III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května října 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010"

Transkript

1 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května října 2010

2 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO Téma národní účasti České republiky na EXPO Prezentace ČR na EXPO Pavilon, expozice Klíčové součásti pavilonu Český národní den a doprovodné programy Urban Best Practice Area (UBPA) Česká mládež a EXPO Prezentace EXPO 2010 v ČR EXPO On-line Webové stránky účasti ČR na EXPO Komunikace účasti ČR na EXPO Organizační a finanční zajištění české účasti na EXPO Rozdělení úkolů KGK do let Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav 19 Příloha č. 2 Složení poradního sboru generálního komisaře 22 1

3 Tato koncepce zahrnuje ideový záměr účasti ČR na EXPO 2010 doporučený k realizaci poradním sborem Generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2010, který je rozpracován do detailního rozpisu hlavních činností pro přípravu a realizaci účasti ČR na EXPO 2010 a jehož finanční detail poskytuje Rozpočet EXPO Hlavní téma EXPO 2010 Hlavním tématem EXPO 2010 v Šanghaji vyhlášeným organizátory je: Better City - Better Life Lepší město - lepší život Podtémata, která slouží účastnickým státům jako inspirace k rozvíjení vlastních témat, vyhlásili organizátoři takto: Soužití různorodých kultur ve městech Hospodářská prosperita měst Inovace vědy a techniky Přetváření městských komunit Interakce mezi městem a venkovem Cílem organizátorů EXPO 2010 je soustředit pozornost mezinárodního společenství na aktuální problematiku růstu a rozvoje měst, která by měla především zdůrazňovat soulad mezi člověkem, technologiemi a přirozeným prostředím. Hlavní téma odráží společný zájem světového společenství 21. století zvládnout bouřlivý rozvoj městských oblastí s ohledem na kvalitu života jejich obyvatel. Česká republika řeší proces prudké urbanizace po desetiletí relativně úspěšně ve všech vymezených podtématech. EXPO chápeme jako ekonomickou a kulturní olympiádu národů. Tomu je podřízena následná koncepce české účasti. Chceme prezentovat Českou republiku v širším záběru, než tomu bylo na dosavadních EXPO, kde naše expozice byla výrazně orientována na umělecko-kulturní prezentaci. Naším záměrem je na EXPO 2010 oslovit návštěvníky, z nichž více než 90% budou tvořit Číňané, a prezentovat to nejlepší, co náš národ v oblasti městské civilizace vytvořil. Současně chceme s použitím moderních technologií prezentovat ČR i těm, kteří EXPO navštíví virtuálně na internetu. Jakkoliv je třeba koncipovat expozici s ohledem na čínského/asijského návštěvníka, chceme všem návštěvníkům EXPO 2010 představit především atraktivní obraz České republiky třetího tisíciletí. Expozice musí být natolik poutavá, aby přilákala návštěvníky a vytvořila 2

4 pozitivní povědomí o České republice. Naším cílem je vytvořit z fyzických i virtuálních návštěvníků českého pavilonu aktivní zájemce o ČR, a to jak ve smyslu turistického ruchu, kultury, tak i obchodních kontaktů. Výstavní areál EXPO 2010 celek 3

5 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 Při výběru téma expozice ČR jsme vycházeli z těchto požadavků: o o o o o o o Respektovat hlavní téma EXPO Better city, better life Představit ČR jako tvůrce unikátních civilizačních hodnot Neomezit tvůrce pavilonu a expozice úzce vymezeným tématem Otevřít prostor pro kreativitu, překvapení a inovativní řešení Přilákat a zaujmout návštěvníky, zejména z Číny Rozšířit prezentaci ČR i na jiné obory než umění Prezentovat ČR jako turistickou destinaci a zajímavý investiční prostor Pojem města je navždy spojen s pojmem civilizace (civitas, civilization) již od dob římské říše. Velmi inspirativní je definice města amerického historika Lewise Mumforda: Město je jako zvláštní struktura, jemná a kompaktní, která byla stvořena proto, aby chránila plody lidské civilizace. Na rozdíl od mnoha dalších zemí jsme dokázali uchránit plody rozličných kultur podílejících se na vývoji civilizace v našich městech - např. v podobě historických center měst, která dodnes žijí vlastním životem, jsou přirozeně začleněna do okolní moderní zástavby a stala se nedílnou součástí běžného života dnešních měst. Stejně tak se v našich městech odráží i bývalé a současné soužití různých kultur a komunit, které obohacují města a život v nich. I v současnosti vytvářejí česká města lepší podmínky pro život a další hodnoty např. v podobě neustálého zlepšování úrovně městského života a interakci s venkovem. Silnou stránkou České republiky zůstává vysoká urbanistická úroveň měst, akcentovaná v posledních 20 letech vývoje ČR. Vyjádření a pozitivní prezentace kulturních a ekonomických aspektů civilizace v Česku představuje výraznou možnost, jak vyjádřit schopnost našeho národa existovat v harmonii nejen se sebou samým, ale i s prostředím, jež nás obklopuje. Zároveň jsme při tvorbě tématu vycházeli z faktu, že EXPO v Šanghaji je mimořádnou příležitostí, jak zintenzívnit obchodní kontakty mez Čínou a Českou republikou. Mezinárodní význam Čínské lidové republiky ve světě stoupá, a to nejen díky obrovskému tempu růstu HDP, ale i zavádění moderních technologií v průmyslových závodech a snahám o kvalitní přeměnu městských aglomerací. 4

6 Stejně tak se prohlubují a zlepšují i bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Čínou. V řadě společných prohlášení obě strany jasně deklarovaly své zájmy: rozšiřovat vzájemné investice, neustále zlepšovat rozsah a úroveň vzájemné hospodářské a obchodní spolupráce, nadále podporovat podnikatelské subjekty a poskytovat jim příznivé podmínky ke vzájemně výhodné spolupráci. Vláda ČR ve své koncepci proexportní politiky stanovila Čínskou lidovou republiku jako zemi prioritního exportního zájmu. V návaznosti na tuto koncepci vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR teritoriální koncepční materiál strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v Číně, jehož hlavním cílem je vytvoření optimálních podmínek pro růst českého exportu na čínský trh. Jedním z prvních doporučení tohoto dokumentu je zintenzivnění oficiálního česko-čínského dialogu a právě vysoká četnost vzájemných styků je silným impulsem pro další rozvoj vzájemně výhodné spolupráce, ke které nepochybně přispěje i účast České republiky na EXPO 2010 v Šanghaji. Čína se letos stane hlavním městem sportovního světa jako organizátorka letních olympijských her. Zatímco olympiáda trvá jen 2 týdny, Světová výstava potrvá 6 měsíců - je tedy skvělou možností pro prezentaci České republiky nejen směrem k Číně, ale také k ostatním státům našeho zájmu. EXPO 2010 bude zároveň centrem pozornosti politických a ekonomických reprezentací. Naším cílem je prezentovat ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Jako téma expozice ČR na EXPO 2010 jsme proto zvolili: Plody civilizace. Toto téma umožňuje pozitivní a atraktivní prezentaci ČR, respektuje hlavní téma EXPO 2010 Lepší město, lepší život a vytváří zázemí pro široké kulturní, politické a ekonomické aktivity ČR na EXPO Navíc poskytuje tvůrčím týmům, které budou soutěžit se svými návrhy expozice ČR, rozsáhlý prostor pro kreativní rozvíjení základní myšlenky EXPO z hlediska všech aspektů života naší vlasti. 5

7 3. Prezentace ČR na EXPO 2010 v Šanghaji 3.1. Pavilon, expozice Rozsáhlý výstavní areál EXPO 2010 o rozloze 5,3 km 2 je budován v dynamicky se rozvíjející části Šanghaje zvané Pudong, která v roce 2010 oslaví 20. výročí své existence. Předpokládaný počet účastnických států je 200, počet návštěvníků více než 70 milionů, čímž se EXPO v Šanghaji stane největší Světovou výstavou v historii. Více než 90% návštěvníků budou tvořit Číňané a obyvatelé dalších asijských zemí. Vzhledem k očekávané návštěvnosti bylo naším prvořadým záměrem získat pro pavilon ČR atraktivní místo. Proto jsme již od počátku vyjednávali o lokalitě poblíž jednoho z hlavních vchodů, stanice metra a hlavní pěší tepny EXPO u tzv. Evropského parku atrakcí. Naší další podmínkou bylo mít samostatný pavilon ČR. Z jednání s organizátory vzešla jediná taková lokalita v zóně evropských států, a tu se nakonec České republice podařilo získat. Zde byl k dispozici jeden unifikovaný pavilon o velikosti 2000 m 2, který jsme v lednu 2008 smluvně zajistili a po jeho předání organizátory v květnu roku 2009 jej můžeme upravit dle našich potřeb, a to jak exteriér, tak interiér. Velikost pavilonu zároveň odpovídá i předpokládané návštěvnosti. Naším záměrem je řešit pavilon i expozici jako celek, který bude jednotně prezentovat motto naší výstavy. Spolu s modulem jsme od pořadatelů obdrželi bezplatně prostor před pavilonem o rozloze 160 m 2, který hodláme využívat pro kulturně-společenské aktivity. Organizátoři tyto moduly, respektive jejich pronájem zpoplatnili, a to částkou 3900 RMB / m 2, přičemž členské státy B.I.E, mezi které patří i Česká republika, obdržely od organizátorů 15% slevu. Největší důraz bude kladen na atraktivitu pavilonu a expozice. Požadavky na jejich podobu budou rámcově stanoveny v zadání výběrového řízení na ztvárnění zvoleného tématu Plody civilizace. Pavilon a expozice musí naplňovat téma účasti ČR a současně být atraktivní pro návštěvníky a umožňovat hladký provoz po celou dobu výstavy. 6

8 Konkrétní podoba naší expozice bude předmětem výběrového řízení na scénář, libreto a uspořádání pavilonu, jehož zadávací dokumentace bude vytvořena během května 2008 s tím, že záměrem je vyhlásit výběrové řízení v červnu 2008 s předpokládaným nejzazším ukončením v květnu červenci Hlavními kritérii hodnocení a následného výběru náplně expozice budou: cena ideové zpracování daného tématu Plody civilizace výjimečnost nápadu atraktivita a jedinečnost zpracování vysoká estetická úroveň Český pavilon Umístění v rámci výstaviště u hlavního vchodu do zóny C nedaleko stanice metra přímo u sestupu z komunikační tepny Skywalk, na European Plaza místo kulturních a společenských akcí proti hlavnímu cateringu Sekce C Pavilon ČR 7

9 Nákres typizovaného modulu o ploše 2000 m 2 Výše vyobrazený modul bude České republice předán v květnu 2009, kdy jej kancelář bude moci předat vítězi veřejné soutěže na scénář, libreto a realizaci expozice, který jej následně bude moci upravit jak po stránce ztvárnění exteriéru (fasáda, střecha), tak především ve vztahu k expozici Klíčové součásti pavilonu Protože naším cílem je jak kulturní, tak ekonomická prezentace ČR, počítáme v pavilonu s provozem tzv. VIP restaurace a obchodu, které budou vhodnou formou představovat příslušné české obchodní subjekty. Toto je také jediná forma otevřené ekonomické činnosti, kterou umožňují směrnice BIE (Bureau International des Expositions), dozorčího orgánu EXPO. 8

10 Jako novinku v ekonomické propagaci ČR budeme realizovat v pavilonu tzv. Meeting Room. Po celou dobu výstavy bude tento uzavřený prostor sloužit významným státním představitelům ČR a smluvním partnerům z podnikatelské sféry k organizaci individuálních setkání jak s jejich čínskými protějšky, tak se zástupci ostatních vystavovatelských zemí, k čemuž bude i individuálně upravován v závislosti na konkrétních jednáních. Stane se tak místem, kde můžeme volně prezentovat i podnikatelské subjekty a hospodářské a obchodní úspěchy ČR, které nelze s ohledem na směrnice Světových výstav otevřeně propagovat v samotném prostoru expozice ČR Český národní den a doprovodné programy Kromě hlavní expozice jsme využili možnosti uspořádat Český národní den, který je tradičně vrcholem naší účasti na EXPO a jehož se pravidelně zúčastňují nejvyšší představitelé České republiky se svými delegacemi. Zároveň chceme využít možnost tzv. doprovodných programů, které - oproti minulým světovým výstavám - zamýšlíme koncentrovat jen do dvou lokalit: v tomto případě na výstavní areál EXPO v Šanghaji a na hlavní město Číny Peking. Chceme tak soustředit naše úsilí a prostředky na menší počet cílených a vysoce kvalitních aktivit. Schéma doprovodných programů a jejich celkové zaměření budou předmětem konkrétní diskuse s odborníky, resp. se členy poradního sboru generálního komisaře. Ve spolupráci s experty na danou oblast chceme vytvořit takové doprovodné programy, které by nejvhodnějším způsobem a s ohledem na dané teritorium propagovaly Českou republiku. Předběžně uvažujeme o následujících doprovodných programech: Český národní den Prezentace regionů a hl.m.prahy Týden českého designu Týden českého umění a kultury Doprovodný program Peking Urban Best Practice Perly ČR EXPO On-line Akce spojené s otevíráním a uzavíráním pavilonu Propagační akce během EXPO 9

11 V lednu 2008 byl organizátorům podán návrh s třemi možnými termíny: 17., 18. a 25. září, s ohledem na plánované turné České filharmonie v Číně. V současné době je pro Český národní den předběžně potvrzen termín 17. září Urban Best Practice Area (UBPA) Jako novinka EXPO 2010 je připravována část areálu EXPO na levém břehu řeky Huangpu, kde bude prezentováno cca 30 vybraných nejlepších projektů z oboru urbanistiky. V době, kdy jsme zahájili jednání s organizátory (leden 2008), již bylo podáno na 130 návrhů od světových měst a přihlášky do soutěže byly uzavírány k Přes veškerou časovou tíseň jsme se rozhodli podat jeden návrh, a po konzultaci s obcí architektů a s organizátory jsme z pěti návrhů vybrali unikátní systém protipovodňových bariér chránících historické dědictví Prahy. Návrh jsme podali v termínu a intenzivně za něj lobovali. Nicméně, za ostatní návrhy lobovaly již řadu měsíců týmy ostatních účastníků a naše šance nebyly proto velké. I tak jsme ale chápali přihlášku ČR do soutěže jako významný počin z hlediska naší propagace. Konečné rozhodnutí pořadatelů o zařazení projektu do programu UBPA bylo učiněno 23. března Hlavní město Praha v něm bylo vybráno jako jeden z vítězných projektů, a to z celkového počtu 116 přihlášených účastníků. Účast České republiky tak zaznamenala první výrazný úspěch a projekt hl. m. Prahy bude využit v samostatném pavilonu UBPA. Zároveň jej hodláme umístit jako součást 3D prezentace na EXPO on-line (viz dále) Česká mládež a EXPO 2010 Naším záměrem je v rámci expozice prezentovat i nápady, které má naše nejmladší generace, pokud jde o města a budoucí život v nich. Proto ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jednotlivými regiony vyhlásíme soutěž o vizi na téma co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let. Dodavatele expozice chceme zavázat ke ztvárnění vítězné představy a k jejímu zakomponování do expozice ČR. Vítěze soutěže pak ve spolupráci se sponzorem pozveme na EXPO do Šanghaje. Paralelně v České republice představíme nejlepší návrhy formou putovní výstavy jako součást domácí propagace české účasti na EXPO

12 4. Prezentace EXPO 2010 v ČR Chceme, aby se české účasti na EXPO 2010 dostalo výraznější pozornosti české veřejnosti, než tomu bylo u předchozích národních účastí na Světové výstavě. Kromě klasických nástrojů v podobě informační kampaně, výstavy soutěžních návrhů zpracování expozice či vlastního bulletinu, hodláme k propagaci české účasti využít i další prostředky: 4.1. EXPO On-line EXPO 2010 se bude konat ve velmi vzdálené lokalitě. Pro zájemce, kteří by rádi viděli výstavní areál a naši expozici, vytvoříme elektronickou virtuální prezentaci našeho pavilonu a expozice prostřednictvím unikátního projektu EXPO On-line, kde pomocí moderní 3D technologie umožníme on line návštěvu EXPO. Projektu EXPO On-line, který je zcela novým prvkem v rámci Světových výstav, se mohou zúčastnit všechny národní expozice. Česká republika v tomto případě zvolila možnost vlastní tvorby prezentace 3D podoby expozice a hodlá využít i virtuálních prvků, které v klasické expozici nebude možno realizovat 2D prezentace bude spuštěna již v květnu 2008 a Česká republika do ní přispěje interaktivní mapou ČR, jež bude prvním lákadlem pro budoucí návštěvníky českého pavilonu. Prezentace ČR na EXPO On-line bude připravena ve spolupráci s kraji. Chceme tak využít této možnosti pro širší propagaci ČR, než umožní vlastní pavilon a expozice Webové stránky účasti ČR na EXPO 2010 Chceme zajistit naprostou transparentnost přípravy a realizace české účasti a usnadnit přístup k informacím o naší účasti na EXPO. K tomu využijeme i vlastního webu který bude informovat laickou i odbornou veřejnost o přípravě a průběhu EXPO. Budeme jej využívat k maximální informační otevřenosti, budeme zde zveřejňovat zadání a výsledky soutěží a další informace. Na webu budou také odkazy na hlavní stránky EXPO v Číně, na EXPO On-line a další prvky propagace EXPO. 11

13 4.3. Komunikace účasti ČR na EXPO 2010 Základní ideou je propagovat ČR směrem k fyzickým návštěvníkům EXPO, virtuálním návštěvníkům na internetu a také k občanům a organizacím v ČR. Naším cílem je i zde vytvořit pozitivní povědomí o ČR jako atraktivní a prosperující zemi v srdci Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Pomocí výzkumů veřejného mínění, analýzy ohlasů v médiích a dalších nástrojů budeme monitorovat povědomí a názory občanů ČR na EXPO i dojmy reálných a virtuálních návštěvníků českého pavilonu a seznamovat s nimi veřejnost. Zkušeností z předchozích Světových výstav potvrzují, že je třeba se soustředit na jednotnou a vizuálně kompaktní prezentaci. Logo naší účasti na EXPO 2010 a korporátní identitu je třeba promítnout do všech nástrojů, které budou součástí naší prezentace, včetně brožur, katalogů apod. Marketingová podpora musí být především srozumitelná, výstižná a jednoznačná, musí se tedy pracovat s jednotným motivem, který se bude objevovat jak v pavilonu, tak na veškerých propagačních předmětech. Komunikace české účasti má tři zásadní rozměry: prezentace České republiky v zahraničí účast na EXPO, doprovodné programy atd. propagace naší účasti v České republice informovanost široké veřejnosti virtuální propagace (současně v ČR i v zahraničí) EXPO on-line, webová prezentace V otázce PR je podstatná především intenzivní a kvalitní komunikace s médii, a to především v období příprav české účasti. Dalšími nástroji informování veřejnosti budou pochopitelně www stránky a bulletin, jehož konečná podoba a způsob distribuce bude výsledkem konzultací s odborníky na mediální oblast. Další neméně důležitou složkou prezentace české účasti pak bude i seriál realizovaný s veřejnoprávními médii ČRo a ČT. Ve spolupráci s ČT budou diváci informováni jednak prostřednictvím zmíněného seriálu, ale také v rámci publicistických a zpravodajských pořadů ČT, kam budou zváni hosté, kteří se angažují při přípravě či realizaci české účasti na EXPO. V České republice budou v rámci propagace naší účasti kromě klasické reklamní kampaně použity i další nástroje, např. soutěž pro školy, která bude realizována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivými regiony České republiky. 12

14 5. Organizační zajištění české účasti na EXPO 2010 Realizací účasti ČR na EXPO je pověřena příspěvková organizace Kancelář generálního komisař účasti České republiky na všeobecné světové výstavě EXPO se sídlem v Praze 1, Rytířské 31, zřizovatelem je MZV ( dále jen KGK). V únoru 2008 byl jmenován poradní sbor generálního komisaře, jehož členy jsou významní reprezentanti oblastí kultury, umění, podnikání, výstavnictví, veřejnoprávních medií a státní správy (Příloha č. 2). Poradní sbor bude zároveň při výběrovém řízení na ideu, scénář a pavilon plnit roli výběrové komise Rozdělení úkolů KGK do let Toto rozdělení vychází z projektového plánu EXPO 2010 a je východiskem pro tvorbu rozpočtu a jeho čerpání prostředků v jednotlivých letech. Vychází ze směrnic BIE a pokynů organizátorů k EXPO Rok 2008 Převzetí KGK vč. nehmotného majetku a hmotného majetku uloženého Nalezení kancelářských prostor KGK Vybavení kanceláří KGK vč. Project Room Zajištění provizorního financování KGK Přijetí pracovníků projektu EXPO 2010 (kmenoví zaměstnanci KGK a agenturní) Uzavření smluv o provedení práce, agenturního zaměstnání a podobných Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Jednání s organizátory EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění místa a pavilonu pro českou účast na EXPO Smluvní zajištění Českého národního dne EXPO Vypracování téma a koncepce české účasti na EXPO Spuštění web portálu české účasti na vč. dodavatele a provozovatele webu Vypracování a projednání rozpočtu české účasti na EXPO Návrh usnesení vlády k EXPO 2010, koncepce a rozpočtu 13

15 Jmenování poradního sboru GK Jmenování výběrové komise na hlavní výběrové řízení Výběrová řízení na: o Právního poradce o Poradce pro výběrová řízení o Komunikační agenturu vč. propagačních, dárkových předmětů,časopisu o Návrh souborného díla expozice a pavilon ( scénář, libreto,..) a dodávku a provoz pavilonu a expozice Dodavatel činností nepokrytých systemizací Výběrové řízení formou oslovení na: o značku, logotyp, korporátní identitu a webdesign o provoz webu o podpora komunikace Start KGK Ideová příprava doprovodných programů (ve spolupráci s poradním sborem GK) Uzavření smluv se sponzory a přispěvateli KGK k české účasti na EXPO Dohoda o spolupráci s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Tisková konference k české účasti na EXPO Prezentace vítězných návrhů, uzavření smlouvy s vítězným týmem autorem souborného díla (v případě ukončení soutěže do konce 2008, v opačném případě vše ve 2009) Vyhlášení soutěže pro školy Zajištění prostor pro KGK v Šanghaji ( kancelář, ubytování) Zajištění reprezentace KGK v Šanghaji Formalizace spolupráce s velvyslanectvím ČLR v ČR a konzulátem ČR v ČLR Šanghaji První Opinion survey EXPO v ČR Příprava provozu KGK v Šanghaji Rok 2009 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj výsledná podoba expozice/pavilonu Uzavření smlouvy s vítězem soutěže o návrh souborného díla 14

16 Prezentace vítězného návrhu expozice Převzetí pavilonu a jeho následná úprava Výroba expozice Výběrové řízení na restauraci EXPO Výběrové řízení na obchod EXPO Výběrové řízení na provoz Meeting Room Výběrové řízení na dodavatele výbavy personálu české účasti na EXPO Příprava/realizace doprovodných programů vč. přípravy tiskovin (katalogy) ve spolupráci s poradním sborem, komunikační agenturou a odbornými komisemi v závislosti na daném doprovodném programu Příprava a realizace dramaturgie Českého národního dne Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO Šanghaj Smluvní zajištění prostor a ubytování KGK v Šanghaji Vybavení kanceláří KGK v Šanghaji Zahájení provozu KGK v Šanghaji Jednání s organizátory EXPO v Šanghaji Uzavření soutěže pro školy Aktualizace web portálu české účasti na EXPO Výroba propagačních, dárkových a prodejních předmětů Komunikace české účasti na EXPO Tisková konference k české účasti na EXPO Logistické zajištění české účasti na EXPO Uzavření smluv se sponzory české účasti na EXPO Spolupráce s CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, MPO, MK, MF Druhý Opinion survey EXPO v ČR Vydávání informačního občasníku české účasti na EXPO Příprava a zahájení reklamní kampaně Výběr hostesek zvážit najmutí místního personálu Výroba kostýmů, doplňků Školení personálu české účasti na EXPO Uzavření smluv na TV seriál o české účasti na EXPO Rozhodnutí o alternativách likvidace EXPO a osudu exponátů 15

17 Rok 2010 Povinná oznámení organizátorům EXPO Šanghaj Účast na akcích pořádaných organizátorem EXPO v Šanghaji Dokončení realizace pavilonu, expozice, restaurace a obchodu do Dokončení realizace doprovodných programů do Tisková konference k české účasti na EXPO Převzetí pavilonu, expozice a prostor KGK v areálu EXPO do Zkušební provoz od do Provoz EXPO v Šanghaji Realizace televizního seriálu Realizace Českého národního dne Aktualizace web portálu EXPO Organizace návštěv představitelů ČR a partnerů na EXPO (vláda, parlament, senát, TV, sponzoři) Organizace návštěv představitelů ČLR na EXPO Uzavření smluv o likvidaci EXPO a dalším nakládání s exponáty Předběžné vyhodnocení české účasti na EXPO Tisková konference k ukončení české účasti na EXPO Třetí Opinion survey k české účasti na EXPO Uzavření pavilonu a zajištění expozice Likvidace pavilonu a expozice Logistické zajištění převozu exponátů zahájení Předání pavilonu organizátorům EXPO Rok 2011 Logistické zajištění převozu exponátů - dokončení Vypořádání závazků ze smluv se smluvními partnery Finanční uzávěrka KGK k české účasti na EXPO Závěrečná tisková konference k české účasti na EXPO Závěrečná zpráva o české účasti na EXPO Zakonzervování majetku KGK Ukončení smluv s některými pracovníky KGK 16

18 Předání KGK orgánu určenému MZV 17

19 Příloha č. 1 Stručná historie všeobecných světových výstav Světové výstavy během 150 let své existence vždy přinášely nové poznatky v rámci dané éry a odrážely trendy vývoje lidské civilizace. Od prostého vystavování artefaktů v 19. století dospělo výstavnictví v průběhu 20. století ke komplexnějšímu představování exponátů se všemi vazbami a souvislostmi. Počet účastníků se neustále zvyšoval, rostl zájem o kooperaci na mezinárodních projektech a tematických pavilonech. Do koncepce světových výstav vstoupily nové formy komunikace - pořadatelé začali organizovat doprovodné akce, tj. kongresy, semináře, koncerty, festivaly, interaktivní projekty apod. Stále rostoucí důraz na interaktivní pojetí byl vynucen globalizačními tendencemi a převratným rozvojem v oblasti nových technologií. Přehled epoch v historii pořádání světových výstav: prezentace anglo-francouzského dominantního postavení ve světovém průmyslu živelné rozšíření světových výstav do ostatních vyspělých států a na další kontinenty (Severní Amerika, Austrálie) snahy o vnesení řádu do pořádání výstav korunované založením BIE a přijetím diplomatické konvence o světových výstavách od dodnes platí konvence (pozměněna protokoly z r. 1948, 1966, 1977 a 1989) do 1946 BIE součástí Společnosti národů bipolární rozštěpení světa, soupeření v rámci studené války od 1992 nosným tématem světových výstav se stává globalizace, výstavy se stávají společensko-ekonomickými olympiádami Bureau International des Expositions B.I.E Snaha dát pořádání světových výstav nějaký řád vyústila v sestavení výboru, který se sešel v roce 1902 v Paříži, aby se na mezinárodní úrovni zabýval touto problematikou. Na schůzce nejagilnějších států v roce 1908 v Bruselu byl založen výbor (Fédération des comités permanents des expositions), jenž měl aspirace intenzivněji zasahovat do dění okolo světových výstav. V dekádě předcházející I. světové válce se konalo 12 světových výstav (v roce 1907 dokonce tři). Řešení problému bylo ovšem odsunuto válkou. Podařilo se to až v roce 1928, kdy se na pozvání francouzské vlády na kongres do Paříže sjelo 18

20 48 států (5 z nich, např. USA, v roli pozorovatelů). Byla zřízena stálá Mezinárodní kancelář výstav (Bureau International des Expositions, zkratka BIE) se sídlem v Paříži a 22. listopadu 1928 podepsalo 43 států diplomatickou konvenci, jež si vytkla jako primární cíl garantovat vysokou kvalitou světových výstav, mezi jiným i restrikcí počtu výstav. Konvence vstoupila v platnost 17. ledna Nejvyšším orgánem BIE je valné shromáždění, které se schází dvakrát ročně a je tvořeno zástupci všech 98 členských států, včetně České republiky. Podle jednoho ze základních pravidel BIE nesmí pořádající stát požadovat příspěvky od oficiálně vystavujících zahraničních vlád. BIE rozděluje Světové výstavy do 2 kategorií. První jsou tzv. výstavy I. kategorie, neboli Všeobecné světové výstavy (EXPO 2010 Šanghaj), které se konají každých 5 let, trvají maximálně 6 měsíců a mohou se odehrávat na neomezeně velké ploše. Účastnické státy mohou stavět vlastní pavilony. Do této kategorie spadá i EXPO 2010 v Šanghaji. Výstavy II. kategorie jsou specializované a zaměřují se pouze na jeden vědní obor nebo kategorii lidské činnosti. Konají se vždy v období mezi dvěma Všeobecnými světovými výstavami a mohou trvat nejvýše 3 měsíce. Výstavní areál musí být menší než 25 hektarů a účastnické státy nesmějí budovat vlastní pavilony. České a československé účasti na světových výstavách Kreativita, progrese, mladý duch, nezatíženost, touha objevit něco nového, neotřelého, překvapujícího. Tak by se daly shrnout české a československé účasti na světových výstavách, které se datují již do dob Rakouska-Uherska. Největšího úspěchu v historii světových výstav dosáhlo Československo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958; získalo celkem 56 cen, včetně ceny za nejlepší pavilon. Navzdory hlasům, které v případě Hannoveru hovořily o poslední Světové výstavě a zániku tohoto druhu podívané, po všeobecném úspěchu EXPO 2005 v Aichi je jisté, že EXPO nezanikne. Existuje stále dost zemí, které chtějí pořadatelstvím posílit svou mezinárodní prestiž a demonstrovat své organizátorské schopnosti. EXPO 2005 bylo zároveň první výstavou třetího tisíciletí, která představila nový přístup k samotné podstatě světových výstav, na základě rezoluce schválené valnou hromadou BIE v roce Světové výstavy 21. století podle této rezoluce mají mít skutečný obsah a dlouhodobý význam pro světové společenství. 19

21 Česká účast v rámci Rakouska-Uherska: 1904 Saint Louis Československá účast: 1922/1923 Rio de Janeiro 1939/1940 New York 1925 Paříž 1939/1940 San Francisco 1926 Filadelfie 1958 Brusel 1929 Barcelona 1967 Montreal 1933/1934 Chicago 1970 Osaka 1935 Brusel 1992 Sevilla 1937 Paříž Účast České republiky: 1993 Taejon (II: kategorie) 2000 Hannover 2005 Aichi 2010 Šanghaj EXPO 2010 Šanghaj vývoj V květnu 1999 se Šanghaj oficiálně přihlásila BIE s žádostí o kandidaturu a v prosinci téhož roku získala kandidatura během zasedání valného shromáždění BIE veřejnou podporu čínské vlády. V květnu 2001 uspořádal organizační výbor EXPO 2010 spolu s představiteli města Šanghaje první tiskovou konferenci pro velvyslance a zahraniční média, na které seznámil přítomné se stavem příprav a požádal o podporu čínské kandidatury. Město Šanghaj se představilo jako symbol nové Číny progresivní a moderní metropole, která symbolizuje pokrok celé země. V prosinci 2002 zvolili představitelé BIE na 132. zasedání valného shromáždění Šanghaj jako organizátora a hostitele Všeobecné světové výstavy EXPO Dalšími kandidáty byla města: Yeoso (Jižní Korea), Wroclaw, Moskva a mexické Queretaro. Je zřejmé, že při volbě pořadatelské země hrálo roli postavení Číny, coby jednoho z nejperspektivnějších trhů budoucnosti. Čína ale nabídla i mimořádně propracovaný projekt, který účastnickým státům nabízí široké možnosti prezentace. 20

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více