I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, ředitel: Ing. Milan Vorel, stat. zástupce: Mgr. Josef Mareš, Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola IZO: ţáků Domov mládeţe IZO: lůţek Školní jídelna IZO: neuvádí se Školní jídelna - výdejna IZO: neuvádí se 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 škola kód název oboru / vzdělávacího programu Střední škola cílová kapacita oboru / programu H/002 Klempíř strojírenská 90 výroba H/001 Lakýrník H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář 460 motorových vozidel H/ 001 Autoelektrikář L/ 001 Autotronik L/ 01 Autotronik L/ 503 Dopravní provoz 90 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) L / 524 Podnikání M / 003 Informační technologie 360 aplikace osobních počítačů 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy Od probíhá výuka podle ŠVP: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: b. zrušené obory / programy - ţádné 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Adresa vlastník objektu výše pronájmu Praha 10, Weilova 1270/ Praha 4 - Libuš, Dobronická 7/ Desná III, okr. Jablonec n/ n. Nyčovy domky Praha 10, U Plynárny 99/ Praha 10, Průběţná 76/2397 a. jiná vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt ABO servis, s.r.o., U drůbeţárny 164, Praha 4 Od ,- Kč měsíčně ,- Kč měs, vč. sluţeb Adresa vlastník objektu výše pronájmu 42 autoservisů na území hl. m. Prahy - umístěno celkem 210 ţáků I., II. a III. ročníků Příslušné servisy, popř. obec 0 2

3 Příloha č. 1 K O N T A K T - seznam s aktualizací : Vypracoval : ZŘOV E. ČÍSLO SERVIS KONTAKTNÍ OSOBA TEL. SERVIS QTH 1 1 ABO Jateční Alena HAVLOVÁ PRAHA 7 Jateční 2 ABO Průběžná KAČENA PRAHA 10 Průběţná 3 3 AUTO JAROV SMEJKAL JAN PRAHA 3 Spojovací 4 7 AMOS OTAVA Limuszká ŠTEKRT PRAHA 10 Limuszká 5 AMOS OTAVA Türkova MATOUŠ PRAHA 4 Chodov 6 8 FROLÍK a RATAJ Lída KADLČKOVÁ PRAHA 10 Měcholupy 8 15 EXNER Lamborgini LUKÁŠ BUREŠ PRAHA 9 D.počernice 9 16 EXNER D.Podčernice GURINOVÁ HELENA PRAHA 9 Vysočany AUTOSPOL ŠTURMA PRAHA 10 Novostrašnická AUTEC spol. s.r.o. František Krátký PRAHA 5 Jeremiášova MERCEDES BENZ VÁCLAV HORÁLEK AUTO BREJLA KŘÍŢOVÁ PRAHA 4 Vídeňská AUTO POLY SOBOLÁK PRAHA 9 Vysočany AUTOSTEIGER HASMANN PRAHA 10 Černokostelecká BMW BYCHL Masláková Marcela PRAHA 4 Vestec DONOR SERVIS ČEJÁNEK PRAHA 10 Bohdalec PODBABA PROCHÁZKA PRAHA 6 Pod Paťankou KLOKOČKA Karlovarská OLGA EKARTOVÁ PRAHA 6 Karlovarsá 20 KLOKOČKA Borského Tomáš JELÍNEK PRAHA 5 Borského CP SERVIS PRAHA 5 Smíchov M.A.N. JIŘÍ SEDLÁČEK PRAHA Čestlice 26 TUKAS M NESVAČIL JOSEF PRAHA 10 Štěrboholy TUKAS Š Milan MULLER PRAHA 10 Štěrboholy 28 TUKAS VW PAVEL SKRUŢNÝ PRAHA 10 Štěrboholy KS AUTOSERVIS PRAHA 5 Podolí PETR SVOBODA Petr Svoboda PRAHA 4 Staromodřanská PORSCHE Smíchov TICHÁČEK PRAHA 5 Smíchov PORSCHE Prosek ţivný PRAHA 8 Prosek Lakovna ZOUNA Zouna PRAHA 9 Pod šancemi AUTOADÁMEK Renáta ADÁMKOVÁ PRAHA 4 Modřany ČSAO - Černokostelecká Ing.Jiří Kratochvíl PRAHA 10 Černokostelecká SUPER Car Service Tomáš Veisner PRAHA 8 Karlín ANTOŠ TOPRA ANTOŠ Jakub PRAHA 7 Holešovice PERUN DOSPĚL ŠVEC Miloš PRAHA 3 Hrdlořezy volná A.T.U. Holakovský AutoTechnikUnger HOUSKA Vladimír PRAHA 4 CHODOV 3

4 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola je jednou z nejlépe vybavených středních škol v ČR. Disponujeme multimediálními počítačovými učebnami, odbornými auto učebnami, posilovnou, domácím kinem a mnohem více. Budova školy je vybavena rychlou strukturovanou datovou a telefonní sítí přípojek do všech místností s rychlostí 100 Mbps, 7 serverů připojených 1Gbps sítí. Připojení na Internet rychlostí 10Mbps realizováno optickým kabelem. Síť je postavena nejmodernějšími prostředky na trhu, coţ se prokazuje její funkčností a kvalitou. Pracoviště praktického vyučování je vybaveno power testrem pro digitální měření aut, digitálním měřičem geometrie vozidel, válcovou zkušebnou brzd, vyvaţovačkou kol a celou řadou drobnějších diagnostických zařízení, přípravků a nářadí. Pro ţáky byly zřízeny 2 posilovny pro 30 současně cvičících. Domácí kino - věţ z komponent Denon s Dolby ProLogic prostorovým zvukem a televizí s 80cm úhlopříčkou. Také budova prochází inovací - rekonstrukce WC a umýváren, šaten, tělocvičny, učeben, jídelny a doplnění drobného občerstvení na chodbách školy a mnoho dalších vylepšení školu stále čeká. Vybrané prostory školy jsou pokryty bezdrátovou sítí eduroam 6 PC učeben Elektrolaboratoř 3 odborné učebny auto Školní jídelna Tělocvična Posilovna Multifunkční sportovní hřiště Šatny Školní knihovna s beletrií, odbor. Literaturou a časopisy včetně pevného připojení k Internetu 4

5 Výuka odborného výcviku probíhá na 3 odloučených pracovištích Nově vybudované, špičkově vybavené dílenské provozy, šatny a sociální zařízení s klimatizací. Zajišťujeme odborný výcvik oborů autotronik, automechanik, autoklempíř, autoelektrikář, autolakýrník. Výuka probíhá jednak jako cvičná práce, ale také jako produktivní přímo na zakázkách. Kaţdý ţák je vybaven jednotnými základními pracovními pomůckami a pracovním oděvem. Další služby zákazníkům Prodej osobních automobilů zn. Škoda Měření výkonu motoru na válcové výkonové zkušebně Testy brzd na válcové zkušebně Emisní testy a seřízení benzinových a naftových motorů přístroji BOSCH Měření geometrie Bezdemontáţní testy tlumičů pérování Pneuservis včetně pneumatik Výměny olejů (SHELL) Autoklempířské práce Autolakýrnické práce Opravy a servis osobních vozidel s 50% slevou Široká nabídka autodoplňků 5

6 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada datum ustanovení , seznam členů pro rok 2008/2009: Jméno Ing. Boušová Dana Jaroslav Baudyš Luděk Minařík PhDr. Marcela Štiková Jan Heřmánek Ing. Petr Třeštík Jmenován/volen Zástupce pedagog. pracovníků Zástupce pedagog. pracovníků Zástupce nezletilých žáků Zástupce zřizovatele Předsedkyně výboru pro výchovu a zdělávání ZMČ Zástupce zletilých žáků Zástupce zřizovatele Radní MČ Prahy 15 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SOŠ a SOU ,80 3 1, ,20 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠ a SOU pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných % 6

7 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření účastníků vzdělávací instituce Seminář 1 Lidice 1 Lidice Seminář 1 Poskytování OOP 1 BHP Seminář 1 Od RVP k ŠVP 3 Vzděl. zař. Stř. Kraje Seminář 1 Modernizace výuky 2 HYL Kurz 1 Právní vědomí DM 1 Vzděl. zař.stč kraje Kurz 1 Nové modely TOYOTA 2 TOYOTA Motor Czech Kurz 1 Výuka Activ board 2 UK Praha doplňkové pedagogické studium školský management 1 3 Pedagogika 3 PaedFUK Management školy a nová maturita 1 NIDV rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 2 Magisterské studium 2 PaedF Ústí n.l 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 51* 53,16 *z toho DČ 5 osob fyzických, přepočtených 7,85 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře 2 FKSP, BOZP 2 Vzdělávací agentura kurzy jiné (uvést jaké) 1 pedagogika 1 ČVUT MÚVS 1 Ekonom. a management 1 B.I.B.S. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ a SOU, Praha10, Weilova

8 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: SOŠ: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: SOŠ: 1 - sami ukončili vzdělávání: SOŠ: 8 - vyloučeni ze školy: SOŠ: 6 - nepostoupili do vyššího ročníku SOŠ 23 z toho nebylo povoleno opakování:2 - přestoupili z jiné školy: SOŠ: 11 - přestoupili na jinou školu: SOŠ: 24 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOŠ: 2 (změna oboru v rámci školy) Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: SOU: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: SOU: 3 - sami ukončili vzdělávání: SOU: 71 - vyloučeni ze školy: SOU: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku SOU: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: SOU: 22 - přestoupili na jinou školu: SOU: 15 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOU: 6 (změna oboru v rámci školy) b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ a SOU 3 57 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 22 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2(změna oboru vzdělávání, uznání předchozího vzdělání) 2. Průměrný ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný ţáků / studentů na učitele SOŠ a SOU 26, 57 19, 66 8

9 z celkového počtu ţáků/studentů: škola SOŠ a SOU Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný ţáků / studentů na učitele SOŠ a SOU Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SOŠ a SOU ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SOŠ a SOU Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 261 opakovalo ročník ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do SOŠ 21 SOU tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 71,66% průměrný zameškaných hodin na ţáka/studenta 97,59 z toho neomluvených 4,31 9

10 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu ţáků/studentů: škola SOŠ a SOU b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 2 Neprospělo 13 opakovalo ročník 1 ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu ţáků/studentů 57,14% průměrný zameškaných hodin na ţáka/studenta 88,63 z toho neomluvených 0 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku 95 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 18 0 prospěl s vyznamenáním 13 0 ţáků, kteří byli hodnoceni: Prospěl 82 0 neprospěl

11 přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název SOŠ a SOU denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání maturitní zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku 94 8 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 26 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 ţáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 79 6 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) přihlášek celkem 735 kol přijímacího řízení celkem 2 přijatých celkem 510 z toho v 1. kole 438 z toho ve 2. kole 34 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 39 nepřijatých celkem 177 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: 0 obor: 0 přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

12 8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců (začleněni do kolektivu třídy). Jsou adaptabilní, většina je snaţivá a přizpůsobivá, jejich výsledky odpovídají výsledkům vzdělávání českých ţáků. Nepál 1 Rusko 2 Slovensko 2 Srbsko 1 Vietnam 2 Německo 1 Bulharsko 1 Mongolsko 1 Kazachstán 2 Ukrajina 6 Arménie 1 Čína 1 Celkem cizinců Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy nemáme v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího plánu (viz. Zákon 561/2004 školský zákon) 10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Mimořádně nadané žáky, kterým bychom věnovali mimořádnou péči, v současné době na škole nemáme. U přijetí žáků, kteří mají již ukončené střední vzdělání v jiném oboru, umožňujeme nástup do vyššího (druhého) ročníku a uznání předchozího studia. Předpokladem je vykonání případných rozdílových zkoušek za předchozí ročníky. 11. Ověřování výsledků vzdělávání SCIO Dvouletý projekt EVALUACE pro střední školy s maturitní zkouškou: Anglický jazyk: třídy I 4. A, I 4. B (testování) Maturita nanečisto: Občanský a společenskovědní základ pilotáž pro 4. ročník 30 žáků: třídy: I 4. A, I 4. B 12

13 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. SOŠ - Od zahájena výuka podle RVP, resp. ŠVP: M/01 Informační technologie L/51 Podnikání L/01 Autotronik SOU - Od probíhá výuka podle ŠVP: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nemáme. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Domovy mládeţe (samostatné i při školách) a. Vybavení domova mládeţe (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 28 1 aţ 3 lůţkových 28 v tom 4 aţ 6 lůţkových 0 7 aţ 10 lůţkových 0 11 a více lůţkových 0 Společenské místnosti a klubovny 1 b. Počty ubytovaných ţáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy z toho ze škol ubytovaných zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gymnázium 1 1 SOŠ konzervatoř 1 1 SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) Celkem c. Ţádosti o ubytování v domově mládeţe - ţádostí celkem 45 - z toho ţádostí, kterým nebylo vyhověno 0 - nejčastější důvody nevyhovění ţádosti 0 13

14 d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Důvody, počty. Odchod 4 ukončení studia Nástup 5 přestup na naší školu a. Další údaje o ubytovaných Nejsou b. Vyuţití Domovů mládeţe v době školních prázdnin Mimo provoz V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí školní psycholoţka Mgr. Lenka Novotná z PPP, která pravidelně 1x měsíčně dochází do školy. Dále nabízí testování SPU a učebních stylů především pro 1. ročníky. Ze strany studentů a rodičů je o spolupráci se školní psycholoţkou malý zájem. Nejvíce lidí se na ní obrací na doporučení VP při jednáních výchovných komisí. Slibujeme si zlepšení po zavedení www. stránek, kde bude i schránka důvěry, prostřednictvím, které se budou moci ţáci i z.z. ptát a konzultovat své problémy s tím, koho si vyberou Dologhová,Marešová, Menčíková a Novotná. Kariérní poradenství: Většinu rad o dalším studiu pomáhají řešit TU 4. ročníků, na které se nejčastěji studenti obracejí. Výchovné poradkyně zajišťují besedy O studiu na VŠ letos je pořádá firma TUTOR ve škole. Psycholoţka L. Novotná z PPP nabízí testování před studiem na VŠ ţákům 3. ročníků. Nejčastější výchovné problémy: 1. Zameškané neomluvené hodiny vysoké absence 2. Výjimečně hrubost a násilí mezi studenty, vandalismus, šikanu. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Besedy a přednášky - Hnutí Brontosaurus v rámci hodin ekologie, dále pak samotný obsah hodin ekologie vychovává studenty ke vztahu k životnímu prostředí. Část učiva odborných předmětů auto a odborného výcviku je také věnována ekologii. 3. Multikulturní výchova Besedy v rámci hodin OBN, které pořádají neziskové organizace (Islám, ) 4. Výchova k udrţitelnému rozvoji Především výukový program Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém průmyslu, vytvořený v rámci grantu. Třídění odpadu (papír a plasty), ekologická mycí linka na OP. 5. Prevence sociálně patologických jevů Pro kaţdý ročník máme připravené besedy v Muzeu Policie ČR nebo v rámci výuky OBN ve škole 1. ročníky: Prevence kriminality 2. ročníky: Sociálně patologické jevy 3. ročníky: Internetová kriminalita 14

15 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy typ akce LVK ţáků 1. ročníků LVK výběrový, zahraniční Francie LSHK výběrový, zahraniční místo Desná v Jizerských horách Risoul Itálie San Francisco účastníků úspěšnost Dobrá Dobrá Vodácký výběrový putovní tábor Vltava 15 Velmi dobrá Velmi dobrá 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) typ akce místo účastníků umístění Mezinárodní sportovní utkání Zadar - Chorvatsko místo Vánoční turnaje školy SOŠ a SOU 372 Přeborník školy POPRASK Region Praha místo+ 3x finálová skupina Automechanik junior ČR Ústí n. Orlicí 2 3. místo Automechanik junior mezinár. Vilnius -Litva 1 6. místo Automobilem Sosnová 2 4. místo 8. Soutěţe umístění typ akce místo účastníků Mezinárodní sportovní utkání Zadar - Chorvatsko místo POPRASK Praha 62 Automechanik junior ČR Ústí n. Orlicí 2 3. místo Mezinárodní soutěţ EuroSkills Nizozemí 2 5. místo místo + 3x finálová skupina

16 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Vzdělávací program Japonské firmy - Toyota T-TEP 16

17 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Bez partnerů by škola nebyla takovou jaká je a jistě si zaslouží mít zde své logo. 17

18 PARTNERSKÉ ŠKOLY: partnerská škola/ instituce 1. SOŠ a SOU Slovensko Bratislava 2. ZSŠ dopravy a sluţeb Slovensko N. Zámky 3. Csonka János Maďarsko Budapešť 4. Árpád iskola Maďarsko 5. země město účel setkání Székesfeherv ár ASUC Boro Petrusevski Makedonie Skopje 6. Landesberufsch. Rakousko Egenburg Berufsbildende Schule 6 Německo Hannover VILNIAUS SIUVEJU IR AUTOMECHANIKU MOKYKLA Litva Vilnius STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA Chorvatsko Zadar po če t žá ků periodicit a výjezdů mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš. 5 1x za rok mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěţ,stáţ,výmě na zkuš. mez.soutěţ,výměna zkuš x za rok x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěţ,výměna zkuš. 2 1x za rok mez.soutěž,stáž, výměna. zkuš. mez.soutěž,výměna zkuš. 2 1x za rok x za rok 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení). typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne Ne odborný kurz Diagnostika a opravy emisních pracovníci emisních 62 systémů vozidel stanic pomaturitní specializační kurz Ne rekvalifikace Ne odborný kurz TOYOTA 9 Studenti SOŠ a SOU Ne jiné (uvést jaké) Autoškola 126 Studenti SOŠ a SOU Ne DVPP Autoopravárenství - EPKV 25 Region Praha ANO 18

19 Evropský projekt koordinovaného vzdělávání učitelů odborných škol Celková koordinace Ministerstvo školství, krajské úřady Vzdělávací semináře zdarma Lektoři Předávání znalostí Odborní učitelé Zprostředkování znalostí Učni, studenti 17 AA/SEM Všechna práva u Robert Bosch odbytová s.r.o.. Kopírování, rozmnoţování a překlad i částečný jen s naším předchozím písemným souhlasem Podané projekty v rámci Prahy Opatření Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl.m.prahy 2009 Název Popis Řešitel Datum Automechanik Junior Na pokrytí nákladů s organizací soutěţe Mgr. Josef Mareš Katedra nové generace Umístění výní techniky do kaţdé učebny Ing. Roman Sixta Vytváříme grafiku na PC Pořízení grafického software + LCD monitorů + výukové materiály Michal Kněţourek IT Junior Na pokrytí nákladů s organizací soutěţe + vytvoření soutěţních Mgr. úkolů Josef Mareš Mikroprocesorová technika Vybavení učebny PC+software+vytvoření přípravků Ing. Roman Sixta Výuka administrace operačních systémů Pořízení datového serveru+posílení PC+ výukové materiály Michal Kněţourek Automobil a ţivotní prostředí Nové interaktivní výukové pomůcky + výukové materiály Mgr. Milena Marešová Analýza tělovýchovných aktivit s vyuţitím ICT Pořízení TabletPC+doplňků + výukové materiály Mgr. Josef Mareš Výstavba lokálních sítí Notebook + dataprojektor + výukové materiály Ing. Roman Sixta Implementace bezdrátových technologií do výuky Vytvoření bezdrátové sítě po celé škole Michal Kněţourek Novinky v autoopravárenství Organizace a zajištění odborného školení pro pedagogy Mgr. Josef Mareš Pozn.: červeně realizovány 19

20 12. Další aktivity, prezentace BESEDY a VZDĚL. PÁSMA, EXKURZE INVEX - zájezd výstava Broţ,Šlechta třídy IT výstava Poslanecká sněmovna Boušová D1A,D2A,I1A,I3B exkurze Divadlo "U Hasičů" Beseda J. Kroupa Městská policie Sociálně patologické jevy OS "BAOBAB" - Duševní choroby Muzeum policie Kriminalita mládeţe Muzeum policie Kriminalita mládeţe Menčíková Marešová,Dologhová učitelé v dané hodině učitelé v dané hodině Marešová Menčíková Menčíková Dologhová I3.A, I3.C, T3.A, T3.B, P2.A I2.A, I2.B, I2.C, T2.A, T2.B I1.A, I1.B, I1.C, D1.A T1.A, T1.B, T1.C I1.B, I1.C, M1.E I1.A, S1.A, M1.A, M1.B beseda beseda beseda beseda beseda Muzeum policie Internetová kriminalita Marešová Dologhová I3.A,I3.C beseda Divadlo "U Hasičů" Islám Divadlo "U Hasičů" Beseda R. Uzel Divadlo "U Hasičů" Beseda R. John Muzeum policie Besedy pro řidiče Městská policie Sociálně - patologické jevy učitelé v dané hodině Menčíková Marešová,Dologhová Menčíková Marešová,Dologhová I4.A, I4.B, I4.C, T4.A, T4.B M1.A, M1.B, S1.A, M1.E I1.A, I1.B, I1.C, T1.A, T1.B, T1.C beseda beseda beseda učitelé v dané hodině UO a AT beseda učitelé v dané hodině M1.A, S1.A, M1.E, M1.F beseda SPOLEČENSKÉ a KULTURNÍ AKTIVITY typ akce účastníkůzaměstnanců poznámka Výjezdní zasedání prac. školy 35 vedení Výstava Schola Pragensis 12 + veřejnost Mareš Autoshow-výstava 15 + veřejnost Mareš Vánoční oslava - Kaprfest 100 ČMOS, vedení 17. reprezentační a maturitní ples veřejnost KRŢPŠ, Mareš Výstava AUTOPRAHA 25 + veřejnost Mareš 13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzdělávací a rekreační objekt DESNÁ v Jizerských horách: Letní rekreace zaměstnanců, případně cizích osob Zimní rekreace zaměstnanců Letní cyklistický kurz Zimní lyţařský výcvikový kurs 20

21 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, kontroly Dodrţování ustanovení škol. zákona ukončování středního vzdělávání ZZ (čj. ČŠI 549/09-01) termín Výsledné hodnocení Jeden z 10 kontrolovaných bodů porušen (do zkušební komise nebyl jmenován odborník z praxe) 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Druh inspekce, kontroly Termín, místo Výsledné hodnocení Bezpečnost práce a poţ. ochrany, VPO Praha Ing. Ambrůţek Hygienická stanice hl. m. Prahy , OP , ŠJ Hygienická stanice hl. m. Prahy , ŠJ - bufet Bez závad TÜV SÜD Auto CZ s.r.o , SME OP 1 Praţská správa soc. zabezpečení Praha 8 Hygienická stanice hl. m. Prahy a , PaM , ŠJ Nevyhovující boční vstup na pracoviště řešení závisí na pronajímateli Stavební závady odstranění během jarních prázdnin do Kříţení provozu a závada ve sklad. potravin odstraněno okamţitě. Drobná závada v ukládání písemností - odstraněno Bez závad Poškození omítky ve skladu lednic, jinak bez závad, odstranění závady plánováno v době hl. prázdnin staveb. firma 21

22 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Komentář k 1. pololetí účetní závěrky r V hlavní činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis., který je způsoben proúčtováním dotace na 07-08/2009 ( mzdové náklady) dále není nákladově zcela vyčerpána dotace s UZ ve výši 209 tis., s UZ ve výši 292tis.Po odečtení dotace je organizace v hlavní činnosti ve ztrátě tis Kč. V hospodářské činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis. Výnosy (vlastní zdroje) pro rok 2009 v částce Kč tis. Kč se skládají převáţně z těchto činností: 1) trţby za produktivní práci ţáků 2) trţby za ubytování ţáků + stravné 3) trţby za prodej učebnic 4) trţby za ostatní sluţby 5) aktivace vlastních sluţeb 6) úroky, pojistné náhrady Čerpání účelových prostředků pro rok dotace z rozpočtu MHMP UZ v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč tis. (rozdíl 07/08/2009 mzd.náklady) tis. - dotace z rozpočtu MHMP UZ 91 v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k v plné výši - dotace z rozpočtu MHMP UZ 94 investice v celkové výši Kč 41 tis. nákladově vyčerpáno k v plné výši - dotace poskytnutá MŠMT UZ v celkové výši Kč tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč 806 tis. ( rozdíl 09-12/2009 mzd.náklady) 209 tis. - dotace poskytnutá MŠMT UZ v celkové výši Kč 513 tis. nákladově vyčerpáno k ve výši Kč 221 tis. ( rozdíl 09-12/2009 mzd.náklady) 292 tis. Čerpání fondů pro rok investiční fond bude čerpán pro rok 2009 v celkové částce Kč tis. Čerpání fondů pro rok rezervní fond bude čerpán pro rok 2009 v celkové částce Kč 900 tis. 22

23 Rozbor hospodaření doplňkové činnosti V doplňkové činnosti vykazuje organizace k zisk ve výši Kč tis. Doplňková činnost se skládá: - rekvalifikace, školení emisí - obchodní přiráţka - měření emisí - pronájmy SOŠ a SOU - nákup a prodej (bistro, ND) - zpracování agendy PaM - Sluţby školám - ubytovací sluţby Od se na doplňkové činnosti podílí 6,5 zaměstnanců. Náklady doplňkové činnosti jsou rozpočítány dle skutečně vynaloţených prostředků. k Hospodaření SOŠ a SOU HČ VHČ Celkem Náklady , , ,78 Výnosy , , ,52 Čistý zisk , , ,26 k Rozdělení HV Poč.stav Příděl ostatní Čerpání Zůstatek fondů Fondy stav k roku 2009 roku 2009 k FO , , ,58 FKSP , , , ,68 RF , , , ,14 FRIM , , , ,39 Celkem , , , ,79 23

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium a střední odborná Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Strana 1 ( 19) Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více