Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009"

Transkript

1 Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA Obecní úřad a Základní škola Ruda nad Moravou Vás zvou na Sobotní koncert Účinkují Adam Klánský (violoncello), Lukáš Klánský (klavír) a Ivan Klánský (klavír) v sobotu 24. dubna 2010 v 19 hodin v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou M. P. Musorgskij, S. Lee, R. Schumann, S. G.E. Goltermann, F.Chopin a A. Dvořák Z činnosti 2009 Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem, kdy se rozjíždí rekonstrukce koupaliště i jiných plánovaných akcí, mi dovolte ještě malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. Loňský rok byl vzhledem k získaným dotacím rokem investičních prací, hlavně většího rozsahu. Zrevitalizován byl prostor před nádražím, vybudována počítačová učebna ve škole v Hrabenově, druhá a na ní navazující třetí etapa rekonstrukce ZŠ v Rudě, zateplení a výměna oken ve školce v Rudě. Rekonstrukcí ve všech částech naší obce prošel také místní rozhlas. Z důvodu dodávky závadné vody občanům v Hosticích, a za finanční pomoci Olomouckého kraje, došlo k napojení vodovodního řadu na Bohdíkov (v současné době se dokončuje vybudování vyrovnávací nádrže). Při této příležitosti byly pořízeny nové rozvody, přípojky Sběr odpadu a hydranty. Dále se podařilo vyčistit požární nádrž i opravit mostek. Ve Štědrákově Lhotě pokračovala oprava hřbitova, oprava autobusové čekárny a jejího okolí. Bartoňov a Radomilov má nové dopravní značky, vyčištěné příkopy a zprovozněné propustky a srážky. V Hrabenově byl opraven havarijní stav potoka zaskružením, oplotil se pozemek vodního zdroje a opravil se most. Zpevněna musela být i zeď u hlavní silnice. V Rudě u benzinové pumpy jsme zrekultivovali pozemky Skaly, upravili prostor před Domem služeb a zlepšili čistění vody na koupališti. Více o činnostech obce, nejen stavebních, ale i kulturních a společenských, zveřejníme v Závěrečné zprávě za rok 2009, kterou projedná zastupitelstvo obce na svém zasedání. Oldřich Tanert starosta PŘIPRAVUJEME Americké jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14:30 hod. v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou Johannes Brahms, Pablo de Sarasate, Jenö Hubay, Ludwig van Beethoven a William Bolcom SVÁTEK MATEK V HRABENOVĚ ZŠ A MŠ Hrabenov a TJ Sokol Hrabenov připravily na pátek 7. května společnou oslavu Svátku matek v Kulturním domě v Hrabenově. Pro maminky, babičky a všechny ostatní návštěvníky je připraven program, ve kterém vystoupí děti základní i mateřské školy a cvičenky TJ Sokol. Odpolední posezení doplní reprodukovaná hudba, nebude chybět občerstvení pro děti i dospělé. Program bude zahájen v 17 hodin. K hojné návštěvě zvou pořadatelé. Sběr nebezpečného odpadu 22. května. Obecní úřad Ruda nad Moravou upozorňuje občany, že v sobotu 22. května 2010 se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu (staré pneumatiky, televize, rádia, lednice komplet s agregátem, mrazáky komplet s agregátem, autobaterie, staré barvy, PC). Nebezpečný odpad můžete donést na určená místa v čase příjezdu sběrného vozidla, kde od Vás zaměstnanci firmy SITA nebezpečný odpad převezmou. Štědrákova Lhota TU Lesanka hod. Hostice u požární zbrojnice hod. Radomilov u požární zbrojnice hod. Bartoňov u budovy býv.mnv hod. Ruda (dolní) u MVDr Vitáska hod. Ruda (horní) parkoviště (Maštera) hod. Hrabenov zast. bus (Gregorovi) hod. Hrabenov zast. bus U kaple hod. Sběr velkoobjemového odpadu května Ve dnech května 2010 proběhne v našich obcích sběr velkoobjemového odpadu (koberce, matrace, apod.) Kontejnery budou přistaveny dle níže uvedeného rozpisu: Ruda nad Moravou - parkoviště u Mašterů - parkoviště u Domu služeb - zastávka autobusu u Vitásků - u paneláku Štědrákova Lhota - u TU Lesanka Uzavření areálu hřiště v Hrabenově Hrabenov Hostice Bartoňov Radomilov - zastávka autobusu u Gregorů - u hasičské zbrojnice - u Obecního domu - dolní část (naproti pí Heděncové) - u č.p. 33 (p.žižlavský) - u hasičské zbrojnice UPOZORNĚNÍ!!! Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad (pneumatiky, staré barvy, chladničky, mrazničky, televize, mikrovlnné trouby a ostatní elektrospotřebiče z domácnosti). Sběr papíru června Ve dnech 2. až 4. června se uskuteční sběr starého papíru. Sběr organizuje ZŠ Ruda nad Moravou pro žáky i veřejnost. Kontejner bude umístěn u bývalé školní kotelny v Rudě nad Moravou Provozní doba pro převzetí starého papíru je v níže uvedených hodinách: Středa :30 15:00 15:30 16:30 Čtvrtek :00 8:00 13:00 15:00 15:30 16:30 Pátek :00 8:00 TJ Sokol Hrabenov upozorňuje, že v nejbližších dnech bude dokončeno oplocení kolem volejbalových kurtů a poté bude hřiště uzavřeno. Důvodem pro toto opatření je fakt, že, přestože v minulých letech jsme investovali do údržby a oprav na hřišti, jsou objekty neustále poškozovány, problémem jsou rozbitá okna, poškozená fasáda pavilonu, nepořádek, ježdění motorek po volejbalových kurtech... Nechceme bránit ve využívání hřiště ke sportovním účelům, proto je možné vypůjčit si klíče od něj u Tymelů. Bude-li však někdo přistižen v areálu uzamčeného hřiště, případně při poškozování majetku TJ Sokol, předáme věc k vyřízení trestní komisi v Šumperku.

2 Z jednání rady obce Ruda nad Moravou Rada obce schválila: - na základě žádosti farníků z Hostic opravu schodů ke kříži a umístění laviček v prostorách pod lípami - poplatek dle skutečných nákladů na svatební obřad uskutečněný na OÚ Ruda nad Moravou ve výši 1 000,-- Kč s účinností od renovaci dvou chatek na koupališti dle cenové nabídky firmy Truhlářství Sklenářství Ungermann Vladimír - půjčovné ve výši 200,-- Kč za vybavení (nádobí) v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - zrušení disko produkcí v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - opravu podlahy tělocvičny v ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Ruda a VZ Projekt, týkající se vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - umístění poštovní schránky na budovu ve vlastnictví Obce Ruda v Bartoňově č. p. 1 (budova bývalého MNV) - užití znaku obce ve Velké turistické encyklopedii Olomouckého kraje - složení komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce koupaliště v Rudě nad Moravou Ing. Zdeněk Kristek, Ing. Luděk Cekr, p. Petr Pavelek, p. Petr Klimeš, p. Jaromír Lotras, náhradník p. Lubomír Štencl. Administraci výše uvedené akce bude provádět Ing. Lenka Krobotová - Dohodu o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy na rok 2010 mezi Obcí Ruda a Městem Šumperk. Spolufinancování činí ,-- Kč, tj. 192,-- Kč na obyvatele - výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Ruda nad Moravou v oblasti poskytování informací za rok 2009 v souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poplatky za ubytování a vstupné na koupališti v Rudě nad Moravou pro rok Vstupné na koupaliště činí pro dospělé 30,-- Kč, děti a studenti 20,-- Kč, děti do 3 let budou mít ubytování a vstupné zdarma - uspořádání humanitární sbírky ošacení ve dnech 18. a pro Diakonii Broumov. RO současně schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč na přepravu sbírky - Knihovní řád Místní knihovny Ruda nad Moravou, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hostice, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hrabenov, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od finanční příspěvek ve výši 700,-- Kč na činnost okrskového výboru č. 6 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - opravu topení v tělocvičně ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Ruda nad Moravou) - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Štědrákova Lhota) - ukončení užívání objektu vodojemu na p. č. 216/4 v k. ú. Hostice - paušální poplatek za teplo v KD v Hrabenově ve výši 250,-- Kč s účinností od pro SDH Bartoňov Radomilov finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč na zakoupení pneumatik a vzdušnic k podvozku hasičské stříkačky - Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zdeňkem Markovským, Bludov a Obcí Ruda, týkající se zhotovení asfaltobetonového povrchu na části místních komunikacích v Rudě a Hosticích dle nabídky ze dne finanční příspěvek ve výši ,-- Kč pro náboženskou obec Československé církve husitské na dokončení nezbytných oprav a úprav kolem fary a kaple v Hosticích. V letošním roce Miličova kaple v Hosticích oslaví 40. výročí posvěcení, při této příležitosti proběhnou kulturní akce (koncerty, výstava pamětihodností, apod.) Rada obce vzala na vědomí: - oznámení paní Anny Brücknerové o ukončení funkce správce Klubu důchodců v Rudě na Moravou k Funkci správce bude od vykonávat paní Eva Kobzová Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Šumperk (teritoriu obce Ruda nad Moravou) za dobu od do V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk v teritoriu obce Ruda nad Moravou spáchání 24 trestných činů. Jednalo se ve dvou případech o porušování domovní svobody, v sedmi případech o krádež vloupáním, ve dvou případech o ublížení na zdraví, ve dvou případech o podvod, v jednom případě o zpronevěru, v jednom případě o ohrožování pod vlivem návykové látky, v jednom případě o neoprávněné užívání cizí věci, ve dvou případech o poškozování cizí věci, v pěti případech o krádež a v jednom případě o nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Dále bylo zjištěno 37 přestupků, z toho šestnáct majetkového charakteru, čtrnáct přestupků proti občanskému soužití a sedm přestupků ostatních. V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk celkem 1012 trestných činů s objasněností 54,45%. V porovnání s rokem 2008 je zaznamenán pokles spáchaných trestných činů o 154 trestních věcí. Podíl trestných činů se známým pachatelem se zvýšil o 3,25%. Zpracoval: prap. Hynek Svoboda, inspektor Zakázkové šití oděvů Opravy oděvů Pavla Směšná Příjem zakázek: každou středu 8-17 hod v prodejně: TEXTIL A GALANTERIE Turková Marie Ruda nad Moravou Tel.: Festival Americké jaro 2010 V rámci pátého ročníku festivalu Americké jaro 2010 bude jedním zastavením amerických umělců poctěna i Ruda nad Moravou. Celkem se uskuteční přes 40 koncertů a přednášek. Hudební program Amerického jara doplňují přednášky dvou amerických diplomatů (Darian L. Arky a kulturní atašé David J. Gauner). Dále se festivalu zúčastní Čechoameričané Petr Sís, významný grafik, profesor Jan Švejnar, a Petr Bísek, vydavatel krajanských novin Americké listy. Nad Americkým jarem 2010 převzala záštitu Asociace krajů ČR, Velvyslanectví USA, hejtmani a primátoři, a další osobnosti. Festival finančně podporují zúčastněné kraje a města. Festival zahájí pozoruhodný mladý klavírista a skladatel Dan Tepfer, který vystoupí 4. května 2010 s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále. Dalšími účinkujícími budou například umělci z University of North Texas a sopranistka Lynn Eustis. Nejvýznamnějšími hosty festivalu budou William Bolcom, přední americký skladatel, a jeho partnerka, mezzosopranistka Joan Morris. Světoznámá varhanice Joan DeVee Dixon, která se Amerického jara zúčastní už potřetí, vystoupí na koncertech v Českých Budějovicích, Praze, Pardubicích a v okolí Brna. Účastníci koncertu Amerického jara 2009 v Rudě nad Moravou si vzpomenou, že její umění jsme mohli obdivovat ve farním kostele Sv. Vavřince. Špičkový americký klavírista Arthur Greene a jeho manželka houslistka Solomia Soroka vystoupí v Praze, Kutné Hoře, Prostějově a v Rudě nad Moravou Ȧmerické jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14,30 v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Arthur Greene hrál jako sólista s Philadelphia Orchestra, orchestrem RAI z italského Turinu, se symfonickými orchestry San Franciska a Utahu, s Českým národním orchestrem. Na vlastních recitálech vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku, v Kennedy Center ve Washingtonu, v Bunka Kaikan v Tokiu a mnoha dalších koncertních síních Evropy a Asie. Od roku 1990 působí na University of Michigan v Ann Arbor ve státě Michigan. Získal zlaté medaile v klavírních soutěžích Gina Bachauer a William Kapell. Byl vítězem mezinárodní soutěže Busoni. Se svou manželkou houslistkou Solomií Soroka nahrál sonáty pro housle a klavír Williama Bolcoma a Nikolaje Roslavetsa. Solomia Soroka se narodila ve Lvovu na Ukrajině a debutovala v deseti letech, kdy zahrála Mendelssohnův Houslový koncert s Filharmonickým orchestrem Lovu. Je laureátkou tří prestižních mezinárodních houslových soutěží v bývalém Sovětském svazu a od mládí koncertovala na četných festivalech v Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, Francii, Itálii, Kanadě, Číně a na Taiwanu. Ve Spojených státech vystoupila poprvé v roce 1997 a od té doby podnikla se svým americkým manželem řadu turné. V současné době je Solomia Soroka profesorkou hry na housle na Goshen College ve státě Indiana. 2 NAŠE OBEC

3 Ach ženy, ženy Ženy mají kulatá jubilea již pračky vlastnila, vznikla po opravách školní Letošní rok je bohatý na kulatá jubilea týkající se žen v obci Ruda nad Moravou. V úvodu je třeba vzpomenout, že dne proběhla v hostinci Na Lapači ustavující schůze Rady žen (nyní Český svaz žen). První předsedkyní byla zvolena paní Marie Kubíčková, manželka řídícího učitele zdejší školy, učitelka a matka čtyř dětí. První akcí žen byla velikonoční zábava. Výtěžek z této velmi zdařilé kulturní akce byl věnován na zakoupení pračky pro obecní prádelnu. V této poválečné době bylo třeba, aby i ženy zaujaly svá místa v zaměstnání. Proto byla z iniciativy žen dne dosavadní MŠ upravena na školku s celodenním provozem a stravováním. Později bylo nutné vyřešit otevření družiny pro děti, které již odešly do školy. Družina byla nakonec umístěna ve zrušeném pohostinství Na Lapači. Tyto děti musely docházet na oběd do vzdálené MŠ, kde byly nuceny jíst usazeny na schodišti vedoucímu k bytu ředitelky MŠ. Opět nastala svízelná a nedůstojná situace, kterou ženy pomohly urychleně vyřešit. Z prádelny, která již nebyla tak potřebná, neboť převážná část občanů kuchyně. Později byla přistavena také prostorná jídelna. V rode 1960 ženy do svého plánu práce, mimo jiné začlenily uzavření družby s obcí Koš na Slovensku. V brzké době dne následovala návštěva družební obce pouze ve složení žen. Dne obyvatelé Koše návštěvu opětovali ve složení smíšeném. Přivítání a pohoštění se uskutečnilo ve školní jídelně. Po celou dobu činnosti svazu žen proběhlo mnoho úspěšných akcí a prací, které nelze všechny uvést, a vše bez nároku na odměnu. Ve vedení ženského hnutí se vystřídalo 12 žen a každá svou schopností v dané době přispěla ke společenským potřebám obce. V současné době stojí v čele žen paní Eva Kobzová, a je nutno říci, že si vede velmi dobře. Chtěla jsem se jen lehce dotknout a připomenout, že i ženské hnutí má v tomto roce svá kulatá a vzácná jubilea, na která by se nemělo zapomínat. Nic nepřichází samo bez lidské práce a snažení, ale spočívá vždy v dobrém smýšlení celého kolektivu. Proto patří i těm nejmenovaným velký dík. Jarmila Krystková CENY ZA DOPRAVU nákladními automobily ve vlastnictví obce Ruda nad Moravou pro občany a organizace. Uvedené ceny jsou bez DPH. K celkové ceně se připočítává DPH ve výši 20 %. PRAGA PV3S 1 km = 26,- Kč 15 min. čerpání = 120,- Kč přečerpání = 3,5 m3 x 14,- Kč práce s hadicemi sazba se ruší Š-706 SKLÁPĚČ do 5 km = 33,- Kč/1 km do 20 km = 31,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč UN km = 23,- Kč 15 min. nakládka, vykládka = 120,- Kč ZETOR do 1 km = 33,- Kč/1 km do 10 km = 31,- Kč/1 km do 20 km = 30,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč 15 min. práce s čistícím zařízením = 120,- Kč KINO Olšany Vás zve DUBEN Pá Alvin a Chipmungové 2, anim. příběh, 35Kč KVĚTEN So Máj, romantický,čr, 35Kč Pá Dešťová víla, nová film. pohádka ČR, 35Kč Pá Vlkodlak, VB, 46Kč Pá Princezna a žabák, anim. pohádka USA, 35Kč Pá Protektor, ČR, 46Kč ČERVEN Pá Nezapomeň na mě, romant.film USA, 35Kč (nepotvrzeno) Pá Jakson:Zloděj blesku, fantasy příběh Kan., 35Kč Pá Doktor od Jezera hrochů, komedie ČR, 35Kč Pá Alenka v Říši divů, anim. dobrodr. rodin. film USA, 35Kč Poslední den školy s pohádkou! Stř Lovci draků, Fr.-Něm. anim., 35Kč Úspěchy hrabenovských sportovců - v závodech v běhu na lyžích Patnáctka okolo Paprsku dne obsadil Jan Durchánek v kategorii dorostu 2. místo a Lukáš Mazák v kategorii mužů A místo hrabenovské volejbalistky vybojovaly 30. ledna 3. místo mezi sedmi zúčastněnými týmy na Zimním volejbalovém turnaji žen v Postřelmově - v závodě Kudrnovská čtyřiadvacítka 24 hodin v běhu na lyžích, která se konala na Paprsku uběhl Lukáš Mazák 188,6 km a umístil se na 3. místě - děvčata z oddílu aerobiku se zúčastnila regionální přehlídky pódiových skladeb, se skladbou, jejíž autorkou je jejich trenérka Alena Kováčová, vybojovala děvčata postup na krajskou přehlídku, která se koná 17. dubna v Tovačově - ve 12hodinovce MTB v Kuřimi Lukáš Mazák získal 6. místo v kategorii mužů A a 7. místo v celkové klasifikaci Ze školních novin Z historie školní budovy Pátek 7. května 2010 bude dnem výročním. Uplyne 20 let ode dne 7. května 1990, kdy bylo zahájeno vyučování v nové školní budově v Rudě nad Moravou. Stavba byla zahájena na podzim 1985 a byla zařazena do 8. pětiletky, jak praví školní kronika. Ve zprávě za školní rok 1987/88 je plánované otevření nové školní budovy odloženo z října 1988 na červenec Dokončovací práce nakonec dovolily stěhování do nových učeben až na jaře Stěhování z několika budov roztroušených po Rudě pod jednu střechu se stalo velmi dobrým základem pro přicházející změny a kvalitu vzdělávání v Rudě a celém regionu. Zázemí získané v nových prostorách umožnilo rozvoj školních služeb dětem, rodičům i veřejnosti. Jarní měsíce roku 2010 jsou téměř symbolicky naplněny závěrečnými rekonstrukčními pracemi na školní budově. Celou zimu již ke smogu nepřispěla školní kotelna. Podmínky pro práci dětí i učitelů zlepšila nová okna a zateplená fasáda. Nyní je ještě dokončována oprava vstupu do školy zateplení základů. Harmonogram prací je rozepsán do konce května Opravená budova a zároveň výročí 20ti let od otevření školy jsou důvodem pro malé ohlédnutí do historie nepříliš vzdálené. Pro si dovolujeme pozvat všechny občany k návštěvě školy v Den otevřených dveří 17. června Projekt Jaro ožívá Třeťáci se zapojili do projektu Jaro ožívá a sledují přílety poslů jara. Pozorují stěhovavé ptáky a jednotlivá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky či rorýse zaznamenávají na internetové stránky tohoto mezinárodního projektu. Při těchto pozorováních se o tažných ptácích dozvědí mnoho zajímavých informací, které dále zpracují. Zapojte se také. Více informací naleznete na Okresní kolo zeměpisné olympiády V okresním kole zeměpisné olympiády v Šumperku ve středu 17. března si nejlépe vedl Tomáš Jurásek (7. B, Olšany), který ve své kategorii obsadil 4. místo. V dalších kategoriích si dobře vedli i Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 11. místě a Jan Doležal (9. B, Bohdíkov) na 16. místě. Turecký den 31. března byl pro žáky 2. stupně připraven TURECKÝ DEN Děti měly možnost seznámit se netradiční formou s reáliemi dnešního Turecka. Na jednotlivých stanovištích pro ně měli vyučující připraveny zajímavé informace týkající se historie, přírodopisných a zeměpisných dat, národní turecké hudby a tance. Program byl zahájen prezentací fotografií a informacemi o školství a náboženství Turecka, které získala školní delegace při studijním pobytu v Konye a Beysehiru. Na závěr potom žáci vypracovali test, ve kterém uplatnili to, co se během dne dozvěděli. Okresní kolo matematické olympiády Ve středu se v Šumperku konalo okresní kolo 59. ročníku matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd. Z reprezentantů naší školy se nejlépe dařilo Rostislavu Brokešovi (8. B, Olšany), který mezi 50 účastníky z 8. tříd a tercií nižších gymnázií obsadil 4. místo. V kategorii sedmáků se umístila Vlasta Ohlídalová (7. B, Hostice) na místě 9., Tomáš Jurásek (7. B, Olšany) skončil 13. a Zdeněk Štencl (7. B, Bohdíkov) na 18 místě. V kategorii 6. tříd se Jakub Kozák (6. B, Ruda) umístil mezi 45 soutěžícími na 12. místě, Lucie Cendelínová (6. A, Hrabenov) na 18. a Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 28. místě. Jaké je počasí právě teď? Teplota vzduchu nebo síla větru? Kolik napršelo? Odpověď je snadná, najděte si na internetu školní stránku www. zsruda.cz Na ilustračním obrázku je záznam stavu v pondělí před půl devátou večer. P. Michal Krajewski NAŠE OBEC 3

4 Vakcinace psů proti vzteklině Beseda s panem Graumannem TOMÁŠ GRAUMANN, brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Oplývá vitalitou i ve svých 79ti letech. Velmi rádi jsme pana Graumanna a jeho paní přivítali i v naší škole. Vyprávěl svůj životní příběh a naši žáci naslouchali. Jako sedmileté dítě musel opustit své rodiče a příbuzné, kteří pak zahynuli v koncentračních táborech. Mluvil o tom, jak prožil válku a jak se stal misionářem a naši žáci dovedli naslouchat. Očkováním psů i koček chráníte zdraví jejich i své! Hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popř. ostatním infekčním onemocněním, se bude provádět v sobotu 1. května dle následujícího rozpisu: Bartoňov u požární zbrojnice Radomilov u obchodu Hrabenov u tělocvičny Hostice u obchodu Lhota Štědrákova u Lesanky Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů nad 3 měsíce stáří a provádí se 1x ročně. Stojí 150,- Kč. Kombinace proti infekčním nemocem včetně vztekliny se opakuje také každoročně a stojí 300,- Kč. Majitelé psů, kteří se nemohou dostavit v uvedenou dobu a majitelé z Rudy nad Moravou mohou nechat své psy vakcinovat ve Veterinární ambulanci Dr.Vitáska denně pondělí až pátek od 15 do 18 hodin. MVDr.Miroslav Vitásek Výlet na raftech ZŠ Hrabenov připravila na 1. a 2. května plavbu na raftech po řece Moravě z Hanušovic do Rudy nad Moravou. Předpokládaná cena, která zahrnuje zapůjčení raftů, vest, pádel, instruktora a doprovodné vozidlo, činí 50,- Kč pro děti do 15 let a 100,-Kč pro dospělé. Všichni zájemci se mohou přihlásit do 23. dubna u ředitelky ZŠ a MŠ v Hrabenově paní Ivany Hanákové (telefon nebo na od které obdrží přesnější informace. Vítězství v okresním přeboru Letošní sezóna se hrabenovským volejbalistkám opravdu vydařila. Na úspěšnou podzimní část okresního přeboru navázal tým, který hrál ve složení R. Bobeková, A. Kováčová, H. Marková, M. Osladilová, B. Pavlů, E. Šimková, M. Tulachová, E. Tymelová a P. Zapletalová, i na jaře. Děvčata odehrála celkem 16 vítězných zápasů, ve kterých ztratila pouhé dva sety. Hrabenovské volejbalistky tak obsadily 1. místo okresního přeboru a vybojovaly si právo na postup do přeboru krajského. Volejbalový turnaj Regionální centrum ASPV Šumperk a TJ Sokol Hrabenov pořádají v Hrabenově na hřišti za školou v sobotu regionální kolo volejbalového turnaje. Prezence od 8:00 hod, turnaj bude zahájen v 9:00. Startovné činí 300,- Kč za družstvo, zúčastnit se mohou družstva mužů, žen i smíšená. Turnaj je otevřen pro všechny zájemce, právo postupu do krajského kola mají pouze týmy složené z hráčů ASPV, kteří nejsou registrováni u ČVS. Přihlášky na adrese do Pokud se do tohoto data nepřihlásí nejméně 5 družstev, bude turnaj odvolán. Bližší informace a propozice najdete na Teplomilní živočichové se stěhují na sever Jedním z důkazů postupného globálního oteplování, je migrace šíření teplomilných živočichů dál na sever. V našem okolí jsem zaznamenal výskyt hned několika druhů. Z plazů například užovku hladkou, kterou si mnozí pletou se zmijí. Na hřbetě má dvojitou klikatou čáru. Na snímku od J. Ruského můžete vidět, jak polyká mládě užovky obojkové. Její výskyt byl dříve zaznamenán jen na sušších biotopech s jižní expozicí na jižní Moravě. Živí se ještěrkami, hady, nepohrdne myší, či dokonce vlastním druhem. V Červené knize je užovka hladká vedena jako ohrožený druh. Z říše hmyzu vám představujeme pavouka, kterým je Křižák pruhovaný. Samice má tělo až 2 cm dlouhé. Svým vzhledem připomíná vosu. Loví kobylky a větší hmyz. Má však slabá kusadla, a proto pro člověka není nebezpečný. Ještě v roce 1991 byl zaznamenán jen ojedinělý výskyt na Pálavě. Dnes se stává běžným po celé republice. V Červené knze je křižák pruhovaný veden jako ohrožený druh. Nejzajímavější tvor na závěr. V polovině března byla v Rudě pozorována a vyfocena Majka obecná. Je leskle modrá, 2-3 cm dlouhá, teplomilná a suchomilná. Má jakoby nedorostlé krovky. Při pozorování jeho pohybu působí nemotorně. Malý výskyt je dán velmi složitým způsobem rozmnožo- vání. Majka je svým vývojem vázána na přítomnost včel. Maličká larvička (tzv. triungulin) se na květech zachytí na těle včely a nechá se odnést do úlu. Zde nejprve škodí na včelích plodech. Posléze se přemění v beznohou (apodní) larvu a přeorientuje se na med. Na zimu se mění v klidové stadium zvané pseudonymfa, aby se na jaře opět změnila v beznohou larvu. Poté se zakuklí a dospělá majka opustí úl. Majka obecná je stejně jako její příbuzní jedovatý brouk. V ohrožení vylučuje jedovatý kantaridin. Ten může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů je však proti jedu odolná. Jedná se o zákonem chráněný druh. Mgr. Martin Havlíček Užovka hladká - Olšany (foto J. Ruský) Křižák pruhovaný - Olšany Majka obecná - Ruda n. Mor. (foto M. Havlíček) Vydává Obecní úřad v Rudě nad Moravou. Redakční rada: Zdeněk Klimeš, Miroslava Šufanová, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více