IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek"

Transkript

1 Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky - náčelníka Vojenské zdravotnické služby Armády České republiky ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha ČSARIM

2 Informace Informace Termín kongresu: listopadu nelékaři listopadu lékaři Místo konání: Kongresové centrum ÚVN Praha, Pavilon CH2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Předseda kongresu: plk. MUDr. Božetěch Jurenka Ředitel Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky - náčelník Vojenské zdravotnické služby Armády České republiky (dále Ředitel OVZdr. MO ČR - NZS AČR) Vědecký výbor: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2.LF a FN Motol, ČR prof. MUDr. Oto Masár, CSc. Klinika urgentnej medicíny UK, Bratislava, SR doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Primářka OCHRIP FN Motol doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Vedoucí katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha, ČR plk. MUDr. Božetěch Jurenka Ředitel OVZdr. MO ČR - NZS AČR Mgr. Hana Koďousková Hlavní sestra Nemocniční základny Armády ČR Organizační výbor: Mgr. Ludmila Kocourková OARIP ÚVN Praha, ČR Ing. Jitka Holomková Aesculap Akademie, Praha ČR Moderátoři kongresu: mjr. MUDr. Lukáš Balcárek ÚVN Praha, ČR kpt. MUDr. Tomáš Henlín ÚVN Praha, ČR Témata: Míšní trauma Psychosomatické poruchy pracovníků ARIM Tr ia g e Nitrohrudní katastrofy Nitrobřišní katastrofy Asfyxie - cannot ventilate, cannot intubate (workshop) Společenský večer: 10. listopadu 2011 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude ohodnocena 12 kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů a 8 kreditními body pro nelékařský zdravotnický personál.

3 Program nelékařská sekce Program nelékařská sekce Středa, :30 Registrace účastníků 09:00 Zahájení nelékařské sekce plk. MUDr. Božetěch Jurenka, předseda kongresu Mgr. Ludmila Kocourková, vrchní sestra OARIP ÚVN Praha Mgr. Lenka Gutová, MBA, náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské profese 09:20 I. Traumata v civilních a polních podmínkách mjr. MUDr. Lukáš Balcárek por. Mgr. Kateřina Konvalinková Management a timing ošetření těžkých poranění hrudníku na urgentním příjmu traumacentra Gabriela Jílková, Bc. Radka Kabilková, FN Olomouc Management a timing ošetření spinálních traumat na urgentním příjmu FN Olomouc Ondřej Drtil, DiS., Lenka Charvátová, FN Olomouc Polytraumatizovaný pacient na Emergency polní nemocnice Role 3 Martin Studecký, DiS., Jaroslav Pavlík, 6. polní nemocnice AČR Management technických atributů při krevních ztrátách v ÚVN Mgr. Jaroslav Pekara, ÚVN Praha Popáleninové trauma v podmínkách polní nemocnice Role 3 (10 min) Hana Dušková, Mgr. Jana Mašková, 7. polní nemocnice AČR ÚVN Praha vs. MTF Role 3 Kábul z pohledu anesteziologické sestry Jitka Dušková, 7. polní nemocnice AČR 11:10 Přestávka 11:30 II. Psychosomatické poruchy pracovníků ARIM, duchovní služba 13:00 Oběd Mgr. Marie Pěničková Mgr. Pavel Ruml Fyzické napadení personálu - kazuistika Mgr. Jaroslav Pekara, ÚVN Praha Urgentně nepečujeme o sebe, ale začínáme to chápat Mgr. Marie Pěničková, ÚVN Praha Role PEERa v systému psychosociální intervenční služby Petr Karmazín, ÚVN Praha Význam rituálů pro zdraví člověka Mgr. Pavel Ruml, ÚVN Praha 14:00 III. Triage, zajištění neodkladné péče nelékaři kpt. MUDr. Tomáš Henlín Bc. Alan Ryba, DiS. Mgr. Lukáš Tajčman Specifika triage v terénu a ve zdravotnickém zařízení Monika Labonková, Jaroslav Kubíček, Jaroslav Pilný, FN Olomouc Nehoda autobusu řešení mimořádné události na výukovém simulátoru (30 min) Mgr. Lukáš Tajčman, Bc. Alan Ryba, DiS., Radomír Vlk, DiS., ZZS HMP - ÚSZS Legislativní mantinely práce zdravotnických záchranářů v PNP (5 min) Bc. Alan Ryba, DiS., ZZS HMP - ÚSZS Alternativní zajištění dýchacích cest a vstupu do cévního řečiště zdravotnickým záchranářem (10 min) Karel Trojan, ZZS HMP - ÚSZS

4 Program lékařská a nelékařská sekce Program lékařská a nelékařská sekce Čtvrtek, :30 Registrace účastníků 09:00 Zahájení lékařské a nelékařské sekce plk. MUDr. Božetěch Jurenka, předseda kongresu arm. gen. Ing. Vlastimil Picek, NGŠ AČR brig. gen. MUDr. Pavel Zbořil, emeritní náčelník Vojenské zdravotnické služby AČR plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel ÚVN prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda výboru ČSARIM 09:30 IV. Nitrobřišní katastrofy prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA MUDr. Jaromír Kočí MUDr. Michael Stern Nitrobřišní katastrofa na Emergency - taktika inciálního zajištění MUDr. Jaromír Kočí, FN Hradec Králové Akutní ruptura AAA - perioperační management MUDr. Michael Stern, Nemocnice Na Homolce, Praha Možnosti a limity endoskopické intervence u život ohrožujícího krvácení z GIT plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ÚVN Praha Ošetření střepinového poranění břicha v polní nemocnici mjr. MUDr. Lukáš Balcárek, ÚVN Praha / 7. PN AČR Objemové náhrady v roce 2011 prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, FN Motol 11:10 Přestávka 11:30 V. Míšní trauma 13:00 Oběd doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. MUDr. Petr Vaněk MUDr. Jiří Kříž Poranění páteře a míchy z pohledu neurochirurga MUDr. Petr Vaněk, ÚVN Praha Fixace krční páteře - děláme to správně? kpt. MUDr. Tomáš Henlín, ÚVN Praha Postakutní stádium spinálního traumatu MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská, FN Motol Spinální trauma - tradice, novinky i realita (20 min) doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., FN Motol 14:00 VI. Psychosomatické poruchy pracovníků ARIM doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. Mgr. Alice Pulkrabková Spánek a spánková deprivace u pracovníků ARIM (20 min) doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., IKEM Praha Pasti samoléčby nadměrného stresu MUDr. Jan Čermák, Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost, Říčany Psychosociální intervenční služba v rezortu zdravotnictví PhDr. Lukáš Humpl, ÚSZS MSK Ostrava Psychické obtíže zdravotního personálu - zkušenosti z psychologické poradny pro zaměstnance Mgr. Alice Pulkrabková, ÚVN Praha 15:30 Přestávka

5 Program lékařská a nelékařská sekce Program lékařská sekce 16:00 VII. Workshop Když nemohu prodýchnout... když nemohu zaintubovat a tep se ztrácí Military / Combat airway management Nácvik na simulátoru hromadného neštěstí Hands on work shop 2011 mjr. MUDr. Lukáš Balcárek, ÚVN Praha / 7. PN AČR kpt. MUDr. Tomáš Henlín, ÚVN Praha doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., VFN Praha MUDr. Karel Pelikán, FN USA Brno MUDr. Michal Otáhal, VFN Praha Bc. Alan Ryba, DiS., ZZS HMP - ÚSZS Radomír Vlk, DiS., ZZS HMP - ÚSZS Mgr. Lukáš Tajčman, ZZS HMP - ÚSZS 19:00 Společenský večer Restaurace U Marčanů, Veleslavínská 14, Praha 6 Hudba Old Steamboat Pátek, :00 Registrace účastníků 08:30 VIII. Triage MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D. mjr. MUDr. Lukáš Balcárek Triage u hromadného neštěstí - ATLS vs. BATLS mjr. MUDr. Lukáš Balcárek, ÚVN Praha / 7. PN AČR, kpt. MUDr. Tomáš Henlín, ÚVN Praha Interaktivní simulátor mimořádných událostí a hromadných neštěstí MUDr. Jaroslav Valášek, Mgr. Lukáš Tajčman, Ing. Jiří Mrkvička, MUDr. Jiří Danda, Mgr. Ján Hirjak, Bc. Alan Ryba, DiS., ZZS HMP - ÚSZS Aplikace přednemocniční Triage rizika - sedmileté zkušenosti a její dopad na morbiditu a mortalitu pacientů MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D., MUDr. Jan Trlica, Ph.D., MUDr. Tomáš Holeček, MUDr. Jaromír Kočí, FN Hradec Králové Aj Pirogov, Willson či Larrea by sa radi zúčastnili...! brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, Ph.D., ÚŠZV MO Lešť, SR pplk. MUDr. Katarína Belicová, Banská Bystrica, SR kpt. MUDr. Peter Kyseľ, Mgr. Silvia Koňová, Bc. Andrea Sopková, Bc. Simona Šprlová, ÚŠZV MO Lešť, SR 10:00 Přestávka

6 Program lékařská sekce Hlavní sponzoři 10:30 IX. Nitrohrudní katastrofy MUDr. Petr Hubáček prof. MUDr. Oto Masár, CSc. doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Trauma hrudnika v prednemocničnej starostlivosti prof. MUDr. Oto Masár, CSc., LF UK Bratislava, SR Tenzní hemo-pno, traumatické krvácení do hrudníku a využití autotransfuzního setu MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Vladislav Kutěj, FN Olomouc Dissekce hrudní aorty - operační a anesteziologické postupy MUDr. Libor Doleček, Nemocnice Na Homolce Praha Současné možnosti stabilizace hrudního koše doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., FN Brno 13:00 Zakončení Sponzoři Sponzoři Benemedo s.r.o. GPS Praha s.r.o.

7 Svět vzdělávání Kvalifikace pro budoucnost Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů, zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic. Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů a mezinárodních konferencí. Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat. Vědecká rada: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Mgr. Dagmar Škochová MUDr. Vilma Benešová Aesculap Akademie B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ Praha 4 Tel Fax

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate urgentní medicíny Program Program Středa 8.11.2006 8.45 Zahájení konference Úvodní blok Mason M.A. Dr., Suffolk, Anglie / 45min. LMA DEVICES IN PRESHOSPITAL CARE Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA RESUSCITACE 13 III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY PROGRAM SYMPOSIA PARTNEŘI SYMPOSIA ČRR TRUECPR COACHING DEVICE Česká resuscitační rada ve spolupráci se společností Physio-Control pořádá u

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Datum: Místo: Přítomni: 8. 12. 2014 od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková Souhlasná stanoviska k 20.4.2007 č. akce název akce organizátor datum akce 1107 1. Konference regionu Brno UNIFY ČR region Brno, Petra Bazalová 26.5.2007 1108 Víceoborová zdravotnická konference I. Vítězslav

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více