Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení"

Transkript

1 ineární vedení

2 ineární vedení

3 TY STRANA Index Obsah ineární vedení Technická část rodukty TY STRANA Charakteristiky lineárních vedení MI Schéma rozdělení MI lineárních vedení 3. ostup výběru lineárního vedení 4. rojektovaná únosnost a životnost lineárního vedení 4.1 Základní statická únosnost (C ) 4.2 řípustný statický moment (M ) 4.3 Statický bezpečnostní faktor ( f s ) 4.4 Základní dynamická únosnost ( C ) 4.5 Výpočet nominální životnosti 4.6 Výpočet životnosti v čase Součinitel tření 6. Výpočet pracovní zátěže 7. Výpočet ekvivalentního zatížení 8. Výpočet střední zátěže říklad výpočtu 9.1 Výpočet zátěže, kterou vyvíjí každý vozík 9.2 Výpočet ekvivalentní zátěže 9.3 Výpočet statického faktoru 9.4 Výpočet střední zátěže na každý vozík m n 9.5 Výpočet nominální životnosti ( n ) 1. Norma přesnosti 1.1 Výběr stupně přesnosti 1.2 Norma přesnosti pro každou sérii 11. ředpětí a tuhost 11.1 Výběr stupně předpětí 11.2 Norma předpětí pro každou sérii opis jednotlivých sérií 12.1 MSA Série - Typ těžká zátěž 12.2 MSB Série - Kompaktní typ 12.3 MSR Série - lně válečkový typ 12.4 MSC Série Miniaturní typ 12.5 SM Série Typ s kuličkovým řetězem 12.6 SMR Série - Typ s válečkovým řetězem 13. Konstrukční reference 13.1 Směr instalace lineárního vedení 13.2 Způsoby upevnění lineárního vedení 13.3 Konstrukce montážního povrchu 14. Instalace lineárního vedení 14.1 Instalace lineárního vedení, je-li stroj vystaven vibracím a rázům 14.2 Instalace linárního vedení bez přítlačných šroubů 14.3 Instalace vozíku lineárního vedení bez referenční strany pro hlavní kolejnici 14.4 řesnost měření po instalaci 14.5 Doporučený utahovací moment pro kolejnice 15. Volitelné Ochrana proti prachu Mazání 16. Bezpečnostní opatření pro lineární vedení 17. MI ineární vedení - poptávkový formulář 2 Obsah General Catalog 3

4 ineární vedení

5 1 Charakteristiky MI lineárních vedení Schéma rozdělení MI lineárních vedení 2 (1) Vysoká přesnost polohování, četná opakovatelnost Typ Model Charakteristiky lavní aplikace MI lineární vedení je konstruováno pro valivý pohyb s nízkým koeficientem tření, kde rozdíl mezi dynamickým a statickým MSA-A třením je velmi malý. proto nedochází k odlučování a proklu- zování při provádění miniaturního posuvu. MSA-A (2) Nízký třecí odpor, vysoká přesnost zachována Těžká zátěž, vysoká tuhost po dlouhou dobu Třecí odpor lineárního vedení je pouze 1/2th až 1/4 kluzné- ho odporu v kluzném vedení. U lineárního vedení dochází ke snadnému promazávání dodáváním maziva prostřednictvím mazací hlavice na vozíku nebo za použití centralizovaného olejového čerpadla, takže třecí odpor se sníží a přesnost lze zachovat po dlouhou dobu. lně kuličkový Typ těžká zátěž MSA- MSA- MSA-S Schopnost samozarovnání ladký pohyb Nízká hlučnost Zaměnitelnost Obráběcí centrum, NC soustruh, XYZ osy nástrojů těžkých řezných strojů, posuvné osy brusné hlavy brusných strojů, frézky, Z osy vyvrtávačky a obráběcího stroje, DM, Z osy průmyslových strojů, mě- (3) Vysoká tuhost s čtyřcestnou únosností Optimální konstrukce geometrické mechaniky umožňuje lineár- MSA-S řící zařízení, přesné XY stoly, svařovací stroje, vázací stroje, automatické baličky nímu vedení nést zátěž ve všech čtyřech směrech, radiálním, reverzně radiálním a dvou bočních směrech. Navíc, tuhosti lineár- MSB-T ního vedení lze snadno dosáhnout předpětím vozíku a přidáním počtu vozíků. (4) Vhodný pro vysokorychlostní provoz Vzhledem k charakteristice nízkého třecího odporu, požadova- ná hnací síla je mnohem nižší, než u jiných systémů, tudíž spo- lně kuličkový, Kompaktní typ MSB- MSB-TS Kompaktní, těžká zátěž Schopnost samozarovnání ladký pohyb Nízká hlučnost Zaměnitelnost třeba energie je malá. Navíc nedochází ke zvyšování teploty, i když se jedná o vysokorychlostní provoz. MSB-S (5) Snadná instalace se zaměnitelností Ve srovnání s požadavky na vysoce odborný šrotovací proces běžného kluzného vedení, lineární vedení může nabídnout vy- sokou přesnost, i když je montážní povrch opracován frézováním nebo broušením. Navíc, zaměnitelnost lineárního vedení lně kuličkový, Miniaturní typ MSC Ultrakompaktní ladký pohyb Nízká hlučnost Kuličková klec Zaměnitelnost IC/SI výrobní stroje, pohon hard disků, kluzná jednotka OA zařízení, zařízení pro vodní přenos, osazování tištěných spojů, lékařská technika, kontrolní zařízení poskytuje vhodné podmínky pro instalaci a budoucí údržbu. 6 Charakteristiky MI lineárních vedení General Catalog 7

6 Typ Model Charakteristiky lavní aplikace MSR- lně válečkový, Typ těžká zátěž MSR- MSR-S Ultra těžká zátěž Ultra vysoká tuhost ladký pohyb Nízká hlučnost Dobrá účinnost mazání Obráběcí centrum, NC soustruh, brusky, pětiosové frézky, vrtací přípravky, vrtací stroje, horizontální frézky, tvářecí stroje, DM MSR-S SM- Těžká zátěž, vysoká tuhost Obráběcí centrum, NC soustruh, XYZ osy nástrojů Kuličkový řetěz, Typ těžká zátěž SM- SM-S SM-S Schopnost samozarovnání Konstrukce s kuličkovým řetězem ladký pohyb Nízká hlučnost, dobrá účinnost mazání Zaměnitelnost těžkých řezacích strojů, posuvné osy brusné hlavy hlavy brusných strojů, frézky, Z osy vyvrtávačky a obráběcího stroje, DM, Z osy průmyslových strojů, měřící zařízení, přesné XY stoly, svařovací stroje, vázací stroje, automatické baličky SMR- SMR- Ultra těžká zátěž Ultra vysoká tuhost Obráběcí centrum, NC soustruh, brusky, pětiosové Válečkový řetěz, Konstrukce s válečkovým řetězem frézky, vrtací přípravky, vrtací stroje, horizontální Typ těžká zátěž ladký pohyb frézky, tvářecí stroje, DM SMR-S Nízká hlučnost Dobrá účinnost mazání SMR-S 8 Schéma rozdělení MI lineárních vedení General Catalog 9

7 3 ostup výběru lineárního vedení rojektovaná únosnost a životnost lineárního vedení 4 Identifikace arametry pro výpočet zatížení lineárního vedení provozních podmínek rostor, který je k dispozici pro instalaci rozpětí, počet vozíků, změna počtu kolejnic Velikost (rozpětí, počet vozíků, počet kolejnic) oloha instalace (horizontální, vertikální, nakloněný nebo nástěnný atd.) Velikost, směr a umístění působící zátěže Frekvence použití (směnný cyklus) Délka zdvihu Rychlost pohybu, zrychlení ožadovaná životnost a přesnost rovozní prostředí Změna typu nebo velikosti Výběr typu Výpočet aplikované zátěže Výpočet ekvivalentní zátěže Výpočet statického bezpečnostního faktoru Výběr správného typu a velikosti (Je-li aplikováno s kuličkovým šroubem, velikost vedení by měla být podobná průměru kuličkového šroubu.) Výpočet zátěže aplikované na každý vozík řevod zátěže bloku působící v každém směru na ekvivalentní zátěž Ověření bezpečnostního faktoru pomocí základní statické projektované únosnosti a max. ekvival. zátěže N Ověření bezpečnostního faktoru ANO Výpočet střední zátěže Zprůměrování aplikovaných zátěží, které kolísají během provozu a jejich převod na střední zátěž ro získání modelu, který je nejvhodnější pro vaše provozní podmínky systému lineárního vedení, se musí vzít v úvahu zatížitelnost a provozní životnost modelu. ro ověření statické zatížitelnosti se bere základní statická projektovaná únos- nost ( C ), aby se získal statický bezpečnostní faktor. rovozní životnost lze získat výpočtem nominální životnosti založe- né na základní dynamické projektované únosnosti. rotože oběžné drážky nebo valivé prvky jsou vystaveny opakovaným tla- kům, provozní životnost lineárního vedení je definována jako celková vzdálenost chodu, kterou lineární vedení urazí, než se objeví únavové trhlinky. 4.1 Základní statická projektovaná únosnost (C ) Když je lineární vedení vystaveno nadměrné zátěži nebo velkým rázům, dochází ke vzniku místních trvalých deformací mezi oběžnámi drážkami a valivými elementy. Jestliže velikost deformace překročí určitou hranici, mohlo by dojít k omezení hladkého pohybu lineárního vedení. Základní statická únosnost ( C ) odpovídá statické zátěži v daném směru se specifickou velikostí aplikovanou na kontaktní plochu pod největším tlakem, kdy vzniká suma trvalé deformace mezi oběžnou drážkou a valivými elementy o velikosti.1 násobku průměru valivého tělesa. roto základní statická projektovaná únosnost stanovuje hranici statického přípustného zatížení. 4.2 řípustný statický moment (M) Když je na lineární vedení aplikován moment, při distribuci tlaku přes valivé elementy v systému působí největší tlak na valivá tělesa na obou koncích. řípustný statický moment (M ) odpovídá statickému momentu v daném směru se specifickou velikostí aplikovanou na kontaktní plochu pod největším tlakem, kde vzniká suma trvalé deformace mezi oběžnou drážkou a valivými elementy o velikosti.1 násobku valivých elementů. roto přípustný statický moment stanovuje hranici statického momentu. V systému lineárních vedení je přípustný statický moment definován jako tři směry M, M Y, M R. Viz obrázek níže. Výpočet nominální životnosti oužití rovnice životnosti pro výpočet vzdálenosti chodu nebo hodin M R M N Ověření, zda vypočtená hodnota vyhovuje požadované životnosti ANO Identifikace tuhosti Volba předpětí Stanovení způsobů upevnění Stanovení tuhosti plochy upevnění M Y Identifikace přesnosti Volba stupně přesnosti Identifikace přesnosti montážního povrchu Mazání a ochrana proti prachu Typy mazání (tuk, olej, speciální mazání) Způsob mazání (pravidelné nebo tlakové mazání) Konstrukce ochrany proti prachu. Kompletace 1 ostup výběru lineárního vedení General Catalog 11

8 4.3 Statický bezpečnostní faktor ( f s ) Vzhledem k rázům a vibracím, zatímco je vedení v klidu nebo v pohybu, nebo kvůli setrvačnosti od startu k zastavení se může lineární vedení střetnout s neočekávanou externí silou. roto se kvůli účinku takových provozních zátěží musí brát v úvahu bezpečnostní faktor. Statický bezpečnostní faktor ( fs) je poměr zákl. statické únosnosti ( počtené pracovní zátěži. Statický bezpečnostní faktor pro různé druhy aplikace je zobrazen v tabulce. nebo Typ stroje Stav zatížení fs (Spodní limit) Statický bezpečnostní faktor Běžný průmyslový Normální stav zatížení 1. ~ 1.3 Základní statická únosnost (N) stroj S rázy a vibracemi 2. ~ 3. řípustný statický moment (N.m) Vypočtená pracovní zátěž (N) Strojní nářadí Normální stav zatížení 1. ~ 1.5 Vypočtený moment (N) S rázy a vibracemi 2.5 ~ 7. Standardní hodnota statického bezpečnostního faktoru 4.4 Základní dynamická projektovaná únosnost (C ) I když jsou identická lineární vedení ve skupině vyrobena stejným způsobem nebo jsou použita za stejných podmínek, provozní životnost se může lišit. Tudíž provozní životnost se používá jako indikátor pro stanovení životnosti systému lineárních vedení. Nominalní životnost ( ) je definována jako celková vzdálenost chodu, kterou 9% lineárních vedení ze stejné skupiny, pracujících ve stejných pracovmích podmínkách mohou urazit bez prvních únavových trhlinek. Základní dynamická únosnost ( C ) se může použít k výpočtu životnosti, když systém lineárního vedení odpovídá zatížení. Základní dynamická únosnost ( C ) je definována jako zátěž v daném směru a s danou velikostí, kdy skupina lineárních vedení pracuje za stejných podmínek. Když je valivý element kulička, nominální životnost lineárního vedení je 5 km. Dále, když je valivý element váleček, nominální životnost je 1 km. 4.5 Výpočet nominální životnosti ( ) Nominální životnost lineárního vedení může být ovlivněna aktuální pracovní zátěží. Nominální živolnost lze vypočítat na základě zvolené základní dynamické únosnosti a aktuální pracovní zátěže. Nominální životnost systému lineárních vedení může být široce ovlivněna okolními faktory, jako je tvrdost oběžné drážky, okolní teplota, pohybové podmínky, a proto se tyto faktory musí brát v úvahu pro výpočet nominální životnosti. Nominální životnost ( km ) Kulička Váleček C Základní dynamická únosnost ( N ) racovní zatížení ( N ) f f T f Faktor tvrdosti Faktor teploty Faktor zatížení C ) k vy- Faktor tvrdosti f ro zajištění optimální kapacity zatížení systému lineár- ního vedení musí být tvrdost oběžné drážky RC58~64. Je-li tvrdost nižší, než tento rozsah, přípustné zatížení a nominální životnost se sníží. Z tohoto důvodu se musí pro výpočet charakteristiky základní dynamická únosúnosnost a základní statická únosnost násobit faktorem tvrdosti. Viz obrázek níže. ožadavek tvrdosti pro MI lineární vedení je nad CR58, tudíž f =1.. Faktor tvrdosti ( f ) Faktor zatížení f w Ačkoliv pracovní zátěž systému lineárního vedení lze získat výpočtem, aktuální zatížení je většinou vyšší než vy- Stav pohybu rovozní rychlost f počtená hodnota. To je způsobeno tím, že vibrace a rázy Žádné rázy & vibrace V 15 m/min 1.~1.2 způsobené mechanickým recipročním pohybem se těž- Slabé rázy & vibrace 15 V 6 m/min 1.2~1.5 ko odhadují. To platí zvláště pro vibrace při vysokorych- lostním provozu a rázy při opakovaných startech a zasta- Mírné rázy & vibrace 6 V 12 m/min 1.5~2. veních. roto, pro zohlednění rychlosti a vibrace, se musí Silné rázy & vibrace V 12 m/min 2.~3.5 základní dynamická únosnost dělit empirickým faktorem zatížení. Viz tabulka níže. 4.6 Výpočet provozní životnosti v čase ( h ) Když zjistíme nominální životnost ( ), provozní životnost v hodinách lze vypočítat za použití následující rovnice, kde délka zdvihu a reciproční cykly jsou jsou konstantní. h rovozní životnost v hodinách (hr) Nominální životnost (km) l S Faktor teploty f T Když je provozní teplota vyšší než 1 C, nominální životnost se sníží. roto se pro výpočet charakteristiky mu- sí dynamická a statická únosnost násobit faktorem teplo- teploty. Viz obrázek níže. Montážní díly MI vedení jsou vyrobeny z plastu a pry-, proto se velmi doporučuje provozní teplota pod 1 C. V případě speciálních požadavků nás prosím kontaktujte Teplota drážky ( ) Tvrdost drážky (RC) Faktor teploty ( f T ) Délka zdvihu (m) n 1 očet recipročních cyklů za minutu ( min -1 ) 12 Únosnost a životnost lineárního vedení General Catalog 13

9 5 Koeficient tření Výpočet pracovní zátěže 6 ineární vedení provádí lineární pohyb prostřednictvím valivých elementů mezi kolejnicí a vozíkem. ři každém typu pohybu může být třecí odpor lineárního vedení snížen na 1/2 až 1/4 hodnoty v kluzném vedení. To platí zvláště pro statické tření, které je mnohem menší než v jiných systémech. Navíc, rozdíl mezi statickým a dynamickým třením je velmi malý, takže nedochází k odlučování a klouzání. rotože je tření tak nízké, lze provádět miniaturní posuvy. Třecí odpor systému lineárního vedení se může měnit s velikostí zátěže a předpětím, viskozitou maziva a vlivem dalších faktorů. Třecí odpor můžeme vypočítat pomocí následující rovnice založené na pracovním zatížení a odolnosti těsnění. Obecně, koeficient tření se bude lišit od série k sérii, koeficient tření kuličkového typu je.2~.3 (bez uvažování odporu těsnění) a u válečkového typu je.1~.2 (bez uvažování odporu těsnění). Zatížení aplikované na systém lineárního vedení se může měnít na základě několika faktorů, jako je umístění těžiště objektu, umístění tlaku a setrvačných sil vlivem zrychlení a zpomalení během startu a zastavení. ro výběr správného systému lineárního vedení se musí vzít v úvahu výše uvedené podmínky, aby bylo možné stano- vit velikost aplikované zátěže. říklady pro výpočet pracovního zatížení Typ rovozní podmínky Rovnice 3 l2 F Třecí odppor (kgf ) μ Dynamický koeficient tření orizontální aplikace: l3 4 F 2 racovní zatížení (kgf ) Rovnoměrný pohyb f Odolnost těsnění ( kgf ) nebo v klidu 1 l4 l1.15 ) 3 l2 koeficient tření (.1.5 řevislá horizontální aplikace: Rovnoměrný pohyb nebo v klidu l1.1.2 l4 F l3 oměr zátěže (/C) : racovní zatížení C: Základní dynamická únosnost l3 Vztah mezi pracovním zatížením a koeficientem tření 4 F Vertikální 1 aplikace: l1 1T Rovnoměrný pohyb nebo v klidu 3 l4 2 2T l2 14 Koeficient tření General Catalog 15

10 Typ rovozní podmínky Rovnice Typ rovozní podmínky Rovnice l1 mg 2T Během zrychlení l2 1T 2 Instalace na stěnu l4 1 1 l4 3 Rovnoměrný pohyb nebo v klidu 3T 3 orizontální aplikace: l3 4 l1 3T ři rovnoměrném pohybu F 4T l3 4 Vystaveno setrvačnosti l2 4T V (m/s) an = V tn Během zpomalení h1 F Rychlost t1 t2 t3 t(s) Time Bočně nakloněná 3 1 Schéma rychlosti aplikace l4 2 l3 1T l3 l1 l2 2T 4 mg Během zrychlení 1 l1 1T 3 Vertikální aplikace: 3 l4 ři rovnoměrném pohybu odélně nakloněná aplikace h1 4 F 1 2 l3 2T Vystaveno setrvačnosti 2T 2 l2 V (m/s) V an= tn Během zpomalení l4 l2 1T l1 Rychlost t1 t2 t3 Schéma rychlosti t(s) Time 16 Výpočet pracovního zatížení General Catalog 17

11 7 Výpočet ekvivalentní zátěže Výpočet střední zátěže 8 Systém linárního vedení může přebírat zátěže a momenty ve všech čtyřech směrech, což jsou radiální zátěž, reverzně radiální zátěž a boční zátěž, současně. Když na systém lineárního vedení působí více než jedna zátěž současně, všechny zátěže mohou být převedeny na radiální nebo boční ekvivalentní zátěž pro výpočet životnosti a statického bezpečnostní- ho faktoru. MI lineární vedení má konstrukci čtyřcestného rovného zatížení. Výpočet ekvivalentní zátěže pro použití dvou nebo více lineárních vedení je zobrazeno níže. R Když na systém lineárního vedení působí proměnlivé zátěže, životnost je možno vypočítat s ohledem na proměnlivé zátěže provozních podmínek hostitelského systému. Střední zátěž (m) je zátěž, když životnost je ekvivalentní systému, u kterého se projevují proměnlivé podmínky zátěže. Rovnice střední zátěže je: m Střední zátěž (N ) n roměnlivá zátěž (N ) Celková vzdálenost chodu (mm) říklady pro výpočet střední zátěže n Vzdálenost chodu při zátěži n (mm) T Typy proměnlivé zátěže Výpočet střední zátěže kvivalentní zátěž ( N ) R Radiální nebo reverzně-radiální zátěž (N ) T Boční zátěž ( N ) Zátěže měnící se krok za krokem 1 m 2 ro případ mono kolejnice se musí uvažovat účinek momentu. Rovnice je: Zátěž () 1 2 n n Střední zátěž ( N ) roměnlivá zátěž ( N ) Celková vzdálenost chodu ( mm) Vzdálenost chodu při zátěži n (mm) Celková vzdálenost chodu () Zátěže měnící se plynule m max kvivalentní zátěž (N ) R Radiální nebo reverzně-radiální zátěž (N ) T Boční zátěž ( N ) C Základní statická únosnost (N) M Vypočtený moment ( N. m) M R řípustný statický moment ( N. m) MR R T Zátěže Zátěž () min Celková vzdálenost chodu () Střední zátěž (N ) Minimální zátěž (N ) Maximální zátěž ( N ) měnící se max max sinusově m m Zátěž () Zátěž () Celková vzdálenost chodu () Celková vzdálenost chodu () Střední zátěž ( N ) Maximální zátěž (N ) Střední zátěž (N ) Maximální zátěž (N ) 18 Výpočet ekvivalentní zátěže General Catalog 19

12 9 říklad výpočtu rovozní podmínky Model MSA35A2SSFC + R252-2/2 II Základní dynamická únosnost: C = 63.6 Základní statická únosnost: C = 1.6 m1g l5 l6 motnost Rychlost Čas Zrychlení m 1 = 7 kg m 2 = 45 kg V =.75 m/s t 1 =.5 s t 2 = 1.9 s t 3 =.15 s a 1 = 15 m/s 2 a 3 = 5 m/s 2 Zdvih l s = 15 mm Vzdálenost l 1 = 65 mm l 2 = 45 mm l 3 = 135 mm l 4 = 6 mm l 5 = 175 mm l 6 = 4 mm Boční zátěž t n la Během zpomalení vlevo, radiální zátěž n la 3 Vlevo m2g V (m/s) No.1 l4 l3 No.3 l2 l1 t1 t2 t3 X1 X2 X3 ls t (s) (mm) (mm) No.4 Schéma rychlosti ateral load t n la Výpočet zátěže, kterou vyvíjí každý vozík Rovnoměrný pohyb, radiální zátěž n Během zrychlení vpravo, radiální zátěž n ra Během zrychlení vlevo, radiální zátěž n la 1 ateral load t n ra 1 2 říklad výpočtu General Catalog 21

13 9.1.5 Během zpomalení vpravo, radiální zátěž n ra Výpočet statického faktoru Dle výše uvedeného, maximální zátěž je vyvíjena na vozík č. 2 během zrychlení druhého linárního vedení vlevo. 9.4 Výpočet střední zátěže na každý vozík m n ateral load t n ra Výpočet ekvivalentní zátěže V rovnoměrném pohybu Během zrychlení vlevo 9.5 Výpočet nominální životnosti ( n ) Na základě rovnice nominální životnosti, předpokládáme f =1.5 a výsledek je uveden níže: Během zpomalení vlevo Během zrychlení vpravo Z těchto výpočtů a za provozních podmínek výše, jsme získali vzdálenost chodu km jako provozní životnost vozíku č Během zpomalení vpravo 22 říklad výpočtu General Catalog 23

14 1 Norma přesnosti řesnost linárního vedení zahrnuje rozměrové tolerance výšky, šířky a přesnost chodu vozíku na kolejnici. Norma roz- měrové diference je sestavena pro dva nebo více vozíků na kolejnici nebo počet kolejnic použitých na stejné rovině. řesnost lineárního vedení je rozdělena do 5 tříd, normální stupeň (N), vysoká přesnost (), přesná (), super přesná (S) 1.1 Volba stupně přesnosti Stupeň přesnosti pro různé aplikace je uveden v tabulce níže. a ultra přesná (U). Rovnoběžnost chodu Druh Aplikace Stupeň přesnosti N S U Druh Aplikace Stupeň přesnosti N S U řesnost chodu je odchylka rovnoběžnosti mezi referenční plochou vozíku a referenční plochou kolejnice, kdy se vo- zík pohybuje přes celou délku kolejnice. Diference výšky ( Δ) Diference výšky ( Δ ) znamená rozdíl výšky mezi vozíky, které jsou instalované na stejné rovině. 2 Obráběcí stroje Obráběcí centrum Soustruh Frézka Vrtačka Vrtací přípravek Bruska lektrický vykládací stroj rostřihovací lis Stroj s laser. paprskem Dřevoobráběcí stroj NC vrtačka růmyslové roboty olovodičová výroba souřadnicový robot Cylindrický souřadnicový robot Vazač drátů Zkoušečka Stroj na vkládání elektronických komponent Vrtačka pro desky tištěných spojů Vstřikovací stroj 3D měřicí nástroje Kancelářské vybavení Diference šířky ( Δ 2 ) Diference šířky ( Δ2 )znamená rozdíl šířky mezi vozíky, které jsou instalované na kolejnici. Dodatečné poznámky 1. ři použití dvou nebo více lineárních vedení na stejné rovině, tolerance 2 a rozdíl Δ2 jsou použitelné pouze pro hlavní kolejnici. Řezání závitů Měnič palet ATC Štípačka drátů Orovnávač Ostatní řenosová zařízení XY stoly Nástřikový stroj Svařovací stroj ékařská technicka Digitalizátor 2. řesnost se měří ve středu nebo středové oblasti vozíku. Kontrolní technika 24 Norma přesnosti General Catalog 25

15 1.2 Norma přesnosti pro každou sérii řesnosti pro série MSA, MAB, MSR, SM a SMR Model č Stupeň přesnosti oložka Super Ultra Normální Vysoká řesná přesná přesná N S U Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) Tolerance pro výšku ±.1 ± Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.1 ± Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu C s povrchem A ΔC (viz pravá tabulka) Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz pravá tabulka) C A C D B A 2 D B Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti chodu ( μm) Od Do N S U ro série MSR a SMR se aplikují pouze vysoké nebo vyšší stupně. 26 Norma přesnosti General Catalog 27

16 ředpětí a tuhost 11 řesnost MSC série, rozdělená do 3 tříd, normální stupeň (N), vysoká přesnost (), přesný () Stupeň přesnosti Model oložka č. Normální Vysoký řesný N Tolerance pro výšku ±.4 ±.2 ±.1 Výškový rozdíl Δ Tolerance pro vzdálenost 2 ±.4 ±.25 ±.15 9 Rozdíl ve vzdálenosti 2 (Δ 2 ) Rovnoběžnost povrchu ΔC (viz obr.) 15 C s povrchem A Rovnoběžnost povrchu D s povrchem B ΔD (viz obr.) Δ C A C Δ D B A 2 D B Tuhost lineárního vedení se může zlepšit zvýšením předpětí. Jak je zobrazeno na obr. vpravo, zatížení se může navýšit až na 2.8 násobek aplikovaného předpětí. ředpětí je reprezentováno zápornou vůlí vyplývající ze zvětšení průměru valivého elementu. roto se při výpočtu životnosti musí brát předpětí v úvahu Volba předpětí Deformace (δ) ehké předpětí (FC) 2 Střední předpětí (F) Vysoké předpětí (F1) : ředpětí 2.8 Zátěž Volba správného předpětí z tabulky níže pro přizpůsobení specifické aplikaci a stavu. ředpětí rovozní podmínky lavní aplikace Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti (μm) Od Do N Délka kolejnice (mm) odnoty rovnoběžnosti (μm) Od Do N ehké předpětí (FC) Směr zatížení je pevný, vibrace a rázy jsou leh- ké a dvě osy jsou aplikovány paralelně. Není vyžadována vysoká přesnost a je potřeba nízký třecí odpor. Svařovací stroj, vázací stroj, automatická balička, XY osy běžného průmyslového stroje, zařízení pro manipulaci s materiálem Střední Z osy průmyslových strojů, DM, přesné XY stoly, vrta- řečnívající aplikace s momentovou zátěží. čka pro C desky, průmyslový robot, NC soustruh, mě- předpětí Aplikováno v jednoosové konfiguraci. řící technicka, bruska, automatická balička. (F) otřeba lehkého předpětí a vysoké přesnosti. Vysoké předpětí (F1) Ultra vysoké předpětí (F2) Stroj je vystaven vibracím a rázům a je poža- dována vysoká tuhost. Aplikace těžké zátěže nebo hlubokého řezání. Stroj je vystaven vibracím a rázům a je poža- dována vysoká tuhost. Aplikace těžké zátěže nebo hlubokého řezání Stupně předpětí pro každou sérii Obráběcí centrum, NC soustruh, bruska, frézka, Z osy vrtacích strojů a obráběcích strojů. Obráběcí centrum, NC soustruh, bruska, frézka, Z osy vrtacích strojů a obráběcích strojů. Stupně předpětí pro každou sérii jsou zobrazeny v tabulce níže, předpětí je procento základní dynamické únosnosti. (C). Základní dynamická únosnost se vztahuje k rozměrovým tabulkám každé série. Série Stupeň předpětí MSA MSB MSR MSC SM SMR a předpětí (N) ehké předpětí (FC).2 C Střední předpětí (F).5 C Vysoké předpětí (F1).8 C Ultra vysoké předpětí (F2).13 C 28 Norma přesnosti General Catalog 29

17 12 opis jednotlivých sérií 12.1 Typ těžká zátěž, MSA Série A. Konstrukce C. Typy vozíků Těžká zátěž Typ MSA-A Typ MSA- Typ MSA-S B. Charakteristiky Instalace z horní strany vozíku s délkou závitu větší větší než u typu MSA-. Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo spodní strany vozíku. Čtvercový typ s menší šířkou, který se může instalovat z horní strany vozíku. Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45, který umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. roto je možná aplikace v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, MSA série může dosáhnout dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech, zatímco je zachován nízký třecí odpor. To se zvláště hodí pro pohyb vyžadující vysokou přesnost a vysokou tuhost. atentovaná konstrukce trasy mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva do každé kruhové smyčky. roto v jakémkoliv instalačním směru lze dosáhnout optimálního mazání, což podporuje výkon v chodu, přesnost, životnost a spolehlivost. Ultra těžká zátěž Vysoká tuhost, Čtyřcestná rovná zátěž Čtyři dráhy kuliček jsou umístěny do kruhového kontakt- ního úhlu 45, tudíž každá dráha kuliček může převzít rovnou jmenovitou zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc, dostatečným předpětím lze dosáhnout zvýšení tuhosti, což je vhodné pro jakýkoliv druh instalace. ladký pohyb s nízkou hlučností Schopnost automatického zarovnání Automatické nastavení se provádí spontánně díky kon- strukci kruhového oblouku drážek face-to-face (DF). roto instalační chyba může být kompenzována i při předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký li- neární pohyb. Zaměnitelnost Typ MSA-A Typ MSA- Typ MSA-S Zjednodušená konstrukce oběhového systému s pří- ro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové slušenstvím ze zesíleného syntetického kaučuku umož- tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, ňuje hladký a tichý pohyb. a toto umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků a vozíků stejné velikosti. roto i pří náhodném sdružení komponent je možné získat podobné předpětí a přes- Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-A, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSA-S, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. nost. Z této výhody plyne, že lineární vedení lze sklado- vat jako standardní součásti a instalace a údržba se stává pohodlnější. Navíc, je to také užitečné pro zkrácení do- dací doby. 3 Typ těžká zátěž, MSA Série General Catalog 31

18 D. Typy kolejnic Uchycení shora (R typ) Uchycení zespodu (T typ) Vedlejší kolejnice 1 2 lavní kolejnice 32. opis specifikace Objednací kód sestavy MSA 25 A 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II (kolejnice - vozík) Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku (1) Těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, motáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předp.), F (Střední předpětí), F1 (Vysoké předp.) Kód speciálního vozíku Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany ( 1, viz obr.12.1) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2, viz obr.12.1) Stupeň přesnosti: N,,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC očet kolejnic na osu: Žádný symbol, II, III, IV... Typ těžká zátěž, MSA Série Obr.12.1 Objednací kódy pro vozík a kolejnici Kód vozíku MSA 25 A SS FC N A Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku (1) Těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž A : řírubový typ, montáž shora : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí FC (ehké předpětí ) Stupeň přesnosti: N, Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Kód kolejnice MSA 25 R 12-2 / 4 N A /CC Série MSA Velikost: 15, 2, 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchyc. zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany (1, viz obr. 12.1) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2, viz obr.12.1) Stupeň přesnosti: N, Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC General Catalog 33

19 Rozměry MSA-A / MSA-A rodukt 4-Sx / B M T T 1 F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str (G) M Y. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str d 1 K 1 C M R I. Rozměrová tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 76 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 h D N Specifikace MSA 15 MSA 2 MSA 25 MSA 3 MSA 35 MSA 45 MSA 55 MSA 65 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) Max ( max.) d Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 N G K d 1 Mazací hlavice MSA 15 A M G-M4 MSA 2 A M6 1 MSA 2 A G-M6 MSA 25 A M8 16 MSA 25 A G-M6 MSA 3 A M1 18 MSA 3 A G-M6 MSA 35 A M1 21 MSA 35 A G-M6 MSA 45 A M12 25 MSA 45 A G-T1/8 K. Rozměry kolejnice upevněné zespodu h S Model kolejnice S h (mm) MSA 15 T M5 8 MSA 2 T M6 1 MSA 25 T M6 12 MSA 3 T M8 15 MSA 35 T M8 17 MSA 45 T M12 24 MSA 55 T M14 24 MSA 65 T M2 3 Rozteč 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost std. D h d Dynamic C M M Y Static C o Single * Double * Single * Double* M R Vozík Kolej- nice kg kg/m MSA 15 A MSA 2 A MSA 2 A MSA 25 A MSA 25 A MSA 3 A MSA 3 A MSA 35 A MSA 35 A MSA 45 A MSA 45 A ozn.: ro velikost vozíku 55 a 65 MSA-A / MSA-A, viz typ vozíku MSA- / MSA-. ozn.* : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. 34 Typ těžká zátěž, MSA Série General Catalog 35

20 rodukt Rozměry MSA- / MSA- Rozměry MSA-S / MSA-S rodukt Specifikace S 1 M M Y M R 4-Sx/ B T 1 T T S 2 (G) 4- d 1 D N h d 1 K C 4-Sx/ B T Vel. šroubu S 1 S 2 MSA 15 M5 M4 MSA 2 M6 M5 MSA 25 M8 M6 MSA 3 M1 M8 MSA 35 M1 M8 MSA 45 M12 M1 MSA 55 M14 M12 MSA 65 M16 M14 Vnější rozměr Rozměr vozíku Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 T 2 N G K d 1 Mazací hlavice 2 2 B C S / 1 T N G K d 1 Mazací hlavice MSA M G-M4 MSA 15 S M G-M4 MSA MSA 2 S M G-M M5 6 MSA MSA 2 S MSA MSA 25 S M G-M M6 8 MSA MSA 25 S MSA MSA 3 S M G-M M8 1 MSA MSA 3 S MSA MSA 35 S M G-M M8 12 MSA MSA 35 S MSA MSA 45 S M G-T 1/ M1 17 MSA MSA 45 S MSA MSA 55 S M G-T 1/ M12 18 MSA MSA 55 S MSA MSA 65 S M G-T 1/ M16 2 MSA MSA 65 S G-M6 G-M6 G-M6 G-M6 G-T 1/8 G-T 1/8 G-T 1/ d 1 D N h d (G) K 1 C M M Y M R Specifikace 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost Rozteč std. Dynamic C Static C D h d o M M Y Single * Double* Single * Double* M R MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA Vozík Kolej- nice kg kg/m Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Rozteč Dynamic C Static C D h d o M R Vozík nice 1 std. kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSA 15 S MSA 2 S MSA 2 S MSA 25 S MSA 25 S MSA 3 S MSA 3 S MSA 35 S MSA 35 S MSA 45 S MSA 45 S MSA 55 S MSA 55 S MSA 65 S MSA 65 S Rozměry MSA ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. ozn. * : Single: Jednoducý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. General Catalog 37

21 12.2 Kompaktní typ, MSB Série A. Konstrukce C. Typy vozíků Střední zátěž Typ MSB-T Typ MSB-TS B. Charakteristiky Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45, což umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. roto lze provést aplikaci v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, u MSB série lze dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech při zachování nízkého třecího odporu. To je zvláště vhodné pro pohyb, kdy je vyžadována vysoká přesnost a vysoká tuhost. atentovaná konstrukce tras mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva v každé kruhové smyčce. roto lze do- sáhnout optimálního mazání v jakémkoliv instalačním směru, což podporuje výkon v chodu, přesnost, provozní životnost a spolehlivost. Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo spodní strany vozíku. Čtvercový typ s menší šířkou, který se může instalovat z horní strany vozíku. Kompaktní, čtyřcestná rovná zátěž Schopnost automatického zarovnání Těžká zátěž Kompaktní konstrukce vozíku se čtyřmi dráhami kuliček, které jsou umístěny v kruhovém kontaktním úhlu 45, Automatické nastavení probíhá spontánně díky kon- strukci kruhového oblouku drážky face-to-face (DF). Typ MSB- Typ MSB-S tudíž každá dráha kuliček může nést rovnou nominální roto může být instalační chyba kompenzována i při zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc lze dosáhnout do- předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký li- stačujícího předpětí ke zvýšení tuhost, což je vhodné neární pohyb. pro jakýkoliv druh instalace. ladký pohyb s nízkou hlučností Zaměnitelnost Zjednodušená konstrukce oběhového systému s příslu- ro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové šenstvím ze zesíleného syntetickéh kaučuku umožňuje tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, hladký a tichý pohyb. a to umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků stejné velikosti. roto je možné získat podobné předpětí a přesnost i u náhodně sdružených komponent. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSB-T, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSB-TS, kromě větší délky, což znamená vyšší tuhost. Z této výhody plyne, že lineární vedení mohou být skla- dována jako standardní součásti, čímž se instalace a údržba stává pohodlnější. Navíc je to také výhodné pro zkrácení dodací doby. 38 Kompaktní typ, MSB Série General Catalog 39

22 D. Typy kolejnic Uchycení shora (R, U typ) Uchycení zespodu (T typ) 4. opis specifikace Objednací kód sestavy (kolejnice - vozík) MSB 25 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II Série MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ vozíku: (1) Střední zátěž T : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu TS : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici: 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předp.), F (Střední předpětí), F1 ( Vysoké předp.) Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R, U (1) (Uchycení shora), T (Uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Rozteč otvoru kolejnice z počáteční strany (1, viz obr.12.2) Rozteč otvoru kolejnice ke koncové straně (2, viz obr.12.2) Stupeň přesnosti: N,,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: No symbol, /CC očet kolejnic na osu Žádny symbol, II, III, IV... ozn. (1) U typ kolejnice je použitelný pouze pro MSB15 s montážním otvorem M4. Kompaktní typ, MSB Série Obr Objednací kódy pro vozík a kolejnici Kód vozíku MSB 25 SS FC N A Série: MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ vozíku: (1) Střední zátěž T : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu TS : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ Volba ochrany vozíku proti prachu: Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK,, RR ředpětí: FC (ehké předpětí) Stupeň přesnosti: N, Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Kód kolejnice MSB 25 R 12-2 / 4 N A /CC Série: MSB Velikost: 15, 2, 25, 3, 35 Typ kolejnice: R, U (1) (Typ uchycení shora), T (Typ uchyc. zespodu) Délka kolejnice (mm) Rozteč otvoru kolejnice z počáteční strany ( 1, viz obr.12.2) Rozteč otvoru kolejnice ke koncové straně (2, viz obr.12.2) Stupeň přesnosti: N, Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC ozn. (1) U typ kolejnice je použitelný pouze pro MSB15 s montážním otvorem M4. General Catalog 41

23 Rozměry MSB-T / MSB- rodukt M B S 1 T 1 T M Y F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 S 2 G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str M R. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str. 75 I. Rozměrová tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 77 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 h 4-Ød1 N ØD (G) K MSB- 1 C 4-Sx/ MSB-T 1 2-Sx/ K (G) N Vel. šroubu S 1 S 2 MSB 15 M5 M4 MSB 2 M6 M5 MSB 25 M8 M6 MSB 3 M1 M8 Specifikace Ød Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C S / 1 T T 1 N G K d 1 Mazací hlavice Jedniotka: mm MSB 15 MSB 2 MSB 25 MSB 3 MSB 35 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) MSB 15 T MSB 15 MSB 2 T MSB 2 MSB 25 T MSB 25 MSB 3 T MSB M5 7 M6 9 M8 1 M G-M G-M G-M G-M6 Max ( max.) K. Rozměry kolejnice uchycené zespodu h S Model kolejnice S h(mm) MSB 15 T M5 7 MSB 2 T M6 9 MSB 25 T M6 1 MSB 3 T M8 14 MSB 35 T M8 16 Rozteč 1 1 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost D h d std. Dynamic Static C C o M M Y Single * Double* Single * Double* M R Vozík Kolej- nice kg kg/m MSB 15 T MSB 15 ( ) MSB 2 T MSB MSB 25 T MSB MSB 3 T MSB ozn.: Montážní otvory kolejnice pro M3 (6x4.5x3.5) a M4 (7.5x5.3x4.5) jsou dostupné pro kolejnici MSB15. Kódy typu kolejnice jsou MSB15R pro montážní otvory M3 a MSB15U pro montážní otvory M4. ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsně spojené navzájem. 42 Kompaktní typ, MSB Série General Catalog 43

24 rodukt Rozměry MSB-TS / MSB-S 12.3 lně válečkový typ, MSR Série T B M M Y A. Konstrukce M R Specifikace MSB 15 TS MSB 15 S MSB 2 TS MSB 2 S MSB 25 TS MSB 25 S MSB 3 TS MSB 3 S MSB 35 S MSB 35 S 1 MSB-S (G) 4-Sx/ K 1 4-Ød1 C N ØD h Ød Vnější rozměr Délka 2 2 B C S / 1 T N G K d 1 Mazací hlavice M M M M M MSB-TS (G) K 1 2-Sx/ N Rozměr vozíku G-M G-M G-M G-M G-M6 B. Charakteristiky lně válečkový typ lineárního vedení, MSR série, je vybaven místo kuliček válečky, a proto MSR série může poskytnout vyšší tuhost a zatížení než normální typ stejné velikosti. Zvláště se hodí pro případy, kdy je vyžadována vysoká přesnost, těžká zátěž a vysoká tuhost. Ultra těžká zátěž MSR lineární vedení má prostřednictvím válečků přím- kový kontakt s vozíkem a kolejnicí. Ve srovnání s obecným typem linárního vedení, které má bodový kontakt, MSR typ lineárního vedení může nabídnout nižší elastickou deformaci při stejné zátěži. Základna válečků má stejný vnější průměr jako kuličky, váleček může nést vyšší zátěž. Výtečné charakteristikytýkající se vysoké tu- hosti a ultra těžké zátěže se hodí pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a kde se navíc zpracovává těžká zátěž. Optimalizovaná konstrukce čtyřsměrové zátěže Na základě rozboru strukturovaného napětí metodou koncových prvků, SMR série má čtyři tratě válečků kon- struované do kontaktního úhlu 45, a tvar řezu pro vysokou tuhost. Kromě toho, že lze nést vyšší zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech, dostatečným předpětím je možné zvýšit tuhost, takže je tento typ vhodný pro jakýkoliv druh instalace. 1 1 Rozměr kolejnice Rozteč std. D h d Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Dynamic C Static C o M R Vozík nice kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSB 15 TS MSB 15 S ( ) MSB 2 TS MSB 2 S MSB 25 TS MSB 25 S MSB 3 TS MSB 3 S MSB 35 S MSB 35 S ozn.: Montážní otvory kolejnice pro M3 (6x4.5x3.5) a M4 (7.5x5.3x4.5) jsou dostupné pro kolejnici MSB15. Kódy typu kolejnice jsou MSB15R pro montážní otvory M3 a MSB15U pro montážní otvory M4. ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsné spojené navzájem. Ultra vysoká tuhost Testovací údaje tuhosti Testovací vzorky: Kuličkový typ MSA3 s předpětím F1 Válečkový typ MSR3 s předpětím F1 Typ s válečkovým řetězem SMR3 s předpětím F1 D eformace (μ m ) MSA3 MSR3 SMR3 5 1 Radiální zátěž Rozměry MSB General Catalog 45

25 C. Typy vozíků Těžká zátěž Typ MSR- Tento typ nabízí instalaci buď z horní nebo ze spodní strany vozíku. Ultra těžká zátěž Typ MSR- Typ MSR-S Čtvercový typ s menší šířkou a může se instalovat z horní strany vozíku. Typ MSR-S. opis specifikace MSR 25 2 SS F A + R 12-2 / 4 A /CC II Série: MSR Velikost: 25, 3, 35, 45, 55, 65 Typ vozíku: (1) Těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ (2) Ultra těžká zátěž : řírubový typ, montáž buď shora nebo zespodu S : Čtvercový typ očet vozíků na kolejnici: 1, 2, 3... Volba ochrany vozíku proti prachu: Žádný symbol, UU, SS, ZZ, DD, KK ředpětí: F (Střední předpětí), F1 (Vysoké předp.), F2 (Ultra vysoké předp.) Kód speciálního vozíku: Žádný symbol, A, B... Typ kolejnice: R (Typ uchycení shora), T (Typ uchycení zespodu) Délka kolejnice (mm) Vzdálenost otvoru kolejnice od počáteční strany (1 viz obr. 12.3) Vzdálenost otvoru kolejnice od koncové strany (2 viz obr. 12.3) Stupeň přesnosti:,, S, U Kód speciální kolejnice: Žádný symbol, A, B... Volba ochrany kolejnice proti prachu: Žádný symbol, /CC, /MC... očet kolejnic na osu: Žádný symbol, II, III, IV... Všechny rozměry jsou stejné jako u MSR-, kromě větší délky, která znamená vyšší tuhost. Všechny rozměry jsou stejné jako u MSR-S, kromě větší délky, která znamená vyšší tuhost. D. Typy kolejnic Vedlejší kolejnice Uchycení shora (R typ) Uchycení zespodu (T typ) 1 2 lavní kolejnice Obr lně válečkový typ, MSR Série General Catalog 47

26 Rozměry MSR- / MSR- rodukt M Y F. Stupeň přesnosti odrobnosti viz str. 26 M R M G. Stupeň předpětí odrobnosti viz str. 29. dosedací plochy a odlehčovací rádius odrobnosti viz str. 76 I. Rozměrové tolerance montážního povrchu odrobnosti viz str. 77 J. Maximální délka kolejnice a norma 1 ØD h Ød N 1 6-S (G) K C 2 C 1 4-G1 T2 T T3 T 1 B S 1 S 2 Vel. šroubu S 1 S 2 MSR 25 M8 M6 MSR 3 M1 M8 MSR 35 M1 M8 MSR 45 M12 M1 MSR 55 M14 M12 MSR 65 M16 M14 Specifikace Model č. MSR 25 MSR 3 MSR 35 MSR 45 MSR 55 MSR 65 Rozteč Standard () Standard ( std. ) Minimum ( min. ) Max ( max.) Vnější rozměr Rozměr vozíku Délka 2 2 B C C 2 S 1 T T 1 T 2 T 3 N G K e 1 d 1 Mazací hlavice MSR MSR M M6 G-M6 MSR M1 MSR M6 G-M6 MSR M1 MSR M6 G-M6 MSR M12 MSR M6 G-T 1/8 MSR M14 MSR M6 G-T 1/8 MSR M M6 G-T 1/8 K. Rozměry kolejnice s uchycením zespodu h S Model kolejnice S h (mm) MSR 25 T M6 12 MSR 3 T M8 15 MSR 35 T M8 17 MSR 45 T M12 24 MSR 55 T M14 24 MSR 65 T M2 3 Rozměr kolejnice Základní únosnost Statický moment motnost M M Y Kolej- Rozteč Dynamic C Static C D h d o M R Vozík nice 1 1 std. kg kg/m Single * Double* Single * Double* MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR MSR ozn. * : Single: Jednoduchý vozík/ Double: Dvojité vozíky těsné spojené navzájem. 48 lně válečkový typ, MSR Série General Catalog 49

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod.

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Příloha č. 1.2: Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systémy Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBÚ Bezpečnostní třída Podle čl.

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 Kuželíková ložiska Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 601 Kuželíková ložiska SKF vyrábí kuželíková ložiska ve velkém počtu provedení a velikostí, které nacházejí

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Řešení ložisek pro obráběcí stroje

Řešení ložisek pro obráběcí stroje Řešení ložisek pro obráběcí stroje Koncepce added competence pro váš úspěch! Značky INA a FAG zaujímají již po celá desetiletí přední postavení na světovém trhu a udávají tak trend v oblasti řešení uložení

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Experience the Difference!

Experience the Difference! Tiskové sdělení www.arnold-umformtechnik.de 5 Experience the Difference! e Effercatmiv me Prog 2 Definice maximálního přípustného závitotvorného momentu k zajištění montážní bezpečnosti cyklus: 13 C (asi

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více