Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi."

Transkript

1 XVIII. ročník, 4/2013 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Hornické muzeum Příbram str. 6-7 Co ještě můžete v Lomnici zažít? str. 8-9 Kam...? Jedině do Prostějova str. 11 Karneval chutí na Černé louce str. 15 Pojeďme za zbojníky na Zbojskou! str. 17 Labské pískovce Tiské stûny âtûte na str. 4

2 Moravská metropole Brno je nejen druh m nejvût ím mûstem v republice. Je i dûleïit m spoleãensk m a obchodním centrem, dûji tûm mnoha v znamn ch podnikatelsk ch veletrhû a sportovních akcí. Díky své historii, velkému poãtu památek a poloze je moïné Brno povaïovat i za atraktivní turistick cíl. Prakticky dennû sem pfiijíïdí tisíce obchodníkû i organizovan ch skupin nebo individuálních turistû. Mnozí z nich hodlají v Brnû strávit více neï nûkolik hodin a tudíï potfiebují zajistit kultivované a pfiíjemné ubytování. KDYÎ DO BRNA, TAK NA MYSLIVNU Kdo hledá klidné prostředí uprostřed zeleně a přitom v dosahu městského centra, najde ideální útočiště v HOTELU MYSLIVNA. Stojí vysoko nad Brnem, na kopci nad Pisárkami, obklopen vzrostlými stromy. Klienti se k hotelu pohodlně dostanou během několika minut autem nebo městským autobusem, popřípadě taxíkem. Dnes je hotel Myslivna moderní, dobře vybavený a nabízí servis na vysoké úrovni. Svoje služby opírá o dlouholetou tradici. Už kolem roku 1860 tu stávala tichá hospůdka, oblíbený cíl nedělních výletů Brňanů. U stolů bylo možné potkat Rudolfa Těsnohlídka, Jiřího Mahena nebo Vladislava Vančuru. Jako tichá připomínka jejich pravidelných návštěv dodnes stojí před hotelem borovice, kterou společně zasadili. Ve čtyřicátých letech minulého století hospůdku přestavěli na sportovní klub zvaný Jägerhaus. Po válce byl jeho styl zachován, změnilo se ale jméno vznikla Myslivna. Brzy se proslavila skvělou kuchyní, letní terasou s úchvatným výhledem na Brno a v neposlední řadě populárními jazzovými koncerty, které zde pořádal mladý jazzman Gustav Brom. Až v roce 1987 bylo přistavěno hotelové křídlo, které prošlo nedávno modernizací. Hotel Myslivna se tak řadí k podnikům, který nejenže nabízí perfektní služby, ale jako přidanou hodnotu také unikátní, až poetické prostředí. Ať už se do Brna budete chystat za prací, obchodním jednáním nebo za sportovními zážitky na nedalekém Masarykově okruhu, neváhejte a rezervujte si ubytování v hotelu Myslivna. Bude o vás postaráno s profesionální péčí, užijete si specialit zdejší kuchyně. Doporučujeme některou ze zvěřinových lahůdek. Při podvečerním posezení na letní terase můžete obdivovat, jak se pod vámi postupně rozsvěcuje Brno a přitom si pochutnávat na šťavnatých steacích z grilu a vynikajících vínech z hotelové vinotéky. Hotel Myslivna umí nabídnout také perfektní servis firmám, které hledají atraktivní místo pro své akce, prezentace nebo obchodní schůzky v netradičním, příjemném, skoro domácím prostředí. Kongresový sál pojme až 200 osob a k dispozici je také několik salonků pro deset až dvacet hostů jako stvořených pro uzavřená jednání nebo rodinné oslavy. Kongresové prostory budou na požádání vybaveny technikou, v celém hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení zdarma... Až tedy pojedete do Brna, dejte na nás a ubytujte se v hotelu Myslivna. Kromě jiného se zde dozvíte, že pro další pobyt v Brně si můžete naplánovat ubytování na populárním brněnském Prýglu na přehradě v hotelu Fontána. O tom ale zase jindy. Foto: archiv hotelu Myslivna MYSLIVNA plus s.r.o., Nad Pisárkami 276/1, Brno Recepce: tel.: , fax: Rezervace ubytování: tel.: , fax:

3 Postfiehy zpoza katedry Hned na začátku je třeba uvést, o jakou katedru se jedná a kde jsme k takovým postřehům vlastně přišli. Postřehy, o kterých je řeč v titulku, skutečně pocházejí z místa, které se kdysi katedrou zvalo, a navíc z instituce, která dnes nese pojmenování katedra cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze, kam jsme vždy jednou za semestr zváni k besedě se studenty našeho společného oboru. Nejsme učitelé, ani nemáme pedagogické nebo vychovatelské ambice. Setkávání se studenty je pro nás unikátní možností nejen předat své zkušenosti novinářů dlouhá léta se toulajících po vlastech Českých, Moravských a Slezských, popřípadě po regionech Slovenska a Polska, ale také si touto příjemnou formou naordinovat jakousi ozdravnou kúru proti zkostnatělosti a rutině. Hodiny strávené ve společnosti mladých, vzdělaných a progresivně uvažujících lidí, kteří jsou ochotni s námi vést dialog, jsou vždy velice prospěšné. Proto jsme v první polovině dubna už po několikáté využili pozvání dr. Liběny Jarolímkové, abychom diskutovali s frekventanty na téma komunikace s médii, potažmo komunikace mezi tvůrci turistických produktů v regionech a potencionální klientelou. Krátce abychom si ve vzájemné interakci sdělili nejen názory, ale i zkušenosti. V neposlední řadě také proto, abychom si sami ověřili, kde děláme chyby, co můžeme vylepšit. Komunikace s médii je nezbytná nejen v podobě placené propagace nebo inzerce, ale především jako dialog rovnocenných partnerů, kteří mají společný zájem dobře sloužit oboru cestovního ruchu. Vyhledávat nové pohledy na známé destinace, objevovat místa neznámá, zvát turisty do měst a obcí, které ač nepatří k protěžovaným, jsou zajímavé, atraktivní a dokážou se o své hosty perfektně postarat. Stejně tak je nezbytné osvojení si schopnosti hovořit spolu otevřeně a s vhodnou dávkou vzájemné empatie. Je to otázka předem projevené důvěry, schopnosti se přesně vyjádřit a nebát se dát svůj názor zřetelně najevo. Jinak se z komunikace stane poměrně neuchopitelná, až nevábně vyhlížející směs vět, ze kterých si nikdo nic nevybere nebo, a to je ještě horší si každý vybere jen to, co se mu hodí. Je naprosto zřejmé, že moderním informačním technologiím se nelze vyhnout, bylo by špatné je ignorovat a nevyužívat je. Otázkou ale je, zda jsou samospasitelné. Zda stručné, někdy až na prášek vysušené internetové zprávy umí nabídnout informace v podobě, která je pro turisty přijatelná. Jestli je v pořádku, že cesta k hledané informaci mnohdy vede přes neočekávané odbočky, reklamní bannery, bez varování překrývající čtenou plochu a podobně. Pro nás, jako představitele redakce, která klade důraz na klasickou, papírovou verzi časopisu aniž se vyhýbá té elektronické bylo velice příjemným poznáním, že zájem právě o tištěný časopis, samozřejmě nejen ten náš, trvá a snad má dokonce vzestupnou tendenci. V další debatě jsme se dostali až k několika konkrétním příkladům, kdy si regionální instituce město zvolilo k propagaci otevírání turistické sezony strategii velice podobnou těm, jejichž kritiku tak často slýcháme i v televizi: informace v kampani naprosto neodpovídaly skutečnému průběhu. Studenti, kteří se rozhodli na tuto akci přijet, po dvou hodinách odjížděli nejen zklamaní, ale kromě jiného rozhodnuti se do města s prastarým mostem dlouho nevrátit. Leč naše setkání přes katedru nemělo obsah laděný jen negativně. Na dotazy a odpovědi jsme si vyhradili dvacet minut potřebovali bychom ale mnohem více. I tak jsme ale z Vysoké školy ekonomické odcházeli s dobrým přesvědčením, že cestovní ruch bude v dobách, až právě tito studenti nastoupí do svých rolí a funkcí v cestovních kancelářích, hotelech, vlastních firmách, na městských úřadech nebo v destinačních společnostech, v dobrých rukou. Studenti se ptali nás, my jsme odpovídali, ale bylo tomu i naopak. Jejich postřehy jsou pro nás a naši další práci cenným příspěvkem. Na další setkání se studenty VŠE se těší redakce TRAVEL profi. Když do Brna, tak na Myslivnu Postřehy zpoza katedry Labské pískovce místa dalekých výhledů , 4 Litoměřický hrozen 2013 se blíží Hornické muzeum Příbram v roce Co ještě můžete v Lomnici n./p. a okolí zažít? Hanácké slavnosti piva Ochotnéte Hanó! Kam? Jedině do Prostějova! Otazníky o jméně, jistota o víně Malý velký veletrh v Uherském Hradišti Váš hotel na cestách hotel Imperial Karneval chutí zažijete na Černé louce Praha Brno Vídeň Graz Pojeďme za zbojníky na Zbojskou! Zrcadlo turizmu Krásy Dolního Slezska na jedné louce Ještěd čtyřicátník a stále fešák Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 4/2013 3

4 LABSKÉ PÍSKOVCE MÍSTA DALEK CH V HLEDÒ Pohled z Děčínského Sněžníku Vûfiím, Ïe bychom v âesku uï jen s obtíïemi hledali turisty, ktefií by pochybovali o tom, Ïe Ústeck kraj patfií k destinacím pln ch atraktivních lokalit, památek, mûst a vesnic vhodn ch pro aktivní turistiku. AÈ uï máme na mysli území propagované destinaãní agenturou âeské stfiedohofií, Dolní Poohfií, Kru né hory nebo âeské v carsko. Pfied mûsícem jsme obdivovali rozhledy z kopcû nad Portou Bohemicou, dnes se vypravíme na vyhlídky Labsk ch pískovcû. Labské pískovce jsou chráněnou krajinnou oblastí rozkládající se v nepravidelném čtyřúhelníku přibližně vymezeném obcemi a městy Petrovice, Tisá, Libouchec, Jílové, Děčín a Hřensko. Skoro v geometrickém středu se tyčí nejvyšší bod oblasti, dominantní stolová hora Děčínský Sněžník (723 metrů n. m.). Cílem turistických výprav je od roku 1864, kdy byla na jeho temeni postavena 33 metrů vysoká kamenná rozhledna. Po rekonstrukci v roce 1991 slouží dodnes vám všem, kdo chcete vidět víc a dál po téměř celém Českém středohoří, do Německa a za jasného počasí na vás může sluneční zrcátko vyslat i vzdálená stavba na Ještědu. Krásně jsou z Děčínského Sněžníku vidět i Tiské stěny, Ostrovské skály nebo Volské kameny. Tedy místa, kam vás chceme dnes zavést. Obecně jsou Labské pískovce skalní útvary vytvořené erozí po ústupu křídového moře. Tvoří úžasně rozmanitou paletu pískovcových struktur místy oživené čedičovými výchozy třetihorních vulkanitů. Od severu na jih se v okolí obce Tisá táhnou 4 4/2013 Rozhledna Děčínský Sněžník dvě řady skalních věží. Jsou to Tiské stěny a Volské kameny, nedaleko pak ještě Ostrovské skály. Všechny tři jsou jako stvořené pro různě náročné výlety počínaje klidnou procházkou průchody a soutěskami, přes náročnější cyklistické výpravy až po horolezecké výstupy skalními stěnami vysokými až 80 metrů. Není třeba se stát zdatným horolezcem, abyste se mohli rozhlédnout z některé z plošin na jejich vrcholech. Mnohé jsou přístupné celkem pohodlně a bezpečně po značených stezkách. K vandrování krajinou Labských pískovců nezbytně patří také návštěva Děčína. Ve městě a bezprostředním okolí najdete celou řadu dalších vyhlídkových míst. Z Horní vyhlídky se vám Děčín představí nádherným pohledem na meandr Labe, v jehož hladině se zrcadlí budova zámku. Ovšem v Děčíně najdete mnohem víc ZOO, muzeum, restaurace a kavárničky, v nichž se můžete občerstvit, než se vydáte na další výhlídky a rozhledny. Na výběr je jich více, než se dá zvládnout za jeden víkend. Pro příklad stačí jen trochu odrazit od pravého labského břehu a najít třeba rozhledny Kohout, Náčkovice či Strážný vrch. I když nejsou extrémně vysoké, nabízejí výhledy, na které určitě nezapomenete. Pravda, o některých z nich se mnoho neví, ale stačí si otevřít turistickou mapu Ústeckého kraje a nemůžete zabloudit. Jako lahůdku na konec doporučujeme dobrodružně laděným a sportovně zdatným turistům výstup ke zřícenině hradu Vrabinec. Upozorňujeme cesta ke zbytkům jeho mohutných zdí nepatří k nejsnadnějším, vyžaduje dobrou kondici, zkušenost a místy i pár kapek odvahy. Ale námaha se vyplatí. Objevíte místo s opravdovým geniem loci. Ostatně jako v celém regionu. Foto: archiv Ústeckého kraje a Wikipedie Tiské stěny Děčín

5 LITOMù ICK HROZEN 2013 SE BLÍÎÍ Pfied dvûma t dny se v Litomûfiicích se li ãe tí a morav tí vinafii na tradiãních Vinafisk ch Litomûfiicích. Na akci, která uï fiadu let podporuje v robce vín i stále se roz ifiující populaci lidí, ktefií si domácí vína oblíbili. Zku enosti z jin ch vinafisk ch oblastí jasnû hovofií ve prospûch pofiádání takov chto setkání, prezentací a degustací. Zájem o nû dlouhodobû roste. Nechte se tedy pozvat na druh roãník LITOMù ICKÉHO HROZNU, kter i letos probûhne 15. ãervna. Litoměřický hrozen je soutěžní, prezentační a prodejní výstava vín z Moravy a z Čech. Je komornější než ostatní podobné akce, ale o to exkluzivnější a oplývá výjimečně příjemnou atmosférou. Celá akce se odehrává v reprezentativních prostorách Hradu Litoměřice. Náročně zrekonstruované interiéry jsou pro prezentaci a degustace vín jako stvořené. Genius loci, který zde působí, jen podtrhuje všechny vjemy, jichž se vám jako hostům Litoměřického hroznu dostane. Do začátku Litoměřického hroznu sice zbývá ještě víc jak měsíc, ale pokud se chcete soutěže zúčastnit a přihlásit svoje vína, máte nejvyšší čas. Počet vystavovatelů je omezen. Obraťte se tedy co nejdříve na vedení Hradu Litoměřice, kde získáte podrobné informace a instrukce. V tuto chvíli alespoň stručně vystavovatel bude mít k dispozici 2 4 metry čtvereční za symbolický poplatek 100 korun. Pro chlazení vín si může objednat led, za který zaplatí 150 korun. Bude-li již kapacita vystavovatelů naplněna, přijeďte alespoň jako odborníci uvidíte, jak zajímavou akcí Litoměřický hrozen je a budete mít možnost se na třetí ročník lépe a včas připravit. Stejně jako pro vystavovatele, je Litoměřický hrozen atraktivní i pro návštěvníky vinaře, obchodníky s vínem, somelliéry, novináře nebo laickou veřejnost milovníky dobrých a kvalitních vín. Jak nám řekly ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice ing. Anna Matulová a vedoucí Hradu Litoměřice paní Lenka Gottwaldová, druhý ročník Litoměřického hroznu bude mít několik změn a novinek: Hosté si mohou zakoupit žetony, které poslouží jako platidlo. Hodnota jednoho žetonu je 5,- Kč. Vystavovatelé sami určí, za kolik žetonů prodají jednu ochutnávku. Na konci akce budou vystavovatelům žetony proplaceny v plné výši. Prodej celých lahví pak už bude jen na dohodě mezi vystavovateli a nakupujícími. Litoměřický hrozen doprovodí kulturní program. Od desáté hodiny před polednem do 22 hodin večer si návštěvníci užijí nejen skvělých vín z Moravy a z Čech, ale také vystoupení jazzových a swingových kapel. K dispozici bude i bohatá nabídka sýrů a dalších dobrot, které se k našim vínům tak dobře hodí. A dále dodávají: Vystavovatelé mají možnost se k účasti na druhém ročníku Litoměřického hroznu přihlásit nejpozději do 20. května. Instalace expozice proběhne 14. června, večer pak bude společenské setkání vystavovatelů na hradním nádvoří s muzikou a občerstvením. Toto setkání je určeno jen vystavovatelům a pořadatelům akce. Vína vystavovatelů projdou odborným hodnocením a vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni krásnými poháry z dílny neziskové organizace Diakonie a diplomy na nádherném ručním papíru. Laco Kučera Všechny potřebné a podrobné instrukce získáte na uvedené adrese. Hrad Litoměřice, p. o., Tyršovo nám. 68, Litoměřice, tel.: /2013 5

6 Na prahu nové turistické sezony bilancovalo Hornické muzeum Pfiíbram uplynul rok. Navzdory v em dopadûm ekonomické krize, která se citelnû dot ká i kultury, se podafiilo udrïet v i náv tûvnosti na srovnatelné úrovni s pfiedchozím obdobím. Jeho expozicemi pro lo celkem turistû. HORNICKÉ MUZEUM P ÍBRAM v roce 2013 Pomyslnou stotisícovou hranici návštěvnosti muzeum poprvé překonalo v roce 2007 a od té doby tento trend pokračuje bez přerušení. Hornické muzeum Příbram se tak posunulo do první desítky nejvyhledávanějších muzeí v ČR a v rámci Středočeského kraje dominuje. Těchto úspěchů by nebylo možné docílit bez podpory zřizovatele Středočeského kraje, jakož i nepřehlédnutelné dlouhodobé spolupráce s městem Příbram i s dalšími obcemi v regionu, kde se nacházejí jednotlivá pracoviště muzea, a také díky příkladné součinnosti se státním podnikem DIAMO. Největší zájem turistů byl jako tradičně o tajuplné podzemí březohorských stříbrorudných dolů, jízdy hornickými vláčky a doprovodné akce. Muzeum v tomto směru těží zejména ze systematické a letité spolupráce se školami v rámci projektu s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram. Stalo se též nepsaným pravidlem nabídnout veřejnosti každý rok něco nového v kontextu s tzv. zážitkovou a někdy i adrenalinovou turistikou. Ani letošek není výjimkou. Na co se tedy mohou návštěvníci těšit? Muzeum chystá zprovoznění již třetí trasy hornického vláčku, tentokrát jako součásti stálé interaktivní expozice o historii uranového hornictví v areálu Památníku Vojna. Vybrán byl 18. květen Mezinárodní den muzeí. Při příležitosti 200. výročí otevření Ševčinského dolu připravuje novou specializovanou expozici dokumentující nejvýznamnější období báňského podnikání na Příbramsku v 19. století, kdy se zde vytěžilo okolo 90 procent zásob stříbra a olova v rámci tehdejšího Rakouska-Uherska a místní revír se tak zapsal do světových dějin hornictví. Tato expozice slavnostně zahájí 7. července v rámci konání tradiční hornické Prokopské pouti. Konečně bude nabídnuta veřejnosti též nová stálá expozice s názvem Z historie staré Vltavy, kterou se podařilo realizovat díky čerpání prostředků z Evropské unie a spolupráci s obcí Chotilsko. Tento projekt přibližuje, mimo jiné, slavnou historii těžby a zpracování povltavské žuly a také vývoj exploatace zlata ve středním Povltaví a další zajímavosti. Dne 18. května nebude Hornické muzeum Příbram, jak již bylo konstatováno, scházet při oblíbeném Festivalu muzejních nocí a Mezinárodním dni muzeí. Kromě jiného se návštěvníci mohou těšit na pestrý program pojmenovaný Noční šichta, který se odehraje v areálu dolu Anna a Vojtěch v Příbrami Březových Horách. Již po čtyřiadvacáté proběhne Prokopská hornická pouť, pořádaná 7. července, spojená s průvodem krojovaných horníků z tuzemska i ze zahraničí a s bohatým doprovodným programem. Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší i Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec, letos naplánovaný na 17. srpna. Vybrané akce Hornického muzea Příbram v roce května Slivice: Slivice 1945 Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice roku 1945, ukázka činnosti Armády ČR a klubů vojenské historie, pietní akt u Památníku Vítězství, prezentace historické a soudobé vojenské techniky a jiné.

7 18. května, hod. Památník Vojna Lešetice: Festival muzejních nocí Noční prohlídky bývalého lágru Vojna s neobyčejnou atmosférou, občerstvení, zvýhodněné vstupné. Slavnostní zprovoznění nové trasy hornického vláčku. (Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR.) 7. července Březové Hory: Prokopská pouť 24. ročník historické hornické pouti konané v rámci oslav 200. výročí zaražení Ševčinského dolu; průvod krojovaných horníků, polní mše, vystoupení hornických hudeb, doprovodný zábavný program o historii hornictví na Příbramsku. Slavnostní otevření nové expozice o mimořádném významu březohorského rudního revíru v 19. století. Ševčinský důl 18. května Březové Hory, Památník Vojna Lešetice: Mezinárodní den muzeí prohlídky za zvýhodněné vstupné při příležitosti 200. výročí otevření Ševčinského dolu, dříve dolu Císaře Františka Josefa května Březové Hory důl Anna: Dětský den s permoníky Pohádkovým podzemím a důlním vláčkem do světa permoníků. Zábavný program pro děti hry, soutěže, pohádky. červen srpen Březové Hory cáchovna dolu Vojtěch: Hornické stříbro výstava platidel a mincí s vazbou na historii hornictví ze sbírek Hornického muzea Příbram, z nichž některé předměty budou vystaveny vůbec poprvé. 17. srpna, hod. Skanzen Vysoký Chlumec: Den řemesel představení tradičních řemesel a činností spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, doprovodný hudební program, slavnostní křest vlastivědného sborníku Podbrdsko. Změna programu vyhrazena! 18. května, hod. Březové Hory důl Anna, Prokopská štola: Festival muzejních nocí na Březových Horách: Noční šichta jízdy hornickým vláčkem, tajuplné prohlídky podzemí, doprovodný program, hudba, občerstvení, zvýhodněné vstupné. 27. června, od 16:30 hod. Památník Vojna Lešetice: Pietní mše pietní akt se mší svatou při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, přednáška ing. Adolfa Rázka: Číhošť a osoba pátera Josefa Toufara. S pozdravem Zdař Bůh vás k návštěvě Hornického muzea Příbram zve jeho ředitel, PaedDr. Josef Velfl. Hornické muzeum Příbram náměstí Hynka Kličky Příbram VI Březové Hory tel.: Foto: archiv Hornického muzea Příbram 4/2013 7

8 Slavnost vína v Lomnici nad Popelkou Je uï jisté, Ïe moravská vína na la svûj nov domov i v Podkrkono í, v zámku v Lomnici nad Popelkou. V sobotu 6. dubna se právû sem uï podruhé sjelo devût moravsk ch vinafiû, aby se opût setkali s nûkolika stovkami pfiátel kvalitních a dobr ch vín. Slavnost vína, s podtitulem Jižní Morava v Lomnici nad Popelkou, pořádá město společně s Kulturním a informačním střediskem města Lomnice nad Popelkou s cílem obohatit společenský život ve městě a podpořit kromě jiného také domácí turistický ruch a zájem o město a jeho okolí. Není primárním cílem oslovit touto akcí turistickou veřejnost někde v západních Čechách nebo ve Slezsku. Smyslem je pozvat do Lomnice nad Popelkou turisty z Libereckého kraje, popřípadě z kraje Středočeského tedy z míst, která jsou relativně blízká. Je zřejmé, že se i zde, v Podkrkonoší, projevuje zdravá tendence oslovovat místní a turisty ze sousedních měst a krajů s cílem představit jim město v novém světle. Pokud na Slavnost vína jen o pár dní později navázal už osmý ročník Miniveletrhu cestovního ruchu, pak není pochyb, že lomnická radnice má celkem jasnou koncepci: v první řadě zvát turisty domácí a přesvědčit místní podnikatele, aby se více zapojovali do společných projektů propagace a tvorby kvalitnějších služeb a servisu. Dlužno přiznat, že se to v Lomnici nad Popelkou daří. Po loňském ročníku přilákala letošní Slavnost vína odhadem o třetinu více lidí. Zámecký sál byl zaplněn do posledního místa a ve sklepních prostorách to žilo od dvou odpoledne až do pozdních večerních hodin. Spokojeni byli vinaři, představitelé města a především hosté. A spokojen byl i majitel penzionu s restaurací Babylon, který se spolu se svým týmem postaral o gastronomickou součást Slavnosti vína. Od dvou odpoledne jsme měli možnost ochutnávat vynikající vína z Valtic, mikulovského Vinařství rodu Pazderků, vína Josefa Uhra od Lanžhota, vína z Hustopečí, z Neoklasu Šardice, z okolí Blatničky a Josefova, s nabídkou přijeli také z Prušánek a Čejkovic. Bylo z čeho vybírat, co koštovat a degustovat. Jinými slovy, druhý ročník Slavnosti vína v Lomnici nad Popelkou byl úspěšnější než ten první a už dnes se můžeme těšit na ročník třetí. Opravený zámek se skvěle připraveným zámeckým sklepením vytvořil důstojnou kulisu celé akci, která má ambice stát se zajímavým, příjemným a hodnotným startem do nové turistické sezony v Lomnici nad Popelkou, na kopci Tábor se sto a jeden rok starou rozhlednou nebo na koupališti Obora, které v těchto týdnech prochází posledními fázemi zásadní rekonstrukce a modernizace. Jeho konečný výraz by měl evokovat pohodu a poezii přírodních plováren a bazénů pod širým nebem, jak je známe ze starých, meziválečných filmů. Až se jaro přehoupne do teplého léta, cyklisté i pěší turisté zde najdou příjemné osvěžení v křišťálově průzračné a chladné vodě. Co je tû mûïete v Lomnici nad Popelkou a okolí zaïít? Nakonec co vám brání, abyste se do Lomnice nad Popelkou přijeli podívat. Důvodů a příležitostí budete mít po celý zbytek roku víc než dost. Už dnes, kdy jsme se konečně po dlouhých měsících dočkali jarního sluníčka, se Lomnice nad Popelkou může stát pro mnohé z vás vděčným cílem. Okolní kopcovitý terén nabízí bezpočet kilometrů značených cyklotras, které vás dovedou například ke zřícenině hradu Kumburk, na kopec Tábor 8 4/2013 či na Kozákov, kde se dodnes sporadicky nacházejí polodrahokamy. Ať se vydáte Kumburk kterýmkoliv směrem, všude na vás čekají milá překvapení třeba ruiny hradu Bradlec, kdysi krásná Allainova věž, z níž zůstaly už jen zbytky, rozhledy z vyhlídkové plošiny na skokanských můstcích u Lomnice, Smetanova vyhlídka a mnoho dalších. Za pozornost stojí také možnost vyšlapat na kopec Tábor pěšky, podél zastavení působivé křížové cesty, jejíž jednotlivé zděné pomníčky se táhnou z okraje města až pod Tichánkovu rozhlednu.

9 Tichánkova rozhledna Ve svém turistickém kalendáři si co nejdříve poznačte datum 1. června. To se na fotbalovém hřišti v Lomnici nad Popelkou bude konat další ze zajímavých a velice atraktivních akcí DEN KONĚ. Jde o celodenní akci oslavující koně pomocníka i přítele, koně do tahu, k práci na poli i k ušlechtilým sportovním výkonům. Program Dne koně je koncipován tak, že se budete moci seznámit se všemi rolemi, které toto krásné zvíře hrálo a dodnes hraje v lidském životě. Uvidíte, jak dovedně uměli s koňmi pracovat lidé na loukách i při stahování dřeva ve zdejších kopcovitých lesích a ukázky divokých kaskadérských kousků, kovbojského ježdění nebo dovedností vysoké kvality výcviku spolupráce člověka a koně. Těžko několika slovy popsat všechno, co je třeba vidět na vlastní oči. Tak přijeďte! Lomnice nad Popelkou je město, které vás dokáže oslovit. Uložené mezi kopci, s krásným náměstím, Městským muzeem a bohatě prostřenou tabulí turistických možností. Nebude se vám chtít odjet. V takovém případě doporučujeme ubytování v penzionu Babylon s útulnou restaurací. Pokojíky vybavené rustikálním nábytkem jsou příjemné, stejně jako ceny za ubytování. Každý má svoji koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Pokud vám zbude chvilka času po celodenním pobytu na čerstvém povětří, můžete večer sledovat televizi. Nebylo by ale divu, kdybyste na tento civilizační vynález ani nevzpomněli. Může se stát, že si raději posedíte a zazpíváte při kytaře. Ať ráno, v poledne nebo večer si pochutnáte na vydatné snídani, chutném obědě a večeři třeba o několika chodech. Penzion Babylon vám vyjde vstříc ve všech směrech. Auto zaparkujete na uzavřeném parkovišti ve dvoře a pokud si přivezete také kola, bude i o ně v noci dobře postaráno. Program pobytu v Lomnici nad Popelkou není třeba složitě připravovat. Po příjezdu vyhledejte Kulturní a informační středisko města Lomnice nad Popelkou na Husově náměstí v budově zámku nebo jeho sezonní verzi na kopci Tábor, vyžádejte si některou z cyklistických map a můžete okamžitě vyrazit. Třeba se potkáme někde mezi Klepandou a Kumburkem nebo mezi Černou roklí a Zeleným hájem. Laco Kučera Kulturní a informační středisko města Lomnice nad Popelkou Husovo náměstí 4 Zámek, Lomnice nad Popelkou tel.: , , , 4/2013 9

10 Dovolujeme si Vás pozvat na akci Ochotnéte Hanó Hanácké slavnosti piva které se konají ve dnech Akci porádá za financní podpory statutárního mesta Prostejova a ve spolupráci s casopisem více informací na V jedné ze starých lidových písní se zpívá: Prostijov je pěkný místečko, je tam pivovar, dobrý pivečko. Přiznám se, že nevím, jaké pivečko se dnes točí v prostějovských restauracích a hospůdkách. Určitě v nich milovníci zlatého, pěnivého a dobře ošetřovaného piva najdou většinu známých pivních etiket. Je ale pravděpodobné, že už složitěji by se v celém Prostějově hledaly výčepy nabízející piva méně známá, produkovaná malými, až mini pivovary. Je pamětihodnou českou tradicí sesednout se u stolu a u sklenice s parádní čepicí pěny jako ze šlehačky probrat fotbal, hokej, politiku, práci nebo si zahrát mariáš. Posezení u piva, to není opájení se alkoholem, to je, alespoň u nás v Čechách, ve Slezsku, na Moravě i na Hané, doslova instituce. Jak by ji možná charakterizoval pan Werich kulturně politická. Tak tomu bylo, je a dá Bůh, i bude. Aby tomu tak skutečně bylo, přijeďte do Prostějova, do restaurace Na Špalíčku, kde ve dnech 22. a 23. června proběhne první ročník Hanáckých slavností piva Ochotnéte Hanó. V názvu akce není překlep to je prosím hanáčtina. Krásná řeč, která plyne lehce a pomalu a stejně lehce a pomalu se poslouchá u piva. Zveme tedy všechny, kdo milují pivo, dobrou náladu a pohodu. Přijeďte, předem nebo na místě si kupte vindry, které pak můžete u jednotlivých výčepů směnit za půllitr podle vlastního výběru. Přehlídka bude hodně pestrá. Jaká, to se dozvíte zase za měsíc. K dobrému pivu patří dobré menu určitě si vyberete. Chybět nebudou ani domácí klobásy, uzené, vynikající paštiky vše doma Na Špalíčku dělané, zaručeně čerstvé, zdravé a po čertech dobré. Inu ochotnáte Hanó! Žádné vstupné se neplatí. 10 4/2013 A pokud máte pivovar, přijeďte nabízet. Bude na vás čekat výčepní stánek, přípojka elektrického proudu a hlavně hosté, kteří ochutnají vaši produkci ať už natočíte dvanáctku nebo něco silnějšího či vaše speciály. Dejte o sobě vědět ve městě Prostějově, v areálu restaurace Na Špalíčku, která je proslulá nejen vynikající domácí kuchyní, ale také typickou hanáckou pohostinností. Připojte se a společně s námi, s hosty z Prostějova, blízkého i vzdáleného okolí oslavte pivo. Nápoj vpravdě národní. Výčepní stánek má prostor i pro instalaci vaší reklamy zdarma. V rámci mediálního partnerství připraví TRAVEL profi reportáž z akce samotné i z města Prostějova, které finančně akci podporuje. A co se týká techniky prodeje, to nám řekli organizátoři Hanáckých slavností piva Ochotnéto Hanó manželé Irena a Zdeněk Burdovi: Platit se bode výhradně vindrama mincema, ktery bodeme razet ho nás v hospodě a ktery si kópite. Tož přejeďte, přendite! Bodete vitaní, dostanete najest, napit a aji se dobře pobavite. Deď ho nás na Hané je také dobře. A třeba si e smlsnete na pravéch hanáckéch vdolkách nebo hřibkové klechtance podle naši prababičke Každý pivovar je povinen prezentovat minimálně dva druhy piva z vlastní produkce za vhodnou cenu v jednotlivých kategoriích desítka, jedenáctka, dvanáctka a speciál. Protože se jedná o dvoudenní akci, v ceně registračního poplatku je kromě pronájmu stánku a osvětlení také ostraha expozice v noci. Instalace zařízení v sobotu 22. června 2013 od 08:00 hodin. Na přání vám organizátoři pomůžou s rezervací ubytování v prostějovských hotelech a penzionech. Všechny další informace obdržíte přímo na jejich adrese. Restaurace Na Špalíčku, Hradební 72/25, Prostějov tel.: , nově i na facebooku: facebook.com/restauracenaspalicku

11 Mûsto Prostûjov láká své náv tûvníky nejen na svûtské skvosty. K jeho dal ím v sadám patfií také sakrální památky, které jsou rozesety po celém mûstû. Neváhejte a nav tivte je také! Kam za svûtsk mi i duchovními památkami? JEDINù DO PROSTùJOVA! Pomysln m stfiedem Prostûjova je námûstí T. G. Masaryka. Nachází se zde fiada atraktivit, jeï zaujmou nejednoho náv tûvníka. Od nádhern ch mû Èansk ch domû, vãetnû rodného domu Jifiího Wolkera, aï po starou renezanãní radnici, v níï se nyní nachází Muzeum Prostûjovska. Dominantou námûstí je nová radnice, postavená podle návrhu architekta K. H. Kepky, jejíï vznik se datuje do roku Prohlídky radnice a novû i radniãní vûïe jsou zdarma a zaji Èuje je Regionální informaãní centrum sídlící v prostûjovském zámku. Novorenezanãní zámek je dal í z atraktivit, které rovnûï musíte vidût. Jeho stûny zdobí unikátní a pûsobivá sgrafita Jano Köhlera. Nesmíme opomenout ani nedaleko se nacházející Národní dûm a divadlo, jedny z nejv znamnûj ích dûl ãeské moderny a secese. Komplex, navrïen architektem Janem Kotûrou, vznikal v letech Historick m centrem mûsta vás v pfiípadû zájmu bezplatnû provede prûvodce o víkendech v letních mûsících. Trasa prohlídky vede kromû zmínûného námûstí T. G. Radnice Masaryka a zámku, také na ÎiÏkovo a Pern t nské námûstí. I milovníci poklidné atmosféry a duchovna si v Prostûjovû pfiijdou na své. MnoÏství kostelû, které zde za celou existenci mûsta vzniklo, pfiiná í jedineãn duchovní záïitek. Nejv znamnûj ím z fiady kostelû je zcela jistû kostel Pov ení sv. KfiíÏe. Tento pûvodnû gotick kostel, kter byl baroknû upraven, zde stojí jiï od konce 14. století. Pokud budete mít zájem, mûïete vyuïít moïnosti bezplatné prohlídky tohoto kostela a nûkter víkend v letních mûsících jej nav tívit. Tak neváhejte a naplánujte si v let do Prostûjova! Text a foto: archiv mûsta Prostûjova Kostel Povýšení sv. Kříže Zámek Regionální informaãní centrum Pern t nské námûstí 8, Prostûjov tel.: , 4/

12 OTAZNÍKY O JMÉNù, JISTOTA O VÍNù Z modr ch hroznû odrûdy Pinot noir, neboli Rulandské modré, se jemn m odlisováním rychle oddûlí mo t, aby narûïovûl odstín v budoucím vínû byl co nejslab í. Vznikl claret je velmi vhodn pro v robu sektû tradiãní metodou kva ení v lahvi fiíkají vinafii ze Znovínu a myslí i na sekt zvan Charles Sealsfield, teprve nedávno vyroben z révy znojemské oblasti. Ten dostal stfiíbrnou medaili na soutûïi Vinovita 2010 v chorvatském Zagrebu, bronzovou medaili na San Francisco International Wine Competition 2011 v USA i zlatou medaili na Cuvée 2012 v Ostravû. 12 4/2013 Jméno tohoto sektu není neznámé. Dříve jsme se s ním setkávali jako se jménem amerického spisovatele. Proč však je nyní na vinětě moravského znojemského vína? Charles Sealsfield nebyl Američan. Byl to Rakušan od Znojma. Z rodiny zemědělce a vinaře. A jmenoval se jinak: Carl Postl. Že kdysi změnil jméno, patří k tajemstvím, jež prý se podařilo odhalit teprve dlouho po jeho smrti. Úředně však nic z Postlovy existence jako Američana není potvrzeno. Takže jen co je známo: Carl Postl se narodil v jihomoravských Popicích roku Kvůli pobožné matce vstoupil do křížovnického kláštera v Praze. Jeho vzestup jako řeholníka byl pozoruhodný. Brzy dosáhl funkce tajemníka generála velmistra řádu, což mu pomohlo k rozšiřování kulturního rozhledu a ke vztahům s nejvyššími šlechtickými kruhy v Praze. A také ke vstupu do složité oblasti zednářského prostředí zaměřeného tehdy kriticky vůči rakouskému kancléři Metternichovi. To vedlo později literární historiky k názoru, že při Postlově útěku z kláštera ho podporovali právě zednáři a za to mu uložili povinnost mlčet a chovat se anonymně. Zkrátka Postl z kláštera zmizel. Nejprve k lázeňskému pobytu v Karlových Varech a Mariánských Lázních a teprve později se našla informace, že se objevil v Německu. A opět v kontaktu se Svobodnými zednáři, kteří mu poskytovali podporu s podmínkou, že však už nebude Postlem, ale někým jiným, neznámým. Jeho inkognito bylo stále tvrdší. Zdá se, že do americké Louisiany přijel roku 1823, ale už ne pod vlastním jménem, důkaz ovšem není. Cestuje po Americe New Orleans, Ohio, Pittsburg, dostává konečně pas na jméno Charles Sealsfield (pozoruhodné: Sealsfield, německy Siegesfeld, bylo jméno jedné viniční trati v Popicích), ale píše zatím pod pseudonymem Sidons. Začíná totiž publikovat. Co dělá jinak? Z New Orleansu je prý jako politický emisar vyslán do Evropy a pokouší se jako špion druhé strany navázat kontakt s Metternichem, což se nepodaří. Cílem cesty je však také uzavření smlouvy s volnomyšlenkářským nakladatelem Cottou na vydání jeho knížky o Spojených státech, a to se mu povedlo. Pak se pustí do Londýna k vydavateli Murrayovi s další knihou o Americe, ale poté napíše ostrou satiru Austria as it is, kvůli které se už nikdy neodváží vrátit do Rakouska. Jeho první román Tokeah, neboli Bílá růže, se stal nejen americkým, ale později světovým úspěchem. Další Jih a Sever o nepokojích v Mexiku vyšel v Curychu. Po návratu do Ameriky se Charles Sealsfield stává farmářem, ale nakonec zbankrotovaným podnikatelem a znovu spisovatelem. Zamíří opět do Evropy a tam je už jako pravý Američan, jehož knížky měly úspěch. Píše mistrovská díla Obrázky ze života západní polokoule, Kniha o kajutě. Přiznává se mu magie jazyka, neboť ve svých dílech víc rozvádí to, co viděl, než to, co vymyslel a jako spisovatel stvořil. Bydlel pak ve Švýcarsku, v Solothurnu, jeho posledním azylem je vila Pod jedlemi, kterou si tam koupil. V pětapadesáti letech míní jeho životopisec Eduard Castle touží po ženě a dětech, o něž by se chtěl starat a které by se staraly o něho. Ale všude ho odmítají. Netuší proč! Žije ještě šest let a zapomnělo se na něj. V závěti prý vše odkazuje příbuzným, rodině Postlových v Popicích, o nichž v jeho okolí nikdo nic netušil. Svou závěť podepsal jako Charles Sealsfield, občan Spojených států amerických. Stejně tak zní nápis na jeho náhrobku. Důkaz o jeho totožnosti s pražským křížovníkem Postlem však nebyl nikdy předložen. Podle rakouského práva členové řádu, kteří složili přísahu chudoby, neměli nárok odkazovat svůj majetek. Také celá Sealsfieldova pozůstalost, jeho korespondence zmizely, prý byly spáleny. Proč? To nebylo zodpovězeno Sedím na velkém Sealsfieldově kameni vysoko nad meandrem řeky Dyje, nedaleko jsou Popice, i dnes malá, vinařské obec, a naproti za řekou stoupá do kopce nejznámější vinice Šóbes. Představuji si, jaký náhrobek či spíše železný kříž by měl na tamním hřbitově Carl Postl, kdyby se nebyl stal křížovníkem, kdyby se neobjevil jako Sealsfield, kdyby se o něm nepsalo jako o slavném spisovateli. Možná by byl dobrým vinařem, na kterého se dávno zapomnělo, ale třeba by když byl schopen vytvořit poutavé zápisky svou invenci vtělil do nových, přínosných způsobů výroby vína, které by chutnalo už tehdy, před sto padesáti lety, jako to současné s etiketou Charles Sealsfield Bořek Homola

13 Herci tvrdí, Ïe není mal ch rolí, jsou jen malí herci. My tvrdíme, Ïe není mal ch veletrhû, mohou b t jen malí organizátofii. V obou pfiípadech platí, Ïe není aï tak dûleïité, jak rozlehl je v stavní areál, ale s jak m rozmachem a nápady pfiicházejí ti, kdo veletrh organizují. A tak se pfied nûkolika lety zrodil Miniveletrh cestovního ruchu v Uherském Hradi ti. Jeho leto ní, ãtvrt roãník byl mnohem úspû nûj í neï ty pfiedchozí poprvé se konal v novû opraven ch prostorách Informaãního centra na Masarykovû námûstí. Nabízí se otázka, čím že je slovácký miniveletrh tak atraktivní a zajímavý? Najít odpověď nevyžaduje být expertem s mezinárodními zkušenostmi stačí prostý selský rozum, který nikdy nezklamal. Jeho ambicí je představit a nabídnout domácí turistickou, vinařskou, řemeslnou a gastronomickou produkci domácím turistům. Ti starší si rádi zavzpomínají na doby, kdy se vypravili z Velehradu do Napajedel nebo kdy se byli projít vinařskými uličkami v Polešovicích či v Mařaticích. Mladším miniveletrh zase poskytuje luxus poznání vlastního regionu třeba poté, co se vrátili z kratšího nebo delšího pobytu někde na druhé straně zeměkoule. Ať tak či onak, oboje je správné, má svůj význam a jak potvrzuje rostoucí zájem, oboje se daří. Myšlenkou, zpracováním, organizací programu a nakonec i konkrétními dopady patří Miniveletrh cestovního ruchu v Uherském Hradišti k akcím, jejichž význam pro obor je mnohem větší, než by mnozí byli MAL VELK VELETRH ochotni přiznat. Není pochyb, že je jen otázkou času, kdy si smysl a efektivitu miniveletrhu uvědomí i místní podnikatelé, že své dobré klienty mají prakticky doma. První podnikatelské vlaštovky se objevily už letos s nabídkou prohlídek, pobytů a akcí přijel Zámek Napajedla; ochutnávky vín s možností nákupu připravily Vinařství Ludvík Maděřič a známý podporovatel mnoha akcí v Uherském Hradišti, Holding Synot; tradiční řemeslné výrobky, jako figurky ze šustí, dřevěné nádoby a malé drobnosti, keramiku a kraslice pak nabídli nositelé známky Tradiční výrobek Slovácka. Někdo jen ochutnal, někdo koupil pár lahví, jiné zaujaly nádherné košíky a ošatky a další mezi nimi i my s obdivem prohlíželi kroje a doplňky. Jinde zase byly k mání slovácké koláčky, škvarky, Masarykovo cukroví nebo ovesňáky. Ovšem největší pozornost si vysloužily propagační materiály z měst, městeček a obcí Slovácka, mezi nimiž nechyběly nabídky Velehradu, Baťova kanálu, Uherského Brodu a samozřejmě i Uherského Hradiště nebo Hodonína. Letos poprvé na miniveletrh cestovního ruchu zavítali také hosté ze zahraničí, ze sousedního Slovenska, konkrétně ze Záhoria. U výstavních stolů se sešlo celkem čtyřicet subjektů a z této pestré nabídky si přišlo vybrat více jak návštěvníků. Jak nám řekl starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský, tradice miniveletrhu potvrdila správnost záměru alespoň jednou do roka uspořádat domácí přehlídku atraktivit a zajímavostí domácího regionu. Zájem je rok od roku větší a ukazuje se, že nové prostory zrekonstruované bývalé jezuitské koleje našly další dimenzi své existence. Podobně kladně ocenili přístup vystavujících i návštěvníků tajemník Regionu Slovácko Josef Hapák, starostové prezentujících se obcí a představitelé regionů. - lk /

14 Mamaison Business & Conference Hotel Imperial je bezpochyby jeden z nejznám jších hotel v Ostrav. Jeho praktická poloha p ímo v centru m sta, bohatá historie a v neposlední ad profesionální personál z n j tvo í ideální hotel pro Váš pobyt. Kombinace stoleté tradice a moderních hotelových trend iní z tohoto renomovaného hotelu dokonalé místo jak pro obchodní sch zku, tak pro p íjemný odpo inek po náro ném dni. Hotel nabízí 162 pohodlných a modern za ízených pokoj, rozsáhlé konferen ní centrum, 2 p íjemné restaurace se širokou nabídkou gastronomických specialit, jedine né Relax centrum a hlavn osobní a p átelský p ístup ka dého zam stnance hotelu ke všem host m - to vše nás oprav uje nazývat Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Váš domov na cestách. Krom Ostravy naleznete hotely spole nosti Mamaison na jedine ných místech mnoha nejpresti n jších m st st ední a východní Evropy v Praze, Bratislav, Budapešti, Varšav nebo Moskv. Všechny nabízejí unikátní ubytování v bohatém kulturním a historickém prost edí, a u hledáte kvalitní slu by za dobrou cenu, nebo vrcholnou sofistikovanost. Mamaison Business & Conference Hotel Imperial is surely one of the most famous hotels in Ostrava. Its practical location directly at the city centre, rich history and last but not lest professional staff make the ideal hotel for your stay. The combination of hundred years of tradition and modern hotel trends is an ideal setting for a business meeting, as well as for relaxation after a long day. The hotel offers 162 comfortable and newly-furnished rooms, a large conference centre, two fine dining restaurants with a wide offer of gastronomic specialities and the personal and friendly attitude of all employees all this entitles us to call the Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Your home away from home. In addition to Ostrava you can find our Mamaison hotels in other unique places of many prestigious cities of Central and Eastern Europe Prague, Bratislava, Budapest, Warsaw or Moscow. All of them offer excellent accommodation in interesting cultural and historical surroundings, no matter if you look for good value for money or top sophistication. Prague Moscow Warsaw Budapest Bratislava Ostrava Mamaison Business & Conference Hotel, Tyršova 6, Ostrava 1, Czech Republic, tel.: ,

15 umění chutné a kvalitní krmě. Najdete zde projekt Jak chutná Moravskoslezsko, se svojí troškou do mlýna přispěje prostějovská restaurace Na Špalíčku a její program Ochotnéte Hanó. Jinde najdete prezentace baristů mistrů kávy, barmani vám s elegancí tanečníků namíchají koktejly a vinaři vás budou učit rozeznávat všechny taje zákoutí vůní, barev a chutí krásných českých a moravských vín. Koncepce prvního ročníku Karnevalu chutí na Černé louce v Ostravě dělí celou akci do tří sekcí. V té hlavní budete mít možnost nahlédnout pod pokličku kuchyní známých restaurací členů Asociace hotelů a restaurací České republiky. Mistři kuchaři pro vás připraví degustační menu drobné, ochutnávkové porce klasických jídel české, moravské a slezské kuchyně v moderním pojetí. Nejenže vám ukážou jak na to, ale dokonce poradí jaké suroviny, jaké bylinky a koření použít, popřípadě prozradí i některá z drobných výrobních tajemství. Domácí, Moravskoslezský kraj najdete ve druhé sekci, kde se seznámíte se specialitami slanými, kořeněnými i sladkými, najdete tu vynikající sýry vyráběné z kravského, ovčího i kozího mléka získávaného od zvířat žijících ve zdravém prostředí zelených svahů Moravskoslezských Beskyd. Jistě si nenecháte ujít ani ochutnávku sladkostí vyráběných tamními cukráři. Až vám budou oči přecházet a sliny se sbíhat. Třetí sekce bude věnována kuchařské a cukrářské mladé generaci. Studenti odborných škol připraví slavnostní prostírání pro všemožné příležitosti takže i zde najdete mnoho inspirací pro svůj domácí, sváteční, jarní stůl nebo rodinnou oslavu. Pak svým hlasem můžete přispět k výběru té nejlepší tabule. Karneval chutí zaïijete na âerné louce Gastronomie, regionální speciality, tradiční kuchyně, recepty našich babiček a stále sílící touha turistů po zážitcích všeho druhu jsou v posledních letech významným hnacím momentem ovlivňujícím směry dalšího rozvoje turistiky. Chuť nahradit takzvané europotraviny, europiva nebo speciality kdejaké importované kuchyně skutečnými produkty nesoucími nenahraditelný punc místních surovin přináší na český turistický trh nové možnosti prezentací. Prezentací voňavých, chutných a krásně vypadajících. Prezentací města, obce, kraje nebo regionu doslova a do písmene na talíři. Bohatý a krásně ozdobený talíř všech možných dobrot z krajů českých, moravských i slezských nabídne vám, turistům bažícím po kulinárních prožitcích, první ročník KARNEVALU CHUTÍ, který proběhne ve dnech května na výstavišti Černá louka v Ostravě. Přijeďte si užít dobrého jídla a pití, koštů, degustací, ochutnávek, celých menu, kulinářských show a gastronomických lahůdek. Po tři dny budete moci poznávat mnohé kraje a regiony prostřednictvím vlastních chuťových a vůně vstřebávajících senzorů, vaše oči pak potěší pohled na talíře, podnosy a celé tabule prostřené někdy selsky prostě, jindy až se zámeckou rozmařilostí. Pobaví vás mistři kuchaři, praví showmani, kteří předvedou s jakými, až gymnastickými dovednostmi může být spojeno Na pódiu několikrát denně proběhne show Jak šmakuje Moravskoslezsko moderovaná Lukášem Limprechtem, viceprezidentem AHR ČR, a Mirkem Horákem, specialistou na gastronomii. Tak nezapomeňte a května 2013 přijeďte na výstaviště Černá louka v Ostravě na Karneval chutí. Ostravské výstavy, a. s., Výstaviště Černá louka Ing. Jana Kyzeková, tel.: , fax: , 4/

16 Je na co se tû it. Sice to bude je tû nûjakou dobu trvat, ale uï ne tak dlouho, co dosavadní nabídku sluïeb âesk ch drah obohatí nov a skuteãnû moderní, pohodln, luxusní a rychl vlak Railjet. Mûli jsme moïnost si jej prohlédnout pfii prezentaãní jízdû, kdy celá souprava, zatím v barvách rakousk ch drah ÖBB, pfiijela na nûkolik hodin do Prahy na Hlavní nádraïí. Railjet, podle slov předsedy představenstva Českých drah, a.s., Petra Žaluda, představuje novou dimenzi dopravy po kolejích, která by měla posílit pozici ČD v celém dopravním systému v České republice. Soupravy Railjet přinesou v třídách economy i first takovou míru pohodlí a komfortu, že se mohou brzy stát významným konkurentem pro autobusy i osobní automobily. V těchto měsících se pro České dráhy vyrábějí první soupravy. Na koleje vyjedou v jejich barvách poprvé v polovině roku 2014 a v prosinci téhož roku už budou v plnohodnotném provozu. Na trati Graz Vídeň Brno Praha pak bude ve dvouhodinových rozestupech jezdit celkem deset souprav Railjet z toho tři rakouské a sedm českých. Vozy Railjet pro České dráhy jsou vyráběny společností Siemens, respektive jeho dopravní divizí. Každá souprava pojme řídící jednotku se 6 místy, 384 sedících cestujících v pěti vozech economy, 42 v jednom vagónu first klass PRAHA BRNO VÍDE GRAZ a v business klass pak dalších 58 pasažérů. Nechybí ani restaurační vůz. Vlaky Railjet budou vybaveny celou řadou technických novinek, které zpříjemní cestování. Například dveře se otevírají a zavírají pneumaticky s automatickým zajištěním a při jejich otevření se vysune schůdek, který usnadní nástup i dětem; vagóny, mezi nimiž lze procházet zcela krytými a utěsněnými přechody, jsou opatřeny absorbéry nárazové energie zajišťující naprosto plynulý rozjezd i brzdění, takže cestující ani nezaznamená, jak vlak nabírá rychlost. K dispozici je i místo pro přepravu kočárků a jízdních kol. Po českých kolejích vlaky Railjet pojedou rychlostí až 160 kilometrů v hodině, ale jejich konstrukce dovoluje standardní cestovní a naprosto bezpečnou rychlost až 230 km/hod. Z Prahy do Vídně se tak cestující dostanou za pouhé 4 hodiny a 10 minut. Na území České republiky budou vlaky zastavovat v Praze, Pardubicích, Brně a Břeclavi. Ve všech třídách jsou ergonomicky perfektně provedená sedadla, opatřená přípojkou na 220 voltů pro notebooky, telefony či jinou drobnou techniku. Ve first třídě mají cestující možnost usednout za sebou nebo proti sobě a navíc si mohou nastavit opěradlo, k pohodě přispějí i sklopné nebo výsuvné stolky a aktuální denní tisk. V nejvyšší business klass cestu zpříjemní sedadla s nastavitelnou podnožkou. Každý, kdo v této třídě pojede, obdrží nápoj na přivítanou. V celém vlaku standardně slouží Wi-Fi připojení a personál přinese zájemcům na přání dokonce občerstvení z nabídky jídelního vozu. Cestující jsou průběžně informováni o rychlosti a čase dojezdu na viditelných displejích, dětem je určeno i malé dětské kino. Pro cestující first klass a business klass budou ve vybraných stanicích připraveny zvláštní prostory čekárny ČD Longue a ÖBB Longue. A zásadní sdělení ceny jízdenek ve vlacích Railjet budou stejné jako v ostatních běžných soupravách EC/IC. Nakonec jedna perlička lokomotivě, která přivezla první Railjet do Prahy, se dostalo slavnostního křtu českým sektem. Nosí jméno Spirit of Praha. Máme se na co těšit. Laco Kučera 16 4/2013

17 UÏ ani nevíme, kdy jsme se s partou sala - níkû z Muránské planiny, ze sedla Zbojská setkali poprvé urãitû to ale bylo na nûkterém z veletrhû cestovního ruchu. Dá se fiíct, Ïe na ãesk turistick trh doslova vskoãili a mají úspûch. Jsou oblíbení, umí zaujmout, pobavit a taky mimofiádnû pohostit. Mnozí jste mûli moïnost ochutnat nûco z jejich voàavé nabídky aè uï to byla slanina, klobásy nebo s ry, kyselica ãi halu ky. POJEëME ZA ZBOJNÍKY Ovšem je pravdou, že nikde nechutná tradiční zbojnická kuchyně tolik, jako přímo v místě, kde se vaří a připravuje, na Salaši Zbojská a na Zbojníckom dvore. Pokud už dnes uvažujete o tom, kam na dovolenou, dejte na naše doporučení a vydejte se do Národního parku Muránska planina. Rozkládá se v polovině cesty mezi Breznem a Tisovcem, východně od Banské Bystrice. V kraji nádherné, zachovalé, neporušené přírody, kde najdete nejen příjemné ubytování a spoustu dobrot, ale především aktivní turistické programy, které vás budou bavit. Budete-li mít chuť a odvahu, můžete se aktivně zúčastnit výroby tradičního oštiepku, uplést sýrové uzlíky a přitom ochutnávat vynikající bryndzu nebo být při tom, když sa odvárá žinčica. V měděném kotli po ní zůstává biologicky nezávadná syrovátka, kterou zde krmí svoje vlastní prasátka, zdejší horské plemeno mangalica. Právě z jejich masa jsou klobásy a slanina. A samozřejmě také z masa ovcí pasoucích se zde na zelených svazích. Tajemství vynikající chuti a kvality se skrývá ve směsi bylinek, které tam salašníci sami sbírají mateřídoušku, majoránku koňskou a medvědí česnek. Jak ale míchají jejich poměr, zůstává utajeno. Po celé léto si na Salaši Zbojská nebo ve Zbojníckom dvore můžete užívat přírody, pohybu na zdravém povětří nebo lenošení na zelených loukách, zapomenout na starosti a stresy každodenního pracovního shonu, sbírat fyzické i duševní síly. Zde poznáte, jak uklidňující je pohled na pomalé pohyby pasoucích se ovcí. Na stezkách po okolí okusíte pohodu v sedle huculských koní, na jejichž hřbetě můžete putovat dokonce několik dnů v kuse, nocovat pod provizorními přístřešky skoro pod širákem, kdy vás ráno bude budit ptačí koncert nebo lehké doteky slunečních paprsků. Kdy jste něco podobného zažili naposled? Jako na mnoha místech Slovenska, i na Zbojské se traduje silný zbojnický příběh. Můžete se tedy vydat po Naučnom chodníku Jakuba Surovca. Dozvíte se o životě přísného a odvážného zbojníka, nahlédnete do jeho Čertovej jaskyne a Čertovej doliny, poznáte další kus krásné slovenské přírody. Nedaleko od Salaše Zbojská najdete ještě Gazdovský dvor a tradiční krčmu U Chlipníka. Původ názvu krčmy nehledejte mezi chlípníky pochází od jména usedlosti Krátke Chlipavica. Ale krčma je to pravá zbojnická, kde se vaří z vlastního chovu hovězího dobytka. Ještě dlouho bychom mohli popisovat, co všechno na Zbojské můžete zažít a ochutnat. Ale nejlepší bude, když skutečně přijedete a sami se na vlastní kůži, vlastním jazykem, očima, nosem i hmatem přesvědčíte, jak krásné jsou návraty do lůna přírody. Jak úžasné je strávit pár dní ve společnosti hostitelů, kteří se o vás umí postarat tak, jak to neumí žádný z moderních hotelů, byť by měl hvězd jako na obloze. A na konec ještě něco vždy na začátku prosince se na Salaši Zbojská pořádá nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke. Dejte dohromady tým a přihlaste se! Dostanete čerstvě poražené prase a ostatní bude už jen na vaší šikovnosti a zkušenostech. Laco Kučera Zbojská s.r.o., tel.: , /

18 ZRCADLO TURIZMU RAKOUSKO Osmdesát pět vídeňských ubytovacích zařízení, od obyčejných ubytoven po luxusní hotely, bylo v minulých dnech vyznamenáno titulem Umweltzeichen Tourismus a jako takový uvedeno v dvojjazyčné brožuře. Svým ekologickým využíváním energie, hospodařením s odpady a ekologickým čištěním přispívají k lepší kvalitě života Vídně i jejich návštěvníků. FRANCIE Třicátý osmý Světový salon turizmu, který se konal koncem března v Paříži, sledoval hlavní tendence letošního cestování a k tomu účelu představil na 500 destinací. Favoritem se stal Nový Zéland, Indie, Vietnam a Jižní Korea. Velký zájem byl také o ostrovy ve Středozemním moři, zvláště o Ionské ostrovy a Rhodos. Návštěvníky zaujal i pavilon enoturizmu, cestování za vínem, který se objevil už loni, a nabídka Turizmu pro hendikepované. Projevil se rovněž nečekaný zájem o destinace připomínající historická místa z 1. světové války a dále o cesty organizované pro motocyklisty putující na strojích značky Harley-Davidson. VATIKÁN V souvislosti s odchodem papeže Benedikta XVI. a zvolením nového papeže Františka I. se objevilo na veřejnosti několik skutečností, jež se předtím běžně neprezentovaly. Například počet obyvatel Vatikánu: 770 osob a přitom všichni přistěhovalci. Vatikán je velmi sekularizované malé město, jehož kontrola činí však téměř nemožným turizmus a nákupy všem cizincům v systému. Je to škoda povzdechla si jedna speciální zpravodajka, protože obchodní oblast, jak řekla, je tam velmi zajímavá Volba nového papeže probíhala v konkláve, což je místnost výtvarně velmi zdobná, ale v době papežské volby uzavřená cum clave, tedy na klíč, aby kardinálové nemohli v té době komunikovat s osobami mimo ni. Od smrti papeže Jana Pavla II. rušička znemožňuje i použití mobilu. Pro cesty mimo Vatikán má papež k dispozici i vlak. Daroval mu jej Piovi XI. Mussolini, ale používán je velmi zřídka. V garáži, z části podzemní, má papež také autopark. Jako poslední model je v něm elektrický Renault, konstruovaný speciálně pro Benedikta XVI. Jsou tam však i opancéřované automobily Citroen Victoria C6 s trůnem, darovaný papeži Piu XI. André Citroenem v roce 1930, dále Cadillac z roku 1940, Lancia, BMW, Mercedes, Audi, Fiat, všechny imatrikulované jako SCV Stato della Citta del Vaticano. RUMUNSKO Pro uklidnění Angličanů, kteří se obávají invaze rumunských zájemců o práci, až se v lednu pro ně otevře britský pracovní trh, zahájil jeden bukurešťský deník kampaň plnou humoru, která zve Angličany, aby se přijeli podívat a okusit na místě šarm Bukurešti i celé země. Operace pod heslem Why don`t You Come Over? má prý úspěch. EGYPT Před 200 lety, v březnu 1813 byl znovu odkryt pískem zasypaný chrám Abu Simbel na jihu země. V roce 1960 byl však opět ohrožen, ale tentokrát vodou Nilu poté, co se začala naplňovat nová velká přehrada u Asuánu. V listopadu 2012 salafistický kazatel el Gabari žádal zboření tohoto chrámu, podobně jako to udělali náboženští fanatikové se sochami Buddhy v roce 2001 v afghánském Bamiyanu. Že by tato památka chyběla nejen Egyptu, ale celému světu, se ukázalo i letos, když 22. února navštívilo Abu Simbel obdivovatelů, tedy daleko víc než by mohl monument z měkkého pískovce snést. Mnozí návštěvníci se proto museli spokojit s televizním přenosem před chrámem. Další návštěvy se budou moci uskutečňovat častěji a to tak, aby ti, kdo přijedou, byli na místě v 6:30 hod., kdy vycházející slunce zamíří své paprsky přímo na mohutné postavy faraona Ramesse. ALŽÍRSKO Letos v únoru to bylo 50 let, co Alžírsko získalo nezávislost a tedy také 50 let od navázání diplomatických styků s mnoha zeměmi, mezi nimi i s tehdejším Československem. Při této příležitosti uspořádali kurátoři z Alžírska v Praze výstavu pod názvem Alžírské umění mezi tradicí a modernitou. Výstava představuje obrazy současných alžírských malířů, grafiků a umělecké výrobky tamních řemeslníků i fotografie dnešních podob původně pouštní architektury. V Alžíru se má v blízké době konat také reciproční výstava čs. umělců. TUNIS Značnou pozornost vyvolal nedávno prodej majetku bývalého tuniského prezidentského klanu Ben Ali Trabelsi. Nejprve to byly zabavené peníze, jejichž hodnota nebyla příliš velká: jeden milion tuniských dinárů, což je asi euro. Naproti tomu šperky, obrazy, automobily a vily, které uprchlá prezidentská rodina zanechala doma, odhadly tuniské úřady na 10 milionů euro. Téměř hysterii vyvolal prodej garderoby bývalých obyvatel prezidentského paláce v Kartagu. Jedna bohatá Libanonka prý koupila 42 dámských kabelek patřících kdysi Leile Ben Ali. PALESTINA Na jednom kopci u města Ramallah stavějí Palestinci město Rawabi. Potřebují prý tisíc bytů. Zároveň je tento projekt jak napsal v březnu německý Frankfurter Allgemeine Zeitung generální zkouškou pro založení vlastního státu. Blízko však roste také nové izraelské sídliště. A ačkoli američtí činitelé nedávno znovu zpochybnili izraelské osidlování oblasti okupované Izraelem po válce v roce 1967, má prý tam toto sídliště zůstat. Bořek Homola 18 4/2013

19 Dolní Slezsko, region na jihu Polska pfiiléhající k na í severní hranici, je proslulé mnoïstvím církevních i svûtsk ch památek star ch dlouhá staletí a pamatujících si mnohé v znamné kulturní, spoleãenské a pfiedev ím politické ãiny a dûje. Vût ina z nich se stává ãast m cílem turistick ch v prav. Nûkdy je ale obtíïné si vybrat kam dnes a kam zítra? KRÁSY DOLNÍHO SLEZSKA NA JEDNÉ LOUCE Recept, jak takovou otázku snadno a rychle vyřešit, jsme našli v nevelkém krkonošském městečku Kowary, v nádherně uspořádaném Parku miniatur památek Dolního Slezska. Kowary leží jen pár kilometrů od hraničního přechodu nad Harrachovem. Pojedete po silnici E65 hraničním přechodem Jakuszyce a na začátku obce Piechowice odbočíte doprava směr Podgórzyn Kowary. K parku miniatur vás spolehlivě dovede systém tabulí instalovaných při silnici. V areálu máte k dispozici zdarma parkoviště a po zakoupení vstupenky stačí už jen vstoupit a obdivovat. Celkem čtyři desítky modelů urbanistických památek v měřítku 1 : 25, umístěné pod širým nebem a ve velké hale, jsou provedeny do všech myslitelných detailů. Některé jsou rozměrné, jiné představující menší stavení, jsou drobnější. Všechny ale naprosto perfektní. Při návštěvě parku miniatur se nabízí téměř dokonalá náhrada za letecký pohled na reálné stavby zhlédnete nádvoří hradu Chojnik, můžete obdivovat ohromující architekturu zámku Kliczków nebo letní rezidenci polských králů Myslakowice. Jen pár kroků vás bude dělit od možnosti si zblízka prohlédnout detaily na věži a průčelí honosné radnice ve Wroclawi nebo obdivovat umění modelářů, kteří tak perfektně dokázali vytvořit zmenšená selská stavení či dřevěný kostelík Wang v Karpaczi. Jeho originál se původně nacházel v Norsku, kde jej koupil pruský král Fridrich Wilhelm, nechal rozebrat, převézt do Karpacze a tam znovu postavit zajímavý příběh, že? Tak bychom v popisu Parku miniatur památek Dolního Slezska mohli pokračovat ještě dlouho a stále bychom měli o čem psát. Ke každému modelu se váže hned několik příběhů nebo legend, o každém z nich bychom mohli napsat pár příhod, které doprovázely jeho zrod jak byl zaměřen, jakou technologií jsou vyráběny detaily na fasádách, jak modeláři docílili tak dokonalé věrnosti. To už jsou ale informace, které získáte při návštěvě parku miniatur přímo na místě. A nejen to právě zde si můžete zvolit, kterou z památek, který hrad, zámek nebo horskou turistickou chatu navštívíte. V informačním centru si zakoupíte průvodce, publikace a mapy a pak už se vydáte do Dolního Slezska za poznáním. Uvidíte, jak dokonalou práci odvedli tvůrci jednotlivých objektů. Příjemným překvapením je, že mezi modely najdete také jeden český zámek z Jilemnice, z partnerského města. A brzy přibudou další. Plánuje se stavba modelu zámku frýdlantského. Až tedy budete uvažovat kam na výlet, vydejte se do polských Kowar, do Parku miniatur památek Dolního Slezska. Otevřeno je po celý rok denně od 09:00 do 18:00 hodin. Můžete si vzít i kolo a po značených cyklostezkách se vypravit k některému z blízkých hradů, zámků a kostelů. Foto: archiv Parku miniatur Park miniatur památek Dolního Slezska ul. Zamkova 9, Kowary, tel.:

20 âtyfiicátník a stále fe ák Jenom obtíïnû bychom hledali známûj í a slavnûj í symbol mûsta, regionu, neï je leto ní jubilant HOTEL a VYSÍLAâ JE TùD. Bylo by nesnadné, ne-li dokonce nemoïné, najít jinde ve svûtû moderní stavbu, která by tak dokonale ladila a doplàovala siluetu pfiírodního útvaru, jako je ãtyfiiadevadesát metrû vysok rotaãní hyperboloid, jehoï plány vznikaly na poãátku sedmdesát ch let minulého století v libereckém ateliéru SIAL pod rukama architekta Karla Hubáãka a jeho kolegû. Stavba hotelu a vysílaãe byla dokonãena v roce V leto ním roce se tedy tento tíhl a urostl krasavec doïívá rovné ãtyfiicítky. A protoïe se kaïdé kulatiny mají oslavit, pfiipravuje Libereck kraj dûstojné pfiipomenutí jeho dlouholetého úspû ného fungování na 12. záfií Jste srdeãnû zváni! Nemusíte ale ãekat aï do záfií. Na Je tûd, vysok metrû, se mûïete vypravit hned. Z Liberce si zvolte pû í túru ãi pohodlnûj í cestu kabinou lanovky. V kov rozdíl 638 metrû mezi nadmofiskou v kou Liberce a temenem Je tûdu tak pû ky pfiekonáte bûhem asi dvou hodin nebo bûhem nûkolika minut zavû eni mezi stoïáry lanové dráhy. Kromû úchvatn ch rozhledû vás ãekají pohostinné prostory hotelu, jehoï design i po ãtyfiiceti letech pfiekvapuje stylovou ãistotou. Od prostfieného stolu mûïete pfies rozmûrná okna pozorovat bûh mrakû, za pûkného poãasí nahlédnout do sousedního Nûmecka nebo si prohlédnout Liberec jako z letadla. Pokud se vám na Je tûdu zalíbí do té míry, Ïe byste odtud chtûli pozorovat i v chod slunce nebo noãní oblohu, zûstaàte. Jsou zde pfiipraveny pohodlné a skvûle vybavené pokoje. Pobyt na Je tûdu vám poskytne novou dimenzi dokonalého záïitku.

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Termín konání 14. května 2009 Místo konání SVŠE Znojmo Zahájení konference 9:00 Registrace účastníků od 8:00 Uzávěrka přihlášek 10. května 2009 Registrační poplatek 550 Kč* Večeře speciální

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové sbíhání 80m Vranovské přehrady, skok do houpačky z mostu,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více