UNIKÁTNÍ SYSTÉM STABILIZACE VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIKÁTNÍ SYSTÉM STABILIZACE VODY"

Transkript

1 UNIKÁTNÍ SYSTÉM STABILIZACE VODY Řešení s produkty pro chov ryb a akvaristiku Kontaktní osoba pro další jednání: Zdeněk Čermák Jednatel New Human Solution s.r.o. Sklenařice 22, Vysoké nad Jizerou DIČ: CZ Tel: Sklenařice, červen 2017 Obsah: 1. Kdo jsme 2. Co nabízíme 3. Použití technologií 4. Výhody technologií 5. Aplikace a výsledky chov ryb 6. Aplikace a výsledky pitná voda / ukázky z jiných oborů 7. Závěr a doporučení

2 1. Kdo jsme Společnost New Human Solution s.r.o. vznikla v roce 2015 jako reakce na rozšiřující se potřeby lidstva v oblasti ekologického hospodaření se zdroji planety Země a v nalezení zdraví člověka. Na vlastním vývoji antimikrobiálních aplikací pomocí netoxických a ekologických přípravků pracujeme od roku 1992, čímž vzniklo několik patentů a rozsáhlé know-how. Veškeré aplikace/produkty byly vyvíjeny ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR. Testy probíhaly ve Státním zdravotním ústavu Praha, v AV ČR a v akreditovaných laboratořích. Po mnoha testech vždy proběhlo praktické odzkoušení aplikace a její vyladění v reálných podmínkách. V současné době se věnujeme prodeji realizace jednotlivých produktů s aplikací/know-how a zhotovováním aplikací zajišťujících kvalitu vody pitné, surové, technologické atd. Klientovi nabízíme prodej technologických řešení / kompletní know-how, či zhotovení aplikace úpravy vody na míru s jejím postupným "implementováním / testováním / zaváděním" do jeho výroby či provozu. 2. Co nabízíme Úpravu vody takovým způsobem, který zabezpečí nebo prodlouží její optimální ochranu či odolnost proti množení mikroorganismů (bakterie, viry, plísně a řasy). Stabilizaci je možné, u nádrží a jiných uzavřených systémů, neustále obnovovat, a tím zachovávat požadovanou kvalitu vody po období několika měsíců až let. Naše řešení se od ostatních liší tím, že zajišťuje i následnou ochranu vyčištěné vody proti opětovnému znehodnocení mikroorganismy, a dále v době trvanlivosti, která se pohybuje po několik týdnů, měsíců či let! Tímto způsobem upravená voda dokáže postupně likvidovat živý biofilm a zamezit jeho opětovným nárůstům na stěnách technologických zařízení apod. Při různých zkouškách, (např. Státní zdravotní ústav Praha) i v praxi, jsme se přesvědčili, že námi provedená stabilizace/ochrana vody, neovlivňuje její chuťové vlastnosti, vodivost, nemá vliv na bakterie kalu atd. 3. Použití technologií U všech aplikací používáme zásadně netoxická a ekologická řešení pomocí našich nanotechnologických produktů. systémy rozvodu vody systémy dopravující nebo skladující vodu potravinářství výrobní technologie, chovy zvířat, ryb atd. technologické systémy okruhy, výrobní provozy atd. čistící a odpadní systémy potravinářské provozy

3 Naše technologie jsou certifikovány: 3.1. BIOSTOP WSB a BIOSTOP WSP nanotechnologické produkty. BIOSTOP WSP přípravek speciálně upravených nanočástic (schváleny pro trvalý styk s pitnou a teplou vodou). Princip účinnosti je dán působením energií v různých formách nanočástic, účinností kovů a jejich sloučenin, výrobním postupem atd. Vždy jsou vyrobeny v netoxické formě použití pro člověka, živé organismy, přírodu a v souladu s přírodními systémy. BIOSTOP WSB speciálně vyvinuté makro kuličky o 3 až 8 mm dle aplikace (schváleny pro trvalý styk s pitnou a teplou vodou). Z dlouhodobého hlediska zabraňují jakémukoliv dalšímu množení mikroorganismů a vzniku biofilmu. Princip účinnosti je dán působením energií v různých formách nanočástic na povrchu, účinností kovů a jejich sloučenin, výrobním postupem atd. Vždy jsou vyrobeny v netoxické formě použití pro člověka, živé organismy, přírodu a v souladu s přírodními systémy. Naše výrobní postupy umožňují upravit účinnost nanočástic dle specifik aplikací a druhu mikroorganismů až do úrovně kvasinek či hub při současném, netoxickém působení na ostatní prvky daného technologického či ekologického systému STABFOR jednotka pro průtočné a skladovací systémy. Zařízení STABFOR je založeno na inovativních postupech použití nanotechnologií. Je určeno k nastavení a následnému udržení energetických vazeb uvnitř molekul vody, což zaručuje mikrobiální stabilitu upravené pitné, teplé i jiné vody, zároveň zamezí tvorbě biofilmu. Zařízení odstraňuje mikroorganismy z vody a délka používání jednotky STABFOR (životnost) je min. 20 let je vyrobena z nerezu schváleného pro používání v potravinářství. Základem jednotky STABFOR jsou 3 technologie: a) SNP (Smart nanoparticles) Speciálně vyvinuté nanočástice odstraňující biofilm a mikroorganismy z vody BIOSTOP WSP + další upravené nanočástice. b) HERM (Highly efficient removal of microorganisms) Technologie HERM staví na dvou základních pilířích: UV záření a inovované technologii SNP zasazené do geopolymerní matrice. Součinnost a vzájemná podpora těchto dvou faktorů zajišťuje odstranění všech mikroorganismů vyskytujících se ve vodě a zároveň zahájí proces harmonizace energií uvnitř vody. c) MWB (Management of water balance) Vyčištěnou vodu od mikroorganismů technologií HERM dále upravuje technologie MWB pomocí speciálně vyvinutých kuliček BIOSTOP WSB. Z dlouhodobého hlediska zabraňuje

4 jakémukoliv dalšímu množení mikroorganismů, vzniku biofilmu a dokončí proces energetické harmonizace vody. Průřez jednotkou příklad použití v potravinářském provozu: Vstup vody Výstup vody Jedno z možných provedení Proces stabilizace 4. Výhody technologií Exkluzivní a ojedinělé řešení mikrobiální stabilizace/ochrany vody Ekologické, 100% netoxické Nízké investiční náklady

5 Při ošetření (dezinfekci) nevznikají žádné toxické látky Žádné poškozování či namáhání armatur naopak ochrana armatur a systémů Odstraňuje a zamezuje vzniku biofilmu + zamezuje opětovnému množení mikroorganismů Distribuce a skladování vody v řádech měsíců a let bez vlivu na chuť apod. 5. Aplikace a výsledky chov ryb 5.1. Akvárium v ZOO Voda: teplota C, objem > 9 m³ Chovaná zvířata: 5 anakond, 10 větších ryb, 1 velká želva Počáteční stav mikrobiologického rozboru: KTJ/ml/22 C, E. coli 400 KTJ/100 ml, koliformní bakterie 440 KTJ/100 ml Konečný stav mikrobiologického rozboru: 960 KTJ/ml/22 C, v průměru okolo 1000 KTJ Délka aplikace: 6 měsíců (přes velmi teplé léto od května do listopadu), přes počáteční námitky kurátora byly aktivní desky instalovány přímo do biologického filtru žádným způsobem neměly vliv na bakterie a jejich činnost. Shrnutí kurátora: Teplá voda silně zatížená produkty metabolismu 5 anakond, 1 velké želvy a 10 ks větších ryb. Měli jsme potíže, voda byla často zakalená, povrchy nádrže porůstal povlak hnědé řasy a sklo řasa zelená a u anakond samotných se projevovaly příznaky bakteriální a plísňové infekce. Akvárium je opatřeno pouze hrubým mechanickým a biologickým filtrem. Pan Čermák prováděl testování a následnou úpravu vody v akváriu anakond. Poměrně brzy po zahájení aplikace přípravku BIOSTOP došlo k odloučení hnědé řasy a vymizení řasy zelené, ve vodě postupně docházelo ke snížení množství bakterií, což se pozitivně projevilo na zdraví hadů. Voda dostala tzv. jiskru, sklo bylo čisté a velký význam pro nás mělo rovněž pravidelné testování a doporučení pana Čermáka směrem k údržbě biologických filtrů. Stav aplikace z našeho pohledu: Rozbory vody dne a prokázaly mikrobiální stabilizaci vody v akváriu a počet živých organismů v počtu 8 jedinců. Dále byl dne odebrán ještě jeden vzorek vody do tří sterilních zkumavek, které byly ponechány v naší laboratoři u okna a při pokojové teplotě okolo 21 C: - zkumavka A byla úplně otevřena, víčko bylo položeno vedle - zkumavka B byla otevřena a víčko ponecháno pouze položené na hrdle - zkumavka C byla ponechána v uzavřeném stavu Dne byl proveden biologický rozbor zkumavek s tímto výsledkem: - zkumavka A celkové oživení vyšší o cca 20% oproti C - zkumavka B celkové oživení vyšší o max. 5% oproti C

6 - zkumavka C celkové oživení odpovídalo protokolu č Všechny zkumavky byly prosté biofirmu. Výsledek jasně potvrzuje stabilizaci vody proti opětovnému mikrobiálnímu znečištění. Náš závěr: - Došlo k vyčištění vody od E. coli a koliformních bakterií, a také k její následné stabilizaci proti jejich opětovnému rozvoji. Na jejich opětovný výskyt, zejména na koliformní bakterie měl a má velký vliv stav a zanesení mechanického filtru. - Došlo k výraznému snížení bakteriálního znečištění na méně než jednu setinu původního množství, tj. do 1000 KTJ/22 C. - Byla zachována činnost biologického filtru, tj. rozklad amonných iontů na dusičnany jejich značné množství ukazuje na nedostatečnou obměnu vody. - Byl eliminován vliv zbytků stravy ve vodě na mikrobiální zamoření. - Stav nárůstů řas byl výrazně utlumen jejich úplnou eliminaci a očištění betonu od jejich zbytků nedoporučujeme při funkčním biologickém filtru provést. - Nová kůže anakond již nevykazovala žádné viditelné stopy po infekci kůže. - Nedošlo k nadměrnému rozvoji fytoplanktonu či sinic. - Nedošlo k úhynu žádné ryby. - Takto stabilizovaná voda ani vlivem přikrmování ryb a nedostatečnou obměnou nevykazovala nadměrný výskyt bakterií a biologie Rybník pro sportovní výlov kaprů Maďarsko Voda: teplota se pohybovala od 28 do 30 C v jednom metru hloubky, první a poslední měsíc byla 25 C. Délka aplikace: 5 měsíců (od května do října) Popis rybníku: Jedná se o rybník s pravidelným cca denním zarybňováním kapry a jejich následnými sportovními výlovy. Rybník leží v rovině s jedním přítokem a jedním odtokem. Přítok je kanálem stahujícím vodu z okolních zemědělsky obdělávaných polí. Voda na přítoku je velmi koncentrovaná živinami i biologickým materiálem a její malé množství není v letních měsících schopno udržet stálou hladinu rybníka, což taky vede i k teplotám 30 C v jednom metru hloubky. Rybník má plochu cca 0,65 ha a max. hloubku cca 1,5, v jednom místě 6 m. Břehy rybníka jsou lemovány nevelkými porosty rákosů a travin a velkými seskupeními řas. Aerátor byl pouštěn nepravidelně, max. 3 hodiny denně. Celkově se dá říci, že rybník měl být již dávno vypuštěn a minimálně vyčištěn, protože i dno při zahájení aplikace výrazně hnilo. Identifikace problému: Rybník je velmi silně eutrofizován s velkým obsahem železa. Rybí obsádka je držena v min. množství metráků a pravidelně krmena, což dále vede k růstu mikrobiálních problémů. Úhyn ryb je v množství min. 3 kusy denně. Toto je hlavně způsobeno mikrobiálním zamořením a také občasným poškozením ryb při transportu.

7 Cíl aplikace: Stabilizování poměrů v rybníce z hlediska chovu ryb pro sportovní rybaření a snížení úhynu ryb. Snížení a stabilizace množství biologického materiálu ve vodě bude velmi obtížné z důvodu silné eutrofizace, minimálního či žádného průtoku a vnějšími okolnostmi jako je omezená možnost prokysličování vody, vysoké teploty vzduchu a vody atd. Stav při zahájení aplikace: dle sdělení majitele je zatím voda v dobrém stavu. Naše vstupní měření: teplota vody byla 25 C (1 m hloubky), zaznamenán úhyn několika kusů ryb. Rozbory vody ukázaly na tvořící se znečištění, organismy byly ve stádiu vzrůstu, vysoké ph, zákal a CHSK(Mn), chlorofyl-a 32,6 µg. Naše závěrečné měření: rozbor vody ukázal nepatrné bakteriální znečištění, fytoplankton již na malé úrovni, ph je stabilizované, zákal byl zvýšený, CHSK(Mn) drženo na stabilní limitní hranici, chlorofyl-a 20,1 µg, teplota vody již klesla na 25 C, přítok vody do rybníka je minimální, hladina stoupla o 10 cm, ale stále je 35 cm pod hranicí při zahájení aplikace. Shrnutí aplikace/závěr: Aplikace probíhala doslova v extrémních podmínkách kvalita vody, živiny, porosty na březích a krajích rybníka, hnijící bahno, nadměrná obsádka ryb, minimální či žádný přítok vody, a pokud tak výrazně obohacený živinami i biologickým materiálem, nedostatečné okysličování vody, vysoké teploty atd. Přesto byla aplikace úspěšná, a to hlavně v těchto parametrech: - Byl fakticky eliminován úhyn ryb, vyjma několika ryb prokazatelně mechanicky poškozených transportem. - Vůbec nedošlo k rozvoji sinic. - Oživení vody fytoplanktonem se podařilo postupně výrazně omezit. - Podařilo se eliminovat vliv krmení a nadměrnou obsádku na kvalitu vody její kvalita se zlepšila. - Majitel postupně používal aerátor, v druhé polovině aplikace již v průběhu celého dne. - Celkové poměry v rybníce byly v závěru aplikace lepší než na jejím začátku, a to i přes vliv ročního období, snížení hladiny rybníka atd Rybník a sádka pstruhů v ČR Popis rybníku: Jedná se o rybník s několika prameny vody o vydatnosti min. 50l/min. Rybník leží v mírném svahu, a kromě výše uvedených pramenů tam nepravidelně přitéká i odpadní voda z přilehlých zahrádek obohacená o hnojiva, výměšky z chovu domácích zvířat. Také bylo zjištěno neoprávněné vypouštění septiku z přilehlého rodinného domku. Je zde jediný odtok, ze kterého se bere voda pro chov plůdku pstruha duhového. Rybník má plochu cca 1575 m 2 a hloubku okolo 0,8 m. Břehy rybníka jsou lemovány porosty travin a seskupení řas. Další aplikace proběhla na dvou přírodních sádkách (malých nádržích, cca 36 m 3 ) pstruha duhového, kde neustále protéká voda z přilehlého potoka (z rybníka).

8 Identifikace problému: Rybník je střídavě eutrofizován z přilehlých zahrádek voda stéká se zbytky hnojiv, výkaly z chovů domácích zvířat a občas s vypouštěním septiku RD. V rybníce není žádná rybí obsádka, takže zde dochází k nadměrným nárůstům fytoplanktonu, který mimo jiné zamezuje pravidelnému odběru vody pro chov plůdku atd. Použití jakéhokoli chemického přípravku je vzhledem k tomu, že se z tohoto rybníka bere i voda pro přilehlé zahrádky a pro chov pstruha duhového, vyloučena. Chovné nádrže na sádkách v letních měsících zarůstají nadměrně fytoplanktonem, což má za následek výrazné zhoršení podmínek pro chov ryb, včetně výrazného omezení jejich volného prostoru v nádržích. Cíl aplikace: Stabilizování poměrů v rybníce a ve dvou přírodních sádkách z hlediska ponechání pouze mírného množství fytoplanktonu pro zooplankton, a tím potravního řetězce. Shrnutí provozovatele: Vzhledem k potížím s rasami různých druhů v chovech lososovitých ryb, zvláště pak v odchovech v raných stádiích, tj. jiker a plůdků těchto ryb, jsme se rozhodli vyzkoušet účinky jmenovaného přípravku v praxi. Byl kontaktován pan Zdeněk Čermák, který po osobní návštěvě doporučil množství a složení přípravku, který byl začátkem května instalován do nádrže, ze které je zásobována pstruhová líheň, dále pak do dvou přírodních sádek, kde byly obsádky plůdku pstruha duhového. Před instalací přípravku byly provedeny rozbory vody a výsledky má p. Čermák k dispozici. Po aplikaci desek s obsahem zmíněného přípravku bylo možné pozorovat po několika dnech, že úplně zmizely řasy vyskytující se běžně na dně nádrží a došlo k rozpadu vláknitých řas, které tvoří v jarních a letních měsících chomáče a pro drobné rybky nepřekonatelné překážky. Aplikací přípravku BIOSTOP došlo k celkové stabilizaci prostředí v sádkách, ryby vykazovaly dobrý zdravotní stav a normální růstové vlastnosti. Po zhruba třech měsících bylo odloveno 50 ks ryb z obsádky a provedeno veterinární vyšetření. Výsledek tohoto vyšetření je rovněž k dispozici u p. Čermáka. Na základě provedeného pokusu lze konstatovat, že přípravek BIOSTOP pozitivně ovlivňuje vodní prostředí, likviduje nárůstové řasy a tlumí rozvoj řas vláknitých. Na ostatní vodní a příbřežní rostlinstvo nemá žádný vliv a přirozeně se vytváří zooplankton. Naše shrnutí/závěr: Aplikace stabilizující poměry v rybníce a v sádkách byla úspěšná z těchto důvodů a parametrů: - Oživení vody fytoplanktonem bylo velmi malé, což umožnilo rozvoj zooplanktonu. - Nedošlo k nadměrnému rozvoji fytoplanktonu či sinic, a tím i k nekontrolovatelným porostům omezujícím pohyb ryb či zamezujícím odběru vody pro chov plůdku. - Pitva a rozbory 50 kusů plůdku (SVÚ Praha) prokázaly nulový negativní vliv na jejich chov.

9 6. Aplikace a výsledky pitná voda / ukázky z jiných oborů Potravinářský provoz mlékárna Koncem ledna 2014 byla nainstalována jednotka STABFOR do mlékárenského provozu zpracování a balení tvarohu včetně technologie. Jednotka STABFOR byla nainstalována na vodovodní ventil před oplachovou hadici. Voda z tohoto uzávěru byla standardní pitná voda z řádu a byla používána k mytí a oplachům technologie i prostoru tvarohárny. První stěr byl proveden týden po nainstalování jednotky. Tabulka č. 1 výsledky testů z roku 2014 poskytla mlékárna první rok používání: CPM celkový počet mikroorganismů Datum odběru Výsledky CPM v den odečtení Pás Kryt baličky Vnitřek hadice Stěna Forma baličky přerostlé Násypka-šnek Výsledky CPM v den odečtení LIGIDE V roce 2010 jsme vyrobili speciálně upravené klimatizační zařízení za účelem maximálního zisku vody ze vzdušné vlhkosti. Zařízení jsme nazvali LIGIDE a v létě 2011 jsme ověřovali účinnost jednotky STABFOR v zařízení LIGIDE + schopnost zařízení shromažďovat v letním počasí vodu ze vzduchu (výsledky viz dále).

10 Možnosti použití: - Oblasti s nedostatkem pitné/technické vody, včetně pouští atd. - Stabilizace vody z klimatizací či tepelných čerpadel pro např. zalévání - Výrobníky pitné vody pro kanceláře atd. Tabulka z testování na Státním zdravotním ústavu Praha zařízení bylo umístěno ve velmi mikrobiálně znečištěném suterénu budovy byl tam ukončen chov potkanů pro testy. Tabulka č. 2 testování stroje LIGIDE: zařízení bylo před spuštěním provozu pouze mechanicky očištěno, nebylo žádným způsobem dezinfikováno. Norma pro pitnou vodu 200 KTJ/ml/3dny kultivace při 22 C a 20 KTJ/ml/2 dny kultivace při 36 C. Předmět zkoušky: Ověření mikrobiální stabilizace jednotky STABFOR léto 2011 Ukazatel: počty kolonií při 22 C a 36 C Jednotky: KTJ / ml Identifikace metody: SOP 6/2.1 (ČSN EN ISO 6222) Popis zkoušky: Průměrná vlhkost: 48% Průměrný zisk vody za 24 hod. voda z klimatizační jednotky umístěné v suterénu budovy č.5 je mikrobiálně čištěna a stabilizována jednotkou STABFOR, voda je skladována v nerezové zásobní nádrži 72 litrů kultivace datum režim 22 C / 3 dny 22 C počet dní zapnuto zapnuto kultivace 36 C / 2 dny 36 C počet dní zapnuto dní dní zapnuto dní dny zapnuto dní dní zapnuto dní dní zapnuto dní zapnuto dní zapnuto zapnuto dní dní zapnuto dní zapnuto dní dní zapnuto dní dní zapnuto dní dní

11 20.6 zařízení vypnuto, zahájen režim stagnace voda před jednotkou voda za jednotkou vzorkovnice voda za jednotkou vzorkovnice voda před jednotkou > > voda za jednotkou vzorkovnice dny voda před jednotkou > > Poznámky: - voda před jednotkou jedná se o sběrnou nádrž vody z kondenzačních desek - voda za jednotkou jedná se o vodu ve finální nádrži nádrž byla volně přikryta víkem - vzorkovnice jedná se o vodu stočenou ze zásobní nádrže do skleněné kádinky stojící volně na podlaze vedle zařízení LIGIDE 6.3. Skladování pitné vody Na základě předchozího testování jednotky STABFOR, byla jednotka následně zabudována do speciálního kontejneru pro vojenskou misi do klimaticky velmi problémové oblasti teploty cca 40 C. Jednotka zde udržuje mikrobiální čistotu pitné vody pro osoby obsluhující instalovaná zařízení. Dále a speciálně pro tento účel, zde bylo nainstalováno zařízení stabilizující mikrobiální činnost a výrazně omezující zápach fekálií. Zde byly použity speciálně upravené nanočástice tak, aby byla možná následná likvidace těchto fekálií na jiném místě pomocí bakterií kalu Rozvod pitné vody Instalace na rozvodech pitné vody: - V činžovním domě se 6 byty jednotka STABFOR byla instalována na vstupním potrubí v suterénu měření probíhalo po dobu 12 měsíců. - V provozním zařízení vodárenské společnosti testování probíhalo po dobu 6 měsíců na rozvodu pitné vody u jednoho objektu společnosti. Informace z testování ve vodárenské společnosti: - Kompletní odstranění živého biofirmu. - Jednotka dokázala mikrobiálně stabilizovat a vyčistit vodu i po vpuštění vody bez předchozího chemického ošetření (chlór) proti bakteriím vstupní bakteriální znečištění se pohybovalo v řádu 10 2 až 10 3

12 - Celý systém byl po 2 měsících provozu na dva týdny zastaven a následné odběry na konci rozvodu ukázaly stejnou mikrobiální kvalitu vody jako před odstávkou jednotky STABFOR. Výsledky v činžovním domě: - Za 1 měsíc došlo k eliminaci 96% živého biofilmu, za 2 měsíce došlo k eliminaci 99% živého biofilmu, za 3 měsíce došlo k úplné eliminaci živého biofirmu. - Snížení nárůstu vodního kamene o min. 90 % zde velmi záleží na fyzikálně-chemických parametrech vstupní vody. Z jiných provozních zkoušek víme, že je úbytek min. o 80%. - Vzorky pro rozbor vody byly odebírány před jednotkou a na konci rozvodu 2. patro domu s minimálně používaným odběrním místem. - Jednou za rok jsou vyměněny vložky, tj. SNP (geopolymerní matrice) a MWB v zádržném systému. Tabulka č.3 výsledky odběrů v činžovním domě v prvním roce používání Norma pro pitnou vodu 200 KTJ/ml/3dny kultivace při 22 C a 20 KTJ/ml/2 dny kultivace při 36 C. Předmět zkoušky: Ověření mikrobiální stabilizace jednotky STABFOR 2013/14 Ukazatel: počty kolonií při 22 C a 36 C Jednotky: KTJ / ml Identifikace metody: SOP 6/2.1 (ČSN EN ISO 6222) Popis zkoušky: Odběrná místa: datum místo odběru voda v rozvodu pitné vody je stabilizována jednotkou STABFOR umístěné na přívodním potrubí v suterénu objektu suterén před jednotkou a druhé patro poslední ventil kultivace 22 C / 3 dny norma 22 C / 7 a 10 dní kultivace 36 C / 2 dny norma 5.4. suterén 8 160, patro , suterén 5 130, patro , suterén 8 210, patro , suterén 7 220, patro 2 30, suterén , patro 0 0, suterén 3 80, patro 0 1, C / 7 dní

13 28.3. suterén 6 140, patro 0 0, Závěr a doporučení Výše uvedené možnosti použití našich technologií jsou 100% zdravotně bezpečné, jejich exkluzivní řešení lze použít při všech projektech či realizacích v úpravě a distribuci vody. Ve Sklenařicích 6. června 2017 Zdeněk Čermák

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jana Hubáčková, CSc. Ing. Marcel Gómez Stefano Beriša V poslední třetině 20.stol. - v Evropě jiné a účinnější způsoby dezinfekce

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Vliv dešťových srážek na mikrobiologickou kvalitu koupacích vod

Vliv dešťových srážek na mikrobiologickou kvalitu koupacích vod Vliv dešťových srážek na mikrobiologickou kvalitu koupacích vod RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav Konzultační den Hygieny životního prostředí, 24.11.2009, Praha kvalita vod ke koupání je dána:

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody

Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody Alena Sládečková, Petr Pumann Vodárenská biologie 2010 3.-4.2.2010, Praha Hlavní rozdíl mezi současně používaným

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Důvody a náhled do problematiky opětovného využití Situace ve světě Situace v České republice

Více

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ing. Jan Másílko Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod 1. Úvod - kapr obecný (Cyprinus

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

ZÁRUKA 36 měsíců TOPNÁ TĚLESA S TERMOSTATEM 25-350 W

ZÁRUKA 36 měsíců TOPNÁ TĚLESA S TERMOSTATEM 25-350 W 25-350 W TOPNÁ TĚLESA S TERMOSTATEM Celoponorné topné těleso s termostatem, který udržuje teplotu v toleranci ±1 C. Vhodné pro sladkou i mořskou vodu, jednoduché a přesné nastavení teploty, teplotní rozsah

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Jana Ř í h o v á A m b r o ž o v á1), Jaroslav Ř í h a2) 1) VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí,

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO : RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO : RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO 19458 : 2007 RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha . Obecná část Odkazy na normativní dokumenty Jakost vod Odběry vzorků ČSN EN 25667 1: Pokyny pro návrh programu

Více

MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR

MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR Funded by the European Union s Seventh Framework Programme MOŽNOSTI, VÝHODY A RIZIKA RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU V PODMÍNKÁCH ČR MILOŠ BUŘIČ Úvodem - Celosvětový trend - přechod od lovu k akvakultuře.

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku

POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku POTOK NEBO STOKA Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku Projděte si třídy jakosti povrchových vod a zkuste tipovat, do jaké třídy by podle míry

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

S.A.B. IMPEX S.R.O. Název: Měření vstupních a výstupních hodnot výskytu bakterií při aplikaci dekontaminačních zón. Školitel: Mgr.

S.A.B. IMPEX S.R.O. Název: Měření vstupních a výstupních hodnot výskytu bakterií při aplikaci dekontaminačních zón. Školitel: Mgr. S.A.B. IMPEX S.R.O. Název: Měření vstupních a výstupních hodnot výskytu bakterií při aplikaci dekontaminačních zón. Školitel: Mgr. Petr Jašek 8:00-8:30 Denní rozvrh školení 8:30-10:00 Označení vstupních

Více

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Ing. Eva Javoříková Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Kvalita našeho života je přímo

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann kurz Základy mikroskopického obrazu vody duben 2012, Praha Využití mikroskopických rozborů vody Státní Standardní rozbory mikroskopická

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! Řešení nejen pro vodní kámen Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor

www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! Řešení nejen pro vodní kámen Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Řešení nejen pro vodní kámen DISTRIBUTOR TEL. E-MAIL www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! MINERAL WATER DOCTOR Voda je

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Seznam odevzdaných úloh: Číslo úlohy Název úlohy 1. Biologický rozbor vzorku studny (včetně posouzení jejího charakteru dle platné legislativy) 2. Stanovení

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks Ošetření a péče o vodu TeichFit - základní prostředek na úpravu rybniční vody - připraví optimální životní podmínky pro všechny obyvatele jezírka - nastavuje a stabilizuje hodnotu ph na cca 8,3 - zvyšuje

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Plastové septiky SEV

Plastové septiky SEV SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

OPAKOVANÝ HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT NA ÚPRAVNĚ VODY ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Ing. Michal Korabík Mgr. Petra Oravcová, Hydrobiologický audit (HA) proběhl na vodárenské soustavě dodávané vody z úpravny Rožnov pod

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy a jejich využití Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu

Více

Kč bez DPH za funkční komplet

Kč bez DPH za funkční komplet Dobrý den, připravili jsme pro vás prázdninovu nabídku: čistírna ČOV VZE 4 - cena 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet stanovení radonového indexu pozemků - sleva 30% sleva na publikace 30% sleva rozborů

Více

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX DENNERLE Algenschutz Phosphat EX Fosfát je nejvýživnější složka pro řasy. Pokud voda obsahuje voda velké množství fosfátu, množí se řasy. Tento prostředek váže fosfát v jezírku a tím se zamezuje růstu

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Charakteristika jezer relativně hluboké nádrže s malým přítokem předpoklad velmi kvalitní vody a univerzální využitelnosti

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Standardní operační postupy pro vyšetřování mikroorganismů v ovzduší a pro hodnocení mikrobiologického znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí

Více

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 112801 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Havarijní úhyny ryb a jejich hlavní příčiny

Havarijní úhyny ryb a jejich hlavní příčiny SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍCH A PORADENSKÝCH CENTER PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ Havarijní úhyny ryb a jejich hlavní příčiny J. Máchová 1), R. Faina 2), Z. Svobodová 1), H. Kroupová 1), O. Valentová 1)

Více

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 1 - Présentation électronique ÚVOD Základní informace: dvoukomorový vodojem 2x 400 m

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012 Rybářství cvičení 2012 Obsádka celkový počet nasazených hospodářských ryb Počet ks na jednotku plochy (ha), na jednotku objemu (m 3 ) Nutnost znalosti biologie daného druhu ryb MONOKULTURNÍ x POLYKULTURNÍ

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více