Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7"

Transkript

1

2 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN

3 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání Vymezení základních pojmů managementu a podnikání Školy manažerského myšlení a jednání Prostředí manažerské práce (změny, rizika a neurčitost) Sociální zodpovědnost, etika a kultura manažerské práce Informační a znalostní podpora manažerské práce 56 ČÁST II Struktura a typický obsah manažerské práce Koncepty manažerských funkcí Plánování Organizování Výběr a rozmístění spolupracovníků Vedení lidí Kontrola Analýza Rozhodování Implementace Koncepty manažerských rolí Koncepty kritických faktorů úspěchu 162 ČÁST III Současný management a jeho inovační rozvoj Systémové pojetí manažerské práce Podnikatelská strategie a její rozklad (dekompozice) Organizační struktura Podnikové procesy a reengineering IS/ICT Spolupracovníci Tvůrčí vedení spolupracovníků ( leadership ) Organizační kultura Znalostní zázemí organizace 245 5

4 Obsah 12. Kvalita, inovace a faktor času Partnerské vztahy organizací v síťové ekonomice 264 Závěr 274 Seznam obrázků 276 Literatura 277 Jmenný rejstřík 288 Věcný rejstřík 293 6

5 Slovo ke čtenáři Základním posláním knížky je poskytnout čtenářům stručný, ale systémově ucelený výklad poznatků moderního managementu. Je určena především pro studenty vysokých škol ekonomického směru a posluchače kursů MBA, dále pro zájemce o moderní management v organizacích (výrobních i nevýrobních podnicích, institucích státní a veřejné správy, dalších organizacích a spolcích). Výklad je koncipován na základě dnes dominantních názorů manažerské teorie a praxe, zejména pak v USA a klíčových ekonomikách Evropské unie (dále jen EU). V tomto smyslu zahrnuje jak dlouhodoběji platná a do značné míry klasická východiska manažerské práce (především I. a II. část), tak i poznatky, které odpovídají úspěšnému manažerskému myšlení a jednání posledního desetiletí (III. část). Při psaní publikace jsme zhodnotili naše dlouholeté pedagogické a aplikační zkušenosti spojené s moderním managementem. Šlo zejména o přednášky na Vysoké škole ekonomické v Praze a kursy MBA na Prague International Business School. Korektivem pro nás byly i ohlasy čtenářů na námi dříve vydané učebnice a další odborné knížky, zejména pak na práci Management. Teorie a praxe v informační společnosti, která se s aktualizačními úpravami dočkala čtyř úspěšných vydání. Cenným usměrněním pro prezentaci poznatků v knížce byla i naše konzultační činnost pro podnikatelskou praxi. Pokud jde o využívané informační zdroje, pak je tvoří několik stovek publikací světové manažerské literatury, dále pak statí ze sborníků konferencí či časopisů, ať již prezentovaných v klasické formě či na internetu. Významnější informační zdroje jsou vždy identifikovány odkazem na využívané prameny, a to číslem v hranaté závorce, odpovídajícím pořadovému číslu publikace, tak jak je zahrnuta v seznamu literatury. Značná část z těchto zdrojů je dnes dostupná v českých knihovnách, zejména pak knihovně Vysoké školy ekonomické v Praze. Část informačního zázemí knížky tvoří osobní kontakty s řadou zahraničních a domácích odborníků. K usnadnění samostatného studia anglicky psaných publikací i přesné specifikaci obsahové náplně klíčových manažerských pojmů jsou v textu knihy uváděny i jejich anglicko-americké ekvivalenty. Tento způsob se nám osvědčil i při vedení seminářů studentů i posluchačů MBA v anglickém jazyce. Při překladu méně frekventovaných pojmů jsme spíše preferovali obsahovou výstižnost než formální přesnost překladu odpovídající klasickému slovníkovému postupu. Při studiu knihy doporučujeme zvolit postup odpovídající účelu studia a již dosažené odborné úrovni čtenáře. V zásadě lze říci, že po obvyklém prolistování knížky jako celku by se méně znalí čtenáři měli soustředit na systematické studium 7

6 Slovo ke čtenáři v pořadí částí a kapitol uvedeném v obsahu knížky. Jde o tematický sled, který systémově odpovídá kursům managementu obvykle přednášeným na západních univerzitách. Čtenáři, kteří již mají manažerské zkušenosti a/nebo absolvovali zhruba dvousemestrový kurs na vysoké škole ekonomického směru, mohou základní výklad I. a II. části použít jako konfrontaci se svými znalostmi a soustředit svou pozornost na část III. K studiu uváděných poznatků doporučujeme si vždy zachovat kritický odstup a tvůrčím způsobem si vytvářet vlastní názor na sdělované informace. Moderní management není souborem pravd, které mají charakter zákonů, jak je známe z přírodovědných disciplín. Jde o názory lidí, které vždy odrážejí konkrétní dynamické podmínky sociálně-ekonomického zázemí vzniku, dále pak světový názor a preference autorů. Jde o typické poznatky platné pro měkké systémy. Prokousat se k vlastnímu názoru je cennou součástí studia moderního managementu v současných podmínkách bouřlivě se rozvíjející společnosti založené na znalostech. Dnešní tvůrčí manažerská práce vyžaduje realisticky zhodnotit, co při její inovaci neměnit, co opustit a co nového integrovat. Na jedné straně vyžaduje slepě nepodlehnout módním vlnám, ale na straně druhé předpokládá nepřehlédnout nové poznatky, které slibují pozitivní přínos. Jde o to umět inovovat svou manažerskou práci na základě znalostí, jež mají aktuální platnost. Znamená to soulad klasiky i moderny odpovídají situaci pro úspěšné použití. A v tomto pojetí jsme se snažili celý výklad knihy koncipovat. Převážná většina vedoucích osobností dnešního světového managementu se shoduje, že klíčem k úspěšné manažerské práci je tvůrčí myšlení a proaktivní jednání vedoucích pracovníků a podnikatelů. Disciplína managementu, a v tomto smyslu i tato kniha, jim k tomu poskytuje potřebné informační a znalostní zázemí. Knížka proto od čtenáře očekává kritické promýšlení, hodnocení a tvůrčí domýšlení v ní uváděných námětů a doporučení. Základním kritériem účelnosti přečteného je subjektivní informační a znalostní potřeba, jež je podmíněna konkrétní realitou života, v níž manažeři, podnikatelé a další čtenáři pracují a budou ve své další kariéře pracovat. K tomu jim přejeme elán a silnou motivaci při osvojování si aktuálních manažerských poznatků i při jejich úspěšném uplatnění a zhodnocení. Praha, březen 2006 Oľga a Leo Vodáčkovi 8

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více