Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20"

Transkript

1 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel: Prosinec 2016

2 Obsah 1. Spokojenost rodičů s MŠ Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Jaké aspekty v MŠ dle rodičů zlepšit Spokojenost rodičů dětí na 1. stupni ZŠ Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Jaké aspekty na 1. stupních ZŠ zlepšit Spokojenost rodičů s 2. stupni ZŠ Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Jaké aspekty na 2. stupních ZŠ zlepšit Shrnutí Mateřské školy Základní školy Metodologie a dotazníky Prosinec

3 1. Spokojenost rodičů s MŠ Graf 1: Celková* spokojenost rodičů dětí v MŠ Spíše nespokoje n/a 3 % Napůl 10 % Spíše spokojen/ a 21 % Zcela nespokoje n/a 1 % Zcela spokojen/ a 66 % 2/3 rodičů dětí navštěvujících MŠ v MČ Praha 20 lze označit za zcela spokojené s mateřskou školou svého dítěte. Naopak vyloženě nespokojeno je 1 % rodičů, spíše nespokojeno je pak 3 % rodičů. Poznámka Mateřské školy jsou hodnoceny o poznání lépe než školy základní v MČ Praha 20. Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=389 * Průměr spokojenosti za všechny aspekty Prosinec

4 1.1. Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Naprostá většina aspektů je hodnocena velmi pozitivně. Jednoznačně nejlépe hodnotili rodiče tvůrčí činnosti v MŠ, schopnost děti motivovat a občanskou / společenskou výchovu. Na posledních příčkách pomyslného žebříčku se umístily aspekty vybavení a velikost zahrady, výběr kroužků, dostatek hřišť v MČ a rovněž nízká možnost umístit do MŠ dítě mladší tří let. *Metodika výpočtu indexu spokojenosti Rodiče měli možnost vyjádřit svou spokojenost s aktuálním stavem na jejich MŠ ve 22 aspektech. Každému z aspektů mohli přidělit 0 až 10 bodů, přičemž 0 znamená Zcela nespokojen a 10 Zcela spokojen. Index je spočítán jako rozdíl % kladných odpovědí (9-10) a % odpovědí s výhradami (0-6). Teoreticky index může nabývat hodnot <-1;1>. Tento index bude používán i v následujících analýzách. Graf 2: Index spokojenosti* rodičů dětí MŠ Tvůrčí činnosti 0,81 Schopnost děti motivovat a 0,77 Občanská a společenská 0,76 Komunikace školky s rodiči 0,70 Dostatečně dlouhá provozní 0,68 Příprava na školu 0,66 Dostatek pohybu 0,65 Společné aktivity pro děti a 0,60 Hračky pro rozvoj dětí 0,57 Pobyt na zahradě 0,54 Kvalita nabízeného jídla 0,53 Provoz MŠ o prázdninách 0,52 Pobyt na vycházkách 0,52 Ekologická výchova 0,49 Vedení ke zdravé výživě 0,48 Začleňování dětí se speciálními 0,48 Různorodost učitelského sboru 0,43 Zajištění proti vniknutí cizích 0,38 Možnost umístit dítě mladší 3 let 0,25 Dostatek hřišť / sportovišť v MČ 0,19 Výběr kroužků 0,17 Vybavení a velikost zahrady 0,14 Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=389 Prosinec

5 1.2. Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Ministerstvo školství (MŠMT) stanovilo obecné priority, které by měly být v MAP zohledněny. Tabulka níže zobrazuje spokojenost rodičů s aktuálním stavem v důležitých opatřeních MŠMT. Barvy v tabulce zobrazují spokojenost rodičů se současným stavem či rozpor vnímání důležitosti dle rodičů a MŠMT. Se zelenými opatřeními jsou rodiče spokojeni. S červeně naopak. Konečně opatření zabarvená žlutě upozorňují na rozpor v důležitosti dle MŠMT a dle rodičů. Tab. 1: Spokojenost rodičů se stavem v aspektech pokrývajících klíčová opatření MŠMT (MŠ) Opatření MŠMT Důležitost Stav dle rodičů žáků MŠ Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Povinné opatření Povinné opatření Celkově jsou MŠ velmi dobře hodnoceny, u dostupnosti je jistý problém nízká možnost umístit děti mladší 3 let. Dle rodičů částečně důležité, průměrné hodnocení stávajícího stavu. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Doporučené opatření Dle rodičů důležité, hodnocení nadprůměrné. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Volitelná aktivita Dle rodičů důležité, hodnocení nadprůměrné. Aktivity související se vzděláváním mimo Volitelná aktivita OP VVV, IROP a OP PPR Zdroj: POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ, Výzkumy Soukup (2016) Dle rodičů středně důležité, podprůměrné hodnocení. Prosinec

6 1.3. Jaké aspekty v MŠ dle rodičů zlepšit Abychom byli schopni odpovědět na otázku, jaké aspekty podle rodičů žáků MŠ zlepšit, musíme porovnat spokojenost se stávajícím stavem a důležitost jednotlivých aspektů, jak ji vnímají rodiče. Na aspekty, kde se spokojenost a důležitost rozcházejí, je pak potřeba se zaměřit. Při plánování potřebných opatření je však nutné zohlednit nejen požadavky rodičů, ale také priority stanovené MŠMT. Dobře hodnocené důležité aspekty Tvůrčí činnosti Schopnost děti motivovat a zaujmout Občanská a společenská výchova Komunikace školky s rodiči Příprava na školu Dostatek pohybu Pobyt na zahradě Hračky pro rozvoj dětí Dostatečně dlouhá provozní doba Důležité aspekty s nižší spokojeností (potřeba zlepšit) Zajištění proti vniknutí cizích osob do budovy Dostatek hřišť / sportovišť v MČ Vybavení a velikost zahrady MŠ Výběr kroužků Možnost umístit dítě mladší 3 let Rodiče jsou také nespokojení, že víceméně nemohou umístit do MŠ dítě mladší 3 let. Vzhledem k tomu, že na dotazník odpovídali rodiče dětí starších 3 let, tak se jich to již netýká a proto tento aspekt neuvedli jako zásadní. Prosinec

7 Graf 3: Spokojenost vs. důležitost dle rodičů a MŠMT* Celkem za všechny MŠ Vyšší důležitost dle rodičů Podprůměrná spokojenost Vybavení a velikost zahrady Výběr kroužků Dostatek hřišť / sportovišť v MČ Zajištění proti vniknutí cizích osob do budovy Kvalita nabízeného jídla Vedení ke zdravé výživě Ekologická výchova Začleňování dětí se speciálními potřebami Dostatek pohybu Příprava na školu Pobyt na zahradě Hračky pro rozvoj dětí Komunikace školky s rodiči Schopnost děti motivovat a zaujmout Tvůrčí činnosti Nadprůměrná spokojenost Dostatečně dlouhá provozní doba Občanská a společenská Pobyt na vycházkách výchova Provoz MŠ o prázdninách Společné aktivity pro děti a rodiče Možnost umístit dítě mladší 3 let Různorodost učitelského sboru Nižší důležitost dle rodičů Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=389; * Povinné a doporučené aktivity dle MŠMT jsou v grafu označeny červenou, příklad volitelných oranžovou barvou textu. Prosinec

8 2. Spokojenost rodičů dětí na 1. stupni ZŠ Graf 4: Celková* spokojenost rodičů dětí na 1. stupni Spíše nespokoje n/a 3 % Napůl 15 % Spíše spokojen/ a 26 % Zcela nespokoje n/a 1 % Zcela spokojen/ a 54 % 54 % rodičů dětí na prvním stupni lze označit za spokojené s výukou a stavem školství v MČ Praha 20. Naopak vyloženě nespokojeno je 1 % rodičů a spíše nespokojeno je 3 % rodičů. Poznámka Rodiče jsou se stavem škol na prvním stupni v MČ Praha 20 víceméně spokojeni, ale existují podle nich věci, které by stálo za to zlepšit. Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=562 * Průměr spokojenosti za všechny aspekty Prosinec

9 2.1. Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Jednoznačně nejlépe hodnotili rodiče žáků na 1. stupni výuku matematiky a početních dovedností, komunikaci školy s rodiči, zajištění budovy ZŠ proti vniknutí cizích osob a porozumění psanému textu. Na posledních příčkách pomyslného žebříčku se umístila kvalita jídla ve školních jídelnách, výuka cizích jazyků, výchovné a kariérní poradenství, výuka technických předmětů, bezpečné okolí školy a opatření proti šikaně. *Metodika výpočtu indexu spokojenosti Rodiče měli možnost vyjádřit svou spokojenost s aktuálním stavem na jejich ZŠ ve 23 aspektech. Každému z aspektů mohli přidělit 0 až 10 bodů, přičemž 0 znamená Zcela nespokojen a 10 Zcela spokojen. Index je spočítán jako rozdíl % kladných odpovědí (9-10) a % odpovědí s výhradami (0-6). Teoreticky index může nabývat hodnot <-1;1>. Tento index bude používán i v následujících analýzách. Graf 5: Index spokojenosti* rodičů dětí na 1. stupni Matematika 0,65 Komunikace školy s rodiči 0,61 Zajištění proti vniknutí cizích osob 0,56 Porozumění psanému textu 0,56 Ekologická výchova 0,49 Kapacita družiny 0,47 Schopnost žáky motivovat a 0,47 Výběr mimoškolních aktivit 0,44 Moderní technologie při výuce 0,40 Dostatek hřišť / sportovišť v MČ 0,39 Rozšiřování kulturního povědomí 0,37 Občanská výchova 0,34 Začleňování žáků se spec. 0,30 Rozvoj komunikačních dovedností 0,28 Rozvoj samostat. myšlení a řešení 0,24 Různorodost učitelského sboru 0,24 Opatření proti šikaně 0,20 Bezpečné okolí školy 0,18 Výuka technických předmětů 0,18 Kapacita jídelny 0,17 Výchovné a kariérní poradenství 0,16 Výuka cizího jazyka 0,12 Kvalita nabízeného jídla -0,01 Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=562 Prosinec

10 2.2. Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Ministerstvo školství (MŠMT) stanovilo obecné priority, které by měly být v MAP zohledněny. Tabulka níže zobrazuje spokojenost rodičů s aktuálním stavem v důležitých opatřeních MŠMT. Barvy v tabulce zobrazují spokojenost rodičů se současným stavem či rozpor vnímání důležitosti dle rodičů a MŠMT. Se zelenými opatřeními jsou rodiče spokojeni. S červeně naopak. Konečně opatření zabarvená žlutě upozorňují na rozpor v důležitosti dle MŠMT a dle rodičů. Tab. 2: Spokojenost rodičů se stavem v aspektech pokrývajících klíčová opatření MŠMT (1. stupeň ZŠ) Opatření MŠMT Důležitost Stav dle rodičů žáků 1. stupně Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Povinné opatření Povinné opatření Dle rodičů zásadní, nadprůměrné hodnocení stávajícího stavu Dle rodičů částečně důležité, průměrné hodnocení stávajícího stavu Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Doporučené opatření Dle rodičů zásadní, hodnocení spíše podprůměrné Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Doporučené opatření Dle rodičů střední až nižší důležitost, podprůměrné hodnocení Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Volitelná aktivita Dle rodičů je používání moderních technologií při výuce na 1. stupni průměrně důležité, průměrné hodnocení stávajícího stavu Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Volitelná aktivita Dle rodičů zásadní, výrazně podprůměrné hodnocení Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí Ve vnímání rodičů rozpor. Soft skills jsou vysoce důležité, ale občanská Volitelná aktivita a žáků výchova méně důležitá. Hodnocení průměrné až podprůměrné. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků Volitelná aktivita Dle rodičů důležité, ale ne zásadní. Průměrné hodnocení. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Volitelná aktivita Dle rodičů důležité, ale ne zásadní. Průměrné hodnocení. Zdroj: POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ, Výzkumy Soukup (2016) Prosinec

11 Poznámka Ve vnímání důležitosti jednotlivých aspektů/opatření je patrný jistý rozpor mezi rodiči a MŠMT. Rodiče, na rozdíl od MŠMT, vnímají jako méně důležité Inkluzivní vzdělávání, Polytechnické vzdělávání či Občanské kompetence. Význam, důležitost a přínosy těchto opatření bude proto potřeba rodičům více komunikovat a vysvětlovat. Prosinec

12 2.3. Jaké aspekty na 1. stupních ZŠ zlepšit Abychom byli schopni odpovědět na otázku, jaké aspekty podle rodičů žáků na prvních stupních zlepšit, musíme porovnat spokojenost se stávajícím stavem a důležitost jednotlivých aspektů, jak ji vnímají rodiče. Na aspekty, kde se spokojenost a důležitost rozcházejí, je potřeba se zaměřit. Při plánování potřebných opatření je však nutné zohlednit nejen požadavky rodičů, ale také priority stanovené MŠMT. Dobře hodnocené důležité aspekty Matematika a početní dovednosti Porozumění psanému textu Komunikace školy s rodiči Zajištění budovy proti vniknutí cizích osob Důležité aspekty s nižší spokojeností (potřeba zlepšit) Výuka cizích jazyků Opatření proti šikaně Rozvoj samostatného myšlení a řešení problémů Rozvoj komunikačních dovedností Bezpečné okolí školy (např. hlídané přechody...) Kvalita nabízeného jídla Schopnost žáky motivovat a zaujmout Prosinec

13 Graf 6: Spokojenost vs. důležitost dle rodičů a MŠMT* Celkem za 1. stupně všech ZŠ Vyšší důležitost dle rodičů Rozvoj samostat. myšlení a řešení problémů Opatření proti šikaně Výuka cizího jazyka Rozvoj komunikačních dovedností Bezpečné okolí školy Schopnost žáky motivovat a zaujmout Zajištění proti vniknutí cizích osob Porozumění psanému textu Matematika Komunikace školy s rodiči Kvalita nabízeného jídla Dostatek hřišť / Podrůměrná spokojenost sportovišť v MČ Nadprůměrná spokojenost Rozšiřování kulturního Výběr mimoškolních povědomí žáků aktivit Kapacita družiny Kapacita jídelny Občanská výchova Ekologická výchova Výchovné a kariérní poradenství Výuka technických předmětů Začleňování žáků se spec. potřebami Používání moderních technologií při výuce Různorodost učitelského sboru Nižší důležitost dle rodičů Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=562; *priority MŠMT jsou v grafu označeny barvou textu červenou (povinná a doporučená opatření) a oranžovou (volitelné aktivity) Prosinec

14 3. Spokojenost rodičů s 2. stupni ZŠ Graf 7: Celková* spokojenost rodičů dětí na 2. stupni Spíše nespokoje n/a 5 % Napůl 20 % Zcela nespokoje n/a 2 % Zcela spokojen/ a 43 % Spokojenost rodičů dětí na druhém stupni je o poznání nižší než spokojenost rodičů dětí na prvním stupni. Zcela spokojených bylo 43 % rodičů (oproti 54 % zcela spokojených na 1. stupni). Naopak vyloženě nespokojeno bylo 2 % rodičů a spíše nespokojeno 5 %. Spíše spokojen/ a 30 % Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=348 * Průměr spokojenosti za všechny aspekty Prosinec

15 3.1. Spokojenost rodičů s jednotlivými aspekty Jak už bylo řečeno, rodiče žáků na druhém stupni jsou ke svým školám kritičtější než rodiče žáků na prvním stupni. Většina aspektů dosahuje indexu spokojenosti pod 0,3 b., zatímco na 1. stupni tomu je naopak. Navíc, relativně lépe jsou na 2. stupni hodnoceny zejména mimovýukové aspekty (zajištění školy, komunikace, hřiště ), zatímco samotná výuka je hodnocena relativně hůře. Například matematika na 2. stupni dosáhla indexu 0,28 b., zatímco na prvním stupni to bylo 0,65 b. Podobně porozumění psanému textu na 2. stupni dosahuje pouze 0,16 b., zatímco na 1. Stupni 0,56 b. Rodiče jsou také velmi kritičtí ke kvalitě jídla, rozšiřování kulturního povědomí, výuce cizího jazyka a výuce soft skills. *Metodika výpočtu indexu spokojenosti Rodiče měli možnost vyjádřit svou spokojenost s aktuálním stavem na jejich ZŠ ve 23 aspektech. Každému z aspektů mohli přidělit 0 až 10 bodů, přičemž 0 znamená Zcela nespokojen a 10 Zcela spokojen. Index je spočítán jako rozdíl % kladných odpovědí (9-10) a % odpovědí s výhradami (0-6). Teoreticky index může nabývat hodnot <-1;1>. Tento index bude používán i v následujících analýzách. Graf 8: Index spokojenosti* rodičů dětí na 2. stupni Zajištění proti vniknutí cizích osob Komunikace školy s rodiči Dostatek hřišť / sportovišť v MČ Moderní technologie při výuce Výběr mimoškolních aktivit Matematika Ekologická výchova Různorodost učitelského sboru Opatření proti šikaně Bezpečné okolí školy Občanská výchova Výuka technických předmětů Porozumění psanému textu Kapacita družiny Začleňování žáků se spec. Schopnost žáky motivovat a Výuka cizího jazyka Výchovné a kariérní poradenství Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj samostat. myšlení a řešení Kapacita jídelny Rozšiřování kulturního povědomí Kvalita nabízeného jídla 0,34 0,31 0,29 0,28 0,24 0,22 0,22 0,20 0,20 0,18 0,16 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07-0,01-0,04-0,07-0,08-0,27 0,40 0,48 Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=348 Prosinec

16 3.2. Hodnocení aspektů dle opatření stanovených MŠMT Ministerstvo školství (MŠMT) stanovilo obecné priority, které by měly být v MAP zohledněny. Tabulka níže zobrazuje spokojenost rodičů s aktuálním stavem v důležitých opatřeních MŠMT. Barvy v tabulce zobrazují spokojenost rodičů se současným stavem či rozpor vnímání důležitosti dle rodičů a MŠMT. Se zelenými opatřeními jsou rodiče spokojeni. S červeně naopak. Konečně opatření zabarvená žlutě upozorňují na rozpor v důležitosti dle MŠMT a dle rodičů. Prosinec

17 Tab. 3: Spokojenost rodičů se stavem v aspektech pokrývajících klíčová opatření MŠMT (2. stupeň ZŠ) Opatření MŠMT Důležitost Stav dle rodičů žáků 2. stupně Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Povinné opatření Povinné opatření Dle rodičů klíčové, ale hodnoceno spíše průměrně, vzhledem k důležitosti podprůměrně. Dle rodičů nižší priorita, podprůměrné hodnocení. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Doporučené opatření Dle rodičů klíčové, ale hodnoceno výrazně podprůměrně. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Doporučené opatření Dle rodičů nižší priorita, hodnoceno průměrně. Kariérní poradenství Doporučené opatření Dle rodičů důležité, hodnoceno podprůměrně. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Volitelná aktivita Dle rodičů důležité, ale ne zásadní, hodnoceno nadprůměrně. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Volitelná aktivita Volitelná aktivita Dle rodičů klíčové, hodnoceno podprůměrně. Je patrný rozpor. Softskills jsou považovány za klíčové, ale hodnoceny podprůměrně. Občanská výchova je vnímaná jako méně důležitá, ale hodnocena průměrně. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků Volitelná aktivita Dle rodičů nižší priorita a podprůměrné hodnocení Aktivity související se vzděláváním mimo Volitelná aktivita OP VVV, IROP a OP PPR Zdroj: POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ, Výzkumy Soukup (2016) Dle rodičů hodnoceno nadprůměrně. Poznámka Ve vnímání důležitosti jednotlivých aspektů/opatření je patrný jistý rozpor mezi rodiči a MŠMT. Rodiče, na rozdíl od MŠMT, vnímají jako méně důležité Inkluzivní vzdělávání, Polytechnické vzdělávání či Občanské kompetence. Význam, důležitost a přínosy těchto opatření bude proto potřeba rodičům více komunikovat a vysvětlovat. Prosinec

18 3.3. Jaké aspekty na 2. stupních ZŠ zlepšit Abychom byli schopni odpovědět na otázku, jaké aspekty podle rodičů žáků na druhých stupních zlepšit, musíme porovnat spokojenost se stávajícím stavem a důležitost jednotlivých aspektů, jak ji vnímají rodiče. Na aspekty, kde se spokojenost a důležitost rozcházejí, je pak potřeba se zaměřit. Při plánování potřebných opatření je však nutné zohlednit nejen požadavky rodičů, ale také priority stanovené MŠMT. Dobře hodnocené důležité aspekty Komunikace školy s rodiči Zajištění budovy proti vniknutí cizích osob Používání moderních technologií při výuce Mimoškolní aktivity, hřiště a sportoviště v MČ Důležité aspekty s nižší spokojeností (potřeba zlepšit) Kvalita nabízeného jídla Výuka cizích jazyků Rozvoj samostatného myšlení a řešení problémů Rozvoj komunikačních dovedností Schopnost žáky motivovat a zaujmout Porozumění psanému textu Výchovné a kariérní poradenství Začleňování žáků se speciálními potřebami Rozšiřování kulturního povědomí žáků Opatření proti šikaně Prosinec

19 Graf 9: Spokojenost vs. důležitost dle rodičů a MŠMT* Celkem za 2. stupně všech ZŠ Vyšší důležitost dle rodičů Kvalita nabízeného jídla Rozvoj samostat. myšlení a řešení problémů Rozvoj komunikačních dovedností Výuka cizího jazyka Schopnost žáky motivovat a zaujmout Opatření proti šikaně Zajištění proti vniknutí cizích osob Matematika Porozumění psanému Komunikace školy textu Bezpečné okolí školy s rodiči Výchovné a kariérní poradenství Podrůměrná spokojenost Rozšiřování kulturního povědomí žáků Kapacita jídelny Začleňování žáků se spec. potřebami Výuka technických předmětů Používání moderních Nadprůměrná spokojenost technologií při výuce Dostatek hřišť / sportovišť v MČ Výběr mimoškolních Ekologická výchova aktivit Občanská výchova Kapacita družiny Různorodost učitelského sboru Nižší důležitost dle rodičů Zdroj: Výzkumy Soukup (2016), n=348; *priority MŠMT jsou v grafu označeny barvou textu červenou (povinná a doporučená opatření) a oranžovou (volitelné aktivity) Prosinec

20 4. Shrnutí 4.1. Mateřské školy Na základě výsledků studie jsme identifikovali následující oblasti ke zlepšení: Nabídka volnočasových aktivit pro předškolní děti v rámci Horních Počernic a to jak ve smyslu vhodných hřišť a sportovišť, tak i kroužků zaměřených na tuto věkovou kategorii Kvalita stravování a vedení dětí ke zdravé výživě Velikost a vybavení školní zahrady Zajištění proti vniknutí cizích osob do budovy Nižší možnost umístit dítě mladší 3 let Začleňování dětí se speciálními potřebami Tyto body by se mohly stát námětem pro další rozpracování v rámci pracovních skupiny Místního akčního plánu vzdělávání. Ochotu zapojit se touto formou vyjádřilo v rámci dotazníků 15 rodičů žáků mateřských škol. Prosinec

21 4.2. Základní školy Na základě výsledků studie jsme identifikovali následující oblasti ke zlepšení: Výuka cizích jazyků plošně na všech školách a stupních Rozvoj soft skills ve smyslu samostatného myšlení a řešení problémů, rozvoj podnikavosti a komunikačních dovedností plošně na všech školách a stupních Kvalita jídla ve školních jídelnách Opatření proti šikaně plošně na všech školách, zejména na 1. stupni Schopnost učitelů žáky motivovat a zaujmout především na 2. stupni Větší důraz na občanské a sociální dovednosti plošně Větší důraz na kvalitu polytechnického vzdělávání - plošně Komunikace důležitosti technických předmětů plošně Komunikace důležitosti inkluzivního vzdělávání plošně Komunikace důležitosti občanských a sociálních dovedností - plošně Zabezpečení v okolí škol Rozvoj kariérního poradenství zejména na 2. stupni Tyto body by se mohly stát námětem pro další rozpracování v rámci pracovní skupiny Místního akčního plánu vzdělávání. Ochotu zapojit se touto formou vyjádřilo v rámci dotazníků zhruba 40 rodičů. Prosinec

22 5. Metodologie a dotazníky Cíle průzkumu: Zjistit, jak rodiče hodnotí kvalitu výuky a stávající stav v oblasti mateřských a základních škol v MČ Praha 20 Porovnat důležitost opatření dle rodičů a MŠMT Navrhnout aktivity v oblasti školství, které by bylo vhodné do budoucna v MČ Praha 20 posílit Sběr dat: Papírový dotazník na 2 strany A4 Vyplnění dotazníku zajistili ředitelé škol (třídní schůzky, besídky, rozdání dotazníků domů...) Dotazník vyplnilo 389 rodičů dětí v MŠ a 995 rodičů dětí navštěvující ZŠ. Pokud jednu MŠ / ZŠ navštěvuje více dětí jednoho rodiče, byl dotazník vyplněn pouze 1x. Datum sběru dat: Listopad / prosinec 2016 Prosinec

23 Prosinec

24 Prosinec

25 Prosinec

26 Prosinec

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou:

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou: Zápis Z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Náměšť n/osl reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727 MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám 104, velká zasedací místnost 7. června 2016 Proqram: 1)

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV 1. Jednání řídícího výboru Mladá Boleslav, 7. 6. 2016 PROGRAM Úvod MAP, KAP, CLLD Představení projektu a realizačního týmu Funkce řídícího

Více

Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE

Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE 2015 Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE A) listopad 2015 Závazné zapojení škol a zřizovatelů ORP ŽATEC, OPR PODBOŘANY B) leden

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ v rámci realizace projektu NÁZEV DATUM MÍSTO KONÁNÍ PŘÍTOMNI Kulatý stůl Rožná 12. května 2016, v 15.00 hod budova ZŠ Rožná Mgr. Jana Romanová (ZŠ a MŠ Rožná), Mgr. Petra Zánová (ZŠ a MŠ

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Verze 1 MAP ORP LITOMĚŘICE Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 Ploskovice 50 map@mascs.cz

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (inkluze, matematická a čtenářská pregramotnost, obecné problémy) nízký počet dětí na třídu velká prostorná zahrada přírodní prostředí

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče)

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) V rámci projektu MAP v ORP byly připraveny dotazníky určené pro rodiče. Tyto dotazníky byly distribuovány do jednotlivých základních a mateřských

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Dne 9. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Kraslice v rámci projektu MAP ORP Kraslice (reg.

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT REGRADA Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je právní formou sdružení právnických osob. Členy Regionální rady Třinec jsou téměř všechny

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 listopad 2016 SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí 17

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Co nového v KAP II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Praha 19.1.2017 Rozvoj podpory MAP Z projektu KAP podporuje MČ i HMP = cílem je podpora MČ při realizaci MAP 12. 2015 setkání s OŠK MČ k projektu 02.

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 9. 2016 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - úvod - zahájení, přivítání - kontrola usnášeníschopnosti (nadpoloviční většina) - zvolení zapisovatele

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Zasedací síň, Hranice, 16. 9.2015 Bc. Tomáš Václavík Mgr. František Kopecký, t.vaclavik@regionhranicko.cz 731456266 Co je to MAP: Zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

Školy na Vysočině stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli

Školy na Vysočině stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli TISKOVÁ ZPRÁVA Školy na Vysočině stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli Praha, 22. června 2016 Z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání vyplývá, že zhruba 40 % středních a vyšších odborných

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Dne 22. 6. 2016 proběhlo setkání s ředitelkami základních a mateřských škol ORP Kraslice v rámci projektu MAP ORP Kraslice (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045).

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Školy v Moravskoslezském kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli

Školy v Moravskoslezském kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli TISKOVÁ ZPRÁVA Školy v Moravskoslezském kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli Praha, 22. června 2016 Z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání vyplývá, že třetina středních a vyšších

Více

Koncepce podpory mládeže a OP VVV

Koncepce podpory mládeže a OP VVV Koncepce podpory mládeže a OP VVV Neformální a zájmové vzdělávání v místních akčních plánech Praha, 23. června 2016 Mgr. Eva Hekrle Ferdinand Hrdlička Obsah: 1) Koncepce podpory mládeže a OP VVV 2) Prioritní

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne 2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 10. 2016 Setkání ředitelů MŠ - úvod - zahájení, přivítání - setkání pouze pro MŠ (ředitelé, ředitelky, popř. vedoucí

Více

MAP ORP LITOMĚŘICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MAP ORP LITOMĚŘICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 1.4.2016 31.3.2018 REALIZÁTOR PROJEKTU: MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ PARTNER P RO JEK TU: MĚSTO LITOMĚŘICE Obsah Představení projektu Řídící

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (Podklady pro PS3 Inkluze a školní neúspěch ) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 2.2 Strategický rámec Soupis oblastí (+

Více

MAP ORP Litvínov. 1. Zasedání Řídícího výboru

MAP ORP Litvínov. 1. Zasedání Řídícího výboru MAP ORP Litvínov 1. Zasedání Řídícího výboru 1. Zasedání Řídícího výboru 10.10.2016 Program jednání: 1. Představení členů ŘV 2. Projednání návrhu Statutu a Jednacího řádu 3. Volba předsedy 4. Schválení

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno verze 1-26. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Projekt je spolufinancován

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

2. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán v ORP Třinec reg. č. CZ /0.0./0.0/15_005/ června 2016 od 12:00

2. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán v ORP Třinec reg. č. CZ /0.0./0.0/15_005/ června 2016 od 12:00 2. zasedání Řídícího výboru projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/00000122 22. června 2016 od 12:00 Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru Schválení změny programu zasedání Program: 1. Schválení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 NÁZEV: DNE: 22. 2. 2016 MAP ORP Žďár nad Sázavou JEDNACÍ ČÍSLO: 521/2016/ŠKS ANOTACE: Zapojení města Žďáru nad Sázavou do Místního akčního plánu vzdělávání ve školství v rámci

Více

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice ORP ČB reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Strategický rámec do roku 2023 Pro ORP České Budějovice Aktuální verze k 15. 6. 2016 Obsah

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Školy v Ústeckém kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli

Školy v Ústeckém kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli TISKOVÁ ZPRÁVA Školy v Ústeckém kraji stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli Praha, 22. června 2016 Z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání vyplývá, že polovina středních a vyšších odborných

Více

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP pro území ORP Jaroměř

Strategický rámec MAP pro území ORP Jaroměř Strategický rámec pro území ORP Jaroměř (verze 1.0 ze dne 23.6.2016) Název projektu: Jaroměř registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000302 Realizátor projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MEZI

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

4. zasedání Řídícího výboru

4. zasedání Řídícího výboru 4. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138 15. prosince 2016 Program 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 2. Kontrola usnášeníschopnosti

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina Informace o průběhu V roce 2015 proběhla diskusní setkání

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

Vážení účastníci školního setkání!

Vážení účastníci školního setkání! Vážení účastníci školního setkání! Znovu Vám děkujeme za čas a aktivitu věnovanou projektu MAP, který se týká otázky vzdělávání v oblasti obce s rozšířenou působností (ORP) Hořice v oblasti Podchlumí.

Více

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ:

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Břeclav 44,4 % (188), Bulhary 1,2 % (5), Hlohovec 1,7 % (7), Hrušky 1,4 % (6), Kostice 1,9 % (8), Ladná 3,1 % (13), Lanžhot 11,3 % (48), Lednice 5,2 % (22), M.

Více

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023 MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000357 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023 Tvorba Strategického rámce 20. června 2016 na ustavujícím zasedání ŘV dne

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (tzv. MAP) ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP 1 ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP Program jednání: představení členů Realizačního týmu seznámení s projektem

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

OP VVV Akční plány - MAPy. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko

OP VVV Akční plány - MAPy. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko OP VVV Akční plány - MAPy Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko Struktura prezentace Účel MAP Šetření ČŠI Nesoulad mezi žádoucím stavem a skutečností Řešení: Akční plány (cíle, obsah, proces) Partnerství

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP MČP7 8.12.2016 Název projektu: Místní

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více