Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA. Z činnosti 2009"

Transkript

1 Číslo: 02 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU Ročník: XIX Datum vydání: 21. dubna 2010 ZDARMA Obecní úřad a Základní škola Ruda nad Moravou Vás zvou na Sobotní koncert Účinkují Adam Klánský (violoncello), Lukáš Klánský (klavír) a Ivan Klánský (klavír) v sobotu 24. dubna 2010 v 19 hodin v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou M. P. Musorgskij, S. Lee, R. Schumann, S. G.E. Goltermann, F.Chopin a A. Dvořák Z činnosti 2009 Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem, kdy se rozjíždí rekonstrukce koupaliště i jiných plánovaných akcí, mi dovolte ještě malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. Loňský rok byl vzhledem k získaným dotacím rokem investičních prací, hlavně většího rozsahu. Zrevitalizován byl prostor před nádražím, vybudována počítačová učebna ve škole v Hrabenově, druhá a na ní navazující třetí etapa rekonstrukce ZŠ v Rudě, zateplení a výměna oken ve školce v Rudě. Rekonstrukcí ve všech částech naší obce prošel také místní rozhlas. Z důvodu dodávky závadné vody občanům v Hosticích, a za finanční pomoci Olomouckého kraje, došlo k napojení vodovodního řadu na Bohdíkov (v současné době se dokončuje vybudování vyrovnávací nádrže). Při této příležitosti byly pořízeny nové rozvody, přípojky Sběr odpadu a hydranty. Dále se podařilo vyčistit požární nádrž i opravit mostek. Ve Štědrákově Lhotě pokračovala oprava hřbitova, oprava autobusové čekárny a jejího okolí. Bartoňov a Radomilov má nové dopravní značky, vyčištěné příkopy a zprovozněné propustky a srážky. V Hrabenově byl opraven havarijní stav potoka zaskružením, oplotil se pozemek vodního zdroje a opravil se most. Zpevněna musela být i zeď u hlavní silnice. V Rudě u benzinové pumpy jsme zrekultivovali pozemky Skaly, upravili prostor před Domem služeb a zlepšili čistění vody na koupališti. Více o činnostech obce, nejen stavebních, ale i kulturních a společenských, zveřejníme v Závěrečné zprávě za rok 2009, kterou projedná zastupitelstvo obce na svém zasedání. Oldřich Tanert starosta PŘIPRAVUJEME Americké jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14:30 hod. v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Program bude tvořit výběr skladeb, jejichž autory jsou Johannes Brahms, Pablo de Sarasate, Jenö Hubay, Ludwig van Beethoven a William Bolcom SVÁTEK MATEK V HRABENOVĚ ZŠ A MŠ Hrabenov a TJ Sokol Hrabenov připravily na pátek 7. května společnou oslavu Svátku matek v Kulturním domě v Hrabenově. Pro maminky, babičky a všechny ostatní návštěvníky je připraven program, ve kterém vystoupí děti základní i mateřské školy a cvičenky TJ Sokol. Odpolední posezení doplní reprodukovaná hudba, nebude chybět občerstvení pro děti i dospělé. Program bude zahájen v 17 hodin. K hojné návštěvě zvou pořadatelé. Sběr nebezpečného odpadu 22. května. Obecní úřad Ruda nad Moravou upozorňuje občany, že v sobotu 22. května 2010 se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu (staré pneumatiky, televize, rádia, lednice komplet s agregátem, mrazáky komplet s agregátem, autobaterie, staré barvy, PC). Nebezpečný odpad můžete donést na určená místa v čase příjezdu sběrného vozidla, kde od Vás zaměstnanci firmy SITA nebezpečný odpad převezmou. Štědrákova Lhota TU Lesanka hod. Hostice u požární zbrojnice hod. Radomilov u požární zbrojnice hod. Bartoňov u budovy býv.mnv hod. Ruda (dolní) u MVDr Vitáska hod. Ruda (horní) parkoviště (Maštera) hod. Hrabenov zast. bus (Gregorovi) hod. Hrabenov zast. bus U kaple hod. Sběr velkoobjemového odpadu května Ve dnech května 2010 proběhne v našich obcích sběr velkoobjemového odpadu (koberce, matrace, apod.) Kontejnery budou přistaveny dle níže uvedeného rozpisu: Ruda nad Moravou - parkoviště u Mašterů - parkoviště u Domu služeb - zastávka autobusu u Vitásků - u paneláku Štědrákova Lhota - u TU Lesanka Uzavření areálu hřiště v Hrabenově Hrabenov Hostice Bartoňov Radomilov - zastávka autobusu u Gregorů - u hasičské zbrojnice - u Obecního domu - dolní část (naproti pí Heděncové) - u č.p. 33 (p.žižlavský) - u hasičské zbrojnice UPOZORNĚNÍ!!! Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad (pneumatiky, staré barvy, chladničky, mrazničky, televize, mikrovlnné trouby a ostatní elektrospotřebiče z domácnosti). Sběr papíru června Ve dnech 2. až 4. června se uskuteční sběr starého papíru. Sběr organizuje ZŠ Ruda nad Moravou pro žáky i veřejnost. Kontejner bude umístěn u bývalé školní kotelny v Rudě nad Moravou Provozní doba pro převzetí starého papíru je v níže uvedených hodinách: Středa :30 15:00 15:30 16:30 Čtvrtek :00 8:00 13:00 15:00 15:30 16:30 Pátek :00 8:00 TJ Sokol Hrabenov upozorňuje, že v nejbližších dnech bude dokončeno oplocení kolem volejbalových kurtů a poté bude hřiště uzavřeno. Důvodem pro toto opatření je fakt, že, přestože v minulých letech jsme investovali do údržby a oprav na hřišti, jsou objekty neustále poškozovány, problémem jsou rozbitá okna, poškozená fasáda pavilonu, nepořádek, ježdění motorek po volejbalových kurtech... Nechceme bránit ve využívání hřiště ke sportovním účelům, proto je možné vypůjčit si klíče od něj u Tymelů. Bude-li však někdo přistižen v areálu uzamčeného hřiště, případně při poškozování majetku TJ Sokol, předáme věc k vyřízení trestní komisi v Šumperku.

2 Z jednání rady obce Ruda nad Moravou Rada obce schválila: - na základě žádosti farníků z Hostic opravu schodů ke kříži a umístění laviček v prostorách pod lípami - poplatek dle skutečných nákladů na svatební obřad uskutečněný na OÚ Ruda nad Moravou ve výši 1 000,-- Kč s účinností od renovaci dvou chatek na koupališti dle cenové nabídky firmy Truhlářství Sklenářství Ungermann Vladimír - půjčovné ve výši 200,-- Kč za vybavení (nádobí) v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - zrušení disko produkcí v KD Na Záložně v Rudě nad Moravou - opravu podlahy tělocvičny v ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Ruda a VZ Projekt, týkající se vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - umístění poštovní schránky na budovu ve vlastnictví Obce Ruda v Bartoňově č. p. 1 (budova bývalého MNV) - užití znaku obce ve Velké turistické encyklopedii Olomouckého kraje - složení komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce koupaliště v Rudě nad Moravou Ing. Zdeněk Kristek, Ing. Luděk Cekr, p. Petr Pavelek, p. Petr Klimeš, p. Jaromír Lotras, náhradník p. Lubomír Štencl. Administraci výše uvedené akce bude provádět Ing. Lenka Krobotová - Dohodu o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy na rok 2010 mezi Obcí Ruda a Městem Šumperk. Spolufinancování činí ,-- Kč, tj. 192,-- Kč na obyvatele - výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Ruda nad Moravou v oblasti poskytování informací za rok 2009 v souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poplatky za ubytování a vstupné na koupališti v Rudě nad Moravou pro rok Vstupné na koupaliště činí pro dospělé 30,-- Kč, děti a studenti 20,-- Kč, děti do 3 let budou mít ubytování a vstupné zdarma - uspořádání humanitární sbírky ošacení ve dnech 18. a pro Diakonii Broumov. RO současně schválila finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč na přepravu sbírky - Knihovní řád Místní knihovny Ruda nad Moravou, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hostice, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od Knihovní řád Místní knihovny Hrabenov, včetně ceníku služeb a poplatků s účinností od finanční příspěvek ve výši 700,-- Kč na činnost okrskového výboru č. 6 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - opravu topení v tělocvičně ZŠ Hrabenov z rozpočtu obce - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Ruda nad Moravou) - smlouvy týkající se nájmu hrobových míst + hřbitovních poplatků pro roky (hřbitov Štědrákova Lhota) - ukončení užívání objektu vodojemu na p. č. 216/4 v k. ú. Hostice - paušální poplatek za teplo v KD v Hrabenově ve výši 250,-- Kč s účinností od pro SDH Bartoňov Radomilov finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč na zakoupení pneumatik a vzdušnic k podvozku hasičské stříkačky - Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Zdeňkem Markovským, Bludov a Obcí Ruda, týkající se zhotovení asfaltobetonového povrchu na části místních komunikacích v Rudě a Hosticích dle nabídky ze dne finanční příspěvek ve výši ,-- Kč pro náboženskou obec Československé církve husitské na dokončení nezbytných oprav a úprav kolem fary a kaple v Hosticích. V letošním roce Miličova kaple v Hosticích oslaví 40. výročí posvěcení, při této příležitosti proběhnou kulturní akce (koncerty, výstava pamětihodností, apod.) Rada obce vzala na vědomí: - oznámení paní Anny Brücknerové o ukončení funkce správce Klubu důchodců v Rudě na Moravou k Funkci správce bude od vykonávat paní Eva Kobzová Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Šumperk (teritoriu obce Ruda nad Moravou) za dobu od do V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk v teritoriu obce Ruda nad Moravou spáchání 24 trestných činů. Jednalo se ve dvou případech o porušování domovní svobody, v sedmi případech o krádež vloupáním, ve dvou případech o ublížení na zdraví, ve dvou případech o podvod, v jednom případě o zpronevěru, v jednom případě o ohrožování pod vlivem návykové látky, v jednom případě o neoprávněné užívání cizí věci, ve dvou případech o poškozování cizí věci, v pěti případech o krádež a v jednom případě o nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Dále bylo zjištěno 37 přestupků, z toho šestnáct majetkového charakteru, čtrnáct přestupků proti občanskému soužití a sedm přestupků ostatních. V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk celkem 1012 trestných činů s objasněností 54,45%. V porovnání s rokem 2008 je zaznamenán pokles spáchaných trestných činů o 154 trestních věcí. Podíl trestných činů se známým pachatelem se zvýšil o 3,25%. Zpracoval: prap. Hynek Svoboda, inspektor Zakázkové šití oděvů Opravy oděvů Pavla Směšná Příjem zakázek: každou středu 8-17 hod v prodejně: TEXTIL A GALANTERIE Turková Marie Ruda nad Moravou Tel.: Festival Americké jaro 2010 V rámci pátého ročníku festivalu Americké jaro 2010 bude jedním zastavením amerických umělců poctěna i Ruda nad Moravou. Celkem se uskuteční přes 40 koncertů a přednášek. Hudební program Amerického jara doplňují přednášky dvou amerických diplomatů (Darian L. Arky a kulturní atašé David J. Gauner). Dále se festivalu zúčastní Čechoameričané Petr Sís, významný grafik, profesor Jan Švejnar, a Petr Bísek, vydavatel krajanských novin Americké listy. Nad Americkým jarem 2010 převzala záštitu Asociace krajů ČR, Velvyslanectví USA, hejtmani a primátoři, a další osobnosti. Festival finančně podporují zúčastněné kraje a města. Festival zahájí pozoruhodný mladý klavírista a skladatel Dan Tepfer, který vystoupí 4. května 2010 s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále. Dalšími účinkujícími budou například umělci z University of North Texas a sopranistka Lynn Eustis. Nejvýznamnějšími hosty festivalu budou William Bolcom, přední americký skladatel, a jeho partnerka, mezzosopranistka Joan Morris. Světoznámá varhanice Joan DeVee Dixon, která se Amerického jara zúčastní už potřetí, vystoupí na koncertech v Českých Budějovicích, Praze, Pardubicích a v okolí Brna. Účastníci koncertu Amerického jara 2009 v Rudě nad Moravou si vzpomenou, že její umění jsme mohli obdivovat ve farním kostele Sv. Vavřince. Špičkový americký klavírista Arthur Greene a jeho manželka houslistka Solomia Soroka vystoupí v Praze, Kutné Hoře, Prostějově a v Rudě nad Moravou Ȧmerické jaro Arthur Greene (klavír) a Solomia Soroka (housle) v neděli 6. června 2010 ve 14,30 v sále obecního úřadu v Rudě nad Moravou Arthur Greene hrál jako sólista s Philadelphia Orchestra, orchestrem RAI z italského Turinu, se symfonickými orchestry San Franciska a Utahu, s Českým národním orchestrem. Na vlastních recitálech vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku, v Kennedy Center ve Washingtonu, v Bunka Kaikan v Tokiu a mnoha dalších koncertních síních Evropy a Asie. Od roku 1990 působí na University of Michigan v Ann Arbor ve státě Michigan. Získal zlaté medaile v klavírních soutěžích Gina Bachauer a William Kapell. Byl vítězem mezinárodní soutěže Busoni. Se svou manželkou houslistkou Solomií Soroka nahrál sonáty pro housle a klavír Williama Bolcoma a Nikolaje Roslavetsa. Solomia Soroka se narodila ve Lvovu na Ukrajině a debutovala v deseti letech, kdy zahrála Mendelssohnův Houslový koncert s Filharmonickým orchestrem Lovu. Je laureátkou tří prestižních mezinárodních houslových soutěží v bývalém Sovětském svazu a od mládí koncertovala na četných festivalech v Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, Francii, Itálii, Kanadě, Číně a na Taiwanu. Ve Spojených státech vystoupila poprvé v roce 1997 a od té doby podnikla se svým americkým manželem řadu turné. V současné době je Solomia Soroka profesorkou hry na housle na Goshen College ve státě Indiana. 2 NAŠE OBEC

3 Ach ženy, ženy Ženy mají kulatá jubilea již pračky vlastnila, vznikla po opravách školní Letošní rok je bohatý na kulatá jubilea týkající se žen v obci Ruda nad Moravou. V úvodu je třeba vzpomenout, že dne proběhla v hostinci Na Lapači ustavující schůze Rady žen (nyní Český svaz žen). První předsedkyní byla zvolena paní Marie Kubíčková, manželka řídícího učitele zdejší školy, učitelka a matka čtyř dětí. První akcí žen byla velikonoční zábava. Výtěžek z této velmi zdařilé kulturní akce byl věnován na zakoupení pračky pro obecní prádelnu. V této poválečné době bylo třeba, aby i ženy zaujaly svá místa v zaměstnání. Proto byla z iniciativy žen dne dosavadní MŠ upravena na školku s celodenním provozem a stravováním. Později bylo nutné vyřešit otevření družiny pro děti, které již odešly do školy. Družina byla nakonec umístěna ve zrušeném pohostinství Na Lapači. Tyto děti musely docházet na oběd do vzdálené MŠ, kde byly nuceny jíst usazeny na schodišti vedoucímu k bytu ředitelky MŠ. Opět nastala svízelná a nedůstojná situace, kterou ženy pomohly urychleně vyřešit. Z prádelny, která již nebyla tak potřebná, neboť převážná část občanů kuchyně. Později byla přistavena také prostorná jídelna. V rode 1960 ženy do svého plánu práce, mimo jiné začlenily uzavření družby s obcí Koš na Slovensku. V brzké době dne následovala návštěva družební obce pouze ve složení žen. Dne obyvatelé Koše návštěvu opětovali ve složení smíšeném. Přivítání a pohoštění se uskutečnilo ve školní jídelně. Po celou dobu činnosti svazu žen proběhlo mnoho úspěšných akcí a prací, které nelze všechny uvést, a vše bez nároku na odměnu. Ve vedení ženského hnutí se vystřídalo 12 žen a každá svou schopností v dané době přispěla ke společenským potřebám obce. V současné době stojí v čele žen paní Eva Kobzová, a je nutno říci, že si vede velmi dobře. Chtěla jsem se jen lehce dotknout a připomenout, že i ženské hnutí má v tomto roce svá kulatá a vzácná jubilea, na která by se nemělo zapomínat. Nic nepřichází samo bez lidské práce a snažení, ale spočívá vždy v dobrém smýšlení celého kolektivu. Proto patří i těm nejmenovaným velký dík. Jarmila Krystková CENY ZA DOPRAVU nákladními automobily ve vlastnictví obce Ruda nad Moravou pro občany a organizace. Uvedené ceny jsou bez DPH. K celkové ceně se připočítává DPH ve výši 20 %. PRAGA PV3S 1 km = 26,- Kč 15 min. čerpání = 120,- Kč přečerpání = 3,5 m3 x 14,- Kč práce s hadicemi sazba se ruší Š-706 SKLÁPĚČ do 5 km = 33,- Kč/1 km do 20 km = 31,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč UN km = 23,- Kč 15 min. nakládka, vykládka = 120,- Kč ZETOR do 1 km = 33,- Kč/1 km do 10 km = 31,- Kč/1 km do 20 km = 30,- Kč/1 km nad 20 km = 29,- Kč/1 km 15 min. nakládka, vykládka = 60,- Kč 15 min. práce s čistícím zařízením = 120,- Kč KINO Olšany Vás zve DUBEN Pá Alvin a Chipmungové 2, anim. příběh, 35Kč KVĚTEN So Máj, romantický,čr, 35Kč Pá Dešťová víla, nová film. pohádka ČR, 35Kč Pá Vlkodlak, VB, 46Kč Pá Princezna a žabák, anim. pohádka USA, 35Kč Pá Protektor, ČR, 46Kč ČERVEN Pá Nezapomeň na mě, romant.film USA, 35Kč (nepotvrzeno) Pá Jakson:Zloděj blesku, fantasy příběh Kan., 35Kč Pá Doktor od Jezera hrochů, komedie ČR, 35Kč Pá Alenka v Říši divů, anim. dobrodr. rodin. film USA, 35Kč Poslední den školy s pohádkou! Stř Lovci draků, Fr.-Něm. anim., 35Kč Úspěchy hrabenovských sportovců - v závodech v běhu na lyžích Patnáctka okolo Paprsku dne obsadil Jan Durchánek v kategorii dorostu 2. místo a Lukáš Mazák v kategorii mužů A místo hrabenovské volejbalistky vybojovaly 30. ledna 3. místo mezi sedmi zúčastněnými týmy na Zimním volejbalovém turnaji žen v Postřelmově - v závodě Kudrnovská čtyřiadvacítka 24 hodin v běhu na lyžích, která se konala na Paprsku uběhl Lukáš Mazák 188,6 km a umístil se na 3. místě - děvčata z oddílu aerobiku se zúčastnila regionální přehlídky pódiových skladeb, se skladbou, jejíž autorkou je jejich trenérka Alena Kováčová, vybojovala děvčata postup na krajskou přehlídku, která se koná 17. dubna v Tovačově - ve 12hodinovce MTB v Kuřimi Lukáš Mazák získal 6. místo v kategorii mužů A a 7. místo v celkové klasifikaci Ze školních novin Z historie školní budovy Pátek 7. května 2010 bude dnem výročním. Uplyne 20 let ode dne 7. května 1990, kdy bylo zahájeno vyučování v nové školní budově v Rudě nad Moravou. Stavba byla zahájena na podzim 1985 a byla zařazena do 8. pětiletky, jak praví školní kronika. Ve zprávě za školní rok 1987/88 je plánované otevření nové školní budovy odloženo z října 1988 na červenec Dokončovací práce nakonec dovolily stěhování do nových učeben až na jaře Stěhování z několika budov roztroušených po Rudě pod jednu střechu se stalo velmi dobrým základem pro přicházející změny a kvalitu vzdělávání v Rudě a celém regionu. Zázemí získané v nových prostorách umožnilo rozvoj školních služeb dětem, rodičům i veřejnosti. Jarní měsíce roku 2010 jsou téměř symbolicky naplněny závěrečnými rekonstrukčními pracemi na školní budově. Celou zimu již ke smogu nepřispěla školní kotelna. Podmínky pro práci dětí i učitelů zlepšila nová okna a zateplená fasáda. Nyní je ještě dokončována oprava vstupu do školy zateplení základů. Harmonogram prací je rozepsán do konce května Opravená budova a zároveň výročí 20ti let od otevření školy jsou důvodem pro malé ohlédnutí do historie nepříliš vzdálené. Pro si dovolujeme pozvat všechny občany k návštěvě školy v Den otevřených dveří 17. června Projekt Jaro ožívá Třeťáci se zapojili do projektu Jaro ožívá a sledují přílety poslů jara. Pozorují stěhovavé ptáky a jednotlivá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky či rorýse zaznamenávají na internetové stránky tohoto mezinárodního projektu. Při těchto pozorováních se o tažných ptácích dozvědí mnoho zajímavých informací, které dále zpracují. Zapojte se také. Více informací naleznete na Okresní kolo zeměpisné olympiády V okresním kole zeměpisné olympiády v Šumperku ve středu 17. března si nejlépe vedl Tomáš Jurásek (7. B, Olšany), který ve své kategorii obsadil 4. místo. V dalších kategoriích si dobře vedli i Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 11. místě a Jan Doležal (9. B, Bohdíkov) na 16. místě. Turecký den 31. března byl pro žáky 2. stupně připraven TURECKÝ DEN Děti měly možnost seznámit se netradiční formou s reáliemi dnešního Turecka. Na jednotlivých stanovištích pro ně měli vyučující připraveny zajímavé informace týkající se historie, přírodopisných a zeměpisných dat, národní turecké hudby a tance. Program byl zahájen prezentací fotografií a informacemi o školství a náboženství Turecka, které získala školní delegace při studijním pobytu v Konye a Beysehiru. Na závěr potom žáci vypracovali test, ve kterém uplatnili to, co se během dne dozvěděli. Okresní kolo matematické olympiády Ve středu se v Šumperku konalo okresní kolo 59. ročníku matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd. Z reprezentantů naší školy se nejlépe dařilo Rostislavu Brokešovi (8. B, Olšany), který mezi 50 účastníky z 8. tříd a tercií nižších gymnázií obsadil 4. místo. V kategorii sedmáků se umístila Vlasta Ohlídalová (7. B, Hostice) na místě 9., Tomáš Jurásek (7. B, Olšany) skončil 13. a Zdeněk Štencl (7. B, Bohdíkov) na 18 místě. V kategorii 6. tříd se Jakub Kozák (6. B, Ruda) umístil mezi 45 soutěžícími na 12. místě, Lucie Cendelínová (6. A, Hrabenov) na 18. a Michal Kašpar (6. A, Ruda) na 28. místě. Jaké je počasí právě teď? Teplota vzduchu nebo síla větru? Kolik napršelo? Odpověď je snadná, najděte si na internetu školní stránku www. zsruda.cz Na ilustračním obrázku je záznam stavu v pondělí před půl devátou večer. P. Michal Krajewski NAŠE OBEC 3

4 Vakcinace psů proti vzteklině Beseda s panem Graumannem TOMÁŠ GRAUMANN, brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Oplývá vitalitou i ve svých 79ti letech. Velmi rádi jsme pana Graumanna a jeho paní přivítali i v naší škole. Vyprávěl svůj životní příběh a naši žáci naslouchali. Jako sedmileté dítě musel opustit své rodiče a příbuzné, kteří pak zahynuli v koncentračních táborech. Mluvil o tom, jak prožil válku a jak se stal misionářem a naši žáci dovedli naslouchat. Očkováním psů i koček chráníte zdraví jejich i své! Hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popř. ostatním infekčním onemocněním, se bude provádět v sobotu 1. května dle následujícího rozpisu: Bartoňov u požární zbrojnice Radomilov u obchodu Hrabenov u tělocvičny Hostice u obchodu Lhota Štědrákova u Lesanky Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů nad 3 měsíce stáří a provádí se 1x ročně. Stojí 150,- Kč. Kombinace proti infekčním nemocem včetně vztekliny se opakuje také každoročně a stojí 300,- Kč. Majitelé psů, kteří se nemohou dostavit v uvedenou dobu a majitelé z Rudy nad Moravou mohou nechat své psy vakcinovat ve Veterinární ambulanci Dr.Vitáska denně pondělí až pátek od 15 do 18 hodin. MVDr.Miroslav Vitásek Výlet na raftech ZŠ Hrabenov připravila na 1. a 2. května plavbu na raftech po řece Moravě z Hanušovic do Rudy nad Moravou. Předpokládaná cena, která zahrnuje zapůjčení raftů, vest, pádel, instruktora a doprovodné vozidlo, činí 50,- Kč pro děti do 15 let a 100,-Kč pro dospělé. Všichni zájemci se mohou přihlásit do 23. dubna u ředitelky ZŠ a MŠ v Hrabenově paní Ivany Hanákové (telefon nebo na od které obdrží přesnější informace. Vítězství v okresním přeboru Letošní sezóna se hrabenovským volejbalistkám opravdu vydařila. Na úspěšnou podzimní část okresního přeboru navázal tým, který hrál ve složení R. Bobeková, A. Kováčová, H. Marková, M. Osladilová, B. Pavlů, E. Šimková, M. Tulachová, E. Tymelová a P. Zapletalová, i na jaře. Děvčata odehrála celkem 16 vítězných zápasů, ve kterých ztratila pouhé dva sety. Hrabenovské volejbalistky tak obsadily 1. místo okresního přeboru a vybojovaly si právo na postup do přeboru krajského. Volejbalový turnaj Regionální centrum ASPV Šumperk a TJ Sokol Hrabenov pořádají v Hrabenově na hřišti za školou v sobotu regionální kolo volejbalového turnaje. Prezence od 8:00 hod, turnaj bude zahájen v 9:00. Startovné činí 300,- Kč za družstvo, zúčastnit se mohou družstva mužů, žen i smíšená. Turnaj je otevřen pro všechny zájemce, právo postupu do krajského kola mají pouze týmy složené z hráčů ASPV, kteří nejsou registrováni u ČVS. Přihlášky na adrese do Pokud se do tohoto data nepřihlásí nejméně 5 družstev, bude turnaj odvolán. Bližší informace a propozice najdete na Teplomilní živočichové se stěhují na sever Jedním z důkazů postupného globálního oteplování, je migrace šíření teplomilných živočichů dál na sever. V našem okolí jsem zaznamenal výskyt hned několika druhů. Z plazů například užovku hladkou, kterou si mnozí pletou se zmijí. Na hřbetě má dvojitou klikatou čáru. Na snímku od J. Ruského můžete vidět, jak polyká mládě užovky obojkové. Její výskyt byl dříve zaznamenán jen na sušších biotopech s jižní expozicí na jižní Moravě. Živí se ještěrkami, hady, nepohrdne myší, či dokonce vlastním druhem. V Červené knize je užovka hladká vedena jako ohrožený druh. Z říše hmyzu vám představujeme pavouka, kterým je Křižák pruhovaný. Samice má tělo až 2 cm dlouhé. Svým vzhledem připomíná vosu. Loví kobylky a větší hmyz. Má však slabá kusadla, a proto pro člověka není nebezpečný. Ještě v roce 1991 byl zaznamenán jen ojedinělý výskyt na Pálavě. Dnes se stává běžným po celé republice. V Červené knze je křižák pruhovaný veden jako ohrožený druh. Nejzajímavější tvor na závěr. V polovině března byla v Rudě pozorována a vyfocena Majka obecná. Je leskle modrá, 2-3 cm dlouhá, teplomilná a suchomilná. Má jakoby nedorostlé krovky. Při pozorování jeho pohybu působí nemotorně. Malý výskyt je dán velmi složitým způsobem rozmnožo- vání. Majka je svým vývojem vázána na přítomnost včel. Maličká larvička (tzv. triungulin) se na květech zachytí na těle včely a nechá se odnést do úlu. Zde nejprve škodí na včelích plodech. Posléze se přemění v beznohou (apodní) larvu a přeorientuje se na med. Na zimu se mění v klidové stadium zvané pseudonymfa, aby se na jaře opět změnila v beznohou larvu. Poté se zakuklí a dospělá majka opustí úl. Majka obecná je stejně jako její příbuzní jedovatý brouk. V ohrožení vylučuje jedovatý kantaridin. Ten může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů je však proti jedu odolná. Jedná se o zákonem chráněný druh. Mgr. Martin Havlíček Užovka hladká - Olšany (foto J. Ruský) Křižák pruhovaný - Olšany Majka obecná - Ruda n. Mor. (foto M. Havlíček) Vydává Obecní úřad v Rudě nad Moravou. Redakční rada: Zdeněk Klimeš, Miroslava Šufanová, Libor Šíp. Veřejné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více