Čtení pro lidi. Obrázek vybraný ze soutěže O čestický brambor nakreslila Anna Vlčková, 8. tř. ZŠ a MŠ Čestice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtení pro lidi. Obrázek vybraný ze soutěže O čestický brambor nakreslila Anna Vlčková, 8. tř. ZŠ a MŠ Čestice"

Transkript

1 Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích březen - duben 2015 Cena 15,- Kč Obrázek vybraný ze soutěže O čestický brambor nakreslila Anna Vlčková, 8. tř. ZŠ a MŠ Čestice

2 Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, Akce Banát, Vzpomínka na p. faráře Mikeše, Co možná nevíte o veverkách, Zakletá slepice, Slovo ředitelky ZŠ a MŠ, Včelí produkty, Daleká cesta, Masopust v MŠ, Sportovní soutěže, Vyhodnocení literární části soutěže O čestický brambor, Ledová Praha, Do knihy života desítky mrtvých, Sponzoři ZŠ a MŠ, Proč nemají čestičtí občané židovské předky, Dvě pověsti k původu rodu Koců Listování v občasníku: 1.1. Nový rok Hasiči roznášeli lístky na svůj ples. Začalo sněžit Výbor členů MS Háj Čestice v salonku restaurace Hasičský bál v sále restaurace Čestice, hrála kapela De facto Výbor členek ČSŽ Čestice v salonku restaurace Okrsek hasičů v salonku restaurace Přednáška o motocyklech v salonku Čestice Poslední leč MS Háj Čestice, hrála kapela De facto Výroční členská schůze ČSV Čestice Tradiční masopustní průvod obcí Výbor členů SDH Čestice Babský bál ČSŽ Čestice tentokráte v námořnickém a pirátském stylu, hrála kapela Experiment Proběhla částečná první čtená zkouška nového divadla Zastupitelstvo městyse schvalovalo na svém zasedání rozpočet na rok Zájem občanů byl jako tradičně mizivý Pečení a lepení perníků na včelařský ples Výroční členská schůze členů MS Háj Čestice Občasníček před sto lety: Těžké zemětřesení v Římě a v oblasti Abruzz si vyžádalo mrtvých V Paříži byl zahájen sjezd českých a slovenských krajanských obcí. V Portugalsku začala revolta proti režimu generála de Castra. Prezident Wilson vetoval návrh zákona, podle něhož měli imigranti do USA skládat zkoušku gramotnosti V Německu byly zavedeny lístky na chléb a mouku Rozsudky smrti vynesené nad pachateli atentátu na Františka Ferdinanda byly vykonány (dva z pěti odsouzených k smrti však byli omilostněni) Olympijské hry připravované v Berlíně na rok 1916 byly odvolány Byla zahájena Světová výstava v San Francisku. Mezi vystavovateli ze 45 zemí byly také mocnosti vedoucí válku: Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko V nemocnici v Bordeaux byla herečce Sarah Bernhardtové amputována pravá noha. Velikonoční odpoledne na Podlesí ČSŽ Čestice Vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční odpoledne na Podlesí v pátek od hodin v sále restaurace Čestice. K vidění budou opět různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky, chybět nebude koutek pro děti s výrobou velikonoční výzdoby. Také bude možné si některé věci zakoupit. Už se na všechny moc těšíme. Za ČSŽ Čestice Jana Kubešová

3 I naše mateřská škola už se dočká zateplení. O postupu prací bude informovat naše ČTENÍ. Vážení spoluobčané, po dvou měsících bych vás rád seznámil s tím, co nového se událo a co nadále připravujeme. Na posledním zasedání městyse byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015, s příjmy i výdaji ve výši ,- Kč. Pro letošní rok máme připravenou k realizaci hlavní investiční akci, kterou je zateplení mateřské školy a zdravotního střediska, spojené s výměnou oken a dveří. Realizace projektu by měla započít již v polovině března a bude prováděna za provozu. Na nejnutnější dobu budou děti z mateřské školy umístěny do náhradních prostor v základní škole. Ordinace praktického a zubního lékaře bude uzavřena jen na nejnutnější dobu při výměně oken. V tuto dobu bude možno navštívit lékaře v jejich ordinaci ve Volyni. O přerušení provozu budeme předem informovat. Další akcí, kterou máme v plánu letošního roku, je rekonstrukce návsi v Krušlově, na kterou jsme získali příslib financování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Termín zahájení zatím není znám, zbývá doladit ještě některé administrativní záležitosti. Na počátku tohoto roku jsme podali několik žádostí do grantových programů Jihočeského kraje. Požádali jsme o dotaci na výměnu nádrže hasičského vozidla CAS 32 T 815, na pořádání kulturních akcí, na prodloužení kanalizace v Česticích, na prořezání vzrostlých stromů v Radešově a na nahořanském hřbitově, na opravu odtoku požární nádrže v Prkošíně, na částečnou rekonstrukci fotbalového hřiště a na opravu chodníků v Česticích. Do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme požádali o finanční prostředky na opravu chodníků v základní škole a na rekonstrukci zpevněné plochy vedle školního respiria. O úspěšnosti podaných žádostí se dozvíme během jarních měsíců. V minulém čísle Čtení jsem vás informoval o novele zákona o odpadech, která nám navíc, mimo jiné, ukládá umožnit občanům třídění biologicky rozložitelných odpadů a to rostlinného původu v období od 1.4. do daného roku. Mezi tyto odpady patří: tráva, listí, větve ovocných a okrasných dřevin nebo spadané ovoce. V žádném případě sem nepatří chlévský hnůj, uhynulá zvířata nebo zbytky z jejich zpracování, zemina nebo kamení apod. Separace tohoto odpadu bude zajištěna přistavením velkoobjemového kontejneru na pozemku p.č. 211/4 v k.ú. Čestice. Jedná se o prostor u kravína v Česticích. Místo bude viditelně označeno s popisem způsobu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Rád bych ale upozornil, že nastavení tohoto způsobu likvidace rostlinných zbytků z našich zahrad neukládá občanům povinnost toho využívat, ale i nadále mohou veškerou zelenou hmotu kompostovat na svých pozemcích a i nadále i ji využívat jako hnojivo. Samozřejmě mnozí z nás budou polemizovat nad smysluplností tohoto opatření, ale bohužel to je tak všechno co s tím můžeme dělat. Já jen doufám, že ti, kteří založili černou skládku tohoto odpadu na konci Čestic při výjezdu na Nuzín, tohoto opatření budou využívat a nebudou i nadále hyzdit svým konáním okolí. Dále bych rád připomenul, že jsme během loňského roku umístili ke škole a k nákupnímu středisku vedle kontejnerů na sklo, nádoby, kde je možno zdarma ukládat použité jedlé oleje a tuky v PET lahvích. Zatím tato možnost není moc využívána a i nadále většina olejů skončí v obecní čistírně odpadních vod, kde se následně vysráží a zvyšují náklady na provoz čistírny. Nehledě na to, že jsme povinni je zlikvidovat zákonným způsobem a to již zdarma není. Začátkem měsíce března bude na úřední desce městyse a ve vývěskách v místních částech vyvěšena nová vyhláška městyse č. 1/5015, které řeší nakládání s výše uvedenými odpady vyprodukovanými na našem území. Za městys Čestice Milan Žejdl, starosta

4 Tam v údolí řeky Nery, kde civilizace není, věděli jsme vždycky všechno díky čestickému ČTENÍ. Akce Banát (4) František Havlíček Hospůdka v Sopotu Nou kombinovaná a obchůdkem a poštovnou byla jako vždy útulná. Pivo měli dobré a studené, i něco k snědku se tady dalo koupit. Měli sortiment jednoho druhu zde oblíbených klobouků, ale bohužel stejně jako na začátku našeho putování Banátem v Moldově, škála velikostí neodpovídala středoevropskému standartu. Nebo mám moc velkou hlavu. Mám tedy klobouk o dvě čísla menší, ale hlavně, že sluší. Co by člověk chtěl za pětatřicet korun. Moje žena Mirka projevila po návratu spontánní nadšení nad touto výhodnou koupí. Sále jsem však neobjevil, kam mi ho schovala. K úplné spokojenosti v hospůdce chybí jen její kombinace se záchodem. Něco na ten způsob tam sice je, ale spíše se to řadí do kategorie o nějaký stupeň nižší. Vratká kadibudka, bohatě větraná mezerami v prknech, což ale při instalaci nad hnojem není zase taková výhoda. Adrenalinový zážitek je umocněný divokým psiskem na řetězu, které považuje dvorek i s hajzlíkem za svoje výsostné území a urychluje vyprazdňování neustálým štěkotem a snahou o přetržení řetězu. Naštěstí řetěz opět, stejně jako několik let předtím, vydržel, a mohli jsme v klidu a pokoji vyrazit na závěrečnou etapu cesty údolím řeky Nery. Turistická trasa údolím Nery patří k lákadlům Banátu. Údolí Nery je národním parkem Parcul national cheile Nerei. Celé území je krasové, porostlé starými bukovými lesy. Nera zde protéká zpočátku širokým údolím, s několika hospodářstvími, později se sevře mezi vysoké skály občas přerušené menší údolní nivou se salaší. Většinu salaší už připomínají jen směrovky a cedulky na stromech nabízející ubytování a prodej sýrů a tujky místní slivovice. Před skoro dvaceti lety to tady žilo, všude se hospodařilo, podél břehu bylo spousta krásných míst k táboření, dnes zarůstajících křovím. V roce 1996 jsme tady řešili i jednu skoro záhadu - neustále jsme nacházeli stopy od motorky. Obdivovali jsme jezdecké umění neznámého motoristy, podle terénu to musel být zdatný šlapačkář. Když stopy pokračovaly po skále, to už jsme pochybovali o správnosti našeho úsudku. Po chvilce jsme potkali partu místních chlapů a vše se vysvětlilo. Měli na nohou doma dělané sandály z motocyklového pláště, umně připevněné k chodidlům bužírkou. To už ale historie, dnes obouvají, stejně jako většina Evropy, levný čínský kšunt a občas hospodyně šijí jako suvenýr pro turisty jakési bačkory z automobilové duše, s háčkovaným vnitřkem a elegantně obšité červenou bavlnkou. Kráčeli jsme prvním úsekem po prašné cestě, potom jsme odbočili k prvnímu hospodářství a pokračovali dál údolím. Před pár lety tady kamarád fotil hospodáře při nakládání sena na žebřiňák a dostal od něj vynadáno a pohrozil mu vidlemi. Mají svoji hrdost a neradi jsou stavěni do role exotů. Stačí slušně pozdravit, pochválit koně a říci rumunské va rog prosím a ukázat na foťák a počkat na souhlasné přikývnutí, fotografování se hned obejde bez vidlí. Tam, kde končí pole a louky, se údolí náhle zúží, kousek se jde kamenitou cestou podél břehu a přichází první trochu adrenalinový zážitek překonat nízkou skalku po žebříků z napůl shnilých klacků a skalní stezku v křovinách nad řekou. Jako po každé žebřík popřel zákony přírody a vydržel nás i s našimi batohy, stezka byla průchozí a mohli jsme se těšit na návštěvu krasového jezírka pojmenovaného jak jinak, než po samotném Drákulovi Lacul Dracului. Všechno, co je zajímavé a působí alespoň trochu tajemně, se v Rumunsku jmenuje Drákulovo. Drákulovo jezero je zatopená propast, dramatického vzhledu ji dodává skalní stěna ve svahu, je to oblíbené návštěvní místo rumunských turistů. Letos si ale Rumuni šplhli, okolí jezírka bylo uklizené a nebyla tady obvyklá hromada odpadků. Civilizuje se to tady. Jezero a další pokračování stezky je ovšem na druhé straně řeky, musí se k němu přebrodit, řeka je tady mělká se snesitelným proudem. Hladina byla sice trochu zvednutá předchozími vydatnými dešti, ale našli jsme místo, kde voda sahala jen do pasu bez problémů se dostali na břeh u jezírka. Pro úplnost musím uvést, že na konci nivy, kousek před shnilým žebříkem, je odbočka k lanovému mostu, po kterém se dá řeka přejít suchou nohou a přijít k jezeru přes kopec. Ale správný turista leze po žebříku a brodí. Na břehu proti jezírku je oficiální povolené tábořiště, pozná se podle ohnišť s koláči spečeného hliníku z plechovek od piva, které turisté do ohně házejí a myslí si, že shoří.

5 Turecký chodníček lanovím jištěný jeho obrázek dám určitě do ČTENÍ. Za Drákulovo jezerem začíná ta opravdová stezka údolím. Nejdříve jsme si užili kousek oficiální trasy (od lanového mostu), vystoupali jsme kus extrémně strmým svahem k rozcestí, nalevo do údolí k mostu, rovně do vesnice a doprava dolů dále údolím k vesnici Sasca Romana. Tady už je cesta náročnější, zčásti pěšina nebo i cesta lesem, (tady jsou ty zaniklé salaše), místy kamennou sutí, místy trochu po skále. K lákadlům téhle trasy patří ve skále vysekané chodníky nad vodou, zpestřené krátkými tunely skrz skalní ostrohy. Místní jim říkají turecké chodníky. Původ názvu se mi nepodařilo zjistit, možná byly opravdu vytesány v době, kdy bylo území pod tureckou správou. Ale možná je s tím tureckým jako s Drákulou, některá zajímavá místa se po Turcích jmenují, třeba jeskyně Turecká díra mezi Svatou Helenou a Gernikem. Jeskyně jsou ostatně i tady, občas okolo nějaké díry projdeme, podle fotografií na internetu, by měla být z vody přístupná nějaká větší jeskyně, do které se snad dá i vjet na lodi. K večeru jsme došli ke starému lanovému mostu přes vodu a na ještě nezarostlé loučce jsme přenocovali. Před dvaceti lety byl most bez mostovky, teď už sice měl mostovku z prkýnek, ale zase mu prasklo jedno z nosných lan tak hrozil zborcením. Asi hospodář na protějším břehu se pokoušel nalákat turisty, se zánikem salaše zanikl i most. Je to škoda, po druhé straně řeky zřejmě vede podobná stezka. Noc jsme přečkali bez deště, potěšilo nás to, cesta pod mohutnými buky byla i tak dost klouzavá, předloni za sucha byla o poznání lehčí. Zdolali jsme suť, skálu i polom po vichřici a zjistili, že proti předchozím letům se tady objevilo i horolezecké zajištění stezky. Podobně jako jsme zvyklí na stezky třeba v Alpách. S malým rozdílem. V Alpách jistí nebezpečné úseky ocelovým lanem, zapouzdřeným v plastovém obalu, něco jako celní lanko používané k upevnění plachty u náklaďáků. Ale tady bylo vidět, že jsme na Balkáně. Skoby byly sice poctivé horolezecké nýty, lanko ovšem bylo opouzdřené podomácku. Místní Koumes na lanko prostě navlékl půlcoulovou vodovodní hadici. Na vodorovných úsecích to zpravidla nevadilo, ale hadice klouzající a shrnující se po lanku při skoro svislém jištění skály moc důvěry nebudila. Na jednom úseku, vysekaném nad vodou, jsem se chtěl lana přidržet a docela mně zaskočilo, když jsem si všiml, že lanko se uvolnilo od skoby, a opět nějaký Koumes zasáhl místo lana přivázal mezi skoby samotnou hadici. Ale nenechali jsme se zmást, přešli jsme držíce se skály a zdárně pokračovali ke konci údolí. Ještě jednou jsme brodili. Pan učitel Honza Dvořák z Kamenného Újezdu u Budějc se opět obětoval a prošlápl cestu vodou, namočili jsme se opět jenom přiměřeně. Za vodou čekal ještě jeden turecký chodník, jištěný ocelovým lanem snad od doby Turecké nadvlády. Tady jsem si dříve obaloval ruce kapesníkem, z lana trčí rezaté drátky. Letos opět zasáhl Koumes. Na lano natažené skrz oka skob se hadice natáhnout jaksi nedá. Koumes si poradil. Rozříznul zahradní hadici po celé délce, namačkal ji na lano a omotal vše držící izolepou. I přesto jsme opět nespadli do vody, opustili skály a pokračovali k vesnici schůdnou lesní cestou. Cestou jsme prošli dalším povoleným tábořištěm u bývalé lesovny jménem Damián Cantonul Damián. Tábořiště je bezplatné a udržované. Správu parku vykonává lesní správa a místo pravidelně kontroluje hajný. Předloni jsme tady přespali a ráno jsem byl příjemně překvapený. Vedle tábořící rumunská rodina s děckem sbalila stan, vysbírala odpadky, uhrabala ohniště, naložila se do Dácie a odjela pryč. Ne všichni tady dělají jenom svinčík. A na druhém konci loučky tábořící hlučné partě bukurěšťáků se za chvilku dostalo péče hajného. Přijel v malém teréňáčku (suzuki samurai), přivezl dva opěšalé rumunské turisty s batohy a hned se ujal úřadu. Dotírající drzé psisko od hlučné party poněkud nemilosrdně přetáhl pažbou poloautomatické kulovnice Luneta (pro civilní účely upravený kalašnikov, obdoba ruské sajgy) a hlučící partu zpracoval verbálně. Bohužel jsme mu nerozuměli, jistě by náš slovník obohatil o nové výrazivo. Bukurešťáci se uklidnili a začali po sobě uklízet. Prostě civilizace.

6 Vzpomínání pro mě není. Na vzpomínky já mám ČTENÍ. Vzpomínky na našeho pana faráře, jak jsem ho poznal za jeho působení zde na farnosti v Česticích. Pan farář Petr Mikeš spatřil světlo světa ve Smrhově. Smrhov je malá vesnička, která se nachází severovýchodně od městečka Kaplice. Smrhov spadá pod Obecní úřad Soběnov asi 2-3 km od Smrhova. Zde je i náš pan farář u kostelní zdi spolu s dalšími kněžími pochován. Na epitafu je zmínka o jeho dlouhém, podle mne velice úspěšném, působení na farnosti v Česticích. Jak dobře zde všichni víme, náš pan farář se nestaral jenom o své církevní povinnosti, ale jeho velkou zálibou byly včeličky a ve velkém se proslavil jako úspěšný bylinkář. Tím byl znám daleko za hranicemi kraje. Dokazuje to i pražský spisovatel Petr Prouza ve svém románu Život střídá smrt, který vyšel roku Petr Prouza navštívil čestickou farnost a žádal pomoc pro svou nemocnou manželku Hedviku. Pan farář je v knize prezentován jako pan farář Myslík a Čestice jsou přejmenovány na Čistín. Pan spisovatel velice citlivě popisuje prostředí fary, pochopitelně i pana faráře popisuje jako moc milého důstojného pána. I já jsem měl tento poznatek, když jsem pracoval v Praze. Naše sekretářka v podniku mi velice dojatě sdělila, že pan farář z Čestic pomohl i její rodině při léčbě zákeřné nemoci. Byl to člověk, který měl i velký smysl pro humor. Když k němu jednou přišla neznámá babička s žádostí, jak by se zbavila chrápání, tak jí pan farář vtipně poradil, aby si podvázala bradu šátkem a že jistě přestane chrápat. Jednou mě také požádal jeden starší kolega z práce z Prahy, abych pana faráře požádal o bylinky na mužskou nemohoucnost. Vždyť tehdy žádný Clavin nebyl. Pana faráře jsem dobře znal, protože jsem u něho jistou dobu ministroval, přesto jsem nevěděl, jak se ho na tuto choulostivou záležitost zeptat. Dlouho jsem chodil kolem horké kaše, až pan farář zvolal: Jó, myslíš hopsa hejsa, tak na to je odvar z ovsa. Což bylo přesné, dojemné a vtipné. Dříve na vesnicích při rozloučení se svobodou (štando) byl zván i pan farář. Při jedné takové příležitosti (znám to z doslechu) došlo víno. Pan farář poslal na faru za slečnou Růženkou, což byla jeho sestra a hospodyně, pro doplnění chybějícího moku. Nebylo to žádné mešní víno, ale normálně koupené v obchodě tenkrát u pana Kotouna. A problém na štandu byl vyřešen. Jednou mne pan farář požádal, jestli bych ho nedovezl do Českých Budějovic, kde měl svého bratra Stanislava. Stanislav chtěl pomoci dědovi ze sousedství. Jednalo se o dědu, který se po ztrátě manželky přestěhoval ke své dceři. Přestal chodit v důsledku otékání kolen. Jako dnes vidím, jak si pan farář s virgulí (obyčejný vrbový proutek) stoupl k posteli nemocného. Ihned po roztočení proutku hlásil:,,dědo, lehneš si sem! A určil mu místo k přestěhování postele. Po 14 dnech jsem se ptal, jak to s dědou dopadlo. Dopadlo to dobře, děda začal zase chodit. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u malíře Chramosty. Když manželé Chramostovi navštívili Husinec, měla paní Chramostová problémy s angínou. I tento problém pan farář pomocí proutku vyřešil. Pan farář Petr Mikeš zemřel v Česticích po čtyřicetiletém působení na této farnosti. Čest jeho památce! Poznatky o panu faráři si vybavil Chochol Ladislav, Čestice PS: Pan farář Mikeš byl i velice dobrým přítelem pana faráře Jílka, který se narodil ve Výhni, též nedaleko Kaplice.

7 Veverka nenosí dobrůtky ČTENÍ si přinesla do budky. Co možná (ne)víte o veverkách Veverka obecná byla považována do 60. let minulého století za zvěř škodnou a byla lovena. V současnosti je veverka obecná zvláště chráněným živočichem v kategorii ohrožených druhů (Zákon /1992 Sb., Vyhláška 395/1992 Sb). Přesto veverek ve volné přírodě neustále ubývá. Zbarvení veverek souvisí s místem jejich výskytu v nižších polohách žijí spíše veverky se světlejším zbarvením. V zimě mají výrazné štětičky na ušních boltcích a huňatý ocas. Ocas jim slouží nejen k udržení rovnováhy při pohybu v korunách stromů, ale zároveň se jím přikrývají. Veverky rodí až třikrát do roka, mláďata jsou holá a slepá. Zhruba po dvou měsících jsou schopna samostatného života. Pokud naleznete mládě vypadlé z hnízda, můžete mu zachránit život. Stačí se obrátit na některou specializovanou záchrannou stanici např. Pinky (www.veveratka.cz ), kde vám vždy ochotně poradí, případně zajistí odvoz ohroženého mláděte. Odchov mláďat v domácích podmínkách je nejen komplikovaný, ale také přímo zákonem zakázaný! Veverky si staví několik hnízd v dutinách kmenů nebo na silných větvích stromů. Tato hnízda střídají v době péče o mláďata je matka pravidelně přenáší, aby je tak lépe ochránila před predátory. Největší nebezpečí na ně číhá v podobě kuny, kočky, výra, jestřába či krahujce. Hnízdo veverek má proto vždy dva otvory, pokud je veverka v ohrožení, použije druhý otvor jako únikový. Denně potřebuje asi 60 g potravy, což je zhruba pětina její hmotnosti. V zimě, zejména pokud je větší množství sněhu, se stává, že veverka nenajde všechny své skrýše, do kterých si připravila zásoby na zimu. V době březosti a péče o mláďata je shánění potravy pro veverku velmi vysilující, proto je dobré je přikrmovat v průběhu celého roku. Nezapomínejme ani na vodu. Ve volné přírodě se veverky dožívají zhruba pěti až sedmi let, mnoho z nich však končí svůj život předčasně, zejména pod koly aut. Každý z vás se může zapojit do mapování veverek potřebné informace najdete na zde můžete doplnit i svá pozorování těchto zajímavých tvorečků. U nás ve školní zahradě jsou veverky stálými obyvateli již mnoho let, ale také jsme zaznamenali jejich úbytek. Proto jsme jim v tomto školním roce vyrobili hnízdní budku a dvě krmítka. Za odměnu máme možnost pozorovat tyto malé šikuly při krmení - a že je na co se dívat! Zkusíte si pověsit krmítko i vy? Marie Linhartová

8 Ze slepice princeznou? To snad možné není! Zjistíš, že jo, když přečteš nový výtisk ČTENÍ. Zakletá slepice (konec) Josef Křešnička No tedy, Michale! Ty jsi chytřejší než ministr! zvolal král. Teď mě napadá což aby sis vzal princeznu za ženu přímo ty? A kdo by byl dvorním dodavatelem hříbků? A navíc já přece nejsem princ a po prázdninách musím do školy. Hm, smůla, řekl Vachout Třetí a nařídil, aby přivedli z hladomorny prince. Ti mohli na Rozálii oči nechat. Líbila se jim a oni jí také. Vypadali všichni tři moc hezky a tak honem nevěděla, jak se rozhodnout. Zkusíme ten Michalův nápad, řekl král. Milí princové, vysypte na zem všechny svoje peníze. První princ se usmál, vytáhl ohromný měšec a vysypal před sebe spoustu zlaťáků. Ten druhý se zatvářil kysele, ale princezna se mu tak líbila, že i on po chvilce zaváhání vysypal svoje peníze. Zlaťáků bylo jenom pár a mezi nimi i stříbrňáky i nějaké měďáky. No a ten třetí ani žádný měšec neměl. Jenom obrátil kapsy, aby se dalo poznat, že je má prázdné. Z kapes se na královské dlaždice vysypalo pár drobečků chleba. Toho chci! vykřikla Rozálie a rozběhla se k němu. Ten chudý princ rozevřel náruč, ale kdepak Rozálie! Nepadla mu do ní. Klekla si a prsty složenými do podoby slepičího zobáčku začala z podlahy sezobávat drobečky. Potom řekla: Ty se mi líbíš a jsi dokonce i bohatý. Ten princ byl rád a tamti dva se s protaženými obličeji vytratili. Zbylo po nich jen zlaté, stříbrné a měděné smetí. Tak to bychom měli, řekl král Vachout Třetí. Teď se s Michalem odebereme do královské kuchyně zařídit svatební hostinu a vy dva se tu ujměte vlády. Princ s princeznou Rozálií se tedy té vlády ujali. Cestou do kuchyně král řekl: Poslyš, Michale, nezdá se ti, že má naše princezna tak trochu slepičí způsoby? Ne, že by mi to vadilo, ale přece jen je to divné. Tak Michalovi nezbývalo, než králi prozradit, jak to s Rozálií je, že je to zakletá slepice. Teď jen, aby nám ji nikdo neodklel, staral se král, byla by z toho celopohádková ostuda. Musí jí být v zakletí dobře, řekl Michal, ona má ráda lívance. Lívance náš kuchař umí, to mě uklidňuje, řekl Vachout Třetí, nařídím, aby jich dělali pro Rozálii každý den dvacet. A to je moje poslední královské nařízení. Dál budou vládnout mladí a já jsem od této chvíle obyčejným Vachoutem. A já půjdu domů, rozhodl se Michal. Někdy se zastav. Já budu teď na výměnku a budu mít dost času. Mohl bys mě někdy vzít s sebou na hříbky. Já se někdy zastavím," slíbil Michal. Potom se vydal zkratkou přes jednero hor za dědou a za babičkou. Obyčejný Vachout mu mával. Když Michal přišel, babička právě volala: Dědo, neviděl jsi Rozáru? Někam se ztratila! Ale! To je mi dobrá zpráva! jásal děda. To nemyslíš vážně, křičela babička. Ztratí se slepice a ty z toho máš radost! Mám já to dědka! Ale děda se jen spokojeně usmíval a Michal, ten se usmíval také. Tiskařský šotek si zařádil v minulém Čtení. Vypadalo to, že paní Haně Trojanové přejeme k 750 letům místo k padesátinám a věk pana Josefa Ouředníka z Čestic jsme přiřkli panu Josefu Ouředníkovi z Radešova. Všem se touto cestou omlouváme. Redakce

9 Brambor už má svoji hymnu prý ji znají všude. Kdo ji složil a zhudebnil ČTENÍ pátrat bude. Vážení čtenáři, zdravím vás z naší Základní školy a Mateřské školy Čestice a chtěla bych vás informovat o dění v posledních měsících. Ráda bych zde více zmínila naší regionální literární a výtvarnou soutěž O čestický brambor, jejíž slavnostní vyhodnocení již XX. ročníku se konalo ve čtvrtek 13. listopadu Letošního XX. ročníku se zúčastnilo 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska, přijeli zástupci základní školy z Vacova, Strakonic /Dukelská, Povážská/, Radomyšle, Katovic, Volenic, Cehnic a Čestic, Gymnázium Strakonice, ZUŠ Blatná, Dětský domov, ZŠ, ŠD a ŠJ Volyně, Kapřík Blatná a Domov Petra Mačkov. Literárních prací přišlo 69 a ve výtvarné oblasti jsme shlédli a ohodnotili 236 prací díky sponzorským příspěvkům firem a jednotlivců. Velice děkuji všem sponzorům a věřím, že nám zachovají přízeň (seznam uveden na jiném místě Čtení pro lidi). Slavnostního vyhodnocení soutěže se zúčastnili i vzácní hosté. Za Městys Čestice přijal pozvání pan starosta Milan Žejdl, za Kulturní spolek Čestice se zúčastnila Ing. Jana Vlažná, přivítali jsme i bývalé ředitelky naší školy paní Květoslavu Novákovou, paní Helenu Petrovou a paní Marii Radovou. Z odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice jsme vítali Ing. Miluši Vackovou a paní Havlanovou. Na první ročníky zavzpomínala a vyprávěla o spolupráci s panem Josefem Křešničkou dlouholetá organizátorka soutěže a učitelka paní Mgr. Věra Rodová. Se svým příspěvkem vystoupil i Ing. Ivo Kraml za Sdružení pro obnovu Dobrše, který přečetl úryvek z knihy pohádek Josefa Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí. Všem přítomným zástupcům škol předal svoje sborníky Ing. Josef Kalbáč, a dokonce vybral píseň Kolíne, Kolíne, kterou si zazpívali všichni v sále. Nesmím zapomenout ani na našeho přítele z Maďarska pana Miloše Vnuka, jehož slova o vystoupení našeho pěveckého sboru v Maďarsku potěšila všechny přítomné. Nebyl by to Čestický brambor, kdybychom nepředstavili nějakého regionálního spisovatele či výtvarníka. Nemuseli jsme pátrat po celém okrese, ale v naší vísce žijí dva úžasní muži. Určitě všichni znáte Dušana Vávru, milovníka vojenské historie, letectví a pár let již také spisovatel literatury faktu. Představil nám svůj druhý díl knihy Muži na správné straně, jenž je složena z životopisných dat a vzpomínek na válečné veterány. Druhý, ne méně důležitý muž, který představil svoji knihu, byl sportovec, herec, divadelník a spisovatel Martin Levý, jenž se celý svůj život zabývá soutěží Formule 1 a sepsal Úplnou historii Formule 1, první část léta Literární práce vyslechl ředitel ZŠ Dukelská Strakonice, Mgr. Václav Vlček, ředitel Dětského domova, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně PhDr. et Mgr. Jiří Pán a zástupkyně stejné školy Mgr. Anežka Hosnedlová. Všichni přítomní obdivovali dětské výtvarné práce a při autorském čtení dětských literárních prací všichni zaujatě poslouchali. V doprovodném programu se představily naše sbory pod vedením paní učitelky Mgr. Ireny Hartlové, country taneční vystoupení s dětmi nacvičila paní učitelka Mgr. Milena Maňhalová. Pořadem provázela paní učitelka Mgr. Anna Uhlířová a žáci z 9. ročníku Tereza Nikodémová a Petr Vastl. XX. ročník soutěže O čestický brambor byl zahájen svojí hymnou pod vedením pana Ing. Jana Vilánka v doprovodu jeho dětí (i půjčeného Honzíka Hartla) a v samotném závěru hymnou bylo ukončeno i slavnostní vyhodnocení celé soutěže v podání sborů naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Ireny Hartlové. Už nyní se těšíme na XXI. ročník soutěže, hlavně na literární i výtvarné práce s tématem Co nosím v hlavě? Martina Kalová

10 Když máš astma, zánět nervů, revma, v krku bolení nasaď apiterapii! To ti radí ve ČTENÍ. Včelí produkty Petr Vlažný V tomto čísle ČTENÍ budeme pokračovat asi nejkontroverznějším včelím produktem, který včelař může od svých včel získávat včelím jedem. Ano i jed se dá od včel sbírat a používat k léčebným účelům. O metodách sběru se však zmiňovat nebudu, spíše o jedu (a žihadlu) obecně a samozřejmě doplním i co všechno můžete včelím jedem léčit. Včelař je více či méně podroben žihadlové terapii v průběhu celého roku. Stačí špatně nandaná kukla, rukavice či jiná část oděvu a v kombinaci s rozdrážděnými včelami se jedná o vpravdě nepříjemnou kombinaci. Alespoň je včelař tak nějak podvědomě připraven na to, že žihadlo dostane, což se ovšem nedá říct o nevčelaři. O to je to samozřejmě nepříjemnější. Ale ruku na srdce, vzpomenete si kolik jste v životě jako nevčelaři dostali žihadel? Mnoho jich nebylo, že? U mladých by i skoro bylo dobré vůbec zjistit, zda jsem na žihadlo alergický či ne a zařídit se podle toho (dovybavit lékárničku apod.). Co to tedy ten včelí jed vlastně je? Je to čirá bezbarvá tekutina s charakteristickou dráždivou aromatickou vůní a hořkokyselou chutí (nebojte, to jsem nezkoušel já, ale vyhrabal v literatuře). Vzniká v těle dělnic jako sekret jedové žlázy, která začíná produkovat jed ihned, jak se včela vylíhne. Žláza ústí do jedového váčku, v kterém se jed shromažďuje. K maximálnímu naplnění váčku dochází u včelí dělnice ve věku 2 až 3 týdnů a množství tekutého jedu, které je ve váčku nashromážděno činí v průměru 0,26 mg. Jedová žláza i jedový váček jsou součásti komplexu označovaného jako žihadlový aparát. Samotné žihadlo je mechanismus se 2 bodly opatřenými 7 12 vratizoubky, které zapříčiňují, že se žihadlo lehce zachytí v lidské kůži nebo jiném měkkém materiálu. Obě bodla se po vpichu do kůže střídavě pohybují a tak pronikají hlouběji do rány a dál do ní vstřikují jed. Samozřejmě asi víte, že včela si bodnutím v podstatě sama ukončila život. Pamatuji si, jak mi pan Přidal z univerzity v Brně říkal, že po vpichu a vytrhnutí části zadečku je na včele vidět jak je zmatená, že tohle tedy rozhodně nechtěla, ale bohužel už není cesty zpět. Asi ještě nejsem takový odborník, takže i když jsem žihadel dostal za život několik set, nikdy jsem u včel toto zděšení nezaznamenal. Můžete si také všimnout, že pokud žihadlo ihned nevytrhnete, pumpuje se jed z jedového váčku do rány cca ještě několik minut. A poslední věc tušíte kolik byste museli dostat žihadel (tedy v případě, že nejste alergik), aby vám hrozilo riziko smrti? Záleží samozřejmě na mnoha faktorech nejvíce asi na váze tak vězte, že pro osobu vážící 60 kg existuje 50% riziko smrti při dostání 560 žihadel. Takže včel se skutečně bát nemusíte. Navíc se může reakce na další včelí bodnutí u zdravého člověka zmenšovat, protože tělo si vytváří protilátky, které zabrání dalším reakcí a to již po bodnutí 300 žihadly (ne však najednou). Takové případy nastávají například u včelařů, kteří pracují se včelami, aniž by u nich žihadla po určité době vyvolávala zarudnutí, otoky, svědění nebo jiné komplikace. K čemu je tedy vlastně včelí jed dobrý a zdraví prospěšný? K účinkům včelího jedu řadíme účinky baktericidní, hemolytické, hemorrhagické, místně znecitlivující, protizánětlivé a účinky snižující krevní tlak K nejčastějším formám aplikace včelího jedu patří: aplikace přirozeného žihadla, podkožní injekce, inhalace, tablety, elektroforéza nebo masti. U nás to byla například mast Virapin, která v 1 g obsahovala 0,15 mg včelího jedu, avšak dnes se už nevyrábí. Zde se podívejte na přehled zdravotních problémů, při kterých může být včelí jed prospěšný: revmatické onemocnění svalů, revmatické onemocnění kloubů, ischias, zánět kloubů, otoky při podvrtnutí kotníku bérce, zranění šlach, vysoký krevní tlak a choroby s ním spojené, krevní sraženiny, kornatění tepen, pokles hladiny cholesterolu v krvi, astma, bolesti v krku, záněty horních cest dýchacích, kožní onemocnění, špatně se hojící rány, epilepsie, psychické nemoci, záněty nervů, neuralgické bolesti, Gravesova (Basedova) choroba choroba s hyperfunkcí štítné žlázy, zánět oční duhovky, rohovky a spojivky. V současnosti se zkoumají možné účinky včelího jedu při léčbě AIDS. (pokračování příště)

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA Táborová základna Kolčava se nachází v Jihočeském kraji, ve strakonickém okrese, na louce mezi obcemi Zvotoky a Strašice, které jsou vzdálené každá cca 1,5 km. Autem je

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval Kalendář 18. 3. integrační aktivita MŠ a ZŠ 22. 3. projektový den: Světový den vody 23. 3. velikonoční nadílka 24. 28. 3. velikonoční prázdniny 1. 4. projektový den: Světový den autismu 4. 1. zahájení

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více