20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii) a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA prim. oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS Odbornou záštitu poskytly ČOS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČCHS ČLS JEP ČUS ČLS JEP onkogynekologická sekce ČGPS ČLS JEP ČAS SRLA a dále Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a Hejtman JmK JUDr. Michal Hašek Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 2 Uvítání účastníků 14,15 14,30 hod. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr.Sc., prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 14,30 16,30 hod. Karcinom kolorekta Předsednictvo: Kala Z., Abrahámová J., Ryška A., Kubala E., Petera J., Svoboda T. 1) Co je nového v histopatologické diagnostice kolorektálního karcinomu Ryška A. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) 2) Hodnocení kvality totálních mezorektálních excizí z pohledu patologa Frola L., Kyclová J. (Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno) 3) Novinky v předoperační radioterapii u karcinomu recta Pospíšil P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ) 4) Lokálně pokročilý karcinom rekta - podíl chirurga na multidisciplinární léčbě Kala Z. 1, Procházka V. 1, Grolich T. 1, Ostřížková L. 2, Šlampa P. 3, Bohatá Š. 4, Válek V. 4 (Chirurgická klinika FN Brno 1, IHOK FN Brno 2, Klinika radiační onkologie MOU Brno 3, Radiodiagnostická klinika FN Brno 4 ) 5) Máme jasno ve stanovení správného algoritmu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu? Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 6) Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga Kala Z. 1, Procházka V. 1, Svatoň R. 1, Válek V. 2, Ostřížková L. 3 (Chirurgická klinika FN Brno 1, Radiodiagnostická klinika FN Brno 2, IHOK FN Brno 3 ) 7) Cílená medikamentózní léčba hepatocelulárního karcinomu. Je významná i v adjuvanci? Abrahámová J. (Onkologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Praha) Přestávka 16,30 17,00 hod.

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 4. BŘEZNA 2015# STR. 3 II. BLOK 17,00 19,00 hod. Multioborová problematika Předsednictvo: Sláma O., Dušek L., Jurga L., Roztočil A., Kyjacová L. 1) Povinnosti a práva zdravotnického pracovníka Pieranová L. (G-medica screening Olomouc) 2) Pokročilá a metastatická nádorová onemocnění: epidemiologie a výsledky péče dle nových národních a mezinárodních dat Dušek L., Pavlík T., Májek O. (MU, Institut biostatistiky a analýz Brno) 3) Perspektíva využitia novších prístupov v liečbe malígnych nádorov Jurga L., M., Benedikovičová A. (Onkologická klinika FNsP a FZ a SP Trnavskej univerzity) k mammám 4) Profylaktická salpingectomie v prevenci ovariálního karcinomu Roztočil A. (Gynekologicko-porodnické oddělení FN Jihlava) 5) Úloha genotoxickeho stresu (radioterapie a chemoterapie) v metastatickych procesech Kyjacová L., Hubáčková S., Bartek J., Hodný Z. (Oddělení genomové integrity, Ústav molekulární genetiky, v.v.i., AVČR Praha) 6) Léčba symptomů pokročilých onemocnění, organizace paliativní péče Sláma O. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno) Volná zábava

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 4 Oficiální zahájení 8,45 hod. ředitel Nemocnice Znojmo prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA I. BLOK 9,00 11,15 hod. Karcinom ovaria Předsednictvo: Rob L., Ševčík L., Chvátal R., Špaček J., Svoboda T., 1) Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu ovaria ano či ne a kdy? - z pohledu onkologa Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 2) Podmínky pro neoadjuvantní terapii při pokročilém karcinomu ovaria (III.c) Chvátal R. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 3) Nová patogeneze ca ovarií - co přinese pro klinickou praxi? Rob L., Škapa P. (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF FN Motol) 4) Léčba karcinomu ovaria v současnosti Ševčík L., Gráf P., Mláděnka A. (Porodnicko gynekologická klinika FN a LF Ostrava) 5) Kontroverze chirurgické léčby - recidivy ovariálních karcinomů Rob L. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF FN Motol) 6) Stereotaktická radioterapie v léčbě recidiv gynekologických nádorů - první zkušenosti. Ćwiertka K., Vrána D., Matzenauer M., Gremlica D., Novák V. (Onkologická klinika FN Olomouc a OLFRO FN Olomouc) 7) Metastatické nádory ovaria Špaček J., Kubeček O. (GPK FNHK) Přestávka 11,15 11,45 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 5 II. BLOK 11,45 13,00 hod. Chirurgická léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Gatěk J., Jandík P., Vomela J., Mergancová J., Kubala O., Červinka V. 1) Rizika lokální recidivy po onkoplastické resekci prsu a možnosti řešení Jelínek P., Kubala O., Prokop J., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 2) Chirurgická terapie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu Gatěk J. 1, Vrána D. 2, Dudešek B. 1, Zbojníková M. 3, Duben J. 1 (Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín Univerzita Tomáše Bati Zlín 1, Onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Palackého univerzita Olomouc 2, Onkologické oddělení Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín 3 ) 3) Postiradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení Kubala O., Prokop J., Jelínek P., Ostruszka P. (LF Ostravské univerzity a Chirurgická klinika FN Ostrava) 4) Máme ještě další chirurgické možnosti v onkochirurgii prsu? Vomela J. Hýža P., Brančíková D., Ventruba P. (LF a FN Brno) 4) Axilární metastáza jako první projev nádoru prsu - diagnostika a léčba Červinka V., Šťastný K, Šiller J., Havlíček K. (Chirurgická klinika Pardubice, Mamologie s.r.o. Pardubice) 5 min. Oběd 13,00 14,00 hod. III. BLOK 14,00 15,30 hod. Diagnostika karcinomu prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Bella V., Jandáková E., Nenutil R. 1) Význam multidisciplinárního přístupu v diagnostice a terapii karcinomu prsu - z pohledu radiologa Schneiderová M. (Oddělení radiologie, MOU Brno) 2) Obtížná diagnostika karcinomu prsu z pohledu chirurga Prokop J. 1, Kubala O. 1,2, Jelínek P. 1 (Chirurgická klinika FN Ostrava 1, LF Ostravské univerzity 2 )

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 6 3) Zobrazování prsů žen ve fertilním věku Skovajsová M., Rýbová J., Žížalová J. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Praha) 4) Korelácia sérových markerov a metastáz karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Pokročilý karcinom mléčné žlázy Dvořák K. 1, Jandáková E. 2, Křikavová L. 1, Němcová E. 1, Brančíková D. 3 (Radiologická klinika FN Brno 1, Ústav patologie, FN Brno 2, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 3 ) 6) Postižení prsu u hematoonkologických pacientů Němcová E. 1, Dvořák K. 1, Křikavová L. 1, Brančíková D. 2, Jandáková E. 3 Radiologická klinika FN Brno, mamodiagnostické oddělení, FN Brno 1, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 2, Oddělení patologie, FN Brno 3 Přestávka 15,30 16,00 hod. IV. BLOK 16,00 18,00 hod. Konzervativní léčba karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Petruželka L., Fínek J., Svoboda T., Neumanová R., Petera J., Kubecová M. 1) Perioperační APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Sirák I. 1, Kasaová L. 1, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Paluska P. 1 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 2 ) 2) Jak dál v radioterapii Ca prsu Kubecová M., Kindlová E., Regináčová K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady Praha) 3) Optimální sekvence systémové terapie v léčbě karcinomu prsu Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 4) Budoucnost hormonální léčby karcinomu prsu - SABCS 2014 Kubala E. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové)

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 7 5) Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu slepá ulička? Brančíková D., Protivánková M., Mechl Z. (Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno) 6) Úskalí vstupu nových molekul do úhrady, aneb jak pracuje regulátor Fínek J. 1, Kmínek A. 2, Kostern M. 2 (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 1, AstraZeneca 2 ) 7) Chirurg v první linii - videoklip Motyčka P. (chirurgická klinika FN HK) 3 min. Team buildingová aktivita GALERIE: formou hry Téma: Týmová komunikace optimální účast 8 14 osob Diskuzní fórum 19,15 19,55 hod. od 20,00 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 8 I. BLOK 08,45 10,15 hod. Karcinom močového měchýře Předsednictvo: Babjuk M., Pacík D., Matoušková M., Katolická J., Čermák A. 1) Léčba nádorů močového měchýře transuretrální resekce, nové diagnostické postupy, vlastní zkušenosti a výsledky PDD Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Intravezikální chemoprofylaxe a imunoprofylaxe neinvazivních nádorů močového měchýře Hanuš M., Matoušková M. (Urocentrum Praha) 3) Cystektomie u maligních nádorů močového měchýře Babjuk M. (Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 4) Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy Čermák A., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 5) Přínos chemoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře z pohledu běžné klinické praxe. Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) Přestávka 10,15 10,30 hod.

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 9 II. BLOK 10,30 12,00 hod. Karcinom prostaty 1 Předsednictvo: Pacík D., Macek P., Babjuk M., Záleský M., Zachoval R., Matoušková M. 1) Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči Vyhnanková V., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Možnosti - algoritmus - léčby CRPC Fedorko M., Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 3) Řešení pokročilého karcinomu prostaty - operační/multdisciplinární Macek P. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 4) Komplikace po radikální prostatektomii: porovnání laparoskopického, retropubického a perineálního přístupu. Záleský M., Zachoval R. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha) 5) Další poznatky mapování senzitivní inervace prostatické žlázy, klinické implikace Pacík D., Vít V., Varga G., Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) Přestávka - polévka 12,00 12,30 hod.

10 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 6. BŘEZNA 2015# STR. 10 III. BLOK 12,30 14,00 hod. Karcinom prostaty 2 Předsednictvo: Pacík D., Odrážka K., Holubec L., Matoušková M., Katolická J. 1) Relaps karcinomu prostaty po radioterapii Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice 1, 1. LF, UK v Praze 2, 3. LF, UK v Praze 3, Katedra radiační onkologie IPVZ, Praha 4, LF, Univerzita Palackého v Olomouci 5 2) Farmakologické možnosti ovlivnění pokročilého a metastatického karcinomu prostaty Matoušková M., Hanuš M. (Urocentrum Praha) 3) Benefity hormonální léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty Katolická J. (Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno) 4) Současná pozice chemoterapie u kastračně rezistentního karcinomu prostaty Holubec L., Fiala O., Matějka V.M., Fínek J. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni) Závěrečné občerstvení 14,00 hod.

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 11 Zahájení společně s lékaři ve velkém přednáškovém sále 8,45 9,00 hod. I. BLOK 9,00 10,30 hod. Karcinom prsu Předsednictvo: Zámečníková E., Pokorná Š., Mináriková E., Švecová D. 1) Prevence nádorů prsu u žen v prescreeningovém věku Pokorná Š. (Mamma centrum Háje, BU Praha) 2) P.o. antikoncepcia a riziko vzniku karcinómu prsníka Zámečníková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 3) Ca mastitída Mináriková E., Bella V. (Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava) 4) Karcinom prsu v šestinedělí Kučerová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Léčba karcinomu prsu brachyradioterapií Paulasová V., Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) Přestávka 10,30 11,00 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 12 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Radioterapie, karcinom hrdla děložního Předsednictvo: Čaňová M., Macharová R., Paulasová V. 1) Brachyterapie u nádorů děložního hrdla Paulasová V. Fuchsová J., Čaňová M., Gregorčíková P. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Asistence RA při UVAG Macharová R., Čaňová M. (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 3) Radioterapie nádorů hlavy a krku z pohledu radiologického asistenta Kohútová R., Hůlková V., Holubová J. (Klinika radiační onkologie LF MU, MÓU Brno) 4) Adenocarcinom děložního čípku diagnostikovaný při porodu Navrátilová M. (Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo) 5) Stereotaktická radioterapie a chirurgie Šimoničová L., Solařová L., Kopáčková H. (Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno) Oběd 12,30 13,30 hod. III. BLOK 13,30 15,10 hod. Kvalita života onkologicky nemocných Předsednictvo: Jelečková M., Kuchyňka P., Hoduláková D., Mikulec I., Siposová E. 1) Sexuální život nemocných s onkologickým onemocněním Jelečková M. (Chirurgické oddělení Nemocnice Znojmo) 2) Clostridiová infekce u onkologicky nemocných pacientů Hoduláková D. 1, Růžičková M. 2 (Oddělení radiační a klinické onkologie 1, Infekční oddělení Nemocnice Znojmo 2 ) 3) Studie Pan care - Kvalita života podmíněná zdravím Mikulec I., Kepák T. (Klinika dětské onkologie Brno)

13 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015# STR. 13 4) Přínosy a zkušenosti nemocniční kaplanské péče Kuchyňka P. (Evangelická církev metodistická Znojmo, kaplan ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Co je to lymfedém, příčina vzniku, diagnostika, léčba, prognóza Procházková D., Třímalová M. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 6) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných praktická ukázka lymfotapingu Třímalová M., Procházková D. (Kožní ambulance - lymfologická, Nemocnice Znojmo p.o.) 7) Rehabilitační léčba lymfedému v onkológii Siposová E. (Onkologický ústav sv. Alžběty, FRO, Bratislava) Přestávka 15,10 15,30 hod. IV. BLOK 15,30 16,45 hod. Léčba bolesti Předsednictvo: Švecová D., Sobková B., Kalčíková M., Jelečková M., Kučerová 1) Bolest onkologicky nemocných Bořil A. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Léčba bolesti u onkologicky nemocného z pohledu SZ personálu, analgetika, transdermální náplasti, opiátová léčba Plháková O. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Zkušenosti s bolestí u onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 4) Klinické projevy poruchy metabolismu vápníku Sobková B., Kalčíková M., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo)

14 PROGRAM - POSTERY# STR. 14 POSTERY 1) Spolupráce mamárního a plastického chirurga u pacientky s pokročilým karcinomem prsu - kazuistika Fousková A. 1, Motyčka P. 1, Jandík P. 1, Asqar A. 1, Hošek F. 1, Urminská H. 2, Kohoutová J. 2 (Chirurgická klinika FN HK 1, radiologická klinika FN HK 2 ) 2) Poruchy metabolismu vápníku Kalčíková M., Sobková B., Neumanová R. (Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo) 3) Klinické studie ACOSOG Z0011 vynechání axilární disekce v případě pozitivní sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu (souhrn literatury) Vrána D., Gatěk J, Vlachová Z., Cwiertka K. (Onkologická klinika FN Olomouc, Aberdeen Royal Infirmary, Scotland, UK, Chirurgické oddělení Nemocnice atlas Zlín)

15 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 15 DALŠÍ INFO Pokyny pro aktivní účastníky: Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška) K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě Registrační poplatky (včetně DPH): lékaři + VŠ NLZP ostatní NLZP Později a na místě 1700,- Kč 600,- Kč Číslo účtu pro bezhotovostní platby: konstantní symbol: variabilní symbol: specifický symbol: / (datum 1. dne kongresu) Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště) Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne ve večerních hodinách v místě konání kongresu, tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora, diskuzní fórum.

16 PROGRAM - DALŠÍ INFORMACE# STR. 16 Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA mobil: , e mail: Kontaktní osoba pro pasivní účast: Bc. Radovan Pukl mobil: Kontaktní osoba pro firmy: Oldřiška Mačalíková Mobil: Přihlášky můžete zasílat elektronicky na: akce/20.ročník 2015/pozvánka online Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách Občanského sdružení SOVA a v případě souhlasu předsedů odborných společností i na stránkách těchto společností např. atp. Ubytovací možnosti: Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu Tel.: , Mail: WWW: Penzion u tří volů Býkovice Tel.: , Mail: WWW: Hotel Panorama Blansko Tel.: , Mail: WWW: ISBN

17 MAPA# Ubytování Místo konání a ubytování Ubytování Ubytování Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu i společenského večera Mail: Tel.: , Stránky:

18 PROGRAM - SPONZOŘI# AKCE JE SPONZOROVÁNA FIRMAMI STR. 18

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Koordinátor:

Více

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE ONKOLOGIE V PRAXI LÉKAŘI 24.2. - 26.2. 2016 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 25.2. 2016 a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Pořadatel a organizátor:

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Vás zve na VII. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 11. - 12. 5. 2017 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Univerzitního

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený

Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený Oslovení Oslovení dopis Jméno Vážená paní Vážená paní doktorko MUDr. Adriana Stará Vážený pan Vážený pane doktore MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Vážený pan Vážený pane profesore prof. MUDr. Michal Michal

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) za podpory ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP pořádají

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 17. 19. října 2013 PROGRAM REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 17. 10. 2013 14. 00-20. 00: Hotel Růţe, Horní ulice

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice

POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice www.nemcb.cz ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský (janovsky@nemcb.cz,

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016 1 SROBF 12 12. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ 23. - 25. června 2016 2 12. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 PŮVODNÍ PUBLIKACE Souhrnná práce (česky) 1. Lovas, P., Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol, 24, 2011, 2, s.

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY,

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY, Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY, které pořádá Centrum diabetologie IKEM Praha pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009 PŮVODNÍ PUBLIKACE Domácí 1. Šlampa, P., Lovas, P., Lovasová, Z., Doleželová, H. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Postgraduální

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Hotel Koliba, Litoměřice

Hotel Koliba, Litoměřice PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a za spolupráce Ortopedických klinik 1. a 2. LF UK Praha

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více