce ochrany proti prachu. Kompletace 1 ostup výběru lineárního vedení General Catalog 11

8 4.3 Statický bezpečnostní faktor ( f s ) Vzhledem k rázům a vibracím, zatímco je vedení v klidu nebo v pohybu, nebo kvůli setrvačnosti od startu k zastavení se může lineární vedení střetnout s neočekávanou externí silou. roto se kvůli účinku takových provozních zátěží musí brát v úvahu bezpečnostní faktor. Statický bezpečnostní faktor ( fs) je poměr zákl. statické únosnosti ( počtené pracovní zátěži. Statický bezpečnostní faktor pro různé druhy aplikace je zobrazen v tabulce. nebo Typ stroje Stav zatížení fs (Spodní limit) Statický bezpečnostní faktor Běžný průmyslový Normální stav zatížení 1. ~ 1.3 Základní statická únosnost (N) stroj S rázy a vibracemi 2. ~ 3. řípustný statický moment (N.m) Vypočtená pracovní zátěž (N) Strojní nářadí Normální stav zatížení 1. ~ 1.5 Vypočtený moment (N) S rázy a vibracemi 2.5 ~ 7. Standardní hodnota statického bezpečnostního faktoru 4.4 Základní dynamická projektovaná únosnost (C ) I když jsou identická lineární vedení ve skupině vyrobena stejným způsobem nebo jsou použita za stejných podmínek, provozní životnost se může lišit. Tudíž provozní životnost se používá jako indikátor pro stanovení životnosti systému lineárních vedení. Nominalní životnost ( ) je definována jako celková vzdálenost chodu, kterou 9% lineárních vedení ze stejné skupiny, pracujících ve stejných pracovmích podmínkách mohou urazit bez prvních únavových trhlinek. Základní dynamická únosnost ( C ) se může použít k výpočtu životnosti, když systém lineárního vedení odpovídá zatížení. Základní dynamická únosnost ( C ) je definována jako zátěž v daném směru a s danou velikostí, kdy skupina lineárních vedení pracuje za stejných podmínek. Když je valivý element kulička, nominální životnost lineárního vedení je 5 km. Dále, když je valivý element váleček, nominální životnost je 1 km. 4.5 Výpočet nominální životnosti ( ) Nominální životnost lineárního vedení může být ovlivněna aktuální pracovní zátěží. Nominální živolnost lze vypočítat na základě zvolené základní dynamické únosnosti a aktuální pracovní zátěže. Nominální životnost systému lineárních vedení může být široce ovlivněna okolními faktory, jako je tvrdost oběžné drážky, okolní teplota, pohybové podmínky, a proto se tyto faktory musí brát v úvahu pro výpočet nominální životnosti. Nominální životnost ( km ) Kulička Váleček C Základní dynamická únosnost ( N ) racovní zatížení ( N ) f f T f Faktor tvrdosti Faktor teploty Faktor zatížení C ) k vy- Faktor tvrdosti f ro zajištění optimální kapacity zatížení systému lineár- ního vedení musí být tvrdost oběžné drážky RC58~64. Je-li tvrdost nižší, než tento rozsah, přípustné zatížení a nominální životnost se sníží. Z tohoto důvodu se musí pro výpočet charakteristiky základní dynamická únosúnosnost a základní statická únosnost násobit faktorem tvrdosti. Viz obrázek níže. ožadavek tvrdosti pro MI lineární vedení je nad CR58, tudíž f =1.. Faktor tvrdosti ( f ) Faktor zatížení f w Ačkoliv pracovní zátěž systému lineárního vedení lze získat výpočtem, aktuální zatížení je většinou vyšší než vy- Stav pohybu rovozní rychlost f počtená hodnota. To je způsobeno tím, že vibrace a rázy Žádné rázy & vibrace V 15 m/min 1.~1.2 způsobené mechanickým recipročním pohybem se těž- Slabé rázy & vibrace 15 V 6 m/min 1.2~1.5 ko odhadují. To platí zvláště pro vibrace při vysokorych- lostním provozu a rázy při opakovaných startech a zasta- Mírné rázy & vibrace 6 V 12 m/min 1.5~2. veních. roto, pro zohlednění rychlosti a vibrace, se musí Silné rázy & vibrace V 12 m/min 2.~3.5 základní dynamická únosnost dělit empirickým faktorem zatížení. Viz tabulka níže. 4.6 Výpočet provozní životnosti v čase ( h ) Když zjistíme nominální životnost ( ), provozní životnost v hodinách lze vypočítat za použití následující rovnice, kde délka zdvihu a reciproční cykly jsou jsou konstantní. h rovozní životnost v hodinách (hr) Nominální životnost (km) l S Faktor teploty f T Když je provozní teplota vyšší než 1 C, nominální životnost se sníží. roto se pro výpočet charakteristiky mu- sí dynamická a statická únosnost násobit faktorem teplo- teploty. Viz obrázek níže. Montážní díly MI vedení jsou vyrobeny z plastu a pry-, proto se velmi doporučuje provozní teplota pod 1 C. V případě speciálních požadavků nás prosím kontaktujte Teplota drážky ( ) Tvrdost drážky (RC) Faktor teploty ( f T ) Délka zdvihu (m) n 1 očet recipročních cyklů za minutu ( min -1 ) 12 Únosnost a životnost lineárního vedení General Catalog 13

9 5 Koeficient tření Výpočet pracovní zátěže 6 ineární vedení provádí lineární pohyb prostřednictvím valivých elementů mezi kolejnicí a vozíkem. ři každém typu pohybu může být třecí odpor lineárního vedení snížen na 1/2 až 1/4 hodnoty v kluzném vedení. To platí zvláště pro statické tření, které je mnohem menší než v jiných systémech. Navíc, rozdíl mezi statickým a dynamickým třením je velmi malý, takže nedochází k odlučování a klouzání. rotože je tření tak nízké, lze provádět miniaturní posuvy. Třecí odpor systému lineárního vedení se může měnit s velikostí zátěže a předpětím, viskozitou maziva a vlivem dalších faktorů. Třecí odpor můžeme vypočítat pomocí následující rovnice založené na pracovním zatížení a odolnosti těsnění. Obecně, koeficient tření se bude lišit od série k sérii, koeficient tření kuličkového typu je.2~.3 (bez uvažování odporu těsnění) a u válečkového typu je.1~.2 (bez uvažování odporu těsnění). Zatížení aplikované na systém lineárního vedení se může měnít na základě několika faktorů, jako je umístění těžiště objektu, umístění tlaku a setrvačných sil vlivem zrychlení a zpomalení během startu a zastavení. ro výběr správného systému lineárního vedení se musí vzít v úvahu výše uvedené podmínky, aby bylo možné stano- vit velikost aplikované zátěže. říklady pro výpočet pracovního zatížení Typ rovozní podmínky Rovnice 3 l2 F Třecí odppor (kgf ) μ Dynamický koeficient tření orizontální aplikace: l3 4 F 2 racovní zatížení (kgf ) Rovnoměrný pohyb f Odolnost těsnění ( kgf ) nebo v klidu 1 l4 l1.15 ) 3 l2 koeficient tření (.1.5 řevislá horizontální aplikace: Rovnoměrný pohyb nebo v klidu l1.1.2 l4 F l3 oměr zátěže (/C) : racovní zatížení C: Základní dynamická únosnost l3 Vztah mezi pracovním zatížením a koeficientem tření 4 F Vertikální 1 aplikace: l1 1T Rovnoměrný pohyb nebo v klidu 3 l4 2 2T l2 14 Koeficient tření General Catalog 15

10 Typ rovozní podmínky Rovnice Typ rovozní podmínky Rovnice l1 mg 2T Během zrychlení l2 1T 2 Instalace na stěnu l4 1 1 l4 3 Rovnoměrný pohyb nebo v klidu 3T 3 orizontální aplikace: l3 4 l1 3T ři rovnoměrném pohybu F 4T l3 4 Vystaveno setrvačnosti l2 4T V (m/s) an = V tn Během zpomalení h1 F Rychlost t1 t2 t3 t(s) Time Bočně nakloněná 3 1 Schéma rychlosti aplikace l4 2 l3 1T l3 l1 l2 2T 4 mg Během zrychlení 1 l1 1T 3 Vertikální aplikace: 3 l4 ři rovnoměrném pohybu odélně nakloněná aplikace h1 4 F 1 2 l3 2T Vystaveno setrvačnosti 2T 2 l2 V (m/s) V an= tn Během zpomalení l4 l2 1T l1 Rychlost t1 t2 t3 Schéma rychlosti t(s) Time 16 Výpočet pracovního zatížení General Catalog 17

11 7 Výpočet ekvivalentní zátěže Výpočet střední zátěže 8 Systém linárního vedení může přebírat zátěže a momenty ve všech čtyřech směrech, což jsou radiální zátěž, reverzně radiální zátěž a boční zátěž, současně. Když na systém lineárního vedení působí více než jedna zátěž současně, všechny zátěže mohou být převedeny na radiální nebo boční ekvivalentní zátěž pro výpočet životnosti a statického bezpečnostní- ho faktoru. MI lineární vedení má konstrukci čtyřcestného rovného zatížení. Výpočet ekvivalentní zátěže pro použití dvou nebo více lineárních vedení je zobrazeno níže. R Když na systém lineárního vedení působí proměnlivé zátěže, životnost je možno vypočítat s ohledem na proměnlivé zátěže provozních podmínek hostitelského systému. Střední zátěž (m) je zátěž, když životnost je ekvivalentní systému, u kterého se projevují proměnlivé podmínky zátěže. Rovnice střední zátěže je: m Střední zátěž (N ) n roměnlivá zátěž (N ) Celková vzdálenost chodu (mm) říklady pro výpočet střední zátěže n Vzdálenost chodu při zátěži n (mm) T Typy proměnlivé zátěže Výpočet střední zátěže kvivalentní zátěž ( N ) R Radiální nebo reverzně-radiální zátěž (N ) T Boční zátěž ( N ) Zátěže měnící se krok za krokem 1 m 2 ro případ mono kolejnice se musí uvažovat účinek momentu. Rovnice je: Zátěž () 1 2 n n Střední zátěž ( N ) roměnlivá zátěž ( N ) Celková vzdálenost chodu ( mm) Vzdálenost chodu při zátěži n (mm) Celková vzdálenost chodu () Zátěže měnící se plynule m max kvivalentní zátěž (N ) R Radiální nebo reverzně-radiální zátěž (N ) T Boční zátěž ( N ) C Základní statická únosnost (N) M Vypočtený moment ( N. m) M R řípustný statický moment ( N. m) MR R T Zátěže Zátěž () min Celková vzdálenost chodu () Střední zátěž (N ) Minimální zátěž (N ) Maximální zátěž ( N ) měnící se max max sinusově m m Zátěž () Zátěž () Celková vzdálenost chodu () Celková vzdálenost chodu () Střední zátěž ( N ) Maximální zátěž (N ) Střední zátěž (N ) Maximální zátěž (N ) 18 Výpočet ekvivalentní zátěže General Catalog 19

12 9 říklad výpočtu rovozní podmínky Model MSA35A2SSFC + R252-2/2 II Základní dynamická únosnost: C = 63.6 Základní statická únosnost: C = 1.6 m1g l5 l6 motnost Rychlost Čas Zrychlení m 1 = 7 kg m 2 = 45 kg V =.75 m/s t 1 =.5 s t 2 = 1.9 s t 3 =.15 s a 1 = 15 m/s 2 a 3 = 5 m/s 2 Zdvih l s = 15 mm Vzdálenost l 1 = 65 mm l 2 = 45 mm l 3 = 135 mm l 4 = 6 mm l 5 = 175 mm l 6 = 4 mm Boční zátěž t n la Během zpomalení vlevo, radiální zátěž n la 3 Vlevo m2g V (m/s) No.1 l4 l3 No.3 l2 l1 t1 t2 t3 X1 X2 X3 ls t (s) (mm) (mm) No.4 Schéma rychlosti ateral load t n la Výpočet zátěže, kterou vyvíjí každý vozík Rovnoměrný pohyb, radiální zátěž n Během zrychlení vpravo, radiální zátěž n ra Během zrychlení vlevo, radiální zátěž n la 1 ateral load t n ra 1 2 říklad výpočtu General Catalog 21

13 9.1.5 Během zpomalení vpravo, radiální zátěž n ra Výpočet statického faktoru Dle výše uvedeného, maximální zátěž je vyvíjena na vozík č. 2 během zrychlení druhého linárního vedení vlevo. 9.4 Výpočet střední zátěže na každý vozík m n ateral load t n ra Výpočet ekvivalentní zátěže V rovnoměrném pohybu Během zrychlení vlevo 9.5 Výpočet nominální životnosti ( n ) Na základě rovnice nominální životnosti, předpokládáme f =1.5 a výsledek je uveden níže: Během zpomalení vlevo Během zrychlení vpravo Z těchto výpočtů a za provozních podmínek výše, jsme získali vzdálenost chodu km jako provozní životnost vozíku č Během zpomalení vpravo 22 říklad výpočtu General Catalog 23

14 1 Norma přesnosti řesnost linárního vedení zahrnuje rozměrové tolerance výšky, šířky a přesnost chodu vozíku na kolejnici. Norma roz- měrové diference je sestavena pro dva nebo více vozíků na kolejnici nebo počet kolejnic použitých na stejné rovině. řesnost lineárního vedení je rozdělena do 5 tříd, normální stupeň (N), vysoká přesnost (), přesná (), super přesná (S) 1.1 Volba stupně přesnosti Stupeň přesnosti pro různé aplikace je uveden v tabulce níže. a ultra přesná (U). Rovnoběžnost chodu Druh Aplikace Stupeň přesnosti N S U Druh Aplikace Stupeň přesnosti N S U řesnost chodu je odchylka rovnoběžnosti mezi referenční plochou vozíku a referenční plochou kolejnice, kdy se vo- zík pohybuje přes celou délku kolejnice. Diference výšky ( Δ) Diference výšky ( Δ ) znamená rozdíl výšky mezi vozíky, které jsou instalované na stejné rovině. 2 Obráběcí stroje Obráběcí centrum Soustruh Frézka Vrtačka Vrtací přípravek Bruska lektrický vykládací stroj rostřihovací lis Stroj s laser. paprskem Dřevoobráběcí stroj NC vrtačka růmyslové roboty olovodičová výroba souřadnicový robot Cylindrický souřadnicový robot Vazač drátů Zkoušečka Stroj na vkládání elektronických komponent Vrtačka pro desky tištěných spojů Vstřikovací stroj 3D měřicí nástroje Kancelářské vybavení Diference šířky ( Δ 2 ) Diference šířky ( Δ2 )znamená rozdíl šířky mezi vozíky, které jsou instalované na kolejnici. Dodatečné poznámky 1. ři použití dvou nebo více lineárních vedení na stejné rovině, tolerance 2 a rozdíl Δ2 jsou použitelné pouze pro hlavní kolejnici. Řezání závitů Měnič palet ATC Štípačka drátů Orovnávač Ostatní řenosová zařízení XY stoly Nástřikový stroj Svařovací stroj ékařská technicka Digitalizátor 2. řesnost se měří ve středu nebo středové oblasti vozíku. Kontrolní technika 24 Norma přesnosti General Catalog 25

15 1.2 Norma přesnosti pro každou sérii řesnosti pro série MSA, MAB, MSR, SM a SMR Model č Stupeň přesnosti oložka Super Ultra Normální Vysoká řesná přesná přesná N S U Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) C A C D B A 2 D B Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti chodu ( μm) Od Do N S U ro série MSR a SMR se aplikují pouze vysoké nebo vyšší stupně. 26 Norma přesnosti General Catalog 27

16 ředpětí a tuhost 11 řesnost MSC série, rozdělená do 3 tříd, normální stupeň (N), vysoká přesnost (), přesný () Stupeň přesnosti Model oložka č. Normální Vysoký řesný N Tolerance pro výšku ±.4 ±.2 ±.1 Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.4 ±.25 ±.15 9 Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu ΔC (viz obr.) 15 C s povrchem A Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz obr.) Δ C A C Δ D B A 2 D B Tuhost lineárního vedení se může zlepšit zvýšením předpětí. Jak je zobrazeno na obr. vpravo, zatížení se může navýšit až na 2.8 násobek aplikovaného předpětí. ředpětí je reprezentováno zápornou vůlí vyplývající ze zvětšení průměru valivého elementu. roto se při výpočtu životnosti musí brát předpětí v úvahu Volba předpětí Deformace (δ) ehké předpětí (FC) 2 Střední předpětí (F) Vysoké předpětí (F1) : ředpětí 2.8 Zátěž Volba správného předpětí z tabulky níže pro přizpůsobení specifické aplikaci a stavu. ředpětí rovozní podmínky lavní aplikace Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti (μm) Od Do N Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti (μm) Od Do N ehké předpětí (FC) Směr zatížení je pevný, vibrace a rázy jsou leh- ké a dvě osy jsou aplikovány paralelně. Není vyžadována vysoká přesnost a je potřeba nízký třecí odpor. Svařovací stroj, vázací stroj, automatická balička, XY osy běžného průmyslového stroje, zařízení pro manipulaci s materiálem Střední Z osy průmyslových strojů, DM, přesné XY stoly, vrta- řečnívající aplikace s momentovou zátěží. čka pro C desky, průmyslový robot, NC soustruh, mě- předpětí Aplikováno v jednoosové konfiguraci. řící technicka, bruska, automatická balička. (F) otřeba lehkého předpětí a vysoké přesnosti. Vysoké předpětí (F1) Ultra vysoké předpětí (F2) Stroj je vystaven vibracím a rázům a je poža- dována vysoká tuhost. Aplikace těžké zátěže nebo hlubokého řezání. Stroj je vystaven vibracím a rázům a je poža- dována vysoká tuhost. Aplikace těžké zátěže nebo hlubokého řezání Stupně předpětí pro každou sérii Obráběcí centrum, NC soustruh, bruska, frézka, Z osy vrtacích strojů a obráběcích strojů. Obráběcí centrum, NC soustruh, bruska, frézka, Z osy vrtacích strojů a obráběcích strojů. Stupně předpětí pro každou sérii jsou zobrazeny v tabulce níže, předpětí je procento základní dynamické únosnosti. (C). Základní dynamická únosnost se vztahuje k rozměrovým tabulkám každé série. Série Stupeň předpětí MSA MSB MSR MSC SM SMR a předpětí (N) ehké předpětí (FC).2 C Střední předpětí (F).5 C Vysoké předpětí (F1).8 C Ultra vysoké předpětí (F2).13 C 28 Norma přesnosti General Catalog 29

17 12 opis jednotlivých sérií 12.1 Typ těžká zátěž, MSA Série A. Konstrukce C. Typy vozíků Těžká zátěž Typ MSA-A Typ MSA- Typ MSA-S B. Charakteristiky Instalace z horní strany vozíku s délkou závitu větší větší než u typu MSA-. Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo spodní strany vozíku. Čtvercový typ s menší šířkou, který se může instalovat z horní strany vozíku. Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45, který umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. roto je možná aplikace v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, MSA série může dosáhnout dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech, zatímco je zachován nízký třecí odpor. To se zvláště hodí pro pohyb vyžadující vysokou přesnost a vysokou tuhost. atentovaná konstrukce trasy mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva do každé kruhové smyčky. roto v jakémkoliv instalačním směru lze dosáhnout optimálního mazání, což podporuje výkon v chodu, přesnost, životnost a spolehlivost. Ultra těžká zátěž Vysoká tuhost, Čtyřcestná rovná zátěž Čtyři dráhy kuliček jsou umístěny do kruhového kontakt- ního úhlu 45, tudíž každá dráha kuliček může převzít rovnou jmenovitou zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc, dostatečným předpětím lze dosáhnout zvýšení tuhosti, což je vhodné pro jakýkoliv druh instalace. ladký pohyb s nízkou hlučností Schopnost automatického zarovnání Automatické nastavení se provádí spontánně díky kon- strukci kruhového oblouku drážek face-to-face (DF). roto instalační chyba může být kompenzována i při předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký li- neární pohyb. Zaměnitelnost Typ MSA-A Typ MSA- Typ MSA-S Zjednodušená konstrukce oběhového systému s pří- ro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové slušenstvím ze zesíleného syntetického kaučuku umož- tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, ňuje hladký a tichý pohyb. a toto umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků a vozíků stejné velikosti. roto i pří náhodném sdružení komponent je možné získat podobné předpětí a přes- Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-A, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-S, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. nost. Z této výhody plyne, že lineární vedení lze sklado- vat jako standardní součásti a instalace a údržba se stává pohodlnější. Navíc, je to také užitečné pro zkrácení do- dací doby. 3 Typ těžká zátěž, MSA Série General Catalog 31

18 D. Typy kolejnic Uchycení shora (R typ) Uchycení zespodu (T typ) Vedlejší kolejnice 1 2 lavní kolejnice 32. opis specifikace Objednací kód sestavy MSA 25 A 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II (kolejnice - vozík) Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku (1) Těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, motáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předp.), F (Střední předpětí), F1 (Vysoké předp.) Kód speciálního vozíku Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany ( 1, viz obr.12.1) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2, viz obr.12.1) Stupeň přesnosti: N,,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC očet kolejnic na osu: Žádný symbol, II, III, IV... Typ těžká zátěž, MSA Série Obr.12.1 Objednací kódy pro vozík a kolejnici Kód vozíku MSA 25 A SS FC N A Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku (1) Těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí FC (ehké předpětí ) Stupeň přesnosti: N, Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Kód kolejnice MSA 25 R 12-2 / 4 N A /CC Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchyc. zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany (1, viz obr. 12.1) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2, viz obr.12.1) Stupeň přesnosti: N, Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC General Catalog 33

19 Rozměry MSA-A / MSA-A rodukt 4-Sx / B M T T 1 F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str (G) M Y. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str d 1 K 1 C M R I. Rozměrová tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 76 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 h D N Specifikace MSA 15 MSA 2 MSA 25 MSA 3 MSA 35 MSA 45 MSA 55 MSA 65 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) Max ( max.) d Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 N G K d 1 Mazací hlavice MSA 15 A M G-M4 MSA 2 A M6 1 MSA 2 A G-M6 MSA 25 A M8 16 MSA 25 A G-M6 MSA 3 A M1 18 MSA 3 A G-M6 MSA 35 A M1 21 MSA 35 A G-M6 MSA 45 A M12 25 MSA 45 A G-T1/8 K. Rozměry kolejnice upevněné zespodu h S Model kolejnice S h (mm) MSA 15 T M5 8 MSA 2 T M6 1 MSA 25 T M6 12 MSA 3 T M8 15 MSA 35 T M8 17 MSA 45 T M12 24 MSA 55 T M14 24 MSA 65 T M2 3 Rozteč 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost std. D h d Dynamic C M M Y Static C o Single * Double * Single * Double* M R Vozík Kolej- nice kg kg/m MSA 15 A MSA 2 A MSA 2 A MSA 25 A MSA 25 A MSA 3 A MSA 3 A MSA 35 A MSA 35 A MSA 45 A MSA 45 A ozn.: ro velikost vozíku 55 a 65 MSA-A / MSA-A, viz typ vozíku MSA- / MSA-. ozn.* : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. 34 Typ těžká zátěž, MSA Série General Catalog 35

20 rodukt Rozměry MSA- / MSA- Rozměry MSA-S / MSA-S rodukt Specifikace S 1 M M Y M R 4-Sx/ B T 1 T T S 2 (G) 4- d 1 D N h d 1 K C 4-Sx/ B T Vel. šroubu S 1 S 2 MSA 15 M5 M4 MSA 2 M6 M5 MSA 25 M8 M6 MSA 3 M1 M8 MSA 35 M1 M8 MSA 45 M12 M1 MSA 55 M14 M12 MSA 65 M16 M14 Vnější rozměr Rozměr vozíku Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 T 2 N G K d 1 Mazací hlavice 2 2 B C S / 1 T N G K d 1 Mazací hlavice MSA M G-M4 MSA 15 S M G-M4 MSA MSA 2 S M G-M M5 6 MSA MSA 2 S MSA MSA 25 S M G-M M6 8 MSA MSA 25 S MSA MSA 3 S M G-M M8 1 MSA MSA 3 S MSA MSA 35 S M G-M M8 12 MSA MSA 35 S MSA MSA 45 S M G-T 1/ M1 17 MSA MSA 45 S MSA MSA 55 S M G-T 1/ M12 18 MSA MSA 55 S MSA MSA 65 S M G-T 1/ M16 2 MSA MSA 65 S G-M6 G-M6 G-M6 G-M6 G-T 1/8 G-T 1/8 G-T 1/ d 1 D N h d (G) K 1 C M M Y M R Specifikace 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost Rozteč std. Dynamic C Static C D h d o M M Y Single * Double* Single * Double* M R MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA Vozík Kolej- nice kg kg/m Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Rozteč Dynamic C Static C D h d o M R Vozík nice 1 std. kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSA 15 S MSA 2 S MSA 2 S MSA 25 S MSA 25 S MSA 3 S MSA 3 S MSA 35 S MSA 35 S MSA 45 S MSA 45 S MSA 55 S MSA 55 S MSA 65 S MSA 65 S Rozměry MSA ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. ozn. * : Single: Jednoducý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. General Catalog 37

21 12.2 Kompaktní typ, MSB Série A. Konstrukce C. Typy vozíků Střední zátěž Typ MSB-T Typ MSB-TS B. Charakteristiky Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45, což umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. roto lze provést aplikaci v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, u MSB série lze dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech při zachování nízkého třecího odporu. To je zvláště vhodné pro pohyb, kdy je vyžadována vysoká přesnost a vysoká tuhost. atentovaná konstrukce tras mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva v každé kruhové smyčce. roto lze do- sáhnout optimálního mazání v jakémkoliv instalačním směru, což podporuje výkon v chodu, přesnost, provozní životnost a spolehlivost. Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo spodní strany vozíku. Čtvercový typ s menší šířkou, který se může instalovat z horní strany vozíku. Kompaktní, čtyřcestná rovná zátěž Schopnost automatického zarovnání Těžká zátěž Kompaktní konstrukce vozíku se čtyřmi dráhami kuliček, které jsou umístěny v kruhovém kontaktním úhlu 45, Automatické nastavení probíhá spontánně díky kon- strukci kruhového oblouku drážky face-to-face (DF). Typ MSB- Typ MSB-S tudíž každá dráha kuliček může nést rovnou nominální roto může být instalační chyba kompenzována i při zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc lze dosáhnout do- předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký li- stačujícího předpětí ke zvýšení tuhost, což je vhodné neární pohyb. pro jakýkoliv druh instalace. ladký pohyb s nízkou hlučností Zaměnitelnost Zjednodušená konstrukce oběhového systému s příslu- ro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové šenstvím ze zesíleného syntetickéh kaučuku umožňuje tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, hladký a tichý pohyb. a to umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků stejné velikosti. roto je možné získat podobné předpětí a přesnost i u náhodně sdružených komponent. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSB-T, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSB-TS, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Z této výhody plyne, že lineární vedení mohou být skla- dována jako standardní součásti, čímž se instalace a údržba stává pohodlnější. Navíc je to také výhodné pro zkrácení dodací doby. 38 Kompaktní typ, MSB Série General Catalog 39

22 D. Typy kolejnic Uchycení shora (R, U typ) Uchycení zespodu (T typ) 4. opis specifikace Objednací kód sestavy (kolejnice - vozík) MSB 25 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II Série MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ vozíku: (1) Střední zátěž T : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu TS : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici: 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předp.), F (Střední předpětí), F1 ( Vysoké předp.) Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R, U (1) (Uchycení shora), T (Uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Rozteč otvoru kolejnice z počáteční strany (1, viz obr.12.2) Rozteč otvoru kolejnice ke koncové straně (2, viz obr.12.2) Stupeň přesnosti: N,,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: No symbol, /CC očet kolejnic na osu Žádny symbol, II, III, IV... ozn. (1) U typ kolejnice je použitelný pouze pro MSB15 s montážním otvorem M4. Kompaktní typ, MSB Série Obr Objednací kódy pro vozík a kolejnici Kód vozíku MSB 25 SS FC N A Série: MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ vozíku: (1) Střední zátěž T : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu TS : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ Volba ochrany vozíku proti prachu: Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předpětí) Stupeň přesnosti: N, Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Kód kolejnice MSB 25 R 12-2 / 4 N A /CC Série: MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ kolejnice: R, U (1) (Typ uchycení shora), T (Typ uchyc. zespodu) Délka kolejnice (mm) Rozteč otvoru kolejnice z počáteční strany ( 1, viz obr.12.2) Rozteč otvoru kolejnice ke koncové straně (2, viz obr.12.2) Stupeň přesnosti: N, Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC ozn. (1) U typ kolejnice je použitelný pouze pro MSB15 s montážním otvorem M4. General Catalog 41

23 Rozměry MSB-T / MSB- rodukt M B S 1 T 1 T M Y F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 S 2 G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str M R. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str. 75 I. Rozměrová tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 77 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 h 4-Ød1 N ØD (G) K MSB- 1 C 4-Sx/ MSB-T 1 2-Sx/ K (G) N Vel. šroubu S 1 S 2 MSB 15 M5 M4 MSB 2 M6 M5 MSB 25 M8 M6 MSB 3 M1 M8 Specifikace Ød Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 N G K d 1 Mazací hlavice Jedniotka: mm MSB 15 MSB 2 MSB 25 MSB 3 MSB 35 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) MSB 15 T MSB 15 MSB 2 T MSB 2 MSB 25 T MSB 25 MSB 3 T MSB M5 7 M6 9 M8 1 M G-M G-M G-M G-M6 Max ( max.) K. Rozměry kolejnice uchycené zespodu h S Model kolejnice S h(mm) MSB 15 T M5 7 MSB 2 T M6 9 MSB 25 T M6 1 MSB 3 T M8 14 MSB 35 T M8 16 Rozteč 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost D h d std. Dynamic Static C C o M M Y Single * Double* Single * Double* M R Vozík Kolej- nice kg kg/m MSB 15 T MSB 15 ( ) MSB 2 T MSB MSB 25 T MSB MSB 3 T MSB ozn.: Montážní otvory kolejnice pro M3 (6x4.5x3.5) a M4 (7.5x5.3x4.5) jsou dostupné pro kolejnici MSB15. Kódy typu kolejnice jsou MSB15R pro montážní otvory M3 a MSB15U pro montážní otvory M4. ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. 42 Kompaktní typ, MSB Série General Catalog 43

24 rodukt Rozměry MSB-TS / MSB-S 12.3 lně válečkový typ, MSR Série T B M M Y A. Konstrukce M R Specifikace MSB 15 TS MSB 15 S MSB 2 TS MSB 2 S MSB 25 TS MSB 25 S MSB 3 TS MSB 3 S MSB 35 S MSB 35 S 1 MSB-S (G) 4-Sx/ K 1 4-Ød1 C N ØD h Ød Vnější rozměr Délka 2 2 B C S / 1 T N G K d 1 Mazací hlavice M M M M M MSB-TS (G) K 1 2-Sx/ N Rozměr vozíku G-M G-M G-M G-M G-M6 B. Charakteristiky lně válečkový typ lineárního vedení, MSR série, je vybaven místo kuliček válečky, a proto MSR série může poskytnout vyšší tuhost a zatížení než normální typ stejné velikosti. Zvláště se hodí pro případy, kdy je vyžadována vysoká přesnost, těžká zátěž a vysoká tuhost. Ultra těžká zátěž MSR lineární vedení má prostřednictvím válečků přím- kový kontakt s vozíkem a kolejnicí. Ve srovnání s obecným typem linárního vedení, které má bodový kontakt, MSR typ lineárního vedení může nabídnout nižší elastickou deformaci při stejné zátěži. Základna válečků má stejný vnější průměr jako kuličky, váleček může nést vyšší zátěž. Výtečné charakteristikytýkající se vysoké tu- hosti a ultra těžké zátěže se hodí pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a kde se navíc zpracovává těžká zátěž. Optimalizovaná konstrukce čtyřsměrové zátěže Na základě rozboru strukturovaného napětí metodou koncových prvků, SMR série má čtyři tratě válečků kon- struované do kontaktního úhlu 45, a tvar řezu pro vysokou tuhost. Kromě toho, že lze nést vyšší zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech, dostatečným předpětím je možné zvýšit tuhost, takže je tento typ vhodný pro jakýkoliv druh instalace. 1 1 Rozměr kolejnice Rozteč std. D h d Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Dynamic C Static C o M R Vozík nice kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSB 15 TS MSB 15 S ( ) MSB 2 TS MSB 2 S MSB 25 TS MSB 25 S MSB 3 TS MSB 3 S MSB 35 S MSB 35 S ozn.: Montážní otvory kolejnice pro M3 (6x4.5x3.5) a M4 (7.5x5.3x4.5) jsou dostupné pro kolejnici MSB15. Kódy typu kolejnice jsou MSB15R pro montážní otvory M3 a MSB15U pro montážní otvory M4. ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsné spojené navzájem. Ultra vysoká tuhost Testovací údaje tuhosti Testovací vzorky: Kuličkový typ MSA3 s předpětím F1 Válečkový typ MSR3 s předpětím F1 Typ s válečkovým řetězem SMR3 s předpětím F1 D eformace (μ m ) MSA3 MSR3 SMR3 5 1 Radiální zátěž Rozměry MSB General Catalog 45

25 C. Typy vozíků Těžká zátěž Typ MSR- Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo ze spodní strany vozíku. Ultra těžká zátěž Typ MSR- Typ MSR-S Čtvercový typ s menší šířkou a může se instalovat z horní strany vozíku. Typ MSR-S. opis specifikace MSR 25 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II Série: MSR Velikost: 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku: (1) Těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici: 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu: Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK ředpětí: F (Střední předpětí), F1 (Vysoké předp.), F2 (Ultra vysoké předp.) Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany (1 viz obr. 12.3) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2 viz obr. 12.3) Stupeň přesnosti:,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC, /MC... očet kolejnic na osu: Žádný symbol, II, III, IV... Všechny rozměry jsou stejné jako u MSR-, kromě větší délky, která znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSR-S, kromě větší délky, která znamená vyšší tuhost. D. Typy kolejnic Vedlejší kolejnice Uchycení shora (R typ) Uchycení zespodu (T typ) 1 2 lavní kolejnice Obr lně válečkový typ, MSR Série General Catalog 47

26 Rozměry MSR- / MSR- rodukt M Y F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 M R M G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str. 29. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str. 76 I. Rozměrové tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 77 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 ØD h Ød N 1 6-S (G) K C 2 C 1 4-G1 T2 T T3 T 1 B S 1 S 2 Vel. šroubu S 1 S 2 MSR 25 M8 M6 MSR 3 M1 M8 MSR 35 M1 M8 MSR 45 M12 M1 MSR 55 M14 M12 MSR 65 M16 M14 Specifikace Model č. MSR 25 MSR 3 MSR 35 MSR 45 MSR 55 MSR 65 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) Max ( max.) Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C C 2 S 1 T T 1 T 2 T 3 N G K e 1 d 1 Mazací hlavice MSR MSR M M6 G-M6 MSR M1 MSR M6 G-M6 MSR M1 MSR M6 G-M6 MSR M12 MSR M6 G-T 1/8 MSR M14 MSR M6 G-T 1/8 MSR M M6 G-T 1/8 K. Rozměry kolejnice s uchycením zespodu h S Model kolejnice S h (mm) MSR 25 T M6 12 MSR 3 T M8 15 MSR 35 T M8 17 MSR 45 T M12 24 MSR 55 T M14 24 MSR 65 T M2 3 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Rozteč Dynamic C Static C D h d o M R Vozík nice 1 1 std. kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsné spojené navzájem. 48 lně válečkový typ, MSR Série General Catalog 49

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Lineární vedení s oběhovými kuličkami

Lineární vedení s oběhovými kuličkami Lineární vedení s oběhovými kuličkami Obsah Obsah Vedení HG - popis 125 Přesnost vedení HG 127 Profilové kolejnice HGR 128 Vozíky vysoké HGH 130 Vozíky přírubové HGW 131 Miniaturní vedení MG - popis 132

Více

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Úvod» Novinky» Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti 17. 02. 2012 Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivá ložiska a energetická účinnost tyto dva pojmy lze používat

Více

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No.

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No. Lineární jednotka Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností KR CTLOG No. 09-6CZ Obsah Konstrukce a vlastnosti (viz str. ) Rovnoměrné

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Obsah Značka SKF znamená v současné době víc než kdy dříve a dokáže také poskytnout víc i vám, našim váženým zákazníkům. SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy NOVINKA Rolničkové vedení Vozíky Kolejnice Nerezové provedení Vodicí systémy Technická specifikace Lineární rolničkové vedení typu nabízí jednoduché a ekonomicky výhodné řešení lineárních posuvů pro lehká

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF NOVINKA Rolničkové vedení Rolničkové vedení Technická specifikace Kolejnice s kalenými tyčemi S Vodící kolejnice rolničkového lineárního vedení S jsou konstrukčně sestaveny z vodicích tyčí zasazených v

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 117 Příklad montáže 118 Vodící rolny 119 Čepy rolen 120 Vodící kolejnice 121 Montážní rozměry 122 Montáž a provoz 124 Výpočty 125 116 Lineární vedení

Více

inteligence v pohybu lineární vedení

inteligence v pohybu lineární vedení inteligence v pohybu lineární vedení 1 WWW.HIWIN.CZ LINEÁRNÍ VEDENÍ Všeobecné informace TYP HG, EG TYP Q1 TYP MG/TM TYP WE TYP RG TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/5 51/57 58/73 74/81 82/9

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém Dopravníky ALUFLEX Dopravníkový systém ALUFLEX ALUFLEX je řetězový dopravníkový systém fy ALUTEC. Široký výrobní program umožňuje řešení nejrůznějších dopravních

Více

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187 Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně

Více

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ RÉZŘSKÉ MILLIN IXTURS PŘÍSTROJ MILLIN IXTURS 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ Všechny frézařské přístroje ISON-IL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy ISON-IL Jen

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ intelligence in MOTiOn lineární vedení 1 WWW.HiWin.CZ lineární vedení všeobecné informace TYP HG, eg TYP MG/TM TYP We TYP rg TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/49 5/65 66/74 74/82 1 WWW.HiWin.CZ

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Paralelní chapadla HGPM, micro

Paralelní chapadla HGPM, micro miniaturizovaná a optimalizovaná pro montáž mnohostranná a variabilní 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje G6: G8: G9: s vyrovnáním zdvihu se svěrným uchycením s upevněním přírubou Všeobecné

Více

Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola Kuželová ozubená kola Standardní provení str. 143 Speciální provení CH str. 147 Kuželová kola DIN 3971 str. 154 Kuželová kola spirálová str. 160 Kuželová kola podle výkresů zákazníka str. 163 Kuželová

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

Plynulý Tichý Ekologický

Plynulý Tichý Ekologický Technický popis Plynulý Tichý Ekologický Caged Technology THK CO., LTD. TOKYO, JAPONSKO Katalog č. 268-5CZ Caged Technology Úvod První kuličková ložiska byla ve svém původním stavu celokuličková, tzn.

Více

OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG 10 17. Lineární vedení MG 18 23

OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG 10 17. Lineární vedení MG 18 23 10 Li pr Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 011 P neá rofil alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ární lovo mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz ved out bylypelivp hybnéúdaje. m.

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ Odpovídá novým standardům přesnosti Lineární vedení s kuličkovým řetězem Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry SHS CATALOG No. 25-11CZ Vliv klece kuličkového ložiska Na prvopočátku

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ KONSTRUKCE OZUBENÝCH POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ Tažné kordy zajišťují potřebnou pevnost a odolnost proti prodloužení. Řemeny jsou standardně dodávány s ocelovým tažným kordem,

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Hydraulické válce V220CBL. Hydraulické válce kompaktní 220 bar V220CBL

Hydraulické válce V220CBL. Hydraulické válce kompaktní 220 bar V220CBL Hydraulické válce Hydraulické válce kompaktní 220 bar V220CBL V220CBL V220CBLcat.CZ01-2007 Hydraulické válce k 1 2 Ocelová hlava s integrovaným vedením pístnice s masivním stíracím kroužkem a těsněním

Více

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Minimaster Plus Minimaster Plus 398 Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

ALUMAXI. Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMAXI - 01 HORNÍ ODOLNOSTI OCEL - HLINÍK DŘEVO A BETON

ALUMAXI. Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMAXI - 01 HORNÍ ODOLNOSTI OCEL - HLINÍK DŘEVO A BETON ALUMAXI Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ORNÍ ODOLNOSTI Standardní připojení navržené k zajištění mimořádné odolnosti vůči požáru. Certifikované a vypočítané hodnoty

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU VA KOVÉ P EVODOVKY VISION UNLIMITED

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU VA KOVÉ P EVODOVKY VISION UNLIMITED VA KOVÉ KROKOVÉ P EVODOVKY VA KOVÉ KROKOVÉ P EVODOVKY V konstrukci krokových převodovek jsou zhodnoceny více jak třice leté zkušenos s výpočty a výrobou vaček ve VÚTS, a.s.. KROKOVÉ P EVODOVKY se používají

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory Příslušenství 83 levá strana Připojovací příruby motorů k modulům CTV/MTV Rozměry a technické parametry horní strana pravá strana Konstrukce přírub MSD 1. kryt 2. upevnění řemenice svěrnými pouzdry 3.

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE ALUMINI Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny OBSA BALENÍ Vruty BS+ evo dodané v balení OBLASTI POUŽITÍ Spoje ve střihu dřevo-dřevo a to jak kolmé, tak i šikmé vzhledem

Více

VJ-Box. VJ-Box J/X. Rozvodnice polyesterové velikosti NEMA. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace. Speciální verze A.9

VJ-Box. VJ-Box J/X. Rozvodnice polyesterové velikosti NEMA. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace. Speciální verze A.9 VJ-ox Rozvodnice polyesterové velikosti NM plikace Vlastnosti VJ-ox - Průmysl - Pivovary - Ocelárny - Loděnice - Rafinérie oleje - Služby - Petrochemické závody Normy 60439-1 N 60439-1 60529 N 60529 62208

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane Soft, hliníkové disky

Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane Soft, hliníkové disky Série: ALBS Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým, hliníkové disky 180-1150 kg RoHS Tvrdost běhounu Teplotní odolnost Valivý odpor Hlasitost chodu Šetření pojízdné plochy 75 Shore A -25 C - +70 C -25

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Kola s pneumatikou a duší, disky z ocelového plechu

Kola s pneumatikou a duší, disky z ocelového plechu Druckdatum: 1.07.12 Série: P, Ø 180-300 mm Kola s pneumatikou a duší, disky z ocelového plechu 75-250 kg Tvrdost běhounu Teplotní odolnost Valivý odpor Hlasitost chodu Šetření pojízdné plochy 0 Shore A

Více

DryLin SHT - lineární posuvné stoly

DryLin SHT - lineární posuvné stoly - lineární posuvné stoly +90º 40º Lineární posuvné, bezúdržbové, s během nasucho, pracují s pouzdry iglidur a jsou dostupné v rozmanitých konfiguracích včetně různých kombinací šroubů, uložení a materiálů

Více

Kuželové převodovky Typ BG Přehled

Kuželové převodovky Typ BG Přehled Typ BG Přehled Možnosti provedení A n oboustranná, pomaloběžná hřídel DX n oboustranná, protiběžná, rychloběžná hřídel Převodový poměr 1:1-5:1 354 Strana Převodový poměr 1:1-1:5 Strana 368 AS n jednostranná,

Více

Strojní nohy a podložky

Strojní nohy a podložky Strana Strojní nohy bez nivelizace.2 Výkyvné stavitelné nohy.8 plastové Strojní nohy ocelové.12 Strojní nohy litinové.17 Strojní nohy nerezové.19 Vložky se závitem.23 Nivelizační elementy klínové.25 Nivelizační

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 31

Více

Válečkové řetězy a příslušenství

Válečkové řetězy a příslušenství Válečkové řetězy a příslušenství E 1 Válečkové řetězy Evropská konstrukce DIN 8187/ISO R606-1984 Zušlechtěná ocel Jednořadé značení Vnitřní Min. pevnost ISO Rozteč x Rozteč šířka válečku čepu g a2 dle

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada Lehká řada/střední řada SILVYN CHAIN Lehká řada Lehká váha pro minimální prostorové možnosti a nejvyšší rychlosti pojezdu. Ve spojení s příslušným vodícím kanálem jsou možné také dlouhé dráhy pojezdu.

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

igubal Přírubová ložiska

igubal Přírubová ložiska igubal Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Kompenzace chyb v souososti Kompenzace hranového zatížení Nízká hmotnost 777 igubal igubal byla vyvinuta pro uchycení konců

Více

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09 intelligence IN MOTION KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA 09 WWW.HIWIN.CZ KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA Vlastnosti Typy Přesnost Výpočty Uložení Montáž Specifikace 4/5 6/7 7/10 11/12 13 14/15 16/22 09 WWW.HIWIN.CZ

Více

Modulární pojezdové dráhy

Modulární pojezdové dráhy pro volnou manipulaci. Lze je využít k vytvoření dopravních tratí vhodných k různým účelům: podávací a vykládací pásy ve stavebnictví, systémy pro uskladnění a sběr, balicí technika atd. Modularita 2 Pojezdovou

Více

Systémy s jedním pohonem

Systémy s jedním pohonem Všeobecné údaje Systém s jedním pohonem (YXCS) je modul pohonu (EHM ) pro libovolný pohyb v jedné ose. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost a robustní konstrukce

Více