Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb."

Transkript

1 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

2 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S ) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: ) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem c) Grafické znázornění skupiny d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti ) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku b) Přehled činností skutečně vykonávaných c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s

3 3 Společnost Slavia pojišťovna a.s. a.s. tímto uveřejňuje následující údaje o o sobě, o o složení akcionářů, o o Společnost skupině, jejíž jejíž Slavia je je součástí, pojišťovna a a o a.s. o své své tímto činnosti, uveřejňuje včetně následující finančních údaje ukazatelů, o sobě, ve ve smyslu o složení příslušných akcionářů, ustanovení o skupině, zákona jejíž je č. součástí, č. 277/2009 a Sb. o Sb., své o pojišťovnictví, o činnosti, včetně ve ve znění finančních pozdějších ukazatelů, předpisů ve a smyslu a vyhlášky příslušných České národní ustanovení banky zákona č. č. 434/2009 č. 277/2009 Sb., Sb., Sb., kterou o pojišťovnictví, se se provádějí ve některá znění pozdějších ustanovení předpisů zákona o a o vyhlášky pojišťovnictví, České ve ve národní znění pozdějších banky č. předpisů. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje, s s výjimkou údajů o o míře solventnosti, jsou uveřejňovány podle stavu k září Údaje o o míře Údaje, solventnosti s výjimkou jsou jsou údajů uveřejňovány o míře solventnosti, podle stavu jsou k k uveřejňovány podle stavu k 30. září Údaje o míře solventnosti jsou uveřejňovány podle stavu k ) 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. i. i. i. Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. a.s. Právní Obchodní forma: firma: Akciová Slavia společnost pojišťovna a.s. Adresa Právní sídla: forma: Revoluční Akciová společnost 1/655, Praha 1 1 Identifikační Adresa sídla: číslo: Revoluční 1/655, Praha 1 Zápis Identifikační v v obchodním číslo: rejstříku: Zápis v obchodním rejstříku: V V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v V obchodním oddíl B, B, rejstříku vložka 2591 vedeném Městským soudem ii. v Praze, oddíl B, vložka 2591 ii. ii. Datum zápisu do do obchodního rejstříku: června 1994 Datum zápisu poslední do obchodního změny: rejstříku: června 1994 Účel Datum poslední zápisu změny: poslední změny: Účel poslední změny: Zvolení Ing. Ing. Radka Žďáreckého, MBA do do funkce předsedy Zvolení představenstva Ing. Radka Žďáreckého, na na další funkční MBA období funkce předsedy představenstva na další funkční období iii. iii. Výše základního kapitálu zapsaného v v obchodním rejstříku: ,-- Kč Kč iii. Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: ,-- Kč iv. iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč Kč iv. Výše splaceného základního kapitálu: ,-- Kč v. v. v. Druh, forma, podoba a a počet emitovaných akcií s s uvedením jejich jmenovité hodnoty: Druh, ks ks akcií forma, na na majitele podoba v a zaknihované v počet emitovaných podobě ve akcií ve jmenovité s uvedením hodnotě jejich jedné jmenovité akcie ,-- hodnoty: Kč. Kč. 550 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ,-- Kč. vi. vi. vi. Údaje o o nabytí vlastních akcií a a zatímních listů a a jiných účastnických cenných papírů s s Údaje uvedením o nabytí druhu, vlastních formy, podoby akcií a a počtu: zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů Společnost s uvedením nenabyla druhu, žádné formy, vlastní podoby akcie, a počtu: zatímní listy listy nebo jiné jiné účastnické cenné papíry. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné účastnické cenné papíry. vii. vii. vii. Údaje o o zvýšení základního kapitálu v v roce 2011: Dne Dne Údaje o zvýšení valná základního hromada kapitálu společnosti v roce Slavia 2011: pojišťovna a.s. a.s. rozhodla o o zvýšení základního kapitálu Dne na na částku valná ,- hromada Kč. společnosti Kč. Zvýšení základního Slavia pojišťovna kapitálu a.s. bylo bylo rozhodla zapsáno o zvýšení do do obchodního základního rejstříku kapitálu ke na ke dni částku dni ,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku ke dni

4 4 viii. viii. Organizační schéma schéma Slavia Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: Počet Počet organizačních složek: složek: 1 1 Počet Počet zaměstnanců (přepočtený stav): stav): Obsazené pozice Generální ředitel Neobsazené pozice Externí pozice Asistent/Projektový manažer Právník IT BIZ Data HR manažer Interní auditor Ředitel divize Občan Ředitelka divize Průmysl Manažer LPU Zdraví Finanční ředitel Asistentka ředitele divize Zdraví Revizní sestra Administrativa LPU Zdraví Vedoucí IT Analytik IT Analytik IT Analytik IT Pojistný matematik Controller Vedoucí Ekonomického úseku Hlavní účetní Manažer LPU PMV Specialista LPU velká auta velká auta Manažer Centra péče o klienty Specialista Call Centra Zástupce manažera Specialista Call Centra Team Leader Asistentka divize Unit manager Produkt manažer Produkt manažer Asistentka ředitele divize KAM KAM Analytik IT Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Underwriter Účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Retail manažer Underwriter Mzdová účetní Operátor Call Centra Obchodní manažer Recepce Underwriter Vedoucí Provozu Operátor Call Centra Obchodní manažer Obchodní manažer Recepce Underwriter Underwriter Referent pojistného účetnictví Referent provozu Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Operátor Call Centra Obchodní manažer Manažer marketingu Přepážka Přepážka / VIP Přepážka Přepážka Underwriter Risk manager Referent zajištění Administrativa LPU Administrativa LPU Administrativa LPU Marketingový specialista Přepážka Majetek Administrativa LPU Výplaty Přepážka Referent provozu Administrativa LPU Přepážka Prosinec 2011 Vedoucí archivu Administrativa LPU Výplaty

5 5 ix. Údaje Údaje o členech o o členech dozorčího dozorčího orgánu orgánu a a a představenstva Slavia Slavia pojišťovny a.s. a.s. k a.s.: 31. k : 2011: Údaje Údaje o o o členech představenstva Slavia pojišťovny a.s.: a.s.: a.s.: Jméno: Ing. Ing. Ing. Radek Žďárecký, MBA MBA Předseda představenstva a generální ředitel Den vzniku členství v představenstvu: Předseda Předseda představenstva a generální a generální ředitel ředitel Den Den vzniku vzniku členství členství v v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Dosavadní zkušenosti a a kvalifikační předpoklady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Vystudoval VŠDS v Žilině v v Žilině a a a postgraduální manažerské studium na na VÚT na VÚT Brno. Brno. Své Své Své vzdělání později završil ziskem titulu titulu MBA MBA na na na Prague International Business School při při VŠE při VŠE Praha. Na Na Na manažerských pozicích v Top v v Top Top managementu působil od od od roku roku roku a a to a to ve to ve ve společnostech Lybar, a. a. s., a. s., s., Jitona, a. a. s. a. s. Od s. Od Od roku roku roku zastával pozici pozici generálního ředitele ve ve ve společnostech Jitona, a. a. s. a. s. a s. a a Česká zbrojovka, a. a. s. a. s. V s. V V dubnu nastoupil do do do společnosti Pojišťovna Slavia a. a. s. a. s. s. na na pozici na pozici generálního ředitele. Členství v v v orgánech jiných jiných právnických osob: osob: Biz Biz Biz Data, Data, a.s. a.s. a.s. Statutární orgán orgán - člen - člen - člen představenstva Název subjektu: Temira Temira s.r.o s.r.o Jméno: Statutární Statutární orgán orgán - jednatel - Mgr. jednatel Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Jméno: Dosavadní Jméno: zkušenosti a kvalifikační JUDr. předpoklady JUDr. Ivana Ivana pro Zőrklerová výkon funkce: Člen Člen představenstva Den Vystudoval Den vzniku vzniku členství Právnickou členství v v představenstvu: fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista Dosavadní v odboru zkušenosti restrukturalizace a a kvalifikační České předpoklady konsolidační pro pro výkon výkon agentury funkce: funkce: (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního Vystudovala odboru. Právnickou Od fakultu fakultu dubna Univerzity Univerzity 2006 Karlovy působí Karlovy v Praze, jako v Praze, obor člen obor právo a právo místopředseda (1984). (1984). V letech V letech 1989 představenstva 1989 až 2002 až 2002 pracovala Slavia pracovala pojišťovna jako jako právník právník a.s. v České v České pojišťovně pojišťovně a.s., a.s., v letech v letech až 2007 až 2007 zastávala zastávala pozici pozici vedoucí vedoucí právní právní a likvidační a likvidační divize divize v makléřské v makléřské společnosti RESPECT RESPECT Insurance Insurance Brokers Brokers a.s. a.s. Od Od roku roku pracuje pracuje jako Členství jako právník právník v orgánech ve ve společnosti jiných Slavia právnických Slavia pojišťovna pojišťovna osob: a.s., a.s., kde kde působila působila v r. v 2007 r jako jako členka členka dozorčí dozorčí rady rady a a od srpna od srpna je členem je členem představenstva. Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva Jméno: Název Jméno: subjektu: SPGroup a.s. Ing. Ing. Petr Petr Pořízek Pořízek Člen Člen představenstva Den Den vzniku vzniku členství členství Dozorčí v v představenstvu rada - člen : : dozorčí rady Prague Project Developers a.s. Dosavadní zkušenosti Dozorčí a a kvalifikační rada - člen předpoklady dozorčí rady pro pro výkon výkon funkce: funkce: Název Vzdělání: Vzdělání: subjektu: Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s VŠE VŠE Praha, Dozorčí Praha, rada ekonomika - předseda zahraničního dozorčí obchodu rady obchodu Prague Property Leader a.s. Profesní Profesní praxe: praxe: SPGroup SPGroup Dozorčí a.s. a.s. rada finanční finanční - člen ředitel ředitel ČSKD-INTRANS Reprezentativní a.s. a.s. organizace finanční finanční ředitel, ředitel, odborových člen člen představenstva organizací skupiny ( ) SPG, Název subjektu: EDIT EDIT a.s. holding holding a.s. a.s. generální generální ředitel ředitel ( ), finanční finanční ředitel ředitel ( ), člen člen představenstva Dozorčí rada ( ) - předseda dozorčí rady Název subjektu: 1995 EDIT,spol. EDIT,spol. Prague s r.o. s Project r.o. finanční finanční Development ředitel ředitel (1994), a.s. (1994), generální generální ředitel ředitel (1995) (1995) STAVIS STAVIS spol. spol. s r. s o. r. Praha o. Praha hlavní hlavní ekonom ekonom DAK DAK Dozorčí Slušovice Slušovice rada referent - referent člen dozorčí zahraničního rady obchodu, obchodu, ekonom ekonom

6 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1984). V letech 1989 až 2002 pracovala jako právník v České pojišťovně a.s., v letech 2003 až 2007 zastávala pozici vedoucí právní a likvidační divize v makléřské společnosti RESPECT Insurance Brokers a.s. Od roku 2007 pracuje jako právník ve společnosti Slavia pojišťovna a.s., kde působila v r jako členka dozorčí rady a od srpna 2010 je členem představenstva. 6 Jméno: Ing. Petr Pořízek Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vzdělání: VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu Profesní praxe: SPGroup a.s. finanční ředitel ČSKD-INTRANS a.s. finanční ředitel, člen představenstva ( ) EDIT holding a.s. generální ředitel ( ), finanční ředitel ( ), člen představenstva ( ) EDIT,spol. s r.o. finanční ředitel (1994), generální ředitel (1995) STAVIS spol. s r. o. Praha hlavní ekonom DAK Slušovice referent zahraničního obchodu, ekonom Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Obchodní tiskárny, akciová společnost BIZ DATA a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. PVA a.s. Total Brokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. Total Brokers Partners a.s. PVA EXPO, a.s. SPGroup a.s. TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu:

7 TIVERTON a.s. Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. 7 Jméno: Mgr. Milan Kolanda Místopředseda představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 pracoval jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista v odboru restrukturalizace České konsolidační agentury (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). Od roku 2005 pracuje v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního odboru. Od dubna 2006 působí jako člen a místopředseda představenstva Slavia pojišťovna a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: Podnikatelská Komunální a.s. Statutární orgán - člen představenstva SPGroup a.s. Prague Project Developers a.s. Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. Prague Property Leader a.s. Dozorčí rada - člen Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. Prague Project Development a.s. GREENVALE a.s. Dozorčí rada - člen PVA a.s. TotalBrokers a.s. AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

8 AAA Realitní fond, a.s. ABF, a.s. Lázně Praha, a.s. Brown Hill, a.s. Black Hill, a.s. TotalBrokersPartners a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. AAA BYTY.CZ akciová společnost TIVERTON a.s. Capital Management Company, a.s. FILIP Media, a.s. Pro4Promotion s.r.o. jednatel Společenství vlastníků jednotek domu Na Hutích čp, 1519 Předseda výboru PVA Expo, a.s. 8 Jméno: Ing. Bohumil Vrhel Člen představenstva Den vzniku členství v představenstvu: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval fakultu stojní ČVUT (1973), následně Postgraduální studium v oboru průmyslových robotů na ČVUT (1981) a managerská studia (Stockholm 1992). Působil dosud v následujících funkcích: - Ředitel správy majetkových účastí SPGroup a.s. Praha (od 2007 dosud) - Generální ředitel Jitka a.s. Jindřichův Hradec (2005) - Výkonný ředitel Bombardiere Transportation a.s. Česká Lípa ( ) - Generální ředitel Metalprogres Strakonice s. r.o. ( ) - PA Consulting Prague ( ) - Generální ředitel JIPO PORSCHE ( ) - Generální ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Technický ředitel Jihostroj a.s. Velešín ( ) - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s.

9 - Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice ( ) Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Členství v orgánech jiných právnických osob: AAAINDUSTRY, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva FILIP Media, a.s. Statutární orgán člen představenstva Total Brokers a.s. Statutární orgán člen představenstva ABF a.s. Člen představenstva a člen dozorčí rady Blueberry Hill a.s. Redvale a.s. Místopředseda představenstva OTK GROUP, a.s. Elektroporcelán Louny a.s. Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny, akciová společnost Statutární orgán člen představenstva Obchodní tiskárny Hořovice, a.s. Statutární orgán člen představenstva Slavia Pojišťovna, a.s. Statutární orgán člen představenstva SPGroup a.s. Capital Management Company, a.s. Předseda dozorčí rady AAA Průmyslový fond a.s. PVA a.s. Prague Property Leader a.s. Prague Project Developers a.s. Stone Hill a.s. Prague Construction a.s. Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 9 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě :

10 Newvale a.s. New Property Management a.s. Total Brokers Partners a.s. Statutární orgán člen představenstva 10 Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: Jméno: Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě : Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Absolvoval obor ekonomika a řízení na ČVUT v Praze (1990) a získal titul Ph.D. na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze (2009). V letech zastával vedoucí pozice v Citibank, ČMZRB, Patria Finance a Raiffeisenbank, od té doby je samostatně výdělečně činný. V rámci poradenské činnosti se věnuje především problematice finančního řízení a řízení rizik, vedle toho přednáší na VŠ a publikuje. V minulosti byl mimo jiné členem orgánů společností Patria Finance, Patria Asset Management, Raiffeisenbank a Česká podnikatelská pojišťovna a členem legislativní komise Burzy cenných papírů. V současnosti je též členem revizní komise České společnosti ekonomické. Jméno: Ing. Jaromír Prokop, MBA Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomický obor na Vysoké škole zemědělské (1994), absolvoval studium MBA Sheffield Hallam University na Českém vysokém učení technickém v Praze (2000). V letech 2000 až 2003 pracoval jako projektový manažer ve společnosti MAI Insurance Brokers, v letech 2003 až 2006 pracoval jako vedoucí referátu v České pojišťovně. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup, od roku 2008 je členem vedení Slavia pojišťovny. Členství v orgánech jiných právnických osob: Biz Data, a.s. Jméno: Ing. Aleš Klíč Člen dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: 4. listopadu 2011 Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Vystudoval ekonomicko-správní fakultu University Pardubice (1998). V letech 1998 až 2000 pracoval jako analytik obchodu a trhu, poté jako marketingový manažer a marketingový ředitel v Komerční bance, a.s. Následně do roku 2004 působil v komunikační agentuře Dimar, s.r.o jako ředitel společnosti a v letech 2004 až 2006 byl ředitelem úseku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Od roku 2006 pracuje v rámci finanční skupiny SPGroup. a.s. jako ředitel reklamní agentury FILIP Media, a.s. Členství v orgánech jiných právnických osob: FILIP Media, a.s. Představenstvo místopředseda představenstva

11 11 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Obchodní firma nebo název: SPGroup a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 18,2 % 3) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem Obchodní firma nebo název: Capital Management Company, a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Výše podílu na hlasovacích právech: 74,4 % Výše podílu na základním kapitálu: 74,4 % i. Souhrnná výše pohledávek Slavia pojišťovny a.s. a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. vůči ovládající osobě: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje žádné pohledávky ani závazky vůči ovládající osobě. ii. Souhrnná výše cenných papírů, které má Slavia pojišťovna a.s. v aktivech a které jsou emitovány ovládající osobou, a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. z těchto cenných papírů: Slavia pojišťovna a.s. neeviduje k v aktivech žádné takové cenné papíry ani žádné závazky z nich. iii. Souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. vydaných záruk za ovládající osobou a souhrnná výše Slavia pojišťovnou a.s. přijatých záruk od ovládající osoby: Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za ovládající osobou a ani žádné záruky od ovládající osoby nepřijala. b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým společníkem Slavia pojišťovna a.s. nemá k žádné ovládané osoby a není většinovým společníkem žádných osob.

12 12 12 c) Grafické znázornění skupiny c) Grafické znázornění skupiny Stav: Ing. Pavel Sehnal 18% Slavia pojišťovna, SPGroup a.s. 74% a.s. Reprezentativní 91% REX FACTUM s.r.o. organizace zam., a.s. 9% Lázně Praha, a.s. Stone Hill, a.s. GREENVALE a.s Capital Management Company, a.s. Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s PVA EXPO, a.s. 66% 89% PVA a.s. ABF, a.s. Grimenol plus s.r.o. Prague Project Developers a.s. 80% Total Brokers a.s. Prague Total Brokers 50% PVA servis s.r.o. Project Partners a.s. Development a.s. OTK GROUP, a.s. 25% Black Hill, a.s. Brown Hill, a.s. 80% 82% Elektroporcelán Loun y a.s. Šroubárna Žatec a.s. 10% EPL Group EU s.r.o. 90% Evropské projekční centrum, spol. s r.o. OTK Ukrajina 18% Obchodní tiskárny, 82% akciová společnost OTK PRINT RO SRL AAA Průmyslový fond, a.s. BlueBerry Hill a.s. OOO OTK PRINT RU 91% GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. AAA Realitní fond, a.s. BIZ DATA a.s. 50% Credit Prague PE s.r.o. Prague Construction, Reprezentativní a.s. organizace odb. org. skupiny SPG, a.s. Prague Property Podnikatelská 90% Leader a.s. Komunální a.s Redvale, a.s. FILIP Media, a.s. LIMITRANA 20% TIVERTON a.s. Development TRADING LIMITED 80% Finance Průmysl New Property AAAINDUSTRY.CZ Služby Management, a.s. akciová společnost Ostatní Realitní služby AAABYTY.CZ Newvale, a.s. akciová společnost MARIE GROUP s.r.o. AAABYTY.SK akciová spoločnost Stav: firem

13 13 d) Slavia pojišťovna a.s. nepodléhá povinnosti udržovat upravenou míru solventnosti. 4) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - zprostředkování záruk a závazků - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví b) Přehled činností skutečně vykonávaných a. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu o pojišťovnictví b. Činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví c. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno Výkon žádných činností nebyl Českou národní bankou Slavia pojišťovně a.s. omezen nebo pozastaven.

14 14 d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. k ROZVAHA POJIŠŤOVEN k Pojišťovna: SLAVIA POJIŠŤOVNA a.s. Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655 IČO: v tis. Kč (bez des. míst) Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám Podíly s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů b) dluhopisy OECD držené do splatnosti c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti Finanční umístění v investičních sdruženích Ostatní půjčky Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění IV. Depozita při aktivním zajištění D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Dlužníci (Pohledávky za a) ovládanými osobami, a b) osobami ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny odděleně jako podpoložka položek I., II. a III.) I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci zprostředkovatelé II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně IV. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

15 15 Legenda Číslo řádku Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše Hrubá výše Úprava Čistá výše PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu II. Emisní ažio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Ostatní technické rezervy: Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva pojistného neživotních pojištění Rezerva na závazky Kanceláře D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daně Ostatní rezervy F. Depozita při pasívním zajištění G. Věřitelé (Závazky vůči a) ovládaným osobám, 69 b) osobám ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny jako podpoložky následujících položek ) I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

16 16 e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. k Řádek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené c) pojistné (+/-) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl d) zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) b) změna stavu rezervy na pojistná plnění aa) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů (-) Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) Prémie a slevy, očištěné od zajištění Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů b) (+/-) c) správní režie d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) Mezisoučet, zůstatek (výsledek)technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) Výnosy z finančního umístění (investic): výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které a) pocházejí z ovládaných osob výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se b) zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: ab) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) bb) výnosy z ostatních investic c) změny hodnoty finančního umístění (investic) d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) Převedené výnosy finančního umístění (investic)z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) Náklady na finanční umístění (investice): náklady na správu finančního umístění (investic), včetně a) úroků b) změny hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) Převod výnosů z finančního umístění (investic)na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádný zisk nebo ztráta Daň z příjmů z mimořádné činnosti Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách Zisk nebo ztráta za účetní období

17 17 f) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů Slavia pojišťovna a.s. nevlastní k žádné deriváty. g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s. i. Ukazatele solventnosti A. První výsledek z II B. Druhý výsledek z II C. Absolutní minimum garančního fondu Požadovaná míra solventnosti = max (A, B, C) Disponibilní míra solventnosti ii. Ukazatel upravené míry solventnosti Nad Slavia pojišťovnou a.s. není vykonáván dohled ve skupině podle 87, odst. 1, písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví iii. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA = zisk nebo ztráta za úč. obd./aktiva celkem*100) ROAA -2 % -5 % 0 % 1 % 2 % 0,66 % iv. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE = zisk nebo ztráta za úč. obd./vlastní kapitál*100) ROAE -5 % -22 % 0% 5 % 6 % 2,5 % v. Combined ratio v neživotním pojištění (= (náklady na poj. plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné očištěné od zajištění) Combined ratio 101% 107 % 98 % 102 % 95 % 89 %

18 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční Praha 1 Info linka: Fax:

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Obsah Charakteristika České pojišťovny... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 10 Struktura Skupiny ČP k 31.03.2015... 16 Finanční údaje o činnosti

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 (stav k 30.9.2013) Fio banka, a.s. www.fio.cz Obsah: 1. Informace

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 1. Údaje o bance 1.1. a) Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky:

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více