Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem"

Transkript

1 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV /PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení třiceti (30) cisternových automobilových stříkaček shodného provedení, se zařízením pro řezání vodním paprskem, jsou určeny především pro záchranné a likvidační povodňové práce, pro rozpojování či destrukci povodní naplavených stavebních konstrukcí, řezání v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s označením CAS 20/4000/240 S 2 T podle TP-STS/01A-2011, část I, vydaných MV-ČR HZS ČR (dále jen CAS ). 2. Všechny CAS jsou vyrobeny na stejném typu a provedení automobilového podvozku. Pro zástavbu je u všech CAS použit stejný typ a provedení požárního čerpadla a účelové nástavby. 3. CAS splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním: 3.1 Bod 11 přílohy č. 1 Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu. 3.2 Bod 17 až 23 přílohy č. 1 Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu požárního družstva, a to včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel. 3.3 Bod 26 přílohy č. 1 Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm. 3.4 Bod 26 přílohy č. 1 Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě jsou upraveny pro samovolný odtok vody, úprava však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. 3.5 Bod 26 přílohy č. 1 Přepravky a ukládací schránky umístěné v úložném prostoru účelové nástavby jsou upraveny pro samovolný odtok vody. 3.6 Bod 18 písm. c) přílohy č. 3 Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno komunikační jednotkou s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání vozidlového digitálního terminálu, která je připojena k převodníku A/D v kabině osádky CAS a je napájena z panelu ovládání čerpadla po zapnutí hlavního vypínače panelu. 3.7 Bod 33 přílohy č. 3 Požární příslušenství je součástí dodávky. Konstrukce dýchacích přístrojů a náhradních tlakových láhví je definována v VPPO-CHS/ a v VPPO-CHS/ K bodu 33 přílohy č. 3 CAS je v rámci položek požárního příslušenství vybavena čtyřmi plynotěsnými protichemickými ochrannými oděvy typu 1a podle VPPO-CHS/

2 3.9 Bod 33 přílohy č. 3 Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení (dále jen HVZ ) je konstruována pro pracovní tlak nejméně 700 bar. Spojky hadic po spojení umožňují neomezené protáčení a tím je eliminováno jejich kroucení při práci s jednotlivými nástroji. Jednotlivé nástroje sady hydraulického vyprošťovacího zařízení jsou vybaveny pouze jednou rychlospojkou pro napojení hadic, jednotlivé nástroje jsou zcela funkční při použití motorové i ruční pohonné jednotky, kromě sady otevírače dveří, která tvoří samostatný funkční celek. Spojky nástrojů, pohonných jednotek a hadic jsou vybaveny samouzavíracím mechanizmem bránícím úniku tlakové kapaliny Bod 33 přílohy č. 3 Soupravu hydraulického vyprošťovacího zařízení tvoří: a) motorová pohonná jednotka v provedení bez navijáku, současná činnost 2 nástrojů, výkon motoru nejméně 1,9 kw, hmotnost nejvíce 25 kg, kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,4 litrů 2 ks, b) hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, délka 10 m, hmotnost nejvíce 6 kg, hadice jsou barevně rozlišeny 4 ks, c) přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), počet pístů nejméně 2, rozpínací síla 1. pístu nejméně 200 kn, rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kn, celková délka při plném vysunutí nejméně 1250 mm, celková délka v zasunutém stavu nejvíce 550 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks, d) rozpínací nástroj s čelistmi, rozpínací síla nejméně 250 kn, tažná síla nejméně 50 kn, největší roztažení nejméně 650 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks, e) ruční pohonná jednotka, součástí ruční pohonné jednotky je hadice, hmotnost nejvíce 12 kg, přičemž množství oleje se rovná nejméně množství oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka) uvedený výše plus nejméně 10% rezerva oleje 1 ks, f) sada tažných přípojek, hmotnost nejvíce 5 kg 1 sada, g) sada tažných řetězů, hmotnost nejvíce 14 kg a délka nejméně 1,5 m, 1 sada, h) střihací nástroj na pedály je dvojčinný, roztažení čelistí je nejméně 40 mm, střižná síla nejméně 180 kn, hmotnost nejvíce 5 kg 1 ks, i) střihací nástroj, síla střihu tyčové oceli nejméně 39 mm, nejméně 920 kn, hmotnost nejvíce 19 kg s rozevřením nejméně 170 mm 1 ks, j) nastavitelná samosvorná prahová opěra, největší zatížení nejméně 200 kn, hmotnost nejvíce 15 kg 1 ks, k) sada otevírače dveří v přenosném obalu, příslušenství tvoří hadice a ruční pohonná jednotka, rozpínací síla nejméně 90 kn, hmotnost sady v obalu nejvíce 14 kg, délka hadice nejméně 2m 1 sada, l) zachytávač airbagů řidiče, hmotnost nejvíce 2 kg 1 ks, 3.11 Bod 33 přílohy č. 3 Hmotnostní rezerva CAS pro dodatečné uložení požárního příslušenství je situována rovnoměrně do pravé přední a levé přední části účelové nástavby a je nejméně 200 kg Bod 33 přílohy č. 3 Na účelové nástavbě je vytvořen prostor pro uložení pytlů se sorbentem o objemu nejméně 50 l. 2

3 3.13 Bod 33 přílohy č. 3 V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: a) Pravá přední část účelové nástavby: souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení pákové kleště, ploché páčidlo, požární sekera, skříňka s nástroji, skříňka s elektrotechnickými nástroji. b) Levá přední část účelové nástavby: elektrocentrála, nádoba na pohonné hmoty pro elektrocentrálu, kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily, motorová kotoučová (rozbrušovací) pila včetně svého příslušenství, motorová řetězová pila včetně svého příslušenství, požární světlomety LED, prodlužovací elektrické kabely, stativy pod požární světlomety. c) Úložný prostor v kabině osádky: v dosahu velitele dalekohled, v dosahu velitele detektor výbušných plynů, čtyři dýchací přístroje v opěradle druhé řady sedadel, jeden v opěradle velitele, jeden v prostoru mezi sedadly velitele a strojníka, lékárnička velikosti III, náhradní tlakové láhve, v dosahu každého člena osádky ruční svítilna s dobíjecím zdrojem, rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, termofólie 2x2m. v dosahu velitele a strojníka vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, vytyčovací páska 500 m, záchranný kyslíkový přístroj. d) Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem): plovoucí čerpadlo, 4. CAS splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-STS/10A-2011, v níže uvedeném znění: 4.1 Bod 1 technických podmínek se vypouští bez náhrady: 4.2 Bod 3 písm. c) technických podmínek zní: CAS je konstruována na podvozkové části kategorie 2 pro smíšený provoz. 4.3 Bod 4 technických podmínek zní: CAS splňuje technické podmínky stanovené: a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu motorového vozidla), b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a dále uvedené technické podmínky. 3

4 4.4 Bod 5 technických podmínek zní: CAS je, s ohledem na předpokládané časté nasazení v komplikovaných terénních podmínkách a kopcovitém prostředí s možností překonávání malých vodních toků konstruována: a) s uspořádáním náprav 4x4, b) s minimální celkovou výškou v nezatíženém stavu (bez osádky, požárního příslušenství a hasiva), a to nejvíce mm, c) pro průjezd klidnou vodou rychlostí nejvíce 6 km.h -1 podle TP-STS/ vydaných MV-GŘ HZS ČR, s brodivostí pro kategorii 2 nejméně 700 mm. 4.5 Bod 6 technických podmínek zní: Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL Bod 7 technických podmínek zní: Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 4.7 Bod 10 technických podmínek zní: Zvláštní výstražné zařízení typu rampa, nejméně velikosti 2/5 šířky vozidla umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka. Přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněno i z místa velitele. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části CAS je v provedení LED. 4.8 Bod 13 technických podmínek zní: Podvozková část CAS je vybavena robotizovanou nebo automatickou převodovkou. 4.9 Bod 14 technických podmínek zní: Přední část CAS v prostoru rámu podvozku umožňuje použití elektrického lanového navijáku podle ČSN EN A1 s tažnou sílou ve vodorovné rovině nejméně 35 kn s úhlem náběhu β nejméně 15 o Bod 15 technických podmínek zní: CAS je v zadní části CAS v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s čepem o průměru 40 mm, určeným pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně kg. Stávající zásuvka třinácti kolíky pro napojení elektrického proudu pro přívěs je doplněna zásuvkou se sedmi kolíky Bod 16 technických podmínek zní: Dvacet pět (25) CAS je vybavených zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobíjecí zařízení. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Pět (5) CAS je vybavených samostatnou zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Sdružené i samostatné zásuvky a přípojky jsou umístěny u všech CAS na stejném místě v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy. 4

5 HZS POČET CAS Napojení elektrický proud a vzduch Sdružené 230 V Samostatné 24 V ULK 1 ano ZLK 4 ano JČK 2 ano PLK 2 ano KVK 1 ano LIK 4 ano KHK 4 ano PAK 4 ano KV 3 ano OLK 5 ano 4.12 Bod 21 technických podmínek zní: Kabina osádky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonem. Dále je vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Pro napájení těchto komunikačních prostředků je užito dvou měničů napětí 24/12V kompatibilních s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A. Radiostanice jsou propojeny pomocí převodníku A/D kompatibilního s typem CON3 a doplněny anténním filtrem. Ovládací části vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky CAS komunikačními prostředky vychází z TP-STS/ Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn při realizaci zástavby do první CAS podle reálných podmínek v kabině osádky Bod 22 technických podmínek zní: 5 Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, které jsou součástí dodávky a je upravena pro dodatečnou montáž šesti dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice formou vyvedených kabelů s napětím 12 V. Samostatně jištěna je vždy dvojice dobíjecích úchytů jeden pro ruční svítilnu a jeden pro ruční radiostanici. 5.1 Bod 27 technických podmínek zní: CAS je opatřena lafetovou proudnicí pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem l.min -1 a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní pochůzné ploše účelové nástavby. Lafetová proudnice je konstruována současně jako přenosná, podstavec pro přenosnou lafetovou proudnici není součástí dodávky. 5.2 Bod 29 technických podmínek zní: Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na vodu má skutečný objem až litrů a nádrž na pěnidlo má skutečný objem 240 až 249 litrů. Nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L nebo polyesteru 5

6 vyztuženého skleněnými vlákny či z plastických materiálů, např. vrstveného polypropylenu. 5.3 Bod 34 technických podmínek zní: Žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost. 5.4 Bod 35 technických podmínek zní: Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně dva zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi CAS nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla. Všechny světelné zdroje jsou typu LED. 5.5 Bod 36 technických podmínek zní: Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem vybaveným čtyřmi halogenovými světlomety s příkonem po 500 W. Světlomety je možné zapínat po dvojicích. Osvětlovací stožár může být nahrazen obdobným osvětlovacím zařízením srovnatelného světelného toku. 5.6 Bod 38 technických podmínek zní: Oranžová blikající světla v provedení LED na zadní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně čtyřmi světelnými zdroji a mohou být součástí zadní světelné části zvláštního výstražného zařízení. 5.7 Bod 39 technických podmínek zní: Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku je uloženo v jedné nebo ve dvou schránkách s víkem. Schránka je vyrobena z lehkého kovu a je umístěna na účelové nástavbě. Schránka je uzamykatelná klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách je odvětrána a její konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzné plochy na účelové nástavbě. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. S ohledem na konstrukční a prostorové podmínky může být požární příslušenství uloženo ve více schránkách, vždy však za dodržení uvedených podmínek. 5.8 Bod 42 technických podmínek zní: Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční. 6 CAS je v prostoru účelové nástavby vybavena zařízením pro řezání vodním paprskem s možností přimísení abraziva. Řezací zařízení je určené pro řezání stavebních konstrukcí (zejména materiálů: zdivo, beton, ocel, sklo, pryž, dřevo). 6.1 Zařízení prořízne následující materiály o síle: a) beton 150 mm do 90 sekund, b) stavební ocel 10 mm do 40 sekund, při řezné rychlosti nejméně 40 mm.min -1, c) vrstvené skla 10 mm do 30 sekund. 6.2 Řezací zařízení je napájeno vodou z nádrže na vodu CAS a je poháněno od pohonné soustavy podvozkové části CAS. Tlakový zdroj vody zaručuje plynulou dodávku média bez vodních rázů při pracovním tlaku nejméně 270 bar. Zásobník s abrazivem, průtokový naviják s hadicí o délce nejméně 80 m a proudnicí jsou umístněné v levé zadní části účelové nástavby. Proudnice je s hadicí spojena přes nezáměnnou rychlospojku s pojistkou proti rozpojení, proudnice je vybavena bezpečnostním prvkem proti nechtěnému spuštění. Řezací zařízení dále umožňuje: a) současné řezání a hašení, dále hašení roztříštěným proudem vody, b) řezání paprskem o minimální šíři, nejvíce však 2,5 mm, c) s ohledem na požadovanou efektivitu zásahu pracovat s malou spotřebou vody, nejvíce však 70 l. min -1, 6

7 d) bezpečnou manipulaci s proudnicí, minimalizující účinky zpětného rázu, e) zprovoznění zařízení do 90 vteřin, f) kontinuální řezání s příměsí abraziva po dobu nejméně 4 minut bez nutnosti doplňování abraziva do zásobníku, g) plné odvodnění jako ochranu před poškozením mrazem, h) ovládání průtoku vody a přimísení abraziva z obslužného místa v CAS a z proudnice prostřednictvím bezdrátového ovladače, který je s ohledem na případnou potřebu použití dalšího příslušenství od proudnice odnímatelný. Případné dobíjení zdroje ovladače na proudnici je možné v jedné ze dvou zásuvek 12 V, umístněných v kabině osádky, i) navíjení hadice na naviják elektrickým pohonem při obsluze jednou osobou, v případě poruchy navíjení ručním pohonem, j) plnou funkčnost při případném připojení prodlužovacích hadic do celkové délky nejméně 250 m (prodlužovací hadice nejsou součástí dodávky), k) současnou činnost řezacího zařízení a požárního čerpadla CAS, l) provoz při teplotách v rozmezí -20 C až +40 C. 6.3 Konstrukce řezacího zařízení umožňuje případné připojení následujícího příslušenství, které není součástí dodávky: a) proudnice pro hašení těžkou a střední pěnou, b) prodlužovací hadice přes rychlospojky, c) zařízení pro řezání kruhových otvorů do nádrží s možností odčerpávání obsahu nádrže. 6. S ohledem na požadované nasazení CAS v kopcovitém a hornatém prostředí, je pro výrobu CAS použit automobilový podvozek s vysokou stabilitou umožňující boční statický náklon 30. S ohledem na tuto skutečnost je požární příslušenství v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země bez použití stupaček nebo jiných prvků, které lze jako stupačku použít. 7. Kabina osádky je vybavena střešním otvorem o rozměrech nejméně 600 x 400 mm nebo o průměru nejméně 450 mm pro možnost případného vyproštění osob z kabiny osádky. 8. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: a) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze. 9. Pokud je CAS vybavena zadními sdruženými svítilnami s koncovými, brzdovými a směrovými světly nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny 7

8 žádným ochranným či jiným prvkem. Brzdové světlo není kombinováno s jiným světelným zdrojem. 10. Výfukové potrubí od motoru CAS je vyvedeno nad účelovou nástavbu (s platnou homologací) a je ukončeno kolenem s vývodem doleva. 11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S v souladu s 21, odst. 13. vyhlášky č. 341/2002 Sb. 12. CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem. 13. Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně (příbalem), CAS je přesto vybavena veškerým příslušenstvím potřebný pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem. 14. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyrobený v roce 2013 nebo později, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti. 15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. 16. Všechny technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou také veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách Přílohy: - Technické podmínky TP-STS/01A Technické podmínky TP-STS/10A Technické podmínky TP-STS/ Technické podmínky TP-STS/ Technické podmínky VPPO-CHS/ Technické podmínky VPPO-CHS/ Technické podmínky VPPO-CHS/

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič Příloha č. 1 ZD čj.: MV-17960-5/PO-PSM-2014 k části 3 Počet listů: 5 Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení čtyř (4) požárních kontejnerových

Více

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV-18029-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Číslo jednací: MV-86133-1/PO-IZS-2014 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Velitelský automobil STS

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče 1. Předmětem technických podmínek je požární kontejnerový nosič kategorie podvozku 2 a hmotnostní třídy S, určený v taktickém celku s kontejnerem

Více

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 55Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY k veřejné zakázce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla dodání nových, nástavba repase stávající žebříkové sady A. Základní technické

Více

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický Příloha k č.j. Počet listů: 9 Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení zásahového požárního automobilu technického (dále jen

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min

Více

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor *MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací:

Více

Technické podmínky pro technický automobil

Technické podmínky pro technický automobil Technické podmínky pro technický automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového technického automobilu, hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2, (dále jen TA ). 2. TA splňuje požadavky:

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Číslo v IS IRAP (doplní zadavatel) Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil

Technické podmínky pro dopravní automobil Technické podmínky pro dopravní automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, s celkovou hmotností

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,

Více

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 technická specifikace Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové automobilové stříkačky nové koncepce pro univerzální použití,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

1. Technické podmínky dle 45 zákona

1. Technické podmínky dle 45 zákona Příloha č.1. Charakteristika zakázky + + ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby + ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla + ilustrační foto č.3 - foto umístění boxu krizové připravenosti + ilustrační

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Ing. Ladislav Jánošík, 2010 Technické údaje - rozměry: 7 270 x 2 470 x 3 160 mm - hmotnost: 14 000 kg - kabina řidiče: trambusová,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice Příloha č. 5 1. Předmětem technických podmínek je pořízení dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku

Více

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo Datum: 10.7.2012 Vyřizuje: Jan Šuler Tel.: 777 277 456 Věc: Nabídka vozidla Bonetti hákový nakladač kontejnerů vč. kontejnerů pro svoz Biologického odpadu v rámci dotačního titulu 4.1. s možnosti využití

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T Technické podmínky pro dopravní automobil L1T 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení T (technické), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, (DA běžně používaný

Více

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku: Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Zadavatel Osoba oprávněná za zadavatele jednat Název ECOVIA Haná s.r.o. Sídlo Hamerská 708/58, 78371 Olomouc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE příspěvková organizace SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadané v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky Technické podmínky Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013 pro technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen rekonstrukce ) CAS24/3000/120-M2Z (dále jen CAS ) Rekonstrukcí CAS dojde k taktickému uložení požárního

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním Poučení: - Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

MĚSTO VELKÉ HAMRY. 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE MĚSTO VELKÉ HAMRY 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj Telefon: 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 029367. Článek I. Smluvní strany. Továrna hasicí techniky, s.r.o., (zkráceně THT, s.r.o.)

KUPNÍ SMLOUVA Č. 029367. Článek I. Smluvní strany. Továrna hasicí techniky, s.r.o., (zkráceně THT, s.r.o.) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BV2EK* MMOPP00BV2EK KUPNÍ SMLOUVA Č. 029367 Článek I. Smluvní strany Prodávající: Továrna hasicí techniky, s.r.o., (zkráceně THT, s.r.o.) Se sídlem: Starohradská 316, PSČ

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 VÝKON MOTORU PROVOZNÍ HMOTNOST PROVOZNÍ NOSNOST (50% KLOPNÉHO MOMENTU ZATÍŽENÍ) L213 L215 L218 L220 L223 L225 L230 46 HP 52 HP 60 HP 60 HP 74 HP 82 HP

Více

Běleč požární auto TATRA

Běleč požární auto TATRA 1 z 6 Běleč č. p. 22, 391 43 Mladá Vožice zveřejňuje výběrové řízení na veřejnou zakázku Toto výběrové řízení je vypisováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění. Název

Více

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher Vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu třídy Super s vynikajícím výkonem a novým vybavením ve vertikální konstrukci. Rozšířený akční rádius díky vestavěnému hadicovému bubnu s 20m VT hadicí. 1 Osvědčená

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Technické podmínky vyprošťovací automobily

Technické podmínky vyprošťovací automobily Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17920-5/PO-PSM-2014 Počet listů:6 Technické podmínky vyprošťovací automobily 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení pěti (5) vyprošťovacích

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 VÍCEÚČELOVÝ AUTOMOBIL PRO NÁROČNÝ VŠEDNÍ DEN HASIČŮ Je jedno zda se jedná o rychlý zásah v boji s ohněm, nebo zásah s hydraulickým vyprošťovacím zařízením při nehodě

Více

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení HUBBARD Z12s s el. přípojkou, s topením (Chladicí výkon při 0 C = 1.303 W, chladicí výkon při elektrické přípojce, při 0 C = 1.003 W) - pohon od motoru vozidla, střešní kondenzační jednotka

Více

KATALOG MYCÍ AUTOMATY. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG MYCÍ AUTOMATY. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. RA 300 E Mycí automat vhodný pro čištění všech tvrdých podlah v domácnosti a malých komerčních prostor. Dva ploché kartáče důkladně vydrhnou podlahu, uvolněné nečistoty jsou ihned odsávány sacími lištami.

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) vyplní uchazeč instrukce pro vyplnění sloupce C vznětový obsah max. 2200-2500 cm 3 výkon min. 110 kw Motor maximální

Více

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. forterra forterra forterra hsx forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946. Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR F F HSX F HD Max. výkon (kw) 100,2 = 100,2 108,2 Točivý

Více

ZZS ZK - Dodávka 18 ks sanitních vozidel typ C SPECIFIKACE DODÁVKY

ZZS ZK - Dodávka 18 ks sanitních vozidel typ C SPECIFIKACE DODÁVKY ZDR AVO TNI CKÁ ZÁ CHRA NNÁ SL UŽBA ZLÍ NSK ÉHO K RAJE, Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP)

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Návod k obsluze a údržbě Tento výrobek je homologován pod číslem E8 10R-04 7084 a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz,

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

Střední třída K 5.800 eco!ogic

Střední třída K 5.800 eco!ogic Střední třída K 5.800 eco!ogic Komfortní přístroj s vodou chlazeným motorem pro rozšířenou silnou špínu. S eco! stupněm k cílenému čištění lehkých nečistot s o 20 % méně vody a energie. Vybavení: Integrovaný

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU. Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2200/135 M 2 Z

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU. Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2200/135 M 2 Z Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Číslo jednací: MV-9331-1/PO-2008 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Cisternová automobilová stříkačka

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Základní třída K 2.120

Základní třída K 2.120 Základní třída K 2.120 Malý, lehký, všestranný stroj pro příležitostné použití při odstraňování malých nečistot - např. na čištění zahradního nábytku, jízdních kol, vozidel a malé plochy kolem domu. Je

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

Kontejnery ISO spolufinancované z Integrovaného operačního programu. I. Technické podmínky pro kontejner nouzového přežití

Kontejnery ISO spolufinancované z Integrovaného operačního programu. I. Technické podmínky pro kontejner nouzového přežití Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-18038-5/PO-PSM-2014 Počet listů:20 Kontejnery ISO spolufinancované z Integrovaného operačního programu I. Technické podmínky pro kontejner nouzového přežití

Více

2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY CAS

2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY CAS 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY CAS Pro novou CAS byly zvoleny parametry, které plně vycházejí z dokumentu, který byl vydán HZS ČR dne 29. 2. 2016 Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

Třída Premium K 7.800 eco!ogic

Třída Premium K 7.800 eco!ogic Třída Premium K 7.800 eco!ogic Vodou chlazený přístroj Premium extra třídy. Pro odolnou špínu. S eco! stupněm na čištění lehkých znečištění s 20% úsporou vody a energie. Vybavení: Integrovaný vodní filtr

Více

Informace o výrobku Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0750

Informace o výrobku Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0750 Informace o výrobku Akumulátorové nůžky na tvarování ozdobných keřů / trávu 0750 Napětí: 4,8 V Kapacita akumulátoru:,3 Ah Bateriový systém: NiMH Délka čepele kovinořezu: 50 mm Délka střižné čepele: 00

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/11 C Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/11 C Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/11 C Plus Kompaktní, mobilní vysokotlaký čistič na jednofázový proud. Díky malým rozměrům, nízké hmotnosti je ideální pro používání na různých místech. Vybavení:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 KUPNÍ SMLOUVA Č. S 19822/2015-SŽDC-O8 uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A Řada ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO Kód modelu : ZX19-5A Jmenovitý výkon motoru : 10,6 kw (14,2 hp) Provozní hmotnost : 1 920 kg Objem lopaty podle ISO (vrchovatá) : 0,044 m³ ZX19-5 PŘEHLED OBSAH 4-5 Výkon

Více