HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o."

Transkript

1 HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. KONFERENCE GOTTHARD BASE TUNNEL PRAHA

2 OBSAH PREZENTACE ÚVOD HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝSTAVBA TUNELŮ PO ROCE 1989 VÝHLED DO BUDOUCNA OBSAH PREZENTACE KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 3 TUNNEL PRAHA Strana 3

3 ŽELEZNIČNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD Železniční sít České republiky patří se 122 km tratí na 1000 km 2 k sítím s nejvyšší hustotou železniční dopravy v Evropě KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 4 TUNNEL PRAHA Strana 4

4 TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDORY I. + IV. Koridor III. Koridor I. + III. Koridor II. + III. Koridor ÚVOD IV. Koridor II. Koridor KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 5 TUNNEL PRAHA Strana 5

5 HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČR Výstavba železničních tunelů na území ČR má dlouholetou tradici a koresponduje se zahájením výstavby železničních tunelů v Evropě. K nejstarším tunelům na území ČR patří: Třebovický, tunel ( ) o délce 512 m Choceňský tunel ( ) o délce 256 m Tatenický tunel (1845) o délce 146 m dvoukolejný CHOCEŇSKÝ TUNEL TŘEBOVICKÝ TUNEL TATENICKÝ TUNEL HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 6 TUNNEL PRAHA Strana 6

6 HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČR Do roku 1900 vzrostl počet tunelů na 109 Po 100 letech od výstavby prvního tunelu na našem území byl v roce 1945 počet železničních tunelů již 143 Nejdelším železničním tunelem je jednokolejný Březenský tunel s délkou 1758 m, vyražený metodou obvodového vrubu. Nejdelším stavebně dvoukolejným tunelem v ČR je Tunel Špičácký o délce 1747 m Nejkratším tunelem je Nelahozeveský I. délky jen 23 m V současné době je na našem území 163 tunelů v celkové délce necelých 47 km. Od roku 2004 jsou tunely s výjimkou tunelu Březenského raženy pomocí NRTM HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 7 TUNNEL PRAHA Strana 7

7 TŘEBOVICKÝ TUNEL DRUHÝ NEJSTARŠÍ ŽELEZNIČNÍ TUNEL V EVROPĚ HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 8 TUNNEL PRAHA Strana 8

8 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU Základní milníky ve výstavbě tunelu: Zahájení ražby tunelu Ihned po zahájení způsobuje velké komplikace bobtnání jílu s organickými zbytky, které reagují na styk se vzduchem i z vodou Léto 1843 silné deště způsobily zatopení a následně zavalení již vyražených dílčích výrubů tunelu 1845 uveden tunel do provozu 1847 nutná rekonstrukce a výměna části spodní klenby, proti deformacím ostění vestavěna výdřeva a tunel původně dvoukolejný byl zjednokolejněn 1866 tunel pro velké problémy se stabilitou opuštěn 1932 po velkých komplikacích vložena nová obezdívka ze žulových kvádrů a tunel znovu zprovozněn projel poslední vlak a tunel byl zasypán HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 9 TUNNEL PRAHA Strana 9

9 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU POSTUPNÉ VYZDÍVÁNÍ OPĚR TUNELU V BOČNÍCH ŠTOLÁCH HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 10 TUNNEL PRAHA Strana 10

10 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU PŘÍSTROPÍ TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 11 TUNNEL PRAHA Strana 11

11 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU VÝDŘEVA PŘI VÝSTAVBĚ TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 12 TUNNEL PRAHA Strana 12

12 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU Ražba byla prováděna jádrovou metodou. Nejprve byly po částech vyraženy opěrové štoly, které byly propojené příčnými propojkami. Pak byla vyŕažena kalota a po vyzdění klenby dobráno jádro tunelu. HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 13 TUNNEL PRAHA Strana 13

13 HISTORIE TŘEBOVICKÉHO TUNELU HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 22 TUNNEL PRAHA Strana 22

14 VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PO ROCE 1989 VÝSTAVBY TUNELŮ PO ROCE 1989 KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 23 TUNNEL PRAHA Strana 23

15 Název tunelu Délka Trať Zprovozněn Poznámka Vepřek 390 m Kralupy nad Vltavou - Děčín 2002 I. koridor, NRTM Krasíkovský I m Česká Třebová Bohumín 2004 III. koridor, NRTM Krasíkovský II. 141 m Česká Třebová Bohumín 2004 III. koridor, NRTM Malá Huba 324 m Česká Třebová Bohumín 2005 III. koridor, NRTM Nový Třebovický 95 m Česká Třebová Bohumín 2005 III. koridor, hloubený Hněvkovský I. 180 m Česká Třebová Bohumín 2006 III. koridor, NRTM Hněvkovský II. 462 m Česká Třebová Bohumín 2006 III. koridor, NRTM Březenský m Lužná u Rakovníka - Chomutov 2007 Ražba PERFOREX Severní Vítkovský m Praha Kolín 2008 Jižní Vítkovský m Praha Kolín 2008 Osek 324 m Beroun Cheb 2011 III. koridor, hloubený Votický 590 m Benešov u Prahy České Budějovice 2011 IV. koridor, hloubený Olbramovický 480 m Benešov u Prahy České Budějovice 2011 IV. koridor, NRTM Zahradnický m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM Tomický I. 324 m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM Tomický II. 254 m Benešov u Prahy České Budějovice 2012 IV. koridor, NRTM VÝSTAVBY TUNELŮ PO ROCE 1989 CELKEM m KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 24 TUNNEL PRAHA Strana 24

16 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL RAŽENÝ NRTM CELKOVÁ DÉLKA: HLOUBENÝ ÚSEK: RAŽENÝ ÚSEK: 390 m 118 m 272 m PLOCHA VÝRUBU: 112 m 2 VÝŠKA NADLOŽÍ: max. 20 m PODÉLNÝ SKLON: 0,3 HLOUBENÉ ÚSEKY: m 3 RAŽENÝ ÚSEK: m 3 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 25 TUNNEL PRAHA Strana 25

17 LOKALITA TUNELU STARÁ A NOVÁ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 26 TUNNEL PRAHA Strana 26

18 210 GEOLOGICKÉ POMĚRY A RELIÉF TERÉNU m. n. m S 3 kritický blok S 4 S 2 druhý významný puklinový smì r - 110/70 S 1 významný subvertikální puklinový smì r - 275/80 ustálená hladina podzemní puklinové vody osa raženého tunelu dle návrhu 1999 SCHEMATICKÝ PŘÍČNÝ GEOTECHNICKÝ ŘEZ V MÍSTĚ VRTU V1 kritický blok osa tunelu dle návrhu 1996 S 2 dominující plochy odlučnosti - vrstevnatost - 160/9 J 8 M 1 : 200 V 1 0,00 0,85 4,00 prozařování mezi vrty seismická tomografie S 3 12,60 22,00 27,00 31,30 35,50 S 4 S 2 presiometrické měření presiometrické měření presiometrické měření presiometrické měření dominující plochy odlučnosti - vrstevnatost - 160/9 VYSVĚTLIVKY Sprašové hlíny Slínovec zcela zvětralý, rozložený na pevnou zeminu, který postupně dostává charakter drobivé a rozpadavé horniny (R6) Slínovec silně zvětralý (W4), velmi silně rozpukaný(d6 D5), velmi nízké pevnosti (R5) Slínovec slabě zvětralý (W3), silně rozpukaný (D4), nízké pevnosti (R4) Slínovec navětralý (W2), postupně do hloubky až zdravý (W1), středně rozpukaný (D3), střední pevnosti (R3) z geofyzikálního měření interpretovaná hranice mezi horninou navětralou a téměř zdravou (v>2000 m/s) ustálená hladina podzemní puklinové vody hranice navì tralá - zdravá hornina plochy odlučnosti S 4 KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 27 TUNNEL PRAHA S 1 - televizní sonda - presiometrie - mikroseismokarotáž S 4 S 3 S 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 3 Zárubní zeď Stávající trať TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Strana 27

19 STAVEBNÍ JÁMA HLOUBENÉHO ÚSEKU TUNELU ETÁŽ Č. I. HLOUBKA 7 m ETÁŽ Č. II. HLOUBKA 6 m ETÁŽ Č. III. HLOUBKA 6 m ETÁŽ Č. IV. HLOUBKA 5 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 28 TUNNEL PRAHA Strana 28

20 STAVEBNÍ JÁMA HLOUBENÉHO ÚSEKU TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 29 TUNNEL PRAHA Strana 29

21 STAVEBNÍ JÁMA ÚROVEŇ KALOTY TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 30 TUNNEL PRAHA Strana 30

22 STAVEBNÍ JÁMA ÚROVEŇ KALOTY TUNELU STÁVAJÍCÍ TERÉN KOTVY SN KOTVY IBO ZÁRODEK KALOTY ÚROVEŇ DNA KALOTY TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 31 TUNNEL PRAHA Strana 31

23 STAVEBNÍ JÁMA A PROVOZOVANÁ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 32 TUNNEL PRAHA Strana 32

24 ZÁRODEK KALOTY PRO ZAHÁJENÍ RAŽBY TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 33 TUNNEL PRAHA Strana 33

25 DOTĚŽENÍ JÁMY NA ÚROVEŇ DNA TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 34 TUNNEL PRAHA Strana 34

26 RAŽBA TUNELU HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM DÉLKA ÚSEKU: 272 m TŘÍDA VÝRUBU VI. 60 m TŘÍDA VÝRUBU V. 40 m TŘÍDA VÝRUBU IV. 172 m PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ TLOUŠŤKY: 0,2 až 0,3 m PLOCHA VÝRUBU: 112 m 2 KALOTA 54 m 2 JÁDRO 38 m 2 POČVA 20 m 2 VÝŠKA TUNELU: 10,5 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 35 TUNNEL PRAHA Strana 35

27 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU VI. - TĚŽKÁ PŘEDRAŽENÉ JEHLY KOTVY SN DÉLKY 4 m KOTVY SN DÉLKY 6 m ROZŠÍŘENÍ PATY KALOTY KOTVY SN DÉLKY 4 m TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 36 TUNNEL PRAHA Strana 36

28 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU V. - STŘEDNÍ KOTVY SN DÉLKY 4 m KOTVY SN DÉLKY 6 m ÚNOSNOST 150 kn ÚNOSNOST 150 kn KOTVY SN DÉLKY 4 m ÚNOSNOST 150 kn TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 37 TUNNEL PRAHA Strana 37

29 TECHNOLOGICKÁ TŘÍDA VÝRUBU IV. - LEHKÁ KALOTA 51 m 2 JÁDRO 37 m 2 POČVA 16 m 2 KOTVY SN DÉLKY 4 m ÚNOSNOST 150 kn KOTVY SN DÉLKY 3 m ÚNOSNOST 150 kn KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 38 TUNNEL PRAHA TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Strana 38

30 VLASTNÍ RAŽBA TUNELU KALOTA A JÁDRO TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 39 TUNNEL PRAHA Strana 39

31 STŘÍKANÝ BETON SUCHÁ SMĚS TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 40 TUNNEL PRAHA Strana 40

32 STŘÍKANÝ BETON MOKRÁ SMĚS TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 41 TUNNEL PRAHA Strana 41

33 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM Sedání [mm] DEFORMACE VÝRUBU PŘI RAŽBĚ TUNELU SEDÁNÍ BODU Č.1 - VRCHOL KALOTY (PRŮMĚRNÁ HODNOTA 17 mm, MAXIMÁLNÍ 33 mm) Staničení [TM] KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 42 TUNNEL PRAHA Strana 42

34 STAVEBNÍ JÁMA NA PRAŽSKÉM PORTÁLE TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 43 TUNNEL PRAHA Strana 43

35 PODKLADNÍ BETONY POD KLENBU OSTĚNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 44 TUNNEL PRAHA Strana 44

36 MEZILEHLÁ IZOLACE Z PE FÓLIE - DEŠTNÍK TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 45 TUNNEL PRAHA Strana 45

37 SAMONONÁ VÝZTUŽ A BEDNÍCÍ VŮZ OSTĚNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 46 TUNNEL PRAHA Strana 46

38 HLOUBENÝ ÚSEK TUNELU A STÁVAJÍCÍ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 47 TUNNEL PRAHA Strana 47

39 ZASYPÁVÁNÍ SYMETRICKY PO VRSTVÁCH TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 48 TUNNEL PRAHA Strana 48

40 STÍSNĚNÉ POMĚRY PRO ZASYPÁVÁNÍ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 49 TUNNEL PRAHA Strana 49

41 HLOUBENÝ ÚSEK TUNELU A STÁVAJÍCÍ TRAŤ TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 50 TUNNEL PRAHA Strana 50

42 CENA DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004 TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 51 TUNNEL PRAHA Strana 51

43 SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍHO TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 52 TUNNEL PRAHA Strana 52

44 SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍHO TUNELU TUNEL VEPŘEK PRVNÍ TUNEL NRTM KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 53 TUNNEL PRAHA Strana 53

45 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 54 TUNNEL PRAHA Strana 54

46 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTOVANÝCH TUNELŮ POPIS HNĚVKOVSKÝ I. MALÁ HUBA DÉLKA TUNELU 180 m 324 m VÝŠKA NADLOŽÍ max. 12 m max. 40 m RAŽENÁ ČÁST + ŽELVA 132 m 300 m HLOUBENÁ ČÁST = 48 m = 24 m PODÉLNÝ SKLON 0,24 0,89 4,221 POLOMĚR SMĚROVÉHO OBLOUKU A PŘEVÝŠENÍ NÁVRHOVÁ RYCHLOST RAŽBA TUNELŮ POMOCÍ NOVÉ RAKOUSKÉ TUNELOVACÍ METODY (NRTM) 754 m 127 mm V = 130 km/h Vk = 160 km/h 850 m 135 mm V = 120 km/m Vk = 150 km/h PLOCHA VÝRUBU max.117 m m m 2 TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 55 TUNNEL PRAHA Strana 55

47 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. GEOTECHNICKÉ POMĚRY m.n.m. B.p.v. 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 terén Příčný geotechnický řez v km 33,935 (TM 48,0) - tunel Hněvkovský I. M 1 : 200 hladina podzemní puklinové vody 4 Kvarcitická rula zdravá, místy navětralá, střední hustota diskontinuit, vysoká pevnost srovnávací rovina 290,00 m.n.m. B.p.v. TK osa tunelu TUNEL Zeminy - kvartérní svahové hlinité suťě Kvarcitická rula silně zvětralá, velmi velká hustota diskontinuit, velmi nízká pevnost Kvarcitická rula slabě zvětralá, velmi velká hustota diskontinuit, nízká pevnost Kvarcitická rula navětralá, velká hustota diskontinuit, střední až vysoká pevnost TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 56 TUNNEL PRAHA Strana 56

48 TUNEL MALÁ HUBA m.n.m. B.p.v. 340,00 330,00 320,00 310,00 Příčný geotechnický řez v km 27,620 (TM 62,0) - tunel Malá Huba M 1 : 200 terén srovnávací rovina 305,00 m.n.m. B.p.v hladina podzemní puklinové vody TK 322,291 osa tunelu TUNEL Zeminy - kvartérní svahové hlíny + zcela zvětralý skalní podklad Písčitý slínovec silně zvětralý, intenzivně rozpukaný, velmi nízké pevnosti Fylit rozložený na jíl Fylit slabě zvětralý, velmi velká hustota diskontinuit, nízká pevnost Fylit navětralý, velká hustota diskontinuit, střední až vysoká pevnost Fylit navětralý až zdravý, střední až velká hustota diskontinuit, vysoká pevnost TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 57 TUNNEL PRAHA Strana 57

49 TUNEL MALÁ HUBA TEKTONICKÉ PORUCHY JEHLOVÁNÍ OBVODU KALOTY TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 58 TUNNEL PRAHA Strana 58

50 TUNEL MALÁ HUBA JEHLOVÁNÍ PŘÍSTROPÍ TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 59 TUNNEL PRAHA Strana 59

51 TUNEL MALÁ HUBA METODA ŽELVA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 60 TUNNEL PRAHA Strana 60

52 TUNEL MALÁ HUBA METODA ŽELVA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 61 TUNNEL PRAHA Strana 61

53 TUNELY MALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 62 TUNNEL PRAHA Strana 62

54 TUNEL MALÁ HUBA ZASYPANÁ ŽELVA KALOTA JÁDRO TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 63 TUNNEL PRAHA Strana 63

55 TUNEL MALÁ HUBA PORTÁL U MOR. SÁZAVY TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 64 TUNNEL PRAHA Strana 64

56 TUNEL MALÁ HUBA NAPOJENÍ NA MOST TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 65 TUNNEL PRAHA Strana 65

57 TUNEL MALÁ HUBA HLOUBENÝ ÚSEK A MOST TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 66 TUNNEL PRAHA Strana 66

58 TUNEL MALÁ HUBA GABIONOVÉ ZDI PORTÁLŮ KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 67 TUNNEL PRAHA Strana 67

59 TUNEL MALÁ HUBA GABIONOVÉ ZDI PORTÁLŮ TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 68 TUNNEL PRAHA Strana 68

60 TUNEL MALÁ HUBA LETECKÝ SNÍMEK TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 69 TUNNEL PRAHA Strana 69

61 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY BETONOVÁ KLENBA ŽELVY VÝZTUŽ ŽELVY SEPARAČNÍ FÓLIE TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 70 TUNNEL PRAHA Strana 70

62 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 71 TUNNEL PRAHA Strana 71

63 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. ÚSEK ŽELVY KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 72 TUNNEL PRAHA Strana 72

64 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. STAVEBNÍ JÁMA TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 73 TUNNEL PRAHA Strana 73

65 TUNEL HNĚVKOVSKÝ I. LETECKÝ SNÍMEK TUNELY NA TRATI ZÁBŘEH - KRASÍKOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 74 TUNNEL PRAHA Strana 74

66 TUNELY NA TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY DRESDEN PRAHA LINZ ZÁKLADNÍ PARAMETRY TRAŤOVÉHO ÚSEKU: DÉLKA: 18,472 km TRAŤOVÉ KOLEJE: 2 TRAŤOVÁ RYCHLOST: km/h POČET TUNELŮ: 5 CELKOVÁ DÉLKA TUNELŮ: m (14,5%) TERMÍN VÝSTAVBY: TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 75 TUNNEL PRAHA Strana 75

67 TUNELY NA TRATI VOTICE BENEŠOV U PRAHY ZAHRADNICKÝ TUNEL (1030 m) TOMICKÝ I. TUNEL (324 m) OLBRAMOVICKÝ TUNEL (480 m) VOTICKÝ TUNEL (590 m) TOMICKÝ II. TUNEL (254 m) TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 76 TUNNEL PRAHA Strana 76

68 TUNEL TOMICKÝ I. VÝJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 77 TUNNEL PRAHA Strana 77

69 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VÝJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 78 TUNNEL PRAHA Strana 78

70 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VJEZDOVÝ PORTÁL TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 79 TUNNEL PRAHA Strana 79

71 TUNEL OLBRAMOVICKÝ VÝZTUŽ OSTĚNÍ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 80 TUNNEL PRAHA Strana 80

72 TUNEL OLBRAMOVICKÝ NEVYZTUŽENÉ OSTĚNÍ VÝPLŇOVÝ BETON OCHRANA IZOLACE V MÍSTĚ ČELA BLOKU TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 81 TUNNEL PRAHA Strana 81

73 TUNEL OLBRAMOVICKÝ NEVYZTUŽENÉ OSTĚNÍ CHRÁNIČKA PRO KABELY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 82 TUNNEL PRAHA Strana 82

74 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOTICKÉHO TUNELU: DÉLKA TUNELU: 590 m ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ: HLOUBENÝ TUNEL - DVOUKOLEJNÝ TYP KONSTRUKCE: KLENBA NA PATKÁCH OCHRANA PROTI VODĚ: VODONEPROPUSTNÝ BETON VÝŠKA NADLOŽÍ: 2 8 m HLOUBKA STAVEBNÍ JÁMY: max. 18 m PODÉLNÝ ŘEZ VOTICKÝM TUNELEM 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 83 TUNNEL PRAHA Strana 83

75 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOTICKÉHO TUNELU: OBJEM VÝKOPU: m 3 OBJEM ZÁSYPU: m 3 ŠÍŘKA STAVEBNÍ JÁMY: max. 35 m (na povrchu území) SMĚROVÉ POMĚRY: KRUHOVÝ OBLOUK R=1200 m PŘEVÝŠENÍ KOLEJE: 122 mm TRAŤOVÁ RYCHLOST: 160 km/h PODÉLNÝ ŘEZ VOTICKÝM TUNELEM 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 84 TUNNEL PRAHA Strana 84

76 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PRŮJEZDNÝ PRŮŘEZ OSTĚNÍ 4 m KABELOVOD DRENÁŽ DRENÁŽ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 85 TUNNEL PRAHA Strana 85

77 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PROTIEROZNÍ MATRACE PLASTOVÉ SÍTĚ ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHŮ STAVEBNÍ JÁMY VYSOKÉ NADLOŽÍ TUNELU PODLE DZS PLASTOVÉ SÍTĚ STŘÍKANÝ BETON 16 m 29 m PROKOTVENO KOTVY SN 4 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 86 TUNNEL PRAHA Strana 86

78 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m ROZSAH STAVENÍ JÁMY DOČASNÉHO A TRVALÉHO ZÁŘEZU TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 87 TUNNEL PRAHA Strana 87

79 VOTICKÝ TUNEL GEOLOGICKÉ POMĚRY STŘED TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 88 TUNNEL PRAHA Strana 88

80 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m SKALNÍ ELEVACE SKALNÍ ELEVACE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 89 TUNNEL PRAHA Strana 89

81 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 90 TUNNEL PRAHA Strana 90

82 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM ROZPUKÁNÍ MASIVU KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 91 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 91

83 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m FÁZE ODPALU V OBLASTI VJEZDOVÉHO PORTÁLU KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 92 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 92

84 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 96 TUNNEL PRAHA Strana 96

85 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 100 TUNNEL PRAHA Strana 100

86 VOTICKÝ TUNEL PROUDOVÝ POSTUP VÝSTAVBY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 101 TUNNEL PRAHA Strana 101

87 VOTICKÝ TUNEL ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHŮ POKUSNÝ ÚSEK STAVEBNÍ JÁMY PLOŠNÁ STABILIZACE SVAHU HEA PANELY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 102 TUNNEL PRAHA Strana 102

88 VOTICKÝ TUNEL POSUVNÉ BEDNĚNÍ KLÍNŮ BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH KLÍNŮ PŘÍPUSTNÁ TOLERANCE dmax dproj + 0,30 m dmax 1,5 x dproj BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH KLÍNŮ KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 103 TUNNEL PRAHA TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV Strana 103

89 VOTICKÝ TUNEL SEPARAČNÍ FÓLIE A VÝZTUŽ OPĚRNÉ KLÍNY SEPARAČNÍ FÓLIE VÝZTUŽ PATEK TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 104 TUNNEL PRAHA Strana 104

90 VOTICKÝ TUNEL HLOUBENÝ V DÉLCE 590 m STYČNÍK SAMONOSNÉ VÝZTUŽE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 105 TUNNEL PRAHA Strana 105

91 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 106 TUNNEL PRAHA Strana 106

92 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ STYČNÍK SAMONOSNÉ VÝZTUŽE TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 107 TUNNEL PRAHA Strana 107

93 VOTICKÝ TUNEL SAMONOSNÁ VÝZTUŽ ÚPRAVA ČELA PRO VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 108 TUNNEL PRAHA Strana 108

94 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE A BETONÁŽ PROUDOVÝ ZPŮSOB VÝSTAVBY TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 109 TUNNEL PRAHA Strana 109

95 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE V ZIMĚ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 110 TUNNEL PRAHA Strana 110

96 VOTICKÝ TUNEL MONTÁŽ VÝZTUŽE V ZIMĚ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 111 TUNNEL PRAHA Strana 111

97 VOTICKÝ TUNEL POKLÁDKA KOLEJÍ TUNELY NA TRATI VOTICE - BENEŠOV KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 112 TUNNEL PRAHA Strana 112

98 BUDOUCNOST VÝSTAVBY TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 113 TUNNEL PRAHA Strana 113

99 BUDOUCNOST VÝSTAVBY TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE DOKONČENÍ TRANZITNÍCH ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ VÝSTAVBA TUNELŮ V MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH NOVÉ TUNELY NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH SANACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH TUNELŮ BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 114 TUNNEL PRAHA Strana 114

100 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN ZÁKLADNÍ PARAMETRY TUNELŮ: TUNEL CHOTÝČANY: m TUNEL HOSÍNSKÝ: m RAŽBA NRTM: PLOCHA VÝRUBU (230 km/h): 86/75 m 2 (Klenba/Patky) PLOCHA VÝRUBU (160 km/a): 78/69 m 2 RAŽBA TBM PLOCHA VÝRUBU (230 km/h): 75 m 2 PLOCHA VÝRUBU (160 km/h): 72 m 2 BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 115 TUNNEL PRAHA Strana 115

101 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 116 TUNNEL PRAHA Strana 116

102 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 117 TUNNEL PRAHA Strana 117

103 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 118 TUNNEL PRAHA Strana 118

104 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 119 TUNNEL PRAHA Strana 119

105 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 120 TUNNEL PRAHA Strana 120

106 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 121 TUNNEL PRAHA Strana 121

107 TUNELY NA IV. ŽELEZNIČNÍM KORIDORU ÚSEK NEMANICE - ŠEVĚTÍN BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 122 TUNNEL PRAHA Strana 122

108 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 123 TUNNEL PRAHA Strana 123

109 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 124 TUNNEL PRAHA Strana 124

110 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY SÍŤ TEN-T BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 125 TUNNEL PRAHA Strana 125

111 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ DO EVROPSKÉ DOPRAVNÍ STRUKTURY VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ BUDOUCNOST TUNELŮ V ČR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 126 TUNNEL PRAHA Strana 126

112 DĚKUJI ZA POZORNOST ZÁVĚR KONFERENCE GOTTHARD BASE Seite 127 TUNNEL PRAHA Strana 127

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014 autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera Koncem dubna 1869 začala vlastní stavba na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Projekt dvoukolejných železničních tunelů Malá Huba a Hněvkovský I. na traťovém úseku Zábřeh - Krasíkov

Projekt dvoukolejných železničních tunelů Malá Huba a Hněvkovský I. na traťovém úseku Zábřeh - Krasíkov Projekt dvoukolejných železničních tunelů Malá Huba a Hněvkovský I. na traťovém úseku Zábřeh - Krasíkov Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ing. Jakub Němeček, Subterra, a. s. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. Součástí Modernizace trati Votice Benešov

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A Výsledky výpočtů a skutečnost Tunely prodloužení trasy metra A Ing. Martina Urbánková METROPROJEKT Praha a.s. Prodloužení trasy A pražského metra Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá

Více

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún Tunel Poľana Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité Ucelená časť stavby: Tunel Poľana Místo stavby: k.ú. Skalité okres Čadca,

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Tunelářské odpoledne 1/2013 Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Ing. Jan Panuška, Subterra a.s., divize 1 Stavební jáma Veleslavín, ZS Přístupová sjízdná rampa délky 180m, sklon 15 stupňů

Více

Tunelový komplex Blanka aktuální stav

Tunelový komplex Blanka aktuální stav Tunelový komplex Blanka aktuální stav Ludvík Šajtar / 18.3.2010 Tunelový komplex Blanka staveniště Trója ražba tunelu staveniště Myslbekova staveniště staveništěhradčanská Prašný most ražba tunelu staveniště

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Seminář ČzTA - tunelářské odpoledne 2/2013 25.9.2013 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební (1917) (Tunel Kalchberg 1870) NÁVRH

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Tomáš Ebermann, Jakub Bohátka, Ondřej Hort Martin Vinter, Stanislav Liška, Martin Čermák Tunelářské odpoledne 1/2013 13. března 2013 Praha

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA Observační metoda s cyklickým ražením Umožňuje řešení složitých profilů a geologických podmínek ve formě Design as yougo Novější definice NRTM NRTM je založená na tom, že

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU

GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU AUTOŘI: MILAN KÖSSLER, MARIÁN STEIGER Abstrakt Ve druhé polovině loňského roku se rozběhly stavební práce na Sudoměřickém tunelu. Ten

Více

Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy

Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Tunelářské odpoledne 1/2011 Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Radim Šponar, Subterra a.s. Vedoucí projektu VOBEN za Divizi 1 Obsah prezentace Obecné informace o stavbě

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO RAŽENÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL NA TRATI KRALUPY - VRAŇANY, PROGNÓZA A SKUTEČNOST

PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO RAŽENÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL NA TRATI KRALUPY - VRAŇANY, PROGNÓZA A SKUTEČNOST PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO RAŽENÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL NA TRATI KRALUPY - VRAŇANY, PROGNÓZA A SKUTEČNOST Ing. Jiří Činka, ILF Consulting Engineers s.r.o., Praha ABSTRAKT: Způsob provádění a výsledky

Více

Vpříportálových úsecích, kde nepříznivé geotechnické

Vpříportálových úsecích, kde nepříznivé geotechnické 38 TECHNOLOGIE Tunely stavby 513 Silničního okruhu kolem Prahy Předpoklady projektu a první zkušenosti z realizace Praha se stejně jako většina evropských metropolí dlouhodobě potýká s narůstající intenzitou

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

délky cesty Jako dvoukolejné tunely.

délky cesty Jako dvoukolejné tunely. Přípravná dokumentace Nemanice I Ševětín, tunely Hosín a Chotýčany Ing. Lenka Pikhartová, SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Lapiš, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Stavba Modernizace trati Nemanice I Ševětín

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513 PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513 Anton Petko, Vladimír Prajzler, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace jsou termíny, které

Více

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Téma kolektory kolektory Rozdělení kolektorů K čemu slouží kolektory Všeobecné informace Hlubinné kolektory Kolektor CENTRUM I Ražba a

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra geotechniky TUNEL PRACKOVICE

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra geotechniky TUNEL PRACKOVICE Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra geotechniky TUNEL PRACKOVICE Příspěvek k problematice výstavby pražsk ského portálu Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. Délky a zprovoznění úseků na D8 1. Řehlovice Trmice

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

Rozdělení podzemních staveb

Rozdělení podzemních staveb Rozdělení podzemních staveb Podle způsobu výstavby a) Ražené celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu do nadloží b) Hloubené vybudované v otevřené jaměa potom zasypané c) Kombinované Rozdělení podle

Více

Optimalizace úseku Zábřeh na Moravě (včetně) - Krasíkov (mimo)

Optimalizace úseku Zábřeh na Moravě (včetně) - Krasíkov (mimo) Pohled na stávající trať, budovaný tunel Hněvkovský I a pilíře nového přemostění Moravské Sázavy u obce Hněvkov. Optimalizace úseku Zábřeh na Moravě (včetně) - Krasíkov (mimo) V pondělí 26. dubna 2004

Více

E Dopracování variant řešení ŽU Brno. Tunelové stavby ČÁST E DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE,

E Dopracování variant řešení ŽU Brno. Tunelové stavby ČÁST E DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE, Doplňující údaje: 1 31.3.2014 aktualizace 31.3.2014 0 18.02.2013 první vydání Ing. V. Prajzler Ing. Hartman Ing. Babič Ing. F. Šťasta v.r. v.r. Ing. V. Prajzler Ing. Hartman Ing. Babič Ing. F. Šťasta v.r.

Více

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P HISTORIE PŘÍPRAVY VARIANTY VÝSTAVBY V PŘÍPRAVNÝCH DOKUMENTACÍCH A PROJEKTU STAVBY AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P MICHAL GRAMBLIČKA / SUDOP PRAHA A.S. HISTORIE PŘÍPRAVY / Základní údaje stavby a projektů

Více

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka PODZEMNÍ STAVBY BF06 Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka ZÁKLADNÍ INFORMACE Stavba: Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka Lokalita: Obec Křenovice Profil: 60 m 2 Délka: 2420 m Návrhová

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Obsah: 1. Základní údaje o Finsku 2. Historie a současnost podzemní dopravy v Helsinkách 3. Projekt

Více

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík, P 9 METROPROJEKT Praha a.s.. MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN 1. Úvod V přípravě staveb tzv. západní části III.tranzitního železničního koridoru (TŽK) v

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB 26 Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB Speciálním typem stříkaného betonu je stříkaný drátkobeton. Jedná se o stříkaný beton s rozptýlenou výztuží z ocelových

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Tunel Praha-Beroun Ing. Otakar HASÍK Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická Ing. Miroslav KOCHÁNEK Tunely na trati Ústí n.orlicí Choceň Ing. Jan KOREJČÍK Městský železniční tunel Smíchov

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY 3 NÁZVOSLOVÍ A PROJEKČNÍ PRVKY 3.1 Názvosloví v podzemním stavitelství Ražení: 1

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Obsah příspěvku: 1) Rozdělení provádění geotechnického monitoringu v úseku Malovanka Pelc-Tyrolka.

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha CESTI Workshop 2013 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 WT 2 Drážní svršek 2_3 Pevná jízdní dráha Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby Jiří Velebil 1 Obsah : Ejpovické tunely rozdělení stavebních objektů základní údaje stavby realizační dokumentace 2 Zpracovatelé

Více

Skalní svah - stabilita horninového klínu

Skalní svah - stabilita horninového klínu Inženýrský manuál č. 28 Aktualizace: 04/2016 Skalní svah - stabilita horninového klínu Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_28.gsk Cílem tohoto inženýrského manuálu je popsat určení stability stěny

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. TECHNICKÉŘEŠEN ENÍ TUNELŮ STAVBY SOKP 513 Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 15.10.2008 STAVBA 513 VESTEC

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE Ing. Alexandr Butovič, SATRA spol. s r.o. Ing. Jan Frantl, Metrostav a.s. HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE V rámci podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu městského okruhu

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

Tunely stavby 513 Silničního okruhu kolem Prahy předpoklady projektu a první zkušenosti z realizace

Tunely stavby 513 Silničního okruhu kolem Prahy předpoklady projektu a první zkušenosti z realizace Komořanský portál Tunely stavby 513 Silničního okruhu kolem Prahy předpoklady projektu a první zkušenosti z realizace Praha se stejně jako většina evropských metropolí dlouhodobě potýká s narůstající intenzitou

Více

17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012

17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012 17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012 PROJEKTY PRO IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 28.3.2012 17. Konference ŽDC 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤ EVROPSKÝCH KORIDORŮ 28.3.2012 17. Konference

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě.

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Tajemství Pražského okruhu. Tunel, který projedete za 90 sekund, stavěli 1267 dní

Tajemství Pražského okruhu. Tunel, který projedete za 90 sekund, stavěli 1267 dní Tajemství Pražského okruhu. Tunel, který projedete za 90 sekund, stavěli 1267 dní EXKLUZIVNĚ 20. září 2010 1:22 Je jediným čtyřpruhovým tunelem v České republice. Cholupický tunel. Stavbaři mu říkají jednoduše

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Eva Tatíčková a Ladislav Štefan, HOCHTIEF CZ. 1 Základní informace 2 Změna geotechnických poměrů a vliv na provádění stavby 3 Ostění tunelu, technologie

Více

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta Ing. Jan Rožek Obsah prezentace Ražené tunely Návrh postupu ražby, primárního a sekundárního ostění Navazující stavební objekty

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE Ing. Jakub Nosek, Ing. Martin Srb D2 Consult Prague s.r.o. Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. FSv ČVUT v Praze a D2 Consult Prague s.r.o. Numerical modelling of the tunnel

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Stavební část

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Stavební část Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Stavební část Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova bloku A Konstrukční pokyny

Více

TUNEL PRAHA - BEROUN

TUNEL PRAHA - BEROUN TUNEL PRAHA - BEROUN RIZIKOVÁ ANALÝZA SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ TUNELŮ III Mechanizovaná ražba dlouhých dopravních tunelů Ing. Roman Šabata, ILF Consulting Engineers Obsah prezentace

Více

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ Běhal, O. a Mašín, D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Oddělení inženýrské geologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, fax: 221951556, behy@centrum.cz,

Více

Sekundární ostění tunelu Slivenec, stavba 514

Sekundární ostění tunelu Slivenec, stavba 514 Sekundární ostění tunelu Slivenec, stavba 514 Základní statický model definitivního ostění a z něj rezultující postup provádění stavebních prací Systém samonosné výztuže Výklenky a niky v ostění tunelu

Více

6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ 6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ...1

6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ 6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ...1 6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ OBSAH 6 SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ A VNITŘNÍ VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ...1 6.1 úvod...2 6.2 Funkce ostění...3 6.3 Rozdělení ostění...3 6.3.1 Podle velikosti

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE MASTERSEAL 345 V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ČR

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE MASTERSEAL 345 V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ČR ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE MASTERSEAL 345 V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ČR Michal Zámečník, Miroslav Kochánek 1 Úvod Technologický vývoj hydroizolací v podzemních konstrukcích zůstával až doposud

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy O n d ř e j T r e š l ČVUT FD, Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 3 Železniční spodek Anotace: těleso železničního spodku klasifikace a parametry zemin a hornin konstrukční

Více

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica.

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

6/2014 TUNELY A PODZEMNÍ KONSTRUKCE

6/2014 TUNELY A PODZEMNÍ KONSTRUKCE 6/2014 TUNELY A PODZEMNÍ KONSTRUKCE DVOUKOLEJNÝ TUNEL SUDOMĚŘICE, PŘEDPOKLADY PROJEKTU A REALIZACE TWO-TRACK TUNNEL IN SUDOMĚŘICE, PROJECT EXPECTATIONS AND REALIZATION Libor Mařík V průběhu výstavby dvoukolejného

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více