Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd 1"

Transkript

1 Anatomie svalů Copyright Dexter Academy Ltd 1

2 2 ANATOMIE SVALŮ

3 Další materiály na: Copyright Dexter Academy Ltd 3

4 TRAPÉZOVÝ SVAL (m. trapezius) Horní část Kost týlní, krční obratle (C1-C7) Nadpažková část klíční kosti Zvedá lopatky nahoru (Elevace) Zkracování Střední část Hrudní obratle (Th1-Th5) Nadpažek Přitahuje lopatky k páteři (Retrakce) Ochabování Dolní část Hrudní obratle (Th5-Th12) Hřeben lopatky Stahuje lopatky dolu (Deprese) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 4

5 ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ (m. latissimus dorsi) Hrudní obratle (Th7-Th12) Bederní obratle (L1-L5) Kost křížová Hřeben kosti kyčelní Poslední tři žebra Malý hrbolek kosti pažní Připažení (addukce) Zapažení (extenze) Vnitřní rotace ramenního kloubu O O vodorovná vlákna Ochabují svislá vlákna Zkracují Z Z ZDVIHAČ LOPATKY (m. levator scapulae) Krční obratle (C1-C4) Horní úhel lopatky Zdvihá lopatky (Elevace) Záklon hlavy (Extenze) Náklon hlavy do strany (Lateroflexe) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 5 cademy.cz

6 MALÝ SVAL ROMBICKÝ (m. rhomboideus minor) Krční obratle (C6-C7) Vnitřní okraj lopatky Přitažení lopatek k páteři (Retrakce) Zdvižení lopatek nahoru (Elevace) Ochabování VELKÝ SVAL ROMBICKÝ (m. rhomboideus major) Terndece: Hrudní obratle (Th1-Th4) Vnitřní okraj lopatky Přitažení lopatek k páteři (Retrakce) Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 6

7 ZADNÍ HORNÍ PILOVITÝ SVAL (m. serratus posterior superior) Krční obratle (C6-C7) Hrudní obratle (Th1-Th2) žebro Pomocný sval dýchací ZADNÍ DOLNÍ PILOVITÝ SVAL (m. serratus posterior inferior) Hrudní obratle (Th11-Th12) Bederní obratle (L1-L2) Žebro Pomocný sval dýchací 7 Copyright Dexter Academy Ltd 7

8 VZPŘIMOVAČE PÁTEŘE (m. erector spinae) Kost křížová Hřeben kosti kyčelní Bederní obratle (L1-L5) Různé: Trnové výběžky obratlů Příčné výběžky obratlů Žebra Jednostranně Úklon do strany (lateroflexe) Oboustranně Záklon (extenze) 8

9 BEDROSTEHENNÍ SVAL (m. psoas major) Bederní páteř (L1-L5) Meziobratlové ploténky Příčné výběžky L-obratlů Malý chocholík Ohyb kyčelního kloubu (flexe) Předklon (flexe) Zkracování KYČLOSTEHENNÍ SVAL (m. iliacus) Vnitřní strana lopaty kyčelní Malý chocholík Přednožení (flexe) Vnější rotace Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 9

10 VELKÝ SVAL HÝŽĎOVÝ (m. glutaeus maximus) Kost křížová, Kostrč Vnější plocha lopaty kyčelní Hýžďová drsnatina kosti stehenní Zanožení (extenze) Vnější rotace Ochabování STŘEDNÍ SVAL HÝŽĎOVÝ (m. glutaeus medius) Vnější plocha lopaty kyčelní Velký chocholík Odtažení v kyčli (abdukce) Ochabování MALÝ SVAL HÝŽĎOVÝ (m. glutaeus minimus) Vnější plocha lopaty kyčelní Velký chocholík Odtažení v kyčli (abdukce) Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 10

11 NAPÍNAČ POVÁZKY STEHENNÍ (m. tensor fasciae latae) Lopata kyčelní, přední horní trn Široká povázka stehenní Odtažení v kyčli (abdukce) Flexe kyčle Zkracování KREJČOVSKÝ SVAL (m. sartorius) Lopata kyčelní, přední horní trn Kost holenní Ohyb v kyčli (flexe) Vnější rotace v kyčli Ohyb v koleni (flexe) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 11

12 ČTYŘHLAVÝ SVAL STEHENNÍ (m. quadriceps femoris) Přímá hlava Lopata kyčelní Kost holenní Natažení v koleni (extenze) Ohyb v kyčli (flexe) Zkracování Prostřední, vnější a vnitřní hlava Kost stehenní Kost holenní Natažení v koleni (extenze) Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 12

13 DVOJHLAVÝ SVAL STEHENNÍ (m. biceps femoris) Dlouhá hlava Kost sedací Kost lýtková Ohyb v koleni (flexe) Natažení v kyčli (extenze) Zkracování Krátká hlava Kost stehenní Kost lýtková Ohyb v koleni (flexe) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 13

14 POLOŠLAŠITÝ SVAL (m. semitendinosus) Kost sedací Kost holenní Ohyb v koleni (flexe) Natažení v kyčli (extenze) Zkracování POLOBLANITÝ SVAL (m.semimembranosus) Kost sedací Kost holenní Ohyb v koleni (flexe) Natažení v kyčli (extenze) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 14

15 DLOUHÝ PŘITAHOVAČ (m. adductor longus) Úpon Kost stydká Kost stehenní Přitažení v kyčli (addukce) Zkracování KRÁTKÝ PŘITAHOVAČ (m. adductor brevis) Kost stydká Kost stehenní Přitažení v kyčli (addukce) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 15

16 VELKÝ PŘITAHOVAČ (m. adductor magnus) Kost stydká Kost sedací Kost stehenní Přitažení v kyčli (addukce) Zkracování ÚTLÝ SVAL (m. gracilis) Kost stydká Kost holenní Přitažení v kyčli (addukce) Ohyb v koleni (flexe) Zkracování Copyright Dexter Academy Ltd 16

17 PŘEDNÍ SVAL HOLENNÍ (m. tibialis anterior) Kost holenní, blána mezikostní Kost klínovitá a 1. metatarz Přitažení špičky vzhůru (dorzální flexe) Supinace Ochabování 19 17

18 TROJHLAVÝ SVAL LÝTKOVÝ (m. triceps surae) Dvojhlavý sval lýtkový (vnitřní, vnější hlava) Tendnce: Kost stehenní Kost patní Odtažení špičky dolu (plantární flexe) Ohyb v kolenním kloubu (flexe) Zkracování Šikmý sval (šikmá hlava) Kost holení Kost lýtková Kost patní Odtažení špičky dolu (plantární flexe) Zkracování 18 Copyright Dexter Academ y Ltd

19 PŘÍMÝ SVAL BŘIŠNÍ (m. rectus abdominis) Hrudní kost žebro Kost stydká Předklon trupu (flexe) Břišní lis Z Z 1/4 Zkracování O O 3/4 Ochabování O O O O VNĚJŠÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ (m. obliquus abdominis externus) Posledních 8 žeber Lopata kyčelní Bílá čára Jednostranně Úklon do strany (lateroflexe) Rotace trupu Oboustranně Předklon trupu (flexe) Břišní lis Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 19

20 VNITŘNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ (m. obliquus abdominis internus) Lopata kyčelní Tříselný vaz Poslední 3 žebra Bílá čára Jednostranně Úklon do strany (lateroflexe) Rotace trupu Oboustranně Předklon trupu (flexe) Břišní lis Ochabování PŘÍČNÝ SVAL BŘIŠNÍ (m. transversus abdominis) Posledních 6 žeber Lopata kyčelní Tříselný vaz Bílá čára Břišní lis Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 20

21 ČTYŘHRANNÝ SVAL BEDERNÍ (m. quadratus lumborum) Lopata kyčelní Bederní obratle Poslední žebro Jednostranně Úklon do strany (lateroflexe) Oboustranně Záklon trupu (extenze) Zkracování VELKÝ SVAL PRSNÍ (m. musculus pectoralis major) Klíční kost Hrudní kost a přilehlá žebra Pochva přímého břišního svalu Velký hrbolek kosti pažní Přitažení v rameni (addukce) Ohyb v rameni (flexe) Vnitřní rotace v rameni Horní část Zkracování Dolní část Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 21

22 MALÝ SVAL PRSNÍ (m. musculus pectoralis minor) žebro Hákovitý výběžek lopatky Táhne lopatku vpřed PŘEDNÍ SVAL PILOVITÝ (m. serratus anterior) Prvních devět žeber Vnitřní okraj lopatky Přitahuje lopatku k hrudníku Odtahuje lopatku od páteře Napomáhá pohybům HK nad horizontálu Copyright Dexter Academy Ltd 22

23 SVAL DELTOVÝ (m. deltoideus) Zevní část klíčku Nadpažek Hřeben lopatky Drsnatina kosti pažní Odtažení horní končetiny (abdukce) Předpažení (flexe) Zapažení (extenze) Rotace paže vnitřní i vnější SVAL NADHŘEBENOVÝ (m. supraspinatus) Jáma nadhřebenová Velký hrbolek kosti pažní Zevní rotace paže Odtažení horní končetiny (abdukce) Copyright Dexter Academy Ltd 23

24 SVAL PODHŘEBENOVÝ (m. infraspinatus) Jáma podhřebenová Velký hrbolek kosti pažní Vnější rotace paže MALÝ OBLÝ SVAL (m. teres minor) Vnější okraj lopatky Velký hrbolek kosti pažní Vnější rotace Připažení (addukce) v ramením kloubu Copyright Dexter Academy Ltd 24

25 VELKÝ OBLÝ SVAL (m. teres major) Dolní úhel lopatky Malý hrbolek kosti pažní Připažení (addukce) Zapažení (extenze) Vnitřní rotace PODLOPATKOVÝ SVAL (m. subscapularis) Žeberní plocha lopatky Malý hrbolek kosti pažní Vnitřní rotace Připažení (addukce) Copyright Dexter Academy Ltd 25

26 DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ (m. biceps brachii) Lopatka (horní hrana ramenního kloubu, hákovitý výběžek lopatky) Drsnatina kosti vřetení Ohyb ruky v lokti (flexe) Zkracování TROJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ (m. triceps brachii) Lopatka Kost pažní Kost loketní Natažení ruky v lokti (extenze) Ochabování Copyright Dexter Academy Ltd 26

27 BRÁNICE (m. diaphragma) Bederní páteř Hrudní kost Žebra Hlavní dýchací sval 27

28

29 Copyright Dexter Academy Ltd

30 Copyright Dexter Academy Ltd

31 1 kost týlní (os occipitale) 43 kost sedací (os ischii) 2 bradavčitý výběžek kosti spánkové 44 hrbol kosti sedací 3 hrboly kosti týlní 45 stydká spone (symfýza) 4 příčné výběžky krčních obratlů 46 kost stydká (os pubis) 5 dolní čelist (mandibula) 47 jamka kosti kyčelní 6 trnové výběžky krčních obratlů 48 velký chocholík 7 první žebro 49 malý chocholík 8 klíční kost (clavicula) 50 kost stehenní (femur) 9 klíční kost hrudní (sternální) část 51 zevní kondyl kosti stehenní 10 klíční kost nadpažková (akromiální) část 52 vnitřní kondyl kosti stehenní 11 hrudní kost (sternum) 53 hlava lýtkové kosti 12 mečovitý výběžek hrudní kosti 54 čéška (patela) 13 horní úhel lopatky 55 úpon pes anserinus 14 hřeben lopatky (spina scapulae) 56 drsnatina kosti holenní 15 lopatka (scapulae), podhřebenová jáma 57 kost holenní (tibie) 16 nadhřebenová jáma 58 kost lýtková (fibula) 17 nadpažek (akromion) 59 kost patní (calcaneus) 18 zevní hrana lopatky 60 kost hlezenní (talus) 19 vnitřní hrana lopatky 61 kost krychlová 20 dolní úhel lopatky člunková 21 žeberní plocha lopatky 63 první kost klínovitá (celkem 3) 22 hákovitý výběžek lopatky (procc.coracoideus) zánártní kůstky 23 kost pažní (humerus) 64 5 nártních kůstek 24 velký hrbol kosti pažní (tuberculum majus) 65 články prstů (celkem 14) 25 malý hrbol kosti pažní (tuberculum minus) 66 8 zápěstních kůstek 26 hrana malého hrbolu kosti pažní 67 5 záprstních kůstek 27 drsnatina kosti pažní 68 články prstů (celkem 14) 28 výběžek loketní kosti (olecranon) 29 kost loketní (ulna) minislovníček 30 kost vřetenní (radius) et a 31 drsnatina kosti vřetenní os,osis kost, kosti 32 drsnatina kosti loketní acetabulum jamka kyčel. kloubu 33 trnové výběžky bederních obratlů aponeurosa povrchová plochá šlacha 34 meziobratlová ploténka fascie vazivový obal svalu 35 volná žebra trochanter chocholík 36 kost kyčelní (os ilium) tuber hrbol 37 hřeben kosti kyčelní tuberositas drsnatina 38 jáma kosti kyčelní (vnitřní plocha) tuberculum hrbolek 39 zevní plocha kosti kyčelní spina trn 40 přední horní trn kosti kyčelní proccesus výběžek 41 přední dolní trn kosti kyčelní vertebra obratel 41 kost křížová (os sacrum) thorax hrudník 42 kostrč (os coccygis) axilla podpaží Copyright Dexter Academy Ltd 31

32 Copyright Dexter Academy Ltd 36

33 Copyright Dexter Academy Ltd 37

34 Copyright Dexter Academy Ltd 38

35 Copyright Dexter Academy Ltd 39

36 název svalu začátek úpon funkce trapézový sval kost týlní, trny hrudních klíček, nadpažek, lopatky nahoru, dolu (m. trapezius) a krčních obratlů hřeben lopatky a k sobě (k páteři) rombický sval (m. rhomboideus) trny posledních dvou krčních a prvních čtyř hrudních obratlů vnitřní okraj lopatky lopatky k páteři zdvihač lopatky (m. levator scapulae) výběžky prvních čtyř krčních obratlů horní úhel lopatky zdvihá lopatky svaly kloněné (m.scalenus ) přední-anterior střední-medius zadní-posterior příčné výběžky C3- C6 1. žebro rotace s úkonem Příčné výběžky C2- C7 1. žebro při oboustranné akci Příčné výběžky C5- C7 2. žebro flexe zdvihač hlavy kost hrudní bradavkový výběžek lateroflexe (m. sternocleidomastoideus) vnitřní okraj klíčku rotace na opačnou stranu,flexe sval kožní podkožní vaz horní části dolní okraj čelisti pohybová funkce je (platysma) hrudníku bezvýznamná, brání tvoření kožních řas široký sval zádový kost křížová, hřeben malý hrbolek extenze, addukce, kyčelní, poslední 3 (m. latissimus dorsi) žebra, kosti pažní vnitřní rotace posledních 6 hrudních a všechny bederní obratle vzpřimovač páteře (m. erector spinae) kost křížová, hřeben kosti kyčelní, příčné a trnové výběžky, žebra příčné a trnové extenze, lateroflexe výběžky, žebra kost týlní pilovité svaly zadní: horní (m. serratus posterior superior) C 6,7 Th 1,2 žebro zdvihá žebra dolní (m. serratus posterior inferior) Th 11,12 L 1,2 žebro fixuje doní žebra Copyright Dexter Academy Ltd 40

37 sval nadhřebenový (m. supraspinatus) jáma nadhřebenová velký hrbolek kosti pažní abdukce velký hrbolek sval podhřebenový jáma podhřebenová kosti zevní rotace, (m. infraspinatus) pažní addukce velký hrbolek malý sval oblý zevní okraj lopatky kosti zevní rotace, (m. teres minor) pažní addukce malý hrbolek velký sval oblý dolní úhel lopatky kosti vniřní rotace, (m. teres major) pažní addukce, extenze přendní plocha malý hrbolek sval podlopatkový lopatky kosti addukce, (m. subscapularis) pažní vnitří rotace deltová sval deltový klíček, nadpažek drsnatina abdukce, flexe, (m. deltoideus) hřeben lopatky kosti pažní extenze, rotace dvojhlavý sval nad kloubní jamkou kost vřetení flexe a supinace pažní ramenního kloubu, (drsnatina) předloktí, flexe (m. biceps brachii) hákovitý výběžek ramenního kloubu sval hákový hákovitý výběžek hrana malého předpažení(flexe) (m.coracobrachialis) lopatky hrbolku připažení(addukce) přední plocha kosti hluboký sval pažní pažní drsnatina kosti ohyb ruky v lokti (m. brachialis ) loketní (flexe) trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) pod kloubní jamkou ramenního kloubu, na zadní straně kosti pažní loketní výběžek extenze předloktí extenze a addukce ramenního kloubu hákovitý malý sval prsní žebro výběžek stahuje lopatky (m. musculus pectoralis minor) lopatky dopředu a dolu velký hrbolek velký sval prsní klíček, kost hrudní, kosti addukce, flexe, (m. musculus pectoralis major) žebro pažní vnitřní rotace pilovitý sval přední 9ti zuby na 9ti horních vnitřní okraj lopatky vytáčení dolního úhlu (m. serratus anterior) žebrech lopatky a oddaluje lotatky od páteře Copyright Dexter Academy Ltd 41

38 bránice (m. diaphragma) bederní páteř, mečíkovitý šlašitý střed hlavní dýchcí sval výběžek hrudní kosti, chrupavky 12. až 7. žebra přímý sval břišní (m. rectus abdominis) chrupavky žebra po stranách stydké spony flexe, lateroflexe zevní šikmý sval břišní (m. obliquus abdominis externus) vnitřní sval břišní (m. obliquus abdominis internus) příčný sval břišní (m. transversus abdominis) dolních 8 žeber zevní část kýčelního hřebene a bílá čára rotace, flexe, lateroflexe, břišní lis bderní páteř, hřeben bílá čára rotace, flexe, poslední tři kyčelní, tříselný vaz žebra lateroflexe, břišní lis dutinová strana dolních 6 bílá čára zvyšuje nitrobřišní žeber, bederní páteř, tlak hřeben kyčelní kosti čtyřhranný sval 12. žebro, hřeben kyčelní extenze, lateroflexe= příčné výběžky bederní bederních kosti úklony do stran (m. quadratus lumborum) obratlů napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) přední horní trn lopaty kyčelní pruh kyčlostehení až na holení kost flexe, abdukce, vnitřní rotace sval bedrokyčlo stehenní (m. iliopsoas) bederní páteř, vnitřní plocha lopaty kyčelní malý chocholík flexe kyčle, flexe trupu velký sval hýžďový (m. glutaeus maximus) hýžďová kostrč, kost křížová drsnatina vnitřní plocha lopaty kosti stenenní kyčelní kosti extenze střední sval hýžďový (m. glutaeus medius) zevní plocha lopaty kyčelní velký chocholík abdukce, malý sval hýžďový zevní plocha lopaty velký chocholík abdukce, Copyright Dexter Academy Ltd 42

39 (m. glutaeus minimus) kyčelní velký zevní hruškovitý sval vnitřní plocha kosti chocholík rotace,odtažení (m. piriformis) křížové v kyčli (abdukce) hřebenový sval kost stydká pod malým přitažení v kyčli (m. pectineus) chocholíkem (addukce) krátký přitahovač kost stydká kost stehenní addukce, zevní rot. dlouhý přitahovač kost stydká kost stehenní addukce, zevní rot. velký přitahovač kost stydká a sedací kost stehenní addukce, extenze útlý sval stehenní kost stydká kost holenní addukce,flexekolene m. adductor brevis,longus,magnus, m.gracilis vnitřní rotace čtyřhlavý s. stehenní přimý hlava zevní hlava vnitřní hlava stření hlava (m. quadriceps femoris) sval krejčovský (m. sartorius) přední trn kyčelní kosti kost stehení kost stehení kost stehení úpon přechazí ve šlachu přes čéšku na kost holenní flexe kyčle extenze v kolenním kloubu přední horní trn kyčelní kost holenní flexe v kyčli i v noha přes kosti nohu kolenš, abdukce dvojhlavýsval stehenní hrbol sedací kosti kost lýtková extenze kyčle, (m. biceps femoris) kost stehenní flexe kolene zevní rotace sval pološlašitý hrbol sedací kosti vnitřní strana kosti extenze kyčle, (m. semitendinosus) holenní flexe kolene vnitřní rotace sval poloblanitý hrbol sedací kosti vnitřní strana kosti extenze kyčle, (m. semimembranosus) holenní flexe kolene vnitřní rotace trojhlavý sval lýtkový dvojhlavý sval lýtkový kost stehenní kost patní flexe kolene (.m gastrocnemius) plantární flexe šikmá hlava kost lýtková kost patní plantární flexe (m. soleus) přední sval holení kost holenní kost klínovitá dorsální flexe (m. tibialis anterior) blána mezikostní a 1. metatarz (stoj na patách) supinace zadní sval holení kost holenní kost loďkovitá plantární flexe 43 Copyright Dexter Academy Ltd

40 (m. tibialis posterior) blána mezikostní kosti klínovité (stoj na špicce) kost lýtková báze metatrzů supinace dlouhý a krátký sval kost lýtková zánártní kůstky pronace lýtkový plantární flexe (m. peroneus longus, brevis) odtahovač palce (m. rectus abdominis) patní hrbol báze proximálního článku palce odtahuje palec přitahovač palce (m. adduktor hallucis) šikmá hlava příčná hlava zevní kost klínovitá, báze proximálního přitahuje pacec báze 2.,3. metatarzu článku palce k druhému 3.-5.metatarz (od hlaviček) prstu Copyright Dexter Academy Ltd 44

41 POZNÁMKY: Copyright Dexter Academy Ltd 45

42 Copyright Dexter Academy Ltd 46

43 Copyright Dexter Academy Ltd 47

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Krční páteř. Pohyby v kloubu. Anatomie. Martin Vanko rukověť ke zkoušce z anatomie v Norman s academy

Krční páteř. Pohyby v kloubu. Anatomie. Martin Vanko rukověť ke zkoušce z anatomie v Norman s academy Krční páteř Pohyby v kloubu 1. Flexe mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, mm. praevertebrales 2. Extenze (dorzální flexe) m. trapezius (pars superior), m. splenius capitis et cervicis, m. erector spinae,

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

FLEXE - PŘEDPAŽENÍ. m. deltoideus (pars clavicularis) m. biceps brachii. m. coracobrachialis

FLEXE - PŘEDPAŽENÍ. m. deltoideus (pars clavicularis) m. biceps brachii. m. coracobrachialis Martina Novotná 2008 POHYBY RAMENNÍHO KLOUBU FLEXE - PŘEDPAŽENÍ EXTENZE - ZAPAŽENÍ ABDUKCE - UPAŽENÍ ADDUKCE - PŘIPAŽENÍ VNITŘNÍ ROTACE VNĚJŠÍ ROTACE FLEXE - PŘEDPAŽENÍ m. deltoideus (pars clavicularis)

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná

Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná 11. PŘÍLOHY Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná extenze/ flexe v kyčli 3 c) Protažení zkráceného

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

pod lo pat ko vý pod hře be no vý ne hře be no vý ma lý oblý sval trapézový sval zdvihač lopatky rombické svaly přední pilovitý malý prsní sval

pod lo pat ko vý pod hře be no vý ne hře be no vý ma lý oblý sval trapézový sval zdvihač lopatky rombické svaly přední pilovitý malý prsní sval 6 Svalstvo ramene a paže Horní končetina nám slouží k manipulaci a obratnosti, zatímco dolní končetina umožňuje pohyb. Funkce horní končetiny obětovala stabilitu za cenu pohyblivosti. Pohyblivost horní

Více

SYSTEMA MUSCULATORIUM

SYSTEMA MUSCULATORIUM SYSTEMA MUSCULATORIUM MUSCULI DORSI I. povrchová vrstva: 1. musculus trapezius 2. musculus latissimus dorsi II. druhá vrstva: 1. musculi rhomboidei 2. musculus levator scapulae III. třetí vrstva: svaly

Více

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Tejpování Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Mgr. Jana Kuncová, DiS Funkce tejpu Ochranná omezení pohybu kvůli ochraně poraněné tkáně a tím i zmírnění bolestivosti, při sportu jako prevence poranění

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Vadžrásana Pozice blesku

Vadžrásana Pozice blesku KAPITOLA POZICE V KLEKU 8 P ři provádění pozic v kleku je váha těla na kolenou, holeních a částech chodidel. Klek posunuje těžiště blíže k zemi, než jak je tomu v pozici ve stoji, ale dále od země než

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly

Více

Základní svalové názvosloví

Základní svalové názvosloví George Procházka, výživový specialista a osobní trenér praktikující své služby skrze www.sdbd.cz uvádí krátkou E knihu: Základní svalové názvosloví Obsah 2... Názvosloví vyjadřující svalovou funkci 4...

Více

KINEZIOLOGICKÁ ANALÝZA BADMINTON. backhandové podání

KINEZIOLOGICKÁ ANALÝZA BADMINTON. backhandové podání KINEZIOLOGICKÁ ANALÝZA BADMINTON backhandové podání LOKOMOCE (badminton) přirozená bipedální (běh, skoky, výpady, suny) acyklické POHYBY SEGMENTŮ KINEZIOLOGICKÁ ANALÝZA krátké backhandové podání KINOGRAM

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Obsah OSLABENÍ POHYBOVÉ SOUSTAVY... 2 SVALOVÉ DYSBALANCE... 2 Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu... 3 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého

Více

Seznam příloh. Vyjádření etické komise. Znění informovaného souhlasu pacienta. Výstupní vyšetření z tabulky

Seznam příloh. Vyjádření etické komise. Znění informovaného souhlasu pacienta. Výstupní vyšetření z tabulky Seznam příloh Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Vyjádření etické komise Znění informovaného souhlasu pacienta Vstupní vyšetření z 14. 1. 2013 - tabulky

Více

Testování svalových dysbalancí

Testování svalových dysbalancí Testování svalových dysbalancí Testování zkrácených a oslabených svalů nám dává informaci o stavu našeho pohybového systému. Testování se provádí pomocí jednoduchých testovacích cviků určených pro konkrétní

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve SVALY SVALY HORNÍ KONČETINY m. deltoideus sv. deltový Hřeben lopatky- spinas capule nadpažek- acromium kost klíční- Clavicula Drs. trojúh.- tuberositas deltoidea Abdukce hor. kon., extense, rotace (vnější

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

Svaly hrudní končetiny. Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny.

Svaly hrudní končetiny. Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny. Svaly hrudní končetiny Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny. Svaly pletence: kápový kývač pilovitý ventrální kosočtverečný prsní povrchový prsní hluboký nejširší hřbetní Mají různý

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Myologia Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nauka o svalech (1) Svalstvo = aktivní pohybový aparát zabezpečení polohy těla a vnitřních orgánů činnost svalstva = hlavní zdroj tepla v těle MUSCULUS

Více

Svaly horní končetiny

Svaly horní končetiny Svaly horní končetiny Musculi humeri Musculus subscapularis ZAČÁTEK: facies costalis scapulae (fossa subscapularis) ÚPON: tuberculum minus humeri INERVACE: n. subscapularis FUNKCE: humerální pronace, addukce

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu 4 PŘÍLOHY I. Schematické znázornění plexus brachialis II. III. IV. Motorické nervy plexus brachialis Motorické nervy lumbosakrálního plexu Vyšetření reflexů V. Diagnosticky důležité testy svalové síly

Více

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU týlní bříško svalu týločelního hlavový sval polotrnový sval deltový sval vřetenní natahovač prstů krátký radiáln natahovač zápěst ulnárn natahovač zápěst dlouhý

Více

Materiály ke zkoušce z bp 2001 Morfologie pohybového systému, podzim 2017 Mgr. Marta Gimunová

Materiály ke zkoušce z bp 2001 Morfologie pohybového systému, podzim 2017 Mgr. Marta Gimunová Materiály ke zkoušce z bp 2001 Morfologie pohybového systému, podzim 2017 Mgr. Marta Gimunová Kosti Kostra osová Kostra horní končetiny Kostra dolní končetiny Kostra hlavy Svaly Svaly hlavy (musculi capitis)

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. SVALOVÝ TEST PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. požadavky na zkoušku 2 písemné testy ústní rozbor postavy Doporučená literatura DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada,

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Strečink na anatomických základech

Strečink na anatomických základech Březen 2016 Samostatná příloha časopisu Sokol Strečink na anatomických základech Díky neformální spolupráci s nakladatelstvím Grada přinášíme v tomto vydání Metodických listů výňatky z publikace Strečink

Více

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub 5 PŘÍLOHY Příloha I/A Vazy v oblasti kolenního kloubu Příloha I/B Svaly v oblasti kolenního kloubu Příloha I/C Přehled svalů v okolí kolenního kloubu Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu

Více

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění

Více

Plexus lumbalis et sacralis

Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis L1-L4 senzoricky kůži v bederní oblasti a kůži na přední a mediální ploše stehna a bérce motoricky zadní a částečně boční skupinu břišních svalů, dále přední

Více

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE:

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: ORTOPEDICKÉ MINIMUM OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU 2. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE 3. PORANĚNÍ KOSTÍ 4. ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ 5. NÁZVY ORTOPEDICKÝCH OPERACÍ 6. VYŠETŘOVACÍ

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!!

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!! KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ = soubor jednotlivých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého náčiní (švihadlo, ručník, polštář apod.) a nářadí (žebřiny, židle,

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla SVALY - svalový systém aktivní součást pohybového aparátu - jednotkou je sval (musculus, mys) - základní schopností je stažitelnost (kontraktibilita) zkrácení svalů pohyb Dělení svaloviny: A) příčně pruhovaná

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace - IV. část

Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace - IV. část Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace - IV. část Odstraňování svalových dysbalancí strečinkem a posilováním - hýžďové svaly, ohybače kyčlí a bederní svaly Hýžďové svaly (m. gluteus maximus, m.

Více

Svaly ramenní = mm.humeri

Svaly ramenní = mm.humeri Svaly HK. Svaly ramenní = mm.humeri M.supraspinatus M.infraspinatus M.teres minor M.teres major M.subscapularis M.deltoideus Úponové části většiny svalů, které odstupují přímo od lopatky jsou klinicky

Více

SVALY SVALY. Správné držení těla SVALOVÁ KONTRAKCE

SVALY SVALY. Správné držení těla SVALOVÁ KONTRAKCE I SVALY SVALY V těle je kolem 600 svalů, z nichž většina je párová tedy 300 svalů v každé polovině těla. Hmotnost svalů dosahuje u mužů průměrně 36% tělesné hmotnosti, u žen 32%. Tato relativní hmotnost

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny SVALY DOLNÍ KONČETINY (musculi membri inferioris) pocházejí z hypaxiální svaloviny bederní a křížové oblasti inervovány nervy bederní pleteně (přední skupina svalů pletence a přední

Více

kreatin - fosfát + ADP = ATP + kreatin

kreatin - fosfát + ADP = ATP + kreatin Když cvičíme, naše svaly posilují, to znamená, že přibývají a zvětšují se bílkovinná vlákna v každé svalové buňce a s nimi i objem myoglobinu a počet mitochondrií. Proto silné svaly obsahují více zdrojů

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

M.psoas major. M.iliacus

M.psoas major. M.iliacus Svaly DK. Svaly kyčelní Dělíme na skupinu přední a zadní: Přední skupina: M.iliopsoas Zadní skupina: Mm.glutei (maximus, medius, minimus) M.piriformis Mm.gemelli M.obturatorius internus M.quadratus femoris

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo

Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo Nick Evans Váš ilustrovaný průvodce, jak získat svalovou hmotu a zformovat tělo Computer Press, a. s. 2011 Bodybuilding a posilování Efektivní

Více

Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů

Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů Svaly dolní končetiny - musculi membri inferioris 1. Svaly kyčelní - musculi coxae 2. Svaly stehna - musculi femoris 3. Svaly bérce - musculi

Více

, ,69,

, ,69, 5 Obsah Předmluva... 1 Úvod... 1.1 Hlavní účinky..... 1.2 Kontraindikace..... 1.2.1 Absolutní kontraindikace... 13 1.2.2 Relativní kontraindikace (často jenom lokální)...13 1.3 Materiál..... 1.3.1 Výrobci

Více

REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA. PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA. PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. Zápočtové požadavky: 80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností Zkouška: 2 písemné testy ústní Základní studijní literatura: GÚTH,A.Propedeutika

Více

Soustava opěrná a pohybová

Soustava opěrná a pohybová Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Soustava opěrná a pohybová Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana

Více

Sborník posilovacích cviků s obouručními a jednoručními činkami

Sborník posilovacích cviků s obouručními a jednoručními činkami Sborník posilovacích cviků s obouručními a jednoručními činkami Bakalářská práce Studijní program: B7401 Tělesná výchova a sport Studijní obory: 7401R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 7504R181

Více

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické) Příloha I: Plexus brachialis, rozdělení p. supraclavicularis a infraclavicularis P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

Více

Název: Kostra a kosti

Název: Kostra a kosti Název: Kostra a kosti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo

Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo Bodybuilding a posilování Efektivní cvičení pro dokonalé tělo Nick Evans Váš ilustrovaný průvodce, jak získat svalovou hmotu a zformovat tělo Computer Press, a. s. 2011 Bodybuilding a posilování Efektivní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury FYZIOTERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PREVENCE PLAVECKÉHO RAMENE

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Masáže 1. Kosmetická masáž. 2. Klasická masáž zad. 3. Klasická masáž šíje. 4. Klasická masáž hrudníku a břicha. 5. Klasická masáž dolní končetiny zepředu. 6. Klasická

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice (bakalářská práce) Autor práce: Petr Sůsa, Tělesná výchova a

Více

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 A. anamnéza (bolest, farmakologická tp., ) B. funkční parametry transportního systému (TK, SF, f B ), m, výška, BMI C. stereotyp chůze,

Více