Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2

3 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP 8 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP VEDENÍ MUP VZDĚLÁVÁNÍ Studijní obory Doktorské studium Studium v cizích jazycích Počet studentů na MUP Absolventi MUP Školné VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vědecké granty a projekty Publikační činnost Výzkumná centra Vědecké konference na MUP Účast na vědeckých konferencích v zahraničí PROGRAM POMOCI STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ocenění Projekt Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA SPORTOVNÍ KLUB MUP, o.s VYBAVENÍ MUP Ubytování PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MUP PŘÍLOHA TABULKY 37

4 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha prošla v roce 2008 zásadní změnou v oblasti personální, studijní i prostorové. Metropolitní univerzita Praha vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce Od počátku bylo možné studovat obor Veřejná správa, ke kterému se následně přidávaly další obory, jako např. Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod a další. V roce 2008 zahájila Metropolitní univerzita Praha výuku bakalářského studijního oboru Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě, v roce 2009 získala MUP akreditaci pro magisterský obor Asijská studia a mezinárodní vztahy. Celkem tak univerzita poskytuje vzdělání v sedmi bakalářských, pěti magisterských a jednom doktorském studijním oboru, který lze studovat v anglickém i českém jazyce. V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vysoká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní univerzita Praha. Tuto změnu vnímá škola nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale především jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. Rostoucí zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V roce 2008 jsme přijali celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti roku předchozímu. V roce 2009 studuje na MUP celkem studentů, z toho studentů v prezenční formě a studentů v kombinované formě studia. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Také počet úspěšných absolventů MUP není zanedbatelný v roce 2008 úspěšně absolvovalo 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Za dobu existence MUP absolvovalo celkem 950 studentů. Výrazným znakem kvality vysoké školy je také stabilita a vysoká úroveň sboru akademických pracovníků. Také v roce 2008 univerzita úspěšně naplňovala strategii zvyšování počtu akademických pracovníků na pracovní poměr s vysokým pracovním úvazkem v nejproduktivnějším věku mezi lety. Na MUP přednášelo v roce 2008 celkem 242 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 52 % nových přednášejících oproti roku M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

5 Jsme si vědomi nezbytnosti rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. V této souvislosti MUP uspořádala v roce 2008 řadu vědeckých konferencí a seminářů. Metropolitní univerzita Praha úspěšně pokračuje nejen ve vydávání skript a sborníků, ale také ve vydávání recenzovaného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), který si za dva roky své existence vydobyl renomé na mezinárodní úrovni. Metropolitní univerzita nabízí studium nejen v Praze, ale také ve třech univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. V těchto střediscích je poskytováno vzdělávání v kombinované i prezenční formě studia. Nadále rozvíjíme také program Škola bez bariér, který umožňuje studium více než šedesáti mladým lidem se zdravotním postižením. Komplexní podporu těchto studentů realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Za projekt ve prospěch mladých lidí s postižením obdržela univerzita mezinárodní ocenění Handinnov EU Naši studenti mohou i nadále plně využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. V roce 2008 se nám podařilo rozšířit nabídku studia v zahraničí v programu Erasmus o osm zemí. V nastávajícím akademickém roce tak bude mít možnost studovat v tomto programu více než sto studentů na sedmatřiceti vysokých školách po celé Evropě. Studenti mohou studovat také v USA, Kanadě, Rusku nebo Taiwanu. Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 výrazně rozšířila také své prostorové možnosti. Největší rekonstrukcí prošlo nově pronajaté třípatrové křídlo budovy v Praze-Strašnicích, která je sídlem univerzity. Kompletní rekonstrukcí prošly také veškeré pronajaté kancelářské a přednáškové prostory včetně knihovny ve středisku v Hradci Králové, které od srpna roku 2008 sídlí v nové budově. Závěrem lze říci, že Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 nadále pokračovala v krocích, které ji posunuly směrem k největším a nejrespektovanějším soukromým univerzitám v České republice. prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. w w w. m u p. c z ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 3

6 2. MUP V DATECH 23. května 2001 vznikla Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., (VŠVSMV) s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa v prezenční formě studia 8. října 2001 VŠVSMV zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční formě studia 23. července 2004 rozšíření akreditace studijního oboru Veřejná správa o kombinovanou formu studia a také akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 31. prosince 2004 udělení akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia v prezenční formě studia 30. června 2005 udělení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies 20. října 2005 rozšíření akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také o kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia 2. listopadu 2005 udělení záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma nad Denním centrem pro studenty se zdravotním postižením 30. prosince 2005 udělení akreditace magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 12. července 2006 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Evropská studia a veřejná správa MUP V DATECH 4 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

7 5. května 2006 akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním oborem Mezinárodní obchod 15. března 2007 rektor VŠVSMV se stal členem České konference rektorů 30. května 2007 akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia a změna statutu vysoké školy na univerzitní 12. září 2007 zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV 8. října 2007 zahájení výuky v regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové 31. října 2007 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě studia 3. prosince 2007 změna názvu VŠVSMV na Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (používaná zkratka MUP) 9. ledna 2008 uzavření Dohody o spolupráci při zvyšování znalostí v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví s Úřadem průmyslového vlastnictví 14. července 2008 rozhodnutí o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia 14. července 2008 akreditace doktorského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies říjen 2008 vznik Centra bezpečnostních studií, centrum zahájilo svoji činnost listopadu 2008 Metropolitní univerzita Praha obdržela mezinárodní ocenění HANDINNOV EU 2008 za nejlepší program/projekt ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením MUP V DATECH w w w. m u p. c z 5

8 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY Sídlo MUP Praha 10 Strašnice Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice telefon: , http: Budova MUP Praha 3 Žižkov Prokopova 16, Praha 3 Žižkov telefon: Budova MUP Praha 9 Jarov Učňovská 1/100, Praha 9 Jarov telefon: SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

9 w w w. m u p. c z 7

10 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP V roce 2007 otevřela Metropolitní univerzita Praha tři univerzitní střediska, aby tak rozšířila nabídku kvalitního vysokoškolského studia v regionech. PLZEŇ Koterovská 85, Plzeň telefon: http: Univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. V magisterském stupni nabízí středisko obor Evropská studia a veřejná správa. Výuka probíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou měsíčně. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat také studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. LIBEREC Šamánkova 8, Liberec telefon: http: Metropolitní univerzita Praha rozšířila nabídku vysokoškolského vzdělávání v Liberci v říjnu Univerzitní středisko Liberec realizuje výuku ve třech oborech. V bakalářském stupni se jedná o Veřejnou správu, Mezinárodní vztahy a evropská studia, v magisterském stupni pak o Evropská studia a veřejnou správu. Všechny obory se vyučují kombinovanou formou studia. HRADEC KRÁLOVÉ Štefánikova 566, Hradec Králové telefon: http: UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP Univerzitní středisko v Hradci Králové realizuje od akademického roku 2007 /08 výuku v bakalářském stupni v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to prezenční i kombinovanou formou. V loňském roce královéhradecké středisko rozšířilo svoji nabídku také o obor Veřejná správa. Tento obor se vyučuje kombinovanou formou. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. 8 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

11 w w w. m u p. c z 9

12 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP 10 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

13 6. VEDENÍ MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti Hana Valná Rektorát MUP Rektor: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek Správní rada JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka Akademické vedení MUP Vědecká rada: JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada, CSc. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Mgr. Hana Halová doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Petr Just prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Ing. Marie Kousalíková Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 11

14 VEDENÍ KATEDER MUP Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. Vedoucí katedry ekonomie: doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vedoucí katedry humanitních věd: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry informatiky: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Vedoucí katedry cizích jazyků: Hana Valná Akademické grémium MUP prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Vladimír Hičák Katarína Holečková Markéta Kozáková Jiří Rynda Ing. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Michaela Ulrichová Bc. Nikola Vilasová Bc. Milada Vyternová Andrea Whitehouse Aleš Zahradníček VEDENÍ MUP Disciplinární komise MUP PhDr. Petr Just, předseda prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Bc. Václav Balint, zástupce studentů Bc. Daniel Machytka, zástupce studentů 12 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

15 OSTATNÍ Ředitel Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Tajemnice rektora a kvestorky: Ing. Šárka Hadravová Vedoucí studijního oddělení: Bc. Martina Kodetová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: JUDr. Josef Vochozka Vedoucí Denního centra: Mgr. Jaroslava Kněnická Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: Jiří Samek Vedoucí univerzitního střediska Hradec Králové: PhDr. Jan Outlý, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Liberec: Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Plzeň: Bc. Marcel Bezděk Vedoucí Centra jazykového vzdělávání: Mgr. Jan Haňka Vedoucí IT oddělení: RNDr. Jiří Doskočil Vedoucí PR oddělení: PhDr. Helena Jílková Koordinátorka e-learningu: Dr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Tajemník pro vědeckou činnost: Dr. Jan Lachman Celkový počet akademických pracovníků MUP v roce 2008 činil 242 osob. Průměrný věk akademických pracovníků v roce 2008 představoval 42,75 let, což ukazuje na snížení o průměrné dva roky věku oproti roku Z těchto údajů vyplývá, že MUP v roce 2008 zásadně posílila počet pracovníků v pracovním poměru a nadále si udržela výrazné zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku. Vědečtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asistenti celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let celkem Přehled o počtu akademických pracovníků na MUP k 31. prosinci 2008 prof. doc. DrSc. CSc. dr., Ph.D., Th.D w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 13

16 7. VZDĚLÁVÁNÍ 7.1. Studijní obory Metropolitní univerzita Praha poskytovala v roce 2008 vzdělání v sedmi bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru, u většiny z nich pak v prezenční i kombinované formě. V roce 2008 zahájila MUP výuku oboru Anglofonní studia ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia, a to v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Bakalářské obory Anglofonní studia (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Průmyslové vlastnictví (prezenční i kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Asijská studia a mezinárodní vztahy (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) VZDĚLÁVÁNÍ 14 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

17 7.2. Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., pokračovala v roce 2008 v realizaci doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který zahájila v akademickém roce 2007/2008. Doktorské studium se uskutečňuje jak v prezenční, tak v kombinované formě. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je tři roky, maximální doba tohoto studia je pět let. Absolventům studia je udělen titul Ph.D. Celkový přehled studentů v doktorském studiu v akademickém roce 2008/09 Ročník Studenti Studenti v prezenčním studiu v kombinovaném studiu celkem Studium v cizích jazycích MUP již třetím rokem realizuje studijní program International Relations and European Studies jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském stupni, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce (zahraničními i českými akademickými pracovníky). Výrazně narůstá počet řádných zahraničních studentů ve studijním programu MUP. V roce 2008 úspěšně zakončili svá studia první absolventi magisterského studia tohoto oboru, v roce 2009 budou skládat státní závěrečné zkoušky také první absolventi bakalářského studia. Tento obor studuje na MUP celkem 207 studentů, z nichž je 81 cizinců, a to nejen z Evropy, ale například i z USA, Brazílie, Vietnamu či Maroka. V roce 2008 byla zahájena výuka nového studijního oboru Anglofonní studia. Tento obor je částečně realizován v anglickém jazyce, což rozšiřuje prostor pro další mezinárodní spolupráci MUP. Veškerá výuka cizích jazyků se přesunula do budovy v Praze na Jarově, která se stala sídlem nově založeného Centra jazykového vzdělávání, které je dále členěno na oddělení anglického, německého, francouzského a španělského jazyka a jehož součástí je také oddělení češtiny pro cizince. Současně bylo v roce 2008 založeno Centrum anglofonních studií, které zajišťuje výuku oboru Anglofonní studia po stránce personální, organizační i odborné. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 15

18 V roce 2008 probíhala příprava na zahájení intenzivního dvousemestrálního kurzu českého jazyka pro cizince a intenzivních dvousemestrálních kurzů anglického jazyka. Výuka těchto kurzů začne od nového akademického roku 2009/10. Posluchači kurzů vstoupí do akademické komunity MUP a budou mít možnost studovat odborné předměty vysokoškolského programu, zároveň se mohou stát studenty MUP Počet studentů na MUP Zájem studentů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce, které si tato univerzita vydobyla v české společnosti. V roce 2008 bylo přijato celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti předchozímu roku. Celkem se v akademickém roce 2008/2009 zapsalo do prvních ročníků nových studentů. V roce 2009 tak na MUP studuje celkem studentů, z toho studentů v prezenční a studentů v kombinované formě studia. Mezi uchazeči o studium na MUP vzrostl v roce 2008 zájem zejména o kombinovanou formu studia, přesto zájem o prezenční formu studia zůstává nadále vysoký. Největší zájem projevili uchazeči o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia. Značný zájem byl také a obor Evropská studia a veřejná správa (také o jeho kombinovanou formu). Počet studentů MUP od roku 2001 do roku 2008 VZDĚLÁVÁNÍ 16 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

19 7.5. Absolventi MUP V roce 2008 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Celkově na MUP absolvovalo již 950 studentů. V roce 2007 založila Metropolitní univerzita Praha Klub absolventů MUP, který stojí na počátku tradice každoročního setkávání absolventů se svou bývalou Alma mater. Udržování kontaktu s absolventy poskytuje univerzitě možnost jak se dozvědět o profesní dráze svých studentů po absolvování školy. V průběhu roku 2008 se uskutečnilo několik setkání s absolventy, na nichž se představitelé MUP mohli seznámit nejen s možnostmi reálného uplatnění absolventů univerzity v praxi, ale také s cennými připomínkami a radami absolventů k obsahu studia na MUP. Podle dosavadních zkušeností pracuje většina absolventů MUP v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. Úspěšnost absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na vysoké škole Školné MUP udržuje od počátku své existence školné ve stejné výši, tj.: v prezenční formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě doktorského studia v českém jazyce Kč za jeden akademický rok v prezenční a kombinované formě doktorského studia v anglickém jazyce EUR za jeden akademický rok Vzhledem k vysoké poptávce studentů po možnosti splácet školné po částech zavedla MUP již v roce 2006 systém rozložení splátek školného do dvou částí. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 17

20 8. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jak na kvalitní realizaci studijních programů uskutečňovaných na univerzitě, tak na specifikované výstupy spadající do oblasti veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií, mezinárodního obchodu a humanitních věd. Do vědecké činnosti se aktivně zapojují také studenti doktorského studijního programu v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který je na MUP realizován ve spolupráci s prestižní vědeckou institucí Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. Vědecká činnost MUP stojí na několika pilířích. Jedná se o vědecké granty a projekty, publikační činnost vyučujících, pořádání vědeckých konferencí a účast na mezinárodních vědeckých konferencích Vědecké granty a projekty Vyučující MUP v minulém roce úspěšně řešili dva granty Grantové agentury ČR, další dva granty se podařilo v závěru roku získat. ŘEŠENÉ GRANTY V ROCE 2008: Protiteroristická politika Evropské unie po 11. září 2001 hlavní řešitel: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU hlavní řešitel: PhDr. Emil Sulejmanov, Ph.D. ZÍSKANÉ GRANTY V ROCE 2008: Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Budování české demokracie v letech hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví navíc řešil dva výzkumné projekty zadané Úřadem průmyslového vlastnictví a to Dopad patentu Společenství a Individuální ochrana průmyslového vzoru. MUP rovněž získala významnou dotaci v rámci programu evropských strukturálních fondů Praha Adaptabilita. 18 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

21 8.2. Publikační činnost Metropolitní univerzita Praha vydala v roce 2008 celkem devět skript a šest sborníků z konferencí a úspěšně pokračovala ve vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), včetně rozvoje jeho webové stránky Tento časopis s půlroční periodicitou si vydobyl za dva roky své existence renomé na mezinárodní úrovni. Časopis je dílem pracovníků Centra pro studium Středního východu. Přehled publikací a skript vyučujících MUP v roce 2008 Autor Název Vydavatel ISBN Ladislav Jakl Ladislav Jakl Ladislav Jakl Irah Kučerová Martin Riegl Zdena Přádná, Marta Hošková Jiří Žváček, Jiří Henzler Jan Netušil, Zuzana de Korver Dobroslav Pičman Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium Práva na označení a průmyslové vzory Mezinárodní ekonomické vztahy. Repetitorium Anglicky mluvící země rozvíjejícího se světa Afrika Praktické postupy při přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí Druh publikace Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Statistika pro ekonomy CD Powerprint CD Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Patentové informace a známkové rešerše Powerprint skripta Powerprint skripta w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 19

22 Přehled sborníků z konferencí pořádaných MUP v roce 2008 Název sborníku Vydavatel ISBN Editor Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví Powerprint Ladislav Jakl Současné trendy ve vývoji veřejné správy Powerprint Iva Chvátalová Integrating with the European Union Aleš Čeněk Ladislav Cabada, Michal Mravinač Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků Powerprint Šárka Bendová Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce Aleš Čeněk Oldřich Bureš Velká Británie a svět v století Powerprint Martin Kovář 8.3. Výzkumná centra V současné době působí na MUP čtyři výzkumná centra. V lednu roku 2009 zahájilo svoji činnost Centrum bezpečnostních studií. Centre for Middle Eastern Studies (CMES) Metropolitní univerzita Praha založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního východu (CMES). Hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. Centre of Philosophy (CoP) Centrum pro filosofii (CoP) při Metropolitní univerzitě Praha bylo založeno v listopadu roku Jeho dlouhodobým cílem je poskytovat studentům možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy na vybraná filosofická témata. CoP pořádá diskusní kulaté stoly otevřené jednotlivcům i skupinám. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 20 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP byl zřízen 12. září Ústav vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se podílí na přípravě a zdokonalování akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

23 Center for Security Studies (C4SS) Centrum bezpečnostních studií zahájilo svoji činnost 1. ledna Centrum se orientuje na studenty ve své organizaci i aktivitách, které v současné době zahrnují výroční studentskou konferenci, výroční odbornou konferenci na aktuální bezpečnostní témata, pozice studentských pomocných vědeckých sil účastnících se výzkumných projektů pedagogů Metropolitní univerzity Praha. Studenti si vytvořili vlastní webové stránky centra Vědecké konference na MUP Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 uspořádala osm vědeckých konferencí, některé s mezinárodní účastí. K licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 22. února 2008 Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví uspořádala konferenci k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Immigration and the EU: Focus on Middle Eastern and North African Migration 15. března 2008 Mezinárodní konferenci uspořádalo Centrum pro studium Středního východu při MUP za podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung. Sustainable Development in Africa 20. května 2008 Centrum pro studium Středního východu ve spolupráci s Council of African Embassies in Prague, United Nations Information Centre a Prague Society for International Cooperation uspořádalo konferenci, kterou navštívila J. E. viceprezidentka Jihoafrické republiky Phumzile Mlambo-Ngcuka. Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením 23. května 2008 Metropolitní univerzita Praha uspořádala konferenci k projektu JPD 3 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Konferenci slavnostně zahájila náměstkyně primátora hl. m. Prahy paní Ing. Marie Kousalíková. w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 21

24 Současné trendy ve vývoji veřejné správy 30. května 2008 Mezinárodní vědecká konference s názvem Současné trendy ve vývoji veřejné správy byla zaměřena na aktuální otázky vývoje veřejné správy v České republice a Evropě, zabývala se také spoluprací veřejného a soukromého sektoru a řešila vybrané aspekty správního práva, zejména správní trestání a správní řízení v České a Slovenské republice. Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků 18. září 2008 Tato vědecká konference byla tematicky zaměřena na aktuální trendy, nové metodické postupy a různé formy elektronického vzdělávání, které se v současné době aplikují při výuce cizích jazyků jak v bakalářském studijním oboru Anglofonní studia na MUP, tak i při výuce ostatních cizích jazyků v rámci katedry cizích jazyků. Výměna zkušeností v péči o handicapované studenty 25. září 2008 MUP jako koordinátor projektu From Disability to Ability uspořádala ve spolupráci s Trondheim University v Norsku, Obchodní akademií Jánské Lázně a Obchodní akademií Opava v rámci programu FM EHP/Norska konferenci o podpoře specifických potřeb studentů s postižením. Konference se zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice Peter Raeder. Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce 22. listopadu 2008 MUP ve spolupráci s Prague Security Studies Institute uspořádala konferenci Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce, která se pokusila vystihnout ryze český pohled na výzkum a praxi dvou klíčových aspektů postkonfliktní rekonstrukce v 21. století mezinárodního peacekeepingu a peacebuildingu se speciálním akcentem na příspěvky českých aktérů na národní i nadnárodní bázi, zejména v rámci EU, NATO a OSN. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 22 Velká Británie a svět v století 18. prosince 2008 Konference s názvem Velká Británie a svět v století, kterou pořádala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnil zástupce z Kanceláře prezidenta republiky. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009 KALENDÁŘ M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. 1 První prezident České republiky Václav Havel a Její Veličenstvo královna Alžběta II. na Pražském Hradě LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Zpracoval PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D., prorektor pro pedagogické záležitosti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Zpracovali: PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D., prorektor pro pedagogické záležitosti MUP Mgr. Jakub CHARVÁT Grafická úprava

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789, Sídlo: Prokopova 100/16,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více