Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha"

Transkript

1 Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické podpisy a certifikáty v praxi Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu Právní aspekty IT Security Referují: Mgr. David Emr Weinhold Legal, Ing. František Kéri Hypoteční banka, a.s., člen skupiny ČSOB, JUDr. Martin Maisner Advokátní kancelář Rowan Legal, JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Advokátní kancelář Matzner et al, Mgr. Petr Otevřel Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., Ing. Lukáš Přibyl ČEZ, a.s., JUDr. Jan Rakušan, MBA Havel & Holásek, s.r.o., Mgr. Ing. Markéta Románková, LL.M. Gleiss Lutz, v.o.s., JUDr. Tomáš Sokol Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Znalecká kancelář Prof. Smejkala Smejkal & spol., Mgr. Lenka Suchánková, LL.M. Pierstone s.r.o., Mgr. Pavel Vondruška Telefónica O2 Czech Republic, Workshop I IT právo při fúzích a akvizicích 16. března 2009 Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát, Havel & Holásek s.r.o., Workshop II Autorské právo v IT 19. března 2009 JUDr. Jiří Matzner, Ph.D, advokát, Advokátní kancelář Matzner et al, Mediální partner: Know how to achieve Institute for International Research IIR

2 FOCUS, prosinec 2008 Vážené dámy, vážení pánové, s postupující globalizací se informační technologie stávají nedílnou, v mnoha případech zcela nepostradatelnou, součástí našeho podnikání. Roste význam nejen práva v informačních technologiích, ale také ostatních legislativních předpisů, které s oblastí IT souvisí. Institute for International Research pro Vás proto připravil odbornou konferenci Právo v IT odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu!, která se uskuteční ve dnech března 2009 v pražském hotelu Prague Marriott Hotel. Přijďte a diskutujte o zkušenostech s Vašimi kolegy! Načerpejte specifika a záludnosti smluvního práva v IT! Dozvíte se, jakými možnostmi disponuje zaměstnavatel při monitoringu práce na PC svých zaměstnanců. Získejte aktuální informace o Zákoně o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů! Zjistěte, jak chránit svá data asčím počítat při elektronickém obchodování! Zúčastněte se také doprovodných workshopů. Workshop I. zaměřený na IT právo při fúzích a akvizicích pořádáme dne 16. března Workshop II. Autorské právo v IT se bude konat 19. března Zároveň pro Vás připravujeme dvoudenní seminář na téma IT asset management a licenční management v praxi, který se uskuteční ve dnech dubna Těším se na setkání s Vámi. Ing. Lenka Srchová Conference Producer Institute for International Research P.S.: Získejte cenné informace pro Váš byznys!

3 ÚTERÝ 17. BŘEZNA 2008 Předseda: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář Matzner et al, Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research a předsedy Implementace compliance do IS 9.10 hod. IT compliance a bezpečnost IT Compliance jako základní povinnost managementu podniku Bezpečnostní politika pro oblast IT Audit bezpečnosti IT Právní aspekty IT Security Ing. Lukáš Přibyl, specialista bezpečnosti IT, ČEZ, a.s., hod. Přestávka na kávu Držte podnik ve svých rukou! hod. Počítačová kriminalita Počítačová kriminalita podle stávajícího a nového trestního zákona Důsledky používání nebo šíření nelegálních kopií softwaru pro management společnosti Rizika pro firmu a její zaměstnance. Způsoby prevence Příklady zneužívání firemních informačních systémů k páchání informatické kriminality Způsoby prevence a odhalení takových aktivit Je možné mít systém zabezpečený na 100 %? JUDr. Tomáš Sokol, partner, Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, hod. Pracovněprávní problematika v IT Možnosti zaměstnavatele monitorovat práci zaměstnance na PC kontrola firemní a soukromé ové pošty zaměstnance monitoring návštěvnosti webových stránek zaměstnancem Odpovědnost zaměstnanců za škody způsobené při práci na PC Tvorba vnitřní směrnice pro používání Internetu Zveřejňování osobních údajů zaměstnanců na Internetu Mgr. Lenka Suchánková, LL.M., partner, Pierstone s.r.o., hod. Společný oběd hod. Ochrana dat v IS mějte svá data pod kontrolou! Právní rámec ochrany informací v ČR Ochrana utajovaných informací Ochrana osobních údajů Obchodní tajemství a ochrana dat v IS Praktické zkušenosti z oblasti ochrany dat JUDr. Jan Rakušan, MBA, advokát, Havel & Holásek, s.r.o., Jak se neztratit v IT smlouvách hod. Autorské právo a licenční smlouvy Charakteristika vzniku autorských práv Jaké jsou nároky jednotlivých osob Práva a povinnosti plynoucí ze vzájemného ujednání Jaká práva má zaměstnavatel k tzv. zaměstnaneckým dílům? Spoluautorství licenční ujednání Práva k počítačovému programu: vznik, převod licenční smlouvy Ochrana práv k počítačovému programu občanskoprávní, trestněprávní Licenční smlouva a autorská práva v mezinárodním právu JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář Matzner et al, hod. Přestávka na kávu hod. Outsourcing IT jaká jsou jeho úskalí? Outsourcing proč a kdy? Smluvní rámec outsourcingu SLA mýty a realita Co nesmí v rámci smluvní úpravy outsourcingu chybět? Rizika obou smluvních stran Smluvní ochrana proti rizikům Vypořádání outsourcingu a řešení sporů JUDr. Martin Maisner, Advokátní kancelář Rowan Legal, hod. Smluvní úprava implementace IT řešení Obecně ke kontraktaci, zásady dobré kontraktace Smlouvy pojmenované a nepojmenované Obsah smluv týkající se implementací, jejich základní odlišnosti od běžných obchodních smluv Krabicový software a jeho právní úprava Projektový management, změnová řízení Odpovědnost za vady a za škodu, smluvní řešení odpovědnosti Předání a převzetí, uvedení do rutinního provozu Mgr. Petr Otevřel, advokát, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., hod. Shrnutí prvního dne konference předsedou hod. Závěr konference KOKTEJL Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře

4 STŘEDA 18. BŘEZNA 2008 Předseda: Mgr. Pavel Vondruška, specialista pro bezpečnost a certifikační služby, Telefónica O2 Czech Republic, 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy Příležitosti vs. nebezpečí Internetu Evidence provedených konverzí Pohled na autorizovanou konverzi očima uživatele Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., soudní znalec, Znalecká kancelář Prof. Smejkala Smejkal & spol., hod. Společný oběd 9.10 hod. Právní aspekty Internetu Problematika domén a jejich ochrany cybersquatting ochranná známka, její vymezení, porušení práv k ochranné známce a její právní obrana Právní úprava spammu Právní regulace reklamy na Internetu Meta-tags: snaha o zviditelnění prostřednictvím internetového vyhledávače Mgr. David Emr, advokát, Weinhold Legal, hod. Přestávka na kávu hod. E-business ve světle smluv a paragrafů Smluvní vztahy: jejich specifika problematika vzniku smlouvy obchodní podmínky na Internetu Uzavírání tzv. distančních smluv On-line aukce Spory plynoucí z e-business Odkaz jako prostředek k porušení práva Může být česká firma žalována u soudu v zahraničí? A jak je tomu v opačném případě? Mgr. Ing. Markéta Románková, LL.M., advokátka, Gleiss Lutz, v.o.s., hod. Novinky v legislativě Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Elektronické dokumenty a jejich digitalizace Elektronické dokumenty vs. dokumenty v papírové podobě Které subjekty jsou oprávněny provádět konverzi? Bude mít tento dokument stejné právní účinky jako ověřená kopie? Konverze dokumentů v praxi Správnost a pravdivost údajů při vstupu a výstupu Bezpečí pro Vaše podnikání hod. Důvěra v elektronické podpisy a certifikáty Základní pojmy, certifikační autorita (CA), certifikáty, CA v ČR aveu Ověření elektronického podpisu (sestavení cesty, CRL, důvěra v certifikát poskytovatele) Různá úskalí při sestavování cesty (metody sestavení cesty včetně metody AKID-SKID, výměna kořenového certifikátu) Zajištění důvěry v certifikát akreditovaného poskytovatele (v ČR a SR) Důvěra v certifikáty v běžné praxi (úložiště v MS CAPI, Mozilla, VeriSign vs. Thawte, ČR) Nutnost a způsob hlídání chování poskytovatelů certifikačních služeb (Valicert. org., akreditační schéma, bridge) Jak zajistit implementaci důvěryhodných certifikátů v úložišti (uživatel vs. centrální politika, samoinstalační balíčky, bezpečnostní záplaty) Realita Mgr. Pavel Vondruška, specialista pro bezpečnost a certifikační služby, Telefónica O2 Czech Republic, hod. Pojistitelnost rizik vyplývajících z provozu a správy IT/IS Zajištění rizik zodpovědnosti Rizika výpadku a ostatní rizika v IT smlouvách: jejich pojištění Management rizik pomocí uzavření pojištění Identifikace rizik Bezpečnostní prověřování klientů Riziko vzniku nevěcné škody Likvidace pojistných událostí Pojistně-technické riziko pojišťovny Ing. František Kéri, Manažer informační bezpečnosti, Hypoteční banka, a.s. člen skupiny ČSOB, hod. Shrnutí druhého dne předsedou hod. Závěr konference Jak si pojistit hrozby

5 Workshop I: IT právo při fúzích a akvizicích PONDĚLÍ 16. BŘEZNA 2009, hod. Základy význam IT pro budoucí firmu (např. banka se dnes sestává ze 70 % z IT) povinnost kontroly IT nejen na základě seznamů IP a IT koupě společnosti z pohledu IT a IT práva Koupě společnosti cíle při koupi společnosti při koupi finančním investorem, při strategických nákupech Business Requirements na IT požadavky business performance na IT Services požadavky Corporate Compliance na IT Governance IT Due Diligence Due Diligence pro IT Assests (popis současného stavu, zhodnocení a analýza GAP) IT Resources: Lidé, informace, aplikace, infrastruktura, dodavatelské smlouvy IT Capabilities: Knowledge, procesy, organizace, management výsledky Due Diligence pro SPA a APA Tvorba smluv APA/SPA promítnutí výsledku due diligence do kupní smlouvy správné použití odpovídajících nástrojů smlouvy: IT Governants, klausule MAC pro IT (např. při RFC/CR), Closing Conditions, převzetí a záruky IT, IT Representations Vypracování seznamů pro ohodnocení IT (vzor) Definice klausulí Jednání mezi kupcem a prodávajícím Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát, Havel & Holásek, s.r.o., Workshop II: Autorské právo v IT ČTVRTEK 19. BŘEZNA 2009, hod. Charakteristika autorských práv: komu patří jaká práva předejděte budoucím sporům zaměstnavatel vs. zaměstnanec kolektivní práva dílo vytvořené na objednávku: jaké jsou nároky jednotlivých osob? Licenční smlouva obsah smlouvy z hlediska náležitostí ukončení licenční smlouvy SLA a maintenance smlouvy obsah závazku a penalizace při jeho nedodržení vznik autorských práv při plnění smlouvy specifikace služeb časté chyby ve smlouvách Vyjednávání smluv očekávání vs. realita smluvní ochrana rizik verifikace a přebírání plnění timing uzavírání smluv JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář Matzner et al, Seminář dubna 2009 IT asset management a licenční management v praxi více na S kým se setkáte na naší konferenci s řediteli IS/IT s vedoucími IT s manažery IT s vedoucími IT projektů s CIO se správci informačních systémů s podnikovými právníky se specializovanými právníky se zástupci poradenských společností s poskytovately IT služeb IIR pro Vás připravil summit Robert S. Kaplan live in Prague 21. května 2009, Clarion Congress Hotel Prague Přihlaste se již nyní!

6 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. složka, Rumunská 1, fax: tel.: Titul konference: Právo v IT, kód konference: C % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závazně se přihlašuji na: telefon telefon telefon firma IČ DIČ datum Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: Přeji si dostávat informace em ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání podpis konferenci workshop I křestní jméno Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH fax konferenci workshop I křestní jméno fax konferenci workshop I křestní jméno fax workshop II workshop II workshop II V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: Kdo schválil Vaši účast na této konferenci? jméno Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Právo v IT Úterý 17. března 2009, hod., následuje koktejl Středa 18. března 2009, hod. Workshop I: IT právo při fúzích a akvizicích Pondělí 16. března 2009, hod. Workshop II: Autorské právo v IT Čtvrtek 19. března 2009, hod. Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR: Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, tel.: , fax: ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 3.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: ITIL 2008 (9/2008), cena 3.990, Kč + DPH WEBC0870 ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace a cena: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od Konference + workshop I nebo II: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Konference: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Cena pro státní správu: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od Konference + workshop I nebo II: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Konference: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0870. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Ing. Lenka Srchová Změny adresy/marketing: Miluše Šimůnková Partnerství & výstavnictví: Ing. Petra Kopecká PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

6/2005 Bulletin advokacie obsah. ÚVODNÍK Tomáš Sokol: Advokáti a média...7

6/2005 Bulletin advokacie obsah. ÚVODNÍK Tomáš Sokol: Advokáti a média...7 6/2005 Bulletin advokacie obsah Bulletinadvokacie ÚVODNÍK Tomáš Sokol: Advokáti a média...7 IBA Konference International Bar Association v Praze Program konference IBA...8 AKTUÁLNÍ TÉMA Michal Račok: K

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality BULLETIN ADVOKACIE 10/2008 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 6 / 2014 Aktuálně Realitní summit 2014 Letošního ročníku (15.5.2014) se zúčastnila také Asociace realitních kanceláří České republiky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více