Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise: Miroslav Tutter MBA. - předseda František Vosecký - místopředseda Mgr. Vladimír Drábek - člen Ing. Eva Petrová - člen Jana Fojtová člen Přítomni: Miroslav Tutter MBA. - předseda František Vosecký - místopředseda Mgr. Vladimír Drábek - člen Jana Fojtová člen Omluveni: Ing. Eva Petrová - člen Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda Usnášení schopná: ANO - NE Program jednání: 1. Zahájení 2. Seznámení členů SK s jednacím řádem komisí Rady MČ Praha 7 3. Volba ověřovatele zápisu 4. Stanovení termínů zasedání SK Rady MČ Praha 7 pro rok Informace o činnosti MČ Praha 7 a přehledu akcí v oblasti sportu v roce Návrh rozpočtu na položce sport pro rok Příprava pracovního plánu SK pro rok 2015 a. přehled nabídek a návrhů spolupráce 8. Žádost spolku Silueta o podporu výjezd dívčí formace na MS v Petrohradu 9. Atletické závody MČ Praha Sportisimo 1/2Maraton Praha Různé - 1 -

2 Usnesení 1. Zahájení Předseda SK zahájil 1. jednání SK. 2. Seznámení členů SK s jednacím řádem komisí Rady MČ Praha 7 Členové SK byli seznámeni s jednacím řádem komisí Rady MČ Praha 7. Členové SK vzali jednací řád na vědomí. 3. Volba ověřovatele zápisu SK zvolila ověřovatelem zápisu pana Františka Voseckého. 4. Stanovení termínů zasedání SK Rady MČ Praha 7 pro rok 2015 SK stanovila termíny zasedání SK Rady MČ Praha 7 pro rok 2015 viz příloha č Informace o činnosti MČ Praha 7 a přehledu akcí v oblasti sportu v roce 2014 SK vzala na vědomí informaci o činnosti MČ Praha 7 a přehledu akcí v oblasti sportu v roce Návrh rozpočtu na položce sport pro rok 2015 SK vzala na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 7 návrh rozpočtu na položce ORJ 401 sport pro rok 2015: ORJ č. odd. položka text Návrh r v tis. Kč Neinvest.výdaje úseku sport: 2 998,0 KS OKS 3419 Tělovýchovná činnost 5169 Nákup služeb 1 172, Pohoštění 40, Věcné dary 150, Nákup materiálu 0,0 52xx Příspěvky neinvest. jiným subj. 427, Ostatní neinv. přísp. nezařazené 246,2 Výnosy z loterií nelze % převod z r VHP 962,0 Výnosy z loterií nelze % granty na podporu tělovýchovy I+II Q ,3 Tabulka má pouze informativní charakter k datu jednání komise. Finální podoba a výše rozpočtu bude schválena Zastupitelstvem MČ Praha 7 v měsíci březnu

3 7. Příprava pracovního plánu SK pro rok 2015 SK navázala na bod č. 5 - Informace o činnosti MČ Praha 7 a přehledu akcí v oblasti sportu v roce 2014 a po projednání doporučuje Radě MČ Praha 7 ke schválení pracovní plán SK pro rok 2015 základní strukturu realizace a podpory sportovních akcí ve výši plánovaných nákladů takto: AKCE Plavání pro seniory Pojďte cvičit do Stromovky CÍLOVÁ SKUPINA veřejnost - senioři veřejnost STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA Celoroční projekt pro seniory z Prahy 7, pořádaný v bazénu na Výstavišti. Jedná se rehabilitační plavecké kurzy vedené odborným personálem Sdružené ambulantní zařízení Prahy 7. Cvičení pro širokou veřejnost ve Stromovce v měsících červen - září, 2 x týdně pořádané ve spolupráci spolku Sedmička v pohybu. Praha 7 v pohybu veřejnost Sportovní akce pro občany Prahy 7 pořádaná v KZ Domovina. Sportisimo 1/2Maraton Praha 2015 Volkswagen Maraton Praha 2015 Birell Grand Prix Praha 2015 veřejnost Doprovodný program "fandící místo" v rámci Pražského mezinárodního maratónu. Sportovní hry MŠ MŠ Akce pro děti z MŠ Prahy 7. Turnaj ve stolním tenisu Basketbalový turnaj Atletické závody MINI fotbal Přehazovaná Vybíjená Turnaj ve stolním tenisu pro žáky ZŠ MČ Praha 7 a gymnázií pořádaný ve spolupráci se ZŠ Fr. Plamínkové. Turnaj v basketbalu pro žáky ZŠ MČ Praha 7 a gymnázia. Soutěž má postupový charakter. Atletické závody pro žáky ZŠ MČ Praha 7 pořádané na atletickém stadionu MVČR ve Stromovce. Soutěž má postupový charakter. Turnaj v malé kopané pro mladší i starší chlapce ZŠ MČ Praha 7 a gymnázia. Soutěž má postupový charakter. Turnaj v přehazované pro dívky ZŠ MČ Praha 7 pořádaný na hřištích ZŠ Prahy 7. Turnaj ve vybíjené pro žáky a žákyně ZŠ MČ Praha 7 pořádaný na hřištích ZŠ Prahy 7. Hobulet cup Turnaj ve velkém fotbalu pro starší žáky ZŠ Prahy 7 a gymnázia. Kondiční cvičení pro seniory Prahy 7 pořádané ve spolupráci spolku Cvičení pro seniory veřejnost - senioři Sedmička v pohybu. Florbal Letenský pohár Vánoční hokejové turnaje HC Sparta Praha Pohár IZS mládež, veřejnost hokejová mládež složky IZS Turnaj ve florbalu pro žáky a žákyně ZŠ MČ Praha 7 a gymnázií. Soutěž má postupový charakter. Mezinárodní soutěž v akrobatickém rock n rollu pořádaná spolkem SILUETA za finanční podpory MČ Praha 7. Mezinárodní turnaje v ledním hokeji mládeže pořádané HC Sparta Praha za finanční podpory MČ Praha 7. Fotbalový turnaj pro složky Integrovaného záchranného systému pořádaný HZS HMP, TJ Lokomotiva Praha za finanční podpory MČ Praha 7. Nordic walking senioři, veřejnost Kondiční pohybová aktivita pořádaná ve spolupráci APM Sport. Vedle výše uvedeného přehledu plánovaných akcí se SK bude zabývat rozvojem sportovních aktivit na území MČ Praha 7 a podporou sportovních akcí a sportu obecně, a to v rámci grantového řízení a finančními příspěvky v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ P7 na příslušný rok. V rámci podpory sportu a využití finančních prostředků získaných jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ukládá SK tajemníkovi SK zajistit vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

4 7. a. přehled nabídek a návrhů spolupráce SK vzala na vědomí a projednala přehled nabídek a návrhů spolupráce za období leden-únor 2015 takto: Informace Bc. Ondřeje Hutníka, DiS. o otevření nového GCF REGARD GYM v Tipsport areně, Za elektrárnou 419, Praha 7. Jedná se o sportovní oddíl plnokontaktních disciplín (thaibox, kickbox, box) fungující od roku Škola je kombinací tradičního thajského Muay Thai, holandského K1 kickboxingu a klasické české boxerské školy. Nabídka pro MČ Praha 7 v rámci navázání spolupráce propagace, nabídka sportovních aktivit pro děti a mládež. SK vzala informaci a nabídku Bc. Ondřeje Hutníka, DiS. na vědomí s tím, že doporučuje panu Hutníkovi využít možnosti účasti v grantovém řízení MČ Praha 7, příp. podat žádost o finanční příspěvek na konkrétní aktivitu či projekt. Nabídka spolupráce a žádost spolku AQUAMARINE, klub potápěčů, IČO: , se sídlem Čechova 236/17, Praha 7 o finanční podporu aktivit spolku a projektu I my pod vodou (potápění osob s handicapem) v plaveckém bazénu na Výstavišti v roce SK vzala nabídku a žádost spolku AQUAMARINE, klub potápěčů, IČO: na vědomí s tím, že doporučuje spolku AQUAMARINE, klub potápěčů, IČO: využít možnosti účasti v grantovém řízení MČ Praha 7. Nabídka spolku "Pétanque pro vás", IČO: , se sídlem Blahoslavova 292/8, Praha 3 na realizaci pravidelných tréninků pétanque pro seniory Prahy 7 s cílem oživení veřejných prostranství a nového impulsu do života seniorů. SK vzala nabídku spolku "Pétanque pro vás", IČO: na vědomí s tím, že této nabídky v daném formátu nevyužije a doporučuje realizovat pétanque formou občanské komunitní aktivity za materiální podpory MČ Praha 7. SK doporučuje spolku "Pétanque pro vás", IČO: využít možnosti účasti v grantovém řízení MČ Praha 7. Návrh spolupráce spolku SaBaT Praha, o.s., se sídlem Vostrovská 784/51, Praha 6, zastoupeného panem Štěpánem Hasalem při uspořádání sportovně-propagační akce zaměřené na děti, s cílem představit sporty, které se v Praze 7 hrají. Akce by byla směřována na dobu letních prázdnin do oblasti Štvanice, příp. Letenských sadů či Stromovky, a je zamýšlena jako vícedenní. V rámci spolupráce nabízí spolek SaBaT Praha, o.s., k využití sportovní areál pro akce dětí a mládeže. SK vzala nabídku spolku SaBaT Praha, o.s., na vědomí s tím, že se myšlenkou uspořádání sportovně-propagační akce zaměřené na děti, s cílem představit sporty, které se v Praze 7 hrají bude v rámci pracovního plánu zabývat. SK doporučuje Radě MČ Praha 7 v případě zájmu využití sportovního areálu v Troji pro akce MČ Praha 7 pro děti a mládež z Prahy

5 8. Žádost spolku Silueta o podporu výjezd dívčí formace na MS v Petrohradu SK vzala na vědomí žádost spolku Silueta, IČO: , se sídlem Šimáčkova 1452/16, Holešovice (Praha 7), Praha 7 o poskytnutí finančního příspěvku na podporu výjezdu dívčí formace senior Angels na MS v akrobatickém rock n rollu v termínu v Petrohradě, Rusko. SK po projednání doporučuje Radě MČ Praha 7 poskytnout spolku Silueta, IČO: finanční příspěvek ve výši ,- Kč na úhradu nákladů na dopravu v rámci podpory výjezdu dívčí formace senior Angels na MS v akrobatickém rock n rollu v termínu v Petrohradě, Rusko. V 19:10 h opustil jednání SK p. František Vosecký. 9. Atletické závody MČ Praha 7 SK vzala na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 7 ke schválení realizaci atletických závodů žáků ZŠ a víceletých gymnázií z Prahy 7 v termínu v hale Otakara Jandery ve Stromovce ve výši plánovaných nákladů, cca ,- Kč vč. DPH. Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE Sportisimo 1/2Maraton Praha 2015 SK vzala na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 7 ke schválení realizaci fandícího místa music pointu v rámci běžeckého závodu Sportisimo ½Maraton Praha 2015 v termínu na území Prahy 7 v plánované výši nákladů, cca ,- Kč vč. DPH. Akce je realizována v rámci partnerství MČ Praha 7 a Prague International Marathon, spol. s r.o. 11. Různé Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Člen SK pan Mgr. Vladimír Drábek otevřel téma využití veřejných ploch a městské zeleně ke sportovním účelům, především oblast Letné. SK po proběhlé diskusi konstatuje, že se využitím veřejných ploch a městské zeleně ke sportovním účelům bude zabývat a vyzývá Radu MČ Praha 7, aby činila kroky směrem k hlavnímu městu Praze v rámci smysluplného využití těchto ploch pro sportovní účely. Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Příští zasedání SK Rady MČ Praha 7 se uskuteční operativně v měsíci březnu. František Vosecký ověřovatel Miroslav Tutter MBA. předseda zapsal: Bc. Lukáš Fátor, DiS. - tajemník SK - 5 -

6 Příloha č. 1 Přehled termínů zasedání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 ČÍS. ZASEDÁNÍ DATUM ČAS :00 2. bude upřesněno 17: : : : : : : : : :00-6 -

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 a ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- Obsah A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014...3 1. Popis projektu...3 2. Národní síť zdravých měst ČR...4

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více