Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2

3 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP 8 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP VEDENÍ MUP VZDĚLÁVÁNÍ Studijní obory Doktorské studium Studium v cizích jazycích Počet studentů na MUP Absolventi MUP Školné VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vědecké granty a projekty Publikační činnost Výzkumná centra Vědecké konference na MUP Účast na vědeckých konferencích v zahraničí PROGRAM POMOCI STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ocenění Projekt Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA SPORTOVNÍ KLUB MUP, o.s VYBAVENÍ MUP Ubytování PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MUP PŘÍLOHA TABULKY 37

4 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha prošla v roce 2008 zásadní změnou v oblasti personální, studijní i prostorové. Metropolitní univerzita Praha vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce Od počátku bylo možné studovat obor Veřejná správa, ke kterému se následně přidávaly další obory, jako např. Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod a další. V roce 2008 zahájila Metropolitní univerzita Praha výuku bakalářského studijního oboru Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě, v roce 2009 získala MUP akreditaci pro magisterský obor Asijská studia a mezinárodní vztahy. Celkem tak univerzita poskytuje vzdělání v sedmi bakalářských, pěti magisterských a jednom doktorském studijním oboru, který lze studovat v anglickém i českém jazyce. V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vysoká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní univerzita Praha. Tuto změnu vnímá škola nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale především jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. Rostoucí zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V roce 2008 jsme přijali celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti roku předchozímu. V roce 2009 studuje na MUP celkem studentů, z toho studentů v prezenční formě a studentů v kombinované formě studia. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Také počet úspěšných absolventů MUP není zanedbatelný v roce 2008 úspěšně absolvovalo 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Za dobu existence MUP absolvovalo celkem 950 studentů. Výrazným znakem kvality vysoké školy je také stabilita a vysoká úroveň sboru akademických pracovníků. Také v roce 2008 univerzita úspěšně naplňovala strategii zvyšování počtu akademických pracovníků na pracovní poměr s vysokým pracovním úvazkem v nejproduktivnějším věku mezi lety. Na MUP přednášelo v roce 2008 celkem 242 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 52 % nových přednášejících oproti roku M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

5 Jsme si vědomi nezbytnosti rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. V této souvislosti MUP uspořádala v roce 2008 řadu vědeckých konferencí a seminářů. Metropolitní univerzita Praha úspěšně pokračuje nejen ve vydávání skript a sborníků, ale také ve vydávání recenzovaného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), který si za dva roky své existence vydobyl renomé na mezinárodní úrovni. Metropolitní univerzita nabízí studium nejen v Praze, ale také ve třech univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. V těchto střediscích je poskytováno vzdělávání v kombinované i prezenční formě studia. Nadále rozvíjíme také program Škola bez bariér, který umožňuje studium více než šedesáti mladým lidem se zdravotním postižením. Komplexní podporu těchto studentů realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Za projekt ve prospěch mladých lidí s postižením obdržela univerzita mezinárodní ocenění Handinnov EU Naši studenti mohou i nadále plně využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. V roce 2008 se nám podařilo rozšířit nabídku studia v zahraničí v programu Erasmus o osm zemí. V nastávajícím akademickém roce tak bude mít možnost studovat v tomto programu více než sto studentů na sedmatřiceti vysokých školách po celé Evropě. Studenti mohou studovat také v USA, Kanadě, Rusku nebo Taiwanu. Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 výrazně rozšířila také své prostorové možnosti. Největší rekonstrukcí prošlo nově pronajaté třípatrové křídlo budovy v Praze-Strašnicích, která je sídlem univerzity. Kompletní rekonstrukcí prošly také veškeré pronajaté kancelářské a přednáškové prostory včetně knihovny ve středisku v Hradci Králové, které od srpna roku 2008 sídlí v nové budově. Závěrem lze říci, že Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 nadále pokračovala v krocích, které ji posunuly směrem k největším a nejrespektovanějším soukromým univerzitám v České republice. prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. w w w. m u p. c z ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 3

6 2. MUP V DATECH 23. května 2001 vznikla Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., (VŠVSMV) s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa v prezenční formě studia 8. října 2001 VŠVSMV zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční formě studia 23. července 2004 rozšíření akreditace studijního oboru Veřejná správa o kombinovanou formu studia a také akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 31. prosince 2004 udělení akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia v prezenční formě studia 30. června 2005 udělení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies 20. října 2005 rozšíření akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také o kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia 2. listopadu 2005 udělení záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma nad Denním centrem pro studenty se zdravotním postižením 30. prosince 2005 udělení akreditace magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 12. července 2006 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Evropská studia a veřejná správa MUP V DATECH 4 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

7 5. května 2006 akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním oborem Mezinárodní obchod 15. března 2007 rektor VŠVSMV se stal členem České konference rektorů 30. května 2007 akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia a změna statutu vysoké školy na univerzitní 12. září 2007 zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV 8. října 2007 zahájení výuky v regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové 31. října 2007 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě studia 3. prosince 2007 změna názvu VŠVSMV na Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (používaná zkratka MUP) 9. ledna 2008 uzavření Dohody o spolupráci při zvyšování znalostí v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví s Úřadem průmyslového vlastnictví 14. července 2008 rozhodnutí o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia 14. července 2008 akreditace doktorského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies říjen 2008 vznik Centra bezpečnostních studií, centrum zahájilo svoji činnost listopadu 2008 Metropolitní univerzita Praha obdržela mezinárodní ocenění HANDINNOV EU 2008 za nejlepší program/projekt ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením MUP V DATECH w w w. m u p. c z 5

8 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY Sídlo MUP Praha 10 Strašnice Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice telefon: , http: Budova MUP Praha 3 Žižkov Prokopova 16, Praha 3 Žižkov telefon: Budova MUP Praha 9 Jarov Učňovská 1/100, Praha 9 Jarov telefon: SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

9 w w w. m u p. c z 7

10 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP V roce 2007 otevřela Metropolitní univerzita Praha tři univerzitní střediska, aby tak rozšířila nabídku kvalitního vysokoškolského studia v regionech. PLZEŇ Koterovská 85, Plzeň telefon: http: Univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. V magisterském stupni nabízí středisko obor Evropská studia a veřejná správa. Výuka probíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou měsíčně. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat také studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. LIBEREC Šamánkova 8, Liberec telefon: http: Metropolitní univerzita Praha rozšířila nabídku vysokoškolského vzdělávání v Liberci v říjnu Univerzitní středisko Liberec realizuje výuku ve třech oborech. V bakalářském stupni se jedná o Veřejnou správu, Mezinárodní vztahy a evropská studia, v magisterském stupni pak o Evropská studia a veřejnou správu. Všechny obory se vyučují kombinovanou formou studia. HRADEC KRÁLOVÉ Štefánikova 566, Hradec Králové telefon: http: UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP Univerzitní středisko v Hradci Králové realizuje od akademického roku 2007 /08 výuku v bakalářském stupni v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to prezenční i kombinovanou formou. V loňském roce královéhradecké středisko rozšířilo svoji nabídku také o obor Veřejná správa. Tento obor se vyučuje kombinovanou formou. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. 8 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

11 w w w. m u p. c z 9

12 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP 10 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

13 6. VEDENÍ MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti Hana Valná Rektorát MUP Rektor: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek Správní rada JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka Akademické vedení MUP Vědecká rada: JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada, CSc. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Mgr. Hana Halová doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Petr Just prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Ing. Marie Kousalíková Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 11

14 VEDENÍ KATEDER MUP Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. Vedoucí katedry ekonomie: doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vedoucí katedry humanitních věd: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry informatiky: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Vedoucí katedry cizích jazyků: Hana Valná Akademické grémium MUP prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Vladimír Hičák Katarína Holečková Markéta Kozáková Jiří Rynda Ing. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Michaela Ulrichová Bc. Nikola Vilasová Bc. Milada Vyternová Andrea Whitehouse Aleš Zahradníček VEDENÍ MUP Disciplinární komise MUP PhDr. Petr Just, předseda prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Bc. Václav Balint, zástupce studentů Bc. Daniel Machytka, zástupce studentů 12 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

15 OSTATNÍ Ředitel Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Tajemnice rektora a kvestorky: Ing. Šárka Hadravová Vedoucí studijního oddělení: Bc. Martina Kodetová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: JUDr. Josef Vochozka Vedoucí Denního centra: Mgr. Jaroslava Kněnická Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: Jiří Samek Vedoucí univerzitního střediska Hradec Králové: PhDr. Jan Outlý, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Liberec: Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Plzeň: Bc. Marcel Bezděk Vedoucí Centra jazykového vzdělávání: Mgr. Jan Haňka Vedoucí IT oddělení: RNDr. Jiří Doskočil Vedoucí PR oddělení: PhDr. Helena Jílková Koordinátorka e-learningu: Dr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Tajemník pro vědeckou činnost: Dr. Jan Lachman Celkový počet akademických pracovníků MUP v roce 2008 činil 242 osob. Průměrný věk akademických pracovníků v roce 2008 představoval 42,75 let, což ukazuje na snížení o průměrné dva roky věku oproti roku Z těchto údajů vyplývá, že MUP v roce 2008 zásadně posílila počet pracovníků v pracovním poměru a nadále si udržela výrazné zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku. Vědečtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asistenti celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let celkem Přehled o počtu akademických pracovníků na MUP k 31. prosinci 2008 prof. doc. DrSc. CSc. dr., Ph.D., Th.D w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 13

16 7. VZDĚLÁVÁNÍ 7.1. Studijní obory Metropolitní univerzita Praha poskytovala v roce 2008 vzdělání v sedmi bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru, u většiny z nich pak v prezenční i kombinované formě. V roce 2008 zahájila MUP výuku oboru Anglofonní studia ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia, a to v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Bakalářské obory Anglofonní studia (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Průmyslové vlastnictví (prezenční i kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Asijská studia a mezinárodní vztahy (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) VZDĚLÁVÁNÍ 14 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

17 7.2. Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., pokračovala v roce 2008 v realizaci doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který zahájila v akademickém roce 2007/2008. Doktorské studium se uskutečňuje jak v prezenční, tak v kombinované formě. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je tři roky, maximální doba tohoto studia je pět let. Absolventům studia je udělen titul Ph.D. Celkový přehled studentů v doktorském studiu v akademickém roce 2008/09 Ročník Studenti Studenti v prezenčním studiu v kombinovaném studiu celkem Studium v cizích jazycích MUP již třetím rokem realizuje studijní program International Relations and European Studies jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském stupni, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce (zahraničními i českými akademickými pracovníky). Výrazně narůstá počet řádných zahraničních studentů ve studijním programu MUP. V roce 2008 úspěšně zakončili svá studia první absolventi magisterského studia tohoto oboru, v roce 2009 budou skládat státní závěrečné zkoušky také první absolventi bakalářského studia. Tento obor studuje na MUP celkem 207 studentů, z nichž je 81 cizinců, a to nejen z Evropy, ale například i z USA, Brazílie, Vietnamu či Maroka. V roce 2008 byla zahájena výuka nového studijního oboru Anglofonní studia. Tento obor je částečně realizován v anglickém jazyce, což rozšiřuje prostor pro další mezinárodní spolupráci MUP. Veškerá výuka cizích jazyků se přesunula do budovy v Praze na Jarově, která se stala sídlem nově založeného Centra jazykového vzdělávání, které je dále členěno na oddělení anglického, německého, francouzského a španělského jazyka a jehož součástí je také oddělení češtiny pro cizince. Současně bylo v roce 2008 založeno Centrum anglofonních studií, které zajišťuje výuku oboru Anglofonní studia po stránce personální, organizační i odborné. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 15

18 V roce 2008 probíhala příprava na zahájení intenzivního dvousemestrálního kurzu českého jazyka pro cizince a intenzivních dvousemestrálních kurzů anglického jazyka. Výuka těchto kurzů začne od nového akademického roku 2009/10. Posluchači kurzů vstoupí do akademické komunity MUP a budou mít možnost studovat odborné předměty vysokoškolského programu, zároveň se mohou stát studenty MUP Počet studentů na MUP Zájem studentů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce, které si tato univerzita vydobyla v české společnosti. V roce 2008 bylo přijato celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti předchozímu roku. Celkem se v akademickém roce 2008/2009 zapsalo do prvních ročníků nových studentů. V roce 2009 tak na MUP studuje celkem studentů, z toho studentů v prezenční a studentů v kombinované formě studia. Mezi uchazeči o studium na MUP vzrostl v roce 2008 zájem zejména o kombinovanou formu studia, přesto zájem o prezenční formu studia zůstává nadále vysoký. Největší zájem projevili uchazeči o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia. Značný zájem byl také a obor Evropská studia a veřejná správa (také o jeho kombinovanou formu). Počet studentů MUP od roku 2001 do roku 2008 VZDĚLÁVÁNÍ 16 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

19 7.5. Absolventi MUP V roce 2008 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Celkově na MUP absolvovalo již 950 studentů. V roce 2007 založila Metropolitní univerzita Praha Klub absolventů MUP, který stojí na počátku tradice každoročního setkávání absolventů se svou bývalou Alma mater. Udržování kontaktu s absolventy poskytuje univerzitě možnost jak se dozvědět o profesní dráze svých studentů po absolvování školy. V průběhu roku 2008 se uskutečnilo několik setkání s absolventy, na nichž se představitelé MUP mohli seznámit nejen s možnostmi reálného uplatnění absolventů univerzity v praxi, ale také s cennými připomínkami a radami absolventů k obsahu studia na MUP. Podle dosavadních zkušeností pracuje většina absolventů MUP v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. Úspěšnost absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na vysoké škole Školné MUP udržuje od počátku své existence školné ve stejné výši, tj.: v prezenční formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě doktorského studia v českém jazyce Kč za jeden akademický rok v prezenční a kombinované formě doktorského studia v anglickém jazyce EUR za jeden akademický rok Vzhledem k vysoké poptávce studentů po možnosti splácet školné po částech zavedla MUP již v roce 2006 systém rozložení splátek školného do dvou částí. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 17

20 8. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jak na kvalitní realizaci studijních programů uskutečňovaných na univerzitě, tak na specifikované výstupy spadající do oblasti veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií, mezinárodního obchodu a humanitních věd. Do vědecké činnosti se aktivně zapojují také studenti doktorského studijního programu v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který je na MUP realizován ve spolupráci s prestižní vědeckou institucí Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. Vědecká činnost MUP stojí na několika pilířích. Jedná se o vědecké granty a projekty, publikační činnost vyučujících, pořádání vědeckých konferencí a účast na mezinárodních vědeckých konferencích Vědecké granty a projekty Vyučující MUP v minulém roce úspěšně řešili dva granty Grantové agentury ČR, další dva granty se podařilo v závěru roku získat. ŘEŠENÉ GRANTY V ROCE 2008: Protiteroristická politika Evropské unie po 11. září 2001 hlavní řešitel: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU hlavní řešitel: PhDr. Emil Sulejmanov, Ph.D. ZÍSKANÉ GRANTY V ROCE 2008: Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Budování české demokracie v letech hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví navíc řešil dva výzkumné projekty zadané Úřadem průmyslového vlastnictví a to Dopad patentu Společenství a Individuální ochrana průmyslového vzoru. MUP rovněž získala významnou dotaci v rámci programu evropských strukturálních fondů Praha Adaptabilita. 18 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

21 8.2. Publikační činnost Metropolitní univerzita Praha vydala v roce 2008 celkem devět skript a šest sborníků z konferencí a úspěšně pokračovala ve vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), včetně rozvoje jeho webové stránky Tento časopis s půlroční periodicitou si vydobyl za dva roky své existence renomé na mezinárodní úrovni. Časopis je dílem pracovníků Centra pro studium Středního východu. Přehled publikací a skript vyučujících MUP v roce 2008 Autor Název Vydavatel ISBN Ladislav Jakl Ladislav Jakl Ladislav Jakl Irah Kučerová Martin Riegl Zdena Přádná, Marta Hošková Jiří Žváček, Jiří Henzler Jan Netušil, Zuzana de Korver Dobroslav Pičman Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium Práva na označení a průmyslové vzory Mezinárodní ekonomické vztahy. Repetitorium Anglicky mluvící země rozvíjejícího se světa Afrika Praktické postupy při přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí Druh publikace Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Statistika pro ekonomy CD Powerprint CD Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Patentové informace a známkové rešerše Powerprint skripta Powerprint skripta w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 19

22 Přehled sborníků z konferencí pořádaných MUP v roce 2008 Název sborníku Vydavatel ISBN Editor Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví Powerprint Ladislav Jakl Současné trendy ve vývoji veřejné správy Powerprint Iva Chvátalová Integrating with the European Union Aleš Čeněk Ladislav Cabada, Michal Mravinač Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků Powerprint Šárka Bendová Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce Aleš Čeněk Oldřich Bureš Velká Británie a svět v století Powerprint Martin Kovář 8.3. Výzkumná centra V současné době působí na MUP čtyři výzkumná centra. V lednu roku 2009 zahájilo svoji činnost Centrum bezpečnostních studií. Centre for Middle Eastern Studies (CMES) Metropolitní univerzita Praha založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního východu (CMES). Hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. Centre of Philosophy (CoP) Centrum pro filosofii (CoP) při Metropolitní univerzitě Praha bylo založeno v listopadu roku Jeho dlouhodobým cílem je poskytovat studentům možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy na vybraná filosofická témata. CoP pořádá diskusní kulaté stoly otevřené jednotlivcům i skupinám. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 20 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP byl zřízen 12. září Ústav vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se podílí na přípravě a zdokonalování akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

23 Center for Security Studies (C4SS) Centrum bezpečnostních studií zahájilo svoji činnost 1. ledna Centrum se orientuje na studenty ve své organizaci i aktivitách, které v současné době zahrnují výroční studentskou konferenci, výroční odbornou konferenci na aktuální bezpečnostní témata, pozice studentských pomocných vědeckých sil účastnících se výzkumných projektů pedagogů Metropolitní univerzity Praha. Studenti si vytvořili vlastní webové stránky centra Vědecké konference na MUP Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 uspořádala osm vědeckých konferencí, některé s mezinárodní účastí. K licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 22. února 2008 Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví uspořádala konferenci k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Immigration and the EU: Focus on Middle Eastern and North African Migration 15. března 2008 Mezinárodní konferenci uspořádalo Centrum pro studium Středního východu při MUP za podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung. Sustainable Development in Africa 20. května 2008 Centrum pro studium Středního východu ve spolupráci s Council of African Embassies in Prague, United Nations Information Centre a Prague Society for International Cooperation uspořádalo konferenci, kterou navštívila J. E. viceprezidentka Jihoafrické republiky Phumzile Mlambo-Ngcuka. Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením 23. května 2008 Metropolitní univerzita Praha uspořádala konferenci k projektu JPD 3 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Konferenci slavnostně zahájila náměstkyně primátora hl. m. Prahy paní Ing. Marie Kousalíková. w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 21

24 Současné trendy ve vývoji veřejné správy 30. května 2008 Mezinárodní vědecká konference s názvem Současné trendy ve vývoji veřejné správy byla zaměřena na aktuální otázky vývoje veřejné správy v České republice a Evropě, zabývala se také spoluprací veřejného a soukromého sektoru a řešila vybrané aspekty správního práva, zejména správní trestání a správní řízení v České a Slovenské republice. Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků 18. září 2008 Tato vědecká konference byla tematicky zaměřena na aktuální trendy, nové metodické postupy a různé formy elektronického vzdělávání, které se v současné době aplikují při výuce cizích jazyků jak v bakalářském studijním oboru Anglofonní studia na MUP, tak i při výuce ostatních cizích jazyků v rámci katedry cizích jazyků. Výměna zkušeností v péči o handicapované studenty 25. září 2008 MUP jako koordinátor projektu From Disability to Ability uspořádala ve spolupráci s Trondheim University v Norsku, Obchodní akademií Jánské Lázně a Obchodní akademií Opava v rámci programu FM EHP/Norska konferenci o podpoře specifických potřeb studentů s postižením. Konference se zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice Peter Raeder. Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce 22. listopadu 2008 MUP ve spolupráci s Prague Security Studies Institute uspořádala konferenci Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce, která se pokusila vystihnout ryze český pohled na výzkum a praxi dvou klíčových aspektů postkonfliktní rekonstrukce v 21. století mezinárodního peacekeepingu a peacebuildingu se speciálním akcentem na příspěvky českých aktérů na národní i nadnárodní bázi, zejména v rámci EU, NATO a OSN. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 22 Velká Británie a svět v století 18. prosince 2008 Konference s názvem Velká Británie a svět v století, kterou pořádala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnil zástupce z Kanceláře prezidenta republiky. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009 KALENDÁŘ M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. 1 První prezident České republiky Václav Havel a Její Veličenstvo královna Alžběta II. na Pražském Hradě LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva 2006. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

Výroční zpráva 2006. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze . Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze za rok 2006 . Výroční zpráva VŠVSMV

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Schváleno a projednáno: Vědeckou radou MUP 15.10.2010 1 1. CÍLE PRO ROK 2011 1.1. Věda a výzkum Hlavními cílem je silnější zaměření

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze . Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze.......... Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze za rok 2005 . Výroční zpráva

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojové programy MŠMT Závěrečná zpráva projektu Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více