Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb."

Transkript

1 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

2 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S ) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: ) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem c) Grafické znázornění skupiny d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti ) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku b) Přehled činností skutečně vykonávaných c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s

3 3 Společnost Slavia pojišťovna a.s. a.s. tímto uveřejňuje následující údaje o o sobě, o o složení akcionářů, o o Společnost skupině, jejíž jejíž Slavia je je součástí, pojišťovna a a o a.s. o své své tímto činnosti, uveřejňuje včetně následující finančních údaje ukazatelů, o sobě, ve ve smyslu o složení příslušných akcionářů, ustanovení o skupině, zákona jejíž je č. součástí, č. 277/2009 a Sb. o Sb., své o pojišťovnictví, o činnosti, včetně ve ve znění finančních pozdějších ukazatelů, předpisů ve a smyslu a vyhlášky příslušných České národní ustanovení banky zákona č. č. 434/2009 č. 277/2009 Sb., Sb., Sb., kterou o pojišťovnictví, se se provádějí ve některá znění pozdějších ustanovení předpisů zákona o a o vyhlášky pojišťovnictví, České ve ve národní znění pozdějších banky č. předpisů. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje, s s výjimkou údajů o o míře solventnosti, jsou uveřejňovány podle stavu k září Údaje o o míře Údaje, solventnosti s výjimkou jsou jsou údajů uveřejňovány o míře solventnosti, podle stavu jsou k k uveřejňovány podle stavu k 30. září Údaje o míře solventnosti jsou uveřejňovány podle stavu k ) 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. i. i. i. Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. a.s. Právní Obchodní forma: firma: Akciová Slavia společnost pojišťovna a.s. Adresa Právní sídla: forma: Revoluční Akciová společnost 1/655, Praha 1 1 Identifikační Adresa sídla: číslo: Revoluční 1/655, Praha 1 Zápis Identifikační v v obchodním číslo: rejstříku: Zápis v obchodním rejstříku: V V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v V obchodním oddíl B, B, rejstříku vložka 2591 vedeném Městským soudem ii. v Praze, oddíl B, vložka 2591 ii. ii. Datum zápisu do do obchodního rejstříku: června 1994 Datum zápisu poslední do obchodního změny: rejstříku: června 1994 Účel Datum poslední zápisu změny: poslední změny: Účel poslední změny: Zvolení Ing. Ing. Radka Žďáreckého, MBA do do funkce předsedy Zvolení představenstva Ing. Radka Žďáreckého, na na další funkční MBA období funkce předsedy představenstva na další funkční období iii. iii. Výše základního kapitálu zapsaného v v obchodním rejstříku: ,-- Kč Kč iii. Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: ,-- Kč iv. iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč Kč iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč v. v. v. Druh, forma, podoba a a počet emitovaných akcií s s uvedením jejich jmenovité hodnoty: Druh, ks ks akcií forma, na na majitele podoba v a zaknihované v počet emitovaných podobě ve akcií ve jmenovité s uvedením hodnotě jejich jedné jmenovité akcie ,-- hodnoty: Kč. Kč. 550 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ,-- Kč. vi. vi. vi. Údaje o o nabytí vlastních akcií a a zatímních listů a a jiných účastnických cenných papírů s s Údaje uvedením o nabytí druhu, vlastních formy, podoby akcií a a počtu: zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů Společnost s uvedením nenabyla druhu, žádné formy, vlastní podoby akcie, a počtu: zatímní listy listy nebo jiné jiné účastnické cenné papíry. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné účastnické cenné papíry. vii. vii. vii. Údaje o o zvýšení základního kapitálu v v roce 2011: Dne Dne Údaje o zvýšení valná základního hromada kapitálu společnosti v roce Slavia 2011: pojišťovna a.s. a.s. rozhodla o o zvýšení základního kapitálu Dne na na částku valná ,- hromada Kč. společnosti Kč. Zvýšení základního Slavia pojišťovna kapitálu a.s. bylo bylo rozhodla zapsáno o zvýšení do do obchodního základního rejstříku kapitálu ke na ke dni částku dni ,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku ke dni

4 4 viii. viii. Organizační schéma schéma Slavia Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: Počet Počet organizačních složek: složek: 1 1 Počet Počet zaměstnanců (přepočtený stav): stav): Obsazené pozice Generální ředitel Neobsazené pozice Externí pozice Asistent/Projektový manažer Právník IT BIZ Data HR manažer Interní auditor Ředitel divize Občan Ředitelka divize Průmysl Manažer LPU Zdraví Finanční ředitel Asistentka ředitele divize Zdraví Revizní sestra Administrativa LPU Zdraví Vedoucí IT Analytik IT Analytik IT Analytik IT Pojistný matematik Controller Vedoucí Ekonomického úseku Hlavní účetní Manažer LPU PMV Specialista LPU velká auta velká auta Manažer Centra péče o klienty Specialista Call Centra Zástupce manažera Specialista Call Centra Team Leader Asistentka divize Unit manager Produkt manažer Produkt manažer Asistentka ředitele divize KAM KAM Analytik IT Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Underwriter Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Retail manažer Underwriter Mzdová účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Recepce Underwriter Vedoucí Provozu Operátor Call Centra Obchodní manažer Obchodní manažer Recepce Underwriter Underwriter Referent pojistného účetnictví Referent provozu Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Obchodní manažer Manažer marketingu Přepážka Přepážka / VIP Přepážka Přepážka Underwriter Risk manager Referent zajištění Administrativa LPU Administrativa LPU Administrativa LPU Marketingový specialista Přepážka Majetek Administrativa LPU Výplaty Přepážka Referent provozu Administrativa LPU Přepážka Prosinec 2011 Vedoucí archivu Administrativa LPU Výplaty

5 5 ix. Údaje Údaje o členech o o členech dozorčího dozorčího orgánu orgánu a a a představenstva Slavia Slavia pojišťovny a.s. a.s. k a.s.: 31. k : 2011: Údaje Údaje o o o členech představenstva Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: a.s.: Jméno: Ing. Ing. Ing. Radek Žďárecký, MBA MBA Předseda představenstva a generální ředitel Den vzniku členství v představenstvu: Předseda Předseda představenstva a generální a generální ředitel ředitel Den Den vzniku vzniku členství členství v v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Dosavadní zkušenosti a a kvalifikační předpoklady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Vystudoval VŠDS v Žilině v v Žilině a a a postgraduální manažerské studium na na VÚT na VÚT Brno. Brno. Své Své Své vzdělání později završil ziskem titulu titulu MBA MBA na na na Prague International Business School při při VŠE při VŠE Praha. Na Na Na manažerských pozicích v Top v v Top Top managementu působil od od od roku roku roku a a to a to ve to ve ve společnostech Lybar, a. a. s., a. s., s., Jitona, a. a. s. a. s. Od s. Od Od roku roku roku zastával pozici pozici generálního ředitele ve ve ve společnostech Jitona, a. a. s. a. s. a s. a a Česká zbrojovka, a. a. s. a. s. V s. V V dubnu nastoupil do do do společnosti Pojišťovna Slavia a. a. s. a. s. s. na na pozici na pozici generálního ředitele. Členství v v v orgánech jiných jiných právnických osob: osob: Biz Biz Biz Data, Data, a.s. a.s. a.s. Statutární orgán orgán - člen - člen - člen představenstva Název subjektu: Temira Temira s.r.o s.r.o Jméno: Statutární Statutární orgán orgán - jednatel - Mgr. jednatel Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Jméno: Dosavadní Jméno: zkušenosti a kvalifikační JUDr. předpoklady JUDr. Ivana Ivana pro Zőrklerová výkon funkce: Člen Člen představenstva Den Vystudoval Den vzniku vzniku členství Právnickou členství v v představenstvu: fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista Dosavadní v odboru zkušenosti restrukturalizace a a kvalifikační České předpoklady konsolidační pro pro výkon výkon agentury funkce: funkce: (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního Vystudovala odboru. Právnickou Od fakultu fakultu dubna Univerzity Univerzity 2006 Karlovy působí Karlovy v Praze, jako v Praze, obor člen obor právo a právo místopředseda (1984). (1984). V letech V letech 1989 představenstva 1989 až 2002 až 2002 pracovala Slavia pracovala pojišťovna jako jako právník právník a.s. v České v České pojišťovně pojišťovně a.s., a.s., v letech v letech až 2007 až 2007 zastávala zastávala pozici pozici vedoucí vedoucí právní právní a likvidační a likvidační divize divize v makléřské v makléřské společnosti RESPECT RESPECT Insurance Insurance Brokers Brokers a.s. a.s. Od Od roku roku pracuje pracuje jako Členství jako právník právník v orgánech ve ve společnosti jiných Slavia právnických Slavia pojišťovna pojišťovna osob: a.s., a.s., kde kde působila působila v r. v 2007 r jako jako členka členka dozorčí dozorčí rady rady a a od srpna od srpna je členem je členem představenstva. Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva Jméno: Název Jméno: subjektu: SPGroup a.s. Ing. Ing. Petr Petr Pořízek Pořízek Člen Člen představenstva Den Den vzniku vzniku členství členství Dozorčí v v představenstvu rada - člen : : dozorčí rady Prague Project Developers a.s. Dosavadní zkušenosti Dozorčí a a kvalifikační rada - člen předpoklady dozorčí rady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Název Vzdělání: Vzdělání: subjektu: Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s VŠE VŠE Praha, Dozorčí Praha, rada ekonomika - předseda zahraničního dozorčí obchodu rady obchodu Prague Property Leader a.s. Profesní Profesní praxe: praxe: SPGroup SPGroup Dozorčí a.s. a.s. rada finanční finanční - člen ředitel ředitel ČSKD-INTRANS Reprezentativní a.s. a.s. organizace finanční finanční ředitel, ředitel, odborových člen člen představenstva organizací skupiny ( ) SPG, Název subjektu: EDIT EDIT a.s. holding holding a.s. a.s. generální generální ředitel ředitel ( ), finanční finanční ředitel ředitel ( ), člen člen představenstva Dozorčí rada ( ) - předseda dozorčí rady Název subjektu: 1995 EDIT,spol. EDIT,spol. Prague s r.o. s Project r.o. finanční finanční Development ředitel ředitel (1994), a.s. (1994), generální generální ředitel ředitel (1995) (1995) STAVIS STAVIS spol. spol. s r. s o. r. Praha o. Praha hlavní hlavní ekonom ekonom DAK DAK Dozorčí Slušovice Slušovice rada referent - referent člen dozorčí zahraničního rady obchodu, obchodu, ekonom ekonom

6 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1984). V letech 1989 až 2002 pracovala jako právník v České pojišťovně a.s., v letech 2003 až 2007 zastávala pozici vedoucí právní a likvidační divize v makléřské společnosti RESPECT Insurance Brokers a.s. Od roku 2007 pracuje jako právník ve společnosti Slavia pojišťovna a.s., kde působila v r jako členka dozorčí rady a od srpna 2010 je členem představenstva. 6 Jméno: Ing. Petr Pořízek Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vzdělání: VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu Profesní praxe: SPGroup a.s. finanční ředitel ČSKD-INTRANS a.s. finanční ředitel, člen představenstva ( ) EDIT holding a.s. generální ředitel ( ), finanční ředitel ( ), člen představenstva ( ) EDIT,spol. s r.o. finanční ředitel (1994), generální ředitel (1995) STAVIS spol. s r. o. Praha hlavní ekonom DAK Slušovice referent zahraničního obchodu, ekonom Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Obchodní tiskárny, akciová společnost BIZ DATA a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. PVA a.s. Total Brokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. Total Brokers Partners a.s. PVA EXPO, a.s. SPGroup a.s. TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu:

7 TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. 7 Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista v odboru restrukturalizace České konsolidační agentury (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního odboru. Od dubna 2006 působí jako člen a místopředseda představenstva Slavia pojišťovna a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva SPGroup a.s. Prague Project Developers a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. Prague Property Leader a.s. Dozorčí rada - člen Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Prague Project Development a.s. GREENVALE a.s. Dozorčí rada - člen PVA a.s. TotalBrokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

8 AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. AAA BYTY.CZ akciová společnost TIVERTON a.s. Capital Management Company, a.s. FILIP Media, a.s. Pro4Promotion s.r.o. jednatel Společenství vlastníků jednotek domu Na Hutích čp, 1519 Předseda výboru PVA Expo, a.s. 8 Jméno: Ing. Bohumil Vrhel Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval fakultu stojní ČVUT (1973), následně Postgraduální studium v oboru průmyslových robotů na ČVUT (1981) a managerská studia (Stockholm 1992). Působil dosud v následujících funkcích: - Ředitel správy majetkových účastí SPGroup a.s. Praha (od 2007 dosud) - Generální ředitel Jitka a.s. Jindřichův Hradec (2005) - Výkonný ředitel Bombardiere Transportation a.s. Česká Lípa ( ) - Generální ředitel Metalprogres Strakonice s. r.o. ( ) - PA Consulting Prague ( ) - Generální ředitel JIPO PORSCHE ( ) - Generální ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Technický ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s.

9 - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s. Místopředseda představenstva OTK GROUP, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny Hořovice, a.s. Statutární orgán člen představenstva Slavia Pojišťovna, a.s. Statutární orgán člen představenstva SPGroup a.s. Capital Management Company, a.s. Předseda dozorčí rady AAA Průmyslový fond a.s. PVA a.s. Prague Property Leader a.s. Prague Project Developers a.s. Stone Hill a.s. Prague Construction a.s. Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 9 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě :

10 Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 10 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Absolvoval obor ekonomika a řízení na ČVUT v Praze (1990) a získal titul Ph.D. na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze (2009). V letech zastával vedoucí pozice v Citibank, ČMZRB, Patria Finance a Raiffeisenbank, od té doby je samostatně výdělečně činný. V rámci poradenské činnosti se věnuje především problematice finančního řízení a řízení rizik, vedle toho přednáší na VŠ a publikuje. V minulosti byl mimo jiné členem orgánů společností Patria Finance, Patria Asset Management, Raiffeisenbank a Česká podnikatelská pojišťovna a členem legislativní komise Burzy cenných papírů. V současnosti je též členem revizní komise České společnosti ekonomické. Jméno: Ing. Jaromír Prokop, MBA Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomický obor na Vysoké škole zemědělské (1994), absolvoval studium MBA Sheffield Hallam University na Českém vysokém učení technickém v Praze (2000). V letech 2000 až 2003 pracoval jako projektový manažer ve společnosti MAI Insurance Brokers, v letech 2003 až 2006 pracoval jako vedoucí referátu v České pojišťovně. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup, od roku 2008 je členem vedení Slavia pojišťovny. Členství v orgánech jiných právnických osob: Biz Data, a.s. Jméno: Ing. Aleš Klíč Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: 4. listopadu 2011 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomicko-správní fakultu University Pardubice (1998). V letech 1998 až 2000 pracoval jako analytik obchodu a trhu, poté jako marketingový manažer a marketingový ředitel v Komerční bance, a.s. Následně do roku 2004 působil v komunikační agentuře Dimar, s.r.o jako ředitel společnosti a v letech 2004 až 2006 byl ředitelem úseku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup. a.s. jako ředitel reklamní agentury FILIP Media, a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: FILIP Media, a.s. Představenstvo místopředseda představenstva

11 11 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Obchodní firma nebo název: SPGroup a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 18,2 % 3) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Výše podílu na základním kapitálu: 74,4 % i. Souhrnná výše pohledávek Slavia pojišťovny a.s. a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. vůči ovládající osobě: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje žádné pohledávky ani závazky vůči ovládající osobě. ii. Souhrnná výše cenných papírů, které má Slavia pojišťovna a.s. v aktivech a které jsou emitovány ovládající osobou, a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. z těchto cenných papírů: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje k v aktivech žádné takové cenné papíry ani žádné závazky z nich. iii. Souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. vydaných záruk za ovládající osobou a souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. přijatých záruk od ovládající osoby: Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za ovládající osobou a ani žádné záruky od ovládající osoby nepřijala. b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem Slavia pojišťovna a.s. nemá k žádné ovládané osoby a není většinovým společníkem žádných osob.

12 12 12 c) Grafické znázornění skupiny c) Grafické znázornění skupiny Stav: Ing. Pavel Sehnal 18% Slavia pojišťovna, SPGroup a.s. 74% a.s. Reprezentativní 91% REX FACTUM s.r.o. organizace zam., a.s. 9% Lázně Praha, a.s. Stone Hill, a.s. GREENVALE a.s Capital Management Company, a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s PVA EXPO, a.s. 66% 89% PVA a.s. ABF, a.s. Grimenol plus s.r.o. Prague Project Developers a.s. 80% Total Brokers a.s. Prague Total Brokers 50% PVA servis s.r.o. Project Partners a.s. Development a.s. OTK GROUP, a.s. 25% Black Hill, a.s. Brown Hill, a.s. 80% 82% Elektroporcelán Loun y a.s. Šroubárna Žatec a.s. 10% EPL Group EU s.r.o. 90% Evropské projekční centrum, spol. s r.o. OTK Ukrajina 18% Obchodní tiskárny, 82% akciová společnost OTK PRINT RO SRL AAA Průmyslový fond, a.s. BlueBerry Hill a.s. OOO OTK PRINT RU 91% GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. AAA Realitní fond, a.s. BIZ DATA a.s. 50% Credit Prague PE s.r.o. Prague Construction, Reprezentativní a.s. organizace odb. org. skupiny SPG, a.s. Prague Property Podnikatelská 90% Leader a.s. Komunální a.s Redvale, a.s. FILIP Media, a.s. LIMITRANA 20% TIVERTON a.s. Development TRADING LIMITED 80% Finance Průmysl New Property AAAINDUSTRY.CZ Služby Management, a.s. akciová společnost Ostatní Realitní služby AAABYTY.CZ Newvale, a.s. akciová společnost MARIE GROUP s.r.o. AAABYTY.SK akciová spoločnost Stav: firem

13 13 d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti. 4) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - zprostředkování záruk a závazků - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví b) Přehled činností skutečně vykonávaných a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno Výkon žádných činností nebyl Českou národní bankou Slavia pojišťovně a.s. omezen nebo pozastaven.

14 14 d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k ROZVAHA POJIŠŤOVEN k Pojišťovna: SLAVIA POJIŠŤOVNA a.s. Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČO: v tis. Kč (bez des. míst) Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám Podíly s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů b) dluhopisy OECD držené do splatnosti c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti Finanční umístění v investičních sdruženích Ostatní půjčky Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění IV. Depozita při aktivním zajištění D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Dlužníci (Pohledávky za a) ovládanými osobami, a b) osobami ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny odděleně jako podpoložka položek I., II. a III.) I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci zprostředkovatelé II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně IV. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

15 15 Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu II. Emisní ažio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Ostatní technické rezervy: Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva pojistného neživotních pojištění Rezerva na závazky Kanceláře D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daně Ostatní rezervy F. Depozita při pasívním zajištění G. Věřitelé (Závazky vůči a) ovládaným osobám, 69 b) osobám ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny jako podpoložky následujících položek ) I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

16 16 e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k Řádek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené c) pojistné (+/-) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl d) zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) b) změna stavu rezervy na pojistná plnění aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) Prémie a slevy, očištěné od zajištění Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů b) (+/-) c) správní režie d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) Mezisoučet, zůstatek (výsledek)technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) Výnosy z finančního umístění (investic): výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které a) pocházejí z ovládaných osob výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se b) zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: ab) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) bb) výnosy z ostatních investic c) změny hodnoty finančního umístění (investic) d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) Převedené výnosy finančního umístění (investic)z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) Náklady na finanční umístění (investice): náklady na správu finančního umístění (investic), včetně a) úroků b) změny hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) Převod výnosů z finančního umístění (investic)na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádný zisk nebo ztráta Daň z příjmů z mimořádné činnosti Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách Zisk nebo ztráta za účetní období

17 17 f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů Slavia pojišťovna a.s. nevlastní k žádné deriváty. g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s. i. Ukazatele solventnosti A. První výsledek z II B. Druhý výsledek z II C. Absolutní minimum garančního fondu Požadovaná míra solventnosti = max (A, B, C) Disponibilní míra solventnosti ii. Ukazatel upravené míry solventnosti Nad Slavia pojišťovnou a.s. není vykonáván dohled ve skupině podle 87, odst. 1, písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví iii. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA = zisk nebo ztráta za úč. obd./aktiva celkem*100) ROAA -2 % -5 % 0 % 1 % 2 % 0,66 % iv. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE = zisk nebo ztráta za úč. obd./vlastní kapitál*100) ROAE -5 % -22 % 0% 5 % 6 % 2,5 % v. Combined ratio v neživotním pojištění (= (náklady na poj. plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné očištěné od zajištění) Combined ratio 101% 107 % 98 % 102 % 95 % 89 %

18 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční Praha 1 Info linka: Fax:

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 6. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Q4 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2 Výroční zpráva 2010 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s.

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 4 Vrcholové orgány pojišťovny 5 Výsledky společnosti v grafech a číslech 6 Zálohy, pohledávky a závazky 7 Ekonomické informace a výsledky

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA: ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 2 I Servisní pojišťovna, a.s. - Čtvrtletní zpráva: za 1. čtvrtletí 2015 Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna,

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 08 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006.

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006. OBSAH Úvodní slovo... 2 Složení orgánů společnosti... 4 Základní údaje o společnosti... 4 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném... 5 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném dle odvětví...

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více