20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii) a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA prim. oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS Odbornou záštitu poskytly ČOS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČCHS ČLS JEP ČUS ČLS JEP onkogynekologická sekce ČGPS ČLS JEP ČAS SRLA a dále Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a Hejtman JmK JUDr. Michal Hašek Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 2 Uvítání účastníků 14,15 14,30 hod. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr.Sc., prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 14,30 16,30 hod. Karcinom kolorekta Předsednictvo: Kala Z., Abrahámová J., Ryška A., Kubala E., Petera J., Svoboda T. 1) Co je nového v histopatologické diagnostice kolorektálního karcinomu Ryška A. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) 2) Hodnocení kvality totálních mezorektálních excizí z pohledu patologa Frola L., Kyclová J. (Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno) 3) Novinky v předoperační radioterapii u karcinomu recta Pospíšil P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ) 4) Lokálně pokročilý karcinom rekta - podíl chirurga na multidisciplinární léčbě Kala Z. 1, Procházka V. 1, Grolich T. 1, Ostřížková L. 2, Šlampa P. 3, Bohatá Š. 4, Válek V. 4 (Chirurgická klinika FN Brno 1, IHOK FN Brno 2, Klinika radiační onkologie MOU Brno 3, Radiodiagnostická klinika FN Brno 4 ) 5) Máme jasno ve stanovení správného algoritmu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu? Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 6) Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga Kala Z. 1, Procházka V. 1, Svatoň R. 1, Válek V. 2, Ostřížková L. 3 (Chirurgická klinika FN Brno 1, Radiodiagnostická klinika FN Brno 2, IHOK FN Brno 3 ) 7) Cílená medikamentózní léčba hepatocelulárního karcinomu. Je významná i v adjuvanci? Abrahámová J. (Onkologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Praha) Přestávka 16,30 17,00 hod.

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 3 II. BLOK 17,00 19,00 hod. Multioborová problematika Předsednictvo: Sláma O., Dušek L., Jurga L., Roztočil A., Kyjacová L. 1) Povinnosti a práva zdravotnického pracovníka Pieranová L. (G-medica screening Olomouc) 2) Pokročilá a metastatická nádorová onemocnění: epidemiologie a výsledky péče dle nových národních a mezinárodních dat Dušek L., Pavlík T., Májek O. (MU, Institut biostatistiky a analýz Brno) 3) Perspektíva využitia novších prístupov v liečbe malígnych nádorov Jurga L., M., Benedikovičová A. (Onkologická klinika FNsP a FZ a SP Trnavskej univerzity) k mammám 4) Profylaktická salpingectomie v prevenci ovariálního karcinomu Roztočil A. (Gynekologicko-porodnické oddělení FN Jihlava) 5) Úloha genotoxickeho stresu (radioterapie a chemoterapie) v metastatickych procesech Kyjacová L., Hubáčková S., Bartek J., Hodný Z. (Oddělení genomové integrity, Ústav molekulární genetiky, v.v.i., AVČR Praha) 6) Léčba symptomů pokročilých onemocnění, organizace paliativní péče Sláma O. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno) Volná zábava

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 4 Oficiální zahájení 8,45 hod. ředitel Nemocnice Znojmo prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 9,00 11,15 hod. Karcinom ovaria Předsednictvo: Rob L., Ševčík L., Chvátal R., Špaček J., Svoboda T., 1) Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu ovaria ano či ne a kdy? - z pohledu onkologa Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 2) Podmínky pro neoadjuvantní terapii při pokročilém karcinomu ovaria (III.c) Chvátal R. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 3) Nová patogeneze ca ovarií - co přinese pro klinickou praxi? Rob L., Škapa P. (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF FN Motol) 4) Léčba karcinomu ovaria v současnosti Ševčík L., Gráf P., Mláděnka A. (Porodnicko gynekologická klinika FN a LF Ostrava) 5) Kontroverze chirurgické léčby - recidivy ovariálních karcinomů Rob L. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF FN Motol) 6) Stereotaktická radioterapie v léčbě recidiv gynekologických nádorů - první zkušenosti. Ćwiertka K., Vrána D., Matzenauer M., Gremlica D., Novák V. (Onkologická klinika FN Olomouc a OLFRO FN Olomouc) 7) Metastatické nádory ovaria Špaček J., Kubeček O. (GPK FNHK) Přestávka 11,15 11,45 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 5 II. BLOK 11,45 13,00 hod. Chirurgická léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Gatěk J., Jandík P., Vomela J., Mergancová J., Kubala O., Červinka V. 1) Rizika lokální recidivy po onkoplastické resekci prsu a možnosti řešení Jelínek P., Kubala O., Prokop J., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 2) Chirurgická terapie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu Gatěk J. 1, Vrána D. 2, Dudešek B. 1, Zbojníková M. 3, Duben J. 1 (Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín Univerzita Tomáše Bati Zlín 1, Onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Palackého univerzita Olomouc 2, Onkologické oddělení Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín 3 ) 3) Postiradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení Kubala O., Prokop J., Jelínek P., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 4) Máme ještě další chirurgické možnosti v onkochirurgii prsu? Vomela J. Hýža P., Brančíková D., Ventruba P. (LF a FN Brno) 4) Axilární metastáza jako první projev nádoru prsu - diagnostika a léčba Červinka V., Šťastný K, Šiller J., Havlíček K. (Chirurgická klinika Pardubice, Mamologie s.r.o. Pardubice) 5 min. Oběd 13,00 14,00 hod. III. BLOK 14,00 15,30 hod. Diagnostika karcinomu prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Bella V., Jandáková E., Nenutil R. 1) Význam multidisciplinárního přístupu v diagnostice a terapii karcinomu prsu - z pohledu radiologa Schneiderová M. (Oddělení radiologie, MOU Brno) 2) Obtížná diagnostika karcinomu prsu z pohledu chirurga Prokop J. 1, Kubala O. 1,2, Jelínek P. 1 (Chirurgická klinika FN Ostrava 1, LF Ostravské univerzity 2 )

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 6 3) Zobrazování prsů žen ve fertilním věku Skovajsová M., Rýbová J., Žížalová J. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Praha) 4) Korelácia sérových markerov a metastáz karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Pokročilý karcinom mléčné žlázy Dvořák K. 1, Jandáková E. 2, Křikavová L. 1, Němcová E. 1, Brančíková D. 3 (Radiologická klinika FN Brno 1, Ústav patologie, FN Brno 2, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 3 ) 6) Postižení prsu u hematoonkologických pacientů Němcová E. 1, Dvořák K. 1, Křikavová L. 1, Brančíková D. 2, Jandáková E. 3 Radiologická klinika FN Brno, mamodiagnostické oddělení, FN Brno 1, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 2, Oddělení patologie, FN Brno 3 Přestávka 15,30 16,00 hod. IV. BLOK 16,00 18,00 hod. Konzervativní léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Petruželka L., Fínek J., Svoboda T., Neumanová R., Petera J., Kubecová M. 1) Perioperační APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Sirák I. 1, Kasaová L. 1, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Paluska P. 1 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 2 ) 2) Jak dál v radioterapii Ca prsu Kubecová M., Kindlová E., Regináčová K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady Praha) 3) Optimální sekvence systémové terapie v léčbě karcinomu prsu Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 4) Budoucnost hormonální léčby karcinomu prsu - SABCS 2014 Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové)

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 7 5) Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu slepá ulička? Brančíková D., Protivánková M., Mechl Z. (Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno) 6) Úskalí vstupu nových molekul do úhrady, aneb jak pracuje regulátor Fínek J. 1, Kmínek A. 2, Kostern M. 2 (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 1, AstraZeneca 2 ) 7) Chirurg v první linii - videoklip Motyčka P. (chirurgická klinika FN HK) 3 min. Team buildingová aktivita GALERIE: formou hry Téma: Týmová komunikace optimální účast 8 14 osob Diskuzní fórum 19,15 19,55 hod. od 20,00 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 8 I. BLOK 08,45 10,15 hod. Karcinom močového měchýře Předsednictvo: Babjuk M., Pacík D., Matoušková M., Katolická J., Čermák A. 1) Léčba nádorů močového měchýře transuretrální resekce, nové diagnostické postupy, vlastní zkušenosti a výsledky PDD Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Intravezikální chemoprofylaxe a imunoprofylaxe neinvazivních nádorů močového měchýře Hanuš M., Matoušková M. (Urocentrum Praha) 3) Cystektomie u maligních nádorů močového měchýře Babjuk M. (Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 4) Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 5) Přínos chemoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře z pohledu běžné klinické praxe. Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) Přestávka 10,15 10,30 hod.

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 9 II. BLOK 10,30 12,00 hod. Karcinom prostaty 1 Předsednictvo: Pacík D., Macek P., Babjuk M., Záleský M., Zachoval R., Matoušková M. 1) Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči Vyhnanková V., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Možnosti - algoritmus - léčby CRPC Fedorko M., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 3) Řešení pokročilého karcinomu prostaty - operační/multdisciplinární Macek P. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 4) Komplikace po radikální prostatektomii: porovnání laparoskopického, retropubického a perineálního přístupu. Záleský M., Zachoval R. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha) 5) Další poznatky mapování senzitivní inervace prostatické žlázy, klinické implikace Pacík D., Vít V., Varga G., Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) Přestávka - polévka 12,00 12,30 hod.

10 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 10 III. BLOK 12,30 14,00 hod. Karcinom prostaty 2 Předsednictvo: Pacík D., Odrážka K., Holubec L., Matoušková M., Katolická J. 1) Relaps karcinomu prostaty po radioterapii Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice 1, 1. LF, UK v Praze 2, 3. LF, UK v Praze 3, Katedra radiační onkologie IPVZ, Praha 4, LF, Univerzita Palackého v Olomouci 5 2) Farmakologické možnosti ovlivnění pokročilého a metastatického karcinomu prostaty Matoušková M., Hanuš M. (Urocentrum Praha) 3) Benefity hormonální léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) 4) Současná pozice chemoterapie u kastračně rezistentního karcinomu prostaty Holubec L., Fiala O., Matějka V.M., Fínek J. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni) Závěrečné občerstvení 14,00 hod.

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 11 Zahájení společně s lékaři ve velkém přednáškovém sále 8,45 9,00 hod. I. BLOK 9,00 10,30 hod. Karcinom prsu Předsednictvo: Zámečníková E., Pokorná Š., Mináriková E., Švecová D. 1) Prevence nádorů prsu u žen v prescreeningovém věku Pokorná Š. (Mamma centrum Háje, BU Praha) 2) P.o. antikoncepcia a riziko vzniku karcinómu prsníka Zámečníková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 3) Ca mastitída Mináriková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava) 4) Karcinom prsu v šestinedělí Kučerová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Léčba karcinomu prsu brachyradioterapií Paulasová V., Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) Přestávka 10,30 11,00 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 12 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Radioterapie, karcinom hrdla děložního Předsednictvo: Čaňová M., Macharová R., Paulasová V. 1) Brachyterapie u nádorů děložního hrdla Paulasová V. Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Asistence RA při UVAG Macharová R., Čaňová M. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 3) Radioterapie nádorů hlavy a krku z pohledu radiologického asistenta Kohútová R., Hůlková V., Holubová J. (Klinika radiační onkologie LF MU, MÓU Brno) 4) Adenocarcinom děložního čípku diagnostikovaný při porodu Navrátilová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Stereotaktická radioterapie a chirurgie Šimoničová L., Solařová L., Kopáčková H. (Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno) Oběd 12,30 13,30 hod. III. BLOK 13,30 15,10 hod. Kvalita života onkologicky nemocných Předsednictvo: Jelečková M., Kuchyňka P., Hoduláková D., Mikulec I., Siposová E. 1) Sexuální život nemocných s onkologickým onemocněním Jelečková M. (Chirurgické oddělení Nemocnice Znojmo) 2) Clostridiová infekce u onkologicky nemocných pacientů Hoduláková D. 1, Růžičková M. 2 (Oddělení radiační a klinické onkologie 1, Infekční oddělení Nemocnice Znojmo 2 ) 3) Studie Pan care - Kvalita života podmíněná zdravím Mikulec I., Kepák T. (Klinika dětské onkologie Brno)

13 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 13 4) Přínosy a zkušenosti nemocniční kaplanské péče Kuchyňka P. (Evangelická církev metodistická Znojmo, kaplan ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Co je to lymfedém, příčina vzniku, diagnostika, léčba, prognóza Procházková D., Třímalová M. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 6) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných praktická ukázka lymfotapingu Třímalová M., Procházková D. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 7) Rehabilitační léčba lymfedému v onkológii Siposová E. (Onkologický ústav sv. Alžběty, FRO, Bratislava) Přestávka 15,10 15,30 hod. IV. BLOK 15,30 16,45 hod. Léčba bolesti Předsednictvo: Švecová D., Sobková B., Kalčíková M., Jelečková M., Kučerová 1) Bolest onkologicky nemocných Bořil A. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Léčba bolesti u onkologicky nemocného z pohledu SZ personálu, analgetika, transdermální náplasti, opiátová léčba Plháková O. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Zkušenosti s bolestí u onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 4) Klinické projevy poruchy metabolismu vápníku Sobková B., Kalčíková M., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo)

14 PROGRAM - POSTERY# STR. 14 POSTERY 1) Spolupráce mamárního a plastického chirurga u pacientky s pokročilým karcinomem prsu - kazuistika Fousková A. 1, Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Hošek F. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2 (Chirurgická klinika FN HK 1, radiologická klinika FN HK 2 ) 2) Poruchy metabolismu vápníku Kalčíková M., Sobková B., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 3) Klinické studie ACOSOG Z0011 vynechání axilární disekce v případě pozitivní sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu (souhrn literatury) Vrána D., Gatěk J, Vlachová Z., Cwiertka K. (Onkologická klinika FN Olomouc, Aberdeen Royal Infirmary, Scotland, UK, Chirurgické oddělení Nemocnice atlas Zlín)

15 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 15 DALŠÍ INFO Pokyny pro aktivní účastníky: Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška) K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě Registrační poplatky (včetně DPH): lékaři + VŠ NLZP ostatní NLZP Později a na místě 1700,- Kč 600,- Kč Číslo účtu pro bezhotovostní platby: konstantní symbol: variabilní symbol: specifický symbol: / (datum 1. dne kongresu) Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště) Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne ve večerních hodinách v místě konání kongresu, tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora, diskuzní fórum.

16 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 16 Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA mobil: , e mail: Kontaktní osoba pro pasivní účast: Bc. Radovan Pukl mobil: Kontaktní osoba pro firmy: Oldřiška Mačalíková Mobil: Přihlášky můžete zasílat elektronicky na: akce/20.ročník 2015/pozvánka online Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách Občanského sdružení SOVA a v případě souhlasu předsedů odborných společností i na stránkách těchto společností např. atp. Ubytovací možnosti: Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu Tel.: , Mail: WWW: Penzion u tří volů Býkovice Tel.: , Mail: WWW: Hotel Panorama Blansko Tel.: , Mail: WWW: ISBN

17 MAPA# Ubytování Místo konání a ubytování Ubytování Ubytování Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu i společenského večera Mail: Tel.: , Stránky:

18 PROGRAM - SPONZOŘI# AKCE JE SPONZOROVÁNA FIRMAMI STR. 18

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více