I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, ředitel: Ing. Milan Vorel, stat. zástupce: Mgr. Josef Mareš, Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola IZO: ţáků Domov mládeţe IZO: lůţek Školní jídelna IZO: neuvádí se Školní jídelna - výdejna IZO: neuvádí se 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 škola kód název oboru / vzdělávacího programu Střední škola cílová kapacita oboru / programu H/002 Klempíř strojírenská 90 výroba H/001 Lakýrník H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář 460 motorových vozidel H/ 001 Autoelektrikář L/ 001 Autotronik L/ 01 Autotronik L/ 503 Dopravní provoz 90 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) L / 524 Podnikání M / 003 Informační technologie 360 aplikace osobních počítačů 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy Od probíhá výuka podle ŠVP: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: b. zrušené obory / programy - ţádné 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Adresa vlastník objektu výše pronájmu Praha 10, Weilova 1270/ Praha 4 - Libuš, Dobronická 7/ Desná III, okr. Jablonec n/ n. Nyčovy domky Praha 10, U Plynárny 99/ Praha 10, Průběţná 76/2397 a. jiná vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt ABO servis, s.r.o., U drůbeţárny 164, Praha 4 Od ,- Kč měsíčně ,- Kč měs, vč. sluţeb Adresa vlastník objektu výše pronájmu 42 autoservisů na území hl. m. Prahy - umístěno celkem 210 ţáků I., II. a III. ročníků Příslušné servisy, popř. obec 0 2

3 Příloha č. 1 K O N T A K T - seznam s aktualizací : Vypracoval : ZŘOV E. ČÍSLO SERVIS KONTAKTNÍ OSOBA TEL. SERVIS QTH 1 1 ABO Jateční Alena HAVLOVÁ PRAHA 7 Jateční 2 ABO Průběžná KAČENA PRAHA 10 Průběţná 3 3 AUTO JAROV SMEJKAL JAN PRAHA 3 Spojovací 4 7 AMOS OTAVA Limuszká ŠTEKRT PRAHA 10 Limuszká 5 AMOS OTAVA Türkova MATOUŠ PRAHA 4 Chodov 6 8 FROLÍK a RATAJ Lída KADLČKOVÁ PRAHA 10 Měcholupy 8 15 EXNER Lamborgini LUKÁŠ BUREŠ PRAHA 9 D.počernice 9 16 EXNER D.Podčernice GURINOVÁ HELENA PRAHA 9 Vysočany AUTOSPOL ŠTURMA PRAHA 10 Novostrašnická AUTEC spol. s.r.o. František Krátký PRAHA 5 Jeremiášova MERCEDES BENZ VÁCLAV HORÁLEK AUTO BREJLA KŘÍŢOVÁ PRAHA 4 Vídeňská AUTO POLY SOBOLÁK PRAHA 9 Vysočany AUTOSTEIGER HASMANN PRAHA 10 Černokostelecká BMW BYCHL Masláková Marcela PRAHA 4 Vestec DONOR SERVIS ČEJÁNEK PRAHA 10 Bohdalec PODBABA PROCHÁZKA PRAHA 6 Pod Paťankou KLOKOČKA Karlovarská OLGA EKARTOVÁ PRAHA 6 Karlovarsá 20 KLOKOČKA Borského Tomáš JELÍNEK PRAHA 5 Borského CP SERVIS PRAHA 5 Smíchov M.A.N. JIŘÍ SEDLÁČEK PRAHA Čestlice 26 TUKAS M NESVAČIL JOSEF PRAHA 10 Štěrboholy TUKAS Š Milan MULLER PRAHA 10 Štěrboholy 28 TUKAS VW PAVEL SKRUŢNÝ PRAHA 10 Štěrboholy KS AUTOSERVIS PRAHA 5 Podolí PETR SVOBODA Petr Svoboda PRAHA 4 Staromodřanská PORSCHE Smíchov TICHÁČEK PRAHA 5 Smíchov PORSCHE Prosek ţivný PRAHA 8 Prosek Lakovna ZOUNA Zouna PRAHA 9 Pod šancemi AUTOADÁMEK Renáta ADÁMKOVÁ PRAHA 4 Modřany ČSAO - Černokostelecká Ing.Jiří Kratochvíl PRAHA 10 Černokostelecká SUPER Car Service Tomáš Veisner PRAHA 8 Karlín ANTOŠ TOPRA ANTOŠ Jakub PRAHA 7 Holešovice PERUN DOSPĚL ŠVEC Miloš PRAHA 3 Hrdlořezy volná A.T.U. Holakovský AutoTechnikUnger HOUSKA Vladimír PRAHA 4 CHODOV 3

4 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola je jednou z nejlépe vybavených středních škol v ČR. Disponujeme multimediálními počítačovými učebnami, odbornými auto učebnami, posilovnou, domácím kinem a mnohem více. Budova školy je vybavena rychlou strukturovanou datovou a telefonní sítí přípojek do všech místností s rychlostí 100 Mbps, 7 serverů připojených 1Gbps sítí. Připojení na Internet rychlostí 10Mbps realizováno optickým kabelem. Síť je postavena nejmodernějšími prostředky na trhu, coţ se prokazuje její funkčností a kvalitou. Pracoviště praktického vyučování je vybaveno power testrem pro digitální měření aut, digitálním měřičem geometrie vozidel, válcovou zkušebnou brzd, vyvaţovačkou kol a celou řadou drobnějších diagnostických zařízení, přípravků a nářadí. Pro ţáky byly zřízeny 2 posilovny pro 30 současně cvičících. Domácí kino - věţ z komponent Denon s Dolby ProLogic prostorovým zvukem a televizí s 80cm úhlopříčkou. Také budova prochází inovací - rekonstrukce WC a umýváren, šaten, tělocvičny, učeben, jídelny a doplnění drobného občerstvení na chodbách školy a mnoho dalších vylepšení školu stále čeká. Vybrané prostory školy jsou pokryty bezdrátovou sítí eduroam 6 PC učeben Elektrolaboratoř 3 odborné učebny auto Školní jídelna Tělocvična Posilovna Multifunkční sportovní hřiště Šatny Školní knihovna s beletrií, odbor. Literaturou a časopisy včetně pevného připojení k Internetu 4

5 Výuka odborného výcviku probíhá na 3 odloučených pracovištích Nově vybudované, špičkově vybavené dílenské provozy, šatny a sociální zařízení s klimatizací. Zajišťujeme odborný výcvik oborů autotronik, automechanik, autoklempíř, autoelektrikář, autolakýrník. Výuka probíhá jednak jako cvičná práce, ale také jako produktivní přímo na zakázkách. Kaţdý ţák je vybaven jednotnými základními pracovními pomůckami a pracovním oděvem. Další služby zákazníkům Prodej osobních automobilů zn. Škoda Měření výkonu motoru na válcové výkonové zkušebně Testy brzd na válcové zkušebně Emisní testy a seřízení benzinových a naftových motorů přístroji BOSCH Měření geometrie Bezdemontáţní testy tlumičů pérování Pneuservis včetně pneumatik Výměny olejů (SHELL) Autoklempířské práce Autolakýrnické práce Opravy a servis osobních vozidel s 50% slevou Široká nabídka autodoplňků 5

6 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada datum ustanovení , seznam členů pro rok 2008/2009: Jméno Ing. Boušová Dana Jaroslav Baudyš Luděk Minařík PhDr. Marcela Štiková Jan Heřmánek Ing. Petr Třeštík Jmenován/volen Zástupce pedagog. pracovníků Zástupce pedagog. pracovníků Zástupce nezletilých žáků Zástupce zřizovatele Předsedkyně výboru pro výchovu a zdělávání ZMČ Zástupce zletilých žáků Zástupce zřizovatele Radní MČ Prahy 15 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SOŠ a SOU ,80 3 1, ,20 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠ a SOU pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných % 6

7 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření účastníků vzdělávací instituce Seminář 1 Lidice 1 Lidice Seminář 1 Poskytování OOP 1 BHP Seminář 1 Od RVP k ŠVP 3 Vzděl. zař. Stř. Kraje Seminář 1 Modernizace výuky 2 HYL Kurz 1 Právní vědomí DM 1 Vzděl. zař.stč kraje Kurz 1 Nové modely TOYOTA 2 TOYOTA Motor Czech Kurz 1 Výuka Activ board 2 UK Praha doplňkové pedagogické studium školský management 1 3 Pedagogika 3 PaedFUK Management školy a nová maturita 1 NIDV rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 2 Magisterské studium 2 PaedF Ústí n.l 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 51* 53,16 *z toho DČ 5 osob fyzických, přepočtených 7,85 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře 2 FKSP, BOZP 2 Vzdělávací agentura kurzy jiné (uvést jaké) 1 pedagogika 1 ČVUT MÚVS 1 Ekonom. a management 1 B.I.B.S. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ a SOU, Praha10, Weilova

8 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: SOŠ: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: SOŠ: 1 - sami ukončili vzdělávání: SOŠ: 8 - vyloučeni ze školy: SOŠ: 6 - nepostoupili do vyššího ročníku SOŠ 23 z toho nebylo povoleno opakování:2 - přestoupili z jiné školy: SOŠ: 11 - přestoupili na jinou školu: SOŠ: 24 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOŠ: 2 (změna oboru v rámci školy) Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: SOU: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: SOU: 3 - sami ukončili vzdělávání: SOU: 71 - vyloučeni ze školy: SOU: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku SOU: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: SOU: 22 - přestoupili na jinou školu: SOU: 15 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOU: 6 (změna oboru v rámci školy) b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ a SOU 3 57 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 22 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2(změna oboru vzdělávání, uznání předchozího vzdělání) 2. Průměrný ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný ţáků / studentů na učitele SOŠ a SOU 26, 57 19, 66 8

9 z celkového počtu ţáků/studentů: škola SOŠ a SOU Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný ţáků / studentů na učitele SOŠ a SOU Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SOŠ a SOU ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SOŠ a SOU Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 261 opakovalo ročník ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do SOŠ 21 SOU tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 71,66% průměrný zameškaných hodin na ţáka/studenta 97,59 z toho neomluvených 4,31 9

10 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu ţáků/studentů: škola SOŠ a SOU b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 2 Neprospělo 13 opakovalo ročník 1 ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 57,14% průměrný zameškaných hodin na ţáka/studenta 88,63 z toho neomluvených 0 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku 95 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 18 0 prospěl s vyznamenáním 13 0 ţáků, kteří byli hodnoceni: Prospěl 82 0 neprospěl

11 přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název SOŠ a SOU denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání maturitní zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku 94 8 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 26 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 ţáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 79 6 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) přihlášek celkem 735 kol přijímacího řízení celkem 2 přijatých celkem 510 z toho v 1. kole 438 z toho ve 2. kole 34 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 39 nepřijatých celkem 177 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: 0 obor: 0 přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

12 8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců (začleněni do kolektivu třídy). Jsou adaptabilní, většina je snaţivá a přizpůsobivá, jejich výsledky odpovídají výsledkům vzdělávání českých ţáků. Nepál 1 Rusko 2 Slovensko 2 Srbsko 1 Vietnam 2 Německo 1 Bulharsko 1 Mongolsko 1 Kazachstán 2 Ukrajina 6 Arménie 1 Čína 1 Celkem cizinců Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy nemáme v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího plánu (viz. Zákon 561/2004 školský zákon) 10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Mimořádně nadané žáky, kterým bychom věnovali mimořádnou péči, v současné době na škole nemáme. U přijetí žáků, kteří mají již ukončené střední vzdělání v jiném oboru, umožňujeme nástup do vyššího (druhého) ročníku a uznání předchozího studia. Předpokladem je vykonání případných rozdílových zkoušek za předchozí ročníky. 11. Ověřování výsledků vzdělávání SCIO Dvouletý projekt EVALUACE pro střední školy s maturitní zkouškou: Anglický jazyk: třídy I 4. A, I 4. B (testování) Maturita nanečisto: Občanský a společenskovědní základ pilotáž pro 4. ročník 30 žáků: třídy: I 4. A, I 4. B 12

13 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. SOŠ - Od zahájena výuka podle RVP, resp. ŠVP: M/01 Informační technologie L/51 Podnikání L/01 Autotronik SOU - Od probíhá výuka podle ŠVP: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nemáme. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Domovy mládeţe (samostatné i při školách) a. Vybavení domova mládeţe (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 28 1 aţ 3 lůţkových 28 v tom 4 aţ 6 lůţkových 0 7 aţ 10 lůţkových 0 11 a více lůţkových 0 Společenské místnosti a klubovny 1 b. Počty ubytovaných ţáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy z toho ze škol ubytovaných zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gymnázium 1 1 SOŠ konzervatoř 1 1 SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) Celkem c. Ţádosti o ubytování v domově mládeţe - ţádostí celkem 45 - z toho ţádostí, kterým nebylo vyhověno 0 - nejčastější důvody nevyhovění ţádosti 0 13

14 d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Důvody, počty. Odchod 4 ukončení studia Nástup 5 přestup na naší školu a. Další údaje o ubytovaných Nejsou b. Vyuţití Domovů mládeţe v době školních prázdnin Mimo provoz V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí školní psycholoţka Mgr. Lenka Novotná z PPP, která pravidelně 1x měsíčně dochází do školy. Dále nabízí testování SPU a učebních stylů především pro 1. ročníky. Ze strany studentů a rodičů je o spolupráci se školní psycholoţkou malý zájem. Nejvíce lidí se na ní obrací na doporučení VP při jednáních výchovných komisí. Slibujeme si zlepšení po zavedení www. stránek, kde bude i schránka důvěry, prostřednictvím, které se budou moci ţáci i z.z. ptát a konzultovat své problémy s tím, koho si vyberou Dologhová,Marešová, Menčíková a Novotná. Kariérní poradenství: Většinu rad o dalším studiu pomáhají řešit TU 4. ročníků, na které se nejčastěji studenti obracejí. Výchovné poradkyně zajišťují besedy O studiu na VŠ letos je pořádá firma TUTOR ve škole. Psycholoţka L. Novotná z PPP nabízí testování před studiem na VŠ ţákům 3. ročníků. Nejčastější výchovné problémy: 1. Zameškané neomluvené hodiny vysoké absence 2. Výjimečně hrubost a násilí mezi studenty, vandalismus, šikanu. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Besedy a přednášky - Hnutí Brontosaurus v rámci hodin ekologie, dále pak samotný obsah hodin ekologie vychovává studenty ke vztahu k životnímu prostředí. Část učiva odborných předmětů auto a odborného výcviku je také věnována ekologii. 3. Multikulturní výchova Besedy v rámci hodin OBN, které pořádají neziskové organizace (Islám, ) 4. Výchova k udrţitelnému rozvoji Především výukový program Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém průmyslu, vytvořený v rámci grantu. Třídění odpadu (papír a plasty), ekologická mycí linka na OP. 5. Prevence sociálně patologických jevů Pro kaţdý ročník máme připravené besedy v Muzeu Policie ČR nebo v rámci výuky OBN ve škole 1. ročníky: Prevence kriminality 2. ročníky: Sociálně patologické jevy 3. ročníky: Internetová kriminalita 14

15 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy typ akce LVK ţáků 1. ročníků LVK výběrový, zahraniční Francie LSHK výběrový, zahraniční místo Desná v Jizerských horách Risoul Itálie San Francisco účastníků úspěšnost Dobrá Dobrá Vodácký výběrový putovní tábor Vltava 15 Velmi dobrá Velmi dobrá 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) typ akce místo účastníků umístění Mezinárodní sportovní utkání Zadar - Chorvatsko místo Vánoční turnaje školy SOŠ a SOU 372 Přeborník školy POPRASK Region Praha místo+ 3x finálová skupina Automechanik junior ČR Ústí n. Orlicí 2 3. místo Automechanik junior mezinár. Vilnius -Litva 1 6. místo Automobilem Sosnová 2 4. místo 8. Soutěţe umístění typ akce místo účastníků Mezinárodní sportovní utkání Zadar - Chorvatsko místo POPRASK Praha 62 Automechanik junior ČR Ústí n. Orlicí 2 3. místo Mezinárodní soutěţ EuroSkills Nizozemí 2 5. místo místo + 3x finálová skupina

16 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Vzdělávací program Japonské firmy - Toyota T-TEP 16

17 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Bez partnerů by škola nebyla takovou jaká je a jistě si zaslouží mít zde své logo. 17

18 PARTNERSKÉ ŠKOLY: partnerská škola/ instituce 1. SOŠ a SOU Slovensko Bratislava 2. ZSŠ dopravy a sluţeb Slovensko N. Zámky 3. Csonka János Maďarsko Budapešť 4. Árpád iskola Maďarsko 5. země město účel setkání Székesfeherv ár ASUC Boro Petrusevski Makedonie Skopje 6. Landesberufsch. Rakousko Egenburg Berufsbildende Schule 6 Německo Hannover VILNIAUS SIUVEJU IR AUTOMECHANIKU MOKYKLA Litva Vilnius STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA Chorvatsko Zadar po če t žá ků periodicit a výjezdů mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš. 5 1x za rok mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš. mez.soutěţ,výměna zkuš x za rok x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěž,stáž, výměna. zkuš. mez.soutěž,výměna zkuš. 2 1x za rok x za rok 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení). typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne Ne odborný kurz Diagnostika a opravy emisních pracovníci emisních 62 systémů vozidel stanic pomaturitní specializační kurz Ne rekvalifikace Ne odborný kurz TOYOTA 9 Studenti SOŠ a SOU Ne jiné (uvést jaké) Autoškola 126 Studenti SOŠ a SOU Ne DVPP Autoopravárenství - EPKV 25 Region Praha ANO 18

19 Evropský projekt koordinovaného vzdělávání učitelů odborných škol Celková koordinace Ministerstvo školství, krajské úřady Vzdělávací semináře zdarma Lektoři Předávání znalostí Odborní učitelé Zprostředkování znalostí Učni, studenti 17 AA/SEM Všechna práva u Robert Bosch odbytová s.r.o.. Kopírování, rozmnoţování a překlad i částečný jen s naším předchozím písemným souhlasem Podané projekty v rámci Prahy Opatření Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl.m.prahy 2009 Název Popis Řešitel Datum Automechanik Junior Na pokrytí nákladů s organizací soutěţe Mgr. Josef Mareš Katedra nové generace Umístění výní techniky do kaţdé učebny Ing. Roman Sixta Vytváříme grafiku na PC Pořízení grafického software + LCD monitorů + výukové materiály Michal Kněţourek IT Junior Na pokrytí nákladů s organizací soutěţe + vytvoření soutěţních Mgr. úkolů Josef Mareš Mikroprocesorová technika Vybavení učebny PC+software+vytvoření přípravků Ing. Roman Sixta Výuka administrace operačních systémů Pořízení datového serveru+posílení PC+ výukové materiály Michal Kněţourek Automobil a ţivotní prostředí Nové interaktivní výukové pomůcky + výukové materiály Mgr. Milena Marešová Analýza tělovýchovných aktivit s vyuţitím ICT Pořízení TabletPC+doplňků + výukové materiály Mgr. Josef Mareš Výstavba lokálních sítí Notebook + dataprojektor + výukové materiály Ing. Roman Sixta Implementace bezdrátových technologií do výuky Vytvoření bezdrátové sítě po celé škole Michal Kněţourek Novinky v autoopravárenství Organizace a zajištění odborného školení pro pedagogy Mgr. Josef Mareš Pozn.: červeně realizovány 19

20 12. Další aktivity, prezentace BESEDY a VZDĚL. PÁSMA, EXKURZE INVEX - zájezd výstava Broţ,Šlechta třídy IT výstava Poslanecká sněmovna Boušová D1A,D2A,I1A,I3B exkurze Divadlo "U Hasičů" Beseda J. Kroupa Městská policie Sociálně patologické jevy OS "BAOBAB" - Duševní choroby Muzeum policie Kriminalita mládeţe Muzeum policie Kriminalita mládeţe Menčíková Marešová,Dologhová učitelé v dané hodině učitelé v dané hodině Marešová Menčíková Menčíková Dologhová I3.A, I3.C, T3.A, T3.B, P2.A I2.A, I2.B, I2.C, T2.A, T2.B I1.A, I1.B, I1.C, D1.A T1.A, T1.B, T1.C I1.B, I1.C, M1.E I1.A, S1.A, M1.A, M1.B beseda beseda beseda beseda beseda Muzeum policie Internetová kriminalita Marešová Dologhová I3.A,I3.C beseda Divadlo "U Hasičů" Islám Divadlo "U Hasičů" Beseda R. Uzel Divadlo "U Hasičů" Beseda R. John Muzeum policie Besedy pro řidiče Městská policie Sociálně - patologické jevy učitelé v dané hodině Menčíková Marešová,Dologhová Menčíková Marešová,Dologhová I4.A, I4.B, I4.C, T4.A, T4.B M1.A, M1.B, S1.A, M1.E I1.A, I1.B, I1.C, T1.A, T1.B, T1.C beseda beseda beseda učitelé v dané hodině UO a AT beseda učitelé v dané hodině M1.A, S1.A, M1.E, M1.F beseda SPOLEČENSKÉ a KULTURNÍ AKTIVITY typ akce účastníkůzaměstnanců poznámka Výjezdní zasedání prac. školy 35 vedení Výstava Schola Pragensis 12 + veřejnost Mareš Autoshow-výstava 15 + veřejnost Mareš Vánoční oslava - Kaprfest 100 ČMOS, vedení 17. reprezentační a maturitní ples veřejnost KRŢPŠ, Mareš Výstava AUTOPRAHA 25 + veřejnost Mareš 13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzdělávací a rekreační objekt DESNÁ v Jizerských horách: Letní rekreace zaměstnanců, případně cizích osob Zimní rekreace zaměstnanců Letní cyklistický kurz Zimní lyţařský výcvikový kurs 20

21 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, kontroly Dodrţování ustanovení škol. zákona ukončování středního vzdělávání ZZ (čj. ČŠI 549/09-01) termín Výsledné hodnocení Jeden z 10 kontrolovaných bodů porušen (do zkušební komise nebyl jmenován odborník z praxe) 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Druh inspekce, kontroly Termín, místo Výsledné hodnocení Bezpečnost práce a poţ. ochrany, VPO Praha Ing. Ambrůţek Hygienická stanice hl. m. Prahy , OP , ŠJ Hygienická stanice hl. m. Prahy , ŠJ - bufet Bez závad TÜV SÜD Auto CZ s.r.o , SME OP 1 Praţská správa soc. zabezpečení Praha 8 Hygienická stanice hl. m. Prahy a , PaM , ŠJ Nevyhovující boční vstup na pracoviště řešení závisí na pronajímateli Stavební závady odstranění během jarních prázdnin do Kříţení provozu a závada ve sklad. potravin odstraněno okamţitě. Drobná závada v ukládání písemností - odstraněno Bez závad Poškození omítky ve skladu lednic, jinak bez závad, odstranění závady plánováno v době hl. prázdnin staveb. firma 21

22 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Komentář k 1. pololetí účetní závěrky r V hlavní činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis., který je způsoben proúčtováním dotace na 07-08/2009 ( mzdové náklady) dále není nákladově zcela vyčerpána dotace s UZ ve výši 209 tis., s UZ ve výši 292tis.Po odečtení dotace je organizace v hlavní činnosti ve ztrátě tis Kč. V hospodářské činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis. Výnosy (vlastní zdroje) pro rok 2009 v částce Kč tis. Kč se skládají převáţně z těchto činností: 1) trţby za produktivní práci ţáků 2) trţby za ubytování ţáků + stravné 3) trţby za prodej učebnic 4) trţby za ostatní sluţby 5) aktivace vlastních sluţeb 6) úroky, pojistné náhrady Čerpání účelových prostředků pro rok dotace z rozpočtu MHMP UZ v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč tis. (rozdíl 07/08/2009 mzd.náklady) tis. - dotace z rozpočtu MHMP UZ 91 v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k v plné výši - dotace z rozpočtu MHMP UZ 94 investice v celkové výši Kč 41 tis. nákladově vyčerpáno k v plné výši - dotace poskytnutá MŠMT UZ v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč 806 tis. ( rozdíl 09-12/2009 mzd.náklady) 209 tis. - dotace poskytnutá MŠMT UZ v celkové výši Kč 513 tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč 221 tis. ( rozdíl 09-12/2009 mzd.náklady) 292 tis. Čerpání fondů pro rok investiční fond bude čerpán pro rok 2009 v celkové částce Kč tis. Čerpání fondů pro rok rezervní fond bude čerpán pro rok 2009 v celkové částce Kč 900 tis. 22

23 Rozbor hospodaření doplňkové činnosti V doplňkové činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis. Doplňková činnost se skládá: - rekvalifikace, školení emisí - obchodní přiráţka - měření emisí - pronájmy SOŠ a SOU - nákup a prodej (bistro, ND) - zpracování agendy PaM - Sluţby školám - ubytovací sluţby Od se na doplňkové činnosti podílí 6,5 zaměstnanců. Náklady doplňkové činnosti jsou rozpočítány dle skutečně vynaloţených prostředků. k Hospodaření SOŠ a SOU HČ VHČ Celkem Náklady , , ,78 Výnosy , , ,52 Čistý zisk , , ,26 k Rozdělení HV Poč.stav Příděl ostatní Čerpání Zůstatek fondů Fondy stav k roku 2009 roku 2009 k FO , , ,58 FKSP , , , ,68 RF , , , ,14 FRIM , , , ,39 Celkem , , , ,79 23

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2007, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/200 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2009.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2015 2016 Základní praktická Praktická V Praze dne 14. 9. 2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva za školní rok 6/7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k.8.7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŢE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 2 5 25 40 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole Gymnázium a Hudební hlavního města Prahy, základní umělecká Místo poskytovaného vzdělávání: Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 Kontakt:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I N F O R M A C E podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1. Název Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2005, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2014/2015 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 0, Weilova 4 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více