TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje s Policií ČR a předal veškeré podklady, vztahující se k prošetření výběrového řízení na novostavbu mateřské školy. Při zasedání zastupitelstva 20. června probíhala vzrušená diskuse okolo zmiňované stavby. Jsem rád, že nás přišly podpořit hlavně maminky a že se nakonec většina občanů shodla na tom, že novou mateřskou školu potřebujeme. Je samozřejmé, že co člověk, to jiný názor, ale v zásadě jsme se shodli, že nová škola je nezbytná. Zastupitelstvo si uvědomuje, že úvěrem se zatíží finanční hospodaření obce, ale nemá jiné řešení. Minulá zastupitelstva sice obec nezadlužila, ale investičních akcí moc neproběhlo, stávající majetek se moc neudržoval a peníze ušetřené také nebyly. Mandatorní výdaje na provoz obce jsou dost vysoké a nedají se moc ovlivnit. Všichni chtějí, aby se celou noc svítilo, aby všude byla posekaná tráva, v zimě uklizené chodníky, atd. Věřte, že ve všech okolních obcích to tak nefunguje. Ale šetříme, jak se dá, vždyť pokud z rozpočtu necelých šesti milionů jsme schopni letos financovat výstavbu chodníků v částce dva miliony dvěstě tisíc korun, nemyslím si, že je to málo. Je to samozřejmě velká finanční zátěž, ale asi se všichni shodneme na tom, že budeme rádi, když chodníky při hlavní silnici budou dokončeny. Při plánované rekonstrukci kotelny a zateplení základní školy jsme zjistili, že nevyhovuje ani vedení topení ve škole. Kotel by sice zvládl vytopit celou budovu, ale rozvody jsou nevyhovující a budou se muset všude také předělat. Ani nová plastová okna nesplňují požadované parametry. A tak bychom mohli pokračovat u celého obecního majetku. Takže bude samozřejmě trvat delší dobu, než budou viditelné nějaké výsledky. Ve strategickém plánu máme uvedeny všechny předpokládané akce ale vše je samozřejmě otázka peněz. Vzhledem k tomu, že jsme byli z řad některých místních podnikatelů v oboru stavebnictví kritizováni za to, že jim nenabízíme žádnou práci, budeme veškeré poptávky i na drobné stavební práce mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejňovat. Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Ke zhlédnutí předkládám výčet akcí pro časové období let , který vychází již ze zmíněného Strategického plánu obce. Hezké dny Jiří Janouch, starosta obce Předpokládané akce na léta , stanovené Strategickým plánem obce 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,- z toho bude dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ (náklady zatím ,- Kč) 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech ROZPRACOVANÉ, PROBÍHÁ (náklady k ,- Kč) 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ 7. Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč) 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace 9. Oprava místních komunikací 10. Výstavba chodníků v obci ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici zatím ,- z celkové částky 2, ,- Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány BUDE SE PŘIPRAVOVAT 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi ROZPRACOVANÉ Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, na základě reakcí některých našich občanů při veřejném zastupitelstvu dne a si dovoluji reagovat na různé podněty. Již se nebudu vyjadřovat k výběrovému řízení na novostavbu Mateřské školy v Tuřanech, neboť probíhá šetření Policie ČR, a ta ať rozhodne o pochybení ze strany obce nebo naopak. Nicméně vzhledem ke vzniklým okolnostem obec rozhodla výběrové řízení zrušit. Dalším důležitým podnětem k zamyšlení byla nedostatečná komunikace a informovanost občanů z naší strany. Po zvážení všech pro a proti mohu částečně souhlasit. Aby došlo ke zlepšení, podnikneme některé kroky z požadavků občanů na zastupitelstvu, neboť naším cílem opravdu není mlžit nebo zatajovat informace. Ti, kteří chtěli znát podrobnosti, nahlédnout třeba do projektové dokumentace i do rozpočtu k MŠ či hledali odpovědi k výstavbě chodníků nebo chtěli získat další informace, si cestu na OÚ našli a vše bylo poskytnuto. Pravda, řada z nás je velmi vytížena a vyhovovalo by i jiné zpřístupnění. Na základě výše uvedeného se budeme snažit podávat prostřednictvím Tuřanského měsíčníku podrobnější informace o dění, chystaných záměrech a aktivitách. Již jste všichni zaznamenali instalaci bezdrátového rozhlasu, který nám též poslouží jako další komunikační nástroj. Sledujte prosím informace i ve vývěskách, kam na vaši žádost vedle všeobecných informací budeme zpřístupňovat i konání veřejného zastupitelstva, což ale není naší povinností. Zda informace zůstanou k dispozici, či nikoliv, nezaručíme. Velice často se nám stává, že jsou z vývěsek i z úřední desky materiály odcizovány a zůstávají tam materiály neúplné. Dále je konání zastupitelstva vždy zveřejněno na elektronické úřední desce. Na základě vašich podnětů promyslíme i lepší informovanost prostřednictvím našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že komunikační tok má probíhat oboustranně, doufám, že se zlepší i ze strany občanů, přestanou vznikat komunikační šumy a nebudeme se zabývat informacemi typu jedna paní povídala. Osobně se do diskusí tohoto typu nezapojuji a odmítám se zapojovat, pokud někdo má problém, je třeba ho řešit a leckdy člověk ani neví, že osoby tento problém mají. Myslím si, že není nic jednoduššího než kontaktovat osoby a místa, kterých se věc týká, ať už osobně nebo jiným způsobem. Odpověď si zasloužíme všichni. Pokud budeme k věcem přistupovat s tím, že je zbytečné někam chodit a něco řešit, TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 protože nás stejně nikdo neposlouchá a nevyhoví, k žádnému zlepšení zřejmě nedojde. Ona komunikace není jen o tom, že se musí vždy vyhovět. Vážení, je to na nás všech. Ze strany obce zájem je, protože věčné žabomyší války a osobní napadání opravdu nic neřeší. Dále bych se chtěla vrátit k novostavbě MŠ, jejíž rozpočet dosáhl částky necelých 20 mil. Kč. Proč se vůbec MŠ řeší? Současná školka má už odslouženo. Ozývají se názory k přestavbě i rekonstrukci. Myšlenka pěkná, ale nerealizovatelná. Cenově se dostaneme opět hodně vysoko a nevyřešíme její kapacitu, naopak. Vzhledem ke zmenšení prostoru bychom nesplnili požadavky vyhlášek. Ze strany hygieny je naprosto nevyhovující kuchyň a místnosti týkající se stravování, které by se musely řešit. To nemluvím o tom, že MŠ zajišťuje stravování pro ZŠ a její kapacita je 100% využita. Bohužel s nárůstem dětí nám kapacitu pro stravování nezvýší a nebudeme schopni stravování zajistit. Nová škola je tunelem propojena s budovou ZŠ tak, aby děti mohly docházet na obědy přímo tam. Zároveň je počítáno i s možností stravování pro cizí strávníky /důchodce ad./. V rozpočtu je již zahrnuta částka za kompletní vybavení kuchyně, což je jedna z nejnákladnějších položek. Naopak bylo vyřazeno hřiště na střeše MŠ a je plánováno využít prostor současné zahrady pro obě školská zařízení. Kapacita nové MŠ je plánována pro 50 žáků. Opět padají argumenty nač? Bohužel už několik roků /a to i do budoucna /nejsme schopni vyhovět všem rodičům z Tuřan s umístěním dětí. Jsou stanovena pravidla, která přijetí upravují. V roce 2011/2012 žádalo o přijetí 24 uchazečů (přijato 6, z Tuřan nepřijato 9, ostatní nepřijatí 9). Letos bylo 23 žádostí (přijato 12, z Tuřan nepřijato 5, ostatní nepřijatí 6) a řada rodičů se po telefonickém rozhovoru s vedením MŠ ani zažádat o přijetí nepokoušela, protože by jim nemohlo být vyhověno. Dále občané namítají, že děti nebudou. Ano, i to se do budoucna může stát, ale podle průzkumu to jen tak nebude. Až situace nastane, lze ji řešit. Vzhledem k současné připravenosti dětí do školy by nebylo na škodu zřídit přípravný stupeň základní školy a jsou i další řešení. Nyní i některé okolní obce čekají na možnost umístění jejich dětí u nás. Pokud dojde k výstavbě, okamžitě budeme řešit tuto otázku i s nimi. Rozpočtovaných skoro 20 mil. Kč je opravdu velká částka a pro nikoho z nás příjemná. Nemyslete si, že si zastupitelé neuvědomují finanční zatíženost obce po dobu několika let. Jsme si vědomi i toho, že různé opravy, rekonstrukce, které by obec potřebovala, půjdou pomaleji. V současné době se řeší s bankami nejvhodnější úvěr. Bohužel je jasné, že se zadlužení obce na několik let nevyhneme. Je propočítáno, že jsme schopni možný úvěr splácet, ale budeme muset omezit další rekonstrukce, které jsme měli v plánu. Tyto záměry půjde Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 realizovat jedině tehdy, pokud získáme dotaci a budeme schopni zbytek dofinancovat, jinak ne. Tímto reaguji i na záměr výstavby kulturního zázemí nad budovou OÚ pro kulturní akce pro děti i dospělé, setkávání seniorů, koncerty, výstavy, konference, herní koutek pro maminky s dětmi, cvičení ad., a protože jde o budovu občanské vybavenosti, musí být zajištěn bezbariérový přístup čili opravdu pro všechny. Ano, projektová dokumentace pro tuto akci je připravena, máme ji i ve strategickém plánu (je vyvěšen na www. stránkách obce). Naprosto vyvracím to, že se akce již realizuje a je dokonce známa firma, která ji bude realizovat. I zde by muselo proběhnout výběrové řízení. V tuto chvíli není tato akce prioritou, ale pokud by nastala situace, kdy bychom na ni mohli získat dotaci a byli bychom si jisti schopností dofinancování, řešili bychom možnou realizaci, ale o tom bychom veřejnost informovali. Nyní jsou jiné aktivity mnohem přednější. Dále začneme připravovat podklady pro opravu hřbitovních schodů, které žalostně potřebují rekonstrukci. Začátkem roku 2013 se pokusíme požádat o dotaci. A znovu se vrátím k MŠ... Na úplném počátku přípravy nové MŠ jsme měli k dispozici i další studie. Mohli jsme řešit třeba stavbu montovanou, tím i o něco levnější, ale podívejte se na současnou MŠ a její životnost. Navrhovaná stavba není jednogenerační. Zůstane tu i po další a další generace. Byla zpracována projektová dokumentace a k ní vytvořen položkový rozpočet. Obec předala rozpočet k přepočítání ke dvěma nezávislým odborníkům, kteří se shodli na tom, že odpovídá záměru. Totéž bylo provedeno s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že nejde o výstavbu rodinného domu, ale o výstavbu předškolního zařízení, musí být respektovány všechny vyhlášky pro toto školské zařízení a ty jsou velmi tvrdé. Neexistují odchylky nebo prominutí. To nyní zavírají úřady oči před stavem současné školky. Na druhou stranu se nedivím, vždyť objekt má sloužit dětem a bezpečnost, hygienu apod. je nutné nekompromisně řešit. Nemohli jsme si v žádném případě vybírat umístění, neboť obec nedisponuje vhodnými pozemky. Jediný volný pozemek byl za základní školou. Projektant nemohl na takovém pozemku dělat zázraky a musel se držet zákonem stanovených norem. Pravda je, že jiný projektant by třeba stavbu řešil jinak /vzhledově/, ale za stejných podmínek a parametrů. Dále v rámci diskuze proběhlo i tvrzení, že není nikdo z nás stavebník a odborně způsobilý pro to, aby tyto záležitosti posuzoval. To je naprostá pravda, ale všechny odborné věci jsou probírány s různými stavebními odborníky. I při výběrovém řízení jsme nechali zpracovat technickou zprávu TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 pro všechny nabídky. Na veškeré práce je zajištěn odborný stavební dozor a troufám si říci, že velice fundovaný. Pochopila jsem, že chybou je neoslovování místních stavebních firem. Přede mnou se otevírá otázka, zdali jsou schopni naši stavaři, ale i občané respektovat výběr obce a neřešit, proč jsme oslovili toho a ne onoho? Nebude se v tom hledat nějaký vedlejší zájem? Bohužel, zlí jazykové jsou a znepříjemňují život, a to je pro všechny zúčastněné velmi nepříjemné. Nyní stojíme před zásadní otázkou. Na veřejném zastupitelstvu byli všichni za jedno, že nová školka je nutná, ale cena příliš vysoká, a zda by nešlo projekt přehodnotit a cenu snížit. Razantní změna projektu nebo jeho přepracování by neodpovídaly skutečnosti, na kterou všechny státní orgány vydaly souhlas a povolení. Bez toho bychom se do výzvy o dotaci ani nemohli přihlásit. Drobné úpravy možná ano, ale změna? Nyní musíme počkat, jak se celá situace bude vyvíjet dále, zdali nám Kraj prodlouží lhůtu pro předložení povinných dokumentů k podpisu Dohody, která je stanovena do , ale pro nás nereálná. Pokud nevyhoví či nastanou další překážky, zcela otevřeně říkám, dotaci ,- nedostaneme a pak celá téměř dvouletá příprava bude naprosto zbytečná a nad existencí stávající MŠ budou do budoucna velké otazníky. A to by se nám, doufám, nikomu nezamlouvalo. Neboť rušení občanské vybavenosti znamená mrtvou obec a naprostý nezájem o možnou výstavbu a stěhování mladých lidí. Škola, školka, pošta a obchod v obci jsou důležité prvky při výběru. O dalších krocích ohledně MŠ i jiných aktivitách budete průběžně informováni. Snažila jsem se rozepsat, aby i ti občané, kteří nebyli na zastupitelstvech, byli zhruba seznámeni s děním v obci. Přeji všem krásný zbytek léta plný sluníčka a odpočinku Informace pro občany Mgr. Barbora Charvátová místostarosta - V červnu byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas. Pokud někdo zjistí, že je v blízkosti jeho domu špatná slyšitelnost, nebo naopak je rozhlas hodně hlasitý, nahlaste to, prosím, na obecní úřad. - Znovu upozorňujeme občany, že platí zákaz vstupu psů na hřbitov. Respektujte, prosím, toto nařízení. - Na obecním úřadu je stále k dispozici volná vstupenka do ZOO Praha. - Ve dnech 3. a proběhne v naší obci v rámci akce Putující kontejner sběr elektrozařízení /pračky, ledničky, mrazáky, vysavače, mikrovlnné trouby atd./. Všechna zařízení musí být kompletní, jinak nebudou převzata. Do tohoto sběru nepatří televizory a PC. Kompletní Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 seznam bude dodán firmou zajišťující svoz a o umístění kontejneru i celé akci budete s předstihem informováni od 8,00 h. 20,00 h., od 7,00 8,00 hodin - Velice prosíme občany, aby rostlinný odpad ze hřbitova ukládali do bio kontejneru, který je umístěn hned za hřbitovním kontejnerem. Děkujeme Údaje z hospodaření obce za květen - červen 2012 stav fin.prostředků na běžném účtu k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl.ze psů) ,00 dotace na výkon st.správy, transfery od obcí na žáky ,00 ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej.osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 příspěvek obč.sdružení HeJKaL a PSČ Slaný 7 740,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 inv.výdaje - přípr.stavby MŠ, bezdrátový rozhlas ,00 transfer okolním obcím 6 500,00 zůstatek fin.prostředků na běžném účtu k ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila:JitkaJanouchová,účetní TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2 navýšení příjmů z odvodu z loterií a podobných her (10.000,-) a odvodu z výherních hracích přístrojů,(30.000,-), ve výdajích nákup materiálu na opravu komunikací, (3.000,-) neinv.příspěvek na konání Staročeských májů obč.sdružení HeJKaL (5.000,-) a promítnutí investičních výdajů: montáž bezdrátového rozhlasu v Tuřanech a Bysni ( ,-) a druhá část II. etapy výstavby chodníků ( ,-). Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán z rezervy na výdaje - zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování neinv. nákladů za děti umístěné v MŠ, které ji navštěvují poslední rok před nástupem do školy a sepsání dohody na 2 děti s obcí Studeněves vyúčtováno 9.882,- na jedno dítě dle skutečně vypočtených nákladů - zajistil starosta - zastupitelstvo obce schválilo úhradu neinv. nákladů obci Pozdeň ve výši 900,- Kč a Městu Kladno ve výši 5.600,- Kč zajistí starosta - zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad - zastupitelstvo obce zvolilo novou předsedkyni kontrolního výboru paní Evu Eibnerovou (za paní Zemkovou, která se vzdala svého mandátu) - zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci u MAS PSČ Slaný na opravu pomníku padlým hrdinům (pomník na návsi) - zastupitelstvo obce schválilo dodatek Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu nově horní limit na dodávky nebo služby 1, ,- bez DPH a stavební práce 3, ,- bez DPH - zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen s firmou ČEZ Distribuce týká se pozemků č. 181/1 a 431- zajistí starosta Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 - zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení chodníků při hlavní silnici platba za poslední část II. etapy bude proplacena až po odstranění všech vad a nedodělků zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci Malé granty Strom života, která podporuje výsadbu nových stromů, max. částka ,-, termín předložení žádosti do zajistí místostarostka - zastupitelstvo obce zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku Novostavba mateřské školy Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souvislosti s budoucím připojením vodovodních přípojek z parcely č. 164/100, ze které budou vyčleněny 2 parcely na stavbu dvou domů, na stávajícící vodovodní řad zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovení novostavby mateřské školy a zaslání žádosti vedení Středočeského kraje o posunutí termínu na předložení všech povinných dokumentů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - starosta informoval zastupitelstvo a občany se záměrem opravit hřbitovní schody. Navrhl nechat zpracovat restaurátorský záměr po dohodě s Národním památkovým ústavem (schody jsou součástí národní kulturní památky, kterou tvoří kostel, zvonice a TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 schodiště) a Římskokatolickou farností Slaný, která je majitelem přístupové cesty se schodištěm obec má vše pronajaté na dobu neurčitou. Společenská kronika Červenec Životní jubilea: 60 let Novotná Vladimíra 60 let Gruntová Irena 65 let Urbánková Alena 65 let Mikulec Vladimír Srpen 50 let Vladimír Hamouz 55 let Řehák Milan 70 let Mejsnar Vratislav Všem výše uvedeným jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Narození dítěte: Dne se rodičům Jiřímu Abbrentovi a Elišce Dytrychové narodil syn Jiří. Rodičům gratulujeme a malému Jiříčkovi přejeme do života hodně štěstí, radosti a lásky. Informace z kulturního dění v obci Během 1. pololetí tohoto roku probíhaly cukrářské kurzy pro naše ženy. Naučily jsme se různé cukrářské fígle při výrobě ozdob z mandlového těsta i to, jak krásně nazdobit dorty proběhlo další posezení žen v důchodu, na kterém nám paní Olga Priclová předvedla výrobu krásných šperků. Děkujeme se konalo již tradiční pouťové posezení na návsi. Počasí se nakonec umoudřilo a tak si mohli nejen občané z naší, ale i z okolních obcí užít pouťových atrakcí se svými dětmi, občerstvit se a posedět při hudbě Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pana Miloše Hory až do pozdních večerních hodin. Velký dík patří firmě PEKAŘSTVÍ GRUNT za velice chutné koláčky. Inzerce Eva Eibnerová UniCredit Bank Czech Republic a.s je silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě. Na českém trhu zahájila svou činnost 5. listopadu Vznikla spojením dvou úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. Je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů, mezi které patří hypoteční úvěry s úrokovou sazbou již od 2,5 %, která obdržela několik ocenění. Dále klasické bankovní produkty, kde za zmínku stojí hlavně sloučení půjček do jedné s výhodnou úrokovou sazbou již od 5,9 %. Pokud Vás bude cokoliv zajímat, paní Smíšková Vám ráda a ochotně poradí na pobočce banky, a to každý den od 9 17 hodin, v pondělí a ve středu až do 18 hodin. Šárka Smíšková UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Bankovní poradce Masarykovo náměstí 142/17 T Slaný F M Sport Nová sezóna byla zahájena tréninkem Nejbližší termíny přípravy: 5.8. od 16:30 hodin v Tuřanech s Libušínem od 16:00 hodin v Zákolanech od 9:00 hodin turnaj v Jedomělicích Všem malým i velkým fotbalistům přejeme hodně sportovních úspěchů a zážitků! TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Milí sousedé, polovina prázdnin je téměř za námi a my doufáme, že si je řádně užíváte. I když nás čeká ještě více než 30 sluncem zalitých prázdninových dní, rádi bychom vás a vaše děti pozvali na: LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB KEMPOVÁNÍ U JEZÍRKA KDY: září 2012 od 14:00 KDE: areál restaurace U Jezírka v Tuřanech KEMPOVNÉ: 20,-Kč/osobu (kemp otevřen od 10:00hod) S SEBOU: stany, karimatky, spacáky, dobrou náladu (prostě vše potřebné k přežití v kempu) Program pro děti i dospělé Opékání buřtů a jiných pochutin Hudba, tanec, plážové hry Večerní kino pod širým nebem více informací na vývěskách v obci a na stránkách Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zbraslavské noviny 3/2014

Zbraslavské noviny 3/2014 Zbraslavské noviny 3/2014 Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem Rozpočet MČ Praha Zbraslav na rok 2014 Zbraslavský uličník 2. část cena 5 Kč Zbraslavské noviny 3/2014 RTG na Zbraslavi zůstává Stěžejní informací

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Léto budiž pochváleno

Léto budiž pochváleno IV. ročník číslo: 2 červenec 2010 Občasník přinášející informace o dění v obci Rynholáci to jsou ptáci,všem jsou zase pro legraci. Povím vám teď při pátku, mysliveckou pohádku. Byla jednou jedna obec,

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Ročník IV, číslo 3 Vážení občané, milí přátelé města a dobré zábavy, dovolte mi, abych Vás všechny pozval na jubilejní Svátek tří bratří. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Letošní

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více