HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o."

Transkript

1 HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. KONFERENCE GOTTHARD BASE TUNNEL PRAHA

2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝSTAVBA TUNELŮ PO ROCE 1989 VÝHLED DO BUDOUCNA OBSAH PREZENTACE KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 3 TUNNEL PRAHA Strana 3

3 ŽELEZNIČNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD Železniční sít České republiky patří se 122 km tratí na 1000 km 2 k sítím s nejvyšší hustotou železniční dopravy v Evropě KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 4 TUNNEL PRAHA Strana 4

4 TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDORY I. + IV. Koridor III. Koridor I. + III. Koridor II. + III. Koridor ÚVOD IV. Koridor II. Koridor KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 5 TUNNEL PRAHA Strana 5

5 HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČR Výstavba železničních tunelů na území ČR má dlouholetou tradici a koresponduje se zahájením výstavby železničních tunelů v Evropě. K nejstarším tunelům na území ČR patří: Třebovický, tunel ( ) o délce 512 m Choceňský tunel ( ) o délce 256 m Tatenický tunel (1845) o délce 146 m dvoukolejný CHOCEŇSKÝ TUNEL TŘEBOVICKÝ TUNEL TATENICKÝ TUNEL HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 6 TUNNEL PRAHA Strana 6

6 HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČR Do roku 1900 vzrostl počet tunelů na 109 Po 100 letech od výstavby prvního tunelu na našem území byl v roce 1945 počet železničních tunelů již 143 Nejdelším železničním tunelem je jednokolejný Březenský tunel s délkou 1758 m, vyražený metodou obvodového vrubu. Nejdelším stavebně dvoukolejným tunelem v ČR je Tunel Špičácký o délce 1747 m Nejkratším tunelem je Nelahozeveský I. délky jen 23 m V současné době je na našem území 163 tunelů v celkové délce necelých 47 km. Od roku 2004 jsou tunely s výjimkou tunelu Březenského raženy pomocí NRTM HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 7 TUNNEL PRAHA Strana 7

7 TŘEBOVICKÝ TUNEL DRUHÝ NEJSTARŠÍ ŽELEZNIČNÍ TUNEL V EVROPĚ HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 8 TUNNEL PRAHA Strana 8

8 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU Základní milníky ve výstavbě tunelu: Zahájení ražby tunelu Ihned po zahájení způsobuje velké komplikace bobtnání jílu s organickými zbytky, které reagují na styk se vzduchem i z vodou Léto 1843 silné deště způsobily zatopení a následně zavalení již vyražených dílčích výrubů tunelu 1845 uveden tunel do provozu 1847 nutná rekonstrukce a výměna části spodní klenby, proti deformacím ostění vestavěna výdřeva a tunel původně dvoukolejný byl zjednokolejněn 1866 tunel pro velké problémy se stabilitou opuštěn 1932 po velkých komplikacích vložena nová obezdívka ze žulových kvádrů a tunel znovu zprovozněn projel poslední vlak a tunel byl zasypán HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 9 TUNNEL PRAHA Strana 9

9 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU POSTUPNÉ VYZDÍVÁNÍ OPĚR TUNELU V BOČNÍCH ŠTOLÁCH HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 10 TUNNEL PRAHA Strana 10

10 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU PŘÍSTROPÍ TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 11 TUNNEL PRAHA Strana 11

11 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU VÝDŘEVA PŘI VÝSTAVBĚ TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 12 TUNNEL PRAHA Strana 12

12 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU Ražba byla prováděna jádrovou metodou. Nejprve byly po částech vyraženy opěrové štoly, které byly propojené příčnými propojkami. Pak byla vyŕažena kalota a po vyzdění klenby dobráno jádro tunelu. HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 13 TUNNEL PRAHA Strana 13

13 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 22 TUNNEL PRAHA Strana 22

14 VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PO ROCE 1989 VÝSTAVBY TUNELŮ PO ROCE 1989 KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 23 TUNNEL PRAHA Strana 23

15 Název tunelu Délka Trať Zprovozněn Poznámka Vepřek 390 m Kralupy nad Vltavou - Děčín 2002 I. koridor, NRTM Krasíkovský I m Česká Třebová Bohumín 2004 III. koridor, NRTM Krasíkovský II. 141 m Česká Třebová Bohumín 2004 III. koridor, NRTM Malá Huba 324 m Česká Třebová Bohumín 2005 III. koridor, NRTM Nový Třebovický 95 m Česká Třebová Bohumín 2005 III. koridor, hloubený Hněvkovský I. 180 m Česká Třebová Bohumín 2006 III. koridor, NRTM Hněvkovský II. 462 m Česká Třebová Bohumín 2006 III. koridor, NRTM Březenský m Lužná u Rakovníka - Chomutov 2007 Ražba PERFOREX Severní Vítkovský m Praha Kolín 2008 Jižní Vítkovský m Praha Kolín 2008 Osek 324 m Beroun Cheb 2011 III. koridor, hloubený Votický 590 m Benešov u Prahy České Budějovice 2011 IV. koridor, hloubený Olbramovický 480 m Benešov u Prahy České Budějovice 2011 IV. koridor, NRTM Zahradnický m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM Tomický I. 324 m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM Tomický II. 254 m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM VÝSTAVBY TUNELŮ PO ROCE 1989 CELKEM m KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 24 TUNNEL PRAHA Strana 24

16 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL RAŽENÝ NRTM CELKOVÁ DÉLKA: HLOUBENÝ ÚSEK: RAŽENÝ ÚSEK: 390 m 118 m 272 m PLOCHA VÝRUBU: 112 m 2 VÝŠKA NADLOŽÍ: max. 20 m PODÉLNÝ SKLON: 0,3 HLOUBENÉ ÚSEKY: m 3 RAŽENÝ ÚSEK: m 3 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 25 TUNNEL PRAHA Strana 25

17 LOKALITA TUNELU STARÁ A NOVÁ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 26 TUNNEL PRAHA Strana 26

18 210 GEOLOGICKÉ POMĚRY A RELIÉF TERÉNU m. n. m S 3 kritický blok S 4 S 2 druhý významný puklinový smì r - 110/70 S 1 významný subvertikální puklinový smì r - 275/80 ustálená hladina podzemní puklinové vody osa raženého tunelu dle návrhu 1999 SCHEMATICKÝ PŘÍČNÝ GEOTECHNICKÝ ŘEZ V MÍSTĚ VRTU V1 kritický blok osa tunelu dle návrhu 1996 S 2 dominující plochy odlučnosti - vrstevnatost - 160/9 J 8 M 1 : 200 V 1 0,00 0,85 4,00 prozařování mezi vrty seismická tomografie S 3 12,60 22,00 27,00 31,30 35,50 S 4 S 2 presiometrické měření presiometrické měření presiometrické měření presiometrické měření dominující plochy odlučnosti - vrstevnatost - 160/9 VYSVĚTLIVKY Sprašové hlíny Slínovec zcela zvětralý, rozložený na pevnou zeminu, který postupně dostává charakter drobivé a rozpadavé horniny (R6) Slínovec silně zvětralý (W4), velmi silně rozpukaný(d6 D5), velmi nízké pevnosti (R5) Slínovec slabě zvětralý (W3), silně rozpukaný (D4), nízké pevnosti (R4) Slínovec navětralý (W2), postupně do hloubky až zdravý (W1), středně rozpukaný (D3), střední pevnosti (R3) z geofyzikálního měření interpretovaná hranice mezi horninou navětralou a téměř zdravou (v>2000 m/s) ustálená hladina podzemní puklinové vody hranice navì tralá - zdravá hornina plochy odlučnosti S 4 KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 27 TUNNEL PRAHA S 1 - televizní sonda - presiometrie - mikroseismokarotáž S 4 S 3 S 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 3 Zárubní zeď Stávající trať TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Strana 27

19 STAVEBNÍ JÁMA HLOUBENÉHO ÚSEKU TUNELU ETÁŽ Č. I. HLOUBKA 7 m ETÁŽ Č. II. HLOUBKA 6 m ETÁŽ Č. III. HLOUBKA 6 m ETÁŽ Č. IV. HLOUBKA 5 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 28 TUNNEL PRAHA Strana 28

20 STAVEBNÍ JÁMA HLOUBENÉHO ÚSEKU TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 29 TUNNEL PRAHA Strana 29

21 STAVEBNÍ JÁMA ÚROVEŇ KALOTY TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 30 TUNNEL PRAHA Strana 30

22 STAVEBNÍ JÁMA ÚROVEŇ KALOTY TUNELU STÁVAJÍCÍ TERÉN KOTVY SN KOTVY IBO ZÁRODEK KALOTY ÚROVEŇ DNA KALOTY TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 31 TUNNEL PRAHA Strana 31

23 STAVEBNÍ JÁMA A PROVOZOVANÁ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 32 TUNNEL PRAHA Strana 32

24 ZÁRODEK KALOTY PRO ZAHÁJENÍ RAŽBY TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 33 TUNNEL PRAHA Strana 33

25 DOTĚŽENÍ JÁMY NA ÚROVEŇ DNA TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 34 TUNNEL PRAHA Strana 34

26 RAŽBA TUNELU HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM DÉLKA ÚSEKU: 272 m TŘÍDA VÝRUBU VI. 60 m TŘÍDA VÝRUBU V. 40 m TŘÍDA VÝRUBU IV. 172 m PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ TLOUŠŤKY: 0,2 až 0,3 m PLOCHA VÝRUBU: 112 m 2 KALOTA 54 m 2 JÁDRO 38 m 2 POČVA 20 m 2 VÝŠKA TUNELU: 10,5 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 35 TUNNEL PRAHA Strana 35

27 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU VI. - TĚŽKÁ PŘEDRAŽENÉ JEHLY KOTVY SN DÉLKY 4 m KOTVY SN DÉLKY 6 m ROZŠÍŘENÍ PATY KALOTY KOTVY SN DÉLKY 4 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 36 TUNNEL PRAHA Strana 36

28 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU V. - STŘEDNÍ KOTVY SN DÉLKY 4 m KOTVY SN DÉLKY 6 m ÚNOSNOST 150 kn ÚNOSNOST 150 kn KOTVY SN DÉLKY 4 m ÚNOSNOST 150 kn TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 37 TUNNEL PRAHA Strana 37

29 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU IV. - LEHKÁ KALOTA 51 m 2 JÁDRO 37 m 2 POČVA 16 m 2 KOTVY SN DÉLKY 4 m ÚNOSNOST 150 kn KOTVY SN DÉLKY 3 m ÚNOSNOST 150 kn KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 38 TUNNEL PRAHA TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Strana 38

30 VLASTNÍ RAŽBA TUNELU KALOTA A JÁDRO TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 39 TUNNEL PRAHA Strana 39

31 STŘÍKANÝ BETON SUCHÁ SMĚS TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 40 TUNNEL PRAHA Strana 40

32 STŘÍKANÝ BETON MOKRÁ SMĚS TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 41 TUNNEL PRAHA Strana 41

33 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Sedání [mm] DEFORMACE VÝRUBU PŘI RAŽBĚ TUNELU SEDÁNÍ BODU Č.1 - VRCHOL KALOTY (PRŮMĚRNÁ HODNOTA 17 mm, MAXIMÁLNÍ 33 mm) Staničení [TM] KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 42 TUNNEL PRAHA Strana 42

34 STAVEBNÍ JÁMA NA PRAŽSKÉM PORTÁLE TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 43 TUNNEL PRAHA Strana 43

35 PODKLADNÍ BETONY POD KLENBU OSTĚNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 44 TUNNEL PRAHA Strana 44

36 MEZILEHLÁ IZOLACE Z PE FÓLIE - DEŠTNÍK TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 45 TUNNEL PRAHA Strana 45

37 SAMONONÁ VÝZTUŽ A BEDNÍCÍ VŮZ OSTĚNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 46 TUNNEL PRAHA Strana 46

38 HLOUBENÝ ÚSEK TUNELU A STÁVAJÍCÍ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 47 TUNNEL PRAHA Strana 47

39 ZASYPÁVÁNÍ SYMETRICKY PO VRSTVÁCH TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 48 TUNNEL PRAHA Strana 48

40 STÍSNĚNÉ POMĚRY PRO ZASYPÁVÁNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 49 TUNNEL PRAHA Strana 49

41 HLOUBENÝ ÚSEK TUNELU A STÁVAJÍCÍ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 50 TUNNEL PRAHA Strana 50

42 CENA DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 51 TUNNEL PRAHA Strana 51

43 SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍHO TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 52 TUNNEL PRAHA Strana 52

44 SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍHO TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 53 TUNNEL PRAHA Strana 53

45 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 54 TUNNEL PRAHA Strana 54

46 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTOVANÝCH TUNELŮ POPIS HNĚVKOVSKÝ I. MALÁ HUBA DÉLKA TUNELU 180 m 324 m VÝŠKA NADLOŽÍ max. 12 m max. 40 m RAŽENÁ ČÁST + ŽELVA 132 m 300 m HLOUBENÁ ČÁST = 48 m = 24 m PODÉLNÝ SKLON 0,24 0,89 4,221 POLOMĚR SMĚROVÉHO OBLOUKU A PŘEVÝŠENÍ NÁVRHOVÁ RYCHLOST RAŽBA TUNELŮ POMOCÍ NOVÉ RAKOUSKÉ TUNELOVACÍ METODY (NRTM) 754 m 127 mm V = 130 km/h Vk = 160 km/h 850 m 135 mm V = 120 km/m Vk = 150 km/h PLOCHA VÝRUBU max.117 m m m 2 TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 55 TUNNEL PRAHA Strana 55

47 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. GEOTECHNICKÉ POMĚRY m.n.m. B.p.v. 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 terén Příčný geotechnický řez v km 33,935 (TM 48,0) - tunel Hněvkovský I. M 1 : 200 hladina podzemní puklinové vody 4 Kvarcitická rula zdravá, místy navětralá, střední hustota diskontinuit, vysoká pevnost srovnávací rovina 290,00 m.n.m. B.p.v. TK osa tunelu TUNEL Zeminy - kvartérní svahové hlinité suťě Kvarcitická rula silně zvětralá, velmi velká hustota diskontinuit, velmi nízká pevnost Kvarcitická rula slabě zvětralá, velmi velká hustota diskontinuit, nízká pevnost Kvarcitická rula navětralá, velká hustota diskontinuit, střední až vysoká pevnost TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 56 TUNNEL PRAHA Strana 56

48 TUNEL MALÁ HUBA m.n.m. B.p.v. 340,00 330,00 320,00 310,00 Příčný geotechnický řez v km 27,620 (TM 62,0) - tunel Malá Huba M 1 : 200 terén srovnávací rovina 305,00 m.n.m. B.p.v hladina podzemní puklinové vody TK 322,291 osa tunelu TUNEL Zeminy - kvartérní svahové hlíny + zcela zvětralý skalní podklad Písčitý slínovec silně zvětralý, intenzivně rozpukaný, velmi nízké pevnosti Fylit rozložený na jíl Fylit slabě zvětralý, velmi velká hustota diskontinuit, nízká pevnost Fylit navětralý, velká hustota diskontinuit, střední až vysoká pevnost Fylit navětralý až zdravý, střední až velká hustota diskontinuit, vysoká pevnost TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 57 TUNNEL PRAHA Strana 57

49 TUNEL MALÁ HUBA TEKTONICKÉ PORUCHY JEHLOVÁNÍ OBVODU KALOTY TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 58 TUNNEL PRAHA Strana 58

50 TUNEL MALÁ HUBA JEHLOVÁNÍ PŘÍSTROPÍ TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 59 TUNNEL PRAHA Strana 59

51 TUNEL MALÁ HUBA METODA ŽELVA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 60 TUNNEL PRAHA Strana 60

52 TUNEL MALÁ HUBA METODA ŽELVA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 61 TUNNEL PRAHA Strana 61

53 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 62 TUNNEL PRAHA Strana 62

54 TUNEL MALÁ HUBA ZASYPANÁ ŽELVA KALOTA JÁDRO TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 63 TUNNEL PRAHA Strana 63

55 TUNEL MALÁ HUBA PORTÁL U MOR. SÁZAVY TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 64 TUNNEL PRAHA Strana 64

56 TUNEL MALÁ HUBA NAPOJENÍ NA MOST TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 65 TUNNEL PRAHA Strana 65

57 TUNEL MALÁ HUBA HLOUBENÝ ÚSEK A MOST TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 66 TUNNEL PRAHA Strana 66

58 TUNEL MALÁ HUBA GABIONOVÉ ZDI PORTÁLŮ KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 67 TUNNEL PRAHA Strana 67

59 TUNEL MALÁ HUBA GABIONOVÉ ZDI PORTÁLŮ TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 68 TUNNEL PRAHA Strana 68

60 TUNEL MALÁ HUBA LETECKÝ SNÍMEK TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 69 TUNNEL PRAHA Strana 69

61 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY BETONOVÁ KLENBA ŽELVY VÝZTUŽ ŽELVY SEPARAČNÍ FÓLIE TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 70 TUNNEL PRAHA Strana 70

62 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 71 TUNNEL PRAHA Strana 71

63 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 72 TUNNEL PRAHA Strana 72

64 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. STAVEBNÍ JÁMA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 73 TUNNEL PRAHA Strana 73

65 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. LETECKÝ SNÍMEK TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 74 TUNNEL PRAHA Strana 74

66 TUNELY NA TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY DRESDEN PRAHA LINZ ZÁKLADNÍ PARAMETRY TRAŤOVÉHO ÚSEKU: DÉLKA: 18,472 km TRAŤOVÉ KOLEJE: 2 TRAŤOVÁ RYCHLOST: km/h POČET TUNELŮ: 5 CELKOVÁ DÉLKA TUNELŮ: m (14,5%) TERMÍN VÝSTAVBY: TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 75 TUNNEL PRAHA Strana 75

67 TUNELY NA TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY ZAHRADNICKÝ TUNEL (1030 m) TOMICKÝ I. TUNEL (324 m) OLBRAMOVICKÝ TUNEL (480 m) VOTICKÝ TUNEL (590 m) TOMICKÝ II. TUNEL (254 m) TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 76 TUNNEL PRAHA Strana 76

68 TUNEL TOMICKÝ I. VÝJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 77 TUNNEL PRAHA Strana 77

69 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VÝJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 78 TUNNEL PRAHA Strana 78

70 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 79 TUNNEL PRAHA Strana 79

71 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VÝZTUŽ OSTĚNÍ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 80 TUNNEL PRAHA Strana 80

72 TUNEL OLBRAMOVICKÝ NEVYZTUŽENÉ OSTĚNÍ VÝPLŇOVÝ BETON OCHRANA IZOLACE V MÍSTĚ ČELA BLOKU TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 81 TUNNEL PRAHA Strana 81

73 TUNEL OLBRAMOVICKÝ NEVYZTUŽENÉ OSTĚNÍ CHRÁNIČKA PRO KABELY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 82 TUNNEL PRAHA Strana 82

74 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOTICKÉHO TUNELU: DÉLKA TUNELU: 590 m ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ: HLOUBENÝ TUNEL - DVOUKOLEJNÝ TYP KONSTRUKCE: KLENBA NA PATKÁCH OCHRANA PROTI VODĚ: VODONEPROPUSTNÝ BETON VÝŠKA NADLOŽÍ: 2 8 m HLOUBKA STAVEBNÍ JÁMY: max. 18 m PODÉLNÝ ŘEZ VOTICKÝM TUNELEM 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 83 TUNNEL PRAHA Strana 83

75 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOTICKÉHO TUNELU: OBJEM VÝKOPU: m 3 OBJEM ZÁSYPU: m 3 ŠÍŘKA STAVEBNÍ JÁMY: max. 35 m (na povrchu území) SMĚROVÉ POMĚRY: KRUHOVÝ OBLOUK R=1200 m PŘEVÝŠENÍ KOLEJE: 122 mm TRAŤOVÁ RYCHLOST: 160 km/h PODÉLNÝ ŘEZ VOTICKÝM TUNELEM 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 84 TUNNEL PRAHA Strana 84

76 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PRŮJEZDNÝ PRŮŘEZ OSTĚNÍ 4 m KABELOVOD DRENÁŽ DRENÁŽ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 85 TUNNEL PRAHA Strana 85

77 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PROTIEROZNÍ MATRACE PLASTOVÉ SÍTĚ ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHŮ STAVEBNÍ JÁMY VYSOKÉ NADLOŽÍ TUNELU PODLE DZS PLASTOVÉ SÍTĚ STŘÍKANÝ BETON 16 m 29 m PROKOTVENO KOTVY SN 4 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 86 TUNNEL PRAHA Strana 86

78 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ROZSAH STAVENÍ JÁMY DOČASNÉHO A TRVALÉHO ZÁŘEZU TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 87 TUNNEL PRAHA Strana 87

79 VOTICKÝ TUNEL GEOLOGICKÉ POMĚRY STŘED TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 88 TUNNEL PRAHA Strana 88

80 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m SKALNÍ ELEVACE SKALNÍ ELEVACE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 89 TUNNEL PRAHA Strana 89

81 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 90 TUNNEL PRAHA Strana 90

82 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM ROZPUKÁNÍ MASIVU KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 91 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 91

83 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m FÁZE ODPALU V OBLASTI VJEZDOVÉHO PORTÁLU KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 92 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 92

84 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 96 TUNNEL PRAHA Strana 96

85 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 100 TUNNEL PRAHA Strana 100

86 VOTICKÝ TUNEL PROUDOVÝ POSTUP VÝSTAVBY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 101 TUNNEL PRAHA Strana 101

87 VOTICKÝ TUNEL ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHŮ POKUSNÝ ÚSEK STAVEBNÍ JÁMY PLOŠNÁ STABILIZACE SVAHU HEA PANELY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 102 TUNNEL PRAHA Strana 102

88 VOTICKÝ TUNEL POSUVNÉ BEDNĚNÍ KLÍNŮ BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH KLÍNŮ PŘÍPUSTNÁ TOLERANCE dmax dproj + 0,30 m dmax 1,5 x dproj BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH KLÍNŮ KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 103 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 103

89 VOTICKÝ TUNEL SEPARAČNÍ FÓLIE A VÝZTUŽ OPĚRNÉ KLÍNY SEPARAČNÍ FÓLIE VÝZTUŽ PATEK TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 104 TUNNEL PRAHA Strana 104

90 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m STYČNÍK SAMONOSNÉ VÝZTUŽE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 105 TUNNEL PRAHA Strana 105

91 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 106 TUNNEL PRAHA Strana 106

92 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ STYČNÍK SAMONOSNÉ VÝZTUŽE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 107 TUNNEL PRAHA Strana 107

93 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ ÚPRAVA ČELA PRO VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 108 TUNNEL PRAHA Strana 108

94 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE A BETONÁŽ PROUDOVÝ ZPŮSOB VÝSTAVBY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 109 TUNNEL PRAHA Strana 109

95 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE V ZIMĚ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 110 TUNNEL PRAHA Strana 110

96 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE V ZIMĚ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 111 TUNNEL PRAHA Strana 111

97 VOTICKÝ TUNEL POKLÁDKA KOLEJÍ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 112 TUNNEL PRAHA Strana 112

98 BUDOUCNOST VÝSTAVBY TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 113 TUNNEL PRAHA Strana 113

99 BUDOUCNOST VÝSTAVBY TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE DOKONČENÍ TRANZITNÍCH ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ VÝSTAVBA TUNELŮ V MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH NOVÉ TUNELY NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH SANACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH TUNELŮ BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 114 TUNNEL PRAHA Strana 114

100 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN ZÁKLADNÍ PARAMETRY TUNELŮ: TUNEL CHOTÝČANY: m TUNEL HOSÍNSKÝ: m RAŽBA NRTM: PLOCHA VÝRUBU (230 km/h): 86/75 m 2 (Klenba/Patky) PLOCHA VÝRUBU (160 km/a): 78/69 m 2 RAŽBA TBM PLOCHA VÝRUBU (230 km/h): 75 m 2 PLOCHA VÝRUBU (160 km/h): 72 m 2 BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 115 TUNNEL PRAHA Strana 115

101 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 116 TUNNEL PRAHA Strana 116

102 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 117 TUNNEL PRAHA Strana 117

103 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 118 TUNNEL PRAHA Strana 118

104 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 119 TUNNEL PRAHA Strana 119

105 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 120 TUNNEL PRAHA Strana 120

106 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 121 TUNNEL PRAHA Strana 121

107 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 122 TUNNEL PRAHA Strana 122

108 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 123 TUNNEL PRAHA Strana 123

109 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 124 TUNNEL PRAHA Strana 124

110 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY SÍŤ TEN-T BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 125 TUNNEL PRAHA Strana 125

111 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 126 TUNNEL PRAHA Strana 126

112 DĚKUJI ZA POZORNOST ZÁVĚR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 127 TUNNEL PRAHA Strana 127

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

délky cesty Jako dvoukolejné tunely.

délky cesty Jako dvoukolejné tunely. Přípravná dokumentace Nemanice I Ševětín, tunely Hosín a Chotýčany Ing. Lenka Pikhartová, SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Lapiš, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Stavba Modernizace trati Nemanice I Ševětín

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica.

Více

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě.

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Ing. Tomáš Sklenář, SDC Liberec Ing. Jiří Matějíček, AMBERG Engineering Brno, a.s. V posledních letech proběhlo ve spolupráci SDC Liberec, projekční a konzultační

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka Tunelový komplex Blanka podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most 0 200 400 600 m stavba

Více

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy V. Prajzler & L. Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.., Praha, Czech Republic R. Bohman & J. Krajíček

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Obr. 1: Kalota třípruhového tunelu v ordoviku Obr. 2: Kalota třípruhového tunelu v proterozoiku Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Pro

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV ABSTRAKT Radek Bernard, Jakub Bohátka Ražba tunelu Lochkov zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třpruhový

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 1 ROZDĚLENÍ A HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB 1.1 Rozdělení podzemních staveb Dle dispozičního

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY. Kongresové centrum hotelu Olšanka, Olšanské náměstí, Praha 3, čtvrtek 20. ledna 2011

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY. Kongresové centrum hotelu Olšanka, Olšanské náměstí, Praha 3, čtvrtek 20. ledna 2011 1 6. r o č n í k k o n f e r e n c e ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY s e t k á n í s p r á v c ů, i n v e s t o r ů, p r o j e k t a n t ů a s t a v i t e l ů Kongresové centrum hotelu Olšanka, Olšanské náměstí,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU Ing. Michal Babič IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha 1. TROCHA HISTORIE Česká

Více

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU technická zpráva Varianty: Vypracoval: ASFALTOVÉ PÁSY FÓLIE PVC P Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. autorizovaný inženýr konzultační inženýr soudní znalec ČVUT Praha, fakulta architektury

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR Michal Zámečník 1 Úvod Již v roce 1907 prováděla ve Spojených státech firma Cement-Gun Company v Allentownu první práce se stříkaným betonem. První

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

2.3 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV km 32,500 45,000 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ

2.3 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV km 32,500 45,000 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Příčné řezy železničních tratí širá trať

Příčné řezy železničních tratí širá trať Příčné řezy železničních tratí širá trať Pomůcka pro ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha 1. Úvod Vážení studenti, dostává se Vám do ruky pomůcka pro vypracování příčných

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Šachta na tunelu Březno

Šachta na tunelu Březno Zával Z důvodu plánovaného rozšíření těžby hnědého uhlí v povrchovém dole DNT Tušimice u Chomutova začala v roce 2000 stavba přeložky železniční trati Březno u Chomutova Chomutov. Součástí přeložky je

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO

RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO RIZIKA PROJEKTU A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY JAMU BRNO Ing. Petr Svoboda, Ph.D., Ing. Karel Vítek, Ing. Jaroslav Majer KELLER speciální zakládání spol. s r.o. The project &realisation risks of stabilisation

Více