Profesní životopis Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní životopis Obsah"

Transkript

1 Profesní životopis Obsah Obsah Osobní údaje Vzdělání Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Školitel doktorského studia (PhD): Lékařská praxe Členství v odborných společnostech Granty PUBLIKACE Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech Seznam přehledných/souborných vědeckých prací v recenzovaných časopisech Disertační práce Habilitační práce Monografie a kapitoly v monografiích Pedagogické publikace, programy pro pregraduální studium Seznam publikovaných abstrakt Seznam publikovaných abstrakt Abstrakta v časopisech s IF v rámci jejich suplement Abstrakta v recenzovaných časopisech Abstrakta ve sbornících Seznam publikací v časopisech bez recenze Seznam přednášek/posterů, kde byl D. Stejskal prvním autorem a byly předneseny na veřejném fóru Oceněné práce Citované práce Nejcitovanější a nejvýznamnější práce Tři nejcitovanější práce Deset nejvýznamnějších prací Recenzentská a posuzovatelská činnost, jiné Manažerské dovednosti... 75

2 1. Osobní údaje Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, M.B.A., Eurchem Narozen v Olomouci, Bydliště: Vrbová 3, Olomouc-Chomoutov, Kontakty: Tel /515 Fax /515 Mobil Skype: Vinobiodast altern. altern.2 2. Vzdělání Pregraduální: Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství Postgraduální: 1994 Vnitřní lékařství 1.st 1996 Klinická biochemie 1.st Diabetologie Klinická biochemie 2.st PhD, Obor lékařská chemie a biochemie, Disertační práce na téma: Leptinový receptor (možnosti jeho stanovení, ověření vybraných hypotéz, klinické aplikace) Docent, Obor lékařská chemie a biochemie, Habilitační práce na téma Využití vybraných laboratorních ukazatelů v diagnostice kardiovaskulárních komplikací 2007 Evropskou registrační komisí ERCB přidělen titul Evropsky Chemik (EurChem) Studium MBA (Master of Business Administration) v rámci PIBS při VŠE Praha, závěrečný projekt Strategie laboratorního komplementu, obhájeno a ukončeno v roce Aktualizace:

3 2010- jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie 2011 člen vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR Licence IPVZ z abdominální sonografie Licence pro vedoucí lékař-primář klinická biochemie Licence pro vedoucí lékař-primář diabetologie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru vnitřní lékařství Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru klinická biochemie Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru diabetologie 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka Externí učitel FTK UP Olomouc 1999 dosud Člen Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc, výuka klinické biochemie 2007 dosud Člen oborové rady LF UP, pro DSP, lékařská chemie a biochemie 2007 dosud Člen oborové rady UP UP, pro DSP, urologie 2008 dosud Člen stálé zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v rámci DSP Lékařská chemie a biochemie na LF UP Olomouc 2011 dosud Člen věděcké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 4. Školitel doktorského studia (PhD): Školitel specialista RNDr. P. Solichová. Téma: Využití stanovení cystatinu C v diagnostice a monitorování ledvinných funkcí MUDr. M. Petzel, Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava-Poruba a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Metabolické účinky menopauzy. Státní zkouška úspěšně složena v červnu Obhájeno v prosinci : Mgr. M. Švesták, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Aktualizace:

4 Adipokiny MUDr. P. Hejduk, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v nefrologii MUDr. L. Sporová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Využití laboratorní diagnostiky v kardioologii Mgr. G. Svobodová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v onkologii Ing. A. Nesvadbová, kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Laboratorní diagnostika v IVF. Přestup na studium DSP v rámci embryologie 2012 Ing. G. Bilíková diplomová práce. Využití stanovení TFF u gravidních žen. Pilotní studie. Pro studium VŠCHT Pardubice Mgr. Zuzana Radzyniaková. Kombinovaná forma DSP Lékařská chemie a biochemie LF UP Olomouc. Téma: Možnosti terapeutického monitorování léčiv při metabolickém syndromu. 5. Lékařská praxe Interní oddělení Nemocnice Šternberk Vedoucí lékař metabolické a diabetologické jednotky interního oddělení Nemocnice Šternberk Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk a současně ústavní diabetolog, vedoucí lékové a nutriční komise, Nemocnice Šternberk oz, koordinátor komplementu SMN a.s., Lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk. Manažer jakosti OLM a vedoucí laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: doposud Vedoucí lékař specializovaného pracoviště v rámci sítě MedPed v ČR (www.medped.cz) Manažer jakosti OLM, zdravotnické laboratoře akreditované ČIA podle mezinárodní normy ISO 15189: Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, lékař interního Aktualizace:

5 oddělení Nemocnice Šternberk dosud Přednosta Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční, lékař interního oddělení Nemocnice Šternberk a Prostějov doposud - Koordinátor a garant laboratorní medicíny holdingu Agel, stálý člen lékařské rady skupiny Agel. Částečné úvazky, smlouvy: Lékař ÚZS Olomouc (urgentní medicína) Lékař OKBH Nemocnice Rýmařov (laboratorní medicína) 2003 Lékař OKBH Nemocnice Nový Jičín (laboratorní medicína) 2003 Lékař CL SZZ Krnov (laboratorní medicína) Ředitel skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o Lékař skupiny laboratoří CEDELAB s.r.o. (laboratorní medicína) Lékař polikliniky dopravního zdravotnictví Olomouc (diabetologie) 2011 Ředitel pro strategii P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel P&R LAB a.s Zdravotnický ředitel Laboratoře Agel a.s. 6. Členství v odborných společnostech - Česká diabetologická společnost - Česká endokrinologická společnost - Česká kardiologická společnost - Obezitologická společnost - Česká chemická společnost - Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii - Česká společnost klinické biochemie - Česká společnost nukleární medicíny - Česká společnost pro aterosklerózu Aktualizace:

6 - Společnost pro metabolická onemocnění skeletu - Spolek pro trombózu a hemostázu - European Assotiation for the Study on Diabetes - European Society on Clinical Investigation - New York Academy of Sciences - American Diabetologic Association - IFCC 7. Granty Název: Využití stanovení cystatinu C pro diagnostiku některých chorob CNS Identifikace: NF/ Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Frekvence a distribuce insulinoresistence jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, využití stanovení nových ukazatelů Identifikace: 1A/8250-2/2004 Sponzor: IGA MZ ČR, projekt v CEP Roky: Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení survivinu a livinu v moči Identifikace: NR/8402, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: (ukončeno předčasně řešiteli pro neuspokojivé výsledky nízkou a neodpovídající diagnostickou efektivitu) Funkce: spoluřešitel Název: Diagnostika karcinomu močového měchýře využitím stanovení newpsa Identifikace: NR/8442, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: 2005 (ukončeno předčasně řešiteli pro nově zjištěné technické problémy) Funkce: spoluřešitel Název: Nové potravní doplňky v prevenci chronických onemocnění Aktualizace:

7 Identifikace: FD-K/096, projekt v CEP Sponzor: MPO CR Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Nové doplňky stravy pro zdravi a prevenci pred chronickými nemocemi Identifikace: FT-TA3/024, projekt v CEP Sponzor: MPO CR, projekt v CEP Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk Identifikace: , projekt v CEP Sponzor: MSMT Roky: Funkce: spolupracovník řešitele Název: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry analytické chemie PřF UP Olomouc) Název: E-learningová podpora praktické výuky Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci katedry biochemie PřF UP Olomouc) Název: Inovace a podpora výuky laboratorní medicíny, část Laboratorní medicína v lékařské praxi, garant projektu i vyučující Sponzor: ESF, MSMT Roky: Funkce: partner (v gesci Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc) Název: Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu "designer drugs" Identifikace: NT/13593, projekt v CEP Sponzor: IGA MZ ČR Roky: Funkce: spoluřešitel Aktualizace:

8 8. PUBLIKACE Celkem: -Celkem 181 publikací, z toho: -55 v časopise s IF (20x jako první autor) -112 v recenzovaných časopisech (74x jako první autor) -14 v časopisech bez recenze (10x jako první autor) -Celkem 290 publikovaných abstrakt, z toho - 58 v časopisech s IF - 79 v recenzovaných časopisech ve sbornících -Celkem 233 přednášek jako první autor -Tři monografie + 1 kapitola v knize Angiologie kapitola v Encyklopedii laboratorní medicíny + spoluautor 1 elektronického díla Správná laboratorní práce (SLP) 8.1 Seznam původních vědeckých publikací in extenso v časopisech s IF 1) Vavroušková J, Stejskal D: Stanovení leptinu v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 2) Vavroušková J, Stejskal D: Využití vyšetření PMN elastázy v likvoru. Ces a slov Neurol. Neurochir, 1999, 62: IF v roce 1999: 0,065 3) Vavroušková J, Stejskal D, Andelová K: Využití stanovení S-100 v diagnostice postižení CNS. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2005, Čes. A slov. Neurol. Neurochir, 2005, 68: IF v roce 2005: 0,07 4) Stejskal D, Fiala R: Evaluation of serum and urine clusterin as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Neoplasma, 2006, 53: IF v roce 2005: 0,731 5) Xu A, Wang Y, Xu JY, Stejskal D, Tam S, Zhang J, Wat NM, Wong WK, Lam KS: Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Is a Plasma Biomarker Closely Associated with Obesity and Metabolic Syndrome. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7 6) Stejskal D, Karpíšek M, Kolár P: Posouzení klinické relevance hodnoty sérové koncentrace A-FABP (adipocytární protein vázající mastné kyseliny) u pacientů Aktualizace:

9 s diagnózou metabolického syndromu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 7) Stejskal D, Svoboda I: Stanovení koncentrace solubilního leptinového receptoru (Ob-Re) pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2006, 100: IF v roce 2005: 0,445 8) Stejskal D, Karpíšek M, Hanulová Z: Stanovení koncentrace clusterinu pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0,445 9) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Karpíšek M: Využití stanovení clusterinu v séru a likvoru v diagnostice postižení CNS pilotní studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2007, 70/103: IF v roce 2005: 0,07 10) Mareš J, Herzig R, Urbánek K, Vranová H, Hluštík P, Stejskal D, Vavroušková J, Buřval S, Zapletalová J, Kaňovský P: Využití stanovení cystatinu C u pacientů s neurodegenerativními chorobami. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2006, 69: IF v roce 2005: 0,07 11) Stejskal D, Karpíšek M: Adipocyte fatty acid binding protein (A-FABP) in Caucasian population. A new marker of metabolic syndrome? Eur J Clin Investig, 2006, 36: IF v roce ,85. 12) Bronský J, Karpíšek M, Bronska E, Pechova M, Jančíková B, Kotolová H, Stejskal D, Průša R, Nevoral J (2006) Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and epidermal fatty acid binding protein: proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem, 2006, 52: IF v roce 2005: 7,7. 13) Stejskal D, Solichova P, Lacnak B, Vaclavik J, Hanulova Z, Humeňanská V, Šprongl L, Karpíšek M: Proguanylin, analytical characterisation, and clinical testing of a new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Šprongl L, Kotková-Veselá L, Seitlová P, Kadalová L, Solichová P: Stanovení koncentrace fetuinu-a pomocí nově vyvinuté imunoturbidimetrické metody. Chem listy, 2007, 101: IF v roce 2005: 0, ) Valentová K, Stejskal D, Bednář P, Dostálová J, Čihalík Č, Večeřová R, Koukalová D, Kolář M, Reichenbach R, Škňouřilová L, Ulrichová J, Šimánek V: Biosafety, antioxidant status and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women. A pilot double-blind placebo controlled trial. J. Agric. Food Chem, 2007, 55: IF v roce 2003: 1,732. Aktualizace:

10 16) Vaclavik J, Stejskal D, Lačňák B: Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patiens. Journal of Hypertension, 2007, 25: IF v roce , ) Karpisek M, Stejskal D, Šotolova H, Kollar P, Janoutova G, Ochmanova R, Cizek L, Horakova D, Yahia BR, Lichnovska R, Janout V: Treatment by atorvastatin decreases serum A-FABP value in patients with hyperlipidaemia. Eur J Clin Investig, 2007, 37: IF v roce ,85. 18) Stejskal D, Karpíšek M, Humenanska V, Solichova P, Stejskal P: Angiopoietinlike protein 3 (Angptl3): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Gen Physiol Biophys, 2007, 26: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Vrtal R, Student V, Fiala R, Stejskal, P: Urine fetuin-a values in relation to presence of urolithiasis. BJU International, 2008, 101: IF v roce ,64. 20) Stejskal D, Karpíšek M: Lipocalin-2 (LCN-2): Development, Analytical Characterization, and Cinical Testing of a New ELISA. Horm Metab Res, 2008, 40: 1-5. IF v roce , ) Valentová K, Stejskal D, Bartek J, Dvořáčková S, Křen V, Ulrichová J, Šimánek V: Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment. Food and Chemical Toxicology, 2007, 46: IF v roce ,39. 22) Stejskal D, Karpisek M, Reutova H, Stejskal P, Kotolova H, Kollar P: Determination of Serum Zinc-Alpha-2-Glycoprotein in Patients with Metabolic Syndrome by a New ELISA. Clinical Biochemistry, 2008, 41: IF v roce , ) Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Stejskal P: Fibroblast growth factor-19: Development, Analytical Characterization, and Clinical Evaluation of a New ELISA Test. Scand J of Clin Investig, 2008, 68: IF v roce , ) Zhang X, Yeung DCY, Karpisek M, Stejskal D, Liu F, Wong R, Lam KSL, Xu A: Serum FGF21 levels are increased in obesity and correlate positively with insulin resistance and the metabolic syndrome in humans. Diabetes, 2008, 57: IF v roce ,25. 25) Vrublová E, Vostálová J, Večeřa R, Klejdus B, Stejskal D, Kosina P, Zdařilová A, Svobodová A, Lichnovský V, Anzenbacher P, Dvořák Z, Vičar J, Šimánek V, Aktualizace:

11 Ulrichová J: The toxicity and pharmacokinetics study with dihydrosanquinarine in rat. A pilot study. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47: doi.org/ /j.fct IF v roce ,39. 26) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H, Petzel M, Vařeka I, Stejskal P: Angiopoietin-like protein 4 (Angptl4): development, analytical characterization, and clinical testing of new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2008, 27: IF v roce , ) Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H: Stanovení koncentrace produktu genu Reg-Iα v séru pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2008, 102: IF v roce 2005: 0, ) Vranová H, Kaňovský P, Mareš J. Nevrlý M, Stejskal D, Nestrašil I, Zapletalová J: Laboratorní ukazatele neurodegenerace v likvoru a míra motorického postižení u Parkinsonovy nemoci: korelační studie. Ces a slov Neurol. Neurochir, 2008, 71: IF v roce 2005: 0,07 29) Stejskal D, Karpisek M, Bronský J: Serum adipocyte-fatty acid binding protein discriminates patients with permanent and temporary body weight loss. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2008, 22: IF v roce 2003: 1,183 30) Stejskal D, Humenanská V, Vrtal R, Solichová P, Karpíšek M: Stanovení koncentrace N(1), N(12) diacetylsperminu v moči pomocí nové ELISA metody. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2005: 0, ) Zdarilova A, Vrablova E, Vostalova J, Klejdus B, Stejskal D, Proskova J, Kosina P, Svobodova A, Vecera R, Hrbac J, Cernochova D, Vicar J, Simanek V: Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology, 2008, 47, IF v roce ,39. 32) Stejskal D, Švesták M, Karpíšek M: Stanovení koncentrace osteocrinu v séru novou metodou ELISA. Chem listy, 2009, 103: v tisku. IF v roce 2009: 0, ) Stejskal D, Karpisek M, Humenanska V, Lacnak B, Svestak M: MACROPHAGE- INHIBITORY CYTOKINE-1 (MIC-1) IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DYSPNEA - A PILOT STUDY. Clinical Biochemistry, 2009, 42: DOI /j.clinbiochem Mar 31. [Epub ahead of print]. PMID : IF v roce , ) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Aktualizace:

12 Podivinsky J, Urbanek K: The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurol Sci. 2009;30:1-7. Epub 2009 Jan 20. IF v roce ,12. 35) Mares J, Kanovsky P, Herzig R, Stejskal D, Vavrouskova J, Hlustik P, Vranova H, Burval S, Zapletalova J, Pidrman V, Obereigneru R, Suchy A, Vesely J, Podivinsky J, Urbanek K: New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurol Res. 2009, 31; IF v roce 2009: 1,277 36) Stejskal D, Karpisek M, Svestak M, Sporova L, Hejduk P: Pigment Epitelia derived factor as a new marker of metabolic syndrome in Caucasian Population, J Clin Lab Analysis 2010;24:17-9. IF v roce 2009: 0,855 37) Palikova I, Vostalova J, Zdarilova A, Svobodova A, Kosina P, Vecera R, Stejskal D, Proskova J, Hrbac J, Bednar P, Maier V, Cernochova V, Simanek V, Ulrichova J: Long-term effect of three commercial cranberry products on the antioxidative status in rats: a pilot study. J of agricultular and food chemistry 2010, DOI: /jf903710y. IF v roce 2009: 2,469 38) Vidlar A, Vostálova J, Stejskal D, Student V, Simánek V: The effectiveness of dried cranberries in men with lower urinary tract symptoms. British Journal of Nutrition, 2010, DOI: /S IF v roce 2009: 3,45 39) Prikrylova H, Mares J, Nevrly M, Stejskal D,Zapletalova J, Hlustik P, Kanovsky P: CSF markers of neurodegenerations in parkinosn s disease. J Neural Transm 2010: DOI /s z. IF v roce 2009: 2,26 40) Švesták M, Stejskal D, Sporová L, Hejduk P: Posouzení klinické relevance hodnoty VILIP-I v séru u pacientů s diagnózou mozkové příhody pomocí vlastní ELISA metody. Chem listy, 2011, 105: IF v roce 2009: 0, ) Suchánek O, Podrazil M, Fischerová B, Bočínská H, Budínský V, Stejskal D, Spíšek R, Bartůňková J, Kolář P. Intensive physical activity increases peripheral blood dendritic cells. Cell Immunol. 2010;266:40-5. IF v roce 2009: 2,7. 42) Švesták M, Karpíšek M, Stejskal D. Stanovení koncentrace Dickkopf-1 proteinu v séru novou ELISA metodou. Chemické listy 2012; 106: IF v roce 2005: 0, ) Horakova D, Stejskal D, Pastucha, D, Muchova L, Janout V. Potential markers of insulin resistance in healthy VS obese and overweight subjects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154: IF v roce 2010: 0, ) Svestak M, Sporova L, Hejduk P, Lacnak B, Stejskal D: Collagenous repeatcontaining sentence of 26 kda protein-newly discovered adipokine sensu lato- Aktualizace:

13 minireview. Biomedical papers 2010; 154: IF v roce 2010: 0,716 45) Stejskal D, Sporova L, Svestak M, Karpisek M. Determination of Serum and Cerebrospinal Fluid Visinin Like Protein 1 Utilized in the Diagnostics of the stroke A Pilot Study. Biomedical papers 2011; 155: IF v roce 2010: 0,716 46) Sladkova V, Mareš J, Lubenova B, Zapletalova J, Stejskal D, Hlustik P, Kanovsky P. Degenerative and inflammatory markers in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients with relapsing remitting course of disease and after clinical isolated syndrome. Neurological Res 2011; 33: IF v roce 2009: 1,277 47) Horakova D, Pastucha D, Stejskal D, Kollarova H, Azeem K, Janout V. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein levels as indicators of insulin resistance development. Biomedical Papers 2011;155: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 48) Přikrylová-Vranová H, Mareš J, Hluštík P, Nevrlý M, Stejskal D, Zapletalová J, Obereigneru R, Kaňovský P. Tau protein and beta-amyloid 1-42 acsf levels in different phenotypes of Parkinon s disease. J Neural Transm 2012; DOI /s IF v roce 2009: 2,26 49) Sovova E, Hobzova M, Stejskal D, Sova M, Kolek V, Zapletalova J. Treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels. Biomedical Papers 2012, 156: doi: /bp IF v roce 2010: 0,716 50) Sovová E, Hobzová M, Stejskal D, Kolek V, Horáková D, Zapletalová J. Obstructive sllep apnea therapy with CPAP reduces independently the levels of AFABP and CRP. Cesk Slov Neurol N 2012;75: IF v roce 2005: 0,07 51) Kaiserová M, Vranová HP, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in the treatment-naïve early stage Parkinson's disease: a pilot study. J Neural Transm : doi: /s Epub 2013 Apr ) Smekal A, Václavík J, Stejskal D, Richterová R, Louis A, Hutyra M, Švesták M, Cibulková P, Janýšková H, Táborský M. Determination of adipokine expression in the peripheral blood leukocytes of young patients with myocardial infarction. Experimental&Clinical Cardiology: Original Article 2014;20: IF 1,1. Aktualizace:

14 53) Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kamínek M, Metelková I, Budikova M, Kaletová M, Sova M, Sovová M. Pilot study of A-FABP levels as a predictive factor of SPECT results in asymptomatic relatives of patients with cardiovascular disease. Biomark Med : doi: /bmm IF 2013/14: 2, ) Přikrylová-Vranová H, Hényková E, Kaiserová M, Menšíková K, Vaštík M, Mareš J, Hluštík P, Zapletalová J, Strnad M, Stejskal D, Kaňovský P. Tau protein, beta-amyloid1-42 and clusterin CSF levels in the differential diagnosis of Parkinsonian syndrome with dementia. Journal of the neurological sciences 06/2014; DOI: /j.jns IF 2013/14: 2,38. 55) Stejskal D, Ochmanová R, Uvírová M. New therapeuticx effect of metformin due to increased of FGF21. Clin Chem 2014:60, suppl.a170 56) Žamboch K, Krejčí K, Škarda J, Tichý M, Überall I, Skýpalová P, Langová K, Stejskal D, Švesták M, Zahálková J, Ščudla V, Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease. Int Urol Nephrol May 1. [Epub ahead of print]. IF 2013/14: 1, Seznam původních vědeckých publikací in extenso v recenzovaných časopisech ) Stejskal D: Vliv tělesné práce na imunologický stav sportovce. Lékař a tělesná výchova, 1989, 21: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Urolitiáza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Mohapl P, Bartek J et al: Osteoporóza - počítačový program. Klin bioch metab, 1994, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Algoritmus vyšetřování kostních poruch a rizik osteoporózy. Klin bioch metab, 1995, 2: ) Vavroušková J, Stejskal D, Jedelský L et al: Osteoporóza u nemocných s CMP. Prakt lek, 1996, 79: ) Vavroušková J, Stejskal D et al: Nutriční stav u nemocných s CMP. Vnitr lek, 42, 1996: Aktualizace:

15 7) Stejskal D, Bartek J: Biomin-H v léčbě osteoporózy. Osteologický bulletin, 1996, 1: ) Stejskal D, Bartek J, Mohapl P: Naše zkušenosti s diagnostikou a monitorováním léčby rizik krystalizace u osob s recidivující urolitiázou. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Mohapl P, Pastorkova R et al: Kinetic analysis in the evaluation of glucose tolerance disorders. Evaluation and use of a new method in the diagnosis of glucose tolerance in clinical practice. Vnitr Lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Hrubíšková L et al: Leptin in persons with simple obesity. Vnitr lek, 1997, 43: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Serum leptin, early atherosclerosis and hypolipidemia (a new, previously undescribed effect of pravastatin, a hypolipemic agent). Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J et al: Leptin, insulin and proinsulin-their relationship. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Serum leptin in women during the third trimester of pregnancy. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Leptinaemia in persons with acute myocardial infarction. Vnitr Lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Horalík D: Detečrmination of cardiac troponin I in prediction of thrombolysis. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Jedelský L, Bartek J: Využití analýzy osteonektinu k odhadu kostní remodelace. Osteologický bulletin, 1998, 4: ) Kalina M, Stejskal, P, Stejskal D, Řehová I, Jurča R: Relation between human plasma concentration of leptin and adiposis. Gymnica, 1999, 29: ) Stejskal D, Růžička V, Bartek J et al: Determination of cystatin C in serum and its use in prediction of glomerular filtration. Vnitr lek, 1998, 44: ) Stejskal D, Pastorková R, Franková M et al: Benefit of direct determination of LDL-cholesterol. Vnitr Lek, 1998, 44: Aktualizace:

16 20) Stejskal D, Růžička V, Bartek J: Vyšetření leptinu v moči - nová diagnostická metoda, sloužící k odhadu tubulární dysfunkce. Klin bioch metab, 1999, 7: ) Stejskal D, Stejskal P, Růžička V et al: Leptinaemia in Czech population. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Pastorková R, Bartek J et al: Use of proinsulin analysis for estimates of insulin resistance. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Stejskal D, Bartek J, Růžička V et al: Determination of leptin receptor in the serum and relations to laboratory and anthropological parameters in patients with atherosclerotic complications. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 1999, 142: ) Stejskal D, Růžička V, Horalík D: Leptinemia in individuals with hypertension (pilot study). Vnitr Lek, 1999, 45: ) Dušek J, Sarapatková E, Stejskal D et al: Hyperparathyreosa-ektopické příštitné tělísko. Interní medicína pro praxi, 1999, 1: ) Stejskal D, Vavroušková J, Frankova M et al: Personal experience with determination of carbohydrate-deficient transferrin. Vnitr Lek, 1999, 45: ) Bartek J, Stejskal D: Concentration of soluble leptin receptor in population Acta Univ Palacki Olomuc Fac.med, 2000, 144: ) Malinčíkova J, Stejskal D, Hřebíček J: Serum leptin and leptin receptors in healthy prepubertal children. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med, 2000, 143: ) Češka R, Vaverková H,.. Stejskal D et al: Fenofibrate250 SR Pharmavit u nemocných se smíšenou hyperlipoproteinemií. Cas Lek Čes 139, 2000, 12: ) Slachta R, Stejskal P, Stejskal D, Bures J, Elfmark M, Kalina M, Saliger J, Jurca R, Petr M: Application of age-standardised parameters in the evaluation of SA HRV in clinical practice.gymnica, 2000, 30: ) Kalina M, Smigová J, Stejskal D, Stejskal P, Rehova I, Petr M, Jurca R, Slachta R: leptin and excercise in overweight and obese women. Gymnica, 2000, 30: 19- Aktualizace:

17 23. 32) Stejskal D, Horalík D, Oral I et al: Využití analýzy H-FABP v diagnostice akutního infarktu myokardu. Cor et Vasa 2000, 42, 7: ) Stejskal D, Žurek M, Bartek J et al: Osteoprotegerin and bone density. Biomed papers, 2001, 145: ) Bartek J, Bartoš J, Galuszka J, Galuszková D, Stejskal D et al: Expression of ob gene coding the production of the hormone leptin in hepatocytes of liver with steatosis. Acta Univ Palacki Olomuc.Fac.Med, 2001, 144: ) Stejskal D, Zurek M, Bartek J: Application of analyses of acid phosphatase 5b bone isoenzyme in patient with osteopenia and osteoporosis (pilot study). Vnitrni Lek, 2001, 47: ) Petrželová A, Stejskal D, Prošková J: Initial experience with use of cationic propyl gallate as an inducer of thrombocyte aggregation in evaluation of antiaggregation therapy. Vnitr Lek, 2001, 47: ) Stejskal D, Prošková J, Sekaninová S et al: Application oc CPG as inducer of thrombocyte aggregation for evaluation of effectiveness antiagregation therapy. Biomed papers, 2001, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Lačňák B et al: Application of CPG as inducer of thrombocyte aggregation. Biomed Papers, 2002, 145: ) Stejskal D, Prošková J, Adamovská S et al: Preliminary experiences with resistin assessment in common population. Biomed papers, 2002, 146: ) Oral I, Stejskal D, Ožanová G et al: Využití nifedipinu v monoterapii mírné hypertenze. Prakt lékař, 2002, 82: ) Stejskal D, Růžička V, Adamovská S et al: Adiponectin concentration as a criterion of metabolic control in persons with type 2 diabetes mellitus? Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Bartek J et al: Resistin - concentration in persons with type 2 DM and individuals with acute inflammatory disease. Biomed papers, 2003, 147: Aktualizace:

18 43) Stejskal D, Bartek J: Adiponectin in patients with various stages of coronary heart disease - comparison of its concentration in coronary arteries and peripheral venous circulation. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R et al: Personal experience with determination of NT-proBNP in clinical praktice. Vnitr Lek, 2003, 49: ) Stejskal D, Lačňák B, Horalík D et al: Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischémie nebo latentního srdečního selhávání. Cor Vasa, 2003, 45: ) Stejskal D, Dvořáčková S, Volný T et al: Combination of silymarin with Yacon as a Prospective Nutraceutical. Strategies for save food. Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Sectie Voeding, 2003: ) Bartek J, Stejskal D, Lačňák B: Application of determined NT-proBNP in physical standardized exercise. Biomed papers, 2003, 147: ) Stejskal D, Adamovská S, Horák P: Využití stanovení protilátek proti alfa fodrinu u pacientů se Sjogrenovým syndromem. Klin Bioch Metab, 2004, 12: ) Prošková J, Stejskal D, Lačňák B: Oxidační stres a výskyt resistence na podávání kyseliny acetylsalicylové u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Trans Hemat Dnes, 2004, 10: ) Stejskal D, Lačňák B, Prošková J et al: Use of assessment of aggregation of thrombocytes induced by cationic propyl gallate to estimate recurrence of cardiovascular complications. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Stejskal D, Lačňák B, Juráková R: First experience with cobalt binding capacity (ACB) test in diagnostics of acute coronary syndrome (a pilot study). Vnitr Lek, 2004, 50: ) Oral I, Stejskal D, Loucky J: An impact of an acute fluid restriction on levels of natriuretic peptides in patients on chronic dialysis program. Vnitr Lek, 2004, 50: ) Lazárová M, Stejskal D, Lačňák B: The antioxidant acetylcysteine reduces oxidative stress by decreasing level of AOPPs. Biomed papers, 2004, 148: Aktualizace:

19 54) Stejskal D, Lačňák B, Zuber R: Volné plasmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Urbánek K: Application of new laboratory marker assays in neurological diagnosis - a pilot study. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Růžička V, Fanfrdlová G, Kolář V, Bartek J: High adiponectin and TNF-alpha levels in moderate drinkers suffering from liver steatosis: comparison with non drinkers suffering from similar hepatopathy. Biomed Papers, 2005, 149: ) Stejskal D, Lačňák B, Karpíšek M, Fanfrdlová G, Růžička V, Bartek J: MCL-1 (myosin light chains -1) in differential diagnosis of dyspnea. Biomed Papers, 2005, 149: ) Škvařilová M, Bulava A, Stejskal D, Adamovská S, Bartek J: Increased level of advanced oxidation protein products (AOPP) as a marker of oxidative stress in patients with acute coronary syndrome. Biomed Papers, 2005, 149: ) Juráková R, Adamovská S, Lačňák B, Stejskal D: Analytické zhodnocení a modifikace stanovení vazebné kapacity albuminu pro kobalt (ACB) pro jeho rutinní využití - technická zpráva. Klin Bioch Metab, 2005, 13: ) Stejskal D, Vaclavík J, Lačňák B, Prošková J: Aspirin resistance measured by cationic propyl gallate platelet aggregometry and recurrent cardiovascular events during the four year follow up. Europ J Int Med, 2006, 17: ) Solichová P, Adamovská S, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v moči jako ukazatele přítomnosti nefropatie. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Solichová P, Vašutová I, Buček P, Kubíček Z, Stejskal D: Využití stanovení cystatinu C v odhadu snížených hodnot glomerulární filtrace - srovnání se stanovením beta-2-mikroglobulinu. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Stejskal D, Fiala R: Využití stanovení koncentrace survivinu a livinu u pacientů s karcinomem močového měchýře. Klin Bioch Metab, 2006, 14: ) Fiala R, Stejskal D: Využití nových laboratorních ukazatelů v diagnostice karcinomu močového měchýře pilotní studie.čes urol, 2006, 10: ) Stejskal D, Prošková J, Solichová P: Adiponectin added into the plasma of healthy probands does not affect platelet aggregability. Biomed papers, 2006, 150: ) Solichová P, Nováčková L, Ochmanová R, Stejskal D: Assessment of serum β- trace protein (BTP) measurement in the prediction of glomerular filtration rate. Aktualizace:

20 Comparison with serum cystatin C. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Lačňák B, Solichová P, Jedelský L, Všianský P: Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality, Cor et Vasa., 2006, 48: ) Václavík J, Stejskal D, Lačňák B, Lazárová M, Hanák V, Zuber R, Jedelský L, Kadalová L, Jánošová M: Volné plazmatické metanefriny a jejich využití v diagnostice feochromocytomu, Cor et Vasa, 2006, 48: ) Horáková D, Stejskal D, Čížek L, Ochmanová R, Janoutová G, Janout V: Adiponektin a insulinová senzitivita. Čas lék čes, 2006, 145: ) Stejskal D, Lacnak B, Karpíšek M, Kaminek M: Our experiences with measurement of new potential biomarkers in the diagnosis of latent forms of myocardial ischemia. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Humenanska V, Hanulova Z, Fiala R, Vrtal R, Solichova P, Karpíšek M: Evaluation of urine N(1), N(12) diacetylspermine as potential tumor marker for urinary bladder cancer. Biomed papers, 2006, 150: ) Stejskal D, Karpíšek M, Solichová P, Jánošová M, Prošková J, Kadalová L, Seitlová P, Lačňák B, Václavík J: Testování stability cystatinu C ve vzorcích moče. Klin. Bioch.metab., 2007, 15: ) Stejskal D, Karpisek M, Horakova D, Cizek LK, Janoutova G, Janout V: Serum Reg-Iα is not suitable marker of metabolic syndrome. Bratisl Med J, 2007, 108: ) Lačňák B, Stejskal D, Jedelský L, Karpíšek K, Šprongl L: Využití stanovení GPBB v diagnostice algické foirmy akutních koronárních syndromů. Vnitřní lékařství, 2007, 53: ) Stejskal D, Lačňák B, Jedelský L, Štěpánová L, Prošková J, Solichová P, Kadalová L, Jánošová M, Seitlová P, Karpíšek M, Šprongl L: The utilisation of glycogen phosphorylase bb measurement with poct in the diagnosis of acute coronary syndromes. A comparison with results of Elisa. Biomed papers, 2007, 151: ) Sovová E, Kamínek M, Horák D, Ostřanský J, Metelková I, Stejskal D: Stanovení kalciového skore pomocí výpočetní tomografie (CT) v kombinaci se zázěžovým SPECT zobrazením myokardiální perfúze. Prakt lék, 2007, 87: ) Solichová P, Karpisek M, Ochmanová R, Hanulová Z, Humenanská V, Stejskal D, Bartek J: Urinary clusterin. A possible marker of nephropathy? Pilot study. Biomed papers, 2007, 151: 1-3. Aktualizace:

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

diabetes mellitus 2.typu

diabetes mellitus 2.typu Obstrukční spánková apnoe a diabetes mellitus 2.typu Klinická data podporující provádění screeningu kardiovaskulární riziko inzulínová rezistence HbA1c hyperglykémie noční glykemická variabilita diabetes

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka Fakultní nemocnice v Motole

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

PROGRAM. N E D Ě L E, 1 6. května

PROGRAM. N E D Ě L E, 1 6. května PROGRAM N E D Ě L E, 1 6. května 15.00 19.00 Registrace v Klubu kultury 19.00 21.00 Slavnostní zahájení sjezdu v Redutě Přivítání účastníků, zahájení sjezdu Přednáška o historii města Uherské Hradiště

Více

XI. www.sjezdcskb2013.cz. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí. Olomouc, 22. - 24. září 2013

XI. www.sjezdcskb2013.cz. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí. Olomouc, 22. - 24. září 2013 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, 22. - 24. září 2013 www.sjezdcskb2013.cz POŘÁDÁ Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti J.

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. V roce 2012 byly vyplaceny

Více

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku Autoři: Niedobová E., Zemčáková A., Školitelé: Štětka

Více

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

Hypertenze a ischemická choroba srdeční 260 Hypertenze a ischemická choroba srdeční prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 2 I. interní kardioangiologická

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 124 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 4 BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 1, 2 Miloš TICHÝ, 2 Bedřich FRIEDECKÝ, 2 Vladimír PALIČKA, 1 Jan HORÁČEK, 1

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více