Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi."

Transkript

1 XVIII. ročník, 4/2013 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Hornické muzeum Příbram str. 6-7 Co ještě můžete v Lomnici zažít? str. 8-9 Kam...? Jedině do Prostějova str. 11 Karneval chutí na Černé louce str. 15 Pojeďme za zbojníky na Zbojskou! str. 17 Labské pískovce Tiské stûny âtûte na str. 4

2 Moravská metropole Brno je nejen druh m nejvût ím mûstem v republice. Je i dûleïit m spoleãensk m a obchodním centrem, dûji tûm mnoha v znamn ch podnikatelsk ch veletrhû a sportovních akcí. Díky své historii, velkému poãtu památek a poloze je moïné Brno povaïovat i za atraktivní turistick cíl. Prakticky dennû sem pfiijíïdí tisíce obchodníkû i organizovan ch skupin nebo individuálních turistû. Mnozí z nich hodlají v Brnû strávit více neï nûkolik hodin a tudíï potfiebují zajistit kultivované a pfiíjemné ubytování. KDYÎ DO BRNA, TAK NA MYSLIVNU Kdo hledá klidné prostředí uprostřed zeleně a přitom v dosahu městského centra, najde ideální útočiště v HOTELU MYSLIVNA. Stojí vysoko nad Brnem, na kopci nad Pisárkami, obklopen vzrostlými stromy. Klienti se k hotelu pohodlně dostanou během několika minut autem nebo městským autobusem, popřípadě taxíkem. Dnes je hotel Myslivna moderní, dobře vybavený a nabízí servis na vysoké úrovni. Svoje služby opírá o dlouholetou tradici. Už kolem roku 1860 tu stávala tichá hospůdka, oblíbený cíl nedělních výletů Brňanů. U stolů bylo možné potkat Rudolfa Těsnohlídka, Jiřího Mahena nebo Vladislava Vančuru. Jako tichá připomínka jejich pravidelných návštěv dodnes stojí před hotelem borovice, kterou společně zasadili. Ve čtyřicátých letech minulého století hospůdku přestavěli na sportovní klub zvaný Jägerhaus. Po válce byl jeho styl zachován, změnilo se ale jméno vznikla Myslivna. Brzy se proslavila skvělou kuchyní, letní terasou s úchvatným výhledem na Brno a v neposlední řadě populárními jazzovými koncerty, které zde pořádal mladý jazzman Gustav Brom. Až v roce 1987 bylo přistavěno hotelové křídlo, které prošlo nedávno modernizací. Hotel Myslivna se tak řadí k podnikům, který nejenže nabízí perfektní služby, ale jako přidanou hodnotu také unikátní, až poetické prostředí. Ať už se do Brna budete chystat za prací, obchodním jednáním nebo za sportovními zážitky na nedalekém Masarykově okruhu, neváhejte a rezervujte si ubytování v hotelu Myslivna. Bude o vás postaráno s profesionální péčí, užijete si specialit zdejší kuchyně. Doporučujeme některou ze zvěřinových lahůdek. Při podvečerním posezení na letní terase můžete obdivovat, jak se pod vámi postupně rozsvěcuje Brno a přitom si pochutnávat na šťavnatých steacích z grilu a vynikajících vínech z hotelové vinotéky. Hotel Myslivna umí nabídnout také perfektní servis firmám, které hledají atraktivní místo pro své akce, prezentace nebo obchodní schůzky v netradičním, příjemném, skoro domácím prostředí. Kongresový sál pojme až 200 osob a k dispozici je také několik salonků pro deset až dvacet hostů jako stvořených pro uzavřená jednání nebo rodinné oslavy. Kongresové prostory budou na požádání vybaveny technikou, v celém hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení zdarma... Až tedy pojedete do Brna, dejte na nás a ubytujte se v hotelu Myslivna. Kromě jiného se zde dozvíte, že pro další pobyt v Brně si můžete naplánovat ubytování na populárním brněnském Prýglu na přehradě v hotelu Fontána. O tom ale zase jindy. Foto: archiv hotelu Myslivna MYSLIVNA plus s.r.o., Nad Pisárkami 276/1, Brno Recepce: tel.: , fax: Rezervace ubytování: tel.: , fax:

3 Postfiehy zpoza katedry Hned na začátku je třeba uvést, o jakou katedru se jedná a kde jsme k takovým postřehům vlastně přišli. Postřehy, o kterých je řeč v titulku, skutečně pocházejí z místa, které se kdysi katedrou zvalo, a navíc z instituce, která dnes nese pojmenování katedra cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze, kam jsme vždy jednou za semestr zváni k besedě se studenty našeho společného oboru. Nejsme učitelé, ani nemáme pedagogické nebo vychovatelské ambice. Setkávání se studenty je pro nás unikátní možností nejen předat své zkušenosti novinářů dlouhá léta se toulajících po vlastech Českých, Moravských a Slezských, popřípadě po regionech Slovenska a Polska, ale také si touto příjemnou formou naordinovat jakousi ozdravnou kúru proti zkostnatělosti a rutině. Hodiny strávené ve společnosti mladých, vzdělaných a progresivně uvažujících lidí, kteří jsou ochotni s námi vést dialog, jsou vždy velice prospěšné. Proto jsme v první polovině dubna už po několikáté využili pozvání dr. Liběny Jarolímkové, abychom diskutovali s frekventanty na téma komunikace s médii, potažmo komunikace mezi tvůrci turistických produktů v regionech a potencionální klientelou. Krátce abychom si ve vzájemné interakci sdělili nejen názory, ale i zkušenosti. V neposlední řadě také proto, abychom si sami ověřili, kde děláme chyby, co můžeme vylepšit. Komunikace s médii je nezbytná nejen v podobě placené propagace nebo inzerce, ale především jako dialog rovnocenných partnerů, kteří mají společný zájem dobře sloužit oboru cestovního ruchu. Vyhledávat nové pohledy na známé destinace, objevovat místa neznámá, zvát turisty do měst a obcí, které ač nepatří k protěžovaným, jsou zajímavé, atraktivní a dokážou se o své hosty perfektně postarat. Stejně tak je nezbytné osvojení si schopnosti hovořit spolu otevřeně a s vhodnou dávkou vzájemné empatie. Je to otázka předem projevené důvěry, schopnosti se přesně vyjádřit a nebát se dát svůj názor zřetelně najevo. Jinak se z komunikace stane poměrně neuchopitelná, až nevábně vyhlížející směs vět, ze kterých si nikdo nic nevybere nebo, a to je ještě horší si každý vybere jen to, co se mu hodí. Je naprosto zřejmé, že moderním informačním technologiím se nelze vyhnout, bylo by špatné je ignorovat a nevyužívat je. Otázkou ale je, zda jsou samospasitelné. Zda stručné, někdy až na prášek vysušené internetové zprávy umí nabídnout informace v podobě, která je pro turisty přijatelná. Jestli je v pořádku, že cesta k hledané informaci mnohdy vede přes neočekávané odbočky, reklamní bannery, bez varování překrývající čtenou plochu a podobně. Pro nás, jako představitele redakce, která klade důraz na klasickou, papírovou verzi časopisu aniž se vyhýbá té elektronické bylo velice příjemným poznáním, že zájem právě o tištěný časopis, samozřejmě nejen ten náš, trvá a snad má dokonce vzestupnou tendenci. V další debatě jsme se dostali až k několika konkrétním příkladům, kdy si regionální instituce město zvolilo k propagaci otevírání turistické sezony strategii velice podobnou těm, jejichž kritiku tak často slýcháme i v televizi: informace v kampani naprosto neodpovídaly skutečnému průběhu. Studenti, kteří se rozhodli na tuto akci přijet, po dvou hodinách odjížděli nejen zklamaní, ale kromě jiného rozhodnuti se do města s prastarým mostem dlouho nevrátit. Leč naše setkání přes katedru nemělo obsah laděný jen negativně. Na dotazy a odpovědi jsme si vyhradili dvacet minut potřebovali bychom ale mnohem více. I tak jsme ale z Vysoké školy ekonomické odcházeli s dobrým přesvědčením, že cestovní ruch bude v dobách, až právě tito studenti nastoupí do svých rolí a funkcí v cestovních kancelářích, hotelech, vlastních firmách, na městských úřadech nebo v destinačních společnostech, v dobrých rukou. Studenti se ptali nás, my jsme odpovídali, ale bylo tomu i naopak. Jejich postřehy jsou pro nás a naši další práci cenným příspěvkem. Na další setkání se studenty VŠE se těší redakce TRAVEL profi. Když do Brna, tak na Myslivnu Postřehy zpoza katedry Labské pískovce místa dalekých výhledů , 4 Litoměřický hrozen 2013 se blíží Hornické muzeum Příbram v roce Co ještě můžete v Lomnici n./p. a okolí zažít? Hanácké slavnosti piva Ochotnéte Hanó! Kam? Jedině do Prostějova! Otazníky o jméně, jistota o víně Malý velký veletrh v Uherském Hradišti Váš hotel na cestách hotel Imperial Karneval chutí zažijete na Černé louce Praha Brno Vídeň Graz Pojeďme za zbojníky na Zbojskou! Zrcadlo turizmu Krásy Dolního Slezska na jedné louce Ještěd čtyřicátník a stále fešák Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 4/2013 3

4 LABSKÉ PÍSKOVCE MÍSTA DALEK CH V HLEDÒ Pohled z Děčínského Sněžníku Vûfiím, Ïe bychom v âesku uï jen s obtíïemi hledali turisty, ktefií by pochybovali o tom, Ïe Ústeck kraj patfií k destinacím pln ch atraktivních lokalit, památek, mûst a vesnic vhodn ch pro aktivní turistiku. AÈ uï máme na mysli území propagované destinaãní agenturou âeské stfiedohofií, Dolní Poohfií, Kru né hory nebo âeské v carsko. Pfied mûsícem jsme obdivovali rozhledy z kopcû nad Portou Bohemicou, dnes se vypravíme na vyhlídky Labsk ch pískovcû. Labské pískovce jsou chráněnou krajinnou oblastí rozkládající se v nepravidelném čtyřúhelníku přibližně vymezeném obcemi a městy Petrovice, Tisá, Libouchec, Jílové, Děčín a Hřensko. Skoro v geometrickém středu se tyčí nejvyšší bod oblasti, dominantní stolová hora Děčínský Sněžník (723 metrů n. m.). Cílem turistických výprav je od roku 1864, kdy byla na jeho temeni postavena 33 metrů vysoká kamenná rozhledna. Po rekonstrukci v roce 1991 slouží dodnes vám všem, kdo chcete vidět víc a dál po téměř celém Českém středohoří, do Německa a za jasného počasí na vás může sluneční zrcátko vyslat i vzdálená stavba na Ještědu. Krásně jsou z Děčínského Sněžníku vidět i Tiské stěny, Ostrovské skály nebo Volské kameny. Tedy místa, kam vás chceme dnes zavést. Obecně jsou Labské pískovce skalní útvary vytvořené erozí po ústupu křídového moře. Tvoří úžasně rozmanitou paletu pískovcových struktur místy oživené čedičovými výchozy třetihorních vulkanitů. Od severu na jih se v okolí obce Tisá táhnou 4 4/2013 Rozhledna Děčínský Sněžník dvě řady skalních věží. Jsou to Tiské stěny a Volské kameny, nedaleko pak ještě Ostrovské skály. Všechny tři jsou jako stvořené pro různě náročné výlety počínaje klidnou procházkou průchody a soutěskami, přes náročnější cyklistické výpravy až po horolezecké výstupy skalními stěnami vysokými až 80 metrů. Není třeba se stát zdatným horolezcem, abyste se mohli rozhlédnout z některé z plošin na jejich vrcholech. Mnohé jsou přístupné celkem pohodlně a bezpečně po značených stezkách. K vandrování krajinou Labských pískovců nezbytně patří také návštěva Děčína. Ve městě a bezprostředním okolí najdete celou řadu dalších vyhlídkových míst. Z Horní vyhlídky se vám Děčín představí nádherným pohledem na meandr Labe, v jehož hladině se zrcadlí budova zámku. Ovšem v Děčíně najdete mnohem víc ZOO, muzeum, restaurace a kavárničky, v nichž se můžete občerstvit, než se vydáte na další výhlídky a rozhledny. Na výběr je jich více, než se dá zvládnout za jeden víkend. Pro příklad stačí jen trochu odrazit od pravého labského břehu a najít třeba rozhledny Kohout, Náčkovice či Strážný vrch. I když nejsou extrémně vysoké, nabízejí výhledy, na které určitě nezapomenete. Pravda, o některých z nich se mnoho neví, ale stačí si otevřít turistickou mapu Ústeckého kraje a nemůžete zabloudit. Jako lahůdku na konec doporučujeme dobrodružně laděným a sportovně zdatným turistům výstup ke zřícenině hradu Vrabinec. Upozorňujeme cesta ke zbytkům jeho mohutných zdí nepatří k nejsnadnějším, vyžaduje dobrou kondici, zkušenost a místy i pár kapek odvahy. Ale námaha se vyplatí. Objevíte místo s opravdovým geniem loci. Ostatně jako v celém regionu. Foto: archiv Ústeckého kraje a Wikipedie Tiské stěny Děčín

5 LITOMù ICK HROZEN 2013 SE BLÍÎÍ Pfied dvûma t dny se v Litomûfiicích se li ãe tí a morav tí vinafii na tradiãních Vinafisk ch Litomûfiicích. Na akci, která uï fiadu let podporuje v robce vín i stále se roz ifiující populaci lidí, ktefií si domácí vína oblíbili. Zku enosti z jin ch vinafisk ch oblastí jasnû hovofií ve prospûch pofiádání takov chto setkání, prezentací a degustací. Zájem o nû dlouhodobû roste. Nechte se tedy pozvat na druh roãník LITOMù ICKÉHO HROZNU, kter i letos probûhne 15. ãervna. Litoměřický hrozen je soutěžní, prezentační a prodejní výstava vín z Moravy a z Čech. Je komornější než ostatní podobné akce, ale o to exkluzivnější a oplývá výjimečně příjemnou atmosférou. Celá akce se odehrává v reprezentativních prostorách Hradu Litoměřice. Náročně zrekonstruované interiéry jsou pro prezentaci a degustace vín jako stvořené. Genius loci, který zde působí, jen podtrhuje všechny vjemy, jichž se vám jako hostům Litoměřického hroznu dostane. Do začátku Litoměřického hroznu sice zbývá ještě víc jak měsíc, ale pokud se chcete soutěže zúčastnit a přihlásit svoje vína, máte nejvyšší čas. Počet vystavovatelů je omezen. Obraťte se tedy co nejdříve na vedení Hradu Litoměřice, kde získáte podrobné informace a instrukce. V tuto chvíli alespoň stručně vystavovatel bude mít k dispozici 2 4 metry čtvereční za symbolický poplatek 100 korun. Pro chlazení vín si může objednat led, za který zaplatí 150 korun. Bude-li již kapacita vystavovatelů naplněna, přijeďte alespoň jako odborníci uvidíte, jak zajímavou akcí Litoměřický hrozen je a budete mít možnost se na třetí ročník lépe a včas připravit. Stejně jako pro vystavovatele, je Litoměřický hrozen atraktivní i pro návštěvníky vinaře, obchodníky s vínem, somelliéry, novináře nebo laickou veřejnost milovníky dobrých a kvalitních vín. Jak nám řekly ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice ing. Anna Matulová a vedoucí Hradu Litoměřice paní Lenka Gottwaldová, druhý ročník Litoměřického hroznu bude mít několik změn a novinek: Hosté si mohou zakoupit žetony, které poslouží jako platidlo. Hodnota jednoho žetonu je 5,- Kč. Vystavovatelé sami určí, za kolik žetonů prodají jednu ochutnávku. Na konci akce budou vystavovatelům žetony proplaceny v plné výši. Prodej celých lahví pak už bude jen na dohodě mezi vystavovateli a nakupujícími. Litoměřický hrozen doprovodí kulturní program. Od desáté hodiny před polednem do 22 hodin večer si návštěvníci užijí nejen skvělých vín z Moravy a z Čech, ale také vystoupení jazzových a swingových kapel. K dispozici bude i bohatá nabídka sýrů a dalších dobrot, které se k našim vínům tak dobře hodí. A dále dodávají: Vystavovatelé mají možnost se k účasti na druhém ročníku Litoměřického hroznu přihlásit nejpozději do 20. května. Instalace expozice proběhne 14. června, večer pak bude společenské setkání vystavovatelů na hradním nádvoří s muzikou a občerstvením. Toto setkání je určeno jen vystavovatelům a pořadatelům akce. Vína vystavovatelů projdou odborným hodnocením a vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni krásnými poháry z dílny neziskové organizace Diakonie a diplomy na nádherném ručním papíru. Laco Kučera Všechny potřebné a podrobné instrukce získáte na uvedené adrese. Hrad Litoměřice, p. o., Tyršovo nám. 68, Litoměřice, tel.: /2013 5

6 Na prahu nové turistické sezony bilancovalo Hornické muzeum Pfiíbram uplynul rok. Navzdory v em dopadûm ekonomické krize, která se citelnû dot ká i kultury, se podafiilo udrïet v i náv tûvnosti na srovnatelné úrovni s pfiedchozím obdobím. Jeho expozicemi pro lo celkem turistû. HORNICKÉ MUZEUM P ÍBRAM v roce 2013 Pomyslnou stotisícovou hranici návštěvnosti muzeum poprvé překonalo v roce 2007 a od té doby tento trend pokračuje bez přerušení. Hornické muzeum Příbram se tak posunulo do první desítky nejvyhledávanějších muzeí v ČR a v rámci Středočeského kraje dominuje. Těchto úspěchů by nebylo možné docílit bez podpory zřizovatele Středočeského kraje, jakož i nepřehlédnutelné dlouhodobé spolupráce s městem Příbram i s dalšími obcemi v regionu, kde se nacházejí jednotlivá pracoviště muzea, a také díky příkladné součinnosti se státním podnikem DIAMO. Největší zájem turistů byl jako tradičně o tajuplné podzemí březohorských stříbrorudných dolů, jízdy hornickými vláčky a doprovodné akce. Muzeum v tomto směru těží zejména ze systematické a letité spolupráce se školami v rámci projektu s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram. Stalo se též nepsaným pravidlem nabídnout veřejnosti každý rok něco nového v kontextu s tzv. zážitkovou a někdy i adrenalinovou turistikou. Ani letošek není výjimkou. Na co se tedy mohou návštěvníci těšit? Muzeum chystá zprovoznění již třetí trasy hornického vláčku, tentokrát jako součásti stálé interaktivní expozice o historii uranového hornictví v areálu Památníku Vojna. Vybrán byl 18. květen Mezinárodní den muzeí. Při příležitosti 200. výročí otevření Ševčinského dolu připravuje novou specializovanou expozici dokumentující nejvýznamnější období báňského podnikání na Příbramsku v 19. století, kdy se zde vytěžilo okolo 90 procent zásob stříbra a olova v rámci tehdejšího Rakouska-Uherska a místní revír se tak zapsal do světových dějin hornictví. Tato expozice slavnostně zahájí 7. července v rámci konání tradiční hornické Prokopské pouti. Konečně bude nabídnuta veřejnosti též nová stálá expozice s názvem Z historie staré Vltavy, kterou se podařilo realizovat díky čerpání prostředků z Evropské unie a spolupráci s obcí Chotilsko. Tento projekt přibližuje, mimo jiné, slavnou historii těžby a zpracování povltavské žuly a také vývoj exploatace zlata ve středním Povltaví a další zajímavosti. Dne 18. května nebude Hornické muzeum Příbram, jak již bylo konstatováno, scházet při oblíbeném Festivalu muzejních nocí a Mezinárodním dni muzeí. Kromě jiného se návštěvníci mohou těšit na pestrý program pojmenovaný Noční šichta, který se odehraje v areálu dolu Anna a Vojtěch v Příbrami Březových Horách. Již po čtyřiadvacáté proběhne Prokopská hornická pouť, pořádaná 7. července, spojená s průvodem krojovaných horníků z tuzemska i ze zahraničí a s bohatým doprovodným programem. Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší i Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec, letos naplánovaný na 17. srpna. Vybrané akce Hornického muzea Příbram v roce května Slivice: Slivice 1945 Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice roku 1945, ukázka činnosti Armády ČR a klubů vojenské historie, pietní akt u Památníku Vítězství, prezentace historické a soudobé vojenské techniky a jiné.

7 18. května, hod. Památník Vojna Lešetice: Festival muzejních nocí Noční prohlídky bývalého lágru Vojna s neobyčejnou atmosférou, občerstvení, zvýhodněné vstupné. Slavnostní zprovoznění nové trasy hornického vláčku. (Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR.) 7. července Březové Hory: Prokopská pouť 24. ročník historické hornické pouti konané v rámci oslav 200. výročí zaražení Ševčinského dolu; průvod krojovaných horníků, polní mše, vystoupení hornických hudeb, doprovodný zábavný program o historii hornictví na Příbramsku. Slavnostní otevření nové expozice o mimořádném významu březohorského rudního revíru v 19. století. Ševčinský důl 18. května Březové Hory, Památník Vojna Lešetice: Mezinárodní den muzeí prohlídky za zvýhodněné vstupné při příležitosti 200. výročí otevření Ševčinského dolu, dříve dolu Císaře Františka Josefa května Březové Hory důl Anna: Dětský den s permoníky Pohádkovým podzemím a důlním vláčkem do světa permoníků. Zábavný program pro děti hry, soutěže, pohádky. červen srpen Březové Hory cáchovna dolu Vojtěch: Hornické stříbro výstava platidel a mincí s vazbou na historii hornictví ze sbírek Hornického muzea Příbram, z nichž některé předměty budou vystaveny vůbec poprvé. 17. srpna, hod. Skanzen Vysoký Chlumec: Den řemesel představení tradičních řemesel a činností spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, doprovodný hudební program, slavnostní křest vlastivědného sborníku Podbrdsko. Změna programu vyhrazena! 18. května, hod. Březové Hory důl Anna, Prokopská štola: Festival muzejních nocí na Březových Horách: Noční šichta jízdy hornickým vláčkem, tajuplné prohlídky podzemí, doprovodný program, hudba, občerstvení, zvýhodněné vstupné. 27. června, od 16:30 hod. Památník Vojna Lešetice: Pietní mše pietní akt se mší svatou při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, přednáška ing. Adolfa Rázka: Číhošť a osoba pátera Josefa Toufara. S pozdravem Zdař Bůh vás k návštěvě Hornického muzea Příbram zve jeho ředitel, PaedDr. Josef Velfl. Hornické muzeum Příbram náměstí Hynka Kličky Příbram VI Březové Hory tel.: Foto: archiv Hornického muzea Příbram 4/2013 7

8 Slavnost vína v Lomnici nad Popelkou Je uï jisté, Ïe moravská vína na la svûj nov domov i v Podkrkono í, v zámku v Lomnici nad Popelkou. V sobotu 6. dubna se právû sem uï podruhé sjelo devût moravsk ch vinafiû, aby se opût setkali s nûkolika stovkami pfiátel kvalitních a dobr ch vín. Slavnost vína, s podtitulem Jižní Morava v Lomnici nad Popelkou, pořádá město společně s Kulturním a informačním střediskem města Lomnice nad Popelkou s cílem obohatit společenský život ve městě a podpořit kromě jiného také domácí turistický ruch a zájem o město a jeho okolí. Není primárním cílem oslovit touto akcí turistickou veřejnost někde v západních Čechách nebo ve Slezsku. Smyslem je pozvat do Lomnice nad Popelkou turisty z Libereckého kraje, popřípadě z kraje Středočeského tedy z míst, která jsou relativně blízká. Je zřejmé, že se i zde, v Podkrkonoší, projevuje zdravá tendence oslovovat místní a turisty ze sousedních měst a krajů s cílem představit jim město v novém světle. Pokud na Slavnost vína jen o pár dní později navázal už osmý ročník Miniveletrhu cestovního ruchu, pak není pochyb, že lomnická radnice má celkem jasnou koncepci: v první řadě zvát turisty domácí a přesvědčit místní podnikatele, aby se více zapojovali do společných projektů propagace a tvorby kvalitnějších služeb a servisu. Dlužno přiznat, že se to v Lomnici nad Popelkou daří. Po loňském ročníku přilákala letošní Slavnost vína odhadem o třetinu více lidí. Zámecký sál byl zaplněn do posledního místa a ve sklepních prostorách to žilo od dvou odpoledne až do pozdních večerních hodin. Spokojeni byli vinaři, představitelé města a především hosté. A spokojen byl i majitel penzionu s restaurací Babylon, který se spolu se svým týmem postaral o gastronomickou součást Slavnosti vína. Od dvou odpoledne jsme měli možnost ochutnávat vynikající vína z Valtic, mikulovského Vinařství rodu Pazderků, vína Josefa Uhra od Lanžhota, vína z Hustopečí, z Neoklasu Šardice, z okolí Blatničky a Josefova, s nabídkou přijeli také z Prušánek a Čejkovic. Bylo z čeho vybírat, co koštovat a degustovat. Jinými slovy, druhý ročník Slavnosti vína v Lomnici nad Popelkou byl úspěšnější než ten první a už dnes se můžeme těšit na ročník třetí. Opravený zámek se skvěle připraveným zámeckým sklepením vytvořil důstojnou kulisu celé akci, která má ambice stát se zajímavým, příjemným a hodnotným startem do nové turistické sezony v Lomnici nad Popelkou, na kopci Tábor se sto a jeden rok starou rozhlednou nebo na koupališti Obora, které v těchto týdnech prochází posledními fázemi zásadní rekonstrukce a modernizace. Jeho konečný výraz by měl evokovat pohodu a poezii přírodních plováren a bazénů pod širým nebem, jak je známe ze starých, meziválečných filmů. Až se jaro přehoupne do teplého léta, cyklisté i pěší turisté zde najdou příjemné osvěžení v křišťálově průzračné a chladné vodě. Co je tû mûïete v Lomnici nad Popelkou a okolí zaïít? Nakonec co vám brání, abyste se do Lomnice nad Popelkou přijeli podívat. Důvodů a příležitostí budete mít po celý zbytek roku víc než dost. Už dnes, kdy jsme se konečně po dlouhých měsících dočkali jarního sluníčka, se Lomnice nad Popelkou může stát pro mnohé z vás vděčným cílem. Okolní kopcovitý terén nabízí bezpočet kilometrů značených cyklotras, které vás dovedou například ke zřícenině hradu Kumburk, na kopec Tábor 8 4/2013 či na Kozákov, kde se dodnes sporadicky nacházejí polodrahokamy. Ať se vydáte Kumburk kterýmkoliv směrem, všude na vás čekají milá překvapení třeba ruiny hradu Bradlec, kdysi krásná Allainova věž, z níž zůstaly už jen zbytky, rozhledy z vyhlídkové plošiny na skokanských můstcích u Lomnice, Smetanova vyhlídka a mnoho dalších. Za pozornost stojí také možnost vyšlapat na kopec Tábor pěšky, podél zastavení působivé křížové cesty, jejíž jednotlivé zděné pomníčky se táhnou z okraje města až pod Tichánkovu rozhlednu.

9 Tichánkova rozhledna Ve svém turistickém kalendáři si co nejdříve poznačte datum 1. června. To se na fotbalovém hřišti v Lomnici nad Popelkou bude konat další ze zajímavých a velice atraktivních akcí DEN KONĚ. Jde o celodenní akci oslavující koně pomocníka i přítele, koně do tahu, k práci na poli i k ušlechtilým sportovním výkonům. Program Dne koně je koncipován tak, že se budete moci seznámit se všemi rolemi, které toto krásné zvíře hrálo a dodnes hraje v lidském životě. Uvidíte, jak dovedně uměli s koňmi pracovat lidé na loukách i při stahování dřeva ve zdejších kopcovitých lesích a ukázky divokých kaskadérských kousků, kovbojského ježdění nebo dovedností vysoké kvality výcviku spolupráce člověka a koně. Těžko několika slovy popsat všechno, co je třeba vidět na vlastní oči. Tak přijeďte! Lomnice nad Popelkou je město, které vás dokáže oslovit. Uložené mezi kopci, s krásným náměstím, Městským muzeem a bohatě prostřenou tabulí turistických možností. Nebude se vám chtít odjet. V takovém případě doporučujeme ubytování v penzionu Babylon s útulnou restaurací. Pokojíky vybavené rustikálním nábytkem jsou příjemné, stejně jako ceny za ubytování. Každý má svoji koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Pokud vám zbude chvilka času po celodenním pobytu na čerstvém povětří, můžete večer sledovat televizi. Nebylo by ale divu, kdybyste na tento civilizační vynález ani nevzpomněli. Může se stát, že si raději posedíte a zazpíváte při kytaře. Ať ráno, v poledne nebo večer si pochutnáte na vydatné snídani, chutném obědě a večeři třeba o několika chodech. Penzion Babylon vám vyjde vstříc ve všech směrech. Auto zaparkujete na uzavřeném parkovišti ve dvoře a pokud si přivezete také kola, bude i o ně v noci dobře postaráno. Program pobytu v Lomnici nad Popelkou není třeba složitě připravovat. Po příjezdu vyhledejte Kulturní a informační středisko města Lomnice nad Popelkou na Husově náměstí v budově zámku nebo jeho sezonní verzi na kopci Tábor, vyžádejte si některou z cyklistických map a můžete okamžitě vyrazit. Třeba se potkáme někde mezi Klepandou a Kumburkem nebo mezi Černou roklí a Zeleným hájem. Laco Kučera Kulturní a informační středisko města Lomnice nad Popelkou Husovo náměstí 4 Zámek, Lomnice nad Popelkou tel.: , , , 4/2013 9

10 Dovolujeme si Vás pozvat na akci Ochotnéte Hanó Hanácké slavnosti piva které se konají ve dnech Akci porádá za financní podpory statutárního mesta Prostejova a ve spolupráci s casopisem více informací na V jedné ze starých lidových písní se zpívá: Prostijov je pěkný místečko, je tam pivovar, dobrý pivečko. Přiznám se, že nevím, jaké pivečko se dnes točí v prostějovských restauracích a hospůdkách. Určitě v nich milovníci zlatého, pěnivého a dobře ošetřovaného piva najdou většinu známých pivních etiket. Je ale pravděpodobné, že už složitěji by se v celém Prostějově hledaly výčepy nabízející piva méně známá, produkovaná malými, až mini pivovary. Je pamětihodnou českou tradicí sesednout se u stolu a u sklenice s parádní čepicí pěny jako ze šlehačky probrat fotbal, hokej, politiku, práci nebo si zahrát mariáš. Posezení u piva, to není opájení se alkoholem, to je, alespoň u nás v Čechách, ve Slezsku, na Moravě i na Hané, doslova instituce. Jak by ji možná charakterizoval pan Werich kulturně politická. Tak tomu bylo, je a dá Bůh, i bude. Aby tomu tak skutečně bylo, přijeďte do Prostějova, do restaurace Na Špalíčku, kde ve dnech 22. a 23. června proběhne první ročník Hanáckých slavností piva Ochotnéte Hanó. V názvu akce není překlep to je prosím hanáčtina. Krásná řeč, která plyne lehce a pomalu a stejně lehce a pomalu se poslouchá u piva. Zveme tedy všechny, kdo milují pivo, dobrou náladu a pohodu. Přijeďte, předem nebo na místě si kupte vindry, které pak můžete u jednotlivých výčepů směnit za půllitr podle vlastního výběru. Přehlídka bude hodně pestrá. Jaká, to se dozvíte zase za měsíc. K dobrému pivu patří dobré menu určitě si vyberete. Chybět nebudou ani domácí klobásy, uzené, vynikající paštiky vše doma Na Špalíčku dělané, zaručeně čerstvé, zdravé a po čertech dobré. Inu ochotnáte Hanó! Žádné vstupné se neplatí. 10 4/2013 A pokud máte pivovar, přijeďte nabízet. Bude na vás čekat výčepní stánek, přípojka elektrického proudu a hlavně hosté, kteří ochutnají vaši produkci ať už natočíte dvanáctku nebo něco silnějšího či vaše speciály. Dejte o sobě vědět ve městě Prostějově, v areálu restaurace Na Špalíčku, která je proslulá nejen vynikající domácí kuchyní, ale také typickou hanáckou pohostinností. Připojte se a společně s námi, s hosty z Prostějova, blízkého i vzdáleného okolí oslavte pivo. Nápoj vpravdě národní. Výčepní stánek má prostor i pro instalaci vaší reklamy zdarma. V rámci mediálního partnerství připraví TRAVEL profi reportáž z akce samotné i z města Prostějova, které finančně akci podporuje. A co se týká techniky prodeje, to nám řekli organizátoři Hanáckých slavností piva Ochotnéto Hanó manželé Irena a Zdeněk Burdovi: Platit se bode výhradně vindrama mincema, ktery bodeme razet ho nás v hospodě a ktery si kópite. Tož přejeďte, přendite! Bodete vitaní, dostanete najest, napit a aji se dobře pobavite. Deď ho nás na Hané je také dobře. A třeba si e smlsnete na pravéch hanáckéch vdolkách nebo hřibkové klechtance podle naši prababičke Každý pivovar je povinen prezentovat minimálně dva druhy piva z vlastní produkce za vhodnou cenu v jednotlivých kategoriích desítka, jedenáctka, dvanáctka a speciál. Protože se jedná o dvoudenní akci, v ceně registračního poplatku je kromě pronájmu stánku a osvětlení také ostraha expozice v noci. Instalace zařízení v sobotu 22. června 2013 od 08:00 hodin. Na přání vám organizátoři pomůžou s rezervací ubytování v prostějovských hotelech a penzionech. Všechny další informace obdržíte přímo na jejich adrese. Restaurace Na Špalíčku, Hradební 72/25, Prostějov tel.: , nově i na facebooku: facebook.com/restauracenaspalicku

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 2/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant XIX. ročník, 12/2014 Jak vypadá zima v Živém kraji? str. 5 Roudnice jako výchozí bod str. 8 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Co pro vás připravuje Severovýchod

Více

Nav tivte pfiívûtivé Polsko

Nav tivte pfiívûtivé Polsko XII. ročník, 10/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

VIEWEGH PRO VÁS. Psaní je osamělé povolání AUTOR ČESKÝCH BESTSELERŮ MICHAL. VLAKEM ZA VÍNEM Cestování po České republice za chutí vína

VIEWEGH PRO VÁS. Psaní je osamělé povolání AUTOR ČESKÝCH BESTSELERŮ MICHAL. VLAKEM ZA VÍNEM Cestování po České republice za chutí vína ČD PRO VÁS 09/2010 ROČNÍK 1 AUTOR ČESKÝCH BESTSELERŮ MICHAL VIEWEGH Psaní je osamělé povolání VLAKEM ZA VÍNEM Cestování po České republice za chutí vína ŽELEZNIČNÍ RARITY Poznejte naše NEJ na kolejích

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2013 OCHUTNEJTE VALAŠSKO S CHUTÍ HOSPODA KYCERKA Více na stranách 6 až 8.

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2013 OCHUTNEJTE VALAŠSKO S CHUTÍ HOSPODA KYCERKA Více na stranách 6 až 8. www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2013 OCHUTNEJTE VALAŠSKO S CHUTÍ HOSPODA KYCERKA Více na stranách 6 až 8. č a s o p i s n a p o d p o r u c e s t o v n í h o r u c h u Krabička plná NašíEnergie NašeElektřina

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA O VÍNĚ NA SEVERU ČECH EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ ZAPIL DVACETINY ČERVENEC SRPEN 2012

NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA O VÍNĚ NA SEVERU ČECH EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ ZAPIL DVACETINY ČERVENEC SRPEN 2012 04 ročník 18 2012 cena 49 Kč, 2 ČERVENEC SRPEN 2012 O VÍNĚ NA SEVERU ČECH STAVBA ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE POZVÁNKA NA VINOBRANÍ PRVNÍ ÚRODA V BŘEZNĚ NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA CHOVAJÍ SE MĚSTA A OBCE

Více

MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 8 ročník 4 www.dobnet.cz. více na str. 8 až 10

MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 8 ročník 4 www.dobnet.cz. více na str. 8 až 10 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 8 ročník 4 www.dobnet.cz Posilujeme síť Výkonný Internet 5,5G více str. 16 ZDARMA srpen 2010 ZA SPORTEM DO SOKOLA HNED NEBO PO PRÁZDNINÁCH více na str. 8 až 10 Pod

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více