Profesní životopis Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní životopis Obsah"

Transkript

1 Profesní životopis Obsah Obsah Osobní údaje Vzdělání Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Školitel doktorského studia (PhD): Lékařská praxe Členství v odborných společnostech Granty PUBLIKACE Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech Seznam přehledných/souborných vědeckých prací v recenzovaných časopisech Disertační práce Habilitační práce Monografie a kapitoly v monografiích Pedagogické publikace, programy pro pregraduální studium Seznam publikovaných abstrakt Seznam publikovaných abstrakt Abstrakta v časopisech s IF v rámci jejich suplement Abstrakta v recenzovaných časopisech Abstrakta ve sbornících Seznam publikací v časopisech bez recenze Seznam přednášek/posterů, kde byl D. Stejskal prvním autorem a byly předneseny na veřejném fóru Oceněné práce Citované práce Nejcitovanější a nejvýznamnější práce Tři nejcitovanější práce Deset nejvýznamnějších prací Recenzentská a posuzovatelská činnost, jiné Manažerské dovednosti... 75

2 1. Osobní údaje Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, M.B.A., Eurchem Narozen v Olomouci, Bydliště: Vrbová 3, Olomouc-Chomoutov, Kontakty: Tel /515 Fax /515 Mobil Skype: Vinobiodast altern. altern.2 2. Vzdělání Pregraduální: Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství Postgraduální: 1994 Vnitřní lékařství 1.st 1996 Klinická biochemie 1.st Diabetologie Klinická biochemie 2.st PhD, Obor lékařská chemie a biochemie, Disertační práce na téma: Leptinový receptor (možnosti jeho stanovení, ověření vybraných hypotéz, klinické aplikace) Docent, Obor lékařská chemie a biochemie, Habilitační práce na téma Využití vybraných laboratorních ukazatelů v diagnostice kardiovaskulárních komplikací 2007 Evropskou registrační komisí ERCB přidělen titul Evropsky Chemik (EurChem) Studium MBA (Master of Business Administration) v rámci PIBS při VŠE Praha, závěrečný projekt Strategie laboratorního komplementu, obhájeno a ukončeno v roce Aktualizace:

3 2010- jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie 2011 člen vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR Licence IPVZ z abdominální sonografie Licence pro vedoucí lékař-primář klinická biochemie Licence pro vedoucí lékař-primář diabetologie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru vnitřní lékařství Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru klinická biochemie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru diabetologie 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Externí učitel FTK UP Olomouc 1999 dosud Člen Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc, výuka klinické biochemie 2007 dosud Člen oborové rady LF UP, pro DSP, lékařská chemie a biochemie 2007 dosud Člen oborové rady UP UP, pro DSP, urologie 2008 dosud Člen stálé zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v rámci DSP Lékařská chemie a biochemie na LF UP Olomouc 2011 dosud Člen věděcké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 4. Školitel doktorského studia (PhD): Školitel specialista RNDr. P. Solichová. Téma: Využití stanovení cystatinu C v diagnostice a monitorování ledvinných funkcí MUDr. M. Petzel, Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava-Poruba a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Metabolické účinky menopauzy. Státní zkouška úspěšně složena v červnu Obhájeno v prosinci : Mgr. M. Švesták, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Aktualizace:

4 Adipokiny MUDr. P. Hejduk, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v nefrologii MUDr. L. Sporová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v kardioologii Mgr. G. Svobodová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v onkologii Ing. A. Nesvadbová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v IVF. Přestup na studium DSP v rámci embryologie 2012 Ing. G. Bilíková diplomová práce. Využití stanovení TFF u gravidních žen. Pilotní studie. Pro studium VŠCHT Pardubice Mgr. Zuzana Radzyniaková. Kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Možnosti terapeutického monitorování léčiv při metabolickém syndromu. 5. Lékařská praxe Interní oddělení Nemocnice Šternberk Vedoucí lékař metabolické a diabetologické jednotky interního oddělení Nemocnice Šternberk Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk a současně ústavní diabetolog, vedoucí lékové a nutriční komise, Nemocnice Šternberk oz, koordinátor komplementu SMN a.s., Lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk. Manažer jakosti OLM a vedoucí laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: doposud Vedoucí lékař specializovaného pracoviště v rámci sítě MedPed v ČR (www.medped.cz) Manažer jakosti OLM, zdravotnické laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, lékař interního Aktualizace:

5 oddělení Nemocnice Šternberk dosud Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční, lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk a Prostějov doposud - Koordinátor a garant laboratorní medicíny holdingu Agel, stálý člen lékařské rady skupiny Agel. Částečné úvazky, smlouvy: Lékař ÚZS Olomouc (urgentní medicína) Lékař OKBH Nemocnice Rýmařov (laboratorní medicína) 2003 Lékař OKBH Nemocnice Nový Jičín (laboratorní medicína) 2003 Lékař CL SZZ Krnov (laboratorní medicína) Ředitel skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o Lékař skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o. (laboratorní medicína) Lékař polikliniky dopravního zdravotnictví Olomouc (diabetologie) 2011 Ředitel pro strategii P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel Laboratoře Agel a.s. 6. Členství v odborných společnostech - Česká diabetologická společnost - Česká endokrinologická společnost - Česká kardiologická společnost - Obezitologická společnost - Česká chemická společnost - Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii - Česká společnost klinické biochemie - Česká společnost nukleární medicíny - Česká společnost pro aterosklerózu Aktualizace:

6 - Společnost pro metabolická onemocnění skeletu - Spolek pro trombózu a hemostázu - European Assotiation for the Study on Diabetes - European Society on Clinical Investigation - New York Academy of Sciences - American Diabetologic Association - IFCC 7. Granty Název: Využití stanovení cystatinu C pro diagnostiku některých chorob CNS Identifikace: NF/ Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Frekvence a distribuce insulinoresistence jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, využití stanovení nových ukazatelů Identifikace: 1A/8250-2/2004 Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení survivinu a livinu v moči Identifikace: NR/8402, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: (ukončeno předčasně řešiteli pro neuspokojivé výsledky nízkou a neodpovídající diagnostickou efektivitu) Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení newpsa Identifikace: NR/8442, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: 2005 (ukončeno předčasně řešiteli pro nově zjištěné technické problémy) Funkce: spoluřešitel Název: Nové potravní doplňky v prevenci chronických onemocnění Aktualizace:

7 Identifikace: FD-K/096, projekt v CEP Sponzor: MPO CR Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Nové doplňky stravy pro zdravi a prevenci pred chronickými nemocemi Identifikace: FT-TA3/024, projekt v CEP Sponzor: MPO CR, projekt v CEP Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk Identifikace: , projekt v CEP Sponzor: MSMT Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry analytické chemie PřF UP Olomouc) Název: E-learningová podpora praktické výuky Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry biochemie PřF UP Olomouc) Název: Inovace a podpora výuky laboratorní medicíny, část Laboratorní medicína v lékařské praxi, garant projektu i vyučující Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc) Název: Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu "designer drugs" Identifikace: NT/13593, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: Funkce: spoluřešitel Aktualizace:

8 8. PUBLIKACE Celkem: -Celkem 181 publikací, z toho: -55 v časopise s IF (20x jako první autor) -112 v recenzovaných časopisech (74x jako první autor) -14 v časopisech bez recenze (10x jako první autor) -Celkem 290 publikovaných abstrakt, z toho - 58 v časopisech s IF - 79 v recenzovaných časopisech ve sbornících -Celkem 233 přednášek jako první autor -Tři monografie + 1 kapitola v knize Angiologie kapitola v Encyklopedii laboratorní medicíny + spoluautor 1 elektronického díla Správná laboratorní práce (SLP) 8.1 Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF 1) Vavroušková J, Stejskal D: Stanovení leptinu v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 2) Vavroušková J, Stejskal D: Využití vyšetření PMN elastázy v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 3) Vavroušková J, Stejskal D, Andelová K: Využití stanovení S-100 v diagnostice postižení CNS. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2005, Čes. A slov. Neurol. Neurochir, 2005, 68: IF v roce 2005: 0,07 4) Stejskal D, Fiala R: Evaluation of serum and urine clusterin as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Neoplasma, 2006, 53: IF v roce 2005: 0,731 5) Xu A, Wang Y, Xu JY, Stejskal D, Tam S, Zhang J, Wat NM, Wong WK, Lam KS: Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Is a Plasma Biomarker Closely Associated with Obesity and Metabolic Syndrome. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7 6) Stejskal D, Karpíšek M, Kolár P: Posouzení klinické relevance hodnoty sérové koncentrace A-FABP (adipocytární protein vázající mastné kyseliny) u pacientů Aktualizace:

9 s diagnózou metabolického syndromu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 7) Stejskal D, Svoboda I: Stanovení koncentrace solubilního leptinového receptoru (Ob-Re) pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 8) Stejskal D, Karpíšek M, Hanulová Z: Stanovení koncentrace clusterinu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0,445 9) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Karpíšek M: Využití stanovení clusterinu v séru a likvoru v diagnostice postižení CNS pilotní studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2007, 70/103: IF v roce 2005: 0,07 10) Mareš J, Herzig R, Urbánek K, Vranová H, Hluštík P, Stejskal D, Vavroušková J, Buřval S, Zapletalová J, Kaňovský P: Využití stanovení cystatinu C u pacientů s neurodegenerativními chorobami. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2006, 69: IF v roce 2005: 0,07 11) Stejskal D, Karpíšek M: Adipocyte fatty acid binding protein (A-FABP) in Caucasian population. A new marker of metabolic syndrome? Eur J Clin Investig, 2006, 36: IF v roce ,85. 12) Bronský J, Karpíšek M, Bronska E, Pechova M, Jančíková B, Kotolová H, Stejskal D, Průša R, Nevoral J (2006) Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and epidermal fatty acid binding protein: proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7. 13) Stejskal D, Solichova P, Lacnak B, Vaclavik J, Hanulova Z, Humeňanská V, Šprongl L, Karpíšek M: Proguanylin, analytical characterisation, and clinical testing of a new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Šprongl L, Kotková-Veselá L, Seitlová P, Kadalová L, Solichová P: Stanovení koncentrace fetuinu-a pomocí nově vyvinuté imunoturbidimetrické metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0, ) Valentová K, Stejskal D, Bednář P, Dostálová J, Čihalík Č, Večeřová R, Koukalová D, Kolář M, Reichenbach R, Škňouřilová L, Ulrichová J, Šimánek V: Biosafety, antioxidant status and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women. A pilot double-blind placebo controlled trial. J. Agric. Food Chem, 2007, 55: IF v roce 2003: 1,732. Aktualizace:

10 16) Vaclavik J, Stejskal D, Lačňák B: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patiens. Journal of Hypertension, 2007, 25: IF v roce , ) Karpisek M, Stejskal D, Šotolova H, Kollar P, Janoutova G, Ochmanova R, Cizek L, Horakova D, Yahia BR, Lichnovska R, Janout V: Treatment by atorvastatin decreases serum A-FABP value in patients with hyperlipidaemia. Eur J Clin Investig, 2007, 37: IF v roce ,85. 18) Stejskal D, Karpíšek M, Humenanska V, Solichova P, Stejskal P: Angiopoietinlike protein 3 (Angptl3): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Vrtal R, Student V, Fiala R, Stejskal, P: Urine fetuin-a values in relation to presence of urolithiasis. BJU International, 2008, 101: IF v roce ,64. 20) Stejskal D, Karpíšek M: Lipocalin-2 (LCN-2): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Horm Metab Res, 2008, 40: 1-5. IF v roce , ) Valentová K, Stejskal D, Bartek J, Dvořáčková S, Křen V, Ulrichová J, Šimánek V: Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment. Food and Chemical Toxicology, 2007, 46: IF v roce ,39. 22) Stejskal D, Karpisek M, Reutova H, Stejskal P, Kotolova H, Kollar P: Determination of Serum Zinc-Alpha-2-Glycoprotein in Patients with Metabolic Syndrome by a New ELISA. Clinical Biochemistry, 2008, 41: IF v roce , ) Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Stejskal P: Fibroblast growth factor-19: Development, Analytical Characterization, and Clinical Evaluation of a New ELISA Test. Scand J of Clin Investig, 2008, 68: IF v roce , ) Zhang X, Yeung DCY, Karpisek M, Stejskal D, Liu F, Wong R, Lam KSL, Xu A: Serum FGF21 levels are increased in obesity and correlate positively with insulin resistance and the metabolic syndrome in humans. Diabetes, 2008, 57: IF v roce ,25. 25) Vrublová E, Vostálová J, Večeřa R, Klejdus B, Stejskal D, Kosina P, Zdařilová A, Svobodová A, Lichnovský V, Anzenbacher P, Dvořák Z, Vičar J, Šimánek V, Aktualizace:

11 Ulrichová J: The toxicity and pharmacokinetics study with dihydrosanquinarine in rat. A pilot study. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47: doi.org/ /j.fct IF v roce ,39. 26) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H, Petzel M, Vařeka I, Stejskal P: Angiopoietin-like protein 4 (Angptl4): development, analytical characterization, and clinical testing of new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2008, 27: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H: Stanovení koncentrace produktu genu Reg-Iα v séru pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2008, 102: IF v roce 2005: 0, ) Vranová H, Kaňovský P, Mareš J. Nevrlý M, Stejskal D, Nestrašil I, Zapletalová J: Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2008, 71: IF v roce 2005: 0,07 29) Stejskal D, Karpisek M, Bronský J: Serum adipocyte-fatty acid binding protein discriminates patients with permanent and temporary body weight loss. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2008, 22: IF v roce 2003: 1,183 30) Stejskal D, Humenanská V, Vrtal R, Solichová P, Karpíšek M: Stanovení koncentrace N(1), N(12) diacetylsperminu v moči pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2005: 0, ) Zdarilova A, Vrablova E, Vostalova J, Klejdus B, Stejskal D, Proskova J, Kosina P, Svobodova A, Vecera R, Hrbac J, Cernochova D, Vicar J, Simanek V: Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47, IF v roce ,39. 32) Stejskal D, Švesták M, Karpíšek M: Stanovení koncentrace osteocrinu v séru novou metodou ELISA. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2009: 0, ) Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Lacnak B, Svestak M: MACROPHAGE- INHIBITORY CYTOKINE-1 (MIC-1) IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DYSPNEA - A PILOT STUDY. Clinical Biochemistry, 2009, 42: DOI /j.clinbiochem Mar 31. [Epub ahead of print]. PMID : IF v roce , ) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Aktualizace:

12 Podivinsky J, Urbanek K: The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009;30:1-7. Epub 2009 Jan 20. IF v roce ,12. 35) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K: New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurol Res. 2009, 31; IF v roce 2009: 1,277 36) Stejskal D, Karpisek M, Svestak M, Sporova L, Hejduk P: Pigment Epitelia derived factor as a new marker of metabolic syndrome in Caucasian Population, J Clin Lab Analysis 2010;24:17-9. IF v roce 2009: 0,855 37) Palikova I, Vostalova J, Zdarilova A, Svobodova A, Kosina P, Vecera R, Stejskal D, Proskova J, Hrbac J, Bednar P, Maier V, Cernochova V, Simanek V, Ulrichova J: Long-term effect of three commercial cranberry products on the antioxidative status in rats: a pilot study. J of agricultular and food chemistry 2010, DOI: /jf903710y. IF v roce 2009: 2,469 38) Vidlar A, Vostálova J, Stejskal D, Student V, Simánek V: The effectiveness of dried cranberries in men with lower urinary tract symptoms. British Journal of Nutrition, 2010, DOI: /S IF v roce 2009: 3,45 39) Prikrylova H, Mares J, Nevrly M, Stejskal D,Zapletalova J, Hlustik P, Kanovsky P: CSF markers of neurodegenerations in parkinosn s disease. J Neural Transm 2010: DOI /s z. IF v roce 2009: 2,26 40) Švesták M, Stejskal D, Sporová L, Hejduk P: Posouzení klinické relevance hodnoty VILIP-I v séru u pacientů s diagnózou mozkové příhody pomocí vlastní ELISA metody. Chem listy, 2011, 105: IF v roce 2009: 0, ) Suchánek O, Podrazil M, Fischerová B, Bočínská H, Budínský V, Stejskal D, Spíšek R, Bartůňková J, Kolář P. Intensive physical activity increases peripheral blood dendritic cells. Cell Immunol. 2010;266:40-5. IF v roce 2009: 2,7. 42) Švesták M, Karpíšek M, Stejskal D. Stanovení koncentrace Dickkopf-1 proteinu v séru novou ELISA metodou. Chemické listy 2012; 106: IF v roce 2005: 0, ) Horakova D, Stejskal D, Pastucha, D, Muchova L, Janout V. Potential markers of insulin resistance in healthy VS obese and overweight subjects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154: IF v roce 2010: 0, ) Svestak M, Sporova L, Hejduk P, Lacnak B, Stejskal D: Collagenous repeatcontaining sentence of 26 kda protein-newly discovered adipokine sensu lato- Aktualizace:

13 minireview. Biomedical papers 2010; 154: IF v roce 2010: 0,716 45) Stejskal D, Sporova L, Svestak M, Karpisek M. Determination of Serum and Cerebrospinal Fluid Visinin Like Protein 1 Utilized in the Diagnostics of the stroke A Pilot Study. Biomedical papers 2011; 155: IF v roce 2010: 0,716 46) Sladkova V, Mareš J, Lubenova B, Zapletalova J, Stejskal D, Hlustik P, Kanovsky P. Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing remitting course of disease and after clinical isolated syndrome. Neurological Res 2011; 33: IF v roce 2009: 1,277 47) Horakova D, Pastucha D, Stejskal D, Kollarova H, Azeem K, Janout V. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein levels as indicators of insulin resistance development. Biomedical Papers 2011;155: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 48) Přikrylová-Vranová H, Mareš J, Hluštík P, Nevrlý M, Stejskal D, Zapletalová J, Obereigneru R, Kaňovský P. Tau protein and beta-amyloid 1-42 acsf levels in different phenotypes of Parkinon s disease. J Neural Transm 2012; DOI /s IF v roce 2009: 2,26 49) Sovova E, Hobzova M, Stejskal D, Sova M, Kolek V, Zapletalova J. Treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels. Biomedical Papers 2012, 156: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 50) Sovová E, Hobzová M, Stejskal D, Kolek V, Horáková D, Zapletalová J. Obstructive sllep apnea therapy with CPAP reduces independently the levels of AFABP and CRP. Cesk Slov Neurol N 2012;75: IF v roce 2005: 0,07 51) Kaiserová M, Vranová HP, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm : doi: /s Epub 2013 Apr ) Smekal A, Václavík J, Stejskal D, Richterová R, Louis A, Hutyra M, Švesták M, Cibulková P, Janýšková H, Táborský M. Determination of adipokine expression in the peripheral blood leukocytes of young patients with myocardial infarction. Experimental&Clinical Cardiology: Original Article 2014;20: IF 1,1. Aktualizace:

14 53) Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kamínek M, Metelková I, Budikova M, Kaletová M, Sova M, Sovová M. Pilot study of A-FABP levels as a predictive factor of SPECT results in asymptomatic relatives of patients with cardiovascular disease. Biomark Med : doi: /bmm IF 2013/14: 2, ) Přikrylová-Vranová H, Hényková E, Kaiserová M, Menšíková K, Vaštík M, Mareš J, Hluštík P, Zapletalová J, Strnad M, Stejskal D, Kaňovský P. Tau protein, beta-amyloid1-42 and clusterin CSF levels in the differential diagnosis of Parkinsonian syndrome with dementia. Journal of the neurological sciences 06/2014; DOI: /j.jns IF 2013/14: 2,38. 55) Stejskal D, Ochmanová R, Uvírová M. New therapeuticx effect of metformin due to increased of FGF21. Clin Chem 2014:60, suppl.a170 56) Žamboch K, Krejčí K, Škarda J, Tichý M, Überall I, Skýpalová P, Langová K, Stejskal D, Švesták M, Zahálková J, Ščudla V, Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease. Int Urol Nephrol May 1. [Epub ahead of print]. IF 2013/14: 1, Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech ) Stejskal D: Vliv tělesné práce na imunologický stav sportovce. Lékař a tělesná výchova, 1989, 21: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Urolitiáza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Osteoporóza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Algoritmus vyšetřování kostních poruch a rizik osteoporózy. Klin bioch metab, 1995, 2: ) Vavroušková J, Stejskal D, Jedelský L et al: Osteoporóza u nemocných s CMP. Prakt lek, 1996, 79: ) Vavroušková J, Stejskal D et al: Nutriční stav u nemocných s CMP. Vnitr lek, 42, 1996: Aktualizace:

15 7) Stejskal D, Bartek J: Biomin-H v léčbě osteoporózy. Osteologický bulletin, 1996, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Naše zkušenosti s diagnostikou a monitorováním léčby rizik krystalizace u osob s recidivující urolitiázou. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Mohapl P, Pastorkova R et al: Kinetic analysis in the evaluation of glucose tolerance disorders. Evaluation and use of a new method in the diagnosis of glucose tolerance in clinical practice. Vnitr Lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Hrubíšková L et al: Leptin in persons with simple obesity. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Serum leptin, early atherosclerosis and hypolipidemia (a new, previously undescribed effect of pravastatin, a hypolipemic agent). Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J et al: Leptin, insulin and proinsulin-their relationship. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Serum leptin in women during the third trimester of pregnancy. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Leptinaemia in persons with acute myocardial infarction. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Horalík D: Detečrmination of cardiac troponin I in prediction of thrombolysis. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J: Využití analýzy osteonektinu k odhadu kostní remodelace. Osteologický bulletin, 1998, 4: ) Kalina M, Stejskal, P, Stejskal D, Řehová I, Jurča R: Relation between human plasma concentration of leptin and adiposis. Gymnica, 1999, 29: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Determination of cystatin C in serum and its use in prediction of glomerular filtration. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Pastorková R, Franková M et al: Benefit of direct determination of LDL-cholesterol. Vnitr Lek, 1998, 44: Aktualizace:

16 20) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Vyšetření leptinu v moči - nová diagnostická metoda, sloužící k odhadu tubulární dysfunkce. Klin bioch metab, 1999, 7: ) Stejskal D, Stejskal P, Růžička V et al: Leptinaemia in Czech population. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Pastorková R, Bartek J et al: Use of proinsulin analysis for estimates of insulin resistance. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Determination of leptin receptor in the serum and relations to laboratory and anthropological parameters in patients with atherosclerotic complications. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 1999, 142: ) Stejskal D, Růžička V, Horalík D: Leptinemia in individuals with hypertension (pilot study). Vnitr Lek, 1999, 45: ) Dušek J, Sarapatková E, Stejskal D et al: Hyperparathyreosa-ektopické příštitné tělísko. Interní medicína pro praxi, 1999, 1: ) Stejskal D, Vavroušková J, Frankova M et al: Personal experience with determination of carbohydrate-deficient transferrin. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Bartek J, Stejskal D: Concentration of soluble leptin receptor in population Acta Univ Palacki Olomuc Fac.med, 2000, 144: ) Malinčíkova J, Stejskal D, Hřebíček J: Serum leptin and leptin receptors in healthy prepubertal children. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 2000, 143: ) Češka R, Vaverková H,.. Stejskal D et al: Fenofibrate250 SR Pharmavit u nemocných se smíšenou hyperlipoproteinemií. Cas Lek Čes 139, 2000, 12: ) Slachta R, Stejskal P, Stejskal D, Bures J, Elfmark M, Kalina M, Saliger J, Jurca R, Petr M: Application of age-standardised parameters in the evaluation of SA HRV in clinical practice.gymnica, 2000, 30: ) Kalina M, Smigová J, Stejskal D, Stejskal P, Rehova I, Petr M, Jurca R, Slachta R: leptin and excercise in overweight and obese women. Gymnica, 2000, 30: 19- Aktualizace:

17 23. 32) Stejskal D, Horalík D, Oral I et al: Využití analýzy H-FABP v diagnostice akutního infarktu myokardu. Cor et Vasa 2000, 42, 7: ) Stejskal D, Žurek M, Bartek J et al: Osteoprotegerin and bone density. Biomed papers, 2001, 145: ) Bartek J, Bartoš J, Galuszka J, Galuszková D, Stejskal D et al: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis. Acta Univ Palacki Olomuc.Fac.Med, 2001, 144: ) Stejskal D, Zurek M, Bartek J: Application of analyses of acid phosphatase 5b bone isoenzyme in patient with osteopenia and osteoporosis (pilot study). Vnitrni Lek, 2001, 47: ) Petrželová A, Stejskal D, Prošková J: Initial experience with use of cationic propyl gallate as an inducer of thrombocyte aggregation in evaluation of antiaggregation therapy. Vnitr Lek, 2001, 47: ) Stejskal D, Prošková J, Sekaninová S et al: Application oc CPG as inducer of thrombocyte aggregation for evaluation of effectiveness antiagregation therapy. Biomed papers, 2001, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al: Application of CPG as inducer of thrombocyte aggregation. Biomed Papers, 2002, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al: Preliminary experiences with resistin assessment in common population. Biomed papers, 2002, 146: ) Oral I, Stejskal D, Ožanová G et al: Využití nifedipinu v monoterapii mírné hypertenze. Prakt lékař, 2002, 82: ) Stejskal D, Růžička V, Adamovská S et al: Adiponectin concentration as a criterion of metabolic control in persons with type 2 diabetes mellitus? Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Bartek J et al: Resistin - concentration in persons with type 2 DM and individuals with acute inflammatory disease. Biomed papers, 2003, 147: Aktualizace:

18 43) Stejskal D, Bartek J: Adiponectin in patients with various stages of coronary heart disease - comparison of its concentration in coronary arteries and peripheral venous circulation. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Personal experience with determination of NT-proBNP in clinical praktice. Vnitr Lek, 2003, 49: ) Stejskal D, Lačňák B, Horalík D et al: Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischémie nebo latentního srdečního selhávání. Cor Vasa, 2003, 45: ) Stejskal D, Dvořáčková S, Volný T et al: Combination of silymarin with Yacon as a Prospective Nutraceutical. Strategies for save food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Sectie Voeding, 2003: ) Bartek J, Stejskal D, Lačňák B: Application of determined NT-proBNP in physical standardized exercise. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Horák P: Využití stanovení protilátek proti alfa fodrinu u pacientů se Sjogrenovým syndromem. Klin Bioch Metab, 2004, 12: ) Prošková J, Stejskal D, Lačňák B: Oxidační stres a výskyt resistence na podávání kyseliny acetylsalicylové u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Trans Hemat Dnes, 2004, 10: ) Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al: Use of assessment of aggregation of thrombocytes induced by cationic propyl gallate to estimate recurrence of cardiovascular complications. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R: First experience with cobalt binding capacity (ACB) test in diagnostics of acute coronary syndrome (a pilot study). Vnitr Lek, 2004, 50: ) Oral I, Stejskal D, Loucky J: An impact of an acute fluid restriction on levels of natriuretic peptides in patients on chronic dialysis program. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Lazárová M, Stejskal D, Lačňák B: The antioxidant acetylcysteine reduces oxidative stress by decreasing level of AOPPs. Biomed papers, 2004, 148: Aktualizace:

19 54) Stejskal D, Lačňák B, Zuber R: Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Urbánek K: Application of new laboratory marker assays in neurological diagnosis - a pilot study. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Růžička V, Fanfrdlová G, Kolář V, Bartek J: High adiponectin and TNF-alpha levels in moderate drinkers suffering from liver steatosis: comparison with non drinkers suffering from similar hepatopathy. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Lačňák B, Karpíšek M, Fanfrdlová G, Růžička V, Bartek J: MCL-1 (myosin light chains -1) in differential diagnosis of dyspnea. Biomed Papers, 2005, 149: ) Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D, Adamovská S, Bartek J: Increased level of advanced oxidation protein products (AOPP) as a marker of oxidative stress in patients with acute coronary syndrome. Biomed Papers, 2005, 149: ) Juráková R, Adamovská S, Lačňák B, Stejskal D: Analytické zhodnocení a modifikace stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt (ACB) pro jeho rutinní využití - technická zpráva. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vaclavík J, Lačňák B, Prošková J: Aspirin resistance measured by cationic propyl gallate platelet aggregometry and recurrent cardiovascular events during the four year follow up. Europ J Int Med, 2006, 17: ) Solichová P, Adamovská S, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v moči jako ukazatele přítomnosti nefropatie. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Solichová P, Vašutová I, Buček P, Kubíček Z, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v odhadu snížených hodnot glomerulární filtrace - srovnání se stanovením beta-2-mikroglobulinu. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Stejskal D, Fiala R: Využití stanovení koncentrace survivinu a livinu u pacientů s karcinomem močového měchýře. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Fiala R, Stejskal D: Využití nových laboratorních ukazatelů v diagnostice karcinomu močového měchýře pilotní studie.čes urol, 2006, 10: ) Stejskal D, Prošková J, Solichová P: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability. Biomed papers, 2006, 150: ) Solichová P, Nováčková L, Ochmanová R, Stejskal D: Assessment of serum β- trace protein (BTP) measurement in the prediction of glomerular filtration rate. Aktualizace:

20 Comparison with serum cystatin C. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Lačňák B, Solichová P, Jedelský L, Všianský P: Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality, Cor et Vasa., 2006, 48: ) Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Jedelský L, Kadalová L, Jánošová M: Volné plazmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu, Cor et Vasa, 2006, 48: ) Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Ochmanová R, Janoutová G, Janout V: Adiponektin a insulinová senzitivita. Čas lék čes, 2006, 145: ) Stejskal D, Lacnak B, Karpíšek M, Kaminek M: Our experiences with measurement of new potential biomarkers in the diagnosis of latent forms of myocardial ischemia. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Humenanska V, Hanulova Z, Fiala R, Vrtal R, Solichova P, Karpíšek M: Evaluation of urine N(1), N(12) diacetylspermine as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Karpíšek M, Solichová P, Jánošová M, Prošková J, Kadalová L, Seitlová P, Lačňák B, Václavík J: Testování stability cystatinu C ve vzorcích moče. Klin. Bioch.metab., 2007, 15: ) Stejskal D, Karpisek M, Horakova D, Cizek LK, Janoutova G, Janout V: Serum Reg-Iα is not suitable marker of metabolic syndrome. Bratisl Med J, 2007, 108: ) Lačňák B, Stejskal D, Jedelský L, Karpíšek K, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnostice algické foirmy akutních koronárních syndromů. Vnitřní lékařství, 2007, 53: ) Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Štěpánová L, Prošková J, Solichová P, Kadalová L, Jánošová M, Seitlová P, Karpíšek M, Šprongl L: The utilisation of glycogen phosphorylase bb measurement with poct in the diagnosis of acute coronary syndromes. A comparison with results of Elisa. Biomed papers, 2007, 151: ) Sovová E, Kamínek M, Horák D, Ostřanský J, Metelková I, Stejskal D: Stanovení kalciového skore pomocí výpočetní tomografie (CT) v kombinaci se zázěžovým SPECT zobrazením myokardiální perfúze. Prakt lék, 2007, 87: ) Solichová P, Karpisek M, Ochmanová R, Hanulová Z, Humenanská V, Stejskal D, Bartek J: Urinary clusterin. A possible marker of nephropathy? Pilot study. Biomed papers, 2007, 151: 1-3. Aktualizace:

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 124 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 4 BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 1, 2 Miloš TICHÝ, 2 Bedřich FRIEDECKÝ, 2 Vladimír PALIČKA, 1 Jan HORÁČEK, 1

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 16 21. Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Malina P. 1, Novotný D. 2, Krumpholcová

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, 121 09 Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství,

Více

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Friedecký, B., Engliš, M., Franeková, J., Jabor, A., Kratochvíla, J., Schneiderka, P., Tichý, M., Zima,

Více

Fyziologie živočichů

Fyziologie živočichů formulář žádosti č. 4 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Fyziologie živočichů (P/K/4/CJ/AJ) leden 2007 2 Evidenční list Název

Více

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Obsah Úvod... 9 1 Fibrilace síní jedna z kardiovaskulárních epidemií

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací - PROROK II. Diabetická asociace

Více

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. Česká urologie 2001; 3: 4-8 M. Babjuk 1, M. Koštířová 2, K. Mudra 3, S. Pecher 1, H. Smolová 1, L. Pecen 4, E. Slavkovská 1, J. Cejnarová 1, Z. Ibrahim 1, J. Dvořáček 1, L. Jarolím 1, J. Novák 1, T. Zima

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence?

Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence? PREHĽADNÉ ČLÁNKY * REVIEW ARTICLES Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence? JAN ŠOCHMAN Praha, Česká republika Šochman J. Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Výkonný redaktor Miroslav Palát Tajomník redakcie Katarína Ďuranová

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 2. Psychologický ústav Akademie věd ČR 3. I. dětská klinika LF MU a FN Brno 4

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 2. Psychologický ústav Akademie věd ČR 3. I. dětská klinika LF MU a FN Brno 4 NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V OBLASTI NEUROKOGNITIVNÍCH FUNKCÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA MUDr. Tomáš Kepák 1, prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 2, Mgr. Irena Vlčková 1, Mgr. Petra

Více

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Current Trends in Using PET Radiopharmaceuticals for Dia gnostics in Oncology Adam J. 1,2, Kadeřávek J. 2, Kužel F. 2, Vašina J.

Více