III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května října 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010"

Transkript

1 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května října 2010

2 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO Téma národní účasti České republiky na EXPO Prezentace ČR na EXPO Pavilon, expozice Klíčové součásti pavilonu Český národní den a doprovodné programy Urban Best Practice Area (UBPA) Česká mládež a EXPO Prezentace EXPO 2010 v ČR EXPO On-line Webové stránky účasti ČR na EXPO Komunikace účasti ČR na EXPO Organizační a finanční zajištění české účasti na EXPO Rozdělení úkolů KGK do let Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav 19 Příloha č. 2 Složení poradního sboru generálního komisaře 22 1

3 Tato koncepce zahrnuje ideový záměr účasti ČR na EXPO 2010 doporučený k realizaci poradním sborem Generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2010, který je rozpracován do detailního rozpisu hlavních činností pro přípravu a realizaci účasti ČR na EXPO 2010 a jehož finanční detail poskytuje Rozpočet EXPO Hlavní téma EXPO 2010 Hlavním tématem EXPO 2010 v Šanghaji vyhlášeným organizátory je: Better City - Better Life Lepší město - lepší život Podtémata, která slouží účastnickým státům jako inspirace k rozvíjení vlastních témat, vyhlásili organizátoři takto: Soužití různorodých kultur ve městech Hospodářská prosperita měst Inovace vědy a techniky Přetváření městských komunit Interakce mezi městem a venkovem Cílem organizátorů EXPO 2010 je soustředit pozornost mezinárodního společenství na aktuální problematiku růstu a rozvoje měst, která by měla především zdůrazňovat soulad mezi člověkem, technologiemi a přirozeným prostředím. Hlavní téma odráží společný zájem světového společenství 21. století zvládnout bouřlivý rozvoj městských oblastí s ohledem na kvalitu života jejich obyvatel. Česká republika řeší proces prudké urbanizace po desetiletí relativně úspěšně ve všech vymezených podtématech. EXPO chápeme jako ekonomickou a kulturní olympiádu národů. Tomu je podřízena následná koncepce české účasti. Chceme prezentovat Českou republiku v širším záběru, než tomu bylo na dosavadních EXPO, kde naše expozice byla výrazně orientována na umělecko-kulturní prezentaci. Naším záměrem je na EXPO 2010 oslovit návštěvníky, z nichž více než 90% budou tvořit Číňané, a prezentovat to nejlepší, co náš národ v oblasti městské civilizace vytvořil. Současně chceme s použitím moderních technologií prezentovat ČR i těm, kteří EXPO navštíví virtuálně na internetu. Jakkoliv je třeba koncipovat expozici s ohledem na čínského/asijského návštěvníka, chceme všem návštěvníkům EXPO 2010 představit především atraktivní obraz České republiky třetího tisíciletí. Expozice musí být natolik poutavá, aby přilákala návštěvníky a vytvořila 2

4 pozitivní povědomí o České republice. Naším cílem je vytvořit z fyzických i virtuálních návštěvníků českého pavilonu aktivní zájemce o ČR, a to jak ve smyslu turistického ruchu, kultury, tak i obchodních kontaktů. Výstavní areál EXPO 2010 celek 3

5 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 Při výběru téma expozice ČR jsme vycházeli z těchto požadavků: o o o o o o o Respektovat hlavní téma EXPO Better city, better life Představit ČR jako tvůrce unikátních civilizačních hodnot Neomezit tvůrce pavilonu a expozice úzce vymezeným tématem Otevřít prostor pro kreativitu, překvapení a inovativní řešení Přilákat a zaujmout návštěvníky, zejména z Číny Rozšířit prezentaci ČR i na jiné obory než umění Prezentovat ČR jako turistickou destinaci a zajímavý investiční prostor Pojem města je navždy spojen s pojmem civilizace (civitas, civilization) již od dob římské říše. Velmi inspirativní je definice města amerického historika Lewise Mumforda: Město je jako zvláštní struktura, jemná a kompaktní, která byla stvořena proto, aby chránila plody lidské civilizace. Na rozdíl od mnoha dalších zemí jsme dokázali uchránit plody rozličných kultur podílejících se na vývoji civilizace v našich městech - např. v podobě historických center měst, která dodnes žijí vlastním životem, jsou přirozeně začleněna do okolní moderní zástavby a stala se nedílnou součástí běžného života dnešních měst. Stejně tak se v našich městech odráží i bývalé a současné soužití různých kultur a komunit, které obohacují města a život v nich. I v současnosti vytvářejí česká města lepší podmínky pro život a další hodnoty např. v podobě neustálého zlepšování úrovně městského života a interakci s venkovem. Silnou stránkou České republiky zůstává vysoká urbanistická úroveň měst, akcentovaná v posledních 20 letech vývoje ČR. Vyjádření a pozitivní prezentace kulturních a ekonomických aspektů civilizace v Česku představuje výraznou možnost, jak vyjádřit schopnost našeho národa existovat v harmonii nejen se sebou samým, ale i s prostředím, jež nás obklopuje. Zároveň jsme při tvorbě tématu vycházeli z faktu, že EXPO v Šanghaji je mimořádnou příležitostí, jak zintenzívnit obchodní kontakty mez Čínou a Českou republikou. Mezinárodní význam Čínské lidové republiky ve světě stoupá, a to nejen díky obrovskému tempu růstu HDP, ale i zavádění moderních technologií v průmyslových závodech a snahám o kvalitní přeměnu městských aglomerací. 4

6 Stejně tak se prohlubují a zlepšují i bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Čínou. V řadě společných prohlášení obě strany jasně deklarovaly své zájmy: rozšiřovat vzájemné investice, neustále zlepšovat rozsah a úroveň vzájemné hospodářské a obchodní spolupráce, nadále podporovat podnikatelské subjekty a poskytovat jim příznivé podmínky ke vzájemně výhodné spolupráci. Vláda ČR ve své koncepci proexportní politiky stanovila Čínskou lidovou republiku jako zemi prioritního exportního zájmu. V návaznosti na tuto koncepci vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR teritoriální koncepční materiál strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v Číně, jehož hlavním cílem je vytvoření optimálních podmínek pro růst českého exportu na čínský trh. Jedním z prvních doporučení tohoto dokumentu je zintenzivnění oficiálního česko-čínského dialogu a právě vysoká četnost vzájemných styků je silným impulsem pro další rozvoj vzájemně výhodné spolupráce, ke které nepochybně přispěje i účast České republiky na EXPO 2010 v Šanghaji. Čína se letos stane hlavním městem sportovního světa jako organizátorka letních olympijských her. Zatímco olympiáda trvá jen 2 týdny, Světová výstava potrvá 6 měsíců - je tedy skvělou možností pro prezentaci České republiky nejen směrem k Číně, ale také k ostatním státům našeho zájmu. EXPO 2010 bude zároveň centrem pozornosti politických a ekonomických reprezentací. Naším cílem je prezentovat ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Jako téma expozice ČR na EXPO 2010 jsme proto zvolili: Plody civilizace. Toto téma umožňuje pozitivní a atraktivní prezentaci ČR, respektuje hlavní téma EXPO 2010 Lepší město, lepší život a vytváří zázemí pro široké kulturní, politické a ekonomické aktivity ČR na EXPO Navíc poskytuje tvůrčím týmům, které budou soutěžit se svými návrhy expozice ČR, rozsáhlý prostor pro kreativní rozvíjení základní myšlenky EXPO z hlediska všech aspektů života naší vlasti. 5

7 3. Prezentace ČR na EXPO 2010 v Šanghaji 3.1. Pavilon, expozice Rozsáhlý výstavní areál EXPO 2010 o rozloze 5,3 km 2 je budován v dynamicky se rozvíjející části Šanghaje zvané Pudong, která v roce 2010 oslaví 20. výročí své existence. Předpokládaný počet účastnických států je 200, počet návštěvníků více než 70 milionů, čímž se EXPO v Šanghaji stane největší Světovou výstavou v historii. Více než 90% návštěvníků budou tvořit Číňané a obyvatelé dalších asijských zemí. Vzhledem k očekávané návštěvnosti bylo naším prvořadým záměrem získat pro pavilon ČR atraktivní místo. Proto jsme již od počátku vyjednávali o lokalitě poblíž jednoho z hlavních vchodů, stanice metra a hlavní pěší tepny EXPO u tzv. Evropského parku atrakcí. Naší další podmínkou bylo mít samostatný pavilon ČR. Z jednání s organizátory vzešla jediná taková lokalita v zóně evropských států, a tu se nakonec České republice podařilo získat. Zde byl k dispozici jeden unifikovaný pavilon o velikosti 2000 m 2, který jsme v lednu 2008 smluvně zajistili a po jeho předání organizátory v květnu roku 2009 jej můžeme upravit dle našich potřeb, a to jak exteriér, tak interiér. Velikost pavilonu zároveň odpovídá i předpokládané návštěvnosti. Naším záměrem je řešit pavilon i expozici jako celek, který bude jednotně prezentovat motto naší výstavy. Spolu s modulem jsme od pořadatelů obdrželi bezplatně prostor před pavilonem o rozloze 160 m 2, který hodláme využívat pro kulturně-společenské aktivity. Organizátoři tyto moduly, respektive jejich pronájem zpoplatnili, a to částkou 3900 RMB / m 2, přičemž členské státy B.I.E, mezi které patří i Česká republika, obdržely od organizátorů 15% slevu. Největší důraz bude kladen na atraktivitu pavilonu a expozice. Požadavky na jejich podobu budou rámcově stanoveny v zadání výběrového řízení na ztvárnění zvoleného tématu Plody civilizace. Pavilon a expozice musí naplňovat téma účasti ČR a současně být atraktivní pro návštěvníky a umožňovat hladký provoz po celou dobu výstavy. 6

8 Konkrétní podoba naší expozice bude předmětem výběrového řízení na scénář, libreto a uspořádání pavilonu, jehož zadávací dokumentace bude vytvořena během května 2008 s tím, že záměrem je vyhlásit výběrové řízení v červnu 2008 s předpokládaným nejzazším ukončením v květnu červenci Hlavními kritérii hodnocení a následného výběru náplně expozice budou: cena ideové zpracování daného tématu Plody civilizace výjimečnost nápadu atraktivita a jedinečnost zpracování vysoká estetická úroveň Český pavilon Umístění v rámci výstaviště u hlavního vchodu do zóny C nedaleko stanice metra přímo u sestupu z komunikační tepny Skywalk, na European Plaza místo kulturních a společenských akcí proti hlavnímu cateringu Sekce C Pavilon ČR 7

9 Nákres typizovaného modulu o ploše 2000 m 2 Výše vyobrazený modul bude České republice předán v květnu 2009, kdy jej kancelář bude moci předat vítězi veřejné soutěže na scénář, libreto a realizaci expozice, který jej následně bude moci upravit jak po stránce ztvárnění exteriéru (fasáda, střecha), tak především ve vztahu k expozici Klíčové součásti pavilonu Protože naším cílem je jak kulturní, tak ekonomická prezentace ČR, počítáme v pavilonu s provozem tzv. VIP restaurace a obchodu, které budou vhodnou formou představovat příslušné české obchodní subjekty. Toto je také jediná forma otevřené ekonomické činnosti, kterou umožňují směrnice BIE (Bureau International des Expositions), dozorčího orgánu EXPO. 8

10 Jako novinku v ekonomické propagaci ČR budeme realizovat v pavilonu tzv. Meeting Room. Po celou dobu výstavy bude tento uzavřený prostor sloužit významným státním představitelům ČR a smluvním partnerům z podnikatelské sféry k organizaci individuálních setkání jak s jejich čínskými protějšky, tak se zástupci ostatních vystavovatelských zemí, k čemuž bude i individuálně upravován v závislosti na konkrétních jednáních. Stane se tak místem, kde můžeme volně prezentovat i podnikatelské subjekty a hospodářské a obchodní úspěchy ČR, které nelze s ohledem na směrnice Světových výstav otevřeně propagovat v samotném prostoru expozice ČR Český národní den a doprovodné programy Kromě hlavní expozice jsme využili možnosti uspořádat Český národní den, který je tradičně vrcholem naší účasti na EXPO a jehož se pravidelně zúčastňují nejvyšší představitelé České republiky se svými delegacemi. Zároveň chceme využít možnost tzv. doprovodných programů, které - oproti minulým světovým výstavám - zamýšlíme koncentrovat jen do dvou lokalit: v tomto případě na výstavní areál EXPO v Šanghaji a na hlavní město Číny Peking. Chceme tak soustředit naše úsilí a prostředky na menší počet cílených a vysoce kvalitních aktivit. Schéma doprovodných programů a jejich celkové zaměření budou předmětem konkrétní diskuse s odborníky, resp. se členy poradního sboru generálního komisaře. Ve spolupráci s experty na danou oblast chceme vytvořit takové doprovodné programy, které by nejvhodnějším způsobem a s ohledem na dané teritorium propagovaly Českou republiku. Předběžně uvažujeme o následujících doprovodných programech: Český národní den Prezentace regionů a hl.m.prahy Týden českého designu Týden českého umění a kultury Doprovodný program Peking Urban Best Practice Perly ČR EXPO On-line Akce spojené s otevíráním a uzavíráním pavilonu Propagační akce během EXPO 9

11 V lednu 2008 byl organizátorům podán návrh s třemi možnými termíny: 17., 18. a 25. září, s ohledem na plánované turné České filharmonie v Číně. V současné době je pro Český národní den předběžně potvrzen termín 17. září Urban Best Practice Area (UBPA) Jako novinka EXPO 2010 je připravována část areálu EXPO na levém břehu řeky Huangpu, kde bude prezentováno cca 30 vybraných nejlepších projektů z oboru urbanistiky. V době, kdy jsme zahájili jednání s organizátory (leden 2008), již bylo podáno na 130 návrhů od světových měst a přihlášky do soutěže byly uzavírány k Přes veškerou časovou tíseň jsme se rozhodli podat jeden návrh, a po konzultaci s obcí architektů a s organizátory jsme z pěti návrhů vybrali unikátní systém protipovodňových bariér chránících historické dědictví Prahy. Návrh jsme podali v termínu a intenzivně za něj lobovali. Nicméně, za ostatní návrhy lobovaly již řadu měsíců týmy ostatních účastníků a naše šance nebyly proto velké. I tak jsme ale chápali přihlášku ČR do soutěže jako významný počin z hlediska naší propagace. Konečné rozhodnutí pořadatelů o zařazení projektu do programu UBPA bylo učiněno 23. března Hlavní město Praha v něm bylo vybráno jako jeden z vítězných projektů, a to z celkového počtu 116 přihlášených účastníků. Účast České republiky tak zaznamenala první výrazný úspěch a projekt hl. m. Prahy bude využit v samostatném pavilonu UBPA. Zároveň jej hodláme umístit jako součást 3D prezentace na EXPO on-line (viz dále) Česká mládež a EXPO 2010 Naším záměrem je v rámci expozice prezentovat i nápady, které má naše nejmladší generace, pokud jde o města a budoucí život v nich. Proto ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jednotlivými regiony vyhlásíme soutěž o vizi na téma co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let. Dodavatele expozice chceme zavázat ke ztvárnění vítězné představy a k jejímu zakomponování do expozice ČR. Vítěze soutěže pak ve spolupráci se sponzorem pozveme na EXPO do Šanghaje. Paralelně v České republice představíme nejlepší návrhy formou putovní výstavy jako součást domácí propagace české účasti na EXPO

12 4. Prezentace EXPO 2010 v ČR Chceme, aby se české účasti na EXPO 2010 dostalo výraznější pozornosti české veřejnosti, než tomu bylo u předchozích národních účastí na Světové výstavě. Kromě klasických nástrojů v podobě informační kampaně, výstavy soutěžních návrhů zpracování expozice či vlastního bulletinu, hodláme k propagaci české účasti využít i další prostředky: 4.1. EXPO On-line EXPO 2010 se bude konat ve velmi vzdálené lokalitě. Pro zájemce, kteří by rádi viděli výstavní areál a naši expozici, vytvoříme elektronickou virtuální prezentaci našeho pavilonu a expozice prostřednictvím unikátního projektu EXPO On-line, kde pomocí moderní 3D technologie umožníme on line návštěvu EXPO. Projektu EXPO On-line, který je zcela novým prvkem v rámci Světových výstav, se mohou zúčastnit všechny národní expozice. Česká republika v tomto případě zvolila možnost vlastní tvorby prezentace 3D podoby expozice a hodlá využít i virtuálních prvků, které v klasické expozici nebude možno realizovat 2D prezentace bude spuštěna již v květnu 2008 a Česká republika do ní přispěje interaktivní mapou ČR, jež bude prvním lákadlem pro budoucí návštěvníky českého pavilonu. Prezentace ČR na EXPO On-line bude připravena ve spolupráci s kraji. Chceme tak využít této možnosti pro širší propagaci ČR, než umožní vlastní pavilon a expozice Webové stránky účasti ČR na EXPO 2010 Chceme zajistit naprostou transparentnost přípravy a realizace české účasti a usnadnit přístup k informacím o naší účasti na EXPO. K tomu využijeme i vlastního webu který bude informovat laickou i odbornou veřejnost o přípravě a průběhu EXPO. Budeme jej využívat k maximální informační otevřenosti, budeme zde zveřejňovat zadání a výsledky soutěží a další informace. Na webu budou také odkazy na hlavní stránky EXPO v Číně, na EXPO On-line a další prvky propagace EXPO. 11

13 4.3. Komunikace účasti ČR na EXPO 2010 Základní ideou je propagovat ČR směrem k fyzickým návštěvníkům EXPO, virtuálním návštěvníkům na internetu a také k občanům a organizacím v ČR. Naším cílem je i zde vytvořit pozitivní povědomí o ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Pomocí výzkumů veřejného mínění, analýzy ohlasů v médiích a dalších nástrojů budeme monitorovat povědomí a názory občanů ČR na EXPO i dojmy reálných a virtuálních návštěvníků českého pavilonu a seznamovat s nimi veřejnost. Zkušeností z předchozích Světových výstav potvrzují, že je třeba se soustředit na jednotnou a vizuálně kompaktní prezentaci. Logo naší účasti na EXPO 2010 a korporátní identitu je třeba promítnout do všech nástrojů, které budou součástí naší prezentace, včetně brožur, katalogů apod. Marketingová podpora musí být především srozumitelná, výstižná a jednoznačná, musí se tedy pracovat s jednotným motivem, který se bude objevovat jak v pavilonu, tak na veškerých propagačních předmětech. Komunikace české účasti má tři zásadní rozměry: prezentace České republiky v zahraničí účast na EXPO, doprovodné programy atd. propagace naší účasti v České republice informovanost široké veřejnosti virtuální propagace (současně v ČR i v zahraničí) EXPO on-line, webová prezentace V otázce PR je podstatná především intenzivní a kvalitní komunikace s médii, a to především v období příprav české účasti. Dalšími nástroji informování veřejnosti budou pochopitelně www stránky a bulletin, jehož konečná podoba a způsob distribuce bude výsledkem konzultací s odborníky na mediální oblast. Další neméně důležitou složkou prezentace české účasti pak bude i seriál realizovaný s veřejnoprávními médii ČRo a ČT. Ve spolupráci s ČT budou diváci informováni jednak prostřednictvím zmíněného seriálu, ale také v rámci publicistických a zpravodajských pořadů ČT, kam budou zváni hosté, kteří se angažují při přípravě či realizaci české účasti na EXPO. V České republice budou v rámci propagace naší účasti kromě klasické reklamní kampaně použity i další nástroje, např. soutěž pro školy, která bude realizována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivými regiony České republiky. 12

14 5. Organizační zajištění české účasti na EXPO 2010 Realizací účasti ČR na EXPO je pověřena příspěvková organizace Kancelář generálního komisař účasti České republiky na všeobecné světové výstavě EXPO se sídlem v Praze 1, Rytířské 31, zřizovatelem je MZV ( dále jen KGK). V únoru 2008 byl jmenován poradní sbor generálního komisaře, jehož členy jsou významní reprezentanti oblastí kultury, umění, podnikání, výstavnictví, veřejnoprávních medií a státní správy (Příloha č. 2). Poradní sbor bude zároveň při výběrovém řízení na ideu, scénář a pavilon plnit roli výběrové komise Rozdělení úkolů KGK do let Toto rozdělení vychází z projektového plánu EXPO 2010 a je východiskem pro tvorbu rozpočtu a jeho čerpání prostředků v jednotlivých letech. Vychází ze směrnic BIE a pokynů organizátorů k EXPO Rok 2008 Převzetí KGK vč. nehmotného majetku a hmotného majetku uloženého Nalezení kancelářských prostor KGK Vybavení kanceláří KGK vč. Project Room Zajištění provizorního financování KGK Přijetí pracovníků projektu EXPO 2010 (kmenoví zaměstnanci KGK a agenturní) Uzavření smluv o provedení práce, agenturního zaměstnání a podobných Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Jednání s organizátory EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění místa a pavilonu pro českou účast na EXPO Smluvní zajištění Českého národního dne EXPO Vypracování téma a koncepce české účasti na EXPO Spuštění web portálu české účasti na vč. dodavatele a provozovatele webu Vypracování a projednání rozpočtu české účasti na EXPO Návrh usnesení vlády k EXPO 2010, koncepce a rozpočtu 13

15 Jmenování poradního sboru GK Jmenování výběrové komise na hlavní výběrové řízení Výběrová řízení na: o Právního poradce o Poradce pro výběrová řízení o Komunikační agenturu vč. propagačních, dárkových předmětů,časopisu o Návrh souborného díla expozice a pavilon ( scénář, libreto,..) a dodávku a provoz pavilonu a expozice Dodavatel činností nepokrytých systemizací Výběrové řízení formou oslovení na: o značku, logotyp, korporátní identitu a webdesign o provoz webu o podpora komunikace Start KGK Ideová příprava doprovodných programů (ve spolupráci s poradním sborem GK) Uzavření smluv se sponzory a přispěvateli KGK k české účasti na EXPO Dohoda o spolupráci s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Tisková konference k české účasti na EXPO Prezentace vítězných návrhů, uzavření smlouvy s vítězným týmem autorem souborného díla (v případě ukončení soutěže do konce 2008, v opačném případě vše ve 2009) Vyhlášení soutěže pro školy Zajištění prostor pro KGK v Šanghaji ( kancelář, ubytování) Zajištění reprezentace KGK v Šanghaji Formalizace spolupráce s velvyslanectvím ČLR v ČR a konzulátem ČR v ČLR Šanghaji První Opinion survey EXPO v ČR Příprava provozu KGK v Šanghaji Rok 2009 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj výsledná podoba expozice/pavilonu Uzavření smlouvy s vítězem soutěže o návrh souborného díla 14

16 Prezentace vítězného návrhu expozice Převzetí pavilonu a jeho následná úprava Výroba expozice Výběrové řízení na restauraci EXPO Výběrové řízení na obchod EXPO Výběrové řízení na provoz Meeting Room Výběrové řízení na dodavatele výbavy personálu české účasti na EXPO Příprava/realizace doprovodných programů vč. přípravy tiskovin (katalogy) ve spolupráci s poradním sborem, komunikační agenturou a odbornými komisemi v závislosti na daném doprovodném programu Příprava a realizace dramaturgie Českého národního dne Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění prostor a ubytování KGK v Šanghaji Vybavení kanceláří KGK v Šanghaji Zahájení provozu KGK v Šanghaji Jednání s organizátory EXPO v Šanghaji Uzavření soutěže pro školy Aktualizace web portálu české účasti na EXPO Výroba propagačních, dárkových a prodejních předmětů Komunikace české účasti na EXPO Tisková konference k české účasti na EXPO Logistické zajištění české účasti na EXPO Uzavření smluv se sponzory české účasti na EXPO Spolupráce s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Druhý Opinion survey EXPO v ČR Vydávání informačního občasníku české účasti na EXPO Příprava a zahájení reklamní kampaně Výběr hostesek zvážit najmutí místního personálu Výroba kostýmů, doplňků Školení personálu české účasti na EXPO Uzavření smluv na TV seriál o české účasti na EXPO Rozhodnutí o alternativách likvidace EXPO a osudu exponátů 15

17 Rok 2010 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO v Šanghaji Dokončení realizace pavilonu, expozice, restaurace a obchodu do Dokončení realizace doprovodných programů do Tisková konference k české účasti na EXPO Převzetí pavilonu, expozice a prostor KGK v areálu EXPO do Zkušební provoz od do Provoz EXPO v Šanghaji Realizace televizního seriálu Realizace Českého národního dne Aktualizace web portálu EXPO Organizace návštěv představitelů ČR a partnerů na EXPO (vláda, parlament, senát, TV, sponzoři) Organizace návštěv představitelů ČLR na EXPO Uzavření smluv o likvidaci EXPO a dalším nakládání s exponáty Předběžné vyhodnocení české účasti na EXPO Tisková konference k ukončení české účasti na EXPO Třetí Opinion survey k české účasti na EXPO Uzavření pavilonu a zajištění expozice Likvidace pavilonu a expozice Logistické zajištění převozu exponátů zahájení Předání pavilonu organizátorům EXPO Rok 2011 Logistické zajištění převozu exponátů - dokončení Vypořádání závazků ze smluv se smluvními partnery Finanční uzávěrka KGK k české účasti na EXPO Závěrečná tisková konference k české účasti na EXPO Závěrečná zpráva o české účasti na EXPO Zakonzervování majetku KGK Ukončení smluv s některými pracovníky KGK 16

18 Předání KGK orgánu určenému MZV 17

19 Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav Světové výstavy během 150 let své existence vždy přinášely nové poznatky v rámci dané éry a odrážely trendy vývoje lidské civilizace. Od prostého vystavování artefaktů v 19. století dospělo výstavnictví v průběhu 20. století ke komplexnějšímu představování exponátů se všemi vazbami a souvislostmi. Počet účastníků se neustále zvyšoval, rostl zájem o kooperaci na mezinárodních projektech a tematických pavilonech. Do koncepce světových výstav vstoupily nové formy komunikace - pořadatelé začali organizovat doprovodné akce, tj. kongresy, semináře, koncerty, festivaly, interaktivní projekty apod. Stále rostoucí důraz na interaktivní pojetí byl vynucen globalizačními tendencemi a převratným rozvojem v oblasti nových technologií. Přehled epoch v historii pořádání světových výstav: prezentace anglo-francouzského dominantního postavení ve světovém průmyslu živelné rozšíření světových výstav do ostatních vyspělých států a na další kontinenty (Severní Amerika, Austrálie) snahy o vnesení řádu do pořádání výstav korunované založením BIE a přijetím diplomatické konvence o světových výstavách od dodnes platí konvence (pozměněna protokoly z r. 1948, 1966, 1977 a 1989) do 1946 BIE součástí Společnosti národů bipolární rozštěpení světa, soupeření v rámci studené války od 1992 nosným tématem světových výstav se stává globalizace, výstavy se stávají společensko-ekonomickými olympiádami Bureau International des Expositions B.I.E Snaha dát pořádání světových výstav nějaký řád vyústila v sestavení výboru, který se sešel v roce 1902 v Paříži, aby se na mezinárodní úrovni zabýval touto problematikou. Na schůzce nejagilnějších států v roce 1908 v Bruselu byl založen výbor (Fédération des comités permanents des expositions), jenž měl aspirace intenzivněji zasahovat do dění okolo světových výstav. V dekádě předcházející I. světové válce se konalo 12 světových výstav (v roce 1907 dokonce tři). Řešení problému bylo ovšem odsunuto válkou. Podařilo se to až v roce 1928, kdy se na pozvání francouzské vlády na kongres do Paříže sjelo 18

20 48 států (5 z nich, např. USA, v roli pozorovatelů). Byla zřízena stálá Mezinárodní kancelář výstav (Bureau International des Expositions, zkratka BIE) se sídlem v Paříži a 22. listopadu 1928 podepsalo 43 států diplomatickou konvenci, jež si vytkla jako primární cíl garantovat vysokou kvalitou světových výstav, mezi jiným i restrikcí počtu výstav. Konvence vstoupila v platnost 17. ledna Nejvyšším orgánem BIE je valné shromáždění, které se schází dvakrát ročně a je tvořeno zástupci všech 98 členských států, včetně České republiky. Podle jednoho ze základních pravidel BIE nesmí pořádající stát požadovat příspěvky od oficiálně vystavujících zahraničních vlád. BIE rozděluje Světové výstavy do 2 kategorií. První jsou tzv. výstavy I. kategorie, neboli Všeobecné světové výstavy (EXPO 2010 Šanghaj), které se konají každých 5 let, trvají maximálně 6 měsíců a mohou se odehrávat na neomezeně velké ploše. Účastnické státy mohou stavět vlastní pavilony. Do této kategorie spadá i EXPO 2010 v Šanghaji. Výstavy II. kategorie jsou specializované a zaměřují se pouze na jeden vědní obor nebo kategorii lidské činnosti. Konají se vždy v období mezi dvěma Všeobecnými světovými výstavami a mohou trvat nejvýše 3 měsíce. Výstavní areál musí být menší než 25 hektarů a účastnické státy nesmějí budovat vlastní pavilony. České a československé účasti na světových výstavách Kreativita, progrese, mladý duch, nezatíženost, touha objevit něco nového, neotřelého, překvapujícího. Tak by se daly shrnout české a československé účasti na světových výstavách, které se datují již do dob Rakouska-Uherska. Největšího úspěchu v historii světových výstav dosáhlo Československo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958; získalo celkem 56 cen, včetně ceny za nejlepší pavilon. Navzdory hlasům, které v případě Hannoveru hovořily o poslední Světové výstavě a zániku tohoto druhu podívané, po všeobecném úspěchu EXPO 2005 v Aichi je jisté, že EXPO nezanikne. Existuje stále dost zemí, které chtějí pořadatelstvím posílit svou mezinárodní prestiž a demonstrovat své organizátorské schopnosti. EXPO 2005 bylo zároveň první výstavou třetího tisíciletí, která představila nový přístup k samotné podstatě světových výstav, na základě rezoluce schválené valnou hromadou BIE v roce Světové výstavy 21. století podle této rezoluce mají mít skutečný obsah a dlouhodobý význam pro světové společenství. 19

21 Česká účast v rámci Rakouska-Uherska: 1904 Saint Louis Československá účast: 1922/1923 Rio de Janeiro 1939/1940 New York 1925 Paříž 1939/1940 San Francisco 1926 Filadelfie 1958 Brusel 1929 Barcelona 1967 Montreal 1933/1934 Chicago 1970 Osaka 1935 Brusel 1992 Sevilla 1937 Paříž Účast České republiky: 1993 Taejon (II: kategorie) 2000 Hannover 2005 Aichi 2010 Šanghaj EXPO 2010 Šanghaj vývoj V květnu 1999 se Šanghaj oficiálně přihlásila BIE s žádostí o kandidaturu a v prosinci téhož roku získala kandidatura během zasedání valného shromáždění BIE veřejnou podporu čínské vlády. V květnu 2001 uspořádal organizační výbor EXPO 2010 spolu s představiteli města Šanghaje první tiskovou konferenci pro velvyslance a zahraniční média, na které seznámil přítomné se stavem příprav a požádal o podporu čínské kandidatury. Město Šanghaj se představilo jako symbol nové Číny progresivní a moderní metropole, která symbolizuje pokrok celé země. V prosinci 2002 zvolili představitelé BIE na 132. zasedání valného shromáždění Šanghaj jako organizátora a hostitele Všeobecné světové výstavy EXPO Dalšími kandidáty byla města: Yeoso (Jižní Korea), Wroclaw, Moskva a mexické Queretaro. Je zřejmé, že při volbě pořadatelské země hrálo roli postavení Číny, coby jednoho z nejperspektivnějších trhů budoucnosti. Čína ale nabídla i mimořádně propracovaný projekt, který účastnickým státům nabízí široké možnosti prezentace. 20

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Termín konání: 14. září 2007 Místo konání: I. Úvod Shanghai, Čína, areál výstavního komplexu New International

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE PRO PARTNERY NABÍDKA PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2015 MILÁN 1. Všeobecná světová výstava 2. Účast České republiky a, předpoklady účasti b, rozložení

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Pavel Bobek Ministerstvo zahraničních věcí ČR PROEXPORTNÍ SEMINÁŘ 24. srpna 2017 Výstaviště České Budějovice, veletrh Země živitelka Nástroje ekonomické

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Nabídka spolupráce. Pchjongčchang

Nabídka spolupráce. Pchjongčchang Nabídka spolupráce Pchjongčchang 2018 9. - 25. 2. 2018 ČESKÝ DŮM Cíle projektu prezentace ČR na nejprestižnější celosvětové sportovní události prezentace ČR jako vyspělé ekonomiky v mezinárodním měřítku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

ISPO BEIJING CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení

ISPO BEIJING CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení Veletrh ISPO BEIJING se koná každoročně a nabízí prestižní expozici v oblasti sportovního vybavení a oblečení. Akce přináší vystavovatelům přímé

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí Success Story Projekt ekonomické diplomacie Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW v České republice ze strany ZÚ Dillí Specifika projektu Nezajišťuje přípravu akce v zemi vyslání, ale

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí. PhDr. Jan Závěšický generální ředitel

Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí. PhDr. Jan Závěšický generální ředitel Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí PhDr. Jan Závěšický generální ředitel Kdo jsme? Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Nabídka služeb pro obce v KHK

Nabídka služeb pro obce v KHK Nabídka služeb pro obce v KHK Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj www.czechinvest.org CzechInvest v regionech - OneStopShop CzechInvest podpora podnikání, investic a podnikatelského prostředí

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

China Hi-Tech Fair China Hi-Tech Fair Na zahraničních trzích se vyznáme

China Hi-Tech Fair China Hi-Tech Fair Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme China Hi-Tech Fair 2016 Datum konání: 16. 21.11. 2016 Obor: IT, obnovitelné zdroje energie, elektrotechnika, automotive, enviromentální technologie ZAMĚŘENÍ VELETRHU Výstava

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

HOTELYMPIA EXCEL London, Velká Británie sektor HORECA

HOTELYMPIA EXCEL London, Velká Británie sektor HORECA EXCEL London, Velká Británie Prestižní veletrh HOTELYMPIA se stoletou tradicí je dynamickou čtyřdenní výstavou představující současné trendy napříč celým odvětvím hospitality & catering. V Londýně se střetává

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Offer for exhibitors

Offer for exhibitors Offer for exhibitors Sdružení CzechInno Jsme tvůrci unikátního systému projektů pro prezentaci inovací a na podporu inovačního podnikání v ČR Propojujeme podnikatele, veřejnou správu, výzkumné organizace

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Šanghaj, Čína Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Veletrh Hotelex & EXPO FINEFOOD Shanghai je nejvýznamnější událostí v oboru HORECA na největším hospotality trhu na světě. Každoročně láká přední

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Pořádání mistrovských soutěží Českého atletického svazu přináší řadu vnějších a vnitřních efektů, které pomáhají

Více

Smlouvu o spolupráci

Smlouvu o spolupráci I Smlouva Níže uvedeného o spolupráci při organizaci seriálu závodů českého poháru v dlouhém triatlonu dne, měsíce a roku uzavřeli Český svaz triatlonu 0.5. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 zastoupený

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství Melbourne, Austrálie Strojírenství Veletrh AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK je veletrh pořádaný jednou za dva roky, jedná se o největší událost strojírenského průmyslu v Austrálii, na Novém Zélandu

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO CIHAC 2016 27. ročník mezinárodního stavebního a designového veletrhu CIHAC, Mexiko Datum konání: 11. 15. října 2016 Obor: stavební průmysl a materiály, bytový design,

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Obsah: přehled realizovaných aktivit v R1/P1 dle činností ve schváleném projektu přehled realizovaných aktivit v R1/P2 dle činností ve schváleném projektu

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PROJEKT PODPORY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE 12 TH CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON NUCLEAR POWER INDUSTRY 2017 China International Exhibition Centre (CIEC) Peking,

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016.

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Základní struktura příjmy Členské poplatky 4.500.000,- Neúčelové provozní dotace 2.000.000,- Poplatky určené Divizím 1.000.000,- Dotace účelové 1.350.000,- celkem 8.850.000,-

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více