TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje s Policií ČR a předal veškeré podklady, vztahující se k prošetření výběrového řízení na novostavbu mateřské školy. Při zasedání zastupitelstva 20. června probíhala vzrušená diskuse okolo zmiňované stavby. Jsem rád, že nás přišly podpořit hlavně maminky a že se nakonec většina občanů shodla na tom, že novou mateřskou školu potřebujeme. Je samozřejmé, že co člověk, to jiný názor, ale v zásadě jsme se shodli, že nová škola je nezbytná. Zastupitelstvo si uvědomuje, že úvěrem se zatíží finanční hospodaření obce, ale nemá jiné řešení. Minulá zastupitelstva sice obec nezadlužila, ale investičních akcí moc neproběhlo, stávající majetek se moc neudržoval a peníze ušetřené také nebyly. Mandatorní výdaje na provoz obce jsou dost vysoké a nedají se moc ovlivnit. Všichni chtějí, aby se celou noc svítilo, aby všude byla posekaná tráva, v zimě uklizené chodníky, atd. Věřte, že ve všech okolních obcích to tak nefunguje. Ale šetříme, jak se dá, vždyť pokud z rozpočtu necelých šesti milionů jsme schopni letos financovat výstavbu chodníků v částce dva miliony dvěstě tisíc korun, nemyslím si, že je to málo. Je to samozřejmě velká finanční zátěž, ale asi se všichni shodneme na tom, že budeme rádi, když chodníky při hlavní silnici budou dokončeny. Při plánované rekonstrukci kotelny a zateplení základní školy jsme zjistili, že nevyhovuje ani vedení topení ve škole. Kotel by sice zvládl vytopit celou budovu, ale rozvody jsou nevyhovující a budou se muset všude také předělat. Ani nová plastová okna nesplňují požadované parametry. A tak bychom mohli pokračovat u celého obecního majetku. Takže bude samozřejmě trvat delší dobu, než budou viditelné nějaké výsledky. Ve strategickém plánu máme uvedeny všechny předpokládané akce ale vše je samozřejmě otázka peněz. Vzhledem k tomu, že jsme byli z řad některých místních podnikatelů v oboru stavebnictví kritizováni za to, že jim nenabízíme žádnou práci, budeme veškeré poptávky i na drobné stavební práce mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejňovat. Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Ke zhlédnutí předkládám výčet akcí pro časové období let , který vychází již ze zmíněného Strategického plánu obce. Hezké dny Jiří Janouch, starosta obce Předpokládané akce na léta , stanovené Strategickým plánem obce 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,- z toho bude dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ (náklady zatím ,- Kč) 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech ROZPRACOVANÉ, PROBÍHÁ (náklady k ,- Kč) 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ 7. Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč) 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace 9. Oprava místních komunikací 10. Výstavba chodníků v obci ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici zatím ,- z celkové částky 2, ,- Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány BUDE SE PŘIPRAVOVAT 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi ROZPRACOVANÉ Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, na základě reakcí některých našich občanů při veřejném zastupitelstvu dne a si dovoluji reagovat na různé podněty. Již se nebudu vyjadřovat k výběrovému řízení na novostavbu Mateřské školy v Tuřanech, neboť probíhá šetření Policie ČR, a ta ať rozhodne o pochybení ze strany obce nebo naopak. Nicméně vzhledem ke vzniklým okolnostem obec rozhodla výběrové řízení zrušit. Dalším důležitým podnětem k zamyšlení byla nedostatečná komunikace a informovanost občanů z naší strany. Po zvážení všech pro a proti mohu částečně souhlasit. Aby došlo ke zlepšení, podnikneme některé kroky z požadavků občanů na zastupitelstvu, neboť naším cílem opravdu není mlžit nebo zatajovat informace. Ti, kteří chtěli znát podrobnosti, nahlédnout třeba do projektové dokumentace i do rozpočtu k MŠ či hledali odpovědi k výstavbě chodníků nebo chtěli získat další informace, si cestu na OÚ našli a vše bylo poskytnuto. Pravda, řada z nás je velmi vytížena a vyhovovalo by i jiné zpřístupnění. Na základě výše uvedeného se budeme snažit podávat prostřednictvím Tuřanského měsíčníku podrobnější informace o dění, chystaných záměrech a aktivitách. Již jste všichni zaznamenali instalaci bezdrátového rozhlasu, který nám též poslouží jako další komunikační nástroj. Sledujte prosím informace i ve vývěskách, kam na vaši žádost vedle všeobecných informací budeme zpřístupňovat i konání veřejného zastupitelstva, což ale není naší povinností. Zda informace zůstanou k dispozici, či nikoliv, nezaručíme. Velice často se nám stává, že jsou z vývěsek i z úřední desky materiály odcizovány a zůstávají tam materiály neúplné. Dále je konání zastupitelstva vždy zveřejněno na elektronické úřední desce. Na základě vašich podnětů promyslíme i lepší informovanost prostřednictvím našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že komunikační tok má probíhat oboustranně, doufám, že se zlepší i ze strany občanů, přestanou vznikat komunikační šumy a nebudeme se zabývat informacemi typu jedna paní povídala. Osobně se do diskusí tohoto typu nezapojuji a odmítám se zapojovat, pokud někdo má problém, je třeba ho řešit a leckdy člověk ani neví, že osoby tento problém mají. Myslím si, že není nic jednoduššího než kontaktovat osoby a místa, kterých se věc týká, ať už osobně nebo jiným způsobem. Odpověď si zasloužíme všichni. Pokud budeme k věcem přistupovat s tím, že je zbytečné někam chodit a něco řešit, TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 protože nás stejně nikdo neposlouchá a nevyhoví, k žádnému zlepšení zřejmě nedojde. Ona komunikace není jen o tom, že se musí vždy vyhovět. Vážení, je to na nás všech. Ze strany obce zájem je, protože věčné žabomyší války a osobní napadání opravdu nic neřeší. Dále bych se chtěla vrátit k novostavbě MŠ, jejíž rozpočet dosáhl částky necelých 20 mil. Kč. Proč se vůbec MŠ řeší? Současná školka má už odslouženo. Ozývají se názory k přestavbě i rekonstrukci. Myšlenka pěkná, ale nerealizovatelná. Cenově se dostaneme opět hodně vysoko a nevyřešíme její kapacitu, naopak. Vzhledem ke zmenšení prostoru bychom nesplnili požadavky vyhlášek. Ze strany hygieny je naprosto nevyhovující kuchyň a místnosti týkající se stravování, které by se musely řešit. To nemluvím o tom, že MŠ zajišťuje stravování pro ZŠ a její kapacita je 100% využita. Bohužel s nárůstem dětí nám kapacitu pro stravování nezvýší a nebudeme schopni stravování zajistit. Nová škola je tunelem propojena s budovou ZŠ tak, aby děti mohly docházet na obědy přímo tam. Zároveň je počítáno i s možností stravování pro cizí strávníky /důchodce ad./. V rozpočtu je již zahrnuta částka za kompletní vybavení kuchyně, což je jedna z nejnákladnějších položek. Naopak bylo vyřazeno hřiště na střeše MŠ a je plánováno využít prostor současné zahrady pro obě školská zařízení. Kapacita nové MŠ je plánována pro 50 žáků. Opět padají argumenty nač? Bohužel už několik roků /a to i do budoucna /nejsme schopni vyhovět všem rodičům z Tuřan s umístěním dětí. Jsou stanovena pravidla, která přijetí upravují. V roce 2011/2012 žádalo o přijetí 24 uchazečů (přijato 6, z Tuřan nepřijato 9, ostatní nepřijatí 9). Letos bylo 23 žádostí (přijato 12, z Tuřan nepřijato 5, ostatní nepřijatí 6) a řada rodičů se po telefonickém rozhovoru s vedením MŠ ani zažádat o přijetí nepokoušela, protože by jim nemohlo být vyhověno. Dále občané namítají, že děti nebudou. Ano, i to se do budoucna může stát, ale podle průzkumu to jen tak nebude. Až situace nastane, lze ji řešit. Vzhledem k současné připravenosti dětí do školy by nebylo na škodu zřídit přípravný stupeň základní školy a jsou i další řešení. Nyní i některé okolní obce čekají na možnost umístění jejich dětí u nás. Pokud dojde k výstavbě, okamžitě budeme řešit tuto otázku i s nimi. Rozpočtovaných skoro 20 mil. Kč je opravdu velká částka a pro nikoho z nás příjemná. Nemyslete si, že si zastupitelé neuvědomují finanční zatíženost obce po dobu několika let. Jsme si vědomi i toho, že různé opravy, rekonstrukce, které by obec potřebovala, půjdou pomaleji. V současné době se řeší s bankami nejvhodnější úvěr. Bohužel je jasné, že se zadlužení obce na několik let nevyhneme. Je propočítáno, že jsme schopni možný úvěr splácet, ale budeme muset omezit další rekonstrukce, které jsme měli v plánu. Tyto záměry půjde Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 realizovat jedině tehdy, pokud získáme dotaci a budeme schopni zbytek dofinancovat, jinak ne. Tímto reaguji i na záměr výstavby kulturního zázemí nad budovou OÚ pro kulturní akce pro děti i dospělé, setkávání seniorů, koncerty, výstavy, konference, herní koutek pro maminky s dětmi, cvičení ad., a protože jde o budovu občanské vybavenosti, musí být zajištěn bezbariérový přístup čili opravdu pro všechny. Ano, projektová dokumentace pro tuto akci je připravena, máme ji i ve strategickém plánu (je vyvěšen na www. stránkách obce). Naprosto vyvracím to, že se akce již realizuje a je dokonce známa firma, která ji bude realizovat. I zde by muselo proběhnout výběrové řízení. V tuto chvíli není tato akce prioritou, ale pokud by nastala situace, kdy bychom na ni mohli získat dotaci a byli bychom si jisti schopností dofinancování, řešili bychom možnou realizaci, ale o tom bychom veřejnost informovali. Nyní jsou jiné aktivity mnohem přednější. Dále začneme připravovat podklady pro opravu hřbitovních schodů, které žalostně potřebují rekonstrukci. Začátkem roku 2013 se pokusíme požádat o dotaci. A znovu se vrátím k MŠ... Na úplném počátku přípravy nové MŠ jsme měli k dispozici i další studie. Mohli jsme řešit třeba stavbu montovanou, tím i o něco levnější, ale podívejte se na současnou MŠ a její životnost. Navrhovaná stavba není jednogenerační. Zůstane tu i po další a další generace. Byla zpracována projektová dokumentace a k ní vytvořen položkový rozpočet. Obec předala rozpočet k přepočítání ke dvěma nezávislým odborníkům, kteří se shodli na tom, že odpovídá záměru. Totéž bylo provedeno s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že nejde o výstavbu rodinného domu, ale o výstavbu předškolního zařízení, musí být respektovány všechny vyhlášky pro toto školské zařízení a ty jsou velmi tvrdé. Neexistují odchylky nebo prominutí. To nyní zavírají úřady oči před stavem současné školky. Na druhou stranu se nedivím, vždyť objekt má sloužit dětem a bezpečnost, hygienu apod. je nutné nekompromisně řešit. Nemohli jsme si v žádném případě vybírat umístění, neboť obec nedisponuje vhodnými pozemky. Jediný volný pozemek byl za základní školou. Projektant nemohl na takovém pozemku dělat zázraky a musel se držet zákonem stanovených norem. Pravda je, že jiný projektant by třeba stavbu řešil jinak /vzhledově/, ale za stejných podmínek a parametrů. Dále v rámci diskuze proběhlo i tvrzení, že není nikdo z nás stavebník a odborně způsobilý pro to, aby tyto záležitosti posuzoval. To je naprostá pravda, ale všechny odborné věci jsou probírány s různými stavebními odborníky. I při výběrovém řízení jsme nechali zpracovat technickou zprávu TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 pro všechny nabídky. Na veškeré práce je zajištěn odborný stavební dozor a troufám si říci, že velice fundovaný. Pochopila jsem, že chybou je neoslovování místních stavebních firem. Přede mnou se otevírá otázka, zdali jsou schopni naši stavaři, ale i občané respektovat výběr obce a neřešit, proč jsme oslovili toho a ne onoho? Nebude se v tom hledat nějaký vedlejší zájem? Bohužel, zlí jazykové jsou a znepříjemňují život, a to je pro všechny zúčastněné velmi nepříjemné. Nyní stojíme před zásadní otázkou. Na veřejném zastupitelstvu byli všichni za jedno, že nová školka je nutná, ale cena příliš vysoká, a zda by nešlo projekt přehodnotit a cenu snížit. Razantní změna projektu nebo jeho přepracování by neodpovídaly skutečnosti, na kterou všechny státní orgány vydaly souhlas a povolení. Bez toho bychom se do výzvy o dotaci ani nemohli přihlásit. Drobné úpravy možná ano, ale změna? Nyní musíme počkat, jak se celá situace bude vyvíjet dále, zdali nám Kraj prodlouží lhůtu pro předložení povinných dokumentů k podpisu Dohody, která je stanovena do , ale pro nás nereálná. Pokud nevyhoví či nastanou další překážky, zcela otevřeně říkám, dotaci ,- nedostaneme a pak celá téměř dvouletá příprava bude naprosto zbytečná a nad existencí stávající MŠ budou do budoucna velké otazníky. A to by se nám, doufám, nikomu nezamlouvalo. Neboť rušení občanské vybavenosti znamená mrtvou obec a naprostý nezájem o možnou výstavbu a stěhování mladých lidí. Škola, školka, pošta a obchod v obci jsou důležité prvky při výběru. O dalších krocích ohledně MŠ i jiných aktivitách budete průběžně informováni. Snažila jsem se rozepsat, aby i ti občané, kteří nebyli na zastupitelstvech, byli zhruba seznámeni s děním v obci. Přeji všem krásný zbytek léta plný sluníčka a odpočinku Informace pro občany Mgr. Barbora Charvátová místostarosta - V červnu byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas. Pokud někdo zjistí, že je v blízkosti jeho domu špatná slyšitelnost, nebo naopak je rozhlas hodně hlasitý, nahlaste to, prosím, na obecní úřad. - Znovu upozorňujeme občany, že platí zákaz vstupu psů na hřbitov. Respektujte, prosím, toto nařízení. - Na obecním úřadu je stále k dispozici volná vstupenka do ZOO Praha. - Ve dnech 3. a proběhne v naší obci v rámci akce Putující kontejner sběr elektrozařízení /pračky, ledničky, mrazáky, vysavače, mikrovlnné trouby atd./. Všechna zařízení musí být kompletní, jinak nebudou převzata. Do tohoto sběru nepatří televizory a PC. Kompletní Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 seznam bude dodán firmou zajišťující svoz a o umístění kontejneru i celé akci budete s předstihem informováni od 8,00 h. 20,00 h., od 7,00 8,00 hodin - Velice prosíme občany, aby rostlinný odpad ze hřbitova ukládali do bio kontejneru, který je umístěn hned za hřbitovním kontejnerem. Děkujeme Údaje z hospodaření obce za květen - červen 2012 stav fin.prostředků na běžném účtu k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl.ze psů) ,00 dotace na výkon st.správy, transfery od obcí na žáky ,00 ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej.osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 příspěvek obč.sdružení HeJKaL a PSČ Slaný 7 740,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 inv.výdaje - přípr.stavby MŠ, bezdrátový rozhlas ,00 transfer okolním obcím 6 500,00 zůstatek fin.prostředků na běžném účtu k ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila:JitkaJanouchová,účetní TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2 navýšení příjmů z odvodu z loterií a podobných her (10.000,-) a odvodu z výherních hracích přístrojů,(30.000,-), ve výdajích nákup materiálu na opravu komunikací, (3.000,-) neinv.příspěvek na konání Staročeských májů obč.sdružení HeJKaL (5.000,-) a promítnutí investičních výdajů: montáž bezdrátového rozhlasu v Tuřanech a Bysni ( ,-) a druhá část II. etapy výstavby chodníků ( ,-). Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán z rezervy na výdaje - zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování neinv. nákladů za děti umístěné v MŠ, které ji navštěvují poslední rok před nástupem do školy a sepsání dohody na 2 děti s obcí Studeněves vyúčtováno 9.882,- na jedno dítě dle skutečně vypočtených nákladů - zajistil starosta - zastupitelstvo obce schválilo úhradu neinv. nákladů obci Pozdeň ve výši 900,- Kč a Městu Kladno ve výši 5.600,- Kč zajistí starosta - zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad - zastupitelstvo obce zvolilo novou předsedkyni kontrolního výboru paní Evu Eibnerovou (za paní Zemkovou, která se vzdala svého mandátu) - zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci u MAS PSČ Slaný na opravu pomníku padlým hrdinům (pomník na návsi) - zastupitelstvo obce schválilo dodatek Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu nově horní limit na dodávky nebo služby 1, ,- bez DPH a stavební práce 3, ,- bez DPH - zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen s firmou ČEZ Distribuce týká se pozemků č. 181/1 a 431- zajistí starosta Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 - zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení chodníků při hlavní silnici platba za poslední část II. etapy bude proplacena až po odstranění všech vad a nedodělků zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci Malé granty Strom života, která podporuje výsadbu nových stromů, max. částka ,-, termín předložení žádosti do zajistí místostarostka - zastupitelstvo obce zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku Novostavba mateřské školy Z jednání zastupitelstva obce Tuřany ze dne : - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souvislosti s budoucím připojením vodovodních přípojek z parcely č. 164/100, ze které budou vyčleněny 2 parcely na stavbu dvou domů, na stávajícící vodovodní řad zajistí starosta - zastupitelstvo schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovení novostavby mateřské školy a zaslání žádosti vedení Středočeského kraje o posunutí termínu na předložení všech povinných dokumentů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - starosta informoval zastupitelstvo a občany se záměrem opravit hřbitovní schody. Navrhl nechat zpracovat restaurátorský záměr po dohodě s Národním památkovým ústavem (schody jsou součástí národní kulturní památky, kterou tvoří kostel, zvonice a TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 schodiště) a Římskokatolickou farností Slaný, která je majitelem přístupové cesty se schodištěm obec má vše pronajaté na dobu neurčitou. Společenská kronika Červenec Životní jubilea: 60 let Novotná Vladimíra 60 let Gruntová Irena 65 let Urbánková Alena 65 let Mikulec Vladimír Srpen 50 let Vladimír Hamouz 55 let Řehák Milan 70 let Mejsnar Vratislav Všem výše uvedeným jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Narození dítěte: Dne se rodičům Jiřímu Abbrentovi a Elišce Dytrychové narodil syn Jiří. Rodičům gratulujeme a malému Jiříčkovi přejeme do života hodně štěstí, radosti a lásky. Informace z kulturního dění v obci Během 1. pololetí tohoto roku probíhaly cukrářské kurzy pro naše ženy. Naučily jsme se různé cukrářské fígle při výrobě ozdob z mandlového těsta i to, jak krásně nazdobit dorty proběhlo další posezení žen v důchodu, na kterém nám paní Olga Priclová předvedla výrobu krásných šperků. Děkujeme se konalo již tradiční pouťové posezení na návsi. Počasí se nakonec umoudřilo a tak si mohli nejen občané z naší, ale i z okolních obcí užít pouťových atrakcí se svými dětmi, občerstvit se a posedět při hudbě Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pana Miloše Hory až do pozdních večerních hodin. Velký dík patří firmě PEKAŘSTVÍ GRUNT za velice chutné koláčky. Inzerce Eva Eibnerová UniCredit Bank Czech Republic a.s je silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě. Na českém trhu zahájila svou činnost 5. listopadu Vznikla spojením dvou úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. Je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů, mezi které patří hypoteční úvěry s úrokovou sazbou již od 2,5 %, která obdržela několik ocenění. Dále klasické bankovní produkty, kde za zmínku stojí hlavně sloučení půjček do jedné s výhodnou úrokovou sazbou již od 5,9 %. Pokud Vás bude cokoliv zajímat, paní Smíšková Vám ráda a ochotně poradí na pobočce banky, a to každý den od 9 17 hodin, v pondělí a ve středu až do 18 hodin. Šárka Smíšková UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Bankovní poradce Masarykovo náměstí 142/17 T Slaný F M Sport Nová sezóna byla zahájena tréninkem Nejbližší termíny přípravy: 5.8. od 16:30 hodin v Tuřanech s Libušínem od 16:00 hodin v Zákolanech od 9:00 hodin turnaj v Jedomělicích Všem malým i velkým fotbalistům přejeme hodně sportovních úspěchů a zážitků! TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Milí sousedé, polovina prázdnin je téměř za námi a my doufáme, že si je řádně užíváte. I když nás čeká ještě více než 30 sluncem zalitých prázdninových dní, rádi bychom vás a vaše děti pozvali na: LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB KEMPOVÁNÍ U JEZÍRKA KDY: září 2012 od 14:00 KDE: areál restaurace U Jezírka v Tuřanech KEMPOVNÉ: 20,-Kč/osobu (kemp otevřen od 10:00hod) S SEBOU: stany, karimatky, spacáky, dobrou náladu (prostě vše potřebné k přežití v kempu) Program pro děti i dospělé Opékání buřtů a jiných pochutin Hudba, tanec, plážové hry Večerní kino pod širým nebem více informací na vývěskách v obci a na stránkách Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 12. 2015 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, František Chmelenský, Martin Hladík, Martin

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 6. 2016 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František, Mgr. Petra Kněžourová Nepřítomní:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Z á p i s 22. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 9.9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Předsedající starostka obce p. Naděžda Suchomelová zahájila 22. zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sulice Obecní úřad Sulice, Kostelecká 150, Sulice Želivec

Obec Sulice Obecní úřad Sulice, Kostelecká 150, Sulice Želivec Závěrečný účet obce Sulice za rok 2015 Závěrečný účet obce podle 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 podkladem k jeho zpracování byly následující

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Omluven:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.19/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 29.12.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více