Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně"

Transkript

1 Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně evropska.cz

2 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně, a.s. k uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Uveřejněno na dne Obsah: 1. Údaje o společnosti Údaje o složení akcionářů Údaje o struktuře skupiny, jejíž je společnost součástí Údaje o činnosti... 7 Přílohy: 1. Organizační struktura 2. Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností členů dozorčí rady a představenstva 3. Grafické znázornění skupiny 4. Rozvaha 5. Výsledovka 6. Poměrové ukazatele 2/7

3 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. 1. Údaje o společnosti Obchodní firma: Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 23. dubna 1993 Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku: 29. dubna 2010 Účel poslední změny v obchodním rejstříku: Člen dozorčí rady: Julia Ricks, den vzniku členství v dozorčí radě 29. dubna Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: Kč Výše splaceného základního kapitálu: Kč Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě: Kč na akcii v počtu 303 ks akcií Kč na akcii v počtu 41 ks akcií Kč na akcii v počtu 88 ks akcií Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: Společnost nedrží vlastní akcie. Údaje o zvýšení základního kapitálu od posledního zveřejnění: Základní kapitál společnosti byl rozhodnutím valné hromady ze dne 18. února 2009 navýšen ze Kč na Kč. Základní kapitál byl navýšen z vlastních zdrojů společnosti emisí nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, a to v níže uvedeném počtu: 163 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 21 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 48 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč Organizační struktura s uvedením počtu organizačních jednotek a zaměstnanců: viz příloha č.1 3/7

4 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Údaje o členech statutárních orgánů Dozorčí rada Jméno, příjmení (podle zápisu v OR) Funkce Vznik členství Aktuální funkční období od Dr. Jonann-Dietrich von Hülsen předseda Mag. Wolfgang Lackner místopředseda Julia Ricks členka Představenstvo Jméno, příjmení (podle zápisu v OR) Funkce Vznik členství Aktuální funkční období od JUDr. Vladimír Krajíček Předseda 1) Ing Hana Axmannová členka Mgr. Ondřej Rušikvas člen Ing. Libor Dvořák člen ) Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných právnických osob členů dozorčí rady a členů představenstva: viz příloha č.2 Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých společností členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, členům představenstva: Společnost neposkytla žádné úvěry nebo půjčky členům dozorčí rady či představenstva. Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy dozorčí rady nebo kontrolní komise, členy představenstva: Společnost nevydala žádné záruky za členy dozorčí rady či představenstva. 2. Údaje o složení akcionářů Obchodní firma: Europaeiske Rejseforsikring A/S Právní forma: akciová společnost Sídlo: Frederiksberg Allé 3, 1621 Copenhagen V, Denmark Identifikační číslo: Podíl na hlasovacích právech: 75 % Obchodní firma: Europäische Reiseversicherung AG Právní forma: akciová společnost Sídlo: Rosenheimer Strasse 116, Munich, Germany Identifikační číslo: HR B Podíl na hlasovacích právech: 15 % 4/7

5 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Obchodní firma: Europäische Reiseversicherung AG Právní forma: akciová společnost Sídlo: Kratochwjlestrasse 4, 1220 Vienna, Austria Identifikační číslo: FN y Podíl na hlasovacích právech: 10 % 3. Údaje o struktuře skupiny, jejíž je společnost součástí a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami, popř. většinovým společníkem Osoby ovládající společnost Obchodní firma Právní forma Sídlo Europaeiske Rejseforsikring A/S Europäische Reiseversicherung AG akciová společnost akciová společnost Frederiksberg Allé 3, 1621 Copenhagen V, Denmark Rosenheimer Strasse 116, Munich, Germany Dánská pojišťovna Europaeiske Rejseforsikring A/S ( EPAD ) je majoritním akcionářem společnosti. Jediným vlastníkem Europaeiske Rejseforsikring A/S je zprostředkovaně německá Europäische Reiseversicherung AG ( ERV ). Německá Europäische Reiseversicherung AG je rovněž 25% akcionářem rakouské pojišťovny Europäische Reiseversicherung AG, a tím přímo či zprostředkovaně ovládá 92,5% podíl jak na základním kapitálu, tak i hlasovacích právech ve společnosti. Vztahy s ovládající osobou Europäische Reiseversicherung AG Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč Cenné papíry v aktivech společnosti emitované ERV tis. Kč 0 Vydané záruky za ERV tis. Kč 0 Přijaté záruky od ERV tis. Kč 0 Vztahy s majoritním akcionářem Europaeiske Rejseforsikring A/S Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 66 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované EPAD tis. Kč 0 Vydané záruky za EPAD tis. Kč 0 Přijaté záruky od EPAD tis. Kč 0 5/7

6 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami, popř. v nichž je společnost většinovým společníkem Osoby ovládané společností Obchodní firma: EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Podíl na základním kapitálu: 100 % Podíl na hlasovacích právech: 100 % Výše obchodního podílu: Kč Pořizovací cena obchodního podílu: Kč Obchodní firma: Etics ITP, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Podíl na základním kapitálu: 100 % Podíl na hlasovacích právech: 100 % Výše obchodního podílu: Kč Pořizovací cena obchodního podílu: Kč Vztahy s ovládanými osobami Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 0 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované ovládanými osobami tis. Kč Závazky společnosti z výše uvedených cenných papírů tis. Kč 0 Vydané záruky za ovládané osoby tis. Kč 0 Přijaté záruky od ovládaných osob tis. Kč 0 c) Grafické znázornění skupiny zahrnující všechny ovládané a přidružené osoby, všechny ovládající osoby a všechny ovládané osoby ovládajících osob viz příloha č.3 6/7

7 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. 4. Údaje o činnosti a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: - pojišťovací činnost ( 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění) v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 7, 13d), 15, 16a), c), f), i) j), 17, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - činnosti související s pojišťovací činností ( 3 odst. 4 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění): a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a c) evidence pojištění, šetření a likvidace pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou. b) Přehled činností skutečně vykonávaných Společnost vykonává následující činnosti: - pojišťovací činnost ( 7 odst. 3 zák. č. 363/199 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění) v rozsahu pojistných odvětví 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - činnosti související s pojišťovací činností ( 3 odst. 4 zák. č. 363/199 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění): a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a c) evidence pojištění, šetření a likvidace pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou. c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno Nejsou takové. d) Rozvaha viz příloha č.4 e) Výkaz zisku a ztráty viz příloha č.5 f) Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace Společnost nemá ve svém portfoliu žádné deriváty. g) Poměrové ukazatele viz příloha č.6 7/7

8 Příloha č. 1 Organizační struktura Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s. k 30. červnu 2010 Valná hromada Dozorčí rada Počet poboček ECP 0 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 31 Představenstvo Generální ředitel Vladimír Krajíček Sekretariát Lidské zdroje Právní Úseky Oddělení Interní audit Korporátní pojištění Hana Axmannová Korporátní prodej Péče o přímé klienty Likvidace škod Spolupráce s makléři Privátní pojištění Ondřej Rušikvas Spolupráce s CK Podpora prodeje CK Zákaznické centrum ecommerce Marketink Finance Libor Dvořák Účtárna Underwriting Logistika Informatika Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně k 30. červnu 2010, uveřejněné podle vyhlášky ČNB č. 434/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Vy cestujete, my se staráme

9 Příloha č. 2 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. ÚDAJE O ČLENECH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ k Dozorčí rada Dr. Johann-Dietrich von Hülsen předseda dozorčí rady od Po studiích práva v Pasově a Mnichově získal titul doktora práv na Univerzitě v Kapském Městě. Do roku 2000 vykonával advokátní praxi a poté se zaměřil na oblast pojišťovnictví. V MunichRe pracoval nejprve v oddělení financí, zajišťovnictví a organizačního rozvoje, kde se věnoval zejména strategickým otázkám skupiny, severoevropským trhům zajišťovnictví, fúzím a řízení kapitálových investic, následně řídil projekt spolupráce MunichRe, ERGO a skupiny HVB. Ve společnosti MEAG Munich ERGO Asset Management GmbH, kde pracoval od roku 2004, byl výkonným ředitelem úseku správy mezinárodních pojistitelů (ERGO,DKV, D.A.S. a ERV International). Od roku 2009 je členem představenstva naší mateřské společnosti Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov, s odpovědností za mezinárodní aktivity. Členství v orgánech jiných právnických osob: Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov člen představenstva L'Européenne d'assurance, Paříž Europaeiske Rejseforsikring A/S, Kodaň Europeiska Försäkringsaktiebolaget Švédsko Compañia Europea de Seguros S.A., Madrid CJSIC European Travel Insurance, Moskva CJSC "European Travel Insurance", Kyjev European International Holding A/S, Kodaň European Assistance Holding GmbH, Mnichov Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla panu Hülsenovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Mag. Wolfgang Lackner člen dozorčí rady od Absolvoval Vysokou školu pro světový obchod Hospodářské univerzity ve Vídni, kde získal titul magistr sociálních a ekonomických věd. V letech 1994 až 2003 pracoval v Generali Holding Vienna Group, a to ve skupině řízení aktivit v Rakousku a Německu, následně pak v České republice, Slovinsku, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a na Slovensku. Od roku 2002 vykonával funkci člena představenstva v různých společnostech z oblasti pojišťovnictví (Zurich Biztosito Hungary, Europai Utazási Biztosito zrt., Dobrovolný penzijní fond managementu společnosti Delta Generali, Bělehrad, Delta Generali Osiguranje, Bělehrad, SK-Insurance, Vídeň, a jedné z našich mateřských společností Europäische Reiseversicherung AG, Vídeň), kde byl odpovědný zejména za finanční oblast. Členství v orgánech jiných právnických osob: Europäische Reiseversicherung AG, Vídeň - člen představenstva SK-Insurance, Vídeň - člen představenstva ETC, Evropeiskoe Turisticeskoe Strachovanie, Moskva - člen dozorčí rady ETC, Evropeiske Turisticne Strachuvannia, Kyjev - člen dozorčí rady Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla panu Lacknerovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. 1/3

10 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb., Příloha č. 2 Julia Ricks, MBA členka dozorčí rady od Po studiích na Saint Mary s College v Kalifornii získala v roce 1997 titul MBA v oblasti mezinárodního obchodu na Americké postgraduální škole mezinárodního managementu v Arizoně. Do roku 1998 pracovala jako konzultantka v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví ve společnosti Ernst & Young Management Consulting v Mnichově. Jako poradkyně a manažerka v oblasti finančních služeb pracovala také pro společnosti A.T. Kearney a Consileon Business Consultancy GmbH. Do roku 2009 zastávala pozici konzultantky v oblasti rozvoje skupiny a strategických projektů v ERGO Insurance Group, Düsseldorf. V současné době pracuje v Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov, kde řídí úsek pro evropský region a mezinárodní obchod (rozvoj a zavádění strategických opatření, centrální koordinace evropských aktivit, kontrola evropských aktivit dceřiných společností a poboček, projektová správa činností souvisejících se vstupem na trh apod.) Členství v orgánech jiných právnických osob: L'Européenne d'assurance, Paříž členka dozorčí rady Europaeiske Rejseforsikring A/S, Kodaň členka dozorčí rady Europeiska Försäkringsaktiebolaget, Švédsko členka dozorčí rady Compañia Europea de Seguros S.A., Madrid členka dozorčí rady European International Holding A/S, Kodaň členka dozorčí rady Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla paní Ricks žádné úvěry ani půjčky a nevydala za ni žádné záruky. Představenstvo JUDr. Vladimír Krajíček předseda představenstva a generální ředitel (člen představenstva a generální ředitel od , předseda představenstva od ) Po absolvování čínských studií na Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě promoval v roce 1984 na pražské Karlově univerzitě. V polovině 90. let si doplnil studia managementu v Dánsku. Do roku 1989 působil v diplomatických službách v rámci Ministerstva zahraničních věcí. V letech pracoval jako manager v britské auditorské a konzultační firmě Coopers & Lybrand v Praze. V roce 1993 ve spolupráci s dánskou Europaeiske založil první specializovanou cestovní pojišťovnu u nás, v jejímž čele působí dodnes. Stál rovněž u vzniku České asociace pojišťoven, kde je dosud členem jejího prezidia. Členství v orgánech jiných právnických osob: EUROALARM Assistance Prague, s. r. o., Praha - jednatel Euro-Center Holding A/S, Kodaň - místopředseda dozorčí rady CJSIC European Travel Insurance, Moskva - člen dozorčí rady Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla panu Krajíčkovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Ing. Hana Axmannová členka představenstva od Vystudovala obchodní fakultu VŠE, obor ekonomiku a řízení cestovního ruchu. V 80. letech pracovala ve finančním oddělení podnikového ředitelství Východočeských pivovarů, od roku 1990 působila v pozici ředitelky finančního odboru okresního úřadu Praha západ. V roce 1993 nastoupila do Evropské Cestovní Pojišťovny, kde zakládala a rozvíjela oddělení likvidace a asistence. Od je členkou představenstva společnosti a v r byla jmenována ředitelkou korporátního pojištění. Od počátku svého působení zastupuje ECP v České asociaci pojišťoven, v sekci cestovního pojištění. V r se vznikem dceřinné společnosti Euro-Alarmu Praha se stala její jednatelkou. 2/3

11 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb., Příloha č. 2 Členství v orgánech jiných právnických osob: EUROALARM Assistance Prague, s. r. o., Praha - jednatelka Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla paní Axmannové žádné úvěry ani půjčky a nevydala za ni žádné záruky. Mgr. Ondřej Rušikvas člen představenstva od Vystudoval FF UK Praha (1995) obor sociologie. Ještě při studiu FF UK v roce 1993 se stal jedním z prvních zaměstnanců společnosti. Od počátku svého působení se věnuje obchodní činnosti a marketingu. V roce 1999 se stal členem představenstva se zodpovědností za privátní klientelu. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla panu Rušikvasovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Ing. Libor Dvořák člen představenstva od Vystudoval VŠE Praha (1999) a v současné době dokončuje studium MBA na Prague International Business Shool. Ještě při studiu VŠE pracoval v Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s., jako pojistný matematik a posléze jako vedoucí oddělení životního pojištění (období ). V letech (po ukončení voj. služby) pracoval v téže pojišťovně jako finanční ředitel. Od roku 2002 zastává pozici finančního ředitele Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s., a od května 2009 je i členem představenstva této pojišťovny. Členství v orgánech jiných právnických osob: Etics ITP, s. r. o., Praha - jednatel Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., neposkytla panu Dvořákovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. 3/3

12 Příloha č. 2 Münchener Rückversicherung AG, Germany ERGO Versicherungsgruppe AG, Germany 94,69 % European Int. Holding A/S, Denmark 100 % Europäische Reiseversicherung AG, Germany 100 % Europäische Reiseversicherung AG, Austria 25 % Europeiska Försäkrings., Sweden 100 % Europæiske Rejseforsikring, Denmark 100 % 15 % 75 % Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. 7 % Compañía Europea de Seguros S. A., Spain 100 % Compagnie Européenne d assurance, France 100 % Europäische (UK) Ltd., UK 100 % SOS Int. Reise-Notfallservice GmbH, Germany 100 % TAS Touristik Assekuranz Service International GmbH, Germany 100 % Touristik Assekuranz Service GmbH Versicherungsmakler, Germany 100 % ERV Seyahat Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd. Sti., Turkey 99 % European Assistance Holding GmbH, Germany 60 % Triple IP B.V., Netherlands 50 % Európai Utazási Biztosit Rt., Hungary 26 % Geschlossene Aktiengesellschaft Europäische Reiseversicherung, Ukraine 25 % CJSIC European Travel Insurance, Russia 25 % Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft, Austria 25 % Reisegarant, Vermittler von Insolvenzversicherungen mbh, Germany 24 % Deutsche Touring GmbH, Germany 17 % Euro-Center Holding A/S, Denemark 17 % Bayern Tourismus Marketing GmbH, Germany 4 % EUROALARM Assistance Prague, s.r.o 100 % Etics ITP, s.r.o. 100 % Euro-Center Holding A/S, Denmark 17 % European Assistance Holding, Germany 10 % Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně k 30. červnu 2010, uveřejněné podle vyhlášky ČNB č. 434/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Vy cestujete, my se staráme

13 Ministerstvo financí ČR vyhláška č. 502/2002 Sb. ze dne 6.listopadu 2001 ROZVAHA POJIŠŤOVEN Rozvaha Úč POJ 1-01 k Pojišťovna doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x útvaru státního dozoru nad pojišťovnami MF 1 x finančnímu úřadu v sídle centrály pojišťovny 1 x ČSÚ (bez přílohy) (v tisících Kč.) Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo pojišťovny Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a Praha 8 Legenda Číslo řádku Čistá výše minulého účetního období Hrubá výše Úprava Čistá výše a b AKTIVA x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: (20) 2 C. Finanční umístění (investice) (10 až 14) 5 II. Finační umístění v podnikatelských seskupeních (11) 8 1. Podíly v ovládaných osobách (111) 9 III. Jiná finační umístění (117,12) Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly (117,118,121) Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (122) Depozita u finačních institucí (126) 18 E. Dlužníci (30,32,z 35,z 37) 22 I.Pohledávky z operací přímého pojištění (30) Pohledávky za pojistníky, z toho: (301,308 AE) Pohledávky za zprostředkovateli, z toho: (302,308 AE) 25 III. Ostatní pohledávky, z toho: (32,z 35,z 37) 27 F. Ostatní aktiva (21 až 25) 28 I. Dlouhodobý hnotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby (21, 22) II. Hotovost na účtech u finačních institucí a hotovost v pokladně (23) G. Přechodné účty aktiv (z 39) 33 II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: (391 AE) 35 b) v neživotním pojištění 37 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: (z 39) 38 a) dohadné účty aktivní (39701) 39 AKTIVA CELKEM 40 Kontrolní číslo aktiv Odesláno dne: Razítko a podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za Osoba odpovědná za účetní pojišťovny účetnictví (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Ing. Irena Reichlová Ing. Libor Dvořák tel.: linka:

14 ) a b PASIVA x A. Vlastní kapitál (40,41) 41 I. Základní kapitál, z toho: (401) 42 IV. Ostatní kapitálové fondy (404) 46 V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku (411) 47 VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená (413) 48 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 C. Technické rezervy (44 mimo 446) Rezerva na nezasloužené pojistné (441) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na pojistná plnění (443) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na prémie a slevy (444) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 55 E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty (45) Rezerva na daně 62 G. Věřitelé (33,z 35,36,z 37,47,48) 65 I. Závazky z operací přímého pojištění (33) 66 II. Závazky z operací zajištění (333,338 AE) 67 V. Ostatní závazky, z toho: (z 35,z 36,z 37,472,z 48) a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení (z 355) H. Přechodné účty pasiv (z 39) 74 I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období (392, 393) 75 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní (398) PASIVA CELKEM 78 Kontrolní číslo pasiv

15 Ministerstvo financí ČR vyhláška č. 502/2002 Sb. ze dne 6.listopadu 2001 Pojišťovna doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x útvaru státního dozoru nad pojišťovnami MF 1 x finančnímu úřadu v sídle centrály pojišťovny 1 x ČSÚ (bez přílohy) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT POJIŠŤOVEN Výkaz zisků a ztrát Úč POJ 2-01 k Název a sídlo pojišťovny (v tisících Kč.) Evropská Cestovní Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Pojišťovna, a. s Křižíkova 237/36a Praha 8 Legenda Výsledek Číslo minulého řádku účetního Základna Mezisoučet Výsledek obdob a b I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x x a) předepsané hrubé pojistné (601) 2 x x x b) předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (-) (602) 3 x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) ( ) 4 x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné - podíl zajišťovatel ( ) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6) (611) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění ( ) x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění : 8 x x x x a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x x aa) hrubá výše (501) 10 x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) (502) 11 x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 12 x x x x ba) hrubá výše ( ) 13 x 482 x x bb) podíl zajišťovatelů (-) ( ) Změna stavu ostat. techn. rezerv, očištěné od zajištění (+/-) [( )-( )] 15 x x 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění ( ) x x Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy (511) 18 x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) (511 AE) 19 x x x c) správní režie (512) 20 x x x d) provize od zajišťovatelů (613) a podíly na ziscích (-) ( ) (-) x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění ( ) x x 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy ( ) 23 x x 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) (=712) x x Odesláno dne: Razítko a podpis statutárníhosoba odpovědná za Osoba odpovědná za účetní orgánu pojišťovny účetnictví (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Ing. Irena Reichlová Ing. Libor Dvořák tel.: ######### linka:

16 Legenda 2) Číslo řádku Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek a b Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) (649) 62 x x (=713) 63 x x III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x x 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) (výsledek ř.32) x x Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) (výsledek ř.68) 65 x x 3. Výnosy z finančního umístění (investic): 66 x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházeji z ovlá (651) 67 x x x a v tom: ovládané osoby b) výnosy z ostatního finačního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházeji z ovládaných osob, v tom: a v tom: ovládané osoby 68 x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) (652) 69 x x x bb) výnosy z ostatních investic (653) 70 x x c) změny hodnoty finačního umístění (investic) (654) 71 x x 362 x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) (655) x Převedené výnosy finanč.umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) (656) 53 x x 5. Náklady na finanční umístění: 74 x x x x a) náklady na správu finačního umístění (investic), včetně úroků (551) 75 x x 61 x b) změna hodnoty finančního umístění (investic) (554) 76 x x 98 x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) (555) x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) x x Ostatní výnosy (658,659,661) x x Ostatní náklady (558,559,561) x x Daň z příjmů z běžné činnosti (571,572,575) x x Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění (711 AE) x x Mimořádné náklady (663) 83 x x 12. Mimořádné výnosy (563) 84 x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta (711 AE) 85 x x 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (573,574) 86 x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách (562) x x ZISK nebo ZTRÁTA za účetní období (položka III.3.) (711) x x Kontrolní číslo

17 Příloha č. 6 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. POMĚROVÉ UKAZATELE k Ukazatele solventnosti neživotní pojištění Disponibilní míra solventnosti tis. Kč Požadovaná míra solventnosti tis. Kč Výše garančního fondu tis. Kč Disponibilní míra solventnosti / Požadovaná míra solventnosti 8,06 Výše gar.fondu / Součet položek dle 18 vyhlášky 434/2009 Sb. 0,65 2. Ukazatele upravené míry solventnosti Nad Evropskou Cestovní Pojišťovnou, a. s., není vykonáván dohled ve skupině podle 87 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Pojišťovna tudíž nekalkuluje upravenou míru solventnosti. 3. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) Zisk/ztráta za účetní období tis. Kč Aktiva celkem k tis. Kč ROAA (Zisk(ztráta)/Aktiva * 100) % 3,67 4. Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) Zisk/ztráta za účetní období tis. Kč Vlastní kapitál celklem k tis. Kč ROAA = Zisk(ztráta)/Aktiva * 100 % 5,42 5. Combined ratio Náklady na poj.plnění včetně změny stavu rezerv na poj. plnění, očištěné od zajištění tis. Kč Čistá výše provozních nákladů tis. Kč Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění tis. Kč Combined ratio = ((Nákl.na poj. plnění + Provoz nákl.)/zasl.poj.) * 100 % 72,07 1/1

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva 31.3.2015 Obsah Charakteristika České pojišťovny... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 10 Struktura Skupiny ČP k 31.03.2015... 16 Finanční údaje o činnosti

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 1. Údaje o bance 1.1. a) Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky:

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 (stav k 30.9.2013) Fio banka, a.s. www.fio.cz Obsah: 1. Informace

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více