Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII"

Transkript

1 kariéra & vzdělání

2 kariéra & vzdělání > editorial > Není nic nového, že k dobře odváděné práci manažerům zdaleka nestačí výborná oborová znalost, že musejí, aby skutečně efektivně řídili a maximálně využívali potenciál svých podřízených, mít povědomí o různých postupech opírajících se o intuici i logiku, o zdravé sebevědomí i přirozenou pokoru a tak dál. Ale k osvojení těchto někdy až klíčových vlastností nedojde, ani nemůže dojít, na vysoké škole. Na to je třeba praxe, respektive zkušenost, nejlépe doplněna různými vzdělávacími programy, jako jsou například MBA, koučink a podobně. A nelze to podceňovat, protože při dnešním kariérním postupu se k tomu již silně přihlíží, což dokazují nové personální scio testy. < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah > Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII Móda ve vzdělávání manažerů: koučink > Zvýšení motivace, zlepšení komunikace i klima ve firmě, a tím dosažení lepších pracovních výsledků to vše prý nabízí novinka ve vzdělávání manažerů, takzvaný koučink. Je to v našich podmínkách poměrně nový druh zlepšování osobních i firemních výsledků a je o něj velký zájem. Potvrzuje to i Lenka Papadakisová, majitelka a ředitelka vzdělávací firmy Expertis: Vinou krize vloni většině vzdělávacích firem klesly zisky minimálně o dvacet až třicet procent. Programy, o které nz230x92:mbae15230x :56 Page nebyl zájem, musely být zrušeny. To ale není případ koučinku. O něj zájem naopak stoupá. Klienti prostě začali hledat na trhu něco, co by jim přineslo užitek, říká Papadakisová. Co vám koučink přinese? Podle Papadakisové vaše cíle budou jednoznačné a strukturované. Budete vědět, které kroky a návyky vás k cíli posunou nejrychleji. Naučíte se lépe pracovat s časem a s prioritami. Budete výkonnější a spokojenější. Zlepšíte svou komunikaci s podřízenými i s nadřízenými. Naučíte se přemýšlet novým, efektivním způsobem. Jaký je princip? > Slovo koučink zná každý asi nejspíše ze sportovního prostředí. Efektivní kouč, zaměřený na řešení, dělá vlastně přesně to, co dělá dobrý sportovní kouč. Dokáže zvýšit motivaci jednotlivce i skupiny tím, že vede klienta k objevení vlastních zdrojů v sobě, vysvětluje Tereza Marie Dočkalová, ředitelka společnosti CoachingWorld. Metod, které se v koučinku využívají, je podle ní přitom celá řada, většinou přišly ze Spojených států. Díky těmto metodám si každý může rychle osvojit obrovské schopnosti. A to bez ohledu na to, kde v životě právě je. Vždy existuje touha po flexibilitě, kreativitě, hlubším vztahu, hlubším a bohatším pocitu nebo smyslu života a tak dál. Koučink, zaměřený na řešení, posouvá lidi směrem k jasnější představě vlastní cesty. Využívá přitom přesvědčení, že mozek funguje vlastně jako počítač, a tudíž je naprogramovatelný. Jen musíte vědět jak. Právě kouč vás vybídne a nechá vás najít, co pro vás v životě znamená vyhrát, vysvětluje Dočkalová. Profesionální koučink > Profesionální koučink (executive coaching tedy koučink vrcholového managementu) je podle ní určen především pro top-manažery. "Pro ty, kteří si chtějí rozšířit svoje schopnosti, vizionářství, rozhodnost, prohlubovat nadhled. Či pro majitele firmy, který si chce rozvíjet schopnosti lépe nabízet služby či prodávat výrobky a nebo pro šéfa kanceláře, aby si zlepšil komunikaci s podřízenými. Životní a byznys koučink > Koučink však nemusí být zaměřen pouze na výkonné vrcholové manažery. Může být jako life coaching (životní koučink) zaměřen na naše životní situace a problémy nebo na otázky spojené s naší prací, kariérou či firmou business coaching. Širšímu rozšíření těchto koučinků však brání podle Evy Kaňákové z firmy Casiopea více okolností: Jednou z překážek může být představa, že koučink se týká jen vrcholových manažerů, míní. Dalším problémem koučinku je cena. Ta u koučinku pro vrcholový management začíná na třech tisících korunách za hodinu. Byznys koučink a životní koučink se pohybuje kolem 1500 za hodinu. (aa) Hlavní přínos koučování: možnost dostat se rychleji k jádru věci a k efektivnímu řešení aktuálních problémů zvýšení sebejistoty a pocitu kompetentnosti zlepšení výkonnosti a posílení osobní motivace a energie kontinuální práce a rozvoj ve vybraném tématu Kdy koučování využít? když už toho o nějaké dovednosti mnoho víte, ale potřebujete ji začít aplikovat v praxi když potřebujete podstoupit nějakou výraznější změnu hledání rovnováhy mezi osobním a pracovním životem při citlivých a osobních tématech, na která nezabírají žádná obecná doporučení při plánování kariérního růstu a přípravě na novou pozici při řešení témat jako je např. pracovní efektivita, vedení týmu, řešení konfliktů, vyjednávání, zvládání stresu a emocí. > Studenti MBA. Obchodní ředitel a student Petr Gric předčítá svým kolegům-studentům zpracovaný úkol. Dobrého manažera z vás žádná škola neudělá > Povědomí o studijním programu pro manažery s titulem MBA pomalu, ale jistě vzrůstá. Avšak informace o tom, co konkrétně ve výsledku přináší, se veřejnost dozvídá převážně z informací konkrétních škol. Ale jak zdůrazňují odborníci, nejdůležitější jsou reference samotných absolventů. Mistr obchodní administrativy, jak zní oficiální překlad MBA, má však s obchodní administrativou velmi málo společného. MBA lze studovat až po dokončení vysoké školy a náročností přibližně odpovídá studiu doktorandskému. Žádná škola z vás špičkového manažera nevychová. MBA pomáhá jako vhodný doplněk pro ty, kteří hledají nové modely ekonomického řízení. Naučíte se řešit věci v naprosto jiném světle a za jiných podmínek, tvrdí absolvent programu MBA a ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman, který studium MBA dokončil v letošním roce. Předností podle něho bylo, že ve výuce se do popředí dostávaly předměty, které mohl přímo aplikovat v řízení nemocnice. V době, kdy jsem jako ředitel nastupoval, vinohradská nemocnice špatně hospodařila. Krizové řízení, ne akademici, ne teorie, ne zkoušky, ale manažeři ale praxe ale projekty Nespoléhejte na reklamu, přijďte si nás vyzkoušet. Možnosti najdete na Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE v Praze člen České asociace MBA škol (CAMBAS) připravuje kurzy Master of Business Administration (MBA) Studium MBA je zpravidla dvouleté. Obsah a cíle studia naleznete na internetových stránkách PIBS (www.pibs.cz). distanční formou moderní forma studia je určena všem, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh studia sami a věnovat se mu v době pro ně nejvhodnější. Studium trvá2-3 roky (podle intenzity studia). rezidenční formou - výuka je organizována v týdenních (středa sobota) či víkendových (pátek neděle) blocích jedenkrát za měsíc. rezidenční formou v Olomouci výuka probíhá v Olomouci, obsah studia i organizace výuky je shodná s rezidenční formou. rezidenční formou, zaměřené na management zdravotnictví výuka probíhá jeden týden (úterý pátek) v každém měsíci. rezidenční formou se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch mezinárodní MBA - ve spolupráci s ESCP EAP Berlín a Paříž, probíhající v prvním roce na PIBS rezidenční formou a ve druhém v Berlíně. Podmínky přijetí: ukončené studium VŠ (min. Bc.), dva roky praxe, úspěšné složení přijímacích zkoušek. Přihlášky lze podávat v sekretariátu školy nebo prostřednictvím internetu (www.pibs.cz). Sekretariát PIBS J.Martího 2, Praha 6, tel.: , fax: ,

3 kariéra & vzdělání > kdy jsme začali šetřit a zároveň jsme nesměli dopustit snížení úrovně zdravotní péče, tak znamenalo skloubení ekonomických a technických ukazatelů s komunikačními dovednostmi. Mnohé myšlenky renomovaných ekonomických lektorů, ale i poznámky kolegů z praxe, pro mne byly velmi inspirativní a pomohly mi vyřešit nejednu obtížnou situaci, vzpomíná Marek Zeman. Právě úzké sepětí teorie a praxe deklarují školy, kde se MBA studuje, jako největší přednost. To potvrzuje i obchodní ředitel PEG Petr Gric, jenž MBA zakončil před necelými dvěma roky. Závěrečné práce nebyly projekty 'do šuplíku' nebo případové studie na neexistující problémy. Většinu projektů, které jsem zpracoval, jsme v naší firmě realizovali, nebo částečně využili, dodává. Studium mu přineslo především změnu vnímání priorit a souvislostí. Změnil se můj pohled na management. Do té doby jsem touto problematikou značně opovrhoval, především kvůli velkému počtu rádoby-manažerů. Poznal jsem, že management je opravdu studijní disciplína, která dokáže pojmenovat a řešit obrovské množství organizačních problémů. Pro mě bylo úžasné poznání síly vlivu lidí a kultury na dění ve firmě i mimo ni, na celé podnikatelské prostředí, doplňuje Gric. Renata Alánová Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr Marek Zeman, studium MBA ukončil na Prague International Business School v roce 2010 E15: Byl pro vás MBA program přínosem? V čem konkrétně? Ve skloubení ekonomických a lékařských znalostí. Umožňuje mi to na nemocnici pohlížet jako na podnik, kde ekonomické a organizační procesy hrají stejnou roli, jako je vlastní odborná lékařská péče. Jako lékař rozumím potřebám jednotlivých klinik, jejich přednostů a primářů. Z hlediska ekonomického pak mohu odborně argumentovat v diskuzích. Naše hospodářské výsledky jsou pak dokladem toho, že právě takovýto přístup je optimální. Zatímco v roce E15: Ovlivnili vás nějakým způsobem ostatní spolužáci? Značně. MBA je sice individuální studium, ale týmová spolupráce studentů byla u TCBS lektory cíleně podporována. Při svém studiu jsem často využil názory a příspěvky kolegů ze studijní skupiny. Jejich zkušeností jsem využíval také v externích průzkumech a hledání alternativ řešení ve svých projektech. Na principu týmové spolupráce bylo postaveno celé studium FNKV hospodařila se ztrátou 120 milionů korun, v posledních dvou letech, jenž poznamenala hospodářská krize, FNKV vykázala zisk. E15: Srovnáte-li studium MBA, se studiem na VŠ, v čem je rozdíl? Tato dvě studia jsou natolik odlišná, že je vůbec nelze porovnávat. Specifikem MBA je velmi úzké sepětí teorie s praxí. Pokud to člověk ještě neumí, naučí se tvrdě pracovat, komunikovat s lidmi, a to i v angličtině, a především je veden k tomu, aby o věcech přemýšlel. Obchodní ředitel PEG s.r.o. Petr Gric, MBA zakončil v roce 2008 na TC Business School Praha E15: Jaké předměty či programy byly nejpřínosnější pro vaši praxi? V čem a proč? Studium probíhalo v šesti mngm. oborech. Řízení provozu, řízení financí, řízení informací, marketing, řízení lidských zdrojů a strategie. Vzhledem k tomu, že moje místo je ve vrcholovém managementu firmy, poslední dva, respektive tři, obory pro mě byly nejpřínosnější. Studijní program v TC však tyto obory nijak neseparoval, obory se prolínaly a navzájem doplňovaly. Hodně se diskutovalo o souvislostech a dopadech změn v jedné oblasti managementu na jiné. Před zahájením studia jsem byl přesvědčen, že nejdůležitější je zvládnutí technických problémů a fungující výroba. Postupně jsem ale pochopil, že každá činnost musí mít cíl a smysl a že za vším stojí lidé. Pochopil jsem, že nikdy nedosáhnete cíle, pokud vaši lidé nebudou spolupracovat.(ral) Scio a jeho nový produkt: Personline > To, že životopis a kvalifikační předpoklady nejsou při hledání práce jedinou určující kvalitou, se všeobecně ví. Rozhodující úlohu při výběru uchazečů mívají obvykle osobní pohovory a psychotesty. Ani ty však nemohou zaručit správnost volby nového kandidáta. Což je také jeden z důvodů, proč společnost Scio přichází s novým inovačním produktem Personline. Společnost Scio je známa především v oblasti školství. Organizuje přípravné kurzy, připravuje testy na přijímací zkoušky a podílí se na vyhodnocování zkoušek. Mimo jiné je také tvůrcem Národních srovnávacích zkoušek, které jsou prostředkem, jak se dostat na vysokou školu. Součástí těchto zkoušek je i test OSP neboli test Obecné studijní předpoklady, který s existencí Personline úzce souvisí. Od studenta k zaměstnanci > Hlavním smyslem testu OSP je prozkoumání základních dovedností a schopností, jež student potřebuje pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Nejde tedy o prověřování znalostí. Test je rozdělen do tří částí: verbální, analytickou a kvantitativní. Celý test má celkem sto pět otázek a vyměřený čas pro jeho zpracování je sto deset minut. Dá se tedy říci, že test OSP prověřuje nejen schopnosti a dovednosti, ale i rychlost, s jakou je student schopen na dané otázky odpovědět. A právě tyto tři atributy se staly jakýmsi vodítkem pro test, jenž má vyhodnotit i pracovní předpoklady. Impulz vzešel z poptávky > Podnět k vytvoření systému Personline ovšem nevzešel ze samotné společnosti. V roce 2008 se ozval personalista z GE Money Bank s prosbou, zda by Scio nemohla přizpůsobit své testy pro podmínky výběrového řízení. Scio nabídla aplikaci a test se osvědčil. Vybraní kandidáti až na jednoho v dalším kariérním procesu uspěli. Tudíž se aplikace zprofesionalizovala a od prosince 2009 ji Scio nabízí jako svůj nový produkt určený především pro personalistická oddělení. Ale mohou ho využívat třeba i vedoucí pracovníci v odděleních a na pobočkách firmy. Ojedinělý on-line systém personální diagnostiky > Personline se představuje jako nový rozměr výběru vhodných kandidátů při obsazování pracovních pozic, případně pozic ve vzdělávacích a kariérních programech. Je založen na tom, že pro objektivní posouzení schopností a dovedností uchazeče personalistika používá srovnávací on-line testy. Ty prostřednictvím internetu prověřují jak uchazečovy kvalifikační předpoklady, tak některé specifické vlastnosti (soft skills), například schopnost adaptace na nové podmínky, učení se novým věcem, rychlé a přesné řešení zadaných úkolů nebo komunikační flexibilitu. Personalista tyto testy nejdřív může vyzkoušet osobně nanečisto. Testy naostro pak zadává buď přímo KAM SMĚŘUJE FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? Odpovídá Aleš Kabátek, Managing Partner společnosti SMARTER Training and Consulting Jak se projevila hospodářská krize ve firemním vzdělávání? Přinesla nějakou zásadní změnu? Očekával jsem, že krize bude mít na vzdělávací trh ozdravný účinek, že přežijí jen vzdělávací společnosti s výrazným intelektuálním (inovativním) potenciálem a schopností účinně pomáhat svým klientům ke zvýšení výkonnosti a prosazení se na trhu. Tomu napovídala redukce rozpočtů na vzdělávání v soukromé sféře a jednoznačná tendence realizovat skutečně na míru ušité a na kvalitní přípravu náročné kurzy. Současně se však na vzdělávací trh dostaly přerozdělené peníze z Evropských sociálních fondů, které sice pomohly oživit poptávku po vzdělávání, ale tato uměle vytvořená poptávka dala příliš často šanci i vzdělávacím agenturám, které vyhrávaly výběrová řízení především díky nízké ceně a administrativnímu či dokonce předem dohodnutému způsobu výběru. Vy ale patříte k firmám, které se nevezou na vlně peněz z ESF a přesto, možná právě proto, udávají ve vzdělávání tón. Jak to děláte? Recept je jednoduchý: nenabízet levné hotovky pro velké zájezdové skupiny, ale speciality připravené se znalostí individuální chuti klienta. Tenhle recept znají mnozí, ale jen někteří mají předpoklady jej plně využít. Vyžaduje to nejen znalosti a dovednosti, ale také peníze. Naše společnost dává převážnou část svého zisku do vývoje nových metod a prostředků profesního rozvoje. Tím, že investujeme do vývoje podpůrných e-learningových programů, do zdokonalování testovacích a didaktických nástrojů, do zpracování nových manuálů, skript a publikací, do využívání on-line koučování a 360 hodnocení, do adaptace nových simulačních her, do nejmodernější AV podpory atd., šetříme čas a peníze našich klientů a v krátkém čase poskytujeme dlouhé páky k rozhýbání jejich businessu. V říjnu 2010 otevíráme nový MBA program v němčině Na jaře 2011 otevíráme nový MBA program v angličtině Broaden your horizons with an international MBA Mezinárodní MBA programy v němčině a angličtině IPFM Václavské náměstí Praha 1 Kontaktní osoba: Susanne Neumann ipfm_1_3.indd :12:11

4 skupině uchazečů, anebo je může kandidátům na pracovní pozici zasílat on-line individuálně. Testy, které vás obodují > Systém se skládá ze dvou hlavních testů. Tím žádanějším je test pracovního potenciálu, jenž se podobně jako OSP skládá ze tří částí: verbální, analyticko-logické a logicko-kvantitativní schopnosti. V první části se opět testuje především jazykový cit, analyticko-logická část se soustředí na přesnost a pružnost logického uvažování, ve třetí části je větší prostor věnován kreativitě při práci s grafy a tabulkami, což odpovídá i současnému trendu vizuální grafiky. Celý test obsahuje padesát otázek a je k dispozici ve čtyřech variantách: bez časového omezení, s časovým omezením (šedesát minut), včetně všech tří částí nebo bez třetí části. Na každou otázku se nabízí čtyři až pět odpovědí, z nichž jenom jedna je správná, a dostanete za ní také jeden bod. Druhým testem je test jazykové a komunikační dovednosti, který zkoumá předpoklady k samostatnému a kvalitnímu používání anglického nebo německého jazyka. Je připraven na úrovni B2 podle standardů evropského referenčního rámce a ověřuje pokročilost znalosti včetně praktického užívání. V testu je zahrnutý poslech, čtení textu a konverzace. Dohromady obsahuje šedesát otázek bez časového omezení, ale v podstatě by se měl zvládnout do šedesáti minut Personline není běžná psychodiagnostika > Ačkoliv také Personline spadá do oblasti psychometrie, což je de facto obor aplikované psychologie, nelze ho směšovat s běžnými psychodiagnostickými testy. Zatímco pohovory a různé psychotesty zkoumají spíše volní vlastnosti a sebehodnocení, v tomto případě jde skutečně jen o posouzení schopností a dovedností. Jinými slovy test nekompromisně vyhodnotí, jak vám to pálí, což zní možná skoro hrůzostrašně, ale ono to má také oboustranné výhody. Výhody pro personalistu i pro kandidáta > Personalista může systém hodnotit kdykoliv během přijímacího řízení, i v první fázi, takže v podstatě hned na začátku mohou testovacím filtrem projít jen ti nejvhodnější kandidáti. Personalista rovněž může výsledky testů jednoduše porovnat ať už v rámci skupiny nebo vůbec ve vztahu k širšímu okruhu kandidátů. Důležitá je i možnost absolutního porovnání v rámci rozsáhlé databáze, jíž systém Personline disponuje. Srovnání přes percentil zároveň názorně ukáže, jak uchazeč obstál v jednotlivých oddílech. Pokud některou z částí uchazeč dostatečně nezvládl, personalista podle konkrétních odpovědí zjistí, v čem je uchazečova slabina, a může posoudit, do jaké míry je pro přijetí kandidáta závažná. Jestliže tedy uchazeč nezvládne některou část testu, ještě to nemusí nutně znamenat, že nebude přijat. < Ivana Peroutková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Společnost ACOMWARE, s. r. o. získala dotaci na školení zaměstnanců v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Program je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a klade si za cíl zvýšit konkurenceschopnost firmy a kvalifikaci zaměstnanců, a tak zajistit jejich lepší pozici na trhu práce a kvalitnější služby pro klienty. Více informací: Mladí finančníci oče kávají dynamičtější kariéru > Podle průzkumu více než polovina čer stvých absolventů ekonomických škol či mladých zaměstnanců finančních oddělení plánuje využít svou kvalifikaci pro širší uplatnění v byznysu. Podíly různých věkových skupin na trhu práce se v současné době po celém světě výrazně mění. Populačně silné ročníky vstupují na trh a prakticky všude se také postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu. Lze tedy očekávat, že dnešní čerství absolventi a třicátníci stráví v produktivním věku delší dobu než jejich rodiče. Budou tak po velmi dlouhou dobu představovat klíčovou pracovní sílu pro zaměstanavatele, a proto je užitečné znát jejich představy o kariéře. Asociace profesních účetních ACCA a globální poradenská společnost Mercer proto ve společném průzkumu oslovily mladou generaci budoucích finančních profesionálů a ptaly se jí na vizi jejich kariéry. Průzkumu s názvem Generace Y: Jak využít potenciál? se zúčastnilo více než 3200 mladých lidí ze 122 zemí. Průzkum se tím stal jednou z největších studií zabývajících se kariérními představami mladých finančníků vůbec. ACCA a Mercer rovněž provedly hloubkové rozhovory s předními globálními organizacemi jako Aviva, KPMG, Unilever, Hays, Santander a dalšími. Ptaly se jich na specifický přístup k nové generaci pracovních sil. Mladí lidé z oboru financí mají specifickou vizi své kariéry. Požadují jisté a stabilní zaměstnání a jsou motivováni kariérním postupem, rozvojem schopností a penězi. V průzkumu mladí finančníci nejčastěji uváděli, že jsou spokojeni se svou současnou rolí v organizacích. Nicméně také vyjadřovali obavy o budoucnost. Celá polovina z nich se domnívá, že jim jejich zaměstnavatel není schopen nabídnout dostatečný rozvoj kariéry. Rychlost především > Rychlý rozvoj kariéry by měl být první starostí zaměstnavatelů, kteří chtějí uspět u mladých budoucích profesionálů. Průzkum ukázal, že mladí si sice váží bezpečného a stabilního zaměstnání, nicméně jsou připraveni odejít, pokud zaměstnavatel nesplní jejich představy o kariérním postupu. Takzvaná generace Y, z anglického young, tedy mladý, má vlastní představy o svém profesionálním růstu. Náš průzkum ukázal, že mladí finančníci tvrdě pracují a požadují za to odpovídající a hlavně velmi rychlou odměnu, říká Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Mladí svou kariéru detailně plánují. Skoro 80 procent má jasnou představu o dalším kroku své kariéry. A 60 procent uvádí, že mají naplánovány nejméně tři další kroky své profesní dráhy. Víc než polovina dotázaných přitom uvedla, že nejbližší karierní postup očekávají dříve než za dva roky. Mladí si nezoufají > V současné době se také hodně mluví o napětí na trhu práce v neprospěch mladé generace. Zaměstnavatelé by tak mohli nabýt dojmu, že získat mladé talenty je hračkou a že jsou uchazeči ochotni hodně slevit ze svých představ. Náš průzkum by se mohl stát výstražným znamením pro řadu zaměstnavatelů v podmín Vystupujeme z řady... kách ekonomického oživení. Očekávání mladých jsou velmi specifická a zcela jistě není pravda, že vezmou zavděk jakoukoliv prací, upozornila Benešová. ACCA a Mercer v průzkumu dále zjistily, že platy jsou pro tuto mladou generaci nadprůměrně důležité. Požadují však i odpovídající celkové podmínky zaměstnání. Důležité jsou tak peníze, rovnováha mezi soukromým a pracovním životem a práce pro renomované značky, které také nabízejí odpovídající firemní kulturu a hodnoty. Přibližně stejnou důležitost jako platu přisuzují vztahům na pracovišti a dobrému vztahu k jejich přímému nadřízenému. V profesionálním rozvoji považují mladí finančníci za klíčové takzvané učení ze zkušeností. Vyžadují osobní kontakt a popularita e-learningu je mnohem menší, než se doposud v odborné literatuře uvádělo. Preferuje jej pouze 26 procent z dotázaných. Celkem 53 procent respondentů naopak uvedlo, že jim vyhovují spíše tradiční metody jako workshopy a semináře. Nicméně drtivá většina respondentů uvedla, že informace a podklady při učení získávají na internetu (71 procent). < Michal Holub Hravě, jednoduše, inovativně a účinně. podívejte se na náš nový web Napište si o náš nový katalog služeb na wt_unyp_in_mgr_104x136_e15_01.indd :04: VŠP, a.s., nabízí praktické firemní vzdělávání VŠP, a.s., zahajuje ve spolupráci s prestižní rakouskou vysokou školou a mezinárodní MANAGEMENT vzdělávací CENTER program INNSBRUCK MBA mezinárodní vzdělávací program MBA ve spolupráci s rakouskou VŠ MCI in International Business & Management Management Center Innsbruck (spin-off University of Innsbruck) Dvouleté studium v češtině a angličtině Praktické zaměření studia Dvouleté studium v češtině a angličtině Víkendové studium (1x měsíčně) Praktické zaměření studia Zahraniční a domácí lektoři Víkendové studium (1x měsíčně) Důraz na mezinárodní kompetence Zahraniční a domácí lektoři Modulární studium Důraz Evropský na mezinárodní diplom MBA kompetence Modulární studium, možnost splátek Evropský diplom MBA Informace: Mgr. Dušan Kučera, MBA, tel.: Informace: Mgr. Dušan Kučera, MBA, tel.: ACOMWARE.indd :54:26 vsp.indd :22:01

5 Revoluční angličtina 2. generace Ohromné výsledky už po prvním měsíci učení. Pro ty, co už to vzdali a jsou na sebe naštvaní. Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky. Proč většina z nás neovládá cizí jazyk? Proč si myslíme, že jsme na jazyky hloupí? Jenže my nejsme hloupí. Naučili jsme se totiž česky. Dokonce i retardovaní lidé se naučí mluvit. První řeč je nejtěžší ze všech řečí. U dalších jazyků už porovnáváme nové poznatky se starými. A jak se naučíte první řeč? Rozhoduje okolní prostředí. Tříleté dítě asi hodin svého života prospalo, ale dalších hodin na něj působilo jazykové okolí. Ve třech letech už rozumí a mluví. Například ve Švýcarsku je několik úředních řečí a lidé je ovládají. Copak jsou tamní lidé chytřejší? Ne! Jen žijí ve vícejazyčném prostředí. A nyní to nejzajímavější Každý se může naučit další řeč stejně jako kdysi svou mateřskou řeč. Metoda TAXUS Learning spojuje postup malých dětí s moderními poznatky. Současným posloucháním angličtiny a čtením doslovných překladů ohromně zvýšíte své paměťové možnosti. Díky doslovným překladům pochopíte angličtinu, neboť ta má jiný slovosled než čeština. Takto se naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou výslovnost tím, že to dostatečně naposloucháte. Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. Vše pochopíte z doslovných překladů. Ostatně děti, až ve škole zjistí, jak je to vlastně těžké. Ani slovíčka se nebudete učit a přitom získáte slovní zásobu přes slov. Postup je jako u dítěte Nejdříve posloucháte a pochopíte. Pak mluvíte a čtete. Píšete až nakonec. Jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si vědomě projdete lekci na modrém CD v počítači. Pak si tutéž lekci na červeném CD pouštíte potichu na pozadí. Můžete přitom dělat cokoliv jiného. Pracovat, jet autem, sportovat atd. Váš mozek se tím podvědomě zabývá, a vy nemáte nepříjemné pocity, že se musíte učit. Takto si vytvoříte anglické prostředí na několik hodin denně z výrazů, které již vaše podvědomí zná z doslovných překladů. Nemusíte se stěhovat do ciziny. To je ideální pro ty, kdo nemají čas na vědomé učení se. Bohužel škola v nás vypěstovala pocit, že cizí jazyky jsou těžké. Museli jsme hned nahlas číst a psát. A hlavně biflovat se slovíčka. To vše zde odpadá. První angličtina, která vás opravdu bude bavit. Vyzkoušejte si to na demoverzi. Kupte jednu a druhou dostanete zdarma. Výsledky průzkumu uživatelů Revoluční angličtiny: S Revoluční angličtinou 2. generace je spokojeno 89,7 % zákazníků. 71,4 % prohlásilo, že jde o zatím nejlepší metodu z těch, co vyzkoušeli. Ti, kteří už měli předchozí verzi, se v 97,7 % shodli, že Revoluční angličtina 2. generace je ještě lepší i pohodlnější. Chytrá angličtina Od dubna je na trhu nová verze TAXUS Learning. Hlavní změnou je to, že aktivní část děláte u počítače. Komplet obsahuje 3 výuková CD do počítače. 3 CD na vytváření anglického prostředí (mají stopy i v MP3) a brožuru s popiskem metody. 14 hodin namluvili 4 rodilí mluvčí s různými přízvuky. Revoluční angličtinu 2. generace si můžete zaregistrovat až na 2 počítačích. Nehraje v Apple. Po registraci budete šokovaní pohodlnou metodou Karaoke. Slovo, které slyšíte, se současně vybarví. Šipkami nebo myší přepínáte vybarvování z češtiny do angličtiny a naopak. Každá věta se opakuje tak dlouho, dokud ji nezastavíte nebo nepřejdete k další větě. Opravdu to funguje. Vyzkoušejte si to na demoverzi na Revoluční angličtina 2. generace stojí Kč (dobírka +120 Kč). Pro srovnání: jedna hodina konverzace s anglickým lektorem stojí asi 300 Kč na hodinu. Návratnost je asi 20 takových hodin. Navíc máte 5 let záruku kvality. Kupte jednu a druhou dostanete zdarma. Skvělý dárek pro vaše blízké. Opravdu se chcete naučit anglicky? Pak volejte zelenou linku:

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více