20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii) a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA prim. oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS Odbornou záštitu poskytly ČOS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČCHS ČLS JEP ČUS ČLS JEP onkogynekologická sekce ČGPS ČLS JEP ČAS SRLA a dále Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a Hejtman JmK JUDr. Michal Hašek Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 2 Uvítání účastníků 14,15 14,30 hod. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr.Sc., prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 14,30 16,30 hod. Karcinom kolorekta Předsednictvo: Kala Z., Abrahámová J., Ryška A., Kubala E., Petera J., Svoboda T. 1) Co je nového v histopatologické diagnostice kolorektálního karcinomu Ryška A. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) 2) Hodnocení kvality totálních mezorektálních excizí z pohledu patologa Frola L., Kyclová J. (Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno) 3) Novinky v předoperační radioterapii u karcinomu recta Pospíšil P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ) 4) Lokálně pokročilý karcinom rekta - podíl chirurga na multidisciplinární léčbě Kala Z. 1, Procházka V. 1, Grolich T. 1, Ostřížková L. 2, Šlampa P. 3, Bohatá Š. 4, Válek V. 4 (Chirurgická klinika FN Brno 1, IHOK FN Brno 2, Klinika radiační onkologie MOU Brno 3, Radiodiagnostická klinika FN Brno 4 ) 5) Máme jasno ve stanovení správného algoritmu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu? Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 6) Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga Kala Z. 1, Procházka V. 1, Svatoň R. 1, Válek V. 2, Ostřížková L. 3 (Chirurgická klinika FN Brno 1, Radiodiagnostická klinika FN Brno 2, IHOK FN Brno 3 ) 7) Cílená medikamentózní léčba hepatocelulárního karcinomu. Je významná i v adjuvanci? Abrahámová J. (Onkologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Praha) Přestávka 16,30 17,00 hod.

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 3 II. BLOK 17,00 19,00 hod. Multioborová problematika Předsednictvo: Sláma O., Dušek L., Jurga L., Roztočil A., Kyjacová L. 1) Povinnosti a práva zdravotnického pracovníka Pieranová L. (G-medica screening Olomouc) 2) Pokročilá a metastatická nádorová onemocnění: epidemiologie a výsledky péče dle nových národních a mezinárodních dat Dušek L., Pavlík T., Májek O. (MU, Institut biostatistiky a analýz Brno) 3) Perspektíva využitia novších prístupov v liečbe malígnych nádorov Jurga L., M., Benedikovičová A. (Onkologická klinika FNsP a FZ a SP Trnavskej univerzity) k mammám 4) Profylaktická salpingectomie v prevenci ovariálního karcinomu Roztočil A. (Gynekologicko-porodnické oddělení FN Jihlava) 5) Úloha genotoxickeho stresu (radioterapie a chemoterapie) v metastatickych procesech Kyjacová L., Hubáčková S., Bartek J., Hodný Z. (Oddělení genomové integrity, Ústav molekulární genetiky, v.v.i., AVČR Praha) 6) Léčba symptomů pokročilých onemocnění, organizace paliativní péče Sláma O. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno) Volná zábava

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 4 Oficiální zahájení 8,45 hod. ředitel Nemocnice Znojmo prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 9,00 11,15 hod. Karcinom ovaria Předsednictvo: Rob L., Ševčík L., Chvátal R., Špaček J., Svoboda T., 1) Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu ovaria ano či ne a kdy? - z pohledu onkologa Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 2) Podmínky pro neoadjuvantní terapii při pokročilém karcinomu ovaria (III.c) Chvátal R. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 3) Nová patogeneze ca ovarií - co přinese pro klinickou praxi? Rob L., Škapa P. (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF FN Motol) 4) Léčba karcinomu ovaria v současnosti Ševčík L., Gráf P., Mláděnka A. (Porodnicko gynekologická klinika FN a LF Ostrava) 5) Kontroverze chirurgické léčby - recidivy ovariálních karcinomů Rob L. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF FN Motol) 6) Stereotaktická radioterapie v léčbě recidiv gynekologických nádorů - první zkušenosti. Ćwiertka K., Vrána D., Matzenauer M., Gremlica D., Novák V. (Onkologická klinika FN Olomouc a OLFRO FN Olomouc) 7) Metastatické nádory ovaria Špaček J., Kubeček O. (GPK FNHK) Přestávka 11,15 11,45 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 5 II. BLOK 11,45 13,00 hod. Chirurgická léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Gatěk J., Jandík P., Vomela J., Mergancová J., Kubala O., Červinka V. 1) Rizika lokální recidivy po onkoplastické resekci prsu a možnosti řešení Jelínek P., Kubala O., Prokop J., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 2) Chirurgická terapie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu Gatěk J. 1, Vrána D. 2, Dudešek B. 1, Zbojníková M. 3, Duben J. 1 (Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín Univerzita Tomáše Bati Zlín 1, Onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Palackého univerzita Olomouc 2, Onkologické oddělení Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín 3 ) 3) Postiradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení Kubala O., Prokop J., Jelínek P., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 4) Máme ještě další chirurgické možnosti v onkochirurgii prsu? Vomela J. Hýža P., Brančíková D., Ventruba P. (LF a FN Brno) 4) Axilární metastáza jako první projev nádoru prsu - diagnostika a léčba Červinka V., Šťastný K, Šiller J., Havlíček K. (Chirurgická klinika Pardubice, Mamologie s.r.o. Pardubice) 5 min. Oběd 13,00 14,00 hod. III. BLOK 14,00 15,30 hod. Diagnostika karcinomu prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Bella V., Jandáková E., Nenutil R. 1) Význam multidisciplinárního přístupu v diagnostice a terapii karcinomu prsu - z pohledu radiologa Schneiderová M. (Oddělení radiologie, MOU Brno) 2) Obtížná diagnostika karcinomu prsu z pohledu chirurga Prokop J. 1, Kubala O. 1,2, Jelínek P. 1 (Chirurgická klinika FN Ostrava 1, LF Ostravské univerzity 2 )

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 6 3) Zobrazování prsů žen ve fertilním věku Skovajsová M., Rýbová J., Žížalová J. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Praha) 4) Korelácia sérových markerov a metastáz karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Pokročilý karcinom mléčné žlázy Dvořák K. 1, Jandáková E. 2, Křikavová L. 1, Němcová E. 1, Brančíková D. 3 (Radiologická klinika FN Brno 1, Ústav patologie, FN Brno 2, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 3 ) 6) Postižení prsu u hematoonkologických pacientů Němcová E. 1, Dvořák K. 1, Křikavová L. 1, Brančíková D. 2, Jandáková E. 3 Radiologická klinika FN Brno, mamodiagnostické oddělení, FN Brno 1, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 2, Oddělení patologie, FN Brno 3 Přestávka 15,30 16,00 hod. IV. BLOK 16,00 18,00 hod. Konzervativní léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Petruželka L., Fínek J., Svoboda T., Neumanová R., Petera J., Kubecová M. 1) Perioperační APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Sirák I. 1, Kasaová L. 1, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Paluska P. 1 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 2 ) 2) Jak dál v radioterapii Ca prsu Kubecová M., Kindlová E., Regináčová K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady Praha) 3) Optimální sekvence systémové terapie v léčbě karcinomu prsu Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 4) Budoucnost hormonální léčby karcinomu prsu - SABCS 2014 Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové)

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 7 5) Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu slepá ulička? Brančíková D., Protivánková M., Mechl Z. (Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno) 6) Úskalí vstupu nových molekul do úhrady, aneb jak pracuje regulátor Fínek J. 1, Kmínek A. 2, Kostern M. 2 (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 1, AstraZeneca 2 ) 7) Chirurg v první linii - videoklip Motyčka P. (chirurgická klinika FN HK) 3 min. Team buildingová aktivita GALERIE: formou hry Téma: Týmová komunikace optimální účast 8 14 osob Diskuzní fórum 19,15 19,55 hod. od 20,00 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 8 I. BLOK 08,45 10,15 hod. Karcinom močového měchýře Předsednictvo: Babjuk M., Pacík D., Matoušková M., Katolická J., Čermák A. 1) Léčba nádorů močového měchýře transuretrální resekce, nové diagnostické postupy, vlastní zkušenosti a výsledky PDD Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Intravezikální chemoprofylaxe a imunoprofylaxe neinvazivních nádorů močového měchýře Hanuš M., Matoušková M. (Urocentrum Praha) 3) Cystektomie u maligních nádorů močového měchýře Babjuk M. (Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 4) Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 5) Přínos chemoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře z pohledu běžné klinické praxe. Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) Přestávka 10,15 10,30 hod.

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 9 II. BLOK 10,30 12,00 hod. Karcinom prostaty 1 Předsednictvo: Pacík D., Macek P., Babjuk M., Záleský M., Zachoval R., Matoušková M. 1) Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči Vyhnanková V., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Možnosti - algoritmus - léčby CRPC Fedorko M., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 3) Řešení pokročilého karcinomu prostaty - operační/multdisciplinární Macek P. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 4) Komplikace po radikální prostatektomii: porovnání laparoskopického, retropubického a perineálního přístupu. Záleský M., Zachoval R. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha) 5) Další poznatky mapování senzitivní inervace prostatické žlázy, klinické implikace Pacík D., Vít V., Varga G., Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) Přestávka - polévka 12,00 12,30 hod.

10 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 10 III. BLOK 12,30 14,00 hod. Karcinom prostaty 2 Předsednictvo: Pacík D., Odrážka K., Holubec L., Matoušková M., Katolická J. 1) Relaps karcinomu prostaty po radioterapii Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice 1, 1. LF, UK v Praze 2, 3. LF, UK v Praze 3, Katedra radiační onkologie IPVZ, Praha 4, LF, Univerzita Palackého v Olomouci 5 2) Farmakologické možnosti ovlivnění pokročilého a metastatického karcinomu prostaty Matoušková M., Hanuš M. (Urocentrum Praha) 3) Benefity hormonální léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) 4) Současná pozice chemoterapie u kastračně rezistentního karcinomu prostaty Holubec L., Fiala O., Matějka V.M., Fínek J. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni) Závěrečné občerstvení 14,00 hod.

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 11 Zahájení společně s lékaři ve velkém přednáškovém sále 8,45 9,00 hod. I. BLOK 9,00 10,30 hod. Karcinom prsu Předsednictvo: Zámečníková E., Pokorná Š., Mináriková E., Švecová D. 1) Prevence nádorů prsu u žen v prescreeningovém věku Pokorná Š. (Mamma centrum Háje, BU Praha) 2) P.o. antikoncepcia a riziko vzniku karcinómu prsníka Zámečníková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 3) Ca mastitída Mináriková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava) 4) Karcinom prsu v šestinedělí Kučerová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Léčba karcinomu prsu brachyradioterapií Paulasová V., Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) Přestávka 10,30 11,00 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 12 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Radioterapie, karcinom hrdla děložního Předsednictvo: Čaňová M., Macharová R., Paulasová V. 1) Brachyterapie u nádorů děložního hrdla Paulasová V. Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Asistence RA při UVAG Macharová R., Čaňová M. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 3) Radioterapie nádorů hlavy a krku z pohledu radiologického asistenta Kohútová R., Hůlková V., Holubová J. (Klinika radiační onkologie LF MU, MÓU Brno) 4) Adenocarcinom děložního čípku diagnostikovaný při porodu Navrátilová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Stereotaktická radioterapie a chirurgie Šimoničová L., Solařová L., Kopáčková H. (Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno) Oběd 12,30 13,30 hod. III. BLOK 13,30 15,10 hod. Kvalita života onkologicky nemocných Předsednictvo: Jelečková M., Kuchyňka P., Hoduláková D., Mikulec I., Siposová E. 1) Sexuální život nemocných s onkologickým onemocněním Jelečková M. (Chirurgické oddělení Nemocnice Znojmo) 2) Clostridiová infekce u onkologicky nemocných pacientů Hoduláková D. 1, Růžičková M. 2 (Oddělení radiační a klinické onkologie 1, Infekční oddělení Nemocnice Znojmo 2 ) 3) Studie Pan care - Kvalita života podmíněná zdravím Mikulec I., Kepák T. (Klinika dětské onkologie Brno)

13 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 13 4) Přínosy a zkušenosti nemocniční kaplanské péče Kuchyňka P. (Evangelická církev metodistická Znojmo, kaplan ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Co je to lymfedém, příčina vzniku, diagnostika, léčba, prognóza Procházková D., Třímalová M. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 6) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných praktická ukázka lymfotapingu Třímalová M., Procházková D. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 7) Rehabilitační léčba lymfedému v onkológii Siposová E. (Onkologický ústav sv. Alžběty, FRO, Bratislava) Přestávka 15,10 15,30 hod. IV. BLOK 15,30 16,45 hod. Léčba bolesti Předsednictvo: Švecová D., Sobková B., Kalčíková M., Jelečková M., Kučerová 1) Bolest onkologicky nemocných Bořil A. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Léčba bolesti u onkologicky nemocného z pohledu SZ personálu, analgetika, transdermální náplasti, opiátová léčba Plháková O. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Zkušenosti s bolestí u onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 4) Klinické projevy poruchy metabolismu vápníku Sobková B., Kalčíková M., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo)

14 PROGRAM - POSTERY# STR. 14 POSTERY 1) Spolupráce mamárního a plastického chirurga u pacientky s pokročilým karcinomem prsu - kazuistika Fousková A. 1, Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Hošek F. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2 (Chirurgická klinika FN HK 1, radiologická klinika FN HK 2 ) 2) Poruchy metabolismu vápníku Kalčíková M., Sobková B., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 3) Klinické studie ACOSOG Z0011 vynechání axilární disekce v případě pozitivní sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu (souhrn literatury) Vrána D., Gatěk J, Vlachová Z., Cwiertka K. (Onkologická klinika FN Olomouc, Aberdeen Royal Infirmary, Scotland, UK, Chirurgické oddělení Nemocnice atlas Zlín)

15 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 15 DALŠÍ INFO Pokyny pro aktivní účastníky: Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška) K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě Registrační poplatky (včetně DPH): lékaři + VŠ NLZP ostatní NLZP Později a na místě 1700,- Kč 600,- Kč Číslo účtu pro bezhotovostní platby: konstantní symbol: variabilní symbol: specifický symbol: / (datum 1. dne kongresu) Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště) Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne ve večerních hodinách v místě konání kongresu, tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora, diskuzní fórum.

16 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 16 Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA mobil: , e mail: Kontaktní osoba pro pasivní účast: Bc. Radovan Pukl mobil: Kontaktní osoba pro firmy: Oldřiška Mačalíková Mobil: Přihlášky můžete zasílat elektronicky na: akce/20.ročník 2015/pozvánka online Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách Občanského sdružení SOVA a v případě souhlasu předsedů odborných společností i na stránkách těchto společností např. atp. Ubytovací možnosti: Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu Tel.: , Mail: WWW: Penzion u tří volů Býkovice Tel.: , Mail: WWW: Hotel Panorama Blansko Tel.: , Mail: WWW: ISBN

17 MAPA# Ubytování Místo konání a ubytování Ubytování Ubytování Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu i společenského večera Mail: Tel.: , Stránky:

18 PROGRAM - SPONZOŘI# AKCE JE SPONZOROVÁNA FIRMAMI STR. 18

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více