Modrá etapa kampusu je hotova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modrá etapa kampusu je hotova"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. Libeň, Vysočany, Holešovice strana 8 Modrá etapa kampusu je hotova Slavnostního otevření Modré etapy kampusu se zúčastnili (zleva) doc. Ing. Antonín Slaný, CSc., prokrektor MU Brno, pan Roman Onderka, primátor města Brna, Ing. Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS, a.s. ( v popředí ), doc. PhDr. Dušan Lužný, FF MU, Dr. doc. PhDr. Mikuláš Bek, CSc., prorektor pro vnější vztahy MU Dne 17. září 2007 byla slavnostně otevřena tzv. Modrá etapa Akademického výzkumného a výukového areálu (AVVA) Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Modrá etapa přímo navazuje na Integrované laboratoře medicínských technologií (ILBIT), které jsou v provozu již od roku Koncepce projektu je založena na principu postupné realizace, kdy každá nově vystavěná část je plně funkční bez ohledu na ostatní části projektu. Výstavba AVVA je rozdělena do čtyř etap s pracovními názvy Modrá, Žlutá, Zelená a Infrastruktura. Přípravné práce na výstavbě Modré etapy byly zahájeny již v prosinci roku 2005 a na ně od ledna 2006 plynule navázaly stavební činnosti. V rámci Modré etapy vyrostly pavilony A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18, ve kterých budou umístěna pracoviště Lékařské fakulty (část Biologického ústavu, pokračování na straně 3

2 2 3 Modrá etapa kampusu je hotova Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie) a Přírodovědecké fakulty (ústavy biochemie, organické chemie, anorganické chemie a společné výukové laboratoře) a pavilon A9-Informační centrum, který by v budoucnu měli využívat i studenti Fakulty sportovních studií. Vedle knihovny a informačního centra jsou v pavilonu také studovny, čítárna, multimediální pracoviště a kavárna. Dispoziční řešení tohoto pavilonu je architektonicky velmi zajímavé a z konstrukčního hlediska náročné. Součástí Modré etapy je rovněž samostatný pavilon Z, kde je umístěno chovné a uživatelské zařízení, dále energetické centrum, vstupní objekt celého areálu a nadzemní koridor, který spojuje pavilon A16 s Fakultní nemocnicí v Bohunicích. Originálním architektonickým prvkem je ocelová prosklená mostní konstrukce nad ulicí Kamenice u pavilonu A10. Jako mostní opěry využívá železobetonové prvky energocentra. Mostní konstrukce v sobě skrývá nejen spojovací koridor Modré a Žluté etapy, ale také odpočinkovou zónu s kavárnou. Celková užitková plocha, která vznikla realizací této etapy, je m 2. Masarykova univerzita tak získá pracoviště pro zhruba 160 svých zaměstnanců a výukové prostory pro více než studentů. Všechny objekty i přístupové cesty jsou bezbariérové a vybavené navigací pro neslyšící. Projektanti z akciové společnosti A Plus využili pro konstrukci nadzemních podlaží v maximální možné míře ocelové nosné prvky, které doplnily dva typy obvodového pláště - hliníkový prosklený a plášť s keramickým obkladem. Manažerem projektu všech etap univerzitního komplexu je od června 2003 společnost Bovis Lend Lease, a.s. Generálním dodavatelem Modré etapy bylo sdružení firem OHL ŽS, a.s. (závod Pozemní stavitelství) a Obrascón Huarte Lain, S.A. Na výstavbě se podílelo 35 dalších specializovaných subdodavatelských firem, přímo na místě pracovalo najednou až 530 dělníků a 35 techniků. Celkové náklady stavební části Modré etapy, jejímž investorem byla Masarykova univerzita, dosáhly cca 1,308 mld. Kč včetně DPH. Masarykova univerzita učinila další významný krok k vybudování nejmodernějšího zázemí pro své studenty. Jsem rád, že jsme se na tom mohli podílet, řekl v den otevření Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. pokračování ze strany 1

3 4 5 Brno prodlouží své kolektory Zleva Ing. Jaromír Ticháček CSc. výrobní a technický ředitel závodu Pozemní stavitelství (OHL ŽS, a.s.), Ing. Arne Žurek, generální ředitel Brněnských komunikací a.s., Ing. Petr Mičunek, ředitel výstavby (OHL ŽS, a.s.), pan Roman Onderka, primátor města Brna, a opat Lukáš Evžen Martinec V Brně byla dne 11. září 2007 za přítomnosti primátora města Brna Romana Onderky slavnostně zahájena výstavba prodloužení kolektoru Koliště a šachty Teplárna. Rozšíří se tak brněnská síť primárních hlubinných kolektorů, které slouží zejména k uložení tranzitních inženýrských sítí. Chceme, aby Brno mělo moderní a funkční infrastrukturu, k níž kolektory samozřejmě Pohled do štoly Marie nenahraditelně patří. Kolektor Koliště je tak dalším příspěvkem k vybudování Brna budoucnosti, kde už nebude nutné při sebemenší opravě inženýrských sítí rozkopávat celé ulice, řekl dnes primátor Brna Roman Onderka. Celková hodnota díla dosahuje 92,5 mil. korun bez DPH. Objednatelem je statutární město Brno, technický dozor objednatele zajišťují Brněnské komunikace a.s. a dodavatelem je sdružení firem OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), závod Pozemní stavitelství, divize Podzemní stavitelství Brno a Subterra a.s. Projektovou dokumentaci zpracovala a autorsky výstavbu dozoruje akciová společnost Pöyry Environment. Zakázka se skládá ze dvou staveb v různých lokalitách. Menší z nich bude vybudována v areálu Tepláren Brno při ulici Špitálka. Vyroste zde nová přístupová šachta, která umožní napojení na již funkční kolektor Radlas. Jedná se o kruhovou šachtu s raženým průměrem 4,2 m a hloubkou cca 17 m. Při výstavbě bude využita technologie spouštěné studny. Druhou částí stavby je kolektor Koliště, který je vyprojektován v parku podél ulice Koliště, a to od Domu umění po lávku k IBC. Nově vybudovaný kolektor propojí stávající kolektory Malinovského náměstí a Příkop. Hlavním stavebním objektem bude podzemní tunel s profilem cca 24 m 2 a celkovou délkou 188 m, který bude uložen 35 metrů pod terénem. Pro ražbu kolektoru bude použita nová rakouská tunelovací metoda, a to v nepřetržitém 24hodinovém provozu. Rozpojování horniny na čelbě zajistí minibagr, pro dopravu materiálu použijí stavbaři vodorovnou strojní kolejovou dopravu v podzemí a svislou dopravu těžní šachtou na povrch pomocí zdvihacího zařízení. Primární obezdívka bude budována z ocelových výztužných příhradových rámů a stříkaného betonu. V jedné směně bude pracovat osm dělníků. Podle geologické situace se plánuje proražení 1,5 2 m tunelu za den. Pro zřízení těžebního prostoru a spuštění mechanizace o maximálních rozměrech 1,6 2,7 stavbaři využijí již provozovanou šachtu Š15. Součástí stavby jsou i drobné nadzemní objekty, vybavení kolektoru provozní technologií a příprava pro uložení budoucích inženýrských sítí. Po celou dobu výstavby budou důkladně monitorovány vlivy důlní činnosti na povrchové objekty. Snahou všech našich pracovníků je minimalizovat zábory veřejných ploch a zásahy do životního prostředí a zajistit, aby stavba co nejméně omezovala život v obou lokalitách, řekl za zhotovitele Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Na závěr dnešní slavnosti byla v parku na Kolišti Lukášem Evženem Martincem, opatem augustiniánského kláštera v Brně, požehnána soška sv. Barbory, patronky horníků, která bude podle stavbařské tradice bdít nad jejich prací v podzemí. Dokončení stavby je plánováno na říjen příštího roku. Moravskému divadlu Olomouc slouží další zrekonstruovaný objekt Celkový pohled na zrekonstruovanou budovu olomouckého divadla Dne 31. srpna 2007 byla završena další etapa rekonstrukce Moravského divadla Olomouc. Za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka a primátora města Olomouce Martina Novotného začal svému účelu sloužit zrekonstruovaný provozní objekt Moravského divadla Olomouc, označovaný jako objekt C. V nově zrekonstruované budově je umístěna žehlírna a prádelna, jedna velká zkušebna a dvě menší zkušebny (Korepetice 1 a 2), kancelář ředitele a další administrativní zázemí divadla (zasedací místnost, kanceláře účetních, náměstků apod.), videocentrum, šatny herců, zázemí pro další personál (údržbáři, obsluha kulis a přípravy jeviště), vlásenkárna, maskérna, ladírny a divadelní restaurace. Zcela nový je panoramatický výtah v atriu divadla. Vzhledem k tomu, že divadlo leží přímo v historickém centru Olomouce, jedná se nemovitou kulturní památku a rekonstrukce probíhala za plného provozu, stavbaři se během rekonstrukce potýkali s řadou problémů. Kvůli absolutnímu nedostatku místa bylo nezbytné veškerou suť nakládat přímo na nákladní automobily a ihned odvážet byla prováděna letmá montáž bez meziskládek. Důvodem pro zahájení náročné rekonstrukce byl velmi špatný stav objektu. Zcela nevyhovující byly hygienické podmínky v budově i její dispoziční řešení. Šatny uměleckého provozu měly nedostatečné hygienické vybavení a nedostatečný byl i jejich počet. Značně poddimenzované byly i zkušebny a prostory kostýmního úseku. Nezbytné byly opravy všech omítek, obkladů, dlažeb, podlahových krytin, dále oken, dveří a izolací. Na mnoha pracovištích a byla zvýšená hladina hluku a chyběla klimatizace. Výrazně přetížené byly svislé konstrukce a zejména základy budovy. Stejně nekvalitní bylo i technické vybavení - topení a elektroinstalace. Během demoličních prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Musely být proto okamžitě sanovány, popřípadě vyměněny. Dokončení této etapy rekonstrukce vytvoří olomouckým divadelníkům ještě lepší podmínky pro jejich práci a já doufám, že se tak můžeme těšit na nové zajímavé umělecké projekty, řekl v den otevření Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Rekonstrukce divadla byla zahájena I. etapou už v letech Bylo provedeno statické zabezpečení historické budovy, byla opravena střecha a sociální zařízení pro diváky. Rekonstrukcí prošlo i hlediště a jeviště získalo novou technologii. V roce 2006 začala II. etapa, která zahrnovala rekonstrukce objektu D, dokončeného v květnu 2006, a objektu C. Investorem rekonstrukce je statutární město Olomouc, projekt vypracovala firma Stavoprojekt Olomouc, a.s. a stavbu realizovala OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Olomouc od srpna 2006 do července V srpnu pak probíhalo stěhování divadelního provozu do zrekonstruovaných prostor. Celkové náklady na rekonstrukci objektu C dosáhly 135 mil. Kč včetně DPH, z čehož 20 mil. Kč uhradilo ministerstvo kultury formou dotace. Všichni jsme velice vděčni našemu zřizovateli tedy statutárnímu městu Olomouc, že zcela nevyhovující a opotřebovanou budovu dal tak velkoryse opravit, zhodnotil rekonstrukci ředitel Moravského divadla Václav Kožušník. Zleva Mgr. Václav Kožušník, ředitel Moravského divadla Olomouc, pan Martin Novotný, primátor města Olomouce, Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize Stavitelství Olomouc (OHL ŽS, a.s.) Pásku slavnostně přestřih pan Martin Novotný, primátor města Olomouce, za přítomnosti Mgr. Václava Kožušníka, ředitele Moravského divadla Olomouc

4 6 7 Studenti v Jeseníku mají novou kuchyni Dne 19. září 2007 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná kuchyně Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojního a stavebního v Jeseníku. Rekonstrukce, jejímž hlavním důvodem byla nutnost zvýšit kapacitu školní kuchyně, proběhla za pouhé tři měsíce. Modernizace varny zahrnovala mimo jiné i dispoziční změny, byla opravena statická porucha v přízemí budovy a provedeny s ní související opravy části podlah a příček. Ve varně i přilehlých skladovacích prostorech byla vyměněna technologie včetně chladících a mrazících boxů a zrekonstruovaná je také vzduchotechnika. Jídelna zůstala s výjimkou posunutí výdejních oken v původním stavu. Dovolená OSŽ Po několikaleté pauze uspořádal letos ZV OSŽ při divizi Technologie sekce Železnice závodu Dopravní stavby v termínu od do společnou dovolenou pro členy OSŽ, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance naší divize. Dovolenou si všichni zúčastnění užívali v příjemném prostředí kempu Cuka v chorvatském letovisku Pakoštane. Městečko Pakoštane najdete mezi historickými městy Zadarem a Šibenikem v blízkosti tří národních parků - Slapové Krki, Paklenica a Kornatské ostrovy (posledně jmenovanou lokalitu dovolenkáři navštívili). Nedaleko pobytového místa leží i největší sladkovodní jezero Díky provedeným úpravám je současná kapacita kuchyně obědů, 120 snídaní a 130 večeří. Zvýšení počtu denně vařených jídel si vyžádalo i zvýšení počtu zaměstnanců kuchyně, kterým slouží také nové sociální zázemí. Investorem rekonstrukce byl Olomoucký kraj. Podle projektu šumperské firmy PRO- MOS, s.r.o. stavbu provedla divize Stavitelství Olomouc závodu Pozemní stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. Celkové náklady rekonstrukce včetně technologie přesáhly 13 miliónů Kč včetně DPH. v Chorvatsku, které nabízí možnosti lovu sladkovodních ryb, a díky tomu zvou okolní restaurace k ochutnávce rybích specialit. Příroda kolem jezera láká mimo jiné i znalce a milovníky ornitologie. Ubytováni jsme byli v pěkných dřevěných dvou a čtyřlůžkových srubech s vlastní kuchyňkou a lednicí. Dopravu a pobyt zajistila CK Adria Atlas s.r.o., zastoupená delegátkou Martinou Vedrovou, které patří velké poděkování za vzornou péči. Všichni účastníci zájezdu se vraceli domů spokojeni a odpočatí, takže jejich jménem děkuji ZV OSŽ za zorganizování této příjemné akce. Oldřich Sobol ZV OSŽ Definitivně ukončená rekonstrukce trati Ostrava-Svinov a Opava východ , Technický týdeník, str. 9 Práce probíhaly od roku 2004 a jednalo se především o modernizaci celého traťového úseku, předelektrizační úpravy a konečnou elektrizaci na jednokolejné trati v délce 29 km. Úpravami stavebního spodku se podařilo dosáhnout zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h, dosažení třídy zatížitelnosti D4 (mj. i nápravového tlaku 22,5 t) a zajištění prostorové průchodnosti dle UIC GC. Všechny rekonstrukční a elektrizační práce byly definitivně ukončeny k 21. červnu slavnostním uvedením do provozu. Mnohé práce musely probíhat v nepřetržitých výlukách při zajištění náhradní osobní i nákladní dopravy. Investiční náklady dosáhly celkem 1,93 mld. Kč a stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury. Vlastním investorem byla Správa železniční dopravní cesty a generálním projektantem SÚDOP. Dodavatelem stavby bylo sdružení, které tvořily firmy Tchas, OHL ŽS, Subterra, FirestaFišer a Tomi-remont. Hlavním subdodavatelem byly firmy Elektrizace železnic Praha a AŽD Praha. ŘEČÍ ČÍSEL O NÁS V TISKU Na nově rekonstruované trati je nyní 19 výhybek, 33 rekonstruovaných propustků a pozemní stavby o kubatuře přes 3000 m 3. Dále je zde 5 elektronických stavědel, 6 rozvoden nízkého napětí, napájecí stanice a okolo 42 km trakčního vedení (elektrizované koleje). Stavba hodně zkracuje čas jízdy a také přispívá ke zlepšení ekologických podmínek v okolí trati, uvedl na slavnostním setkání Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Jan Daněk, předseda Správní rady společnosti Tchas, připomněl také kompletní rekonstrukci výhybek i přestavbu staničního zabezpečovacího zařízení na zařízení 3. kategorie typu ESA 11 ve stanici Opava východ. Došlo i k dalším změnám, jejichž zavedením se Českým drahám podařilo ušetřit 55 pracovníků. V Ruzyni nové nástupní mosty , Právo, str. 19, Trhy & ekonomika Šest nových odletových východů (gatů) vybavených nástupními mosty bylo včera uvedeno do provozu na letišti v Praze-Ruzyni. Za 355 miliónů korun je vybudovalo sdružení firem Skanska a OHL ŽS. Ruzyně tak má už celkem 33 gatů, což přispívá ke komfortu cestujících a urychluje nástup do letadel. Nové mosty D1 až D6 spojují jihozápadní část terminálu Sever 2 s přistavenými letadly, takže bude možné dál omezit převoz pasažérů autobusy, uvedl generální ředitel Letiště Praha Miroslav Dvořák. Za první pololetí stoupl počet vzletů a přistání letadel v Ruzyni meziročně o šest procent na téměř 84 tisíc. Odbaveno bylo 5,58 miliónu cestujících. Za celý rok by služeb pražského letiště mělo využít rekordních 12,4 miliónu lidí. TNS Grygov, rozvodna 110 kv Základní parametry stavby: Objednatel: ČD, s.o., SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc Projektant Sudop Energo s.r.o. Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Finanční objem Kč Termín zahájení květen 2006 Energetická bilance: Instalovaný výkon 2 25 MVA Jmenovité napětí 110 kv / 23 kv-ac Realizací nové rozvodny 110 kv dokončila divize Technologie závodu Dopravní stavby v rámci II. etapy stavby Přerov Olomouc kompletní modernizaci měnírny Grygov. OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností UMÍSTĚNÍ Top Global Contractors 1 1 VINCI, Rueil Malmaison, Francie 2 2 BOUYGUES, Paříž, Francie 3 4 China Railway Engineering Corp., Beijing, Čína 4 3 HOCHTIEF AG, Essen, Německo 5 8 Skupina ACS, Madrid, Španělsko 6 7 China Railway Construction Corp., Beijing, Čína 7 12 China State Construction Eng g Corp., Beijing, Čína 8 5 Skanska AB, Solna, Švédsko 9 6 Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A OHL, S.A. (Obrascon Huarte Lain S.A.), Madrid, Španělsko UMÍSTĚNÍ Top International Contractors 1 1 HOCHTIEF AG, Essen, Německo 2 2 Skanska AB, Solna, Švédsko 3 3 VINCI, Rueil-Malmaison, Francie 4 4 STRABAG SE, Vídeň, Rakousko 5 5 BOUYGUES, Paris, Francie 6 7 Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A. 7 9 TECHNIP, Paris La Defense, Francie 8 6 KBR, Houston, Texas, U.S.A Bilfinger Berger AG, Mannheim, Německo OHL S.A. (Obrascon Huarte Lain S.A.), Madrid, Španělsko Modernizace byla započata v I. etapě stavby instalací čtyř nových usměrňovacích soustrojí o celkovém výkonu 20 MW. Provedena byla rovněž kompletní výměna zastaralé technologie a zároveň i příprava pro nahrazení stávajícího napájením měnírny z rozvodu 22 kv SME za napájení z vlastní rozvodny 110 kv. Modernizace pak byla dokončena výstavbou venkovní rozvodny 110 kv, a tím byly vytvořeny podmínky pro dosažení vyššího stupně spolehlivosti napájení trakčního vedení ČD, a.s. Rozvodna se skládá z objektů venkovní technologie rozvodny 110 kv, stanoviště transformátorů, systému kontroly řízení a vnějšího uzemnění. Rozvodna 110 kv je řešená v zapojení do H se dvěma vývodovými poli na linku a se dvěma vývodovými poli na transformátory. V poli vývodu na linku jsou na ocelových stoličkách osazeny vypínače, měřící transformátory proudu a napětí, vývodový odpojovač s uzemňovačem a přípojnicový odpojovač. V poli vývodu na transformátory jsou osazeny vypínače, kombinované měřicí transformátory proudu a napětí, přípojnicové odpojovače a svodiče přepětí. Transformátory T101 a T /23 kv o výkonu 25 MVA byly umístěny v krytém železobetonovém stání. V rámci systému kontroly a řízení byl osazen domek ochran, v němž je soustředěno veškeré ovládání rozvodny pomocí místního řídícího systému. Uvedené práce za divizi Technologie zajišťovalo elektro středisko 2022, zejména mistr Martin Tlapák. Stanislav Šůstek vedoucí stř V roce 2006 obsadila OHL, S.A. 37. místo ve všeobecném světovém rankingu stavebních společností (Top Global Contractors) a polepšila si tak oproti roku 2005, kdy byla zařazena na 48. příčku. Pořadí se stanovuje podle celkových výnosů z domácí a zahraniční stavební činnosti firem. Z žebříčku vyplývá nejen to, že si OHL o 9 míst polepšilo, ale i další zajímavé údaje: vzestup čínských firem, které mají mezi 10 nejlepšími hned 4 zástupce, a ústup některých stavebních firem, které tradičně figurovaly na prvních šesti místech. Pokud jde o světový ranking mezinárodních stavebních firem (Top International Contractors), sestavovaný na základě celkových stavebních výnosů dosažených mimo zemi, odkud firma pochází, umístila se OHL, S.A. na 30. místě a polepšila si tak oproti roku 2005, kdy obsadila 34. příčku. V tomto hodnocení jsou změny na jednotlivých pozicích mnohem méně obvyklé, a proto je vzestup OHL S.A. o čtyři místa možno považovat za opravdu významný. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s.

5 8 9 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. Libeň, Vysočany, Holešovice Stavba byla zahájena v červenci Objednatelem stavby je SŽDC s.o., stavební správa Praha. Hlavním dodavatelem stavby je sdružení firem SKANSKA DS a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. a SSŽ a.s. pod názvem Pražské sdružení. Společnost OHL ŽS, a.s., jež je na této stavbě reprezentována sekcí Silnice a Mosty, se podílí na výstavbě jako významný dodavatel Pražského spojení celkovým objemem prací ve výši téměř 1 miliardy Kč. Stavba je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy a má za úkol zkapacitnit přívodní železniční tratě do žst. Praha hl.n. ze směrů Praha - Libeň, Praha - Vysočany a Praha Holešovice. S tím souvisí i zapojení žst. Masarykovo n. do systému příměstské a městské železnice a následná, resp. současně probíhající, modernizace západní části žst. Praha hl.n., završující přestavbu pražského železničního uzlu. Obsahem stavby Nové spojení jsou tři nové úseky dvojkolejných tratí včetně nového mimoúrovňového křížení v oblasti Balabenka. Trati jsou navrženy na rychlost km/h, zhlaví žst. Praha hl.n. na 50km/h. Celková délka kolejí je cca 27 km. Pro mimoúrovňová křížení tratí a tratí s komunikacemi je navrženo celkem 10 železničních a 2 silniční mosty doplněné 11 propustky, přičemž celková délka přemostění činí cca 1290 m. Nové železniční a silniční těleso si vyžádá v řadě míst stavbu opěrných a zárubních zdi s přihlédnutím na místní poměry pro dosažení požadovaných prostorových poměrů. Celková délka těchto zdí činí 2615 m. Na základě dokumentace E.I.A. z roku 1996 bylo rozhodnuto vést trati Praha Libeň Praha hl.n. a Praha Turnov v úseku mezi Trocnovskou ulicí a oblastí Sluncová horou Vítkovem dvěma dvojkolejnými tunely. Oba dvojkolejné tunely budou ražené s hloubenými úseky v blízkosti portálů. Délka ražené části činí 2401 m, hloubená část je dlouhá 280 m. Pro umístění technologických zařízení tratí Nového spojení bude v rámci stavby vybudován bezobslužný objekt v lokalitě Balabenka (pro nové traťové zabezpečovací zařízení). V blízkosti východního portálu bude pro elektrický ohřev výměn, osvětlení a vystrojení tunelu zřízena trafostanice sloužící jako jeden z nezávislých zdrojů napájení osvětlení a větrání v tunelech. Pro potřeby nového řídícího stanoviště elektrodispečinku silnoproudých zařízení bude zadaptován stávající objekt SDC SEE Křenovka. Stavba nových tratí a přeložek komunikací si vyžádá přeložky stávajících a pokládku nových inženýrských sítí. Pro dodržení limitních hodnot hladiny hluku způsobeného železniční dopravou jsou na tratích Nového spojení navržena protihluková opatření, a to protihlukové stěny o celkové délce 2807 m a individuální protihluková opatření u pozemních objektů. V rámci konečných úprav budou postaveny komunikace pro pěší doplněné sadovou výsadbou, čímž dojde k rozšíření zelených ploch zejména v oblasti Krejcárek - Sluncová v západním předportálí. Po opuštění stávající vítkovské trati dojde na jejím místě k vybudování cesty pro pěší a cyklostezky s návazností na pěší a parkové komunikace hory Vítkov. Takto vybudované kapacitní železniční spojení umožní také začlenění železniční dopravy do systému integrované hromadné dopravy hlavního města Prahy a jejího okolí a vytvoří předpoklady pro omezení individuální automobilové dopravy v centru města. U stavby Nového spojení, která je budována jako jeden celek, se předpokládá postupné předávání stavby do užívání po tzv. provozuschopných celcích. Ukončení stavby se předpokládá v prosinci Závod Dopravní stavby, sekce Silnice a Mosty, středisko výstavby 2131 se na výstavbě podílí níže popsanými objekty. Tunely na Novém spojení Tunely Nového spojení jsou raženy pod vítkovským vrchem a svou délkou m se řadí mezi nejdelší v soustavě železničních tunelů Českých drah. Dva dvojkolejné tunely jsou vedeny v podélné ose masivu s průměrnou osovou vzdáleností 32 m. Směrově je trať určována protisměrnými oblouky s přechodnicemi, tunely ve směru ze západu na východ stoupají ve sklonu 0,33 %. V podzemí kříží podchod pro pěší ze Žižkova do Karlína, kanalizační stoku a energokanál PRE Pražačka. Portály obou tunelů jsou sdružené, výjezdový západní je umístěn ve svahu v blízkosti Vojenského muzea, výjezdový východní je situován do prostoru portálu stávající tratě z Libně. Oba jsou umístěny v příkrých svazích Vítkova a tím jsou určeny také vysoké stěny hloubených stavebních jam, kde maximální výška stěn je přes 27 m. Tunely jsou tvořeny dvěma úseky budovanými v otevřené stavební jámě, které jsou společné pro severní i jižní tunel, a samostatnými raženými úseky jižním a severním Vítkovským tunelem. Stavební jáma je opatřena soustavou svislých mikropilot a vrstvou armovaného stříkaného betonu, které jsou kotveny přes železobetonové převázky trvalými horninovými kotvami. V nejkritičtějších profilech jsou na hlavách kotev osazeny dynamometry a kotevní SO 801 Jižní Vítkovský tunel síla je pravidelně kontrolována. Stavební jámy obou tunelů budou zasypány a terén získá původní profil. Ostění raženého tunelu je dvouplášťové, dočasné a trvalé s mezilehlou izolační fólií v oblasti horní klenby. Spodní klenba tunelu ani úseky s tunelovým dnem nejsou izolovány. Spodní klenba se použila pouze při portálových úsecích, ve výklencích pro napínání trakčního vedení a při stavbě přechodu pro pěší. Tunely jsou vybaveny přístupovými komunikacemi pro sbor integrovaného záchranného systému. Pro zásah hasičů jsou v tunelech připraveny suchovody a hydranty. Soustava podélných vedení je propojena čtyřmi spojovacími chodbami tak, že je možné vést zásah i z druhého tunelu. Spojovací chodby mezi jižním a severním tunelem jsou vybaveny protipožárními dveřmi, chodby dále slouží k umožnění větrání založeného na vytvoření přetlaku v zasaženém tunelu, a tím k prodloužení doby umožňující únik cestujících z vlaku. SO 801 Jižní Vítkovský tunel Práce na stavebním objektu začaly v červenci Betonáž jedné spodní klenby bloku o průměrné délce necelých 13 metrů (cca 51,5 m 3 betonu) proběhla v září 2006, poslední, tedy stý blok, byl dokončen o dva měsíce později, tedy v listopadu Pro betonování byl vyroben speciální bednící vůz, který měl ze začátku rychlost betonáže základových patek 1 blok za den, ale později už 2 bloky za den. U bloků s bezpečnostními výklenky se hned při betonáži osazovaly šachty a drenáže, na které se napojovaly perforované roury pro pozdější odvodnění tunelu. Pro betonáž protikleneb se používalo stacionární betonové SO 803 Východní (výjezdový) portál SO819 Zárubní zeď čerpadlo, u základových patek proběhla betonáž přímo z mixu. Další práce v propojkách se týkaly čištění základové spáry, betonáže podkladního betonu, armování včetně betonáže základových pasů, odizolování a montáže chrániček. V současné době se dokončují vyzdívky v tunelových propojkách, kde budou následně osazeny protipožární dveře. Pokračují práce na dokončení betonáže chodníků. Ukončení prací se předpokládá v prosinci tohoto roku, kdy budou zahájeny práce na realizaci železničního svršku v obou tunelech. SO 803 Východní (výjezdový) portál Klenby hloubených tunelů výjezdového portálu obsahují část konstrukce tunelů, která navazuje na patky a spodní klenbu včetně bezpečnostních výklenků. Součástí projektu je také hydroizolační ochrana betonových konstrukcí před podzemní vodou a zásypy do konečného profilu terénu. V tomto stavebním objektu bylo postaveno celkem 15 bloků a 2 portálové bloky skládající se z horní a dolní klenby. Bloky jsou cca 11 m dlouhé. Práce začaly v srpnu 2006, a to betonáží podkladního betonu spodní klenby prvního bloku v jižním tunelu. V prosinci byla smontovaná ocelová forma vážící 90 tun pro betonáž horní klenby, přičemž délka této formy je cca 11 m. V březnu 2007 proběhla příprava a přesun ocelové formy od firmy Porta za spolupráce firmy Hanyš, která zajistila jeřáb LIEBHERR 800T uskutečňující samotnou překládku ocelové formy z jižní na severní část. Přesun formy si vyžádal speciální přípravu terénu včetně zapojení okolních stavebních objektů pro podpěru 17,9 m dlouhého jeřábu LIEBHERR 800T. V severním tunelu se nachází atypický blok s výklenky pro trakční vedení. Tento blok je delší o necelé tři metry, proto

6 10 11 SO819 Zárubní zeď SO819 Zárubní zeď se muselo namontovat ještě jedno bednění, a to jak z vnitřní, tak z vnější strany. V červenci proběhla poslední betonáž bloku včetně rozebrání ocelové formy. V současné době probíhá postupné zasypávání hloubených tunelů. Při realizaci první části zásypů byl použit popílko-beton, který vyplnil nepřístupná místa a dokonale ochránil izolaci tunelů. Druhá část zásypů je do požadovaného profilu terénu realizována pomocí mrtvých žlabů o délce cca 42 m a sklonu 32. Jedná se o velice náročnou práci, neboť přístup je značně omezen. Souběžně s těmito zásypy je realizováno zpevnění části svahů betonovými tvarovkami. Dokončení prací je plánované na prosinec Realizaci obou objektů zajišťuje divize 406 Podzemní stavitelství. SO 819 Zárubní zeď v km 1,430 1,750 MV Zárubní zeď je jedním z mnoha objektů zajišťujících stabilitu nově budovaného železničního uzlu. Celý objekt se skládá ze dvou částí, SO a SO , a jsou zde použity tři odlišné konstrukce. Pro celou zárubní zeď je v patě svahu navrženo osazení příkopového žlabu. Líc pilotové a betonové zdi bude obložen kamenným obkladem v km 1, , Jedná se o lomený svah 1:1 1:1,75. Díky příznivým geotechnickým parametrům poloskalní horniny je svah v horní části při sklonu 1:1,75 opatřen humusem a ochráněn biodegradační rohoží přikotvenou k podkladu. Dolní část svahu, která má sklon 1:1, je zajištěna před sesouváním a zvětráváním nástřikem betonové desky vyztužené KARI sítí. Na desce je položena geotextílie a betonová polovegetační tvárnice, která je prosypaná humusem. Délka svahu této části je 107,5 m a v km 1, , Svah je zajištěn kotvenou pilotovou stěnou, která je tvořena řadou železobetonových pilot D 1,0 m, ve vzdálenosti cca 2,0 m vrtaných na místě, přičemž délka pilot je proměnná cca 8,7 m. Hlavy pilot jsou propojeny železobetonovým věncem, do kterého jsou zakotveny zemní kotvy po vzdálenosti 4,15 m. Mezi pilotami je povrch odkopané zeminy upraven stříkaným betonem a KARI sítěmi. Pro vytvoření dokonale rovného podkladu pro obklad je líc stěny opatřen betonovou předsádkou. Výška zdi sleduje terén nad zdí a pohybuje se okolo 6,0 m. Odvodnění je řešeno drenážním systémem, a to za rubem věnce a mezi pilotami. Nad pilotovou stěnou je podélný odvodňovací žlab, který je umístěn za římsou na koruně pilotové stěny. Z tohoto žlabu je voda svedena spadištěm do žlabu a dále do propustků. Délka pilotové stěny je 125 m b v km 1, , V tomto úseku je zárubní zeď betonová gravitační se sklonem líce 5:1 a svislým rubem. Nejvíce namáhané dilatační celky jsou přikotveny celkem 13 zemními kotvami. Průměrná výška zdi v tomto úseku je 6,6 m. Odvodnění nad zdí je řešeno podélným odvodňovacím žlabem nad římsou na koruně zdi. Délka zárubní zdi je 87,5 m. V tomto úseku zeď křižuje železniční estakádu; její opěra zasahuje do dilatačního celku zdi. Dále jsou na zdi umístěny tři základy pro trakční vedení. Práce na objektu SO začaly v červenci 2005 a plynule pokračují přes objekty a a b. V současné době zbývá dokončit římsu na 2 dilatačních celcích, kompletní přikotvení zdi v části b a osazení UCB žlabů před zdí. Ukončení hlavních prací je plánované na listopad Objekt zdi bude definitivně dokončen na jaře příštího roku, kdy bude proveden kamenný obklad. SO Silniční most Palmovka Jedná se o spojitý trojpolový silniční most z dodatečně předpjatých nosníků, se spřaženou železobetonovou deskou, navržený v místě přemostění nad nově budovanou čtyřkolejnou železniční tratí ve směru Praha Masarykovo n.- Libeň. Most navazuje na obslužnou komunikaci v šířkovém uspořádání kategorie MO 8/20. Trasa na mostě je částečně ve směrové přímé, částečně v přechodnicích směrových oblouků. Spodní stavba sestává z opěr založených na SO Silniční most Palmovka Základní údaje o mostě: Délka přemostění Délka mostu Délka nosné konstrukce Rozpětí jednotlivých polí Šířka mostu Výška mostu 51,366 m 71,560 m 54,366 m 14,4 + 24,0 + 14,4 m 11,0 13,175 m cca 7,2 m pilotách o průměru 900 mm, tvořených základovou deskou s částečně vyvěšenými křídly a čtyřmi pilíři osmiúhelníkového tvaru. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitá o třech polích rozpětí 14,4 + 24,0 + 14,4 m v ose komunikace mostu, z prefabrikovaných nosníků T-93 spřažených železobetonovou deskou, s monolitickými příčníky nad opěrami a pilíři. Na opěrách a pilířích je nosná konstrukce uložena na hrncová ložiska. V každém poli mostu je navrženo vždy 6 ks nosníků, které tvoří spodní povrch bednění spřažené desky. Ve středním poli jsou nosníky konstantní šířky a osové vzdálenosti. V krajních polích se z důvodu rozšíření komunikace vlivem směrového oblouku mění osové vzdálenosti vždy 2 ks nosníků. Ve středu šířky mostu mají proměnnou šířku příruby a krajní nosníky uvnitř směrového oblouku mají proměnné vyložení konzoly horní desky. Tyto nosníky jsou také opatřeny připravenou zabetonovanou chráničkou z PE trubky pro průchod trubičky odvodnění horního povrchu izolace mostu a pro průchod trubek odvodňovačů. Horní povrch přírub nosníků je navržen shodně s příčným sklonem povrchu budoucí vozovky mostu. Prefabrikované nosníky T-93 jsou nad pilíři i opěrami vetknuty do monolitických příčníků. V příčnících nad opěrami je osazena chránička z PE trubky min. světlosti DN 250 mm pro průchod chráničky silového kabelu PRE a.s., stejně tak v příčnících nad pilíři. Povrch mostovky je opatřen epoxidovou pečetící vrstvou, překrytou asfaltovými izolačními pásy. Povrch mostovky je odvodněn systémem odvodňovačů a odvodňovacích trubiček. Odvodnění povrchu izolace je zajištěno odvodňovacími trubičkami v max. vzdálenosti 6 m. Na obou koncích mostu jsou navrženy povrchové mostní závěry DOPRASTAV 80J, umožňující dilatační pohyb 80 mm. Závěry jsou zalomené podle horního povrchu vozovky, respektive říms. V podélném směru jsou závěry osazené ve sklonu vozovky, půdorysně jsou závěry kolmé na podélnou osu mostu, tj. jsou rovnoběžné s osou uložení na opěrách. V prostoru říms je stejný profil závěru jako ve vozovce a je přetažen až na bok římsy. Součástí realizace byly i stavební úpravy pod mostem: zpevnění svahu lomovým kamenem, vybudování dopadiště vody z odvodňovačů mostu, betonáž schodiště po obou stranách mostu. Most byl realizován sekcí Silnice a Mosty v období březen 2005 květen 2006, dokončovací práce probíhaly do 3/2007. Osvětlení mostu bylo řešeno samostatným objektem a realizováno divizí Technologie. Stavba byla předána a zkolaudována v dubnu letošního roku. SO 908 Rekonstrukce provozní budovy Křenovka V nově rekonstruované třípodlažní budově vznikne dispečerské pracoviště řízení provozu pevných trakčních zařízení a pracoviště pro řízení automatizovaných systémů (ŘAS) celého železničního uzlu Praha. V podzemním podlaží bude technické zázemí budovy, v 1. nadzemním podlaží dispečink včetně veškerého zázemí, ve 2. nadzemním podlaží pracoviště pro ŘAS. Vedlejší část tvoří přízemní hala stojící při západní straně hlavní budovy. Budova měnírny Křenovka byla uvedena do provozu koncem roku 1927 v souvislosti s meziválečnou elektrifikací pražského uzlu. Ke svému účelu byla využívána ještě na počátku 60. let, kdy byla část vybavení transformátorů demontována. Hala pak sloužila částečně jako dílna, další prostory jako šatny a sklady. Zanedbaný stav budovy se dočkal kompletní rekonstrukce až v rámci stavby Nové spojení. Od roku 2003 je budova památkově chráněným objektem, stavební postup je zde proto poměrně zdlouhavý. Zhotovitel musí respektovat podmínky ochrany památek, tzn. respektovat původní záměry autora projektu stavby, použití materiálů a provedení řemeslnických prací co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu stavby, a to jak odborně provedenými repase-

7 12 SO 908 Rekonstrukce provozní budovy Křenovka mi, např. oken nebo dveří, tak nově zhotovenými replikami, např. zámečnických výrobků. Raritou je zachování původního portálového jeřábu o nosnosti 15 t, který bude zakonzervován v novém interiéru haly. Rekonstrukce budovy byla zahájena v říjnu 2006 demoličními pracemi a vyklizením celé budovy. Vzhledem k osmdesátiletému stáří budovy a zanedbání běžné údržby objektu byla z hlediska sanací zásadním krokem izolace proti vodě. V současné době jsou ukončeny veškeré injektážní, sanační a demoliční práce. Dokončují se vyzdívky a rekonstrukce stropů a sloupů včetně obnovy střešního pláště. Nové slaboproudé a sdělovací rozvody byly dokončeny v srpnu tohoto roku. K by měla být dokončena stavební připravenost pro zahájení montáže technologie. Souběžně budou dokončovány vnitřní omítky, podlahy, obklady, truhlářské a zámečnické práce. Dokončení stavby je plánováno na prosinec letošního roku. Rekonstrukci zajišťuje divize Stavitelství Praha závodu Pozemní stavitelství, technologickou část divize Technologie závodu Dopravní stavby. Kolektor Sluncová Jednou z důležitých staveb Nového spojení je pro OHL ŽS nový kolektor v oblasti Sluncová, realizovaný divizí Podzemní stavitelství. Stavba kolektoru sestává z realizace pěti stavebních objektů a je vedena jako jedna z prvních staveb celé akce Nového spojení, a to z důvodu přeložek sítí a uvolnění prostoru pro navazující akce. Stavba byla předána a zkolaudována v květnu letošního roku. Realizace nového trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení Téměř polovinu finančního objemu zakázky tvoří kompletní dodávka trakčního vedení zajišťovaná společností EŽ Praha, a.s., jejíž nedílnou součástí jsou i atypické stožáry a trolejové brány, jejichž výroba je velmi náročná na přesnost. Veškeré zabezpečovací zařízení na stavbě je dodáváno společností AŽD Praha, s.r.o. Na stavbě je použito moderní uchycení signalizačního zařízení na návěstních krakorcích, které dokresluje originalitu architektonického zpracování na stavbě Nového spojení. Kolektor Sluncová Ing. Petr Eliáš ředitel výstavby Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: ; předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka; členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Mgr. Jan Rupp, Ing. Petr Kubica, Ing. Marcel Smelík, Ing. Antonín Kučera, Jiří Cenek, Ing. Marta Lešovská; Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014 autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera Koncem dubna 1869 začala vlastní stavba na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 58 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru SKP CZ - CC 1 2 3 4 5 1.1

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ

MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ MOSTY V MODERNIZOVANÉM ÚSEKU TRATI ROKYCANY PLZEŇ Ing. Tomáš Wangler; Roman Šimáček; Milan Špička - Metrostav a.s., divize 5 1 Souhrnné údaje Součástí stavby Modernizace trati Rokycany Plzeň není pouze

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 20.6.2016 HLUC/25471/2016/OSH/VL

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Příloha č. k vyhlášce č. 3/008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru 1.1 30.. 46.1.1. 3 1. 30.. 46.1..

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Klasifikace stavební produkce Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Klasifikace ve stavebnictví a) Objekty : JKSO, CZ CC, CZ CPA, CPV,

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Projekt pro realizaci stavby USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ

ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ Leden - červen 2011 Na jaře 2011 probíhaly dokončovací práce na studni a jejím okolí. Došlo ke zhutnění dlažby v okolí studny, byl řešen problematický průhled

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV SPOLEČNOST SSG S.R.O. JE PROFESIONÁLNÍ, SPOLEHLIVÝ A DŮVĚRYHODNÝ PARTNER PRO REALIZACI VAŠICH ZÁMĚRŮ VE STAVEBNICTVÍ. Společnost SSG s.r.o. vznikla oddělením stavebních činností od společnosti

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún Tunel Poľana Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité Ucelená časť stavby: Tunel Poľana Místo stavby: k.ú. Skalité okres Čadca,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň a) Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň stavebník: TVAR výrobní družstvo Pardubice Husova 1682 530 03 Pardubice provozovna Dolní Roveň IČ:

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více