PROGRAM KINA CENTRUM BRUNTÁL SRPEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KINA CENTRUM BRUNTÁL SRPEN 2014"

Transkript

1 PROGRAM KINA CENTRUM BRUNTÁL SRPEN VS 90 Kč MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH Rodinný, komedie, Francie, 95, dabing, premiéra Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby... George, který je vtipný uţ jen proto, ţe je angličan, uplakánek Paul a Christopher, který chce mít vţdycky pravdu a je to otravné VS STRÁŽCI GALAXIE 3D 175 Kč (dětský 145 Kč) VS STRÁŽCI GALAXIE 2D 145 Kč (dětský 110 Kč) Akční, dobrodružný, USA, 112, dabing, 12+, premiéra V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodruţství se odváţný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohroţující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů Rocketem, po zuby ozbrojeným mývalem, Grootem, humanoidem, který připomíná strom, vraţednou a tajemnou Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. Kdyţ ale Quill objeví skutečnou moc koule a hrozbu, která se v ní ukrývá a ohroţuje celý vesmír, musí udělat vše pro to, aby nesourodá skupina táhla za jeden provaz a v posledním zoufalém souboji se pokusila zachránit osud celé galaxie VS 110 Kč OČISTA: ANARCHIE Thriller, USA, 98, titulky, 15+, premiéra Reţisér James DeMonaco před rokem pozitivně šokoval nízkorozpočtovým thrillerem s očistně originálním nápadem, za coţ byla Očista po právu odměněna mimořádnými výsledky v kinech. A tak zcela přirozeně vznikla dvojka. Zvlášť kdyţ její předchůdce poloţil řadu znepokojivých otázek a zdaleka neodpověděl na všechny. Zatímco první Očistu bylo moţné díky jejímu zasazení do interiéru jednoho domu označit za komorní thriller, pokračování je výpravnou akcí, která nešetří napětím, brutalitou a nečekanými dějovými zvraty MS 110 Kč (dětský 90 Kč) JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Animovaný, rodinný, USA, 105, dabing, repríza Po úspěšném 1. díle přichází do další pokračování, ve kterém příběh poskočil o pět let dopředu a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají se rádi. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě poráţí ostatní vikinské teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během nichţ mapují neznámá území a objevují nové světy a nové draky VS 120 Kč JOE Drama, USA, 117, titulky, 15+, premiéra Joe Ransom (Nicolas Cage) není zrovna příjemným chlápkem, který by se hned s kaţdým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se často více neţ rozumem řídí vlastními instinkty. A ty ho bohuţel uţ párkrát přivedly do kříţku se zákonem a taky do basy. Teď tento bývalý trestanec pracuje jako předák party dřevorubců a ţije téměř samotářský ţivot v zapadlé díře uprostřed lesů na jihu USA. I v tomto společenství podobných ztracených existencí se pohybuje na jeho okraji a snaţí se vyhnout dalším moţným konfliktům, které by jej mohly snadno vrátit za mříţe. Jeho dobrovolná izolace se začne drolit ve chvíli, kdy do své party přibere teenagera Garryho Jonese (Tye Sheridan). Tomuhle klukovi to dává ţivot pěkně seţrat. Nikdy pořádně nechodil do školy a jeho věčně opilý, agresivní otec všechny kolem sebe jen mlátí a poniţuje. V bezvýchodné situaci se Garry snaţí před otcovými výpady chránit alespoň matku a sestru. Kdyţ Joe začne

2 Garryho a jeho těţkou ţivotní situaci poznávat blíţ, ocení jeho odhodlání, odolnost a pracovitost. Postupně se spřátelí a Joe se stane Garryho ochráncem a mentorem. Vznikne mezi nimi pouto, které jim oběma změní ţivot. V okamţiku, kdy se Garry ocitne ve velkém ohroţení, obrátí se o pomoc na svého nového přítele. Odtud se odvíjí řetězec událostí, které Joea přivedou aţ k hranici, za níţ jej pravděpodobně čeká jen nevyhnutelná katastrofa. Joe se musí rozhodnout, jestli tuhle pomyslnou čáru překročí VS ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 3D 130 Kč VS ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 2D 110 Kč Animovaný, rodinný, USA, Kanada, 89, dabing, premiéra Slyšeli jste uţ o planetě Baab? A věděli jste, ţe tam ţijí zábavní modří ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu? Je ním astronaut Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Kdyţ na vesmírné stanici zachytí volání SOS z obávané Temné planety Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu v hlubinách vesmíru. Gary se ho snaţí varovat, ale marně. Scorch se chytí do pasti a skončí v rukou lidí, kteří s ním nemají nejlepší úmysly. Garymu nezbývá nic jiného, neţ vymyslet dokonalý plán útěku z planety Země, aby zachránil Scorche a všechny jeho mimozemské přátelé VS 130 Kč VS V OKU TORNÁDA Thriller, USA, 90, titulky, premiéra Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost nevypočitatelným smrtonosným větrným smrštím a podle předpovědí má to nejhorší ještě přijít. Většina lidí hledá bezpečný úkryt, zatímco jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k tornádu se dostane lovec tornád, aby pořídil snímek, který se podaří jen jednou za ţivot. Příběh je natočen očima a objektivy profesionálních lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odváţných obyvatel města. Film V oku tornáda vás vrhne přímo do oka větrné smršti a proţijete ty nejextrémnější podmínky, jaké nám matka Příroda dokáţe připravit VS 110 Kč KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU Romantický, komedie, USA, 109, titulky, 12+, premiéra Děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan přijde do oblasti Cote d'azur odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice, do které se "detektiv" bezhlavě zamiluje MS 100 Kč 22 JUMP STREET Akční komedie, USA, 112, titulky, 12+, repríza Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní důstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. Ale zatímco Jenko potká spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad studentů umění, začínají o svém vzájemném vztahu zvolna pochybovat. Jejich úkolem uţ není pouze vyřešit případ, ale jsou nuceni zjistit, zda mezi nimi můţe existovat společný vztah na úrovni. Pokud se těmto dvěma přerostlým puberťákům podaří vypracovat se z univerzitních nováčků ve skutečné muţe, pak by vysoká škola mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo , VS 130 Kč (dětský 110,- Kč) VS TŘI BRATŘI Pohádka, rodinný, ČR, Dánsko, 96, premiéra Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do

3 slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a moţná také láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodruţství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře VS ÚSVIT PLANETY OPIC 2D 110 Kč VS ÚSVIT PLANETY OPIC 3D 140 Kč Sci-fi, thriller, USA, 130, titulky, 12+, premiéra Caesar je šimpanz, se kterým jsme se seznámili před třemi lety ve velmi úspěšném filmu Zrození planety opic. Tehdy právě on, jako první z lidoopů, získal mimořádně vysokou inteligenci a to kvůli pokusům s ještě neschváleným lékem na Alzheimerovu nemoc. Chytrý lidoop se stal senzací, ale zároveň předznamenal zásadní revizi pohledu na to, kdo je skutečným pánem tvorstva. Příběh Úsvitu planety opic začíná deset let poté, co se Caesar se smečkou dalších uprchlých lidoopů ukryl v hlubokých lesích poblíţ San Francisca. Lidstvo v mezidobí prakticky zdecimoval agresivní virus, jehoţ první příznaky se objevily na konci prvního dílu. Těm, kteří virovou pandemii přeţili, navíc hroutící se svět stavěl do cesty další nečekané překáţky. Území uvolněné lidmi postupně obsadil národ geneticky pozměněných lidoopů, v jejichţ čele stojí právě Caesar. Síla a schopnosti Ceasarova království narůstají, postupně vzniká nová civilizace řídící se novými zákony a pravidly; civilizace, která si dokáţe představit Zemi bez lidí. Planetu opic. Lidé, kteří přeţili, se snaţí narůstající opičí dominanci narušit a vrátit se na vrchol evolučního ţebříčku. Začíná boj o moc, boj o to, kdo bude vládnoucím ţivočišným druhem na Zemi. Obě strany sice dosáhnou křehkého příměří, ale jen nakrátko. Napětí mezi lidskou a lidoopí komunitou narůstá, sílí i boj o moc uvnitř obou skupin. Tohle napětí můţe vyřešit jen fatální střet, po němţ bude zcela nezpochybnitelné, kdo se stal vládcem planety Země MS 100 Kč DÍRA U HANUŠOVIC Komedie, drama, ČR, 102, 15+, repríza Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muţe nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím povaţován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za kaţdou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. Kdyţ navíc Jaruna vyuţívá první příleţitosti a odjíţdí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v Díře" s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události VS 110 Kč THE EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 Akční, thriller, USA, 126, titulky, 12+, premiéra Tým Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů. Conrad Stonebanks s tváří Mela Gibsona stál přímo u jejich zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík a dokonce jeden z Barneyho úkolů na zabití. Přeţil a teď má bezcitný a bezskrupulózní obchodník se zbraněmi jediný cíl. Bývalého parťáka a celý ten tým postradatelných vyslouţilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné. Kaţdopádně to tentokráte bude hodně osobní. Barney navíc váţně uvaţuje o tom, ţe své staré spolubojovníky pošle do důchodu. V řadách Expendables se proto objevuje čerstvá mladá krev s novým stylem a se znalostí něčeho tak opovrţlivého jako jsou moderní technologie. Novou krev zastupuje Kella Lutz (známý ze série Twilight ), Glen Powell, boxer Victor Ortiz a také ţena! Olympijská medailistka v judu a zápasnice smíšených bojových umění Ronda Rousey VS ŽELVY NINJA 3D 150 Kč VS ŽELVY NINJA 2D 120 Kč Dobrodružný, fantazy, USA, 100, dabing, premiéra Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehoţ pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizace vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři obojţivelníci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou

4 Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox VS 120 Kč LUCY Akční, sci-fi, Francie, 90, titulky, 15+, premiéra Průměrný člověk vyuţívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%. Slavný francouzský reţisér Luc Besson měl vţdycky slabost pro výjimečné ţeny. K Brutální Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné vraţedkyni ze snímku Leon teď přidal Lucy. Holku, která přestala být obyčejná ve chvíli, kdy shodou nešťastných náhod dostala jeden mimořádný dar. Lucy se v Bessonově reţii stala Scarlett Johansson, která, ač na to na první pohled nevypadá, je asi nejpopulárnější akční herečkou současnosti. Lucy je typická blbá" blondýna, co se vţdycky zamiluje do toho největšího ksindla v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu s drogami, který řídí všehoschopný pan Jang (Choi Min Sik z kultovního Oldboye). Neţ se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, který má propašovat do Evropy, pokud chce přeţít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita stráţců, kteří ji mají hlídat před odletem, zapříčiní, ţe se zásilka roztrhne a její obsah se začne vstřebávat do Lucyiina těla. Ţe se jedná o opravdu výjimečný matroš", zjistí záhy, kdyţ bleskurychle zlikviduje všechny hlídače a uteče na svobodu. Ve všech směrech je najednou mnohem silnější, mnohem víc vnímá, rychleji uvaţuje, dokonce si osvojuje nadlidské dovednosti. Můţe za to právě ta neznámá substance, která výrazně zvýšila procento vyuţití její mozkové kapacity. Toto číslo navíc stále roste a Lucy si uvědomuje, ţe z daru by se mohla stát smrtelná hrozba. Vyhledá proto profesora Normana (Morgan Freeman), největšího odborníka na lidský mozek, aby jí zkusil pomoci. V patách má však Janga a jeho zabijáky, kteří nechtějí o svou kurýrku za ţádnou cenu přijít VS 140 Kč SEX TAPE Komedie, drama, USA, 95, titulky, 15+, premiéra Kdyţ se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali, byly jejich vzájemné city opravdu velice silné ale o deset let a dvě děti později by jejich láska potřebovala poněkud povzbudit. Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se protoţe proč ne? - natočit si video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad neţ zjistí, ţe jejich nejsoukromější nahrávka uţ jaksi není soukromá. V sázce je jejich pověst a velice dobře si uvědomují, ţe stačí jediné kliknutí a budou obnaţeni před celým světem a to doslova. A přestoţe je výsledkem jejich honby ve snaze získat zpátky svou nahrávku noc, na kterou ani jeden z nich nikdy nezapomene, zjišťují, ţe jejich video můţe světu odhalit mnohem více, neţ vůbec tušili MS 100 Kč ZEJTRA NAPOŘÁD Komedie, romantický, ČR, SR, 98, repríza Kaţdou noc miliony lidí usínají s tím, ţe změní svůj ţivot a ţe zítra udělají něco konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboţí pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím si na dálku před návratem domů domluví několik schůzek naslepo a věří, ţe moţná potká někoho, kdo mu změní ţivot. V Česku zjistí, ţe zkazil celou zakázku a má jen několik dní na to, aby věci uvedl do pořádku. Svých schůzek naslepo se ale nevzdává i přesto, ţe to jeho nejlepší kamarádka Tereza nevidí ráda. Petr vyráţí na cestu napříč republikou, aby objevil nové přátele a přitom zjistil, ţe se neobejde bez těch, kteří jsou mu nablízku odjakţiva. Na cestu, která mu moţná změní ţivot a kde si uvědomí, ţe před problémy nemůţe utíkat věčně, protoţe ty si jej vţdy nakonec najdou. A protoţe všechny důleţité věci jsou v našich snech, je moţné, ţe se splní i ten Petrův. Zejtra napořád je film o nás všech. O našich snech, o změnách v ţivotě, které chceme udělat, ale často se jich bojíme. Film o přátelství a setkáních, která nelze čekat. Film o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, ţe se máme kam vrátit.

5 VS 110 Kč CHLAPECTVÍ Drama, USA, 166, titulky, 12+, premiéra Tři filmy o lásce Jesseho a Céline (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí) byly svým způsobem jedinečný reţijní počin, ještě pozoruhodnější je však další projekt Richarda Linklatera Chlapectví. Od roku 2002 se tvůrce věnoval se stejnými spolupracovníky kaţdý rok natáčení jedné části filmu, který zachycuje dětství a dospívání chlapce jménem Mason od jeho školních začátků po vstup na vysokou školu. Během dvanácti let tak vznikalo dílo, jeţ překvapilo a strhlo svou neobyčejnou autenticitou diváky letošního Berlinale. Mladičký a nezkušený Ellar Coltrane jako Mason doslova před našima očima postupně vyrůstá z dítěte v mladíka připraveného čelit ţivotu, mění se a dozrávají i postavy z jeho okolí sestra (reţisérova dcera Lorelei) a rodiče (Patricia Arquetteová, Ethan Hawke). Změnou však prochází i svět, v němţ postavy ţijí: připomínají to novinky v technologii i v literatuře a výtvarném umění, proměny slovního projevu i hudebního vkusu, přičemţ všechny odkazy na současnost působí naprosto přirozeně, aniţ pozorujeme jakékoliv časové posuny či skoky VS LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D 80 Kč VS LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D 130 Kč Animovaný, rodinný, USA, 84, dabing, repríza Kdyţ se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, ţe má poškozený motor a uţ moţná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s poţáry. Prášek spojí své síly se záchranářským a hasičským veteránem, vrtulníkem Stráţcem Břitvou, a s jeho odváţným týmem, jehoţ členy jsou mimo jiné odváţná hasička Kapka, nákladní vrtulník Větrník, bývalý vojenský dopravní letoun Cabbie či veselá parta neohroţených terénních vozítek, která si říkají Kouřoví skokani. Společně se tento nebojácný tým pouští do boje s rozsáhlým lesním poţárem a Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný hrdina VS 120 Kč FAKJŮ PANE UČITELI Komedie, Německo, 119, dabing, 12+, premiéra Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiţ postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho úsporami". Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímţ vznikne uţ tak suţovanému vzdělávacímu systému další problém, protoţe od toho okamţiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob. V noci se Zeki snaţí tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne pouţívá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery ve třídě 10. B. Jeho upjatá, korektní kolegyně, učitelka Lisi Schnabelstedtová (Karoline Herfurthová), sice odsuzuje jeho neortodoxní pedagogické metody, ale nemůţe si pomoct a do nového kolegy" se zamiluje. Dokonce mu pomůţe vykopat něco cennějšího neţ je hotovost zbytky jeho vlastní morální integrity VS 110 Kč STEP UP: ALL IN Drama, hudební, 110, titulky, 12+, premiéra Páté pokračování filmové série Let's Dance s osudovým podtitulem All In ukáţe tanec jako nikdy před tím. Ve velkém setkání se totiţ do filmu vrací hvězdy ze všech předchozích dílů. Není, kam ustupovat, teď se hraje o všechno a taneční čísla ukazují naprostý vrchol. Ve středu dění je ultimátní taneční souboj v Las Vegas, který můţe účastníkům zásadně změnit ţivot. Hudba otočí volume doprava, emoce budou na maximum a uspěje jen ten, kdo dá All In.

ČERVENEC 2014 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

ČERVENEC 2014 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY ČERVENEC 2014 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY Středa 9. 7. 20:00 hod. USA, drama, 125 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý humor, pohrdání

Více

7.1. Dionýsovský temperament

7.1. Dionýsovský temperament 7.1. Dionýsovský temperament Jádrem dionýsovského temperamentu je kombinace SP, to znamená smysly v kombinaci s percepcí, vnímáním. Zahrnuje čtyři typy, ISTP, ESTP, ISFP a EFSP, které se od sebe v podstatných

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

DO SCHRÁNEK ZDARMA! Optometrista. Jana Malá. tel.: 493 522 072

DO SCHRÁNEK ZDARMA! Optometrista. Jana Malá. tel.: 493 522 072 DO SCHRÁNEK ZDARMA! Jizerníček Inzertní časopis turnovska, jičínska a mnichovohradišťska nová, rozšírená ˇ verze vodatops.r.o. VODa topení plyn Přepeře u Turnova 23 (na návsi) tel.: 481 323 878, 602 427

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Letní lounské vábení

Letní lounské vábení srpen 2015 kulturní a sportovní MĚSÍČNÍK KL O U N S K Ý M Ě S Í Č N Í LOUNSKÝ Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí. Kino Svět Louny - dětská

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Změna daně z nemovitosti

Změna daně z nemovitosti Pomník židovským obětem holocaustu historické souvislosti: Do konce války nacisté ukradli 1 564 Tór, jež se již nikdy nenavrátily do původních komunit, ale byly roku 1963 získány od Československé vlády

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ květen 2011 2. ročník 7. číslo Jak se vaří Superstar Tanec uprostřed betonu Upíři - fakta nebo fikce? téma čísla MÚZOVÁNÍ ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh 55. mezinárodní Vaše denní dávka kultury a zábavy strojírenský divadla, filmy, kina, kluby, koncerty veletrh Brno výstaviště, www.bvv.cz/msv výstavy, hudba... MSV 2013 7. 11. 10. 2013 kult. Vaše denní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

Nové knihy - D Ě T S K Á

Nové knihy - D Ě T S K Á Lansmanne, Anne Zuzanka a její pes Ňufka /A. Lansmanne ; Ilustrace Pierre Couronne ; - Praha Junior 2006. - Nestr. - ISBN: 80-7146-032-X. příběhy, děti, psi, rodina, literatura, pro děti Ahoj děti! Jmenuji

Více

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 4 JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM TITUL NESMÍME PROMARNIT Hokejová legenda Petr Bříza varuje: Zaspali jsme Bývalý brankář reprezentace

Více

Firemní časopisy často zívají nudou, stojí peníze

Firemní časopisy často zívají nudou, stojí peníze FIREMNÍ ČASOPIS SECAR BOHEMIA, A.S.VYCHÁZÍ 1. 12. 2010 SHERLOG 2 1 12 11 10 3 4 9 5 6 7 8 Čas vám nevrátíme. Vaše auto ano. -6 ROZHOVOR: Jiří Ruml & Jan Ruml str. 5-8 REPORTÁŽ: Jak zasahuje SHERLOG str.

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště MSV 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů www.bvv.cz/imt 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště září 2010 ročník 12 9 zdarma rozhovor

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE pražský čtrnáctideník / číslo 5 JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST Sparťanský střelec Horst Siegl o budoucnosti: Hráči

Více