TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje s Policií ČR a předal veškeré podklady, vztahující se k prošetření výběrového řízení na novostavbu mateřské školy. Při zasedání zastupitelstva 20. června probíhala vzrušená diskuse okolo zmiňované stavby. Jsem rád, že nás přišly podpořit hlavně maminky a že se nakonec většina občanů shodla na tom, že novou mateřskou školu potřebujeme. Je samozřejmé, že co člověk, to jiný názor, ale v zásadě jsme se shodli, že nová škola je nezbytná. Zastupitelstvo si uvědomuje, že úvěrem se zatíží finanční hospodaření obce, ale nemá jiné řešení. Minulá zastupitelstva sice obec nezadlužila, ale investičních akcí moc neproběhlo, stávající majetek se moc neudržoval a peníze ušetřené také nebyly. Mandatorní výdaje na provoz obce jsou dost vysoké a nedají se moc ovlivnit. Všichni chtějí, aby se celou noc svítilo, aby všude byla posekaná tráva, v zimě uklizené chodníky, atd. Věřte, že ve všech okolních obcích to tak nefunguje. Ale šetříme, jak se dá, vždyť pokud z rozpočtu necelých šesti milionů jsme schopni letos financovat výstavbu chodníků v částce dva miliony dvěstě tisíc korun, nemyslím si, že je to málo. Je to samozřejmě velká finanční zátěž, ale asi se všichni shodneme na tom, že budeme rádi, když chodníky při hlavní silnici budou dokončeny. Při plánované rekonstrukci kotelny a zateplení základní školy jsme zjistili, že nevyhovuje ani vedení topení ve škole. Kotel by sice zvládl vytopit celou budovu, ale rozvody jsou nevyhovující a budou se muset všude také předělat. Ani nová plastová okna nesplňují požadované parametry. A tak bychom mohli pokračovat u celého obecního majetku. Takže bude samozřejmě trvat delší dobu, než budou viditelné nějaké výsledky. Ve strategickém plánu máme uvedeny všechny předpokládané akce ale vše je samozřejmě otázka peněz. Vzhledem k tomu, že jsme byli z řad některých místních podnikatelů v oboru stavebnictví kritizováni za to, že jim nenabízíme žádnou práci, budeme veškeré poptávky i na drobné stavební práce mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejňovat. Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Ke zhlédnutí předkládám výčet akcí pro časové období let , který vychází již ze zmíněného Strategického plánu obce. Hezké dny Jiří Janouch, starosta obce Předpokládané akce na léta , stanovené Strategickým plánem obce 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,- z toho bude dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ (náklady zatím ,- Kč) 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech ROZPRACOVANÉ, PROBÍHÁ (náklady k ,- Kč) 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ 7. Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč) 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace 9. Oprava místních komunikací 10. Výstavba chodníků v obci ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici zatím ,- z celkové částky 2, ,- Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány BUDE SE PŘIPRAVOVAT 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi ROZPRACOVANÉ Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, na základě reakcí některých našich občanů při veřejném zastupitelstvu dne a si dovoluji reagovat na různé podněty. Již se nebudu vyjadřovat k výběrovému řízení na novostavbu Mateřské školy v Tuřanech, neboť probíhá šetření Policie ČR, a ta ať rozhodne o pochybení ze strany obce nebo naopak. Nicméně vzhledem ke vzniklým okolnostem obec rozhodla výběrové řízení zrušit. Dalším důležitým podnětem k zamyšlení byla nedostatečná komunikace a informovanost občanů z naší strany. Po zvážení všech pro a proti mohu částečně souhlasit. Aby došlo ke zlepšení, podnikneme některé kroky z požadavků občanů na zastupitelstvu, neboť naším cílem opravdu není mlžit nebo zatajovat informace. Ti, kteří chtěli znát podrobnosti, nahlédnout třeba do projektové dokumentace i do rozpočtu k MŠ či hledali odpovědi k výstavbě chodníků nebo chtěli získat další informace, si cestu na OÚ našli a vše bylo poskytnuto. Pravda, řada z nás je velmi vytížena a vyhovovalo by i jiné zpřístupnění. Na základě výše uvedeného se budeme snažit podávat prostřednictvím Tuřanského měsíčníku podrobnější informace o dění, chystaných záměrech a aktivitách. Již jste všichni zaznamenali instalaci bezdrátového rozhlasu, který nám též poslouží jako další komunikační nástroj. Sledujte prosím informace i ve vývěskách, kam na vaši žádost vedle všeobecných informací budeme zpřístupňovat i konání veřejného zastupitelstva, což ale není naší povinností. Zda informace zůstanou k dispozici, či nikoliv, nezaručíme. Velice často se nám stává, že jsou z vývěsek i z úřední desky materiály odcizovány a zůstávají tam materiály neúplné. Dále je konání zastupitelstva vždy zveřejněno na elektronické úřední desce. Na základě vašich podnětů promyslíme i lepší informovanost prostřednictvím našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že komunikační tok má probíhat oboustranně, doufám, že se zlepší i ze strany občanů, přestanou vznikat komunikační šumy a nebudeme se zabývat informacemi typu jedna paní povídala. Osobně se do diskusí tohoto typu nezapojuji a odmítám se zapojovat, pokud někdo má problém, je třeba ho řešit a leckdy člověk ani neví, že osoby tento problém mají. Myslím si, že není nic jednoduššího než kontaktovat osoby a místa, kterých se věc týká, ať už osobně nebo jiným způsobem. Odpověď si zasloužíme všichni. Pokud budeme k věcem přistupovat s tím, že je zbytečné někam chodit a něco řešit, TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 protože nás stejně nikdo neposlouchá a nevyhoví, k žádnému zlepšení zřejmě nedojde. Ona komunikace není jen o tom, že se musí vždy vyhovět. Vážení, je to na nás všech. Ze strany obce zájem je, protože věčné žabomyší války a osobní napadání opravdu nic neřeší. Dále bych se chtěla vrátit k novostavbě MŠ, jejíž rozpočet dosáhl částky necelých 20 mil. Kč. Proč se vůbec MŠ řeší? Současná školka má už odslouženo. Ozývají se názory k přestavbě i rekonstrukci. Myšlenka pěkná, ale nerealizovatelná. Cenově se dostaneme opět hodně vysoko a nevyřešíme její kapacitu, naopak. Vzhledem ke zmenšení prostoru bychom nesplnili požadavky vyhlášek. Ze strany hygieny je naprosto nevyhovující kuchyň a místnosti týkající se stravování, které by se musely řešit. To nemluvím o tom, že MŠ zajišťuje stravování pro ZŠ a její kapacita je 100% využita. Bohužel s nárůstem dětí nám kapacitu pro stravování nezvýší a nebudeme schopni stravování zajistit. Nová škola je tunelem propojena s budovou ZŠ tak, aby děti mohly docházet na obědy přímo tam. Zároveň je počítáno i s možností stravování pro cizí strávníky /důchodce ad./. V rozpočtu je již zahrnuta částka za kompletní vybavení kuchyně, což je jedna z nejnákladnějších položek. Naopak bylo vyřazeno hřiště na střeše MŠ a je plánováno využít prostor současné zahrady pro obě školská zařízení. Kapacita nové MŠ je plánována pro 50 žáků. Opět padají argumenty nač? Bohužel už několik roků /a to i do budoucna /nejsme schopni vyhovět všem rodičům z Tuřan s umístěním dětí. Jsou stanovena pravidla, která přijetí upravují. V roce 2011/2012 žádalo o přijetí 24 uchazečů (přijato 6, z Tuřan nepřijato 9, ostatní nepřijatí 9). Letos bylo 23 žádostí (přijato 12, z Tuřan nepřijato 5, ostatní nepřijatí 6) a řada rodičů se po telefonickém rozhovoru s vedením MŠ ani zažádat o přijetí nepokoušela, protože by jim nemohlo být vyhověno. Dále občané namítají, že děti nebudou. Ano, i to se do budoucna může stát, ale podle průzkumu to jen tak nebude. Až situace nastane, lze ji řešit. Vzhledem k současné připravenosti dětí do školy by nebylo na škodu zřídit přípravný stupeň základní školy a jsou i další řešení. Nyní i některé okolní obce čekají na možnost umístění jejich dětí u nás. Pokud dojde k výstavbě, okamžitě budeme řešit tuto otázku i s nimi. Rozpočtovaných skoro 20 mil. Kč je opravdu velká částka a pro nikoho z nás příjemná. Nemyslete si, že si zastupitelé neuvědomují finanční zatíženost obce po dobu několika let. Jsme si vědomi i toho, že různé opravy, rekonstrukce, které by obec potřebovala, půjdou pomaleji. V současné době se řeší s bankami nejvhodnější úvěr. Bohužel je jasné, že se zadlužení obce na několik let nevyhneme. Je propočítáno, že jsme schopni možný úvěr splácet, ale budeme muset omezit další rekonstrukce, které jsme měli v plánu. Tyto záměry půjde Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 realizovat jedině tehdy, pokud získáme dotaci a budeme schopni zbytek dofinancovat, jinak ne. Tímto reaguji i na záměr výstavby kulturního zázemí nad budovou OÚ pro kulturní akce pro děti i dospělé, setkávání seniorů, koncerty, výstavy, konference, herní koutek pro maminky s dětmi, cvičení ad., a protože jde o budovu občanské vybavenosti, musí být zajištěn bezbariérový přístup čili opravdu pro všechny. Ano, projektová dokumentace pro tuto akci je připravena, máme ji i ve strategickém plánu (je vyvěšen na www. stránkách obce). Naprosto vyvracím to, že se akce již realizuje a je dokonce známa firma, která ji bude realizovat. I zde by muselo proběhnout výběrové řízení. V tuto chvíli není tato akce prioritou, ale pokud by nastala situace, kdy bychom na ni mohli získat dotaci a byli bychom si jisti schopností dofinancování, řešili bychom možnou realizaci, ale o tom bychom veřejnost informovali. Nyní jsou jiné aktivity mnohem přednější. Dále začneme připravovat podklady pro opravu hřbitovních schodů, které žalostně potřebují rekonstrukci. Začátkem roku 2013 se pokusíme požádat o dotaci. A znovu se vrátím k MŠ... Na úplném počátku přípravy nové MŠ jsme měli k dispozici i další studie. Mohli jsme řešit třeba stavbu montovanou, tím i o něco levnější, ale podívejte se na současnou MŠ a její životnost. Navrhovaná stavba není jednogenerační. Zůstane tu i po další a další generace. Byla zpracována projektová dokumentace a k ní vytvořen položkový rozpočet. Obec předala rozpočet k přepočítání ke dvěma nezávislým odborníkům, kteří se shodli na tom, že odpovídá záměru. Totéž bylo provedeno s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že nejde o výstavbu rodinného domu, ale o výstavbu předškolního zařízení, musí být respektovány všechny vyhlášky pro toto školské zařízení a ty jsou velmi tvrdé. Neexistují odchylky nebo prominutí. To nyní zavírají úřady oči před stavem současné školky. Na druhou stranu se nedivím, vždyť objekt má sloužit dětem a bezpečnost, hygienu apod. je nutné nekompromisně řešit. Nemohli jsme si v žádném případě vybírat umístění, neboť obec nedisponuje vhodnými pozemky. Jediný volný pozemek byl za základní školou. Projektant nemohl na takovém pozemku dělat zázraky a musel se držet zákonem stanovených norem. Pravda je, že jiný projektant by třeba stavbu řešil jinak /vzhledově/, ale za stejných podmínek a parametrů. Dále v rámci diskuze proběhlo i tvrzení, že není nikdo z nás stavebník a odborně způsobilý pro to, aby tyto záležitosti posuzoval. To je naprostá pravda, ale všechny odborné věci jsou probírány s různými stavebními odborníky. I při výběrovém řízení jsme nechali zpracovat technickou zprávu TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 pro všechny nabídky. Na veškeré práce je zajištěn odborný stavební dozor a troufám si říci, že velice fundovaný. Pochopila jsem, že chybou je neoslovování místních stavebních firem. Přede mnou se otevírá otázka, zdali jsou schopni naši stavaři, ale i občané respektovat výběr obce a neřešit, proč jsme oslovili toho a ne onoho? Nebude se v tom hledat nějaký vedlejší zájem? Bohužel, zlí jazykové jsou a znepříjemňují život, a to je pro všechny zúčastněné velmi nepříjemné. Nyní stojíme před zásadní otázkou. Na veřejném zastupitelstvu byli všichni za jedno, že nová školka je nutná, ale cena příliš vysoká, a zda by nešlo projekt přehodnotit a cenu snížit. Razantní změna projektu nebo jeho přepracování by neodpovídaly skutečnosti, na kterou všechny státní orgány vydaly souhlas a povolení. Bez toho bychom se do výzvy o dotaci ani nemohli přihlásit. Drobné úpravy možná ano, ale změna? Nyní musíme počkat, jak se celá situace bude vyvíjet dále, zdali nám Kraj prodlouží lhůtu pro předložení povinných dokumentů k podpisu Dohody, která je stanovena do , ale pro nás nereálná. Pokud nevyhoví či nastanou další překážky, zcela otevřeně říkám, dotaci ,- nedostaneme a pak celá téměř dvouletá příprava bude naprosto zbytečná a nad existencí stávající MŠ budou do budoucna velké otazníky. A to by se nám, doufám, nikomu nezamlouvalo. Neboť rušení občanské vybavenosti znamená mrtvou obec a naprostý nezájem o možnou výstavbu a stěhování mladých lidí. Škola, školka, pošta a obchod v obci jsou důležité prvky při výběru. O dalších krocích ohledně MŠ i jiných aktivitách budete průběžně informováni. Snažila jsem se rozepsat, aby i ti občané, kteří nebyli na zastupitelstvech, byli zhruba seznámeni s děním v obci. Přeji všem krásný zbytek léta plný sluníčka a odpočinku Informace pro občany Mgr. Barbora Charvátová místostarosta - V červnu byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas. Pokud někdo zjistí, že je v blízkosti jeho domu špatná slyšitelnost, nebo naopak je rozhlas hodně hlasitý, nahlaste to, prosím, na obecní úřad. - Znovu upozorňujeme občany, že platí zákaz vstupu psů na hřbitov. Respektujte, prosím, toto nařízení. - Na obecním úřadu je stále k dispozici volná vstupenka do ZOO Praha. - Ve dnech 3. a proběhne v naší obci v rámci akce Putující kontejner sběr elektrozařízení /pračky, ledničky, mrazáky, vysavače, mikrovlnné trouby atd./. Všechna zařízení musí být kompletní, jinak nebudou převzata. Do tohoto sběru nepatří televizory a PC. Kompletní Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 seznam bude dodán firmou zajišťující svoz a o umístění kontejneru i celé akci budete s předstihem informováni od 8,00 h. 20,00 h., od 7,00 8,00 hodin - Velice prosíme občany, aby rostlinný odpad ze hřbitova ukládali do bio kontejneru, který je umístěn hned za hřbitovním kontejnerem. Děkujeme Údaje z hospodaření obce za květen - červen 2012 stav fin.prostředků na běžném účtu k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl.ze psů) ,00 dotace na výkon st.správy, transfery od obcí na žáky ,00 ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej.osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 příspěvek obč.sdružení HeJKaL a PSČ Slaný 7 740,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 inv.výdaje - přípr.stavby MŠ, bezdrátový rozhlas ,00 transfer okolním obcím 6 500,00 zůstatek fin.prostředků na běžném účtu k ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila:JitkaJanouchová,účetní TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2 navýšení příjmů z odvodu z loterií a podobných her (10.000,-) a odvodu z výherních hracích přístrojů,(30.000,-), ve výdajích nákup materiálu na opravu komunikací, (3.000,-) neinv.příspěvek na konání Staročeských májů obč.sdružení HeJKaL (5.000,-) a promítnutí investičních výdajů: montáž bezdrátového rozhlasu v Tuřanech a Bysni ( ,-) a druhá část II. etapy výstavby chodníků ( ,-). Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán z rezervy na výdaje - zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování neinv. nákladů za děti umístěné v MŠ, které ji navštěvují poslední rok před nástupem do školy a sepsání dohody na 2 děti s obcí Studeněves vyúčtováno 9.882,- na jedno dítě dle skutečně vypočtených nákladů - zajistil starosta - zastupitelstvo obce schválilo úhradu neinv. nákladů obci Pozdeň ve výši 900,- Kč a Městu Kladno ve výši 5.600,- Kč zajistí starosta - zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad - zastupitelstvo obce zvolilo novou předsedkyni kontrolního výboru paní Evu Eibnerovou (za paní Zemkovou, která se vzdala svého mandátu) - zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci u MAS PSČ Slaný na opravu pomníku padlým hrdinům (pomník na návsi) - zastupitelstvo obce schválilo dodatek Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu nově horní limit na dodávky nebo služby 1, ,- bez DPH a stavební práce 3, ,- bez DPH - zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen s firmou ČEZ Distribuce týká se pozemků č. 181/1 a 431- zajistí starosta Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 - zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení chodníků při hlavní silnici platba za poslední část II. etapy bude proplacena až po odstranění všech vad a nedodělků zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci Malé granty Strom života, která podporuje výsadbu nových stromů, max. částka ,-, termín předložení žádosti do zajistí místostarostka - zastupitelstvo obce zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku Novostavba mateřské školy Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souvislosti s budoucím připojením vodovodních přípojek z parcely č. 164/100, ze které budou vyčleněny 2 parcely na stavbu dvou domů, na stávajícící vodovodní řad zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovení novostavby mateřské školy a zaslání žádosti vedení Středočeského kraje o posunutí termínu na předložení všech povinných dokumentů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - starosta informoval zastupitelstvo a občany se záměrem opravit hřbitovní schody. Navrhl nechat zpracovat restaurátorský záměr po dohodě s Národním památkovým ústavem (schody jsou součástí národní kulturní památky, kterou tvoří kostel, zvonice a TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 schodiště) a Římskokatolickou farností Slaný, která je majitelem přístupové cesty se schodištěm obec má vše pronajaté na dobu neurčitou. Společenská kronika Červenec Životní jubilea: 60 let Novotná Vladimíra 60 let Gruntová Irena 65 let Urbánková Alena 65 let Mikulec Vladimír Srpen 50 let Vladimír Hamouz 55 let Řehák Milan 70 let Mejsnar Vratislav Všem výše uvedeným jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Narození dítěte: Dne se rodičům Jiřímu Abbrentovi a Elišce Dytrychové narodil syn Jiří. Rodičům gratulujeme a malému Jiříčkovi přejeme do života hodně štěstí, radosti a lásky. Informace z kulturního dění v obci Během 1. pololetí tohoto roku probíhaly cukrářské kurzy pro naše ženy. Naučily jsme se různé cukrářské fígle při výrobě ozdob z mandlového těsta i to, jak krásně nazdobit dorty proběhlo další posezení žen v důchodu, na kterém nám paní Olga Priclová předvedla výrobu krásných šperků. Děkujeme se konalo již tradiční pouťové posezení na návsi. Počasí se nakonec umoudřilo a tak si mohli nejen občané z naší, ale i z okolních obcí užít pouťových atrakcí se svými dětmi, občerstvit se a posedět při hudbě Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pana Miloše Hory až do pozdních večerních hodin. Velký dík patří firmě PEKAŘSTVÍ GRUNT za velice chutné koláčky. Inzerce Eva Eibnerová UniCredit Bank Czech Republic a.s je silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě. Na českém trhu zahájila svou činnost 5. listopadu Vznikla spojením dvou úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. Je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů, mezi které patří hypoteční úvěry s úrokovou sazbou již od 2,5 %, která obdržela několik ocenění. Dále klasické bankovní produkty, kde za zmínku stojí hlavně sloučení půjček do jedné s výhodnou úrokovou sazbou již od 5,9 %. Pokud Vás bude cokoliv zajímat, paní Smíšková Vám ráda a ochotně poradí na pobočce banky, a to každý den od 9 17 hodin, v pondělí a ve středu až do 18 hodin. Šárka Smíšková UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Bankovní poradce Masarykovo náměstí 142/17 T Slaný F M Sport Nová sezóna byla zahájena tréninkem Nejbližší termíny přípravy: 5.8. od 16:30 hodin v Tuřanech s Libušínem od 16:00 hodin v Zákolanech od 9:00 hodin turnaj v Jedomělicích Všem malým i velkým fotbalistům přejeme hodně sportovních úspěchů a zážitků! TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Milí sousedé, polovina prázdnin je téměř za námi a my doufáme, že si je řádně užíváte. I když nás čeká ještě více než 30 sluncem zalitých prázdninových dní, rádi bychom vás a vaše děti pozvali na: LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB KEMPOVÁNÍ U JEZÍRKA KDY: září 2012 od 14:00 KDE: areál restaurace U Jezírka v Tuřanech KEMPOVNÉ: 20,-Kč/osobu (kemp otevřen od 10:00hod) S SEBOU: stany, karimatky, spacáky, dobrou náladu (prostě vše potřebné k přežití v kempu) Program pro děti i dospělé Opékání buřtů a jiných pochutin Hudba, tanec, plážové hry Večerní kino pod širým nebem více informací na vývěskách v obci a na stránkách Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více