MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269"

Transkript

1 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY IČO:

2 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot... 6 Dlouhé hodnoty... 7 Označování tabulek (blok)... 7 Ohraničení tabulky... 9 Barva v tabulce... 9 Sloučení buněk Součet Zvláštní výsledek Formát Měna Počet zobrazených desetinných míst Formát procent Styl oddělovače Vlastní vzorec (výpočet) Ověření součtu apod Vložení sloupce, řádku Odstranění sloupce, řádku Odstranění formátu z buňky (tabulky) Kopírování tabulky Přesun tab Předdefinované seznamy Úprava sloupců tabulky Průvodce vzorcem vkládání funkce List Pojmenování buňky výpočty s koeficientem Automatický text Zámek Zalomení a zarovnání hodnot Funkce Zaokrouhlení Komentář Graf Ukotvení příček Seřazení dat Automatický filtr Formulář Automatický přehled Kontingenční tabulka Oblast tisu Podmíněné formátování

3 Popis základního okna MS Excel Titulkový proužek Horní menu Panely nástrojů - ikony Pole názvů Řádek vzorců Záhlaví sloupců Záhlaví řádků Aktivní buňka Jednotlivé listy sešitu (souboru) Stavový řádek

4 Buňka Textová obsahuje text nebo část textu, nelze ji použít ve výpočtech, zarovnání vlevo Text 1 tuna 1 metr Číslo obsahuje číslo, lze ji použít ve výpočtech, zarovnání vpravo 1 1,00 Kč 1% Vzorec obsahuje vzorec, v buňce se zobrazuje jen výsledek, po kliknutí na tuto b. se v řádku vzorců zobrazí úplný vzorec číslo 1 5 číslo 2 5 Součet 10 4

5 Zadávání hodnot zadávání hodnot v řádcích 1 Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Tabulátor kurzor se posune vpravo Po stisknutí klávesy Enter na konci řádku se kurzor vrátí na začátek dalšího řádku zadávání hodnot v sloupcích 1 Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Enter kurzor se posune o řádek dolů Každou zadanou hodnotu je nutno potvrdit (Enter, tab., atd.). 5

6 Editace hodnot Oprava hodnoty Postup I.: 1. 1xLT na editovanou hodnotu 2. Stiskneme klávesu F2 3. Provedeme opravu 4. Stiskneme klávesu Enter Postup II.: 1) 2xLT na editovanou hodnotu 2) Provedeme opravu 3) Enter Přepsání hodnoty 1. Klikneme na editovanou buňku 2. Zadáme novou hodnotu 3. Enter Smazání hodnoty 1. Klikneme na mazanou hodnotu 2. Stiskneme klávesu Delete (dojde ke smazání hodnoty ne formátu např. barvy) 6

7 Dlouhé hodnoty Tato hodnota je dlouhá. Sem zadáme další hodnotu Po dopsání tabulky, která obsahuje dlouhé hodnoty provedeme úpravu šířky sloupců. Dlouhou hodnotu vepíšeme do jedné buňky, další hodnotu zadáváme hned do následující buňky (nelze vynechat sloupec) Stiskneme LT + držet + posun nebo 2xLT Označování tabulek (blok) Označení řádku buněk: 1xLT na číslo označovaného řádku Více řádků označíme přidržením LT a posunem myši na čísla ostatních označovaných řádků. Označení sloupce buněk 1xLT na písmeno označovaného sloupce Více sloupců označíme tak, že držíme LT a posunujeme myší na písmena ostatních označovaných sloupců. 7

8 Označení celého listu 1xLT Označení velké tabulky 1) 1xLT do první buňky tabulky 2) Stisk + držet klávesu Shift Pití promile pivo 10 červené víno 12,5 bílé víno 15 fernet 40 vodka 47 gin 55 whisky 53 meruňka 32 3) 1xLT do poslední buňky tabulky Označení pouze zvolených buněk 1) 1xLT do první buňky tabulky Pití promile pivo 10 červené víno 12,5 bílé víno 15 fernet 40 vodka 47 gin 55 whisky 53 meruňka 32 2) Stisk + držet klávesu Ctrl 3) 1xLT do dalších označ. buněk tabulky 8

9 Ohraničení tabulky Postup I.: 1) Označíme tabulku 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Ohraničení 4) Klikneme na ikonu Vnitřní 5) Zvolíme silnější čáru 6) Klikneme na ikonu vnější 7) OK Postup II.: 1) Označíme tabulku 2) Rozrolujeme ikonu Ohraničení 3) Klikneme na ikonu Všechna ohraničení 4) Rozrolujeme ikonu Ohraničení 5) Klikneme na ikonu Tlusté ohraničení okolo Odstranění ohraničení: 1) Označíme tabulku 2) Rozrolujeme ikonu Ohraničení 3) Klikneme na ikonu Bez ohraničení Barva v tabulce Postup I.: 1) Označíme editované buňky 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Vzorky 4) Zvolíme požadovanou barvu 5) Potvrdíme OK 9

10 Postup II.: 1) Označíme editované buňky 2) Rozrolujeme ikonu Barva výplně 3) Zvolíme požadovanou barvu Odstranění barvy: 1) Označíme editované buňky 2) Rozrolujeme ikonu Barva výplně 3) Zvolíme Bez výplně Sloučení buněk Postup: 1) označíme slučované buňky 2) Klikneme na ikonu Sloučit a zarovnat na střed Součet Odstranění sloučení buněk: 1) Klikneme na sloučenou buňku 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Zarovnání 4) Zrušíme zatržení u položky Sloučit buňky 5) Potvrdíme OK Postup I.: 1) Klikneme do místa výsledku 2) Klikneme na ikonu AutoSum 3) Zkontrolujeme zobrazený rámečku (označuje sčítané hodnoty) 4) Potvrdíme Enter 1 2 Pokud se rámeček nezobrazuje okolo sčítaných hodnot, tak je označíme myší. 10

11 Postup II.: (platí pouze pro sčítání sloupců) 1) Označíme sčítané hodnoty 1) Klikneme na ikonu AutoSum V případě sčítání řádků může dojít k chybnému výsledku. Zvláštní výsledek Mřížka Pokud se v buňce místo čísla nebo výsledku zobrazí tzv. mřížka znamená to, že je potřeba příslušnou buňku (sloupec) rozšířit. (Pokud tak neučiníme, tak se zobrazená mřížka vytiskne.) ############## ,00 Kč ############## HODNOTA! Pokud se v buňce místo výsledku zobrazí údaj HODNOTA! znamená to, že vytvořený vzorec obsahuje chybu a bude nutno jej vypočítat znovu. #Div/0! Pokud se v buňce místo výsledku zobrazí údaj #Div/0! znamená to, že vytvořený vzorec obsahuje chybu (dělení nulou) a bude nutno jej vypočítat znovu ,00 Kč ,00 Kč #DIV/0! 11

12 Formát Měna 1) Označíme editovaná čísla 2) Klikneme na ikonu Měna Počet zobrazených desetinných míst Nastavení symbolu znaku: 1) Označíme čísla 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Číslo 4) Zvolíme Druh Měna 5) Zvolíme symbol Odstranění formátu Měna: 1) Označíme čísla 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Číslo 4) Zvolíme Druh Obecný 5) Potvrdíme OK 1) Označíme editovaná desetinná čísla 2) Pro přidání/odebrání desetinných míst použijeme ikonu Přidat nebo Odebrat desetinné místo Počet zobrazených desetinných míst může způsobit nesprávné (nepřesné) vytištění (zobrazení) tabulky. V případě, že u čísla např. 1,5 nastavíme počet desetinných míst na nula, tak bude toto číslo zobrazováno ve tvaru 2. Přidat desetinné místo Odebrat desetinné místo Číslo 1 2 Číslo 2 2 Celkem 3 Původní číslo bylo 1,5 Výsledek je zkreslený Formát procent 1) Označíme buňky do kterých BUDEME zadávat hodnoty v procentech 2) Klikneme na ikonu procenta 3) Pokud budou zadávané údaje v necelých číslech, tak klikneme na ikonu přidat desetinné místo Odstranění formátu Procenta: 1) Označíme čísla 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Číslo 4) Zvolíme Druh Obecný (nebo číslo) 5) Potvrdíme OK 12

13 Styl oddělovače 1) Označíme hodnoty (čísla) 2) Klikneme na ikonu styl oddělovače Vlastní vzorec (výpočet) 1) Klikneme do místa výsledku 2) Napíšeme znak = 3) Klikneme na první hodnotu vzorce (výpočtu) - pokud hodnota není v tabulce, tak ji napíšeme z klávesnice 4) Zadáme znaménko +;-;*;/ (hvězdička je násobení, lomítko je dělení) 5) Klikneme na druhou hodnotu vzorce (jako bod 2 ) 6) Enter Druhá hodnota Číslo 1 5 Číslo 2 5 Součin 25 První hodnota Místo výsledku - sem napíšeme = Pokud se nám během výpočtu nepodaří zvolit správný postup, tak můžeme výpočet přerušit pomocí klávesy Esc. Ověření součtu apod. 1) Označíme (sčítané) hodnoty 2) Klikneme pravým tlačítkem ve stavovém řádku 3) Zvolíme požadovanou funkci 4) Výsledek se bude zobrazovat ve stavovém řádku Výsledek bude zobrazován automaticky po označení libovolných hodnot. 1xPT ve stavovém řádku (pravá část) Volba funkce 13

14 Vložení sloupce, řádku 1) Klikneme do místa vkládání (sloupce nebo řádku) 2) Vložit Řádek/Sloupec nový řádek bude vložen nad místo, kde byl kurzor nový sloupec bude vložen nalevo od místa, kde byl kurzor Kurzor Nový řádek se vloží Číslo 1 10 Číslo 3 30 Součet Nový sloupec se vloží Odstranění sloupce, řádku 1) Označíme (celý) odstraňovaný sloupec nebo řádek (viz.označ.sloupce/řádku) 2) Úpravy Odstranit Odstranění formátu z buňky (tabulky) 1) Označíme editované buňky 2) Úpravy Vymazat Formáty - odstraní se všechny formáty Kopírování tabulky Postup I.: 1) Označíme kopírovanou tabulku 2) Klikneme na ikonu Kopírovat (nebo klávesová zkratka Ctrl+C) 3) Kurzor umístíme do místa vkládání 4) Enter (ikona Vložit nebo klávesová zkratka Ctrl+V) 14

15 Postup II.: 1) Označíme kopírovanou tabulku 2) Kurzor umístíme na hranu označené tabulky (zobrazí se bílá šipka), stiskneme levé tlačítko a držíme 3) Stiskneme klávesu Ctrl a držíme 4) Posunujeme myší (držet LT + Ctrl) do místa vkládání 5) Pustíme levé tlačítko myši 6) Pustíme klávesu Ctrl Šipka zobrazená při stisknutí LT na kraji označené tabulky Přesun tab. Postup I.: 1) Označíme přesunovanou tabulku 2) Klikneme na ikonu Vyjmout (nebo klávesová zkratka Ctrl+X) 3) Kurzor umístíme do místa vkládání 4) Enter (ikona Vložit nebo klávesová zkratka Ctrl+V) Postup II.: 1) Označíme přesunovanou tabulku 2) Kurzor umístíme na hranu označené tabulky (zobrazí se bílá šipka), stiskneme levé tlačítko a držíme 3) Posunujeme myší (držet LT) do místa vkládání 4) Pustíme levé tlačítko myši Šipka zobrazená při stisknutí LT na kraji označené tabulky 15

16 Předdefinované seznamy Textové seznamy (měsíce, dny, zkratky dnů) 1) Napíšeme první položku předdefinovaného seznamu a potvrdíme ji Enterem 2) Klikneme na potvrzenou hodnotu 3) Kurzor umístíme do pravé dolního rohu buňky - zobrazí se malý černý křížek 4) Stiskneme levé tlačítko a posunujeme myší směrem na další buňky 5) Náhled seznamu se bude zobrazovat nad označovaným úsekem buněk 6) Po uvolnění levého tlačítka se seznam vepíše do buněk Leden Pondělí Po I Po zobrazení křížku stisk LT a posun Opakování textu 1) Napíšeme opakovanou položku a potvrdíme ji Enterem 2) Klikneme na potvrzenou hodnotu 3) Kurzor umístíme do pravé dolního rohu buňky - zobrazí se malý černý křížek 4) Stiskneme levé tlačítko a posunujeme myší směrem na další buňky pes auto kolo Po zobrazení křížku stisk LT a posun Datum 1) Napíšeme první datum a potvrdíme Enterem 2) Klikneme na potvrzenou hodnotu 3) Kurzor umístíme do pravé dolního rohu buňky - zobrazí se malý černý křížek 4) Stiskneme levé tlačítko a posunujeme myší směrem na další buňky Po zobrazení křížku stisk LT a posun Čísla 1) Napíšeme první a druhé číslo (číselné řady) a potvrdíme Enterem 2) Označíme obě čísla (do bloku) 3) Kurzor umístíme do pravé dolního rohu druhé označené buňky 4) Stiskneme levé tlačítko a posunujeme myší směrem na další buňky

17 Vzorce 1) Vypočítáme první vzorec 2) Klikneme na výsledek prvního vzorce 3) Kurzor umístíme do pravé dolního rohu buňky - zobrazí se malý černý křížek 4) Stiskneme levé tlačítko a posunujeme myší směrem na další buňky ks cena auto ,00 Kč 2 000,00 Kč kolo ,00 Kč motorka ,00 Kč Úprava sloupců tabulky 1) Označíme tabulku 2) Formát Sloupec Přizpůsobit ks cena auto 2 ######## ####### kolo 3 ######## ####### motorka 1 ######## ####### Průvodce vzorcem vkládání funkce 1) Klikneme do místa výsledku 2) Klikneme na ikonu Vložit funkci (nebo Vložit Funkce) 3) Zvolíme Funkce, Název funkce a potvrdíme OK 4) Zadáme první hodnotu funkce číslo 1(pokud je v tabulce, tak na ni klikneme pokud v tabulce není, tak ji vepíšeme do příslušného políčka) 5) Zadáme další hodnoty funkce (podobně jako první) 6) Potvrdíme OK Pokud je při zadávání hodnot překryta tabulka oknem funkce, tak toto okno přesuneme (uchopíme ho myší za šedou část a při stisknutém levém tlačítku posunujeme). Typ funkce První hodnota funkce Název funkce Okno pro zadávání hodnot funkce Okno lze při stisknutém levém tlačítku přesunout mimo tabulku Náhled výsledku Sem klikneme a zadáme druhou hodnotu funkce ks cena auto ,00 Kč 2 000,00 Kč kolo ,00 Kč motorka ,00 Kč 17

18 Příklad použití funkce minimum. 1) Klikneme do místa výsledku 2) Klikneme na ikonu Vložit funkci 3) V levé části zobrazeného okna zvolíme statistické a v pravé části vybereme funkci min potvrdíme OK 4) Zobrazené okno pro vkládání hodnot funkce přesuneme mimo tabulku 5) V tabulce klikneme na první hodnotu funkce další hodnoty můžeme v tomto případě zadávat zjednodušeným způsobem: po kliknutí na první hodnotu stiskneme klávesu Ctrl a držíme klikneme na druhou, třetí a další hodnoty funkce po zvolení všech hodnot funkce pustíme klávesu Ctrl a stiskneme Enter 6) Po výběru hodnot vzorce potvrdíme okno funkce OK ks cena auto ,00 Kč kolo ,00 Kč motorka ,00 Kč minimum 2 1 ks cena Místo výsledku auto ,00 Kč kolo ,00 Kč motorka ,00 Kč minimum Zvolíme statistické 5 6 Klikneme na první hodnotu Při stisknuté klávese Ctrl klikáme na další hodnoty 4 3 Zvolíme min ks cena auto ,00 Kč kolo ,00 Kč motorka ,00 Kč minimum Okno přesuneme mimo tabulku List Vložení listu Z Horního menu zvolíme Vložit List Pojmenování listu 1) Dvakrát klikneme na název listu (obvykle List 1 apod.) 2) Zadáme nový název 3) Potvrdíme Enterem 2xLT na editovaný název listu 18

19 Přesun listu 1) Kurzor myši nastavíme na název přesunovaného listu 2) Stiskneme levé tlačítko a vodorovně posunujeme myší 3) Po dosažení požadovaného umístění uvolníme levé tlačítko Stisk LT + držet + přesun Kopie listu Postup I.: 1 Stisk Ctrl + držet 1) Kurzor myši nastavíme na název kopírovaného listu 2) Stiskneme klávesu Ctrl a držíme 3) Stiskneme levé tlačítko a vodorovně posunujeme myší 4) Po dosažení požadovaného umístění uvolníme levé tlačítko 5) Pustíme klávesu Ctrl Postup II.: 1) 1xPT na název kopírovaného listu 2) Z nabídky zvolíme Přesunout nebo zkopírovat 3) Zvolíme umístění kopie (lze i do jiného otevřeného sešitu) 4) Zatrhneme políčko Vytvořit kopii 5) OK 2 Stisk LT + držet + přesun Kopii lze umístit i do jiného otevřeného sešitu Zvolíme umístění kopie v pořadí listů Odstranění listu (operace je nevratná) 1) Klikneme pravým tlačítkem na název odstraňovaného listu 2) Z nabídky zvolíme Odstranit 3) Potvrdíme OK 19

20 Pojmenování buňky výpočty s koeficientem Funkce slouží k pojmenování buňky, která bude ve výpočtech představovat koeficient - číslo, kterým bude např. násobena celá tabulka (číslo lze měnit změna se projeví v celé tabulce) Postup: 1) Klikneme na buňku, která obsahuje koeficient 2) Klikneme do pole názvů 3) Zadáme název buňky (koeficientu) 4) Název potvrdíme Enterem Příklad použití: V tabulce vypočteme mzdu zaměstnanců. Mzda bude představovat součin plat/hodina a počet odpracovaných hodin. Koeficientem bude buňka obsahující hodnotu hodinová mzda (60,00 Kč). Vzorec bude po vypočítání aktivní tzn. pokud změníme hodinovou mzdu, tabulka se přepočítá. Pole názvů Sem zadáme vzorec napíšeme znak =, klikneme na koeficient, napíšeme znak hvězdička (násobení) a klikneme na počet odpracovaných hodin potom Enter Počet odpracovaných hodin Mzda Nováková 40 Plat/hodina Hruška 50 60,00 Kč Nedbalová 70 Ondrová 55 Koeficient Automatický text Funkce usnadňuje psaní opakujícího se textu. Pokud píšeme podobný nebo stejný text do jednoho sloupce, bude nám Excel nabízet jeho automatické dopsání. Enterem, tabulátorem text vložíme, klávesou Esc nabídku zrušíme. 20

21 Zámek 1) Nástroje Zámek Zamknout list 2) Můžeme zadat heslo 3) OK Vodorovné zarovnání označených buněk Odemčení.: Nástroje Zámek Odemknout list Zalomení a zarovnání hodnot 1) Označíme editované buňky 2) Formát Buňky 3) Zvolíme záložku Zarovnání 4) Provedeme požadované nastavení 5) OK M Z D Y Svislý text Počet odpracovaných hodin Zalomená hodnota Mzda Nováková ,00 Kč Plat/hodina Hruška ,00 Kč 60,00 Kč Nedbalová ,00 Kč Ondrová ,00 Kč Svislé zarovnání označených buněk Zalomení hodnot Svislý text 21

22 Funkce Zaokrouhlení Příklad použití: 1) Klikneme do místa výsledku 2) Klikneme na ikonu Vložit funkci 3) Zvolíme funkce matematické a dále zaokrouhlit 4) Klikneme (v tabulce) na zaokrouhlované číslo 5) Klikneme do políčka Číslice a zadáme počet desetinných míst (pokud zadáme 0, bude číslo zaokrouhleno na celé) Komentář M Z D Y Počet odpracovaných hodin Mzda zaokrouhlované číslo Počet desetinných míst Nováková ,00 Kč Plat/hodina Hruška ,00 Kč 60,00 Kč Nedbalová ,00 Kč Ondrová ,00 Kč Zaokrouhleno Celkem ,00 Kč ,00 Kč Místo výsledku Vložení 1) Klikneme na komentovanou buňku 2) Vložit Komentář 3) Zadáme text komentáře 4) Klikneme do tabulky Plat/hodina 60,00 Kč Zaokrouhleno Pokud komentář zůstane zobrazen, je to způsobeno tím, že je zapnuta funkce Zobrazit Komentáře. Obvykle se komentář skryje a je indikován malým červeným trojúhelníkem. Ke zobrazení komentáře dojde až po nastavení kurzoru myši na komentovanou buňku. Skrytý komentář Plat/hodina 60,00 Kč Zaokrouhleno Zobrazený komentář Koeficient Editace komentáře 1) Klikneme na komentovanou buňku 2) Vložit Upravit komentář 3) Provedeme požadovanou editaci textu 4) Klikneme do tabulky Odstranění komentáře 1) Klikneme pravým tlačítkem na komentovanou buňku 2) Zvolíme Odstranit komentář 22

23 Graf Vytvoření 1) Označíme data pro graf (obvykle bez položky Celkem) 2) Klikneme na ikonu Průvodce grafem 3) Zvolíme typ a podtyp grafu a potvrdíme tlačítkem Další 4) Okno Zdrojová data potvrdíme tlačítkem Další 5) V okně Možnosti grafu zadáme název, zvolit legendu, popisky a potvrdíme tlačítkem Další 6) Zvolíme požadované umístění a klikneme na tlačítko Dokončit Náhled grafu Typ grafu Název grafu Graf bude na samostatném listě Ukázka vytvářeného grafu Podtyp grafu Legenda Graf bude na listě s tabulkou Editace grafu Přesun: 1) Klikneme do oblasti grafu 2) Stiskneme LT a držíme 3) Posunujeme myší meruňka 11% whisky 18% curaso 12% Alkohol červené pivo víno bílé víno 3% 4% 5% fernet 13% gin 18% vodka 16% Oblast grafu Čtvereček pro změnu velikosti Úprava velikosti: 1) Klikneme do oblasti grafu 2) Kurzor myši nastavíme ne jeden z rohových čtverečků zobrazí se dvojitá šipka 3) Stiskneme LT, držíme a posunujeme myší ve směru zobrazené šipky zmenšování/zvětšování 23

24 Editace popisků: 1) Klikneme do oblasti grafu 2) Klikneme na jeden z popisků 3) Pomocí ikon můžeme nastavit velikost písma atd. Přesun popisků: Úpravu použijeme, pokud se popisky překrývají. 1) Klikneme do oblasti grafu 2) Klikneme na popisky 3) Klikneme na editovaný popisek 4) Kurzor nastavíme na šedé ohraničení, které se zobrazuje okolo editovaného popisku 5) Stiskneme LT, držíme a posunujeme myší meruňka 11% whisky 18% curaso 12% Alkohol červené pivo víno bílé víno 3% 4% 5%fernet 13% gin 18% vodka 16% Přesunovaný popisek Další editace: Další editace (změna typu grafu, popisky ) provádíme pomocí nabídky Graf, která se zobrazí v Horním menu po kliknutí na oblast grafu nebo pomocí menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem v oblasti grafu. Ukotvení příček Funkce ukotví první řádek/sloupec tabulky při rolování dat se nebude ukotvený řádek/sloupec pohybovat. Pro správné fungování je vhodné, aby tabulka byla sama na listě. Postup: 1) Klikneme do místa ukotvení 2) Okno Ukotvit příčky Uvolnění příček Okno Uvolnit příčky 24

25 Seřazení dat 1) Označíme tabulku 2) Data Seřadit 3) Rozrolujeme volbu Seřadit podle a zvolíme název sloupce pro řazení 4) Pokud je seznam rozsáhlý a může ve vybraném sloupci pro řazení dojít ke shodě, můžeme nastavit druhý a třetí klíč řazení (volby Dále podle a Pak podle) 5) Volba Seznam se záhlavím/bez záhlaví umožňuje zahrnout hlavičku tabulky do řazených dat (obvykle se neprovádí) 6) OK Automatický filtr Zvolíme podle kterého sloupce se data mají seřadit Pro případ shody možnost vybrat další sloupce pro řazení Funkce umožňuje filtrovat data v tabulce odfiltrovaná data tisknout. Pro správné fungování je vhodné, aby tabulka byla sama na listě. Postup: 1) Klikneme do tabulky (nebo ji označíme) 2) Data Filtr Automatický filtr po aplikaci se v tabulce zobrazí tzv. filtrovací trojúhelníky trojúhelník pomocí něhož se filtrovalo změní barvu na modrou v tabulce můžeme filtrovat najednou pomocí více filtrovacích trojúhelníků (např. odfiltrujeme Druh výrobku a Dodavatele) Odstranění zvolených kritérií 1) Klikneme na aktivní filtrovací trojúhelník (je modrý) 2) Zvolíme položku vše Filtrovací trojúhelník po kliknutí můžeme zvolit požadovaná kritéria Odstranění automat. filtru V Horním menu zvolíme Data Filtr Automatický filtr Kliknutím zvolíme požadovaná data 25

26 Formulář Funkce umožňuje přehledné prohlížení, filtrování a přidávání dat. Pro správné fungování je vhodné, aby tabulka byla sama na listě. Přidání - odstranění dat Postup: 1) Klikneme do tabulky 2) Data Formulář zobrazí se okno formuláře Posun v odfiltrovaných datech Postup pro filtrování: 1) Klikneme na tlačítko Kritéria 2) Do zobrazených políček prázdného formuláře zadáme požadovaná kritéria 3) Pomocí tlačítek Další/Předchozí zobrazujeme odfiltrovaná data Editace dat Posun dat formuláře Možnost zadat filtrovací kritéria Automatický přehled Skrytí dílčích dat (sloupce E a F) Funkce vyhledá v tabulce vzorce a umožní skrýt data, která vedla k výpočtu. Tabulku se skrytými daty lze tisknout. Pro správné fungování je vhodné, aby tabulka byla sama na listě. Postup: 1) Klikneme do tabulky 2) Data Skupina a přehled Automatický přehled nad tabulkou se v místech vzorců zobrazí tlačítka mínus po kliknutí na toto tlačítko dojde ke skrytí dílčích dat vzorce Seskupení zvolených sloupců/řádků: 1) označíme seskupované sloupce (celé) 2) Data Skupina a přehled Seskupit Odstranění seskupení: Data Skupina a přehled Vymazat přehled 26

27 Kontingenční tabulka Sem přesuneme např. políčko Druh výrobku Funkce umožňuje filtrování a součty dat. Po aplikaci je vytvořena nová výsledná tabulka. Pro správné fungování je vhodné, aby tabulka byla sama na listě. Postup: 1) Klikneme do tabulky 2) Data Kontingenční tab. a graf 3) Zvolíme Další 4) Označíme tabulku 5) Zvolíme Další 6) Zvolíme Dokončit 7) Myší přesuneme filtrovací políčka a data z panelu nástrojů do kontingenční tabulky Sem přesuneme např. políčko Dodavatel Sem přesuneme např. políčko Tržba za rok Oblast tisu Funkce nastaví (obvykle) tisknutou oblast tabulky. Postup: 1) Označíme oblast tisku 2) Soubor Oblast tisku Nastavit oblast tisku Odstranění: Soubor Oblast tisku Vymazat oblast tisku 27

28 Podmíněné formátování Funkce automaticky zformátuje danou hodnotu (hodnoty) na základě logických pravidel. 1) V tabulce označíme sledované hodnoty (čísla) 2) Klikneme na Formát Podmíněné formátování 3) Zadáme 1.podmínku (např. hodnota buňky je mezi číslem1 a číslem 2) 4) Klikneme na tlačítko Formát 5) Zadáme co se má stát s číslem, které podmínku splní 6) Můžeme zadat další dvě podmínky (tlačítko Přidat) 7) Potvrdíme OK Odstranění podmíněného formátu: 1) Označíme data, kde je formát nastaven 2) Klikneme na Formát Podmíněné formátování 3) Klikneme na tlačítko Odstranit 4) Zvolíme, které podmínky mají být odstraněny 5) Potvrdíme OK Ověření dat - seznam Funkce omezí zadávání dat pouze na přípustné hodnoty nebo na rolovací nabídku. V případě zadání hodnoty která nebude splňovat daná kritéria, bude uživatel vyzván k novému zadání hodnoty. Co má být povoleno 1) Vytvoříme seznam přípustných položek (musí být na stejném listě) 2) V tabulce označíme ověřovanou oblast 3) Zvolíme Data Ověření Umístění povoleného seznamu 28

29 4) V záložce Nastavení zadáme co bude povoleno - tlačítko Povolit (např. Seznam) 5) Do dalších políček zadáme podmínky povolení např. min. a max. hodnoty nebo v případě seznamu Zdroj (označíme povolené hodnoty v seznamu přípustných hodnot) 6) Můžeme zvolit Rozevírací seznam v buňce 7) Klikneme na záložku Zpráva při zadávání 8) Můžeme zadat text zprávy (nápověda) 9) Klikneme na záložku Chybové hlášení 10) Zvolíme Zobrazit chybové hlášení 11) Zvolíme Styl (Stop neumožní zadat nesprávné hodnoty) 12) Zadáme chybové hlášení 13) OK Odstranění funkce: 1) Data Ověření 2) Vymazat vše 3) OK Funkce souhrny Funkce sečte apod. hodnoty na základě zvolených kritérií vytvoří tzv. mezisoučet. 1) Klikneme do tabulky 2) Data Souhrny 3) Zvolíme kritéria pro mezisoučty - U každé změny ve sloupci (např. Druh výrobku) 4) Zvolíme použit funkci (pro mezisoučty funkce součet) 5) Zvolíme co se má sčítat Přidat souhrn do sloupce 29

30 6) Potvrdíme OK 7) Data budou obsahovat mezisoučty a bude možno skrývat dílčí hodnoty Odstranění funkce: 1) Data Souhrny 2) Odstranit vše Vlastní pohledy Funkce umožňuje zaznamenat data v určité fázi snímání během filtrování. 1) První ukládaný pohled je obvykle vše (bez filtru) Klikneme na Zobrazit Vlastní pohledy 2) Klikneme na tlačítko Přidat 3) Zadáme název pohledu (vše) 4) V tabulce provedeme požadované filtrování dat a pohled na odfiltrovaná data opět uložíme pod zvoleným názvem 5) Pro uložená dalších pohledů postupujeme podobně (jako krok 4) Prohlížení pohledů: 1) Zobrazit Vlastní pohledy 2) Zvolíme požadovaný pohled 3) Klikneme na tlačítko Zobrazit Přidání vlastního pohledu Zobrazení zvoleného pohledu Odstranění zvoleného pohledu Pro rychlejší prohlížení (a tisk) vlastních pohledů je vhodné vynést tlačítko vlastníc pohledů mezi ikony na panel nástrojů. 30

31 Umístění vlastní ikony na panel nástrojů Program Excel umožňuje vynést ikonu často používané operace na panel nástrojů. 1) Zvolíme Nástroje Vlastní (nebo trojúhelníček na konci panelu nástrojů) 2) Zvolíme záložku Příkazy 3) Klikneme na požadovanou kategorii např. Zobrazit 4) V pravé části okna uchopíme požadovanou ikonu (nebo příkaz) a přesuneme za ostatní ikony v panelech nástrojů (umístíme před trojúhelníček 5) Pomocí pravého tlačítka na nově umístěné ikoně můžeme provést další úpravy popisek, tvar ikony atd. 6) Po vynesení všech požadovaných ikon potvrdíme tlačítkem Zavřít Funkce SUMIF Funkce sečte vybrané hodnoty, u kterých je splněna daná podmínka. 1) 1xLT do místa výsledku 2) Klikneme na Vložit funkci 3) Zvolíme Matematické a SUMIF OK 4) Zadáme Oblast tj. sloupec ze kterého bude zvoleno kritérium (např. Dodavatel) 5) Zadáme Kritéria tj. zvolené kritérium pro součet (zadáme kliknutím v tab.) 6) Zadáme Součet tj. sloupec, který je sčítaný (zadáme označením oblasti v tab.) 7) OK 31

32 Funkce COUNTIF (výskyt, četnost) Funkce určí četnost hodnoty (např. textu) v tabulce. 1) 1xLT do místa výsledku 8) Klikneme na Vložit funkci 2) Zvolíme Matematické a COUNTIF OK 3) Zadáme Oblast tj. oblast dat, ve kterých četnost zjišťujeme (např. Dodavatel) 4) Zadáme Kritérium tj. hledaný výskyt (např. IBM - zadáme kliknutím v tab.) 5) OK Funkce KDYŽ 1) 1xLT do místa výsledku 2) Klikneme na Vložit funkci 3) Zvolíme Logické a KDYŽ OK 4) Zadáme podmínku (pro pravdu) 5) Zadat co se má zobrazit v případě pravdy a co v případě nepravdy 6) OK 32

33 Funkce DSUMA Funkce sečte buňky v databázi, které splní určitá kritéria. 1) Zkopírujeme hlavičku tabulky (nejlépe nad tabulku) 2) Zadáme pod hlavičku filtrovací kritéria (např. druh výrobku a dodavatel) 3) Klikneme do místa výsledku tj. pod zkopírovanou hlavičkou (např. Tržba za rok) 4) Klikneme na Vložit funkci 5) Zvolíme Databázové a DSUMA OK 6) Zadáme umístění databáze 7) Zadáme umístění pole tj. název sledovaného sloupce v databázi (např. Tržba za rok) 8) Zadáme Kritéria tj. označíme v zkopírované hlavičce tabulky zvolená kritéria (včetně popisků) bez sledovaného sloupce (Tržba za rok) 9) OK Funkce PLATBA Funkce vypočte měsíční splátky půjčky. 1) 1xLT do místa výsledku 2) Klikneme na Vložit funkci 3) Zvolíme Finanční a PLATBA OK 4) Zadáme Sazba tj. úrok/12 (měsíců) 5) Zvolíme Pper tj. celkový počet splátek (měsíců doba splatnosti) 6) Zvolíme Souč_hod tj. celková hodnota uhrazená sérií budoucích plateb, zadáme záporně (jedná se o půjčku) Ostatní údaje nezadáváme 7) Ok 33

34 Funkce Hledání řešení Funkce najde řešení pro cílovou hodnotu (potřebujeme získat daný výsledek). 1) Klikneme do buňky, pro kterou hledáme řešení tato musí obsahovat vzorec (např. platba) 2) Zvolíme Nástroje Hledání řešení 3) Zadáme Cílová hodnota tj. požadovaný výsledek vzorce 4) zadáme Měněná buňka tj. která buňka se má změnit pro požadovaný výsledek tato nesmí obsahovat vzorec (např. velikost půjčky) 5) OK 6) Návrh řešení přijmeme (OK) nebo odmítneme (STORNO) Datová tabulka jeden vstup Funkce vypočítá tabulku s mnoha výpočty, které mají stejnou strukturu. (např.: jaká bude platba při růstu úroku od 6% do 15%) 1) Pod spočítanou tabulku (Platba) vytvoříme sloupec možných úroků (v %) tento zapíšeme vlevo od výsledku funkce Platba 2) Označíme výsledek tabulky PLATBA a sloupec možných úroků 3) Zvolíme Data Tabulka 4) Zadáme vstupní buňku sloupce tj. původní úrok, se kterým se počítalo v tabulce PLATBA 5) OK Sloupec možných úroků Vstupní buňka sloupce sledovaná hodnota - úrok 34

35 Datová tabulka dva vstupy Řádek možných půjček Funkce sleduje v dané tabulce dvě proměnné (změna úroků a změnu půjčky). 1) od spočítanou tabulku (Platba) vytvoříme sloupec možných úroků (vepíšeme v % přímo pod výsledek funkce PLATBA) 2) Vedle (napravo) od výsledku vytvoříme řádek možných půjček (vepíšeme v Kč přímo vedle výsledku funkce PLATBA 3) Označíme oblast výsledek tabulky PLATBA, sloupec možných úroků a řádek možných půjček 4) Zvolíme Data Tabulka 5) Zadáme vstupní buňku řádku tj. původní půjčku, se kterou se počítalo v tabulce PLATBA 6) Zadáme vstupní buňku sloupce tj. původní úrok, se kterým se počítalo v tabulce PLATBA 7) OK Sloupec možných úroků 35

36 Slučování dat Funkce sloučí (sečte) dílčí data do výsledné tabulky. 1) Vytvoříme zdrojové tabulky (např. každou na jeden list) 2) Přejdeme na čistý list, který pojmenujeme 3) V novém listě klikneme do místa, kde chceme sloučenou tabulku 4) Zvolíme Data Sloučit 5) Zvolíme požadovanou funkci (např. součet) 6) Zvolíme list obsahující první tabulku a tuto označíme 7) Klikneme na Přidat (pokud jsou zdrojová data v jiných souborech - Procházet) 8) Označíme první (dílčí) tabulku a klikneme na Přidat nebo Alt + i) 9) Označujeme další tab. a klikáme na Přidat (stejně jako krok 8) 10) Dále zvolíme Použít popisky - V horním řádku a V levém sloupci 11) Zvolíme Vytvořit propojení na zdrojová data 12) OK pozn. pokud se sloučení nezdaří, odstraníme celý list, na který se slučování provádělo Zobrazení popisků ve výsledné tabulce Požadovaná funkce ve výsledné tab. Propojení aktualizace dat Přidá další slučovanou tab. Vyhledání tabulky v dalším sešitě Odstranění tabulky ze seznamu sluč. tab. 36

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky Microsoft Excel - základní prostředí tvoří tzv. síť. Šedé čáry rozdělují oblast na buňky, přičemž každá z nich je malou pracovní oblastí, která je schopná nést určitou informaci samostatně, nezávisle na

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III VY_32_INOVACE_FH03 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH16 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Buňka typy buněk, formát buňky

Buňka typy buněk, formát buňky Buňka typy buněk, formát buňky VY_32_INOVACE_In 6.,7.12 Anotace: Žák získá základní informace pro práci s buňkami v programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci. Vzdělávací

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 11. Tabulky vytváření tabulek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH06 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

František Hudek. červen 2012

František Hudek. červen 2012 VY_32_INOVACE_FH09 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2012 8. ročník

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

TABULKOVÝ PROCESOR. zpracoval: Ing. Marek Herman

TABULKOVÝ PROCESOR. zpracoval: Ing. Marek Herman M4 TABULKOVÝ PROCESOR zpracoval: Ing. Marek Herman ÚVOD DO MS EXCEL 2010 Spuštění programu Vytvoření nového sešitu: Soubor -> Nový CTRL+N Vkládání dat Uložení sešitu (ikonka s disketou, Soubor -> Uložit

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005

Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005 Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005 ISSN 1801 2361 ročník 3 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH20 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH07 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více