Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb."

Transkript

1 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

2 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S ) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: ) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem c) Grafické znázornění skupiny d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti ) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku b) Přehled činností skutečně vykonávaných c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s

3 3 Společnost Slavia pojišťovna a.s. a.s. tímto uveřejňuje následující údaje o o sobě, o o složení akcionářů, o o Společnost skupině, jejíž jejíž Slavia je je součástí, pojišťovna a a o a.s. o své své tímto činnosti, uveřejňuje včetně následující finančních údaje ukazatelů, o sobě, ve ve smyslu o složení příslušných akcionářů, ustanovení o skupině, zákona jejíž je č. součástí, č. 277/2009 a Sb. o Sb., své o pojišťovnictví, o činnosti, včetně ve ve znění finančních pozdějších ukazatelů, předpisů ve a smyslu a vyhlášky příslušných České národní ustanovení banky zákona č. č. 434/2009 č. 277/2009 Sb., Sb., Sb., kterou o pojišťovnictví, se se provádějí ve některá znění pozdějších ustanovení předpisů zákona o a o vyhlášky pojišťovnictví, České ve ve národní znění pozdějších banky č. předpisů. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje, s s výjimkou údajů o o míře solventnosti, jsou uveřejňovány podle stavu k září Údaje o o míře Údaje, solventnosti s výjimkou jsou jsou údajů uveřejňovány o míře solventnosti, podle stavu jsou k k uveřejňovány podle stavu k 30. září Údaje o míře solventnosti jsou uveřejňovány podle stavu k ) 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. i. i. i. Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. a.s. Právní Obchodní forma: firma: Akciová Slavia společnost pojišťovna a.s. Adresa Právní sídla: forma: Revoluční Akciová společnost 1/655, Praha 1 1 Identifikační Adresa sídla: číslo: Revoluční 1/655, Praha 1 Zápis Identifikační v v obchodním číslo: rejstříku: Zápis v obchodním rejstříku: V V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v V obchodním oddíl B, B, rejstříku vložka 2591 vedeném Městským soudem ii. v Praze, oddíl B, vložka 2591 ii. ii. Datum zápisu do do obchodního rejstříku: června 1994 Datum zápisu poslední do obchodního změny: rejstříku: června 1994 Účel Datum poslední zápisu změny: poslední změny: Účel poslední změny: Zvolení Ing. Ing. Radka Žďáreckého, MBA do do funkce předsedy Zvolení představenstva Ing. Radka Žďáreckého, na na další funkční MBA období funkce předsedy představenstva na další funkční období iii. iii. Výše základního kapitálu zapsaného v v obchodním rejstříku: ,-- Kč Kč iii. Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: ,-- Kč iv. iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč Kč iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč v. v. v. Druh, forma, podoba a a počet emitovaných akcií s s uvedením jejich jmenovité hodnoty: Druh, ks ks akcií forma, na na majitele podoba v a zaknihované v počet emitovaných podobě ve akcií ve jmenovité s uvedením hodnotě jejich jedné jmenovité akcie ,-- hodnoty: Kč. Kč. 550 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ,-- Kč. vi. vi. vi. Údaje o o nabytí vlastních akcií a a zatímních listů a a jiných účastnických cenných papírů s s Údaje uvedením o nabytí druhu, vlastních formy, podoby akcií a a počtu: zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů Společnost s uvedením nenabyla druhu, žádné formy, vlastní podoby akcie, a počtu: zatímní listy listy nebo jiné jiné účastnické cenné papíry. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné účastnické cenné papíry. vii. vii. vii. Údaje o o zvýšení základního kapitálu v v roce 2011: Dne Dne Údaje o zvýšení valná základního hromada kapitálu společnosti v roce Slavia 2011: pojišťovna a.s. a.s. rozhodla o o zvýšení základního kapitálu Dne na na částku valná ,- hromada Kč. společnosti Kč. Zvýšení základního Slavia pojišťovna kapitálu a.s. bylo bylo rozhodla zapsáno o zvýšení do do obchodního základního rejstříku kapitálu ke na ke dni částku dni ,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku ke dni

4 4 viii. viii. Organizační schéma schéma Slavia Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: Počet Počet organizačních složek: složek: 1 1 Počet Počet zaměstnanců (přepočtený stav): stav): Obsazené pozice Generální ředitel Neobsazené pozice Externí pozice Asistent/Projektový manažer Právník IT BIZ Data HR manažer Interní auditor Ředitel divize Občan Ředitelka divize Průmysl Manažer LPU Zdraví Finanční ředitel Asistentka ředitele divize Zdraví Revizní sestra Administrativa LPU Zdraví Vedoucí IT Analytik IT Analytik IT Analytik IT Pojistný matematik Controller Vedoucí Ekonomického úseku Hlavní účetní Manažer LPU PMV Specialista LPU velká auta velká auta Manažer Centra péče o klienty Specialista Call Centra Zástupce manažera Specialista Call Centra Team Leader Asistentka divize Unit manager Produkt manažer Produkt manažer Asistentka ředitele divize KAM KAM Analytik IT Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Underwriter Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Retail manažer Underwriter Mzdová účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Recepce Underwriter Vedoucí Provozu Operátor Call Centra Obchodní manažer Obchodní manažer Recepce Underwriter Underwriter Referent pojistného účetnictví Referent provozu Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Obchodní manažer Manažer marketingu Přepážka Přepážka / VIP Přepážka Přepážka Underwriter Risk manager Referent zajištění Administrativa LPU Administrativa LPU Administrativa LPU Marketingový specialista Přepážka Majetek Administrativa LPU Výplaty Přepážka Referent provozu Administrativa LPU Přepážka Prosinec 2011 Vedoucí archivu Administrativa LPU Výplaty

5 5 ix. Údaje Údaje o členech o o členech dozorčího dozorčího orgánu orgánu a a a představenstva Slavia Slavia pojišťovny a.s. a.s. k a.s.: 31. k : 2011: Údaje Údaje o o o členech představenstva Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: a.s.: Jméno: Ing. Ing. Ing. Radek Žďárecký, MBA MBA Předseda představenstva a generální ředitel Den vzniku členství v představenstvu: Předseda Předseda představenstva a generální a generální ředitel ředitel Den Den vzniku vzniku členství členství v v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Dosavadní zkušenosti a a kvalifikační předpoklady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Vystudoval VŠDS v Žilině v v Žilině a a a postgraduální manažerské studium na na VÚT na VÚT Brno. Brno. Své Své Své vzdělání později završil ziskem titulu titulu MBA MBA na na na Prague International Business School při při VŠE při VŠE Praha. Na Na Na manažerských pozicích v Top v v Top Top managementu působil od od od roku roku roku a a to a to ve to ve ve společnostech Lybar, a. a. s., a. s., s., Jitona, a. a. s. a. s. Od s. Od Od roku roku roku zastával pozici pozici generálního ředitele ve ve ve společnostech Jitona, a. a. s. a. s. a s. a a Česká zbrojovka, a. a. s. a. s. V s. V V dubnu nastoupil do do do společnosti Pojišťovna Slavia a. a. s. a. s. s. na na pozici na pozici generálního ředitele. Členství v v v orgánech jiných jiných právnických osob: osob: Biz Biz Biz Data, Data, a.s. a.s. a.s. Statutární orgán orgán - člen - člen - člen představenstva Název subjektu: Temira Temira s.r.o s.r.o Jméno: Statutární Statutární orgán orgán - jednatel - Mgr. jednatel Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Jméno: Dosavadní Jméno: zkušenosti a kvalifikační JUDr. předpoklady JUDr. Ivana Ivana pro Zőrklerová výkon funkce: Člen Člen představenstva Den Vystudoval Den vzniku vzniku členství Právnickou členství v v představenstvu: fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista Dosavadní v odboru zkušenosti restrukturalizace a a kvalifikační České předpoklady konsolidační pro pro výkon výkon agentury funkce: funkce: (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního Vystudovala odboru. Právnickou Od fakultu fakultu dubna Univerzity Univerzity 2006 Karlovy působí Karlovy v Praze, jako v Praze, obor člen obor právo a právo místopředseda (1984). (1984). V letech V letech 1989 představenstva 1989 až 2002 až 2002 pracovala Slavia pracovala pojišťovna jako jako právník právník a.s. v České v České pojišťovně pojišťovně a.s., a.s., v letech v letech až 2007 až 2007 zastávala zastávala pozici pozici vedoucí vedoucí právní právní a likvidační a likvidační divize divize v makléřské v makléřské společnosti RESPECT RESPECT Insurance Insurance Brokers Brokers a.s. a.s. Od Od roku roku pracuje pracuje jako Členství jako právník právník v orgánech ve ve společnosti jiných Slavia právnických Slavia pojišťovna pojišťovna osob: a.s., a.s., kde kde působila působila v r. v 2007 r jako jako členka členka dozorčí dozorčí rady rady a a od srpna od srpna je členem je členem představenstva. Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva Jméno: Název Jméno: subjektu: SPGroup a.s. Ing. Ing. Petr Petr Pořízek Pořízek Člen Člen představenstva Den Den vzniku vzniku členství členství Dozorčí v v představenstvu rada - člen : : dozorčí rady Prague Project Developers a.s. Dosavadní zkušenosti Dozorčí a a kvalifikační rada - člen předpoklady dozorčí rady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Název Vzdělání: Vzdělání: subjektu: Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s VŠE VŠE Praha, Dozorčí Praha, rada ekonomika - předseda zahraničního dozorčí obchodu rady obchodu Prague Property Leader a.s. Profesní Profesní praxe: praxe: SPGroup SPGroup Dozorčí a.s. a.s. rada finanční finanční - člen ředitel ředitel ČSKD-INTRANS Reprezentativní a.s. a.s. organizace finanční finanční ředitel, ředitel, odborových člen člen představenstva organizací skupiny ( ) SPG, Název subjektu: EDIT EDIT a.s. holding holding a.s. a.s. generální generální ředitel ředitel ( ), finanční finanční ředitel ředitel ( ), člen člen představenstva Dozorčí rada ( ) - předseda dozorčí rady Název subjektu: 1995 EDIT,spol. EDIT,spol. Prague s r.o. s Project r.o. finanční finanční Development ředitel ředitel (1994), a.s. (1994), generální generální ředitel ředitel (1995) (1995) STAVIS STAVIS spol. spol. s r. s o. r. Praha o. Praha hlavní hlavní ekonom ekonom DAK DAK Dozorčí Slušovice Slušovice rada referent - referent člen dozorčí zahraničního rady obchodu, obchodu, ekonom ekonom

6 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1984). V letech 1989 až 2002 pracovala jako právník v České pojišťovně a.s., v letech 2003 až 2007 zastávala pozici vedoucí právní a likvidační divize v makléřské společnosti RESPECT Insurance Brokers a.s. Od roku 2007 pracuje jako právník ve společnosti Slavia pojišťovna a.s., kde působila v r jako členka dozorčí rady a od srpna 2010 je členem představenstva. 6 Jméno: Ing. Petr Pořízek Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vzdělání: VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu Profesní praxe: SPGroup a.s. finanční ředitel ČSKD-INTRANS a.s. finanční ředitel, člen představenstva ( ) EDIT holding a.s. generální ředitel ( ), finanční ředitel ( ), člen představenstva ( ) EDIT,spol. s r.o. finanční ředitel (1994), generální ředitel (1995) STAVIS spol. s r. o. Praha hlavní ekonom DAK Slušovice referent zahraničního obchodu, ekonom Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Obchodní tiskárny, akciová společnost BIZ DATA a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. PVA a.s. Total Brokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. Total Brokers Partners a.s. PVA EXPO, a.s. SPGroup a.s. TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu:

7 TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. 7 Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista v odboru restrukturalizace České konsolidační agentury (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního odboru. Od dubna 2006 působí jako člen a místopředseda představenstva Slavia pojišťovna a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva SPGroup a.s. Prague Project Developers a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. Prague Property Leader a.s. Dozorčí rada - člen Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Prague Project Development a.s. GREENVALE a.s. Dozorčí rada - člen PVA a.s. TotalBrokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

8 AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. AAA BYTY.CZ akciová společnost TIVERTON a.s. Capital Management Company, a.s. FILIP Media, a.s. Pro4Promotion s.r.o. jednatel Společenství vlastníků jednotek domu Na Hutích čp, 1519 Předseda výboru PVA Expo, a.s. 8 Jméno: Ing. Bohumil Vrhel Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval fakultu stojní ČVUT (1973), následně Postgraduální studium v oboru průmyslových robotů na ČVUT (1981) a managerská studia (Stockholm 1992). Působil dosud v následujících funkcích: - Ředitel správy majetkových účastí SPGroup a.s. Praha (od 2007 dosud) - Generální ředitel Jitka a.s. Jindřichův Hradec (2005) - Výkonný ředitel Bombardiere Transportation a.s. Česká Lípa ( ) - Generální ředitel Metalprogres Strakonice s. r.o. ( ) - PA Consulting Prague ( ) - Generální ředitel JIPO PORSCHE ( ) - Generální ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Technický ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s.

9 - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s. Místopředseda představenstva OTK GROUP, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny Hořovice, a.s. Statutární orgán člen představenstva Slavia Pojišťovna, a.s. Statutární orgán člen představenstva SPGroup a.s. Capital Management Company, a.s. Předseda dozorčí rady AAA Průmyslový fond a.s. PVA a.s. Prague Property Leader a.s. Prague Project Developers a.s. Stone Hill a.s. Prague Construction a.s. Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 9 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě :

10 Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 10 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Absolvoval obor ekonomika a řízení na ČVUT v Praze (1990) a získal titul Ph.D. na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze (2009). V letech zastával vedoucí pozice v Citibank, ČMZRB, Patria Finance a Raiffeisenbank, od té doby je samostatně výdělečně činný. V rámci poradenské činnosti se věnuje především problematice finančního řízení a řízení rizik, vedle toho přednáší na VŠ a publikuje. V minulosti byl mimo jiné členem orgánů společností Patria Finance, Patria Asset Management, Raiffeisenbank a Česká podnikatelská pojišťovna a členem legislativní komise Burzy cenných papírů. V současnosti je též členem revizní komise České společnosti ekonomické. Jméno: Ing. Jaromír Prokop, MBA Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomický obor na Vysoké škole zemědělské (1994), absolvoval studium MBA Sheffield Hallam University na Českém vysokém učení technickém v Praze (2000). V letech 2000 až 2003 pracoval jako projektový manažer ve společnosti MAI Insurance Brokers, v letech 2003 až 2006 pracoval jako vedoucí referátu v České pojišťovně. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup, od roku 2008 je členem vedení Slavia pojišťovny. Členství v orgánech jiných právnických osob: Biz Data, a.s. Jméno: Ing. Aleš Klíč Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: 4. listopadu 2011 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomicko-správní fakultu University Pardubice (1998). V letech 1998 až 2000 pracoval jako analytik obchodu a trhu, poté jako marketingový manažer a marketingový ředitel v Komerční bance, a.s. Následně do roku 2004 působil v komunikační agentuře Dimar, s.r.o jako ředitel společnosti a v letech 2004 až 2006 byl ředitelem úseku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup. a.s. jako ředitel reklamní agentury FILIP Media, a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: FILIP Media, a.s. Představenstvo místopředseda představenstva

11 11 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Obchodní firma nebo název: SPGroup a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 18,2 % 3) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Výše podílu na základním kapitálu: 74,4 % i. Souhrnná výše pohledávek Slavia pojišťovny a.s. a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. vůči ovládající osobě: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje žádné pohledávky ani závazky vůči ovládající osobě. ii. Souhrnná výše cenných papírů, které má Slavia pojišťovna a.s. v aktivech a které jsou emitovány ovládající osobou, a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. z těchto cenných papírů: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje k v aktivech žádné takové cenné papíry ani žádné závazky z nich. iii. Souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. vydaných záruk za ovládající osobou a souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. přijatých záruk od ovládající osoby: Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za ovládající osobou a ani žádné záruky od ovládající osoby nepřijala. b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem Slavia pojišťovna a.s. nemá k žádné ovládané osoby a není většinovým společníkem žádných osob.

12 12 12 c) Grafické znázornění skupiny c) Grafické znázornění skupiny Stav: Ing. Pavel Sehnal 18% Slavia pojišťovna, SPGroup a.s. 74% a.s. Reprezentativní 91% REX FACTUM s.r.o. organizace zam., a.s. 9% Lázně Praha, a.s. Stone Hill, a.s. GREENVALE a.s Capital Management Company, a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s PVA EXPO, a.s. 66% 89% PVA a.s. ABF, a.s. Grimenol plus s.r.o. Prague Project Developers a.s. 80% Total Brokers a.s. Prague Total Brokers 50% PVA servis s.r.o. Project Partners a.s. Development a.s. OTK GROUP, a.s. 25% Black Hill, a.s. Brown Hill, a.s. 80% 82% Elektroporcelán Loun y a.s. Šroubárna Žatec a.s. 10% EPL Group EU s.r.o. 90% Evropské projekční centrum, spol. s r.o. OTK Ukrajina 18% Obchodní tiskárny, 82% akciová společnost OTK PRINT RO SRL AAA Průmyslový fond, a.s. BlueBerry Hill a.s. OOO OTK PRINT RU 91% GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. AAA Realitní fond, a.s. BIZ DATA a.s. 50% Credit Prague PE s.r.o. Prague Construction, Reprezentativní a.s. organizace odb. org. skupiny SPG, a.s. Prague Property Podnikatelská 90% Leader a.s. Komunální a.s Redvale, a.s. FILIP Media, a.s. LIMITRANA 20% TIVERTON a.s. Development TRADING LIMITED 80% Finance Průmysl New Property AAAINDUSTRY.CZ Služby Management, a.s. akciová společnost Ostatní Realitní služby AAABYTY.CZ Newvale, a.s. akciová společnost MARIE GROUP s.r.o. AAABYTY.SK akciová spoločnost Stav: firem

13 13 d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti. 4) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - zprostředkování záruk a závazků - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví b) Přehled činností skutečně vykonávaných a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno Výkon žádných činností nebyl Českou národní bankou Slavia pojišťovně a.s. omezen nebo pozastaven.

14 14 d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k ROZVAHA POJIŠŤOVEN k Pojišťovna: SLAVIA POJIŠŤOVNA a.s. Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČO: v tis. Kč (bez des. míst) Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám Podíly s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů b) dluhopisy OECD držené do splatnosti c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti Finanční umístění v investičních sdruženích Ostatní půjčky Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění IV. Depozita při aktivním zajištění D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Dlužníci (Pohledávky za a) ovládanými osobami, a b) osobami ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny odděleně jako podpoložka položek I., II. a III.) I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci zprostředkovatelé II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně IV. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

15 15 Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu II. Emisní ažio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Ostatní technické rezervy: Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva pojistného neživotních pojištění Rezerva na závazky Kanceláře D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daně Ostatní rezervy F. Depozita při pasívním zajištění G. Věřitelé (Závazky vůči a) ovládaným osobám, 69 b) osobám ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny jako podpoložky následujících položek ) I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

16 16 e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k Řádek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené c) pojistné (+/-) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl d) zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) b) změna stavu rezervy na pojistná plnění aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) Prémie a slevy, očištěné od zajištění Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů b) (+/-) c) správní režie d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) Mezisoučet, zůstatek (výsledek)technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) Výnosy z finančního umístění (investic): výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které a) pocházejí z ovládaných osob výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se b) zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: ab) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) bb) výnosy z ostatních investic c) změny hodnoty finančního umístění (investic) d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) Převedené výnosy finančního umístění (investic)z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) Náklady na finanční umístění (investice): náklady na správu finančního umístění (investic), včetně a) úroků b) změny hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) Převod výnosů z finančního umístění (investic)na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádný zisk nebo ztráta Daň z příjmů z mimořádné činnosti Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách Zisk nebo ztráta za účetní období

17 17 f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů Slavia pojišťovna a.s. nevlastní k žádné deriváty. g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s. i. Ukazatele solventnosti A. První výsledek z II B. Druhý výsledek z II C. Absolutní minimum garančního fondu Požadovaná míra solventnosti = max (A, B, C) Disponibilní míra solventnosti ii. Ukazatel upravené míry solventnosti Nad Slavia pojišťovnou a.s. není vykonáván dohled ve skupině podle 87, odst. 1, písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví iii. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA = zisk nebo ztráta za úč. obd./aktiva celkem*100) ROAA -2 % -5 % 0 % 1 % 2 % 0,66 % iv. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE = zisk nebo ztráta za úč. obd./vlastní kapitál*100) ROAE -5 % -22 % 0% 5 % 6 % 2,5 % v. Combined ratio v neživotním pojištění (= (náklady na poj. plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné očištěné od zajištění) Combined ratio 101% 107 % 98 % 102 % 95 % 89 %

18 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční Praha 1 Info linka: Fax:

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ...12 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí.... 10 ÚDAJE

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Moderní přístup k tradičním hodnotám

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Moderní přístup k tradičním hodnotám Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 3. 2016 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 1 OBSAH 1)ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. moderní přístup k tradičním hodnotám

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. moderní přístup k tradičním hodnotám Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 3. 2017 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2016 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 31. 3. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 3. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2013

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2013 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2013 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.4.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma: Cestovní

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.10.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6.212 HVP, a. s. 3.6.212 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6. 212 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31.3.2013 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31.3.2013 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní

Více

Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah : 1. Základní údaje o pojišťovně...3 2. Organizační struktura pojišťovny...4 3. Orgány pojišťovny...5 2.1. Členové představenstva 2.2.

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

V průběhu 3. čtvrtletí končícího 30. září 2016 Společnost nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

V průběhu 3. čtvrtletí končícího 30. září 2016 Společnost nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Čtvrtletní zpráva o Společnosti k 30. 09. 1 I. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: MAXIMA pojišťovna, a. s. Právní forma: akciová společnost Adresa společnosti: Italská 1583/24, Praha 2 IČ: 613 284

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 HVP, a. s. 10.8.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín Louky

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2012. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2012. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2012 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 3.9.211 dle vyhlášky č. 434/29 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 4 3. Údaje o

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva...3 2.2. Členové dozorčí

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31.12.2011 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31.12.2011 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s.

Více

Zveřejňované údaje k 31.3.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 31.3.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 31.3.211 dle vyhlášky č. 434/29 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 4 3. Údaje o

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 HVP, a. s. 11.11.2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Zveřejňované údaje k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.09.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Zvýšení základního kapitálu...3 3. Orgány pojišťovny...4 3.1. Členové představenstva 4

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Zveřejňované údaje k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 31.3.2012 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Základní údaje o společnosti. Předmět podnikání. Název společnosti: MAXIMA pojišťovna, a. s.

Základní údaje o společnosti. Předmět podnikání. Název společnosti: MAXIMA pojišťovna, a. s. Čtvrtletní zpráva o společnosti k 30. 06. 2016 1 Základní údaje o společnosti Název společnosti: MAXIMA pojišťovna, a. s. Právní forma: Akciová společnost Adresa společnosti: Italská 1583/24, Praha 2 IČ:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 Základní informace o

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2016 HVP, a. s. 9.8.2016 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2016 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2016 HVP, a. s. 11.11.2016 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2016 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

STAV KE DNI: (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ dle vyhlášky č. 306/2016 Sb. STAV KE DNI: 30. 09. 2016 (ROZHODNÝ DEN) 2 I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně 1. Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů Pojišťovna (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu zveřejňuje podle 82 odst. 2 zákona

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více