Kyselinovzdorné ventilátory 1 9. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kyselinovzdorné ventilátory 1 9. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 955 yselinovzdorné ventilátory Radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami IP55 Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami IP55 Radiální ventilátory do přímého potrubí Střešní radiální ventilátory Radiální ventilátory s pohonem na řemen

2 956 yselinovzdorné ventilátory Přehled výrobků provedení nerez Typ CMPT (1) CMPB, CMPT (2) BA INOX Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] chemicky odolný plastový radíální ventilátor se spirální skříní chemicky odolný plastový radiální ventilátor se spirální skříní Max. statický tlak [Pa] chemicky odolný kovový radíální ventilátor se spirální skříní Montáž na motorové stoličce na motorové stoličce s motorem na pevné podložce rytí IP55 IP55 IP55 Max. teplota [ C] nebo 15 Napětí [V] 23/4, 4 23, 23/4, 4 23, 4 Regulace na dotaz změnou frekvence třífázové motory změnou frekvence Výbava skříň a kolo z PP, k dispozici také nevýbušné provedení skříň a kolo z PP, k dispozici také nevýbušné provedení nebo střešní TMPB/TMPT skříň a kolo z nerezu, k dispozici také nevýbušné provedení Typ PCM P PR CCV 75, CV 75 Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] chemicky odolný plastový radíální ventilátor se spirální skříní chemicky odolný plastový radíální ventilátor se spirální skříní chemicky odolný plastový radíální ventilátor se spirální skříní Max. statický tlak [Pa] Montáž na motorové stoličce na motorové stoličce na motorové stoličce rytí IP55 IP55 IP55 IP55 Max. teplota [ C] Napětí [V] 23, 4 23, chemicky odolný radiální ventilátor se spirální skříní pomocí konzole nebo na stoličku Regulace třífázové motory změnou frekvence třífázové motory změnou frekvence třífázové motory změnou frekvence změnou frekvence Výbava skříň z PP, PPs nebo PP-el. olo z PP, PPs nebo PVDF. skříň z PP, PPs, PP-el, PE nebo PE-el. olo z PP, PPs nebo PVDF. skříň z PP, PPs, PP-el, PE nebo PE-el. olo z PP, PPs nebo PVDF. skříň a kolo z PPs (PPs-el)

3 yselinovzdorné ventilátory Přehled výrobků 957 Typ CRDV CDVA CMVeco CMV, CMHV, CMMV Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] chemicky odolný ventilátor pro montáž do potrubí nebo na střechu chemicky odolný axiální střešní ventilátor chemicky odolný středotlaký radiální ventilátor se spirální skříní Max. statický tlak [Pa] Montáž pomocí konzol nebo na střešní podstavec pomocí příruby na střešní podstavec do velikosti 4 na podlahu nebo strop, ostatní na podlahu rytí IP55 IP55 IP55 IP55 chemicky odolný středo a vysokotlaký radiální ventilátor se spirální skříní na podlahu Max. teplota [ C] 8 6 podle materiálu max. 1 podle materiálu max. 1 Napětí [V] Regulace změnou frekvence změnou frekvence změnou frekvence změnou frekvence Výbava skříň a kolo z PPs (PPs-el), k dispozici také nevýbušné provedení skříň z plastu vyztuženého skelnými vlákny, kolo z PP skříň z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF, kolo z PP, PPs-el nebo PVDF, dodávají se též v nevýbušném provedení skříň z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF, kolo z PP, PPs-el nebo PVDF, ocelový rám, dodávají se též v nevýbušném provedení Typ CHVS CHVN Plastové potrubí a tvarovky Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] chemicky odolný vysokotlaký radiální ventilátor se spirální skříní Max. statický tlak [Pa] Montáž na podlahu nebo strop na podlahu rytí IP55 IP55 chemicky odolný vysokotlaký radiální ventilátor se spirální skříní Max. teplota [ C] podle materiálu max. 1 podle materiálu max. 1 Napětí [V] 4 4 Regulace změnou frekvence změnou frekvence ke kyselinovzdorným ventilátorům potrubí z polypropylenu v šedé a bílé barvě ve velikostech od 11 do 315 vybavené nasouvacím spojem pro montáž bez svařování jiné rozměry a potrubí do prostředí s nebezpečím výbuchu na dotaz Výbava skříň z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF, kolo z PP, PPs-el nebo PVDF, ocelový rám lakovaný nebo nerezový skříň z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF, kolo z PP, PPs-el nebo PVDF, ocelový rám, dodávají se též v nevýbušném provedení

4 958 yselinovzdorné ventilátory Obecné pokyny POPIS yselinovzdorné radiální ventilátory mají skříně dle použití z PE, PP, PVC, PP-s, PP-EL, PE-EL. Jsou vhodné pro střední průtoky a vyšší tlakové ztráty vzduchovodů. Ventilátory jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola ventilátoru. Ventilátory je třeba skladovat v suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 91. TRANSPORT Ventilátor smí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou směřující vzhůru naznačeno. Ventilátor doporučujeme dopravit až na místo montáže na paletě a tím zabránit možnému poškození a zbytečnému zašpinění. MONTÁŽ Po vyjmutí z přepravního obalu je nutno přezkoušet, zdali nedošlo při transportu k poškození, zda se oběžné kolo volně otáčí a že typ uvedený na štítku ventilátoru souhlasí s objednaným typem. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. ELETRICÁ INSTALACE Obecně je třeba dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoli revizní nebo servisní činnosti se musí ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , , Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky č. 5-51/1979 Sb. aždý ventilátor je nutno vybavit ochranou proti tepelnému přetížení a výpadku fáze. Při použití motorů s přepínáním pólů nebo dvojitým vinutím je třeba pro každé otáčky instalovat samostatnou ochranu. Přívodní kabel se připojuje do svorkovnice nebo k reviznímu vypínači. Před trvalým uvedením do provozu se doporučuje zkontrolovat správný směr otáčení ventilátoru. Nastavení motorové ochrany: Na bimetalovém spínači motorové ochrany je třeba nastavit jmenovitý proud motoru, který se odečte na typovém štítku ventilátoru. Při zkušebním provozu je nutno změřit proud v každé fázi, který nesmí překročit jmenovitou hodnotu uvedenou na štítku. Ochrana motoru se smí nastavit nejvýše na jmenovitou hodnotu proudu. Motory jsou konstruovány pro trvalý chod a nesmí být spouštěny častěji než jednou za 5 minut. ÚDRŽBA Použité motory jsou bezúdržbové, nepotřebují po dobu životnosti žádné domazávání. Použitá ložiska jsou oboustranně utěsněná, zkoušená na hlučnost. ZÁRUA Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro speciální účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení veškerých pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru. Ventilátory lze upevňovat pouze na montážní konzoly a příruby tak, aniž by došlo k mechanickému namáhání skříně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít ke zkroucení skříně a poškození oběžného kola. V takovém případě nebude poskytnuta záruka. Upozornění: pracovní bod u všech typů radiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl s dostatečnou rezervou vzdálen od nepovolené oblasti, kdy je tlaková ztráta v systému nízká a dochází k přetížení motoru. Minimální doporučená rezerva tlaku je +15 % z hodnoty tlaku v nejnižším pracovním bodě. Při provozování ventilátoru v nepovolené oblasti je motor přetížen a může dojít k jeho poruše. Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE , BS 848 part I., AMCA a ASHRAE konzultace a návrh tel.:

5 yselinovzdorné ventilátory Obecné pokyny 959 R 6 R 62 R121 Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním motorem 23/4 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na síť se jmenovitým napětím 3x4 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku. Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru. Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním motorem 4 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na síť se jmenovitým napětím 3x4 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru. Doporučené schéma zapojení ventilátorů s nadproudovou ochranou a obvodem pro zapnutí a vypnutí ventilátoru. Zapojení Y nebo D je nutno zvolit podle příslušného typu motoru, kterým je ventilátor vybaven. Frekvenční měnič VFVN 1 Frekvenční měniče VFVN 1 jsou přizpůsobeny pro snadné použití v běžných aplikacích. Nabízí optimální přednastavení konfigurace. Rychle a pohodlně se uvádějí do provozu. Frekvenční měniče VFVN 1 jsou v kompaktním provedení s charakteristicky vyjímečnou flexibilitou a zároveň vlastnostmi, které uspokojí vysoké požadavky zákazníka. konzultace a návrh tel.:

6 96 yselinovzdorné ventilátory CMPT (1) 14, 16, 2, 25 Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3 CMPT Typ A B B1 B2 C E F L M Ø N Ø D CMPT CMPT CMPT CMPT Technické parametry Doplňující vyobrazení Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodáván s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. PVC provedení na zvláštní objednávku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí od velikosti 16 na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pro velikost 14 lze objednat držák CMPT-S. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 9 LG 27 Typ** otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí průtok ( Pa) [V] [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPT/ ,9,7/,4 23/ ,4 VFVN-2-3L-3 CMPT/ ,37 1,9/1,1 23/ ,8 VFVN-2-3L-3 CMPT/ ,25 1,4/,6 23/ ,8 VFVN-2-3L-3 CMPT/ ,5 6,1/3,5 23/ ,6 VFVN-2-3L-5 CMPT/ ,37 1,82/1,5 23/ ,6 VFVN-2-3L-3 CMPT/ ,5 3, ,2 VFVN-2-3L-5 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli; ** ventilátory je možné dodat také v provedení CMPB pro napětí 23 V/5 Hz

7 yselinovzdorné ventilátory CMPT (1) 14, 16, 2, Charakteristiky Pst CMPT/2-14, CMPT/2-16 Pst CMPT/4-16 Pst CMPT/2-2 Pst CMPT/4-2 Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard. Pst CMPT/4-25 Schéma R9 konzultace a návrh tel.: schéma zapojení CMPT zapojení Y nebo podle štítku a typu dodaného motoru

8 962 yselinovzdorné ventilátory CMPT (1) 315, 355 C A M B2 B1 B ØN F E L Typ A B B1 B2 C E F L M Ø N CMPT CMPT Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. PVC provedení na zvláštní objednávku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPT/ ,2 4, ,8 VFVN-2-3L-6 CMPT/ , ,5 VFVN-2-3L-9 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

9 yselinovzdorné ventilátory CMPT (1) 315, Charakteristiky Pst CMPT/4-315 Pst Pe Pa mmwg CMPT/4-355 Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard. Doplňující vyobrazení Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 9 LG 27 Schéma R9 Oběžné kolo z PP Zátka otvoru pro odvod kondenzátoru schéma zapojení CMPT zapojení Y nebo podle štítku a typu dodaného motoru

10 964 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 14, 2, 23, 24, 25, 25M B C E F L Ød A H J ** ØDa G Ø1 M N R O P S Typ A B C Ø Da E F G H J L M N O P R S Ø d CMPT/B CMPT/B CMPT/B CMPT/B CMPT/B CMPT/B 25M Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD (kromě typu 14). Výtlačné hrdlo ventilátoru je kruhové, rozměry jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Motorová stolička je součástí dodávky ventilátoru a je z nylonu. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. Příslušenství konzultace a návrh tel.: CMP kryt motoru návrh frekvenčního měniče tel.: VFVN frekvenční měnič ( 8.1) Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3

11 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 14, 2, 23, 24, 25, 25M 965 Doplňující vyobrazení Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 45 LG 9 LG 135 LG 18 LG 225 LG 27 LG 315 Typ *Akustický tlak na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m ve středním bodě na výkonové křivce. otáčky [min -1 ] velikost motoru [mm] ** příkon [kw] proud [A] 23 V 4 V průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPB/2-14-, ,18 1, ,5 CMPB/4-14-, ,5, ,5 CMPT/2-14-, ,18,97, ,5 VFVN-2-3L-3 CMPT/4-14-, ,18 1,9, ,5 VFVN-2-3L-3 CMPB/2-2-1, ,1 7, CMPB/4-2-, ,12, CMPB/6-2-, ,18 1, CMPT/2-2-1, ,1 4,33 2, VFVN-2-3L-4 CMPT/4-2-, ,18 1,9, VFVN-2-3L-3 CMPT/6-2-, ,18 1,6, VFVN-2-3L-3 CMPB/4-23-, ,55 1, CMPB/6-23-, ,18 1, CMPT/4-23-, ,55 2,42 1, VFVN-2-3L-3 CMPT/6-23-, ,18 1,6, VFVN-2-3L-3 CMPB/4-24-, ,55 1, CMPB/6-24-, ,18 1, CMPT/2-24-2, ,2 7,62 4, VFVN-2-3L-6 CMPT/4-24-, ,55 2,42 1, VFVN-2-3L-3 CMPT/6-24-, ,18 1,6, VFVN-2-3L-3 CMPB/4-25-, ,55 1, CMPB/6-25-, ,18 1, CMPT/4-25-, ,55 2,42 1, VFVN-2-3L-3 CMPT/6-25-, ,18 1,6, VFVN-2-3L-3 CMPB/4-25M-, ,55 1, CMPB/6-25M-, ,18 1, CMPT/2-25M-2, ,2 7,62 4, VFVN-2-3L-6 CMPT/4-25M-, ,55 2,42 1, VFVN-2-3L-3 CMPT/6-25M-, ,18 1,6, VFVN-2-3L-3

12 966 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 14, 2, 23, 24, 25, 25M Charakteristiky pst p st (Pa) (mmwg) pólové CMPB/CMPT pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) pólové CMPB/CMPT-2 4 pólové pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) 5 5 CMPB/CMPT-23 pst p st (Pa) (mmwg) CMPB/CMPT pólové pólové pólové Q [m 3 /h] pólové pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) 5 5 CMPB/CMPT-25 pst p st (Pa) (mmwg) CMPB/CMPT-25M pólové 6 pólové Q [m 3 /h] pólové 3 6 pólové pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Akustický tlak uvedený v grafu je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli na sání (zeleně) a na výtlaku (modře). Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard.

13 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 14, 2, 23, 24, 25, 25M 967 CMPB/CMPT/2-14 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/2-2 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz sání M H výtlak M H CMPB/CMPT/6-2 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/6-23 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/4-24 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/2-25M Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz sání M H výtlak M H CMPB/CMPT/4-14 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/4-2 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/4-23 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/2-24 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz sání H výtlak H CMPB/CMPT/4-25 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H CMPB/CMPT/4-25M Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz B sání M H B výtlak M H Akustický výkon sání / výtlak je měřen ve 3 bodech pracovní charakteristiky ventilátoru B nízký tlak, M střední tlak, H vysoký tlak

14 968 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 3 A C E F L Ød H B ØDa G Ø12 ** J M N R S O P Typ A B C Ø Da E F G H J L M N O P R S Ø d CMPT/B Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD. Výtlačné hrdlo ventilátoru je kruhové, rozměry jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Motorová stolička je součástí dodávky ventilátoru a je z PP. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. Charakteristiky Pa Pe mmwg 4 pólové 6 pólové Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Akustický tlak uvedený v grafu je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli na sání (zeleně) a na výtlaku (modře). Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard. návrh frekvenčního měniče tel.: VFVN frekvenční měnič ( 8.1) Typ otáčky [min -1 ] velikost motoru [mm] ** příkon [kw] proud [A] 23V 4V průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPB/4-3-1, ,1 7, CMPB/6-3-, ,37 2, CMPT/4-3-1, ,1 4,16 2, VFVN-2-3L-4 CMPT/6-3-, ,37 1,85 1, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m ve středním bodě na výkonové křivce.

15 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) Doplňující vyobrazení Oběžné kolo z PP Zátka otvoru pro odvod kondenzátoru CMP kryt motoru Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 45 LG 9 LG 135 LG 18 LG 225 LG 27 LG 315 Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3 Informujte se na střešní provedení TMPB/TMPT u velikostí 14, 2, 24, 25 a 3. CMPB/CMPT/4-3 CMPB/CMPT/6-3 Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hodnoty akustického výkonu L wa v oktávových pásmech Hz Hz B B sání M sání M H H B B výtlak M výtlak M H H Akustický výkon sání / výtlak je měřen ve 3 bodech pracovní charakteristiky ventilátoru B nízký tlak, M střední tlak, H vysoký tlak

16 97 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 2A, 25A A C E F L a b ØDa Ø1 H B G ** J M R O S N P Typ A B C Ø Da E F G H J L M N O P R S a b CMPT/B 2A CMPT/B 25A Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD (kromě 2A). Výtlačné hrdlo ventilátoru je čtyřhranné, rozměry jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Motorová stolička je součástí dodávky ventilátoru a je z nylonu. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.: Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3 Typ otáčky [min -1 ] velikost motoru [mm] ** příkon [kw] proud [A] 23 V 4 V průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPB/2-2A-, ,55 4, CMPB/4-2A-, ,12, CMPT/2-2A-, ,55 2,23 1, VFVN-2-3L-3 CMPT/4-2A-, ,18 1,9, VFVN-2-3L-3 CMPB/4-25A-, ,25 2, CMPT/2-25A-1, ,5 5, 2, VFVN-2-3L-5 CMPT/4-25A-, ,25 1,28, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m ve středním bodě na výkonové křivce.

17 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 2A, 25A 971 Charakteristiky pst p st (Pa) (mmwg) pólové CMPB/CMPT-2A pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) CMPB/CMPT-25A pólové pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Akustický tlak uvedený v grafu je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli na sání (zeleně) a na výtlaku (modře). Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard. Doplňující vyobrazení Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 45 LG 9 LG 135 LG 18 LG 225 LG 27 LG 315 sání ventilátoru detail CMP kryt motoru příslušenství kryt výtlaku

18 972 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 3A, 35, CMPT 42 A C E F L a b H B ** ØDa G Ø12 J M N R O P S Typ A B C Ø Da E F G H J L M N O P R S a b CMPT/B 3A CMPT/B CMPT Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD (kromě 3A). Výtlačné hrdlo ventilátoru je čtyřhranné, rozměry jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Motorová stolička je součástí dodávky ventilátoru a je z PP (velikosti 3 a 35) nebo pozinkovaného ocelového plechu (velikost 42). Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. konzultace a návrh tel.: Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3 Typ otáčky [min -1 ] velikost motoru [mm] ** příkon [kw] proud [A] 23 V 4 V průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor CMPB/4-3A-, ,55 1, CMPT/2-3A , 1, 5, VFVN-2-3L-8 CMPT/4-3A-, ,55 2,42 1, VFVN-2-3L-3 CMPB/6-35-1,5 1 1,1 7, CMPT/ , 1,91 6, VFVN-2-3L-8 CMPT/6-35-1,5 9 1,1 5,2 3, VFVN-2-3L-5 CMPT/4-42-5, ,5 11, VFVN-2-3L-12 CMPT/4-42-7, ,5 14, VFVN-2-3L-16 CMPT/ ,64 7, VFVN-2-3L-9 * Akustický tlak na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m ve středním bodě na výkonové křivce.

19 yselinovzdorné ventilátory CMPT/CMPB (2) 3A, 35, CMPT Charakteristiky pst p st (Pa) (mmwg) pólové pólové CMPB/CMPT-3A Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) pólové 4 pólové CMPB/CMPT Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] pst p st (Pa) (mmwg) pólové 5,5 kw CMPT-42 7,5 kw pólové Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Akustický tlak uvedený v grafu je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli na sání (zeleně) a na výtlaku (modře). Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard. Doplňující vyobrazení Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) LG standard LG 45 LG 9 LG 135 LG 18 LG 225 LG 27 LG 315

20 974 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, 7 B A C O D P E F G ** ØDa Q*** ØX H J V L M N R S T U Typ A B C D E F G H I J L M N O P Q*** R S T U V X Ø Da CMPT CMPT CMPT *** Rozměr rozdílný pro montážní polohu RD/LG27 Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z polypropylenu, max. teplota dopravované vzdušiny 6 C. Ventilátor je dodávan s orientací skříně LG a při montáži lze úhel osy výtlačného hrdla změnit. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD. Výtlačné hrdlo ventilátoru je čtyřhranné, rozměry jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z polypropylenu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Motorová stolička je součástí dodávky ventilátoru a je z pozinkovaného ocelového plechu. Svorkovnice umístěna na motoru. Montáž se provádí na montážní základnu, která je součástí venti látoru. Ventilátor se spouští po připojení na potrubní síť, pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Do přívodu ventilátoru je nutno zařadit nadproudové relé nebo jinou vhodnou motorovou ochranu. Při přetížení motoru tepelná ochrana rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor ventilátoru. Pokud dochází k působení této tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinsta lace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Při projektování je nutno stanovit přesně chemické složení dopravovaných látek, v případě nejistoty je nutno vhodnost ventilátoru konzultovat s výrobcem. Pro návrh ventilátoru platí stejná pravidla jako pro všechny radiální ventilátory s lopatkami zahnutými dopředu. VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.: Informujte se na plastové ventilátory v nevýbušném provedení. II2G Ex d IIC T4, II2G Ex d IIB T5, II2G Ex e II T3

21 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, Typ * Akustický tlak na vyžádání otáčky [min -1 ] velikost motoru [mm] ** příkon [kw] proud [A] 23 V 4 V průtok ( Pa) [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] CMPT/4-5 5/135-7, ,5 14, CMPT/4-5 5/ , CMPT/4-5 55/ , CMPT/4-5 55/ , CMPT/6-5 5/135-2, ,2 5, CMPT/6-5 5/ , CMPT/6-5 55/ , CMPT/6-5 55/ , CMPT/6-5 6/ , CMPT/6-5 6/16-5, ,5 12, CMPT/6-6 5/135-5, ,5 12, CMPT/6-6 5/135-7, ,5 16, CMPT/6-6 5/ , CMPT/6-6 55/145-7, ,5 16, CMPT/6-6 55/ , CMPT/6-6 55/ CMPT/6-6 6/16-7, ,5 16, CMPT/6-6 6/ , CMPT/6-6 6/ CMPT/6-7 5/ , CMPT/6-7 5/ CMPT/6-7 5/135-18, , CMPT/6-7 55/ CMPT/6-7 55/145-18, , CMPT/6-7 55/ CMPT/6-7 6/16-18, , CMPT/6-7 6/ CMPT/6-7 6/ CMPT/8-5 5/135-1, ,1 3, CMPT/8-5 55/145-1, ,5 4, CMPT/8-5 55/145-2, ,2 5, CMPT/8-5 6/16-2, ,2 5, CMPT/8-5 6/ , CMPT/8-6 5/ , CMPT/8-6 5/ , CMPT/8-6 55/ , CMPT/8-6 55/145-5, ,5 13, CMPT/8-6 6/ , CMPT/8-6 6/16-5, ,5 13, CMPT/8-6 6/16-7, ,5 18, CMPT/8-7 5/ ,5 13, CMPT/8-7 5/ ,5 18, CMPT/8-7 5/ , CMPT/8-7 55/ ,5 13, CMPT/8-7 55/ , CMPT/8-7 6/ ,5 18, CMPT/8-7 6/ , CMPT/8-7 6/

22 976 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, 7 Charakteristiky p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/4-5 5/135 p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/6-5 5/135 (kw) (kw) 1 1 7,5 kw ,2 kw kw kw p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-5 5/135 Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] (kw) p st p st (Pa) (mmwg) Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] CMPT/4-5 55/145 (kw) kw kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/6-5 55/145 (kw) kw kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard.

23 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-5 55/145 (kw) p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/6-5 6/16 (kw) ,5 kw kw ,2 kw ,5kW Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-5 6/16 (kw) 9 8 2,2 kw kw p st p st (Pa) (mmwg) ,5 kw CMPT/6-6 5/135 (kw) 16 7,5 kw kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-6 5/135 (kw) kw kw Q [m 3 /h] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard Q [m 3 /s]

24 978 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, 7 p st p st (Pa) (mmwg) ,5 kw CMPT/6-6 55/ kw 11 kw (kw) Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-6 55/145 4 kw 5,5 kw (kw) Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/6-6 6/16 (kw) p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-6 6/16 (kw) 1 1 7,5 kw kw 15 kw kw 7,5 kw 5,5 kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) kw CMPT/ (kw) kw 18,5 kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] 1 5 Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard.

25 yselinovzdorné ventilátory CMPT (2) 5, 6, p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/8-7 5/135 p st p st (Pa) (mmwg) CMPT/6-7 55/145 (kw) (kw) ,5 kw 11 kw 7,5 kw ,5 kw 15 kw 22 kw p st p st (Pa) (mmwg) ,5 kw 7,5 kw CMPT/8-7 55/145 Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] (kw) p st p st (Pa) (mmwg) ,5 kw CMPT/8-7 6/16 11 kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] (kw) kw kw Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] Q [m 3 /s] Q [m 3 /s] p st p st (Pa) (mmwg) ,5 kw CMPT/6-7 6/16 (kw) 4 22 kw kw Q [m 3 /h] Výkonové charakteristiky Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu ISO 581 a AMCA Standard Q [m 3 /s]

26 98 yselinovzdorné ventilátory BA INOX vyrobeno z nerezové oceli Typ A B C D d E F G H L M N P Z X Y BA x14 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 BA x16 Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena z nerezového ocelového plechu. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C nebo 15 C (speciální provedení), teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobené z nerezového ocelového plechu. Montáž se provádí na nerezovou stoličku motoru (příslušenství). Motor 2, 4 nebo 6pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. dispozici též provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (na dotaz). Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace se provádí frekvenčním měničem. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli je uvedena v tabulce a výkonovém diagramu. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) silentbloky hrdlo pro odvod kondenzátu nerezové příruby difusor Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Typ otáčky [min -1 ] potrubí sání [mm] potrubí výtlak [mm] příkon [kw] napětí [V] proud [A] napětí [V] proud [A] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor BA x 7,9 23 1,21 4, ,4 VFVN-2-3L-3 BA x 9, ,57 4, ,9 VFVN-2-3L-3 BA x 9, ,1 4, ,3 VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,57 4, ,8 VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,46 4, ,2 VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,9 4, , VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,3 4 1, ,4 VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,9 4, ,7 VFVN-2-3L-3 BA x 11, ,2 4 1, ,2 VFVN-2-3L-3 BA x 14, ,3 4, , VFVN-2-3L-3 BA x 14 1,1 23 8,5 4 2, , VFVN-2-3L-4 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

27 yselinovzdorné ventilátory BA INOX 981 Charakteristiky Pa BA 1-52 Pa BA Pa BA m 3 /h m 3 /h m 3 /h Pa BA Pa BA Pa BA m 3 /h m 3 /h m 3 /h Poznámka: Pt celkový tlak Ps statický tlak Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

28 I 982 yselinovzdorné ventilátory PCM 125 a 15 L E C G F B H Ø D A Ø D P Q Ø S Ø S N R Rozměry A B C Ø D E F G H I L N P Q R Ø S PCM 125/ PCM 15/ PCM 15/ Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru je vyrobena litím z PP, PPs nebo PPel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2-pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) pružné manžety s montážními sponami silentbloky kryt motoru pro venkovní instalaci odvodňovací zátka ochranná mřížka (sání / výtlak) Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PCM 125/75-2p-23V ,9 1, ,5 PCM 15/9-2p-23V 145 9,9 1, ,8 PCM 15/11-2p-23V ,9 1, ,7 PCM 125/75-2p-4V ,12, ,5 VFVN-2-3L-3 PCM 15/9-2p-4V 285 9,12, ,8 VFVN-2-3L-3 PCM 15/11-2p-4V ,12, ,7 VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

29 yselinovzdorné ventilátory PCM 125 a Charakteristiky PCM 125/75 PCM 15/9 p st (Pa) ot./min p st (Pa) ot./min ot./min ot./min Q (m 3 /h) Q (m 3 /h) p st (Pa) ot./min PCM 15/11 Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE ot./min Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

30 I 984 yselinovzdorné ventilátory P 2 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2 nebo 4 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. konzultace a návrh tel.: Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P 22-23V ,18 2, P 24-23V ,12 1, P 22-4V ,18, VFVN-2-3L-3 P 24-4V ,12, VFVN-2-3L-3

31 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 2 Lp [db(a)] 1 63 % 76 % 85 % 78 % % %.37 RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] ,3 64,3 65,3 6,3 59,3 54,3 46,3 38,3 49, ,1 68,1 69,1 64,1 63,1 58,1 5,1 42,1 53, 2 69,5 71,5 72,5 67,5 66,5 61,5 53,5 45,5 56, ,3 79,3 77,3 78,3 74,3 69,3 61,3 53,3 64, ,3 83,3 81,3 82,3 78,3 73,3 65,3 57,3 68,7 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

32 I 986 yselinovzdorné ventilátory P 25 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2 nebo 4 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. konzultace a návrh tel.: Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P V 28 2,37 3, P V 137 2,12 1, P 252-4V 28 2,37 1, VFVN-2-3L-3 P 254-4V 137 2,12, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

33 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 25 Lp [db(a)] % 75 % 84 % 78 % % % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] ,3 71,3 72,3 67,3 66,3 61,3 53,3 45,3 56, , 75, 76, 71, 7, 65, 57, 49, 59,1 2 76,4 78,4 79,4 74,4 73,4 68,4 6,4 52,4 63, ,2 86,2 84,2 85,2 81,2 76,2 68,2 6,2 71, ,3 9,3 88,3 89,3 85,3 8,3 72,3 64,3 75,7 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

34 I 988 yselinovzdorné ventilátory P 28 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2 nebo 4 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. konzultace a návrh tel.: Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P V ,75 6, P V ,18 1, P V ,75 2, VFVN-2-3L-3 P V ,18, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

35 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 28 Lp [db(a)] % 76 % 84 % 78 % % % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 9 62,5 67,5 62,5 6,5 59,5 54,5 46,5 38,5 48, ,7 72,7 67,7 65,7 64,7 59,7 51,7 43,7 53, , 75, 76, 71, 7, 65, 57, 49, 59, ,8 78,8 79,8 74,8 73,8 68,8 6,8 52,8 63, , 9, 88, 89, 85, 8, 72, 64, 74,8 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

36 I 99 yselinovzdorné ventilátory P 31 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2,4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P V ,5 1, P V 14 25,25 2, P 312-4V ,5 3, VFVN-2-3L-5 P 314-4V 14 25,25, VFVN-2-3L-3 P 316-4V 93 25,18, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

37 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P % 76 % 85 % 8 % Lp [db(a)] % % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 9 65,2 7,2 65,2 63,2 62,2 57,2 49,2 41,2 51, ,4 72,4 73,4 68,4 67,4 62,4 54,4 46,4 57, ,7 77,7 78,7 73,7 72,7 67,7 59,7 51,7 62, ,7 92,7 9,7 91,7 87,7 82,7 74,7 66,7 77, ,7 96,7 94,7 95,7 91,7 86,7 78,7 7,7 81,8 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

38 I 992 yselinovzdorné ventilátory P 35 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2,4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P V ,2 na dotaz P V 14 28,37 3, P 352-4V ,2 4, VFVN-2-3L-6 P 354-4V 14 28,37 1, VFVN-2-3L-3 P 356-4V 93 28,18, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

39 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 35 Lp [db(a)] % 89 % 88 % 78 % 64 % % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 9 66,7 71,7 66,7 64,7 63,7 58,7 5,7 42,7 52, ,9 76,9 71,9 69,9 68,9 63,9 55,9 47,9 57, ,2 79,2 8,2 75,2 74,2 69,2 61,2 53,2 64, ,2 94,2 92,2 93,2 89,2 84,2 76,2 68,2 79, ,2 98,2 96,2 97,2 93,2 88,2 8,2 72,2 83,7 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

40 I 994 yselinovzdorné ventilátory P 4 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F G H I L(max) N P Q R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P 44-23V ,55 5, P 44-4V ,55 1, VFVN-2-3L-3 P 46-4V ,25, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

41 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 4 Lp [db(a)] % 77 % 86 % 79 % 65 % % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 66,9 71,9 66,9 64,9 63,9 58,9 5,9 42,9 52, ,1 77,1 72,1 7,1 69,1 64,1 56,1 48,1 58, ,5 83,5 84,5 79,5 78,5 73,5 65,5 57,5 68, ,3 87,3 88,3 83,3 82,3 77,3 69,3 61,3 72, 21 89,7 91,7 92,7 87,7 86,7 81,7 73,7 65,7 76,1 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

42 I 996 yselinovzdorné ventilátory P 45 L E C G F B H Ø D A Ø D N Q Ø S P R Rozměry A B C Ø D E F(max) G H I L(max) N P(max) Q(max) R Ø S P Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor P V ,1 8, P 452-4V , VFVN-2-3L-9 P 454-4V ,1 2, VFVN-2-3L-4 P 456-4V ,37 1, VFVN-2-3L-3 * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti

43 yselinovzdorné ventilátory P Charakteristiky p st [Pa] P 45 P % 77 % 87 % 82 % 66 % Lp [db(a)] % 4 RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 67, 72, 67, 65, 64, 59, 51, 43, 52, ,3 77,3 72,3 7,3 69,3 64,3 56,3 48,3 58, ,6 83,6 84,6 79,6 78,6 73,6 65,6 57,6 68, ,4 87,4 88,4 83,4 82,4 77,4 69,4 61,4 72, 2 88,8 9,8 91,8 86,8 85,8 8,8 72,8 64,8 75,1 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

44 998 yselinovzdorné ventilátory P 45 p st [Pa] P 45-2 P % 73 % 77 % 73 % 58 % Lp [db(a)] % RPM [kw] p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 11 75,3 8,3 75,3 73,3 72,3 67,3 59,3 51,3 61, ,9 87,9 82,9 8,9 79,9 74,9 66,9 58,9 68, ,2,3,1 88,1 87,1 82,1 74,1 66,1 77, 25 93,5 95,5 96,5 91,5 9,5 85,5 77,5 69,5 8, 3 97,5 99,5 1,5 95,5 94,5 89,5 81,5 73,5 84, * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

45 yselinovzdorné ventilátory Poznámky 999

46 I 1 yselinovzdorné ventilátory PR 5 L H A Ø D I E C G F B konzultace a návrh tel.: Ø D Ø 14 R 18 PR- S T Q P 18 L E C F B D H Z A P S V N U R PR-H Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR ,2 4, VFVN-2-3L-6 PR ,55 1, VFVN-2-3L-3

47 yselinovzdorné ventilátory PR 5 11 PR- rozměry s kruhovým výtlakem Typ A B C Ø D E F G H I L P Q R S T PR PR PR PR-H rozměry se čtyřhranným výtlakem Typ A B C D E F H I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H PR-H Charakteristiky p st [Pa] % PR 5 75 % 79 % 74 % 62 % [kw] % RPM Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x 1 Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 95 79,6 81,6 82,6 77,6 76,6 71,6 63,6 55,6 66, , 91, 92, 87, 86, 81, 73, 65, 75, ,2 95,2 96,2 91,2 9,2 85,2 77,2 69,2 8, 2 96,8,6,7,3,1 88,1 8,1 72,1 83, ,3 16,3 14,3 15,3 11,3 96,3 88,3 8,3 91,7 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

48 I 12 yselinovzdorné ventilátory PR 56 konzultace a návrh tel.: D H Z I L E C G F B A H A Ø D Ø D Ø 14 R 18 PR- S T Q P 18 L E C F B P S V N U R PR-H Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2,4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR , VFVN-2-3L-9 PR ,1 2, VFVN-2-3L-4

49 yselinovzdorné ventilátory PR PR rozměry s kruhovým výtlakem Typ A B C Ø D E F G H I L P Q R S T PR PR PR PR rozměry se čtyřhranným výtlakem Typ A B C D E F H I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H PR-H Charakteristiky p st [Pa] p st [Pa] 62 % PR % 79 % 74 % 62 % 47 % RPM [kw] Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) 21 Pass - Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 95 79,1 81,1 82,1 77,1 76,1 71,1 63,1 55,1 66, ,5 9,5 91,5 86,5 85,5 8,5 72,5 64,5 75, ,7 94,7 95,7 9,7 89,7 84,7 76,7 68,7 79,1 2 95,6 97,6 95,6 96,6 92,6 87,6 79,6 71,6 82, ,8 15,8 13,8 14,8 1,8 95,8 87,8 79,8 9,8 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

50 I 14 yselinovzdorné ventilátory PR 63 konzultace a návrh tel.: D H Z I L E C G F B Ø D H A Ø D A Ø 14 R 18 PR- S T Q P 18 L E C F B P S V N U R PR-H Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) nerezová stolička motoru izolátory chvění (pro vnitřní použití) odvodňovací zátka kryt motoru ochranná mřížka (pro sání nebo výtlak) ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR ,5 11, VFVN-2-3L-12 PR ,2 4, VFVN-2-3L-6

51 yselinovzdorné ventilátory PR PR rozměry s kruhovým výtlakem Typ A B C Ø D E F G H I L P Q R S T PR PR PR PR rozměry se čtyřhranným výtlakem Typ A B C D E F H I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H PR-H Charakteristiky p st [Pa] PR % 77 % 81 % 76 % 64 % 48 % RPM [kw] Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 95 78,9 8,9 81,9 76,9 75,9 7,9 62,9 54,9 65, ,3 9,3 91,3 86,3 85,3 8,3 72,3 64,3 75, ,4 94,4 95,4 9,4 89,4 84,4 76,4 68,4 79, 2 95,4 97,4 95,4 96,4 92,4 87,4 79,4 71,4 82, ,6 15,6 13,6 14,6 1,6 95,6 87,6 79,6 9,8 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

52 I 16 yselinovzdorné ventilátory PR 71 L E C F B H Z A D P S V N U R Typ A B C D E F H H1 I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H Rozměr H platí v případě montáže ventilátoru v poloze 27. V ostatních případech platí H1. Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) odvodňovací zátka ochranná mřížka proti střepinám VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR , na dotaz PR , VFVN-2-3L-9

53 yselinovzdorné ventilátory PR Charakteristiky p st [Pa] % PR % 81 % 76 % 64 % 48 % RPM [kw] Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pass - Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 95 78,6 8,6 81,6 76,6 75,6 7,6 62,6 54,6 65, , 9, 91, 86, 85, 8, 72, 64, 74, ,4,5,,1 89,1 84,1 76,1 68,1 79, 2 95,7,5,6,2,1 87,1 79,1 71,1 82, ,1 11,9,1 1,6,1,1 83,1 75,1 86,7 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

54 18 yselinovzdorné ventilátory PR 8 L H Ø D A Ø D I I E C G F B U R PR- L E C F B D H Z A P S V N U R PR-H Technické parametry Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) odvodňovací zátka ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR viz rozměry na dotaz PR viz rozměry 7,5 14, VFVN-2-3L-16

55 yselinovzdorné ventilátory PR 8 19 PR rozměry s kruhovým výtlakem Typ A B C Ø D E F G H I L P Q R U PR PR PR rozměry se čtyřhranným výtlakem Typ A B C D E F H H1 I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H Charakteristiky Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 75,9 78,9 74,9 72,9 71,9 66,9 58,9 58,9 61, 95 81,2 81,2 83,2 78,2 77,2 72,2 64,2 64,2 67, 145 9,5 9,5 92,5 87,5 86,5 81,5 73,5 73,5 76, ,3 94,3 96,3 91,3 9,3 85,3 77,3 77,3 8, 2 97,7 97,7 96,7 97,7 93,7 88,7 8,7 8,7 83,9 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

56 I 11 yselinovzdorné ventilátory PR 9 L E C F B H Z A D P S V N U R Typ A B C D E F H H1 I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H Rozměr H platí v případě montáže ventilátoru v poloze 27. V ostatních případech platí H1. Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) odvodňovací zátka ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. návrh frekvenčního měniče tel.: VFVN frekvenční měnič ( 8.1) konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR , na dotaz

57 yselinovzdorné ventilátory PR Charakteristiky p st [Pa] % PR 9 79 % 83 % 78 % 66 % 49 % 9 RPM [kw] Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x 1 Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 81,2 84,2 8,2 78,2 77,2 72,2 64,2 64,2 66, ,4 86,4 88,4 83,4 82,4 77,4 69,4 69,4 72, ,8 95,8 97,8 92,8 91,8 86,8 78,8 78,8 81, ,6 99,6 11,6 96,6 95,6 9,6 82,6 82,6 85,2 18 1,6 1,6 12,6 97,6 96,6 91,6 83,6 83,6 86,2 * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

58 I 112 yselinovzdorné ventilátory PR 1 L E C F B H Z A D P S V N U R Typ A B C D E F H H1 I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H Rozměr H platí v případě montáže ventilátoru v poloze 27. V ostatních případech platí H1. Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) odvodňovací zátka ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. návrh frekvenčního měniče tel.: VFVN frekvenční měnič ( 8.1) konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR na dotaz

59 yselinovzdorné ventilátory PR Charakteristiky p st [Pa] % PR 1 81 % 85 % 8 % [kw] 67 % 5 % RPM Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 81,9 84,9 8,9 78,9 77,9 72,9 64,9 64,9 67, 95 87,1 87,1 89,1 84,1 83,1 78,1 7,1 7,1 73, ,1,3,1 88,1 87,1 82,1 74,1 74,1 77, ,5 96,5 98,5 93,5 92,5 87,5 79,5 79,5 82, 15 97,2 97,2 99,2 94,2 93,2 88,2 8,2 8,2 83, * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

60 I 114 yselinovzdorné ventilátory PR 11 L E C F B H Z A D P S V N U R Typ A B C D E F H H1 I Lmax Nmax P R S U V Z PR-H PR-H Rozměr H platí v případě montáže ventilátoru v poloze 27. V ostatních případech platí H1. Technické parametry Příslušenství Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 5, 56, 63 a 8 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 5 až 11, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 C až +7 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. Motor 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. Svorkovnice umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 db. Příslušenství VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) odvodňovací zátka ochranná mřížka proti střepinám Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. návrh frekvenčního měniče tel.: VFVN frekvenční měnič ( 8.1) konzultace a návrh tel.: Typ otáčky [min -1 ] potrubí [mm] příkon [kw] proud [A] napětí [V] * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti max. průtok [m 3 /h] akust. tlak* [db(a)] hmotnost [kg] regulátor PR na dotaz PR na dotaz

61 yselinovzdorné ventilátory PR Charakteristiky p st [Pa] % PR % 85 % 8 % 67 % 5 % 132 RPM [kw] 114 Lp [db(a)] Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) p st [Pa] Pabs [kw] Q [m³/h] x Q [m³/s] pd [Pa] v [m/s] Výkonové charakteristiky Pt je hodnota celkového tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 2 C a tlak vzduchu 76 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardu UNE , BS 848 part. I, AMCA a ASHRAE Poznámka: jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce na předchozí straně. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem. Hodnoty akustického výkonu pro oktávová pásma [db]* otáčky [min -1 ] Lp*[dB(A)] 75 85, 88, 84, 82, 81, 76, 68, 68, 7, 95 9,2 9,2 92,2 87,2 86,2 81,2 73,2 73,2 76, ,2 94,2 96,2 91,2 9,2 85,2 77,2 77,2 8, ,6 99,6 11,6 96,6 95,6 9,6 82,6 82,6 85,2 15 1,3 1,3 12,3 97,3 96,3 91,3 83,3 83,3 86, * Hodnoty hluku ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 db(a), Lp je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti

62 116 yselinovzdorné ventilátory COLASIT Návrh ventilátorů provádíme pomocí firemního softwaru ColaVent. Vyžádajte si, prosím, naši technickou a cenovou nabídku. konzultace a návrh tel.: Frekvenční měnič VFVN 1 Frekvenční měniče VFVN 1 jsou přizpůsobeny pro snadné použití v běžných aplikacích. Nabízí optimální přednastavení konfigurace. Rychle a pohodlně se uvádějí do provozu. Frekvenční měniče VFVN 1 jsou v kompaktním provedení s charakteristicky vyjímečnou flexibilitou a zároveň vlastnostmi, které uspokojí vysoké požadavky zákazníka. konzultace a návrh tel.:

63 yselinovzdorné ventilátory COLASIT 117 Výkonové pole ventilátorů COLASIT Pst (Pa) 7 ISO 91 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h)

64 118 yselinovzdorné ventilátory CV Ø max. 348 M8 Ø 75 Ø 19 Ø Technické parametry Charakteristiky Skříň Samonosná spirální skříň vyrobená lisováním za tepla z PPs. Teplota vzdušiny max. 8 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s 2 lopatkami, vyrobené vstřikováním z PPs. Náboj kola je hliníkový a pokrytý plastem. Snadná montáž a demontáž kola na osu je umožněna pomocí zvláštního adaptéru. Motor 2, 4 a 6pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Svorkovnice je umístěna na motoru. Montáž s osou motoru svisle se sacím otvorem směrem dolů, z důvodu odvodu kondenzátu. Montáž na zeď pomocí ocelové montážní konzoly práškově lakované v barvě RAL 732, viz příslušenství. Příslušenství VZT CV 75 konzola pružná manžeta PVC Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Pst (Pa) 2 1 CCV 75 CV 75 CRDV Q (m 3 /h) konzultace a návrh tel.: Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) CV 75 konzola návrh frekvenčního měniče tel.:

65 yselinovzdorné ventilátory CCV Ø Ø Ø Technické parametry Charakteristiky Skříň Samonosná spirální skříň vyrobená lisováním za tepla z PPs (volitelně PPs-el). Teplota vzdušiny max. 8 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s 2 lopatkami, vyrobené vstřikováním z PPs (volitelně PPs-el). Náboj kola je hliníkový a pokrytý plastem. Motor 2 a 4pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Svorkovnice je umístěna na motoru. Montáž s osou motoru vodorovně. Montuje se na motorovou stoličku, která se dodává jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CCV 75 konzola pružná manžeta PVC Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Pst (Pa) 2 1 CCV 75 CV 75 CRDV Q (m 3 /h) Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. konzultace a návrh tel.: Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.:

66 12 yselinovzdorné ventilátory CRDV konzultace a návrh tel.: CRDV-R potrubní provedení CRDV-D střešní provedení Typ Ø NW Ø A B C D E FxF GxG CRDV CRDV CRDV Charakteristiky Pst (Pa) 7 Technické parametry Skříň Průběžná vyztužená skříň vyrobená lisováním za tepla a obráběním z PPs nebo volitelně z PPs-el. Teplota vzdušiny max. 8 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s 2 lopatkami, vyrobené vstřikováním z PPs nebo volitelně z PPs-el. Náboj kola je hliníkový. Motor 2, 4 a 6pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. rytí IP55. Svorkovnice s revizním vypínačem je umístěna na skříni. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně nebo svisle (s výtlakem nahoru). Montuje se pomocí konzol na stěnu nebo strop jako potrubní ventilátor nebo na střešní přírubu a podstavec jako střešní ventilátor CHVS CHVN CMMV Příslušenství VZT CRDV stěnová konzola vodorovná CRDV stěnová konzola svislá CRDV stropní konzola CRDV ochranné mřížky CRDV střešní podstavec CRDV střešní podstavec izolovaný CRDV zpětná klapka pružná manžeta PVC CCV 75 CV 75 CRDV CMHV CMVeco CDVA 4-71 CMV Q (m 3 /h) Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle.

67 yselinovzdorné ventilátory CRDV příslušentví 121 CRDV stěnová konzola vodorovná pro potrubní provedení CRDV-R CRDV Ø NW Ø A B C D CRDV stěnová konzola svislá pro potrubní provedení CRDV-R CRDV Ø NW Ø A B C CRDV stropní konzola pro potrubní provedení CRDV-R CRDV Ø NW Ø A B C CRDV střešní podstavec izolovaný a bez izolace varianta R je s hrdlem, varianta F průchozí podstavec pro střešní provedení CRDV-D CRDV A B F T H

68 122 yselinovzdorné ventilátory CDVA 4 71 ØA ØB F E C F G ØD G konzultace a návrh tel.: Typ Ø A Ø B C Ø D E F G CDVA CDVA CDVA CDVA CDVA CDVA Technické parametry Skříň je plastová a vyztužená skelnými vlákny, vybavená přírubou pro střešní montáž. Teplota vzdušiny max. 6 C, teplota okolí do +4 C. Charakteristiky Pst (Pa) 7 Oběžné kolo je axiální se 12 nebo 14 lopatkami, vyrobené z PP. Lopatky jsou nastaveny na 3, 35 nebo CHVS CHVN Motor 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. 4 CMMV Svorkovnice s revizním vypínačem je umístěna na skříni. 3 CMHV Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. 2 CMVeco Montáž s osou motoru svisle s výtlakem nahoru. Montuje se pomocí příruby na střešní podstavec. Příslušenství VZT CDVA střešní podstavec izolovaný CDVA zpětná klapka Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič pro třífázové motory ( 8.1) VFTM, VFB frekvenční měniče ( 8.1) Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. 1 CCV 75 CV 75 CRDV CDVA 4-71 CMV Q (m 3 /h)

69 yselinovzdorné ventilátory CDVA 4 71 příslušenství 123 Zpětná klapka C CDVA Ø NW B C NW B Střešní podstavec A Y B X C Z D izolace CDVA A B C D x y z Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.:

70 124 yselinovzdorné ventilátory CMVeco s pohonem na přímo Typ A B C D E F G H I L M N O Ø P Ø R CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco Technické parametry Skříň Samonosná spirální skříň vyrobená lisováním za tepla z PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s 2 lopatkami, vyrobené vstřikováním z PPs, PPs-el nebo PVDF. Náboj kola je hliníkový a pokrytý plastem. Snadná montáž a demontáž kola na osu je umožněna pomocí zvláštního adaptéru. Pst (Pa) 7 6 CHVS Motor 2, 4 a 6pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Montuje se na motorovou stoličku, která se dodává jako samostatné příslušenství. Stolička umožňuje montáž na podlahu nebo zavěšení na strop. Příslušenství VZT CMV stěnová konzola CMV příruba výtlaku CMV příruba s nástavcem na sání CMV kryt motoru CMV- zátka kondenzátu CMV-V zátka kondenzátu s odtokem silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu silentblok pro zátěž v tahu pro montáž na strop Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž CMV-FM frekvenční měnič montovaný přímo na motor řízený externím signálem s krytím IP66/IP54/IP2 Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Ventilátory se dodávají též v nevýbušném provedení. 5 CHVN CMMV CMHV Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) 2 CMVeco CRDV CMV RD/LG 18 na vyžádání CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h)

71 yselinovzdorné ventilátory CMVeco s pohonem na přímo 125 Stěnová konzola CMVeco montáž L H L H L H L H L H L H konzultace a návrh tel.: Příruba CMVeco A B Ø D Ø Tk s n x Ø 9 rozvržení děr Y X Y Y X Y

72 126 yselinovzdorné ventilátory CMVeco s pohonem na řemen Typ A B C D E F G H I L M N O P Ø Q Ø R CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco CMVeco Technické parametry Skříň Samonosná spirální skříň vyrobená lisováním za tepla z PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Oběžné kolo je radiální s 2 lopatkami, vyrobené vstřikováním z PPs, PP-el nebo PVDF. Náboj kola je hliníkový a pokrytý plastem. Snadná montáž a demontáž kola na osu je umožněna pomocí zvláštního adaptéru. Pst (Pa) 7 6 CHVS Motor 2, 4 a 6pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Montuje se na motorovou stoličku, která se dodává jako samostatné příslušenství. Stolička umožňuje montáž na podlahu nebo zavěšení na strop. Příslušenství VZT CMV stěnová konzola CMV příruba výtlaku CMV příruba s nástavcem na sání CMV kryt motoru CMV- zátka kondenzátu CMV-V zátka kondenzátu s odtokem silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu silentblok pro zátěž v tahu pro montáž na strop Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž CMV-FM frekvenční měnič montovaný přímo na motor řízený externím signálem s krytím IP66/IP54/IP2 Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Ventilátory se dodávají též v nevýbušném provedení. 5 CHVN CMMV CMHV CMVeco Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) 1 CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) RD/LG 18 na vyžádání

73 yselinovzdorné ventilátory CMVeco s pohonem na řemen 127 Stěnová konzola CMVeco montáž L H L H L H L H L H L H konzultace a návrh tel.: Příruba CMVeco A B Ø D Ø Tk s n x Ø 9 rozvržení děr Y X Y Y X Y

74 128 yselinovzdorné ventilátory CMV s pohonem na přímo CMV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMV CMV CMV CMV CMV CMV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMV CMV CMV CMV CMV CMV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 8 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 2 lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMV pružná manžeta sání PVC CMV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMV pružná manžeta výtlaku PVC CMV kryt motoru pro pohony na přímo CMV kryt motoru pro pohony na řemen CMV- zátka kondenzátu CMV-V zátka kondenzátu s odtokem CMV kryt kontrolního otvoru silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CMV 45 až 8 se dodávají též v nevýbušném provedení. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

75 yselinovzdorné ventilátory CMV s pohonem na přímo 129 CMV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMV CMV CMV CMV Typ J L M N P Q R Qs T U V W CMV , CMV , CMV , CMV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

76 13 yselinovzdorné ventilátory CMV s pohonem na řemen CMV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMV CMV CMV CMV CMV CMV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMV CMV CMV CMV CMV CMV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 8 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 2 lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMV pružná manžeta sání PVC CMV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMV pružná manžeta výtlaku PVC CMV kryt motoru pro pohony na přímo CMV kryt motoru pro pohony na řemen CMV- zátka kondenzátu CMV-V zátka kondenzátu s odtokem CMV kryt kontrolního otvoru silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CMV 45 až 8 se dodávají též v nevýbušném provedení. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

77 yselinovzdorné ventilátory CMV s pohonem na řemen 131 CMV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMV CMV CMV CMV Typ J L M N O P Q R Qs T U V W CMV , CMV , CMV , CMV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

78 132 yselinovzdorné ventilátory CMHV s pohonem na přímo CMHV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 8 dozadu zahnutými lopatkami z PP (vyztužený skelnými vlákny) PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMHV pružná manžeta sání PVC CMHV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMHV pružná manžeta výtlaku PVC CMHV kryt motoru pro pohony na přímo CMHV kryt motoru pro pohony na řemen CMHV- zátka kondenzátu CMHV-V zátka kondenzátu s odtokem CMHV kryt kontrolního otvoru Silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. U některých velikostí je na zvláštní objednávku provedení skříně RD. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

79 yselinovzdorné ventilátory CMHV s pohonem na přímo 133 CMHV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMHV CMHV CMHV CMHV Typ J L M N P Q R Qs T U V W CMHV , CMHV , CMHV , CMHV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

80 134 yselinovzdorné ventilátory CMHV s pohonem na řemen CMHV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV CMHV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 8 dozadu zahnutými lopatkami z PP (vyztužený skelnými vlákny) PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMHV pružná manžeta sání PVC CMHV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMHV pružná manžeta výtlaku PVC CMHV kryt motoru pro pohony na přímo CMHV kryt motoru pro pohony na řemen CMHV- zátka kondenzátu CMHV-V zátka kondenzátu s odtokem CMHV kryt kontrolního otvoru Silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

81 yselinovzdorné ventilátory CMHV s pohonem na řemen 135 CMHV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMHV CMHV CMHV CMHV Typ J L M N O P Q R Qs T U V W CMHV , CMHV , CMHV , CMHV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

82 136 yselinovzdorné ventilátory CMMV s pohonem na přímo CMMV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 12 dopředu zahnutými lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMMV pružná manžeta sání PVC CMMV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMMV pružná manžeta výtlaku PVC CMMV kryt motoru pro pohony na přímo CMMV kryt motoru pro pohony na řemen CMMV- zátka kondenzátu CMMV-V zátka kondenzátu s odtokem CMMV kryt kontrolního otvoru Silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CMMV 45 až 8 se dodávají též v nevýbušném provedení. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

83 yselinovzdorné ventilátory CMMV s pohonem na přímo 137 CMMV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMMV CMMV CMMV CMMV Typ J L M N P Q R Qs T U V W CMMV , CMMV , CMMV , CMMV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

84 138 yselinovzdorné ventilátory CMMV s pohonem na řemen CMMV 45 8 Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV Typ J L M N O P Q1 Q R Ø s T U V CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV CMMV Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 8 galvanicky zinkovaný, od velikosti 9 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 12 dopředu zahnutými lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost při vyšší rychlosti než je jmenovitá. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CMMV pružná manžeta sání PVC CMMV příruba výtlaku PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF CMMV pružná manžeta výtlaku PVC CMMV kryt motoru pro pohony na přímo CMMV kryt motoru pro pohony na řemen CMMV- zátka kondenzátu CMMV-V zátka kondenzátu s odtokem CMMV kryt kontrolního otvoru Silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CMMV 45 až 8 se dodávají též v nevýbušném provedení. Příslušenství VFVN frekvenční měnič ( 8.1) návrh frekvenčního měniče tel.: konzultace a návrh tel.:

85 yselinovzdorné ventilátory CMMV s pohonem na řemen 139 CMMV Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 I CMMV CMMV CMMV CMMV Typ J L M N O P Q R Qs T U V W CMMV , CMMV , CMMV , CMMV , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

86 14 yselinovzdorné ventilátory CMV, CMHV, CMMV příslušenství Pružná manžeta výtlaku a b S L Velikost a b L S Příruba výtlaku s h Velikost A B C a b s f g X x h i Y x k n ,5 3x1 51 4x x1 76 4x x1 56 5x x1 15 4x x1 97,5 5x x1 8 7x x1 8 8x x1 8 9x x1 9 1x x x f g Ø9,5 i X h Y k k c a c A c b c B Zátka kondenzátu Typ zátka plná Typ V zátka s otvorem pro odtok

87 yselinovzdorné ventilátory CMV, CMHV, CMMV příslušenství 141 ryt motoru pohonu na přímo nebo na řemen na přímo 45 8 na řemen 45 8 na přímo na řemen ryt kontrolního otvoru Velikost Ø D

88 142 yselinovzdorné ventilátory CHVS A B Ø I Ø C D E F Ø G Ø L M H N O P Q R CHVS s pohonem na přímo Typ A B C D E F G H Ø I Ø Ø L M N O P Q R CHVS CHVS CHVS ,5 18 CHVS ,5 18 CHVS ,5 18 CHVS Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, Pps-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, práškově lakovaný nebo nerezový a umožňuje montáž na podlahu nebo zavěšení pod strop. Pst (Pa) 7 Oběžné kolo je radiální svařené s 12 dozadu zahnutými lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. Motor 2 a 4pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu nebo strop a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství CCV 75 CV 75 CHVS CRDV CHVN CMHV CMVeco CMMV CDVA 4-71 CMV Q (m 3 /h) Příslušenství VZT CHVS pružná manžeta sání PVC CHVS pružná manžeta výtlaku s volným koncem PVC CHVS pružná manžeta výtlaku PVC CHVS příruba kruhová výtlak PP, PPs, PVC, PE, PVDF CHVS- zátka kondenzátu CHVS-V zátka kondenzátu s odtokem silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu silentblok pro zátěž v tahu pro montáž na strop Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firemním návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Dodávají se též v nevýbušném provedení. konzultace a návrh tel.:

89 yselinovzdorné ventilátory CHVS A B Ø I Ø C D E F Ø G Ø L M H N O P Q R CHVS s pohonem na řemen Typ A B C D E F G H Ø I Ø Ø L M N O P Q R CHVS CHVS CHVS ,5 18 CHVS ,5 18 CHVS ,5 18 CHVS Příslušenství Pružná manžeta výtlaku s volným koncem CHVS Ø NW L s Pružná manžeta výtlaku CHVS Ø NW L s Příruba kruhová výtlak CHVS Ø NW L s d n poz x6 A x6 A x6 A x45 B x36 A x36 A Pozice rozložení otvorů

90 144 yselinovzdorné ventilátory CHVN s pohonem na přímo CHVN Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Typ I J L M N O P Q R Ø s T U V CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 71 galvanicky zinkovaný, od velikosti 8 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 12 dozadu zahnutými lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost pro rychlost vyšší než jmenovitou a staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu nebo strop a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CHVN pružná manžeta sání PVC CHVN pružná manžeta výtlaku PVC CHVN příruba výtlak PP, PPs, PVC, PE, PVDF CHVN kryt motoru pro pohony na přímo CHVN kryt motoru pro pohony na řemen CHVN kryt kontrolního otvoru CHVN- zátka kondenzátu CHVN-V zátka kondenzátu s odtokem silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firmením návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CHVN 315 až 71 se dodávají též v nevýbušném provedení. konzultace a návrh tel.:

91 yselinovzdorné ventilátory CHVN s pohonem na přímo 145 CHVN Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Typ I J L M N P Q R Ø s T U V W CHVN , CHVN , CHVN , CHVN , CHVN , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

92 146 yselinovzdorné ventilátory CHVN s pohonem na řemen CHVN Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Typ I J L M N O P Q R Ø s T U V CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Technické parametry Skříň Samonosná svařovaná spirální skříň vyrobená z PP, PPs, PPs-el, PVC, PE nebo PVDF. Maximální teplota vzdušiny je závislá na zvoleném materiálu, max. 1 C, teplota okolí do +4 C. Rám je ocelový, do velikosti 71 galvanicky zinkovaný, od velikosti 8 žárově zinkovaný. Oběžné kolo je radiální, svařené s 12 dozadu zahnutými lopatkami z PP, PPs-el nebo PVDF. aždé kolo je testováno na dynamickou pevnost pro rychlost vyšší než jmenovitou a staticky a dynamicky vyváženo. Motor 2, 4, 6 a 8pólový třífázový standardní asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. rytí IP55. Pohon je na přímo nebo na řemen. Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Montáž s osou motoru vodorovně. Ocelový rám je součástí ventilátoru. Mezi podlahu nebo strop a rám je třeba použít silentbloky pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Silentbloky se dodávají jako samostatné příslušenství. Příslušenství VZT CHVN pružná manžeta sání PVC CHVN pružná manžeta výtlaku PVC CHVN příruba výtlak PP, PPs, PVC, PE, PVDF CHVN kryt motoru pro pohony na přímo CHVN kryt motoru pro pohony na řemen CHVN kryt kontrolního otvoru CHVN- zátka kondenzátu CHVN-V zátka kondenzátu s odtokem silentblok pro zátěž v tlaku pro montáž na podlahu Příslušenství EL VFVN frekvenční měnič externí montáž Pokyny Technickou nabídku zpracovanou ve firmením návrhovém programu si, prosím, vyžádejte na uvedeném telefonním čísle. Velikosti CHVN 315 až 71 se dodávají též v nevýbušném provedení. konzultace a návrh tel.:

93 yselinovzdorné ventilátory CHVN s pohonem na řemen 147 CHVN Pohon na řemen Typ A B C D Ø d E F G H H 45 H 9 H 135 H 27 H 315 CHVN CHVN CHVN CHVN CHVN Typ I J L M N O P Q R Qs T U V W CHVN , CHVN , CHVN , CHVN , CHVN , Charakteristiky Doplňující vyobrazení Pst (Pa) 7 6 CHVS CHVN CMMV CMHV CMVeco CRDV CMV CCV 75 CV 75 CDVA Q (m 3 /h) Možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor)

94 148 yselinovzdorné ventilátory CHVN příslušenství CHVN pružná manžeta výtlaku PVC CHVN a b L S CHVN příruba výtlak CHVN A B a b c s f g Xxh i Yxk n x8 88 3x x1 9 4x x x x1 51 4x x1 76 4x x1 56 5x x1 15 4x x x x1 8 7x x1 8 8x x1 8 9x x1 9 1x x x1 48

95 yselinovzdorné ventilátory CHVN příslušenství 149 CHVN zátka kondenzátu 25 Typ zátka plná Typ V zátka s otvorem pro odtok CHVN kryt kontrolního otvoru CHVN Ø D CHVN Ø D CHVN kryt motoru pohonu na přímo nebo na řemen na přímo na řemen na přímo na řemen

96 15 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům Potrubí a tvarovky z polypropylenu Spoj typu E Dodávané průměry: DN 11, 125, 14, 16, 18, 2, 225, 25, 28, 315. Barevné provedení: DN 11, 125, 14 barva šedá DN 14, 16, 18, 2, 225, 25, 28, 315 barva bílá Stříšky a hlavice ošetřeny šedým lakem. Plastové potrubí PP-EL v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu na dotaz. Systém spojování Systém spojení potrubí a tvarovek pomocí zdvojeného hrdla typu E bez svařování (nasunutí volného konce do hrdla, popřípadě dotěsnění silikonovým tmelem). Některé prvky jsou dodávány s pevnou přírubou (regulační klapky, tlumiče, hlavice). Pro montáž prvků s pevnou přírubou je nutno objednat volné příruby VP. konzultace a návrh tel.: Trubky s hrdlem E Příklad objednávání: TR PP trubka rovná plastová, průměr 125 mm délka 15 mm Ø D [mm] m [kg]/ 5 mm,3,4,47,5,6,64,7,8,9 1 m [kg]/ 1 mm,6,8,94 1 1,2 1,27 1,4 1,6 1,8 2 m [kg]/ 15 mm,9 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 2,1 2,4 2,7 3

97 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům 151 Oblouky s hrdlem E Příklad objednávání: OL 16/9 PP oblouk 9 plastový, průměr 16 mm Ø D [mm] R [mm] m [kg],2,2,3,3,3,4,5,6,8 1, Příklad objednávání: OL 16/6 PP oblouk 6 plastový, průměr 16 mm Ø D [mm] R [mm] m [kg],2,2,2,2,2,3,3,4,5,7 Příklad objednávání: OL 16/45 PP oblouk 45 plastový, průměr 16 mm Ø D [mm] R [mm] m [kg],1,1,1,1,2,2,2,3,4,5 Příklad objednávání: OL 16/3 PP oblouk 3 plastový, průměr 16 mm Ø D [mm] R [mm] m [kg],1,1,1,1,1,1,2,2,3,3

98 152 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům Odbočky s hrdlem E Příklad objednávání: OBJ 9 / 18 / 16 L PP odbočka jednostranná 9 plastová, průměr 18 mm, odbočení 16 mm Ø D [mm] D2 [mm] L [mm] m [kg],6,7,7,7,8,8,8,8,9 1,,9,9 1, 1, 1,1 1, 1, 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 Příklad objednávání: OBJ 45 / 18 / 16 L PP odbočka jednostranná 45 plastová, průměr 18 mm, odbočení 16 mm Ø D [mm] D2 [mm] L [mm] m [kg],6,7,7,7,8,8,8,8,9 1,,9,9 1, 1, 1,1 1, 1, 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 Příklad objednávání: OBS 9 / 18 / 16 L PP odbočka oboustranná 9 plastová, průměr 18 mm, odbočení 16 mm Ø D [mm] D2 [mm] L [mm] m [kg],8,8,9,9, ,1 1,2 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

99 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům 153 lapka zpětná horizontální s pevnou přírubou Příklad objednávání: ZH 11 - PP klapka zpětná horizontální plastová, průměr 11 mm Ø D [mm] L [mm] m [kg],25,3,35,35,4,5,65,79 1, 1,25 vertikální s pevnou přírubou Příklad objednávání: ZV 11 - PP klapka zpětná vertikální plastová, průměr 11 mm Ø D [mm] L [mm] m [kg],25,3,35,35,4,5,65,79 1, 1,25 konzultace a návrh tel.:

100 154 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům lapka škrtící ruční s pevnou přírubou Příklad objednávání: R 16 PP klapka regulační plastová ruční, průměr 16 mm Ø D [mm] L [mm] m [kg],25,3,35,35,4,5,65,79 1, 1,25 2,2 lapka škrtící na servopohon, s pevnou přírubou Příklad objednávání: S 16 PP klapka regulační plastová servo, průměr 16 mm servopohon není v dodávce klapky Ø D [mm] L [mm] m [kg],25,3,35,35,4,5,65,79 1, 1,25 2,2

101 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům 155 Tlumiče hluku s pevnou přírubou Příklad objednávání: TH 2-1 PP tlumič hluku plastový, průměr 2 mm, délka 1 mm Typ L Ø d Ø D hmot. útlum db ve frekvenčním pásu [Hz] [mm] [mm] [mm] [kg] TH na dotaz TH na dotaz TH na dotaz TH , TH , TH , TH , TH na dotaz TH na dotaz TH na dotaz na dotaz TH na dotaz na dotaz Výfukové nástavce s volným hrdlem Příklad objednávání: VN 125 PP výfukový nástavec plastový, průměr 125 mm Ø D [mm] m [kg],25,25,3,3,45,4,45,5,56,6 konzultace a návrh tel.:

102 156 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům Hlavice výfuková s pevnou přírubou Příklad objednávání: HV 25 PP hlavice výfuková plastová, průměr 25 mm Ø D [mm] L [mm] m [kg],73,83,93 1,7 1,2 1,33 1,5 1,67 1,87 2,1 Protidešťová stříška s pevnou přírubou Příklad objednávání: S 25 PP protidešťová stříška plastová, průměr 25 mm Ø D [mm] L [mm] m [kg],7,8,9,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2, 2,2

103 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům 157 Mřížka krycí Příklad objednávání: M 16 PP mřížka krycí plastová, průměr 16 mm Ø D [mm] S [mm] m [kg],1,1,1,1,2,2,24,3,35,45,55,6,7,75 Pružná vložka bez přírub Příklad objednávání: PV 2 PP pružná vložka plastová, průměr 2 mm Ø D [mm] m [kg],1,1,1,1,2,2,2,3,35,45,55,6,7,75 konzultace a návrh tel.:

104 158 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům Přechody s hrdlem E Příklad objednávání: PR 25 / 16-3 PP přechod osový plastový z průměru 25 mm na průměr 16 mm, délka 3 mm Ø D [mm] D1 [mm] L [mm] m [kg],3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,6 oncový kryt Příklad objednávání: DV 16 PP koncový kryt plastový, průměr 16 mm Ø D [mm] Ø D [mm] Spojka vnitřní Příklad objednávání: NI 125 PP spojka vnitřní plastová, průměr 125 mm Ø D [mm] Ø D [mm] konzultace a návrh tel.:

105 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům 159 Volná příruba Příklad objednávání: VP 16 PP volná příruba plastová, průměr 16 mm Ø D [mm] Ø D [mm] Nástavec pro uchycení pružné vložky na potrubí (NAPV 1) Příklad objednávání: NAPV-1 16 nástavec pro uchycení na hrdlo E 5 5 D D+4 Ø D [mm] Ø D [mm] Nástavec pro uchycení pružné vložky na potrubí (NAPV 2) Příklad objednávání: NAPV-2 16 nástavec pro uchycení pružné vložky na volný konec potrubí Ø D [mm] Ø D [mm]

106 16 Plastové potrubí a tvarovky ke kyselinovzdorným ventilátorům Spona nerez Příklad objednávání: Spona nerez 2-2ks dvě nerezové spony pro upevnění pružné vložky, průměr 2 mm Ø D [mm] Laboratorní odsávací skříň dodávku a provedení konzultujte konzultace a návrh tel.:

g h Ø i Ø j Svorkovnice je v nevýbušném provedení. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení).

g h Ø i Ø j Svorkovnice je v nevýbušném provedení. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). j 92 Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT TCBT ozn. nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Ød Øi Øa Ød Øc pro typy HCBT 8 1 II2G Ex d IIB T5 nebo II2G Ex d IIC T4 na vyžádání g e h b HCBT Ø a Technické parametry

Více

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500 7 CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 5 ekonomické provedení ErP ErP conform 1 CRHB, CRHT 857 CRVB, CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 71 5 474 4 471 4 4 55 4 55 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální

Více

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 315

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 315 660 Střešní ventilátory IP54 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB, CRHT CRVB, CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 071 506 760 560 40 40 333 347 250 330 435 250 330 435 Technické parametry Skříň je

Více

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. 686 Střešní ventilátory IP4 CRHT, CRVT 63 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHT CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 71 6 1 1216 46 634 63 7 9 63 7 9 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. 650 ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB CRVB K návrh konzultujte tel.: 724 071 506 570 434 35 40 223 257 180 245 180 245 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem.

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem. 1140 Radiální ventilátory IP, 80 C, 110 C CMT, CMB řada 1 80 C, 110 C trvalý provoz ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q 120/0 180 20 1 1 74, 72 8 92 10 10 11 12 8 118, 140/0

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 560

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 560 Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +70 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé skříni.

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 1000

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 1000 * dlouhá skříň Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +70 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají

Více

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex j 93 HCBT TCBT ozn. nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Ød Øi Øa Ød Øc pro typy HCBT II2G Ex d IIB T5 nebo II2G Ex d IIC T4 na vyžádání g e h b HCBT Ø a a c b n Øe b e c Ø d /4 /6 /4 /6 g h Ø i Ø j 315 3 122

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710 TGT 71 Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +7 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé

Více

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 Typový klíč pro objednání CVTT 10/10 0,75kW 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen je standardně vpravo při pohledu ze strany výtlaku

Více

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT...

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT... Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 728 CBM...730 CSB, CBB, CST, CBT...740 CBTR...742 CRT...744 CMT, CMB...746 CRMT...754 CHMT...758 CXRT...762 GTLF 3...768 GTLB,

Více

Střešní ventilátory plastové VDA 450

Střešní ventilátory plastové VDA 450 VDA 45 Skříň je ze skelné tkaniny nasycené polyesterovou pryskyřicí, standardní barva je šedá. Držáky motoru jsou z nerezavějící oceli, mřížka na výtlaku a ostatní kovové součástky jsou galvanicky pokovené.

Více

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází.

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. 732 Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP65 HCTB, HCTT přívod, typ A odvod, typ B Typ Ø A B C Ø D Ø E F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535

Více

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik. 1090 400-800 900-1250 Technické parametry Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu, s přírubami do čtyřhranného potrubí. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou izolačního materiálu, který podstatně snižuje

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

Hluk emitovaný ventilátorem je uveden ve výko nových charakteristikách ventilátoru. Hlukov é parametry jsou shodné s ventilátory TGT v K 1.7.

Hluk emitovaný ventilátorem je uveden ve výko nových charakteristikách ventilátoru. Hlukov é parametry jsou shodné s ventilátory TGT v K 1.7. 940 Axiální ventilátory nevýbušné, ZÓNA 1 krátká skříň dlouhá skříň krátká skříň dlouhá skříň Technické parametry Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, pozinkovaná. Provozní

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

n = Ø 860 Ø 800 Ø (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H)

n = Ø 860 Ø 800 Ø (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H) 516 Ø 86 n = 16 Ø 86 n = 16 Ø 12 Ø 12 Ø 8 Ø 8 ErP ErP conform Ø 896 437 (L) / 448 (K) 515 (G) / 515 (H) /4-8 Ø 896 48 (L) / 437 (K) 448 (G) / 477 (H) /6-8 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu,

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

Ø 355. n = 8 Ø Ø 386

Ø 355. n = 8 Ø Ø 386 484 Axiální ventilátory IP54, série COMPACT Ø 1 Ø 355 n = 8 ErP ErP conform Ø 315 17 Ø 386 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky

Více

Ø 770. n = 16 Ø 806. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) regulátor Typ

Ø 770. n = 16 Ø 806. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) regulátor Typ 512 Axiální ventilátory IP65 / IP55, série COMPACT TCBB/TCBT 71 ErP ErP conform /4-71 /6-71 Ø12 Ø 77 n = 16 38 Ø 77 12 n = 16 Ø 71 Ø 71 Ø 86 415 (L) / 444 (H) Ø 86 24 /4-71 /6-71 Technické parametry Skříň

Více

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB-N, CRHT-N CRVB-N, CRVT-N xø /* xø * p / p Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální (CRV) výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

1 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 1940

1 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 1940 54 Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 5 standardní krátká skříň dlouhá skříň oběžné kolo v souladu s ISO 194 Technické parametry Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

/4-400 / TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

/4-400 / TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 492 Axiální ventilátory IP54, série COMPACT TCBB/TCBT 4 ErP ErP conform Ø 12 Ø 45 n = 8 Ø 4 Ø 487 21 4p. 17 6p. /4-4 /6-4 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní

Více

Ø 500. n = 8 Ø 537. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

Ø 500. n = 8 Ø 537. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 496 Axiální ventilátory IP65, série COMPACT TCBB/TCBT 45 Ø 5 12 n = 8 Ø 45 ErP ErP conform Ø 537 18 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou

Více

Ø 690. n = 12 Ø 725. regulátor Typ

Ø 690. n = 12 Ø 725. regulátor Typ 58 Axiální ventilátory IP65, série COMPACT TCBB/TCBT 63 Ø 69 12 n = 12 Ø 63 ErP ErP conform Ø 725 24 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

Ø 620. n = 12 Ø 655. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

Ø 620. n = 12 Ø 655. TAD sací dýza (K 7.1) TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1) TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1) 54 Ø 62 12 n = 12 Ø 56 ErP ErP conform Ø 655 24 Technické parametry Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové

Více

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými ErP ErP conform RM N RM, N RM NK Technické parametry Skříň je vylisována z ocelového pozinkového plechu. Velikosti a jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného černým polyesterovým lakem. Provedení RM

Více

Nevýbušné ventilátory 1 8. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nevýbušné ventilátory 1 8. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 93 Nevýbušné ventilátory Diagonální potrubní ventilátory ATEX Diagonální střešní ventilátory ATEX Radiální potrubní ventilátory ATEX Axiální nástěnné ventilátory ATEX Axiální

Více

Průmyslové ventilátory Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Průmyslové ventilátory Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 199 Průmyslové ventilátory Radiální s dozadu zahnutými lopatkami OEM Radiální s dopředu zahnutými lopatkami Radiální s dozadu zahnutými lopatkami Radiální procesní C Radiální

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu TGT/..EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "e", použitelné k montáži do

Více

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200)

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200) energy efficient system ErP ErP conform! MIXVENT jediný originál od roku TD- až TD- TD- N SILENT Technické parametry Skříň Skříně ventilátorů TD- až TD- jsou vyrobeny z plastu, modely TD- až TD- jsou vyrobeny

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém D programovací a zobrazovací jednotka PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB-355 ECOWATT 560 754 450 560 355 40 407 136 171 92

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

MIXVENT-TD Silent

MIXVENT-TD Silent Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVET-TD Silent ErP ErP conform TD SIET TD-/ SIET TD SIET T Technické parametry Skříň z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

HXBR/HXTR 450, TXBR/TXTR 450

HXBR/HXTR 450, TXBR/TXTR 450 388 Axiální ventilátory IP54 HXBR/HXTR 45, TXBR/TXTR 45 ErP ErP conform HXBR/HXTR TXBR/TXTR 1f (3f) motor A = 114 (89), B = 24 (179) Technické parametry Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

Požární ventilátory, požární a kouřové klapky. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ventilátory, požární a kouřové klapky. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 785 Požární ventilátory, požární a kouřové klapky Malý radiální ventilátor s protipožární skříní Malý radiální ventilátor s požárním uzávěrem Radiální ventilátory do kruhového

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT MIXVNT-TD SILNT 16 1 TD SILNT 25-1 TD-16/1 N SILNT TD SILNT T Skříň Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového

Více

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ventilátory. do čtyřhranného potrubí. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 69 Ventilátory do čtyřhranného potrubí Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami IP54 Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motorem IP44 Radiální

Více

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB

Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory CAB Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] K [mm] 1 273 388 39 1 1 162 42 16 273 388 39 16 143 162 42 2 328 43 36 2 216 21 47 42 383 4 263 237 6 48 31 443 6 31 31 264 61 3 3/4 13 66 6 3/4 331

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního

Více

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE.

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE. IRE Rozměry podmínky provozu Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových i hranatých vzduchotechnických rozvodech větších délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Použití ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru.

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVO 100-1 EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s motorem s vnějším rotorem (EC) a dopředu zahnutými lopatkami a ventilátory

Více

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100 38 DECOR 1 kuličková ložiska 158 Ø 98 energy efficient system 158 68 85 Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY NÁVODY N MONTÁŽ, OSLUHU ÚDRŽU 1. Popis xiální ventilátory jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je u obou variant vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

Požárně bezpečnostní zařízení. Zařízení pro výbušné prostředí. Ing. Vít Dobiáš 2016

Požárně bezpečnostní zařízení. Zařízení pro výbušné prostředí. Ing. Vít Dobiáš 2016 Požárně bezpečnostní zařízení Zařízení pro výbušné prostředí Ing. Vít Dobiáš 2016 Obsah školení: 1) Legislativa 2) Požární ventilátory 3) Požární klapky 4) Kouřové klapky 5) Nevýbušné ventilátory 6) Závěr

Více

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání. 52 SILENT 1 Design kuličková ložiska 188 129,5 84,6 79 8 W 188 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného

Více

Směr proudění vzduchu. Typ

Směr proudění vzduchu. Typ ErP CK CHARAKTERISTIKA Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností Nízká hladina akustického výkonu

Více

TORNÁDO II PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. (Revize )

TORNÁDO II PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. (Revize ) PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE TORNÁDO II Nástřešní ventilátory TORNÁDO II velikost: 160 400 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu 10 162 00 Praha www.dospelczech.cz info@dospelczech.cz Zařízení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KBT/KBR KBT-EC/KBR-EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KBT/KBR jsou radiální ventilátory určené primárně pro odvětrání kuchyní. Ventilátory KBT jsou vybaveny oběžnými

Více

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min]

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min] NA Charakteristika Nízká hladina hluku díky unikátnímu oběžnému kolu Motory vysoké účinnosti Odolné vůči všem podnebním podmínkám Všechny ventilátory jsou dodávány s mřížkou na výfuku Možnost provedení

Více

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i 95% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 4 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z

Více

,3 84,6 79 Ø 98,9

,3 84,6 79 Ø 98,9 44 SILENT 1 kuličková ložiska 158 19,3 84,6 79 8 W 158 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu,

Více

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2 Extero Popis: Ventilátory Extero jsou speciálně navrženy na vertikální montáž. Jsou dokonale použitelné pro střední a velké zařízení. Ventilátory mají po dobu provozu velmi dobrou ventilační schopnost

Více

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Série PV-L Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami VLASTNOSTI KONSTRUKCE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT TD SILENT ECOWATT - TD SILENT ECOWATT, montážní konzola Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu (TD- až TD-) nebo z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxydovým lakem (TD-, TD-). Velikosti

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi)

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi) ZVVZ MACHINERY, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Česká republika Vyřizuje: Ing. Veronika Foukalová E-mail: veronika.foukalova@zvvz.cz Tel.: 382 55 2890 Mob.: 737 23 2890 Fax.: 382 55 3194 PROTIS Ostrava

Více

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu!

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu! VENTILÁTORY TFSR/TFSK TFSR/TFSK EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory TFSR/TFSK jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru

Více

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4 VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 178 ILB/ILT...182 IRAB/IRAT...198 ILHT...206 CVTT...222 ILHT/CVTT příslušenství... 226 CVST...228 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

CK EC. Směr proudění vzduchu. Typ

CK EC. Směr proudění vzduchu. Typ EC motor driven ErP EC motor driven CK EC CHARAKTERISTIKA Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450 PODNIKOVÁ NORM VĚTRCÍ JEDNOTKY PC 12 7331 1. POPIS Základní částí větrací jednotky DVJ je diagonální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je elektromotor, oběžné kolo a odsávaný

Více

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ...

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ... DIGESTOŘE OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 0...979 SELENE 00, SELENE 900... 980 HA 00, HA 900...981 HS 00, HS 900...982 NAZ...983 ZAZZ...984 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax:

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž 12 MR Minireg DR Digireg V VV-V-OP typy regulace ErP 87% E W D/T-HE Ecowatt 4 až 21 podstropní montáž ErP conform D/T-HE Ecowatt 4 a 54 podlahová montáž max. účinnost rekuperace E motor ounterflow Technické

Více

ErP VENTILÁTORY. CK potrubní radiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR HLUK INSTALACE.

ErP VENTILÁTORY. CK potrubní radiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR HLUK INSTALACE. ErP K HRKTERISTIK Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností Nízká hladinou hluku Ventilátor je

Více

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA E-Tech Franklin Electric HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA OBSAH Nerezová horizontální vícestupňová čerpadla EH... 2 Obecné výkonové křivky produktu... 3 Tabulka materiálů... 3 Tabulka hydraulických výkonů

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí Typová řada MIXVENT obecné pokyny Typová řada MIXVENT obecné pokyny MRW deskové křížové rekuperační výměníky tepla z odolného plastu HPS, vhodné pro kruhové potrubí Skříň Skříně ventilátorů TD 160 až TD 800 jsou vyrobeny z plastu, modely

Více

VENTILÁTORY. Prio NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VENTILÁTORY. Prio NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY Prio NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální ventilátory Prio jsou vybaveny motory speciálně vyvinutými aerodynamicky optimalizovanými oběžnými koly a motorem s vnějším rotorem.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVC/DVCI NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory DVC využívají technologii EC motorů s externím rotorem společně se zabudovanou řídící jednotkou. V řídící jednotce na plášti jsou

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM Technická dokumentace číslo : TD 16. platí od: 5 / kontakt : LTEKO s.r.o. Pod ihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy zech Republic telefon: +411 5 1 ; +411 53 1 fax:

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K .2 X X testregistrierung Škrtící klapky Typ Varianta pro ruční ovládání Servopohon s potenciometry pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu Kruhové škrtící klapky pro nastavení průtoků vzduchu a tlaků

Více

Ex - Ventilátory DVEX 315-355

Ex - Ventilátory DVEX 315-355 DVEX 315-355 Regulovatelné otáčky Vestavěné termistorové kontakty Certifikát ATEX Vhodný k odvětrání prostorů přípraven barev, pro nabíjecí stanice akumulátorových baterií a podobná prostředí Spolehlivý,

Více

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu!

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu! VENTILÁTORY TFSR/TFSK TFSR/TFSK EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory TFSR/TFSK jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD MIXVENT-TD Model X A Ø B C Ø D E F G H Ø K TD-160/100 N 151 232 137,5 96 98 82 95 47,5 131 4x 4,5 TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60 4x 5,5 TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60 4x 5,5 TD-500/150

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více