obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích"

Transkript

1 výroční zpráva 2005

2 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák je tvor společenský, schopný vzpřímeného pohybu a žijící v párech, podobně jako lidé. Oranžová je společným znakem tučňáka císařského a loga společnosti Dalkia.

3 výroční zpráva 2005 obsah úvodní slovo obchod 4 2 životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva nekonsolidovaná účetní závěrka konsolidovaná účetní závěrka zpráva o vztazích

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, Dalkia Česká republika uzavřela rok 2005 s velmi povzbudivými výsledky. Byl to rok plný velkých událostí, v němž mimo jiné došlo ke sloučení Teplárny Ústí nad Labem a PPC Trmice se společností Dalkia Česká republika. Užší sepětí všech filiálek Dalkie Česká republika bude velmi přínosné jak po ekonomické, tak po organizační stránce. Dalkia Česká republika dosáhla za loňský rok výnosů ve výši 8,4 mld. Kč, což ji řadí mezi největší výrobce tepla a elektrické energie v zemi. Provozní výsledek ve výši téměř 2 mld. Kč a čistý hospodářský výsledek ve výši 1,2 mld. Kč jsou důkazem toho, že k vyšší výkonnosti firmy přispěly všechny divize. Dalkia Česká republika naplnila hodnotová kritéria skupiny Dalkia, k níž náleží, a nadále pokračovala v organickém růstu: ke svým sítím dálkového tepla připojila nové zákazníky, rozšířila nabídku služeb, a to zejména v nemocničním sektoru, a posílila rovněž své postavení předního výrobce elektrické energie v kogeneračním provozu. V průběhu roku 2005 došlo k završení postupné liberalizace trhu s elektrickou energií. Od 1. ledna se tento trh uvolnil, a tak v době, kdy budete číst tyto řádky, si již každý z vás může zvolit svého dodavatele. Díky relativní stabilitě cen uhlí, hlavního paliva využívaného naší společností, jsme byli schopni omezit nárůst cen tepla účtovaných našim zákazníkům. Ve srovnání s výrazným navýšením cen zemního plynu v průběhu roku 2005 se tak naši klienti sami utvrdili v tom, že jejich rozhodnutí využívat síť dálkového tepla bylo správné a výhodné. Díky nárůstu cen elektrické energie se Dalkii Česká republika podařilo vykázat ještě zřetelnější nárůst tržeb a vylepšit ziskovost jednotlivých provozů, jak vyplývá z hospodářských výsledků naší společnosti. V roce 2005 bylo zahájeno plnění Národního alokačního plánu pro obchodování s povolenkami na emise CO 2, jehož účelem je motivovat firmy ke snižování emisí skleníkových plynů. výroční zpráva 2005

5 Dalkia Česká republika chce jít i v této oblasti příkladem, a proto založila Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, jehož cílem je podporovat projekty mající pozitivní dopad na životního prostředí. Jak patrno, Dalkia Česká republika jednoznačně myslí na budoucnost a je přesvědčena, že hospodaření s energiemi je pro ochranu životního prostředí klíčovou oblastí. V roce 2006 nás tak čekají další významné úkoly: budeme i nadále pokračovat v přípravách na liberalizaci trhu s plynem, k níž má dojít od 1. ledna 2007, v přípravách na Národní alokační plán pro období 2008 až 2012 a v plánování investic do našich výrobních zařízení, abychom tak zajistili ještě vyšší produktivitu. V roce 2006 se zaměříme také na rozšíření a zkvalitnění stávající nabídky služeb, abychom uspokojili neustále rostoucí nároky našich zákazníků. Společnost Dalkia Česká si klade za cíl být ještě výkonnější, inovativnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, a zavazuje se tak k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje a k dalšímu zlepšování svých výsledků. Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich cílů. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Laurent Barrieux místopředseda představenstva a generální ředitel

6 Obchod 4 Výroba a prodej tepla a elektřiny Obchodní strategie společnosti Dalkia Česká republika byla v roce 2005 zaměřena na další prohlubování a rozvoj partnerských vztahů jak s municipalitami, tak se všemi našimi klienty. Získávání nových zákazníků pro sítě dálkového tepla, které se vyznačují vysokou mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí, bylo jedním z hlavních cílů. Na základě dlouhodobých smluv bylo nadále rozšiřováno portfolio našich služeb souvisejících s dodávkami energií, provozováním tepelných zařízení či správou celých tepelných hospodářství. Vzhledem k fúzi společností Dalkia Česká republika, Teplárna Ústí nad Labem a PPC Trmice uvádíme všechny ukazatele za rok 2005 za všechny tři společnosti dohromady. Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika v roce 2005 zůstala nadále výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické včetně poskytování podpůrných služeb. Výroba je realizována převážně v kombinovaném cyklu, přičemž proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. V roce 2005 se na výrobě tepla podílelo 376 kotlů, z nichž je 70 parních a 306 horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je MWt. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla dodáno celkem TJ tepelné energie, která byla z 50 % použita na dodávky tepla a z 50 % pro výrobu elektřiny. Na spotřebě paliva v kotlích se z 92,7 % podílí černé a hnědé uhlí, z 5,6 % zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn, z 1,2 % různé druhy biomasy a 0,5 % připadá na těžké topné oleje a na lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. Prodej tepelné energie v roce 2005 dosáhl hodnoty TJ. Do tepelných sítí a přímým odběratelům bylo dodáno TJ z vlastní výroby a TJ bylo nakoupeno od cizích dodavatelů. Ztráty v sítích představují TJ a odběr Dalkie Česká republika byl 411 TJ. Tepelná energie je dodávána buď přímo, nebo prostřednictvím distribučních společností cca domácnostem, což tvoří cca 56 % celkového prodeje tepla. Tržby za teplo a nevrácený kondenzát narostly oproti roku 2004 o 782 mil. Kč a činily v roce 2005 celkem mil. Kč. Nárůst tržeb byl způsoben zejména klimatickými podmínkami a vlivem fúze. Odběrateli elektrické energie, vyrobené na 22 turbogenerátorech Dalkie Česká republika s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 528,3 MWe, byli především obchodníci s elektřinou v České republice. Za rok 2005 bylo prodáno celkem GWh elektrické energie, z toho 53 GWh činila elektřina vyrobená společným spalováním biomasy a fosilních paliv. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s výrobou elektřiny činily v roce 2005 celkem mil. Kč, což představuje 39% podíl na tržbách společnosti za teplo a elektřinu. výroční zpráva 2005

7 Dalkia Česká republika, která je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou, v roce 2005 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti poskytování podpůrných služeb, které prodává provozovateli přenosové soustavy - společnosti ČEPS. Dalkia dále využívá a neustále rozšiřuje spalování biomasy, kterou spaluje již na čtyřech zdrojích. Obchodní aktivity a nabídka komplexních služeb V roce 2005 pokračovala společnost Dalkia Česká republika v rozvoji prodeje tepla ze svých tepláren. V Ostravě dokázala Dalkia odpovědět na požadavky nově příchozích zahraničních investorů do průmyslové zóny Hrabová. Díky naší schopnosti přizpůsobit se velmi krátkým termínům, spolehlivosti a bezpečnosti našich sítí jsme dokázali přesvědčit tyto velmi náročné nové investory a připojit na síť dálkového tepla korejskou společnost Sungwoo Hitech, společnost GE Money Bank, jakož i další objekty závodu společnosti Asus Czech tchajwanského výrobce, který využívá našich služeb již od roku Důvěra našich stávajících zákazníků je patrná z rozšíření našich smluvních vztahů s důležitými klienty. Zde můžeme uvést např. podpis dlouhodobé smlouvy s distribuční společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s významnými průmyslovými podniky Spolchemie, Borsodchem, Milkagro nebo s Městskou nemocnicí v Ostravě. Stejně jako v minulých letech připojila Dalkia nově vybudovaná obchodní centra. Jedná se o Tesco v Přerově, Kaufland, rozšíření Tesca a rozšíření Shopping Parku v Ostravě. Do posledně jmenovaného obchodního centra dodává společnost Dalkia nejen tepelnou energii, ale i chlad vyrobený metodou absorpčního chlazení. Společnost Dalkia také pokračovala v napojování nově postavených obytných budov, jako například domů v Bacherově, Přichystalově, Werichově a Okružní ulici v Olomouci. Ani v aktivitách spojených s energetickými službami nezůstáváme pozadu. Naše nabídky, zahrnující především provozování tepelných zařízení a služby s tím spojené, reagují na potřeby našich zákazníků. Umožňují jim plně se koncentrovat na svůj core business a zároveň optimalizovat chod podniku. Společnost Dalkia, která se může v České republice pyšnit četnými referencemi v této oblasti, se v dlouhodobých smlouvách zavazuje k takovým pojmům, jako jsou spolehlivost, bezpečnost, respektování norem a vývoj cen. V roce 2005 podepsala společnost Dalkia smlouvu se společností FINEP na výstavbu kotelny, sítí a předávacích stanic a dodávku tepla pro nové bytové domy Císařka v Praze. Také partnerství s městy a obcemi se nadále rozvíjí a posiluje. Jako příklad můžeme uvést rozšíření smlouvy o spolupráci s městem Hradec nad Moravicí či převzetí provozování kotelny Kojeneckého ústavu města Krnov. V Čechách se podpisem multitechnické smlouvy připojil průmyslový podnik Gefco k 200 průmyslovým podnikům, které Dalkii Česká republika projevují důvěru * 2005 Vývoj prodeje tepla v TJ * 2005 Vývoj prodeje elektřiny v GWh * za rok 2004 jsou uvedeny ukazatelé za společnost Dalkia Česká republika 5

8 Životní prostředí 6 V roce 2005 naše společnost opět uspěla při obhajobě certifikátu systému environmentálního řízení podle normy ISO při druhém dozorovém auditu BVQI. Systém environmentálního řízení je založen na pozitivním vztahu vedení společnosti k životnímu prostředí, přičemž tento vztah je realizován na základě plnění požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO Podstatou celého environmentálního systému řízení je identifikování environmentálních aspektů a jejich řízení tak, aby byl minimalizován negativní dopad na životní prostředí. Problematika těchto dopadů je řešena např. v příslušných Havarijních plánech divizí. Nedílnou součást systému environmentálního řízení tvoří také řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a snížení rizik plynoucích ze všech těchto oblastí. K našim významným environmentálním aspektům patří např. emise do ovzduší, spotřeba povrchové vody, vypouštění odpadních vod, nakládání s odpady, úroveň informací. Na základě naší Environmentální politiky neustále hledáme možné úspory energie, přírodních zdrojů a optimalizujeme odpadové hospodářství. Environmentální aspekt - emise do ovzduší Nejdůležitější prioritou je i v současné době možnost využívání obnovitelných zdrojů energie, z nichž nejdůležitější je spalování biomasy. V uplynulém roce jsme zintenzivnili spalování biomasy, čímž jsme snížili emise CO 2 do ovzduší o t. Spotřeba biomasy byla t. Environmentální aspekt - spotřeba povrchové vody a vypouštění odpadních vod Vedení jednotlivých divizí pozitivně přistupuje ke spotřebě surovin, i když se jedná o obnovitelné zdroje, jako např. o povrchovou vodu. V rámci svého přístupu vyhlásily divize své environmentální cíle, ve kterých dbají o snížení spotřeby povrchové vody ať už tím, že řeší suchý odběr popílku, změnou organizačních postupů v provozu nebo snižováním ztrát v horkovodech. Environmentální aspekt vznik ostatního odpadu - škvára, struska, popílek ze spalování Významným aspektem naší činnosti je také produkce popelovin. V současné době jsou popeloviny surovinou, která je výroční zpráva 2005

9 využívána nejen na rekultivaci dolů, ale i ve stavebnictví. Příkladem může být tavná struska z Elektrárny v Třebovicích, která se používá jako náhrada za otryskávací média při čištění povrchů před nátěry. Fluidní popílek z Teplárny Olomouc je zase využíván jako přísada do malt a betonu. Snížení emise CO 2 a SO 2 vlivem spalování biomasy CO 2 v tis. t Environmentální aspekt úroveň informací Tento aspekt patří do skupiny aspektů, které se vyznačují pozitivním dopadem na životní prostředí. Aspekt je zaměřen na oblast prevence před možným znečištěním životního prostředí. Jeho řízení vychází z přístupu naší společnosti ke vzdělávání našich zaměstnanců a je řešeno ve vzdělávacím plánu. Všichni zaměstnanci v rámci svých popisů pracovních funkcí musí splňovat odbornou způsobilost. Externím nebo interním školením si zvyšují povědomí v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. Některé typy pravidelných školení se provádí pro všechny zaměstnance, např. BOZP/PO a EMS. Vzdělávání a výcvik tvoří pouze část péče společnosti o vlastní zaměstnance. K péči o zaměstnance patří také vytváření příznivých pracovních podmínek, jako je výstavba nových moderních obslužných pracovišť velínů, ale také udržování a dodržování pořádku a čistoty ve všech provozních prostorách firmy, čímž je vyvoláván pozitivní vztah k životnímu prostředí. Dodržování pořádku velmi úzce souvisí s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, školení a přezkušování zaměstnanců z bezpečnosti práce a požární ochrany spolu s důsledným a řádným používáním bezpečnostních a ochranných prostředků dokládá i dlouhodobé minimum vzniklých pracovních úrazů SO 2 v t

10 Životní prostředí Environmentální cíle Měrná spotřeba povrchové vody v Teplárně Olomouc povrchová voda v tis. t teplo dodané v KJ 0,4 0,3 0,2 0, měrná spotřeba povrchové vody Společnost každoročně vyhlašuje jak na jednotlivých divizích, tak v rámci celé skupiny své environmentální cíle. Každá divize, popř. závod, má vyhlášeny minimálně tři cíle. Většina cílů divizí je koordinována s ředitelstvím společnosti. Mezi některé cíle patří např.: Snížení měrné spotřeby povrchové vody na 1 GJ na 0,12 t/gj dodaného tepla v roce 2005 v Teplárně Olomouc cíl byl splněn na 0,1113 t/gj, Snížení emisí NO x na kotli K12 v Elektrárně v Třebovicích hodnota plynných emisí NO x při realizaci primárních opatření v rámci rozšířené generální opravy kotle K12 byla snížena o 100 mg/m 3 oproti skutečnosti roku 2004, Rekonstrukce chemické úpravny vody v Teplárně Přerov - snížení spotřeby surové vody pro regeneraci a praní ionexových filtrů o 30 % oproti skutečnosti roku Nedílnou součástí dodržování nastavených pravidel systému environmentálního řízení jsou i kontrolní mechanizmy tohoto systému, mezi které řadíme interní audit prováděný vlastními zaměstnanci. Tito interní auditoři jsou na základě cíleného školení pověřeni výkonem této funkce v rozsahu hranic systému EMS v Dalkii Česká republika. Funkce auditora není funkcí samostatnou. Tyto činnosti vykonávají auditoři paralelně s výkonem své vlastní funkce. Díky interním auditům si zaměstnanci předávají zkušenosti v jednotlivých oblastech, upozorňují na případné nedostatky nebo naopak na možná zlepšení. V souladu s Environmentální politikou vedení Dalkie Česká republika pravidelně přezkoumává systém EMS ve společnosti a hodnotí dosažené výsledky v rámci definovaného environmentálního profilu společnosti. Hodnocení cílů a zpráv z auditů včetně přijatých opatření je základem kontinuálního zlepšování systému EMS v naší společnosti. výroční zpráva 2005

11 teplo je život 9

12 Nadační fond Společenská odpovědnost Dalkie Česká republika k životu občanů v regionech, ve kterých působí, se již více než pět let úspěšně projevuje v činnosti Nadačního fondu, který pomáhá při řešení jednoho z nejtíživějších problémů Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje vysoké nezaměstnanosti. 10 Nadační fond přispívá ke vzniku nových dlouhodobých pracovních míst dobrým a ekonomicky životaschopným podnikatelským záměrům fyzických i právnických osob. Potřebná služba nebo zajímavá aktivita, která pomůže začátku či rozšíření podnikatelské činnosti s novými trvalými pracovními příležitostmi, zejména pro nezaměstnané občany a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením, je příležitostí pro pomoc Nadačního fondu. Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech: poskytování služeb pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby pro nemocné, handicapované občany a seniory, aktivity pro volný čas, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla a výroby. V roce 2005 byla činnost Nadačního fondu podpořena finančními prostředky Dalkie Česká republika - 4,4 mil. Kč a dceřiných společností - Teplárna Ústí nad Labem - 1 mil. Kč, Dalkia Ostrava tis. Kč a OLTERM&TD Olomouc 150 tis. Kč. V prosinci 2005 bylo z Dalkie Česká republika poskytnuto 30 mil. Kč pro perspektivu činnosti Nadačního fondu v dalších pěti letech. Poskytované nadační příspěvky rozhodně nejsou sponzorskými či charitativními dary. Správní rada Nadačního fondu poskytuje nadační příspěvky po posouzení projektů předložených žadateli, které jsou vyhodnoceny na základě mnoha kritérií (společenská prospěšnost podnikatelského záměru, počet a zaměření nových pracovních míst, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí, konkurence, finanční zdroje žadatele apod.). Zásadním hlediskem je však ekonomická životaschopnost podnikatelského projektu. Nadační příspěvek je možné poskytnout až do výše 500 tis. Kč na jeden projekt. Nadační fond poskytuje vedle finanční pomoci i podstatnou pomoc v oblasti poradenské a konzultační činnosti. Významná je pomoc při dopracovávání podnikatelských záměrů, právních služeb nebo technická pomoc při výběru výpočetní techniky apod. V rámci systému EMS podle normy ISO 14001, pro který byl vydán pro Dalkii Česká republika upřesněný certifikát BVQI s doplněním o Nadační fond, velmi významně pokračovala v roce 2005 konzultační a poradenská činnost Nadačního fondu v oblastech environmentální politiky, BOZP a PO. Nenahraditelnými spolupracovníky Nadačního fondu jsou zaměstnanci Dalkie Česká republika a dceřiných společností kmotři projektů, kteří touto mimopracovní činností pomá- výroční zpráva 2005

13 Nebojte se začít. Pomáháme na svět dobrým nápadům! hají nejen při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů, ale stávají se pro své svěřence důležitou oporou zejména v začátcích jejich podnikatelské činnosti. V říjnu 2005 proběhl již podruhé tradiční jarmark Nadačního fondu, kde více než 50 příjemců nadačních příspěvků představilo zaměstnancům Dalkie Česká republika mnohé ze svých výrobků i zajímavých služeb. 11 Rok 2005, kdy byly schváleny nadační příspěvky 67 projektům se 133 novými pracovními místy (22 pro občany s OZP), je zatím nejúspěšnějším rokem v dosavadní pětileté historii Nadačního fondu. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 237 projektům, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik 691 nových trvalých pracovních příležitostí, z nichž je 136 pro občany se zdravotním či tělesným postižením.

14

15 výroční zpráva 2005 finanční část všechny údaje v tabulkách v tis. Kč

16 Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva roky V souladu s 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní závěrka za rok 2005 a srovnatelné ukazatele předcházejícího období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení dopadu přechodu na IFRS je uvedeno v bodě 31 přílohy účetní závěrky. V souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 27 zpracovala společnost konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří v roce 2005 Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. V roce 2004 tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně s nekonsolidovanou účetní závěrkou. Vzhledem k rozhodnému dni fúze Dalkia Česká republika, a.s. (DČR), Teplárna Ústí nad Labem, a.s. (TUL) a PPC Trmice, a.s. (PPC) k datu 1. lednu 2005 jsou ukazatele za rok 2005 společné za DČR, TUL a PPC. Dne 1. ledna 2006 nabyla právní účinnosti fúze společností Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. se staly Divizí Ústí nad Labem. 14 Vybraná finanční data Tržby za prodané teplo Tržby za elektřinu a ostatní provozní výnosy Celková zadluženost (%) 39,65 45,71 Rentabilita aktiv (%) 9,05 8,54 Běžná likvidita 1,32 1,40 Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí tis. Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč, ISIN a ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 280 Kč, ISIN CZ , bez povolení veřejné obchodovatelnosti. Údaje o mateřské společnosti a začlenění do skupiny Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2005 je společnost Société de Participations et d Investissements Diversifiés 2 (SPID 2), která byla k 31. prosinci 2005 držitelem ks akcií, tj 98,35 %. Dne 12. ledna 2006 v návaznosti na fúzi sloučením byla vydána Střediskem cenných papírů (SCP) nová emise akcií ISIN CZ série 01 v počtu ks v nominální hodnotě 280 Kč pro výměnu akcií akcionářů společnosti TUL a série 04 emise akcií ISIN o jmenovité hodnotě Kč v počtu ks pro výměnu akcií akcionáře společnosti PPC. Jednáním ve shodě jsou ovládajícími osobami Dalkia International a SPID2 se společným podílem 98,05 %. Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční a ostatní studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým majetkem, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím. SPID2 je holdingová společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 Pce Ronde Puteaux, La Defense. Je 100% dceřinou společností Dalkia International (člen nadnárodní skupiny Veolia Environnement). Základní kapitál SPID2 činí EUR. Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Saint-André. Majoritním vlastníkem DČR je SPID2 od konce roku Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice jsou: Dalkia Česká republika, a.s, Dalkia Ostrava, a.s., OLTERM & TD výroční zpráva 2005

17 Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD, a.s a Dalkia s.r.o. Společnost Dalkia International se zabývá správou energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým zákazníkům a službou facilities management, t.j. komplexní zabezpečení provozu budov. Dalkia působí v Argentině, Belgii, Brazílii, Bulharsku, Chile, České republice, Estonsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburgu, Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku, Jižní Korei, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a v Británii. Mateřskou společností Dalkie International je společnost Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia Environnement. Údaje o cenných papírech Dluhopisy 11,375 %, splatné v roce 2008 ISIN: CZ Forma: na doručitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: Kupón: pevná úroková sazba 11,375 % p.a. úrok splatný ročně k 26. listopadu Objem emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Převod: Sídlo administrátora: K převodu dluhopisů dochází jejich registrací na účtu cenných papírů nabyvatele vedeném ve Středisku cenných papírů. Převoditelnost dluhopisů není žádným způsobem omezena. CALYON S.A., organizační složka Ovocný trh Praha 1 15 Den emise dluhopisů: 6. listopadu 1998, splatnost 10 let Úrok ve výši 11,375 % je splatný ročně, za uplynulé období, vždy k 26. listopadu každého roku. První výplata byla provedena dne 26. listopadu Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě dne 26. listopadu Emitent není oprávněn dluhopisy podle své vůle splatit přede dnem konečné splatnosti. Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů budou provedeny osobě, která byla zaregistrována jako majitel dluhopisu v evidenci SCP k rozhodnému dni. Rozhodným dnem se rozumí den, který o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny bankovním převodem na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků nebo splatnosti dluhopisů. Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení takových plateb. Práva z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne jejich splatnosti. finanční část

18 Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené, nepodmíněné, nezajištěné závazky emitenta, které: a) jsou navzájem rovnocenné, b) budou vždy přinejmenším rovnocenné jakýmkoli jiným současným či budoucím přímým, nepodřízeným, nepodmíněným a nezajištěným závazkům emitenta s výjimkou takových závazků, jejichž co do pořadí uspokojení výhodnější postavení vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Emise dluhopisů a jejich veřejná obchodovatelnost v České republice byly schváleny v souladu se zákony č. 530/1990 Sb. o dluhopisech v platném znění a č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. 113/5183/1998 ze dne 3. listopadu Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vyplývající z emisních podmínek budou předloženy příslušnému soudu. Majetkové podíly v jiných subjektech 16 Subjekt Upsaný základní kapitál Podíl Podíl (%) Výnos (dividenda) Dalkia Ostrava, a.s OLTERM & TD Olomouc, a.s AmpluServis, a.s Pražská teplárenská a.s ,04 FC Karviná a.s., v konkursu ,75 OZT s.r.o., v likvidaci Ulitep, spol. s r.o THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o ,58 Hlavním předmětem podnikání společnosti Dalkia Ostrava, a.s. IČ: , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ: , je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody. Za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2004 jsou vytvořeny ve výši tis. Kč a to zejména na opravy. Hlavním předmětem podnikání OLTERM &TD Olomouc, a.s., IČ: , se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ: je výroba, rozvod a dodávky tepla a teplé užitkové vody, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 jsou ve výši tis. Kč a to na odstupné a ostatní rizika. Hlavním předmětem podnikání AmpluServis, a.s. IČ: , se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: jsou výroba, opravy a údržba zejména energetických zařízení, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši 90 tis. Kč na odstupné. Hlavním předmětem podnikání Pražské teplárenské a.s. je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. FC Karviná a.s., v konkursu, je fotbalový klub, který má dlouhodobě finanční problémy. Na tuto finanční investici je vytvořena 100% opravná položka. Hlavním předmětem podnikám OZT Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci IČ: , se sídlem Trmice, Edisonova 453, výroční zpráva 2005

19 PSČ: je úklidová činnost, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 0 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání Ulitep, spol. s r.o. IČ: se sídlem: Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ: jsou opravy a montáž měřidel a provozování autorizovaného metrologického střediska, za rok 2005 činí hospodářský výsledek za účetní období 215 tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 nebyly vytvořeny. Hlavním předmětem podnikání THMÚ Ústí nad Labem, s.r.o. IČ: se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 je provozování, správa a údržba tepelných sítí, za rok 2005 činí hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč, rezervy k 31. prosinci 2005 byly vytvořeny ve výši tis. Kč. Majetek společnosti a struktura kapitálu Struktura aktiv Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2005 hodnoty tis. Kč, což je zvýšení o 36,8 % ve srovnání s rokem Ke zvýšení hodnoty bilanční sumy o tis. Kč došlo především v důsledku fúze se společnostmi Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. Dlouhodobá aktiva celkem v hodnotě tis. Kč zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, podíly ve společnostech, ostatní finanční investice, investice v přidružených společnostech a odložené daňové pohledávky. Dlouhodobá aktiva se podílí na celkových aktivech 79,1 % a proti minulému roku zaznamenala růst o tis. Kč, tj. o 27,1 %, a to u dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč, u dlouhodobého nehmotného majetku o tis. Kč, ostatní finanční investice vzrostly o tis. Kč, investice v přidružených společnostech se snížily o tis. Kč a pokles zaznamenala i odložená daňová pohledávka o tis. Kč. Oběžná aktiva v hodnotě tis. Kč ke konci roku 2005 se podílí na majetku společnosti 20,9 % a jsou tvořena zásobami, obchodními a ostatními pohledávkami, daňovou pohledávkou a finančním majetkem. Hodnota těchto aktiv vzrostla proti předchozímu roku o tis. Kč, tj. o 93,3 %. Na tomto zvýšení se podílí nárůst finančního majetku o tis. Kč, zásob o tis. Kč a pohledávek o tis. Kč, ke snížení došlo u daňové pohledávky o tis. Kč. 17 Struktura pasiv Vlastní kapitál, který tvoří základní kapitál, fondy ze zisku a nerozdělený zisk, dosáhl ke konci roku 2005 výše tis. Kč, což představuje 54,3 % z celkové hodnoty pasiv společnosti. Základní kapitál Dalkie Česká republika byl k 1. lednu 2005 navýšen o tis. Kč v důsledku fúze o obchodní jmění společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. a PPC Trmice, a.s. fondy ze zisku byly navýšeny o tis. Kč a zákonný rezervní fond byl v roce 2005 doplněn o tis. Kč. Nerozdělený zisk činí tis. Kč. Cizí zdroje dosáhly ke konci roku 2005 výše tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly nárůst o tis. Kč, tj. o 57,7 %. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo především z důvodů čerpání střednědobé půjčky od Dalkie International ve výši tis. Kč. Dohadné účty pasivní vzrostly o tis. Kč, z této částky představuje tis. Kč dar Nadačnímu fondu pro životní prostředí, splacený v roce finanční část

20 Financování Vývoj finanční situace společnosti v roce 2005 byl příznivý. K financování společnosti byly využity jak vlastní zdroje vytvořené provozní činností ve výši tis. Kč, tak střednědobá půjčka od Dalkie International ve výši tis. Kč. Tyto zdroje byly použity mimo jiné k pořízení dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč, ke splácení bankovních úvěrů tis. Kč, k pořízení jiných investic (nákup akcií Pražské teplárenské) ve výši tis. Kč a k výplatě dividend tis. Kč. Stav finančního majetku činil ke konci roku tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Očekávaná hospodářská a finanční situace Výhled na rok 2006 předpokládá hospodářský výsledek před zdaněním ve stejné výši jako v roce Celkové výnosy předpokládáme ve výši tis. Kč. V roce 2006 očekává společnost stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené proti emitentovi počítáme nadále soudní žalobu podanou společností Dalkia Ostrava, a.s. (dříve Zásobování teplem Ostrava, a.s.) na nedovolené omezení hospodářské soutěže a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši tis. Kč. 18 Investiční činnost V roce 2005 bylo ve společnosti v souvislosti s investiční činností vydáno celkem tis. Kč, z toho na pořízení nového hmotného a nehmotného investičního majetku tis. Kč. Splátky úvěrů a půjček tvoří tis. Kč a finanční investice tis. Kč. Z celkem 189 zahájených nebo již rozpracovaných staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu celkem 159 projektů. Největší a nejvýznamnější stavbou bylo dokončení rekonstrukce chemické úpravny vody na Divizi Přerov. Akce zahrnovala instalování kompletní nové technologie úpravy vody včetně čiření, pískových filtrů, nových demi linek, směsných filtrů a filtrů vratného kondenzátu, chemického hospodářství, skladování chemikálií atd. Byly instalovány venkovní zásobní nádrže vratného kondenzátu a upravené vody. V průběhu celé náročné realizace díla, a to za plného provozu stávající technologie a celého zdroje, nedošlo k výpadkům provozu, což bylo oceněno mj. i při slavnostním uvedení celé linky do provozu vedením společnosti koncem roku. Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku staveb ve výši tis. Kč rozčlenit takto: Ekologické stavby Stavby pro obnovu Rozvojové stavby Obchodní a teplofikační stavby Investice do obnovy technologie Celkem stavby Ostatní investiční akce Celkem výroční zpráva 2005

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více