Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009"

Transkript

1 Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA Obecní úřad a Základní škola Ruda nad Moravou Vás zvou na Sobotní koncert Účinkují Adam Klánský (violoncello), Lukáš Klánský (klavír) a Ivan Klánský (klavír) v sobotu 24. dubna 2010 v 19 hodin v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou M. P. Musorgskij, S. Lee, R. Schumann, S. G.E. Goltermann, F.Chopin a A. Dvořák Z činnosti 2009 Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem, kdy se rozjíždí rekonstrukce koupaliště i jiných plánovaných akcí, mi dovolte ještě malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. Loňský rok byl vzhledem k získaným dotacím rokem investičních prací, hlavně většího rozsahu. Zrevitalizován byl prostor před nádražím, vybudována počítačová učebna ve škole v Hrabenově, druhá a na ní navazující třetí etapa rekonstrukce ZŠ v Rudě, zateplení a výměna oken ve školce v Rudě. Rekonstrukcí ve všech částech naší obce prošel také místní rozhlas. Z důvodu dodávky závadné vody občanům v Hosticích, a za finanční pomoci Olomouckého kraje, došlo k napojení vodovodního řadu na Bohdíkov (v současné době se dokončuje vybudování vyrovnávací nádrže). Při této příležitosti byly pořízeny nové rozvody, přípojky Sběr odpadu a hydranty. Dále se podařilo vyčistit požární nádrž i opravit mostek. Ve Štědrákově Lhotě pokračovala oprava hřbitova, oprava autobusové čekárny a jejího okolí. Bartoňov a Radomilov má nové dopravní značky, vyčištěné příkopy a zprovozněné propustky a srážky. V Hrabenově byl opraven havarijní stav potoka zaskružením, oplotil se pozemek vodního zdroje a opravil se most. Zpevněna musela být i zeď u hlavní silnice. V Rudě u benzinové pumpy jsme zrekultivovali pozemky Skaly, upravili prostor před Domem služeb a zlepšili čistění vody na koupališti. Více o činnostech obce, nejen stavebních, ale i kulturních a společenských, zveřejníme v Závěrečné zprávě za rok 2009, kterou projedná zastupitelstvo obce na svém zasedání. Oldřich Tanert starosta PŘIPRAVUJEME Americké jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14:30 hod. v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou Johannes Brahms, Pablo de Sarasate, Jenö Hubay, Ludwig van Beethoven a William Bolcom SVÁTEK MATEK V HRABENOVĚ ZŠ A MŠ Hrabenov a TJ Sokol Hrabenov připravily na pátek 7. května společnou oslavu Svátku matek v Kulturním domě v Hrabenově. Pro maminky, babičky a všechny ostatní návštěvníky je připraven program, ve kterém vystoupí děti základní i mateřské školy a cvičenky TJ Sokol. Odpolední posezení doplní reprodukovaná hudba, nebude chybět občerstvení pro děti i dospělé. Program bude zahájen v 17 hodin. K hojné návštěvě zvou pořadatelé. Sběr nebezpečného odpadu 22. května. Obecní úřad Ruda nad Moravou upozorňuje občany, že v sobotu 22. května 2010 se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu (staré pneumatiky, televize, rádia, lednice komplet s agregátem, mrazáky komplet s agregátem, autobaterie, staré barvy, PC). Nebezpečný odpad můžete donést na určená místa v čase příjezdu sběrného vozidla, kde od Vás zaměstnanci firmy SITA nebezpečný odpad převezmou. Štědrákova Lhota TU Lesanka hod. Hostice u požární zbrojnice hod. Radomilov u požární zbrojnice hod. Bartoňov u budovy býv.mnv hod. Ruda (dolní) u MVDr Vitáska hod. Ruda (horní) parkoviště (Maštera) hod. Hrabenov zast. bus (Gregorovi) hod. Hrabenov zast. bus U kaple hod. Sběr velkoobjemového odpadu května Ve dnech května 2010 proběhne v našich obcích sběr velkoobjemového odpadu (koberce, matrace, apod.) Kontejnery budou přistaveny dle níže uvedeného rozpisu: Ruda nad Moravou - parkoviště u Mašterů - parkoviště u Domu služeb - zastávka autobusu u Vitásků - u paneláku Štědrákova Lhota - u TU Lesanka Uzavření areálu hřiště v Hrabenově Hrabenov Hostice Bartoňov Radomilov - zastávka autobusu u Gregorů - u hasičské zbrojnice - u Obecního domu - dolní část (naproti pí Heděncové) - u č.p. 33 (p.žižlavský) - u hasičské zbrojnice UPOZORNĚNÍ!!! Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad (pneumatiky, staré barvy, chladničky, mrazničky, televize, mikrovlnné trouby a ostatní elektrospotřebiče z domácnosti). Sběr papíru června Ve dnech 2. až 4. června se uskuteční sběr starého papíru. Sběr organizuje ZŠ Ruda nad Moravou pro žáky i veřejnost. Kontejner bude umístěn u bývalé školní kotelny v Rudě nad Moravou Provozní doba pro převzetí starého papíru je v níže uvedených hodinách: Středa :30 15:00 15:30 16:30 Čtvrtek :00 8:00 13:00 15:00 15:30 16:30 Pátek :00 8:00 TJ Sokol Hrabenov upozorňuje, že v nejbližších dnech bude dokončeno oplocení kolem volejbalových kurtů a poté bude hřiště uzavřeno. Důvodem pro toto opatření je fakt, že, přestože v minulých letech jsme investovali do údržby a oprav na hřišti, jsou objekty neustále poškozovány, problémem jsou rozbitá okna, poškozená fasáda pavilonu, nepořádek, ježdění motorek po volejbalových kurtech... Nechceme bránit ve využívání hřiště ke sportovním účelům, proto je možné vypůjčit si klíče od něj u Tymelů. Bude-li však někdo přistižen v areálu uzamčeného hřiště, případně při poškozování majetku TJ Sokol, předáme věc k vyřízení trestní komisi v Šumperku.

2 Z jednání rady obce Ruda nad Moravou Rada obce schválila: - na základě žádosti farníků z Hostic opravu schodů ke kříži a umístění laviček v prostorách pod lípami - poplatek dle skutečných nákladů na svatební obřad uskutečněný na OÚ Ruda nad Moravou ve výši 1 000,-- Kč s účinností od renovaci dvou chatek na koupališti dle cenové nabídky firmy Truhlářství Sklenářství Ungermann Vladimír - půjčovné ve výši 200,-- Kč za vybavení (nádobí) v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - zrušení disko produkcí v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - opravu podlahy tělocvičny v ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Ruda a VZ Projekt, týkající se vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - umístění poštovní schránky na budovu ve vlastnictví Obce Ruda v Bartoňově č. p. 1 (budova bývalého MNV) - užití znaku obce ve Velké turistické encyklopedii Olomouckého kraje - složení komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce koupaliště v Rudě nad Moravou Ing. Zdeněk Kristek, Ing. Luděk Cekr, p. Petr Pavelek, p. Petr Klimeš, p. Jaromír Lotras, náhradník p. Lubomír Štencl. Administraci výše uvedené akce bude provádět Ing. Lenka Krobotová - Dohodu o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy na rok 2010 mezi Obcí Ruda a Městem Šumperk. Spolufinancování činí ,-- Kč, tj. 192,-- Kč na obyvatele - výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Ruda nad Moravou v oblasti poskytování informací za rok 2009 v souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poplatky za ubytování a vstupné na koupališti v Rudě nad Moravou pro rok Vstupné na koupaliště činí pro dospělé 30,-- Kč, děti a studenti 20,-- Kč, děti do 3 let budou mít ubytování a vstupné zdarma - uspořádání humanitární sbírky ošacení ve dnech 18. a pro Diakonii Broumov. RO současně schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč na přepravu sbírky - Knihovní řád Místní knihovny Ruda nad Moravou, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hostice, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hrabenov, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od finanční příspěvek ve výši 700,-- Kč na činnost okrskového výboru č. 6 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - opravu topení v tělocvičně ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Ruda nad Moravou) - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Štědrákova Lhota) - ukončení užívání objektu vodojemu na p. č. 216/4 v k. ú. Hostice - paušální poplatek za teplo v KD v Hrabenově ve výši 250,-- Kč s účinností od pro SDH Bartoňov Radomilov finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč na zakoupení pneumatik a vzdušnic k podvozku hasičské stříkačky - Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zdeňkem Markovským, Bludov a Obcí Ruda, týkající se zhotovení asfaltobetonového povrchu na části místních komunikacích v Rudě a Hosticích dle nabídky ze dne finanční příspěvek ve výši ,-- Kč pro náboženskou obec Československé církve husitské na dokončení nezbytných oprav a úprav kolem fary a kaple v Hosticích. V letošním roce Miličova kaple v Hosticích oslaví 40. výročí posvěcení, při této příležitosti proběhnou kulturní akce (koncerty, výstava pamětihodností, apod.) Rada obce vzala na vědomí: - oznámení paní Anny Brücknerové o ukončení funkce správce Klubu důchodců v Rudě na Moravou k Funkci správce bude od vykonávat paní Eva Kobzová Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Šumperk (teritoriu obce Ruda nad Moravou) za dobu od do V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk v teritoriu obce Ruda nad Moravou spáchání 24 trestných činů. Jednalo se ve dvou případech o porušování domovní svobody, v sedmi případech o krádež vloupáním, ve dvou případech o ublížení na zdraví, ve dvou případech o podvod, v jednom případě o zpronevěru, v jednom případě o ohrožování pod vlivem návykové látky, v jednom případě o neoprávněné užívání cizí věci, ve dvou případech o poškozování cizí věci, v pěti případech o krádež a v jednom případě o nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Dále bylo zjištěno 37 přestupků, z toho šestnáct majetkového charakteru, čtrnáct přestupků proti občanskému soužití a sedm přestupků ostatních. V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk celkem 1012 trestných činů s objasněností 54,45%. V porovnání s rokem 2008 je zaznamenán pokles spáchaných trestných činů o 154 trestních věcí. Podíl trestných činů se známým pachatelem se zvýšil o 3,25%. Zpracoval: prap. Hynek Svoboda, inspektor Zakázkové šití oděvů Opravy oděvů Pavla Směšná Příjem zakázek: každou středu 8-17 hod v prodejně: TEXTIL A GALANTERIE Turková Marie Ruda nad Moravou Tel.: Festival Americké jaro 2010 V rámci pátého ročníku festivalu Americké jaro 2010 bude jedním zastavením amerických umělců poctěna i Ruda nad Moravou. Celkem se uskuteční přes 40 koncertů a přednášek. Hudební program Amerického jara doplňují přednášky dvou amerických diplomatů (Darian L. Arky a kulturní atašé David J. Gauner). Dále se festivalu zúčastní Čechoameričané Petr Sís, významný grafik, profesor Jan Švejnar, a Petr Bísek, vydavatel krajanských novin Americké listy. Nad Americkým jarem 2010 převzala záštitu Asociace krajů ČR, Velvyslanectví USA, hejtmani a primátoři, a další osobnosti. Festival finančně podporují zúčastněné kraje a města. Festival zahájí pozoruhodný mladý klavírista a skladatel Dan Tepfer, který vystoupí 4. května 2010 s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále. Dalšími účinkujícími budou například umělci z University of North Texas a sopranistka Lynn Eustis. Nejvýznamnějšími hosty festivalu budou William Bolcom, přední americký skladatel, a jeho partnerka, mezzosopranistka Joan Morris. Světoznámá varhanice Joan DeVee Dixon, která se Amerického jara zúčastní už potřetí, vystoupí na koncertech v Českých Budějovicích, Praze, Pardubicích a v okolí Brna. Účastníci koncertu Amerického jara 2009 v Rudě nad Moravou si vzpomenou, že její umění jsme mohli obdivovat ve farním kostele Sv. Vavřince. Špičkový americký klavírista Arthur Greene a jeho manželka houslistka Solomia Soroka vystoupí v Praze, Kutné Hoře, Prostějově a v Rudě nad Moravou Ȧmerické jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14,30 v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Arthur Greene hrál jako sólista s Philadelphia Orchestra, orchestrem RAI z italského Turinu, se symfonickými orchestry San Franciska a Utahu, s Českým národním orchestrem. Na vlastních recitálech vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku, v Kennedy Center ve Washingtonu, v Bunka Kaikan v Tokiu a mnoha dalších koncertních síních Evropy a Asie. Od roku 1990 působí na University of Michigan v Ann Arbor ve státě Michigan. Získal zlaté medaile v klavírních soutěžích Gina Bachauer a William Kapell. Byl vítězem mezinárodní soutěže Busoni. Se svou manželkou houslistkou Solomií Soroka nahrál sonáty pro housle a klavír Williama Bolcoma a Nikolaje Roslavetsa. Solomia Soroka se narodila ve Lvovu na Ukrajině a debutovala v deseti letech, kdy zahrála Mendelssohnův Houslový koncert s Filharmonickým orchestrem Lovu. Je laureátkou tří prestižních mezinárodních houslových soutěží v bývalém Sovětském svazu a od mládí koncertovala na četných festivalech v Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, Francii, Itálii, Kanadě, Číně a na Taiwanu. Ve Spojených státech vystoupila poprvé v roce 1997 a od té doby podnikla se svým americkým manželem řadu turné. V současné době je Solomia Soroka profesorkou hry na housle na Goshen College ve státě Indiana. 2 NAŠE OBEC

3 Ach ženy, ženy Ženy mají kulatá jubilea již pračky vlastnila, vznikla po opravách školní Letošní rok je bohatý na kulatá jubilea týkající se žen v obci Ruda nad Moravou. V úvodu je třeba vzpomenout, že dne proběhla v hostinci Na Lapači ustavující schůze Rady žen (nyní Český svaz žen). První předsedkyní byla zvolena paní Marie Kubíčková, manželka řídícího učitele zdejší školy, učitelka a matka čtyř dětí. První akcí žen byla velikonoční zábava. Výtěžek z této velmi zdařilé kulturní akce byl věnován na zakoupení pračky pro obecní prádelnu. V této poválečné době bylo třeba, aby i ženy zaujaly svá místa v zaměstnání. Proto byla z iniciativy žen dne dosavadní MŠ upravena na školku s celodenním provozem a stravováním. Později bylo nutné vyřešit otevření družiny pro děti, které již odešly do školy. Družina byla nakonec umístěna ve zrušeném pohostinství Na Lapači. Tyto děti musely docházet na oběd do vzdálené MŠ, kde byly nuceny jíst usazeny na schodišti vedoucímu k bytu ředitelky MŠ. Opět nastala svízelná a nedůstojná situace, kterou ženy pomohly urychleně vyřešit. Z prádelny, která již nebyla tak potřebná, neboť převážná část občanů kuchyně. Později byla přistavena také prostorná jídelna. V rode 1960 ženy do svého plánu práce, mimo jiné začlenily uzavření družby s obcí Koš na Slovensku. V brzké době dne následovala návštěva družební obce pouze ve složení žen. Dne obyvatelé Koše návštěvu opětovali ve složení smíšeném. Přivítání a pohoštění se uskutečnilo ve školní jídelně. Po celou dobu činnosti svazu žen proběhlo mnoho úspěšných akcí a prací, které nelze všechny uvést, a vše bez nároku na odměnu. Ve vedení ženského hnutí se vystřídalo 12 žen a každá svou schopností v dané době přispěla ke společenským potřebám obce. V současné době stojí v čele žen paní Eva Kobzová, a je nutno říci, že si vede velmi dobře. Chtěla jsem se jen lehce dotknout a připomenout, že i ženské hnutí má v tomto roce svá kulatá a vzácná jubilea, na která by se nemělo zapomínat. Nic nepřichází samo bez lidské práce a snažení, ale spočívá vždy v dobrém smýšlení celého kolektivu. Proto patří i těm nejmenovaným velký dík. Jarmila Krystková CENY ZA DOPRAVU nákladními automobily ve vlastnictví obce Ruda nad Moravou pro občany a organizace. Uvedené ceny jsou bez DPH. K celkové ceně se připočítává DPH ve výši 20 %. PRAGA PV3S 1 km = 26,- Kč 15 min. čerpání = 120,- Kč přečerpání = 3,5 m3 x 14,- Kč práce s hadicemi sazba se ruší Š-706 SKLÁPĚČ do 5 km = 33,- Kč/1 km do 20 km = 31,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč UN km = 23,- Kč 15 min. nakládka, vykládka = 120,- Kč ZETOR do 1 km = 33,- Kč/1 km do 10 km = 31,- Kč/1 km do 20 km = 30,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč 15 min. práce s čistícím zařízením = 120,- Kč KINO Olšany Vás zve DUBEN Pá Alvin a Chipmungové 2, anim. příběh, 35Kč KVĚTEN So Máj, romantický,čr, 35Kč Pá Dešťová víla, nová film. pohádka ČR, 35Kč Pá Vlkodlak, VB, 46Kč Pá Princezna a žabák, anim. pohádka USA, 35Kč Pá Protektor, ČR, 46Kč ČERVEN Pá Nezapomeň na mě, romant.film USA, 35Kč (nepotvrzeno) Pá Jakson:Zloděj blesku, fantasy příběh Kan., 35Kč Pá Doktor od Jezera hrochů, komedie ČR, 35Kč Pá Alenka v Říši divů, anim. dobrodr. rodin. film USA, 35Kč Poslední den školy s pohádkou! Stř Lovci draků, Fr.-Něm. anim., 35Kč Úspěchy hrabenovských sportovců - v závodech v běhu na lyžích Patnáctka okolo Paprsku dne obsadil Jan Durchánek v kategorii dorostu 2. místo a Lukáš Mazák v kategorii mužů A místo hrabenovské volejbalistky vybojovaly 30. ledna 3. místo mezi sedmi zúčastněnými týmy na Zimním volejbalovém turnaji žen v Postřelmově - v závodě Kudrnovská čtyřiadvacítka 24 hodin v běhu na lyžích, která se konala na Paprsku uběhl Lukáš Mazák 188,6 km a umístil se na 3. místě - děvčata z oddílu aerobiku se zúčastnila regionální přehlídky pódiových skladeb, se skladbou, jejíž autorkou je jejich trenérka Alena Kováčová, vybojovala děvčata postup na krajskou přehlídku, která se koná 17. dubna v Tovačově - ve 12hodinovce MTB v Kuřimi Lukáš Mazák získal 6. místo v kategorii mužů A a 7. místo v celkové klasifikaci Ze školních novin Z historie školní budovy Pátek 7. května 2010 bude dnem výročním. Uplyne 20 let ode dne 7. května 1990, kdy bylo zahájeno vyučování v nové školní budově v Rudě nad Moravou. Stavba byla zahájena na podzim 1985 a byla zařazena do 8. pětiletky, jak praví školní kronika. Ve zprávě za školní rok 1987/88 je plánované otevření nové školní budovy odloženo z října 1988 na červenec Dokončovací práce nakonec dovolily stěhování do nových učeben až na jaře Stěhování z několika budov roztroušených po Rudě pod jednu střechu se stalo velmi dobrým základem pro přicházející změny a kvalitu vzdělávání v Rudě a celém regionu. Zázemí získané v nových prostorách umožnilo rozvoj školních služeb dětem, rodičům i veřejnosti. Jarní měsíce roku 2010 jsou téměř symbolicky naplněny závěrečnými rekonstrukčními pracemi na školní budově. Celou zimu již ke smogu nepřispěla školní kotelna. Podmínky pro práci dětí i učitelů zlepšila nová okna a zateplená fasáda. Nyní je ještě dokončována oprava vstupu do školy zateplení základů. Harmonogram prací je rozepsán do konce května Opravená budova a zároveň výročí 20ti let od otevření školy jsou důvodem pro malé ohlédnutí do historie nepříliš vzdálené. Pro si dovolujeme pozvat všechny občany k návštěvě školy v Den otevřených dveří 17. června Projekt Jaro ožívá Třeťáci se zapojili do projektu Jaro ožívá a sledují přílety poslů jara. Pozorují stěhovavé ptáky a jednotlivá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky či rorýse zaznamenávají na internetové stránky tohoto mezinárodního projektu. Při těchto pozorováních se o tažných ptácích dozvědí mnoho zajímavých informací, které dále zpracují. Zapojte se také. Více informací naleznete na Okresní kolo zeměpisné olympiády V okresním kole zeměpisné olympiády v Šumperku ve středu 17. března si nejlépe vedl Tomáš Jurásek (7. B, Olšany), který ve své kategorii obsadil 4. místo. V dalších kategoriích si dobře vedli i Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 11. místě a Jan Doležal (9. B, Bohdíkov) na 16. místě. Turecký den 31. března byl pro žáky 2. stupně připraven TURECKÝ DEN Děti měly možnost seznámit se netradiční formou s reáliemi dnešního Turecka. Na jednotlivých stanovištích pro ně měli vyučující připraveny zajímavé informace týkající se historie, přírodopisných a zeměpisných dat, národní turecké hudby a tance. Program byl zahájen prezentací fotografií a informacemi o školství a náboženství Turecka, které získala školní delegace při studijním pobytu v Konye a Beysehiru. Na závěr potom žáci vypracovali test, ve kterém uplatnili to, co se během dne dozvěděli. Okresní kolo matematické olympiády Ve středu se v Šumperku konalo okresní kolo 59. ročníku matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd. Z reprezentantů naší školy se nejlépe dařilo Rostislavu Brokešovi (8. B, Olšany), který mezi 50 účastníky z 8. tříd a tercií nižších gymnázií obsadil 4. místo. V kategorii sedmáků se umístila Vlasta Ohlídalová (7. B, Hostice) na místě 9., Tomáš Jurásek (7. B, Olšany) skončil 13. a Zdeněk Štencl (7. B, Bohdíkov) na 18 místě. V kategorii 6. tříd se Jakub Kozák (6. B, Ruda) umístil mezi 45 soutěžícími na 12. místě, Lucie Cendelínová (6. A, Hrabenov) na 18. a Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 28. místě. Jaké je počasí právě teď? Teplota vzduchu nebo síla větru? Kolik napršelo? Odpověď je snadná, najděte si na internetu školní stránku www. zsruda.cz Na ilustračním obrázku je záznam stavu v pondělí před půl devátou večer. P. Michal Krajewski NAŠE OBEC 3

4 Vakcinace psů proti vzteklině Beseda s panem Graumannem TOMÁŠ GRAUMANN, brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Oplývá vitalitou i ve svých 79ti letech. Velmi rádi jsme pana Graumanna a jeho paní přivítali i v naší škole. Vyprávěl svůj životní příběh a naši žáci naslouchali. Jako sedmileté dítě musel opustit své rodiče a příbuzné, kteří pak zahynuli v koncentračních táborech. Mluvil o tom, jak prožil válku a jak se stal misionářem a naši žáci dovedli naslouchat. Očkováním psů i koček chráníte zdraví jejich i své! Hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popř. ostatním infekčním onemocněním, se bude provádět v sobotu 1. května dle následujícího rozpisu: Bartoňov u požární zbrojnice Radomilov u obchodu Hrabenov u tělocvičny Hostice u obchodu Lhota Štědrákova u Lesanky Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů nad 3 měsíce stáří a provádí se 1x ročně. Stojí 150,- Kč. Kombinace proti infekčním nemocem včetně vztekliny se opakuje také každoročně a stojí 300,- Kč. Majitelé psů, kteří se nemohou dostavit v uvedenou dobu a majitelé z Rudy nad Moravou mohou nechat své psy vakcinovat ve Veterinární ambulanci Dr.Vitáska denně pondělí až pátek od 15 do 18 hodin. MVDr.Miroslav Vitásek Výlet na raftech ZŠ Hrabenov připravila na 1. a 2. května plavbu na raftech po řece Moravě z Hanušovic do Rudy nad Moravou. Předpokládaná cena, která zahrnuje zapůjčení raftů, vest, pádel, instruktora a doprovodné vozidlo, činí 50,- Kč pro děti do 15 let a 100,-Kč pro dospělé. Všichni zájemci se mohou přihlásit do 23. dubna u ředitelky ZŠ a MŠ v Hrabenově paní Ivany Hanákové (telefon nebo na od které obdrží přesnější informace. Vítězství v okresním přeboru Letošní sezóna se hrabenovským volejbalistkám opravdu vydařila. Na úspěšnou podzimní část okresního přeboru navázal tým, který hrál ve složení R. Bobeková, A. Kováčová, H. Marková, M. Osladilová, B. Pavlů, E. Šimková, M. Tulachová, E. Tymelová a P. Zapletalová, i na jaře. Děvčata odehrála celkem 16 vítězných zápasů, ve kterých ztratila pouhé dva sety. Hrabenovské volejbalistky tak obsadily 1. místo okresního přeboru a vybojovaly si právo na postup do přeboru krajského. Volejbalový turnaj Regionální centrum ASPV Šumperk a TJ Sokol Hrabenov pořádají v Hrabenově na hřišti za školou v sobotu regionální kolo volejbalového turnaje. Prezence od 8:00 hod, turnaj bude zahájen v 9:00. Startovné činí 300,- Kč za družstvo, zúčastnit se mohou družstva mužů, žen i smíšená. Turnaj je otevřen pro všechny zájemce, právo postupu do krajského kola mají pouze týmy složené z hráčů ASPV, kteří nejsou registrováni u ČVS. Přihlášky na adrese do Pokud se do tohoto data nepřihlásí nejméně 5 družstev, bude turnaj odvolán. Bližší informace a propozice najdete na Teplomilní živočichové se stěhují na sever Jedním z důkazů postupného globálního oteplování, je migrace šíření teplomilných živočichů dál na sever. V našem okolí jsem zaznamenal výskyt hned několika druhů. Z plazů například užovku hladkou, kterou si mnozí pletou se zmijí. Na hřbetě má dvojitou klikatou čáru. Na snímku od J. Ruského můžete vidět, jak polyká mládě užovky obojkové. Její výskyt byl dříve zaznamenán jen na sušších biotopech s jižní expozicí na jižní Moravě. Živí se ještěrkami, hady, nepohrdne myší, či dokonce vlastním druhem. V Červené knize je užovka hladká vedena jako ohrožený druh. Z říše hmyzu vám představujeme pavouka, kterým je Křižák pruhovaný. Samice má tělo až 2 cm dlouhé. Svým vzhledem připomíná vosu. Loví kobylky a větší hmyz. Má však slabá kusadla, a proto pro člověka není nebezpečný. Ještě v roce 1991 byl zaznamenán jen ojedinělý výskyt na Pálavě. Dnes se stává běžným po celé republice. V Červené knze je křižák pruhovaný veden jako ohrožený druh. Nejzajímavější tvor na závěr. V polovině března byla v Rudě pozorována a vyfocena Majka obecná. Je leskle modrá, 2-3 cm dlouhá, teplomilná a suchomilná. Má jakoby nedorostlé krovky. Při pozorování jeho pohybu působí nemotorně. Malý výskyt je dán velmi složitým způsobem rozmnožo- vání. Majka je svým vývojem vázána na přítomnost včel. Maličká larvička (tzv. triungulin) se na květech zachytí na těle včely a nechá se odnést do úlu. Zde nejprve škodí na včelích plodech. Posléze se přemění v beznohou (apodní) larvu a přeorientuje se na med. Na zimu se mění v klidové stadium zvané pseudonymfa, aby se na jaře opět změnila v beznohou larvu. Poté se zakuklí a dospělá majka opustí úl. Majka obecná je stejně jako její příbuzní jedovatý brouk. V ohrožení vylučuje jedovatý kantaridin. Ten může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů je však proti jedu odolná. Jedná se o zákonem chráněný druh. Mgr. Martin Havlíček Užovka hladká - Olšany (foto J. Ruský) Křižák pruhovaný - Olšany Majka obecná - Ruda n. Mor. (foto M. Havlíček) Vydává Obecní úřad v Rudě nad Moravou. Redakční rada: Zdeněk Klimeš, Miroslava Šufanová, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OBEC Ruda nad Moravou IČO

OBEC Ruda nad Moravou IČO OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 Závěrečná zpráva obce za rok 2012 Závěrečná zpráva obsahuje: I. Údaje o obci II. Údaje o výstavbě a rozvoji obce III. Kulturní a společenský život v obci IV. Údaje o

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Úvod Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou další číslo obecního zpravodaje,

Více

OBEC Ruda nad Moravou IČO

OBEC Ruda nad Moravou IČO OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 Závěrečná zpráva obce za rok 2013 Závěrečná zpráva obsahuje: I. Údaje o obci II. Údaje o výstavbě a rozvoji obce III. Kulturní a společenský život v obci IV. Údaje o

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313

OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 OBEC Ruda nad Moravou IČO 00303313 Závěrečná zpráva obce za rok 2010 Závěrečná zpráva obsahuje: I. Údaje o obci II. Údaje o výstavbě a rozvoji obce III. Kulturní a společenský život v obci IV. Údaje o

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 První školní den Pochod kolem Ženklavy 6.9.2014 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Druhý svoz velkoobjemového

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

1. Cotkytelský zpravodaj. Leden,únor,březen 1/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Cotkytelský zpravodaj. Leden,únor,březen 1/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Cotkytelský zpravodaj Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Leden,únor,březen 1/2003 Vánoční svátky a zahájení nového roku 2003 máme všichni za sebou a začali jsme

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne 15.09.2014 v 19: 00 hodin Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele - ověřovatelé zápisu : p. Ryšavá,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka: 1) schvaluje program 9. veřejného

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

AMERICKÉ JARO 2015 KONCERTY

AMERICKÉ JARO 2015 KONCERTY AMERICKÉ JARO 2015 Čestná patronka festivalu: Madeleine Albrightová, emeritní ministryně zahraničí USA PROGRAM 13. dubna 15. července 2015 Praha, Liberec, České Budějovice, Kamenice nad Lipou, Pňov-Předhradí,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více