Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Žalm 63,2-4 Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než život. Jsou lidé, kteří to neřeknou přímo, ale poví, že by už raději zemřeli, takže pro ně je smrt lepší než život. Tady myslím na stařičkou sestru Marii. Smrt pro ni byla skutečným vysvobozením z nedůstojného močí nasáklého prostředí domova důchodců kdesi v lesích daleko od vlastní rodiny, která se jí zbavila jako nadbytečné zátěže. Myslet ale mohu třeba na sestru Růženku, pro kterou není nic tak cenného jako to, že má domov v nebesích, kam se nadšeně těší, horlivě připravuje a lituje, že si ji Pán ještě k sobě nevzal. Takže nebe je lepší než život na zemi. Otevřu-li Písmo, nacházím lidi typu Jóba, pro které je lepší nic a neexistence nežli bolestivá forma života, kterou musejí snášet. V poslední době mě tvrzením, že něco je lepšího než život, zaujal francouzský režisér slavného filmu Muž a žena, Claude Lelouch. Prohlásil, že film je lepší než život. Na dotaz, jak to myslel, pověděl něco v tom smyslu, že život je příliš složitý a nevypočitatelný, kdežto film si může vytvořit, jak chce a dát do něj, co sám uzná za vhodné. Jeho odpověď se stala srozumitelnou i díky tomu, jak hovořil o svých pěti sňatcích a sedmi dětech, které z těchto manželství vzešly. Život byl a je pro něj asi opravdu velmi složitý a komplikovaný, nevyrovná se mu svou nepředvídatelností ani jeden z jeho nejslavnějších filmů. Král David to ale neměl o nic jednodušší než Claude Lelouch. Manželek a žen měl v harému nepočítaně, dětí jako smetí, ale jeho výrok na adresu života zněl poněkud jinak. Pro krále Davida bylo lepší Boží milosrdenství než život. O čemž čteme v žalmu, který je jakousi reminiscencí na situaci, kdy David utíkal před Saulem, šlo mu o život a skrýval se v poušti. Pustíme-li si Davidův film až do konce, jsme svědky nejen slavných vrcholů, korunovace a vítězství, ale také otřesných situací, kde nechybí potoky prolité krve, nevěra, lži, vražda, znásilnění ve vlastní rodině, vzpoura, útěk a nakonec stáří, kdy se už nedokázal pro slabý oběh krve zahřát. Claude Lelouch dává do svých romancí vysokou profesionalitu. Byl poctěn mnoha cenami, nechybí mu Zlatá palma z Cannes ani dva pověstné Oscary. Vytváří svým hrdinům

2 2 a jejich příběhům pozoruhodné zápletky. Dává jim prožívat sblížení, v milostných dramatech však jeho hrdinové musejí prožívat neschopnost plně se poddat svým citům, takže se pohybují mezi smutkem a rozkoší, utrpením a nadějí. Všechno se točí kolem tématu lásky, kde také nechybí nevěry, vraždy, sebevraždy a jen pro některé happyend. Zaznamenat můžeme pozoruhodnou shodu ve vyjádřeních všech výše zmíněných lidí, že totiž skutečně existuje něco lepšího, nežli je život sám. Ten život, který bývá tolik bolavý a nepřehledný. Pro někoho je to smrt, pro jiného nebe, pro dalšího nicota a ještě pro dalšího dílo jeho vlastní invence. Král David pochopil, že nade všecko je Boží milosrdenství. S velikým porozuměním se s ním ztotožňuji, ale možná že teď v květnu mnozí z nás spíše řeknou, že lepší než život je láska. Bronislav Matulík PŘÍBĚH MANŽELŮ GRAUMANNOVÝCH Před nedávnem náš sbor opět navštívili Tom a Caroline Graumannovi. Možná si ještě vzpomeneme, že u nás byli v listopadu Bylo pěkné se s nimi znovu setkat. Tom v sobotu pořídil několik fotografií z našeho zpívání na Smíchově a o den později vydal svědectví v Mokropsech o tom, jak ho Pán Bůh dvakrát v životě zachránil. Nejprve skrze Nicholase Wintona a potom skrze Ježíše Krista. Caroline je vyloženě misijní a mateřský typ a tak ve stejnou neděli navštívila smíchovskou besídku, kde učila děti zpívat písničku. Jejich příběhy jsou tak silné, že stojí za uveřejnění a připomenutí. Tom Narodil jsem se v Brně. Když mi bylo osm let, rodiče mě před Hitlerem poslali do Skotska jako židovského utečence. Jsem jedno z dětí Nicholase Wintona. Jel jsem posledním vlakem z Prahy, který nacisti dovolili odbavit. Pak začala druhá světová válka. Můj bratr, který pro nemoc se mnou nejel, skončil s celou rodinou v koncentračním táboře. Nikdo se nevrátil. Ve Skotsku jsem žil u slečny Korsonové, učitelky v misijní škole, která mě pozvala do svého domu, abych u ní zůstal. Tam jsem se naučil anglicky a zapomněl česky. Odejít do Izraele nebylo možné. Od učitele z blízké vesnice, Hudsona Pope, jsem poprvé uslyšel o Pánu Ježíši Kristu, který zemřel za moje hříchy na kříži. Slyšel jsem, že Pán Ježíš k sobě zve všechny dívky i chlapce a že kdo k němu přijde, nebude odmítnut. Řekl jsem tehdy: Ježíši, vejdi do mého srdce! Evangelista mi k tomu řekl: Abys rostl, potřebuješ číst Bibli každý den. Začal jsem tedy číst a nepřestal. O pár let později Jakub Slater začal pořádat shromáždění pro mládež. Tam se mi dostalo dobrého biblického učení. Jednou v pátek jsem byl požádán, abych pověděl na nedělním večerním shromáždění své svědectví. Souhlasil jsem, ale s obavami. Večer na to misionář hovořil o své práci v Africe. Šel jsem domů a četl: Posvěť mi všeho prvorozeného. (Ex 13,2) Věděl jsem, že jsem prvorozený z židovské rodiny. Díky tomu, že jsem šel do Skotska, mohl jsem uvěřit ve svých devíti letech v Pána Ježíše a prožít znovuzrození. Při čtení tohoto verše jsem pocítil, že mne Pán Bůh volá, abych se stal misionářem. Školil jsem se proto následně na zdravotníka v Glasgowě na biblické škole, kde jsem mohl slyšet vyprávění mnoha a mnoha misionářů. Rozhodl jsem se, že se domů do Československa nevrátím. Důvod byl jasný - komunismus. Naopak, dospěl

3 jsem k tomu, že chci zvěstovat evangelium podobně jako apoštol Pavel na místech, kde dosud nebylo jméno Kristovo vysloveno. Uslyšel jsem o lidech na ostrově Mindoro. Při četbě Izajáše 30,21: Toto je cesta, jděte po ní, jsem si byl jist, že Bůh chce, abych šel na Filipíny. Začal jsem se tudíž učit Tagalovsky a následně odešel konat misionářskou práci do džungle. Pracoval jsem v misíjní organizaci Overseas misionary fellowship. Na Mindoře jsem potkal Caroline. Oddáni jsme byli v džungli v místním kostele. Po osmi letech jsme odešli do USA. Toužili jsme po tom mít děti, ale nešlo to. Adoptovali jsme proto dvě, Tima a Lynn a chtěli se hned vrátit zpět na Filipíny. Nebylo nám to však umožněno. Přestože lékaři tvrdili, že nebudeme mít nikdy své děti, týden před tím než měli Tim a Lynn první narozeniny, narodil se nám Dan a o dva roky později Paul. Půl roku poté jsem vážně onemocněl. Nebylo pro mne snadné znovu se učit chodit, mluvit i psát. Trvalo to tři dlouhé roky. Nakonec jsem se ale mohl stát ještě i absolventem vysoké školy na Denverském semináři. V roce 1993 jsem se připojil k Education for Democracy (Vzdělání pro demokracii) a rozhodl se, že se vrátím zpět do země svých předků. Slíbili mně, že budu učit blízko Brna. Tak jsem se dostal do školy Labyrint v Trutnově. Nyní učíme na školách v Kolíně. Pomáháme studentům v angličtině, ale náš hlavní cíl není výuka jazyku. Hlavním úkolem je přivádět lidi ke spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tom Caroline Rodiče emigrovali do USA z Norska, takže i můj původ je v Evropě. Naše rodina patřila k formálním lutheránům, kteří navštěvovali kostel jedině o vánocích, velikonocích a výjimečně když se konaly bohoslužby v norštině. Výrazný zlom nastal (alespoň u mé matky), když jsem v pěti letech vážně onemocněla. Ztratila jsem všechny vlasy a lékaři sdělili rodičům obavu, že nevědí, zda nemoc zvládnu. Matka se úpěnlivě modlila k Bohu a slíbila, uzdravím-li se, že bude své děti posílat do nedělní školy. Tohle její vyprávění jsem občas slýchávala a byla jsem vnitřně ujištěna, že si Bůh vybral můj život k nějakému úkolu. Matka se snažila svůj slib dodržet, ale nebylo to pro její zdravotní stav vždy možné a otec chtěl v neděli ráno jen spát. Koupila si proto Bibli a čítávala nám z ní. Pamatuji si, že nás zkontaktovali Svědkové Jehovovi a začali s námi studovat svůj překlad Bible. Matka ale brzy zjistila, že se jejich učení s Písmem neshoduje. Četla následně Bibli s Adventisty. Po mém soudu stále toužila najít perfektní bezvadnou církev. Když mně bylo čtrnáct let, dostali jsme dopis z Montany od tety Carrie. Psala, že v blízkosti našeho města bude mluvit jeden starý misionářský pár. Velmi nám doporučovala shromáždění navštívit. Otec odmítl, ale alespoň nás tam s matkou odvezl. Poprvé jsem uslyšela, že Bůh poslal svého Syna, aby za mě zemřel a že se mohu stát Božím dítětem, když k němu skrze Pána Ježíše přijdu. Byly jsme prvními členy rodiny, kdo uvěřili cele v Krista. Horlivě jsem pak navštěvovala různá křesťanská shromáždění, takže moji spolužáci na gymnáziu říkávali, že ještě nikdy neviděli člověka, který by tak často chodil do kostela. Měla jsem velké přání stát se zdravotnicí. Jedna sestra ze sboru se rozhodla podporovat mě na studiu za předpokladu, že pak půjdu pracovat do křesťanské nemocnice v Chicagu. V srpnu 1948 jsem dorazila do tohoto 3200 kilometrů vzdáleného města. Studium jsem ale musela na čas přerušit. Matka onemocněla a já jsem se o ni starala až do její smrti. 3

4 4 Tři dny před tím, než ji Pán odvolal, nás navštívil lutheránský farář. Slyšela jsem ho tázat se mého otce, jak smýšlí o Bohu. Odpověděl, že to mezi ním a Bohem není moc dobré. O několik minut později přišli do ložnice, kde jsem byla s matkou, klekli si k posteli, můj otec se modlil a žádal Boha o odpuštění. To bylo velikou radostí pro mou maminku. Poznala, že teď už to bude dobré, že může v klidu zemřít. Uběhl nějaký čas, já jsem dostudovala a pracovala v katolické nemocnici v Santa Cruz. Můj otec byl stižen mrtvicí a brzy zemřel. Odjela jsem následně do Kanady připravovat se na misionářskou službu. V roce 1958 mě poslali na Filipíny. Nejtěžší bylo naučit se jazyk Tagalog, abych byla schopna tlumočit dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Během služby jsem se seznámila s Tomem a na začátku našeho druhého pobytu jsme měli svatbu ve vesnici Bayanan na ostrově Mindoro. Život tam byl velmi jednoduchý - bez elektřiny a bez plynu. Bylo mi už ale třicet sedm let a neměli jsme žádné děti. To nás trápilo. Ředitel misijní společnosti nám povolil adopci, nebude-li to překážkou naší službě. Odjeli jsme do Santa Cruz. Agentura v San Francisco nám zprostředkovala adopci za pět dolarů. Dostali jsme domů dvě tříměsíční děti, Tima a Lynn. Když měli jeden rok, narodil se nám Daniel a když jim byly tři, přišel na svět Paul. Děti byly ještě velmi malé, když manžel onemocněl. Trvalo to tři roky, než se uzdravil. Tomova nemoc ukončila možnost vrátit se zpět do misie. Pracovali jsme ale dál oba dva v USA jako zdravotníci. Náš dům se stal místem služby. Patřili jsme k organizaci, která podporovala zahraniční studenty. Naše děti poměrně brzy přijaly Pána Ježíše za svého Spasitele. Tři z nich vstoupily do manželství. Máme devět vnoučat a těšíme se, že se všechny podívají do rodiště svého otce. Dá-li Pán sílu, plánujeme pokračovat ve výuce angličtiny zde v České republice. O prázdninách a o vánocích ale plníme v USA úkol dědečka a babičky. Caroline FOTOGRAFIE ZE SPOLEČNÉHO ZPÍVÁNÍ NA SMÍCHOVĚ 8. dubna 2006 na Smíchově Spojený pěvecký sbor ze Smíchova a Soukenické Smíchovský pěvecký sbor. Foto. Tomáš Graumann

5 KONFERENCE SBORŮ CÍRKVE BRATRSKÉ Květen bývá tradičně konferenčním měsícem. Letos se delegáti českých a moravských sborů sejdou května 2006 v Hradci Králové, ve městě mnohými architekty považovaném za perlu Východních Čech. Oproti loňské bratislavské volební konferenci se tentokrát neočekává žádné veliké drama. To však neznamená, že se nebude nic dít. Jen namátkou uvádím z programu: Diskuse nad zprávami tajemníka a ekonoma Rady, rozhovor o LRS a Diakonii (zde určité napětí existuje), schvalování ordinací, projednávání návrhů, které se týkají převážně platů kazatelů (v tomto případě nás možná určité drama čekat může), zpráva předsedy o stavu církve a hodnocení činnosti Rady (tady se opět můžeme dočkat horké diskuse) atd. Konference je ale nejen časem schůzování, ale také místem mnohých setkání, osobních rozhovorů, předjednaných a domluvených návštěv, modliteb a slavnostních shromáždění. Letos se již potřetí bude konat ordinace schválených bratří přímo na konferenci a nikoli na sborech, které ordinaci služebníků navrhly. Prosíme o modlitby za delegáty (nás zastupuje B. Matulík, D. Pokorný a P. Kolman) a za celý průběh konferenčního jednání. Bronislav Matulík ŘEVNICE - COMMON GROUNDS Jak řešit krize a konflikty PhDr. Dana Krausová (psychoterapeutka) 19-21h English Camp , zájemci se mohou hlásit u Toma Sampley ( ). Otakar Štanc. st. NÁVŠTĚVA Z BRNĚNSKÉHO SBORU V neděli 21. května 2006 navštíví náš sbor bratři a sestry z Brna, Kounicovy ulice. Budeme s nimi moci prožít společný sborový den nejen u slova Božího, ale také u společného stolu. Kdo je Bohu milý v tomto duchu se ponese dopolední i odpolední shromáždění. Ráno v 9.30 budeme číst Příběh Petra a Kornelia podle Skutků 10. kapitoly a naslouchat budeme zvěsti evangelia, které nám přinese br. kaz. Jan Asszonyi. Následovat bude společný oběd, který začne ve Sestry prosíme o pečivo. Odpoledne ve budeme naslouchat Příběhům posluchačů jednoho kázání podle Skutků 2,37. Vyslechneme několik osobních výpovědí a mnoho písní. Zpívat bude brněnský pěvecký sbor, skupina Nykodém a s největší pravděpodobností také Signum Temporis. Možná i my budeme zasaženi v srdci a položíme si otázku: Co máme dělat? (Sk 2,37) Bronislav Matulík 5

6 6 ISLÁM A KŘESŤANSTVÍ Na poslední květnovou biblickou hodinu na Smíchově ( ) připravujeme s bratrem Zdeňkem Vojtíškem téma Islám a křesťanství. Časem bychom se chtěli dostat k tématům Hinduismus a křesťanství, Buddhismus a křesťanství či Jiná náboženství a křesťanství atp. Bronislav Matulík BESÍDKOVÝ VÝLET V sobotu dne 3. června 2006 se uskuteční tradiční besídkový výlet do Mokropes. Na programu budou hry pro děti, opékání špekáčků, ochutnávka domácích koblih a možná přijde i kouzelník Zveme všechny děti, jejich rodiče, babičky i dědečky, kamarády a přátele, kteří s námi chtějí prožít pěkné odpoledne. Pozvány jsou i všechny děti z besídky v Mokropsech a v Berouně. Program je vhodný i pro maminky s kočárky. Sraz je v 9:45 v hale smíchovského nádraží (odjezd vlaku je v 10:04 směr Beroun) nebo v 10:30 u modlitebny CB v Mokropsech. Předpokládané ukončení programu bude mezi Hodinou. Ondřej Košťák INZERÁTY Dvě křesťanky hledají podnájem od Žižkov a okolí, cena Kč. Mobil: , Mladý křesťanský manželský pár hledá ubytování od v Praze na dobu jednoho roku. Kontakt: , Jsme členy CB, po studiu na ETS. Děkujeme. Antonín Motosický a Lucie Hošková. INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Dorost Staršovstvo jednalo se stávajícími vedoucími dorostů, Jiřím Pínou za Smíchov, Pavlem Chráskou ml. a Ondřejem Šimkem za Mokropsy. Na základě společného rozhovoru bylo dohodnuto, že P. Chráska ml. převezme vedení smíchovského dorostu a O. Šimek převezme práci v Mokropsech. Br. J. Pína bude uvolněn pro práci v Berouně. Změna se uskuteční na začátku příštího školního roku, tj. od září Všem třem bratřím staršovstvo vyjádřilo poděkování za jejich službu. Diakonie Staršovstvo předá námět projektu Diakonii CB ve věci placených pracovníků na jednotlivých sborech. Návrh byl podán a nyní očekáváme odpověď sestry ředitelky Evy Čenkovičové.

7 Křest, přijetí do sboru a přípravné členství V Berouně proběhl druhý rozhovor s br. Petrem Lešukem. Bratr prošel přípravou a bylo dohodnuto, že slavnostní shromáždění se uskuteční 18. června Bude pokřtěn kaz. T. Mackem a následně přijat do sboru kaz. B. Matulíkem. Staršovstvo dále jednalo s br. Petrem Adamcem, který byl přijat do přípravného členství. Do přípravného členství byla přeřazena sestra Jana Hrušková. Mokropsy Staršovstvo jednalo ve věci nového kazatele pro stanici v Mokropsech. Shodlo se na tom, že bude hledat zkušeného bratra s důrazem na pastoraci. Proběhlo první jednání s br. kaz. Andrejem Beňou, který sloužil dlouhá léta v Horních Počernicích, potom v České Skalici a následně v Praze na Žižkově. Bratr Beňa slíbil dát staršovstvu své vyjádření do poloviny května. Učinil tak s předstihem a dne přijal nabídku staršovstva sloužit v našem sboru. Bratr poprvé poslouží v Mokropsech v neděli Připravovali jsme také setkání s vikářem Davidem Kašperem, kterého však Rada CB pověřuje od července službou v Klatovech. Setkání se odkládá na neurčito. Beroun Berounští připravili v rámci velikonočních trhů na náměstí stánek s prodejem Biblí a křesťanské literatury. V rámci trhů na náměstí zahrál také br. Tomáš Najbrt. Berounští přijali výzvu smíchovského staršovstva ve věci stavby jejich modlitebny a předložili konkrétní odhad svých finančních i pracovních možností i potřeb. Staršovstvo následně jmenovalo do komise pro stavbu berounské modlitebny bratry: D. Makovičku, P. Bartoška, P. Kolmana a A. Wichterle. Vedením komise byl pověřen br. P. Bartošek. Komise již zahájila svou práci a rozvíjí projekt. Řevnice Staršovstvo iniciovalo jednání s br. T. Sampley (TEAM) a D. Fajfrem (tajemník pro evangelizaci) ve věci konkretizování statutu misijní práce v Common Grounds. Informa tivní setkání se uskutečnilo v pátek na Smíchově za přítomnosti bratří F. Šimka, P. Bartoška, O. Štance st. a B. Matulíka. Další rozšířené setkání se má uskutečnit v Řevnicích v pondělí v hodin. Evangelizační shromáždění na Smíchově V neděli a v sobotu jsme na Smíchově připravili dvě shromáždění. Obě byla staršovstvem přijata kladně. Navíc vítáme budování vztahů mezi sbory vzájemnou službou. V neděli posloužil kaz. P. Grulich ze Soukenické a v sobotu zpívaly pěvecké sbory ze Smíchova a Soukenické. Konference a konferenční návrhy Staršovstvo projednalo s delegáty (D. Pokorným a P. Kolmanem) všechny návrhy, které budou na konferenci schvalovány. Sborová dovolená Upozorňujeme všechny, že přihlášky se přijímají do konce května na Smíchově u ses. H. Vysloužilové, v Berouně u br. Vl. Vršanského st. a v Mokropsech u br. F. Šimka. Daniel Pokorný a Bronislav Matulík 7

8 8 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Ef 2,4n PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 00 shromáždění každou 3. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) středa biblická hod středa v DPS čtvrtek biblická hodina pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Ondřej Macek Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 6/2014. Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 6/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení - II. část (Gn 1.1-5n.,26-28) O mužích, ale nejen pro ně! Rád bych tímto úvodníkem pokračoval v povzbuzování mužů a mojí touhou

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti

C12. mladší žáci. PoznejBibli / PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše. biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh posílá svého Syna Ježíše PŘEČTI SI: Lukáš 2,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 1. Jan 4,14

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 12/2016 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Bůh mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. (Žalm 18.33) Milí čtenáři, bratři a sestry, během říjnového studijního volna jsem měl možnost

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů Výroční zpráva za rok 2006 Organizační struktura SNĚM DU Všichni členové starší 16-ti let RADA DU Jan Homolka - předseda DU Petr Asszonyi - místopředseda DU

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více