III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května října 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010"

Transkript

1 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května října 2010

2 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO Téma národní účasti České republiky na EXPO Prezentace ČR na EXPO Pavilon, expozice Klíčové součásti pavilonu Český národní den a doprovodné programy Urban Best Practice Area (UBPA) Česká mládež a EXPO Prezentace EXPO 2010 v ČR EXPO On-line Webové stránky účasti ČR na EXPO Komunikace účasti ČR na EXPO Organizační a finanční zajištění české účasti na EXPO Rozdělení úkolů KGK do let Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav 19 Příloha č. 2 Složení poradního sboru generálního komisaře 22 1

3 Tato koncepce zahrnuje ideový záměr účasti ČR na EXPO 2010 doporučený k realizaci poradním sborem Generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2010, který je rozpracován do detailního rozpisu hlavních činností pro přípravu a realizaci účasti ČR na EXPO 2010 a jehož finanční detail poskytuje Rozpočet EXPO Hlavní téma EXPO 2010 Hlavním tématem EXPO 2010 v Šanghaji vyhlášeným organizátory je: Better City - Better Life Lepší město - lepší život Podtémata, která slouží účastnickým státům jako inspirace k rozvíjení vlastních témat, vyhlásili organizátoři takto: Soužití různorodých kultur ve městech Hospodářská prosperita měst Inovace vědy a techniky Přetváření městských komunit Interakce mezi městem a venkovem Cílem organizátorů EXPO 2010 je soustředit pozornost mezinárodního společenství na aktuální problematiku růstu a rozvoje měst, která by měla především zdůrazňovat soulad mezi člověkem, technologiemi a přirozeným prostředím. Hlavní téma odráží společný zájem světového společenství 21. století zvládnout bouřlivý rozvoj městských oblastí s ohledem na kvalitu života jejich obyvatel. Česká republika řeší proces prudké urbanizace po desetiletí relativně úspěšně ve všech vymezených podtématech. EXPO chápeme jako ekonomickou a kulturní olympiádu národů. Tomu je podřízena následná koncepce české účasti. Chceme prezentovat Českou republiku v širším záběru, než tomu bylo na dosavadních EXPO, kde naše expozice byla výrazně orientována na umělecko-kulturní prezentaci. Naším záměrem je na EXPO 2010 oslovit návštěvníky, z nichž více než 90% budou tvořit Číňané, a prezentovat to nejlepší, co náš národ v oblasti městské civilizace vytvořil. Současně chceme s použitím moderních technologií prezentovat ČR i těm, kteří EXPO navštíví virtuálně na internetu. Jakkoliv je třeba koncipovat expozici s ohledem na čínského/asijského návštěvníka, chceme všem návštěvníkům EXPO 2010 představit především atraktivní obraz České republiky třetího tisíciletí. Expozice musí být natolik poutavá, aby přilákala návštěvníky a vytvořila 2

4 pozitivní povědomí o České republice. Naším cílem je vytvořit z fyzických i virtuálních návštěvníků českého pavilonu aktivní zájemce o ČR, a to jak ve smyslu turistického ruchu, kultury, tak i obchodních kontaktů. Výstavní areál EXPO 2010 celek 3

5 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 Při výběru téma expozice ČR jsme vycházeli z těchto požadavků: o o o o o o o Respektovat hlavní téma EXPO Better city, better life Představit ČR jako tvůrce unikátních civilizačních hodnot Neomezit tvůrce pavilonu a expozice úzce vymezeným tématem Otevřít prostor pro kreativitu, překvapení a inovativní řešení Přilákat a zaujmout návštěvníky, zejména z Číny Rozšířit prezentaci ČR i na jiné obory než umění Prezentovat ČR jako turistickou destinaci a zajímavý investiční prostor Pojem města je navždy spojen s pojmem civilizace (civitas, civilization) již od dob římské říše. Velmi inspirativní je definice města amerického historika Lewise Mumforda: Město je jako zvláštní struktura, jemná a kompaktní, která byla stvořena proto, aby chránila plody lidské civilizace. Na rozdíl od mnoha dalších zemí jsme dokázali uchránit plody rozličných kultur podílejících se na vývoji civilizace v našich městech - např. v podobě historických center měst, která dodnes žijí vlastním životem, jsou přirozeně začleněna do okolní moderní zástavby a stala se nedílnou součástí běžného života dnešních měst. Stejně tak se v našich městech odráží i bývalé a současné soužití různých kultur a komunit, které obohacují města a život v nich. I v současnosti vytvářejí česká města lepší podmínky pro život a další hodnoty např. v podobě neustálého zlepšování úrovně městského života a interakci s venkovem. Silnou stránkou České republiky zůstává vysoká urbanistická úroveň měst, akcentovaná v posledních 20 letech vývoje ČR. Vyjádření a pozitivní prezentace kulturních a ekonomických aspektů civilizace v Česku představuje výraznou možnost, jak vyjádřit schopnost našeho národa existovat v harmonii nejen se sebou samým, ale i s prostředím, jež nás obklopuje. Zároveň jsme při tvorbě tématu vycházeli z faktu, že EXPO v Šanghaji je mimořádnou příležitostí, jak zintenzívnit obchodní kontakty mez Čínou a Českou republikou. Mezinárodní význam Čínské lidové republiky ve světě stoupá, a to nejen díky obrovskému tempu růstu HDP, ale i zavádění moderních technologií v průmyslových závodech a snahám o kvalitní přeměnu městských aglomerací. 4

6 Stejně tak se prohlubují a zlepšují i bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Čínou. V řadě společných prohlášení obě strany jasně deklarovaly své zájmy: rozšiřovat vzájemné investice, neustále zlepšovat rozsah a úroveň vzájemné hospodářské a obchodní spolupráce, nadále podporovat podnikatelské subjekty a poskytovat jim příznivé podmínky ke vzájemně výhodné spolupráci. Vláda ČR ve své koncepci proexportní politiky stanovila Čínskou lidovou republiku jako zemi prioritního exportního zájmu. V návaznosti na tuto koncepci vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR teritoriální koncepční materiál strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v Číně, jehož hlavním cílem je vytvoření optimálních podmínek pro růst českého exportu na čínský trh. Jedním z prvních doporučení tohoto dokumentu je zintenzivnění oficiálního česko-čínského dialogu a právě vysoká četnost vzájemných styků je silným impulsem pro další rozvoj vzájemně výhodné spolupráce, ke které nepochybně přispěje i účast České republiky na EXPO 2010 v Šanghaji. Čína se letos stane hlavním městem sportovního světa jako organizátorka letních olympijských her. Zatímco olympiáda trvá jen 2 týdny, Světová výstava potrvá 6 měsíců - je tedy skvělou možností pro prezentaci České republiky nejen směrem k Číně, ale také k ostatním státům našeho zájmu. EXPO 2010 bude zároveň centrem pozornosti politických a ekonomických reprezentací. Naším cílem je prezentovat ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Jako téma expozice ČR na EXPO 2010 jsme proto zvolili: Plody civilizace. Toto téma umožňuje pozitivní a atraktivní prezentaci ČR, respektuje hlavní téma EXPO 2010 Lepší město, lepší život a vytváří zázemí pro široké kulturní, politické a ekonomické aktivity ČR na EXPO Navíc poskytuje tvůrčím týmům, které budou soutěžit se svými návrhy expozice ČR, rozsáhlý prostor pro kreativní rozvíjení základní myšlenky EXPO z hlediska všech aspektů života naší vlasti. 5

7 3. Prezentace ČR na EXPO 2010 v Šanghaji 3.1. Pavilon, expozice Rozsáhlý výstavní areál EXPO 2010 o rozloze 5,3 km 2 je budován v dynamicky se rozvíjející části Šanghaje zvané Pudong, která v roce 2010 oslaví 20. výročí své existence. Předpokládaný počet účastnických států je 200, počet návštěvníků více než 70 milionů, čímž se EXPO v Šanghaji stane největší Světovou výstavou v historii. Více než 90% návštěvníků budou tvořit Číňané a obyvatelé dalších asijských zemí. Vzhledem k očekávané návštěvnosti bylo naším prvořadým záměrem získat pro pavilon ČR atraktivní místo. Proto jsme již od počátku vyjednávali o lokalitě poblíž jednoho z hlavních vchodů, stanice metra a hlavní pěší tepny EXPO u tzv. Evropského parku atrakcí. Naší další podmínkou bylo mít samostatný pavilon ČR. Z jednání s organizátory vzešla jediná taková lokalita v zóně evropských států, a tu se nakonec České republice podařilo získat. Zde byl k dispozici jeden unifikovaný pavilon o velikosti 2000 m 2, který jsme v lednu 2008 smluvně zajistili a po jeho předání organizátory v květnu roku 2009 jej můžeme upravit dle našich potřeb, a to jak exteriér, tak interiér. Velikost pavilonu zároveň odpovídá i předpokládané návštěvnosti. Naším záměrem je řešit pavilon i expozici jako celek, který bude jednotně prezentovat motto naší výstavy. Spolu s modulem jsme od pořadatelů obdrželi bezplatně prostor před pavilonem o rozloze 160 m 2, který hodláme využívat pro kulturně-společenské aktivity. Organizátoři tyto moduly, respektive jejich pronájem zpoplatnili, a to částkou 3900 RMB / m 2, přičemž členské státy B.I.E, mezi které patří i Česká republika, obdržely od organizátorů 15% slevu. Největší důraz bude kladen na atraktivitu pavilonu a expozice. Požadavky na jejich podobu budou rámcově stanoveny v zadání výběrového řízení na ztvárnění zvoleného tématu Plody civilizace. Pavilon a expozice musí naplňovat téma účasti ČR a současně být atraktivní pro návštěvníky a umožňovat hladký provoz po celou dobu výstavy. 6

8 Konkrétní podoba naší expozice bude předmětem výběrového řízení na scénář, libreto a uspořádání pavilonu, jehož zadávací dokumentace bude vytvořena během května 2008 s tím, že záměrem je vyhlásit výběrové řízení v červnu 2008 s předpokládaným nejzazším ukončením v květnu červenci Hlavními kritérii hodnocení a následného výběru náplně expozice budou: cena ideové zpracování daného tématu Plody civilizace výjimečnost nápadu atraktivita a jedinečnost zpracování vysoká estetická úroveň Český pavilon Umístění v rámci výstaviště u hlavního vchodu do zóny C nedaleko stanice metra přímo u sestupu z komunikační tepny Skywalk, na European Plaza místo kulturních a společenských akcí proti hlavnímu cateringu Sekce C Pavilon ČR 7

9 Nákres typizovaného modulu o ploše 2000 m 2 Výše vyobrazený modul bude České republice předán v květnu 2009, kdy jej kancelář bude moci předat vítězi veřejné soutěže na scénář, libreto a realizaci expozice, který jej následně bude moci upravit jak po stránce ztvárnění exteriéru (fasáda, střecha), tak především ve vztahu k expozici Klíčové součásti pavilonu Protože naším cílem je jak kulturní, tak ekonomická prezentace ČR, počítáme v pavilonu s provozem tzv. VIP restaurace a obchodu, které budou vhodnou formou představovat příslušné české obchodní subjekty. Toto je také jediná forma otevřené ekonomické činnosti, kterou umožňují směrnice BIE (Bureau International des Expositions), dozorčího orgánu EXPO. 8

10 Jako novinku v ekonomické propagaci ČR budeme realizovat v pavilonu tzv. Meeting Room. Po celou dobu výstavy bude tento uzavřený prostor sloužit významným státním představitelům ČR a smluvním partnerům z podnikatelské sféry k organizaci individuálních setkání jak s jejich čínskými protějšky, tak se zástupci ostatních vystavovatelských zemí, k čemuž bude i individuálně upravován v závislosti na konkrétních jednáních. Stane se tak místem, kde můžeme volně prezentovat i podnikatelské subjekty a hospodářské a obchodní úspěchy ČR, které nelze s ohledem na směrnice Světových výstav otevřeně propagovat v samotném prostoru expozice ČR Český národní den a doprovodné programy Kromě hlavní expozice jsme využili možnosti uspořádat Český národní den, který je tradičně vrcholem naší účasti na EXPO a jehož se pravidelně zúčastňují nejvyšší představitelé České republiky se svými delegacemi. Zároveň chceme využít možnost tzv. doprovodných programů, které - oproti minulým světovým výstavám - zamýšlíme koncentrovat jen do dvou lokalit: v tomto případě na výstavní areál EXPO v Šanghaji a na hlavní město Číny Peking. Chceme tak soustředit naše úsilí a prostředky na menší počet cílených a vysoce kvalitních aktivit. Schéma doprovodných programů a jejich celkové zaměření budou předmětem konkrétní diskuse s odborníky, resp. se členy poradního sboru generálního komisaře. Ve spolupráci s experty na danou oblast chceme vytvořit takové doprovodné programy, které by nejvhodnějším způsobem a s ohledem na dané teritorium propagovaly Českou republiku. Předběžně uvažujeme o následujících doprovodných programech: Český národní den Prezentace regionů a hl.m.prahy Týden českého designu Týden českého umění a kultury Doprovodný program Peking Urban Best Practice Perly ČR EXPO On-line Akce spojené s otevíráním a uzavíráním pavilonu Propagační akce během EXPO 9

11 V lednu 2008 byl organizátorům podán návrh s třemi možnými termíny: 17., 18. a 25. září, s ohledem na plánované turné České filharmonie v Číně. V současné době je pro Český národní den předběžně potvrzen termín 17. září Urban Best Practice Area (UBPA) Jako novinka EXPO 2010 je připravována část areálu EXPO na levém břehu řeky Huangpu, kde bude prezentováno cca 30 vybraných nejlepších projektů z oboru urbanistiky. V době, kdy jsme zahájili jednání s organizátory (leden 2008), již bylo podáno na 130 návrhů od světových měst a přihlášky do soutěže byly uzavírány k Přes veškerou časovou tíseň jsme se rozhodli podat jeden návrh, a po konzultaci s obcí architektů a s organizátory jsme z pěti návrhů vybrali unikátní systém protipovodňových bariér chránících historické dědictví Prahy. Návrh jsme podali v termínu a intenzivně za něj lobovali. Nicméně, za ostatní návrhy lobovaly již řadu měsíců týmy ostatních účastníků a naše šance nebyly proto velké. I tak jsme ale chápali přihlášku ČR do soutěže jako významný počin z hlediska naší propagace. Konečné rozhodnutí pořadatelů o zařazení projektu do programu UBPA bylo učiněno 23. března Hlavní město Praha v něm bylo vybráno jako jeden z vítězných projektů, a to z celkového počtu 116 přihlášených účastníků. Účast České republiky tak zaznamenala první výrazný úspěch a projekt hl. m. Prahy bude využit v samostatném pavilonu UBPA. Zároveň jej hodláme umístit jako součást 3D prezentace na EXPO on-line (viz dále) Česká mládež a EXPO 2010 Naším záměrem je v rámci expozice prezentovat i nápady, které má naše nejmladší generace, pokud jde o města a budoucí život v nich. Proto ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jednotlivými regiony vyhlásíme soutěž o vizi na téma co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let. Dodavatele expozice chceme zavázat ke ztvárnění vítězné představy a k jejímu zakomponování do expozice ČR. Vítěze soutěže pak ve spolupráci se sponzorem pozveme na EXPO do Šanghaje. Paralelně v České republice představíme nejlepší návrhy formou putovní výstavy jako součást domácí propagace české účasti na EXPO

12 4. Prezentace EXPO 2010 v ČR Chceme, aby se české účasti na EXPO 2010 dostalo výraznější pozornosti české veřejnosti, než tomu bylo u předchozích národních účastí na Světové výstavě. Kromě klasických nástrojů v podobě informační kampaně, výstavy soutěžních návrhů zpracování expozice či vlastního bulletinu, hodláme k propagaci české účasti využít i další prostředky: 4.1. EXPO On-line EXPO 2010 se bude konat ve velmi vzdálené lokalitě. Pro zájemce, kteří by rádi viděli výstavní areál a naši expozici, vytvoříme elektronickou virtuální prezentaci našeho pavilonu a expozice prostřednictvím unikátního projektu EXPO On-line, kde pomocí moderní 3D technologie umožníme on line návštěvu EXPO. Projektu EXPO On-line, který je zcela novým prvkem v rámci Světových výstav, se mohou zúčastnit všechny národní expozice. Česká republika v tomto případě zvolila možnost vlastní tvorby prezentace 3D podoby expozice a hodlá využít i virtuálních prvků, které v klasické expozici nebude možno realizovat 2D prezentace bude spuštěna již v květnu 2008 a Česká republika do ní přispěje interaktivní mapou ČR, jež bude prvním lákadlem pro budoucí návštěvníky českého pavilonu. Prezentace ČR na EXPO On-line bude připravena ve spolupráci s kraji. Chceme tak využít této možnosti pro širší propagaci ČR, než umožní vlastní pavilon a expozice Webové stránky účasti ČR na EXPO 2010 Chceme zajistit naprostou transparentnost přípravy a realizace české účasti a usnadnit přístup k informacím o naší účasti na EXPO. K tomu využijeme i vlastního webu který bude informovat laickou i odbornou veřejnost o přípravě a průběhu EXPO. Budeme jej využívat k maximální informační otevřenosti, budeme zde zveřejňovat zadání a výsledky soutěží a další informace. Na webu budou také odkazy na hlavní stránky EXPO v Číně, na EXPO On-line a další prvky propagace EXPO. 11

13 4.3. Komunikace účasti ČR na EXPO 2010 Základní ideou je propagovat ČR směrem k fyzickým návštěvníkům EXPO, virtuálním návštěvníkům na internetu a také k občanům a organizacím v ČR. Naším cílem je i zde vytvořit pozitivní povědomí o ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Pomocí výzkumů veřejného mínění, analýzy ohlasů v médiích a dalších nástrojů budeme monitorovat povědomí a názory občanů ČR na EXPO i dojmy reálných a virtuálních návštěvníků českého pavilonu a seznamovat s nimi veřejnost. Zkušeností z předchozích Světových výstav potvrzují, že je třeba se soustředit na jednotnou a vizuálně kompaktní prezentaci. Logo naší účasti na EXPO 2010 a korporátní identitu je třeba promítnout do všech nástrojů, které budou součástí naší prezentace, včetně brožur, katalogů apod. Marketingová podpora musí být především srozumitelná, výstižná a jednoznačná, musí se tedy pracovat s jednotným motivem, který se bude objevovat jak v pavilonu, tak na veškerých propagačních předmětech. Komunikace české účasti má tři zásadní rozměry: prezentace České republiky v zahraničí účast na EXPO, doprovodné programy atd. propagace naší účasti v České republice informovanost široké veřejnosti virtuální propagace (současně v ČR i v zahraničí) EXPO on-line, webová prezentace V otázce PR je podstatná především intenzivní a kvalitní komunikace s médii, a to především v období příprav české účasti. Dalšími nástroji informování veřejnosti budou pochopitelně www stránky a bulletin, jehož konečná podoba a způsob distribuce bude výsledkem konzultací s odborníky na mediální oblast. Další neméně důležitou složkou prezentace české účasti pak bude i seriál realizovaný s veřejnoprávními médii ČRo a ČT. Ve spolupráci s ČT budou diváci informováni jednak prostřednictvím zmíněného seriálu, ale také v rámci publicistických a zpravodajských pořadů ČT, kam budou zváni hosté, kteří se angažují při přípravě či realizaci české účasti na EXPO. V České republice budou v rámci propagace naší účasti kromě klasické reklamní kampaně použity i další nástroje, např. soutěž pro školy, která bude realizována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivými regiony České republiky. 12

14 5. Organizační zajištění české účasti na EXPO 2010 Realizací účasti ČR na EXPO je pověřena příspěvková organizace Kancelář generálního komisař účasti České republiky na všeobecné světové výstavě EXPO se sídlem v Praze 1, Rytířské 31, zřizovatelem je MZV ( dále jen KGK). V únoru 2008 byl jmenován poradní sbor generálního komisaře, jehož členy jsou významní reprezentanti oblastí kultury, umění, podnikání, výstavnictví, veřejnoprávních medií a státní správy (Příloha č. 2). Poradní sbor bude zároveň při výběrovém řízení na ideu, scénář a pavilon plnit roli výběrové komise Rozdělení úkolů KGK do let Toto rozdělení vychází z projektového plánu EXPO 2010 a je východiskem pro tvorbu rozpočtu a jeho čerpání prostředků v jednotlivých letech. Vychází ze směrnic BIE a pokynů organizátorů k EXPO Rok 2008 Převzetí KGK vč. nehmotného majetku a hmotného majetku uloženého Nalezení kancelářských prostor KGK Vybavení kanceláří KGK vč. Project Room Zajištění provizorního financování KGK Přijetí pracovníků projektu EXPO 2010 (kmenoví zaměstnanci KGK a agenturní) Uzavření smluv o provedení práce, agenturního zaměstnání a podobných Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Jednání s organizátory EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění místa a pavilonu pro českou účast na EXPO Smluvní zajištění Českého národního dne EXPO Vypracování téma a koncepce české účasti na EXPO Spuštění web portálu české účasti na vč. dodavatele a provozovatele webu Vypracování a projednání rozpočtu české účasti na EXPO Návrh usnesení vlády k EXPO 2010, koncepce a rozpočtu 13

15 Jmenování poradního sboru GK Jmenování výběrové komise na hlavní výběrové řízení Výběrová řízení na: o Právního poradce o Poradce pro výběrová řízení o Komunikační agenturu vč. propagačních, dárkových předmětů,časopisu o Návrh souborného díla expozice a pavilon ( scénář, libreto,..) a dodávku a provoz pavilonu a expozice Dodavatel činností nepokrytých systemizací Výběrové řízení formou oslovení na: o značku, logotyp, korporátní identitu a webdesign o provoz webu o podpora komunikace Start KGK Ideová příprava doprovodných programů (ve spolupráci s poradním sborem GK) Uzavření smluv se sponzory a přispěvateli KGK k české účasti na EXPO Dohoda o spolupráci s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Tisková konference k české účasti na EXPO Prezentace vítězných návrhů, uzavření smlouvy s vítězným týmem autorem souborného díla (v případě ukončení soutěže do konce 2008, v opačném případě vše ve 2009) Vyhlášení soutěže pro školy Zajištění prostor pro KGK v Šanghaji ( kancelář, ubytování) Zajištění reprezentace KGK v Šanghaji Formalizace spolupráce s velvyslanectvím ČLR v ČR a konzulátem ČR v ČLR Šanghaji První Opinion survey EXPO v ČR Příprava provozu KGK v Šanghaji Rok 2009 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj výsledná podoba expozice/pavilonu Uzavření smlouvy s vítězem soutěže o návrh souborného díla 14

16 Prezentace vítězného návrhu expozice Převzetí pavilonu a jeho následná úprava Výroba expozice Výběrové řízení na restauraci EXPO Výběrové řízení na obchod EXPO Výběrové řízení na provoz Meeting Room Výběrové řízení na dodavatele výbavy personálu české účasti na EXPO Příprava/realizace doprovodných programů vč. přípravy tiskovin (katalogy) ve spolupráci s poradním sborem, komunikační agenturou a odbornými komisemi v závislosti na daném doprovodném programu Příprava a realizace dramaturgie Českého národního dne Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění prostor a ubytování KGK v Šanghaji Vybavení kanceláří KGK v Šanghaji Zahájení provozu KGK v Šanghaji Jednání s organizátory EXPO v Šanghaji Uzavření soutěže pro školy Aktualizace web portálu české účasti na EXPO Výroba propagačních, dárkových a prodejních předmětů Komunikace české účasti na EXPO Tisková konference k české účasti na EXPO Logistické zajištění české účasti na EXPO Uzavření smluv se sponzory české účasti na EXPO Spolupráce s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Druhý Opinion survey EXPO v ČR Vydávání informačního občasníku české účasti na EXPO Příprava a zahájení reklamní kampaně Výběr hostesek zvážit najmutí místního personálu Výroba kostýmů, doplňků Školení personálu české účasti na EXPO Uzavření smluv na TV seriál o české účasti na EXPO Rozhodnutí o alternativách likvidace EXPO a osudu exponátů 15

17 Rok 2010 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO v Šanghaji Dokončení realizace pavilonu, expozice, restaurace a obchodu do Dokončení realizace doprovodných programů do Tisková konference k české účasti na EXPO Převzetí pavilonu, expozice a prostor KGK v areálu EXPO do Zkušební provoz od do Provoz EXPO v Šanghaji Realizace televizního seriálu Realizace Českého národního dne Aktualizace web portálu EXPO Organizace návštěv představitelů ČR a partnerů na EXPO (vláda, parlament, senát, TV, sponzoři) Organizace návštěv představitelů ČLR na EXPO Uzavření smluv o likvidaci EXPO a dalším nakládání s exponáty Předběžné vyhodnocení české účasti na EXPO Tisková konference k ukončení české účasti na EXPO Třetí Opinion survey k české účasti na EXPO Uzavření pavilonu a zajištění expozice Likvidace pavilonu a expozice Logistické zajištění převozu exponátů zahájení Předání pavilonu organizátorům EXPO Rok 2011 Logistické zajištění převozu exponátů - dokončení Vypořádání závazků ze smluv se smluvními partnery Finanční uzávěrka KGK k české účasti na EXPO Závěrečná tisková konference k české účasti na EXPO Závěrečná zpráva o české účasti na EXPO Zakonzervování majetku KGK Ukončení smluv s některými pracovníky KGK 16

18 Předání KGK orgánu určenému MZV 17

19 Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav Světové výstavy během 150 let své existence vždy přinášely nové poznatky v rámci dané éry a odrážely trendy vývoje lidské civilizace. Od prostého vystavování artefaktů v 19. století dospělo výstavnictví v průběhu 20. století ke komplexnějšímu představování exponátů se všemi vazbami a souvislostmi. Počet účastníků se neustále zvyšoval, rostl zájem o kooperaci na mezinárodních projektech a tematických pavilonech. Do koncepce světových výstav vstoupily nové formy komunikace - pořadatelé začali organizovat doprovodné akce, tj. kongresy, semináře, koncerty, festivaly, interaktivní projekty apod. Stále rostoucí důraz na interaktivní pojetí byl vynucen globalizačními tendencemi a převratným rozvojem v oblasti nových technologií. Přehled epoch v historii pořádání světových výstav: prezentace anglo-francouzského dominantního postavení ve světovém průmyslu živelné rozšíření světových výstav do ostatních vyspělých států a na další kontinenty (Severní Amerika, Austrálie) snahy o vnesení řádu do pořádání výstav korunované založením BIE a přijetím diplomatické konvence o světových výstavách od dodnes platí konvence (pozměněna protokoly z r. 1948, 1966, 1977 a 1989) do 1946 BIE součástí Společnosti národů bipolární rozštěpení světa, soupeření v rámci studené války od 1992 nosným tématem světových výstav se stává globalizace, výstavy se stávají společensko-ekonomickými olympiádami Bureau International des Expositions B.I.E Snaha dát pořádání světových výstav nějaký řád vyústila v sestavení výboru, který se sešel v roce 1902 v Paříži, aby se na mezinárodní úrovni zabýval touto problematikou. Na schůzce nejagilnějších států v roce 1908 v Bruselu byl založen výbor (Fédération des comités permanents des expositions), jenž měl aspirace intenzivněji zasahovat do dění okolo světových výstav. V dekádě předcházející I. světové válce se konalo 12 světových výstav (v roce 1907 dokonce tři). Řešení problému bylo ovšem odsunuto válkou. Podařilo se to až v roce 1928, kdy se na pozvání francouzské vlády na kongres do Paříže sjelo 18

20 48 států (5 z nich, např. USA, v roli pozorovatelů). Byla zřízena stálá Mezinárodní kancelář výstav (Bureau International des Expositions, zkratka BIE) se sídlem v Paříži a 22. listopadu 1928 podepsalo 43 států diplomatickou konvenci, jež si vytkla jako primární cíl garantovat vysokou kvalitou světových výstav, mezi jiným i restrikcí počtu výstav. Konvence vstoupila v platnost 17. ledna Nejvyšším orgánem BIE je valné shromáždění, které se schází dvakrát ročně a je tvořeno zástupci všech 98 členských států, včetně České republiky. Podle jednoho ze základních pravidel BIE nesmí pořádající stát požadovat příspěvky od oficiálně vystavujících zahraničních vlád. BIE rozděluje Světové výstavy do 2 kategorií. První jsou tzv. výstavy I. kategorie, neboli Všeobecné světové výstavy (EXPO 2010 Šanghaj), které se konají každých 5 let, trvají maximálně 6 měsíců a mohou se odehrávat na neomezeně velké ploše. Účastnické státy mohou stavět vlastní pavilony. Do této kategorie spadá i EXPO 2010 v Šanghaji. Výstavy II. kategorie jsou specializované a zaměřují se pouze na jeden vědní obor nebo kategorii lidské činnosti. Konají se vždy v období mezi dvěma Všeobecnými světovými výstavami a mohou trvat nejvýše 3 měsíce. Výstavní areál musí být menší než 25 hektarů a účastnické státy nesmějí budovat vlastní pavilony. České a československé účasti na světových výstavách Kreativita, progrese, mladý duch, nezatíženost, touha objevit něco nového, neotřelého, překvapujícího. Tak by se daly shrnout české a československé účasti na světových výstavách, které se datují již do dob Rakouska-Uherska. Největšího úspěchu v historii světových výstav dosáhlo Československo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958; získalo celkem 56 cen, včetně ceny za nejlepší pavilon. Navzdory hlasům, které v případě Hannoveru hovořily o poslední Světové výstavě a zániku tohoto druhu podívané, po všeobecném úspěchu EXPO 2005 v Aichi je jisté, že EXPO nezanikne. Existuje stále dost zemí, které chtějí pořadatelstvím posílit svou mezinárodní prestiž a demonstrovat své organizátorské schopnosti. EXPO 2005 bylo zároveň první výstavou třetího tisíciletí, která představila nový přístup k samotné podstatě světových výstav, na základě rezoluce schválené valnou hromadou BIE v roce Světové výstavy 21. století podle této rezoluce mají mít skutečný obsah a dlouhodobý význam pro světové společenství. 19

21 Česká účast v rámci Rakouska-Uherska: 1904 Saint Louis Československá účast: 1922/1923 Rio de Janeiro 1939/1940 New York 1925 Paříž 1939/1940 San Francisco 1926 Filadelfie 1958 Brusel 1929 Barcelona 1967 Montreal 1933/1934 Chicago 1970 Osaka 1935 Brusel 1992 Sevilla 1937 Paříž Účast České republiky: 1993 Taejon (II: kategorie) 2000 Hannover 2005 Aichi 2010 Šanghaj EXPO 2010 Šanghaj vývoj V květnu 1999 se Šanghaj oficiálně přihlásila BIE s žádostí o kandidaturu a v prosinci téhož roku získala kandidatura během zasedání valného shromáždění BIE veřejnou podporu čínské vlády. V květnu 2001 uspořádal organizační výbor EXPO 2010 spolu s představiteli města Šanghaje první tiskovou konferenci pro velvyslance a zahraniční média, na které seznámil přítomné se stavem příprav a požádal o podporu čínské kandidatury. Město Šanghaj se představilo jako symbol nové Číny progresivní a moderní metropole, která symbolizuje pokrok celé země. V prosinci 2002 zvolili představitelé BIE na 132. zasedání valného shromáždění Šanghaj jako organizátora a hostitele Všeobecné světové výstavy EXPO Dalšími kandidáty byla města: Yeoso (Jižní Korea), Wroclaw, Moskva a mexické Queretaro. Je zřejmé, že při volbě pořadatelské země hrálo roli postavení Číny, coby jednoho z nejperspektivnějších trhů budoucnosti. Čína ale nabídla i mimořádně propracovaný projekt, který účastnickým státům nabízí široké možnosti prezentace. 20

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2015 MILANO

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2015 MILANO SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2015 MILANO Termín výstavy: 1.5. - 31. 10. 2015 Železničáři mohou využít jízdenky FIP (ÖBB a FS) a dojet až na EXPO vlakem. Pro skupiny železničářů zajistím: hotely u nádraží v oblasti

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně SME Forum Business v Číně Praha 21. březen b 2013 Partnerské organizace SP ČR R v Číně S uvedenými subjekty má SP ČR podepsané memorandum o porozumění

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

When Prague Meets Shanghai

When Prague Meets Shanghai When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP www.preciosalighting.com Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kdo jsme? patříme k největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším svatebním portálům s průměrem 1000 návštěv denně

Kdo jsme? patříme k největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším svatebním portálům s průměrem 1000 návštěv denně Kdo jsme? Svatby.cz je svatební informační portál, který již 14 let nabízí nevěstám informace i obrazové inspirace, které pomáhají při svatebních přípravách. jsme nejstarší SVATEBNÍ PORTÁL v České republice

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Zasedání orgánů SLM Sněm: 31. 1. 2003 Poděbrady - účast hostů z ČIL a Czechtourism - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise - volba orgánů

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Vodňanská liga. ročník 2014/2015 NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Vodňanská liga. ročník 2014/2015 NABÍDKA SPOLUPRÁCE Vodňanská liga ročník 2014/2015 NABÍDKA SPOLUPRÁCE obsah 1. Představení vodňanské ligy 3 2. historie vodňanské ligy 4 3. proč podpořit vodňanskou ligu 5 3.1 proč podpořit vodňanskou ligu - statistiky 6

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název a číslo veřejné Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec zakázky: Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zadavatel Obchodni firma nebo název

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek ČTS s.r.o., jako majitel marketingových práv k informačnímu systému www.czechtriseries.cz vyhlašuje výzvu k podání nabídek na nákup licence k výrobě a prodeji sportovního a jiného

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více