Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Žalm 63,2-4 Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než život. Jsou lidé, kteří to neřeknou přímo, ale poví, že by už raději zemřeli, takže pro ně je smrt lepší než život. Tady myslím na stařičkou sestru Marii. Smrt pro ni byla skutečným vysvobozením z nedůstojného močí nasáklého prostředí domova důchodců kdesi v lesích daleko od vlastní rodiny, která se jí zbavila jako nadbytečné zátěže. Myslet ale mohu třeba na sestru Růženku, pro kterou není nic tak cenného jako to, že má domov v nebesích, kam se nadšeně těší, horlivě připravuje a lituje, že si ji Pán ještě k sobě nevzal. Takže nebe je lepší než život na zemi. Otevřu-li Písmo, nacházím lidi typu Jóba, pro které je lepší nic a neexistence nežli bolestivá forma života, kterou musejí snášet. V poslední době mě tvrzením, že něco je lepšího než život, zaujal francouzský režisér slavného filmu Muž a žena, Claude Lelouch. Prohlásil, že film je lepší než život. Na dotaz, jak to myslel, pověděl něco v tom smyslu, že život je příliš složitý a nevypočitatelný, kdežto film si může vytvořit, jak chce a dát do něj, co sám uzná za vhodné. Jeho odpověď se stala srozumitelnou i díky tomu, jak hovořil o svých pěti sňatcích a sedmi dětech, které z těchto manželství vzešly. Život byl a je pro něj asi opravdu velmi složitý a komplikovaný, nevyrovná se mu svou nepředvídatelností ani jeden z jeho nejslavnějších filmů. Král David to ale neměl o nic jednodušší než Claude Lelouch. Manželek a žen měl v harému nepočítaně, dětí jako smetí, ale jeho výrok na adresu života zněl poněkud jinak. Pro krále Davida bylo lepší Boží milosrdenství než život. O čemž čteme v žalmu, který je jakousi reminiscencí na situaci, kdy David utíkal před Saulem, šlo mu o život a skrýval se v poušti. Pustíme-li si Davidův film až do konce, jsme svědky nejen slavných vrcholů, korunovace a vítězství, ale také otřesných situací, kde nechybí potoky prolité krve, nevěra, lži, vražda, znásilnění ve vlastní rodině, vzpoura, útěk a nakonec stáří, kdy se už nedokázal pro slabý oběh krve zahřát. Claude Lelouch dává do svých romancí vysokou profesionalitu. Byl poctěn mnoha cenami, nechybí mu Zlatá palma z Cannes ani dva pověstné Oscary. Vytváří svým hrdinům

2 2 a jejich příběhům pozoruhodné zápletky. Dává jim prožívat sblížení, v milostných dramatech však jeho hrdinové musejí prožívat neschopnost plně se poddat svým citům, takže se pohybují mezi smutkem a rozkoší, utrpením a nadějí. Všechno se točí kolem tématu lásky, kde také nechybí nevěry, vraždy, sebevraždy a jen pro některé happyend. Zaznamenat můžeme pozoruhodnou shodu ve vyjádřeních všech výše zmíněných lidí, že totiž skutečně existuje něco lepšího, nežli je život sám. Ten život, který bývá tolik bolavý a nepřehledný. Pro někoho je to smrt, pro jiného nebe, pro dalšího nicota a ještě pro dalšího dílo jeho vlastní invence. Král David pochopil, že nade všecko je Boží milosrdenství. S velikým porozuměním se s ním ztotožňuji, ale možná že teď v květnu mnozí z nás spíše řeknou, že lepší než život je láska. Bronislav Matulík PŘÍBĚH MANŽELŮ GRAUMANNOVÝCH Před nedávnem náš sbor opět navštívili Tom a Caroline Graumannovi. Možná si ještě vzpomeneme, že u nás byli v listopadu Bylo pěkné se s nimi znovu setkat. Tom v sobotu pořídil několik fotografií z našeho zpívání na Smíchově a o den později vydal svědectví v Mokropsech o tom, jak ho Pán Bůh dvakrát v životě zachránil. Nejprve skrze Nicholase Wintona a potom skrze Ježíše Krista. Caroline je vyloženě misijní a mateřský typ a tak ve stejnou neděli navštívila smíchovskou besídku, kde učila děti zpívat písničku. Jejich příběhy jsou tak silné, že stojí za uveřejnění a připomenutí. Tom Narodil jsem se v Brně. Když mi bylo osm let, rodiče mě před Hitlerem poslali do Skotska jako židovského utečence. Jsem jedno z dětí Nicholase Wintona. Jel jsem posledním vlakem z Prahy, který nacisti dovolili odbavit. Pak začala druhá světová válka. Můj bratr, který pro nemoc se mnou nejel, skončil s celou rodinou v koncentračním táboře. Nikdo se nevrátil. Ve Skotsku jsem žil u slečny Korsonové, učitelky v misijní škole, která mě pozvala do svého domu, abych u ní zůstal. Tam jsem se naučil anglicky a zapomněl česky. Odejít do Izraele nebylo možné. Od učitele z blízké vesnice, Hudsona Pope, jsem poprvé uslyšel o Pánu Ježíši Kristu, který zemřel za moje hříchy na kříži. Slyšel jsem, že Pán Ježíš k sobě zve všechny dívky i chlapce a že kdo k němu přijde, nebude odmítnut. Řekl jsem tehdy: Ježíši, vejdi do mého srdce! Evangelista mi k tomu řekl: Abys rostl, potřebuješ číst Bibli každý den. Začal jsem tedy číst a nepřestal. O pár let později Jakub Slater začal pořádat shromáždění pro mládež. Tam se mi dostalo dobrého biblického učení. Jednou v pátek jsem byl požádán, abych pověděl na nedělním večerním shromáždění své svědectví. Souhlasil jsem, ale s obavami. Večer na to misionář hovořil o své práci v Africe. Šel jsem domů a četl: Posvěť mi všeho prvorozeného. (Ex 13,2) Věděl jsem, že jsem prvorozený z židovské rodiny. Díky tomu, že jsem šel do Skotska, mohl jsem uvěřit ve svých devíti letech v Pána Ježíše a prožít znovuzrození. Při čtení tohoto verše jsem pocítil, že mne Pán Bůh volá, abych se stal misionářem. Školil jsem se proto následně na zdravotníka v Glasgowě na biblické škole, kde jsem mohl slyšet vyprávění mnoha a mnoha misionářů. Rozhodl jsem se, že se domů do Československa nevrátím. Důvod byl jasný - komunismus. Naopak, dospěl

3 jsem k tomu, že chci zvěstovat evangelium podobně jako apoštol Pavel na místech, kde dosud nebylo jméno Kristovo vysloveno. Uslyšel jsem o lidech na ostrově Mindoro. Při četbě Izajáše 30,21: Toto je cesta, jděte po ní, jsem si byl jist, že Bůh chce, abych šel na Filipíny. Začal jsem se tudíž učit Tagalovsky a následně odešel konat misionářskou práci do džungle. Pracoval jsem v misíjní organizaci Overseas misionary fellowship. Na Mindoře jsem potkal Caroline. Oddáni jsme byli v džungli v místním kostele. Po osmi letech jsme odešli do USA. Toužili jsme po tom mít děti, ale nešlo to. Adoptovali jsme proto dvě, Tima a Lynn a chtěli se hned vrátit zpět na Filipíny. Nebylo nám to však umožněno. Přestože lékaři tvrdili, že nebudeme mít nikdy své děti, týden před tím než měli Tim a Lynn první narozeniny, narodil se nám Dan a o dva roky později Paul. Půl roku poté jsem vážně onemocněl. Nebylo pro mne snadné znovu se učit chodit, mluvit i psát. Trvalo to tři dlouhé roky. Nakonec jsem se ale mohl stát ještě i absolventem vysoké školy na Denverském semináři. V roce 1993 jsem se připojil k Education for Democracy (Vzdělání pro demokracii) a rozhodl se, že se vrátím zpět do země svých předků. Slíbili mně, že budu učit blízko Brna. Tak jsem se dostal do školy Labyrint v Trutnově. Nyní učíme na školách v Kolíně. Pomáháme studentům v angličtině, ale náš hlavní cíl není výuka jazyku. Hlavním úkolem je přivádět lidi ke spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tom Caroline Rodiče emigrovali do USA z Norska, takže i můj původ je v Evropě. Naše rodina patřila k formálním lutheránům, kteří navštěvovali kostel jedině o vánocích, velikonocích a výjimečně když se konaly bohoslužby v norštině. Výrazný zlom nastal (alespoň u mé matky), když jsem v pěti letech vážně onemocněla. Ztratila jsem všechny vlasy a lékaři sdělili rodičům obavu, že nevědí, zda nemoc zvládnu. Matka se úpěnlivě modlila k Bohu a slíbila, uzdravím-li se, že bude své děti posílat do nedělní školy. Tohle její vyprávění jsem občas slýchávala a byla jsem vnitřně ujištěna, že si Bůh vybral můj život k nějakému úkolu. Matka se snažila svůj slib dodržet, ale nebylo to pro její zdravotní stav vždy možné a otec chtěl v neděli ráno jen spát. Koupila si proto Bibli a čítávala nám z ní. Pamatuji si, že nás zkontaktovali Svědkové Jehovovi a začali s námi studovat svůj překlad Bible. Matka ale brzy zjistila, že se jejich učení s Písmem neshoduje. Četla následně Bibli s Adventisty. Po mém soudu stále toužila najít perfektní bezvadnou církev. Když mně bylo čtrnáct let, dostali jsme dopis z Montany od tety Carrie. Psala, že v blízkosti našeho města bude mluvit jeden starý misionářský pár. Velmi nám doporučovala shromáždění navštívit. Otec odmítl, ale alespoň nás tam s matkou odvezl. Poprvé jsem uslyšela, že Bůh poslal svého Syna, aby za mě zemřel a že se mohu stát Božím dítětem, když k němu skrze Pána Ježíše přijdu. Byly jsme prvními členy rodiny, kdo uvěřili cele v Krista. Horlivě jsem pak navštěvovala různá křesťanská shromáždění, takže moji spolužáci na gymnáziu říkávali, že ještě nikdy neviděli člověka, který by tak často chodil do kostela. Měla jsem velké přání stát se zdravotnicí. Jedna sestra ze sboru se rozhodla podporovat mě na studiu za předpokladu, že pak půjdu pracovat do křesťanské nemocnice v Chicagu. V srpnu 1948 jsem dorazila do tohoto 3200 kilometrů vzdáleného města. Studium jsem ale musela na čas přerušit. Matka onemocněla a já jsem se o ni starala až do její smrti. 3

4 4 Tři dny před tím, než ji Pán odvolal, nás navštívil lutheránský farář. Slyšela jsem ho tázat se mého otce, jak smýšlí o Bohu. Odpověděl, že to mezi ním a Bohem není moc dobré. O několik minut později přišli do ložnice, kde jsem byla s matkou, klekli si k posteli, můj otec se modlil a žádal Boha o odpuštění. To bylo velikou radostí pro mou maminku. Poznala, že teď už to bude dobré, že může v klidu zemřít. Uběhl nějaký čas, já jsem dostudovala a pracovala v katolické nemocnici v Santa Cruz. Můj otec byl stižen mrtvicí a brzy zemřel. Odjela jsem následně do Kanady připravovat se na misionářskou službu. V roce 1958 mě poslali na Filipíny. Nejtěžší bylo naučit se jazyk Tagalog, abych byla schopna tlumočit dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Během služby jsem se seznámila s Tomem a na začátku našeho druhého pobytu jsme měli svatbu ve vesnici Bayanan na ostrově Mindoro. Život tam byl velmi jednoduchý - bez elektřiny a bez plynu. Bylo mi už ale třicet sedm let a neměli jsme žádné děti. To nás trápilo. Ředitel misijní společnosti nám povolil adopci, nebude-li to překážkou naší službě. Odjeli jsme do Santa Cruz. Agentura v San Francisco nám zprostředkovala adopci za pět dolarů. Dostali jsme domů dvě tříměsíční děti, Tima a Lynn. Když měli jeden rok, narodil se nám Daniel a když jim byly tři, přišel na svět Paul. Děti byly ještě velmi malé, když manžel onemocněl. Trvalo to tři roky, než se uzdravil. Tomova nemoc ukončila možnost vrátit se zpět do misie. Pracovali jsme ale dál oba dva v USA jako zdravotníci. Náš dům se stal místem služby. Patřili jsme k organizaci, která podporovala zahraniční studenty. Naše děti poměrně brzy přijaly Pána Ježíše za svého Spasitele. Tři z nich vstoupily do manželství. Máme devět vnoučat a těšíme se, že se všechny podívají do rodiště svého otce. Dá-li Pán sílu, plánujeme pokračovat ve výuce angličtiny zde v České republice. O prázdninách a o vánocích ale plníme v USA úkol dědečka a babičky. Caroline FOTOGRAFIE ZE SPOLEČNÉHO ZPÍVÁNÍ NA SMÍCHOVĚ 8. dubna 2006 na Smíchově Spojený pěvecký sbor ze Smíchova a Soukenické Smíchovský pěvecký sbor. Foto. Tomáš Graumann

5 KONFERENCE SBORŮ CÍRKVE BRATRSKÉ Květen bývá tradičně konferenčním měsícem. Letos se delegáti českých a moravských sborů sejdou května 2006 v Hradci Králové, ve městě mnohými architekty považovaném za perlu Východních Čech. Oproti loňské bratislavské volební konferenci se tentokrát neočekává žádné veliké drama. To však neznamená, že se nebude nic dít. Jen namátkou uvádím z programu: Diskuse nad zprávami tajemníka a ekonoma Rady, rozhovor o LRS a Diakonii (zde určité napětí existuje), schvalování ordinací, projednávání návrhů, které se týkají převážně platů kazatelů (v tomto případě nás možná určité drama čekat může), zpráva předsedy o stavu církve a hodnocení činnosti Rady (tady se opět můžeme dočkat horké diskuse) atd. Konference je ale nejen časem schůzování, ale také místem mnohých setkání, osobních rozhovorů, předjednaných a domluvených návštěv, modliteb a slavnostních shromáždění. Letos se již potřetí bude konat ordinace schválených bratří přímo na konferenci a nikoli na sborech, které ordinaci služebníků navrhly. Prosíme o modlitby za delegáty (nás zastupuje B. Matulík, D. Pokorný a P. Kolman) a za celý průběh konferenčního jednání. Bronislav Matulík ŘEVNICE - COMMON GROUNDS Jak řešit krize a konflikty PhDr. Dana Krausová (psychoterapeutka) 19-21h English Camp , zájemci se mohou hlásit u Toma Sampley ( ). Otakar Štanc. st. NÁVŠTĚVA Z BRNĚNSKÉHO SBORU V neděli 21. května 2006 navštíví náš sbor bratři a sestry z Brna, Kounicovy ulice. Budeme s nimi moci prožít společný sborový den nejen u slova Božího, ale také u společného stolu. Kdo je Bohu milý v tomto duchu se ponese dopolední i odpolední shromáždění. Ráno v 9.30 budeme číst Příběh Petra a Kornelia podle Skutků 10. kapitoly a naslouchat budeme zvěsti evangelia, které nám přinese br. kaz. Jan Asszonyi. Následovat bude společný oběd, který začne ve Sestry prosíme o pečivo. Odpoledne ve budeme naslouchat Příběhům posluchačů jednoho kázání podle Skutků 2,37. Vyslechneme několik osobních výpovědí a mnoho písní. Zpívat bude brněnský pěvecký sbor, skupina Nykodém a s největší pravděpodobností také Signum Temporis. Možná i my budeme zasaženi v srdci a položíme si otázku: Co máme dělat? (Sk 2,37) Bronislav Matulík 5

6 6 ISLÁM A KŘESŤANSTVÍ Na poslední květnovou biblickou hodinu na Smíchově ( ) připravujeme s bratrem Zdeňkem Vojtíškem téma Islám a křesťanství. Časem bychom se chtěli dostat k tématům Hinduismus a křesťanství, Buddhismus a křesťanství či Jiná náboženství a křesťanství atp. Bronislav Matulík BESÍDKOVÝ VÝLET V sobotu dne 3. června 2006 se uskuteční tradiční besídkový výlet do Mokropes. Na programu budou hry pro děti, opékání špekáčků, ochutnávka domácích koblih a možná přijde i kouzelník Zveme všechny děti, jejich rodiče, babičky i dědečky, kamarády a přátele, kteří s námi chtějí prožít pěkné odpoledne. Pozvány jsou i všechny děti z besídky v Mokropsech a v Berouně. Program je vhodný i pro maminky s kočárky. Sraz je v 9:45 v hale smíchovského nádraží (odjezd vlaku je v 10:04 směr Beroun) nebo v 10:30 u modlitebny CB v Mokropsech. Předpokládané ukončení programu bude mezi Hodinou. Ondřej Košťák INZERÁTY Dvě křesťanky hledají podnájem od Žižkov a okolí, cena Kč. Mobil: , Mladý křesťanský manželský pár hledá ubytování od v Praze na dobu jednoho roku. Kontakt: , Jsme členy CB, po studiu na ETS. Děkujeme. Antonín Motosický a Lucie Hošková. INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Dorost Staršovstvo jednalo se stávajícími vedoucími dorostů, Jiřím Pínou za Smíchov, Pavlem Chráskou ml. a Ondřejem Šimkem za Mokropsy. Na základě společného rozhovoru bylo dohodnuto, že P. Chráska ml. převezme vedení smíchovského dorostu a O. Šimek převezme práci v Mokropsech. Br. J. Pína bude uvolněn pro práci v Berouně. Změna se uskuteční na začátku příštího školního roku, tj. od září Všem třem bratřím staršovstvo vyjádřilo poděkování za jejich službu. Diakonie Staršovstvo předá námět projektu Diakonii CB ve věci placených pracovníků na jednotlivých sborech. Návrh byl podán a nyní očekáváme odpověď sestry ředitelky Evy Čenkovičové.

7 Křest, přijetí do sboru a přípravné členství V Berouně proběhl druhý rozhovor s br. Petrem Lešukem. Bratr prošel přípravou a bylo dohodnuto, že slavnostní shromáždění se uskuteční 18. června Bude pokřtěn kaz. T. Mackem a následně přijat do sboru kaz. B. Matulíkem. Staršovstvo dále jednalo s br. Petrem Adamcem, který byl přijat do přípravného členství. Do přípravného členství byla přeřazena sestra Jana Hrušková. Mokropsy Staršovstvo jednalo ve věci nového kazatele pro stanici v Mokropsech. Shodlo se na tom, že bude hledat zkušeného bratra s důrazem na pastoraci. Proběhlo první jednání s br. kaz. Andrejem Beňou, který sloužil dlouhá léta v Horních Počernicích, potom v České Skalici a následně v Praze na Žižkově. Bratr Beňa slíbil dát staršovstvu své vyjádření do poloviny května. Učinil tak s předstihem a dne přijal nabídku staršovstva sloužit v našem sboru. Bratr poprvé poslouží v Mokropsech v neděli Připravovali jsme také setkání s vikářem Davidem Kašperem, kterého však Rada CB pověřuje od července službou v Klatovech. Setkání se odkládá na neurčito. Beroun Berounští připravili v rámci velikonočních trhů na náměstí stánek s prodejem Biblí a křesťanské literatury. V rámci trhů na náměstí zahrál také br. Tomáš Najbrt. Berounští přijali výzvu smíchovského staršovstva ve věci stavby jejich modlitebny a předložili konkrétní odhad svých finančních i pracovních možností i potřeb. Staršovstvo následně jmenovalo do komise pro stavbu berounské modlitebny bratry: D. Makovičku, P. Bartoška, P. Kolmana a A. Wichterle. Vedením komise byl pověřen br. P. Bartošek. Komise již zahájila svou práci a rozvíjí projekt. Řevnice Staršovstvo iniciovalo jednání s br. T. Sampley (TEAM) a D. Fajfrem (tajemník pro evangelizaci) ve věci konkretizování statutu misijní práce v Common Grounds. Informa tivní setkání se uskutečnilo v pátek na Smíchově za přítomnosti bratří F. Šimka, P. Bartoška, O. Štance st. a B. Matulíka. Další rozšířené setkání se má uskutečnit v Řevnicích v pondělí v hodin. Evangelizační shromáždění na Smíchově V neděli a v sobotu jsme na Smíchově připravili dvě shromáždění. Obě byla staršovstvem přijata kladně. Navíc vítáme budování vztahů mezi sbory vzájemnou službou. V neděli posloužil kaz. P. Grulich ze Soukenické a v sobotu zpívaly pěvecké sbory ze Smíchova a Soukenické. Konference a konferenční návrhy Staršovstvo projednalo s delegáty (D. Pokorným a P. Kolmanem) všechny návrhy, které budou na konferenci schvalovány. Sborová dovolená Upozorňujeme všechny, že přihlášky se přijímají do konce května na Smíchově u ses. H. Vysloužilové, v Berouně u br. Vl. Vršanského st. a v Mokropsech u br. F. Šimka. Daniel Pokorný a Bronislav Matulík 7

8 8 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Ef 2,4n PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 00 shromáždění každou 3. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) středa biblická hod středa v DPS čtvrtek biblická hodina pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Ondřej Macek Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 2/07 ALKOHOL, ZBRANĚ, MOBIL aneb co nosit s sebou do shromáždění Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 24.září 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí Bohumil Špinar ml. Varhaní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 22. prosinec 2012 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně, uvádí Klouda Vladimír

Více

Mrazivá a sněhem zavátá Praha poskytovala na každém kroku jeden romantický výjev za

Mrazivá a sněhem zavátá Praha poskytovala na každém kroku jeden romantický výjev za ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 2/09 BŮH TĚ VOLÁ /Marta/ odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu Mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (J 11,28n)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. dubna 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná píseň

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů.

Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů. ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/07 DIAGNÓZY Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači Žalm 1,1 Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více