obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích"

Transkript

1 výroční zpráva 2005

2 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák je tvor společenský, schopný vzpřímeného pohybu a žijící v párech, podobně jako lidé. Oranžová je společným znakem tučňáka císařského a loga společnosti Dalkia.

3 výroční zpráva 2005 obsah úvodní slovo obchod 4 2 životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva nekonsolidovaná účetní závěrka konsolidovaná účetní závěrka zpráva o vztazích

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, Dalkia Česká republika uzavřela rok 2005 s velmi povzbudivými výsledky. Byl to rok plný velkých událostí, v němž mimo jiné došlo ke sloučení Teplárny Ústí nad Labem a PPC Trmice se společností Dalkia Česká republika. Užší sepětí všech filiálek Dalkie Česká republika bude velmi přínosné jak po ekonomické, tak po organizační stránce. Dalkia Česká republika dosáhla za loňský rok výnosů ve výši 8,4 mld. Kč, což ji řadí mezi největší výrobce tepla a elektrické energie v zemi. Provozní výsledek ve výši téměř 2 mld. Kč a čistý hospodářský výsledek ve výši 1,2 mld. Kč jsou důkazem toho, že k vyšší výkonnosti firmy přispěly všechny divize. Dalkia Česká republika naplnila hodnotová kritéria skupiny Dalkia, k níž náleží, a nadále pokračovala v organickém růstu: ke svým sítím dálkového tepla připojila nové zákazníky, rozšířila nabídku služeb, a to zejména v nemocničním sektoru, a posílila rovněž své postavení předního výrobce elektrické energie v kogeneračním provozu. V průběhu roku 2005 došlo k završení postupné liberalizace trhu s elektrickou energií. Od 1. ledna se tento trh uvolnil, a tak v době, kdy budete číst tyto řádky, si již každý z vás může zvolit svého dodavatele. Díky relativní stabilitě cen uhlí, hlavního paliva využívaného naší společností, jsme byli schopni omezit nárůst cen tepla účtovaných našim zákazníkům. Ve srovnání s výrazným navýšením cen zemního plynu v průběhu roku 2005 se tak naši klienti sami utvrdili v tom, že jejich rozhodnutí využívat síť dálkového tepla bylo správné a výhodné. Díky nárůstu cen elektrické energie se Dalkii Česká republika podařilo vykázat ještě zřetelnější nárůst tržeb a vylepšit ziskovost jednotlivých provozů, jak vyplývá z hospodářských výsledků naší společnosti. V roce 2005 bylo zahájeno plnění Národního alokačního plánu pro obchodování s povolenkami na emise CO 2, jehož účelem je motivovat firmy ke snižování emisí skleníkových plynů. výroční zpráva 2005

5 Dalkia Česká republika chce jít i v této oblasti příkladem, a proto založila Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, jehož cílem je podporovat projekty mající pozitivní dopad na životního prostředí. Jak patrno, Dalkia Česká republika jednoznačně myslí na budoucnost a je přesvědčena, že hospodaření s energiemi je pro ochranu životního prostředí klíčovou oblastí. V roce 2006 nás tak čekají další významné úkoly: budeme i nadále pokračovat v přípravách na liberalizaci trhu s plynem, k níž má dojít od 1. ledna 2007, v přípravách na Národní alokační plán pro období 2008 až 2012 a v plánování investic do našich výrobních zařízení, abychom tak zajistili ještě vyšší produktivitu. V roce 2006 se zaměříme také na rozšíření a zkvalitnění stávající nabídky služeb, abychom uspokojili neustále rostoucí nároky našich zákazníků. Společnost Dalkia Česká si klade za cíl být ještě výkonnější, inovativnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, a zavazuje se tak k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje a k dalšímu zlepšování svých výsledků. Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich cílů. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Laurent Barrieux místopředseda představenstva a generální ředitel

6 Obchod 4 Výroba a prodej tepla a elektřiny Obchodní strategie společnosti Dalkia Česká republika byla v roce 2005 zaměřena na další prohlubování a rozvoj partnerských vztahů jak s municipalitami, tak se všemi našimi klienty. Získávání nových zákazníků pro sítě dálkového tepla, které se vyznačují vysokou mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí, bylo jedním z hlavních cílů. Na základě dlouhodobých smluv bylo nadále rozšiřováno portfolio našich služeb souvisejících s dodávkami energií, provozováním tepelných zařízení či správou celých tepelných hospodářství. Vzhledem k fúzi společností Dalkia Česká republika, Teplárna Ústí nad Labem a PPC Trmice uvádíme všechny ukazatele za rok 2005 za všechny tři společnosti dohromady. Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika v roce 2005 zůstala nadále výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické včetně poskytování podpůrných služeb. Výroba je realizována převážně v kombinovaném cyklu, přičemž proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. V roce 2005 se na výrobě tepla podílelo 376 kotlů, z nichž je 70 parních a 306 horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je MWt. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla dodáno celkem TJ tepelné energie, která byla z 50 % použita na dodávky tepla a z 50 % pro výrobu elektřiny. Na spotřebě paliva v kotlích se z 92,7 % podílí černé a hnědé uhlí, z 5,6 % zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn, z 1,2 % různé druhy biomasy a 0,5 % připadá na těžké topné oleje a na lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. Prodej tepelné energie v roce 2005 dosáhl hodnoty TJ. Do tepelných sítí a přímým odběratelům bylo dodáno TJ z vlastní výroby a TJ bylo nakoupeno od cizích dodavatelů. Ztráty v sítích představují TJ a odběr Dalkie Česká republika byl 411 TJ. Tepelná energie je dodávána buď přímo, nebo prostřednictvím distribučních společností cca domácnostem, což tvoří cca 56 % celkového prodeje tepla. Tržby za teplo a nevrácený kondenzát narostly oproti roku 2004 o 782 mil. Kč a činily v roce 2005 celkem mil. Kč. Nárůst tržeb byl způsoben zejména klimatickými podmínkami a vlivem fúze. Odběrateli elektrické energie, vyrobené na 22 turbogenerátorech Dalkie Česká republika s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 528,3 MWe, byli především obchodníci s elektřinou v České republice. Za rok 2005 bylo prodáno celkem GWh elektrické energie, z toho 53 GWh činila elektřina vyrobená společným spalováním biomasy a fosilních paliv. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s výrobou elektřiny činily v roce 2005 celkem mil. Kč, což představuje 39% podíl na tržbách společnosti za teplo a elektřinu. výroční zpráva 2005

7 Dalkia Česká republika, která je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou, v roce 2005 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti poskytování podpůrných služeb, které prodává provozovateli přenosové soustavy - společnosti ČEPS. Dalkia dále využívá a neustále rozšiřuje spalování biomasy, kterou spaluje již na čtyřech zdrojích. Obchodní aktivity a nabídka komplexních služeb V roce 2005 pokračovala společnost Dalkia Česká republika v rozvoji prodeje tepla ze svých tepláren. V Ostravě dokázala Dalkia odpovědět na požadavky nově příchozích zahraničních investorů do průmyslové zóny Hrabová. Díky naší schopnosti přizpůsobit se velmi krátkým termínům, spolehlivosti a bezpečnosti našich sítí jsme dokázali přesvědčit tyto velmi náročné nové investory a připojit na síť dálkového tepla korejskou společnost Sungwoo Hitech, společnost GE Money Bank, jakož i další objekty závodu společnosti Asus Czech tchajwanského výrobce, který využívá našich služeb již od roku Důvěra našich stávajících zákazníků je patrná z rozšíření našich smluvních vztahů s důležitými klienty. Zde můžeme uvést např. podpis dlouhodobé smlouvy s distribuční společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s významnými průmyslovými podniky Spolchemie, Borsodchem, Milkagro nebo s Městskou nemocnicí v Ostravě. Stejně jako v minulých letech připojila Dalkia nově vybudovaná obchodní centra. Jedná se o Tesco v Přerově, Kaufland, rozšíření Tesca a rozšíření Shopping Parku v Ostravě. Do posledně jmenovaného obchodního centra dodává společnost Dalkia nejen tepelnou energii, ale i chlad vyrobený metodou absorpčního chlazení. Společnost Dalkia také pokračovala v napojování nově postavených obytných budov, jako například domů v Bacherově, Přichystalově, Werichově a Okružní ulici v Olomouci. Ani v aktivitách spojených s energetickými službami nezůstáváme pozadu. Naše nabídky, zahrnující především provozování tepelných zařízení a služby s tím spojené, reagují na potřeby našich zákazníků. Umožňují jim plně se koncentrovat na svůj core business a zároveň optimalizovat chod podniku. Společnost Dalkia, která se může v České republice pyšnit četnými referencemi v této oblasti, se v dlouhodobých smlouvách zavazuje k takovým pojmům, jako jsou spolehlivost, bezpečnost, respektování norem a vývoj cen. V roce 2005 podepsala společnost Dalkia smlouvu se společností FINEP na výstavbu kotelny, sítí a předávacích stanic a dodávku tepla pro nové bytové domy Císařka v Praze. Také partnerství s městy a obcemi se nadále rozvíjí a posiluje. Jako příklad můžeme uvést rozšíření smlouvy o spolupráci s městem Hradec nad Moravicí či převzetí provozování kotelny Kojeneckého ústavu města Krnov. V Čechách se podpisem multitechnické smlouvy připojil průmyslový podnik Gefco k 200 průmyslovým podnikům, které Dalkii Česká republika projevují důvěru * 2005 Vývoj prodeje tepla v TJ * 2005 Vývoj prodeje elektřiny v GWh * za rok 2004 jsou uvedeny ukazatelé za společnost Dalkia Česká republika 5

8 Životní prostředí 6 V roce 2005 naše společnost opět uspěla při obhajobě certifikátu systému environmentálního řízení podle normy ISO při druhém dozorovém auditu BVQI. Systém environmentálního řízení je založen na pozitivním vztahu vedení společnosti k životnímu prostředí, přičemž tento vztah je realizován na základě plnění požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO Podstatou celého environmentálního systému řízení je identifikování environmentálních aspektů a jejich řízení tak, aby byl minimalizován negativní dopad na životní prostředí. Problematika těchto dopadů je řešena např. v příslušných Havarijních plánech divizí. Nedílnou součást systému environmentálního řízení tvoří také řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a snížení rizik plynoucích ze všech těchto oblastí. K našim významným environmentálním aspektům patří např. emise do ovzduší, spotřeba povrchové vody, vypouštění odpadních vod, nakládání s odpady, úroveň informací. Na základě naší Environmentální politiky neustále hledáme možné úspory energie, přírodních zdrojů a optimalizujeme odpadové hospodářství. Environmentální aspekt - emise do ovzduší Nejdůležitější prioritou je i v současné době možnost využívání obnovitelných zdrojů energie, z nichž nejdůležitější je spalování biomasy. V uplynulém roce jsme zintenzivnili spalování biomasy, čímž jsme snížili emise CO 2 do ovzduší o t. Spotřeba biomasy byla t. Environmentální aspekt - spotřeba povrchové vody a vypouštění odpadních vod Vedení jednotlivých divizí pozitivně přistupuje ke spotřebě surovin, i když se jedná o obnovitelné zdroje, jako např. o povrchovou vodu. V rámci svého přístupu vyhlásily divize své environmentální cíle, ve kterých dbají o snížení spotřeby povrchové vody ať už tím, že řeší suchý odběr popílku, změnou organizačních postupů v provozu nebo snižováním ztrát v horkovodech. Environmentální aspekt vznik ostatního odpadu - škvára, struska, popílek ze spalování Významným aspektem naší činnosti je také produkce popelovin. V současné době jsou popeloviny surovinou, která je výroční zpráva 2005

9 využívána nejen na rekultivaci dolů, ale i ve stavebnictví. Příkladem může být tavná struska z Elektrárny v Třebovicích, která se používá jako náhrada za otryskávací média při čištění povrchů před nátěry. Fluidní popílek z Teplárny Olomouc je zase využíván jako přísada do malt a betonu. Snížení emise CO 2 a SO 2 vlivem spalování biomasy CO 2 v tis. t Environmentální aspekt úroveň informací Tento aspekt patří do skupiny aspektů, které se vyznačují pozitivním dopadem na životní prostředí. Aspekt je zaměřen na oblast prevence před možným znečištěním životního prostředí. Jeho řízení vychází z přístupu naší společnosti ke vzdělávání našich zaměstnanců a je řešeno ve vzdělávacím plánu. Všichni zaměstnanci v rámci svých popisů pracovních funkcí musí splňovat odbornou způsobilost. Externím nebo interním školením si zvyšují povědomí v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. Některé typy pravidelných školení se provádí pro všechny zaměstnance, např. BOZP/PO a EMS. Vzdělávání a výcvik tvoří pouze část péče společnosti o vlastní zaměstnance. K péči o zaměstnance patří také vytváření příznivých pracovních podmínek, jako je výstavba nových moderních obslužných pracovišť velínů, ale také udržování a dodržování pořádku a čistoty ve všech provozních prostorách firmy, čímž je vyvoláván pozitivní vztah k životnímu prostředí. Dodržování pořádku velmi úzce souvisí s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, školení a přezkušování zaměstnanců z bezpečnosti práce a požární ochrany spolu s důsledným a řádným používáním bezpečnostních a ochranných prostředků dokládá i dlouhodobé minimum vzniklých pracovních úrazů SO 2 v t

10 Životní prostředí Environmentální cíle Měrná spotřeba povrchové vody v Teplárně Olomouc povrchová voda v tis. t teplo dodané v KJ 0,4 0,3 0,2 0, měrná spotřeba povrchové vody Společnost každoročně vyhlašuje jak na jednotlivých divizích, tak v rámci celé skupiny své environmentální cíle. Každá divize, popř. závod, má vyhlášeny minimálně tři cíle. Většina cílů divizí je koordinována s ředitelstvím společnosti. Mezi některé cíle patří např.: Snížení měrné spotřeby povrchové vody na 1 GJ na 0,12 t/gj dodaného tepla v roce 2005 v Teplárně Olomouc cíl byl splněn na 0,1113 t/gj, Snížení emisí NO x na kotli K12 v Elektrárně v Třebovicích hodnota plynných emisí NO x při realizaci primárních opatření v rámci rozšířené generální opravy kotle K12 byla snížena o 100 mg/m 3 oproti skutečnosti roku 2004, Rekonstrukce chemické úpravny vody v Teplárně Přerov - snížení spotřeby surové vody pro regeneraci a praní ionexových filtrů o 30 % oproti skutečnosti roku Nedílnou součástí dodržování nastavených pravidel systému environmentálního řízení jsou i kontrolní mechanizmy tohoto systému, mezi které řadíme interní audit prováděný vlastními zaměstnanci. Tito interní auditoři jsou na základě cíleného školení pověřeni výkonem této funkce v rozsahu hranic systému EMS v Dalkii Česká republika. Funkce auditora není funkcí samostatnou. Tyto činnosti vykonávají auditoři paralelně s výkonem své vlastní funkce. Díky interním auditům si zaměstnanci předávají zkušenosti v jednotlivých oblastech, upozorňují na případné nedostatky nebo naopak na možná zlepšení. V souladu s Environmentální politikou vedení Dalkie Česká republika pravidelně přezkoumává systém EMS ve společnosti a hodnotí dosažené výsledky v rámci definovaného environmentálního profilu společnosti. Hodnocení cílů a zpráv z auditů včetně přijatých opatření je základem kontinuálního zlepšování systému EMS v naší společnosti. výroční zpráva 2005

11 teplo je život 9

12 Nadační fond Společenská odpovědnost Dalkie Česká republika k životu občanů v regionech, ve kterých působí, se již více než pět let úspěšně projevuje v činnosti Nadačního fondu, který pomáhá při řešení jednoho z nejtíživějších problémů Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje vysoké nezaměstnanosti. 10 Nadační fond přispívá ke vzniku nových dlouhodobých pracovních míst dobrým a ekonomicky životaschopným podnikatelským záměrům fyzických i právnických osob. Potřebná služba nebo zajímavá aktivita, která pomůže začátku či rozšíření podnikatelské činnosti s novými trvalými pracovními příležitostmi, zejména pro nezaměstnané občany a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením, je příležitostí pro pomoc Nadačního fondu. Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech: poskytování služeb pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby pro nemocné, handicapované občany a seniory, aktivity pro volný čas, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla a výroby. V roce 2005 byla činnost Nadačního fondu podpořena finančními prostředky Dalkie Česká republika - 4,4 mil. Kč a dceřiných společností - Teplárna Ústí nad Labem - 1 mil. Kč, Dalkia Ostrava tis. Kč a OLTERM&TD Olomouc 150 tis. Kč. V prosinci 2005 bylo z Dalkie Česká republika poskytnuto 30 mil. Kč pro perspektivu činnosti Nadačního fondu v dalších pěti letech. Poskytované nadační příspěvky rozhodně nejsou sponzorskými či charitativními dary. Správní rada Nadačního fondu poskytuje nadační příspěvky po posouzení projektů předložených žadateli, které jsou vyhodnoceny na základě mnoha kritérií (společenská prospěšnost podnikatelského záměru, počet a zaměření nových pracovních míst, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí, konkurence, finanční zdroje žadatele apod.). Zásadním hlediskem je však ekonomická životaschopnost podnikatelského projektu. Nadační příspěvek je možné poskytnout až do výše 500 tis. Kč na jeden projekt. Nadační fond poskytuje vedle finanční pomoci i podstatnou pomoc v oblasti poradenské a konzultační činnosti. Významná je pomoc při dopracovávání podnikatelských záměrů, právních služeb nebo technická pomoc při výběru výpočetní techniky apod. V rámci systému EMS podle normy ISO 14001, pro který byl vydán pro Dalkii Česká republika upřesněný certifikát BVQI s doplněním o Nadační fond, velmi významně pokračovala v roce 2005 konzultační a poradenská činnost Nadačního fondu v oblastech environmentální politiky, BOZP a PO. Nenahraditelnými spolupracovníky Nadačního fondu jsou zaměstnanci Dalkie Česká republika a dceřiných společností kmotři projektů, kteří touto mimopracovní činností pomá- výroční zpráva 2005

13 Nebojte se začít. Pomáháme na svět dobrým nápadům! hají nejen při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů, ale stávají se pro své svěřence důležitou oporou zejména v začátcích jejich podnikatelské činnosti. V říjnu 2005 proběhl již podruhé tradiční jarmark Nadačního fondu, kde více než 50 příjemců nadačních příspěvků představilo zaměstnancům Dalkie Česká republika mnohé ze svých výrobků i zajímavých služeb. 11 Rok 2005, kdy byly schváleny nadační příspěvky 67 projektům se 133 novými pracovními místy (22 pro občany s OZP), je zatím nejúspěšnějším rokem v dosavadní pětileté historii Nadačního fondu. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 237 projektům, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik 691 nových trvalých pracovních příležitostí, z nichž je 136 pro občany se zdravotním či tělesným postižením.

14

15 výroční zpráva 2005 finanční část všechny údaje v tabulkách v tis. Kč

16 Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva roky V souladu s 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní závěrka za rok 2005 a srovnatelné ukazatele předcházejícího období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení dopadu přechodu na IFRS je uvedeno v bodě 31 přílohy účetní závěrky. V souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 27 zpracovala společnost konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří v roce 2005 Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. V roce 2004 tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně s nekonsolidovanou účetní závěrkou. Vzhledem k rozhodnému dni fúze Dalkia Česká republika, a.s. (DČR), Teplárna Ústí nad Labem, a.s. (TUL) a PPC Trmice, a.s. (PPC) k datu 1. lednu 2005 jsou ukazatele za rok 2005 společné za DČR, TUL a PPC. Dne 1. ledna 2006 nabyla právní účinnosti fúze společností Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. se staly Divizí Ústí nad Labem. 14 Vybraná finanční data Tržby za prodané teplo Tržby za elektřinu a ostatní provozní výnosy Celková zadluženost (%) 39,65 45,71 Rentabilita aktiv (%) 9,05 8,54 Běžná likvidita 1,32 1,40 Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí tis. Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč, ISIN a ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 280 Kč, ISIN CZ , bez povolení veřejné obchodovatelnosti. Údaje o mateřské společnosti a začlenění do skupiny Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2005 je společnost Société de Participations et d Investissements Diversifiés 2 (SPID 2), která byla k 31. prosinci 2005 držitelem ks akcií, tj 98,35 %. Dne 12. ledna 2006 v návaznosti na fúzi sloučením byla vydána Střediskem cenných papírů (SCP) nová emise akcií ISIN CZ série 01 v počtu ks v nominální hodnotě 280 Kč pro výměnu akcií akcionářů společnosti TUL a série 04 emise akcií ISIN o jmenovité hodnotě Kč v počtu ks pro výměnu akcií akcionáře společnosti PPC. Jednáním ve shodě jsou ovládajícími osobami Dalkia International a SPID2 se společným podílem 98,05 %. Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční a ostatní studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým majetkem, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím. SPID2 je holdingová společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 Pce Ronde Puteaux, La Defense. Je 100% dceřinou společností Dalkia International (člen nadnárodní skupiny Veolia Environnement). Základní kapitál SPID2 činí EUR. Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Saint-André. Majoritním vlastníkem DČR je SPID2 od konce roku Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice jsou: Dalkia Česká republika, a.s, Dalkia Ostrava, a.s., OLTERM & TD výroční zpráva 2005

17 Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD, a.s a Dalkia s.r.o. Společnost Dalkia International se zabývá správou energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým zákazníkům a službou facilities management, t.j. komplexní zabezpečení provozu budov. Dalkia působí v Argentině, Belgii, Brazílii, Bulharsku, Chile, České republice, Estonsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburgu, Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku, Jižní Korei, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a v Británii. Mateřskou společností Dalkie International je společnost Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia Environnement. Údaje o cenných papírech Dluhopisy 11,375 %, splatné v roce 2008 ISIN: CZ Forma: na doručitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: Kupón: pevná úroková sazba 11,375 % p.a. úrok splatný ročně k 26. listopadu Objem emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Převod: Sídlo administrátora: K převodu dluhopisů dochází jejich registrací na účtu cenných papírů nabyvatele vedeném ve Středisku cenných papírů. Převoditelnost dluhopisů není žádným způsobem omezena. CALYON S.A., organizační složka Ovocný trh Praha 1 15 Den emise dluhopisů: 6. listopadu 1998, splatnost 10 let Úrok ve výši 11,375 % je splatný ročně, za uplynulé období, vždy k 26. listopadu každého roku. První výplata byla provedena dne 26. listopadu Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě dne 26. listopadu Emitent není oprávněn dluhopisy podle své vůle splatit přede dnem konečné splatnosti. Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů budou provedeny osobě, která byla zaregistrována jako majitel dluhopisu v evidenci SCP k rozhodnému dni. Rozhodným dnem se rozumí den, který o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny bankovním převodem na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků nebo splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení takových plateb. Práva z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne jejich splatnosti. finanční část

18 Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené, nepodmíněné, nezajištěné závazky emitenta, které: a) jsou navzájem rovnocenné, b) budou vždy přinejmenším rovnocenné jakýmkoli jiným současným či budoucím přímým, nepodřízeným, nepodmíněným a nezajištěným závazkům emitenta s výjimkou takových závazků, jejichž co do pořadí uspokojení výhodnější postavení vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Emise dluhopisů a jejich veřejná obchodovatelnost v České republice byly schváleny v souladu se zákony č. 530/1990 Sb. o dluhopisech v platném znění a č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. 113/5183/1998 ze dne 3. listopadu Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vyplývající z emisních podmínek budou předloženy příslušnému soudu. Majetkové podíly v jiných subjektech 16 Subjekt Upsaný základní kapitál Podíl Podíl (%) Výnos (dividenda) Dalkia Ostrava, a.s OLTERM & TD Olomouc, a.s AmpluServis, a.s Pražská teplárenská a.s ,04 FC Karviná a.s., v konkursu ,75 OZT s.r.o., v likvidaci Ulitep, spol. s r.o THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o ,58 Hlavním předmětem podnikání společnosti Dalkia Ostrava, a.s. IČ: , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ: , je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody. Za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2004 jsou vytvořeny ve výši tis. Kč a to zejména na opravy. Hlavním předmětem podnikání OLTERM &TD Olomouc, a.s., IČ: , se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ: je výroba, rozvod a dodávky tepla a teplé užitkové vody, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 jsou ve výši tis. Kč a to na odstupné a ostatní rizika. Hlavním předmětem podnikání AmpluServis, a.s. IČ: , se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: jsou výroba, opravy a údržba zejména energetických zařízení, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši 90 tis. Kč na odstupné. Hlavním předmětem podnikání Pražské teplárenské a.s. je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. FC Karviná a.s., v konkursu, je fotbalový klub, který má dlouhodobě finanční problémy. Na tuto finanční investici je vytvořena 100% opravná položka. Hlavním předmětem podnikám OZT Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci IČ: , se sídlem Trmice, Edisonova 453, výroční zpráva 2005

19 PSČ: je úklidová činnost, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 0 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání Ulitep, spol. s r.o. IČ: se sídlem: Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ: jsou opravy a montáž měřidel a provozování autorizovaného metrologického střediska, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 215 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o. IČ: se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 je provozování, správa a údržba tepelných sítí, za rok 2005 činí hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši tis. Kč. Majetek společnosti a struktura kapitálu Struktura aktiv Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2005 hodnoty tis. Kč, což je zvýšení o 36,8 % ve srovnání s rokem Ke zvýšení hodnoty bilanční sumy o tis. Kč došlo především v důsledku fúze se společnostmi Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Dlouhodobá aktiva celkem v hodnotě tis. Kč zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, podíly ve společnostech, ostatní finanční investice, investice v přidružených společnostech a odložené daňové pohledávky. Dlouhodobá aktiva se podílí na celkových aktivech 79,1 % a proti minulému roku zaznamenala růst o tis. Kč, tj. o 27,1 %, a to u dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč, u dlouhodobého nehmotného majetku o tis. Kč, ostatní finanční investice vzrostly o tis. Kč, investice v přidružených společnostech se snížily o tis. Kč a pokles zaznamenala i odložená daňová pohledávka o tis. Kč. Oběžná aktiva v hodnotě tis. Kč ke konci roku 2005 se podílí na majetku společnosti 20,9 % a jsou tvořena zásobami, obchodními a ostatními pohledávkami, daňovou pohledávkou a finančním majetkem. Hodnota těchto aktiv vzrostla proti předchozímu roku o tis. Kč, tj. o 93,3 %. Na tomto zvýšení se podílí nárůst finančního majetku o tis. Kč, zásob o tis. Kč a pohledávek o tis. Kč, ke snížení došlo u daňové pohledávky o tis. Kč. 17 Struktura pasiv Vlastní kapitál, který tvoří základní kapitál, fondy ze zisku a nerozdělený zisk, dosáhl ke konci roku 2005 výše tis. Kč, což představuje 54,3 % z celkové hodnoty pasiv společnosti. Základní kapitál Dalkie Česká republika byl k 1. lednu 2005 navýšen o tis. Kč v důsledku fúze o obchodní jmění společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. fondy ze zisku byly navýšeny o tis. Kč a zákonný rezervní fond byl v roce 2005 doplněn o tis. Kč. Nerozdělený zisk činí tis. Kč. Cizí zdroje dosáhly ke konci roku 2005 výše tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly nárůst o tis. Kč, tj. o 57,7 %. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo především z důvodů čerpání střednědobé půjčky od Dalkie International ve výši tis. Kč. Dohadné účty pasivní vzrostly o tis. Kč, z této částky představuje tis. Kč dar Nadačnímu fondu pro životní prostředí, splacený v roce finanční část

20 Financování Vývoj finanční situace společnosti v roce 2005 byl příznivý. K financování společnosti byly využity jak vlastní zdroje vytvořené provozní činností ve výši tis. Kč, tak střednědobá půjčka od Dalkie International ve výši tis. Kč. Tyto zdroje byly použity mimo jiné k pořízení dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč, ke splácení bankovních úvěrů tis. Kč, k pořízení jiných investic (nákup akcií Pražské teplárenské) ve výši tis. Kč a k výplatě dividend tis. Kč. Stav finančního majetku činil ke konci roku tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Očekávaná hospodářská a finanční situace Výhled na rok 2006 předpokládá hospodářský výsledek před zdaněním ve stejné výši jako v roce Celkové výnosy předpokládáme ve výši tis. Kč. V roce 2006 očekává společnost stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené proti emitentovi počítáme nadále soudní žalobu podanou společností Dalkia Ostrava, a.s. (dříve Zásobování teplem Ostrava, a.s.) na nedovolené omezení hospodářské soutěže a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši tis. Kč. 18 Investiční činnost V roce 2005 bylo ve společnosti v souvislosti s investiční činností vydáno celkem tis. Kč, z toho na pořízení nového hmotného a nehmotného investičního majetku tis. Kč. Splátky úvěrů a půjček tvoří tis. Kč a finanční investice tis. Kč. Z celkem 189 zahájených nebo již rozpracovaných staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu celkem 159 projektů. Největší a nejvýznamnější stavbou bylo dokončení rekonstrukce chemické úpravny vody na Divizi Přerov. Akce zahrnovala instalování kompletní nové technologie úpravy vody včetně čiření, pískových filtrů, nových demi linek, směsných filtrů a filtrů vratného kondenzátu, chemického hospodářství, skladování chemikálií atd. Byly instalovány venkovní zásobní nádrže vratného kondenzátu a upravené vody. V průběhu celé náročné realizace díla, a to za plného provozu stávající technologie a celého zdroje, nedošlo k výpadkům provozu, což bylo oceněno mj. i při slavnostním uvedení celé linky do provozu vedením společnosti koncem roku. Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku staveb ve výši tis. Kč rozčlenit takto: Ekologické stavby Stavby pro obnovu Rozvojové stavby Obchodní a teplofikační stavby Investice do obnovy technologie Celkem stavby Ostatní investiční akce Celkem výroční zpráva 2005

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více