Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Československé biologické společnosti"

Transkript

1 Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997

2 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., I. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., II. místopředseda, Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. MUDr. Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., člen HV a předseda sekce buněčné biologie, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Karel Beneš, DrSc., člen HV, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr.RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV a předseda brněnské pobočky Ústav histologie a embryologie LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., člen HV, Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, Plzeň Prof. RNDr. Vladimír Srb,DrSc., člen HV, Ústav hygieny LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc., člen HV a předseda košické pobočky Biologický ústav LF UPJŠ, SNP 1, Košice Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., náhradník HV, Biologická fakulta JčU, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc., náhradník HV a předseda hradecké pobočky, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové RNDr. Petr Folk, CSc., revizor účtů HV, Fyziologický ústav PF UK, Viničná 7, Praha Ing. Josef Fulka, CSc., předseda sekce reprodukční biologie, VÚŽV, Praha MUDr. Blahoslav Hejda, předseda ostravské pobočky, K myslivně 2078, Ostrava MUDr. Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Lonkova 465, Pardubice - Polabiny Doc. MUDr. Zdeněk Malý, CSc., předseda Společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii, Porodnická a gynekologická klinika LF MU, FNsP Bohunice, Jihlavská 20, Brno Doc. RNDr. Vladimír Kleinwächter, CSc., předseda biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno RNDr. Antonín Konětopský, CSc. předseda pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185, Brno Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Ing. Kyra Michalová, CSc., předsedkyně cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, U nemocnice 1, Praha RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc., předseda sekce evoluční biologie, Zborovská 10, Praha Ing. Vladimír Skládal, CSc., předseda sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, Praha Doc. MUDr. Karel Smetana, CSc., předseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředí, Laboratoř genetické ekotoxikologie PIAS, U michelského lesa 360, Praha

3 ZPRAVODAJ Československé biologické společnosti 1/1997 BRNO ÚVODNÍ SLOVO Běh času a věda - O. Nečas Obsah: ZPRÁVY Zpráva o činnosti Čs. Biologické společnosti v roce R. Janisch Zpráva ze schůze hlavního výboru Čs. Biologické společnosti v Brně - R. Janisch Cytoskeletální klub - J. Hašek 6 th International Congress on Cell Biology, San Francisco - J. Vítek Aktivity maldých bioógov - I. M. Tomo INFORMACE XIV. Biologické dny, , Praha, předběžný program plenárních referátů VÝROČÍ K šedesátinám prof. RNDr. Karla Lenharta, DrSc. - J. Kunert Prof. Stanislav Rosypal jubilující - J. Doškař NOVÉ PUBLIKACE, RECENZE S. Rosypal: Úvod do molekulrání biologie - M. Hejtmánek L. Kincl, V. Chaloupková, V. Bičík: Biologie testových otázek a odpovědí - M. Hejtmánek Josef Berger: Buněčná a molekulární biologie - F. Weyda ASTRAKTA PRACOVNÍCH SCHŮÍ, KONFERENCÍ A SYMPOZIÍ KALENDÁŘ AKCÍ POZNÁMKY Hra o život - V. Srb Čím je John Innes Center v Norwichi? - S. Rakouský Na návštěvě u protinožců - V. Mornstein 1

4 ÚVODNÍ SLOVO Běh času a věda... nevidíme nic z těchto nepatrných před sebou jdoucích změn, dokud ruka času nezaznamenala prošlé věky... a vidíme toliko, že formy životní jsou rozdílné od těch jaké byly dříve (Ch. Darwin). Když byla založena biologická společnost bylo mně -3 roky, byla založena v Brně asi 150 kilometrů od místa, kde jsem se za 3 roky nato narodil. Takže jsem ze začátku o ní nic nevěděl. O biologii za pár let přece něco. Přes přírodu, prof. Habrovcovou a prof. Kovaříka na gymnáziu, přes knihy Němcovy, Bělehrádkovy a Herčíkovy a zejména přes svůj mikroskop, kterým jsem se kochal již v předjinošském věku. Pak to šlo rychle. Na půdu biologické společnosti jsem vstoupil jako student medicíny, když jsem měl v r na schůzi brněnské pobočky přednášku, která experimentálně vyvracela fantazie V. Jonáše o životě z krystalů. Fyziologická posluchárna byla tehdy plná a bylo tam i několik novinářů, kteří o tom něco napsali v novinách. Ne, že by to stálo za to (nebylo to ani klonování ani AIDS), ale svědčí to o tom, že veřejnost jaksi jinak reagovala na to, co se děje v brněnské vědě (už jsme si odvykli). Po půl století jsem pak akumuloval autentické i zprostředkované informace o vědách biologických. Když všechny tyto informace sečtu a podělím, vidím, že za těch padesát let se něco velice, strašlivě, obludně změnilo. Globálním dojmem, a nic víc než dojmem, je pohyb ve dvou směrech. Prvním dojmem je ohromný nárůst vědy objemem institucí, lidí a zejména objem poznání a současně s tím sice zcela pochopitelná a logická, ale přesto děsivá dezintegrace. Už si často rozumíme jen pomocí pojmů velmi obecných a ještě obecnějších. Kdybych si právě nepřečetl co je to Bcl-2 Bax heterodimer tak bych vůbec nevěděl o čem je řeč (kolik z vás to asi ví, někdo určitě)a přesto je to něco co hlídá, aby buňky mého těla neumíraly v nevhodném okamžiku (toto je již srozumitelné pro každého). Nezdá se, že by tato exploze poznání a jeho dezintegrace se měla zpomalovat, zatím. Kdysi prý byly schůze brněnské pobočky jakýmsi informačním a diskusním fórem celé brněnské vědy a nejen biologické. Dnes, a ani se nelze divit, že když se sejdou specialisté na apoptózu, tak tam jsou jen oni. Toto drobení bude asi ještě dlouho pokračovat. Současně se ale budou z těchto kamínků vytvářet představy obecné, tak obecné že budou pochopitelné i pro gymnazistu (alespoň pro některé). To je jeden dojem čím se liší věda od dob, kdy jsem se narodil. A biologická společnost v tom plachtí jak umí či neumí. Druhý dojem (a zase nic víc než dojem) je poklesající dignita vědy v očích naší veřejnosti. Věda bývala váženější. Nejde vůbec o to, že bankovní úředník si žije lépe než universitní profesor ani o to, že se snižuje respekt vůči vědě a tím i vůči poznání a vzdělanosti ( i když právě toto se může v budoucnosti ukázat jako sebevražedné). Bezprostředně jde patrně o víc. Věda je nejjistější mechanismus jak získávat peníze ( ne pro vědce) a tím i jak získat moc. To v současném uspořádání světa rozhoduje o přežití v konkurenci mezi lidskými subsystémy (nedělejme si iluze, Darwin platí vždy a všude). A nejde asi jen o dojem, že se to u nás tak jaksi neví, alespoň mezi našimi mocnými. Doufejme, že to je jen náhodná fluktuace, jinak se to nám (myslím tím národ český) asi nevyplatí. A biologická společnost jako by nevěděla co s tím, ač to má ve stanovách. 2

5 Biologická společnost žije poslední 1/27 od narození Krista a necelou poslední třetinu od doby kdy Burdach (možná) a Treviranus použili poprvé pojem biologie. O něco méně než tuto třetinu jsem s biologickou společností autenticky prožil. Nevím přesně proč u mne dominují v souvislosti se zamyšlením nad během času právě tyto dojmy, změnilo se pochopitelně mnohem víc. Snad proto, že se právě tyto změny nejvíce dotýkají poslání Biologické společnosti, reflektují její vývoj za 75 let její existence a staví ji před nové formy i obsah v jejím působení. ZPRÁVY O. Nečas Zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti v roce Přínos aktivity společnosti pro rozvoj vědy V uplynulém roce se činnost Čs. biologické společnosti odehrávala především formou již tradičního organizování vědeckých konferencí a symposií a byla zaměřena na popularizaci vědecké práce. Spektrum její činnosti se dále rozšiřuje i do oblastí čistě vědeckého i vědecko-organizačního života. Rozvíjí se např. spolupráce na grantových oponentních řízeních, prakticky a metodicky zaměřené kursy a konzultace, diskuse k obecnějším problémům biologického vzdělávání, spolupráce na tvorbě výukových a kontrolních programů studia biologie. Nejvýznamnější vědeckou akcí v uplynulém roce byla mezinárodní konference CYTOKINEMATICS 96 pořádanou pobočkou v Hradci Králové. Cílem konference byla prezentace výsledků několika vědeckých pracovišť z České republiky společně s výsledky předních pracovišť světových. Symposium se uskutečnilo ve dnech září 1996 v prostorách lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jednacím jazykem byla angličtina. Symposium CYTOKINEMATICS 96 navázalo na tradici mezinárodních konferencí Cytocinema, jež byly věnovány mikrokinematografickému studiu buněk a jejich chování za nejrůznějších experimentálních podmínek. Tato vědecká setkání se pořádala od roku 1969 ve tříletých intervalech na lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Poslední z nich se konalo právě před 10 lety v roce Další důležitou akcí bylo 29. výroční zasedání cytogenetické sekce s mezinárodní účastí, které se konalo v Praze ve dnech 26. a v Praze. Zúčastnilo se více než 80 vědeckých pracovníků, byli pozváni zahraniční hosté ze Skotska a z Rakouska. Na konferenci odeznělo 22 ústních sdělení s bohatou diskusí. Některé akce společnosti, např. v olomoucké pobočce byly využity k organizaci veřejných závěrečných oponentních řízení vnitřních grantů nebo v brněnské pobočce k příležitosti životních jubileí významných osobností společnosti. Mezi prakticky zaměřené akce patřily II. a III. postgraduální kursy ultrasonografie ADVANCED ULTRASOUND v Brně a ULTRASONOGRAFICKÉ FORUM jako součást kongresu MEFA v Brně, pořádané Českou společností pro ultrazvuk v lékařství a v biologii. Významnou akcí sekce byly XIX. Dny lékařské biofyziky konané ve dnech v učebním středisku MU na Cikháji. Účastnilo se 50 vědeckých pracovníků. Pedagogická sekce iniciovala diskusi odborníků v biologickém vzdělávání naší populace. V rámci sekce biologie buňky se uskutečnila oponentura studijního programu a sylabu biologických předmětů přírodovědeckého bakalářského studia. 3

6 2. Vědecká aktivita. Společnost rozvíjela svou aktivitu v uplynulém roce v 6 pobočkách a 9 sekcích. Pobočka v Praze doznala v uplynulém roce volbou korespondenčním způsobem změny ve vedení. Novým předsedou pražské pobočky se stal doc. K. Smetana, místopředsedou prof. A. Romanovský. Nový výbor pražské pobočky přislíbil ve spolupráci s hlavním výborem zorganizovat XIV. Biologické dny, které se budou konat v Praze a jejich náplní bude buněčná biologie. Předběžné oznámení o konání konference bylo oznámeno v 2. čísle Zpravodaje a začátkem února byl rozeslán 1. cirkulář o konání XIV. Biologických dnů s přihláškou k aktivní, či pasivní účasti, nebo k přihlášení posteru. Pobočka v Brně uspořádala 10 schůzí, na kterých bylo předneseno 32 přednášek při průměrné účasti 37 posluchačů. Dvě schůze se konaly u příležitosti životních jubileí prof. MUDr. P. Braveného CSc. a doc. MUDr. A. Zechmeistera, CSc., jedna schůze byla věnována 100. výročí narození prof. MUDr. J. Bělehrádka, prvního přednosty Biologického ústavu LF MU. Dále pobočka spolupracovala s Českou anatomickou společností, Laboratoří genetiky a embryologie ÚŽFG AV ČR a Oddělením buněčné a molekulární biologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Na schůzích pobočky přednášeli tři hosté ze zahraničí. Kladně je třeba hodnotit větší zájem o akce pobočky zejména z řad mladých, vysokoškolských studentů. Pobočka v Olomouci uspořádala 3 přednáškové schůze: přednáška doc. Červinky Apoptóza - programovaná smrt buňky za účasti 42 členů společnosti, dále přednáška doc. Koláře Apoptóza a nádory za účasti 29 osob. a konečně přednáška dr. Vojtěška Metody detekce genové exprese za účasti 15 členů společnosti a asi 150 studentů prvního ročníku LF PU.. Dále byla pobočka spolupořadatelem veřejného závěrečného oponentního řízení vnitřních grantů lékařské fakulty UP z oblasti základního a klinického výzkumu. Ne celodenním semináři s účastí 25 osob bylo obhajováno 17 projektů. Pobočka v Hradci Králové uspořádala mezinárodní konferenci CYTOKINEMATICS - 96 ve dnech na lékařské fakultě v Hradci Králové za účasti 65 vědeckých pracovníků, z toho 19 z ciziny. Dále pobočka uspořádala 6 přednáškových schůzí na kterých bylo předneseno 24 přednášek polytematických a uskutečnila se 2 mimořádná monotématická zasedání. Pobočka v Pardubicích neuspořádala v minulém roce žádnou akci. Pobočka v Ostravě neuspořádala v uplynulém roce žádnou členskou schůzi. Slovenská biologická společnost nevyvíjí již dlouhou dobu žádnou činnost, její aktivita je úplně utlumena. Podle stanov Čs. biologické společnosti všichni registrovaní a platící slovenští členové jsou členy Čs. biologické společnosti se všemi právy a povinnostmi. Dále je pouze na vůli Slovenské biologické společnosti, zda se oživí organizační činnost jejího výboru. Východoslovenská pobočka v Košicích se podílela na organizaci jedné celostátní konference za účasti 36 osob a uspořádala 4 pracovní schůze s přednáškami s průměrnou účastí 25 osob. Cytogenetická sekce uspořádala 29. výroční zasedání cytogenetické sekce s mezinárodní účastí v Praze Zúčastnilo se více než 80 vědeckých pracovníků, byli pozváni zahraniční hosté ze Skotska a z Rakouska. Na konferenci odeznělo 22 ústních sdělení s bohatou diskusí. Sekce byla dále spolupořadatelem Mezinárodní konference PECO o prenatální diagnostice v Praze - Motole Ve spolupráci s firmou ONCOR sekce uspořádala workshop Fluorescenční in situ hybridizace v Brně a Praze za účasti 25 zájemců. 4

7 Společnost mutagenezi zevním prostředím uspořádala v dubnu minulého roku v Brně 19. Pracovní dny za účasti 60 osob. Pedagogická sekce uspořádala celostátní seminář v Praze, zaměřený na výuku biologie na gymnáziích a ekologickou krizi v Krkonoších za účasti 30 osob. Biofyzikální sekce uskutečnila 15 odborných seminářů, na pěti z nich přednášeli zahraniční vědečtí pracovníci. Průměrná účast byla osob. Plánované mezinárodní sympozium bylo přesunuto na říjen Sekce provedla korespondenční volby nového výboru. Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii byla hlavním pořadatelem II. a III. postgraduálního kurzu - sympozia ADVANCED ULTRASOUND v Olomouci a v Praze s počtem přednášek 24 a 27 a účastníků 180 a 160. Významnou akcí sekce byly XIX. Dny lékařské biofyziky konané ve dnech v učebním středisku MU na Cikháji. Účastnilo se 50 vědeckých pracovníků. Většina přednesených sdělení se týkala vědeckého výzkumu a značná pozornost byla věnována též problémům pedagogickým, kde dominovaly problémy výuky výpočetní techniky a informatiky. Sekce také organizovala ULTRASONOGRAFICKÉ FÓRUM - sympozium na téma Nové trendy v barevném dopplerovském zobrazení jako součást kongresu MEFA v Brně Spolupořadatelem byla sekce v organizaci celostátní konference s mezinárodní účastí PRAKTICKÁ ULTRASONOGRAFIE v Olomouci Společnost vydala pro své členy informační leták o činnosti společnosti a o nejbližších konferencích a sympoziích. Sekce pro buněčnou biologii se podílí na přípravě XIV. Biologických dnů. Sekce uspořádala seminář o cytoskeletu ve Vranovské Nové vsi Účastnilo se 62 vědeckých pracovníků, odeznělo 18 přednášek, instalováno bylo 14 posterů. 3. Ediční činnost Jako každoročně se i v minulém roce ediční činnost uskutečňovala formou interních tisků pro vnitřní potřebu společnosti: Byly vydány tyto materiály: 2 čísla Zpravodaje Čs. biologické společnosti, hlavní výbor Materiály z konference CYTOKINEMATICS 96 Sborník abstrakt z XIV. dnů lékařské biofyziky Informační leták pro členy České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii. 4. Výhled na rok 1997 XIV. Biologické dny, , Praha Přednášková odpoledne a večery s aktuální biologickou tématikou obecného i specializovaného zaměření, cca 15 akcí během roku 1997, pobočka v Brně. Přednáškové schůze během roku 1997, spolupráce na pořádání veřejných obhajob grantových projektů na lékařské fakultě v lednu 1997, pobočka v Olomouci. Pravidelné přednáškové schůze ve spolupráci s fyziologickou sekcí Lékařské společnosti J. E. Purkyně, pobočka v Hradci Králové. Pracovní vzpomínková schůze k výročí prof. Drastich, zakladatele a prvního předsedy pobočky v Ostravě, ostravská pobočka. 30. výroční cytogenetické symposium v září 1997, Praha, cytogenetická sekce. Pracovní den, duben 1997, Brno, cytogenetická sekce. 20. Pracovní dny Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, duben 1997, Brno, Společnost pro mutagenezi zevním prostředím. Dva jednodenní semináře ve spolupráci s předmětovou komisí biologie na gymnáziích při MŠMT v jarním a podzimním období, pedagogická sekce. 5

8 III. symposium Radiation biology and its application in space research, říjen 1997, biofyzikální sekce. Sympozium: Kontrastní látky v ultrasonografii, Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Ultrasonografické fórum v rámci mezinárodního veletrhu MEFA, listopad 1997, Brno, Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Seminář o cytoskeletu Vranovská Nová Ves u Znojma, sekce pro buněčnou biologii Příležitostné vědecké schůze - přednášky zahraničních hostů, během roku 1997, sekce pro buněčnou biologii. Kromě toho pobočky i odborné sekce budou pořádat jednotlivé přednášky nebo přednáškové večery, poskytnou příležitost pro prezentaci zahraničních hostů a budou spolupracovat při organizaci vědeckých konferencí středoškolských i vysokoškolských, kde studenti a posluchači těchto škol budou mít příležitost publikovat své výsledky. 5. Organizační a administrativní činnost Hlavní výbor Čs. biologické společnosti se v uplynulém roce sešel jednou a předsednictvo se sešlo několikrát podle aktuální potřeby. S koncem roku 1996 končí i tříleté funkční období hlavního výboru naší společnosti. Na schůzi hlavního výboru byla zvolena volební komise ve složení prof. S. Čech (předseda), doc. M. Gabriel, dr. B. Hejda, doc. V. Kleinwachter, I. Tačová (členové) a pověřena přípravou a uskutečněním voleb nového hlavního výboru korespondenčním způsobem. Prostřednictvím výborů poboček a sekcí byli všichni členové vyzváni k podání návrhů na kandidáty příštího hlavního výboru. Volební komise z došlých návrhů sestavila kandidátní listinu, která byla rozeslána všem členům Čs. biologické společnosti. Na schůzi hlavního výboru oznámí volební komise výsledky korespondenčního hlasování a bude uskutečněna volba předsedy a předsednictva hlavního výboru. Zápis z této schůze bude zaslán Radě vědeckých společností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na jaře minulého roku vypsalo soutěž návrhů na projekty v rámci programu Rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje s cílem poskytnout na projekty v soutěži vybrané 50% plánovaných finančních výdajů. Naše společnost podala do této soutěže 5 návrhů: 1. Zpravodaj Čs. biologické společnosti (30000 Kč) 2. XIV. Biologické dny ( Kč) 3. Prezentace na Evropském cytoskeletálním fóru 1996 ( Kč) 4. Mezinárodní symposium Cytokinematics 96 ( Kč) 5. XIV. Dny lékařské biofyziky 1996 ( Kč) Kromě prvního návrhu na příspěvek pro vydání Zpravodaje byly všechny ostatní projekty zařazeny do programu PREZENTACE a příspěvky na ně byly poukázány. Výrazným způsobem to přispělo ke zvýšení úrovně všech těchto akcí i širší účasti členů společnosti. Po několikaleté stagnaci pražské pobočky nastala výrazná změna. Změnil se výbor pražské pobočky, korespondenční volbou byl zvolen novým předsedou doc. Smetana, místopředsedou doc. Romanovský. Nový výbor pobočky ve spolupráci s hlavním výborem se ujal přípravy XIV. Biologických dnů. Pedagogická sekce rovněž zvolila korespondenčně nového předsedu. Stal se jím prof. Konětopský, místopředsedou prof. Homola. Spolupráce Čs. biologické společnosti se Slovenskou biologickou společností ustala. Na schůzi hlavního výboru byla tato problematika dlouho diskutována. Podle stanov společnosti všichni registrovaní a platící slovenští členové 6

9 jsou členy Čs. biologické společnosti se všemi právy a povinnostmi. Dále je pouze na vůli Slovenské biologické společnosti, zda se oživí činnost jejího výboru. Zpravodaj Čs. biologické společnosti byl v uplynulém roce obohacen o několik rubrik (odborné články, zprávy z vědeckých akcí, nové publikace, recenze). Rozšířila se i redakční rada. Předsedou redakční rady je prof. R. Janisch, technickým redaktorem doc. V. Mornstein, členy jsou doc. J. Berger, doc. M. Červinka, prof. M. Hejtmánek, doc. J. Reischig, dr. I. Slaninová, prof. V. Srb. 6. Statistické údaje a závěr V Čs. biologické společnosti pracuje 6 poboček v České republice, kde jsou členové zastoupeni takto: pobočka v Praze 631 členů, pobočka v Brně 640 členů, pobočka v Olomouci 84 členů, pobočka v Hradci Králové 86 členů, pobočka v Ostravě 41 členů, pobočka v Pardubicích 24 členů. Celkem je v Čs. biologické společnosti registrováno 1506 členů. Při hlavním výboru Čs. biologické společnosti je ustaveno 9 odborných sekcí: sekce cyto-genetická 150 členů, sekce evoluční biologie 50 členů, Společnost pro mutagenezi zevním prostředím 115 členů, sekce pedagogická 57 členů, sekce pro biologii nízkých teplot 120 členů, Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii 144 členů, sekce reprodukční biologie 56, sekce buněčné biologie 201, sekce biofyzikální 123. V Čs. biologické společnosti bylo uspořádáno v roce akcí s účastí 1809 vědeckých pracovníků. R. Janisch Stručná zpráva ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané v Brně. 1. Výsledky voleb a volba předsednictva hlavního výboru pro období Volební komise, která se sešla konstatovala, že podle stanov nadpoloviční většinou byli za členy hlavního výboru Čs. biologické společnosti pro funkční období zvoleni prof. Janisch (186 hlasů), prof. Nečas (181), prof. Hejtmánek (159), prof. Srb (146), prof. Svoboda (141), prof. Čiampor (136), doc. Červinka (135), prof. Čech (131), doc. Reischig (128), prof. Beneš (122), prof. Kalina (114). Náhradníky hlavního výboru rovněž nadpoloviční většinou byli zvoleni doc. Berger (111) a prof. Půža (109). Při volbě předsednictva v úvodu této schůze HOV byli pak zvoleni: předsedou hlavního výboru prof. Nečas, I. místopředsedou prof. Hejtmánek, II. místopředsedou doc. Čiampor, vědeckým tajemníkem prof. Janisch a hospodářem doc. Červinka. 2. Stav příprav XIV. Biologických dnů K dnešnímu dni se přihlásilo 95 účastníků. Připraven je již II. cirkulář s programem. Aby Biologické dny byly finančně zabezpečeny, je nutné počítat s účastí 100 vědeckých pracovníků. Organizaci Biologických dnů a ubytování účastníků zajišťuje pražská agentura. 3. Vazba Čs. biologické společnosti na Slovenskou biologickou společnost. Čs. biologická společnost zůstává stále podle stanov schválených Ministerstvem vnitra ČR Československou biologickou společností. V členské základně Čs. biologické společnosti je registrováno 341 slovenských pracovníků, z toho pouze 6 zaplatilo členské příspěvky v roce Podle stanov Čs. biologické společnosti všichni registrovaní a platící členové jsou členy Čs. biologické 7

10 společnosti se všemi právy a povinnostmi. Doc. Čiampor informoval, že situace ve Slovenské biologické společnosti po smrti jejího předsedy prof. Bóznera je kritická. Společnost nevyvíjí vůbec žádnou činnost, platební morálka je již po tři roky nulová, není dostupná žádná dokumentace. Po široké rozpravě k této složité problematice byl přijat závěr, obsahující dvě možnosti. Bude-li revitalizována Slovenská biologická společnost, bude fungovat jako samostatná společnost a bude spolupracovat s Čs. biologickou společností. Druhou možností je zaregistrování Čs. biologické společnosti také na Slovensku podle příkladu Čs. společnosti mikrobiologické. Pro budoucí dobrou spolupráci mluví i fakt zvolení dvou slovenských pracovníků anonymní korespondenční cestou do hlavního výboru Čs. biologické společnosti. 4. Podpora zřízení banky brephoplastických tkání a buněk. Prof. Klen požádal hlavní výbor o podporu projektu zřízení banky embryonálních buněk a tkání z potracených embryí. Seznámil hlavní výbor se zákonným podkladem pro zřízení takovéto banky, které by mohly poskytovat materiál pro výzkum i léčení. Zájem o služby této banky je značný a perspektivy klinického využití embryonálních tkání v praxi jsou slibné. Po široké diskusi doc. Červinka, doc. Smetana zpracovali doporučující kladné vyjádření hlavního výboru ke zřízení banky i k etické stránce projektu. 5. Projekty PREZENTACE Prof. Nečas sdělil, že i na rok 1997 Ministerstvo školství ČR vypsalo soutěž návrhů na projekty v rámci programu Rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje. Naše společnost podala 2 návrhy: Aktivní účast na kongresu GLYCO - XIV. Tento projekt MŠMT zamítlo. XIV. Biologické dny ( Kč). Do poloviny března MŠMT sdělí, zda požadovaná částka bude poskytnuta. 6. Dotace pro rok 1997 Prof. Nečas informoval, že Čs. biologická společnost požadovala pro rok 1997 finanční dotaci pro svou činnost Kč, dotace byla zkrácena a Čs. biologická společnost obdrží dotaci ve výši Kč. 7. Jubilanti v roce 1997 Byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti životních jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem čestného uznání, pamětní medailí, nebo čestným členstvím. Čestné členství bylo navrženo prof. Romanovskému, pamětní medaile doc. Vackovi, diplom čestného uznání dr. Goetzovi, prof. Lenhartovi a dr. Štokrové, všem ostatním bude zaslán blahopřejný dopis. Závěrem popřál prof. Nečas k životnímu jubileu vědeckému tajemníkovi prof. Janischovi, který v těchto dnech oslavil 60 let. 8. Noví členové společnosti Do Čs. Biologické společnosti byli přijati tito noví členové: RNDr. Mária Mikulášová, CSc.,Bratislava, RNDr. Miroslava Urbančíková, CSc., Bratislava, Ing. Jiří Zámečník, CSc., Praha, BC.MS. Alois Bilavčík, Praha, Ing. Jan Topinka, CSc., Praha, RNDr. Blanka Binková, CSc., Praha, Ing. Pavel Rous, Brno. 9. Různé Rozšířila se redakční rada Zpravodaje. Předsedou redakční rady je prof. Janisch, technický redaktor je doc. Mornstein, členy jsou doc. Berger, doc. Červinka, prof. Hejtmánek, doc. Reischig, dr. Slaninová, prof. Srb. Hlavní výbor souhlasil s návrhem zaslaným doc. Bergerem publikovat ve Zpravodaji abstrakta odborných sdělení z vybraných akcí společnosti. 8

11 Hlavní výbor schválil návrh doc. Červinky pořídit pro Čs. biologickou společnost samostatnou stránku v Internetu. R. Janisch Cytoskeletální klub Ve dnech března 1997 jsme ve spolupráci se Sekcí biologie buňky Čs.společnosti biologické uspořádali v hotelu Club ve Vranovské Vsi u Znojma setkání pracovníků zabývajících se studiem cytoskeletu eukaryotických buněk. Téma poskytlo dostatečně široký prostor k diskusi o společných principech vnitřní organizace buněk od kvasinek až po člověka. Semináře se zúčastnilo téměř 60 pracovníků z různých laboratoří universitních, lékařských či akademických pracovišť ČR a též hosté ze Slovenska. Díky sponzorování firmami Sigma-Aldrich, Olympus C&S, BioConsult, EXBIO, BioVendor, Schoeller Pharma byly vytvořeny velmi příznivé podmínky k vzájemné výměně zkušeností. Odbornou náplní semináře byla jedna přehledná a 15 specializovaných přednášek. Nedílnou součástí seminaře byla též diskuse u 14 nástěnkových sdělení. V úvodním referátu Dr. Cvrčková (PřF UK, Praha) seznámila přítomné se současným pohledem na principy morfogeneze, a to především s ohledem na úlohu malých GTPáz v morfogenezi kvasinek. Její příspěvek vyvolal zajímavou diskusi o funkčním vztahu buněčných struktur. Kromě jiných referátů též velmi zaujal i příspěvek Dr.Nováka (SAV, Bratislava) o významu studia cytoskeletálních struktur k pochopení patogeneze při Alzheimerově nemoci. V průběhu semináře se rovněž konalo i zasedání výboru Sekce biologie buňky Čs.biologické, jehož účastníci se vzhledem k evropské integraci shodli nezbytnosti přejmenovat Sekci na Českou společnost pro buněčnou biologii (Czech Society for Cell Biology). Dle úsudků zúčastněných pracovníků lze považovat uskutečněné setkání (zřejmě 6.) Cytoskeletálního klubu ČR za úspěšné. Lze si jenom přát, aby příští setkání plánované na rok 1998 opět ve Vranovské Vsi (organizací byl pověřen Dr. J.Paleček, PřF UK, Praha) bylo stejně tak vydařené. Jiří Hašek Mikrobiologický ústav AVČR 6th International Congress on Cell Biology, San francisco, prosince 1996 Mezinárodní kongres buněčné biologie bývá každé čtyři roky. Tentokráte se konal, zároveň s 36. výročním zasedáním americké společnosti pro buněčnou biologii, v kalifornském San Franciscu, v Moscone Convention Center. Odborný program probíhal jednak formou plenárních sympozií (Regulation and cell division genomic stability, Cytoskeleton disease, Chromatin structure gene expression, Phosporylation dephosphorylation in regulatory pathways Adhesion signalling. Vesicular traffic organelle assembly, Protein glycosylation in sorting trafficking. Master genes early development, Regulation of cell death), ve kterých byly předneseny souhrnné přednášky významnými odborníky v jednotlivých oblastech, dále formou souběžných symposií (celkem 24) s kratšími příspěvky a samozřejmě každý den probíhala diskuse u plakátových sdělení. Byla to nezvykle obrovská akce, s účastníky z celého svět. Celkem bylo publikováno 3891 souhrnů přednášek a posterů od téměř autorů. Souhrny byly publikovány ve speciálním čísle Molecular biology of the Cell (vol. 7, supllement, December 1996, 785 stran). 9

12 Američtí organizátoři zvládli kongres s tradiční americkou perfektností, téměř bez jediné chybičky. Během kongresu bylo možné navštívit stánky více než 350 firem z celého světa. Bylo by obtížné se vyjadřovat k odbornému obsahu tak rozsáhlé akce. Spíše bych chtěl zdůraznit jednu věc. Vzpomínám, že po skončení předešlého kongresu v Madridu v r. 1992, který byl mimochodem menšího rozsahu) se diskutovalo o smyslu takových velkých kongresů. Mnozí z účastníků měli tenkrát pocit, že v dnešní době je snad lépe pořádat menší a více specializované akce než zasedání takového rozsahu. Dnes, po kongresu v San Franciscu, již tyto pochybnosti nemám. Smysl velkých kongresů vidím jednak v tom, že lze na nich načerpat informace o současné situaci v oblastech, ve kterých přímo nepracuji, jednak se ukázalo, že na tak velkých zasedáních se sejde dostatek pracovníků i dosti specializovaných oblastí výzkumu. Příkladem budiž má vlastní specializace - gap junctionologie. Výzkumem mezibuněčných komunikací přes gap junctions se ve světě nezabývá příliš mnoho pracovníků. Přesto na kongresu v San Franciscu se sešlo tolik specialistů v této oblasti, že ji bylo věnováno samostatné symposium a v plakátových sekcích navíc 56 sdělení. Takže, skutečně i specialisté si přišli na tomto kongresu na své. Jinak, jak je obvyklé v buněčné biologii devadesátých let, většina přednášek se více či méně týkala problematiky biologické signalizace. Z kuriozit by snad bylo zajímavé upozornit na přednášku W.H. Gehringa z University v Basileji, který studoval gen kontrolující morfogenezi oka. Zjistil, že dotyčný gen je velmi konzervativní a lze jej nalézt nejen u obratlovců, ale i u červů, hlavonožců či hmyzu. Výsledky svědčí o to, že vývoj složeného hmyzího oka neproběhl nezávisle na komorovém oku obratlovců, jak se dosud předpokládalo. Autor prokázal, že tento myší gen je možné převést na drsofilu, kde je normálně čten a exprimován. Dokonce v sérii šílených experimentů, jak sám autor nazval, se mu podařilo získat imaga drozofily, která měla na každé ze svých nohou, genovou manipulací přenesené, arteficiální oko. O funkčnosti těchto artificiálních očí neměl autor dosud informace, nicméně předpokládal, že přinejmenším dokáží rozeznat světlo a tmu. Přednáška vzbudila, pochopitelně velkou a pozornost a vedla k zamyšlení kam až lze s vývojem genových manipulací dospět. Samozřejmě, kongres přinesl mnoho dalších zajímavých a nových poznatků a nepochybuji o tom, že naprostá většina účastníků opouštěla San Francisco s uspokojením, jak s organizací, tak i s vědeckou náplní gigantického zasedání. I když kouzelné San Francisco působilo během kongresu poněkud uplakaným dojmem, přesto tvořilo, jako jedno z nejkrásnějších měst amerického kontinentu, 6. mezinárodnímu kongresu buněčné biologie nádhernou kulisu. J. Vítek 10

13 Aktivity mladých biológov Úlohou vedeckých spoločností je podnecovat aktivity najma mladých nádejných odborníkov, ktorí preberú štafetu po generácii, ktorá dala základy modernej slovenskej vedy. I napriek nepríznivej finančnej situácii, ktorá dolieha aj na možnosti rozvoja vedy je snahou naďalej rozvíjat spoluprácu a propagovat výsledky dosiahnuté v biomedicínskych odboroch aj na pode vedeckých spoločností. Vedení touto myšlienkou Slovenská biologická spoločnost SAV spolu s Ústavom lekárskej biologie lekárskej fakulty U,, Parazitologickou spoločnost ou a Virologickým ústavom SAV v Bratislave zorganizovali už tradičný Vršanského deň mladých biológov. Pracovný seminár sa uskutočnil na pode Slovenskej biologickej spoločnosti SAV dňa 10. decembra 1996 za účasti mladých ambicióznych vedeckých pracovníkov, ktorí tu zastupovali viaceré biomedicínske odvetvia. Zaujímavvé a odborne fundované odborné príspevky sa zaoberali aktuálnymi problémami z hraničných odborov. Boli prezentované výsledky z oblasti výzkumu príčin a možnosti liečby onkologických ochorení, ktoré dosiahli vo Virologickom ústave SAV. Dva príspevky zastúpcov z Lekárskej fakulty UK v Bratislave boli venované aktuálnym problémom pri využití mederných molekuklárne - biologických a cytologických metodík v prenatálnej medicíne. Prezentovali dielčie výsledky zo širšie koncipovaného výskumného zámeru, ktorý sa sústreďuje na otázky štúdia a výskumu spontánnych abortov. S podnetnym príspevkom vystúpila absolventka Prírodoveckej fakulty v ktorom sa zaoberala aktuálnymi otázkami z klinickej parazitológie, išlo o problematiku prenosu leischmániozou. Reprezentantka z Farmakologickej fakulty predniesla referát venovaný farmakologickému ovplyvneniu niektorých tkaniv, najma myokardu. Nadvizané osobné kontakty sú dobrým predpokladom ďalšej odbornej spolupráce zástupcov biomedicínskych vedných disciplín. Seminárom, ktorý organizujeme každoročne sme si pripomenuli, a najma mladých adeptov vedy predstavili významnú osobnost československej všeobecnej a lekárskej biológie. Profesor Vladimír Vršanský bol v sedemdesiatich rokov jedným z prvých priekopníkov modernej a lekárskej genetiky, ešte v období, keď moderné vedecké trendy prichádzali z popredých vedeckých centier z vyspelých západných krajín, USA a Japonska sa len t ažko udomácňovali v Československu. Za desaťročia posobenia profesor Vršanský ako vysokoškolský pedagóg na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vychoval stovky lekárov a desiatky vedeckých pracovníkov, ktorí s vďakou dodnes na neho spomínajú. Treba pripomenúť jeho činnost a aktivity ako predsedu Československej biologickej spoločnosti SAV. Aj dnes nám prichodí stavat na týchto základoch, vychádzajúc z tradičných a trvalých odborných a osobných kontaktov biológov v Československu. Sme presvedčenní o tom, že aj napriek zmenenej politickej situáciem aj po utvorení samostatných republík ostává prirodzené púto, ktoré nás viaže. Preto sú predpoklady i naďalej úspešně prehlbovat vzájomné kontakty v prospech rozvoja biolofických odborov nehľdiac na hranice, ktoré nas teraz delia. Snahou novovytvoreného výboru Slovenskej biologickej spoločnosti SAV ako súčasti Československej biologickej spoločnosti bude aktive podnecovať tvorivý vedecký rozvoj všetkých, ktorým leží na srdci pokrok vo vedeckých objavoch. Budeme aj naďalej podporovať a koordinovať spoluprácu popredných odborníkov na pode Československej biologickej spoločnosti a vzájomne si vymieňať skúsenosti a poznatky z vedeckých akvít širokej vedeckej pospolotosti. Nevyhnutnou podminekjou pozitívneho rozvoja naších vedeckých akvitít je prehľbenie medzinárodnej spolupráce, čo prispeje k obohateniu novými poznatkami, ktoré dosiahli špičkové medzinárodne uznávané pracoviskaá. 11

14 Sme presvedčení o tom, že našu vzájomnú spoluprácu možeme založiť na historických základoch a skúsenostiach, ktoré nám pripomínajú bratskú spoluprácu. Táto je založená na okrem osobnýých a odborných kontaktoch na vzájomnej dovere. Tieto skúsenosti nás presviedčajú o tom, že prispejeme k celkovej propagácii výsledkov vedeckého rozvoja biomedicínskych disciplín na pode našich vedeckých spoločností. Najbližšie obdobie ukáže či naše, predsevzatia sme skutočne schopní úspešně splniť. I.M. Tomo INFORMACE XIV. Biologické dny, , Praha, předběžný program plenárních referátů Babákova přednáška- V. Hořeší: Povrchové receptory leukocytů: struktura, funkce, kooperace V. Vonka: Onkogenní papiloma viry P. Hozák: Dynamika jádra J. Jonák: Signalizační G bílkoviny J. Motlík: Molekulární genetika a fyziologie reprodukce F. Cvrčková: Morfogeneze buňky J. Chaloupka: Programovaná smrt buňky M. Elleder: Některé aktuální otázky patologie buňky K. Smetana, ml: Tkáňové inženýrství M. Grim: Vývojové mechanismy tvorby cév VÝROČÍ K šedesátinám prof.rndr. Karla Lenharta, DrSc. Jak se čas řítí k osudové hranici tisíciletí, kulaté výročí se nevyhnulo ani našemu příteli a spolupracovníku prof. Karlu Lenhartovi (nar ), přednostovi ústavu biologie lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ačkoli jsme se za studií biologie a chemie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně pohybovali po stejných drahách, patřili jsme do různých ročníků a tak jsem Karla Lenharta poznal blíže teprve v r Tehdy jsem opouštěl své místo asistenta na katedře biologie lékařské fakulty UP v Olomouci, abych dva roky sloužil lidu a on nastupoval na toto místo jako náhradník. Příznivou shodou těchto okolností jsme pak zůstali na katedře biologie oba, abychom zde i po 36 letech byli živým inventářem. Dr. Lenhart zprvu působil jako vysokoškolský učitel, v době normalizační však byl přeřazen mezi vědecké pracovníky. Zde plně rozvinul své vědecké sklony a 12

15 schopnosti, publikoval řadu prioritních prací o genetice dermatofytů a stal se uznávaným odborníkem v oboru lékařské embryologie. Jeho široký zájem o obecnou genetiku jej později přivedl k práci v oblasti imunogenetiky, především v populační genetice HLA antigenů člověka. I zde uplatnil svou píli, rozhled a mimořádné schopnosti aplikace matematických metod v biologii. Nový vítr polistopadového období otevřel Dr. Lenhartovi cestu k návratu do funkce vysokoškolského učitele, docenta a později profesora obecné biologie. Mohl tak rozvinout i své schopnosti přednašeče s darem přesného a jasného vyjadřování. Tyto schopnosti spolu s pověstí náročného a nestranného examinátora mu zjednaly přirozenou autoritu u studentů. Jako nástupce prof.dr. M. Hejtmánka, DrSc., se stal v roce 1991 přednostou ústavu biologie LF UP. V období obnovené demokracie věnoval hodně času také rozvoji vysoké školy jako místopředseda akademického senátu LF UP a nyní se potýká s hospodářskými problémy jako vedoucí ekonomické komise akademického senátu Univerzity Palackého. Ve funkci předsedy olomoucké pobočky Čs. biologické společnosti se stále snaží o oživení spolkového života, jemuž dnešní doba málo přeje. Pro ty, kteří ho blíže znají, je Karel Lenhart osobností nejen pro své odborné kvality, ale především pro své hodnoty lidské. Vždy přátelský, chápající a ochotný pomoci, ale také zásadový a čestný ve všech poryvech času, dovede se typickým hurónským smíchem vysmát absurdnostem všedního života. Pochází ze známé olomoucké kumštýřské rodiny a zdědil smysl pro hudební a výtvarné umění, které mu poskytuje potěšení i oporu. Životní jubileum ho zastihuje v plné práci uprostřed plánů pro oblast vědy, pedagogické činnosti i rozvoje vysoké školy. Milý Karle, přejeme Ti ze srdce do dalších let hodně zdraví a elánu i stálou radost z práce, umění a života vůbec. Jiří Kunert Prof. Stanislav Rosypal jubilující V červnu letošního roku oslaví své 70. narozeniny profesor mikrobiologie a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc., dlouholetý člen hlavního výboru Čs. biologické společnosti. Prof. Rosypal se narodil 12. června 1927 ve Štúrovu, své mládí prožil na Moravském Slovácku, kde také ve Strážnici v roce 1947 maturoval. Vysokoškolská studia na Přírodovědecké fakultě v Brně ukončil v r. 1951, kde poté nastoupil jako asistent na katedře mikrobiologie. Jeho první vědecké práce byly zaměřeny na studium antibiotik vyšších rostlin, později se věnuje fyziologii mikroorganismů, ale již ve druhé polovině padesátých let začíná plně převládat jeho zájem o genetiku a molekulární biologii. V oblasti výzkumu se centrem jeho zájmu staly grampozitivní koky. Původní práce, publikované v zahraničních časopisech, v nichž originálním způsobem spojil numerickou metodu klasifikace baktérií čeledi Micrococcaceae s jejich molekulárně biologickou analýzou přispěly k moderní klasifikaci baktérií a jsou mezinárodně uznávány. V dalších letech se věnoval zejména studiu genetického základu rezistence stafylokoků k antibiotikům a transdukci plazmidů, kde dosáhl řady významných výsledků. V posledních letech se svými spolupracovníky intenzívně zabývá analýzou struktury genomu stafylokoků a jejich virů a aplikací získaných výsledků při identifikaci a v diagnostice patogenních stafylokoků. Ze současných projektů jsou dva řešeny v úzké spolupráci s renomovanými zahraničními pracovišti, z nichž jeden má podobu společného grantového projektu dotovaného ze zahraničí. Druhou, neméně úspěšnou oblastí jubilantova působení je činnost pedagogická. Vedle přednášek z oboru mikrobiologie zavádí od roku 1958 též 13

16 přednášky z molekulární biologie, které se později stávají hlavní náplní jeho pedagogické činnosti. Na tomto místě je třeba připomenout, že prof. Rosypal je nejen zakladatelem studijního oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě v Brně, ale i to, že se významnou měrou podílel rovněž na výukové koncepci tohoto oboru v celostátním měřítku. Jeho bohatou pedagogickou činnost nejlépe dokládá 25 dosud vydaných titulů učebních textů, ve kterých je prof. Rosypal prvním nebo jediným autorem. Vedle skript a učebnic, z nichž řada patří k základní studijní literatuře oborů mikrobiologie, genetiky a molekulární biologie na našich vysokých školách, byly širší veřejností uvítány i tituly s obecnější biologickou tématikou. Značný ohlas nalezlo zejména první a druhé vydání Přehledu biologie, jejímž je prof. Rosypal hlavním autorem a editorem, a jeho učebnice Bakteriologie a virologie určená pro gymnázia. Prof. Rosypal se velmi aktivně podílel také na činnosti celé řady vědeckých společností, zejména pak Genetické společnosti Gregora Mendela (dříve Genetické sekce Čs. biologické společnosti), jejímž byl až do letošního roku předsedou. Velký kus práce vykonal rovněž jako předseda nebo člen komisí pro obhajoby, redakčních a vědeckých rad a grantové agentury ČR. Uznáním jeho vědecké a pedagogické práce je řada vysokých ocenění a medailí. Je obdivuhodné, že vedle odborných a veřejných aktivit dokázal prof. Rosypal vyšetřit i čas pro své zájmy. Jeho znalosti cizích jazyků, historie i filozofie jej činí moudrým a příjemným společníkem při oddychových posezeních, z nichž si lze vždy odnést něco nového, inspirujícího a poučného. Svého jubilea se prof. Rosypal dožívá v dobrém zdraví a duševní svěžesti. Na odpočinek nepomýšlí a jako vždy pln záviděníhodné energie a chuti pouští se do další tvůrčí práce. Víme, že jeho životní pouť mikrobiologií a molekulární biologií ještě zdaleka nekončí. Přejeme mu, aby na cestě, kterou si tak šťastně zvolil, kráčel ještě dlouho - ke své radosti a našemu užitku. Jiří Doškař NOVÉ PUBLIKACE, RECENZE S. Rosypal: Úvod do molekulární biologie Brno 1997, 2. rozšířené vydání, díl I, s. 270, cena 180 Kč. První díl pojednává o informačních makromolekulách, o struktuře, replikaci a expresi prokaryotického genomu a o replikaci a expresi genomu virového. Druhý díl je věnován struktuře, replikaci a expresi eukaryotického genomu, dále expresi virového genomu v eukaryotické buňce. Třetí díl obsahuje kapitoly o mutacích, rekombinaci, o vzniku života, molekulárních mechanismech evoluce a o základních metodách molekulární biologie. Dílo doplňují rejstřík česko-anglický a anglický. Zatím vyšel díl I. Jak jsme z Rosypalových učebnic již zvyklí, i tato učebnice je didakticky příkladná, orientovaná na základy molekulární genetiky s přihlédnutím k novým poznatkům a se zdůrazněním obecných souvislostí probírané látky. Lze ji doporučit jako výtečnou příručku studentům a všem, kdo se chtějí rychle a spolehlivě orientovat v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. M. Hejtmánek L. Kincl, V. Chalupová, V. Bičík: Biologie testových otázek a odpovědí 222 stran, vyd. Rubico Olomouc,

17 Kniha má tyto části: vznik a vývoj planety Země, botanika, zoologie, biologie člověka, genetika, obecná ekologie a ochrana přírody. Obsahuje testové otázky čtyř typů: s vícenásobnou volbou, doplňovací, přiřazovací a s dvoučlennou volbou. Autoři vzali za základ dnes užívané učebnice biologie na školách gymnazijního typu uplatňující se jako studijní literatura např. při přípravě studentů k maturitě. Příručku uvítají vyučující biologie na středních školách jako zdroj otázek vhodných pro sestavení kontrolních testů z jednotlivých celků učiva. Studentům maturitních ročníků usnadní přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy biologického zaměření včetně lékařských fakult. M. Hejtmánek Josef Berger: BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. Učebnice pro gymnázia a střední odborné školy.tobiáš, Havlíčkův Brod, vydání 1., 1996, 167 stran, cena 79 Kč. Hned v úvodu této recenze se musím přiznat, že jsem otevíral recenzovanou učebnici s určitými rozpaky. Buněčná a molekulární biologie jsou dnes nejdynamičtější oblasti biologie (jak sám autor, zkušený popularizátor vědy, v úvodu předesílá). Tak prudký rozvoj určitého oboru ve velmi krátkém časovém rozmezí a tak velké prostředky, které byly věnovány právě na tuto oblast, nemají v historii vědy prakticky obdoby. Výsledkem práce jednotlivců a hlavně týmů vědců je nesmírné množství nových a mnohdy revolučních poznatků publikovaných v řadě renomovaných vědeckých časopisů i monografií. Rovněž zahraniční učebnice buněčné a molekulární biologie reflektují tyto nové poznatky na mnoha stranách doplněny o desítky grafů, schémat a fotografií. Vedle nich mi připadala učebnice docenta Bergera se svými 167 stranami formátu A5 více než útlá. Po jejím pozorném přečtení jsem ale dospěl k jednoznačnému závěru: docentu Bergerovi se podařilo na této malé ploše dostat do učebnice vše, co je pro tento obor esenciální. Velmi úsporný a přitom naprosto srozumitelný styl jsou velkou výhodou pro studenty. Knížka má jen pět hlavních kapitol(život na buněčné a molekulární úrovni, nebuněčné a buněčné organizmy, funkční anatomie eukaryotických buněk, mnohobuněčnost a poruchy buněčných funkcí), ty však dobře postihují hlavní oblasti oboru. V učebnici najdeme i při zmíněném stručném stylu ty nejnovější poznatky (řekněme hity buněčné a molekulární biologie) jako třeba údaje o homeoboxových genech, apoptóze a podobně. Autor používá důsledně českou podobu odborných termínů (z nichž některé si sám vytvořil). To je jistě klad, který nebývá v našich zeměpisných šířkách obvyklý. Možná, že by v některých případech kvůli jednoznačnému výkladu bylo dobré dát do závorky termín anglický (například u jednotlivých mezibuněčných spojů a podobně). Učebnice je vhodně doplněna obrazovým materiálem, většinou jednoduchými kresbami a schématy. Možná, že by na několika místech neškodil snímek z elektronového mikroskopu, který obvykle nese velkou míru informace (například u obrázků buňky rostlinné a živočišné) a jaksi do této oblasti "patří". Užitečné jsou také návody k samostatné práci a úkoly pro studenty (velmi vhodně barevně odlišené od vlastního učebního textu). Doporučená rozšiřující literatura v závěru učebnice je velmi dobře vybrána a ačkoliv obsahuje jen české časopisecké zdroje a monografie, pokrývá obor dostatečně (až zde jsem si v plné míře uvědomil, kolik užitečných obecně biologických informací bylo u nás publikováno třeba jen v časopise Vesmír). Na tomto místě už jen stručný závěr: učebnici velmi doporučuji nejen studentům k vlastnímu studiu, ale i jako příklad pro další autory moderních českých učebnic, a to nejen z biologických oborů. F. Weyda 15

18 ABSTRAKTA PRACOVNÍCH SCHŮZÍ, KONFERENCÍ A SYMPOZIÍ III. Trendy ve výuce biologie ( , České Budějovice) Zaměření třetích Trendů s podtitulem Biologie živočichů, jejichž pořadatelství opět zajistila Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR, Parazitologickým ústavem AV ČR, Pedagogickou fakultou JU a pedagogickou sekcí Československé biologické společnosti, bylo volně motivováno především náměty, které byly obsaženy v četných diskusních příspěvcích Trendů předchozích. Jde o otázky optimalizace výuky biologie živočichů z hlediska formy, rozsahu látky i zařazování nových a současně vyřazovaní jiných poznatků, o otázky kompatibility se studiem v zemích, s nimiž se Česká republika hodlá v nejbližší době integrovat. Pozvání k účasti na akci přijali středoškolští učitelé biologie ze všech českých a moravských krajů. Sami přednášející si obvykle u účastníků cení otevřených ale přátelských a věcných diskusí, která tato setkání doprovázejí. Souhrny přednášek, které byly vypracovány jako úvod k diskusím, uvádíme níže. Josef Berger, vedoucí semináře. Strukturace a výběr stěžejního středoškolského učiva biologie živočichů. Miroslav Papáček (děkan PaedF JU). Současnost výuky na ZŠ i SŠ je charakteristická velkou dynamikou vývoje koncepcí a výukových přístupů. Tato dynamika se odráží mimo jiné i v realitě souběžného užívání několika různě strukturovaných i obsažných učebnic. Některé z nich odrážejí obsah osnov i standardů učiva pouze částečně a jejich užívání znesnadňuje žákům prostupnost formálně rovnocenných škol. Rozmanitá strukturace učiva má sice z tohoto hlediska komplikující dopad, ale není zásadním problémem. Primární otázkou je výběr základního učiva (v rámci respektování jednotících osnov a standardů). Příspěvek se snaží na několika příkladech učiva biologie živočichů ilustrovat problém a ukázat cesty jeho řešení. K problematice návaznosti vědomostí maturantů a vstupních požadavků vysokoškolského studia biologie živočichů. Josef Matěna (PaedF a HbÚ AV ČR). Pro studium biologických oborů na vysokých školách je důležité, aby absolventi středních škol měli přiměřeně široký přehled o celé biologii. Předčasná specializace bez odpovídajících obecných základů je velmi nežádoucím jevem, protože v další práci brání postižení důležitých souvislostí. Důraz by měl být kladen na zvládnutí základních poznatků na všech úrovních organizace života od molekulární po ekosystémovou. Nelze opomíjet praktickou znalost přírodnin Z jakých zkušenosti jsme vycházeli při zakládání naší fakulty. Pavel Blažka (děkan BF JU). Trochu autobiografie, mé i mých vrstevníků, jak to vypadalo na přírodovědecké fakultě UK po únoru 1948 a jakou fakultu jsme si představovali. Nepřidušení karasi v Kielu a prvá cesta za oponu v r už z ČSAV a 11 navštívených amerických a kanadských univerzit. Jak se nestraníci nespolupracující s STB občas dostali ven. Systém studia, studentský život a hlavně vztah profesorů a studentů. Zmínka o dalších pobytech - s doktorandy Commonwealthu v Ugandě a wisiting professorship na dvou kanadských univerzitách. Co jsme si z toho vybrali a co ne. Působí na nás hmyzí hormony? František Sehnal (ředitel EntÚ AV ČR, BF 16

19 JU). Hormony živočichů patří do několika málo skupin organických molekul. Většinou se jedná o peptidy a bílkoviny, nebo látky odvozené od aromatických aminokyselin, isoprenu a kyseliny arachidonové. Tyto typy látek byly zřejmě využívány jako signály od samého počátku živočišné evoluce a mnohé, např. adrenalin, serotonin, některé prostaglandiny a malé peptidy, se strukturálně nezměnily, vyskytují se u všech recentních živočišných kmenů. Většina signálních látek se během evoluce jednotlivých skupin živočichů strukturálně pozměnila. U hmyzu je známo více než sto peptidických hormonů, povětšinou ze strukturálních rodin, které u obratlovců nejsou známé. Část peptidických hormonů je však podobná obratlovčím. Mezikmenová funkční zastupitelnost hormonů byla v některých případech vyvrácena (nap.insulin obratlovců a bombyxin hmyzu), v jiných je předmětem současného výzkumu. U isoprenoidních hormonů došlo mezi proto- a deuterostomii ke značné divergenci, která vzájemnou zastupitelnost vylučuje. U členovců a asi dalších bezobratlých jsou pro svlékání, ale často i celkovou stimulaci vývoje a rozmnožování nepostradatelné ekdysteroidy. Ty se od steroidních hormonů obratlovců liší mj. tím, že mají uchován dlouhý postranní řetězec a že jsou vysoce hydroxylované. Unikátními hormony hmyzu jsou seskviterpenoidní juvenilní hormony, které řídí proměnu larev v dospělce, rozmnožování a další funkce. Obdobné látky se vyskytují i u korýšů. Ekdysteroidy ani juvenilní hormony na obratlovce nepůsobí, což umožňuje využití syntetických látek s účinkem hmyzích hormonů pro management hmyzu - v boji se škůdci nebo ve snaze o zvýšení produkce hedvábí. Co lze předpovědět z krve potkanů? Josef Berger (BF JU, EntÚ AV ČR). Potkan (laboratorní krysa) je sice drobné zvíře, ale jeho organismus je dostatečně velký, aby umožňoval odběr takového množství krve, jaké je dostačující pro laboratorní vyšetření obvyklá v humánní medicíně. Morfologicky se krev a krvetvorné orgány potkana velmi podobají lidským, rozdíly jsou spíše v zastoupení jednotlivých typů a v kinetice změn. Změny krvetvorby u potkana probíhají přibližně třikrát rychleji než u člověka a potkan je schopen zregenerovat krvetvorbu po poškozeních, která by byla pro člověka již smrtelná. Dobrá znalost těchto rozdílů a shod umožňuje, aby ze studií na potkanech bylo možné s vysokou spolehlivostí předpovídat průběh případných změn krvetvorby v klinických zkouškách nově vyvíjených léčebných postupů. S těmito znalostmi je možné také použít krev potkana ve výuce: bez větších materiálních problémů lze dodržet jak etická pravidla pro zacházení se zvířaty, tak pravidla hygienická (což právě u lidské krve bývá na střední škole obvykle zcela nemožné). Sladké vztahy v ekologii vektorů. Libor Grubhoffer (ředitel ParÚ AV ČR, BF JU). Název příspěvku si s troškou nadsázky klade za cíl zdůraznit význam sladkých interakcí typu protein-sacharid v procesech přenosu patogenů/parasitů krev sajícími členovci (vektory). Těmto nekovalentním (nevazebným) interakcím, které ale vůbec nemusí být sladké je věnována pozornost v Laboratoři molekulární ekologie parazitů (společné pracoviště Biologické fakulty JU a Parazitologického ústavu AV ČR). Reciproké interakce mezi proteiny (lektiny, glykokonjugáty vázající proteiny) a cukry jsou součástí procesům rozpoznávaní vlastního a cizího, imunitních reakcí, povrchové komunikace, vnímavosti k přenášeným původcům nákaz atd. Všechny uvedené procesy jsou zahrnuty molekulovými, buněčnými a tkáňovými aspekty v ekologii přenášených původců nákaz. Příroda Arizony českýma očima. Oleg Ditrich (ParÚ AV ČR, BF JU). Do Arizony jsem se dostal v rámci spolupráce s laboratoří imunologie parazitů University 17

20 of Arizona, Tucson, podporované programem biomedicínského výzkumu zvaným BRAVO!. V Americe se mi mnohé líbilo a mnohé nelíbilo. Čím jsem však byl bezvýhradně nadšený, byla arizonská příroda. Jde sice o území převážně pokryté výběžkem Sonorské pouště, ale jednak poušť samotná je plná života, a jednak z ní vystupují hřebeny pohoří, která se mezi sebou liší rostlinným pokryvem i rozmanitou faunou. Na nás Středoevropany působí nejsilnějším dojmem rozsáhlé porosty kaktusů v nižších nadmořských výškách; naopak ve výškách nad 2500 m n. m. se ráz krajiny přibližuje tomu, co známe. Velmi mne potěšila úroveň ochrany přírody v Arizoně. Ta se soustřeďuje nejen na velkoryse pojaté národní parky (Grand Canyon, Petrified Forest aj.), ale na každém kroku se projevují výsledky systematické osvěty a výchovy. Součástí přednášky jsou barevné diapozitivy překrásné přírody z našeho (běžným turistům z bezpečnostních důvodů nedostupného) sestupu a výstupu na dno světově proslulého Grand Canyonu během jednoho dne i diapozitivy jiných zajímavostí přírody Arizony. KALENDÁŘ AKCÍ Přehled akcí ČSBS v r XIV. Biologické dny, Listopad 1997, Praha Hlavní výbor, pražská pobočka a sekce buněčné biologie Doc. Karel Smetana, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha tel. 05/ , fax. 05/ Doma Molecular Biology For Agriculture , České Budějovice Marcela Nouzová, ÚMBR AV ČR, Branišovská 31, CZ České Budějovice tel: /307, fax.: , 18

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. Čl. 1. Název a sídlo a) Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

30 let. České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974)

30 let. České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974) 30 let České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii Autor: prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974) Nová zobrazovací metoda v lékařství -

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium?

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více