Profesní životopis Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní životopis Obsah"

Transkript

1 Profesní životopis Obsah Obsah Osobní údaje Vzdělání Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Školitel doktorského studia (PhD): Lékařská praxe Členství v odborných společnostech Granty PUBLIKACE Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech Seznam přehledných/souborných vědeckých prací v recenzovaných časopisech Disertační práce Habilitační práce Monografie a kapitoly v monografiích Pedagogické publikace, programy pro pregraduální studium Seznam publikovaných abstrakt Seznam publikovaných abstrakt Abstrakta v časopisech s IF v rámci jejich suplement Abstrakta v recenzovaných časopisech Abstrakta ve sbornících Seznam publikací v časopisech bez recenze Seznam přednášek/posterů, kde byl D. Stejskal prvním autorem a byly předneseny na veřejném fóru Oceněné práce Citované práce Nejcitovanější a nejvýznamnější práce Tři nejcitovanější práce Deset nejvýznamnějších prací Recenzentská a posuzovatelská činnost, jiné Manažerské dovednosti... 75

2 1. Osobní údaje Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, M.B.A., Eurchem Narozen v Olomouci, Bydliště: Vrbová 3, Olomouc-Chomoutov, Kontakty: Tel /515 Fax /515 Mobil Skype: Vinobiodast altern. altern.2 2. Vzdělání Pregraduální: Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství Postgraduální: 1994 Vnitřní lékařství 1.st 1996 Klinická biochemie 1.st Diabetologie Klinická biochemie 2.st PhD, Obor lékařská chemie a biochemie, Disertační práce na téma: Leptinový receptor (možnosti jeho stanovení, ověření vybraných hypotéz, klinické aplikace) Docent, Obor lékařská chemie a biochemie, Habilitační práce na téma Využití vybraných laboratorních ukazatelů v diagnostice kardiovaskulárních komplikací 2007 Evropskou registrační komisí ERCB přidělen titul Evropsky Chemik (EurChem) Studium MBA (Master of Business Administration) v rámci PIBS při VŠE Praha, závěrečný projekt Strategie laboratorního komplementu, obhájeno a ukončeno v roce Aktualizace:

3 2010- jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie 2011 člen vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR Licence IPVZ z abdominální sonografie Licence pro vedoucí lékař-primář klinická biochemie Licence pro vedoucí lékař-primář diabetologie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru vnitřní lékařství Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru klinická biochemie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru diabetologie 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Externí učitel FTK UP Olomouc 1999 dosud Člen Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc, výuka klinické biochemie 2007 dosud Člen oborové rady LF UP, pro DSP, lékařská chemie a biochemie 2007 dosud Člen oborové rady UP UP, pro DSP, urologie 2008 dosud Člen stálé zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v rámci DSP Lékařská chemie a biochemie na LF UP Olomouc 2011 dosud Člen věděcké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 4. Školitel doktorského studia (PhD): Školitel specialista RNDr. P. Solichová. Téma: Využití stanovení cystatinu C v diagnostice a monitorování ledvinných funkcí MUDr. M. Petzel, Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava-Poruba a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Metabolické účinky menopauzy. Státní zkouška úspěšně složena v červnu Obhájeno v prosinci : Mgr. M. Švesták, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Aktualizace:

4 Adipokiny MUDr. P. Hejduk, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v nefrologii MUDr. L. Sporová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v kardioologii Mgr. G. Svobodová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v onkologii Ing. A. Nesvadbová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v IVF. Přestup na studium DSP v rámci embryologie 2012 Ing. G. Bilíková diplomová práce. Využití stanovení TFF u gravidních žen. Pilotní studie. Pro studium VŠCHT Pardubice Mgr. Zuzana Radzyniaková. Kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Možnosti terapeutického monitorování léčiv při metabolickém syndromu. 5. Lékařská praxe Interní oddělení Nemocnice Šternberk Vedoucí lékař metabolické a diabetologické jednotky interního oddělení Nemocnice Šternberk Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk a současně ústavní diabetolog, vedoucí lékové a nutriční komise, Nemocnice Šternberk oz, koordinátor komplementu SMN a.s., Lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk. Manažer jakosti OLM a vedoucí laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: doposud Vedoucí lékař specializovaného pracoviště v rámci sítě MedPed v ČR (www.medped.cz) Manažer jakosti OLM, zdravotnické laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, lékař interního Aktualizace:

5 oddělení Nemocnice Šternberk dosud Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční, lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk a Prostějov doposud - Koordinátor a garant laboratorní medicíny holdingu Agel, stálý člen lékařské rady skupiny Agel. Částečné úvazky, smlouvy: Lékař ÚZS Olomouc (urgentní medicína) Lékař OKBH Nemocnice Rýmařov (laboratorní medicína) 2003 Lékař OKBH Nemocnice Nový Jičín (laboratorní medicína) 2003 Lékař CL SZZ Krnov (laboratorní medicína) Ředitel skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o Lékař skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o. (laboratorní medicína) Lékař polikliniky dopravního zdravotnictví Olomouc (diabetologie) 2011 Ředitel pro strategii P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel Laboratoře Agel a.s. 6. Členství v odborných společnostech - Česká diabetologická společnost - Česká endokrinologická společnost - Česká kardiologická společnost - Obezitologická společnost - Česká chemická společnost - Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii - Česká společnost klinické biochemie - Česká společnost nukleární medicíny - Česká společnost pro aterosklerózu Aktualizace:

6 - Společnost pro metabolická onemocnění skeletu - Spolek pro trombózu a hemostázu - European Assotiation for the Study on Diabetes - European Society on Clinical Investigation - New York Academy of Sciences - American Diabetologic Association - IFCC 7. Granty Název: Využití stanovení cystatinu C pro diagnostiku některých chorob CNS Identifikace: NF/ Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Frekvence a distribuce insulinoresistence jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, využití stanovení nových ukazatelů Identifikace: 1A/8250-2/2004 Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení survivinu a livinu v moči Identifikace: NR/8402, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: (ukončeno předčasně řešiteli pro neuspokojivé výsledky nízkou a neodpovídající diagnostickou efektivitu) Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení newpsa Identifikace: NR/8442, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: 2005 (ukončeno předčasně řešiteli pro nově zjištěné technické problémy) Funkce: spoluřešitel Název: Nové potravní doplňky v prevenci chronických onemocnění Aktualizace:

7 Identifikace: FD-K/096, projekt v CEP Sponzor: MPO CR Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Nové doplňky stravy pro zdravi a prevenci pred chronickými nemocemi Identifikace: FT-TA3/024, projekt v CEP Sponzor: MPO CR, projekt v CEP Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk Identifikace: , projekt v CEP Sponzor: MSMT Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry analytické chemie PřF UP Olomouc) Název: E-learningová podpora praktické výuky Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry biochemie PřF UP Olomouc) Název: Inovace a podpora výuky laboratorní medicíny, část Laboratorní medicína v lékařské praxi, garant projektu i vyučující Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc) Název: Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu "designer drugs" Identifikace: NT/13593, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: Funkce: spoluřešitel Aktualizace:

8 8. PUBLIKACE Celkem: -Celkem 181 publikací, z toho: -55 v časopise s IF (20x jako první autor) -112 v recenzovaných časopisech (74x jako první autor) -14 v časopisech bez recenze (10x jako první autor) -Celkem 290 publikovaných abstrakt, z toho - 58 v časopisech s IF - 79 v recenzovaných časopisech ve sbornících -Celkem 233 přednášek jako první autor -Tři monografie + 1 kapitola v knize Angiologie kapitola v Encyklopedii laboratorní medicíny + spoluautor 1 elektronického díla Správná laboratorní práce (SLP) 8.1 Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF 1) Vavroušková J, Stejskal D: Stanovení leptinu v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 2) Vavroušková J, Stejskal D: Využití vyšetření PMN elastázy v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 3) Vavroušková J, Stejskal D, Andelová K: Využití stanovení S-100 v diagnostice postižení CNS. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2005, Čes. A slov. Neurol. Neurochir, 2005, 68: IF v roce 2005: 0,07 4) Stejskal D, Fiala R: Evaluation of serum and urine clusterin as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Neoplasma, 2006, 53: IF v roce 2005: 0,731 5) Xu A, Wang Y, Xu JY, Stejskal D, Tam S, Zhang J, Wat NM, Wong WK, Lam KS: Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Is a Plasma Biomarker Closely Associated with Obesity and Metabolic Syndrome. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7 6) Stejskal D, Karpíšek M, Kolár P: Posouzení klinické relevance hodnoty sérové koncentrace A-FABP (adipocytární protein vázající mastné kyseliny) u pacientů Aktualizace:

9 s diagnózou metabolického syndromu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 7) Stejskal D, Svoboda I: Stanovení koncentrace solubilního leptinového receptoru (Ob-Re) pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 8) Stejskal D, Karpíšek M, Hanulová Z: Stanovení koncentrace clusterinu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0,445 9) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Karpíšek M: Využití stanovení clusterinu v séru a likvoru v diagnostice postižení CNS pilotní studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2007, 70/103: IF v roce 2005: 0,07 10) Mareš J, Herzig R, Urbánek K, Vranová H, Hluštík P, Stejskal D, Vavroušková J, Buřval S, Zapletalová J, Kaňovský P: Využití stanovení cystatinu C u pacientů s neurodegenerativními chorobami. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2006, 69: IF v roce 2005: 0,07 11) Stejskal D, Karpíšek M: Adipocyte fatty acid binding protein (A-FABP) in Caucasian population. A new marker of metabolic syndrome? Eur J Clin Investig, 2006, 36: IF v roce ,85. 12) Bronský J, Karpíšek M, Bronska E, Pechova M, Jančíková B, Kotolová H, Stejskal D, Průša R, Nevoral J (2006) Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and epidermal fatty acid binding protein: proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7. 13) Stejskal D, Solichova P, Lacnak B, Vaclavik J, Hanulova Z, Humeňanská V, Šprongl L, Karpíšek M: Proguanylin, analytical characterisation, and clinical testing of a new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Šprongl L, Kotková-Veselá L, Seitlová P, Kadalová L, Solichová P: Stanovení koncentrace fetuinu-a pomocí nově vyvinuté imunoturbidimetrické metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0, ) Valentová K, Stejskal D, Bednář P, Dostálová J, Čihalík Č, Večeřová R, Koukalová D, Kolář M, Reichenbach R, Škňouřilová L, Ulrichová J, Šimánek V: Biosafety, antioxidant status and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women. A pilot double-blind placebo controlled trial. J. Agric. Food Chem, 2007, 55: IF v roce 2003: 1,732. Aktualizace:

10 16) Vaclavik J, Stejskal D, Lačňák B: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patiens. Journal of Hypertension, 2007, 25: IF v roce , ) Karpisek M, Stejskal D, Šotolova H, Kollar P, Janoutova G, Ochmanova R, Cizek L, Horakova D, Yahia BR, Lichnovska R, Janout V: Treatment by atorvastatin decreases serum A-FABP value in patients with hyperlipidaemia. Eur J Clin Investig, 2007, 37: IF v roce ,85. 18) Stejskal D, Karpíšek M, Humenanska V, Solichova P, Stejskal P: Angiopoietinlike protein 3 (Angptl3): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Vrtal R, Student V, Fiala R, Stejskal, P: Urine fetuin-a values in relation to presence of urolithiasis. BJU International, 2008, 101: IF v roce ,64. 20) Stejskal D, Karpíšek M: Lipocalin-2 (LCN-2): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Horm Metab Res, 2008, 40: 1-5. IF v roce , ) Valentová K, Stejskal D, Bartek J, Dvořáčková S, Křen V, Ulrichová J, Šimánek V: Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment. Food and Chemical Toxicology, 2007, 46: IF v roce ,39. 22) Stejskal D, Karpisek M, Reutova H, Stejskal P, Kotolova H, Kollar P: Determination of Serum Zinc-Alpha-2-Glycoprotein in Patients with Metabolic Syndrome by a New ELISA. Clinical Biochemistry, 2008, 41: IF v roce , ) Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Stejskal P: Fibroblast growth factor-19: Development, Analytical Characterization, and Clinical Evaluation of a New ELISA Test. Scand J of Clin Investig, 2008, 68: IF v roce , ) Zhang X, Yeung DCY, Karpisek M, Stejskal D, Liu F, Wong R, Lam KSL, Xu A: Serum FGF21 levels are increased in obesity and correlate positively with insulin resistance and the metabolic syndrome in humans. Diabetes, 2008, 57: IF v roce ,25. 25) Vrublová E, Vostálová J, Večeřa R, Klejdus B, Stejskal D, Kosina P, Zdařilová A, Svobodová A, Lichnovský V, Anzenbacher P, Dvořák Z, Vičar J, Šimánek V, Aktualizace:

11 Ulrichová J: The toxicity and pharmacokinetics study with dihydrosanquinarine in rat. A pilot study. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47: doi.org/ /j.fct IF v roce ,39. 26) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H, Petzel M, Vařeka I, Stejskal P: Angiopoietin-like protein 4 (Angptl4): development, analytical characterization, and clinical testing of new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2008, 27: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H: Stanovení koncentrace produktu genu Reg-Iα v séru pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2008, 102: IF v roce 2005: 0, ) Vranová H, Kaňovský P, Mareš J. Nevrlý M, Stejskal D, Nestrašil I, Zapletalová J: Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2008, 71: IF v roce 2005: 0,07 29) Stejskal D, Karpisek M, Bronský J: Serum adipocyte-fatty acid binding protein discriminates patients with permanent and temporary body weight loss. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2008, 22: IF v roce 2003: 1,183 30) Stejskal D, Humenanská V, Vrtal R, Solichová P, Karpíšek M: Stanovení koncentrace N(1), N(12) diacetylsperminu v moči pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2005: 0, ) Zdarilova A, Vrablova E, Vostalova J, Klejdus B, Stejskal D, Proskova J, Kosina P, Svobodova A, Vecera R, Hrbac J, Cernochova D, Vicar J, Simanek V: Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47, IF v roce ,39. 32) Stejskal D, Švesták M, Karpíšek M: Stanovení koncentrace osteocrinu v séru novou metodou ELISA. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2009: 0, ) Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Lacnak B, Svestak M: MACROPHAGE- INHIBITORY CYTOKINE-1 (MIC-1) IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DYSPNEA - A PILOT STUDY. Clinical Biochemistry, 2009, 42: DOI /j.clinbiochem Mar 31. [Epub ahead of print]. PMID : IF v roce , ) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Aktualizace:

12 Podivinsky J, Urbanek K: The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009;30:1-7. Epub 2009 Jan 20. IF v roce ,12. 35) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K: New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurol Res. 2009, 31; IF v roce 2009: 1,277 36) Stejskal D, Karpisek M, Svestak M, Sporova L, Hejduk P: Pigment Epitelia derived factor as a new marker of metabolic syndrome in Caucasian Population, J Clin Lab Analysis 2010;24:17-9. IF v roce 2009: 0,855 37) Palikova I, Vostalova J, Zdarilova A, Svobodova A, Kosina P, Vecera R, Stejskal D, Proskova J, Hrbac J, Bednar P, Maier V, Cernochova V, Simanek V, Ulrichova J: Long-term effect of three commercial cranberry products on the antioxidative status in rats: a pilot study. J of agricultular and food chemistry 2010, DOI: /jf903710y. IF v roce 2009: 2,469 38) Vidlar A, Vostálova J, Stejskal D, Student V, Simánek V: The effectiveness of dried cranberries in men with lower urinary tract symptoms. British Journal of Nutrition, 2010, DOI: /S IF v roce 2009: 3,45 39) Prikrylova H, Mares J, Nevrly M, Stejskal D,Zapletalova J, Hlustik P, Kanovsky P: CSF markers of neurodegenerations in parkinosn s disease. J Neural Transm 2010: DOI /s z. IF v roce 2009: 2,26 40) Švesták M, Stejskal D, Sporová L, Hejduk P: Posouzení klinické relevance hodnoty VILIP-I v séru u pacientů s diagnózou mozkové příhody pomocí vlastní ELISA metody. Chem listy, 2011, 105: IF v roce 2009: 0, ) Suchánek O, Podrazil M, Fischerová B, Bočínská H, Budínský V, Stejskal D, Spíšek R, Bartůňková J, Kolář P. Intensive physical activity increases peripheral blood dendritic cells. Cell Immunol. 2010;266:40-5. IF v roce 2009: 2,7. 42) Švesták M, Karpíšek M, Stejskal D. Stanovení koncentrace Dickkopf-1 proteinu v séru novou ELISA metodou. Chemické listy 2012; 106: IF v roce 2005: 0, ) Horakova D, Stejskal D, Pastucha, D, Muchova L, Janout V. Potential markers of insulin resistance in healthy VS obese and overweight subjects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154: IF v roce 2010: 0, ) Svestak M, Sporova L, Hejduk P, Lacnak B, Stejskal D: Collagenous repeatcontaining sentence of 26 kda protein-newly discovered adipokine sensu lato- Aktualizace:

13 minireview. Biomedical papers 2010; 154: IF v roce 2010: 0,716 45) Stejskal D, Sporova L, Svestak M, Karpisek M. Determination of Serum and Cerebrospinal Fluid Visinin Like Protein 1 Utilized in the Diagnostics of the stroke A Pilot Study. Biomedical papers 2011; 155: IF v roce 2010: 0,716 46) Sladkova V, Mareš J, Lubenova B, Zapletalova J, Stejskal D, Hlustik P, Kanovsky P. Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing remitting course of disease and after clinical isolated syndrome. Neurological Res 2011; 33: IF v roce 2009: 1,277 47) Horakova D, Pastucha D, Stejskal D, Kollarova H, Azeem K, Janout V. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein levels as indicators of insulin resistance development. Biomedical Papers 2011;155: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 48) Přikrylová-Vranová H, Mareš J, Hluštík P, Nevrlý M, Stejskal D, Zapletalová J, Obereigneru R, Kaňovský P. Tau protein and beta-amyloid 1-42 acsf levels in different phenotypes of Parkinon s disease. J Neural Transm 2012; DOI /s IF v roce 2009: 2,26 49) Sovova E, Hobzova M, Stejskal D, Sova M, Kolek V, Zapletalova J. Treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels. Biomedical Papers 2012, 156: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 50) Sovová E, Hobzová M, Stejskal D, Kolek V, Horáková D, Zapletalová J. Obstructive sllep apnea therapy with CPAP reduces independently the levels of AFABP and CRP. Cesk Slov Neurol N 2012;75: IF v roce 2005: 0,07 51) Kaiserová M, Vranová HP, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm : doi: /s Epub 2013 Apr ) Smekal A, Václavík J, Stejskal D, Richterová R, Louis A, Hutyra M, Švesták M, Cibulková P, Janýšková H, Táborský M. Determination of adipokine expression in the peripheral blood leukocytes of young patients with myocardial infarction. Experimental&Clinical Cardiology: Original Article 2014;20: IF 1,1. Aktualizace:

14 53) Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kamínek M, Metelková I, Budikova M, Kaletová M, Sova M, Sovová M. Pilot study of A-FABP levels as a predictive factor of SPECT results in asymptomatic relatives of patients with cardiovascular disease. Biomark Med : doi: /bmm IF 2013/14: 2, ) Přikrylová-Vranová H, Hényková E, Kaiserová M, Menšíková K, Vaštík M, Mareš J, Hluštík P, Zapletalová J, Strnad M, Stejskal D, Kaňovský P. Tau protein, beta-amyloid1-42 and clusterin CSF levels in the differential diagnosis of Parkinsonian syndrome with dementia. Journal of the neurological sciences 06/2014; DOI: /j.jns IF 2013/14: 2,38. 55) Stejskal D, Ochmanová R, Uvírová M. New therapeuticx effect of metformin due to increased of FGF21. Clin Chem 2014:60, suppl.a170 56) Žamboch K, Krejčí K, Škarda J, Tichý M, Überall I, Skýpalová P, Langová K, Stejskal D, Švesták M, Zahálková J, Ščudla V, Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease. Int Urol Nephrol May 1. [Epub ahead of print]. IF 2013/14: 1, Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech ) Stejskal D: Vliv tělesné práce na imunologický stav sportovce. Lékař a tělesná výchova, 1989, 21: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Urolitiáza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Osteoporóza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Algoritmus vyšetřování kostních poruch a rizik osteoporózy. Klin bioch metab, 1995, 2: ) Vavroušková J, Stejskal D, Jedelský L et al: Osteoporóza u nemocných s CMP. Prakt lek, 1996, 79: ) Vavroušková J, Stejskal D et al: Nutriční stav u nemocných s CMP. Vnitr lek, 42, 1996: Aktualizace:

15 7) Stejskal D, Bartek J: Biomin-H v léčbě osteoporózy. Osteologický bulletin, 1996, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Naše zkušenosti s diagnostikou a monitorováním léčby rizik krystalizace u osob s recidivující urolitiázou. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Mohapl P, Pastorkova R et al: Kinetic analysis in the evaluation of glucose tolerance disorders. Evaluation and use of a new method in the diagnosis of glucose tolerance in clinical practice. Vnitr Lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Hrubíšková L et al: Leptin in persons with simple obesity. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Serum leptin, early atherosclerosis and hypolipidemia (a new, previously undescribed effect of pravastatin, a hypolipemic agent). Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J et al: Leptin, insulin and proinsulin-their relationship. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Serum leptin in women during the third trimester of pregnancy. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Leptinaemia in persons with acute myocardial infarction. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Horalík D: Detečrmination of cardiac troponin I in prediction of thrombolysis. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J: Využití analýzy osteonektinu k odhadu kostní remodelace. Osteologický bulletin, 1998, 4: ) Kalina M, Stejskal, P, Stejskal D, Řehová I, Jurča R: Relation between human plasma concentration of leptin and adiposis. Gymnica, 1999, 29: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Determination of cystatin C in serum and its use in prediction of glomerular filtration. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Pastorková R, Franková M et al: Benefit of direct determination of LDL-cholesterol. Vnitr Lek, 1998, 44: Aktualizace:

16 20) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Vyšetření leptinu v moči - nová diagnostická metoda, sloužící k odhadu tubulární dysfunkce. Klin bioch metab, 1999, 7: ) Stejskal D, Stejskal P, Růžička V et al: Leptinaemia in Czech population. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Pastorková R, Bartek J et al: Use of proinsulin analysis for estimates of insulin resistance. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Determination of leptin receptor in the serum and relations to laboratory and anthropological parameters in patients with atherosclerotic complications. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 1999, 142: ) Stejskal D, Růžička V, Horalík D: Leptinemia in individuals with hypertension (pilot study). Vnitr Lek, 1999, 45: ) Dušek J, Sarapatková E, Stejskal D et al: Hyperparathyreosa-ektopické příštitné tělísko. Interní medicína pro praxi, 1999, 1: ) Stejskal D, Vavroušková J, Frankova M et al: Personal experience with determination of carbohydrate-deficient transferrin. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Bartek J, Stejskal D: Concentration of soluble leptin receptor in population Acta Univ Palacki Olomuc Fac.med, 2000, 144: ) Malinčíkova J, Stejskal D, Hřebíček J: Serum leptin and leptin receptors in healthy prepubertal children. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 2000, 143: ) Češka R, Vaverková H,.. Stejskal D et al: Fenofibrate250 SR Pharmavit u nemocných se smíšenou hyperlipoproteinemií. Cas Lek Čes 139, 2000, 12: ) Slachta R, Stejskal P, Stejskal D, Bures J, Elfmark M, Kalina M, Saliger J, Jurca R, Petr M: Application of age-standardised parameters in the evaluation of SA HRV in clinical practice.gymnica, 2000, 30: ) Kalina M, Smigová J, Stejskal D, Stejskal P, Rehova I, Petr M, Jurca R, Slachta R: leptin and excercise in overweight and obese women. Gymnica, 2000, 30: 19- Aktualizace:

17 23. 32) Stejskal D, Horalík D, Oral I et al: Využití analýzy H-FABP v diagnostice akutního infarktu myokardu. Cor et Vasa 2000, 42, 7: ) Stejskal D, Žurek M, Bartek J et al: Osteoprotegerin and bone density. Biomed papers, 2001, 145: ) Bartek J, Bartoš J, Galuszka J, Galuszková D, Stejskal D et al: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis. Acta Univ Palacki Olomuc.Fac.Med, 2001, 144: ) Stejskal D, Zurek M, Bartek J: Application of analyses of acid phosphatase 5b bone isoenzyme in patient with osteopenia and osteoporosis (pilot study). Vnitrni Lek, 2001, 47: ) Petrželová A, Stejskal D, Prošková J: Initial experience with use of cationic propyl gallate as an inducer of thrombocyte aggregation in evaluation of antiaggregation therapy. Vnitr Lek, 2001, 47: ) Stejskal D, Prošková J, Sekaninová S et al: Application oc CPG as inducer of thrombocyte aggregation for evaluation of effectiveness antiagregation therapy. Biomed papers, 2001, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al: Application of CPG as inducer of thrombocyte aggregation. Biomed Papers, 2002, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al: Preliminary experiences with resistin assessment in common population. Biomed papers, 2002, 146: ) Oral I, Stejskal D, Ožanová G et al: Využití nifedipinu v monoterapii mírné hypertenze. Prakt lékař, 2002, 82: ) Stejskal D, Růžička V, Adamovská S et al: Adiponectin concentration as a criterion of metabolic control in persons with type 2 diabetes mellitus? Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Bartek J et al: Resistin - concentration in persons with type 2 DM and individuals with acute inflammatory disease. Biomed papers, 2003, 147: Aktualizace:

18 43) Stejskal D, Bartek J: Adiponectin in patients with various stages of coronary heart disease - comparison of its concentration in coronary arteries and peripheral venous circulation. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Personal experience with determination of NT-proBNP in clinical praktice. Vnitr Lek, 2003, 49: ) Stejskal D, Lačňák B, Horalík D et al: Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischémie nebo latentního srdečního selhávání. Cor Vasa, 2003, 45: ) Stejskal D, Dvořáčková S, Volný T et al: Combination of silymarin with Yacon as a Prospective Nutraceutical. Strategies for save food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Sectie Voeding, 2003: ) Bartek J, Stejskal D, Lačňák B: Application of determined NT-proBNP in physical standardized exercise. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Horák P: Využití stanovení protilátek proti alfa fodrinu u pacientů se Sjogrenovým syndromem. Klin Bioch Metab, 2004, 12: ) Prošková J, Stejskal D, Lačňák B: Oxidační stres a výskyt resistence na podávání kyseliny acetylsalicylové u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Trans Hemat Dnes, 2004, 10: ) Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al: Use of assessment of aggregation of thrombocytes induced by cationic propyl gallate to estimate recurrence of cardiovascular complications. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R: First experience with cobalt binding capacity (ACB) test in diagnostics of acute coronary syndrome (a pilot study). Vnitr Lek, 2004, 50: ) Oral I, Stejskal D, Loucky J: An impact of an acute fluid restriction on levels of natriuretic peptides in patients on chronic dialysis program. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Lazárová M, Stejskal D, Lačňák B: The antioxidant acetylcysteine reduces oxidative stress by decreasing level of AOPPs. Biomed papers, 2004, 148: Aktualizace:

19 54) Stejskal D, Lačňák B, Zuber R: Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Urbánek K: Application of new laboratory marker assays in neurological diagnosis - a pilot study. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Růžička V, Fanfrdlová G, Kolář V, Bartek J: High adiponectin and TNF-alpha levels in moderate drinkers suffering from liver steatosis: comparison with non drinkers suffering from similar hepatopathy. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Lačňák B, Karpíšek M, Fanfrdlová G, Růžička V, Bartek J: MCL-1 (myosin light chains -1) in differential diagnosis of dyspnea. Biomed Papers, 2005, 149: ) Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D, Adamovská S, Bartek J: Increased level of advanced oxidation protein products (AOPP) as a marker of oxidative stress in patients with acute coronary syndrome. Biomed Papers, 2005, 149: ) Juráková R, Adamovská S, Lačňák B, Stejskal D: Analytické zhodnocení a modifikace stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt (ACB) pro jeho rutinní využití - technická zpráva. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vaclavík J, Lačňák B, Prošková J: Aspirin resistance measured by cationic propyl gallate platelet aggregometry and recurrent cardiovascular events during the four year follow up. Europ J Int Med, 2006, 17: ) Solichová P, Adamovská S, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v moči jako ukazatele přítomnosti nefropatie. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Solichová P, Vašutová I, Buček P, Kubíček Z, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v odhadu snížených hodnot glomerulární filtrace - srovnání se stanovením beta-2-mikroglobulinu. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Stejskal D, Fiala R: Využití stanovení koncentrace survivinu a livinu u pacientů s karcinomem močového měchýře. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Fiala R, Stejskal D: Využití nových laboratorních ukazatelů v diagnostice karcinomu močového měchýře pilotní studie.čes urol, 2006, 10: ) Stejskal D, Prošková J, Solichová P: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability. Biomed papers, 2006, 150: ) Solichová P, Nováčková L, Ochmanová R, Stejskal D: Assessment of serum β- trace protein (BTP) measurement in the prediction of glomerular filtration rate. Aktualizace:

20 Comparison with serum cystatin C. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Lačňák B, Solichová P, Jedelský L, Všianský P: Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality, Cor et Vasa., 2006, 48: ) Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Jedelský L, Kadalová L, Jánošová M: Volné plazmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu, Cor et Vasa, 2006, 48: ) Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Ochmanová R, Janoutová G, Janout V: Adiponektin a insulinová senzitivita. Čas lék čes, 2006, 145: ) Stejskal D, Lacnak B, Karpíšek M, Kaminek M: Our experiences with measurement of new potential biomarkers in the diagnosis of latent forms of myocardial ischemia. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Humenanska V, Hanulova Z, Fiala R, Vrtal R, Solichova P, Karpíšek M: Evaluation of urine N(1), N(12) diacetylspermine as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Karpíšek M, Solichová P, Jánošová M, Prošková J, Kadalová L, Seitlová P, Lačňák B, Václavík J: Testování stability cystatinu C ve vzorcích moče. Klin. Bioch.metab., 2007, 15: ) Stejskal D, Karpisek M, Horakova D, Cizek LK, Janoutova G, Janout V: Serum Reg-Iα is not suitable marker of metabolic syndrome. Bratisl Med J, 2007, 108: ) Lačňák B, Stejskal D, Jedelský L, Karpíšek K, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnostice algické foirmy akutních koronárních syndromů. Vnitřní lékařství, 2007, 53: ) Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Štěpánová L, Prošková J, Solichová P, Kadalová L, Jánošová M, Seitlová P, Karpíšek M, Šprongl L: The utilisation of glycogen phosphorylase bb measurement with poct in the diagnosis of acute coronary syndromes. A comparison with results of Elisa. Biomed papers, 2007, 151: ) Sovová E, Kamínek M, Horák D, Ostřanský J, Metelková I, Stejskal D: Stanovení kalciového skore pomocí výpočetní tomografie (CT) v kombinaci se zázěžovým SPECT zobrazením myokardiální perfúze. Prakt lék, 2007, 87: ) Solichová P, Karpisek M, Ochmanová R, Hanulová Z, Humenanská V, Stejskal D, Bartek J: Urinary clusterin. A possible marker of nephropathy? Pilot study. Biomed papers, 2007, 151: 1-3. Aktualizace:

Profesní životopis Obsah

Profesní životopis Obsah Profesní životopis Obsah Obsah... 1 1. Osobní údaje... 2 2. Vzdělání... 2 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka... 3 4. Školitel doktorského studia (PhD):... 3 5. Lékařská praxe... 4 6. Členství

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2015

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2015 Bilanční zpráva rok 2015 Obsah 1.1 Charakteristika:... 1 1.2 Počet pracovníků:... 2 1.2.1 Rozložení pracovníků dle odbornosti a pracovního zaměření... 2 1.3 Spádová oblast, svozová místa:... 2 1.4 Výkony

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2013

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2013 Bilanční zpráva rok 2013 Obsah 1.1 Charakteristika:... 1 1.2 Počet pracovníků:... 2 1.2.1 Rozložení pracovníků dle odbornosti a pracovního zaměření... 2 1.3 Spádová oblast, svozová místa:... 2 1.4 Výkony

Více

Vysoce senzitivní metody stanovení troponinů v klinické praxi

Vysoce senzitivní metody stanovení troponinů v klinické praxi Vysoce senzitivní stanovení troponinů Vysoce senzitivní metody stanovení troponinů v klinické praxi Antonín Jabor, Janka Franeková Pracoviště laboratorních metod Institut klinické a experimentální medicíny,

Více

Nové biomarkery u akutního srdečního selhání

Nové biomarkery u akutního srdečního selhání Nové biomarkery u akutního srdečního selhání MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno Přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Molekulární biomarkery

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Kardiologické odd., Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha 2. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Praha

Kardiologické odd., Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha 2. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Praha Daněk Josef 1, Hnátek Tomáš 1,, Škvařil Jan 1, Černohous Miroslav 1, Sedloň Pavel 1, Hajšl Martin 1, Malý Martin 1, Zavoral Miroslav 1, Běláček Jaromír 2 1 Kardiologické odd., Interní klinika 1.LF UK a

Více

Publikační činnost k 6.11.2012

Publikační činnost k 6.11.2012 Publikační činnost k 6.11.2012 Aktuální přehled publikační činnosti je dostupný na: https://obd.upol.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index Články a abstrakta: 2012: Farnikova K, Obereigneru R, Kanovsky P,

Více

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2014

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, http://laborator.nemsne.cz Bilanční zpráva rok 2014 Bilanční zpráva rok 2014 Obsah 1.1 Charakteristika:... 1 1.2 Počet pracovníků:... 2 1.2.1 Rozložení pracovníků dle odbornosti a pracovního zaměření... 2 1.3 Spádová oblast, svozová místa:... 2 1.4 Výkony

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Je na čase přehodnotit indikace k HRT? Rob L., Pluta M. Gynekologicko porodnická klinika 2 LF UK Praha a FN Motol IfDA 2014, Prague Hilton

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Současný stav rutinní analytiky y některých biochemických markerů J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Fakultní nemocnice, Hradec Králové 22.9.2009 Laboratorní

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Typ stentu Důvod revaskularizace

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Akutní koronární syndrom - moderní laboratorní diagnostika

Akutní koronární syndrom - moderní laboratorní diagnostika Akutní koronární syndrom - moderní laboratorní diagnostika Autor: Matěj Uvíra, Školitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D. MBA Eurchem Výskyt Pojem akutní koronární syndrom v sobě zahrnuje jednak část

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov, Bilanční zpráva. rok 2012

Mathonova 291/1, 79604, Prostějov,  Bilanční zpráva. rok 2012 Bilanční zpráva rok 2012 Obsah 1.1 Charakteristika:... 1 1.2 Počet pracovníků:... 2 1.2.1 Rozložení pracovníků dle odbornosti a pracovního zaměření... 2 1.3 Spádová oblast, svozová místa:... 2 1.4 Výkony

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Den mladých kardiologů 2007

Den mladých kardiologů 2007 Den mladých kardiologů 2007 Program 2. června 2007, Arcibiskupství pražské Hradčanské náměstí 56/6, 8 00 Praha Hradčany program 8.00 Registrace 8.25 Zahájení: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc.

Více

Kardiospecifické markery v průběhu akutního infarktu myokardu zkušenosti s využitím proteinových biočipů

Kardiospecifické markery v průběhu akutního infarktu myokardu zkušenosti s využitím proteinových biočipů 175 Kardiospecifické markery v průběhu akutního infarktu myokardu zkušenosti s využitím proteinových biočipů Lucie Horáková 1, Radek Pudil 1, Miloš Tichý, Martina Ulrychová, Jan Vojáček 1 1 I. interní

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Maligní mozkový infarkt. Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce

Maligní mozkový infarkt. Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce Maligní mozkový infarkt Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce Čísla uznávaný klinický syndrom rozsáhlé teritoriální infarkty v povodí ACM = 10 15 % všech infarktů v povodí ACM Z nich 40 50 % probíhá jako

Více

Pozitivní asociace adiponektinu s adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny u pacientů s nepříznivým dyslipidemickým fenotypem

Pozitivní asociace adiponektinu s adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny u pacientů s nepříznivým dyslipidemickým fenotypem Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 116 122. Pozitivní asociace adiponektinu s adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny u pacientů s nepříznivým dyslipidemickým fenotypem Novotný D.

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Antonín Jabor, Janka Franeková, Peter Sečník jr, Zdenek Kubíček IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha AKI AKI acute kidney injury acute kidney injury/impairment

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Petr Kala, Petr Lokaj* Interní kardiologická klinika FN Brno *Fyziologický ústav LF MU Brno Anatomie koronárních tepen kmen ACS RD RIA RC RMS

Více

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Účel Etiopatogeneze nádorů Diagnostika Volba, optimalizace, monitorace léčby

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Využití proteinových biočipů v diagnostice ischemického poškození myokardu

Využití proteinových biočipů v diagnostice ischemického poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 203 207. Využití proteinových biočipů v diagnostice ischemického poškození myokardu Horáková L. 1, Pudil R. 1, Vašatová M. 2, Tichý M. 2 1 I. Interní kardioangiologická

Více

Laboratorní diagnostika v kardiologii

Laboratorní diagnostika v kardiologii Laboratorní diagnostika v kardiologii Tomáš Janota 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK, Praha 1 Biochemická diagnostika: Nekrózy myokardu Přetížení myokardu (srdeční selhání) Ischémie

Více

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Česká společnost pro aterosklerózu Centrum preventivní kardiologie 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co patří do

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Tvoříme budoucnost medicíny Creating Future of Medicine Petr Koška, Tomáš Kára FNUSA - ICRC v kontextu zdravotnictví, vědy, výzkumu a výuky Co je FNUSA-ICRC

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS 15. 2. 2017 STUDIE EHES 2014 Struktura prezentace Východiska studie Organizace, sběr dat v terénu, obsah šetření Výsledky studie

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň 24. 11. 2016 STRUKTURA PREZENTACE Epidemiologická situace Česko v kontextu Evropy Studie EHIS/EHES 2014

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 3 MUDr. Antonín Mandovec

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby

Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby JM Horáček 1,2, M Vašatová 3, M Tichý 3, R Pudil 4 1 Katedra voj vnitřního lékařství a voj hygieny,

Více

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

Prognostický význam domácího měření TK. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně

Prognostický význam domácího měření TK. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Prognostický význam domácího měření TK Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Prahové hodnoty TK pro definici hypertenze (mm Hg) STK DTK TK ve zdrav. zařízení

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí

Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Scintigrafie mozku přehled využití u nemocných s demencí Kateřina Táborská 1, Monika Hartmanová 1, Jan Laczó 2,3 KNME UK 2.LF a FN Motol Praha 1 Kognitivní centrum - Neurologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Více